PDA

View Full Version : Tekija na forumu


stranice : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

forget-me-not
21.06.2007., 18:29
interesantno
sta cemu onda prethodi
serijat zikru
ili zikr serijatu?
i sta je zikr uopste, ne mislim bukvalno vec sustinski?

Odlično pitanje.

To bi se moglo opisati kao krug.

Kružnica tog kruga je šerijat. Van kruga se ne može. Nikad se ne može presjeći kružnica.

Centar kruga je istina. Hakk.

Doći do istine može se preko zikra. To je put od kružnice do centra. Najkraći je tarikat. To je poluradijus što bi rekli.

Može se i lutati po krugu, a da se nikad ne dodje do centra. Zikir nas privlači centru.

kahtani
21.06.2007., 18:58
[QUOTE=Molim;9010007] Ako posjećuješ prave tekije onda bi trebao znati da se u tekiji ne uče šerijatski propisi niti akaidski propisi već se zikri Allaha da nam On spusti pouzdano znanje.

QUOTE]

interesantno
sta cemu onda prethodi
serijat zikru
ili zikr serijatu?
i sta je zikr uopste, ne mislim bukvalno vec sustinski?

Gospodaru moj nemoj mi oduzeti ovaj zikr koji Si mi na jezik privezao i nemoj mi više nikada zastor gafleta–nemarnosti, ponovo staviti, nakon što si mi ga skinuo.

Pomoću Zikra... i očiju bez zavjese...mislio sam na trepavice... u stanju smo da vidimo da sve pripada Njemu. I više se ne možemo vratiti jer u tom trenutku Ti - Ja postajemo jedno.... eto zikr iz koga se jasno vidi...

Da, ako ima Allaha dž.š. onda ničeg drugog nema a ukoliko Allaha dž.š. nema tada svega ima..., a s obzirom da Allaha dž.š. ima, onda smo mi samo sjena... Nemamo ni ibadet, ni iman, niti vjeru sve je Njegovo i treba da kroz sve ovo prođemo.

Zikr je spoj straha i Allahove ljubavi... Zato se i kaže da sa zikrom dvoje zaljubljenih postaju jedno.

otpadnik
21.06.2007., 19:50
[QUOTE=kahtani;9022514][QUOTE=otpadnik;9021191]Da, ako ima Allaha dž.š. onda ničeg drugog nema a ukoliko Allaha dž.š. nema tada svega imaQUOTE]


znaci li to da spasavajuci sebe mi "spasavamo" i Njega iz mnostva?

kahtani
21.06.2007., 23:09
[QUOTE=kahtani;9022514][QUOTE=otpadnik;9021191]Da, ako ima Allaha dž.š. onda ničeg drugog nema a ukoliko Allaha dž.š. nema tada svega imaQUOTE]


znaci li to da spasavajuci sebe mi "spasavamo" i Njega iz mnostva?

Mi sa nama nismo Mi – Mi smo samo sa Njim Mi. Znači, ukoliko budemo shvatili da sva postojanja u nama nisu naša, Mi ćemo tada boraviti u halu mejta – mrtvaca koga pokreće Allah…

Ukoliko samo spominjanje Allaha nije ilim, onda taj ilim neće imati početak… sto znači… da ukoliko neki ilim ne bude počeo sa Zikrullahom taj ilim nije pravosnažan… Zato svako djelo započinjemo Besmele-i šerifom… jer Besmele je srž mâne koju nosi Zikrullah… o ovome malo razmislite…

Bismillah počinje sa Allahovim Zatom… Umm-ul kitab je pod nadzorom Zata kao pojave, a i sam Kur’an je sačinjen od Zata… Rahman počinje sa Allahovim sifatom-svojstvom… Furkan je taj koji se sastoji od tih sifata, a Kitab-i Medžid je sastavljen od varluka–imanja… i Rahim počinje sa Allahovim delovanjem… a znamo da je Allah tvorac svih stvorenja i njihovih djela…

Znači, da nam ništa ne preostaje nego da u svakom momentu trebamo realizovati Besmele sa djelom… Trebamo znati da svako djelo koje činimo biva sa Allahovim imenom Rahim… kao i to da svi sifati vid, govor, sluh... stvaraju ime Rahman, a da se sa vudžudom Hakka stvara Njegov Zat…

Sta tu Mi?

Pazite....svi se mi nalazimo u jednom virtualnom medžlisu i treba da pazimo šta govorimo, ukoliko nam je razgovor u skladu sa hadisima i ajetima citacemo ga, ako nije u skladu sa hadisima i ajetima necemo…tj. ako je bez prisustva hadisa i ajeta… poput ove izjave...

znaci li to da spasavajuci sebe mi "spasavamo" i Njega iz mnostva?

lako je reci ako nema mene nema ni Tebe... ali?

Molim
21.06.2007., 23:17
[QUOTE=otpadnik;][QUOTE=kahtani;]

Mi sa nama nismo Mi – Mi smo samo sa Njim Mi. Znači, ukoliko budemo shvatili da sva postojanja u nama nisu naša, Mi ćemo tada boraviti u halu mejta – mrtvaca koga pokreće Allah…

Ukoliko samo spominjanje Allaha nije ilim, onda taj ilim neće imati početak… sto znači… da ukoliko neki ilim ne bude počeo sa Zikrullahom taj ilim nije pravosnažan… Zato svako djelo započinjemo Besmele-i šerifom… jer Besmele je srž mâne koju nosi Zikrullah… o ovome malo razmislite…

Bismillah počinje sa Allahovim Zatom… Umm-ul kitab je pod nadzorom Zata kao pojave, a i sam Kur’an je sačinjen od Zata… Rahman počinje sa Allahovim sifatom-svojstvom… Furkan je taj koji se sastoji od tih sifata, a Kitab-i Medžid je sastavljen od varluka–imanja… i Rahim počinje sa Allahovim delovanjem… a znamo da je Allah tvorac svih stvorenja i njihovih djela…

Znači, da nam ništa ne preostaje nego da u svakom momentu trebamo realizovati Besmele sa djelom… Trebamo znati da svako djelo koje činimo biva sa Allahovim imenom Rahim… kao i to da svi sifati vid, govor, sluh... stvaraju ime Rahman, a da se sa vudžudom Hakka stvara Njegov Zat…

Sta tu Mi?

Pazite....svi se mi nalazimo u jednom virtualnom medžlisu i treba da pazimo šta govorimo, ukoliko nam je razgovor u skladu sa hadisima i ajetima citacemo ga, ako nije u skladu sa hadisima i ajetima necemo…tj. ako je bez prisustva hadisa i ajeta… poput ove izjave...

znaci li to da spasavajuci sebe mi "spasavamo" i Njega iz mnostva?

lako je reci ako nema mene nema ni Tebe... ali?

:top:

za otpadnika...

047:038. Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali, neki od vas su škrti - a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. - A ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti.

U ljudskoj psihi nalazi se jedan osjećaj vlastite vrijednosti i važnosti. Taj je osjećaj snažan i samom čovjeku daje jednu viziju da je on kao jedinka potreban čak i samom Bogu. Ta vizija stavlja Boga na jedan podređeni pijedastal. Pobožnost takvog čovjeka doima se kao da se sažalio samom Bogu pa ,eto ,u Njega vjeruje. Na takve i slične šejtanske vizije Bog daje odgovor "Allah je bogat a vi ste siromašni".

Nama je potreban Bog, nikako obrnuto. Kada čovjek odstrani od sebe tu oholu viziju vlastite vrijednosti, može se nadati Božijoj Milosti.

"Ko sebe ponizi, Allah ga uzvisi, ko sebe uzvisi, Allah ga ponizi"

On nije ni u kakvom mnoštvu. On je Sam Samcat, kakav je bio prije stvaranja svjetova, takav je i dandanas.

kahtani
22.06.2007., 08:33
Tevhid je u stvari Zikr… ali najprije ilim, a zatim hal te ponovo ilm … Tevhidski hal je kada ti Hakk bude sifat, tad će oni tj. ti u tebi biti… (Enfal-17) …

Najlijepše je mjesto povratka Allahu... Ali Imran 14;

Osoba koja živi i shvati Tevhidski hal, ona dobija istinski ilim i ona je ta koja sve stvari posmatra kroz prozor Vahdanijeta gde osim Jednog ništa drugo ne vidi, i pri sebi je kada Zikri

Ali prije toga se treba znati da je Zikrullah unutrašnji abdest i da salik ne pravi niti jedan korak bez tog abdesta, zato što svi azalari-organi moraju biti pod tim abdestom… za razliku od abdesta sa vodom od kojeg vam preti opasnost – imajući u obzir da ste od zemlje – da postanete blato…

Ukoliko mu srce čini zikr četrdeset dana tada će se zikrullah zakoreniti… salik, takođe, treba znati da se zikrullah ne vraća i upravo zbog toga mora biti veoma pažljiv kako ne bi pokvario taj abdest, jer se jedino sa ovim abdestom može uzdizati na preostale duhovne stepene…

Jer pod uticajem takvog abdesta, salik sa svojom nogom ne kroči na ružna mjesta, niti ga noge vode tamo, salik ne čini ružna djela, ne čuje ružne stvari, ne vidi ružno, ne govori ružno… tako da sa svim organima, djelovima tjela, nije više u stanju da bilo šta loše učini, zato što Zikrullah sam sebi daje zevk-uzitak…

I u ajetu je rečeno… Ma min šejin illa jusebbihu bi hamdihi – Svi i sve stvari spominju Allaha… Zaista je čudno da duša čovjeka bude nemarna i ne spominje Allaha... dok to, samo njihovo tjelo čini. Poput svih stvorenih bića, svi imaju svoj način zikra i puls njihovih srca …

semek
22.06.2007., 09:28
Ukoliko mu srce čini zikr četrdeset dana tada će se zikrullah zakoreniti… salik, takođe, treba znati da se zikrullah ne vraća i upravo zbog toga mora biti veoma pažljiv kako ne bi pokvario taj abdest, jer se jedino sa ovim abdestom može uzdizati na preostale duhovne stepene…

mozes li nam malo detaljnije ovo obijasniti, ako ti nije zahmet.

kahtani
22.06.2007., 10:52
mozes li nam malo detaljnije ovo obijasniti, ako ti nije zahmet.

Kao sto znamo... Spoljašna se čistoća vrši vodom, ali da bi se ostvarila unutrašnja čistoća zikr je šart i služi za čišćenje izzet-i nefsa. A ujedno je i prva lekcija Tevhidskog obrazovanja, isto kao što je poznavanje pisanja i čitanja uslov da bi se pročitala neka knjiga… i zbog toga se najpre saliku telkini zikr…

Ukoliko salik redovno zikri četrdeset dana, tada će se Zikrullah zakoreniti… Zikr je takav ibadet da tu nema tvog delovanja, prilikom zikra tvoja svojstva polako se vracaju Vlasniku a na kraju i tvoja pojava... budes li uspio da ih vratis. Kod tebe više nece biti ničeg... nikakvog pomjeranja. Kretaćes se a mirovaces… a i sam znas da je cetrdeset dana dovoljno i za dobro vino... ako zatvoreno miruje u zemlju... ;) a sada malo teorije...

Poznato je da riječ Allah, jeste ime koje obuhvata sve sifate, i Šerifi Esma. A iz ovoga možemo razumjeti da spominjanje Allaha suštinski označava traženje objašnjenja i vrijednosti koje leže u tim imenima, kako bismo vidjeli hajr… a hajr ćemo vidjeti samo onda ukoliko... On bude rekao Allah… a ne MI…

Onoga momenta kada budemo uočili djela ovih esmi-imena, istog momenta trebamo spomenuti Allaha, odnosno potvrditi ga ilmom i biti zadovoljni sonim što vidimo. Tada ćemo osjetiti da smo vlasnici nekog od Allahovih imena – bilo da je dobro ili loše.... i samim tim potvrdićemo da smo spomenuli Allaha i zikr učinili…

To je za čovjeka potreba poput vode, jer cilj zikra je spominjanje Allaha, a Zikrullah je i početak i kraj Tevhidskog puta… ukoliko Ga zanemarimo... Zikrullah vise nece ni da cuje za nas a kamoli da se vrati... i upravo zbog toga mora biti veoma pažljivi kako ne bi pokvarili taj abdest... u suprotnom cemo ostati u situaciji gde nasi organi cine zikr svaki na svoj nacin zbog sebe sama... ionako jedva cekaju da nas napuste... a to nije Jedinstvo.. to nije Tevhid...

Kada ovaj ilim pobjedi sve snage nefsa u našem tjelu, tada mi iako ne spominjemo glasno Allaha, spominjemo ga sa svakim našim pokretom i govorom… i zato se kaže da postoje takvi ljudi koje njihovi poslovi i obaveze ne odstranjuju od spominjanje Allaha…

Eto, Zikr je takvo nešto da kada ste u zikru vi ste več vratili; djelovanje, svojstva i tjelo-pojavu... vas vise nema, a to što izbije... isto je kao i u salatu, obara vas i diže... njisete se ... ha

Šta radi Zikr? Ako ste primjetili, a sigurno jeste u to nema sumnje, u zikru se javlja ašk, istinski zevk, muhabbet bez rječi i to u svim dijelovima tijela, u cijelom vudžudu…

Allah-Allah-Allah…

Raiden
24.06.2007., 16:31
Kaalu semi'ana ve a'atana, ...

Molim
24.06.2007., 20:10
Selam.

Bio sam na Ajvatovici. Video u pripremi.:top:

Molim
24.06.2007., 21:58
Video Ajvatovica 2007 (http://www.youtube.com/watch?v=knmd-R-MbWM)

Originalni audio zapis je jako loš, mjesto njega stavio sam jednu ilahiju.

forget-me-not
25.06.2007., 00:38
Video Ajvatovica 2007 (http://www.youtube.com/watch?v=knmd-R-MbWM)

Originalni audio zapis je jako loš, mjesto njega stavio sam jednu ilahiju.

:top:

Lijepo je i ovako...hvala ti brate:kiss:

Molim
25.06.2007., 01:30
:top:

Lijepo je i ovako...hvala ti brate:kiss:

:kiss: Hvala pripada Allahu.

Onaj šejh na snimci, na kraju(nemam snimljeno) je učio dovu na Perzijskom. Upitao sam jednog alima, što je bio kraj mene i Vojnika Gorčina:kiss: , zašto je učio dovu na Perzijskom kada su oni iz Turske-Konja. Rečeno mi je da je to stoga što je Hazreti mewlana Dželaluddin Rumi k.s. bio Perzijanac i materinji jezik mu je bio Perzijski.:)

semek
25.06.2007., 10:12
najpre se saliku telkini zikr

Ukoliko salik redovno zikri četrdeset dana, tada će se Zikrullah zakoreniti a i sam znas da je cetrdeset dana dovoljno i za dobro vino... ako zatvoreno miruje u zemlju

mislili se pod ovim na zikrullah u halvetu ili na:

Onoga momenta kada budemo uočili djela ovih esmi-imena, istog momenta trebamo spomenuti Allaha, odnosno potvrditi ga ilmom i biti zadovoljni sonim što vidimo. Tada ćemo osjetiti da smo vlasnici nekog od Allahovih imena – bilo da je dobro ili loše.... i samim tim potvrdićemo da smo spomenuli Allaha i zikr učinili…
odnosno praćenje Allahova djelovanja i prepoznavanje njegovih sifata?

kahtani
25.06.2007., 12:49
mislili se pod ovim na zikrullah u halvetu ili na:


odnosno praćenje Allahova djelovanja i prepoznavanje njegovih sifata?U osami ali sa Njim... na pijaci u prodavnici....

El Camino
25.06.2007., 15:30
Kada tvoj doprinos bude barem približan poput njegovog, onda imaš pravo da ispravljaš.)

:rofl: :rofl: :rofl:
Jel' to tako u nekom mezhebu kojeg si ti osnovao?

El Camino
25.06.2007., 15:42
Gdje si našao i na čemu temeljiš tvrdnju da je kahtanijevo tumačenje ŠIITSKO tumačenje?

FMN,
Nijedan ehli sunnet mufessir nije nikad nigdje rekao da je znacenje rijeci (vettin -tako mi Hasana) i da je znacenje rijeci (vezzejtun-tako mi Husejna) i da je znacenje rijeci itako po redu kako je navedeno u onim sijiskim skrabotinama. To su samo sijiske lazi, izvrtanja i ujdurmisavanja. Nemoj da nasjedas na te njihove finte.
http://www.praviput.com/knjige/dogadjaj_na_kerbeli.html

domacica
25.06.2007., 15:57
ma sta bi mi bez camina, camova, tejmija ( ima onaj jos jedan, ne mogu da se sjetim nicka)?
ostali u mraku "neznanja i lazi" vjerovatno, ma vi ste svi definitivno pogrijesili "profesiju"! ubili ste se za jehovim svjedoka, cak ni oni tako slijepo ne vjeruju ono sto drugima "propovijedaju"!

forget-me-not
25.06.2007., 16:22
FMN,
Nijedan ehli sunnet mufessir nije nikad nigdje rekao da je znacenje rijeci (vettin -tako mi Hasana) i da je znacenje rijeci (vezzejtun-tako mi Husejna) i da je znacenje rijeci itako po redu kako je navedeno u onim sijiskim skrabotinama. To su samo sijiske lazi, izvrtanja i ujdurmisavanja. Nemoj da nasjedas na te njihove finte.
http://www.praviput.com/knjige/dogadjaj_na_kerbeli.html

Ne nasjedam ja ni na što.

Ja sam te samo pitao i pitam i dalje da doneseš dokaz da je ŠIITSKO.

No evidence - no pisat šiitsko.

Diskutiraj ti o tefsiru sure, ali ne govori da je šiitski. Jer nije.

Nemaš dokaz - priznaj da si brljo.

forget-me-not
25.06.2007., 16:26
ma sta bi mi bez camina, camova, tejmija ( ima onaj jos jedan, ne mogu da se sjetim nicka)?
ostali u mraku "neznanja i lazi" vjerovatno, ma vi ste svi definitivno pogrijesili "profesiju"! ubili ste se za jehovim svjedoka, cak ni oni tako slijepo ne vjeruju ono sto drugima "propovijedaju"!

Ma nema veze što se ne sjećaš, to su i onako klonovi Islam-a.:D

forget-me-not
25.06.2007., 16:27
Al Camino nije od njih, on je neo core hanefija - nurdžija.

Peacefull.

kahtani
25.06.2007., 17:03
:rofl: :rofl: :rofl:
Jel' to tako u nekom mezhebu kojeg si ti osnovao?

El Camino za tebe ...

Jedino je Er u stanju da ti izglanca ašk
A obrve poput snažnih lukova povuče ljepotan

On je Er i ne trpi sutrašnju kob džihana
To sarhoš iz ruku ružolikog vuče crvenilo

Dok sufija na kjursiji ljudima uči ajete
Ehli ašk u mejithani iz dubine - hrabro ispušta glas

Širom se zemlje - šetnjom slavi svijetlo lice Jara
Dok mlađak okrenut ka suncu vadi svoj nož

A za to vrijeme dertlija pati patnjom firdevsa
Samo dilber cijelog svog života svake noći podnosi tugu

Zar da svijeća vječnog Hakka – ostane bez pervana
Zar da ronioc najvećeg mora – ostane bez bisera

Bolje je da preispitas Ilm, koji uzimas od stvorenja... jer taj ilim nije u stanju da obuhvati Hakkov ilim... s obzirom da je Hakk’ov ilim ezelski-vječan-praiskonski, bez početka i ne nastaje sa razlozima kao što to nastaje halkov ilim...

Ali pazi buduci brate... kao prvi uslov za taj ilim potrebna su ti zdrava, a ne bolesna čula i osećanja... Kako zašto?... ta zato što ti oštećena čula ne mogu biti dobar uslov za posedovanje ilima...

Osobe poput tebe jedno mogu vidjeti kao dva... a znamo da On u Nefs-i emr’u - samom hakikatu, nije dva nego Jedan... ukoliko ih je dva, onda je u pitanju Nefs-i emmare...

Ako si kao čovek gluv, da li možes da nas čujes?…. ako si prehlađen, da li nam možes osjetiti miris?… ili ako ti je jezik izgoreo, da li može osjetiti ukus naših rječi?...

Ma i med je trenutno, tebi gorak a ne ovaj muhabet... Ili ako ti tijelo pati od gube da li ćes moći razlikovati mekoću i tvrdoću, toplotu ili hladnoću?... a kamoli da s-legnes kako treba...

Zato te i molimo, da ilim uzimas od Havass-i Selima, savršenih čula... kako bi svoja očuvao... jer se sva čula ili hasse trebaju koristiti za ono za šta su stvorena... sa njima se razvija čovjekov ilim-čovjekovo znanje... i ne zaboravi da sa njima to znanje raste i povećava se... naravno ukoliko održis zdrava cula i budes ih pravilno upotrebljavao... donosiće ti dobre habere... a budes li pronaso Muršida... on ce te o tome opširnije obavjestiti...

Zaista ne znam ko ti to donosi habere... odakle se snabdevas... ako nemas nista protiv... da se malo i sa njima upoznamo...

za pocetak...

Haber-i Sadik je prava vjest, njoj je izvor Onaj koji je izgovara i prenosi i sastoji se iz dva djela... Tevatur i Mutevatur haber... a to su informacije ili vjesti koje dolaze rivajetom, prenošenjem... a ti odmah povjerujes... bez da provjeris i eto, problem... nadajući se mlijeku nađes se na sedždi pred ovnom...

ma bolje je vjesti uzimati od Haber-i Resul-a... ali, neka, da prekinemo mozda ne volis akaid-i...nesefi

otpadnik
25.06.2007., 21:02
FMN,
Nijedan ehli sunnet mufessir nije nikad nigdje rekao da je znacenje rijeci (vettin -tako mi Hasana) i da je znacenje rijeci (vezzejtun-tako mi Husejna) i da je znacenje rijeci itako po redu kako je navedeno u onim sijiskim skrabotinama. To su samo sijiske lazi, izvrtanja i ujdurmisavanja. Nemoj da nasjedas na te njihove finte.
http://www.praviput.com/knjige/dogadjaj_na_kerbeli.html


U cemu je razlika izmedju sita i sunita, bez da govorimo o politickim uslovima razlaza? Sustinski u cemu se razlikuju, po tebi?

Raiden
25.06.2007., 23:22
... i varnice vrcaju ...

El Camino
26.06.2007., 00:08
Ja sam te samo pitao i pitam i dalje da doneseš dokaz da je ŠIITSKO.
Pa ako ne vidis onda ti i ja nemamo vise sta pricati.

El Camino
26.06.2007., 00:12
U cemu je razlika izmedju sita i sunita, bez da govorimo o politickim uslovima razlaza? Sustinski u cemu se razlikuju, po tebi?

Nasa su vjerovanja drukcija.

Sve je to lijepo objasnjeno ovdje, u knjizi pod naslovom HUDŽDŽEDŽ-I KAT’IJJE:
http://www.praviput.com/selected_articles/dokumenti_istinite_rijeci_1.html

El Camino
26.06.2007., 00:17
El Camino za tebe ...
Velika ulema ehli sunneta je rekla da su se u skoro sve danasnje tekije uvukla prljava sijiska vjerovanja. Kahtani ti si to ovdje i dokazao.

ašik
26.06.2007., 07:33
El Camino za tebe ...

Jedino je Er u stanju da ti izglanca ašk
A obrve poput snažnih lukova povuče ljepotan

On je Er i ne trpi sutrašnju kob džihana
To sarhoš iz ruku ružolikog vuče crvenilo

Dok sufija na kjursiji ljudima uči ajete
Ehli ašk u mejithani iz dubine - hrabro ispušta glas

Širom se zemlje - šetnjom slavi svijetlo lice Jara
Dok mlađak okrenut ka suncu vadi svoj nož

A za to vrijeme dertlija pati patnjom firdevsa
Samo dilber cijelog svog života svake noći podnosi tugu

Zar da svijeća vječnog Hakka – ostane bez pervana
Zar da ronioc najvećeg mora – ostane bez bisera

Bolje je da preispitas Ilm, koji uzimas od stvorenja... jer taj ilim nije u stanju da obuhvati Hakkov ilim... s obzirom da je Hakk’ov ilim ezelski-vječan-praiskonski, bez početka i ne nastaje sa razlozima kao što to nastaje halkov ilim...

Ali pazi buduci brate... kao prvi uslov za taj ilim potrebna su ti zdrava, a ne bolesna čula i osećanja... Kako zašto?... ta zato što ti oštećena čula ne mogu biti dobar uslov za posedovanje ilima...

Osobe poput tebe jedno mogu vidjeti kao dva... a znamo da On u Nefs-i emr’u - samom hakikatu, nije dva nego Jedan... ukoliko ih je dva, onda je u pitanju Nefs-i emmare...

Ako si kao čovek gluv, da li možes da nas čujes?…. ako si prehlađen, da li nam možes osjetiti miris?… ili ako ti je jezik izgoreo, da li može osjetiti ukus naših rječi?...

Ma i med je trenutno, tebi gorak a ne ovaj muhabet... Ili ako ti tijelo pati od gube da li ćes moći razlikovati mekoću i tvrdoću, toplotu ili hladnoću?... a kamoli da s-legnes kako treba...

Zato te i molimo, da ilim uzimas od Havass-i Selima, savršenih čula... kako bi svoja očuvao... jer se sva čula ili hasse trebaju koristiti za ono za šta su stvorena... sa njima se razvija čovjekov ilim-čovjekovo znanje... i ne zaboravi da sa njima to znanje raste i povećava se... naravno ukoliko održis zdrava cula i budes ih pravilno upotrebljavao... donosiće ti dobre habere... a budes li pronaso Muršida... on ce te o tome opširnije obavjestiti...

Zaista ne znam ko ti to donosi habere... odakle se snabdevas... ako nemas nista protiv... da se malo i sa njima upoznamo...

za pocetak...

Haber-i Sadik je prava vjest, njoj je izvor Onaj koji je izgovara i prenosi i sastoji se iz dva djela... Tevatur i Mutevatur haber... a to su informacije ili vjesti koje dolaze rivajetom, prenošenjem... a ti odmah povjerujes... bez da provjeris i eto, problem... nadajući se mlijeku nađes se na sedždi pred ovnom...

ma bolje je vjesti uzimati od Haber-i Resul-a... ali, neka, da prekinemo mozda ne volis akaid-i...nesefi

Brate kahtani za ovo :top: :top: :top:
A kako ga FMN zove meksicki dervis te nikada nece skontati ovo, koliko god se trudio da jednostavnije napises nece mali skontati. Ali nejse njegovo znanje islama se odnosi na forume i portale na netu sto je nama ovdje svima.
Selam!

ašik
26.06.2007., 07:40
Velika ulema ehli sunneta je rekla da su se u skoro sve danasnje tekije uvukla prljava sijiska vjerovanja. Kahtani ti si to ovdje i dokazao.

Velika ulema, koja velika ulema, lahko je reci velika ulema a gdje su imena???
I sta je kahtani dokazao???
Da si imalo svjestan kakav ti je covjek savjet dao, eeeeeee sine moj!
Licis asiku na one vehabije koje uporno tvrde da su imami mezheba bili protiv sufija i asik od njih trazi potvrdu za to. A oni samo na rijecima ostase. A za njihove dokaze da su imami bili protiv sufije navode samo imama Ahmeda. Imam Ahmed je bio u drustvu i slusao dersove i sa savjetovao se sa El-Bagdadijem k.s. pa kad bi imao kakvu dilemu pitao bi ga:
" STA TI MISLI O OVOME SUFIJO !".
Ne radi rasprave nego radi konsultacije i usaglasavanja misljenja i u vecini slucajeva je uzimao savjete i zaklucke velikog sufijskog alima.
Tako stoji u djelu SAVJETI MUSLIMANU. Pa kako tako lahko baratas netom nadzi brate pa pogledaj malo.
Selam!

kahtani
26.06.2007., 07:51
Velika ulema ehli sunneta je rekla da su se u skoro sve danasnje tekije uvukla prljava sijiska vjerovanja. Kahtani ti si to ovdje i dokazao.

Buduci brate El Camino...ako ti je text tezak i nesto duzi eto ti od brata Raidena najkraci... samo sto te varnice treba da pravilno usmeris... zikri brate..zikri

forget-me-not
26.06.2007., 07:53
Pa ako ne vidis onda ti i ja nemamo vise sta pricati.

Ne vidim.

Zato jer dokaza - NEMA.

ašik
26.06.2007., 08:10
Buduci brate El Camino...ako ti je text tezak i nesto duzi eto ti od brata Raidena najkraci... samo sto te varnice treba da pravilno usmeris... zikri brate..zikri

Da se doba ako nije problem!
I ASK!

Kako to rece Pejgamber s.a.w.s.:
" KO NEMA LJUBAVI NEMA NI VJERE "

El-Camino voli da bi bio voljen i zikri da bi bio blizak, Allahu Milostivom. Kako brat FMN rece to je krug. I tako je jednostavno! Ali problem je u tome sto sebi ljudi sami to iskomplikuju!

otpadnik
26.06.2007., 16:57
Nasa su vjerovanja drukcija.

Sve je to lijepo objasnjeno ovdje, u knjizi pod naslovom HUDŽDŽEDŽ-I KAT’IJJE:
http://www.praviput.com/selected_articles/dokumenti_istinite_rijeci_1.html


hvala na odgovoru, ali ne znam da li si primetio da sam naglasio "po tebi"
ako si ti pisac navedene knjige skreni mi paznju i procitacu je
licno ocekujem da, kada neko da sebi za pravo da nesto nazove prljavim, zna i uzok zaprljanosti iz sopstvenog iskustva
ovako ispada da se svet trese od prepricavanih prljavstina po principu "carevo novo odelo"

Raiden
26.06.2007., 21:13
Ne pitaj o razlikama, pitaj o ljubavi kad već se osuđuješ da pitaš.

Raiden
26.06.2007., 21:37
Za one koji dižu prašinu: Čitaj i najsitnije slovo (http://www.znaci.com/osnovi_vjerovanja/tesavvuf/art524_0.html)

Znanje je ništavno, ako nije Njegovo znanje.

Sjetim se često jednog dede velikana koji nije znao čitati, a iskušan največim kerametima za koje sam ja čuo u naše doba.

Raiden
26.06.2007., 22:14
Najstariji mushaf na svijetu

U jdnom mracnom dijelu Uzbekistanskog glavnog grada, Taskenta, nalazi se islamski najstariji ostatak – najstariji mushaf na svijetu. On je podsjetnik na ulogu koju je centralna Azija nekada igrala u Muslimanskoj historiji – cinjenica cesto zanemarena nakon sedan decenija od nametanja ateizma od strane Sovjeta. Pored biblioteke u kojoj je Qur’an cuvan u starom dijelu Taskenta poznatom kao Hast – Imam, nalazi se dobro utabana staza od mnogih posjetioca ovom gradu. Muftija Uzbekistanski, najvisi vjerski vodja, ima svoje sjediste nadomak biblioteke, u dvoriste jedne stare medrese. Odmah preko puta nalazi se dzamija kojoj se ne zna ime i podjednako nezapazljiva Mui – Mubarak medresa, koja udomacuje rijetko vidjenu dlaku Poslanika Muhammeda a.s., kao i jako vaznu kolekciju historijskih radova centralne Azije. “U ovoj biblioteci nalazi se oko 20,000 knjiga i 3,000 rukpisa,” kaze Ikram Akhmedow, mladi asistent muftijinog ureda. “Knjige su pisane o srednjovjekovnoj historiji, astronomiji i medicini. Takodje se nalaze komentrai Qur’ana i knjiga iz prava. Ali najstarija knjiga ovdje je Osmanov r.a. Qur’an iz sedmog stoljeca.”

Ajeti Qur’ana

Osmanov r.a. Qur’an je napisan u Medini od samog Osmana r.a., treceg halife. Prije njega, ajeti koje je Allah dz.s. objavio Muhammedu a.s. su uceni napamet ili pisani na dijelove drveta ili kostima kamila. Kako bi se izbjeglo zagubljivanje Qur’ana, Osman r.a. je sastavio Qur’an u jednu knjigu. To se desilo 651 godine, 19 godina nakon smrti Muhammeda a.s. Taj nepromjenjivi Qur’an je cuvan u specijalnom staklenom luku ugradjenom u zid jedne sobe. “Qur’an je pisan i na jelenovim kozama,” kaze gospodin Akhmedov. “Pisan je u Hidzazu u Saudijskoj Arabiji, gdje su Hidzazski rukopisi slicni Kufanskim rukopisima. Perenosi se da je halifa Osman r.a. napravio pet primjeraka originalnog Qur’ana. Smatra se da se jedan od tih primjeraka danas nalazi u Istambulu.

Historijski tekst

Osman r.a. ubijen je od strane Si’itskog pobunjenika dok je citao Qur’an. Tamne mrlje na pojedinim stranicama Qur’ana, smatraja se da su krv halifina. Taj isti ubica Osmana r.a. bio je ukljucen u podjeli izmedju Sija – Sunnija, koji je rascijepio Muslimanski svijet sve do danas. Kasnija svadja oko naslijedja dovela je do rascjepa medju Sunnijama i simpatizerima Osmanovog r.a. nasljednika Alije r.a.

Prica o tome kako je Osmanov r.a. Qur’an dosao u Taskent je pravo neobicna. Nakom smrti Osmana r.a. smatra se da je Qur’an Alija r.a. odnio u Kufu, u moderni Irak. Sedam stotina godina kasnije, kada je osvajac centralne Azije, Timerlan, razorio region, pronasao je Qur’an i odnio ga kuci kako bi uljepsao svoj predivni glavni grad, Semerkand. Tu je bio preko cetiri stoljeca, sve dok Rusia nije osvojila Semerkand 1868. godine. Ruski vladar je tada Osmanov r.a. Qur’an poslao u Sant Petersburg gdje je cuvan u Carskoj biblioteci. Ali, prije Bolsevitske revolucije, Lenjin je bio jako zabrinut za pobjedu nad Muslimani u Rusiji i centralnoj Aziji. Odmah je Qur’an poslao u Ufu u moderni Baskortostan. I konacno, nakon nekoliko ponovljenih zahtjeva od Muslimana Taskenta, vracen je u Centralnu Aziju 1924. godine. I tu se nalazi do danas. Mnogi Muslimani iz Msulimanskog svijeta cesto navrate da vide Osmanov r.a. Qur’an u dubokom starom Taskentu, i jako je cudno zasto je cuvan na tako udaljenoj lokaciji. Kao rezultat, najvece blago, najstariji Qur’an, i dalje ce u miru da prebiva u srednjovjekovnom dijelu Taskenta.

Translated by Eddin
Source: BBC News

ps. svakom je Kur'an na srcu ispisan

MAJSTOR Ivan
26.06.2007., 22:59
Mi muslimani ne dajemo ljudske atribute Bogu, to su samo Božija imena kojim je on sebe nazvao u časnom Kur'anu. Osim tih imena mi o Bogu ne znamo ništa, ne poznajemo Božije tajno biće (zat) niti ga možemo drugačije opisivati ili zamišljati.

Hej, ko fora get me not, je li STVARALASTVO atribut tog vaseg "Uzvisenog"?
Ako taj "Uzviseni" stvara dunjaluke i vrste insanske, zar onda nije "provaljen". Zar mu s tim vasim opazajem "Njegove" KREACIJE niste narinuli chist ATRIBUT, he he?

Taj vas "Allah" po vasim licnim izjavama i deskripciJama "shuplji" je od bosaskog resheta.

Vidi MAJSTOR da vam je ovuda milo reci "po defaultu"?! Valjda to hoce reci po definiciji, sto li? Eeee, pa bash po tom "defaultu" dva puta toga vaseg "Uzvisenog" budalom cinite.

Velite li da je "Uzviseni" SAMODOSTATAN" i nichega POTREBIT, otkud "Mu" onda KREACIJU namecete? Ta sam "On" vas poducava" da NISTA NIJE BEZ SVRHE, hehe. Samo nesto nije mislio na sve KONZEKVENCE, chini se MAJSTORU.
SAVRSENI "Uzviseni" je po tom vasem opazaju STVARANJA znaci i ovaj dunjaluk i sve insane u njemu sastavljao i stvarao iz nekog razloga i potrebe!? I s tim odmah ubiste Boga u Bogu POTREBITOM(!!!???).

Na drugoj opet strani SAMODOSTATNI "Uzviseni" LOGICNO bi morao da bude MRTAV. STATICAN. VJECNO MIRUJUCI, he he.
Ali ko bi onda ovaj svijet "na svijet donio", ako bi taj vas "Uzviseni" ikad bio OBAMRO?

Hajde malo se s MAJSTOROVIM uvidima i znanjem pozabavite. MAJSTOR ce vam ovog ljeta pomoci da taj vas "Kur'an" USAVRSITE, bez brige BUDITE.:cool:

ašik
27.06.2007., 07:43
Hej, ko fora get me not, je li STVARALASTVO atribut tog vaseg "Uzvisenog"?
Ako taj "Uzviseni" stvara dunjaluke i vrste insanske, zar onda nije "provaljen". Zar mu s tim vasim opazajem "Njegove" KREACIJE niste narinuli chist ATRIBUT, he he?

Taj vas "Allah" po vasim licnim izjavama i deskripciJama "shuplji" je od bosaskog resheta.

Vidi MAJSTOR da vam je ovuda milo reci "po defaultu"?! Valjda to hoce reci po definiciji, sto li? Eeee, pa bash po tom "defaultu" dva puta toga vaseg "Uzvisenog" budalom cinite.

Velite li da je "Uzviseni" SAMODOSTATAN" i nichega POTREBIT, otkud "Mu" onda KREACIJU namecete? Ta sam "On" vas poducava" da NISTA NIJE BEZ SVRHE, hehe. Samo nesto nije mislio na sve KONZEKVENCE, chini se MAJSTORU.
SAVRSENI "Uzviseni" je po tom vasem opazaju STVARANJA znaci i ovaj dunjaluk i sve insane u njemu sastavljao i stvarao iz nekog razloga i potrebe!? I s tim odmah ubiste Boga u Bogu POTREBITOM(!!!???).

Na drugoj opet strani SAMODOSTATNI "Uzviseni" LOGICNO bi morao da bude MRTAV. STATICAN. VJECNO MIRUJUCI, he he.
Ali ko bi onda ovaj svijet "na svijet donio", ako bi taj vas "Uzviseni" ikad bio OBAMRO?

Hajde malo se s MAJSTOROVIM uvidima i znanjem pozabavite. MAJSTOR ce vam ovog ljeta pomoci da taj vas "Kur'an" USAVRSITE, bez brige BUDITE.:cool:

Evo ga vratio se sada sa jos vise EGA nego prosli put!
E majstore haj ti asiku odgovori na jedno pitanje?

Jesili ikada bio zaljubljen i volio nekoga drugog osim sebe?

otpadnik
27.06.2007., 08:47
Hej, ko fora get me not, je li STVARALASTVO atribut tog vaseg "Uzvisenog"?
Ako taj "Uzviseni" stvara dunjaluke i vrste insanske, zar onda nije "provaljen". Zar mu s tim vasim opazajem "Njegove" KREACIJE niste narinuli chist ATRIBUT, he he?

Taj vas "Allah" po vasim licnim izjavama i deskripciJama "shuplji" je od bosaskog resheta.

Vidi MAJSTOR da vam je ovuda milo reci "po defaultu"?! Valjda to hoce reci po definiciji, sto li? Eeee, pa bash po tom "defaultu" dva puta toga vaseg "Uzvisenog" budalom cinite.

Velite li da je "Uzviseni" SAMODOSTATAN" i nichega POTREBIT, otkud "Mu" onda KREACIJU namecete? Ta sam "On" vas poducava" da NISTA NIJE BEZ SVRHE, hehe. Samo nesto nije mislio na sve KONZEKVENCE, chini se MAJSTORU.
SAVRSENI "Uzviseni" je po tom vasem opazaju STVARANJA znaci i ovaj dunjaluk i sve insane u njemu sastavljao i stvarao iz nekog razloga i potrebe!? I s tim odmah ubiste Boga u Bogu POTREBITOM(!!!???).

Na drugoj opet strani SAMODOSTATNI "Uzviseni" LOGICNO bi morao da bude MRTAV. STATICAN. VJECNO MIRUJUCI, he he.
Ali ko bi onda ovaj svijet "na svijet donio", ako bi taj vas "Uzviseni" ikad bio OBAMRO?

Hajde malo se s MAJSTOROVIM uvidima i znanjem pozabavite. MAJSTOR ce vam ovog ljeta pomoci da taj vas "Kur'an" USAVRSITE, bez brige BUDITE.:cool:


Evo reci cu ti kako ja vidim stvari.Prvo, mislim da ciljas u pravu metu, ali da zaboravljas da su reci, na kraju krajeva, samo reci.Sledstveno tome i atributi su samo atributi.Nesto sto se smatra atributom jos uvek nije sustina.To je cak i u hindu kultovima uoceno pa se razlikuje sustinsko bozansko bice od njegovih emanacija. Ta logicka nedoslednost razresena je pojmom acintya-bheda-bheda-tattva, odnosno -istovetnost u razlicitosti, razlicitost u istovetnosti.
U teznji da izbegnu tu nejasnocu, meni se cini da su pojedini muslimani otisli u drugu krajnost.Idolatrija mnogobostva zamenjena je idolatrijom jednog boga.Kada kazem idolatrijom, onda mislim na to da se tvrdoglavo insistira na odredjivanju boga kao jednog, sto samo po sebi vec predstvalja pripisivanje koja Kur'an , kako sam ga ja razumeo , zabranjuje.
Medjutim, namesto pojma jedan, koji je po mom shvatanju plod pogresnog tumacenja i razumevanja (sto ne znaci da je bog mnostvo, jer je to druga slika istog novcica ), postoji i pojam Jednost, sto nije nikakva definicija vec pojam sustasvene istosti svih formacija po svom difoltu;) Iz cega god da smo nastali i sa kojom god svrhom to bilo svi poticemo iz istog izvora i sudbina nam je ista.Ista , ne u smislu raja i pakla, vec u smislu ostvarivanja te konacne zamisli, ako ona uopste postoji.Po toj logici mesto "gresnika" u svetu je podjednako bitno kao i mesto "svetitelja".Medjutim, sta je greh istinski, onako kako ja razumem da islam govori.To je pripisivanje odredjene uloge, odredjenog ustrojstva i odredjenog stanja.Ako je to istina, a ja se opet ogradjujem i kazem da je rec o licno mom shvatanju, onda ne vidim razliku izmedju islama , zena ili onoga sto govori UG.
U jednom ucenju, zove se dzogchen, centralno mesto se daje ostvarivanju prave prirode pojedinca u pravcu konacnog ostvarenja jednosti.Pod pravom prirodnom nikako se ne misli na nekakav metafizicki, onostrani pojam prirodnosti koji se treba tek uvezbati, vec na onu prirodu pojedinca i sveta koja mu je inherentna.Po toj logici svet je dobar bas onakav kakav je.Odbacivati takav svet i upirati se njegovoj izmeni je krsenje bozije volje.Nesto slicno sam nasao i kod Ibn Arabija, mislim, gde kaze da , posto je sve oko nas boziji lik, greh je preoblikovati ga svojom voljom (parafrazirao sam).Zasto? zato sto nema nase volje, jer bi , ako bi ona postojala, ona bila narusavanje jednosti.Slicno tome, ako se kaze Njegova volja, to je onda izdvajanje Njega iz sveopsteg poretka i reda stvari , sto je samo po sebi proterivanje boga iz sveta.A to nikako ne moze biti.Nesto slicno onome sto tvrde vehaabije i neke druge verske grupacije , poput krisnijevaca, recimo, a to je da bog ima i "antropomorfmna" svojstva.Jer, ako bi mu uskratili pravo da ima ruku, onda bi ga osakatili.Ako bi mu ruku pripisali, onda bismo ga nagrdili.
Iz toga sledi da se konacna realnost ne moze pojmiti pojmovima, recima, tezama, stavovima...itd, vec licnim dozivljajem koji je , opet, veoma razlicit od osobe do osobe i to zato jer su boznaska svojstva koja se ogledaju u stvorenome neponovljiva.Nema, dakle, copy/paste.Nesto se desi samo jednom i nikada vise.Imitacija i ponavljanje je praksa "palih" duhova.Oponasanje.Onog trenutka kada se desi izdvajanje, bilo boga bilo pojedinca, iz jednosti, zapada se u idolatriju , i dalje, mnogobostvo.
U tom smislu i mislim da su mnogi muslimani zrtve idolatrije, sirka, kao i mnogobrojni vernici drugih vera.I to ne zato sto veruju u Jenog Boga, vec sto je, kod mnogih od njih, jedan postalo zamena za Jednost.
Tvoja pitanja, dakle, imaju smisla samo u relaciji jednog i mnostva, ali ne i u pojmu Jednosti.Jer u odgovoru jednosti nema mesta za mnogostrukost pitanja zato sto je Jednost sama sebi i pitanje i odgovor, a taj proces se desava istovremeno tako da se ne moze razluciti.Razlucivanje je pad u mnogobostvo i pripisivanje, pokusaj racionalizacije i tumacenje.To je kao da sakom pokusavas zahvatiti ceo okean verujuci da ces samo tako dati odgovor na njegovu konacnu sustinu, ne razumevajuci da i dve kapi okeana imaju istu sustinu, bit, ocitovanje i manifestovanje kao i sveukupnost.No, opet, tvrditi da je saka vode indenticna sveukupnosti, pad je u drugu krajnost.To je Buda savrseno razumeo i zato je odbijao davanje tumacenja.kao sto i Kur'an "tvrdoglavo" insistira na odbacivanju pripisivanja.Zasto?
Zato sto je prvi korak ka ostvarenju Jednosti pokoravanje, a pokoravanje zahtva disciplinu.A ta disciplina u Islamu se zove serijat.Licno ne verujem da covek moze uvek ostvarivati serijat jer savrsenog na Zemlji nema!
Ali ono sto moze jeste da odstupanje od njega ne pripisuje kao inherentna svojstva niti da Njega okrivljujue za njihova postojanja.Ravnoteza je osnova bitisanja. Bez nje nastupa dominacija, pa dalje diktatura jednog svojstva nad drugim.Jin i Jang, drevni Kinezi su to tako uocili.
Kratko i jasno, sva tvoja pitanja imaju smisla u relativnom sledu stvari, ali pravo pitanje je - ko je taj ko pita?
Posto je pitac pitanje koje se izdvaja iz Jednosti, onda je i on sam i njegovo pitanje sirk pred Licem Jednosti.
Eto, tako ja razumem stvari, pod uslovom da sam razumeo tvoja pitanja jer, kako rekoh, reci su samo reci i kao takve suplje i prazne.

forget-me-not
27.06.2007., 10:44
Hej, ko fora get me not, je li STVARALASTVO atribut tog vaseg "Uzvisenog"?
Ako taj "Uzviseni" stvara dunjaluke i vrste insanske, zar onda nije "provaljen". Zar mu s tim vasim opazajem "Njegove" KREACIJE niste narinuli chist ATRIBUT, he he?

Taj vas "Allah" po vasim licnim izjavama i deskripciJama "shuplji" je od bosaskog resheta.

Vidi MAJSTOR da vam je ovuda milo reci "po defaultu"?! Valjda to hoce reci po definiciji, sto li? Eeee, pa bash po tom "defaultu" dva puta toga vaseg "Uzvisenog" budalom cinite.

Velite li da je "Uzviseni" SAMODOSTATAN" i nichega POTREBIT, otkud "Mu" onda KREACIJU namecete? Ta sam "On" vas poducava" da NISTA NIJE BEZ SVRHE, hehe. Samo nesto nije mislio na sve KONZEKVENCE, chini se MAJSTORU.
SAVRSENI "Uzviseni" je po tom vasem opazaju STVARANJA znaci i ovaj dunjaluk i sve insane u njemu sastavljao i stvarao iz nekog razloga i potrebe!? I s tim odmah ubiste Boga u Bogu POTREBITOM(!!!???).

Na drugoj opet strani SAMODOSTATNI "Uzviseni" LOGICNO bi morao da bude MRTAV. STATICAN. VJECNO MIRUJUCI, he he.
Ali ko bi onda ovaj svijet "na svijet donio", ako bi taj vas "Uzviseni" ikad bio OBAMRO?

Hajde malo se s MAJSTOROVIM uvidima i znanjem pozabavite. MAJSTOR ce vam ovog ljeta pomoci da taj vas "Kur'an" USAVRSITE, bez brige BUDITE.:cool:

Merhaben ti Ivane, prijatelju iluminizirani, sa tendencijom prerastanja u iluminata...:D

Pozabavili bi se mi tvojim uvidima i znanjem da je u pitanju realna kritika.

No već samo gore navedeno ukazuje da ti ne kužiš suštinu naše dogme, te da ti ni tvoja kritika ne može biti konstruktivna....

:D stoga ti mlogo simpatiziraš Abdulvehabove sinove, možeš ih vozat na pitanju kauzaliteta do besvijesti...

No, ako misliš da je to rješenje, tj. ako je intelektualni sadizam tvoja težnja, onda kolješ vola radi kile mesa....istina će ostati opet mimo tebe. A važna je istina, ne tek puko mudroslovlje.

Nema kreacije Ivane, mnogo bolji od tebe su istu stvar spočitavali, pa su ostali postidjeni.

No, kako želiš....pucaj, ja sam ko svemir velik, a moje je srce čelik...

Btw, ovdje je 44, nije baš vrijeme za ove raspre...

forget-me-not
27.06.2007., 10:53
Evo reci cu ti kako ja vidim stvari.Prvo, mislim da ciljas u pravu metu, ali da zaboravljas da su reci, na kraju krajeva, samo reci.Sledstveno tome i atributi su samo atributi.Nesto sto se smatra atributom jos uvek nije sustina.To je cak i u hindu kultovima uoceno pa se razlikuje sustinsko bozansko bice od njegovih emanacija. Ta logicka nedoslednost razresena je pojmom acintya-bheda-bheda-tattva, odnosno -istovetnost u razlicitosti, razlicitost u istovetnosti.
U teznji da izbegnu tu nejasnocu, meni se cini da su pojedini muslimani otisli u drugu krajnost.Idolatrija mnogobostva zamenjena je idolatrijom jednog boga.Kada kazem idolatrijom, onda mislim na to da se tvrdoglavo insistira na odredjivanju boga kao jednog, sto samo po sebi vec predstvalja pripisivanje koja Kur'an , kako sam ga ja razumeo , zabranjuje.
Medjutim, namesto pojma jedan, koji je po mom shvatanju plod pogresnog tumacenja i razumevanja (sto ne znaci da je bog mnostvo, jer je to druga slika istog novcica ), postoji i pojam Jednost, sto nije nikakva definicija vec pojam sustasvene istosti svih formacija po svom difoltu;) Iz cega god da smo nastali i sa kojom god svrhom to bilo svi poticemo iz istog izvora i sudbina nam je ista.Ista , ne u smislu raja i pakla, vec u smislu ostvarivanja te konacne zamisli, ako ona uopste postoji.Po toj logici mesto "gresnika" u svetu je podjednako bitno kao i mesto "svetitelja".Medjutim, sta je greh istinski, onako kako ja razumem da islam govori.To je pripisivanje odredjene uloge, odredjenog ustrojstva i odredjenog stanja.Ako je to istina, a ja se opet ogradjujem i kazem da je rec o licno mom shvatanju, onda ne vidim razliku izmedju islama , zena ili onoga sto govori UG.
U jednom ucenju, zove se dzogchen, centralno mesto se daje ostvarivanju prave prirode pojedinca u pravcu konacnog ostvarenja jednosti.Pod pravom prirodnom nikako se ne misli na nekakav metafizicki, onostrani pojam prirodnosti koji se treba tek uvezbati, vec na onu prirodu pojedinca i sveta koja mu je inherentna.Po toj logici svet je dobar bas onakav kakav je.Odbacivati takav svet i upirati se njegovoj izmeni je krsenje bozije volje.Nesto slicno sam nasao i kod Ibn Arabija, mislim, gde kaze da , posto je sve oko nas boziji lik, greh je preoblikovati ga svojom voljom (parafrazirao sam).Zasto? zato sto nema nase volje, jer bi , ako bi ona postojala, ona bila narusavanje jednosti.Slicno tome, ako se kaze Njegova volja, to je onda izdvajanje Njega iz sveopsteg poretka i reda stvari , sto je samo po sebi proterivanje boga iz sveta.A to nikako ne moze biti.Nesto slicno onome sto tvrde vehaabije i neke druge verske grupacije , poput krisnijevaca, recimo, a to je da bog ima i "antropomorfmna" svojstva.Jer, ako bi mu uskratili pravo da ima ruku, onda bi ga osakatili.Ako bi mu ruku pripisali, onda bismo ga nagrdili.
Iz toga sledi da se konacna realnost ne moze pojmiti pojmovima, recima, tezama, stavovima...itd, vec licnim dozivljajem koji je , opet, veoma razlicit od osobe do osobe i to zato jer su boznaska svojstva koja se ogledaju u stvorenome neponovljiva.Nema, dakle, copy/paste.Nesto se desi samo jednom i nikada vise.Imitacija i ponavljanje je praksa "palih" duhova.Oponasanje.Onog trenutka kada se desi izdvajanje, bilo boga bilo pojedinca, iz jednosti, zapada se u idolatriju , i dalje, mnogobostvo.
U tom smislu i mislim da su mnogi muslimani zrtve idolatrije, sirka, kao i mnogobrojni vernici drugih vera.I to ne zato sto veruju u Jenog Boga, vec sto je, kod mnogih od njih, jedan postalo zamena za Jednost.
Tvoja pitanja, dakle, imaju smisla samo u relaciji jednog i mnostva, ali ne i u pojmu Jednosti.Jer u odgovoru jednosti nema mesta za mnogostrukost pitanja zato sto je Jednost sama sebi i pitanje i odgovor, a taj proces se desava istovremeno tako da se ne moze razluciti.Razlucivanje je pad u mnogobostvo i pripisivanje, pokusaj racionalizacije i tumacenje.To je kao da sakom pokusavas zahvatiti ceo okean verujuci da ces samo tako dati odgovor na njegovu konacnu sustinu, ne razumevajuci da i dve kapi okeana imaju istu sustinu, bit, ocitovanje i manifestovanje kao i sveukupnost.No, opet, tvrditi da je saka vode indenticna sveukupnosti, pad je u drugu krajnost.To je Buda savrseno razumeo i zato je odbijao davanje tumacenja.kao sto i Kur'an "tvrdoglavo" insistira na odbacivanju pripisivanja.Zasto?
Zato sto je prvi korak ka ostvarenju Jednosti pokoravanje, a pokoravanje zahtva disciplinu.A ta disciplina u Islamu se zove serijat.Licno ne verujem da covek moze uvek ostvarivati serijat jer savrsenog na Zemlji nema!
Ali ono sto moze jeste da odstupanje od njega ne pripisuje kao inherentna svojstva niti da Njega okrivljujue za njihova postojanja.Ravnoteza je osnova bitisanja. Bez nje nastupa dominacija, pa dalje diktatura jednog svojstva nad drugim.Jin i Jang, drevni Kinezi su to tako uocili.
Kratko i jasno, sva tvoja pitanja imaju smisla u relativnom sledu stvari, ali pravo pitanje je - ko je taj ko pita?
Posto je pitac pitanje koje se izdvaja iz Jednosti, onda je i on sam i njegovo pitanje sirk pred Licem Jednosti.
Eto, tako ja razumem stvari, pod uslovom da sam razumeo tvoja pitanja jer, kako rekoh, reci su samo reci i kao takve suplje i prazne.

Jako, jako zanimljiv upis...:top:

No, dozvoli mi malkice vremena da ga lijepo i pažljivo iščitam.

Ipak, za sada bih samo komentirao da sumnjam da naš Ivan razlikuje suštinu razlike pojma Božije biće (zat) od pojma emanacije, onako kakoje to definirano u akaidu, naime iz svih njegovih upisa do sada nije se dalo to naslutiti. Prije će biti da je njegova kritika nečeg što ne razumije (a ne shvata da ne razumije) samo samokritka.

El Camino
27.06.2007., 15:27
hvala na odgovoru, ali ne znam da li si primetio da sam naglasio "po tebi"
ako si ti pisac navedene knjige skreni mi paznju i procitacu je
licno ocekujem da, kada neko da sebi za pravo da nesto nazove prljavim, zna i uzok zaprljanosti iz sopstvenog iskustva
ovako ispada da se svet trese od prepricavanih prljavstina po principu "carevo novo odelo"
Otpadnice,
Ja sam musliman, mukalid - hanefija.
Ja samo citiram podatke iz djela jedine prave uleme islama, uleme ehli sunneta, jer nisam kvalifikovan, (isto kao sto nije niko ovdje), da iz svoje glave vazim o islamu.

Otpadnice, treba znati da moje i tvoje misljenje nije bitno.
Bitne su samo rijeci mudztehida koje svako mora slijediti.

otpadnik
27.06.2007., 15:40
Otpadnice,
Ja sam musliman, mukalid - hanefija.
Ja samo citiram podatke iz djela jedine prave uleme islama, uleme ehli sunneta, jer nisam kvalifikovan, (isto kao sto nije niko ovdje), da iz svoje glave vazim o islamu.

Otpadnice, treba znati da moje i tvoje misljenje nije bitno.
Bitne su samo rijeci mudztehida koje svako mora slijediti.

slazem se
definitivno nisam kvalifikovan
ali sam pozvan da razmisljam
"Razmisljajte, o vi razumom obdareni..."
slazem se i da moje reci nisu bitne, meni ponajmanje, ali...
tumacenja, tumacenja....ubise nas tumacenja
no, hvala na odgovoru, cenim tvoj trud i mislim da sam razumeo smisao:top:

Molim
27.06.2007., 15:42
Merhaben ti Ivane, prijatelju iluminizirani, sa tendencijom prerastanja u iluminata...:D

Pozabavili bi se mi tvojim uvidima i znanjem da je u pitanju realna kritika.

No već samo gore navedeno ukazuje da ti ne kužiš suštinu naše dogme, te da ti ni tvoja kritika ne može biti konstruktivna....

:D stoga ti mlogo simpatiziraš Abdulvehabove sinove, možeš ih vozat na pitanju kauzaliteta do besvijesti...

No, ako misliš da je to rješenje, tj. ako je intelektualni sadizam tvoja težnja, onda kolješ vola radi kile mesa....istina će ostati opet mimo tebe. A važna je istina, ne tek puko mudroslovlje.

Nema kreacije Ivane, mnogo bolji od tebe su istu stvar spočitavali, pa su ostali postidjeni.

No, kako želiš....pucaj, ja sam ko svemir velik, a moje je srce čelik...

Btw, ovdje je 44, nije baš vrijeme za ove raspre...

Selam FMN:top:

Nego, meni se čini da majstor ne može bez nas.;) :tulum:

Molim
27.06.2007., 15:45
Otpadnik, sjajan tekst.:top:

Mi u Islamu kažemo Jednota.

Ulazak u Jednotu je cilj. ;)

P.S.Nabavi si knjige od Šejh Čolić Mustafe r.a. Tamo ćeš naći sve fino objašnjeno i pojašnjeno taman za tvoj intelekt. (meni su malo teške, ali uspjem nešto shvatit)
Ovdje možeš naći neke upise inspirirane njegovim učenjima.

http://www.forum.hr/showpost.php?p=5198225&postcount=68
http://www.forum.hr/showpost.php?p=5198701&postcount=71
http://www.forum.hr/showpost.php?p=5200799&postcount=100

El Camino
27.06.2007., 16:45
... zikri brate..zikri

asik: <<<zikri da bi bio blizak, Allahu Milostivom>>>

Kahtani i asik,
kakve fajde imaju od zikra oni cije je vjerovanje neispravno?

Kakve fajde imaju od zikra sije i vehabije i ahmedije i drugi pripadnici 72 zalutale sekte?

Kakve fajde imaju od zikra oni koji vjeruju da covjek sam sobom stvara svoja djela?

Kakve fajde imaju od zikra oni koji ne vjeruju da ce mu'mini u dzennetu vidjeti Allaha dzelle-sanuhu (na nacin koji nas mozak ne moze shvatiti)?

Kakve fajde imaju od zikra oni koji uzdizu izvjesne ljude na Allahov dzelle-sanuhu nivo?

Kakve fajde imaju od zikra dvije grupe koje se loše izražavaju o ashabima najboljeg od svih ljudi sallallahu alejhi ve sellem. Oni misle da su ovi velikani islama zli. Oni misle da su se oni odnosili neprijateljski jedni prema drugim, da su sakrivali svoje neprijateljstvo i ljutnju, i da su se jedni prema drugim ponašali kao licemjeri. Međutim, Allah dželle-šanuhu kaže u Kurani kerimu da su ashabi kiram alejhimurridvan voljeli jedni druge. Ove dvije grupe ne vjeruju Kur’ani kerim. Oni kažu da su oni mrzili jedni druge i smatrali neprijateljima. Da im Allah dželle-šanuhu dadne mozga i pokaže pravi put!

Kakve fajde imaju od zikra oni koji kažu da je Allah dželle-šanuhu materija i predmet, i oni koji Ga smatraju da je u vremenu (to jeste da na Njega utiče vrijeme) i na nekom mjestu i koji tako porede Stvaraoca sa Njegovim stvorenjima? Itd., itd. Kakve fajde imaju ovakvi ljudi od zikra? Nikakve!

kahtani
27.06.2007., 16:59
Otpadnice,
Ja sam musliman, mukalid - hanefija.
Ja samo citiram podatke iz djela jedine prave uleme islama, uleme ehli sunneta, jer nisam kvalifikovan, (isto kao sto nije niko ovdje), da iz svoje glave vazim o islamu.

Otpadnice, treba znati da moje i tvoje misljenje nije bitno.
Bitne su samo rijeci mudztehida koje svako mora slijediti.

Bas fino... sledeci put neka pisu mudztehidi

kahtani
27.06.2007., 17:04
asik: <<<zikri da bi bio blizak, Allahu Milostivom>>>

Kahtani i asik,
kakve fajde imaju od zikra oni cije je vjerovanje neispravno?

Kakve fajde imaju od zikra sije i vehabije i ahmedije i drugi pripadnici 72 zalutale sekte?

Kakve fajde imaju od zikra oni koji vjeruju da covjek sam sobom stvara svoja djela?

Kakve fajde imaju od zikra oni koji ne vjeruju da ce mu'mini u dzennetu vidjeti Allaha dzelle-sanuhu (na nacin koji nas mozak ne moze shvatiti)?

Kakve fajde imaju od zikra oni koji uzdizu izvjesne ljude na Allahov dzelle-sanuhu nivo?

Kakve fajde imaju od zikra dvije grupe koje se loše izražavaju o ashabima najboljeg od svih ljudi sallallahu alejhi ve sellem. Oni misle da su ovi velikani islama zli. Oni misle da su se oni odnosili neprijateljski jedni prema drugim, da su sakrivali svoje neprijateljstvo i ljutnju, i da su se jedni prema drugim ponašali kao licemjeri. Međutim, Allah dželle-šanuhu kaže u Kurani kerimu da su ashabi kiram alejhimurridvan voljeli jedni druge. Ove dvije grupe ne vjeruju Kur’ani kerim. Oni kažu da su oni mrzili jedni druge i smatrali neprijateljima. Da im Allah dželle-šanuhu dadne mozga i pokaže pravi put!

Kakve fajde imaju od zikra oni koji kažu da je Allah dželle-šanuhu materija i predmet, i oni koji Ga smatraju da je u vremenu (to jeste da na Njega utiče vrijeme) i na nekom mjestu i koji tako porede Stvaraoca sa Njegovim stvorenjima? Itd., itd. Kakve fajde imaju ovakvi ljudi od zikra? Nikakve!

... AKO ONI ZIKRE A NE ON ... ONDA NIKAKVE FAJDE

kahtani
27.06.2007., 18:41
Otpadnice,
Ja sam musliman, mukalid - hanefija.
Ja samo citiram podatke iz djela jedine prave uleme islama, uleme ehli sunneta, jer nisam kvalifikovan, (isto kao sto nije niko ovdje), da iz svoje glave vazim o islamu.

Otpadnice, treba znati da moje i tvoje misljenje nije bitno.
Bitne su samo rijeci mudztehida koje svako mora slijediti.


Mudztehidi.... hmmm... Cini mi se da sam nesto ranije poslao ove stihove ali ipak nije na odmet...

O asku govoris a lice ti prazno
Ni traga od tih dvadeset i osam
Jonuz se u more baci zbog njih dvoje
Gledaj barem tebi da ostane Jedan

Ko citira druge bolje da ga nije
Ostavi se Rumija,Dzunejda i Siblija
Ako suzom Njegovom srce ne umijes
Hajvani ce suze nad tobom da liju

Sta je bilo, bilo je i danas je isto
Da je Rumi stobom ibrik bi ti drzo
Bajajazit Bistami, Gazali i ostali
Za Tebe bi glavu kao Mensur dali

Ako ste u nekom društvu gdje se mnogo spominju: Mudztehidi, Zennuni, Džunejdi, Haladži, Gazalije... vi bježite od toga društva tu za vas nema hajra. Neka ih Allah nagradi za ono što su učinili i što čine, prestanite da govorite o njima, najvećim škrticama koji su sebe ostavili i sebe ostavljaju, a vama ništa.;)

otpadnik
27.06.2007., 20:46
Otpadnik, sjajan tekst.:top:

Mi u Islamu kažemo Jednota.

Ulazak u Jednotu je cilj. ;)

P.S.Nabavi si knjige od Šejh Čolić Mustafe r.a. Tamo ćeš naći sve fino objašnjeno i pojašnjeno taman za tvoj intelekt. (meni su malo teške, ali uspjem nešto shvatit)
Ovdje možeš naći neke upise inspirirane njegovim učenjima.

http://www.forum.hr/showpost.php?p=5198225&postcount=68
http://www.forum.hr/showpost.php?p=5198701&postcount=71
http://www.forum.hr/showpost.php?p=5200799&postcount=100


'ce da probam da nadjem, al vala ako je tebi tesko, ja bolje onda samo sadrzaj da procitam;)

MAJSTOR Ivan
28.06.2007., 01:37
Evo ga vratio se sada sa jos vise EGA nego prosli put!
E majstore haj ti asiku odgovori na jedno pitanje?

Jesili ikada bio zaljubljen i volio nekoga drugog osim sebe?

Ashiku, ne glumi kaskiku - SAMO TAKAV i moze vas ovuda rasturati ko beba zvechku.

Sjedni u kut i ozbiljno promisli kakve su to onda TVOJE LJUBAVI bile kad MAJSTORU nisi niti do zhniranaca.;) :D

MAJSTOR Ivan
28.06.2007., 02:07
Merhaben ti Ivane, prijatelju iluminizirani, sa tendencijom prerastanja u iluminata...:D

Pozabavili bi se mi tvojim uvidima i znanjem da je u pitanju realna kritika.


Za ono sto se lazno trsi "SAVRSENOSCU" kritike niti moze biti. Dawljenicke fore kod stvarnog MAJSTORA ne pomazu, ko fol get me not.:cool:No vec´ samo gore navedeno ukazuje da ti ne kuzˇisˇ susˇtinu nasˇe dogme, te da ti ni tvoja kritika ne mozˇe biti konstruktivna....

"Kuzenju" nema mjesta u "JEDNOSTI". Ali u onoj MAJSTOROVOJ, merhabenu.


:D stoga ti mlogo simpatizirasˇ Abdulvehabove sinove, mozˇesˇ ih vozat na pitanju kauzaliteta do besvijesti...

"Simpatija" u istinskog MAJSTORA nema; kome god tu tvoju "simpatiju" poturao, tek deklariras svoju IMANENTNU ISLAMSKU DUALNOST.;)No, ako mislisˇ da je to rjesˇenje, tj. ako je intelektualni sadizam tvoja tezˇnja, onda koljesˇ vola radi kile mesa....istina c´e ostati opet mimo tebe. A vazˇna je istina, ne tek puko mudroslovlje.

U MAJSTOROVOJ JEDNOSTI niti "istina" moze opstojati. Za razliku od te vase i "istine" i "jednosti".:flop:Nema kreacije Ivane, mnogo bolji od tebe su istu stvar spocˇitavali, pa su ostali postidjeni.

Za tebe kreacije itekako ima, ne zaboravi (me) to, prijatelju bez svjetiljke.
Sav je tvoj forumski opus upravo s tom "kreacijom" nafilovan.

Kad s pravim MAJSTOROM raspredas, gledaj STO SE ZBIVA S TOBOM, a ne sto MAJSTOR divani da bi ti mozdjane "muslimske" razvukao. Mozdjani po nijednom "defaultu" ne mogu da budu "muslimanski", al' eto u vas JESU, he.No, kako zˇelisˇ....pucaj, ja sam ko svemir velik, a moje je srce cˇelik...
Btw, ovdje je 44, nije basˇ vrijeme za ove raspre...


Srce od chelika al vruchina LAHKA ga ubija?!"Oladi" malo, Vergissmeinnicht.:s

MAJSTOR Ivan
28.06.2007., 02:11
Selam FMN:top:

Nego, meni se cˇini da majstor ne mozˇe bez nas.;) :tulum:

MAJSTOR vas voli "kao mater ludu cher".:D

otpadnik
28.06.2007., 08:47
U MAJSTOROVOJ JEDNOSTI niti "istina" moze opstojati. Za razliku od te vase i "istine" i "jednosti".:flop:a u jednosti Majstora, sta je?

kahtani
28.06.2007., 10:05
Evo reci cu ti kako ja vidim stvari.Prvo, mislim da ciljas u pravu metu, ali da zaboravljas da su reci, na kraju krajeva, samo reci.Sledstveno tome i atributi su samo atributi.Nesto sto se smatra atributom jos uvek nije sustina.To je cak i u hindu kultovima uoceno pa se razlikuje sustinsko bozansko bice od njegovih emanacija. Ta logicka nedoslednost razresena je pojmom acintya-bheda-bheda-tattva, odnosno -istovetnost u razlicitosti, razlicitost u istovetnosti.
U teznji da izbegnu tu nejasnocu, meni se cini da su pojedini muslimani otisli u drugu krajnost.Idolatrija mnogobostva zamenjena je idolatrijom jednog boga.Kada kazem idolatrijom, onda mislim na to da se tvrdoglavo insistira na odredjivanju boga kao jednog, sto samo po sebi vec predstvalja pripisivanje koja Kur'an , kako sam ga ja razumeo , zabranjuje.
Medjutim, namesto pojma jedan, koji je po mom shvatanju plod pogresnog tumacenja i razumevanja (sto ne znaci da je bog mnostvo, jer je to druga slika istog novcica ), postoji i pojam Jednost, sto nije nikakva definicija vec pojam sustasvene istosti svih formacija po svom difoltu;) Iz cega god da smo nastali i sa kojom god svrhom to bilo svi poticemo iz istog izvora i sudbina nam je ista.Ista , ne u smislu raja i pakla, vec u smislu ostvarivanja te konacne zamisli, ako ona uopste postoji.Po toj logici mesto "gresnika" u svetu je podjednako bitno kao i mesto "svetitelja".Medjutim, sta je greh istinski, onako kako ja razumem da islam govori.To je pripisivanje odredjene uloge, odredjenog ustrojstva i odredjenog stanja.Ako je to istina, a ja se opet ogradjujem i kazem da je rec o licno mom shvatanju, onda ne vidim razliku izmedju islama , zena ili onoga sto govori UG.
U jednom ucenju, zove se dzogchen, centralno mesto se daje ostvarivanju prave prirode pojedinca u pravcu konacnog ostvarenja jednosti.Pod pravom prirodnom nikako se ne misli na nekakav metafizicki, onostrani pojam prirodnosti koji se treba tek uvezbati, vec na onu prirodu pojedinca i sveta koja mu je inherentna.Po toj logici svet je dobar bas onakav kakav je.Odbacivati takav svet i upirati se njegovoj izmeni je krsenje bozije volje.Nesto slicno sam nasao i kod Ibn Arabija, mislim, gde kaze da , posto je sve oko nas boziji lik, greh je preoblikovati ga svojom voljom (parafrazirao sam).Zasto? zato sto nema nase volje, jer bi , ako bi ona postojala, ona bila narusavanje jednosti.Slicno tome, ako se kaze Njegova volja, to je onda izdvajanje Njega iz sveopsteg poretka i reda stvari , sto je samo po sebi proterivanje boga iz sveta.A to nikako ne moze biti.Nesto slicno onome sto tvrde vehaabije i neke druge verske grupacije , poput krisnijevaca, recimo, a to je da bog ima i "antropomorfmna" svojstva.Jer, ako bi mu uskratili pravo da ima ruku, onda bi ga osakatili.Ako bi mu ruku pripisali, onda bismo ga nagrdili.
Iz toga sledi da se konacna realnost ne moze pojmiti pojmovima, recima, tezama, stavovima...itd, vec licnim dozivljajem koji je , opet, veoma razlicit od osobe do osobe i to zato jer su boznaska svojstva koja se ogledaju u stvorenome neponovljiva.Nema, dakle, copy/paste.Nesto se desi samo jednom i nikada vise.Imitacija i ponavljanje je praksa "palih" duhova.Oponasanje.Onog trenutka kada se desi izdvajanje, bilo boga bilo pojedinca, iz jednosti, zapada se u idolatriju , i dalje, mnogobostvo.
U tom smislu i mislim da su mnogi muslimani zrtve idolatrije, sirka, kao i mnogobrojni vernici drugih vera.I to ne zato sto veruju u Jenog Boga, vec sto je, kod mnogih od njih, jedan postalo zamena za Jednost.
Tvoja pitanja, dakle, imaju smisla samo u relaciji jednog i mnostva, ali ne i u pojmu Jednosti.Jer u odgovoru jednosti nema mesta za mnogostrukost pitanja zato sto je Jednost sama sebi i pitanje i odgovor, a taj proces se desava istovremeno tako da se ne moze razluciti.Razlucivanje je pad u mnogobostvo i pripisivanje, pokusaj racionalizacije i tumacenje.To je kao da sakom pokusavas zahvatiti ceo okean verujuci da ces samo tako dati odgovor na njegovu konacnu sustinu, ne razumevajuci da i dve kapi okeana imaju istu sustinu, bit, ocitovanje i manifestovanje kao i sveukupnost.No, opet, tvrditi da je saka vode indenticna sveukupnosti, pad je u drugu krajnost.To je Buda savrseno razumeo i zato je odbijao davanje tumacenja.kao sto i Kur'an "tvrdoglavo" insistira na odbacivanju pripisivanja.Zasto?
Zato sto je prvi korak ka ostvarenju Jednosti pokoravanje, a pokoravanje zahtva disciplinu.A ta disciplina u Islamu se zove serijat.Licno ne verujem da covek moze uvek ostvarivati serijat jer savrsenog na Zemlji nema!
Ali ono sto moze jeste da odstupanje od njega ne pripisuje kao inherentna svojstva niti da Njega okrivljujue za njihova postojanja.Ravnoteza je osnova bitisanja. Bez nje nastupa dominacija, pa dalje diktatura jednog svojstva nad drugim.Jin i Jang, drevni Kinezi su to tako uocili.
Kratko i jasno, sva tvoja pitanja imaju smisla u relativnom sledu stvari, ali pravo pitanje je - ko je taj ko pita?
Posto je pitac pitanje koje se izdvaja iz Jednosti, onda je i on sam i njegovo pitanje sirk pred Licem Jednosti.
Eto, tako ja razumem stvari, pod uslovom da sam razumeo tvoja pitanja jer, kako rekoh, reci su samo reci i kao takve suplje i prazne.

Ne bih da se bilo ko uvredi ali ovo nema nikakve veze sa Tevhidom...Jedinstvom djelovanja... daleko ste od ucenja Islama... i zamolio bih vas da ne izlazete filozofiju vec tevhid... normalno budite oprezni kako rece jedan nas brat...Tewhid je ostrica maca i zacas se posjeces...

Nema straha za Allahove prijatelje, oni ni za čim neće tugovati. A zbog čega... pa, vratili su se Allahu dž.š., dali su riječ, dali su obećanje Allahu dž.š., a... Allah dž.š. je prijatelj onih koji vjeruju... Bekare, 257;...

Kada bi bilo ovako, kada bi bilo onako, nema više toga kod njih, zar da prodaju pamet i izjavljuju pretpostavke ili hipoteze, ne, ne,... nema više toga kod njih, ukoliko među vama, koji svoju knjigu proučavate ima takvih neka odmah odustanu.

Hazret-i Pir je lično rekao:... “Et Tevhidu iskatul izafa”- Izbacite... Izbacite ponašanje koje je u suprotnosti sa Tevhidom, takvo ponašanje izbacite iz sebe, iz svojeg gjonulja, ukoliko želite biti jedan od Frka-i Nadžije-jedan od onih koji su spašeni...

A oni koji srcem čeznu da otkriju Istinu, jedino oni istraju na ovom putu jer njih niko i ništa ne može da zaustavi zato što su to iskreni i bliski Allahovi robovi. A Allah dž.š. svoje tajne otkriva, samo onima koji postignu bliskost sa Njim...Tragači su ti, koji održavaju ravnotežu... oni su ti, koji su u stanju da sjedine dvojku… La hafvun alejhim ve la hum jahzenun…

I da ih bilo šta povrijedi oni neće biti tužni niti zabrinuti, jer oni nisu Džennetske budale... Allah dž.š. njima daje vlast, zato što im vjeruje jer Ga oni nikada nece iznevjeriti. A vlast im daje tek kada kod njih nastane potpuni Ubudijet i Teslimijet…

otpadnik
28.06.2007., 10:22
Ne bih da se bilo ko uvredi ali ovo nema nikakve veze sa Tevhidom...Jedinstvom djelovanja... daleko ste od ucenja Islama... i zamolio bih vas da ne izlazete filozofiju vec tevhid... normalno budite oprezni kako rece jedan nas brat...Tewhid je ostrica maca i zacas se posjeces...

Nema straha za Allahove prijatelje, oni ni za čim neće tugovati. A zbog čega... pa, vratili su se Allahu dž.š., dali su riječ, dali su obećanje Allahu dž.š., a... Allah dž.š. je prijatelj onih koji vjeruju... Bekare, 257;...

Kada bi bilo ovako, kada bi bilo onako, nema više toga kod njih, zar da prodaju pamet i izjavljuju pretpostavke ili hipoteze, ne, ne,... nema više toga kod njih, ukoliko među vama, koji svoju knjigu proučavate ima takvih neka odmah odustanu.

Hazret-i Pir je lično rekao:... “Et Tevhidu iskatul izafa”- Izbacite... Izbacite ponašanje koje je u suprotnosti sa Tevhidom, takvo ponašanje izbacite iz sebe, iz svojeg gjonulja, ukoliko želite biti jedan od Frka-i Nadžije-jedan od onih koji su spašeni...

A oni koji srcem čeznu da otkriju Istinu, jedino oni istraju na ovom putu jer njih niko i ništa ne može da zaustavi zato što su to iskreni i bliski Allahovi robovi. A Allah dž.š. svoje tajne otkriva, samo onima koji postignu bliskost sa Njim...Tragači su ti, koji održavaju ravnotežu... oni su ti, koji su u stanju da sjedine dvojku… La hafvun alejhim ve la hum jahzenun…

I da ih bilo šta povrijedi oni neće biti tužni niti zabrinuti, jer oni nisu Džennetske budale... Allah dž.š. njima daje vlast, zato što im vjeruje jer Ga oni nikada nece iznevjeriti. A vlast im daje tek kada kod njih nastane potpuni Ubudijet i Teslimijet…

Naravno da nema mesta vredjanu, ne vidim ni razlog ni povod za to.Posebno jer sam rekako da iznosim sopstveno razmisljanje.Nisam iznosio ucenje tevhida jer o tome nista ne znam.Kao sto ni ne iznosim bilo kakvo misljenje do ono do koga sam stigao uvidom , a ne indoktrinacijom ( ne mislim u negativnom znacenju reci).
Ok, uzdrzacu se od komentara;)

kahtani
28.06.2007., 10:25
Brate Dervo...sto se tice Efendije Colica, niko ga ne osporava ali je vrlo vazno da se obrati paznja na prepricane prevode njegovih knjiga... koje mu vrlo lako mogu narusiti ugled...

kahtani
28.06.2007., 10:28
Naravno da nema mesta vredjanu, ne vidim ni razlog ni povod za to.Posebno jer sam rekako da iznosim sopstveno razmisljanje.Nisam iznosio ucenje tevhida jer o tome nista ne znam.Kao sto ni ne iznosim bilo kakvo misljenje do ono do koga sam stigao uvidom , a ne indoktrinacijom ( ne mislim u negativnom znacenju reci).
Ok, uzdrzacu se od komentara;)

Fino je to brate... fino je sopstveno razmisljanje, ali na ovaj put kreću samo oni koji su izbacili svoju pamet iz upotrebe i koji svoj najveći kapital – Život, ne žele da uzaludno potroše... bez obzira ko su i kom narodu pripadaju... oni koji mu znaju vrijednost i žele ga investirati u akcije na Allahovom putu...

insaninside
28.06.2007., 12:31
Brate Dervo...sto se tice Efendije Colica, niko ga ne osporava ali je vrlo vazno da se obrati paznja na prepricane prevode njegovih knjiga... koje mu vrlo lako mogu narusiti ugled...


Kako mu, i to čak vrlo lako, mogu narušiti ugled...:confused:

Aman ja rabbi

jesil lažno zabrinut ili se osjećaš pametnim kad ovakve postove pišeš.

Ne valja niti jedno niti drugo.

Nastaviti devamiti Ihlas.Derviš-bego, mogo bi ti ovaj tred Tekija splitati, nije baš zgodno tražiti tamo - vamo, nešto a ima puno stranica.

Jel da da da ?:cerek:

Izuzev ako ti ne godi nefsu da imaš temu sa naaaaaaaaaaajjjviše na svijetu stranica i postova :zubo:

onda nemoj.

Mislim da bi bilo praktičnije.

nejse selam ida samo napomenem mom Tutanu - majstoru

Tutan - Ivek

U koga je glava tuta
on smradove miriše i guta
a kad usta otvori
atmosferu zagadi

Molim
28.06.2007., 12:39
Fino je to brate... fino je sopstveno razmisljanje, ali na ovaj put kreću samo oni koji su izbacili svoju pamet iz upotrebe i koji svoj najveći kapital – Život, ne žele da uzaludno potroše... bez obzira ko su i kom narodu pripadaju... oni koji mu znaju vrijednost i žele ga investirati u akcije na Allahovom putu...

Selam svima.

Nemam sad vremena, samo kratak primjer iz života.

Jednota u praksi jednog derve.

Pita jedna osoba našeg Dervu- "kada ćeš do grada?"

Dervo nešto radi i pojma nema kada će u grad i hoće li uopće jer mu to ni na kraj pameti nije, niti mu se ide jer je pravo zauzet sa nečim...ali eto, čisto da odgovori na upit osobe, ( i da je skine sa "dnevnog reda" ) kaže - "kasnije".

Na trenutak Dervo zastane, čuvši sebe kako je rekao "kasnije" i odjednom mu posta jasno da mu je "kasnije" ić u grad. Zato što je ta riječ samo preletjela preko njegovih usana i on sam je bio svjedokom Allahovog obavještavanja o Dervinim kretanjima. Tako je i bilo, Dervo moro u grad. Pazite dobro.- Nije Dervo to rekao, već je Dervo bio svjedokom izgovaranja jedne riječi, u ovom slučaju riječi "kasnije".

Nakon izvjesnog vremena i napredovanja po mekamima, insan postaje potpuni rob Allahov i nema niti zrnce svog upliva u događaje. Nema ga ni ovako ni onako al, otom potom i Kahtani će to bolje:)

kahtani
28.06.2007., 12:40
Kako mu, i to čak vrlo lako, mogu narušiti ugled...:confused:

Aman ja rabbi

jesil lažno zabrinut ili se osjećaš pametnim kad ovakve postove pišeš.

Ne valja niti jedno niti drugo.

Nastaviti devamiti Ihlas.Derviš-bego, mogo bi ti ovaj tred Tekija splitati, nije baš zgodno tražiti tamo - vamo, nešto a ima puno stranica.

Jel da da da ?:cerek:

Izuzev ako ti ne godi nefsu da imaš temu sa naaaaaaaaaaajjjviše na svijetu stranica i postova :zubo:

onda nemoj.

Mislim da bi bilo praktičnije.

nejse selam ida samo napomenem mom Tutanu - majstoru

Nesto slicno... kao u knjizi Salihibrisevica... ono o Colicu

Molim
28.06.2007., 12:43
Kako mu, i to čak vrlo lako, mogu narušiti ugled...:confused:

Aman ja rabbi

jesil lažno zabrinut ili se osjećaš pametnim kad ovakve postove pišeš.

Ne valja niti jedno niti drugo.

Nastaviti devamiti Ihlas.Derviš-bego, mogo bi ti ovaj tred Tekija splitati, nije baš zgodno tražiti tamo - vamo, nešto a ima puno stranica.

Jel da da da ?:cerek:

Izuzev ako ti ne godi nefsu da imaš temu sa naaaaaaaaaaajjjviše na svijetu stranica i postova :zubo:

onda nemoj.

Mislim da bi bilo praktičnije.

nejse selam ida samo napomenem mom Tutanu - majstoru

Pa đesi legendo:D

Kahtani je u pravu, treba biti oprezan sa Šejh Čolićevim r.a. tekstovima. Izuzetno su teški, lako se skrene sa puta.

Ti bi splito tekiju, rasturo džemat:eek: :tuctuc: :zubo:

Nije tekija moja. Tekija je Allahova. Sa Njim se dogovori. :)

P.S. Ako i dalje misliš da je Tekija moja, onda kupi dionice Tekije pa sa udjelom koji kupiš radi šta te volja. Ali vodi računa o "pravima radnika dioničkog društva".:p :D

Broj žiro računa- Banka piramida Visoko-123456789....

kahtani
28.06.2007., 12:47
Pa đesi legendo:D

Kahtani je u pravu, treba biti oprezan sa Šejh Čolićevim r.a. tekstovima. Izuzetno su teški, lako se skrene sa puta.

Ti bi splito tekiju, rasturo džemat:eek: :tuctuc: :zubo:

Nije tekija moja. Tekija je Allahova. Sa Njim se dogovori. :)

Ne brini Dervo... nije INSANISIDE u stanju sebe da ....... a ne dzemat

forget-me-not
28.06.2007., 13:32
Kad s pravim MAJSTOROM raspredas, gledaj STO SE ZBIVA S TOBOM, a ne sto MAJSTOR divani da bi ti mozdjane "muslimske" razvukao. Mozdjani po nijednom "defaultu" ne mogu da budu "muslimanski", al' eto u vas JESU, he.


Mehr haben šegrte Ivane,

s pravim majistorom nema raspredanja, kako jedan može raspredati sam sa sobom?

Tvoje postojanje je toliki grijeh da se ne može mjeriti sa drugim grijesima.

Tvoje postojanje koje priznaješ je najveća prepreka izmedju tebe i Njega.

Toliko o dualnosti koju stalno spominješ.

Derviš
28.06.2007., 13:39
Selam alejkum braćo i sestre, uvažene gošće i gosti, gospodo političari i vlastodršci, vratio se huda Dervo.:w

Bio sam na jednom čudnom mjestu, tražio sam pravu cestu,
nađoh da je cesta prava, neupitna Allahova slava.

Pa neka je Slavljen i Hvaljen Onaj ,
koji je dao i cestu i put,
na kojem ne smiješ biti krut.

Ej vala, Hu, Hu, Illahu.:)

forget-me-not
28.06.2007., 13:51
Selam alejkum braćo i sestre, uvažene gošće i gosti, gospodo političari i vlastodršci, vratio se huda Dervo.:w

Bio sam na jednom čudnom mjestu, tražio sam pravu cestu,
nađoh da je cesta prava, neupitna Allahova slava.

Pa neka je Slavljen i Hvaljen Onaj ,
koji je dao i cestu i put,
na kojem ne smiješ biti krut.

Ej vala, Hu, Hu, Illahu.:)

:top:

:kiss:

El Camino
28.06.2007., 14:50
Mudztehidi.... hmmm...
http://i68.photobucket.com/albums/i20/smart-choice/d050.gif
Drugim rijecima, ne slijedite mudztehide, slijedite sije i njihove muride.http://i68.photobucket.com/albums/i20/smart-choice/d050.gif Jao, oplakah od ovih gluposti!!!

A sada pogledajmo sta o tom kaze ekspert tesavvufa i ekspert u svim redovima tesavvufa, jedan od najvecih mudztehida u nauci ilm-i kelama, Imam Rabbani mudžeddid-i elfi sani šejh Ahmed-i Faruki Serhendi, kuddisa sirruh:

On ovako piše u 48. pismu prvoga toma koje je napisano Nakibu sejjidu šejhu Feridu:
http://www.praviput.com/knjige/Mektubat/5_I_48.html

Da ti Allah dželle-šanuhu pomogne u tvojim naporima protiv neprijatelja dina radi hurmeta najuzvišenijeg od svih Pejgambera alejhi ve alejhimussalevat vetteslimat vettehijjat! Bilo nam je čast čitati tvoje mubarek pismo koje je napisano iz merhameta i koje je razgalilo ove fakire. Pišeš da si poslao malo para da se potroše na omladinu koja uči ilm i koja je na putu tesavvufa. Drago nam je da si u svom pismu stavio učenike koji izučavaju ilm (islam) iznad onih koji se trude na putu tesavvufa. Rečeno je da je spoljašnjost pokazatelj unutrašnjosti. Inšaallah, ovi će učenici i u tvom mubarek srcu imati prednost. Prijevod arapskog stiha:

Iz svakog suda curi ono što je u njemu!

Stavljanje učenika koji izučavaju islam (taleba ilma) naprijed proizvodi napredak šerijata. Oni su čuvari šerijata. Oni će zaštititi Muhammedov alejhisselam din od prostaka. Na kijametskom danu će svako biti pitan za šerijat a ne za tesavvuf. Ulazak u Džennet i spas od Džehennema su jedino mogući ako slijedimo šerijat. Pejgamberi salevatullahi teala ve teslimatuhu alejhim, koji su bili najbolji i najuzvišeniji od svih ljudskih bića, su pozivali svakoga u šerijat. Šerijat je put spasa. Ovi uzvišeni ljudi su poslani da nas nauče šerijat. Prema tome, najcjenjeniji ibadet i najveće dobročinstvo koje možemo ljudima učiniti je da nastojimo da oni nauče i izvršavaju šerijat, i da povratimo jedno šerijatsko naređenje (emr). Pomoći da se jedno Allahovo dželle-šanuhu naređenje izvrši, naročito u ovo vrijeme kada din dušmani žestoko napadaju islam [i nastoje da promijene namaz, post, hadž, zekat i druge ibadete, i kažu za halal da je haram, i da su harami lijepi i moderni, i nazivaju islam nazadnim a kufr i nevjerstvo modom i napretkom, i ismijavaju one koji klanjaju namaz i poste, i nazivaju ih fanaticima, nazadnim i idiotima] donosi više sevaba nego dati milione dolara u sadaku. Zato što, ako radimo ovaj mali posao, znači da slijedimo Pejgambere i da smo njihov partner u ovim njihovim dužnostima. A njima su dati najcjenjeniji dijelove ibadeta i njihovi sevabi. Svakom može biti nasib (suđeno) da dadne milione u sadaku i da uraditi hajrat i hasenat. Nastojati da se šerijat otkrije je nešto što nefs mrzi. Ko ovo radi on je u džihadu protiv svog nefsa. Međutim, nefs može voljeti usluge. Ali, trošiti novac da se šerijat uči i izvršava je bez sumnje jako cijenjeno. Dati malo para sa ovakvim nijjetom nije ništa manje od davanja miliona bez nijjeta.

Pitanje: Kako će znanje (ilm) učenika, koji slijedi svoj nefs, biti više od sufije (derviša) koji se bori protiv svog nefsa?

Odgovor: Iako neko, ko izučava ilm može slijedeći svoj nefs sebi nanijeti štetu, od njega svako ima korist. On je, iako on sebe sagorijeva, uzrok (sebeb) da se drugi spase. Jer, čast učenja propisa islama (ahkam-i šer’ijje) je njemu dopao. Međutim, sufija (derviš) nastoji da samo sebe spasi. On nije nikome drugom koristan. Islam drži one koji nastoje da budu drugima korisni iznad onih koji nastoje da samo sebe spase.

Da, ako je neki učenik (salik) na putu tesavvufa došao na stepen (koji se zove) fena i beka, i ako je poslan nazad na ovaj svijet, i ako je počašćen pozivanjem (da’vetom) naroda, i njemu će biti dosuđen stepen pejgamberluka. On će biti jedan od onih, koji podučavaju šerijat i koji pomaže drugima da dobiju sreću. On će biti uzvišen i cijenjen kao i alimi šerijata. Ovo su Allahove dželle-šanuhu blagodati kojima On časti one koje voli, od izabranih. Njegov ihsan (usluga, dobrota, dobročinstvo) je tako velik.

Derviš
28.06.2007., 15:11
http://i68.photobucket.com/albums/i20/smart-choice/d050.gif
Drugim rijecima, ne slijedite mudztehide, slijedite sije i njihove muride.http://i68.photobucket.com/albums/i20/smart-choice/d050.gif Jao, oplakah od ovih gluposti!!!

A sada pogledajmo sta o tom kaze ekspert tesavvufa i ekspert u svim redovima tesavvufa, jedan od najvecih mudztehida u nauci ilm-i kelama, Imam Rabbani mudžeddid-i elfi sani šejh Ahmed-i Faruki Serhendi, kuddisa sirruh:

On ovako piše u 48. pismu prvoga toma koje je napisano Nakibu sejjidu šejhu Feridu:
http://www.praviput.com/knjige/Mektubat/5_I_48.html

Da ti Allah dželle-šanuhu pomogne u tvojim naporima protiv neprijatelja dina radi hurmeta najuzvišenijeg od svih Pejgambera alejhi ve alejhimussalevat vetteslimat vettehijjat! Bilo nam je čast čitati tvoje mubarek pismo koje je napisano iz merhameta i koje je razgalilo ove fakire. Pišeš da si poslao malo para da se potroše na omladinu koja uči ilm i koja je na putu tesavvufa. Drago nam je da si u svom pismu stavio učenike koji izučavaju ilm (islam) iznad onih koji se trude na putu tesavvufa. Rečeno je da je spoljašnjost pokazatelj unutrašnjosti. Inšaallah, ovi će učenici i u tvom mubarek srcu imati prednost. Prijevod arapskog stiha:

Iz svakog suda curi ono što je u njemu!

Stavljanje učenika koji izučavaju islam (taleba ilma) naprijed proizvodi napredak šerijata. Oni su čuvari šerijata. Oni će zaštititi Muhammedov alejhisselam din od prostaka. Na kijametskom danu će svako biti pitan za šerijat a ne za tesavvuf. Ulazak u Džennet i spas od Džehennema su jedino mogući ako slijedimo šerijat. Pejgamberi salevatullahi teala ve teslimatuhu alejhim, koji su bili najbolji i najuzvišeniji od svih ljudskih bića, su pozivali svakoga u šerijat. Šerijat je put spasa. Ovi uzvišeni ljudi su poslani da nas nauče šerijat. Prema tome, najcjenjeniji ibadet i najveće dobročinstvo koje možemo ljudima učiniti je da nastojimo da oni nauče i izvršavaju šerijat, i da povratimo jedno šerijatsko naređenje (emr). Pomoći da se jedno Allahovo dželle-šanuhu naređenje izvrši, naročito u ovo vrijeme kada din dušmani žestoko napadaju islam [i nastoje da promijene namaz, post, hadž, zekat i druge ibadete, i kažu za halal da je haram, i da su harami lijepi i moderni, i nazivaju islam nazadnim a kufr i nevjerstvo modom i napretkom, i ismijavaju one koji klanjaju namaz i poste, i nazivaju ih fanaticima, nazadnim i idiotima] donosi više sevaba nego dati milione dolara u sadaku. Zato što, ako radimo ovaj mali posao, znači da slijedimo Pejgambere i da smo njihov partner u ovim njihovim dužnostima. A njima su dati najcjenjeniji dijelove ibadeta i njihovi sevabi. Svakom može biti nasib (suđeno) da dadne milione u sadaku i da uraditi hajrat i hasenat. Nastojati da se šerijat otkrije je nešto što nefs mrzi. Ko ovo radi on je u džihadu protiv svog nefsa. Međutim, nefs može voljeti usluge. Ali, trošiti novac da se šerijat uči i izvršava je bez sumnje jako cijenjeno. Dati malo para sa ovakvim nijjetom nije ništa manje od davanja miliona bez nijjeta.

Pitanje: Kako će znanje (ilm) učenika, koji slijedi svoj nefs, biti više od sufije (derviša) koji se bori protiv svog nefsa?

Odgovor: Iako neko, ko izučava ilm može slijedeći svoj nefs sebi nanijeti štetu, od njega svako ima korist. On je, iako on sebe sagorijeva, uzrok (sebeb) da se drugi spase. Jer, čast učenja propisa islama (ahkam-i šer’ijje) je njemu dopao. Međutim, sufija (derviš) nastoji da samo sebe spasi. On nije nikome drugom koristan. Islam drži one koji nastoje da budu drugima korisni iznad onih koji nastoje da samo sebe spase.

Da, ako je neki učenik (salik) na putu tesavvufa došao na stepen (koji se zove) fena i beka, i ako je poslan nazad na ovaj svijet, i ako je počašćen pozivanjem (da’vetom) naroda, i njemu će biti dosuđen stepen pejgamberluka. On će biti jedan od onih, koji podučavaju šerijat i koji pomaže drugima da dobiju sreću. On će biti uzvišen i cijenjen kao i alimi šerijata. Ovo su Allahove dželle-šanuhu blagodati kojima On časti one koje voli, od izabranih. Njegov ihsan (usluga, dobrota, dobročinstvo) je tako velik.

Prvo Selam alejkum. Tako barem šerijat kaže;)

Zatim, smiri malo, de čaj popi, opusti se.

Dok sam čitao ovaj tvoj post sjetih se mladih hodžica što su na put krenuli, ravno iz medrese, gledam ih, Bože, pa oni ne znaju ni hodati. Kako će od njih insani postati?

Ti kažeš da će ih Al azhar učiniti insanima. Otkad to muhur predstavlja insanijet?

Znanje je u knjigama. Il bilo u knjigama il glavama isto je. Razlika je samo što požar odnese knjige, a smrt odnese glavu i sa njom cijeli al-azhar.

Ono znanje koje nije stečeno, već naučeno, ne vrijedi, osim za učenje Jasina...

Brate meksički, gdje si ti vidio da mi osporavamo šerijet i njegove vrijednosti?
Gdje, pokaži....

Kažeš da derviš nastoji samo sebe da spasi. Nije to samo. Na tom putu njegovog spasenja on čini toliko ugodnih i korisnih djela svima što sa njim imaju kontakt. Dočim hodžice mlade, sebe grade, pa su poput kula veliki, da ne vide običan narod što vapi za lijepom riječju i osmjehom. A ko fol grade za narod.

Nema bez derviškog puta, istinskog insanskog skuta, to znaj i dalje propovjedaj.

Tek hodža što je derviš, taj je pravi:top:

Derviš
28.06.2007., 15:14
:top:

:kiss:

:grli:

Suffyx
28.06.2007., 15:23
Otpadnik, sjajan tekst.:top:

Mi u Islamu kažemo Jednota.

Ulazak u Jednotu je cilj. ;)

P.S.Nabavi si knjige od Šejh Čolić Mustafe r.a. Tamo ćeš naći sve fino objašnjeno i pojašnjeno taman za tvoj intelekt. (meni su malo teške, ali uspjem nešto shvatit)
Ovdje možeš naći neke upise inspirirane njegovim učenjima.

http://www.forum.hr/showpost.php?p=5198225&postcount=68
http://www.forum.hr/showpost.php?p=5198701&postcount=71
http://www.forum.hr/showpost.php?p=5200799&postcount=100


Molim, prijedlog ti je na mjestu.:top:
Pocitao sam citirane postove. Obazrivo s interpretacijama!!!

Suffyx
28.06.2007., 15:37
Nesto slicno... kao u knjizi Salihibrisevica... ono o Colicu

Malo nejasno. Moze li pojasnjenje na sta mislis?

Suffyx
28.06.2007., 15:58
http://i68.photobucket.com/albums/i20/smart-choice/d050.gif
Drugim rijecima, ne slijedite mudztehide, slijedite sije i njihove muride.http://i68.photobucket.com/albums/i20/smart-choice/d050.gif Jao, oplakah od ovih gluposti!!!

A sada pogledajmo sta o tom kaze ekspert tesavvufa i ekspert u svim redovima tesavvufa, jedan od najvecih mudztehida u nauci ilm-i kelama, Imam Rabbani mudžeddid-i elfi sani šejh Ahmed-i Faruki Serhendi, kuddisa sirruh:

On ovako piše u 48. pismu prvoga toma koje je napisano Nakibu sejjidu šejhu Feridu:
http://www.praviput.com/knjige/Mektubat/5_I_48.html

Da ti Allah dželle-šanuhu pomogne u tvojim naporima protiv neprijatelja dina radi hurmeta najuzvišenijeg od svih Pejgambera alejhi ve alejhimussalevat vetteslimat vettehijjat! Bilo nam je čast čitati tvoje mubarek pismo koje je napisano iz merhameta i koje je razgalilo ove fakire. Pišeš da si poslao malo para da se potroše na omladinu koja uči ilm i koja je na putu tesavvufa. Drago nam je da si u svom pismu stavio učenike koji izučavaju ilm (islam) iznad onih koji se trude na putu tesavvufa. Rečeno je da je spoljašnjost pokazatelj unutrašnjosti. Inšaallah, ovi će učenici i u tvom mubarek srcu imati prednost. Prijevod arapskog stiha:

Iz svakog suda curi ono što je u njemu!

Stavljanje učenika koji izučavaju islam (taleba ilma) naprijed proizvodi napredak šerijata. Oni su čuvari šerijata. Oni će zaštititi Muhammedov alejhisselam din od prostaka. Na kijametskom danu će svako biti pitan za šerijat a ne za tesavvuf. Ulazak u Džennet i spas od Džehennema su jedino mogući ako slijedimo šerijat. Pejgamberi salevatullahi teala ve teslimatuhu alejhim, koji su bili najbolji i najuzvišeniji od svih ljudskih bića, su pozivali svakoga u šerijat. Šerijat je put spasa. Ovi uzvišeni ljudi su poslani da nas nauče šerijat. Prema tome, najcjenjeniji ibadet i najveće dobročinstvo koje možemo ljudima učiniti je da nastojimo da oni nauče i izvršavaju šerijat, i da povratimo jedno šerijatsko naređenje (emr). Pomoći da se jedno Allahovo dželle-šanuhu naređenje izvrši, naročito u ovo vrijeme kada din dušmani žestoko napadaju islam [i nastoje da promijene namaz, post, hadž, zekat i druge ibadete, i kažu za halal da je haram, i da su harami lijepi i moderni, i nazivaju islam nazadnim a kufr i nevjerstvo modom i napretkom, i ismijavaju one koji klanjaju namaz i poste, i nazivaju ih fanaticima, nazadnim i idiotima] donosi više sevaba nego dati milione dolara u sadaku. Zato što, ako radimo ovaj mali posao, znači da slijedimo Pejgambere i da smo njihov partner u ovim njihovim dužnostima. A njima su dati najcjenjeniji dijelove ibadeta i njihovi sevabi. Svakom može biti nasib (suđeno) da dadne milione u sadaku i da uraditi hajrat i hasenat. Nastojati da se šerijat otkrije je nešto što nefs mrzi. Ko ovo radi on je u džihadu protiv svog nefsa. Međutim, nefs može voljeti usluge. Ali, trošiti novac da se šerijat uči i izvršava je bez sumnje jako cijenjeno. Dati malo para sa ovakvim nijjetom nije ništa manje od davanja miliona bez nijjeta.

Pitanje: Kako će znanje (ilm) učenika, koji slijedi svoj nefs, biti više od sufije (derviša) koji se bori protiv svog nefsa?

Odgovor: Iako neko, ko izučava ilm može slijedeći svoj nefs sebi nanijeti štetu, od njega svako ima korist. On je, iako on sebe sagorijeva, uzrok (sebeb) da se drugi spase. Jer, čast učenja propisa islama (ahkam-i šer’ijje) je njemu dopao. Međutim, sufija (derviš) nastoji da samo sebe spasi. On nije nikome drugom koristan. Islam drži one koji nastoje da budu drugima korisni iznad onih koji nastoje da samo sebe spase.

Da, ako je neki učenik (salik) na putu tesavvufa došao na stepen (koji se zove) fena i beka, i ako je poslan nazad na ovaj svijet, i ako je počašćen pozivanjem (da’vetom) naroda, i njemu će biti dosuđen stepen pejgamberluka. On će biti jedan od onih, koji podučavaju šerijat i koji pomaže drugima da dobiju sreću. On će biti uzvišen i cijenjen kao i alimi šerijata. Ovo su Allahove dželle-šanuhu blagodati kojima On časti one koje voli, od izabranih. Njegov ihsan (usluga, dobrota, dobročinstvo) je tako velik.

Neka ima i ovakvih. Ne mari.

Samo jedna ispravka. Da ne ostane izrecena laz na poslanike.


"Pejgamberi salevatullahi teala ve teslimatuhu alejhim, koji su bili najbolji i najuzvišeniji od svih ljudskih bića, su pozivali svakoga u šerijat. Šerijat je put spasa. Ovi uzvišeni ljudi su poslani da nas nauče šerijat."

Apsolutno pogresno. Nama nikakvih argumenata za iznesenu tezu. Kakva bi to bila vjera svedena samo na serijat. On je temelj, ali ne i zgrada. Temelj zahtijeva nadogradnju od ostalih osam stepeni.

Nuh a.s. donosi serijat
Ibrahim a.s. donosi tarikat
Muusa a.s. donosi marifet
Isaa a.s. donosi hakikat.
Muhammed s.a.v.s objedinjuje ova cetiri stepena i dopunjuje ih sa pet vahdeta.

"Serijat je svemu glava, sladje jesti nego halva".
Za svaki od ovih stepeni treba pogledati zivotopise poslanika i vidjeti kakav je bio njihov nacin vjerovanja. Tako cemo za pocetak najbolje upoznati o cemu se radi i vidjeti da nije to uvijek jedno te isto, prvi razred, nego da ima i visih razreda.

Derviš
28.06.2007., 16:10
Neka ima i ovakvih. Ne mari.

Samo jedna ispravka. Da ne ostane izrecena laz na poslanike.


"Pejgamberi salevatullahi teala ve teslimatuhu alejhim, koji su bili najbolji i najuzvišeniji od svih ljudskih bića, su pozivali svakoga u šerijat. Šerijat je put spasa. Ovi uzvišeni ljudi su poslani da nas nauče šerijat."

Apsolutno pogresno. Nama nikakvih argumenata za iznesenu tezu. Kakva bi to bila vjera svedena samo na serijat. On je temelj, ali ne i zgrada. Temelj zahtijeva nadogradnju od ostalih osam stepeni.

Nuh a.s. donosi serijat
Ibrahim a.s. donosi tarikat
Muusa a.s. donosi marifet
Isaa a.s. donosi hakikat.
Muhammed s.a.v.s objedinjuje ova cetiri stepena i dopunjuje ih sa pet vahdeta.

"Serijat je svemu glava, sladje jesti nego halva".
Za svaki od ovih stepeni treba pogledati zivotopise poslanika i vidjeti kakav je bio njihov nacin vjerovanja. Tako cemo za pocetak najbolje upoznati o cemu se radi i vidjeti da nije to uvijek jedno te isto, prvi razred, nego da ima i visih razreda.

Ej vala:top:

otpadnik
28.06.2007., 16:13
Fino je to brate... fino je sopstveno razmisljanje, ali na ovaj put kreću samo oni koji su izbacili svoju pamet iz upotrebe i koji svoj najveći kapital – Život, ne žele da uzaludno potroše... bez obzira ko su i kom narodu pripadaju... oni koji mu znaju vrijednost i žele ga investirati u akcije na Allahovom putu...


ja se brate jos nigde nisam zaputio;)

ako si izbacio pamet iz upotrebe sto se onda oglasavas?

kahtani
28.06.2007., 16:21
http://i68.photobucket.com/albums/i20/smart-choice/d050.gif
Drugim rijecima, ne slijedite mudztehide, slijedite sije i njihove muride.http://i68.photobucket.com/albums/i20/smart-choice/d050.gif Jao, oplakah od ovih gluposti!!!

A sada pogledajmo sta o tom kaze ekspert tesavvufa i ekspert u svim redovima tesavvufa, jedan od najvecih mudztehida u nauci ilm-i kelama, Imam Rabbani mudžeddid-i elfi sani šejh Ahmed-i Faruki Serhendi, kuddisa sirruh:

On ovako piše u 48. pismu prvoga toma koje je napisano Nakibu sejjidu šejhu Feridu:
http://www.praviput.com/knjige/Mektubat/5_I_48.html

Da ti Allah dželle-šanuhu pomogne u tvojim naporima protiv neprijatelja dina radi hurmeta najuzvišenijeg od svih Pejgambera alejhi ve alejhimussalevat vetteslimat vettehijjat! Bilo nam je čast čitati tvoje mubarek pismo koje je napisano iz merhameta i koje je razgalilo ove fakire. Pišeš da si poslao malo para da se potroše na omladinu koja uči ilm i koja je na putu tesavvufa. Drago nam je da si u svom pismu stavio učenike koji izučavaju ilm (islam) iznad onih koji se trude na putu tesavvufa. Rečeno je da je spoljašnjost pokazatelj unutrašnjosti. Inšaallah, ovi će učenici i u tvom mubarek srcu imati prednost. Prijevod arapskog stiha:

Iz svakog suda curi ono što je u njemu!

Stavljanje učenika koji izučavaju islam (taleba ilma) naprijed proizvodi napredak šerijata. Oni su čuvari šerijata. Oni će zaštititi Muhammedov alejhisselam din od prostaka. Na kijametskom danu će svako biti pitan za šerijat a ne za tesavvuf. Ulazak u Džennet i spas od Džehennema su jedino mogući ako slijedimo šerijat. Pejgamberi salevatullahi teala ve teslimatuhu alejhim, koji su bili najbolji i najuzvišeniji od svih ljudskih bića, su pozivali svakoga u šerijat. Šerijat je put spasa. Ovi uzvišeni ljudi su poslani da nas nauče šerijat. Prema tome, najcjenjeniji ibadet i najveće dobročinstvo koje možemo ljudima učiniti je da nastojimo da oni nauče i izvršavaju šerijat, i da povratimo jedno šerijatsko naređenje (emr). Pomoći da se jedno Allahovo dželle-šanuhu naređenje izvrši, naročito u ovo vrijeme kada din dušmani žestoko napadaju islam [i nastoje da promijene namaz, post, hadž, zekat i druge ibadete, i kažu za halal da je haram, i da su harami lijepi i moderni, i nazivaju islam nazadnim a kufr i nevjerstvo modom i napretkom, i ismijavaju one koji klanjaju namaz i poste, i nazivaju ih fanaticima, nazadnim i idiotima] donosi više sevaba nego dati milione dolara u sadaku. Zato što, ako radimo ovaj mali posao, znači da slijedimo Pejgambere i da smo njihov partner u ovim njihovim dužnostima. A njima su dati najcjenjeniji dijelove ibadeta i njihovi sevabi. Svakom može biti nasib (suđeno) da dadne milione u sadaku i da uraditi hajrat i hasenat. Nastojati da se šerijat otkrije je nešto što nefs mrzi. Ko ovo radi on je u džihadu protiv svog nefsa. Međutim, nefs može voljeti usluge. Ali, trošiti novac da se šerijat uči i izvršava je bez sumnje jako cijenjeno. Dati malo para sa ovakvim nijjetom nije ništa manje od davanja miliona bez nijjeta.

Pitanje: Kako će znanje (ilm) učenika, koji slijedi svoj nefs, biti više od sufije (derviša) koji se bori protiv svog nefsa?

Odgovor: Iako neko, ko izučava ilm može slijedeći svoj nefs sebi nanijeti štetu, od njega svako ima korist. On je, iako on sebe sagorijeva, uzrok (sebeb) da se drugi spase. Jer, čast učenja propisa islama (ahkam-i šer’ijje) je njemu dopao. Međutim, sufija (derviš) nastoji da samo sebe spasi. On nije nikome drugom koristan. Islam drži one koji nastoje da budu drugima korisni iznad onih koji nastoje da samo sebe spase.

Da, ako je neki učenik (salik) na putu tesavvufa došao na stepen (koji se zove) fena i beka, i ako je poslan nazad na ovaj svijet, i ako je počašćen pozivanjem (da’vetom) naroda, i njemu će biti dosuđen stepen pejgamberluka. On će biti jedan od onih, koji podučavaju šerijat i koji pomaže drugima da dobiju sreću. On će biti uzvišen i cijenjen kao i alimi šerijata. Ovo su Allahove dželle-šanuhu blagodati kojima On časti one koje voli, od izabranih. Njegov ihsan (usluga, dobrota, dobročinstvo) je tako velik.

samo nam objasni jesi li ti ovo piso ili .... Imam Rabbani mudžeddid-i elfi sani šejh Ahmed-i Faruki Serhendi, kuddisa sirruh i neznam sta jos

kahtani
28.06.2007., 16:25
ja se brate jos nigde nisam zaputio;)

ako si izbacio pamet iz upotrebe sto se onda oglasavas?

...jesi li to ljut

kahtani
28.06.2007., 16:29
Selam alejkum braćo i sestre, uvažene gošće i gosti, gospodo političari i vlastodršci, vratio se huda Dervo.:w

Bio sam na jednom čudnom mjestu, tražio sam pravu cestu,
nađoh da je cesta prava, neupitna Allahova slava.

Pa neka je Slavljen i Hvaljen Onaj ,
koji je dao i cestu i put,
na kojem ne smiješ biti krut.

Ej vala, Hu, Hu, Illahu.:)

:top: bas fino

otpadnik
28.06.2007., 16:58
...jesi li to ljut


ma ne;)

El Camino
29.06.2007., 00:43
Apsolutno pogresno.

http://i68.photobucket.com/albums/i20/smart-choice/d050.gif

Ma nemoj!

Ne zoves se ti dzaba sufix.

El Camino
29.06.2007., 00:46
samo nam objasni jesi li ti ovo piso ili .... Imam Rabbani mudžeddid-i elfi sani šejh Ahmed-i Faruki Serhendi, kuddisa sirruh i neznam sta jos
Nisam. Jesul' ti to od dima suzne oci pa ne vidis? http://i68.photobucket.com/albums/i20/smart-choice/d050.gif

MAJSTOR Ivan
29.06.2007., 02:27
Eto, tako ja razumem stvari, pod uslovom da sam razumeo tvoja pitanja jer, kako rekoh, reci su samo reci i kao takve suplje i prazne.

Tebi, Otpadnice, MAJSTOR ne treba odgovarati.

MAJSTORU je jasno iz tvog "nick-a" i diskursa, iz tvojih dvojenja i nasluta, da si ti iz shalvara islamskih vec izmigoljio. Jendek kur'anski je tebi prekratak, ako si ga ikad i navlacio.

Sam si krenuo, sam ces i STICI.

Ako ti pofali podrske i razgovora navrati na SKOLU DVANAEST MAJSTORA. Toliko ih je zbilja tamo u MAJSTORA Ivana. Ni jedan vise, ni jedan manje. Jednako koliko je i apostola Pejganberovih bilo. Zar to nije cudo vece od onih 114 stranica na "Islamu". Jedna mala skola je li zinula chuda na sebe navlaci
Dervis ce vam to molim potanko protumaciti.:) ;)

MAJSTOR Ivan
29.06.2007., 02:38
da samo napomenem mom Tutanu - majstoru


U ime laznoga "proroka" rogobaris, insane inside.

Onoga kojemu njegov i lazni "Uzviseni" NIJE ZNAO KASTI OTKUD I KAKO MOZE DA BUDE IJEDNE SVRHE U VJECNOSTI.

Iz toga gliba od nemochi neznalacke stihoklepas uvrede na racun vece pameti od tvoje i tvojega Muhameda. Sve ti se to o plaho srce izlagano i nesigurno razbija, sinko razmetni. :flop:

Derviš
29.06.2007., 03:19
Tebi, Otpadnice, MAJSTOR ne treba odgovarati.

MAJSTORU je jasno iz tvog "nick-a" i diskursa, iz tvojih dvojenja i nasluta, da si ti iz shalvara islamskih vec izmigoljio. Jendek kur'anski je tebi prekratak, ako si ga ikad i navlacio.

Sam si krenuo, sam ces i STICI.

Ako ti pofali podrske i razgovora navrati na SKOLU DVANAEST MAJSTORA. Toliko ih je zbilja tamo u MAJSTORA Ivana. Ni jedan vise, ni jedan manje. Jednako koliko je i apostola Pejganberovih bilo. Zar to nije cudo vece od onih 114 stranica na "Islamu". Jedna mala skola je li zinula chuda na sebe navlaci
Dervis ce vam to molim potanko protumaciti.:) ;)

Majstore, prođi se škole. Škola ti spava, sve u šesnaest, izričajno i doslovce dana. Ne igraj se sa Dervom brojevima. Vidiš da vazda na čuda nabasaš.;)

kahtani
29.06.2007., 09:07
Selam alejkum svima... insallah, cucemo se u septembar

forget-me-not
29.06.2007., 09:40
Alejkumusselam brate.

Tekija neće biti bez tebe kao što je bila sa tobom.

:grli:

Derviš
29.06.2007., 10:12
Selam alejkum svima... insallah, cucemo se u septembar

Alejkum selam.

FMN@-virnut će on koji put.;)

Derviš
29.06.2007., 10:32
Prva sfera

Ova sfera ključ je vječne sreće, koju čovjek ne stječe, već je nūr (svjetlost) kojeg dragi Allah utiskuje u srce onog što za Sebe ga odabere. Imati potpunoga uspjeha (kemālut-tevfīk) znači da Božijega roba uspjeh prati u svim stanjima.

Uspjeh (tevfīk) deriviran je iz riječi muvāfeka, što znači suglasje, podudarnost. Suprotno tome je muhālefa, što znači nepodudarnost, proturječje. Trećeg nema. Čovjek radi ili po jednom ili po drugom. U jednom trenutku, osobu može istovremeno pratiti i uspjeh i suprotno uspjehu, poput čovjeka koji klanja u uzurpiranoj kući.

Ukoliko čovjeka uspjeh prati ama baš u svim situacijama, to se onda zove nepogrješivošću (el-ismet) i Božanskim čuvanjem (el-hifzul-ilāhī). Kako nam to pojašnjava hazreti Šejhul-ekber, uspjeh nije doli Božija pažnja (el-ināje) koju čovjek ima kod dragog Boga još prije nego mu je On i pokaže, materijalizuje. Uzvišeni kaže: „A vjernike obraduj divnom nagradom kod Gospodara njihova!,“[1] što nije doli milost (rahme) koju je On Sebi propisao.

Hazreti Ibn Arebi dalje nam nastavlja pojašnjavati pojam uspjeha, govoreći kako on ima svoje početke, sredine i krajeve:

„Početak uspjeha dariva ti islām (predanost), njegova sredina dariva ti īmān (vjerovanje), dok ti njegov kraj dariva ihsān (najviši oblik dobročinstva). Islām čuva živote i imetke (ed-dimā’ vel-emvāl), īmān čuva duše (en-nufūs) od tame zablude i zabluđivanja, dok ihsān čuva duše/duhove (el-ervāh) od pogledanja u nekog drugog mimo Allaha, darujući im duhovni (samo)nadzor (el-murākabe) i stid (el-hajā’) u potpunosti i savršenosti... Onaj ko ti u dovi zaželi uspjeha u svim situacijama, taj ti ništa od dobra nije ispustio. Njegov početak daje ti znanje i rad po znanju (el- ilm vel-amel), njegova sredina čisti tvoju nutrinu, tvoj zāt, od pesinluka interesâ i duševnih bolesti, dok ti njegov kraj dariva tajne bītka i praiskona.“

Uspjeh u svojoj osnovi on dijeli na opći (āmm) i posebni (hāss). Opći je onaj u kojem sudjeluju svi ljudi, kako muslimani tako i nemuslimani. On sâm dalje se dijeli na onaj koji u suglasju je s mudrošću kao takvom, te onaj koji podudara se tek s ljudskim interesima i ciljevima. Taj drugi vid može biti predočen čovjekom, bilo koje vjere, koji je iskopao bunar na putu koji prolazi kroz zemlju u kojoj nema (tekuće) vode. Ovakav postupak podudara se sa željom svakog onog ko prođe pored tog bunara (da zahvati iz njega vode). Onaj prvi vid uspjeha, koji se podudara s mudrošću (el-hikmet), hzr. Ibn Arebi predočava nam u primjeru osobe koja vidi čovjeka da hoće napiti se vode iz sita a brašno prosijati u čaši, pa mu ona brašno stavi u sito a vodu naspe u čašu. Na tom principu temelji se suglasje mudrosti. Što se tiče posebnog uspjeha, to je onaj koji čovjeka izvodi iz tminâ ka svjetlosti, koja ga vodi vječnoj sreći. I ovaj također se dalje dijeli, na opći i posebni. Opći je poput vjerovanja u Allaha, Njegova Poslanika, a.s., i u ono s čim je došao, dok je posebni primjenjivanje propisanog znanja. Ovaj potonji opet se dijeli na opći i posebni. Opći je poput prakticiranja farzovâ, onog što je dragi Allah strogo propisao, dok je posebni onaj što čovjeka vodi ka čišćenju srca (tasfijetul-kalb) i duhovnim vježbama. I ovaj potponji dalje se dijeli na opći i posebni, i sve tako još do nekoliko razina.

Kako kaže hzr. Ibn Arebi, uspjeh može biti dvojak, onaj kojeg Istiniti proizvodi u čovjeku od njega samoga, te onaj kojeg u čovjeku proizvodi preko neke druge osobe. Ovaj drugi jeste poput islama kojeg čovjek prima od svojih roditelja, dok se prvi ogleda u darovanoj sposobnosti osobnog identificiranja vlastitih mahana i nevaljalih djela.

„Uspjeh ukoliko je istinit, producirat će osvješćenje (inābe), osvješćenje producirat će pokajanje (tevbe), pokajanje producirat će tugu (huzn), tuga će producirati strah (havf), strah će producirati otuđenost (istīhāš) od ljudi, otuđenost od ljudi producirat će osamu (halve), osama će producirati razmišljanje (fikre), razmišljanje će producirati duhovnu prisutnost (hudūr), duhovna prisutnost producirat će (samo)nadziranje (murākabe), samonadziranje producirat će stid (hajā’), stid će producirati uljudnost (edeb), uljudnost će producirati paženje na granice (murā’ātul-hudūd), paženje na granice producirat će bliskost (kurb), bliskost će producirati stizanje cilju (visāl),... Svi ovi mekāmi (duhovna staništa, stupnjevi) prema upotrebnoj definiciji jednih zovu se spoznaja (ma’rifet), dok ih drugi radije oslovljavaju znanjem (ilm)... Ništa od ovih mekāma nije moguće doseći što se prije neće zadobiti službeno znanje (resmī), te postići ono nutarnje, koje se tiče izravnoga kušanja (zevkī). U prvo se ubrajaju spekulativne znanosti, koje se tiču akaidske (dogmatske) terminologije, i znanosti Predaje, koje se tiču šerijatskih propisa, i od kojih treba uzimati samo onoliko koliko je potrebno... S druge strane kušano znanje jesu proizvodi čovjekovih djela, tajne koje uzvišeni Allah ubacuje u ljudsko srce...“

Ovdje hzr. Ibn Arebi uvodi jedan novi pojam, „svjedoke hāla, stanja“ (ševāhidul-hāl), koji su poput lakmus-papira, potvrđuju ili negiraju čovjekovo stanje, a dijele se u dvije vrste. Jedni se javljaju u samoj osobi koja sebi prispisuje to i to stanje, dok se drugi javljaju u nekoj sasvim drugoj osobi. Primjer onih prvi jeste žutilo lica usljed straha ili njegovo crvenjenje usljed srama. Oni drugi jesu obavijest o njegovoj bîti koja egzistrira po nekoj drugoj bîti, poput njegova govora o odvajanju od njega nečeg određenog onakvog kakvo jeste a da on šuti.

http://www.znaci.com/osnovi_vjerovanja/tesavvuf/-Hazreti-Ibn-Arebijeva-knjiga-Mev257kiun-nudz363m.html

otpadnik
29.06.2007., 11:40
Tebi, Otpadnice, MAJSTOR ne treba odgovarati.

MAJSTORU je jasno iz tvog "nick-a" i diskursa, iz tvojih dvojenja i nasluta, da si ti iz shalvara islamskih vec izmigoljio. Jendek kur'anski je tebi prekratak, ako si ga ikad i navlacio.

Sam si krenuo, sam ces i STICI.

Ako ti pofali podrske i razgovora navrati na SKOLU DVANAEST MAJSTORA. Toliko ih je zbilja tamo u MAJSTORA Ivana. Ni jedan vise, ni jedan manje. Jednako koliko je i apostola Pejganberovih bilo. Zar to nije cudo vece od onih 114 stranica na "Islamu". Jedna mala skola je li zinula chuda na sebe navlaci
Dervis ce vam to molim potanko protumaciti.:) ;)

no guru, no method, no teacher
van morrison ( u beogradu 21. septembra);)

p.s. navraticu, hvala

Raiden
29.06.2007., 13:01
Selam svima.

Nemam sad vremena, samo kratak primjer iz života.

Jednota u praksi jednog derve.

Pita jedna osoba našeg Dervu- "kada ćeš do grada?"

Dervo nešto radi i pojma nema kada će u grad i hoće li uopće jer mu to ni na kraj pameti nije, niti mu se ide jer je pravo zauzet sa nečim...ali eto, čisto da odgovori na upit osobe, ( i da je skine sa "dnevnog reda" ) kaže - "kasnije".

Na trenutak Dervo zastane, čuvši sebe kako je rekao "kasnije" i odjednom mu posta jasno da mu je "kasnije" ić u grad. Zato što je ta riječ samo preletjela preko njegovih usana i on sam je bio svjedokom Allahovog obavještavanja o Dervinim kretanjima. Tako je i bilo, Dervo moro u grad. Pazite dobro.- Nije Dervo to rekao, već je Dervo bio svjedokom izgovaranja jedne riječi, u ovom slučaju riječi "kasnije".

Nakon izvjesnog vremena i napredovanja po mekamima, insan postaje potpuni rob Allahov i nema niti zrnce svog upliva u događaje. Nema ga ni ovako ni onako al, otom potom i Kahtani će to bolje:)

Nauka je dokazala, a to što ljudi neće da čuje, je od njih, da:

Mi prvo stvar uradimo i onda donesemo odluku, a ne obrnuto. Donošenje odluka se dešava u jednom regionu mozga i on biva aktiviran nanosekunde kasnije nakon što se uradi stvar.

Hoće naučnici reći: Kader je da kadera nema i da je sve Allah.

Raiden
29.06.2007., 13:06
http://i68.photobucket.com/albums/i20/smart-choice/d050.gif
Drugim rijecima, ne slijedite mudztehide, slijedite sije i njihove muride.http://i68.photobucket.com/albums/i20/smart-choice/d050.gif Jao, oplakah od ovih gluposti!!!

A sada pogledajmo sta o tom kaze ekspert tesavvufa i ekspert u svim redovima tesavvufa, jedan od najvecih mudztehida u nauci ilm-i kelama, Imam Rabbani mudžeddid-i elfi sani šejh Ahmed-i Faruki Serhendi, kuddisa sirruh:

On ovako piše u 48. pismu prvoga toma koje je napisano Nakibu sejjidu šejhu Feridu:
http://www.praviput.com/knjige/Mektubat/5_I_48.html

Da ti Allah dželle-šanuhu pomogne u tvojim naporima protiv neprijatelja dina radi hurmeta najuzvišenijeg od svih Pejgambera alejhi ve alejhimussalevat vetteslimat vettehijjat! Bilo nam je čast čitati tvoje mubarek pismo koje je napisano iz merhameta i koje je razgalilo ove fakire. Pišeš da si poslao malo para da se potroše na omladinu koja uči ilm i koja je na putu tesavvufa. Drago nam je da si u svom pismu stavio učenike koji izučavaju ilm (islam) iznad onih koji se trude na putu tesavvufa. Rečeno je da je spoljašnjost pokazatelj unutrašnjosti. Inšaallah, ovi će učenici i u tvom mubarek srcu imati prednost. Prijevod arapskog stiha:

Iz svakog suda curi ono što je u njemu!

Stavljanje učenika koji izučavaju islam (taleba ilma) naprijed proizvodi napredak šerijata. Oni su čuvari šerijata. Oni će zaštititi Muhammedov alejhisselam din od prostaka. Na kijametskom danu će svako biti pitan za šerijat a ne za tesavvuf. Ulazak u Džennet i spas od Džehennema su jedino mogući ako slijedimo šerijat. Pejgamberi salevatullahi teala ve teslimatuhu alejhim, koji su bili najbolji i najuzvišeniji od svih ljudskih bića, su pozivali svakoga u šerijat. Šerijat je put spasa. Ovi uzvišeni ljudi su poslani da nas nauče šerijat. Prema tome, najcjenjeniji ibadet i najveće dobročinstvo koje možemo ljudima učiniti je da nastojimo da oni nauče i izvršavaju šerijat, i da povratimo jedno šerijatsko naređenje (emr). Pomoći da se jedno Allahovo dželle-šanuhu naređenje izvrši, naročito u ovo vrijeme kada din dušmani žestoko napadaju islam [i nastoje da promijene namaz, post, hadž, zekat i druge ibadete, i kažu za halal da je haram, i da su harami lijepi i moderni, i nazivaju islam nazadnim a kufr i nevjerstvo modom i napretkom, i ismijavaju one koji klanjaju namaz i poste, i nazivaju ih fanaticima, nazadnim i idiotima] donosi više sevaba nego dati milione dolara u sadaku. Zato što, ako radimo ovaj mali posao, znači da slijedimo Pejgambere i da smo njihov partner u ovim njihovim dužnostima. A njima su dati najcjenjeniji dijelove ibadeta i njihovi sevabi. Svakom može biti nasib (suđeno) da dadne milione u sadaku i da uraditi hajrat i hasenat. Nastojati da se šerijat otkrije je nešto što nefs mrzi. Ko ovo radi on je u džihadu protiv svog nefsa. Međutim, nefs može voljeti usluge. Ali, trošiti novac da se šerijat uči i izvršava je bez sumnje jako cijenjeno. Dati malo para sa ovakvim nijjetom nije ništa manje od davanja miliona bez nijjeta.

Pitanje: Kako će znanje (ilm) učenika, koji slijedi svoj nefs, biti više od sufije (derviša) koji se bori protiv svog nefsa?

Odgovor: Iako neko, ko izučava ilm može slijedeći svoj nefs sebi nanijeti štetu, od njega svako ima korist. On je, iako on sebe sagorijeva, uzrok (sebeb) da se drugi spase. Jer, čast učenja propisa islama (ahkam-i šer’ijje) je njemu dopao. Međutim, sufija (derviš) nastoji da samo sebe spasi. On nije nikome drugom koristan. Islam drži one koji nastoje da budu drugima korisni iznad onih koji nastoje da samo sebe spase.

Da, ako je neki učenik (salik) na putu tesavvufa došao na stepen (koji se zove) fena i beka, i ako je poslan nazad na ovaj svijet, i ako je počašćen pozivanjem (da’vetom) naroda, i njemu će biti dosuđen stepen pejgamberluka. On će biti jedan od onih, koji podučavaju šerijat i koji pomaže drugima da dobiju sreću. On će biti uzvišen i cijenjen kao i alimi šerijata. Ovo su Allahove dželle-šanuhu blagodati kojima On časti one koje voli, od izabranih. Njegov ihsan (usluga, dobrota, dobročinstvo) je tako velik.

Pošto prešutiti znači odbobriti, samo da ti kažem da nije tačno što ovdje piše.

1. Biti će neki pitani za tesavuf, imaju oni kojima su prva tri stepena tevhida farz.

2. Od sufije ima koristi samo što tvoje oči ne vide, treba ti treće oko. Razmisli o "... i varnice vrcaju." Vide li se te varnice?

Ja u svojoj okolini imam hodžu sa Azhara koji je svojim hutbama rastjerao ljude, unjeo nemir u srca i djela ljudi i živi na egotripu. A u prvom safu mu sjedi sufija iz tevhid-i-zata i sama duša tog sufije moli za oprost hatiba kada nedolično govori.

Dakle, je li bolji Azharov koji unosi nemir u srca kada hutbu drži ili onaj koji šuti i ne spominje sebe?

Ned'o Allah dragi da te čuje Ebu Hanifa sa tom izjavom da je bolji onaj koji govori o šerijatu pa makar ga se i ne držao.

A par postova prije veli Kahtani da nije u tevhidu onaj kome se djela u tajnosti i javnosti razlikuju.

Imaš mahanje.

ps. ostavi dunjaluk i pravo Fikretu Arnautu na vrata da te on poduči šta je ilm

Raiden
29.06.2007., 13:09
Kaluu semi'ana ve e'atana!

El Camino
29.06.2007., 14:51
Pošto prešutiti znači odbobriti, samo da ti kažem da nije tačno što ovdje piše.

Samo jedna ispravka. Da ne ostane izrecena laz na poslanike.

"Pejgamberi salevatullahi teala ve teslimatuhu alejhim, koji su bili najbolji i najuzvišeniji od svih ljudskih bića, su pozivali svakoga u šerijat. Šerijat je put spasa. Ovi uzvišeni ljudi su poslani da nas nauče šerijat."

Apsolutno pogresno.Da i ja vama sada nesto kazem, o, vi nedopeceni, vjerski neuki i mentalno bolesni muridi. [Tako je hazreti Jusuf Nebhani u njegovoj knjizi Hudždžet-ullahi alel-alemin nazvao one koji su nagonili neuki narod da upotrebljava mutlak idžtihad umjesto da slijedi imame mezheba]:

1- To pismo nisam napisao ja. Njega je napisao jedan od najvecih mudztehida u nauci ilm-i kelama, ekspert u fikhu i drugim vjerskim i naučnim znanostima, Imam Rabbani mudžeddid-i elfi sani šejh Ahmed-i Faruki Serhendi, kuddisa sirruh.

2- Kako bi drukčije nazvali one čiji su nefsovi toliko neobuzdani i one koji se ne ustručavaju reći da ovaj ogromni alim i mudžeddid za sljedeću 1000 godina po islamu, i ekspert za sve četiri mezheba, i halifa u svim derviškim redovima (kog sva ulema zna kao ogromnog alima i diva islama) "nije znao" i "pogrijesio" ako ne mentalno bolesni i vjerski neuki?

Derviš
29.06.2007., 15:04
Da i ja vama sada nesto kazem, o, vi nedopeceni, vjerski neuki i mentalno bolesni muridi. [Tako je hazreti Jusuf Nebhani u njegovoj knjizi Hudždžet-ullahi alel-alemin nazvao one koji su nagonili neuki narod da upotrebljava mutlak idžtihad umjesto da slijedi imame mezheba]:

1- To pismo nisam napisao ja. Njega je napisao jedan od najvecih mudztehida u nauci ilm-i kelama, ekspert u fikhu i drugim vjerskim i naučnim znanostima, Imam Rabbani mudžeddid-i elfi sani šejh Ahmed-i Faruki Serhendi, kuddisa sirruh.

2- Kako bi drukčije nazvali one čiji su nefsovi toliko neobuzdani i one koji se ne ustručavaju reći da ovaj ogromni alim i mudžeddid za sljedeću 1000 godina po islamu, i ekspert za sve četiri mezheba, i halifa u svim derviškim redovima (kog sva ulema zna kao ogromnog alima i diva islama) "nije znao" i "pogrijesio" ako ne mentalno bolesni i vjerski neuki?

Osobno se nisam upoznao sa tim velikanom,:rolleyes: ali moguće da su njegove riječi krivo shvaćene, zatim još krivlje interpretirane itd...
Nemoguće je da se sufije razilaze u tako , "osrednje važnim pitanjima".

Derviš
29.06.2007., 15:06
Kaluu semi'ana ve e'atana!

Selam alejkum brate.

Može li prevod/tefsir tih riječi.

Raiden
29.06.2007., 20:04
Osobno se nisam upoznao sa tim velikanom,:rolleyes: ali moguće da su njegove riječi krivo shvaćene, zatim još krivlje interpretirane itd...
Nemoguće je da se sufije razilaze u tako , "osrednje važnim pitanjima".

Tako je. Rabbanija citiraju halidije često. U njih nema svakako tih tesavufskih farzova.

Raiden
29.06.2007., 20:07
Selam alejkum brate.

Može li prevod/tefsir tih riječi.

Prevod:
Reci: Čujem i pokoravam se.

A tefsir nisam još u stanju da pišem. Samo znam da su ashabi tako govorili i radili. Jevreji su govorili čujemo, ali ne pokoravamo se.

Ja ništa ne govorim, ali čujem. Kada budem ko približno ashab, tako da odmah primjenjujem, onda ću se osuditi tefsiriti. Do tada mi je u čitabima tražiti šta bi moglo da znači po enfalu.

Raiden
29.06.2007., 23:28
Šta se ima u Istanbulu vidjeti? Ko je bio, ko bi šta preporučio?

MAJSTOR Ivan
30.06.2007., 00:24
Majstore, prođi se škole. Škola ti spava, sve u šesnaest, izričajno i doslovce dana. Ne igraj se sa Dervom brojevima. Vidiš da vazda na čuda nabasaš.;)

Istinska duhovna skola nicemu ne uci, ali svoje ucenike opamecuje.
Stoga takvoj skoli nema bolje hvale do li da "spava".

Sto ima na pravoj skoli raditi ucenik sto je postao MAJSTOROM?
DVANAEST je takvih MAJSTORU Ivanu pristiglo u dvije godine. Dodjose i otidjose.

Rijetke su takve pameti, Dervo. Nije to kao u tvoju tekiju dochi oko sopstvenoga repa jurcati.

Da je MAJSTOR Ivan valjan znat ces za dvaest ljeta na istom ovom mjestu
jalovu. Istinska i jedina duhovnost je u insanu rasterecenu tudjih chitaba i uvida.

Kad se nabrbljas, iznadji MAJSTOR' Ivanovu snivajucu skolu - bit ce je uvijek ovuda. Eto zato je MAJSTOR sa svojih DVANAEST UCENIKA - MAJSTORA uvijek oran navratiti i u ovu vasu tekiju.

To ti je majstorsko poslanje - ufati se da ce jos kome SINUTI. Bilo bi nepravedno da se takav nema kud okrenuti.:top:

Tama
30.06.2007., 09:36
Selam alejkum braćo i sestre, uvažene gošće i gosti, gospodo političari i vlastodršci, vratio se huda Dervo.:w

Bio sam na jednom čudnom mjestu, tražio sam pravu cestu,
nađoh da je cesta prava, neupitna Allahova slava.

Pa neka je Slavljen i Hvaljen Onaj ,
koji je dao i cestu i put,
na kojem ne smiješ biti krut.

Ej vala, Hu, Hu, Illahu.:)
:lux:

:)

otpadnik
30.06.2007., 11:21
Istinska duhovna skola nicemu ne uci, ali svoje ucenike opamecuje.
Stoga takvoj skoli nema bolje hvale do li da "spava".

Sto ima na pravoj skoli raditi ucenik sto je postao MAJSTOROM?
DVANAEST je takvih MAJSTORU Ivanu pristiglo u dvije godine. Dodjose i otidjose.

Rijetke su takve pameti, Dervo. Nije to kao u tvoju tekiju dochi oko sopstvenoga repa jurcati.

Da je MAJSTOR Ivan valjan znat ces za dvaest ljeta na istom ovom mjestu
jalovu. Istinska i jedina duhovnost je u insanu rasterecenu tudjih chitaba i uvida.

Kad se nabrbljas, iznadji MAJSTOR' Ivanovu snivajucu skolu - bit ce je uvijek ovuda. Eto zato je MAJSTOR sa svojih DVANAEST UCENIKA - MAJSTORA uvijek oran navratiti i u ovu vasu tekiju.

To ti je majstorsko poslanje - ufati se da ce jos kome SINUTI. Bilo bi nepravedno da se takav nema kud okrenuti.:top:


izvini, a na kojoj je adresi ta skola posto je nesto nisam uspeo naci na forumu, ako je uopste na forumu?

otpadnik
30.06.2007., 11:23
Šta se ima u Istanbulu vidjeti? Ko je bio, ko bi šta preporučio?


sta bi voleo videti u istanbulu, posto toliko toga ima da moras biti malo precizniji? ja sam spao s nogu obilazeci ga:)

Raiden
30.06.2007., 12:28
sta bi voleo videti u istanbulu, posto toliko toga ima da moras biti malo precizniji? ja sam spao s nogu obilazeci ga:)

Ono što bi muslimana derviša inaće interesovalo. ;)

El Camino
30.06.2007., 13:21
Osobno se nisam upoznao sa tim velikanom,:rolleyes: ali moguće da su njegove riječi krivo shvaćene, zatim još krivlje interpretirane itd...
Nemoguće je da se sufije razilaze u tako , "osrednje važnim pitanjima".

Dervisu zar ti nisi Hakkanijev murid?

Suffyx
30.06.2007., 14:02
Da i ja vama sada nesto kazem, o, vi nedopeceni, vjerski neuki i mentalno bolesni muridi. [Tako je hazreti Jusuf Nebhani u njegovoj knjizi Hudždžet-ullahi alel-alemin nazvao one koji su nagonili neuki narod da upotrebljava mutlak idžtihad umjesto da slijedi imame mezheba]:

1- To pismo nisam napisao ja. Njega je napisao jedan od najvecih mudztehida u nauci ilm-i kelama, ekspert u fikhu i drugim vjerskim i naučnim znanostima, Imam Rabbani mudžeddid-i elfi sani šejh Ahmed-i Faruki Serhendi, kuddisa sirruh.

2- Kako bi drukčije nazvali one čiji su nefsovi toliko neobuzdani i one koji se ne ustručavaju reći da ovaj ogromni alim i mudžeddid za sljedeću 1000 godina po islamu, i ekspert za sve četiri mezheba, i halifa u svim derviškim redovima (kog sva ulema zna kao ogromnog alima i diva islama) "nije znao" i "pogrijesio" ako ne mentalno bolesni i vjerski neuki?Njegovu navodnu velicinu niko ovdje nije doveo u pitanje. Iz navedenih recenica ona se jednostavno ne vidi, ko vidi. Znaci, ukoliko je doista velik alim, onda je njegovo znanje serijatskog usmjerenja, pa to usmjerenje i smatra jedinim validnim. Koliko je u tarikatu i to da je halifa svih tarikata, takodjer se u citatu ne vidi. Znaci, u onome sto govori ne vidim njegovu velicinu. Jedino sto vidim je nepoznavanje Realnosti i Realiteta. O kojim to derviskim redovima govoris? Kako ces samo od serijatskih propisa pojasniti sta je hakikat, ili da ne spominjem neki od vahdeta? Serijat nije spoznaja, on je samo prvi stepen i prvi dio puta ka njoj. On je zapravo cetiri razreda osnovne skole. Nakon njega slijedi jos cetiri osnovne, pa cetiri srednje, pa cetiri fakulteta. Nakon toga slijede visokoka naucna zvanja ili osobne spoznaje, vahdeti. Kako bismo mi to znali da nam nisu poslanici donijeli.

Dakle, on me apsolutno ne zanima, sve da nosi tadž od metar ipo u precniku, ono sto je rekao je LAZ. I to je to. A razlog sam ti ponudio. Pa bujrum.

Da ponovim, usporedi nacine vjerovanja spomenuta ceitiri poslanika pa ces vidjet, ako zaista trazis znanje.

otpadnik
30.06.2007., 14:37
Ono što bi muslimana derviša inaće interesovalo. ;)


ne racunajuci dzamije koje , sve i da hoce, ne mozes omanuti:) , jedino sto znam da dervise moze interesovati jeste Mevlevi tekija na Galati.To ce ti svako znati gde je.Koliko znam oni su bili i u ZG.E ,sada ,koliko su "pravoverni" to ti vec ne mogu znati.I tu se moje znanje zavrsava.Muzeja ima koliko hoces, sjajni su.Posebno obidji Top Kapi, tu ti je i veliki muzej vezan za istoriju Islama.A ako se uzelis meraka onda pravac Princevska ostrva, posebno na Bujukadu koja je, bar meni nesto zaista posebno. Do njih se putuje sat vremena brodom koji polazi iz pristanista pored zel.stanice Sirkeci.
Nisam ti bas od neke pomoci al mozda te neko drugi bolje uputi.

NADA_STRAH
30.06.2007., 15:11
Prevod:
Reci: Čujem i pokoravam se.

"Rekoše :čujemo(čuli smo) i pokoravamo se(pokorili smo se)."

A tefsir nisam još u stanju da pišem. Samo znam da su ashabi tako govorili i radili. Jevreji su govorili čujemo, ali ne pokoravamo se.
semi`ana we asayna
http://www.bikc.de/tefsir/stampa.php?page=13
Ja ništa ne govorim, ali čujem. Kada budem ko približno ashab, tako da odmah primjenjujem, onda ću se osuditi tefsiriti. Do tada mi je u čitabima tražiti šta bi moglo da znači po enfalu.
enfal ili ef`al?

Derviš
30.06.2007., 15:24
Dervisu zar ti nisi Hakkanijev murid?

Jok. :) I molim te ne pitaj me čiji sam. Zaista nije važno. Reći ću samo da sam prošao već/tek tri tarikatska reda. Nisam neki plaho učevan, ali nešto mi je dato, pa mogu da vidim. Meni dovoljno, elhamdulillah.:w

El Camino
01.07.2007., 05:38
Njegovu navodnu velicinu niko ovdje nije doveo u pitanje. Iz navedenih recenica ona se jednostavno ne vidi, ko vidi. Znaci, ukoliko je doista velik alim, onda je njegovo znanje serijatskog usmjerenja, pa to usmjerenje i smatra jedinim validnim. Koliko je u tarikatu i to da je halifa svih tarikata, takodjer se u citatu ne vidi. Znaci, u onome sto govori ne vidim njegovu velicinu. Jedino sto vidim je nepoznavanje Realnosti i Realiteta. O kojim to derviskim redovima govoris? Kako ces samo od serijatskih propisa pojasniti sta je hakikat, ili da ne spominjem neki od vahdeta? Serijat nije spoznaja, on je samo prvi stepen i prvi dio puta ka njoj. On je zapravo cetiri razreda osnovne skole. Nakon njega slijedi jos cetiri osnovne, pa cetiri srednje, pa cetiri fakulteta. Nakon toga slijede visokoka naucna zvanja ili osobne spoznaje, vahdeti. Kako bismo mi to znali da nam nisu poslanici donijeli.

Dakle, on me apsolutno ne zanima, sve da nosi tadž od metar ipo u precniku, ono sto je rekao je LAZ. I to je to. A razlog sam ti ponudio. Pa bujrum.

Da ponovim, usporedi nacine vjerovanja spomenuta ceitiri poslanika pa ces vidjet, ako zaista trazis znanje.
Ove tvoje rijeci samo pokazuju da si ti jedna obicna neznalica koja nema pojma ni o serijatu ni o tesavvufu.

Zelen si sine zelen kao zelen list na grani u gori zelenoj!

Raiden
01.07.2007., 10:51
"Rekoše :čujemo(čuli smo) i pokoravamo se(pokorili smo se)."


semi`ana we asayna
http://www.bikc.de/tefsir/stampa.php?page=13

enfal ili ef`al?

Fe'alem ene Hu, ...

Raiden
01.07.2007., 10:53
Ove tvoje rijeci samo pokazuju da si ti jedna obicna neznalica koja nema pojma ni o serijatu ni o tesavvufu.

Zelen si sine zelen kao zelen list na grani u gori zelenoj!

Nema, argumentacija vam je na nivou. :zubo:

Sajo Safete, je li ti ne paše moj odgovor ili šta je sada?

El Camino
01.07.2007., 14:37
Raiden, prica se sa nekim ko makar malo poznaje predmet diskusije. Diskusija sa nekim ko nema blage veze o predmetu diskusije je gubljenje vremena.

Nas narod je davno rekao: "Sta zna seljak sta je cokolada? Papir jede cokoladu baca".

Vojnik Gorčin
01.07.2007., 16:10
Jok. :) I molim te ne pitaj me čiji sam. Zaista nije važno. Reći ću samo da sam prošao već/tek tri tarikatska reda. Nisam neki plaho učevan, ali nešto mi je dato, pa mogu da vidim. Meni dovoljno, elhamdulillah.:w

Derviši često jedan drugog nazivaju kurbanima...
a zna se čiji su kurbani;)
Dragi moj Dervišu, lijepo je vidjeti da si opet bacio na svoj stari nick...

Nešto vidim analogiju: tri t. reda tri nicka na forumu... :D

Elhamdulillah!

NADA_STRAH
01.07.2007., 16:14
Fe'alem ene Hu, ...

enfal-plijen
ef`al-radnja, djelovanje
e`alem (imperativ od alime-znati)-znaj!

kod nekih sufija postoji naziv Tevhidul-ef`al kao prvi stupanj Tevhida, dali počinjemo s tim stupnjem ili je početak priznavanje i svjedočenje Tevhida još mi nije jasno. Morebit bi Kahtani znao odgovor.:) ???

ašik
02.07.2007., 09:44
Ashiku, ne glumi kaskiku - SAMO TAKAV i moze vas ovuda rasturati ko beba zvechku.

Sjedni u kut i ozbiljno promisli kakve su to onda TVOJE LJUBAVI bile kad MAJSTORU nisi niti do zhniranaca.;) :D

Uh, uh sto nam se neko nafurao, i sada ima ober ljubav sorry probudzen je uh uh ......

Haj ti sjedi pa razmisli ti dervisima nisi ni koljena jer tebe pogoni mrznja, strah, ego i pohlepa a dervisko gorivo je ........

SVE I DA HOCU NE SMIJE SE RACI VISE!

Kako objasniti siromasnom kako izgleda milion dolara?
Kako objasniti gladnom osjecaj sitosti?
Kako tebi jednom >>morbidnom samoljubljivom manijacko nastrojenom na rijecima misli da je jak<< satanisti sta znaci voljeti?

Razmisli!!!!
Ti dervisima nisi ni do clanaka! Ali nejse poslusaj se malo, to je tvoj problem ne slusaj druge poslusaj sebe pa ce ti biti jasno i gadno sta mislis!

ašik
02.07.2007., 09:52
Pa đesi legendo:D

Kahtani je u pravu, treba biti oprezan sa Šejh Čolićevim r.a. tekstovima. Izuzetno su teški, lako se skrene sa puta.
....

Oprez i to kakav oprez!!!!!
Ko nije iole potkovan tesawufom i nema nekoga da ma malo to rastabiri taj ce zalutati samo tako. Imao je asik jednog na meniu takvog koji je kontao da moze da razumi ali je covjek za njegovo dobro na asikov nagovor odustao, jer treba se sine potkovati.

Selam za insaninside asikovog uvazenog sugradzanina!;) :kiss:

ašik
02.07.2007., 09:54
Selam alejkum braćo i sestre, uvažene gošće i gosti, gospodo političari i vlastodršci, vratio se huda Dervo.:w

Bio sam na jednom čudnom mjestu, tražio sam pravu cestu,
nađoh da je cesta prava, neupitna Allahova slava.

Pa neka je Slavljen i Hvaljen Onaj ,
koji je dao i cestu i put,
na kojem ne smiješ biti krut.

Ej vala, Hu, Hu, Illahu.:)

Selam!
Dobro nam se vratio u Dervo!
:top: :top: :top:

Vojnik Gorčin
02.07.2007., 22:14
neki dan sam čuo lijepu hikaju u jednom šejhu i njegovm muridu!
sad ja nekad ne pohvatam sva pa ako neko zna za tu hikaju, bujrum, neka moje pričanje upotpuni!

došao neki čovjek šejhu da postane murid i šejh videći njegovo stanje mu reče da onaj ko prvi ode u džennet vodi ovog drugog za sobom.
Murid presretan pristade na dogovor...
i tako...
sa sohbeta na sohbet, sa zikra na zikr družili se oni kad jednog dana prestade čovjek dolaziti šejhu!

Šejh posla svog drugog učenika da vidi šta je sa njim.
Učenik dođe do tog čovjeka i reče mu da šejh pita za njega, a on mu reče : "ne trebam ja više dolaziti, ja sam svaku noć u džennetu!"

Učenik je vrati i prenese mu riječi
i sad se šejh zaputi njemu.
čovjek ga lijepo primi i reče mu: tako i tako ja svaku noć u džannetu.
šejh ga podsjeti na njihov dogovor i ovaj mu obeća da će ići narednu noć zajedno.
pade akšam, nastupi jacija kad dođe neka ptica, čovjek se ufati ptici za noge a šejh za njegove noge i ptica ih prenese u neku bašču!
ljepota! ima šta čovjek da vidi. kako sletješe šejh se izmaknu malo u kraj i stade posmatrati bašču i njene blagodati, a čovjek uživa u bašči cijelu noć.
kad se približi sabah čovjek reče da će ptica uskoro doći i da je vrijeme da idu!
Šejh mu reče "šta ti je bolan!? Ja u džennetu bez da sam prošo kaburskih iskušenja, bez da sam polagao račun išao preko sirat ćuprije.... samo bi budala otišla iz džennneta!"
pred sabah dođe ptica i kružila je neko vrijeme oko bašče a čovjek i šejh se ne uhvatiše za nju, kako sabah osvanu navodna dž. bašča se preobrazi u smetljište!

forget-me-not
03.07.2007., 11:12
enfal-plijen
ef`al-radnja, djelovanje
e`alem (imperativ od alime-znati)-znaj!

kod nekih sufija postoji naziv Tevhidul-ef`al kao prvi stupanj Tevhida, dali počinjemo s tim stupnjem ili je početak priznavanje i svjedočenje Tevhida još mi nije jasno. Morebit bi Kahtani znao odgovor.:) ???

Od jednog zatvorenika okovanog u lancima, daleko su pojmovi radost i sloboda...jedino što ga tješi je nada u izlazak iz zatvora...

insaninside
03.07.2007., 12:13
Pitaju novinari Muju šta misli o velikom križu koji su Hrvati podigli iznad Mostara ( nalik na onaj u Rio De Janeiru ).

Kaže Mujo: „Mislim da je to jedan veliki plus za Bosnu i Hercegovinu” :)

iam
03.07.2007., 17:20
dobar dan svima! novi sam ovdje. vec neko vrijeme proucavam sufizam, zanimam se za Nakshbandi red, Ibn Arabija i sl. i rado bi da me uputite gdje bi mogao naci njegovu literaturu. imam samo ''Ko samog sebe poznaje''.
lp
iam

iam
03.07.2007., 17:22
Od jednog zatvorenika okovanog u lancima, daleko su pojmovi radost i sloboda...jedino što ga tješi je nada u izlazak iz
zatvora...


uspio... :)

iam
03.07.2007., 17:27
citat: Njegov Prorok je On sam i Njegovo poslanje je On sam i Njegova riječ je On sam. On sam je poslao samog Sebe, kroz samog Sebe, iz samog Sebe, samom Sebi. ( Ibn Arabi, 12/13 st.)

Derviš
03.07.2007., 18:46
dobar dan svima! novi sam ovdje. vec neko vrijeme proucavam sufizam, zanimam se za Nakshbandi red, Ibn Arabija i sl. i rado bi da me uputite gdje bi mogao naci njegovu literaturu. imam samo ''Ko samog sebe poznaje''.
lp
iam

Dobro nam došao.:)

Ovdje imaš dva lijepa teksta, a pregledaj i stranicu, zanimljiva je i kvalitetna.

http://navrelumudrosti.mojastranapriche.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=16&Itemid=44

P.S. Tekstovi su -O spoznaji stupnja ljubavi i onaj odmah ispod njega.

ašik
04.07.2007., 08:27
Sretan je onaj koji je uspio savladati svoju dusu;
i osjetiti kuda vjetrovi aska pusu.

Srce mu je Voljenim ispunjeno, u njem nema nista vise,
On venama njegovim tece, Dost u njemu dise!

Asici ne mogu osjetiti miris il' boju svoga bica,
Njemu je predan onaj opijen od Njegova pica!

Prazno im je srce on zelja, za krunom i vlascu,
pohlepa i pozuda davno napustise njihovu bascu.

Oni samo s Njime govore, samo zbog Njega zive;
samo od Njega traze, samo se Njemu dive.

Vec odavno su racun o sebi izgubili,
oni zive samo zarad ljubavi.

Na put sirovi krenuse, a sada su peceni;
bice svoje izgubise, srcem sagoreni!


:cerek: :cerek: :cerek: :cerek: :cerek:
Selam!

Tama
04.07.2007., 17:34
Tekijo draga, da ostavim upis....kako bi i ovako znala da si mi pri srcu...

forget-me-not
04.07.2007., 17:57
Tekijo draga, da ostavim upis....kako bi i ovako znala da si mi pri srcu...

Tamo draga.. evo nešto od Rumija za tebe;)

Zato svaki onaj, kome je otvoreno oko da vidi istinu (haki-kat)
vidio bi zasigurno to da je svako podredjen Istinitom Bogu - Hakku

Ko bude odredjen da se preko njega vrši presudjivanje - hukum,
vlastito svoje dijete udario bi sabljom

Idi, i budi sabran, ne napadaj mnogo i okrutno one,
koji su loši i znaj da su oni pred skutom presude nemoćni....

Tama
04.07.2007., 18:04
Tamo draga.. evo nešto od Rumija za tebe;)

Zato svaki onaj, kome je otvoreno oko da vidi istinu (haki-kat)
vidio bi zasigurno to da je svako podredjen Istinitom Bogu - Hakku

Ko bude odredjen da se preko njega vrši presudjivanje - hukum,
vlastito svoje dijete udario bi sabljom

Idi, i budi sabran, ne napadaj mnogo i okrutno one,
koji su loši i znaj da su oni pred skutom presude nemoćni....

Hvala, forget-me-not

....lijepi stihovi lijepo se i prime :)

Tama
05.07.2007., 18:40
.....čini mi se da se spominjao četvrtak....

:rolleyes:

Raiden
07.07.2007., 00:55
Neki čovjek rekao je Rabiji Adeviji: - Učinio sam mnogo grijeha, pa ako se pokajem Allahu, hoće li mi oprostiti? - Ona mu odgovori: - Ne, nego ako ti On oprosti, ti ćeš se pokajati.

otpadnik
07.07.2007., 21:39
Neki čovjek rekao je Rabiji Adeviji: - Učinio sam mnogo grijeha, pa ako se pokajem Allahu, hoće li mi oprostiti? - Ona mu odgovori: - Ne, nego ako ti On oprosti, ti ćeš se pokajati.

sva "filozofija sveta" u dve reci recena.
predivno.

moshus
07.07.2007., 22:56
Selam alejkum

Suffyx
07.07.2007., 23:15
Selam alejkum

Alejkumuselam, moshus. Dobro dosao u ovu nasu makar i virtualnu tekiju i osjecaj se ugodno.

Koristim priliku da sve posjetioce tekije obavijestim da se iz stampe pojavila dvadeseta knjiga Sejh Colica hadzi Mustafe efendije pod naslovom "Osobne promocije i vlastite emocije". Knjiga je od posebnog znacaja jer nudi presjek temeljnih postavki prethodnih Colicevih knjiga, bilo prevoda ili autorskih, tako da umnogome olaksava njihovo citanje.

Derviš
08.07.2007., 01:39
Selam alejkum

Alejkum selam brate.

Dobro nam došao.

Ne boj se.:)

Derviš
08.07.2007., 01:40
Alejkumuselam, moshus. Dobro dosao u ovu nasu makar i virtualnu tekiju i osjecaj se ugodno.

Koristim priliku da sve posjetioce tekije obavijestim da se iz stampe pojavila dvadeseta knjiga Sejh Colica hadzi Mustafe efendije pod naslovom "Osobne promocije i vlastite emocije". Knjiga je od posebnog znacaja jer nudi presjek temeljnih postavki prethodnih Colicevih knjiga, bilo prevoda ili autorskih, tako da umnogome olaksava njihovo citanje.

Mašallah:top:

Naslov je u prepoznatljivom stilu:top:

Derviš
08.07.2007., 01:42
Tekijo draga, da ostavim upis....kako bi i ovako znala da si mi pri srcu...

:)

moshus
08.07.2007., 03:00
Selam braco Suffyx i Dervis.
Neka vas Allah Velicanstveni nagradi na oba svijeta.
Obradovaste me.. pogotovo dragi brat Dervis. ( da ne komentarisem hehe )
Svako hvala pripada Njemu, mada bi nepristojno bilo da se ne zahvalim na
dobrodoslici.. na koju se nadovezujem.. i bolje vas nasla. Osmjeh.
Ima li izuna za prikljucak u tekiji?

Selam

Derviš
08.07.2007., 11:08
Selam braco Suffyx i Dervis.
Neka vas Allah Velicanstveni nagradi na oba svijeta.
Obradovaste me.. pogotovo dragi brat Dervis. ( da ne komentarisem hehe )
Svako hvala pripada Njemu, mada bi nepristojno bilo da se ne zahvalim na
dobrodoslici.. na koju se nadovezujem.. i bolje vas nasla. Osmjeh.
Ima li izuna za prikljucak u tekiji?

Selam

Ima sestro draga.:)

Da te ukratko uvedem u Tekiju. Derviš je zadužen za održavanje tekije, te raznorazne tekijske poslove. Ova tekija nema šejha ali ima istinskih znalaca. Eto brat Sufyx je jedan od njih. Zatim Kahtani, koji je trenutno na godišnjem. Ostali su svi iznad prosječno educirani, kako šerijatski, tako i tarikatski, a Bog Dragi zna ima li koji Hakikatlija. Uglavnom, lijepo nam je.

Nego može li jedan čaj

http://images.inmagine.com/168nwm/iconotec/icnos008/icnos008071.jpg

P.S. U biti, bolje ti je da uopće nisi na netu, ali ako si već na netu, barem svrati u tekiju.

NADA_STRAH
08.07.2007., 13:19
selam svima, a mahsuz voljenom bratu forget-me-not

http://www.speedyshare.com/782307769.html
la tense zikrallah

domacica
08.07.2007., 14:38
Selam braco Suffyx i Dervis.
Neka vas Allah Velicanstveni nagradi na oba svijeta.
Obradovaste me.. pogotovo dragi brat Dervis. ( da ne komentarisem hehe )
Svako hvala pripada Njemu, mada bi nepristojno bilo da se ne zahvalim na
dobrodoslici.. na koju se nadovezujem.. i bolje vas nasla. Osmjeh.
Ima li izuna za prikljucak u tekiji?

Selam
MsAllah!!!
jos jedna zena!:)
i od mene dobrodoslica! iako ja jos nemam dovoljno staza da bi bila "clan upravnog odbora":)
Suffyks:) :top:
vojnik gorcin:)
forget:)
dervis-molim:)
asik:)

.............


kam, tejmije, kobi, majstor ivan...:flop:

Raiden
08.07.2007., 15:32
selam svima, a mahsuz voljenom bratu forget-me-not

http://www.speedyshare.com/782307769.html
la tense zikrallah

MašaAllah, čiji je ovo zikr?

Raiden
08.07.2007., 15:32
Selam braco Suffyx i Dervis.
Neka vas Allah Velicanstveni nagradi na oba svijeta.
Obradovaste me.. pogotovo dragi brat Dervis. ( da ne komentarisem hehe )
Svako hvala pripada Njemu, mada bi nepristojno bilo da se ne zahvalim na
dobrodoslici.. na koju se nadovezujem.. i bolje vas nasla. Osmjeh.
Ima li izuna za prikljucak u tekiji?

Selam

Alejkumu selam Halima,

neka je mir sa tobom.

We selam

Derviš
08.07.2007., 19:54
MašaAllah, čiji je ovo zikr?
Mislim da su Mevlevije. Al valjda će strah nada javiti.

iam
09.07.2007., 16:18
''Odbacio sam dvojnost, vidjeh da su dva svijeta jedno: Samo Jednog tražim, samo Jednog znam, samo Jednog vidim, samo Jednog zovem.'' Mevlana Dzelaluddin

El Camino
09.07.2007., 20:17
Bog Dragi zna ima li koji Hakikatlija.

:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:

Evo oplakah od smijeha!

Derviš
09.07.2007., 21:16
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:

Evo oplakah od smijeha!

I ti neznaš za šalu:rolleyes:

Mada, kada vidim kako se slatko smiješ, možda ipak znaš:rolleyes:

Nisi valjda mislio da će osoba koja je u hakikatu piskarati po netu?:)

Ili da će se uopće javno obznaniti?

Meksički kolega,to je bila stilska figura u mom upisu. Ništa više od toga.

moshus
09.07.2007., 21:16
Selam Allahovi robovi
Poseban pozdrav Dervisu, domacici i Raidenu. Jos jednom zahvaljujem na veoma lijepoj dobrodoslici. ( kako li nas On samo casti )
Dragi brate Raiden mir tebi i hvala na divnom imenu sa dovom da ti Svevisnji podari sto vise plemenitih osobina. Pristajalo bi ti ime Vidzdan. :)
Draga sestro domacice maksuz selam, osmjeh i zagrljaj.
Brate Dervo caj ne odbijam uvijek prija narocito u ovim vrucim danima.
Nego.. imal tog caja jos.. hehe
A to da vam je lijepo.. Dzemat je to.. pa osjeti se ljepota tekije koja je u nama, a ova se eto nasla tu na netu.. toj i toj adresi. Elhamdulillah.
Divno li je biti u drustvu zaljubljenih.. i znati ih slusati.
Eto.. toliko od moje malenkosti, grijesnice koja moli Njega za oprost.
Selam i srdacan pozdrav svima koliko god da vas ima i gdje god se nalazili.
Najljepe pozdrave, zelje i blagoslove upucujem tebi, o Muhammede,
Allahov miljenice, tvojoj uzoritoj porodici i cestitim drugovima.

Derviš
09.07.2007., 21:24
Selam Allahovi robovi
Poseban pozdrav Dervisu, domacici i Raidenu. Jos jednom zahvaljujem na veoma lijepoj dobrodoslici. ( kako li nas On samo casti )
Dragi brate Raiden mir tebi i hvala na divnom imenu sa dovom da ti Svevisnji podari sto vise plemenitih osobina. Pristajalo bi ti ime Vidzdan. :)
Draga sestro domacice maksuz selam, osmjeh i zagrljaj.
Brate Dervo caj ne odbijam uvijek prija narocito u ovim vrucim danima.
Nego.. imal tog caja jos.. hehe
A to da vam je lijepo.. Dzemat je to.. pa osjeti se ljepota tekije koja je u nama, a ova se eto nasla tu na netu.. toj i toj adresi. Elhamdulillah.
Divno li je biti u drustvu zaljubljenih.. i znati ih slusati.
Eto.. toliko od moje malenkosti, grijesnice koja moli Njega za oprost.
Selam i srdacan pozdrav svima koliko god da vas ima i gdje god se nalazili.
Najljepe pozdrave, zelje i blagoslove upucujem tebi, o Muhammede,
Allahov miljenice, tvojoj uzoritoj porodici i cestitim drugovima.

:top:

Rumi kaže,parafraziram: "Naše riječi dolaze sa sigurnih mjesta. Zato se vi osjećate ugodno i sigurno kada ih slušate."

Odatle ona moja uvodna besjeda tebi:" Ne boj se." To je čuvena besjeda koja ima izuzetno duboko značenje. Ne mogu se sjetiti, možda neko pomogne, kada i kome su te velike riječi bile rečene.

Raiden
09.07.2007., 22:29
Reče Pir Hafezu: Sve ćeš to naći u sebi!

Raiden
09.07.2007., 22:31
Selam Allahovi robovi
Poseban pozdrav Dervisu, domacici i Raidenu. Jos jednom zahvaljujem na veoma lijepoj dobrodoslici. ( kako li nas On samo casti )
Dragi brate Raiden mir tebi i hvala na divnom imenu sa dovom da ti Svevisnji podari sto vise plemenitih osobina. Pristajalo bi ti ime Vidzdan. :)
Draga sestro domacice maksuz selam, osmjeh i zagrljaj.
Brate Dervo caj ne odbijam uvijek prija narocito u ovim vrucim danima.
Nego.. imal tog caja jos.. hehe
A to da vam je lijepo.. Dzemat je to.. pa osjeti se ljepota tekije koja je u nama, a ova se eto nasla tu na netu.. toj i toj adresi. Elhamdulillah.
Divno li je biti u drustvu zaljubljenih.. i znati ih slusati.
Eto.. toliko od moje malenkosti, grijesnice koja moli Njega za oprost.
Selam i srdacan pozdrav svima koliko god da vas ima i gdje god se nalazili.
Najljepe pozdrave, zelje i blagoslove upucujem tebi, o Muhammede,
Allahov miljenice, tvojoj uzoritoj porodici i cestitim drugovima.

O Vidžanu malo znam, de me podučite, ja ništa ne znam, ja niko sam.

Raiden
09.07.2007., 22:38
Ima li ko upustva od pirova, šejhova i mudraca u vezi istihare namaza? Interesuju me različite vrste istihar-dove.

semek
10.07.2007., 10:34
Ima li ko upustva od pirova, šejhova i mudraca u vezi istihare namaza? Interesuju me različite vrste istihar-dove.

Na prvom rekatu može se učiti 68 i 69 ajet sure el-Kasas, a na drugom 36 ajet sure el-Ahzab.
Zatim uzeti Kur`an. Proučiti 3x Ihlas i 3x salavat(po izboru), zatim proučiti slijedeću dovu:
Allahumme inni tefâ-eltu bi kitâbike ve tevkkeltu ´alejke fe erinî min kitâbike mâ huve mektuumun min sirrike-l-meknuuni fî gajbik.

nakon toga otvoriti mushaf i pogledati značenje prvog ajeta na desnoj strani(ili prva četiri ajeta).

Raiden
11.07.2007., 01:32
Ovako Resulullahova krv uči Qur'an:
http://www.sufi.it/Corano/CD-ital.htm

El Camino
11.07.2007., 03:35
PRVI TOM, 23. PISMO
Imam Rabbani mudžeddid-i elfi sani šejh Ahmed-i Faruki Serhendi, kuddisa sirruh

... O moj plemeniti brate! Neka te Allah dželle-šanuhu obaspe ihsanom (dobročinstvom) i neka otkrije tvoje savršene atribute! Ovaj svijet je ahiretsko polje. Neka se stide oni koji ne siju svoje sjeme, i ne obrađuju, i ne koriste svoj urođeni potencijalni kapacitet, koji je kao zemlja, i tako traće sjeme amela i ibadeta! Ne obrađivati uzgojni kapacitet, koji je kao zemlja, znači u njega ne sijati ništa, ili, sijati štetno i otrovno sjeme. Šteta i pokvarenost ovog drugog tipa je puno veća od prethodne. Sijati štetno i otrovno sjeme, znači učiti vjeru i vjerske lekcije od onih koji nemaju veze s vjerom ili iz knjiga din dušmana. Vjerski džahili (vjerski neuki ljudi) slijede svoje nefsove i svoj ćejf (svoja zadovoljstva). Oni objašnjavaju vjeru onako, kako odgovara njihovim ciljevima. Oni će prouzrokovati da nefs onih, koji ih slušaju, zaluta i da im srca pocrne. Kada nas vjerski džahili podučavaju vjeru [i kada pišu vjerske knjige], oni nisu u stanju da razluče šta jeste a šta nije u skladu sa šerijatom. Oni nemaju pojma kako treba podučavati omladinu. Oni uče svoje studente da i oni, takođe, kao i njihovi učitelji, postanu džahil. Ne može se, postati vjerski čovjek, pisati vjerske knjige ili podučavati vjeru, čitajući, i napamet učeći mnoge stvari [niti postajući autoritet u drugim granama nauke i specijalizujući u nauci i umjetnosti].

Kada vjerski alim podučava omladinu on prvo pronađe lažnu propagandu i klevete koje su u njih usadili nevjernici i din dušmani [i neuki vjerski ljudi], i očisti njihov svježi i čisti razum od ovih otrova. On prvo izliječi njihovu bolesnu dušu. On onda, u skladu sa njihovim godinama i razumijevanjem, u njih usadi islam i njegove vrline (mezijjete), njegove koristi (fajde) i konačni cilj mudrosti (hikmeta) za Allahova dželle-šanuhu naređenja i zabrane, kao i činjenicu da su one poslane da čovječanstvo stekne sreću (se’adet). Na ovaj način, u bašči duše omladinine počne rasti mirišljavo cvijeće. Pronaći ovakvog vjerskog alima je najveća sreća. Njegov pogled prodire duboko u duše. Njegove riječi utiču na srca. Samo je ovakom prezentacijom jednog čistog Allahovog čovjeka moguće zagrliti dini islam kao već napravljeni lokum, ili hladno šerbe koje će nas do pluća razgaliti. Molimo Allaha dželle-šanuhu da nas sve održi na ispravnom putu Muhammeda alejhissalatu vesselam! Amin. Ovo je jedini način koji ljudima daje rahatluk i na dunjaluku i na ahiretu. Ovaj bejt, koji je preveden sa persijskog jezika, to divno izražava:

[I]Muhammed (alejhisselam), koji je rođen u Arabiji,
Je najuzvišeniji na oba svijeta!
Neka onaj, ko ne postane zemlja pred njegovim vratima,
Zauvijek ostane pod zemljom!...

Cijelo pismo se nalazi ovdje: http://www.praviput.com/knjige/Mektubat/1_I_23.html

moshus
11.07.2007., 15:06
Brate Dervo pa rekoh ti da je bolje da ne dajem nikakav komentar ;)
halali mi sto se ovako slobodnije ponasam.. znam da ces prihvatiti salu
( em sam zensko, em nova pa da se malo i "ogrebem" ) :D

Nego vezano za "Ne boj se"
naime ima jedna predaja, ne mogu se sjetit gdje sam citala u kojoj se
spominje susret meleka Munkira i Nekira sa jednim vjernikom. Nakon
ispitivanja i "urednog odgovaranja" meleci mu rekose dakle parafraziram:
"Ne boj se, nista ti se lose nece desiti"
E upravo ovo me asociralo i radi toga sam presutila komentar.
Poznato mi je da je Isa as cesto koristio obracajuci se havarijjunima..
Pa kada je hazreti Merjema otisla u Jerusalem trazeci sina jer joj je
Dzibril saopstio da je Isa as progonjen i tad joj je rekao: "Ne boj se, Allah
je sa njim i On je njegov zastitnik" ( halali ne znam tocno, al u tom stilu )
Pa zar nije i Rumi u Mesneviji takodjer to spominjo oko zeke i lava
ma ima toga.. mada bi doista voljela znati na sta si konkretno mislio i naravno
znacenje ( ko zensko hoce da zna sve cak i ono sto mozda ne treba :zubo: )

E vala Dervo.. Subhanallah

moshus
11.07.2007., 15:21
Brate Raiden ne znam jesam li uspjela ubaciti tvoje pitanje ( ni ja nista ne znam, ne brini se.. nisi sam )

dakle Vidzdan (ar.) duhovna sposobnost, intuicija, saznanje, spoznaja,
svijest, zanos, ekstaza

fali ti slovo d (de) pretpostavljam da je greska u pisanju al sad dodje jos jedno ime hehe pa mozes da biras koje ti se vise dopada, odnosno kako zelis
da te zovem. Vidzdan ili kisni covjek
vezano za istiharu, ima hadis sa dovom pa ako neznas javi da ti posaljem
selam i nek te Allah uputi na pravi put

otpadnik
11.07.2007., 16:55
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:

Evo oplakah od smijeha!

sta je hakikatlija?

Putnick
12.07.2007., 00:44
sta je hakikatlija?

Šerijat, Tarikat, Marifet, Hakikat. :) Eto, da makar ublaži tvoju radoznalost, dok ne dodje neko ko stvarno zna da nam kaže po nešto o tome. ;)

iam
12.07.2007., 09:16
'' Ne gledaj moj vanjski oblik vec uzmi ono što mi je u ruci.'' Mevlana Dželaluiddin

kaže naš Rumi. Volim što sam otkrio ovo tekiju i sto mogu učiti, no i sam se strećem sa pojmovima koje ne razumijem, no dobro zvuče.. :)

iam
12.07.2007., 09:28
spominjem Trostruko Velikog jer vidim da je blizak učenju o Jednom.

kaže ovako: ''... jer slično se razumije jedino uz pomoć sličnog. Pojmi sebe kao besmrtnog i sposobnog shvatiti sve: svu umjetnost i prirodu svakog živog bića. Postani viši od svih visina i dublji od svih dubina. Osjeti čitavo stvaranje kao jedno u sebi: vatru, vodu, suhoću i vlagu. Pojmi sebe kao da si na svim tim mjestima u isto vrijeme: u zemlji, u vodi, na nebu; da još nisi rođen, da si mlad, star, mrtav; da si s one strane smrti. Pojmi sve stvari odjednom: vremena, mjesta, djelovanja, kvantitete i kvalitete; tada možeš spoznati Boga. ''

iam
12.07.2007., 09:37
kad sam već kod Trostruko Velikog, kaže još i ovo: '' O, da ti mogu narasti krila, da se možeš vinuti u zrak i stati između neba i zemlje, mogao bi vidjeti čvrstoću zemlje, tekuće stanje mora, kretanje rijeka i slobodan tijek zraka, predivnu vatru, okretanje zvijezda, brzinu nebeskog kretanja koje okružuje sve te stvari. Kakav blagoslovljen pogled , sine moj, vidjeti sve to ujednom trenutku; nepokretno kako se kreće, neočitovano kako postaje očitovano.''

Derviš
12.07.2007., 09:59
Brate Dervo pa rekoh ti da je bolje da ne dajem nikakav komentar ;)
halali mi sto se ovako slobodnije ponasam.. znam da ces prihvatiti salu
( em sam zensko, em nova pa da se malo i "ogrebem" ) :D

Nego vezano za "Ne boj se"
naime ima jedna predaja, ne mogu se sjetit gdje sam citala u kojoj se
spominje susret meleka Munkira i Nekira sa jednim vjernikom. Nakon
ispitivanja i "urednog odgovaranja" meleci mu rekose dakle parafraziram:
"Ne boj se, nista ti se lose nece desiti"
E upravo ovo me asociralo i radi toga sam presutila komentar.
Poznato mi je da je Isa as cesto koristio obracajuci se havarijjunima..
Pa kada je hazreti Merjema otisla u Jerusalem trazeci sina jer joj je
Dzibril saopstio da je Isa as progonjen i tad joj je rekao: "Ne boj se, Allah
je sa njim i On je njegov zastitnik" ( halali ne znam tocno, al u tom stilu )
Pa zar nije i Rumi u Mesneviji takodjer to spominjo oko zeke i lava
ma ima toga.. mada bi doista voljela znati na sta si konkretno mislio i naravno
znacenje ( ko zensko hoce da zna sve cak i ono sto mozda ne treba :zubo: )

E vala Dervo.. Subhanallah

Selam alejkum.:)

Ma vidi, tako mi je došlo od moga Gospodara. U tom trenutku to je najbolje sjelo. Nego da još nešto kažem u vezi toga.

To je bio i svojevrstan test za tebe ( bez imalo moje želje da bilo koga testiram). Jer kada nekome napišeš ne boj se a on na niskim mekamima ili pak nije uopće musliman, njegova nefsi emmare obavezno reagira u stilu- " ko je ovaj da meni kaže da se ne bojim. Ko da sam ja...šta on misli da sam ja neki tamo itd..." Dočim oni koji poznaju barem teoretski puteve koji vode Bogu, znaju da se kod Allaha nalazi sigurnost. Taj pojam sigurnost ispravno razumiju samo Božiji ljudi. Navešću jedan primjer: Na mnogo mjesta u Kur anu stoji da se moramo bojati samo Allaha. Svi to smjelo izjavljujemo, čovjek bi pomislio da stojimo iza toga. Međutim, popni se na zgradu od 10 katova stani na njen rub i pogledaj dolje. Ako nisi u hakikatu ojetit ćeš strah i jezu. Cijelo tjelo će proći trnci od straha. A mi tvrdili da se bojimo samo Allaha. Nego, siđimo mi sa te zgrade i na nju se vratimo tek kada se istinski realiziramo. Ili, izađi pred pit bula koji reži na tebe...Primjera je mnogo.
Kod Allaha se nalazi sigurnost koja je stvarna. Kada neko od takvih ljudi bliskih Bogu kaže nekome da se ne boji, on između ostalog prenese i taj hal sigurnosti na tu osobu pa ovaj doslovce osjeti tu sigurnost.

Derviš
12.07.2007., 10:14
sta je hakikatlija?

O tome je dosta već pisano. Hakikat je istinska realizacija svih vjerskih postulata. Realno obistinjenje teoretskih Istina. Kaže se " ulazak u hakikkat". Osoba koja je u hakikkatu, taj je postigao istinsku realnost. Za njega nema više nikakvih privida, sumnji...on živi istinu odnosno živi u Istini i njegov se život odvija u realnom vremenu doslovce.

Primjer: jedna žena je , napadnuta od strane razbojnika, zavapila za pomoć. Taj vapaj je čuo jedan koji je u hakikkatu bio a udaljen je bio od te žene mnogo kilometara. U tom trenutku uzimao je abdest. Čuvši njen vapaj, uzme svoju drvenu nanulu i baci je prema razbojnicima. Nanula pogodi jednog , ostali se razbježe. ( Radi se o udaljenosti od možda nekoliko stotina kilometara ).

Riječ hakkikat dolazi od Božijeg imena Hakk što znači Istiniti. Dočim hakikatlija, nepostoji kao izraz, to je više onako umjetnički.

Derviš
12.07.2007., 10:15
'' Ne gledaj moj vanjski oblik vec uzmi ono što mi je u ruci.'' Mevlana Dželaluiddin

kaže naš Rumi. Volim što sam otkrio ovo tekiju i sto mogu učiti, no i sam se strećem sa pojmovima koje ne razumijem, no dobro zvuče.. :)

Za sve one izraze koji vam nedostaju, riječnik se nalazi na 116 strani tekije , odnosno ovdje (http://www.forum.hr/showthread.php?t=139499&page=116)

@ otpadnik -U tom riječniku piše za hakkikat...

hakīkat, stvarnost, bitnost, bit, srž, istinitost; konačište derviša tarikatskog napredovanja kada se on nalazi u Istini i nastupa sa Istinom.

otpadnik
12.07.2007., 17:18
Za sve one izraze koji vam nedostaju, riječnik se nalazi na 116 strani tekije , odnosno ovdje (http://www.forum.hr/showthread.php?t=139499&page=116)

@ otpadnik -U tom riječniku piše za hakkikat...

'vala;)

El Camino
12.07.2007., 21:07
PRVI TOM 36. PISMO
Imam Rabbani mudžeddid-i elfi sani šejh Ahmed-i Faruki Serhendi, kuddisa sirruh

... Islam ima tri dijela: Ilm (znanje), amel (ibadet) i ihlas (da se sve što se radi, radi samo u ime (radi) Allaha dželle-šanuhu), [to znači, da naučimo naređenja i zabrane islama, da radimo po onom što smo naučili, i da činimo sve u ime (radi) Allaha dželle-šanuhu.] Onaj ko nije dobio ove tri blagodati nije dobio islam. Kada neko dobije islam Allah dželle-šanuhu je razi sa njim (On je zadovoljan sa njim, On ga voli). Petnaesti ajet sure Al-i Imran i sedamdeset treći ajet sure Tevbe nam kažu da je Allahov dželle-šanuhu raziluk (tj. Njegovo zadovoljstvo ili Njegova ljubav) najviša i najdragocjenija sreća (koja može zadesiti čovjeka) i na ovom i na onom svijetu. Dakle, islam je kapital koji pomaže čovjeku da dobije sve sreće i ovog i onog svijeta. Izvan islama ne treba tražiti i željeti drugo dobročinstvo. Tarikat i hakikat - koji su velikani tesavvufa dobili - su pomoćnici i sluge (hizmećari) islamskih propisa (ahkam-i islamijje) i oni su korisni da se dobije ihlas, koji je treći dio islama. Upotreba tarikata i hakikata je sa ciljem da se kompletira islam. Oni nisu namjenjeni za dobijanje ičega drugog osim islama. Halovi, mevadžidi, ulumi i ma’rifeti, koje putnici tesavvufa vide na svom putu nisu stvari za kojima se treba žuditi. Oni su svi prolazni kao iluzije i maštanja (ehvam i hajalat). Oni nisu ništa drugo osim način za treniranje i poboljšavanje tih putnika. Treba ovo sve proći, ostaviti ih sve iza sebe, i doći na stupanj koji se zove riza (riza mekam). Kraj stupnjeva i faza, na putu suluka i džezbe, je riza mekam (nivo rize). Jer, cilj puta tarikata i hakikata je da se dobije ihlas. Ihlas se dešava na riza mekamu. Oni počaste samo jednoga od deset hiljada putnika tesavvufa sa sticanjem ihlasa na riza mekamu spašavajući ga od tri vrste tedžellija i mušaheda koje se baziraju na ma’rifetima. Oni koji nisu u stanju da vide istinu misle da su halovi i mevadžidi nešto. Oni žude za mušahedama i tedžellijama. Oni tako ostaju nasukani na putu, bez mogućnosti da se otarase zabluda i sanjarenja, i dokuče savršenstvo islama. Značenje trinaestog ajeta sure Šura kaže, “Allah dželle-šanuhu odabire za Sebe koga On hoće od Njegovih robova. Onima, koji se okrenu od drugih, i koji samo za Njim žude, On pokazuje put kako da Ga dobiju.” [To jest, Allah dželle-šanuhu izvodi koga hoće na Pravi put. Sa druge strane, On sa Njegovom pravdom, daje ono za čim izvjesni ljudi žude. Njegova pravda obuhvata svakoga.] Da, da bi se došlo na stupnjeve (koji se zovu) ihlas i riza, treba se proći kroz ove halove i mevadžide i steći ovo znanje i ma’rifete. Oni su put koji vodi cilju. Oni su početak cilja. Ovom fakiru (imamu Rabbaniju) je, za samo deset godina putovanja na ovom putu, omogućeno da sazna da je to tako. Islamova ljepota je samo poslije toga pokazala svoje lice [svoju ljepotu], kao sadaku njenog predragog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niti sam se ja prije toga zaglibio u halove (ahval) i mevadžid. Ja nisam imao nikakve druge želje i žudnje osim da dobijem stvarnost (hakikat) islama. Ali, sunce stvarnosti (hakikata) je izašlo samo deset godina kasnije. Neka su mnoge hvale i zahvale Allahu dželle-šanuhu za ovu Njegovu dobrotu (ihsan). [Allahova dželle-šanuhu naređenja i zabrane se nazivaju Ahkam-i islamijje.]...

Ostatak pisma ovdje: http://www.praviput.com/knjige/Mektubat/1_I_36.html

El Camino
12.07.2007., 21:25
PRVI TOM 40. PISMO
Imam Rabbani mudžeddid-i elfi sani šejh Ahmed-i Faruki Serhendi, kuddisa sirruh

... Kada se prođe kroz faze (konake) suluka, i stepene (mekame) džezbe, postaje jasno da je cilj džezbe i suluka, to jest cilj tesavvufskog puta, da se dođe na nivo ihlasa (tj. da se sve što se radi, radi samo u ime (tj. radi) Allaha dželle-šanuhu). Da bi se došlo na stepen ihlasa potrebno je da odbacimo obožavanje idola koji su i u čovjeku i izvan čovjeka. Ihlas je jedan od tri dijela islama. Islam ima tri dijela: Ilm (znanje), amel (ibadet), i ihlas. Kako se vidi, tarikat i hakikat su korisni da se dobije ihlas, treći dio islama, to jest, oni su asistenti islama. To je istina. Nažalost, ovo ne može svako da razumije. Drugi se zavaravaju i zadovoljavaju snovima (ru’jetima) i iluzijama (hajalima). Oni, k’o djeca, traće svoje vrijeme s orasima. Šta bi ovakvi ljudi mogli znati o uzvišenostima i suptilnostima islama? Kako bi oni ikad mogli znati šta su tarikat i hakikat? Misleći da je islam samo ljuska, kao ljuska oraha, oni kažu da su tarikat i hakikat jezgra oraha. Pošto oni nisu u stanju da vide bit stvari njihove pažnje su poremetile riječi koje su oni čuli i naučili napamet o ljubavi (ašku) i zevku. Oni žarko nastoje da dobiju stanja (halove) i stepene (mekame). Oni misle da su oni nešto. Da im Allah dželle-šanuhu dodijeli (učini nasib) da vide istinu. Da On dadne spas (selamet) i nama, i tebi, i Njegovim svim dobrim (salih) robovima! Amin. ...

Ostatak pisma ovdje: http://www.praviput.com/knjige/Mektubat/3_I_40.html

ašik
13.07.2007., 07:53
Selam braci i sestrama!:kiss: :kiss: :kiss:
Masa'Allah kako nam se halka siri!:cerek: :cerek: :cerek:
Neka sestara neka trebaju one nama ovdje u tekiji jer neka se niko ne uvrijedi na sljedci komentar, podrazumjevaju se braca muhibbi i dervisi, ipak nase sestre imaju bolju percepciju i malo realisticniji pogled na tesawuf za razliku od nekih, jer ovi neki malo visoko lete, ali nejse.
Evo po obicaju ko kakav kalendarija dolazi i prolazi asik kroz tekiju!
Asik je jos kaharan od 11.07. pa i malo prije toga ali ce bol svoju sa bracom podjeliti insa'Allah.
Selam!

Raiden
13.07.2007., 11:54
Voli ko od vas lanenu odjeću?

moshus
13.07.2007., 23:09
Selam alejkum.:)

Ma vidi, tako mi je došlo od moga Gospodara. U tom trenutku to je najbolje sjelo. Nego da još nešto kažem u vezi toga.

To je bio i svojevrstan test za tebe ( bez imalo moje želje da bilo koga testiram). Jer kada nekome napišeš ne boj se a on na niskim mekamima ili pak nije uopće musliman, njegova nefsi emmare obavezno reagira u stilu- " ko je ovaj da meni kaže da se ne bojim. Ko da sam ja...šta on misli da sam ja neki tamo itd..." Dočim oni koji poznaju barem teoretski puteve koji vode Bogu, znaju da se kod Allaha nalazi sigurnost. Taj pojam sigurnost ispravno razumiju samo Božiji ljudi. Navešću jedan primjer: Na mnogo mjesta u Kur anu stoji da se moramo bojati samo Allaha. Svi to smjelo izjavljujemo, čovjek bi pomislio da stojimo iza toga. Međutim, popni se na zgradu od 10 katova stani na njen rub i pogledaj dolje. Ako nisi u hakikatu ojetit ćeš strah i jezu. Cijelo tjelo će proći trnci od straha. A mi tvrdili da se bojimo samo Allaha. Nego, siđimo mi sa te zgrade i na nju se vratimo tek kada se istinski realiziramo. Ili, izađi pred pit bula koji reži na tebe...Primjera je mnogo.
Kod Allaha se nalazi sigurnost koja je stvarna. Kada neko od takvih ljudi bliskih Bogu kaže nekome da se ne boji, on između ostalog prenese i taj hal sigurnosti na tu osobu pa ovaj doslovce osjeti tu sigurnost.

Alejkum selam :) tebi i svim asicima diljem svijeta

nakratko provirih sa namjerom da vas sve poselamim i kazem da vas volim:cerek:
u zadnje vrijeme svasta nesto se desava u mom zivotu.. neka.. Inshallah na hajr.. Dragi brate Dervo nesto bi te upitala vezano za ovaj tvoj upis pa cekam da mi to i dopustis. Voljeni Gospodar me salje nekoliko dana na put, pa cim se vratim "pucam" .. naravno, ako dobijem potvrdan odg. Sada bi vam zeljela pokloniti hediju.. meni iznimno dragi ako ne i najdrazi Rumijevi stihovi.


Allahov covjek

Allahov covjek opijen je bez vina,
Allahov covjek sit je bez kruha,
Allahov covjek je izgubljen, zbunjen,
Allahov covjek niti jede niti spava,
Allahov covjek je kralj pod svojim ogrtacem,
Allahov covjek je blago pod rusevinama.
Allahov covjek nije od zraka i zemlje,
Allahov covjek nije od vatre i vode.
Allahov covjek je okean bez granica,
Allahov covjek pusta bisernu kisu, bez oblaka.
Allahov covjek ima stotinu Mjeseca i nebesa,
Allahov covjek ima stotinu Sunca.
Allahov covjek postao je mudar po vrhunskoj Istini,
Allahov covjek nije postao mudar od knjiga.
Allahov covjek je s onu stranu bezboznosti i vjerovanja,
Allahovom covjeku su pravedno i nepravedno slicni.
Allahov covjek izjahao je izvan ne-bica,
Allahovom covjeku sluzi se s dostojanstvom.
Allahov covjek je skriven, o Sams-ad-Dinu!
Podji traziti Allahovog covjeka, ti i nadji ga!

Huu :cerek: :cerek: :cerek:

Derviš
14.07.2007., 00:23
Alejkum selam :) tebi i svim asicima diljem svijeta

nakratko provirih sa namjerom da vas sve poselamim i kazem da vas volim:cerek:
u zadnje vrijeme svasta nesto se desava u mom zivotu.. neka.. Inshallah na hajr.. Dragi brate Dervo nesto bi te upitala vezano za ovaj tvoj upis pa cekam da mi to i dopustis. Voljeni Gospodar me salje nekoliko dana na put, pa cim se vratim "pucam" .. naravno, ako dobijem potvrdan odg. Sada bi vam zeljela pokloniti hediju.. meni iznimno dragi ako ne i najdrazi Rumijevi stihovi.


Allahov covjek

Allahov covjek opijen je bez vina,
Allahov covjek sit je bez kruha,
Allahov covjek je izgubljen, zbunjen,
Allahov covjek niti jede niti spava,
Allahov covjek je kralj pod svojim ogrtacem,
Allahov covjek je blago pod rusevinama.
Allahov covjek nije od zraka i zemlje,
Allahov covjek nije od vatre i vode.
Allahov covjek je okean bez granica,
Allahov covjek pusta bisernu kisu, bez oblaka.
Allahov covjek ima stotinu Mjeseca i nebesa,
Allahov covjek ima stotinu Sunca.
Allahov covjek postao je mudar po vrhunskoj Istini,
Allahov covjek nije postao mudar od knjiga.
Allahov covjek je s onu stranu bezboznosti i vjerovanja,
Allahovom covjeku su pravedno i nepravedno slicni.
Allahov covjek izjahao je izvan ne-bica,
Allahovom covjeku sluzi se s dostojanstvom.
Allahov covjek je skriven, o Sams-ad-Dinu!
Podji traziti Allahovog covjeka, ti i nadji ga!

Huu :cerek: :cerek: :cerek:

Selam.

Bujrum sestro naša, pitaj, ako On htjedne bit će i valjana odgovora.:)

Derviš
14.07.2007., 00:36
Voli ko od vas lanenu odjeću?

Nako, draži mi je pamuk i vuna.

Derviš
14.07.2007., 00:37
Selam braci i sestrama!:kiss: :kiss: :kiss:
Masa'Allah kako nam se halka siri!:cerek: :cerek: :cerek:
Neka sestara neka trebaju one nama ovdje u tekiji jer neka se niko ne uvrijedi na sljedci komentar, podrazumjevaju se braca muhibbi i dervisi, ipak nase sestre imaju bolju percepciju i malo realisticniji pogled na tesawuf za razliku od nekih, jer ovi neki malo visoko lete, ali nejse.
Evo po obicaju ko kakav kalendarija dolazi i prolazi asik kroz tekiju!
Asik je jos kaharan od 11.07. pa i malo prije toga ali ce bol svoju sa bracom podjeliti insa'Allah.
Selam!

Selam ašik brat:)

De mi reci šta znači kaharan?

forget-me-not
14.07.2007., 21:38
selam svima, a mahsuz voljenom bratu forget-me-not

http://www.speedyshare.com/782307769.html
la tense zikrallah

Alejkumusselam

lijepo je biti voljen...

Sazvježdje Vlašići su slabog sjaja,
ali su i oni ponekad vrlo važna orjentacija

Mjesec je govorio zemlji i oblacima:
Ja sam bio čovjek, ali mi je dolazio Mjesec...

forget-me-not
14.07.2007., 21:39
Selam ašik brat:)

De mi reci šta znači kaharan?

Selam Dervo :)

Kaharli znači neraspoložen, tužan...

Raiden
15.07.2007., 00:44
Bacite dunjaluk, ako suze na sedždi nema. A pijte vode, ako se znojite noseći svježanj hurmi ženi.

Tama
15.07.2007., 16:07
Oko slobodne volje imala sam pitanja koja su se vrzmala tu i tamo. No, dobih odgovor: nije slobodna volja TA, stvar je slobodnog izbora.

Raiden
15.07.2007., 16:31
Na prvom rekatu može se učiti 68 i 69 ajet sure el-Kasas, a na drugom 36 ajet sure el-Ahzab.
Zatim uzeti Kur`an. Proučiti 3x Ihlas i 3x salavat(po izboru), zatim proučiti slijedeću dovu:
Allahumme inni tefâ-eltu bi kitâbike ve tevkkeltu ´alejke fe erinî min kitâbike mâ huve mektuumun min sirrike-l-meknuuni fî gajbik.

nakon toga otvoriti mushaf i pogledati značenje prvog ajeta na desnoj strani(ili prva četiri ajeta).

Evo da i drugi imaju khajra inšaAllah od ovoga:

Istihara

Na prvom rekatu može se učiti 68 i 69 ajet sure el-Kasas, a na drugom 36 ajet sure el-Ahzab.

68.verabbuke jakhluqu maa ješaaaa-u ve jakhtaar | maa kaane lehumulkhiireh | subhaanAllahi ve tea'ala a'mmaa jušrikuun.

69. verabbuke ja'lemu maa tukinnu suduuruhum ve maa ju'linuun

36. ve maa kaane limumini, ve laa muminetin ithaa qaDaaAllahu ve resuluhuu,
emren ejjekuune lehumu lkhiretu min emrihim | ve men ja'sillahe ve resulehu,
feqad Dalle delaalemmubiinaa.

Zatim uzeti Kur`an. Proučiti 3x Ihlas i 3x salavat(po izboru), zatim proučiti slijedeću dovu:

Allahumme inni tefâ-eltu bi kitâbike ve tevkkeltu ´alejke fe erinî min kitâbike mâ huve mektuumun min sirrike-l-meknuuni fî gajbik.
(Prevod: Gospodaru moj, učini da se oslonim na tebe, tvoju knjigu i ono što je u tvojoj knjizi da me vodi pravim putem.)

Nakon toga otvoriti mushaf i pogledati značenje prvog ajeta na desnoj strani (ili prva četiri ajeta).

Simbolika:
| - obavezno stati
dupla slova - tešdid
dupli samoglasnici - dupla dužina
četri samoglasnika - medd
' - ajn
D - dal
q - qaf
kh - hrapavo h (tačka gore)
th - thal (zal)

otpadnik
15.07.2007., 16:38
Voli ko od vas lanenu odjeću?


nema bolje ni prijatnije, posebno kad je vruce

El Camino
15.07.2007., 20:45
Tama,
evo ti svjetlo (dva linka) po pitanju sudbine, takdira, ihtijara, irade, kesba, irade-i dzuz'ijje....

http://www.praviput.com/knjige/iman_i_islam/17.html

http://www.praviput.com/selected_articles/irade_i_cuz'iyye.html

semek
15.07.2007., 21:23
Allah mubareći Allahov mjesec Redžeb.

Inšaallah u četvrtak je lejle-i-regaib.

Derviš
15.07.2007., 21:28
Allah mubareći Allahov mjesec Redžeb.

Inšaallah u četvrtak je lejle-i-regaib.

Mašallah:top:

Svima da nam bude hajr. :)

Vojnik Gorčin
15.07.2007., 21:33
DžellaMashallah!

Već mi miriše i Mubareć Ramazan.

Prvo što ću uraditi u Redžepu, Insallah, je popiti crni čaj sa jednim ašikom!

semek
15.07.2007., 21:45
Kazu: U Redzebu se sije, u Šabanu zaljeva a u Ramazanu su polodovi.

http://www.znaci.com/mubarek/redzeb/art164_0.html
http://www.znaci.com/mubarek/redzeb/art165_0.html

forget-me-not
15.07.2007., 22:34
Allah mubareći Allahov mjesec Redžeb.

Inšaallah u četvrtak je lejle-i-regaib.

Lejle-i-regaib.

Noć želja. Noć kada Allah dž š prima dove svojih robova.

Ona nema tačno odredjen datum, već se uzima da pada UOČI PRVOG PETKA u mjesecu Redžepu.

Ima dosta predaja vezanih za tu noć.

Evo dva dokaza da je baš te noći začeto Najbolje stvorenje, Car Pejgambera, Muhammed Mustafa s.a.v.s.

Nur Muhammeda a. s. je bio njegov vanjski znak (dakle svima uočljiv) i stariji je od Ademovog nura.

Taj nur je prelazio sa jednog Pejgambera na drugog. Praćen je sve do Abdul-Mutaliba i njegovog sina Abdullaha (dakle Resulullahovog djeda i oca).

Dok je nur bio na Abdul-Mutalibu on je jednom bio na trgovačkom putu u Jemenu. Ljudi su zapazili taj nur i raspitivali se o njegovom porijeklu. Naročito Židovi koji su čekali dolazak Pejgambera, i to velikog.

Jedna od daljih Hatidžinih rodica, Nevfelova bratična, je zapazila taj nur i na Abdullahu (sinu Abdulmutalibovom) i ponudila mu je da je vjenča, želivši potomstvo na koje će preći ovaj nur. Abdullah nije odmah odgovorio, već je obećao da će tražiti dozvolu od oca. On se prije već oženio sa Aminom, ali je od oca dobio dozvolu i za ovaj brak.

Kad se Abdullah vratio do ove žene i saopćio joj da je od oca dobio dozvolu, ona je primjetila da je nur sa njega nestao i odbila ga je. To je značilo da je Amina zanijela našeg časnog Pejgambera. To se desilo prvog četvrtka u Redžepu.

S druge strane, ima predanje o Jahji Pejgamberu.

Jahja pejgamber je bio sin Zekerijja Pejgambera, a on je bio upravitelj hrama u Kudusu. Hazreti Merjemina mati i žena Zekerijja Pejgambera su bile dvije sestre.

Zekerijja Pejgamber je imao hrdjavu sredinu u kojoj je živio, a nije imao djece i nije znao kome će ostaviti Pejgamblerluk. No, dobio je od Boga glas da će dobiti sina, iako su i on i žena bili stari.

Dobio je sina kojem je dato ime JAHJA.

U prijevodu, to bi značilo DA ŽIVI, ŽIVKO.

Jahja se rodio malo prije Isa a.s.

Jahja je slijedio Musaov šerijat, ali je u Indžilu koji je Isa dobio spomenut nekoliko puta. Kad je Isa pejgamber uzdignut, naslijedio ga je Jahja, koji je slijedio OBADVA kitaba.

U to doba zapovjednik Kudusa bio je Hirodot, koji je htio da se oženi svojom bratičnom. Jahja je ovaj brak zabranio jer ga je zabranjivao Isaov šerijat.

Djevojka je bila ljuta jer je po svaku cijenu htjela postati Hirodtovom ženom, pa je (pošto brak nije zabranjen po Musaovom šerijatu) zatražila od Hirodota glavu Isa a.s.

Hirodot je odmah poslao potjernicu.

Jahja se sklonio u planinu, ali ga je potjera pronašla i odrubila mu glavu.

Džube koje je imao na sebi, sa zgrušanim kapljicama krvi, čuvalo se u Šamu (Damasku).

Očuvala se predaja da će te kapi krvi ponovo povratiti svojstvo svježe krvi kad dodje posljednji Pejgamber.

To se i desilo kad je nestalo Nura sa Abdullahovog lica, dakle opet na Lejl-i Regaib, prvog uoči petka u mjesecu Redžepu.

Derviš
15.07.2007., 22:45
Selam.

FMN brate, pa đe si:)

De mi ponovi kako ono kršćani zovu hazreti Hidra a.s.

forget-me-not
15.07.2007., 22:49
Selam.

FMN brate, pa đe si:)

De mi ponovi kako ono kršćani zovu hazreti Hidra a.s.

Alejkumusselam Dervo...

Kršćani jesu, ama bosanski, onih koji više nema...Bogumili....

Zvali su ga HRZUL....

Derviš
15.07.2007., 22:52
Alejkumusselam Dervo...

Kršćani jesu, ama bosanski, onih koji više nema...Bogumili....

Zvali su ga HRZUL....

Hvala ti.

Evo s jednim bratom sa foruma pijem čaj i baš nešto pričamo i tako to.

P.S. Spominjali smo te...:) i poselamio te.:)

forget-me-not
15.07.2007., 23:05
Hvala ti.

Evo s jednim bratom sa foruma pijem čaj i baš nešto pričamo i tako to.

P.S. Spominjali smo te...:) i poselamio te.:)

Alejkumusselam.

Muhabbet :top: .

Treba muhabbeta.

Odmara.

kahtani
16.07.2007., 02:01
Na kratko... provirih sa namjerom, da vas sve poselamim i kazem da sve vas volim... i da ne zaboravim...

Adema su iz dzenneta isterali... radi muhabeta sa vama...Arben-t... Kenan efendija nije samo Samirov, nego je i moj efendija

Tama
16.07.2007., 06:32
...

:) :)

ašik
16.07.2007., 10:28
Selam ašik brat:)

De mi reci šta znači kaharan?

Odgovori ti brat FMN, i Allah Milostivi ga nagradio za to insa'Allah!
Nego ima ona jedna ilahija pa u jedno strofi stoji:

SRCE IMA VRELA DVA,
VESELJA I KAHARA,
PA KAD JEDNO PROVRIJE,
DRUGOG KO DA I NIJE!

Nego zasto i zbog cega kahar kod asika. Niko ama bas niko nitoi moze i niti smije, a u ostalom jedino ako je covjek hajvan ali i hajvani osjecaju, nije moga ostati ravnodusan u vezi 11.07. Jer asik vodi korjene sa istoka Bosne poharane pa su svecanja jos svjeza i burna pa svaka pomisao i podsjetnik budi ovo vreli kahara.
Ali nesta drugo zeli asik da vam veli. Na fakultetu koji asik pohadza ( a jesmo pametni nije bitno koji :zubo: :zubo: :zubo: ) i kako na faklultetu znas masu ljudi neke malo vise neke malo manje. Ali insan ko insan zna ljude fizicki i ono malo kroz pricu ali bitne stvari i interakcija izmedzu tvoje osobe su uvjek na margini. Zasto bas to?
Zamislite sebe u situaciji da poznajete osobu par godina, i tek prije nekoliko dana saznajete da je ona ( ta osoba ) jedna od onih koji su prosli golgotu i patnju u Srebrenici! Vjerujte brace i sestre pravo ruzan i gadan osjecaj. Insan bi da pomogne ali kako? Jos na glupa i debilna pitanja u cudzenju insan izazove suze na licu te osobe. Opet pravo grozno ... . .. . ..
E to je ono sto neki dan asik procita u jedno knjizi gdje veli ( prepricano ):
JEDNA OD DUZNOSTI DERVISA JE OBRISATI SUZE UPLAKANIH I PODICI POSTNULE......
Da je kako asik mogao hiljadu bi samara sam sebi opalio!
Ali sve biva Allahovom Voljom I Njegovim odgredzenjem pa neke zivotne lekcije teze i lakse ucimo i shvatamo te poimamo i primjenjujemo. Zato je asik bio kaharan ali je proslo!
A sa vama ovdje vrije vrelo veselja, jer insan je u krugu onih koji ga shvataju i podrzavaju:kiss::kiss: :kiss:
Nejse!
Selam asici!:cerek:

insaninside
16.07.2007., 14:54
Bilježim se sa štovanjem :zubo:

i selam ihvanima:cerek:

Selam ašik brat:)

De mi reci šta znači kaharan?

to bi ti moglo biti ko melanholik:p , dočim mislim da sangvinig, kolerik il' flegmatik bi bilo nešto drugo :o

Pa kamo vas u Visokom tekijaši, sve nešta nešta :rolleyes: a nigdje ih.

Raiden
16.07.2007., 14:58
Miljenik ovog ummeta s.a.w.s. je rekao: "Čovjek je u namazu od momenta uzimanja abdesta, sve dok ne progovori o dunjaluku."

domacica
16.07.2007., 15:04
Bilježim se sa štovanjem :zubo:

i selam ihvanima:cerek:to bi ti moglo biti ko melanholik:p , dočim mislim da sangvinig, kolerik il' flegmatik bi bilo nešto drugo :o

Pa kamo vas u Visokom tekijaši, sve nešta nešta :rolleyes: a nigdje ih.
selam alejk od Hadziijne Domacice!
pa da dodjes pa ako " ne bude tesko" ili "sta mi je lakse", pa da ti skuham "ja" caj "ja" kahvu!!!

insaninside
16.07.2007., 15:14
selam alejk od Hadziijne Domacice!
pa da dodjes pa ako " ne bude tesko" ili "sta mi je lakse", pa da ti skuham "ja" caj "ja" kahvu!!!

more bit bidne sutra aBd. jal after tumarou :o . pa ti nastavi vodu za ono što ti je nagodnije :) sad jal kahvu il čaj .

domacica
16.07.2007., 15:20
more bit bidne sutra aBd. jal after tumarou :o . pa ti nastavi vodu za ono što ti je nagodnije :) sad jal kahvu il čaj .

:) naravski!!! samo vala takvog musafira "grijeh" je ne nahraniti!!!
pa cu onako skromno derviski koju kilicu mesa zapeci, da se " nadje", nece caj i muhabet na "suho"!

Vojnik Gorčin
16.07.2007., 18:14
Bilježim se sa štovanjem :zubo:

i selam ihvanima:cerek:to bi ti moglo biti ko melanholik:p , dočim mislim da sangvinig, kolerik il' flegmatik bi bilo nešto drugo :o

Pa kamo vas u Visokom tekijaši, sve nešta nešta :rolleyes: a nigdje ih.

jesul ono Karići između Viskokog i Kaknja? kad je njabolje doći?

Bosanka
16.07.2007., 21:32
B
-

Nego ima ona jedna ilahija pa u jedno strofi stoji:

SRCE IMA VRELA DVA,
VESELJA I KAHARA,
PA KAD JEDNO PROVRIJE,
DRUGOG KO DA I NIJE!Srce ima vrela dva:
veselja i kahara.
Pa kad jedno provrije,
drugog k’o da i nije.

Allah, Allah, ya Allah,
Tvoje tajne ko da zna?
Allah, Allah, ya Allah,
kod Tebe je svaki kRaj.

Ispod vrela šerbeta
nadjem gorkog lezzeta*,
a vrelo od čemera
sva veselja otjera.

Kako da ne plačem ja,
zbog svojijeh halova?
Kako plakat, zuhdijo*,
u nimetu bezbrojnom?!


Čim se lice nasmije
u zelenog sufije,
o kaburu se javi
mis'o koje pomavi.

*lezzet - (ar.) okus
*zuhdija - (ar.) onaj koga nije zanio dunjaluk


:)

Bosanka
16.07.2007., 21:51
B
-

jesul ono Karići između Viskokog i Kaknja? kad je njabolje doći?


Selam Vojniče.....

Zaštitni znak muslimana Vareša je Hajdar-dedina džamija na Karićima u džematu Budoželje( obronci planine Zvijezda). Nije poznato kada je ova džamija sagrađena a prvi puta se spominje 1716. Spaljena je u toku agresije na BiH a obnovljena je u autentičnom obliku 2002. godine. Hajdar dedina džamija na Karićima je ujedno i dovište muslimana koji se svake godine kod nje iskupljaju na Hatma-dovi, posljednjeg vikenda u mjesecu julu.....

Najbolje je doći dan ranije(poslije ikindije namaza) i dušu osvježiti i nahraniti zikrullahom koji traje cijelu noć..... el hamdulillah. :)

Ove godine dova na Karićima je subotu 28. jula(prvi dan, taj dan bi svaki ašik, aBd, trebao biti gore:) )....a drugi dan je 29. jula kada se uči Hatma dova.....poslije toga slijedi muhabet i druženje....ovoj dovi prisustvuju SAMO muški.

sjena.
17.07.2007., 14:09
Tama,
evo ti svjetlo (dva linka) po pitanju sudbine, takdira, ihtijara, irade, kesba, irade-i dzuz'ijje....

http://www.praviput.com/knjige/iman_i_islam/17.html

http://www.praviput.com/selected_articles/irade_i_cuz'iyye.html

Hvala, El Camino.

... i nestade Tama ;) :)

Vojnik Gorčin
17.07.2007., 23:07
Hvala, El Camino.

... i nestade Tama ;) :)

Hej Sjenice znaš li šta je Njegova Sjena?

sjena.
18.07.2007., 06:37
Hej Sjenice znaš li šta je Njegova Sjena?
Reci mi, Gorčine...jesmo li to mi ljudi?

Vojnik Gorčin
18.07.2007., 09:13
Reci mi, Gorčine...jesmo li to mi ljudi?
ehhh... nismo mi, Gazali kaze da je njgova sjena ova Svjetlost koju vidimo.A On sam je SVjetlost nad svjetlima, a mi smo stvorenja na koja je On njviše ponosan.

forget-me-not
18.07.2007., 12:47
Tama,
evo ti svjetlo (dva linka) po pitanju sudbine, takdira, ihtijara, irade, kesba, irade-i dzuz'ijje....

http://www.praviput.com/knjige/iman_i_islam/17.html

http://www.praviput.com/selected_articles/irade_i_cuz'iyye.html

Nemam sada vremena da ti elaboriram tezu po tezu, ali ovi linkovi koje si donio i objašnjenja data u njima nisu nikako korektni.

To je jako komplicirana tema, rezervirana za malobrojne...potkrijepiću ti to brojnim dokazima.

No stavovi koji su izneseni pod ova 2 linka jako jako odstupaju od korektnih tumačenja. I sami su sebi kontradiktorni, postoje brojni logički paradoksi u ovim tumačenjima, čak i da se ne dotaknemo "materijalnih" greški.

Ako se ima u vidu da se radi o dvostrukom prevodu jako zahtjevnog teksta, onda se možda u tome može naći objašnjenje ili opravdanje za autora. Osim toga, tekst je grubo preradjen i (nespretno i netačno) "moderniziran" novim znanstvenim dostignućima što je još jedan dokaz da se radi o grubom odstupanju od originala.

Tužno je da je baš ovaj tekst neko koristio u Wikipediji da na osnovu njega daje tumačenja islamskih šartova.

forget-me-not
18.07.2007., 12:57
Hvala, El Camino.

... i nestade Tama ;) :)


Šejh ul Ekber kaže:

"Postojanje Tvoje, sa mnom je, a postojanje moje od Tebe je.

Ali ne (u smislu) da nije bilo mene ne bi bilo Tebe, nego ne bi bilo eflaka (svijeta).

Da nije bilo Njega i da nije bilo nas, ne bi bilo ono što jest! - Fe levlahu ve levlana lema kanel-lezi kana..."

Ima se stvarno i prividno postojanje.

I jedno i drugo dijeli se na

- ono što mora postojati
- ono što može a ne mora
- ono što ne može biti.

Mi pripadamo drugoj tački, a Allah dž š mora postojati. On je nur.

Kako se i kaže u Kur'anskim ajetima:

Allah je svjetlo nebesa i zemlje. Sve drugo što može postojati samo je sjena ovog nura.

Jesi li vidio kako je Allah dao da se pruža sjena?

Sve je dakle nur i sjena.

Mi smo sjena.

Raiden
19.07.2007., 05:34
Pitanje u vezi namaza za lejle-i-regaib:


»Prenosi se od Poslanika, alejhisselam, da je rekao: 'Ko isposti prvu petinu mjeseca redžeba a zatim klanja

između jacijskoga namaza i duboke noći 12 rekata, predavajući selam na svaka dva.

Na svakome rekatu uči suru Fatiha jednom, suru Kadr (Inna enzelnahu fi Lejletil-Kadri) i suru Ihlas (Kulhuvallahu ehad) 12 puta.

Nakon što završi namaz na mene donese 70 salavata govoreći: -Allahumme salli 'ala Muhammedin en-Nebijjil-Umijji ve 'ala Alihi
(Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, vjeronavjestitelja, umijja, i njegovu Porodicu)-,

a nakon toga učini sedždu i na njoj rekne
70 puta Subbuhun Kuddusun Rabbul-Melaiketi ver-Ruhi
(O, Slavljeni, Sveti, Gospodaru meleka i Duha);

potom podigne glavu sa sedžde (vrati se na sjedenje)
i izgovori 70 puta Rabbigfir verham ve tedžavez 'amma ta'lemu Inneke Entel-E'azzul-Ekrem
(Gospodaru, oprosti, smiluj se, pređi preko onoga /lošega/ što znaš /da sam uradio/, uistinu si ti Najsilniji i Najplemenitiji),

potom ponovno učini sedždu i izgovori
ono što je na prvoj sedždi izgovorio.

»Poslanik, alejhisselam, rekao je: 'Kogod klanja ovaj namaz Allah uzvišeni oprostit će mu sve grijehe makar ih bilo koliko pjene u moru, kamena u pijesku, koliko su teške planine i koliko je lišća na drvetu. Na Sudnjemu danu moći će se zauzeti za 700 članova svoje kuće koje čeka Vatra.«

»Kada bi nastupio mjesec redžeb, Poslanik, alejhisselam, učio bi: 'Allahumme, Barik lena fi redžeb ve ša'ban ve belligna ramadan. (Allahu moj, podari nam bereket /blagoslov/ u mjesecima redžebu i šabanu i podari nam mjesec ramazana)'. A kada bi bila noć uoči džume učio bi: 'Hazihi lejletu gara' ve jevmu ezher (Ovo je noć velike ljubavi, a dan /koji slijedi/ najsjajniji je).'«
(Bilježe el-Bejheki i Ibn Asakir, prenoseći od Enesa)

Dakle dvije stvari sam pocrvenio:

1. Kaže jednom Fatiha pa Kadr i Ihlas 12 puta.
Je li 1 Fatiha + 12 Kadr + 12 Ihlas ili je
1 Fatiha + 1 Kadr + 12 Ihlas?

2. Na drugoj sedždi je li se izgovori 70 puta ili samo jednom Subbuhun Kuddusun Rabbul-Melaiketi ver-Ruhi ?

Da Allah nagradi onoga ko stigne odgovoriti.

Derviš
19.07.2007., 18:12
Pitanje u vezi namaza za lejle-i-regaib:
Dakle dvije stvari sam pocrvenio:

1. Kaže jednom Fatiha pa Kadr i Ihlas 12 puta.
Je li 1 Fatiha + 12 Kadr + 12 Ihlas ili je
1 Fatiha + 1 Kadr + 12 Ihlas?

2. Na drugoj sedždi je li se izgovori 70 puta ili samo jednom Subbuhun Kuddusun Rabbul-Melaiketi ver-Ruhi ?

Da Allah nagradi onoga ko stigne odgovoriti.

Takodje se kaze da je Resulullah rekao da ga je Dzibril-Emin obavjestio da ko prvog cetvrtka u mjesecu Redzebu klanja aksam, pa potom dvanaest rekata nafile namaza, uceci na svakom rekatu fatihu i sure ehad i poslije svaka dva rekata preda selam, Allah ce ga sacuvati kaburksog azaba i njegovu porodicu.

Na drugom mjestu kaže se tri puta inna enzelna... i 12 puta ihlas.

moshus
19.07.2007., 20:16
Selam alejkum.:)

Ma vidi, tako mi je došlo od moga Gospodara. U tom trenutku to je najbolje sjelo. Nego da još nešto kažem u vezi toga.

To je bio i svojevrstan test za tebe ( bez imalo moje želje da bilo koga testiram). Jer kada nekome napišeš ne boj se a on na niskim mekamima ili pak nije uopće musliman, njegova nefsi emmare obavezno reagira u stilu- " ko je ovaj da meni kaže da se ne bojim. Ko da sam ja...šta on misli da sam ja neki tamo itd..." Dočim oni koji poznaju barem teoretski puteve koji vode Bogu, znaju da se kod Allaha nalazi sigurnost. Taj pojam sigurnost ispravno razumiju samo Božiji ljudi. Navešću jedan primjer: Na mnogo mjesta u Kur anu stoji da se moramo bojati samo Allaha. Svi to smjelo izjavljujemo, čovjek bi pomislio da stojimo iza toga. Međutim, popni se na zgradu od 10 katova stani na njen rub i pogledaj dolje. Ako nisi u hakikatu ojetit ćeš strah i jezu. Cijelo tjelo će proći trnci od straha. A mi tvrdili da se bojimo samo Allaha. Nego, siđimo mi sa te zgrade i na nju se vratimo tek kada se istinski realiziramo. Ili, izađi pred pit bula koji reži na tebe...Primjera je mnogo.
Kod Allaha se nalazi sigurnost koja je stvarna. Kada neko od takvih ljudi bliskih Bogu kaže nekome da se ne boji, on između ostalog prenese i taj hal sigurnosti na tu osobu pa ovaj doslovce osjeti tu sigurnost.

Selam voljenom bratu Dervi :)

jasan mi je tekst osim jedne recenice, pa ako mi mozes to malo pojasniti
radi se o ovome..naravno u kontekstu teksta
Taj pojam sigurnost ispravno razumiju samo Boziji ljudi.

Zar nisu jedino Poslanici i Vjerovjesnici (tevhid..ismet) imali taj ispravan pojam sigurnosti pa je onda putem njih islo dalje.. ovo povezujem radi onog dogadjaja
koji se desio tokom hidzre u pecini Sevr

O Gospodaru moj znanje mi povecaj
Ja Rabbi podari nam strahopostovanje prema Tebi i obuzmi
nasa srca Svojom ljubavlju

Derviš
19.07.2007., 20:27
Selam voljenom bratu Dervi :)

jasan mi je tekst osim jedne recenice, pa ako mi mozes to malo pojasniti
radi se o ovome..naravno u kontekstu teksta
Taj pojam sigurnost ispravno razumiju samo Boziji ljudi.

Zar nisu jedino Poslanici i Vjerovjesnici (tevhid..ismet) imali taj ispravan pojam sigurnosti pa je onda putem njih islo dalje.. ovo povezujem radi onog dogadjaja
koji se desio tokom hidzre u pecini Sevr

O Gospodaru moj znanje mi povecaj
Ja Rabbi podari nam strahopostovanje prema Tebi i obuzmi
nasa srca Svojom ljubavlju

Alejkum selam sestro.

Pojam sigurnost u cijelosti shvaćaju Poslanici i Evlije. Međutim, ti taj pojam dobro razumiješ, to je vidljivo iz tvog hala. Sigurnost( barem jedan dio ) spozna svak ko je osjeti. Isto kao što se po mirisu dadne naslutiti okus neke lijepe hrane, tako se od djelića spoznaje može shvatiti cjelina. Jer ovdje se radi o iskustvenoj spoznaji.
Reci nam, lijepi moshuse, kako je to kada se osjeti sigurnost u namazu, zikru ili jednstavno kada Allah Uzvišeni pokloni hal, ničim izazvan.
Ima li potrebe da se djetetu opisuje okus mlijeka?:)

forget-me-not
19.07.2007., 21:29
Alejkum selam sestro.

Pojam sigurnost u cijelosti shvaćaju Poslanici i Evlije. Međutim, ti taj pojam dobro razumiješ, to je vidljivo iz tvog hala. Sigurnost( barem jedan dio ) spozna svak ko je osjeti. Isto kao što se po mirisu dadne naslutiti okus neke lijepe hrane, tako se od djelića spoznaje može shvatiti cjelina. Jer ovdje se radi o iskustvenoj spoznaji.
Reci nam, lijepi moshuse, kako je to kada se osjeti sigurnost u namazu, zikru ili jednstavno kada Allah Uzvišeni pokloni hal, ničim izazvan.
Ima li potrebe da se djetetu opisuje okus mlijeka?:)

Selam Dervo :grli:

Pojam sigurnost u cijelosti shvaćaju Poslanici i Evlije :top:

Zaista im se ništa ne može desiti i nitko im ne može nauditi.

Ali, vrijedi za Resula, a za Nebijja ne...

Derviš
19.07.2007., 21:36
Selam Dervo :grli:

:top:

Zaista im se ništa ne može desiti i nitko im ne može nauditi.

Ali, vrijedi za Resula, a za Nebijja ne...

Alejkumu selaam lijepi brate moj.:kiss:

Lijepa li je ova mubarek noć. Ko mubarek, ne može ni bit neg takva.

Derviš
19.07.2007., 22:10
Ovo je nevjerovatno polje. Riječ za "proširenje" takođe znači "prostor". Zemlja je prvobitno bila kao tačka i onda je postala svijet, tj, egzistencijalna ravan, nezamislive veličine. Ibn Arabi kaže da "u svakom dahu Allah stvara svjetove koji Ga slave dan i noć." Svjetovi konstantno dolaze u egzistenciju, tj, bivstvovanje. Ibn Arabi opisuje neke od tih svjetova koje je lično posjetio. Među njima postoji zemlja (svijet) od crvenog zlata (gdje je naša 1 godina jednaka tamošnjih 60 godina), zemlja od bijelog srebra, zemlja od bijelog kamfora, i zemlja od safruna. On navodi neke vrlo divne detalje tih zemalja. Ovi izvještaji nisu kao naučna izmišljotina (science fiction). Ovo su izvještaji koji su neovisno potvrđeni od mnogih Evlija (Allahovih miljenika). Kako se otvara vaše duhovno oko tako se i vaše iskustvo produbljuje i širi. Iskustvo Evlija nije limitovano samo na trodimenzijalnu ravan (svijet).

http://www.mojastranapriche.com/nauka.html

moshus
19.07.2007., 22:50
Alejkum selam sestro.

Pojam sigurnost u cijelosti shvaćaju Poslanici i Evlije. Međutim, ti taj pojam dobro razumiješ, to je vidljivo iz tvog hala. Sigurnost( barem jedan dio ) spozna svak ko je osjeti. Isto kao što se po mirisu dadne naslutiti okus neke lijepe hrane, tako se od djelića spoznaje može shvatiti cjelina. Jer ovdje se radi o iskustvenoj spoznaji.
Reci nam, lijepi moshuse, kako je to kada se osjeti sigurnost u namazu, zikru ili jednstavno kada Allah Uzvišeni pokloni hal, ničim izazvan.
Ima li potrebe da se djetetu opisuje okus mlijeka?:)

brate dragi.. kad nas On pozove tad dobivamo namaz.. bez Njegovog izuna namaza nema ( ma ima ga, al ga nema.. ) kako je bebi potrebno mlijeko, tako je i nama Njegova blizina..zov.. prisutnost Pejgamera..zrak..tada nema bojaznosti, tuge.. samo ceznje sto nam srce slomi.. sto smo vise pokorni Serijatu i udaljavanju od grijeha dobivamo mic po mic taj osjecaj..neko manje, neko vise.. jedino kad osjetimo, znamo, bivamo uvjereni.. da je On tu.. vidi, cuje..kontrolise sve sto imamo i nemamo..i misao sto mislimo da je nasa..pa nije.. znanje o Njemu nije nam dovoljno da se ona osjeti.. sumnje mora nestati..ona koci..nema tevhida dok nam On ne da..putem njega srce se puni..
i svaki hal ima neku zamku..kusnju..sta to doista trazimo, zelimo...cuti Pejgambera zivim glasom kad mu nazovemo selam..osjetit mu ruku na nama..
surb nam treba..tiket..slast..radost..i opet zov..dok ga ne vidimo..i cujemo prilikom svakog ajeta..znajuci da nas Pejgamber vodi Njemu..odbacit sigurnost i brigu za onaj svijet..nema proslosti..ni buducnosti..

Voljeni Pejgamber nam kaze: "Vasu vjeru, vasu sigurnost, i zavrsetak vasih djela prepustam Allahu na cuvanje!"

pa prepustimo se Njemu..i ne trazimo nista drugo..i nijjet je Njegov kad nam On da..dozvoli..da smo sa Njim..

moshus
19.07.2007., 23:05
Dervo dragi.. evo me 6 god u Islamu.. nikada sejha imala.. svega 3 mj provela sa ucenikom efendije HS.. kada glavu gubim.. i cijelo vrijeme sam sama..
bez prisustva ljudi, muslimana.. samo Allaha i Pejgambera imam

Derviš
19.07.2007., 23:10
Dervo dragi.. evo me 6 god u Islamu.. nikada sejha imala.. svega 3 mj provela sa ucenikom efendije HS.. kada glavu gubim.. i cijelo vrijeme sam sama..
bez prisustva ljudi, muslimana.. samo Allaha i Pejgambera imam

Mašallah sestro.:)

Dervo je evo 12 god. Nego zar ti treba itko drugi? Zar ima ikog drugog?

Blago se tebi sestro, vas žene Allah puno brže nagrađuje. Nego, da ne duljimo, selam ti od mene u ovoj mubarek noći.

moshus
19.07.2007., 23:16
Mašallah sestro.:)

Dervo je evo 12 god. Nego zar ti treba itko drugi? Zar ima ikog drugog?

Blago se tebi sestro, vas žene Allah puno brže nagrađuje. Nego, da ne duljimo, selam ti od mene u ovoj mubarek noći.

selam brate. .odi.. trci.. gas do daske

Raiden
19.07.2007., 23:37
Pitanje u vezi namaza za lejle-i-regaib:
Dakle dvije stvari sam pocrvenio:

1. Kaže jednom Fatiha pa Kadr i Ihlas 12 puta.
Je li 1 Fatiha + 12 Kadr + 12 Ihlas ili je
1 Fatiha + 1 Kadr + 12 Ihlas?

2. Na drugoj sedždi je li se izgovori 70 puta ili samo jednom Subbuhun Kuddusun Rabbul-Melaiketi ver-Ruhi ?

Da Allah nagradi onoga ko stigne odgovoriti.

1. 1 Fatiha + 3 Qadr + 12 Ihlas
2. I na drugoj je 70.

A Allah najbolje zna!

Putnick
20.07.2007., 00:31
Veceras sam gledao film o hz. Aziz Mahmud Hudajiu k.s. Zaista, velikan medju sufijama, a josh kada to Turci zacine, kako samo oni znaju... dobije se vrhunski uzitak i ders. Evo ukratko o njegovom zivotu, prepricano iz filma. ;)

On je rodjen 1541 godine u zapadnoj Anadoliji, soj mu vodi do Hz.Dzunejd-i Bagdadi’ja i po toj liniji je Sejjid. Jos kao omladinac dobio je vrlo dobar ilim od strane svog ucitelja Nazirzade’a koji ga je volio zbog vrijednoce i ostroumnosti. Kasnije je sa njim po raznim mjestima imperije vrsio kadijsku duznost da bi u ranim 30tim godinama svog zivota postao glavni kadija Burse i profesor na Ferhadija Medresi. Kadije su uzivale veliko postovanje medju narodom, sto zbog znanja i ilima, sto zbog vaznosti funkcije koju su obavljali. Setajuci tijesnim ulicama Burse, ko god bi vidio Mahmud Kadiju i njegove cuvare odmah bi stao mirno dajuci selam. Sa svojim prijateljima bi u aksam vodio sohbet o vjeri, ilimu; vodio je jedan klasican zivot sluzbenika i muderisa. Jedan njegov prijatelj mu je bas u to vrijeme dosao u posjet, inace je bio Kadija koji je radio u Damasku. Tokom razgovora, prijatelj mu rece da vise ne radi, da je ostavio kadijski posao.
“Kako?!” zapita Mahmut Kadija.
“Eto”, rece prijatelj, “odlucio sam da postanem ucenik Sejh Uftade’a”
“Neces valjda reci da si ostavio kadijski posao zbog tog dervisa?!”
Nije htio da povjeruje u to, zapravo nije mogao. Medjutim, nedje u to vrijeme, desice se jedan dogadjaj koji ce iz korijena promijeniti njegov zivot. Pred njega dosao slucaj jedne zene koja je dosla kod njega i zalila se na svog muza. Kaze, “moj muz svake godine kaze da hoce na hadz ici ali zbog siromastva nije bilo prilike dosad. Nedavno mi je rekao, ako ne budem otisao na hadz ove godine rasvest cu te, onda se u vrijeme hadza izgubio 5-6 dana i kad se pojavio rekao je da je dosao sa hadza. Jeli tako nesto moguce? Ne mogu vise zivjeti sa lazljivcem, molim vas da me razvedete.” Mahmud Kadija je odlucio saslusati njenog muza. Covjek je kad je dosao, objasnio da je njegova zena u pravu ali da je i on u pravu. “Bio sam tamo i sreo mnoge hadzije iz Burse, poslao sam poklone po njima”. “Kako je tako nesto moguce?” Pitao je kadija ljutito, “jeli znas ti koliko samo traje put do Meke?!” a covjek rece: “Kad sam shvatio da ni ove godine necu moci otici na hadz, sjeo sam i plakao ispred svoje avlije. Bas je tad tuda prolazio Sejh Uftade Hazretleri i pitao sto mi je, i kad sam mu ispricao, rekao je idi kod Eskidji Mehmed Dede, poselami ga od mene, on ce ti pomoci u vezi toga.” Hmm, ponovo taj stari dervis”, mislio je kadija. Covjek je nastavio, “Mehemed Dede mi je uzeo ruke i rekao da zatvorim oci, kad sam otvorio bio sam na Kjabi.” Mahmud Kadija je gledao u covjeka sa nevjericom, i onda rekao: ”To je nemoguce, kako ocekujes od mene da ti vjerujem?”. Covjek odgovori: “Kako da sejtan prokleti moze u jednom trenu preci iz jednog "kraja svijeta u drugi", a da Allahov prijatelj ne moze otici u Meku?”. Vidjevsi nerazumjevanje kod kadije, rece covjek: “Tamo sam vidio i ostale hadzije iz Burse, i po njima sam spremio poklone, oni su mi svjedoci. Mahmud efendija je pomijesanih osjecanja prihvatio da saceka povratak hadzija. Naredio je svojim ljudima da izadju van Burse i da him presjecu put u dolasku, da ne bi bilo neke sumnje, pa kad su hadzije dosle potvrdili su ono sto je covjek rekao. Kadiji nije preostalo nista drugo nego da ponisti slucaj. Poslije ovog dogadjaja Mahmud Kadija je osjetio tjeskobu. Danima mu je u usima zvonila ona recenica: “Kako da sejtan prokleti moze u jednom trenu preci iz jednog "kraja svijeta u drugi", a da Allahov prijatelj ne moze otici u Meku?”. Mijenjati Zeman i mekan, kako je to moguce. Isao je izvan Burse danima, polako ulazeci u kosmar. Na vrhuncu svoje karijere, osjetio je kako propada polako ali sigurno, kako ga davi sve sto posjeduje. Odjednom je odlucio otici do Mehmed Dede i zatrazio da ga nauci svom znanju, medjutim alim je to odbio rijecima; “Tvoja kapija je kod Hz Muhamed Uftade’a”. Opet on! Nejse, Mahmud Kadija je slomio svoj ponos i krenuo ka njegovoj kuci i na pola puta njegov konj je upao u blato i nikako se nije mogao izvaditi. Ostavio ga je i krenuo pjeske, pa kad je stigao do mjesta koje su mu opisali i vidio tamo nekog covjeka kako kopa po basti, rece mu; “Ja sam kadija Burse i dosao sam razgovarati sa Sejh Uftade’om, hajde zovi ga”, Covjek podize glavu polako i okrenu se; “Ja sam onaj kojeg trazis hej kadija”, Mahmud Kadija se zbunio i poceo muckati: “Ja,..zelio bih uciti kod vas..ovaj”. Sejh ga je pogledaou oci: “Kadi-efendija, okreni se i idi, ovo je kapija nemashtine i odricanja, ovdje nema bogatstva i polozaja u kojem si se navikao i koga si zagrlio. Ionako ti konj nije htio ovamo doci.” Pa se okrenu i krenu prema kuci. Mahmud efendija ossinut ovim rijecima i istinom koja je iz njih zracila, shvatio je da je ovdje kapija svjetla, potrcao je ispred Sejha i placnim glasom; “Halalite efendija, nalazim se pred ponorom, udostojite me primajuci me za svog ucenika.”. Sejh ga je pogledao: “Ovaj put je put odricanja, jesi li siguran da je to ono sto zelis?” , “Da, ne mogu vise zivjeti u ovom stanju, molim vas uvedite me u hakikat, dajem rijec da cu ispuniti sve sto od mene trazite.” Dobio je zadatak da odmah sve sto ima da sirotinji i da bi porazio nefs Sejh mu je naredio da u Kadijskom svilenom odijelu prodaje dzigericu po Bursi. Stajao je na cosku i gledao pijacu kojom je prolazio i kao kadija uzivao veliko postovanje od trgovaca tamo. Na ledjima dzak sa dzigericom, stajao je i onda krenuo u narod, vicuci “Dzigerica, prodajem dzigericu!” Svi su zbunjeno gledali u njegovom pravcu, ko li je ovo? Pa to je nas kadija!! Dok je setao po Bursi sa dzakom dzigerica, djeca su iza njega trcala rugajuci mu se, a ljudi sa prozora kuca su dovikivali; “Vidi kadije pomahnito, ostavio kadiluk a zaboravio da skine kadijsko odijelo”, Tako mjesecima...
U tekiji je dobio duznost da cisti klozet i abdesthanu. Cisteci klozet jednom cuo je iz daljine telala: “Hej narode, cujte da je dosao novi kadija...”, pomislio je; “ znaci na moje mjesto je dosao novi kadija, e moj Mahmude sta si ti ostavio a dje si dosao. Onakav posao i zivot si zamijenio ciscenjem klozeta” i odjednom se prenuo kad je shvatio da ga je nefs hvatao u zamku. Izlazeci iz vesvese, sam sa sobom: “Ej Mahmud, zar nisi Sejhu obecao da ces uzeti nefs pod noge, sta je sad ovo?!” Toliko je bio pisman da je ostavio krpu i poceo svojim ogrtacem da cisti kamenje kaznjavajuci na taj nacin nefs. U tom trenutku je Hz Uftade je usao i sprijecio ga je da cisti sa njim i nastavio: “Sinko, ovo je bio put koji si morao da predjes u borbi sa nefsom i da stignes do merteba na kojem si sada, elhamdulilah. Od sad ti je duznost da mi pripremas i posipas vodu kad abdest uzimam.” To je bila duznost za murida najblizeg Sejhu. Hz Uftade je zavolio Mahmuda, on se isticao medju svim muridima svojom vrijednocom i znanjem. Nije nikad propustao sohbete svog Sejha. Svaki sabah ustajao i uvijek na vrijeme vodu spremio. Jedan sabah je malo prespavao, trgnuo se ali nije stigao da ugrije vodu. Zaplakao se i napunio testiju hladnom vodom. Nije stigao nista drugo ucinit, samo je prislonio testiju na grudi izgovarajuci “Allah”. U tom tenutku Sejh je usao na kapiju. Sejh je vidio da vatra u mangalu ne gori: “Deder sipaj..” a Mahmud mu je sa velikom zebnjom sipao vodu na ruke. Sto je voda polila Sejhove mubarek ruke, on je podigao glavu i rekao: “Sinko, voda je previse topla”, a Mahmud zbunjeno: “Kako, nisam je stigao ugrijati?!” Hz Uftade: “Nije ova voda grijana sa vatrom drveta vec sa vatrom srca”. Mahmud je dosao do visokog merteba, onog koga je htio kad je prije nekoliko godina dosao u tekiju, ali to vise nije bio onaj Mahmud Kadija. Pognute glave, skroman, zamisljen.. Sejh mu je rekao da je sazrio i da mu se put polako ocrtao. “Nas dvojica smo mnogo za ovu tekiju, sinko, putevi te cekaju. Ja bih isao ali sam ostario.” Po zadatku svog mursida, otisao je u jedno mjesto u blizini Burse. Ubrzo, Sejh je pao na postelju. Kad je Hz Mahmud dosao, zadnje sto je Sejh prije ahireta zatrazio od njega jeste da ode u Istanbul...

El Camino
20.07.2007., 15:53
Nemam sada vremena da ti elaboriram tezu po tezu, ali ovi linkovi koje si donio i objašnjenja data u njima nisu nikako korektni.

To je jako komplicirana tema, rezervirana za malobrojne...potkrijepiću ti to brojnim dokazima.

No stavovi koji su izneseni pod ova 2 linka jako odstupaju od korektnih tumačenja. I sami su sebi kontradiktorni, postoje brojni logički paradoksi u ovim tumačenjima, čak i da se ne dotaknemo "materijalnih" greški.

Daj ba fmn ne sramoti se ovdje po forumu.

Jelć to ti hoces nama da kazes da hazreti mevlana Halid Bagdadi rahmetullahi alejh ne zna a ti znas? Tevbe, tevbe!

forget-me-not
20.07.2007., 20:27
Daj ba fmn ne sramoti se ovdje po forumu.

Jelć to ti hoces nama da kazes da hazreti mevlana Halid Bagdadi rahmetullahi alejh ne zna a ti znas? Tevbe, tevbe!

Brate el Camino, prvo trebaš da se zapitaš da li TI razumiješ tekst sa linkova koje si ponudio.

Dalje, ne želim, uopće razgovarati o veličini ovog ii onog autora već o onome što je napisao.

Ja sam se (kad smo kod toga) dobro ogradio, napisao sam da se radi o dvostrukom prijevodu, čime nisam doveo u pitanje mudrost i djelo učitelja.

Nisam komentirao neke druge stvari, poput one da pomenuti autor nipodaštava Ibn Arebijeva djela i nudi svoju "ispravnu" interprataciju.

Ibn Arebi je Šejh ul Ekber.

Kao što je imam Hanifa Imami-ekber.

Da li bi ti vjerovao da ja donesem citat nekog ko tvrdi da zna bolje od ebu Hanife?

El Camino
21.07.2007., 00:43
Brate el Camino, prvo trebaš da se zapitaš da li TI razumiješ tekst sa linkova koje si ponudio.

Dalje, ne želim, uopće razgovarati o veličini ovog ii onog autora već o onome što je napisao.

Ja sam se (kad smo kod toga) dobro ogradio, napisao sam da se radi o dvostrukom prijevodu, čime nisam doveo u pitanje mudrost i djelo učitelja.

Nisam komentirao neke druge stvari, poput one da pomenuti autor nipodaštava Ibn Arebijeva djela i nudi svoju "ispravnu" interprataciju.

Ja razumijem ali pitanje je da li ti razumiješ. Oni koji su ehli sunnet i koji slijede ehli sunnet nemaju nikakvog problema sa tekstom. Oni ne vide nikakve kontradikcije...

Helem nejse.
Hajde ti nama sada ovdje iznesi na vidjelo te tvoje tvrdnje. De nam molim te navedi te sve silne kontradikcije, odstupanja od korektnih tumačenja, logičke paradokse, i te silne "materijalne"greške. Bujrum. Navedi nam to i linkove stranica na kojima se oni nalaze.

moshus
21.07.2007., 04:46
Ja razumijem ali pitanje je da li ti razumiješ. Oni koji su ehli sunnet i koji slijede ehli sunnet nemaju nikakvog problema sa tekstom. Oni ne vide nikakve kontradikcije...

Helem nejse.
Hajde ti nama sada ovdje iznesi na vidjelo te tvoje tvrdnje. De nam molim te navedi te sve silne kontradikcije, odstupanja od korektnih tumačenja, logičke paradokse, i te silne "materijalne"greške. Bujrum. Navedi nam to i linkove stranica na kojima se oni nalaze.

Selam brate El Camino
...dopusti mi da ti seka dobronamjerno nesto kaze. Iako sam beba kojoj mnogo treba pure i mlijeka, ajde sad bi uskoro i u osnovnu mogla.. znaci pocela sam da "spajam" recenice i + toga kako sam zensko ne mogu ti ovo presutiti jer me dusa boli kada ovako nesto cujem.
Prije svega ovakvo drsko postavljanje prema doticnom Allahovom robu neprilici nekome sto dolazi ovamo u ovu nasu divnu tekiju.
Kuku lele.. opasnost vreba iza ugla
Pa pogledaj malo bolje kako nam FMN nastoji pozrtvovano i sa velikim trudom prosiriti "vidike". Iako sam tu kratko vrijeme osjecam da je upravo on vjernik koji ima najvise znanja i xyz, wpgsl, slp ( neznam to rec na nasem )
Itekako mi je poznato na sta ti se zeli ukazati jer ja se evo 6god "koprcam" po
engl. bibliotekama trazeci i citajuci prevode prevoda i to na engl za razliku od tebe koji citas na nasem. Dakle imam nekog iskustva oko toga kao svi ovdje. To su "zasebne price" i necu sada oko toga no reci cu ti jos nesto (veoma tiho inace pricam) tako da nebi nesto krivo shvatio.
Mene je dugo vremena bilo SRAMOTA "uci" ovamo.. prije svega radi postovanja i ljubavi koju osjecam prema braci i sestrama nezeleci da im "zasmrde moje noge".....

Odo sada otvoriti malo pendjere;) pristavit vodu za caj ili kahvu pa bujrum reci seki ovoj koja je toliko zeljna znanja.. podari nam kakav "biser"
Pomozi mi da naucim kako se zivi Islam, kako se siri..
usput ako mozes koju i o xyz, wpgsl, slp ( neznam dal bi ti engl izrazi ovdje ista znacili jer doista nista neznam o tome, a pogotovo reci na nasem )
Kako ti ovo nije prvi put da "fasujes" ponovit cu ti jos jednom
Kuku lele. . . opasnost vreba iza ugla

pa dodji.. doista bi zeljela cuti koju pametnu.. vidim da si strucan, a nadasve imas "experience" pa podijeli sa Bismilletom..
i za kraj.. Sta mislis dal je nas voljeni Pejgamber na tvojoj ili FMN strani
Doista me to zanima, al da mi iskreno odgovoris.......
Halali mi ako sam te malo, barem malkice uznemirila znas i sam da nismo takvi

Selam brate i nek te Allah uputi na pravi put

insaninside
21.07.2007., 09:53
Dervo dragi.. evo me 6 god u Islamu.. nikada sejha imala.. svega 3 mj provela sa ucenikom efendije HS.. kada glavu gubim.. i cijelo vrijeme sam sama..
bez prisustva ljudi, muslimana.. samo Allaha i Pejgambera imam

aman-zeman .:rolleyes:

ja pameti moje :o

Reko Dervo:Nego zar ti treba itko drugi?


Treba dervo treba džuvegija jedan dobar, da išćera mnogu budalaščinu.

bezbeli ćeš dervo sad ti mene početi nešto etiketirati (moralisati), al za ove budalaštine jedino prost(jenostavan) odgovor ima hajra, inače i ti i ona tlapite bez veze ikakve.

I ti to znaš :) , al eto de :rofl:


btw selam for ever:o

forget-me-not
21.07.2007., 10:55
aman-zeman .:rolleyes:

ja pameti moje :o
Treba dervo treba džuvegija jedan dobar, da išćera mnogu budalaščinu.

bezbeli ćeš dervo sad ti mene početi nešto etiketirati (moralisati), al za ove budalaštine jedino prost(jenostavan) odgovor ima hajra, inače i ti i ona tlapite bez veze ikakve.

I ti to znaš :) , al eto de :rofl:


btw selam for ever:o

Ovo i ovako NE MOŽE

a ti kako hoćeš....

moshus
21.07.2007., 11:25
insaninside brate nemoj mi dervu
vi ste moje prvo muslimansko drustvo
boli me... evo placem....suze teku
da se ovo vise ne ponovi odo
Selam svima pogotovo FMN, Dervi, kahtaniu od kojih mnogo naucih

forget-me-not
21.07.2007., 11:37
Selam brate El Camino
...dopusti mi da ti seka dobronamjerno nesto kaze. Iako sam beba kojoj mnogo treba pure i mlijeka, ajde sad bi uskoro i u osnovnu mogla.. znaci pocela sam da "spajam" recenice i + toga kako sam zensko ne mogu ti ovo presutiti jer me dusa boli kada ovako nesto cujem.
Prije svega ovakvo drsko postavljanje prema doticnom Allahovom robu neprilici nekome sto dolazi ovamo u ovu nasu divnu tekiju.
Kuku lele.. opasnost vreba iza ugla
Pa pogledaj malo bolje kako nam FMN nastoji pozrtvovano i sa velikim trudom prosiriti "vidike". Iako sam tu kratko vrijeme osjecam da je upravo on vjernik koji ima najvise znanja i xyz, wpgsl, slp ( neznam to rec na nasem )
Itekako mi je poznato na sta ti se zeli ukazati jer ja se evo 6god "koprcam" po
engl. bibliotekama trazeci i citajuci prevode prevoda i to na engl za razliku od tebe koji citas na nasem. Dakle imam nekog iskustva oko toga kao svi ovdje. To su "zasebne price" i necu sada oko toga no reci cu ti jos nesto (veoma tiho inace pricam) tako da nebi nesto krivo shvatio.
Mene je dugo vremena bilo SRAMOTA "uci" ovamo.. prije svega radi postovanja i ljubavi koju osjecam prema braci i sestrama nezeleci da im "zasmrde moje noge".....

Odo sada otvoriti malo pendjere;) pristavit vodu za caj ili kahvu pa bujrum reci seki ovoj koja je toliko zeljna znanja.. podari nam kakav "biser"
Pomozi mi da naucim kako se zivi Islam, kako se siri..
usput ako mozes koju i o xyz, wpgsl, slp ( neznam dal bi ti engl izrazi ovdje ista znacili jer doista nista neznam o tome, a pogotovo reci na nasem )
Kako ti ovo nije prvi put da "fasujes" ponovit cu ti jos jednom
Kuku lele. . . opasnost vreba iza ugla

pa dodji.. doista bi zeljela cuti koju pametnu.. vidim da si strucan, a nadasve imas "experience" pa podijeli sa Bismilletom..
i za kraj.. Sta mislis dal je nas voljeni Pejgamber na tvojoj ili FMN strani
Doista me to zanima, al da mi iskreno odgovoris.......
Halali mi ako sam te malo, barem malkice uznemirila znas i sam da nismo takvi

Selam brate i nek te Allah uputi na pravi put

Bebo moja, aBd Inšallah bićeš ti opskrbljena s mnogo pure i mlijeka i svega onog što je za tebe najbolje.

Samo Allaha i imaš....jedino On daje bez računa i samo se od njega treba nadati opskrbi...a i znanje je opskrba, možda i najveća. Nižeg bića nema od čovjeka koji je nečemu od ljudi potreban.

Allah dž š je rekao "Ti me ne bi tražio da me već nisi našao" (ovo se malo poklapa sa odgvorom El Caminu) pa si i ti tako shvatila da si samo tražila ono što si davno našla.

Tvoj Islam je potvrda toga, manifestacija nečeg što je u savršenom Božijem znanju (u kojem nema prije i poslije jer On zna sve u istom trenutku) oduvijek bilo poznato. Mi koji smo (Njegovom milošću) rodjeni u Islamu nikad nećemo doživjeti takav veličanstveni trenutak, da (našim zalaganjem, a Njegovom odredbom) budemo izvedni iz nepostojanja u postojanje... Ah, kako vam na ovom zavidim...

Tvoje lijepe riječi upućene meni (iz tvojih najljepših namjera) samo pokazuju da je FMN nezahvalnik koji čeka nezaslužen dar, fukara koja je učila od srijede do petka, al se nije maknuo - dalje od početka.

Za kraj, sve što bih ti htio reći stane u 3 male riječi koje ti je (Allah dž š njemu da tu čast da uvijek u dobrom bude prvi) Dervo već rekao: Ne boj se!.

Derviš
21.07.2007., 12:07
aman-zeman .:rolleyes:

ja pameti moje :o
Treba dervo treba džuvegija jedan dobar, da išćera mnogu budalaščinu.

bezbeli ćeš dervo sad ti mene početi nešto etiketirati (moralisati), al za ove budalaštine jedino prost(jenostavan) odgovor ima hajra, inače i ti i ona tlapite bez veze ikakve.

I ti to znaš :) , al eto de :rofl:


btw selam for ever:o

Alejkum selam.

Baš ga ne kužiš.:rolleyes:

Znaš li šta je to lebdeći hal?
...ili kad se dvije duše prepoznaju pa ko dva pauna rašire svoje peruške, bez nekog posebnog razloga, a ni motiv nije bitan, čak ni broj niti boja samih peruški. Dovoljan je susret da se pera sama otvore jer to je njihova priroda. Da se pokazuju. Da se kočopere. Jedno drugome da uljepša dan.
Tetrijeb ne pozna paunove igre. Mada se i jedni i drugi hrane istim zrnima iz zemlje izniklima. Zato kada vidiš pauna da je raširio svoje perje, znaj da je u blizini drugi paun.
Eto tetrijebe moj dragi, kada naiđeš na tetrijeba ti razguli...sigurno ćeš biti shvaćen.

P.S. Da me se ne shvati krivo, Dervo je sretno oženjen i ima mnoštvo djece. Ovdje je riječ o susretu muminskih duša.

Derviš
21.07.2007., 12:17
insaninside brate nemoj mi dervu
vi ste moje prvo muslimansko drustvo
boli me... evo placem....suze teku
da se ovo vise ne ponovi odo
Selam svima pogotovo FMN, Dervi, kahtaniu od kojih mnogo naucih

Selam.

Ma, naš Insaninside ima malo čudan pristup, ne uzimaj mu svaku...Vidjet ćeš već da će on naći načina da se iskupi, možda jednom pjesmom ili cvijetom.:)

Derviš
21.07.2007., 12:18
Bebo moja, aBd Inšallah bićeš ti opskrbljena s mnogo pure i mlijeka i svega onog što je za tebe najbolje.

Samo Allaha i imaš....jedino On daje bez računa i samo se od njega treba nadati opskrbi...a i znanje je opskrba, možda i najveća. Nižeg bića nema od čovjeka koji je nečemu od ljudi potreban.

Allah dž š je rekao "Ti me ne bi tražio da me već nisi našao" (ovo se malo poklapa sa odgvorom El Caminu) pa si i ti tako shvatila da si samo tražila ono što si davno našla.

Tvoj Islam je potvrda toga, manifestacija nečeg što je u savršenom Božijem znanju (u kojem nema prije i poslije jer On zna sve u istom trenutku) oduvijek bilo poznato. Mi koji smo (Njegovom milošću) rodjeni u Islamu nikad nećemo doživjeti takav veličanstveni trenutak, da (našim zalaganjem, a Njegovom odredbom) budemo izvedni iz nepostojanja u postojanje... Ah, kako vam na ovom zavidim...

Tvoje lijepe riječi upućene meni (iz tvojih najljepših namjera) samo pokazuju da je FMN nezahvalnik koji čeka nezaslužen dar, fukara koja je učila od srijede do petka, al se nije maknuo - dalje od početka.

Za kraj, sve što bih ti htio reći stane u 3 male riječi koje ti je (Allah dž š njemu da tu čast da uvijek u dobrom bude prvi) Dervo već rekao: Ne boj se!.

Selam alejkum.

:grli:

Derviš
21.07.2007., 13:16
Ebu Mensur-i Maturidi rahmetullahi teala alejh je objasnio ono što je imam a’zam zaključio, i rekao je, “Djelomična volja (irade-i džuz’ijje) nije stvorenje. Nešto što ne postoji nije nešto što je stvoreno. Djelomična volja je jedno stanje (hal) u robovima. Ona je upotrebljavanje snage da se uradi ili ne uradi nešto. Robovi su slobodni u upotrebi njihovih djelomičnih volja. Oni nisu primorani.” Po ovom mezhebu se šejtanu može (ovako) odgovoriti: “Volja (irade) je stanje u meni. Ako ga ja upotrijebim u dobro Allah dželle-šanuhu stvara dobro. Ako ga ja upotrijebim u zlo On ga stvara. Ako ga ne upotrijebim ni za šta On ne stvara ništa.” Allah dželle-šanuhu može takođe stvoriti i bez robove (čovjekove) želje, ali On je dao da čovjekova želja bude sredstvo (sebeb) za stvaranje izabranih (neobaveznih) djela. Naša djelomična volja je sredstvo Allahovom dželle-šanuhu voljom. Kada rob hoće da uradi jedno djelo, to jest kada on više voli i želi, Allah dželle-šanuhu stvori to djelo ako to i On takođe hoće. Ako ga rob neće i ne želi On ga, ako je to djelo prepušteno slobodnom izboru, ne stvara. Prema tome, ako čovjek upotrijebi svoju djelomičnu volju za ibadet, Allah dželle-šanuhu stvara ibadet. Ako je on upotrijebi za griješenje, On stvara grijehe. U tom slučaju, čovjek će na ovom svijetu biti zao, i biće na ahiretu u azabu. Šejtan ne može reći ništa onom ko zna da je to tako.

El-camino, Rumi tumači predaju iz vremena Adema a.s. kada je on zgriješio. Predaju znamo svi, stoga ću skratiti i fokusirati se samo na zadnji dio.

Kada je Allah dž.š. upitao Adema a.s. " Zašto si na sebe preuzeo krivicu za to djelo kada si znao da Sam Ja tako odredio?"
Adem a.s. odgovara "Bilo me je stid"
Rumito tumači tako da Adem a.s.nije htio da izgubi vezu sa Allahom te je stoga radije na sebe preuzeo krivicu.

Na identično pitanje postavljeno šejtanu, šejtan odgovara" Zato što si odredio pa sam u zabludu pao." Šejtan krivicu prebacuje na Boga.
I Adem a.s.i iblis ,su znali da ih je obojicu Allah stavio u takve situacije. Razlika je samo u reakciji.

Znači, čovjek ne dopušta mogućnost da se Allahu pripiše neko zlo djelo. Ako ga slučajno ugleda, na sebe preuzima djelo da bi pokrio djelo Voljenog. Čovjek time čuva Allaha zato što Ga voli. Premda zna da su sva djela od Allaha.
Zar nije Allah kupio živote vjernika?

Tako da sam apsolutni protivnik da se bilo gdje spomene zlo djelo i da se kaže kako ga je Allah stvorio.

E da, evo ti i link koji si tražio
http://www.forum.hr/showthread.php?t=

:w

Derviš
21.07.2007., 23:51
" Nemoj se Ljutfi miješati sa kesretom, ti slavu nadi sa ehli Vahdetom - Jer ehli jekini samo sa muhabetom postaju vlasnici mana"

Jedna za našeg brata kahtanija, kad navrati , da se obveseli...:)

Raiden
22.07.2007., 13:54
Čovjek živi u nemogučnosti da jezikom i glasom izarazi svoju ljubav, eto tako vidi koliko je nemoćan.

moshus
22.07.2007., 17:02
Selam svima...

I AM BACK :D ( odabrani ce znati.. )

Pravila postoje
u drustvu
koja se vole.
Danas ti meni
sutra ja tebi
Pomoc Boze
svi smo rastureni.

Zasto sam ja
opet tu
tek mi
cemo znati
ceko si i u zlu
da se tebi vratim!

HVALA NJEMU pa posla ins ins...
... FMN ... sramota me u vasem prisustvu ista da kazem.. i sta god bi i mogla reci... opet ce netko krivo protumaciti...
Dervo brate.. imam nesto fino da ti kazem.. i da budes ponosan jer itekako zasluzujes.. no o tome poslije.. dosla sam da vam kazem da ova moja malenkost ne moze bez vas...
nadam se... da vam se dopala pjesmica ..
naziv joj je: citaj kako pise :)
( halalite mi.. volim da se nasalim )
ovo je bilo brzinsko javljanje, a sad odo picit do prve dzamije.. ima nekih 90km
Inshallah.. pa da cujem ezan
VOLIM VAS

sjena.
22.07.2007., 19:34
I čitam ja ovu našu Tekiju (eto, usudih se reći našu, jer osjećam je kao svoju)...i čitam i iščitavam, toliko je lijepa da mi suze idu na oči...a od srama da nešto loše ne kažem, samo je čitam....i uživam

Lijepa li je!

Halveti
22.07.2007., 22:57
Evo jedan link velikana Qawali sufijske muzike Nusrat Fateh Ali Khana. Stihovi doticniog qawali-ja su iz velikog djela Dzavidnama od vrhuskog pakistanskog pisca Dr. Allama Muhammed Iqbala.

http://video.google.com/videoplay?docid=-3749437580626161213&q=nusrat+fateh&total=832&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=3


uzivajte..

El Camino
23.07.2007., 04:32
Tako da sam apsolutni protivnik da se bilo gdje spomene zlo djelo i da se kaže kako ga je Allah stvorio.

1-Ehli sunnet muslimani (jedini pravi muslimani, koji uce islam iz knjiga fikha i kelama koje su napisali alimi ehli sunneta mezheba koji slijede,) vjeruju da Allah dzelle-sanuhu stvara sve! Prema tome On, dzelle-sanuhu, stvara i dobra i zla djela Njegovih robova i SVE OSTALO!!! Dakle, On dzelle-sanuhu sve stvara SVE. Sve sto bilo ko ucini, i sve sto ucini svako zivo i nezivo bice, i sve sto ucini svaki izvor snage i moci. Nema drugog stvaraoca OSIM NJEGA!!! Covjek ne moze nista stvoriti!!! Neki neuki idioti, sljedbenici sekti mu'tezile i kaderijje, poricu kaza i kader. Oni tvrde da covjek sam stvara svoja djela. Danas ima puno ovakvih idiota. Ko vjeruje da covjek stvara svoja djela izlazi iz islama. On prestaje biti musliman.

2-Muhammed bin Mustafâ AKKERMÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh” je preselio na ahiret u Mekke-i mukerremi dok je bio kadija. On je napisao mnogo knjiga.

edenskivrtovi
23.07.2007., 05:24
Ko ne ljubi i ne cuva svoje bozijeg lica nece vidjeti :)

forget-me-not
23.07.2007., 05:55
Ko ne ljubi i ne cuva svoje bozijeg lica nece vidjeti :)

Selam Alejk brate

Nadam se da si dobro.

Možda se i vidimo uskoro :D Možda naidjem nakratko... :)

Biće ono što sam obećao, aBd većeras ću da pregledam CD-ove, nisam stigao.

El Camino
23.07.2007., 14:56
Ja razumijem ali pitanje je da li ti razumiješ. Oni koji su ehli sunnet i koji slijede ehli sunnet nemaju nikakvog problema sa tekstom. Oni ne vide nikakve kontradikcije...

Helem nejse.
Hajde ti nama sada ovdje iznesi na vidjelo te tvoje tvrdnje. De nam molim te navedi te sve silne kontradikcije, odstupanja od korektnih tumačenja, logičke paradokse, i te silne "materijalne"greške. Bujrum. Navedi nam to i linkove stranica na kojima se oni nalaze.

FMN ja cekam, cekam, cekam,... da mi navedes gdje se nalaze te silne kontradikcije, odstupanja od korektnih tumačenja, logički paradoksi i "materijalne"greške na web sajtu www.praviput.com/.

moshus
23.07.2007., 15:54
FMN ja cekam, cekam, cekam,... da mi navedes gdje se nalaze te silne kontradikcije, odstupanja od korektnih tumačenja, logički paradoksi i "materijalne"greške na web sajtu www.praviput.com/.

ma.. nesto mi se ucinilo da si meni nesto zelio da kazes :)
pa sam malo :confused:
da nisi i ti neki spijun :zubo:
puno krivudas, saras, nesto si mi naopak
pa ne znam gdje da te svrstam:D
Izvini ti meni... ja sam ti ovako [B]otkaceno bice :D

moshus
23.07.2007., 16:22
ma.. nesto mi se ucinilo da si meni nesto zelio da kazes :)
pa sam malo :confused:
da nisi i ti neki spijun :zubo:
puno krivudas, saras, nesto si mi naopak
pa ne znam gdje da te svrstam:D
Izvini ti meni... ja sam ti ovako [B]otkaceno bice :D

. . .

forget-me-not
23.07.2007., 19:29
FMN ja cekam, cekam, cekam,... da mi navedes gdje se nalaze te silne kontradikcije, odstupanja od korektnih tumačenja, logički paradoksi i "materijalne"greške na web sajtu www.praviput.com/.

Polahko El Camino, valja meni napisati, a nije samo copy paste...

Vidi, kaže autor ove knjige (ili prevodilac, ili drugi prvodilac)

Allah dželle-šanuhu hoće i stvara oboje, i ta’at (dobra djela, djela koja Allah dželle-šanuhu voli) i grijehe (loša djela, djela koja Allah dželle-šanuhu ne voli) Svojih robova.

Dakle ovaj autor tvrdi da je Allah stvorio zlo. Jer grijesi prouzrokuju zlo.

Ova je izjava na nivou dualističkih podmetanja šegrta Ivana.

To pokazuje da ovaj alim Ehli sunneta nije u toku i da bi se morao vratiti par stoljeća unazad kad je veliki Šejh Ul Ekber (a kojeg autor btw čak i kritizira) na to pitanje odgovorio zafrkavajući se sa neoplatonistima.

Ovako El Camino, da probam sve objasniti najprostijim narodskim riječnikom.

Zlo ne postoji. Upamti to. Postoji samo u mozgu dualiste.

Ako zlo postoji, zar mi onda ne bi mogli prigovoriti Allahovoj mudrosti i da postupa smisleno?

Točno je da na dunjaluku postoje odredjene nepravilnosti i nesredjenosti. Ali, da li se to može pripisati Bogu?

Ako kažemo da ne može, tj. da zlo nije od Boga, neuki (a i zlonamjerni) će zaurlati “eto ga govori kjufr, govori da postoji nešto što Bog nije stvorio!”.

Pustimo ih neka urlaju.

Neki će opet izbjeći ovu raspravu (to je možda najpametnije) iz stida ili straha od Boga, pa će reći “eto vremena su takva, ili ljudi su nesavršeni” itd. što je u odgovoru opet davanje slobodne volje stvorenju koje je Allahova emanacija i nikako ne može utjecati na Njegovu volju. Dakle, opet tzv. širk u djelovanju.

Pustićemo i njih neka šute.

Jer neće moći dugo da šute, gnjavitit će nas raznim pitanjima kao npr. zašto zemljotresi u kojim ginu nedužni Allahovi robovi, zašto kolera, zašto Srebrenica, zašto glad u Africi, pa umiru jadna i nevina dječica, zašto bolest od koje je umrlo tom i tom dijete, a on je dobar musliman, neki će se čak drznuti da pitaju zašto starimo…

Čemu ovo sve ako je svijet doista mudro ustrojen? Jer, ne bi se moglo kazati da je svijet baš zasnovan na pravdi…

Na kraju krajeva, pitanje bi moglo biti i zašto postoje glupi ljudi?

Prirodno je da se ovakvim analizama može doći do zaključka da: ili Mudri stvoritelj ne postoji (Estagfirullah!) ili da On nije Pravedan (opet Estagfirullah!)

Ali, ako dublje razmisliš (ili pročitaš Ibn Arebija :D ) prvo ćeš analizirati zlo. Da otkriješ pravu prirodu zla.

Zlo ti je štovani El Camino ustvari NEBITAK. Dobro je bitak, a zlo nebitak. (To ti je bitno drugačije od stava da u svijetu postoje dvije vrste bitaka: dobri i zli).

Mi kažemo BITAK može biti samo dobro, dok je zlo nebitak.

Ovo se može dokazati time što je svako zlo, ustvari, nedostatak ili nepostojanje dobra.

Npr. siromaštvo je nemanje opskrbe.

Glupost je nedostatak znanja.

Sljepilo je nedostatak vida.

I tako redom, svako zlo ti je neki nedostatak, nepostojanje nečega. Sve stvari svojstvo "zlih" priskrbljuju sebi samo ako se nađu u izravnoj vezi s ovim nepostojanjima ili nedostacima, odnosno ako ih uzrokuju. Zlo su, znači, u posrednom smislu, a ne same po sebi.

E sad te ovdje mogu pitati

“Aha, kazali ste da je zlo nepostojanje. Onda siromaštvo ne postoji; mi samo umišljamo da postoji, dok njega, ustvari, nema. Ne postoji nasilje, ne postoje ubistva... “

Ili

“Vi kažete da je sljepoća nepostojanje, pa kakva je onda razlika između izjave ‘‘El Camino je slijep’‘ i izjave da ‘‘El Camino nije slijep’‘, kad je već sljepoća nebitak?”

Velika je razlika. Kad kažemo da je neko slijep, kazujemo da se on odlikuje ovim nepostojanjem (nepostojanjem očinjeg vida) kao svojstvom.

Pazi. Nepostojanje ne može biti nikakav aktivni faktor samim tim što je nepostojanje. Eto, prihvatimo od dualista kako između dobra i zla postoji protivnost i oprečnost po biti. Da ono što je izvor dobra ne može istovremno biti izvor zla, i obrnuto. Ali ni zla, odnosno nebici, ne mogu u odnosu na bitke posjedovati nikakvu zbilju, te zato ne možemo posmatrati stvar tako da dobra imaju jednog, a zla nekog drugog aktivnog faktora. Isti faktor koji izvodi dobra u postojanje, dovoljan je i da izvede zla (naravno, posredno).

Ovo je dakle objašnjenje čistog monoteizma. To je objašnjenje kako oko sebe vidiš zlo, a zaista ga nije Allah stvorio. A opet je On sve stvorio.

Primjer: svjetlo i sjena. Postoji svjetlo, te time postoji i sjena. Izvor svjetla je Sunce, ali gdje god postoji svjetlo, postoji i sjena, no sjena nije ništa drugo nego nedostatak svjetla. Dakle, Sunce je izvor svjetla, ali ne moramo tragati za izvorom sjene, jer izvor je i nje Sunce. Ne moramo rezonirati da svjetlo ima jedan izvor, a sjena kao opozit svjetlosti mora imati neki sasvim drugi. U svijetu stvari stoje baš kao u ovom primjeru. Nije nužno da za zla tražimo ishodište drugačije od ishodišta dobra. NEMA dualizma, kužiš?

Veliki islamski filozofi su takodje objasnili i pitanje koje se dalje logično nastavlja na ovo: Zašto se Stvoritelja svijeta opisuje kao mudrog i pravednog kad nije ustrojio svijet kao apsolutno dobro?

Ili kako je pjevao Omer Hajjam

Kad je sami Tvorac odredio sastav ljudi,
zašto da ih onda na raspad osudi?

Ali nemam vremena dalje, a niti znam da li te zanima, možda ćeš mi opet nešto copypastati kao odgovor, pa eto za sada ovoliko.

moshus
23.07.2007., 20:05
Sestro.. tek sam prije par sati ugledala tvoje javljanje..
znas da sam tu nova, pa se jos ne snalazim bas sasvim full..
kako je to bila prva vijest.. doista nisam primjetila..
ne volim se pojasnjavati.. no ne bih zeljela da me se krivo shvati
... ... ...

El Camino
24.07.2007., 03:51
Zlo ne postoji. Upamti to.

Cuj zlo ne postoji.:rofl: :rofl: :rofl:

Posto po tebi i tvojoj drvenoj logici nema zla i losih djela onda su ona sva djela, koja su srbi i hrvati radili po Bosni lijepa djela, kao namaz ili post!!! Svirepa ubijanja po Srebrenici, i silovanja zena, i rezbarenja krstova na celima ljudi i zena, i druge gadosti su po tebi i tvojoj drvenoj logici sve lijepa djela. :rolleyes: Aman, aman!

Da ti nisi malo cugno s majstor-Ivanom sljive pa ti sve izgleda lijepo? :rofl: :rofl: De ba probudi se iz tog gafleta.

Raiden
24.07.2007., 06:12
Reci Allah i ustraj u tome!

edenskivrtovi
24.07.2007., 06:34
Selam Alejk brate

Nadam se da si dobro.

Možda se i vidimo uskoro :D Možda naidjem nakratko... :)

Biće ono što sam obećao, aBd većeras ću da pregledam CD-ove, nisam stigao.


Alejkumu selam, nije problem za to. Nego kad budes dolazio gledaj da dodjes i do nas, ima smjestaj u prirodi-vikendica, nikom na teretu, ako imas jos koga da bi jos zelio doci, bujrum je.

forget-me-not
24.07.2007., 10:57
Da ti nisi malo cugno s majstor-Ivanom sljive pa ti sve izgleda lijepo? :rofl: :rofl: De ba probudi se iz tog gafleta.

El Camino, kako nam ti tvrdiš Bog je sve stvorio, pa ako je tako, po tebi je Bog stvorio i šljivu, a i (rakiju) šljivu....

Božiji nimeti....:D

Pa i ako sam cugno, nimet je .....po tebi.

Jok, jarane, ne ide to tako.

Nije Bog učinio šljivu šljivom (a ni rakijom šljivom), On joj je samo podario egzistenciju....

Adura
24.07.2007., 11:08
Velis da je zlo nepostojuce, tj odsustvo dobra.

Prigovor:
- u tom slucaju 'zlo' nije kadro(posto je nebitak) da ucini bilo kakvu akciju-radnju, tj pasivno je u odnosu na dobro.Medjutim zlo je aktivno, tj (da se ogranicim na ljude) to je (u moralnom smislu) slobodan izbor da se cini odredjeni akt koji se moze kvalificirati kao 'zlocin'

Drugi prigovor:
-isto kao sto se po ovom misljenju koje si iznjeo 'zlo' karakteristice' kao odsustvo 'dobra', u cemu je razlika ako bi se ovi odnosi obrnuli, tj da je dobro odsustvo zla? (i u jednom i u drugom slucaju radi se o 'odsustvu' , stoga kako upotrebiti 'nebitak' - odsustvo u oba slucaja?).Nadam se da kuzis na sta ciljam.

(ps nije da se cisto protivim tvom gore navedenom tekstu, vec da malo protabirimo ove stvari:)....i da ukoliko Bog ne zna kako utice sljivocica na covjeka , zasto je zabranio alkohol;))

Adura
24.07.2007., 11:19
Cuj zlo ne postoji.:rofl: :rofl: :rofl:

Posto po tebi i tvojoj drvenoj logici nema zla i losih djela onda su ona sva djela, koja su srbi i hrvati radili po Bosni lijepa djela, kao namaz ili post!!! Svirepa ubijanja po Srebrenici, i silovanja zena, i rezbarenja krstova na celima ljudi i zena, i druge gadosti su po tebi i tvojoj drvenoj logici sve lijepa djela. :rolleyes: Aman, aman!

Da ti nisi malo cugno s majstor-Ivanom sljive pa ti sve izgleda lijepo? :rofl: :rofl: De ba probudi se iz tog gafleta.

Daj bolan safete ne moras samo copy-paste(jer kad pocnes 'slobodnoumno govoriti' onda je to belaj zivi, nidje ni one stilistike ,od pisaca koje kopiras, nit si shvatio sta je FMN rekao).Ili sto bi mudri rekli:"Ako čovjeku daš ribu, nahranit ćeš ga za jedan dan; ako ga naučiš pecati nahranit ces ga za citav zivot"...Sta ce ti svi ti citati , kad ne umijes pecati?

forget-me-not
24.07.2007., 11:55
Velis da je zlo nepostojuce, tj odsustvo dobra.

Prigovor:
- u tom slucaju 'zlo' nije kadro(posto je nebitak) da ucini bilo kakvu akciju-radnju, tj pasivno je u odnosu na dobro.Medjutim zlo je aktivno, tj (da se ogranicim na ljude) to je (u moralnom smislu) slobodan izbor da se cini odredjeni akt koji se moze kvalificirati kao 'zlocin'

Drugi prigovor:
-isto kao sto se po ovom misljenju koje si iznjeo 'zlo' karakteristice' kao odsustvo 'dobra', u cemu je razlika ako bi se ovi odnosi obrnuli, tj da je dobro odsustvo zla? (i u jednom i u drugom slucaju radi se o 'odsustvu' , stoga kako upotrebiti 'nebitak' - odsustvo u oba slucaja?).Nadam se da kuzis na sta ciljam.

(ps nije da se cisto protivim tvom gore navedenom tekstu, vec da malo protabirimo ove stvari:)....i da ukoliko Bog ne zna kako utice sljivocica na covjeka , zasto je zabranio alkohol;))

Razumo sam te Adura.

Zlo ne može biti AKTIVNO. Samo pasivno. Nebitak nema radnje. Nezbilja ne može djelovati.

Takodjer kao nezbilja zlo nije samo po sebi zlo. Ono se uvodi u postojanje, dakle postaje zlo, samo interakcijom sa nedostatkom dobrog. Dakle, ima pasivno djelovanje.

U ovom svijetu su bitak i nebitak (dobro i zlo) vazda skupa, čvrsto spregnuti, jer ovaj svijet je u svojoj biti nužno takav. Ovo je evolutivni svijet i to najniži...ovdje se najslabije uočava svjetlost egzistencije. Džennet je recimo savršen. Tamo nema ovih interakcija.

Bitno je da shvatimo da na ovaj svijet nismo osudjeni, to je tek prelazna faza. Takodjer se mora shvatiti da je dobro to koje je aktivno i dominantno, a zlo je tek sjena iz onog primjera. Ne može se postaviti obrnuto. Iz tame ne bi nikad moglo proisteći svjetlo, u ma kakve odnose da stupa.

Šljiva u svojoj biti nije zlo. Ni (rakija) šljiva nije zlo, tek u interakciji sa nepostojanjem dobra (poslušnosti - zato upozorenje u Kur'anu da se ne bi moglo prigovoriti, ako se već nema pameti) kod konzumenta postaje zlo.

Za sva zla mogu se tako postaviti istili ili slični odnosi.