PDA

View Full Version : Tekija na forumu


stranice : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43

blue bird
10.03.2010., 12:18
Tamija je jedan insan, do cijeg stepena ce te Vi i vama slicni potesko doci sa takvim razmisljanjima i interesima. Tamija ima iman iznad svega, pa neka je Allah zadovoljan sa njime!

Cilj nam je Allah, a ne Rumi... Rumi je insan kao i svaki drugi, na putu svome dosao do cilja... a gdje ste vi, zar mislite da cete citanjem Rumija doci do cilja? Citanje rumija je kao piti vino, privremeno cete biti opijeni samo jednom zrakom inspiracije tog covjeka - naglasavam covjeka...

Ako ima neki moderator da me izbriše... Allah ga nagradio! Ovo je odlaskom nekih postala SOI tekija...


'Mi i nama slicni' radimo kako najbolje znamo i umijemo, a izmedu ostalog ovdje pokusavamo razgovarati, u miru, ako je moguce...a Vi i vama slicni izgleda da sjedite na tronu samog tog boga o kojem govorite i sudite onako bez pardona...sve znate i sve vidite...blago si ga vama...

ameraga
10.03.2010., 12:24
'Mi i nama slicni' radimo kako najbolje znamo i umijemo...a Vi i vama slicni izgleda da sjedite na tronu samog tog boga o kojem govorite i sudite onako bez pardona...sve znate i sve vidite...blago si ga vama...

Pazi na svoje rijeci!
Allah je taj koji sudi, a Kur'an i šerijat su oni koji nam ukazuju na herezu i krivovjerstvo.
Ja i meni slični smo oni koji robuju Allahu, i oslanjaju se na Allaha!
Ja iskreno molim Uzvišenog Gospodara, da ti pomogne u pronalazku pravog puta... nađeš li tu milost i ljepotu, ma vidjet ćeš meraka, eh da znas koliko se moze ljubavi otrgnuti iz grudi... Selam!

blue bird
10.03.2010., 12:25
Pazi na svoje rijeci!
Allah je taj koji sudi, a Kur'an i šerijat su oni koji nam ukazuju na herezu i krivovjerstvo.
Ja i meni slični smo oni koji robuju Allahu, i oslanjaju se na Allaha!
Ja iskreno molim Uzvišenog Gospodara, da ti pomogne u pronalazku pravog puta... nađeš li tu milost i ljepotu, ma vidjet ćeš meraka, eh da znas koliko se moze ljubavi otrgnuti iz grudi... Selam!

U kojem smislu je ovo 'pazi' meni upuceno?
Ja govorim o humanizmu, pokusavam nac nesto sto nas spaja a ti se zestis i prijetis...sto mi promice?

ameraga
10.03.2010., 12:54
U kojem smislu je ovo 'pazi' meni upuceno?
Ja govorim o humanizmu, pokusavam nac nesto sto nas spaja a ti se zestis i prijetis...sto mi promice?

Promice ti pred ocima ono sto je ocigledno...

blue bird
10.03.2010., 12:57
Promice ti pred ocima ono sto je ocigledno...

...promice mi ono sto je tebi 'ocigledno' bilo bi ispravnije za rec..

Halveti
10.03.2010., 13:13
Ameraginu ostrinu u izrazavanju pripisujem njegovim godinama.
Ali primjetna je moda pervertiranja i silovanja tasavvufa te lika i djela tasavvufskih velikana. Konstantno se potura tasavvuf kao nesto lijepo od islama dok je klasicni islam "nazadan". To ide do te mjere da se Hz. Pira Rumija proglasava osobom koji je prevazisao islam i "poceo misliti globalno".
Ako gledamo duhovni put kao uzlaznu putanju(premda to teoretski nije tako,vec ih mi posjedujemo sve u sebi samo je na nama koja cemo vrata otvoriti) pocinje se od stanja nefsa koji se zove Nefs-i Emmare. U tom halu-stanju meditira se "La ilahe illallah". To je pocetak,prva stepenica prema vratima iza kojih se nalazi tajna svih tajni.
Bez svjesnosti da postoji Bog nemoguce je shvatiti Hz Pira Rumija i ostale velikane,najbolji primjer tome je serviranje Mesnevije u americi kao pendrekmeraklijskog stiva.
Hazreti Pir Rumi je izjavio: " Ja sam sluga Kur'ana i prasina pod nogama Muhammeda a.s.", zar nije to ona ista knjiga sto "omalovazava zene i prijeti istrebljenjem nevjernika" te onaj isti Muhammed koji "okolo kolje neduznu nejac i pljacka karavane"?

BlueBird, citajuci Mesneviju Insan-i Kamil u tebi zeli rastrgati okove i izaci iz tamnice a kljuc od lisica i demirli kapije je u rijecima "La ilahe illallah".

blue bird
10.03.2010., 13:40
Ameraginu ostrinu u izrazavanju pripisujem njegovim godinama.
Ali primjetna je moda pervertiranja i silovanja tasavvufa te lika i djela tasavvufskih velikana. Konstantno se potura tasavvuf kao nesto lijepo od islama dok je klasicni islam "nazadan". To ide do te mjere da se Hz. Pira Rumija proglasava osobom koji je prevazisao islam i "poceo misliti globalno".
Ako gledamo duhovni put kao uzlaznu putanju(premda to teoretski nije tako,vec ih mi posjedujemo sve u sebi samo je na nama koja cemo vrata otvoriti) pocinje se od stanja nefsa koji se zove Nefs-i Emmare. U tom halu-stanju meditira se "La ilahe illallah". To je pocetak,prva stepenica prema vratima iza kojih se nalazi tajna svih tajni.
Bez svjesnosti da postoji Bog nemoguce je shvatiti Hz Pira Rumija i ostale velikane,najbolji primjer tome je serviranje Mesnevije u americi kao pendrekmeraklijskog stiva.
Hazreti Pir Rumi je izjavio: " Ja sam sluga Kur'ana i prasina pod nogama Muhammeda a.s.", zar nije to ona ista knjiga sto "omalovazava zene i prijeti istrebljenjem nevjernika" te onaj isti Muhammed koji "okolo kolje neduznu nejac i pljacka karavane"?

BlueBird, citajuci Mesneviju Insan-i Kamil u tebi zeli rastrgati okove i izaci iz tamnice a kljuc od lisica i demirli kapije je u rijecima "La ilahe illallah".

Rumi diosta misli 'globalno' i vjerujem da je samo od opceg dobra cinjenica ozivljavanja i prepoznavanja (i za veliki broj uopce upoznavanja) humanizma na koji jedan Rumi upucuje.

Moja su razmisljanja vjerojatno bitno drugacija od tvojeg glede metafizike, a gnosis je (po mojem osobnom stavu i stavu mnogih koji traze) ipak nesto drugo od puke egzoterije. No, ostavimo svakome njegovo, pokusajmo naci nesto zajednicko, nas skoro 7 milijardi...ako smeta uzeti za primjer odnosa Rumija ili Emrea, bojim se da je gap izmedu nas dublji nego sto bi se na prvi pogled cinilo...

If you don't identify Man as God,
All your learning is of no use at all.

Yunus Emre

sarmantan_sarlatan
10.03.2010., 15:22
“Čitaj u ime svog Gospodara”.
Ova sura je objavljena poslaniku a.s. kad se nalazio u stanju neposredno nakon povratka iz stanja ‘sjedinjenosti’ u stanje distinktivnosti (zasebnosti)-tefsil; iz tog se razloga kaže za ovu suru da je bila prva objavljena u Kur’anu.
Značenje slova ‘ba’ u izrazu ‘bismi’, tj. ‘U ime’ ili ‘(Sa) imenom’ predstavlja sredstvo (instrument), kao kad neko kaže: ‘Pisao sam perom’, ‘Ketebtu bi-l-qalem; dakle, kad se poslanik a.s. vratio od Boga-Haqqa-u stanje stvorenja-khalq, postojao je ‘pomoću izvornog, istinskog postojanja’ koje je zadobio nakon utrnuća (fena) svog sopstvenog postojanja, zbog čega je također bio odlikovan Božijim svojstvima. Na taj način je postao jedno Ime među Božjim imenima, jer Ime predstavlja Bit u relaciji sa atributom.

Tako da iz svega rečenog slijedi: ‘Čitaj Esencijalnim Bićem koje je Njegovo vrhovno Ime, na način da je on istovremeno bio onaj koji daje naredbu (za čitanje), pod relacijom stanja jednosti-te onaj kome je ova naredba bila upućena, pod relacijom stanja distinktivnosti.
Također je upravo iz tog razloga Gospodar potom opisan kao ‘Onaj koji je stvorio’, Koji stvara, jer to znači da je On ustvari Onaj koji se sakrio u formi ‘stvorenja’. To je kao kad bi Bog rekao: ‘Pojavio sam se u tvojoj formi. Ustani onda, pomoću Mene, u formi stvorenja, vrati se iz stanja Istinskog Izvornog Bića u stanje stvorenja i budi ‘stvorenje pomoću Boga/sa Bogom’, khalqin bi-l-llahi.

Kad ga je On vratio u stanje stvorenja u sintetičkoj formi Čovjeka i kad mu je naredio da se u njoj sakrije/prekrije, kako bi se u njemu čvrsto uspostavilo Nadahnuće -waHy, spuštanje objave-tenzil i poslanička funkcija-nubuwwet, Gospodar je specifično ovo stvorenje nazvao Čovjekom, nakon što ga je uopšteno spomenuo, te je rekao:
‘On je stvorio Čovjeka od zakvačka.
Čitaj! I znaj da je tvoj Gospodar Najvelikodušniji.’
Smisao gornjih riječi je sljedeći: Tvoj Gospodar posjeduje najveći stepen Velikodušnosti. Iz razloga velikodušnosti koju On posjeduje svojom Biti i svojim Atributima, tebi je podario svoju Bit i svoje Atribute. On je, dakle, previše velikodušan da bi te ostavio u stanju utrnuća (fani), u kom si potpuno reapsorbiran u jednost, te da ne bi nečim zamijenio tvoje biće ‘koje postoji sobom’; osim toga, ako bi te On ostavio u stanju utrnuća, ne bi se manifestovao nijedan atribut, ne samo Velikodušnost.

Iz razloga Njegove nenadmašive Velikodušnosti, On te počastio najplemenitijim od Svojih Atributa, a to je Znanje-‘ilm i nije od tebe sakrio ništa od svoje veličine. Zbog toga se riječi ‘On je Najvelikodušniji’ potom opisnije navode kao ‘Onaj koji poučava perom’. Radi se o uzvišenom Peru, koje je sam Ruh, prvi i vrhovni. Smisao riječi je da je Gospodar poučio uz pomoć i posredstvom ovog Ruha.
Potom, pošto se nalazio u prvom stanju opstojnosti, baqa, bez da je, međutim, postigao stabilnost-temkin, Gospodar ga je želio učvrstiti i također ga sačuvati od dvojnosti, telwin, koja bi mogla uzrokovati pojavu njegovog ega i pripisivanja Božijih atributa svome egu (nefsu); zbog tog je On rekao:
‘Čovjeka je naučio ono što čovjek nije znao’.

Želi se reći da čovjek nije posjedovao znanje i da ga je Bog naučio Svom Znanju, darujući ga Svojim Svojstvom ‘Onoga koji zna’, kako čovjek ne bi smatrao da je njegova partikularizirana bit kao takva odlikovana svojstvom savršenstva, te kako ne bi počinio ‘pretjerivanja’ (oholio se), koja podrazumijevaju pojavu egoizma. Zbog toga ga je On upozorio da ne upadne u ‘tiranska pretjerivanja’-tugyan, obraćajući mu se riječima:
Pazi! Čovjek pretjeruje!
Pa se osjeća samodovoljnim, tj. smatra da nije u potrebi za bilo kim. I to je stoga što čovjek vjeruje da je sam sebi dovoljan zbog svojih navodnih sopstvenih kvaliteta.
Zaista, Povratak je tvome Gospodaru.

Ovaj Povratak se dešava putem suštinskog utrnuća, što znači da ti ne posjeduješ sopstvenu bit, niti svojstva.
Poslanik a.s. je primio k znanju ovo upozorenje, svjestan prikladnosti njegovom stanju i odgovorio na poziv za čitanjem riječima: ‘Ja ne znam čitati’, odnosno, doslovno: ‘Ja nisam onaj koji čita’. Odnosno, značenje je: ‘Nisam ja onaj koji čita, nego Ti’.

Kašani

Halveti
10.03.2010., 15:58
Rumi diosta misli 'globalno' i vjerujem da je samo od opceg dobra cinjenica ozivljavanja i prepoznavanja (i za veliki broj uopce upoznavanja) humanizma na koji jedan Rumi upucuje.

Naravno da je globalan, jer je on svojim rijecima: "sluga Kur'ana i prasina pod nogama Muhammeda a.s.". Njega nikako ne mozemo ugurati u kalupe humanizma europske civilizacije jer je po njemu Covjek centar svijeta kao najveca Bozja kreacija te on voli Boga voleci covjecanstvo dok humanisti vole covjeka jer ga smatraju bogom tj sami sebe obozavaju.


Moja su razmisljanja vjerojatno bitno drugacija od tvojeg glede metafizike, a gnosis je (po mojem osobnom stavu i stavu mnogih koji traze) ipak nesto drugo od puke egzoterije.

Koji traze sta? To je temeljno pitanje koje trazi odgovor.

No, ostavimo svakome njegovo, pokusajmo naci nesto zajednicko, nas skoro 7 milijardi...ako smeta uzeti za primjer odnosa Rumija ili Emrea, bojim se da je gap izmedu nas dublji nego sto bi se na prvi pogled cinilo...

Razlika izmedju nas je vjerovanje ili nevjerovanje u Boga. Upravo zbog toga vi ne mozete u potpunosti shvatiti Rumija,Yunus Emrea,Attara,Ibn Arebija itd itd.. jer gledate na njihove tekstove iz prizme "covjek jesam sebi dovoljan tj covjek je BOG"If you don't identify Man as God,
All your learning is of no use at all.

Yunus Emre

Evo upravo sam o ovome govorio gore. Ne razumijevajuci elementarne stvari tasavvufa dolazi se do zakljucka da Junus Emre razmislja isto kao ateist :confused:

Sarmantni je jako lijepo razjasnio ovu problematiku u gornjem postu.


Sto je to Rumi vidio u Muhammedu i njegovom Kur'anu sto ti ne vidis?

blue bird
10.03.2010., 16:14
Evo upravo sam o ovome govorio gore. Ne razumijevajuci elementarne stvari tasavvufa dolazi se do zakljucka da Junus Emre razmislja isto kao ateist :confused:Kako si dosao do toga da je netko dosao do zakljucka da je Emre ateist?

Prema ovom citatu:
If you don't identify Man as God,
All your learning is of no use at all.

Ako se ne identificiras sa Bogom
Svo tvoje ucenje od nikakve je koristi.

Shady
10.03.2010., 16:45
...no kako se ponasamo na toj privremenoj pozornici, perzijski mistik upucije svojim humanizmom, koji je sad aktualan i potreban vise nego ikad, stoga ni ne cudi ovo suvremno 'otkrivanje' Rumija u masovnim kolicinama, osobito medu intelektualcima sirom svijeta...onom koji ima usi neka cuje osnovnu poruku: 'We love, that's why life is beautiful'

What A Wonderful World (http://www.youtube.com/watch?v=c5IIXeR5OUI) :)


Ako se ne identificiras sa Bogom
Svo tvoje ucenje od nikakve je koristi.
Bogu sve robuje, htjelo-ne htjelo. Svaki naš atom kruži kuda treba.
Možemo se samo pokoriti. :)
Last Moments Of Love (http://www.youtube.com/watch?v=cpgqFLued2M&feature=related).

selam, Blue bBird :)

Halveti
10.03.2010., 16:50
Kako si dosao do toga da je netko dosao do zakljucka da je Emre ateist?

Prema ovom citatu:
If you don't identify Man as God,
All your learning is of no use at all.

Ako se ne identificiras sa Bogom
Svo tvoje ucenje od nikakve je koristi.

Po mome skromnom znanju engleskog gornja recenica bi na hrvatskom jeziku bila: Ako ne identificiras covjeka kao boga.
I vise je nego ocito da se velikani tasavvufa danas nasilno tumace kroz prizmu ateistickog humanizma-covjek je centar svijeta.

Ali to je sad irelevantno jer postoje mnoga vaznija pitanja ciji odgovori cekaju da dodju iz mozga u srce da bi shvatili u potpunosti sto Rumi zeli reci rijecima "Bishnev ez ney chun hikayet mi kuned....."
Slusaj ovaj naj(flautu),sta prica,kazuje
Na rastanke on se zali, tuguje.

Za cim/kim tuguje naj?

Derviš
10.03.2010., 17:01
Tajna aška je znajte samo u onom koji sa Aškom hoda
A moja buduća mana u stotinu i deset računa izbija

O zahidu to nije u prazno - derviš je stari lav
Zar ne znaš da grobovi iz srušenih tvrđava izbijaju

Kada bih se sa aškom posvađo, a iman se pojavio
Pomislili bi da to Dertlija izbija iza vela tog imana

Kada bih samo vidio da na mene - bacaš pogled nježan
Tvoj bi mi zuluf sakrio prijesto - a lice crnim učinio

Istina je, ne držim riječ i brzo se predomišljam - al nudim poljupce
Jer samo je Mevlâ to što volim - svaki mi dah moj govori

Zulf-u lejl je taj bliski dan - čista ljepota mog Jara
To Jedno svoje lice meni suncem - a drugo mjesecom činiš

Kada bi svi ljudi ovoga svijeta - posmatrali moju bruku
Kada bi me kâfiri cijeloga svijeta vidjeli - u žalost bi pali

blue bird
10.03.2010., 17:05
Pijevod koji je musa zatrazio:

*I found Israel like grapes in the wilderness, I saw your fathers as the first ripe in the fig tree in her first time" (Hosea 9:10). Jeremiah received the vision of two baskets of figs, which represented Israel: "Like these good figs, so will I acknowledge them that are carried away captive of Judah" (Jer. 24:5)
Postavio sam Izrael poput grozdja u divljini, vidio sam vase oceve kao prvo dozrijevanje smokve.
Jeremija je primio viziju o dvije kosare smokava, koje su predstavljale Izrael: 'Kao ove odobre smokve, Kao na ove dobre smokve, tako ću milostivo pogledati na sužnje judejske koje sam s ovoga mjesta prognao u zemlju kaldejsku.'


*.than I gazes into may heart; There I saw Him; he was nowhere else'
tada sam pogledao u svoje srce, tamo sam vidio Njega, nije bio nigdje drugdje


*"Close both eyes to see with the other eye.
Open your hands if you want to be held.
Sit down in this circle.
Quit acting like a wolf and feel the shepherd's love filling you.
Be empty of worrying. Think who created thought."
Why do you stay in prison when the door is wide open?
Move outside the tangle of fear-thinking. Live in silence.
Flow down and down in always widening rings of being."
Zatvori oba oka da bi vido onim drugim okom.
Otvori (ispruzi) svoje ruke ako istes da te se za nju primi.
Sjedni u krug.
Prestani djelovati poput vuka i osjeti kako te pastirova ljubav obuzima (ispunjava).
Nemoj brinuti. Misli tko je stvorio misao.
Zasto ostajes u tamnici kada su vrata sirom otvorena"
Izadi iz strahovanja. Zivi u tisini.
Poteci dalje i dalje u vjecno sireci krug bica.


*'We love, that's why life is beautiful'
Mi ljubimo, zato je zivot lijep.


*Whoever has one drop of love
Possesses God's existence.
Tko god ima i jednu kap ljubavi
Posjeduje Bozansku egzistenciju.

* am not here on earth for strife,
Love is the mission of my life.

Ja nisam na ovoj zemlji za svadu,
Ljubav je moje poslanstvo.


*If you don't identify Man as God,
All your learning is of no use at all.

Ako u covjeku ne prepoznas Boga.
Sav tvoj nauk nije od nikakve koristi.
(to je smisao poistovjecenja covjeka i boga)

blue bird
10.03.2010., 17:14
Po mome skromnom znanju engleskog gornja recenica bi na hrvatskom jeziku bila: Ako ne identificiras covjeka kao boga.
I vise je nego ocito da se velikani tasavvufa danas nasilno tumace kroz prizmu ateistickog humanizma-covjek je centar svijeta.

Ali to je sad irelevantno jer postoje mnoga vaznija pitanja ciji odgovori cekaju da dodju iz mozga u srce da bi shvatili u potpunosti sto Rumi zeli reci rijecima "Bishnev ez ney chun hikayet mi kuned....."
Slusaj ovaj naj(flautu),sta prica,kazuje
Na rastanke on se zali, tuguje.

Za cim/kim tuguje naj?

Zapravo radi se o prepoznavanju boga u svemu kreiranom (na tu se identifikaciju misli).

I meni tu nije nista ateisticko, evo kako ja to citam (bivajuci ateist): kako je moguce mrziti i ciniti zlo drugom covjeku, ako vjerujemo da je covjek bozija kreacija, cinjene zla drugom je cinjenje zla bogu...

Tuguje za svojim izvorom...meni je to jasno.

Aries
10.03.2010., 17:46
selam alejkum :)

Drago mi je za nastavak naše ove virtualne duhovnosti. Vidim da do stvarne je potrebno nešto što nema u knjigama birdice :)

blue bird
10.03.2010., 18:01
selam alejkum :)

Drago mi je za nastavak naše ove virtualne duhovnosti. Vidim da do stvarne je potrebno nešto što nema u knjigama birdice :)

Prije svega to:)

O da, ono sto je u knjigama mora imati rezonanciju preko osobnog iskustva, da bi bilo osvijesteno. Kad ja ne bih poznavala vrijednost ljubavi i prepoznala izvanvremensko znacenje nekih stihova o kojima smo ovdje govorili, ja ne bih mogla nista o njima reci osim literarne analize. Mi zivimo u teskim vremenima, oko nas su ratovi, neslaganja, podjele, neimastina. Cime djelovati? Kako pomazu ovi stihovi i znanja - pomazu prepoznati da je ta ljubav o kojoj se govori - zapravo slavljenje zivota, uci usmjeravati svijest prema jedinstvu svijeta.

blue bird
10.03.2010., 18:06
What A Wonderful World (http://www.youtube.com/watch?v=c5IIXeR5OUI) :)


Bogu sve robuje, htjelo-ne htjelo. Svaki naš atom kruži kuda treba.
Možemo se samo pokoriti. :)
Last Moments Of Love (http://www.youtube.com/watch?v=cpgqFLued2M&feature=related).

selam, Blue bBird :)

Selam my Shady,

hvala na linkovima...i mogla bih se sloziti da svaki se svaki atom krece tamo gdje se krece...

Tica
10.03.2010., 20:03
Ama,znam da se oko tebe kreće,Plava Ptico!
Neznam samo zašto to pojedini negiraju,eee... jat je čudna stvar!
Nego,Resul reće, ko voli Allaha,taj neka mene slijedi!
Esselam Alejkum!

Derviš
10.03.2010., 23:04
Inače, kad smo kod kretanja i okretanja, video s mog hajja 2009 snimano s mojom kamerom.

http://www.youtube.com/watch?v=Urls5QGSTmM

...još jedan...

http://www.youtube.com/watch?v=7xDd_Gk8vXE

Derviš
10.03.2010., 23:11
Zatvaranje suncobrana u Medini, ubrzano x2.

http://www.youtube.com/watch?v=jfYtF3-XIB4

Svi filmovi su u HD, trebate samo izabrati tu opciju, valjda znate kako...

Tica
11.03.2010., 06:57
Hvala Derviš-u na videu,prvi mi se posebno sviđa,Mašallah!

Esselam Alejkum!

Derviš
11.03.2010., 08:54
Hvala Derviš-u na videu,prvi mi se posebno sviđa,Mašallah!

Esselam Alejkum!

Alejkumu selam.

Mašallah lijepa edeba ( odgoj, vladanje ) u tebe, ja stavio linkove a ti se zahvalio, to dugo nismo vidjeli...:)

Derviš
11.03.2010., 08:57
Selam my Shady,

hvala na linkovima...i mogla bih se sloziti da svaki se svaki atom krece tamo gdje se krece...

Gle, i blue se zahvalila, mašallah bit će nešto od nas inšallah:)

Shady
11.03.2010., 09:21
Hvala i od mene. http://www.rumski.com/forum/images/smilies/rotfl.gif


selam :)

Derviš
11.03.2010., 10:09
Hvala i od mene. http://www.rumski.com/forum/images/smilies/rotfl.gif


selam :)

Hvala Allahu alejkumu selam:)

servantes
11.03.2010., 12:48
Razlika izmedju nas je vjerovanje ili nevjerovanje u Boga. Upravo zbog toga vi ne mozete u potpunosti shvatiti Rumija,Yunus Emrea,Attara,Ibn Arebija itd itd.. jer gledate na njihove tekstove iz prizme "covjek jesam sebi dovoljan tj covjek je BOG"


Ah......Rumi.:s
Ne težim da ga u potpunosti shvatim. To bi ga unizilo. Dovoljno je da mi njegovi stihovi izazivaju ugodu.:)

"Tko je onaj u mom uhu koji sluša moj glas,
tko je onaj što izgovara riječi ustima mojim?
Tko u mojim očima posuđuje moj pogled,
tko je ta duša najzad, čija sam ja samo odjeća?"

~TamijA~
11.03.2010., 13:50
Je li se to ne može voljeti Rumija ako se ne prihvati islam?
http://www.youtube.com/watch?v=IZqAnIp5dMQteško da može...gotovo nemoguće...ali očito je moguće dok ga je nova moderatorica zavoljela

~TamijA~
11.03.2010., 14:34
Tamija je jedan insan, do cijeg stepena ce te Vi i vama slicni potesko doci sa takvim razmisljanjima i interesima. Tamija ima iman iznad svega, pa neka je Allah zadovoljan sa njime!

Cilj nam je Allah, a ne Rumi... Rumi je insan kao i svaki drugi, na putu svome dosao do cilja... a gdje ste vi, zar mislite da cete citanjem Rumija doci do cilja? Citanje rumija je kao piti vino, privremeno cete biti opijeni samo jednom zrakom inspiracije tog covjeka - naglasavam covjeka...

Ako ima neki moderator da me izbriše... Allah ga nagradio! Ovo je odlaskom nekih postala SOI tekija...da te Allah nagradi mladi brate! ali Allah zna ko je na stepenu jakom a ko nije, Blue bird je uzela moje godine u obzir - neka je, hajr joj bilo! ali koliko je puta mladić bacio na konjena starca i po znanju i po snazi, a bogme i po mudrosti...ne kažem da sam to ja...ovo je samo odgovor za godine...blue birdu...:mig:

'Mi i nama slicni' radimo kako najbolje znamo i umijemo, a izmedu ostalog ovdje pokusavamo razgovarati, u miru, ako je moguce...a Vi i vama slicni izgleda da sjedite na tronu samog tog boga o kojem govorite i sudite onako bez pardona...sve znate i sve vidite...blago si ga vama...nije on tako mislio...on je mislio na stepene blizine Božje...(me'arifet - spoznaja, osjećanje prisutnosti Boga)...on je pokušao da kaže da se to ne postiže čitajući knjige...
nego se to postiže čistoćom srca! - kad iz srca izbija iskrenost, dobrota, svijetlo znanje, ispravno obožavanje, lijepo ponašanje - sve to u ime Allaha - taj je sretan!:)

blue bird
11.03.2010., 16:41
da te Allah nagradi mladi brate! ali Allah zna ko je na stepenu jakom a ko nije, Blue bird je uzela moje godine u obzir - neka je, hajr joj bilo! ali koliko je puta mladić bacio na konjena starca i po znanju i po snazi, a bogme i po mudrosti...ne kažem da sam to ja...ovo je samo odgovor za godine...blue birdu...:mig:

Naravno da sam uzela u obzir tvoje godine...te ih tako i nadalje uzimam, takva je mladost, misli da sve zna i uvijek puna naboja i pocesto arogantna...mada se slazem s tobom da godine cesto puta ne znace automatski znanje (mudrost to je vec nesto drugo, za to su ipak potrebni odredni kilometri u nogama, tako da onaj tko je vise presao, makar i bio skromnog obrazovanja zna neke stvari, zna sto je iza ugla)..ali ako bi se htio okusati pliz, cisto radi vjezbe, to je zdravo za razvoj intelekta :ne zna:

nije on tako mislio...on je mislio na stepene blizine Božje...(me'arifet - spoznaja, osjećanje prisutnosti Boga)...on je pokušao da kaže da se to ne postiže čitajući knjige...
nego se to postiže čistoćom srca! - kad iz srca izbija iskrenost, dobrota, svijetlo znanje, ispravno obožavanje, lijepo ponašanje - sve to u ime Allaha - taj je sretan!:)

Sheik Nazim kaze: ja sam najgori i moj ego je najprljaviji, da nije do Allahovog milosrda, ja bih sigurno zavrsio u paklu, moja je jedina nada Njegovo prasatanje'.

ili

... obzirom da ona gornja i od mene vec pomenuta mladalacka arogancija nema uvida, predlazem ti da procitas i ovaj narativ, e kako bi u ovu doista hvale vrijednu nisku covjekovih postignuca, uvrstio prvu medu njima, jer bez nje, nemoguce je da ijedna nabrojana postoji, nadam se da ces prepoznati o kojoj se radi...stoga pocuj:
Poucni narativ by al-Khattabi :

Imam Abdulllah al-Mubaarak dosao je u neki perzijski grad i uputio se odmah do jednog cuvenog askete i mutazahida. Dakle imam Abdullah je unisao u kucu, no asketa se nije ni osvrnuo da bi ga pozdravio i imam izade.
Ljudi koji su sjedili s asketom, pocnu mu govoriti 'Pa zar ti ne znas tko je to bio?' 'Ne' odgovori asketa. 'Pa to je bio "Amir" vjernika imam Abdullah".
Asketa zaprepasten, brzo izleti iz kuce i pocne se ispricavati i pravdati ispred imama za svoj propust, govoreci mu 'O Abu 'Abd al-Rahmaan...oprosti i savjetuj me'.
Imam rece 'Da...kad god izades iz svoje kuce i kad nekog ugledas, pretpostavi da je on bolji od tebe'.

ameraga
11.03.2010., 20:38
da te Allah nagradi mladi brate! ali Allah zna ko je na stepenu jakom a ko nije, Blue bird je uzela moje godine u obzir - neka je, hajr joj bilo! ali koliko je puta mladić bacio na konjena starca i po znanju i po snazi, a bogme i po mudrosti...ne kažem da sam to ja...ovo je samo odgovor za godine...blue birdu...:mig:

nije on tako mislio...on je mislio na stepene blizine Božje...(me'arifet - spoznaja, osjećanje prisutnosti Boga)...on je pokušao da kaže da se to ne postiže čitajući knjige...
nego se to postiže čistoćom srca! - kad iz srca izbija iskrenost, dobrota, svijetlo znanje, ispravno obožavanje, lijepo ponašanje - sve to u ime Allaha - taj je sretan!:)

Allah me je vec nagradio da imam mogucnost s tobom koju "razljudekat"...
Nejse, Tamija rece ono sto sam ja mislio... eto... Tamija zna sa rijecima, znam i ja, samo cemu sjeme sijati u zemlju koja plodom ne rađa...

musa
11.03.2010., 20:52
Imam rece 'Da...kad god izades iz svoje kuce i kad nekog ugledas, pretpostavi da je on bolji od tebe'.Poslanik a.s. je rekao: "Kad je u pitanju ahiretska/onosvjetska (duhovna) vrijednost, ugledaj se u one koji su bolji od tebe, a kad je u pitanju dunjalucka/ovosvjetska (materijalna), ugledaj se u losije od tebe" :top:

ps

hvala na prevodima :)

Tica
11.03.2010., 21:25
Poslanik a.s. je rekao: "Kad je u pitanju ahiretska/onosvjetska (duhovna) vrijednost, ugledaj se u one koji su bolji od tebe, a kad je u pitanju dunjalucka/ovosvjetska (materijalna), ugledaj se u losije od tebe" :top:

ps

hvala na prevodima :)

Esselam Alejkum!
Postavio bi pitanje,malo mi je nejasno ovo oko onosvjetske i ovosjetske!?
Zar nam nije i ovdje" potrebna duhovna vrijednost?Zašto se materija odvaja od duhovnosti?Zar dijelo konac ne krasi?Zašto se stalno preferira ahiret,pa to je ono što nas sve ćeka!Zar nismo stvoreni za dijelovanje i bitisanje?Rečeno je srednji put je vaš!Zar netreba taj put da nađemo i na njemu ustrajemo?
Zar,zar,zar.......a vrijeme curi,inšallah na hajr!:)

blue bird
11.03.2010., 21:58
Poslanik a.s. je rekao: "Kad je u pitanju ahiretska/onosvjetska (duhovna) vrijednost, ugledaj se u one koji su bolji od tebe, a kad je u pitanju dunjalucka/ovosvjetska (materijalna), ugledaj se u losije od tebe" :top:

ps

hvala na prevodima :)

Ima jedna poslovica (ne znam od kuda je tocno porijeklom) koja kaze: "Drvo sa zrelim plodovima uvijek se naginje' - osoba koja posjeduje mudrost uvijek je skromna...
Od svakog se da nesto nauciti...i ucenje je permanentno stanje...

Evo malo Lost and Found 1 - The Humbleness of a Sufi Master //Izgubljeno i pronadeno...skromnost sufi ucitelja (http://www.youtube.com/watch?v=BEXJIlDtbIY) i II dio (http://www.youtube.com/watch?v=IGpE-E6fDF0&feature=related)...Sjeha Kabbanija (naskibendi), njegov govor u budistickom hramu, ispunjen ljudima raznih vjera...i bas o onome sto smo ovdje govorili, o Rumiju...u jednom trenutku sejh Kabbani govori o svojoj izgubljenosti i nadenosti, vrlo potresno (do suza)...nema osudivanja-nema arogancije-nema demoniziranja...to uistinu jest sufi ucitelj


ps
molim

Tica
11.03.2010., 22:35
blue bird
Ima jedna poslovica (ne znam od kuda je tocno porijeklom) koja kaze: "Drvo sa zrelim plodovima uvijek se naginje' - osoba koja posjeduje mudrost uvijek je skromna...
Od svakog se da nesto nauciti...i ucenje je permanentno stanje...


Lijepo rečeno,samo moram reći da ovo ne razumijem za osobu koja je uvijek skromna,dali se tu misli na mudrace ili?

Shady
11.03.2010., 23:25
Ima jedna poslovica (ne znam od kuda je tocno porijeklom) koja kaze: "Drvo sa zrelim plodovima uvijek se naginje' - osoba koja posjeduje mudrost uvijek je skromna...

Lijepo rečeno, samo moram reći da ovo ne razumijem za osobu koja je uvijek skromna, dali se tu misli na mudrace ili?

Hoće se reć skromnost je vrlina učenih.

Imam Dža'fer Es-Sadik je rekao da je skromnost sastavni dio imana (vjere) da onaj tko ima valjano znanje ima i blago lice, i da onaj tko nema umjerenosti (tko je neskroman) nema ni vjere. Također je rekao: ''Razum je stub čovjekovog vjerovanja i vodić vjerniku. A savršenstvo razuma ogleda se (prepoznaje) u tri stvari: skromnost u ime Boga; zatim postojanost, i treće - šutnja, u svemu osim o dobru.''. selam

Tica
11.03.2010., 23:28
[QUOTE=blue bird;25508145]Ima jedna poslovica (ne znam od kuda je tocno porijeklom) koja kaze: "Drvo sa zrelim plodovima uvijek se naginje' - osoba koja posjeduje mudrost uvijek je skromna...
Od svakog se da nesto nauciti...i ucenje je permanentno stanje...
----------------------------------------------------------------------------
Lijepo rečeno,samo moram reći da ovo ne razumijem za osobu koja je uvijek skromna,dali se tu misli na mudrace ili?
----------------------------------------------------------------------------
Kod mene stoji ona,da bi se lijećio,moraš znati od čega si bolestan,sve ostalo je samo zalijećivanje! Spoznaja sebe-svoga bića je zadaća,pa bujrum bračo i sestre lijećimo se, u našu je korist! Ko ne zna i tekija je bolnica!

blue bird
11.03.2010., 23:43
Lijepo rečeno,samo moram reći da ovo ne razumijem za osobu koja je uvijek skromna,dali se tu misli na mudrace ili?


...na mudraca...na covjeka od znanja..oce se reci da se mudrost i znanje mora manifestirati i u ponasanju...nedostatak ove vrline gotovo sigurno ukazuje da se na bi radilo o posjedovanju mudrosti i znanja u covjeka.

Tica
11.03.2010., 23:49
Hoće se reć skromnost je vrlina učenih.

Imam Dža'fer Es-Sadik je rekao da je skromnost sastavni dio imana (vjere) da onaj tko ima valjano znanje ima i blago lice, i da onaj tko nema umjerenosti (tko je neskroman) nema ni vjere. Također je rekao: ''Razum je stub čovjekovog vjerovanja i vodić vjerniku. A savršenstvo razuma ogleda se (prepoznaje) u tri stvari: skromnost u ime Boga; zatim postojanost, i treće - šutnja, u svemu osim o dobru.''. selam
----------------------------------------------------------------------------Skromnost je tačka ili točka,neskromnost je raspucana točka_______________!
Srce je stub čovjekovog vjerovanja i koristi razum kao vodića!
Savršenstvo je.......zna se što!A sama Bit,za nas nepoznanica.
I remize Allah otvara i zatvara Haznu-svoju kuću!
Esselam Alejkum!:)

Tica
12.03.2010., 00:02
...na mudraca...na covjeka od znanja..oce se reci da se mudrost i znanje mora manifestirati i u ponasanju...nedostatak ove vrline gotovo sigurno ukazuje da se na bi radilo o posjedovanju mudrosti i znanja u covjeka.

Esselam alejkum!
Mudrac,čovjek znanja?Hmm,interesantno sve stalo u dvije riječi.Ako se zna da je znanje pomoč ka cilju,a treba biti mudrac da se zna ko daje znanje,e sa tim bi se složio,sve ostalo je za mene upitno!Čovjek stvoren od jedne kapi,pa mudrac,a šta bi sa ostalima?
Esselam Alejkum!:)

blue bird
12.03.2010., 00:03
Hoće se reć skromnost je vrlina učenih.

Imam Dža'fer Es-Sadik je rekao da je skromnost sastavni dio imana (vjere) da onaj tko ima valjano znanje ima i blago lice, i da onaj tko nema umjerenosti (tko je neskroman) nema ni vjere. Također je rekao: ''Razum je stub čovjekovog vjerovanja i vodić vjerniku. A savršenstvo razuma ogleda se (prepoznaje) u tri stvari: skromnost u ime Boga; zatim postojanost, i treće - šutnja, u svemu osim o dobru.''. selam

Ovo je upravo izvrsno receno.

..jer zamisli razum koji okolo ide hvaleci se na sav glas, gledajuci s visine drugoga, smatrajuci da nista vise ne treba postici - jer je eto vec sve zna, razum koji se namece drugima umjesto da sluzi, grub i neosjetljiv...

Recimo Sokrat je rekao 'tek sad znam da nista ne znam'...dok bi postignuce nekog velikana-mistika i ucitelja u njegovoj vjeri bio boziji dar, pa kako bi se itko mogao darom razmetati...

blue bird
12.03.2010., 00:09
Esselam alejkum!
Mudrac,čovjek znanja?Hmm,interesantno sve stalo u dvije riječi.Ako se zna da je znanje pomoč ka cilju,a treba biti mudrac da se zna ko daje znanje,e sa tim bi se složio,sve ostalo je za mene upitno!Čovjek stvoren od jedne kapi,pa mudrac,a šta bi sa ostalima?
Esselam Alejkum!:)

Selam Tico (usklicnik unistila kava prolivena na tipkovnicu...skuzaj)

Mozemo mi sad (iako mi nije bila namjera) progovoriti o znanju i mudrosti, ako to pitas: mudrost bi bila, cini mi se, sposobnost koristenja znanja.

Svatko bi trebao biti skroman, a ja kazem da su mudraci uvijek u posjedu te vrline...mi ostali se znamo zanijeti, manje ili vise:D

I svaki covjek je vazan...i svaki je neponovljiv...i svaki je bitan.

Derviš
12.03.2010., 00:15
Ima jedna poslovica (ne znam od kuda je tocno porijeklom) koja kaze: "Drvo sa zrelim plodovima uvijek se naginje' - osoba koja posjeduje mudrost uvijek je skromna...
Od svakog se da nesto nauciti...i ucenje je permanentno stanje...

Evo malo Lost and Found 1 - The Humbleness of a Sufi Master //Izgubljeno i pronadeno...skromnost sufi ucitelja (http://www.youtube.com/watch?v=BEXJIlDtbIY) i II dio (http://www.youtube.com/watch?v=IGpE-E6fDF0&feature=related)...Sjeha Kabbanija (naskibendi), njegov govor u budistickom hramu, ispunjen ljudima raznih vjera...i bas o onome sto smo ovdje govorili, o Rumiju...u jednom trenutku sejh Kabbani govori o svojoj izgubljenosti i nadenosti, vrlo potresno (do suza)...nema osudivanja-nema arogancije-nema demoniziranja...to uistinu jest sufi ucitelj


ps
molim

Blue, danas ima raznih šejhova...

Pazi, kada jedan šejh govori skupu ljudi, on govori ono što njihova srca traže, to ako je pravi šejh jer govor tada teče kroz njega. Obzirom da je šejh plakao dok je govorio, on je zapravo govorio o teškom stanju u kojem se nalaze ti koji ga slušaju, tamo u tom hramu...jer oni traže da plaču, da se kaju...taj jezik najbolje razumiju, zato je šejh plakao, ne zato što se njemu plakalo niti zato što je možda govorio nešto tužno...

Jer pravi šejh je vladar halova ( stanja njegove duše su mu data da sa njima vlada, on je njihov vladar a ne obrnuto kako je kod nas, npr, gledamo neki film pa se raspekmezimo kmeeeeeeeeeeeee:p:cerek:)

Tak' da meni to predavanje niš' ne znači iz dva razloga.

1. Moraš biti prisutan na skupu da bi bio dio predavanja jer tada 'ti' svojom osobom utičeš na tok 'šejhovih' riječi...
2. Draži su mi šejhovi iz kojih zrači vedrina, koji kada govore, letio bi s njima po vasioni...

Tica
12.03.2010., 00:20
Ovo je upravo izvrsno receno.

..jer zamisli razum koji okolo ide hvaleci se na sav glas, gledajuci s visine drugoga, smatrajuci da nista vise ne treba postici - jer je eto vec sve zna, razum koji se namece drugima umjesto da sluzi, grub i neosjetljiv...

Recimo Sokrat je rekao 'tek sad znam da nista ne znam'...dok bi postignuce nekog velikana-mistika i ucitelja u njegovoj vjeri bio boziji dar, pa kako bi se itko mogao darom razmetati...
------------------------------------------------------------------------
Jah, sestro zaista pravo zboriš,svi smo takvi i bićemo do daljneg sve dok se pamet ne pokori,i tada dolazi pred kapiju Srca,i to ti je to!
Sokrat je samo potvrdio svoje stanje rekao istinu,a mi?
Ovo zadnje nesvačam,ali ima nas i takvih!!!
Esselam Alejkum!:)

Bostan
12.03.2010., 00:21
selam alejkum

Derviš
12.03.2010., 00:22
selam alejkum

Alejkum selam.:)

Bostan
12.03.2010., 00:28
ih a izmedju razuma i srca?

Bostan
12.03.2010., 00:40
a sto je sa: Tako mi ovog sigurnog grada (Meke)?

Evo za tekiju

Tako mi smokve , tj Adema i u njemu njegova buduca potomstva, tj svih potencijala (Imena) datih Ademu
i Masline, iznutra najcvrsci (kvalitetama) a spolja najslabiji , tj covjek, misli se na zrela covjeka covjekov zivot , jedinka , josh preciznije i specificnije kao najsvjetliji primjer svakom covjeku...insan kjamila (dakle onog tko je realizovan)
i Sinejske Gore, Musa je tu vidio svog Gospodara(tj Njegov tadzalijet, manifestaciju), a njegovo ostajanje bez svijesti je kao stanje smrti(sto bi sufije rekle umri prije smrti), dakle na Sudnjem danu (kada ih se digne iz mrtvih) svi ce vidjeti Gospodara
i ovog sigurnog grada (Mekke), tj smirene duse, srce sa kojom ce Allah biti zadovoljan, duše koja ce gledati u svoga Gospodara smirena i zadovoljna.

Tica
12.03.2010., 00:40
Mudrovanje Ti odbaci,Ljubavi se predaj,pa u jednoj zeri aška svu Vječnost sagledaj!
Čisto srce Isatovo nek ti bude Dika,a svog jata ti odagnaj sa očnih vidika!
Pusti uzdah kao Davud,usred Džulistana,zbog tog Bola ljudska srca,ostaju bez daha!
Esselam Alejkum!

Tica
12.03.2010., 00:54
ih a izmedju razuma i srca?

Ih,na njemačkom znači ja-prvo lice jednine,pa ti je to i odgovor!!!
Esselam alejkum!:)

Bostan
12.03.2010., 00:56
Ih,na njemačkom znači ja-prvo lice jednine,pa ti je to i odgovor!!!
Esselam alejkum!:)
Alejkumu selam
meni rekose da toga nema :)

Shady
12.03.2010., 00:57
Mudrovanje Ti odbaci,Ljubavi se predaj,pa u jednoj zeri aška svu Vječnost sagledaj!
Čisto srce Isatovo nek ti bude Dika,a svog jata ti odagnaj sa očnih vidika!
Pusti uzdah kao Davud,usred Džulistana,zbog tog Bola ljudska srca,ostaju bez daha!
Esselam Alejkum!

Je li ovo bilo autorski ili samo prijevod? Ja bih ovako preveo:


Mudrovanje ti odbaci, ljubavi se predaj,
pa u jednoj zehri aška svu vječnost sagledaj!

Čisto srce Isusovo nek' ti bude dika
a svog jata ti odagnaj sa očnih vidika!

Pusti uzdah kao David usred Đulistana!
Zbog tog bola ljudska srca ostaju bez daha!


Izraz zehra je najsitnija čestica; kćerka mi se tako zove :)
Izraz dika ovdje ima značenje smjernica, primjer. Ašk svatko zna šta je.
Jedino me buni dio "a svog jata ti odagnaj sa očnih vidika!".
Možda to znači: "Ostavi se društva i posveti se osami" Selam :)

Tica
12.03.2010., 01:01
Alejkumu selam
meni rekose da toga nema :)

Ima,jašta.Čim si pitao ima,ali odgovora nema!
Mudraci eh,na rende kora!:)
Selam!

Tica
12.03.2010., 01:03
Ama brate Shady,i u O_sami,nisi sam! Opet množina!
Selam!

Bostan
12.03.2010., 01:04
Ima,jašta.Čim si pitao ima,ali odgovora nema!
Mudraci eh,na rende kora!:)
Selam!

Kako sad kog da slusam :)

Tica
12.03.2010., 01:09
Kako sad kog da slusam :)

Aaaa,pitanja,pa zna se šejha!:)

blue bird
12.03.2010., 01:10
Blue, danas ima raznih šejhova...

Pazi, kada jedan šejh govori skupu ljudi, on govori ono što njihova srca traže, to ako je pravi šejh jer govor tada teče kroz njega. Obzirom da je šejh plakao dok je govorio, on je zapravo govorio o teškom stanju u kojem se nalaze ti koji ga slušaju, tamo u tom hramu...jer oni traže da plaču, da se kaju...taj jezik najbolje razumiju, zato je šejh plakao, ne zato što se njemu plakalo niti zato što je možda govorio nešto tužno...

Jer pravi šejh je vladar halova ( stanja njegove duše su mu data da sa njima vlada, on je njihov vladar a ne obrnuto kako je kod nas, npr, gledamo neki film pa se raspekmezimo kmeeeeeeeeeeeee:p:cerek:)

Tak' da meni to predavanje niš' ne znači iz dva razloga.

1. Moraš biti prisutan na skupu da bi bio dio predavanja jer tada 'ti' svojom osobom utičeš na tok 'šejhovih' riječi...
2. Draži su mi šejhovi iz kojih zrači vedrina, koji kada govore, letio bi s njima po vasioni...


Ovo sto ti pokusavas sugerirati - bilo bi stanje demagogije i opsjene. Sejh Kabbani to sigurno nije, on je svijetli primjer sirenja ljubavi i mira medu ljudima.
Da se uvjerimo da se ne radi o nicemu slicnom, evo What is Real Love 2 - A Sufi Perspective (http://www.youtube.com/watch?v=5foN9S-aEUY&feature=related)// ima vise dijelova, koga zanima//

'Pravi' sejh? Kabani (u Bejrutu zavrsava kemiju, u Belgiji medicinu, u Damasku stice diplomu Islamskog prava) je od svog djetinjstva u drustvu sejha 'Abdullah ad-Daghestanija i sejha Muhammad Nazim al-Haqqanija - samo 'the grandshaikhs of the Most Distinguished Naqshbandi Order in this time'

Hisham Kabbani (http://en.wikipedia.org/wiki/Hisham_Kabbani)
SHAYKH MUHAMMAD HISHAM KABBANI (http://www.sunnah.org/about/shaykh_muhammad_hisham_kabbani.htm)

Bostan
12.03.2010., 01:11
Aaaa,pitanja,pa zna se šejha!:)

a shejh veli...
sa Allahom bez stvorenja, a bez ega sa ljudima

Tica
12.03.2010., 01:18
a shejh veli...
sa Allahom bez stvorenja, a bez ega sa ljudima

Ej Vallah,ogradi se opet!
Jedno pitanje za vas-tebe,zašto je Resulu dato vjerovjesništvo?
Pazi šta češ odgovoriti!!!

Tica
12.03.2010., 01:22
Od te male žeravice što me muči nemilice,
sunce tek je iskra mala što se u zrak uzvitlala!
Selam!

Bostan
12.03.2010., 01:23
a ko ce ovo rastumacit

Allah dz,s, kaze:
A da li je do tebe doprla vijest o parnicarima kada su preko zida hrama presli,
kad su Davudu upali, pa se on njih uplasio. "Ne boj se" rekli su "mi smo dvojica parnicara, jedan drugom smo nazao ucinili, pa nam po pravdi presudi; ne budi pristrasan, i na pravi put nas uputi."(Sad,21.-22.)
Pitao ih je: "Zasto niste dosli u toku dana?" "Zakasnili smo", rekli su. Pitao ih je o sporu, prvi od njih rece:
"Ovaj prijatelj moj ima devedeset i dévêt ovaca, a ja samo jednu, i on mi rece: 'Daj ti nju meni'! - i u prepirci me pobijedi." (S ad, 23.)

"Ucinio ti je, doista, krivo!" - rece Davud - "time sto je trazio da tvoju ovcu doda ovcama svojim; mnogi ortaci ciné nepravdu jedni drugima." (Sad, 24.)

Ne ciné jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela; a takvih je malo. (Sad, 24.)

Davud se uvjeri da smo Mi bas njega na kusnju stavili, pa oprost od Gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se. (Sad, 24.)

I Mi smo mu to oprostili, i on je, doista, blizak nama i divno prebivaliste ga ceka. (Sad, 25.)

blue bird
12.03.2010., 01:27
Evo za tekiju

Tako mi smokve , tj Adema i u njemu njegova buduca potomstva, tj svih potencijala (Imena) datih Ademu
i Masline, iznutra najcvrsci (kvalitetama) a spolja najslabiji , tj covjek, misli se na zrela covjeka covjekov zivot , jedinka , josh preciznije i specificnije kao najsvjetliji primjer svakom covjeku...insan kjamila (dakle onog tko je realizovan)
i Sinejske Gore, Musa je tu vidio svog Gospodara(tj Njegov tadzalijet, manifestaciju), a njegovo ostajanje bez svijesti je kao stanje smrti(sto bi sufije rekle umri prije smrti), dakle na Sudnjem danu (kada ih se digne iz mrtvih) svi ce vidjeti Gospodara
i ovog sigurnog grada (Mekke), tj smirene duse, srce sa kojom ce Allah biti zadovoljan, duše koja ce gledati u svoga Gospodara smirena i zadovoljna.

Tvoje ili?
Prilicno fino razradene metafore, svida mi se.

Bostan
12.03.2010., 01:27
Ej Vallah,ogradi se opet!
Jedno pitanje za vas-tebe,zašto je Resulu dato vjerovjesništvo?
Pazi šta češ odgovoriti!!!

Poslanik s.a.v.s je rekao "Dosao sam da ljudima usavrsim ahlak"

Bostan
12.03.2010., 01:35
Tvoje ili?
Prilicno fino razradene metafore, svida mi se.

e fino ako sam oraspolozio koga, a ima tu svega i svacega (na pitanje jel moje)

Tica
12.03.2010., 01:35
Dobro,poluvrijeme stačemo na loptu!
Samo još jedna,a to je ego-jedanesterac,
nema šta visok položaj,ali ipak je ispod dvanestog!
Selam!

Bostan
12.03.2010., 01:37
Dervo maxuz selam , e necu vise samo sam htio da se javim, ima da me nema sutra (sori dusho) kad mursid mi dodje :) pa vidi ovo

Bostan
12.03.2010., 01:38
Dobro,poluvrijeme stačemo na loptu!
Samo još jedna,a to je ego-jedanesterac,
nema šta visok položaj,ali ipak je ispod dvanestog!
Selam!

Alejkumu selam Tico, ma malo se pravim vazan ne zamjeri :)

Tica
12.03.2010., 01:45
Jašta Brate ako,samo tako! Nije lako biti draguljar,traži dobro oko!!!

sarmantan_sarlatan
12.03.2010., 06:26
a ko ce ovo rastumacit...kad bih rek'o 'ja', odmah bih slag'o, a kad ne bih rek'o 'ja', skromnoscu bih se uzoholio vise nego oholoscu, pa se sve nekako sutnja izdize kao vrlina, iako ja ustvari ne sutim, nego pricam o svojoj sutljivosti, 'ja' i 'pricam' ;)

selam, bostan :)

ptico, hajde se malo okoristi pticijom perspektivom

Ah......Rumi.:s
Ne težim da ga u potpunosti shvatim. To bi ga unizilo. Dovoljno je da mi njegovi stihovi izazivaju ugodu.

"Tko je onaj u mom uhu koji sluša moj glas,
tko je onaj što izgovara riječi ustima mojim?
Tko u mojim očima posuđuje moj pogled,
tko je ta duša najzad, čija sam ja samo odjeća?"

Senzibilan čitatelj koji uroni u Heideggera i Husserla može misliti: "Kako je dubok ovaj tekst. Ne mogu ga razumjeti, sigurno je pametniji od mene". "Ako je teško razumljiv, bez sumnje mora biti vredniji od mog razumjevanja". Radije se tako misli, nego da se baci ustranu i izjavi da se radi o nepodnošljivoj besmislici..
Alain de Botton "Sex, šoping i roman" str. 136. SysPrint Zagreb

Ovo sto ti pokusavas sugerirati - bilo bi stanje demagogije i opsjene. nezamagljeno ogledalo ostavlja bez daha koji bi ga prekrio

ibn arebi
12.03.2010., 07:18
Ako hoćeš derviš biti
valja srce očistit
Rabu širka ne činit
La ilahe illallah.


Eselamu alejkum.
Tek toliko da se pridružim tekiji.

Tica
12.03.2010., 08:27
Alejkum selam,Arebi!
Zikirom se čisti srce!
A i gledanje je zikir,
a i slušanje je zikir,
ama i kretanje!
Eto sve u zikru.

Derviš
12.03.2010., 10:02
Dervo maxuz selam , e necu vise samo sam htio da se javim, ima da me nema sutra (sori dusho) kad mursid mi dodje :) pa vidi ovo

Alejkum selam.

Reci: 'nije do mene, pero traži da piše, to je njegova priroda':ne zna:

a viš' onda odgovora: 'ovo je prut, a priroda pruta je da bije':cerek:

Selam svima, kratko navratih...:)

musa
12.03.2010., 10:23
Izraz zehra je najsitnija čestica; kćerka mi se tako zove :)

oprez sa brkanjem izraza.

ذرة zerretun = najsitnija cestica (harf zal)

زهرة zehretun = cvijet, sjaj, ljepota (harf zaa), od toga ide ime Zehra = zena svijetla lica (http://www.sehur.net/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5)

prema tome, zerra je najsitnija cestica a ne zehra :mig:

blue bird
12.03.2010., 10:57
kad bih rek'o 'ja', odmah bih slag'o, a kad ne bih rek'o 'ja', skromnoscu bih se uzoholio vise nego oholoscu, pa se sve nekako sutnja izdize kao vrlina, iako ja ustvari ne sutim, nego pricam o svojoj sutljivosti, 'ja' i 'pricam' ;)

selam, bostan :)

ptico, hajde se malo okoristi pticijom perspektivomDa se je ne bi 'uzoholila skromnoscu' (btw. jako dobro primijeceno :zubo: ) idem se okusat na ovome sto je Bostan upitao (petpostavljam da si na to mislio), Bostan je dakle ovo upitao:


Bostan

a ko ce ovo rastumacit

Allah dz,s, kaze:
A da li je do tebe doprla vijest o parnicarima kada su preko zida hrama presli,
kad su Davudu upali, pa se on njih uplasio. "Ne boj se" rekli su "mi smo dvojica parnicara, jedan drugom smo nazao ucinili, pa nam po pravdi presudi; ne budi pristrasan, i na pravi put nas uputi."(Sad,21.-22.)
Pitao ih je: "Zasto niste dosli u toku dana?" "Zakasnili smo", rekli su. Pitao ih je o sporu, prvi od njih rece:
"Ovaj prijatelj moj ima devedeset i dévêt ovaca, a ja samo jednu, i on mi rece: 'Daj ti nju meni'! - i u prepirci me pobijedi." (S ad, 23.)

"Ucinio ti je, doista, krivo!" - rece Davud - "time sto je trazio da tvoju ovcu doda ovcama svojim; mnogi ortaci ciné nepravdu jedni drugima." (Sad, 24.)

Ne ciné jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela; a takvih je malo. (Sad, 24.)

Davud se uvjeri da smo Mi bas njega na kusnju stavili, pa oprost od Gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se. (Sad, 24.)

I Mi smo mu to oprostili, i on je, doista, blizak nama i divno prebivaliste ga ceka. (Sad, 25.)

S povrsine bi to ovako izgledalo:
*prije svega dvojica u sporu, trebala su koristi redovan put (ovdje oni preskacu zid)
* David iako donosi pravicnu odluku, donosi je brzopleto tj. nije cuo drugu stranu (koja je doduse bila prisutna, ali je sutila pa sa zadovoljstvom gledam na ovu pravnu uputu da puko 'qui tacit consentire videtur' //'tko suti, priznaje'// nije dovoljan u nekom pravnom sporu, vec se treba saslusati i druga strana)
* glede samog merituma presude, jasno je da je ona pravicna (uz pravilan postupak) i upucuje na to da odluka suca mora biti objektivna, a ne na strani mocnika


ali mi sada dolazimo do bitnog:

David shvaca da ga bog testira, trazi oprost od boga i bi mu oprosteno. E sad tu dolazimo do glavnoga:

Zasto je David shvatio da ga bog testira?
'De te fabula naratur' ('o tebi prica govori') o Davide...

Jer, prica je vec davno zabiljezena u SZ 2 Samuel 12:1-9 (http://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+12%3A1-9&version=NIV) pa procitajmo je na linku i krenimo dalje...

Zato sto se prica (hipotetski slucaj) odnosi na Davida: jer upravo je on bio taj mocnik sa 99 zena (broj ne uzeti kao tocan izricaj, vec kao metaforu brojnosti) i to mu, uz sve sto je imao i bio kralj, nije bilo dovoljno - vec je morao uzeti i Bathshebu, ne bilo koju zenu, nego majku buduceg velikog imena SZ;kralja Solomona, koja je u to vrijeme bila zena njegovog vojnika Urijaha - tako da je opomenut za svoje i da je shvatio (ja sad necu ulaziti u to da je po SZ David dao naredbu da se ubije Urijah, pa onda kako taj dogadaj gleda Kur'an, pa jel inace bio obicaj i ne nesto cudno da se tu vrijem zatazi od drugoga zena i dopusti joj se ili ne...sve to nije bitno za ovaj naravi i trazenje njegove poruke).


..eto skromne 'pticije perspektive':)
no ja kao ljubitelj mistike, ne mogu se oteti i moguce jos dubljem nivou: naime da je broj 99 jedino u citavom Kura'nu spomenut samo na ovom mjestu:mig:

blue bird
12.03.2010., 11:02
oprez sa brkanjem izraza.

ذرة zerretun = najsitnija cestica (harf zal)

زهرة zehretun = cvijet, sjaj, ljepota (harf zaa), od toga ide ime Zehra = zena svijetla lica (http://www.sehur.net/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5)

prema tome, zerra je najsitnija cestica a ne zehra :mig:

A vis, otud 'zeru' kao malo...'daj zeru kruha':D

Bostan
12.03.2010., 11:08
kad bih rek'o 'ja', odmah bih slag'o, a kad ne bih rek'o 'ja', skromnoscu bih se uzoholio vise nego oholoscu, pa se sve nekako sutnja izdize kao vrlina, iako ja ustvari ne sutim, nego pricam o svojoj sutljivosti, 'ja' i 'pricam'

selam, bostan

Alejkumu selam
ih zapetljano, misao je jednoka jer nemoze misliti samu sebe u isto vrijeme, pa se stalno nadmece sa sobom ko valovi na moru.. treba u skrovitosti (svjetlom vjere) nadici valove (pozvat kakav 'veci' val da ove male utopi u sebe).To nadilazenje pak nije od nas(jer bi to opet bila nasa misao) vec od Boga.

Bostan
12.03.2010., 11:22
Zato sto se prica (hipotetski slucaj) odnosi na Davida: jer upravo je on bio taj mocnik sa 99 zena (broj ne uzeti kao tocan izricaj, vec kao metaforu brojnosti) i to mu, uz sve sto je imao i bio kralj, nije bilo dovoljno - vec je morao uzeti i Bathshebu, ne bilo koju zenu, nego majku buduceg velikog imena SZ;kralja Solomona, koja je u to vrijeme bila zena njegovog vojnika Urijaha - tako da je opomenut za svoje i da je shvatio (ja sad necu ulaziti u to da je po SZ David dao naredbu da se ubije Urijah, pa onda kako taj dogadaj gleda Kur'an, pa jel inace bio obicaj i ne nesto cudno da se tu vrijem zatazi od drugoga zena i dopusti joj se ili ne...sve to nije bitno za ovaj naravi i trazenje njegove poruke).


e ovo za presudu da se saslusa obje strane je pravna strana price.
opet ovo za davuda i zene se uzima u tefsirima (navodi ali sa zadrskom , neki od pisaca tefsira u potpunosti odbacuju da se ovdje radilo slucaju o davudu i 99 zena + 1, iako prica ima smisla). tako da vecina tefsira radije uzima sutnju na ovaj ajet nego da komentarise (eventualno komentar se da sa pravne strane)

Bostan
12.03.2010., 11:31
U Kur'anu se pak spominje ortakluk, ko da su ova dvojica bila u nekom dogovoru :)

blue bird
12.03.2010., 11:48
U Kur'anu se pak spominje ortakluk, ko da su ova dvojica bila u nekom dogovoru :)

E sad, ako bi mogao navesti gdje, jer po navedenoj suri koju smo pokusali tumaciti, vidi se (moje osobno misljenje) hipotetika ovog slucaja,tj. prica sa pouko, koju David na kraju i shvaca.

e ovo za presudu da se saslusa obje strane je pravna strana price.
opet ovo za davuda i zene se uzima u tefsirima (navodi ali sa zadrskom , neki od pisaca tefsira u potpunosti odbacuju da se ovdje radilo slucaju o davudu i 99 zena + 1, iako prica ima smisla). tako da vecina tefsira radije uzima sutnju na ovaj ajet nego da komentarise (eventualno komentar se da sa pravne strane

A tako...no prica se cini vise nego ocigledan skec o Davidu i dogadajima iz SZ.

Bostan
12.03.2010., 12:01
u ajetu

38:23, kada se onaj zali
"Ovaj prijatelj moj ima devedeset i dévêt ovaca, a ja samo jednu, i on mi rece: 'Daj ti nju meni'! - i u prepirci me pobijedi."

Nasi prevoditelji prevode "akfil'nīhā" sa 'Daj ti nju meni', iako je pravi prevod te rijeci "zajmi (povjeri) mi je"

Na delje u ajetu 38:24 Davud veli
"Ucinio ti je, doista, krivo!" - rece Davud - "time sto je trazio da tvoju ovcu doda ovcama svojim; mnogi ortaci ciné nepravdu jedni drugima." (Sad, 24.) "

Rijec l-khulaṭāi znaci partneri, ortaci.

servantes
12.03.2010., 12:03
a ko ce ovo rastumacit

Allah dz,s, kaze:
A da li je do tebe doprla vijest o parnicarima kada su preko zida hrama presli,
kad su Davudu upali, pa se on njih uplasio. "Ne boj se" rekli su "mi smo dvojica parnicara, jedan drugom smo nazao ucinili, pa nam po pravdi presudi; ne budi pristrasan, i na pravi put nas uputi."(Sad,21.-22.)
Pitao ih je: "Zasto niste dosli u toku dana?" "Zakasnili smo", rekli su. Pitao ih je o sporu, prvi od njih rece:
"Ovaj prijatelj moj ima devedeset i dévêt ovaca, a ja samo jednu, i on mi rece: 'Daj ti nju meni'! - i u prepirci me pobijedi." (S ad, 23.)

"Ucinio ti je, doista, krivo!" - rece Davud - "time sto je trazio da tvoju ovcu doda ovcama svojim; mnogi ortaci ciné nepravdu jedni drugima." (Sad, 24.)

Ne ciné jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela; a takvih je malo. (Sad, 24.)

Davud se uvjeri da smo Mi bas njega na kusnju stavili, pa oprost od Gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se. (Sad, 24.)

I Mi smo mu to oprostili, i on je, doista, blizak nama i divno prebivaliste ga ceka. (Sad, 25.)
Čudno.
Parničari traže presudu svjesno navodeći da su jedno drugom nažao učinili. Davud saslušava jednoga i presuđuje da je onaj drugi u krivu. Prije toga ih pita zašto nisu došli u toku dana. A oni odgovaraju "zakasnili smo".
Oni traže od njega da im presudi, a on im ne sudi, već govori svoje mišljenje o tome tko je kriv, pozivajući se na iskustvenu činjenicu da "mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima".
Sve upućuje da se Davudu sudi a ne obrnuto.
Ako se Davudu sudi onda mu se može suditi samo zato što on temeljem iskustva misli da može suditi i biti sudac, a ne pozivajući se na Allaha.
Međutim Davud nije izrekao sud već mišjenje.
Zašto se onda mora kajati?

Bostan
12.03.2010., 12:10
intrigantan ajet ;)


Zašto se onda mora kajati?

hint ...zbog istog onog zbog cega se Adem pokajao

(ili josh jedan hint dalje u ovoj istoj suri ima primjer Sulejmana s.a.v.s. i konja, eto u suri Sad nesto dalje )

sarmantan_sarlatan
12.03.2010., 12:10
Da se je ne bi 'uzoholila skromnoscu' (btw. jako dobro primijeceno :zubo: ) idem se okusat na ovome sto je Bostan upitao (petpostavljam da si na to mislio), Bostan je dakle ovo upitao:
S povrsine bi to ovako izgledalo:
*prije svega dvojica u sporu, trebala su koristi redovan put (ovdje oni preskacu zid)
* David iako donosi pravicnu odluku, donosi je brzopleto tj. nije cuo drugu stranu (koja je doduse bila prisutna, ali je sutila pa sa zadovoljstvom gledam na ovu pravnu uputu da puko 'qui tacit consentire videtur' //'tko suti, priznaje'// nije dovoljan u nekom pravnom sporu, vec se treba saslusati i druga strana)
* glede samog merituma presude, jasno je da je ona pravicna (uz pravilan postupak) i upucuje na to da odluka suca mora biti objektivna, a ne na strani mocnika


ali mi sada dolazimo do bitnog:

David shvaca da ga bog testira, trazi oprost od boga i bi mu oprosteno. E sad tu dolazimo do glavnoga:

Zasto je David shvatio da ga bog testira?
'De te fabula naratur' ('o tebi prica govori') o Davide...

Jer, prica je vec davno zabiljezena u SZ 2 Samuel 12:1-9 (http://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+12%3A1-9&version=NIV) pa procitajmo je na linku i krenimo dalje...

Zato sto se prica (hipotetski slucaj) odnosi na Davida: jer upravo je on bio taj mocnik sa 99 zena (broj ne uzeti kao tocan izricaj, vec kao metaforu brojnosti) i to mu, uz sve sto je imao i bio kralj, nije bilo dovoljno - vec je morao uzeti i Bathshebu, ne bilo koju zenu, nego majku buduceg velikog imena SZ;kralja Solomona, koja je u to vrijeme bila zena njegovog vojnika Urijaha - tako da je opomenut za svoje i da je shvatio (ja sad necu ulaziti u to da je po SZ David dao naredbu da se ubije Urijah, pa onda kako taj dogadaj gleda Kur'an, pa jel inace bio obicaj i ne nesto cudno da se tu vrijem zatazi od drugoga zena i dopusti joj se ili ne...sve to nije bitno za ovaj naravi i trazenje njegove poruke).


..eto skromne 'pticije perspektive':)
no ja kao ljubitelj mistike, ne mogu se oteti i moguce jos dubljem nivou: naime da je broj 99 jedino u citavom Kura'nu spomenut samo na ovom mjestu:mig:

da bi do spora moglo doci, potrebna su najmanje dvojica. u tome je pocetak i kraj ove besjede. ;)

servantes
12.03.2010., 12:13
hint ...zbog istog onog zbog cega se Adem pokajao


Objasni.:kava:

musa
12.03.2010., 12:15
Čudno.
Parničari traže presudu svjesno navodeći da su jedno drugom nažao učinili. Davud saslušava jednoga i presuđuje da je onaj drugi u krivu. Prije toga ih pita zašto nisu došli u toku dana. A oni odgovaraju "zakasnili smo".
Oni traže od njega da im presudi, a on im ne sudi, već govori svoje mišljenje o tome tko je kriv, pozivajući se na iskustvenu činjenicu da "mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima".
Sve upućuje da se Davudu sudi a ne obrnuto.
Ako se Davudu sudi onda mu se može suditi samo zato što on temeljem iskustva misli da može suditi i biti sudac, a ne pozivajući se na Allaha.
Međutim Davud nije izrekao sud već mišjenje.
Zašto se onda mora kajati?

otkud ti da je Davud donio misljenje a ne sud, a lijepo se navodi da su mu dosli parnicari a ne "sijeldzije" :rolleyes:

ovdje je kajanje Davudovo jer je prekrsio osnovnu sudsku normu da se ne donosi sud dok se ne preslusa i druga strana u sporu ili parnici

blue bird
12.03.2010., 12:18
u ajetu

38:23, kada se onaj zali
"Ovaj prijatelj moj ima devedeset i dévêt ovaca, a ja samo jednu, i on mi rece: 'Daj ti nju meni'! - i u prepirci me pobijedi."

Nasi prevoditelji prevode "akfil'nīhā" sa 'Daj ti nju meni', iako je pravi prevod te rijeci "zajmi (povjeri) mi je"

Na delje u ajetu 38:24 Davud veli
"Ucinio ti je, doista, krivo!" - rece Davud - "time sto je trazio da tvoju ovcu doda ovcama svojim; mnogi ortaci ciné nepravdu jedni drugima." (Sad, 24.) "

Rijec l-khulaṭāi znaci partneri, ortaci.

Ne bi se radilo o 'zavjeri njih dvojice' jer vidljivo je da ovaj koji se zali NIJE ni rekao da mu je ovaj de facto uzeo ovcu, nego da je on trazio da mu je preda a kako je ovaj mocna i bogata osoba, nije mu preostalo nista drugo nego da se obrati sudu, jer kako bi on sam mogao odbiti njegov zahtjev, sa svoje pozicije slabijeg?

Koliko je meni poznato radi se o 'bratu', bratu u vjeri, pripadniku istog klana:
38:23 "This man is my brother: He has nine and ninety ewes, and I have (but) one: Yet he says, 'commit her to my care,' and is (moreover) harsh to me in speech."
Inna hatha akhee lahu tisAAunwatisAAoona naAAjatan waliya naAAjatun wahidatun faqalaakfilneeha waAAazzanee fee alkhitabi

jer ovo o 'ortacima' odnosi se na dio obrazlozenja merituma Davidove odluke...

Jos jednom, po meni je vrlo vidljivo da se radi o hipotetskom slucaju, tj. podlozi za pricu o onom sto je David pocinio, te stav boga glede toga (procitaj linkani dio iz SZ, ista prica, dvojica koja se zale samo su tu u funkciji izvlacenja pouke a ta je da ono sto je David, bez da je trepnuo osudio, u trem mu je bilo jano da je i sam isto pocino).

Bostan
12.03.2010., 12:19
Objasni.:kava:

strpi se :)

sarmantan_sarlatan
12.03.2010., 12:21
Ne bi se radilo o 'zavjeri njih dvojice' jer vidljivo je da ovaj koji se zali NIJE ni rekao da mu je ovaj de facto uzeo ovcu, nego da je on trazio da mu je preda a kako je ovaj mocna i bogata osoba, nije mu preostalo nista drugo nego da se obrati sudu, jer kako bi on sam omgao odbiti njehov zahtjev sa svoje pozicije slabijeg?

Koliko je meni poznato radi se o 'bratu', bratu u vjeri, pripadniku istog klana:
38:23 "This man is my brother: He has nine and ninety ewes, and I have (but) one: Yet he says, 'commit her to my care,' and is (moreover) harsh to me in speech."
Inna hatha akhee lahu tisAAunwatisAAoona naAAjatan waliya naAAjatun wahidatun faqalaakfilneeha waAAazzanee fee alkhitabi

jer ovo o 'ortacima' odnosi se na dio obrazlozenja merituma Davidove odluke...

Jos jednom, po meni je vrlo vidljivo da se radi o hipotetskom slucaju, tj. podlozi za pricu o onom sto je David pocinio, te stav boga glede toga (procitaj linkani dio iz SZ, ista prica, dvojica koja se zale samo su tu u funkciji izvlacenja pouke a ta je da ono sto je David, bez da je trepnuo osudio, u trem mu je bilo jano da je i sam isto pocino).

ih, sve egzoterija :p

Bostan
12.03.2010., 12:23
Ne bi se radilo o 'zavjeri njih dvojice' jer vidljivo je da ovaj koji se zali NIJE ni rekao da mu je ovaj de facto uzeo ovcu, nego da je on trazio da mu je preda a kako je ovaj mocna i bogata osoba, nije mu preostalo nista drugo nego da se obrati sudu, jer kako bi on sam mogao odbiti njegov zahtjev, sa svoje pozicije slabijeg?

hint, onaj (sto je imao jednu ovcu) sto se zalio na njega (koji je imao 99 ovaca) je zaista zajmio ovcu...ali ju je htio nazad zbog...ljubavi (strasti) prema njoj

servantes
12.03.2010., 12:26
otkud ti da je Davud donio misljenje a ne sud, a lijepo se navodi da su mu dosli parnicari a ne "sijeldzije" :rolleyes:

ovdje je kajanje Davudovo jer je prekrsio osnovnu sudsku normu da se ne donosi sud dok se ne preslusa i druga strana u sporu ili parnici
Parničari traže da im se pravedno presudi.
Presuda ima svoj univerzalni (pravni, vjerski, sportski....itd) oblik, a to je da rješava spor na način da u sebi sadrži rješenje koji je neporecivi temelj za neke buduće odnose. Davud nije donio presudu jer oni traže pravdu, a ne njegovo mišljenje tko je kriv.
Sud, ili kako ga ja zovem ovdje - mišljenje, je samo konstatacija. Isto je tako mogao reći da nitko nije kriv, ili da su svi pravi. U smislu pravde (bez obzira na čemu se ona temelji) takve konstatacije ništa ne znače.
Primjer je čudan.
Zašto parničari kažu da su zakasnili?:confused:

musa
12.03.2010., 12:31
Parničari traže da im se pravedno presudi.
Presuda ima svoj univerzalni (pravni, vjerski, sportski....itd) oblik, a to je da rješava spor na način da u sebi sadrži rješenje koji je neporecivi temelj za neke buduće odnose. Davud nije donio presudu jer oni traže pravdu, a ne njegovo mišljenje tko je kriv.
Sud, ili kako ga ja zovem ovdje - mišljenje, je samo konstatacija. Isto je tako mogao reći da nitko nije kriv, ili da su svi pravi. U smislu pravde (bez obzira na čemu se ona temelji) takve konstatacije ništa ne znače.
Primjer je čudan.
Zašto parničari kažu da su zakasnili?:confused:

i pored najbolje volje ne mogu se oteti dojmu da ti je ova recenica kontradiktorna tvom pokusaju da argumentujes Davudov stav kao misljenje a ne presudu.

sarmantan_sarlatan
12.03.2010., 12:32
halali (oprosti), ali nije li ta igra detekcije prema necijem identitetu iz RL prije svega nekulturna a onda i prekrsaj prema pravilima foruma? :confused:

osim toga, ako nemas za te slutnje konkretne dokaze iz postova (a nesto se ne sjecam da imaju), to opet namece slutnju ka tome da izvjesni moderatori privatne podatke korisnika i IP adrese odaju drugim obicnim korisnicima (sa kojima su "dobri") na PM ili negdje drugdje i zajedno sa njima gataju ko je "osoba A", ko "osoba B", a ko opet "osoba C" i cekaju pravi moment da Oliveru Mlakaru najave upotrebu kviska :rolleyes:

zvucis kao da si 'taj' :p

Bostan
12.03.2010., 12:37
Zašto parničari kažu da su zakasnili?

a izvini, to ne pise ustvari u Kur'anu, vec je to dio tefsira odakle sam prekopirao ajete (pa se uvukao dio tefsira), iako se da naslutiti da su parnicari dosli u nevrijeme (tj nocu , kad se manje vidi i razaznaje , zato se i Davud prepao...interesantno je i to da u tefsirima veli da cim se davud pokajao 'dvojica' su nestala)

blue bird
12.03.2010., 12:38
Parničari traže da im se pravedno presudi.
Presuda ima svoj univerzalni (pravni, vjerski, sportski....itd) oblik, a to je da rješava spor na način da u sebi sadrži rješenje koji je neporecivi temelj za neke buduće odnose. Davud nije donio presudu jer oni traže pravdu, a ne njegovo mišljenje tko je kriv.
Sud, ili kako ga ja zovem ovdje - mišljenje, je samo konstatacija. Isto je tako mogao reći da nitko nije kriv, ili da su svi pravi. U smislu pravde (bez obzira na čemu se ona temelji) takve konstatacije ništa ne znače.
Primjer je čudan.
Zašto parničari kažu da su zakasnili?:confused:

Haj Servi, bas mi je drago da si se ukljicio:)

Pravda donesena preko autoriteta (suca) u obliku odluke mora postovati dvije stvari:

* pravilnu primjenu materijalnog prava (dakle propisa koji o tome govori, dakle ne 'nula poena sine lege') u ovom slucaju jasno nam je da to kao prekrsaj postoji (zatraziti tudu ovcu s namjerom da je zadrzi) i David to uzima u obzir
i
* pravilnu primjenu procesnog prava gdje u ovom slucaju postoji povreda: oni dolaze ne na glavnu ulaz, nego preko zida u privatne odaje Davida) dakle, povreda prostora, nije sudac u privatnoj funkciji ovdje, da pravorijek donosi u svojoj kuci, vz za to postoji javno mjesto - sud, do saslusanja i druge strane, tojes pravilnog izvodenja postupka dokazivanja, da bi se mogao izreci pravorijek.

servantes
12.03.2010., 12:43
i pored najbolje volje ne mogu se oteti dojmu da ti je ova recenica kontradiktorna tvom pokusaju da argumentujes Davudov stav kao misljenje a ne presudu.

Možda sam se nezgodno izrazio. :ne zna:Htio sam reći da Davud nije izrekao presudu, pošto oni traže pravdu, a pravda je složeniji pojam od običnog mišljenja. Ali i ovo moje obješnjene se da išćitat iz onoga što sam napisao.:)

sarmantan_sarlatan
12.03.2010., 12:43
Haj Servi, bas mi je drago da si se ukljicio:)

Pravda donesena preko autoriteta (suca) u obliku odluke mora postovati dvije stvari:

* pravilnu primjenu materijalnog prava (dakle propisa koji o tome govori, dakle ne 'nula poena sine lege') u ovom slucaju jasno nam je da to kao prekrsaj postoji (zatraziti tudu ovcu s namjerom da je zadrzi) i David to uzima u obzir
i
* pravilnu primjenu procesnog prava gdje u ovom slucaju postoji povreda: oni dolaze ne na glavnu ulaz, nego preko zida) do saslusanja i druge strane, tojes pravilnog izvodenja postupka dokazivanja, da bi se mogao izreci pravorijek.

odnosno, testis unus, testis nullus :p

servantes
12.03.2010., 12:49
Haj Servi, bas mi je drago da si se ukljicio:)

Pravda donesena preko autoriteta (suca) u obliku odluke mora postovati dvije stvari:

* pravilnu primjenu materijalnog prava (dakle propisa koji o tome govori, dakle ne 'nula poena sine lege') u ovom slucaju jasno nam je da to kao prekrsaj postoji (zatraziti tudu ovcu s namjerom da je zadrzi) i David to uzima u obzir
i
* pravilnu primjenu procesnog prava gdje u ovom slucaju postoji povreda: oni dolaze ne na glavnu ulaz, nego preko zida u privatne odaje Davida) dakle, povreda prostora, nije sudac u privatnoj funkciji ovdje, da pravorijek donosi u svojoj kuci, vz za to postoji javno mjesto - sud, do saslusanja i druge strane, tojes pravilnog izvodenja postupka dokazivanja, da bi se mogao izreci pravorijek.
Plava ptico. Mislim da ovdje nije glavno pitanje prava.
Pravno je to prilično čista situacija. Čak i šerijatskog.
Ovdje je nešto drugo u pitanju, a ja još uvijek ne razumijem što.
Tko je Davud?

blue bird
12.03.2010., 12:50
odnosno, testis unus, testis nullus :p

Tako je, dragi kolega:D

blue bird
12.03.2010., 12:54
Plava ptico. Mislim da ovdje nije glavno pitanje prava.
Pravno je to prilično čista situacija. Čak i šerijatskog.
Ovdje je nešto drugo u pitanju, a ja još uvijek ne razumijem što.
Tko je Davud?

Ah, pa to je meni (http://www.forum.hr/showpost.php?p=25514788&postcount=8841) jasno (mozda nisi vidio moj post)...no svida mi se kako su se dobro uklopila ova dva sloja (i tko za koliko jos, sto nam ni ne pada na pamet) dakle i ovo o nekim fundamentima u pravnom postupku.

A Davud je David ofkorz.

sarmantan_sarlatan
12.03.2010., 12:59
Tako je, dragi kolega:D

ma, jok, tako je zenski zeljeti 'biti u pravu'. :p

ibn arebi
12.03.2010., 13:01
Ovo je pitanje postavljeno na "tekiji" pa bi možda odgovor trebalo tražiti među sufijama. Sufijski pogledi na Kur`an su mnogo upečatljiviji i jasniji.
Ova "priča" iz Kur`ana se odnosi na duhovni put derviša.

blue bird
12.03.2010., 13:02
ma, jok, tako je zenski zeljeti 'biti u pravu'. :p

A znaci njet koljega...a glede ovog ma nije, ja uvijek saslusam i drugo svijedocenje o nekoj sitjuejsn:zubo:

blue bird
12.03.2010., 13:03
Ovo je pitanje postavljeno na tekiji pa bi možda odgovor trebalo tražiti među sufijama. Sufijski pogledi na Kur`an su mnogo upečatljiviji i jasniji.
Ova "priča" iz Kur`ana se odnosi na duhovni put derviša.
Odlicnoo ibn arebi, pliz elaboriraj:)

Bostan
12.03.2010., 13:06
Hajde hajde pred ocima je :)

Evo josh jedan dio ajeta koji baca svjetlo na ovo...

"Dusa uljepsava ono za cim zudi" (iz price o Jusufu i braci mu, ih da ne otvaramo tu pricu :), dva tri puta se ista fraza ponavlja i kod zene koja je zeljela da zavede Jusufa s.a.v.s. i kod brace mu, svi kad su ovo priznali (da su zbog toga ustvari grijesili prema Jusufu) su se pokajali)

sarmantan_sarlatan
12.03.2010., 13:06
A znaci njet koljega...a glede ovog ma nije, ja uvijek saslusam i drugo svijedocenje o nekoj sitjuejsn:zubo:

sa pozicije stranke koja je 'u pravu' zelis biti sutkinja koja odlucuje koja je stranka u pravu. :D

haj, vala, ibn arebi, ne bilo ti naredjeno :)

blue bird
12.03.2010., 13:08
sa pozicije stranke koja je 'u pravu' zelis biti sutkinja koja odlucuje koja je stranka u pravu. :D

haj, vala, ibn arebi, ne bilo ti naredjeno :)

Naravno:D no dobro salimo se

ibn arebi
12.03.2010., 13:10
U jednoj od sufijskih knjiga sam pročitao objašnjenje o ovom događaju pa kad to pronađem onda ću "citirati" o čemu se tačno govori.
Ja sam samo nagovijestio da je riječ o duhovnom putu derviša.

sarmantan_sarlatan
12.03.2010., 13:10
Naravno:D no dobro salimo se

Bit ce zgodno vidjet sto ce nam arebi iznijet, jer bas je onaj ciji nick ima, nesto o navedenoj suri govorio, koliko me sijecanje sluzi:mig:

i sjecanje zelis da te sluzi. to vec nije rang sutkinje, nego predsjednice suda :D

a sta je rek'o onaj ciji ovaj nick ima? :)

mislim, ako te sjecanje sluzi :p

servantes
12.03.2010., 13:15
Ah, pa to je meni (http://www.forum.hr/showpost.php?p=25514788&postcount=8841) jasno (mozda nisi vidio moj post)...no svida mi se kako su se dobro uklopila ova dva sloja (i tko za koliko jos, sto nam ni ne pada na pamet) dakle i ovo o nekim fundamentima u pravnom postupku.

A Davud je David ofkorz.

Ma pročitao sam.
Pretpostavljao sam da je Davud David, ali mi je prilično nejasan kontekst priče.
Kao da je izrezana iz nečega i nedovršena.
Isto tako i Jahve i Allah su vrlo surovi Bogovi (nadam se da se netko neće uvrijediti jer, s moje strane, to nije mišljeno u nekom negativnom već u kulturološkom kontekstu) koji "vole" stavljati na kušnju dubinu i razumjevanje vjere običnih smrtnika. Pravo je tada bilo utemeljeno na trascedentnosti vjere, a ne na pravdi koja je za cijelu zapadnu civilizaciju definirana rimskim pravom. Upravo zato očekivana pravda ovih dvaju parničara, kao i očekivana presuda, može biti sasvim različita od onoga što mi svi (bez obzira da li se radi o muslimanima, kršćanima i ateistima) zamišljamo.
Možda bi se trebalo vratiti u doba "proroka", prije ujedinjavanja arapskih plemena. Što je njima bilo važno (bitno) i pravedno?

blue bird
12.03.2010., 13:25
i sjecanje zelis da te sluzi. to vec nije rang sutkinje, nego predsjednice suda :D

a sta je rek'o onaj ciji ovaj nick ima? :)

mislim, ako te sjecanje sluzi :p

Sve da me sluzi:D mada sasvim obrnuto, meni je daleko vece zadovoljstvo 'sluziti' drugome, nekao je puno veca radost u davanju, nego primanju...iako je i tu tanak led ega.

Ja sam to naknadno izbrisala, a izbrisala sam jer nisam ni trebala rec, to ce nam arebi sam reci...odnosno sta se guram i tako...

sarmantan_sarlatan
12.03.2010., 13:29
Sve da me sluzi:D mada sasvim obrnuto, meni je daleko vece zadovoljstvo 'sluziti' drugome, nekao je puno veca radost u davanju, nego primanju...iako je i tu tanak led ega.

tako rob postaje halifa :top:

Ja sam to naknadno izbrisala, a izbrisala sam jer nisam ni trebala rec, to ce nam arebi sam reci...odnosno sta se guram i tako...

a sta bi tebi uopste znacilo znacenje ovih gore ajeta ('ibn arebijevo' ili sta vec jeste, ako govoris o tom ibn arebijevom)?

Bostan
12.03.2010., 13:29
eto necu vise, ako tko odsifrira ovo znati ce da je to to, jer ce mu se nur spustiti (pravi nur , svjetlo, ma zna dervo samo suti nesto), il ce ga bar munja osinut:)

sarmantan_sarlatan
12.03.2010., 13:32
eto necu vise, ako tko odsifrira ovo znati ce da je to to, jer ce mu se nur spustiti (pravi nur , svjetlo, ma zna dervo samo suti nesto), il ce ga bar munja osinut:)

stani malo, jesi li ti retoricki pitao za znacenje ili si od drugih trazio odgovor na pitanje kog sam ne znas?

Bostan
12.03.2010., 13:37
stani malo, jesi li ti retoricki pitao za znacenje ili si od drugih trazio odgovor na pitanje kog sam ne znas?

pitao sam zbog samog procesa razmisljanja kod drugih koja su vrijedna paznje, svaki od njih, a i da malo zaintegriram citaoce za ovo. ne mogu ja odgovor dati , a i kad bi dao odgovor nista ne znaci ako je od mene. znaci vise da ponukam druge da istrazuju.

blue bird
12.03.2010., 13:43
tako rob postaje halifa :top:a sta bi tebi uopste znacilo znacenje ovih gore ajeta ('ibn arebijevo' ili sta vec jeste, ako govoris o tom ibn arebijevom)?

Rekoh, ego je cudna biljka.

Ibin Arabijevo je uvijek znacajno, no ne znam ovo na ato cilja @arebi, pa me zanima paralela sa dervisevim putom.

sarmantan_sarlatan
12.03.2010., 13:46
pitao sam zbog samog procesa razmisljanja kod drugih koja su vrijedna paznje, svaki od njih, a i da malo zaintegriram citaoce za ovo. ne mogu ja odgovor dati , a i kad bi dao odgovor nista ne znaci ako je od mene. znaci vise da ponukam druge da istrazuju.

ih, ti kao kad express najavi na naslovnici 'da li je neko u zenici prebio amela curica', a onda unutra procitas da nije :D

salim se, razumjeli smo se, samo me je vrlo zanimao taj tefsir (te'wil) :)

sarmantan_sarlatan
12.03.2010., 13:48
Rekoh, ego je cudna biljka.

Ibin Arabijevo je uvijek znacajno, no ne znam ovo na ato cilja @arebi, pa me zanima paralela sa dervisevim putom.

a mozes li u recenici-dvije napisati ovdje ibn arebijevo tumacenje, nisam ga citao, a zanima me, ne vjerujem da ce @ibn arebiju zbog tog pobjeci knjiga iz koje zeli citirati :)

blue bird
12.03.2010., 14:01
a mozes li u recenici-dvije napisati ovdje ibn arebijevo tumacenje, nisam ga citao, a zanima me, ne vjerujem da ce @ibn arebiju zbog tog pobjeci knjiga iz koje zeli citirati :)

A mogu, al nakon sto @arebi isprica svoju parabolu.
A mozda Bostan zna, jer je i postavio ovo pitanje da nas potakne:D pa cujemo njega ili kaze da Dervo zna a suti...nadam se da me razumijes.

Bostan
12.03.2010., 14:09
ih, ti kao kad express najavi na naslovnici 'da li je neko u zenici prebio amela curica', a onda unutra procitas da nije :D

salim se, razumjeli smo se, samo me je vrlo zanimao taj tefsir (te'wil) :)

hehehehe stvarno ne mogu to rec i da hocu spetljo bi se.


zikr zikr :) vrata otvara fikra

ibn arebi
12.03.2010., 14:12
A mogu, al nakon sto @arebi isprica svoju parabolu.
A mozda Bostan zna, jer je i postavio ovo pitanje da nas potakne:D pa cujemo njega ili kaze da Dervo zna a suti...nadam se da me razumijes.
Ne mislim davati svoju parabolu jer bi to bilo moje tumačenje, a što se tiče tumačenja Ibn Arebije smatram da je on najpozvaniji za to. Ipak je on Šejhul Ekber.

Derviš
12.03.2010., 14:29
Cuj mene se čeka?:rolleyes: Nisam ja Davud.:D

Al dobro, moje je mišljenje da nemam mišljenje po tom pitanju jer kada BiH ga imao, garant bi bilo pogrešno i morao bih se kajati. Dočim ako se malo strpim, odgovor će sam doći ili neće što bi značilo da nemam tolika pleća da nosim taj teret.
Ako je kompletnan put jednog derviša sazdan u samo jednom koraku, iskoraku iz samoga sebe, onda je priča o Davudu zapravo priča o analoškim i inim nefsanskim opasnostima koje Insana tjeraju da potvrdi poznatu Kur ansku- čovjek je stvoren od žurbe.
Drugo, čovjek sudi na osnovi parcijalnog uvida a derviš ne sudi uopće već postojeći sud koji mu dođe univerzalnim kanalima propušta kroz svoje biće.
Tako ti vidiš da derviš govori i misliš da su to njegove riječi a u biti on poput kakvog odašiljača odašilje riječi koje mu bivaju spuštene.

servantes
12.03.2010., 14:36
Drugo, čovjek sudi na osnovi parcijalnog uvida a derviš ne sudi uopće već postojeći sud koji mu dođe univerzalnim kanalima propušta kroz svoje biće.
Tako ti vidiš da derviš govori i misliš da su to njegove riječi a u biti on poput kakvog odašiljača odašilje riječi koje mu bivaju spuštene.
Ovo mi zvuči vrlo, vrlo neljudski. Čak bi se moglo reći totalna suprotnost i Bogu i čovjeku. Svesti derviša na odašiljač negira i Allaha kao Boga i čovjeka kao čovjeka.:kava:

Lightning
12.03.2010., 14:40
Cuj mene se čeka?:rolleyes: Nisam ja Davud.:DKo to mene spominje? :D

Derviš
12.03.2010., 14:42
Mada, ima u toj priči raznoraznih dubokih tumačenja al sve se svodi na princip kojeg je jednom Insan u jednom kazivanju onomad donio pa kaže:
" Bio je Mujo i reko je da bi te rado okrenuo"
" Ma jeli, pa nije valjda tako rekao? "
" Ma nije, svašta je on nešta pričao al to ti je to ":D

Derviš
12.03.2010., 15:06
Ovo mi zvuči vrlo, vrlo neljudski. Čak bi se moglo reći totalna suprotnost i Bogu i čovjeku. Svesti derviša na odašiljač negira i Allaha kao Boga i čovjeka kao čovjeka.:kava:

Pa dobro moglo bi se reći da je prijemnik prvenstveno a odašiljač je na zahtjev. Da je Davud bio prijemnik njemu ne bi noć smetala da donese sud niti bi se uplašio jer kada imaš uvid u univerzalno, kada si spojen na mrežu nad mrežama, onda je svejedno da li je noć ili je dan.

Derviš
12.03.2010., 15:07
Ko to mene spominje? :D

Jedna mala plava:p:cerek:

blue bird
12.03.2010., 15:10
Ma pročitao sam.
Pretpostavljao sam da je Davud David, ali mi je prilično nejasan kontekst priče.
Kao da je izrezana iz nečega i nedovršena.
Isto tako i Jahve i Allah su vrlo surovi Bogovi (nadam se da se netko neće uvrijediti jer, s moje strane, to nije mišljeno u nekom negativnom već u kulturološkom kontekstu) koji "vole" stavljati na kušnju dubinu i razumjevanje vjere običnih smrtnika. Pravo je tada bilo utemeljeno na trascedentnosti vjere, a ne na pravdi koja je za cijelu zapadnu civilizaciju definirana rimskim pravom. Upravo zato očekivana pravda ovih dvaju parničara, kao i očekivana presuda, može biti sasvim različita od onoga što mi svi (bez obzira da li se radi o muslimanima, kršćanima i ateistima) zamišljamo.
Možda bi se trebalo vratiti u doba "proroka", prije ujedinjavanja arapskih plemena. Što je njima bilo važno (bitno) i pravedno?
To ti se s pravom cini jer nemas ispred sebe citavu suru, evo gledaj kako zapocinje prica o Davidu:

38:21 Has the Story of the Disputants reached thee? Behold, they climbed over the wall of the private chamber // Da li je prica o sporiteljima dosla do vas? Stani i pocuj, popeli su se preko zida do privatnih odaja//

Dakle ovdje se upucuje sasvim jasno na pricu iz SZ (koju sam linkala prije: 2 Samuel 12:1-9 (http://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+12%3A1-9&version=NIV)) te se nema potrebe ponovo ju ispricati ab ovo.


Meni se cini, da je pravo kao pravda ovdje pokazano, povezano sa onim gore, jer ocito David ne moze suditi samo tako olako, a da i sam ne bude suden - dakle vezan nekim moralnim sustavom odozgora.

blue bird
12.03.2010., 15:13
Ne mislim davati svoju parabolu jer bi to bilo moje tumačenje, a što se tiče tumačenja Ibn Arebije smatram da je on najpozvaniji za to. Ipak je on Šejhul Ekber.

Nisam mislia 'tvoju' parabolu kao tvoju interpretaciju, nego ono sto si nam najavio da ti je poznato kao tumacenje, a u svezi dervisevog duhovnog puta.

Derviš
12.03.2010., 15:20
Ko to mene spominje? :D

Davud stavlja prigovor, zašto niste došli po danu?
Znači i prije nego što je počeo suditi, pošao je prigovarati čime je pokazao klasičnu pobunu na poredak stvari po kojima je Allahovo sve što je na nebesima i na zemlji i biva kaznjen...

blue bird
12.03.2010., 15:24
Davud stavlja prigovor, zašto niste došli po danu?
Znači i prije nego što je počeo suditi, pošao je prigovarati čime je pokazao klasičnu pobunu na poredak stvari po kojima je Allahovo sve što je na nebesima i na zemlji i biva kaznjen...

Znaci po tebi otpada ovo glede pravnih stvari 'cujmo i drugu stranu' ili uredujmo u uredu, kao javnoj prostoriji, ili po danu ?

...sto bi znacilo da se sudac ponasa kao bog, sudi gdje mu padne na pamet i kad mu padne na pamet, ne cini li ti se to jako cudno?

Derviš
12.03.2010., 15:31
Znaci po tebi otpada ovo glede pravnih stvari 'cujmo i drugu stranu' ili uredujmo u uredu, kao javnoj prostoriji, ili po danu ?

...sto bi znacilo da se sudac ponasa kao bog, sudi gdje mu padne na pamet i kad mu padne na pamet, ne cini li ti se to jako cudno?

Ne otpada, to sve stoji, nema kontradikcije.

blue bird
12.03.2010., 15:36
Ne otpada, to sve stoji, nema kontradikcije.
Kako nema? Ti kazes da 'je poceo prigovarati' i time 'pokazao kalsicnu pobunu na vjecni poredak stvari'?

A ja ti govorim da 'buna' je pravno ovdje relevantna i da je to David uocio, kao sto bi svaki sudac uocio (povrede procesnih pravila):ne zna:

Stoga, objasni mi malo tu 'ne-kontradikciju' molim.

Derviš
12.03.2010., 15:53
Kako nema? Ti kazes da 'je poceo prigovarati' i time 'pokazao kalsicnu pobunu na vjecni poredak stvari'?

A ja ti govorim da 'buna' je pravno ovdje relevantna i da je to David uocio, kao sto bi svaki sudac uocio (povrede procesnih pravila):ne zna:

Stoga, objasni mi malo tu 'ne-kontradikciju' molim.

Umjesto bune mogao je konstatirati prekršaj suda i naručiti gospodu da dođu u radno vrijeme suda ili ih primiti kad ih je primio bez da se čudi njihovom dolasku u to vrijeme. Odnosno, njegovo je da sudi a ne da ulazi u stvari koje ga se ne tiču, jer mogao ih je isto tako pitati zašto nisu ništa jeli ili pišu li u slobodno vrijeme po forumu što je jednako relevantno kao i pitanje zašto ste sada došli.

blue bird
12.03.2010., 15:57
Umjesto bune mogao je konstatirati prekršaj suda i naručiti gospodu da dođu u radno vrijeme suda ili ih primiti kad ih je primio bez da se čudi njihovom dolasku u to vrijeme. Odnosno, njegovo je da sudi a ne da ulazi u stvari koje ga se ne tiču, jer mogao ih je isto tako pitati zašto nisu ništa jeli ili pišu li u slobodno vrijeme po forumu što je jednako relevantno kao i pitanje zašto ste sada došli.

Ali David je vrlo brzo shvatio da nije pravilno postupio, i da je u sirem smislu o njemu bila rijec i da je ovo bilo iskusavanje.

Nego me znaima gdje je i 'kontradikcija' i sto je 'vjecni poredak' koji on nije prepoznao u ovoj konketnoj situacji, a spomenuo si zakasnjeli dolazak?

Bostan
12.03.2010., 15:59
Umjesto bune mogao je konstatirati prekršaj suda i naručiti gospodu da dođu u radno vrijeme suda ili ih primiti kad ih je primio bez da se čudi njihovom dolasku u to vrijeme. Odnosno, njegovo je da sudi a ne da ulazi u stvari koje ga se ne tiču, jer mogao ih je isto tako pitati zašto nisu ništa jeli ili pišu li u slobodno vrijeme po forumu što je jednako relevantno kao i pitanje zašto ste sada došli.

Mogo im je i kafu pristavit :flop:

Derviš
12.03.2010., 16:11
Mogo im je i kafu pristavit :flop:

Ne kontam ovo s kafom.

Bostan
12.03.2010., 16:15
Ne kontam ovo s kafom.

ama nasmijah se (od srca) onom tvom opisu (sta je moglo bit) reko josh da im je kafu kakvu napravio onu vrucu , bosansku.:mig:

Derviš
12.03.2010., 16:17
Ali David je vrlo brzo shvatio da nije pravilno postupio, i da je u sirem smislu o njemu bila rijec i da je ovo bilo iskusavanje.

Nego me znaima gdje je i 'kontradikcija' i sto je 'vjecni poredak' koji on nije prepoznao u ovoj konketnoj situacji, a spomenuo si zakasnjeli dolazak?

U tome što je brzo shvatio su sasvim druge poruke, pitala si za sudski proces i našla kontradikcije koje sam objasnio da ih nema.
Vječni poredak je da sve što se događa događa se Njegovom voljom a naši postupci su samo kušnja nama i koliko smo u skladu sa Njim toliko manje grijesimo a bit ćemo u skladu samo onoliko koliko nam to On dopusti.

Shady
12.03.2010., 16:19
oprez sa brkanjem izraza.
ذرة zerretun = najsitnija cestica (harf zal)
زهرة zehretun = cvijet, sjaj, ljepota (harf zaa),

od toga ide ime Zehra = zena svijetla lica (http://www.sehur.net/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5)

prema tome, zerra je najsitnija cestica a ne zehra :mig:

Ok, hvala! :top: Allah te nagradio i jedan ti grijeh otpisao. :mig:

Zašto parničari kažu da su zakasnili?:confused:
Zato što - kad dvojica imaju spor, pa odlažu njegovo rješenje - svaki dan odlaganja je i dan kašnjenja.
Zato su njih dvojica požurili Davidu, da bi imali manje grijeha kod sebe, tj. da što prije riješe spor.
Lijepo je imati izmirene račune sa svakim; hodiš ulicom sa znanjem da nisi nikom ništa loše učinio. :) Pozdrav

blue bird
12.03.2010., 16:23
U tome što je brzo shvatio su sasvim druge poruke, pitala si za sudski proces i našla kontradikcije koje sam objasnio da ih nema.
Vječni poredak je da sve što se događa događa se Njegovom voljom a naši postupci su samo kušnja nama i koliko smo u skladu sa Njim toliko manje grijesimo a bit ćemo u skladu samo onoliko koliko nam to On dopusti.

Ne mogu reci da sam ubrala povredu vjecnog poretka i povrede istog u ovom konkretnom slucaju (kasnjenja i pitanja zasto se nije doslo u 'uredovno' vrijeme...osobito zato sto se vrijeme ni ne spominje, nego samo preskakanje preko zida i tada ih David nista ne pita, nego ga oni sami umiruju rijecima 'nemaj straha, mi smo samo dvojica u sporu....'), al dobro...

Derviš
12.03.2010., 16:46
Ne mogu reci da sam ubrala povredu vjecnog poretka i povrede istog u ovom konkretnom slucaju (kasnjenja i pitanja zasto se nije doslo u 'uredovno' vrijeme), al dobro...


Vidi, dva su moguća razloga zašto on njih pita.
1. Da testira njihovu svjesnost sto oni pokažu iz prve odgovorivsi da su zakasnili. ( preuzimaju krivicu na sebe po uzorku na Adema )
2. Da pokaže svoju trenutnu nesvjesnost, zaborav, gaflet jer on njih pita zašto...kao da je u stanju nešto promijeniti shodno odgovoru sto u prevodu znaci da sebi pripisuje moć a moć je samo kod Allaha.

Još mi nešto pada na um po pitanju sudstva. ( bostanova kava hehe)

On njih pita zašto i time stvara prisniji odnos sa njima sto u sudstvu svakako treba izbjegavati.

Derviš
12.03.2010., 16:54
Joj kako je ovo sve skupa opsirno gradivo...

servantes
12.03.2010., 16:56
Mogo im je i kafu pristavit :flop:

Dobro bi došla i jedna pita (http://www.youtube.com/watch?v=EcjH4jPjEgw&feature=related). I mrtva usta bi je jela.:cerek:

blue bird
12.03.2010., 17:14
Vidi, dva su moguća razloga zašto on njih pita.
1. Da testira njihovu svjesnost sto oni pokažu iz prve odgovorivsi da su zakasnili. ( preuzimaju krivicu na sebe po uzorku na Adema )
2. Da pokaže svoju trenutnu nesvjesnost, zaborav, gaflet jer on njih pita zašto...kao da je u stanju nešto promijeniti shodno odgovoru sto u prevodu znaci da sebi pripisuje moć a moć je samo kod Allaha.

Još mi nešto pada na um po pitanju sudstva. ( bostanova kava hehe)

On njih pita zašto i time stvara prisniji odnos sa njima sto u sudstvu svakako treba izbjegavati.


Aj mi sad reci Dervo, gdje si ti pronaso u navedenoj suri (Sad):

* vrijeme dolaska dvojice parnicara
* Davidov upit zasto kasne?I kad bi bilo receno, mislim da je ovo strecing:ne zna: naspram ideje da se cuje i druga strana, da pravda nije na strani mocnika, nego istine i pravednosti - objektivnost da se vidi kako lako zapravo prepoznajemu krivnju u drugih dok istu stvar i sami radimo, ali i spremnost da uvidimo i priznamo vlastitu gresku ...

Tica
12.03.2010., 18:05
Ovo je pitanje postavljeno na "tekiji" pa bi možda odgovor trebalo tražiti među sufijama. Sufijski pogledi na Kur`an su mnogo upečatljiviji i jasniji.
Ova "priča" iz Kur`ana se odnosi na duhovni put derviša.
----------------------------------------------------------------------------
Mislim da je ovdje riječ o 99-bijelih ovaca,i ona 100-crna ovca!
A ona služi da se stado obilježi!Zato je tražio i nju,ona je broj jedan među ostalima!
Selam!:)

Derviš
12.03.2010., 18:20
Aj mi sad reci Dervo, gdje si ti pronaso u navedenoj suri (Sad):

* vrijeme dolaska dvojice parnicara
* Davidov upit zasto kasne?I kad bi bilo receno, mislim da je ovo strecing:ne zna: naspram ideje da se cuje i druga strana, da pravda nije na strani mocnika, nego istine i pravednosti - objektivnost da se vidi kako lako zapravo prepoznajemu krivnju u drugih dok istu stvar i sami radimo, ali i spremnost da uvidimo i priznamo vlastitu gresku ...

Neznam zašto ali ne radi mi copy pejst opcija ( kad odaberem tekst koji bi copy, otvara mi se prozorčić koji mi daje opcije kao da je flash ili neš' tome slično...:ne zna: ) tako da ti ne mogu pejstati ali tamo fino piše: Zašto niste došli u toku dana? ( što je prigovor a šta tebi nije jasno jer očito je da ja slabo objašnjavam...) a David ih ne pita zašto kasne ( gdje si to našla da sam ja rekao? ). ovo me podsjeća na igru gluhih telefona...

blue bird
12.03.2010., 19:11
Neznam zašto ali ne radi mi copy pejst opcija ( kad odaberem tekst koji bi copy, otvara mi se prozorčić koji mi daje opcije kao da je flash ili neš' tome slično...:ne zna: ) tako da ti ne mogu pejstati ali tamo fino piše: Zašto niste došli u toku dana? ( što je prigovor a šta tebi nije jasno jer očito je da ja slabo objašnjavam...) a David ih ne pita zašto kasne ( gdje si to našla da sam ja rekao? ). ovo me podsjeća na igru gluhih telefona...

Pa ovdje (zasto kasne misleci na zasto nisu dosli u uredovno vrijeme, preko dana):

Derviš kaže:
Vidi, dva su moguća razloga zašto on njih pita.
1. Da testira njihovu svjesnost sto oni pokažu iz prve odgovorivsi da su zakasnili. ( preuzimaju krivicu na sebe po uzorku na Adema )
2. Da pokaže svoju trenutnu nesvjesnost, zaborav, gaflet jer on njih pita zašto...kao da je u stanju nešto promijeniti shodno odgovoru sto u prevodu znaci da sebi pripisuje moć a moć je samo kod Allaha.

a drugo, moguce da imam neki drugi Kur'an:zubo:, jer evo linka (http://www.muslimaccess.com/quraan/arabic/038.asp) na suru Sad i pogledaj od 38:21 do ukljucivo 38:26, ovo sto raspravljamo i sto je Bostan postavio kao temicu i nidje kad su dosli:confused:

Bostan
12.03.2010., 19:16
selam , vec rekoh prije , pitanje Davuda 'zasto niste dosli po danu' nije u Kur'anu vec je dio tefsira, iako se da naslutiti da je bila noc (tj vrijeme kada se tesko razaznaje) a oni su poput 'lopova' uletili Sulejmanu i on se prepao malo.

blue bird
12.03.2010., 19:16
----------------------------------------------------------------------------
Mislim da je ovdje riječ o 99-bijelih ovaca,i ona 100-crna ovca!
A ona služi da se stado obilježi!Zato je tražio i nju,ona je broj jedan među ostalima!
Selam!:)

Vidis i ovo je interesantno, to je onda prica iz NZ, o Isusu i izgubljenoj ovcici...no ne mislim da se o tome ovdje radi:ne zna:

blue bird
12.03.2010., 19:19
selam , vec rekoh prije , pitanje Davuda 'zasto niste dosli po danu' nije u Kur'anu vec je dio tefsira, iako se da naslutiti da je bila noc (tj vrijeme kada se tesko razaznaje) a oni su poput 'lopova' uletili Sulejmanu i on se prepao malo.

Aleluja, pa zato se ja cudom cudim i reko, koji ja to Kur'an citam:D

Jaoj Dervo moj, sta cu s tobom:D

Bostan
12.03.2010., 19:24
Aleluja, pa zato se ja cudom cudim i reko, koji ja to Kur'an citam:D

Jaoj Dervo moj, sta cu s tobom:D

Mislim da zbog tefsira i prica iz SZ se uzima pretpostavka da je onaj koji ima 99 ovaca zelio da otme ovome drugome jednu, svo vrijeme prica se do sada u tom smijeru. Ali Kur'anska prica (bez tefsira) veli da onaj sto je imao 99 ovaca je trazio od ovoga sto ima jednu da mu 'zajmi' ovcu, i nadjacao ga argumentima u tome. Dakle oni su se dogovorili (posto su bili ortaci na neki nacin), i sad ovaj sto je imao ovcu jednu se predomislja i tuzi se na ovoga sto ima 99, jer mu je jako stalo do te ovce i mnogo je voli, zelja za njom ga je vratila na stanje prije dogovora).

blue bird
12.03.2010., 19:31
Mislim da zbog tefsira i prica iz SZ se uzima pretpostavka da je onaj koji ima 99 ovaca zelio da otme ovome drugome jednu, svo vrijeme prica se do sada u tom smijeru. Ali Kur'anska prica (bez tefsira) veli da onaj sto je imao 99 ovaca je trazio od ovoga sto ima jednu da mu 'zajmi' ovcu, i nadjacao ga argumentima u tome. Dakle oni su se dogovorili (posto su bili ortaci na neki nacin), i sad ovaj sto je imao ovcu jednu se predomislja i tuzi se na ovoga sto ima 99, jer mu je jako stalo do te ovce i mnogo je voli, zelja za njom ga je vratila na stanje prije dogovora).

Ne bih o tome znala, al mi je sasvim jasno, kao sto rekoh iz 38:2 (Has the Story of the Disputants reached thee? Behold, they climbed over the wall of the private chamber) jasno da upucuje na 2 Samuel 12:1-9 (http://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+12%3A1-9&version=NIV).
Ljudi dragi procitaje linkove.

Lightning
12.03.2010., 19:31
Jedna mala plava:p:cerek:

Oj, ovo me podsjeti na jednog nastavnika hemije, koji je na casu rekao
:" Hej ti mala plava, ko zelena trava". Lik je inace malo puko na zivcima, provala žešća :rofl::rofl:

Bostan
12.03.2010., 19:34
Ne bih o tome znala, al mi je sasvim jasno, kao sto rekoh iz 38:2 (Has the Story of the Disputants reached thee? Behold, they climbed over the wall of the private chamber) jasno da upucuje na 2 Samuel 12:1-9 (http://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+12%3A1-9&version=NIV).
Ljudi dragi procitaje linkove.

Pa dobro to je SZ prica , koju donekle prepricavaju i u tefsirima (ali sa zadrskom ili odbacivanjem jer je nepojmljivo sa pozicije Poslanika da Davud ubije covjeka zbog zene)
Kako rekoh u Kur'anu pise u originalu 'zajmi' , i 'partnerstvo'.
(mada kako rekoh ona prica iz SZ i tafsira ima smisla, opet intrigantno je sto se spominje zejmljenje ,a ne otimacina, i partnerstvo)

blue bird
12.03.2010., 19:40
Pa dobro to je SZ prica , koju donekle prepricavaju i u tefsirima (ali sa zadrskom ili odbacivanjem jer je nepojmljivo sa pozicije Poslanika da Davud ubije covjeka zbog zene)
Kako rekoh u Kur'anu pise u originalu 'zajmi' , i 'partnerstvo'.
(mada kako rekoh ona prica iz SZ i tafsira ima smisla, opet intrigantno je sto se spominje zejmljenje ,a ne otimacina, i partnerstvo)

To sam ja napocetku odmah naglasila (jer su mi poznata tumacenja i jedna i druga) i rekla da necemo ulaziti u razlicite price oko Davida i Urijaha...etc

#884I
Zato sto se prica (hipotetski slucaj) odnosi na Davida: jer upravo je on bio taj mocnik sa 99 zena (broj ne uzeti kao tocan izricaj, vec kao metaforu brojnosti) i to mu, uz sve sto je imao i bio kralj, nije bilo dovoljno - vec je morao uzeti i Bathshebu, ne bilo koju zenu, nego majku buduceg velikog imena SZ;kralja Solomona, koja je u to vrijeme bila zena njegovog vojnika Urijaha - tako da je opomenut za svoje i da je shvatio (ja sad necu ulaziti u to da je po SZ David dao naredbu da se ubije Urijah, pa onda kako taj dogadaj gleda Kur'an, pa jel inace bio obicaj i ne nesto cudno da se tu vrijem zatazi od drugoga zena i dopusti joj se ili ne...sve to nije bitno za ovaj naravi i trazenje njegove poruke).

Bostan
12.03.2010., 19:47
To sam ja napocetku odmah naglasila (jer su mi poznata tumacenja i jedna i druga) i rekla da necemo ulaziti u razlicite price oko Davida i Urijaha...etc

Pa ok, prica tefsira i SZ ima smisla , ali opet...ima tu nesto josh zanimljivije :) ali treba se maketi iz prijesnje pozicije gledanja (dakle ne radi se o otimacini ,vec o deal-u)

blue bird
12.03.2010., 20:24
Pa ok, prica tefsira i SZ ima smisla , ali opet...ima tu nesto josh zanimljivije :) ali treba se maketi iz prijesnje pozicije gledanja (dakle ne radi se o otimacini ,vec o deal-u)

...ah, te egzegeze...

Derviš
12.03.2010., 21:15
Aleluja, pa zato se ja cudom cudim i reko, koji ja to Kur'an citam:D

Jaoj Dervo moj, sta cu s tobom:D

:cerek: Dobro, moja greška, ja čitao tefsir što je dao Bostan, isto da je sura...:ne zna::D

Nejse, o pobuni onda neki drugi put...:)

Tica
12.03.2010., 22:29
Esselam Alejkum,ljepo vas je čitati.Nego sada mi osta puno rupa,pa kažem sebi,ko će sve ovo pozatvarati,te zasvirah!

Jučer derviš iz tekije u mejhanu pravo ode,
a ja ostah gledajući žedan pokraj hladne vode.

Zašto i ja ne bih išo kad dervišu grijeh nije,
da ugasim barem žeđu sa kapljicom malvazije?

Kada stupih u mejhanu nehotice bacih oči,
sto derviša redom sjedi sakija im piće toči.

Kako kome čašu pruža za meze mu cjelov daje,
kolko su se ponapili jedan drugog ne poznaje.

Bjele čalme i zelene po vazduhu širom lete,
a starijeh fanatika sijevahu glave svete.

Dok iz jednog kuta stade jeka naja i defova,
a u kolo uhvati se sto derviša i šehova.

Sva se pusta krčma ori u zanosu kolko viču,
e bi reko lakom nogom da se zemlje ne dotiču.

A sakija svojim glasom kao slavuj iz daljine,
sve derviše opčarava da se tope od miline.

Tu sam bio i vidio šta od ljudi ljubav tvori,
sto srdaca ko sto zublja na jednome biću gori.:mig:

blue bird
12.03.2010., 22:55
:cerek: Dobro, moja greška, ja čitao tefsir što je dao Bostan, isto da je sura...:ne zna::D

Nejse, o pobuni onda neki drugi put...:)


Ja upitah zuti cvijet // Yunus Emre (http://www.youtube.com/watch?v=1BQ3Wh4MSTo&feature=player_embedded#)

Derviš
12.03.2010., 23:51
Ja upitah zuti cvijet // Yunus Emre (http://www.youtube.com/watch?v=1BQ3Wh4MSTo&feature=player_embedded#)

hvala, stara dobra ilahija:top:

Derviš
12.03.2010., 23:51
Esselam Alejkum,ljepo vas je čitati.Nego sada mi osta puno rupa,pa kažem sebi,ko će sve ovo pozatvarati,te zasvirah!

Jučer derviš iz tekije u mejhanu pravo ode,
a ja ostah gledajući žedan pokraj hladne vode.

Zašto i ja ne bih išo kad dervišu grijeh nije,
da ugasim barem žeđu sa kapljicom malvazije?

Kada stupih u mejhanu nehotice bacih oči,
sto derviša redom sjedi sakija im piće toči.

Kako kome čašu pruža za meze mu cjelov daje,
kolko su se ponapili jedan drugog ne poznaje.

Bjele čalme i zelene po vazduhu širom lete,
a starijeh fanatika sijevahu glave svete.

Dok iz jednog kuta stade jeka naja i defova,
a u kolo uhvati se sto derviša i šehova.

Sva se pusta krčma ori u zanosu kolko viču,
e bi reko lakom nogom da se zemlje ne dotiču.

A sakija svojim glasom kao slavuj iz daljine,
sve derviše opčarava da se tope od miline.

Tu sam bio i vidio šta od ljudi ljubav tvori,
sto srdaca ko sto zublja na jednome biću gori.:mig:

Fin opis zikra, zna li se autor?

~TamijA~
13.03.2010., 01:26
es-Selamu 'alejkum svima ah mašallah što se tekija aktivirala ponovo...

musa
13.03.2010., 05:14
Fin opis zikra, zna li se autor?

ma hajde, zikra ili pijancenja? oni stihovi opisuju pijancenje dervisa, i na to jos treba uduplati zijan tumaceci to zikrom :flop:

...

Kako kome čašu pruža za meze mu cjelov daje,
kolko su se ponapili jedan drugog ne poznaje.

...

laa havle ve laa kuvvete illaa billaah

Derviš
13.03.2010., 08:39
ma hajde, zikra ili pijancenja? oni stihovi opisuju pijancenje dervisa, i na to jos treba uduplati zijan tumaceci to zikrom :flop:laa havle ve laa kuvvete illaa billaah

ma daj musa, pisana je u alegoriji kakvo napijanje, kakav zijan...

Meni se čini da ti nikad nisi bio na derviškom zikru, kad se na kijamu svi zanesu...

musa
13.03.2010., 09:05
ma daj musa, pisana je u alegoriji kakvo napijanje, kakav zijan...

Meni se čini da ti nikad nisi bio na derviškom zikru, kad se na kijamu svi zanesu...

previse opusteno za alegoriju, sto onaj na pocetku veli:

Zašto i ja ne bih išo kad dervišu grijeh nije,
da ugasim barem žeđu sa kapljicom malvazije? :eek::eek:

sto bi zikr bio na pomisao obicnom covjeku grijeh dervisu? :confused:

osim toga, zikr prvenstveno sluzi da smiri srce vjernika i time mu razbistri um, dok u takvim alegorijama se ide u suprotnom smjeru prema nekim emotivnim nemirima srca i prema zamucivanju uma. :rolleyes:

Halveti
13.03.2010., 10:33
merhaba musa :)

Divanskoj poezija je puna simbola. Neki od njih su aşk,şarab,hamr(vino),mejhana,esrar (kanabis), itd.. svaka ta rijec simbolizira nesto pa onda ljude koji nisu upuceni u tematiku zna zbunjivati.
Ali moglo bi se sa neodobravanjem gledati na koristenje tih simbola u sredini kojoj su apsolutno nepoznate.

Tica
13.03.2010., 11:49
Esselam alejkum!

Musa ovaj tvoj kontekst citiranja ,je baš kritički osvrt,još da je tačan pa bi se i složio sa njim,ali!
Nema ovdje ništa zbunjujuće,samo treba dublje razmišljanje,e sad da će ovo shvatiti djete",pa baš i neće!
Treba imati malo filinga za ovu umjetnost,ovo je živo pisanje toga trenutka,da bi se svatilo moraš uči u trenutak"!

Šta je poezija?
Pjesma ptice intelekta!?
Šta je poezija?
Poređenje riječi vječnosti!?

Vrijednost ptice postaje vidljiva kroz to,i otkriva se da li doleti iz usijane peći,ili iz ružičnjaka.
Ona sastavlja poeziju iz Božanskog ružičnjaka,to mami!
To je snaga i hrana iz tih tajnih područja.:mig:

Tica
13.03.2010., 12:27
es-Selamu 'alejkum svima ah mašallah što se tekija aktivirala ponovo...

---------------------------------------------------------------------------

Alejkum selam!:)

musa
13.03.2010., 13:45
merhaba musa :)

Divanskoj poezija je puna simbola. Neki od njih su aşk,şarab,hamr(vino),mejhana,esrar (kanabis), itd.. svaka ta rijec simbolizira nesto pa onda ljude koji nisu upuceni u tematiku zna zbunjivati.
Ali moglo bi se sa neodobravanjem gledati na koristenje tih simbola u sredini kojoj su apsolutno nepoznate.

merhaba Halveti

ako pogledamo prethodne stihove, otisli su stvarno predaleko za ovakav medij.

a ako se i osvrnemo na simboliku poetsku generalno, mada je to duga prica, i tu se otislo predaleko.

zar ne primjecujes da su takvi tokovi sufizma otisli u suprotnim nekim smjerovima i da im je jedino obrazlozenje nista drugo do da cilj opravdava sredstvo, gdje je ovdje cilj ljubav prema Bogu i tu sad ispade haman svako sredstvo dozvoljeno. pomalo me to sve podsjeca na hipi pokret i slicne seme gdje pod opravdanjem ljubavi svasta biva dozvoljeno i go hodati i promiskuitetno se medjusobno odnositi - pa pobogu oni se SAMO vole. imali smo i slican primjer u Tuzli obaranje rekorda javnih poljubaca gdje je im je neko htio skrenuti paznju da razmisle koliko je to kulturno, a oni su samo rekli da je u pitanju LJUBAV, a da kriticarima niko nije kriv sto ne razumiju ljubav. izvini, ali ovakvi sufijski tokovi nisu puno daleko od prethodnih primjera, barem je sablon argumentacije prema onima koji (opravdano) ne razumiju - ISTI.

u sto se to zikr kod dervisa/sufija pretvorio: u tjelesni (ples i gibanje) i duhovni (emotivni, ljubavni, opijajuci, pijani) nemir, pa zar to nije suprotno Kur'anskim rijecima:

ألا بذكر الله تطمئن القلوب

"Reci: 'Allaah ostavlja u zabludi onoga koga On hoće, a k Sebi upućuje onoga ko Mu se pokajnički obraća, one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah pomene, smiruju - a srca se doista, kad se Allah pomene smiruju!'"

musa
13.03.2010., 13:48
ma daj musa, pisana je u alegoriji kakvo napijanje, kakav zijan...

Meni se čini da ti nikad nisi bio na derviškom zikru, kad se na kijamu svi zanesu...

alegorija mora imati mjere, sve mora imati mjere, jer je sve s mjerom stvoreno :)

ps

mozda i ja alegoricki kritikujem :mig:

musa
13.03.2010., 13:55
Esselam alejkum!

Musa ovaj tvoj kontekst citiranja ,je baš kritički osvrt,još da je tačan pa bi se i složio sa njim,ali!
Nema ovdje ništa zbunjujuće,samo treba dublje razmišljanje,e sad da će ovo shvatiti djete",pa baš i neće!
Treba imati malo filinga za ovu umjetnost,ovo je živo pisanje toga trenutka,da bi se svatilo moraš uči u trenutak"!

...

eto sad ja dijete pa ne shvatam i plitko razmisljam. :rolleyes:

a filing za umjetnost treba imati i da shvatis slike akta i poluakta, pa to ne znaci da ih treba svugdje okaciti (niti znaci da su islamski opravdani izlaganje slika golog tijela). :cerek:

ameraga
13.03.2010., 14:12
Musa - dobio + od mene... :mig:

blue bird
13.03.2010., 14:22
Fermentacija u vinu je prosijak koji iste nasu fermenataciju.
Nebo u okretanju je prosijak koji iste nasu svijest.
Vino je intoksicirano u nama, ne mi u vinu,
Tijelo je doslo u postojanje od nas, ne mi od njega.
Mathnawi

* fermentacija je stanje intenzivne aktivnosti

Tica
13.03.2010., 17:50
Brate Mus,a ko je taj koji može da nađe točnu mjeru? Razumijem ovo da si rekao za pretjerivanje,ali za istinu hmm,ko ovdje nema mjeru!?
Znaš onu o dervišu kada se je obratio sufiji,molim da se ne uvrijede oni koji sebe svrstavaju u ovu grupu,na kraju svi smo brača!
O sufi nemoj biti uski čamac koji vodom plovi,lako češ se prevrnuti i utopiti! Jah,nije lako derviš biti,moraš puno čaja piti
Selam!

Halveti
13.03.2010., 20:29
merhaba Halveti

ako pogledamo prethodne stihove, otisli su stvarno predaleko za ovakav medij.

a ako se i osvrnemo na simboliku poetsku generalno, mada je to duga prica, i tu se otislo predaleko.

zar ne primjecujes da su takvi tokovi sufizma otisli u suprotnim nekim smjerovima i da im je jedino obrazlozenje nista drugo do da cilj opravdava sredstvo, gdje je ovdje cilj ljubav prema Bogu i tu sad ispade haman svako sredstvo dozvoljeno. pomalo me to sve podsjeca na hipi pokret i slicne seme gdje pod opravdanjem ljubavi svasta biva dozvoljeno i go hodati i promiskuitetno se medjusobno odnositi - pa pobogu oni se SAMO vole. imali smo i slican primjer u Tuzli obaranje rekorda javnih poljubaca gdje je im je neko htio skrenuti paznju da razmisle koliko je to kulturno, a oni su samo rekli da je u pitanju LJUBAV, a da kriticarima niko nije kriv sto ne razumiju ljubav. izvini, ali ovakvi sufijski tokovi nisu puno daleko od prethodnih primjera, barem je sablon argumentacije prema onima koji (opravdano) ne razumiju - ISTI.

u sto se to zikr kod dervisa/sufija pretvorio: u tjelesni (ples i gibanje) i duhovni (emotivni, ljubavni, opijajuci, pijani) nemir, pa zar to nije suprotno Kur'anskim rijecima:

ألا بذكر الله تطمئن القلوب

"Reci: 'Allaah ostavlja u zabludi onoga koga On hoće, a k Sebi upućuje onoga ko Mu se pokajnički obraća, one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah pomene, smiruju - a srca se doista, kad se Allah pomene smiruju!'"

musa :) (nemoj krivo tumacit ovaj smajl, jako si mi drag pa svaki tvoj post izmami osmijeh na moje lice)

Odbacimo li sve ono sto je van serijata,ostaju i dalje neke stvari koje su tebi nejasne i neshvatljive premda su hakikatski prihvatljive. Razlika je u pristupu ali u sustini ne.

musa
13.03.2010., 21:46
...

Odbacimo li sve ono sto je van serijata,ostaju i dalje neke stvari koje su tebi nejasne i neshvatljive premda su hakikatski prihvatljive. Razlika je u pristupu ali u sustini ne.

nemam nista protiv tog segmenta, daleko od toga da mi je sve jasno i shvatljivo :mig:

Halveti
13.03.2010., 23:07
u sto se to zikr kod dervisa/sufija pretvorio: u tjelesni (ples i gibanje) i duhovni (emotivni, ljubavni, opijajuci, pijani) nemir, pa zar to nije suprotno Kur'anskim rijecima:

ألا بذكر الله تطمئن القلوب

"Reci: 'Allah ostavlja u zabludi onoga koga On hoće, a k Sebi upućuje onoga ko Mu se pokajnički obraća, one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah pomene, smiruju - a srca se doista, kad se Allah pomene smiruju!'"

"Nemir" ide zajedno sa smirajem. Hadis:"Hubbul Vatan minel Iman" (Ljubav prema Domovini proizlazi iz imana). Muhaddisi kazu da se u ovom hadisu radi o ebedi Vatanu a ne ovom prolaznom. "Nemir" proizlazi iz privremene "odvojenosti" od Vatana. Zato Sejh Muzaffer k.s. kaze: Ako ne places na spomen Allaha trebas plakati sto ne places. Upravo zbog te ljubavi Hazreti Pir Mevlana dan svoje smrti opisuje rijecima Šeb-i Arus tj- Dan Svadbe. U ljubavi nema logike a pokazatelj ljubavi je zrtvovanje...

Bostan
13.03.2010., 23:59
"Nemir" ide zajedno sa smirajem. Hadis:"Hubbul Vatan minel Iman" (Ljubav prema Domovini proizlazi iz imana). Muhaddisi kazu da se u ovom hadisu radi o ebedi Vatanu a ne ovom prolaznom. "Nemir" proizlazi iz privremene "odvojenosti" od Vatana. Zato Sejh Muzaffer k.s. kaze: Ako ne places na spomen Allaha trebas plakati sto ne places. Upravo zbog te ljubavi Hazreti Pir Mevlana dan svoje smrti opisuje rijecima Šeb-i Arus tj- Dan Svadbe. U ljubavi nema logike a pokazatelj ljubavi je zrtvovanje...

hah priroda ljubavi je zelja za necim nepostojecim, kako bi se tome ne postojucem podarilo postojanje(kako bi se onaj koji zeli spojio sa onim sto se zeli). Kada se to sto se zeli zadobije, tu ljubav prestaje(u zelji za tom stvari),ili se prenosi ista ta zelja na ocuvanje postojanja te stvari(ili necega drugoga u njoj). U svakom slucaju predmet kojem se zudi uvjek je nepostojanje po svojoj prirodi, jer to iziskuje sama zudnja (koja po svojoj prirodi zudi za necim sto nema).Zbog toga sto je predmet ljubavi uvjek nepostojanje, nemoguce je definisati ljubav.Moze se samo reci da ljubav nije ljubavnica. Ili kako sufije kazu "svi vele da sam zaljubljen a niko ne zna u koga".

Tica
14.03.2010., 01:07
hah priroda ljubavi je zelja za necim nepostojecim, kako bi se tome ne postojucem podarilo postojanje(kako bi se onaj koji zeli spojio sa onim sto se zeli). Kada se to sto se zeli zadobije, tu ljubav prestaje(u zelji za tom stvari),ili se prenosi ista ta zelja na ocuvanje postojanja te stvari(ili necega drugoga u njoj). U svakom slucaju predmet kojem se zudi uvjek je nepostojanje po svojoj prirodi, jer to iziskuje sama zudnja (koja po svojoj prirodi zudi za necim sto nema).Zbog toga sto je predmet ljubavi uvjek nepostojanje, nemoguce je definisati ljubav.Moze se samo reci da ljubav nije ljubavnica. Ili kako sufije kazu "svi vele da sam zaljubljen a niko ne zna u koga".

Kako se može imati želja za nečim nepostojećim,apsurd!
Može se želiti samo ono što postoji,zar ne?
Ljubav kao želja! Ko to traži,to i dobije.
Ljubav kao ljubav,e to je ono pravo!
Sa osmjehom na licu,uživam u tom piću.:)

Bostan
14.03.2010., 01:46
Kako se može imati želja za nečim nepostojećim,apsurd!
Može se želiti samo ono što postoji,zar ne?
Ljubav kao želja! Ko to traži,to i dobije.
Ljubav kao ljubav,e to je ono pravo!
Sa osmjehom na licu,uživam u tom piću.:)

Pa uvijek se zeli ono sto se nema , jer to zelja od sebe iziskuje, u susitni sve mimo Boga je nepostojanje po sebi.Bog pozelje nepostojecem dati postojanje i tako to bi, a nepostojuce (koje je uvedeno tom zeljom Njegovom) zeli za Njime, nacelo zelje je uvjek isto (jer 'mi' kao nepostojeci zudimo za necim sto nemamo, tj Bogom), pa cak i kada se voli nesto mimo Njega(posto je sve mimo Njega nepostojece, sustinski ne voli se ta stvar nego On koji je skriveno u njoj, ali sa nase strane zastrtosti od Njega zivimo u iluziji (ne znanju) da volimo 'tu i tu osobu, ili tu i tu stvar')...dok se ne skinu perde.
Npr

Kada smo mu Mi pokazali u popodnevlju besprijekorne pasmine konja
A on (Sulejman) rece,
Zaista u prednost dajem ljubavlju prema dobru(ovosvjetskome) nad zikrom Gospodara.Sve dok ne iscezose iza zastora,
Vratite mi ih!
Zatim ih poce milovati po nogama i vratu.

I zaista kušali smo Sulejmana, i stavili smo ga na Prijestolje tijela,
zatim se okrenuo i rekao,
O Gospodaru
oprosti mi
i daruj mi Kraljevstvo
koje nece pripasti nikome iza mene,
I zaista Ti si Darivaoc.
(Kur'an , dio sure Sad)

Tica
14.03.2010., 09:04
Esselam alejkum!

Nepostojanje i neimanje su dva različita pojma,samo ih povezuje negacija!Rečeno je On je Bio i BiĆe,znači apsolutnost!Gledajuči stvaranje gdje se govori o Ruhu",koji je udahnut od Gospodarevog Bića,šta se da zaključiti?Za mene je negirati stvorenja i stvoreno prepotentno do krajnjih granica,ako je rečeno:Stvoreni ste da bi ste me spoznali,to govori da ako nas nema u postojanju onda nema ni spoznaje!Ako je Resul-u rečeno:a TI Muhamede,poslan si kao milost svijetovima,haj sad to negiraj!!!

Selam!:)

Bostan
14.03.2010., 09:50
O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan. (Kur'an , sura Fatir ajet 15)

siromasi, fukara ili ti na perzijskom derviš

Tica
14.03.2010., 10:21
O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan. (Kur'an , sura Fatir ajet 15)

siromasi, fukara ili ti na perzijskom derviš

Tamam,tako!
U mene je navika reći da sve što leti na kraju mora i da sleti,e sad da je i pad let,vallah-i jest!

Esselam alejkum,brate Bostane!:)

sarmantan_sarlatan
14.03.2010., 17:19
I zaista kušali smo Sulejmana, i stavili smo ga na Prijestolje tijela,


ne bilo ti naredjeno (da se izrazim ovako, ko ce prevoditi 'zahmet' :D), mozes li ovo iza zareza malo protefsiriti/protumaciti sa duhovne strane?

selam

Shady
14.03.2010., 20:02
i općenito me izbaciš iz takta...

Derviš mora pretrpit. A još ako je i hadžija, čim prije! ;)


Allah! Allah! Noć prolazi, a san oku ne dolazi.
Nigdje glasa žive duše, niti s' grana da zapuše.

Dlanom o dlan - već rastanak! Na dunjaluk pao sanak!
U prozoru zvjezda dvori! Dunjalučko ruho gori.

Srce! broši i đerdani nisu za te' salivani!
Niz tvoj krš se staze steru, utabane u čemeru!

Kofu žuči, srce, nosiš! Za Ahiret stvoreno si!
kad potone mjesec mladi, izlit' ću je na serdžadi.

www.youtube.com/watch?v=EVKK5oVrHdU

Tica
14.03.2010., 21:00
Nekada davno,ovako sve počinju,živio jedan lav u blizini livada bogatih vodom i travom,gdje su pasle mnoge divlje životinje,hraneći se travama i pijući vode tih livada.
Ali život im je kvario lav, koji ih je napadao da bi sebi štogod ulovio za hranu. Životinje su mislile da se mogu osloboditi te napasti, tako da lavu svakoga dana pošalju po jednu životinju kao obrok,pa da ih on ne uznemirava. Kocka bi određivala koja životinja će biti ova žrtva. I jednoga dana kocka je pala na zeca,pa je trebalo da on bude obrok lavu i da zato ode k njemu. Ali zec nije htio da ide,nego je počeo da smišlja varku kako da uništi lava, Stoga je izostao i nije otišao do lava u određeno vrijeme kada je trebalo da lav dobije svoj plijen,nego je otišao kasnije i izvjestio lava da nije mogao da dođe,jer je jedan drugi lav zapriječio njegov put i oduzeo od njega jednog drugog zeca,debelog i dobro ugojenog,kojega su bile poslale životinje lavu na za obrok. Zec je pozvao lava da oslobodi put od tog drugog lava-uljeza tako da mu hrana može stizati bez zastoja. Lav je zahtijevao od zeca da ga odvede do tog mjesta,pa ga je zec odveo do jednog bunara nad koji se lav nadkučio i u vodi vidio svoj lik kao odraz i pomislio da je to taj drugi lav,te navalio na njega da ga ubije i tako pao u bunar. Tako su životinje postale oslobođene od napasti tog lava!
Selam alejkum!

ibn arebi
15.03.2010., 07:00
Nekada davno,ovako sve počinju,živio jedan lav u blizini livada bogatih vodom i travom,gdje su pasle mnoge divlje životinje,hraneći se travama i pijući vode tih livada.
Ali život im je kvario lav, koji ih je napadao da bi sebi štogod ulovio za hranu. Životinje su mislile da se mogu osloboditi te napasti, tako da lavu svakoga dana pošalju po jednu životinju kao obrok,pa da ih on ne uznemirava. Kocka bi određivala koja životinja će biti ova žrtva. I jednoga dana kocka je pala na zeca,pa je trebalo da on bude obrok lavu i da zato ode k njemu. Ali zec nije htio da ide,nego je počeo da smišlja varku kako da uništi lava, Stoga je izostao i nije otišao do lava u određeno vrijeme kada je trebalo da lav dobije svoj plijen,nego je otišao kasnije i izvjestio lava da nije mogao da dođe,jer je jedan drugi lav zapriječio njegov put i oduzeo od njega jednog drugog zeca,debelog i dobro ugojenog,kojega su bile poslale životinje lavu na za obrok. Zec je pozvao lava da oslobodi put od tog drugog lava-uljeza tako da mu hrana može stizati bez zastoja. Lav je zahtijevao od zeca da ga odvede do tog mjesta,pa ga je zec odveo do jednog bunara nad koji se lav nadkučio i u vodi vidio svoj lik kao odraz i pomislio da je to taj drugi lav,te navalio na njega da ga ubije i tako pao u bunar. Tako su životinje postale oslobođene od napasti tog lava!
Selam alejkum!
Vidi se da čitaš Mesneviju.
A dali iko sa ove tekije čita "Sveta svijetla o spoznaji načela tesavvufa" od šejha Abdulvehhaba Eš-Šaranija?
Knjiga izdata u Sarajevu u izdanju El Kalema. Preveo šejh Ismail ef. Ahmetagić a komentare dao šejh h. Salih ef. Ibrišević.

Tica
15.03.2010., 08:38
Vidi se da čitaš Mesneviju.
A dali iko sa ove tekije čita "Sveta svijetla o spoznaji načela tesavvufa" od šejha Abdulvehhaba Eš-Šaranija?
Knjiga izdata u Sarajevu u izdanju El Kalema. Preveo šejh Ismail ef. Ahmetagić a komentare dao šejh h. Salih ef. Ibrišević.
Nisam je ni vidjeo a kamoli čitao,možda i to bude!
Nego imaš fino štivo pod nazivom "Mantikut-Tair"(govor tica)ili ti Conference of the Birds,u njoj ti ima svega za sviju dovoljno,samo treba biti produhovljen",da bi je shvatio,jer čitati a ne znati šta čitaš je izgubljeno vrijeme,kako za tebe tako i za knjigu!

Selam!:)

ibn arebi
15.03.2010., 11:57
Nisam je ni vidjeo a kamoli čitao,možda i to bude!
Nego imaš fino štivo pod nazivom "Mantikut-Tair"(govor tica)ili ti Conference of the Birds,u njoj ti ima svega za sviju dovoljno,samo treba biti produhovljen",da bi je shvatio,jer čitati a ne znati šta čitaš je izgubljeno vrijeme,kako za tebe tako i za knjigu!

Selam!:)

Ako misliš na šejh Attarov "Govor ptica" onda:top:
Tico, ako misliš da si od tih "ptica" mogao bi nam i šta reći iz te ptičije perspektive.
Što se tiče knjige šejha Eš-Šaranija to je kao "derviški ilmihal". Preporučujem svakom ko hoće da ide tim putem da je obavezno pročita.

Bostan
15.03.2010., 15:16
ne bilo ti naredjeno (da se izrazim ovako, ko ce prevoditi 'zahmet' :D), mozes li ovo iza zareza malo protefsiriti/protumaciti sa duhovne strane?

selam

strast (hava ) je ono sto u srcu svakog covjeka (ukljucujuci i vjernike) biva i sto tjera da nesto obozava.Ma sta bilo da se strastveno voli (do bozanstva) neki idol(ili mnostvo njih za svakog covjeka drugaciji) , ili sto drugo (bice neko),pa i sama nasa predstava 'Boga', kada se makne neznanje o tome ukaze se sama strast, ona (koja je skrivena) ponajprije zeli sebe da ucini bogom, najvecim idolom (zbog toga u njoj ima nesto sto pruza zadovoljstvo-blazenost, kao destruktivnost-vatrenost).Ujedno to je jedna od najjacih snaga u covjeku(iako se sakriva iza miliun predmeta obozavanja, ona sama ponajprije zeli biti bog sebi, i tako je Iblis izmislio idole...on sam je bio najstrastveniji vjernik od svih drugih).

Kur'an ovu osobinu strasti istice i veli
"Zar nisi vidio onoga koji je svoju strast za svoga boga uzeo".

Jedini izlaz je tevba (pokajanje), i preuzimanje odgovornosti za svoje postupke.
To nam je od Adema zaduzenje, i njegov shefat za svoje potomke.

Tica
15.03.2010., 19:25
Esselam alejkum!

Ljubav! To je sunce neprestanog sjaja,
to je ptica sreće,blagoslov iz raja!

Ljubav nije kao slavuj tugovati,
ljubav je umrijeti a bez uzdisanja!

Ja ću jednu tajnu sada reći,
od dvije riječi, nije sadržaj ništa veći;

sa ljubavi tvojom ja ću u grob leći,
sa ljubavi tvojom iz njeg u raj preći!

Derviš
15.03.2010., 20:03
Esselam alejkum!

Ljubav! To je sunce neprestanog sjaja,
to je ptica sreće,blagoslov iz raja!

Ljubav nije kao slavuj tugovati,
ljubav je umrijeti a bez uzdisanja!

Ja ću jednu tajnu sada reći,
od dvije riječi, nije sadržaj ništa veći;

sa ljubavi tvojom ja ću u grob leći,
sa ljubavi tvojom iz njeg u raj preći!

Alejkum selam.

mašallah, jel ovo tvoje?

Tica
15.03.2010., 20:09
Alejkum selam.

mašallah, jel ovo tvoje?

Sve je naše,od Raba je!
Selam!:)

Derviš
15.03.2010., 20:11
Sve je naše,od Raba je!
Selam!:)

:rofl:

Znao sam da ćeš mi te sufijske fore:kava::cerek:
De ozbiljno, ili ako baš hoćeš- Da li su preko tebe ponikli i u postojanje došli ti prelijepi stihovi?:)

Tica
15.03.2010., 20:18
:rofl:

Znao sam da ćeš mi te sufijske fore:kava::cerek:
De ozbiljno, ili ako baš hoćeš- Da li su preko tebe ponikli i u postojanje došli ti prelijepi stihovi?:)

Ja sam ti samo ubogi derviš,sufi je nešto drugo,al neka nisi jedini koji ne razumije!Kod mene nema ništa moje,sve je na posudbu, al slatko je jer se zna od koga je!Mogu reći preko mene došlo i u eter prošlo!
Esselam alejkum,ja Mustafa!:)

Derviš
15.03.2010., 20:22
Ja sam ti samo ubogi derviš,sufi je nešto drugo,al neka nisi jedini koji ne razumije!Kod mene nema ništa moje,sve je na posudbu, al slatko je jer se zna od koga je!Mogu reći preko mene došlo i u eter prošlo!
Esselam alejkum,ja Mustafa!:)

Hehe mašallah, osim što si ubogi derviš:kava::cerek:

Hajd nejse, inšallah da budemo derviši:top:

Tica
15.03.2010., 20:30
Hehe mašallah, osim što si ubogi derviš:kava::cerek:

Hajd nejse, inšallah da budemo derviši:top:

Amin ja Rabi!:kava:

Neka ovo bude čaj!:mig:

Derviš
15.03.2010., 20:32
Amin ja Rabi!:kava:

Neka ovo bude čaj!:mig:

Neka bude.

Nego, kojeg si reda, ili si nereda, il si sve odreda?:cerek:

Tica
15.03.2010., 20:41
Neka bude.

Nego, kojeg si reda, ili si nereda, il si sve odreda?:cerek:

Jah,dobar si!
Ja sam magarac,jer ko nije magarac,nevjernikom ga zovu!:)

Derviš
15.03.2010., 21:00
Jah,dobar si!
Ja sam magarac,jer ko nije magarac,nevjernikom ga zovu!:)

Nisi ti magarac, ti si tica, koja leti...i zato leti tico kad ti je Allah dao, leti...:)

To je dar, ne može se naučiti letjeti...

Tica
15.03.2010., 21:01
Atmosfera je teška kao olovo!!!

Iz sve snage, gromko vičem, uzvikujem.

Pohitajte da olovo rastopimo,dovikujem...

A on meni veli:

Sa svojim ćeš glasom u pepeo sagorjeti,hej!
Kao Kerem sa tugom u srcu...

Patnje-mnogo,sapatnika-nigdje.

Uši su srdaca gluve...

Atmosfera je teška kao olovo...

A ja njemu velim:

Neka se pretvorim u pepeo,
kao Kerem sa tugom u srcu...

Ako ja,ako ti, ako mi ne sagorimo,
pa kako će svjetlost odagnati tmine?

Atmosfera je kao zemlja bremenita.

Atmosfera je kao olovo teška.

Vičem gromko,uzvikujem:
Pohitajte da olovo rastopimo-dovikujem...

Selam!

Derviš
15.03.2010., 21:33
Crtica s mog hadža...

Oprosni tawaf.


Stojim, gledam u kjabu i plačem svjestan da me samo sedam krugova dijele od rastanka s Tvojom blizinom i Tvojom bašćom, Plemeniti moj Domaćine. Gledam ljepotu kjabe a suze liju niz moje obraze jer to im je jedini put a da mogu, u nebo bi se vinule, baš kao što bi i ja, stojeći pred sedam krugova tuge, radije da me nema nego da taj teret neizbježni na svojim grudima nosim. Stojim pred mačem sudbine koji reže moju nutrinu nanoseći mi bol. Sedam krugova, samo sedam krugova koji za čas prođu i onda leđa Tvojoj kući okrenuti moram, da mi je u zemlju propasti. Izbičujte mi leđa koja Kjabi se okrenuti moraju, nisu dostojna da ih nosim. Koljena mi klecaju, tijelo drhti a od tuge neizmjerne razboritost mi je isčezla, istopila se, otplovila na suzama kao list nošen žuborom potoka , strujeći koritom sudbine. Zaustavi vrijeme Gospodaru jer ja ovo izdržati ne mogu. Stojim i gledam u Kjabu, bez snage da krenem naprijed. Oh Gospodaru ove časne kuće, kuda da koračam a da me koraci od Tvoje kuće ne odvedu? Ima li lijeka za ovo moje stanje? Dajte mi mač da se borim protiv pera sudbine da poništi ime moje, da nestanem, da me nema na ovoj veličanstvenoj pozornici, u Tvojoj bašći, ispred Tvoje kuće, jer ja odavde otići ne mogu. Stojim i gledam u Tvoju kuću, jer ja se odavde pomaknuti ne smijem. I dok se žamor ljudske vreve kupa u tišini oko Kjabe, moje biće, pod svjetlima Haremskih reflektora, nastavilo je da stoji.
Zapravo, ne znam vam ni danas sa sigurnošću reći, da li sam se ikada odatle i pomaknuo.

http://i67.photobucket.com/albums/h295/musliman/DSCN9789.jpg?t=1268689039

I fotka je 'moja'...

Derviš
15.03.2010., 21:53
Hajd još i ovo i dosta...

Ja sam prvi Hrvatski hadžiJa. To nek se zna, evidentira i u teftere ubilježi da u zaborav ne padne i povijest da zabilježi, tako da znaju svi, pa i oni mi, koji jaaču jaakanjem jakim jačim i od najjačeg mojeg ja, da sam ja i samo ja prvi Hrvatski hadžija. I nemoj da bi se ko sa mnom raspravljao po tom pitanju, ta titula je moja, i ja se sa njom dičim, do nje mi je stalo, o' moje Ja, sunce moje malo.
Naime, prvi sam ušao u avion za hadž. Što naravno, nit ima težinu, nit ozbiljnu analitičku vrlinu, al meni nekako milo, šepurit se titulom što čežnju je u duši svojoj krilo.

Tica
16.03.2010., 05:21
Strijelu aška odapeh,misao za te mi zape.
od tad prsa mi gore,željna tebe da vide...

Ne dirajte medžzube,ne žalite medžnune,
što ko ludi glave gube,svoju Lejlu kada ljube.

Džezbijski je sladak hal,ne treba mu ilmi-hal!

Ova perda od aška,krije miris od Hakka,
ova perda od aška, čuva sliku dženneta.

Ljudi,džini,meleci sve se ljulja u halki,
svi ko jedan postasmo,Muhammeda spoznasmo.

Srce zikrom treperi,željno dragu da vidi,
obrve joj vatrene,a oči joj smaragdne...

Ovaj mešreb žestoki,pamet gubi u halki,
sabljama se sječemo,lailaheilallah...

"Moj dragi,Muhammed je kćeri jerusalimske!"
Sulejman ga spomenu,kevserom se nadahnu...

O,voljeni Ahmede! Zlatnim lancem veži me,
stavi me u okove,molim da ti rob budem.

Ahda tvoga žedan sam,a mirisa željan sam,
pusti me do kevsera,daj mi ahda sa havda!

Selam!

ibn arebi
16.03.2010., 07:14
Hajd još i ovo i dosta...

Ja sam prvi Hrvatski hadžiJa. To nek se zna, evidentira i u teftere ubilježi da u zaborav ne padne i povijest da zabilježi, tako da znaju svi, pa i oni mi, koji jaaču jaakanjem jakim jačim i od najjačeg mojeg ja, da sam ja i samo ja prvi Hrvatski hadžija. I nemoj da bi se ko sa mnom raspravljao po tom pitanju, ta titula je moja, i ja se sa njom dičim, do nje mi je stalo, o' moje Ja, sunce moje malo.
Naime, prvi sam ušao u avion za hadž. Što naravno, nit ima težinu, nit ozbiljnu analitičku vrlinu, al meni nekako milo, šepurit se titulom što čežnju je u duši svojoj krilo.

Koliko je samo onih koji na hadž odoše bez vjere,
a vratiše se sa čvrstim uvjerenjem.
Ima i onih koji odoše sa uvjerenjem,
a vratiše se sa hadža vez vjere.

Derviš
16.03.2010., 07:37
Koliko je samo onih koji na hadž odoše bez vjere,
a vratiše se sa čvrstim uvjerenjem.
Ima i onih koji odoše sa uvjerenjem,
a vratiše se sa hadža vez vjere.

A nije baš tako. Na hadžu si ono što si bio prije hadža, samo čišći. Tamo se sve uvećava a grijesi se brišu, a priroda kakva je tamo dođe do izražaja.
Uglavnom, nema ih koji se vratiše bez vjere...Svak je za barem nijansu bolji.

A taj tekst, nemoj da te zbuni, to je uvod u knjigu koju pišem, i ponekad se bojim da li će ljudi razumjeti...to ja pa ja, to nema veze sa mnom, to je jedan vidi sufi proze na jedan malo provokativan način, eksperimentalan...

ibn arebi
16.03.2010., 07:44
A nije baš tako. Na hadžu si ono što si bio prije hadža, samo čišći. Tamo se sve uvećava a grijesi se brišu, a priroda kakva je tamo dođe do izražaja.
Uglavnom, nema ih koji se vratiše bez vjere...Svak je za barem nijansu bolji.

A taj tekst, nemoj da te zbuni, to je uvod u knjigu koju pišem, i ponekad se bojim da li će ljudi razumjeti...to ja pa ja, to nema veze sa mnom, to je jedan vidi sufi proze na jedan malo provokativan način, eksperimentalan...

Nemoj da i tebe buni ovakav način izražavanja. Ovde se krije mnogo tajni, a za početak ću ti reći da je ovo rekao jedan od evlijulaha.

Derviš
16.03.2010., 09:09
Nemoj da i tebe buni ovakav način izražavanja. Ovde se krije mnogo tajni, a za početak ću ti reći da je ovo rekao jedan od evlijulaha.

Teško je meni osvrtati se na stanja braće i sestara sa kojima sam dijelio dane i sate. Mogu samo o sebi govoriti, ali tu se kriju druge opasnosti, zato je knjizevnost dobra. Uglavnom, ko ide neka gleda, neka dobro gleda, imat će šta vidjeti, naročito kod sebe sama.

Bostan
16.03.2010., 09:22
Teško je meni osvrtati se na stanja braće i sestara sa kojima sam dijelio dane i sate. Mogu samo o sebi govoriti, ali tu se kriju druge opasnosti, zato je knjizevnost dobra. Uglavnom, ko ide neka gleda, neka dobro gleda, imat će šta vidjeti, naročito kod sebe sama.

Pa cek eto ja sam ti svjedokom da je bash tako kako si dozivio (posebice Kabu) , iako nikad nisam bio na Hadzu ;). jel se to pika?

Tica
16.03.2010., 09:36
Nemoj da i tebe buni ovakav način izražavanja. Ovde se krije mnogo tajni, a za početak ću ti reći da je ovo rekao jedan od evlijulaha.

Reče li taj evlijulah ,štagod o srcu u insana?:)

Tica
16.03.2010., 11:09
Opiše me boje, ovog tvog nikaba,
u njima su Indija,Egipat i Saba.

Izludi me zveket, tvojih narukvica,
u njima je osmijeh,svih nebeskih lica.

U mom vrtu, zavodljivi tvoj ljubavni ples,
cvijeću daje miris,zemlji zemljotres.

Obuzmi me,začaraj me,
prema sebi,okreni me.

Povrijedi me,pomiluj me,
samo čujem, tvoje ime...

Zavedi me,povedi me,
u postelju, dovedi me.

Tom ljepotom, obljubi me,
posred srca,dotakni me.

Rastrgaj me, bolom i ekstazom,
uznesi me,tom mističnom stazom.

Moje tijelo, izgara i drhti,
moleći te ,za poljubac smrti...

Osveži me,svojim dahom,
da poteku sokovi...

Od tog daha, ja sve gutam,
jer ko zvijezda, hoću da zaplutam!

U zanosnom moru,neizmjerne ljubavi.

Selam!

ibn arebi
16.03.2010., 12:16
Reče li taj evlijulah ,štagod o srcu u insana?:)
Naravno da je rekao. Insani kjamilu je srce Kjaba. Bio sam počašćen da uđem u nju.

Tica
16.03.2010., 14:31
O ti koji prespavaš noć u svom uživanju,
san ti je samo zajam za bdijenje.
Neće te zaboraviti i ako ti Njega zaboraviš,
Onaj koji je dao vrijeme i koji vrši promjene.
Spletka Vlasnika vremena je vrlo brza!
Ako te uzdigne i spustit će te,
ako ti dadne uspjeh i ojadit će te.
I onaj koji je najviše vezan sa Njim,
i koji je u Njegovoj zaštiti,
uplašen kuca na vrata opreznosti!

O ti kome su dahovi odbrojani,
moraju se oni jednog dana okončati.
Mora doći dan koji neće dočekati noć,
i noć koja neće dočekati sutrašnji dan!

Selam!

Tica
16.03.2010., 15:10
Evo koja iz narodne mudrosti!

Veli svekar snahi:

Hajde,pa nam donesi iz bunara-čatrnje, friške vode,
ovoj u kantama ima tri dana.
E moj svekre,budalo jedna,pomisli snaha,
onoj u bunaru ima i tri mjeseca!:mig:

Tica
16.03.2010., 17:56
Evo još jedan biser!

Nekakav hadžija pošo na Ćabu,pa mu komšije izišle na ispraćaj da ga isprate.
Pa kako se ko sa njim poselami,nako se i zamoli,veli, kupi mi hadžija ovo,
kupi mi hadžija ono...a niko para ne daje!
Tako priđe i nekako dijete,čoban,pa reče:
Evo ti hadžija pet para,pa mi kupi sviralu!
E ti ćeš posvirat,reče hadžija i turi pare u kesu.:)

Selam!

Tica
16.03.2010., 19:11
Teško onom srcu, u kom žar ne gori,
koje strasna ljubav,za drugim ne mori.

Ako koji dan ti,bez ljubavi prođe,
od tog dana nije,za te svano gori!

Donese mi zefir,miris tvojih grudi,
pa mi srce ode,da za tobom bludi!

Sad se mene jadnog,i ne sjeća više,
primilo tvoj miris,pa i tvoje ćudi!

O dervišu,skidaj ruho stanja svoga,
nemoj tijelo žrtvovati radi toga!

De,na rame metni pokrov siromaštva,
u njem,ti si vrijedan sjaja sultanskoga!

Selam!

Derviš
16.03.2010., 22:45
Pa cek eto ja sam ti svjedokom da je bash tako kako si dozivio (posebice Kabu) , iako nikad nisam bio na Hadzu ;). jel se to pika?

Pika se.:)

Čuj, svašta kažu za Kjabu, al mislim da najbolje ona sama za sebe govori.:)

Ništa stvarnije nisam vidio. Pogled na Kjabu je čist, zapravo što je duže gledaš, to je pogled čistiji. Još nešto, Kjaba ne zrači, ona upija, privlači, zvukove, svjetlo, pogled, misao, osjećaj...

Tica
16.03.2010., 22:51
Pika se.:)

Čuj, svašta kažu za Kjabu, al mislim da najbolje ona sama za sebe govori.:)

Ništa stvarnije nisam vidio. Pogled na Kjabu je čist, zapravo što je duže gledaš, to je pogled čistiji. Još nešto, Kjaba ne zrači, ona upija, privlači, zvukove, svjetlo, pogled, misao, osjećaj...

Mašallah,pa je svjetlost skup boja! Mašallah!

Esselam alejkum!

Bostan
16.03.2010., 23:09
Pika se.:)

Čuj, svašta kažu za Kjabu, al mislim da najbolje ona sama za sebe govori.:)

Ništa stvarnije nisam vidio. Pogled na Kjabu je čist, zapravo što je duže gledaš, to je pogled čistiji. Još nešto, Kjaba ne zrači, ona upija, privlači, zvukove, svjetlo, pogled, misao, osjećaj...

E bash si me oraspolozio ovim opisom, nego da pitam ako nije tajna, kako ide pisanje knjige, dokle se doslo (cekamo ovdje ko uzeglo sunce)

Derviš
16.03.2010., 23:13
E bash si me oraspolozio ovim opisom, nego da pitam ako nije tajna, kako ide pisanje knjige, dokle se doslo (cekamo ovdje ko uzeglo sunce)

Mašallah, baš mi je drago da sam nekog oraspoložio.:)

Stalo i stoji. Puna mi kuća, nemam potrebnu samoću, tišinu noći i tako to...

Derviš
16.03.2010., 23:14
Mašallah,pa je svjetlost skup boja! Mašallah!

Esselam alejkum!

Alejkum selam Tico moja lijepa.:)

Bostan
16.03.2010., 23:18
Mašallah, baš mi je drago da sam nekog oraspoložio.:)

Stalo i stoji. Puna mi kuća, nemam potrebnu samoću, tišinu noći i tako to...

e pa da stash , inshallah da nam to izadje u knjizari kakvoj:)

Tica
17.03.2010., 10:17
Bismillahi-Rahmani-Rahim

IKRE!

Svemir je cijeli,nula i od nula je sastavljen,
nula u kojoj su nule,jedna po jedna svukuda razasute.

Nula sama po sebi, vrijednost ne predstavlja nikakvu,
ali kad ispred nule Jedan dođe, vrijednost postaje neprocjenjiva.

Tako povezani svjetovi, svi pred našim očima skladno plove,
i kretanjem svojim, samo dokazuju moć Istinitioga.

Čestice svijetla, samo su sjenke presvijetlog Sunca bića Tvog,
a valovi snažni, samo su blagi drhtaji sa Mora bića Tvog.

Da Allaha nema zar bi nešto moglo da postoji,
zar mogu biti morski valovi a da mora ne bude!?

Nikako!Ako mora nema ni valova neće biti,
tako i sva stvorenja, o postojanju Svemočnog svjedoče!

Sve što postoji,od Allaha samo postoji,
kao i val morski, što se od morske vode ne razdvaja.

Samo što je svaki val, od mora čestica,
a stvorenja nisu, dio svog Tvorca.

U svome hodu na putu istine,o žalosti,mnogi se nisu održali,
ne shvatajući ovo u jamu neznanja su propali.

Navešću jedan primjer,kad se o ovome raspravlja,
obrati pažnju i prihvati ovu dragocjenost.

Iako je pojava dana,dijelo Sunca,ne može se reći,
da je dan dio Sunca,niti nešto što je od njega odvojeno.

Prvo je Sunce,a dan za njim slijedi,
ali ne misli, da je dan odvojen od Sunca.

Dan u stvari nema svojih granica,
to je odraz Sunca,koji se od njega ne razdvaja.

Ovo izlaganje pomaže da se bolje razumije,
primjer sa danom,koji se ne odvaja od Sunca.

Ovakav je i odnos stvorenog,prema Stvoritelju,
svijet se ne može odvojiti od Istinitog (Hakk i halk).

Ali Sunce i dan su blizanci, u pogledu postojanja,
istodobno se pojavljuju i istodobno nestaju.

U času kad se pojavi Sunce,
pojavi se i dan.

U času kad Sunce zađe,
za njim nestaje i dan.

Neprestano (La jezal) otkad teče,ovako teče,
odnos Hakka i halka,

A "da je oduvijek" (Lem jezel),
odnosi se samo na Stvoritelja.

Istiniti je postojao,kad od stvorenja nije bilo ni znaka.
On je Jedan i sada isto tako!

Esselam alejkum!

efendija
17.03.2010., 13:33
Esselamu alejkum!
Vidim da je tekija jako živnula. Drago mi je da se sad na njoj ima šta i pročitati.

Vesselam.

asad
17.03.2010., 14:04
Da se ja vratim na ajet o Davudu.
Povezi te 99 ovci sa 99 Allahovih imena i jednu ovcu sa ismu-l-azamom tj. najvecim imenom. Ko ovaj ajet skonta taj je upozno Allahovo najvece ime.

Tica
17.03.2010., 14:29
IKRE!

Ti si sastavljen od dvoje,čuj me i primi pouku,
od duše koja je visoka i tijela koje je nisko.

Sa svojom dušom, možeš biti primjer Istinitom (Hakk),
a svojim tijelom, sličan si stvorenome (halk).

Kao što ima odnos, između duše i tijela,
slično postoji odnos,između Istinitog i stvorenog (Hakk i halk).

Kada je stvorena tvoja duša,nije bilo tvoga tijela,
tijelo je propadljivo,a duša je trajna.

Duša je zauzela tijelo, od glave do pete,
i svo je tijelo podređeno njoj.

Ona nema strane, ni mjesta,
svi dijelovi u tijelu, su njena imovina.

Puno te imovine, skriveno je od drugih,
ali duši je ona sva poznata i jasna.

Duša ne spava i ne umire,
neuništiva je i vječna.

Ne dijeli se i ne sastavlja-to je njena odlika,
i na prijestolju tijela je močan car.

Niko ne sumnja u postojanje duše,
ali njen bitak ne poznajemo.

Mnoge stvari razumijemo,vidimo i poznajemo,
a duša je od nas skrivena,zar to nije čudno!?

Da li išta na ovome svijetu, ima svojstva duše,
koja su u ovome primjeru nabrojana!?

Eto,duše su sa ovakvim svojstvima,
a tijela imaju druge osobine.

Tijelo i duša -toliko je čudan i nerazumljiv, odnos među njima
a prosudi tek kakva je spoznaja Tvorca.

Stvoritelj je bez primjera i bez sličnosti,
ne može biti ništa, ravno i jednako Njemu.

Kakav god ti primjer dotakne pamet,
od svega toga, Uzvišeni Allah je posve daleko.

Svoje Biće samo On poznaje,
a ljudima je moguća spoznaja, samo Njegovih svojstava.

A Njegova svojstva, nisu ništa drugo nego On,
i ovo je put spoznaji Bića.

Pošto su u dolini ovog proučavanja, učestvovali mnogi prvaci,
ostale su pameti,zapanjene.

Stoga,na ovom trkalištu nemoj poigravati svoga ata,
nije tvoje da se na tome zadržavaš.

Zapanjenost i opet zapanjenost-to je na ovome putu,
pa šta nam je opet činiti,reći ćeš!

Dođi sa ljubavlju i nađi užitak,o ti koji tražiš ljepotu,
ovo ti je zasad,dovoljno kao odgovor!

Selam!:)

Tica
17.03.2010., 14:31
Da se ja vratim na ajet o Davudu.
Povezi te 99 ovci sa 99 Allahovih imena i jednu ovcu sa ismu-l-azamom tj. najvecim imenom. Ko ovaj ajet skonta taj je upozno Allahovo najvece ime.

Dobar si,al zar nije pokriveno,kao ona crna ovca,što bi među bijelima!?:)

Tica
17.03.2010., 14:52
Esselamu alejkum!
Vidim da je tekija jako živnula. Drago mi je da se sad na njoj ima šta i pročitati.

Vesselam.

Alejkum selam!

I pročitati i "naučiti"!
A ko zna, nije loše da obnovi gradivo,jer čovjek je zaboravan,pa eto bujrum!:)

Selam!

asad
17.03.2010., 15:01
Dobar si,al zar nije pokriveno,kao ona crna ovca,što bi među bijelima!?:)

Onaj koji zeli doci do najveceg imena mora prestati traziti i posvetiti se trazenju Imenovanog. Sufije izgube po 30 god. trazeci ime da bi tek na kraju posvetili se Imenovanom pa tek onda otkriju ime, jer:
Dok god si stranac
Ja sam tebi mamac
Ali upoznaj Me iskreno
I Ja cu ti se predstaviti otvoreno

Tica
17.03.2010., 15:12
Onaj koji zeli doci do najveceg imena mora prestati traziti i posvetiti se trazenju Imenovanog. Sufije izgube po 30 god. trazeci ime da bi tek na kraju posvetili se Imenovanom pa tek onda otkriju ime, jer:
Dok god si stranac
Ja sam tebi mamac
Ali upoznaj Me iskreno
I Ja cu ti se predstaviti otvoreno

E lijepo si ovo posureto,nema šta aferim!

Rečeno je,ko se Meni korakom uputi,Ja ću njemu trčeći!
Ko zbog Mene dadne jedno,Ja ću njemu vratiti deset!

A kod traženja,treba imati granice-stid,jer nije fino samo govoriti:daj,daj već treba reći i naj,naj!

Selam,asad!

Bostan
17.03.2010., 15:22
Da se ja vratim na ajet o Davudu.
Povezi te 99 ovci sa 99 Allahovih imena i jednu ovcu sa ismu-l-azamom tj. najvecim imenom. Ko ovaj ajet skonta taj je upozno Allahovo najvece ime.

mashallah konacno jedan paznje vrijedan odgovor :)

sarmantan_sarlatan
17.03.2010., 15:28
Da se ja vratim na ajet o Davudu.
Povezi te 99 ovci sa 99 Allahovih imena i jednu ovcu sa ismu-l-azamom tj. najvecim imenom. Ko ovaj ajet skonta taj je upozno Allahovo najvece ime.

a jesi li ti citao o tom tumacenju ili je tebi 'nadoslo'?

asad
17.03.2010., 17:12
a jesi li ti citao o tom tumacenju ili je tebi 'nadoslo'?

Nisam citao ni tefsir ni te´vil tog ajeta a nije mi nikad ni nampalo da procitam komentar sejhu-l-ekbera Ibn Arebija iako imam njegov tefsir ali ga nisam citao dalje od prve cetri stranice Kur´ana jer sam uvidio da je to dangubljenje.
Ko zeli da upozna sustinu Kur´ana mora povezati ajete u formalnom/bukvalnom djelu, potom ih povezati sa hadisima pa ce mu tek onda biti otvorena sustina. Medjutim, i ta sustina je obicno pametovanje sve dok se ne dobiju otkrovenja pa se stvarnost vidi u pravom obliku.
Evo nesto za razmisljanje:
Allah kaze: O vi koji vjerujete kada ustanete na namaz operite vasa lica i ruke do laktova, potarite vase glave i operite noge do clanaka...
U ovom ajetu abdest se pocinje od lica a ne od ruku iako mi uvjek pocinjemo s rukama. U hadisu Poslanik kaze da kada ustanemo operemo sake 3x jer ne znamo gdje nam je ruka u toku spavanja bila. Znaci, abdest nece biti valjan dok sake kojima se uzima ne budu ciste pa tek onda slijedi pranje od lica. Sada pitanje je sta predstavljaju sake, sta voda, sta lice, sta ruke, sta glava i sta noge? I najvaznije sta predstavlja namaz? Odgovor je u Kur´anu i hadisima pa ko voli istrazivati neka istrazi.

Evo jos materjala za razmisljanje:
Allah kaze: Sjetite Me se i Ja cu se vas sjecati...
Znaci ko hoce da ga se Allah sjeti mora se sjecati Allaha. Ali, Poslanik je rekao da onaj koji donese jedan salavat na njega, da ce na tu osobu Allah donijeti deset salavata. Prema ovom hadisu ispade da se Allah sjeca onog koji se sjeca nekog pored Njega tj. Poslanik, pa da je to cak vrijednije od sjecanja na Allaha, jer ko se sjeti Allaha jednom i Allah se njega sjeca jednom ali ko se sjeti Poslanika jednom Allah se sjeca njega 10x. Kakava se sustina ovdje krije? Odgovor se nalazi u hadisima u Kur´anu i sunnetu koga interesuje.
Takodje, salavat ima isto znacenje kao i salat tj. on je namaz, pa tako ispade da covjek obavlja namaz Allahu i Njegovu Poslaniku, a takodje, prema Kur´anu, Allah i Njegovi meleki obavljaju namaz Poslaniku. Znaci namaz se obavlja u dva pravca: nuzul (silazak) i urudz (penjanje). Ovdje je sustina ajeta: Zaista, u stvaranju nebesa (nuzul) i Zemlje (urudz), i u smjeni dana (zivot) i noci (odjeca kojom se pokriva) je ajet za one koji su posjednici srzi tj. prodiru u sustinu stvari. (Da nebesa simbolisu nuzul a Zemlja urudz dokaz je u suri Tarik, a da dan simbolise zivot a noc odjecu kojom se pokriva dokaz je sura Amme)

Kur´an je toliko interesantan za istrazivanje ali sta cemo kada nam ga je dosadno iscitavati iznova a jos vise uciti ga napamet. Vise volimo citati Ibn Arebija, Rumija itd. iako su oni to svoje znanje crpili iz Kur´ana.

Tica
17.03.2010., 17:57
IKRE!

I ne misli da se ovo tajno skrovište dragulja, nalazi samo preko znanja,
a kada stigneš preko izvora bićeš sretan.

Izvor će tebe dovesti Istinitom,o sretni putniče,
preko tri odabrana položaja (mekama).

Znanje (ilm), izvor (ajn) i Istina (Hakk)-spoznaja na izvoru,
to troje proučavaj,o ti oštroumni.

Sa znanjem, naći izvor-to je dvoje,
a zatim biti na tome i ostati,to je treće.

Ako ne znaš kako se to postiže,zašto čekaš-pitaj i saznaj,
"Pitajte ehli zikra",rekao je Uzvišeni Allah.

Naučeno traži i nađi,
a onda se potrudi da postaneš i ostaneš takav.

U žaru ljubavi topi se i prekaljuj,
postani čisto zlato.

Na zlato će biti utisnuta carska tugra,
tvoje će ime postati poštovano i ugledno.

Biće,svojstvo i djela-tako su nazvana tri mekama,
evo o tome jednog slikovitog primjera.

Pogledaj šta su biće,svojstvo i djelo na jednom komadu željeza.
Željezo nije ništa drugo,nego željezo i to je njegovo biće.

Kada se u vatru stavi postane užareno-crveno i to je njegovo svojstvo,
a pri dodiru sa drugim tijelom prži i to je njegovo djelovanje.

Željezo kad prži spaljuje svuda oko sebe,šta se to događa.
Da li je to djelo željeza,pitam te.

Izgleda kao da je to djelo njegovo,
a u stvari to je djelo vatre!

Isto tako oni koji su u tarikatu,
Istinitom priznaju djelovanje i predaju svoja djela.

Nema drugog izvršioca osim Njega,
On je jedan i sva djela su samo Njegovo djelo.

Na ovu tajnu ukazuje Kuranski ajet:
"...ti nisi bacio,kada si bacio..."

Pa i žarko crvenilo nije svojstvo željeza,
to je svojstvo vatre!

Svojstvo pripada svome temelju,
nemoj ga pripisivati željezu.

Sva svojstva u cijelom svemiru samo su posuđena,
kao u primjeru sa željezom.

Ko ovu tajnu jednom shvati,taj će izgovarati i očitovati:
Nema drugog koji ima svojstva osim Njega (La mevsufe illa Huu!).

Pošto smo u izlaganju došli do Bića (Zat),
obrati pažnju da pravilno razumiješ o čemu se radi!

Kao što željezo u vatri,kada se potpuno usija i užari,
postane kao sama vatra,čiji se žar od užarenog željeza ne razlikuje.

I kao što peć od prekaljenog i ohlađenog željeza,
čuva i zadržava u sebi rasplamsalu vatru.

Tako se stapaju i nestaju,sagorijevaju i gube se,
sva goriva što u peć dođu,ostavljajući poslije sebe samo toplotu.

To je nestajanje bića i prelaženje u jedno drugo stanje,
u stanje kada se pojavljuje DŽEM-skup.

U ovom stanju (džem) jednaki su vanjština i unutrašnjost,
kud god da se pogleda,vidi se samo Istina (Hakk).

Ali to viđenje nije gledanje okom,
u srcu se pojavi jedno unutarnje osvjetljenje (nur).

Za najneposredniju spoznaju kaže se osvjedočenje (šuhud),
ali ne misli da se to događa na način uobičajenog posmatranja!

Otkrije se čovjeku tajna riječi "VAKTERIB"-i približi se!
Svijetlo Istinitog kruži nebom i Zemljom.

Ovo se naziva "KURBI-FERAID-obavezno približavanje
i odatle dalje nastupaju stanja koja su postojana i trajna.

Na ovome mekamu završava se "PRIBLIŽAVANJE",
i u njemu se otkriva Mensurova tajna.

Selam!

Aries
17.03.2010., 21:37
Lijepo je čitati, razmišljati, promišljati, omišljati ili pak osmišljati, sa lijepim riječima, lijepim trenucima, lijepim gestovima, lijepim ljudima, nekada se u ljepoti sa ljepotom rastopi čovijek i na kraju vidi da se sve sastoji u ljepoti.

Pravo pitanje je zašto ljudi bježe od ljepote ?

selam :)

Tica
17.03.2010., 22:38
Lijepo je čitati, razmišljati, promišljati, omišljati ili pak osmišljati, sa lijepim riječima, lijepim trenucima, lijepim gestovima, lijepim ljudima, nekada se u ljepoti sa ljepotom rastopi čovijek i na kraju vidi da se sve sastoji u ljepoti.

Pravo pitanje je zašto ljudi bježe od ljepote ?

selam :)

Pokazujući zube kao bisere,
otkrivajući punoću Njegova lica,
vrijeme Ga ne može zadržati,
ali moja prsa Ga obuhvataju!

Kakve ljepote?

Selam!:)

Tica
17.03.2010., 23:22
IKRE!

Potpuno Jedinstvo (Vahdet),takav je ovaj mekam,
ko je u njemu, ne veže se za nikakvo mnoštvo (Kesret).

Ali ovo je mekam pun nepredvidivih opasnosti,
zato se u njemu prvaci tarikata ne zadržavaju dugo.

Uz sposobnog i odvažnog muršida,ovaj se mekam brzo napušta,
a kroz njega se prolazi munjevizom brzinom.

Idris-pejgamberove osobine, kite ljude na ovom mekamu,
i oni su sigurno zaslužili obećani Džennet.

Kao što je sedžda četvrti dio rekata,
tako je i ovo četvrti stupanj u Šuhudu.

Glavni stub u namazu je sedžda,
a cilj sedžde je džezba.

Kaže se da je džezba, sedžda srca,
pa pogni pokorno glavu i učini tu sedždu.

Ovdje čovjek postaje okružen,snagom koja privlači Hakku.
Ovdje mu se otkrivaju,skrivene osobine duše.

Ako ti se samo jednom pojavi nesavladiva snaga,privlačenja Hakku (Džezba),
vidjećeš jasno, da su i čovjek i džin potčinjeni samo Allahu.

Ovdje se salik (derviš) potpuno utapa i nestaje ga,
svoj konačni cilj ovdje nalazi.

On dospije i spoji se sa "Carstvom koje nikad ne prestaje",
u džennetima neopisive ljepote,vječni boravak njemu je osiguran.

Allah je zabranio zemlji,da jede tijela ovih zaljubljenika (ašika),
a dozvolio joj je tijela nedozvanih svojih robova.

Ovo je razlog što muževi ovog stupnja,ne trunu kad umru,
mada im se tijela u zemlju spuštaju kao i drugima.

Oni dobijaju posebnu snagu i "duhovni fosfor" u tijelo,
a ovo su činioci zbog kojih ne podliježu,zakonima raspadanja i trulenja tvari.

Nabrojali smo četiri stupnja i mertebe,
njihov je naziv "ČETIRI KRILA"-džinani erbe a.

Ovo su krila duše i nemoj misliti da je to u nedokučivoj daljini,
niti da zato ne postoji odgovarajuće objašnjenje!

Predmet našeg izučavanja je duša,
nastoj da ovo ispravno razumiješ,o ti razboriti!

Onaj ko se u ovu nauku istinski upusti,
računa se stanovnikom Dženneta od prvog časa proučavanja.

Ko za života uđe u prostore visokih mekama,
taj ne pokazuje žudnju običnih ljudi za džennetima.

Oni su upoznali neiskaziva uzbuđenja i događaje,
uzbuđenja u Džennetu neće ih iznenaditi ni zbuniti.

Utapaju se u More Jedinstva,
a nisu u stanju da ikome otkriju,šta se sve događa na tom putu.

"BEZMI VUSLET"-društvo na Mjestu stizanja,obuzima njihovu pažnju potpuno,
i oni tada na sve drugo zaboravljaju (Ma sivallah).

Čuvaj jezik-nemoj da ih napadaš,
i nastoj da ih cijeniš i poštuješ.

Njihovo ponašanje i poslovi izgledaju neobični,
ali i riječima svojim i djelima,oni sebi privlače.

Svjetlo privuče mušicu i ona izgori usljed te blizine,
a srce joj bude obuzeto naročitim ushičenjem i zanosom.

Salik-medžzub (privučeni derviš) naziv je za robove u ovom stanju,
i nije ih dozvoljeno uzimati za imama dokle god im ono traje.

Onaj ko se slijedi,treba da ispuni i odlazak i povratak,
sa Miradžem se završava uzdizanje i postiže zrelost muževa tarikata.

Ovo je uslov za iršad (podučavanje u tarikatu-upučivanje),
i ne misli da se taj dragulj može svugdje naći!

Selam!

Tica
18.03.2010., 00:22
Oblaci tvojih misli se sudaraju,
i nastaje grmljavina.

Crvene rijeke vatre,
u tvojim žilama.

Poplavile su i opustošile,
plodna polja tvoje nutrine.

A golub u kafezu tvojih grudi,
guši se i čudi!

Kako ovaj moj domaćin,
ne zna za ljepote neba?

Zar ne vidi svoju bolest,
kako ne zna šta mu treba?

Selam!:)

sarmantan_sarlatan
18.03.2010., 13:06
@bostan, @asad,

hvala vam na odgovorima.


selam

blue bird
18.03.2010., 15:36
@bostan, @asad,

hvala vam na odgovorima.


selam

Bas krasno, onda ti meni mozes objasniti sto su odgovori 'objasnili':ne zna:naime povezanost sure Sad sa ismu-l-azamom.

Recimo hafiz Ibn Katheet tafsir spominje 3 sure u kojima bi se ismu-l-azam mogao 'otkriti', a u te 3 nije sura Sad o kojoj govorimo...Gazali govori o samo jednoj suri, gdje bi se moglo pronaci jedno i najvece ime, i nije sura Sad, vjerujem da znate o kojoj se radi....

Ima se tu jos dosta reci, no zanimao bi me odgovor, al ozbiljan:ne zna:

musa
18.03.2010., 15:42
Bas krasno, onda ti meni mozes objasniti sto su odgovori 'objasnili':ne zna:naime povezanost sure Sad sa ismu-l-azamom.

Recimo hafiz Ibn Katheet tafsir spominje 3 sure u kojima bi se ismu-l-azam mogao 'otkriti', a u te 3 nije sura Sad o kojoj govorimo...Gazali govori o samo jednoj suri, gdje bi se moglo pronaci jedno i najvece ime, i nije sura Sad, vjerujem da znate o kojoj se radi....

Ima se tu jos dosta reci, no zanimao bi me odgovor, al ozbiljan:ne zna:

zahvala na odgovoru ne znaci nuzno da je taj odgovor nesto razjasnio :mig:

bojim se i ja da je to proizvoljan zakljucak, a opet je rizicno tumaciti Kur'an tek tako bez nekog ozbiljnijeg osnova. :rolleyes:

blue bird
18.03.2010., 15:45
Nisam citao ni tefsir ni te´vil tog ajeta a nije mi nikad ni nampalo da procitam komentar sejhu-l-ekbera Ibn Arebija iako imam njegov tefsir ali ga nisam citao dalje od prve cetri stranice Kur´ana jer sam uvidio da je to dangubljenje.

.

Vjerujem da bi duuugo trebalo traziti ozbiljnog covjeka, koji bi ovakvo nesto izjavio, bez da trepne. No u svakom slucaju, da bi o nesto na ovaj nacin mogao rezolutno odbacati i jos to nazvati 'dangubljenjem' zahtijeva minimum da si navedeno procitao.

Zendula
18.03.2010., 16:06
Navratio da vas posetim ... da vas poselamim

Selam alejkum svima

Bostan
18.03.2010., 18:32
Alejkumu selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Tica
18.03.2010., 21:18
IKRE!

Svaka roba ima svoje mjesto,gdje je izložena za prodaju,
treba se uputiti i tražiti željenu stvar.

Ovaj svijet sigurno nije bez ovih dragulja,
otvori dobro oči,ne budi slijep i nesposoban.

Nemoj poricati i govoriti da ih nigdje nema,
nemoj govoriti da nema Sunca,kao slijepi miš.

Kad ih ne bi bilo,u Kuranu ne bi postojala zapovijed,
da ih tražimo.

Svoj nijet očisti istinom i iskrenošću,pa potom kreni,
Sunce ćeš naći u svojoj blizini čim se osposobiš da zapažaš.

Ako budeš imao lijepo mišljenje i sigurno ubjeđenje, da to postoji,
ne sumnjaj da ti i kamen može pružiti uputu.

U zgradi Ćabe,onaj čisti mubarek Kamen,
zašto hadžije ljube i obilaze!?

Taj kamen (u Ćabi) u obredima hadža,jedna je snažna spona sa Allahom,
pa zar jedan čovjek ne može biti još veća spona!?

U jednog siromaha vird je bio izjava:"Volim Allaha kao bijeli luk",
bio je u tome istinit i ustrajan i postigao je uspjeh.

Zato i ti traži i kada nađeš taj put i tu vezu,
uhvati se za nju čvrsto i odlučno.

Nama je naredio Svemogući (Allah), da se čvrsto uhvatimo za vezu,
zato je dužnost svakom robu imati svoga rehbera (vodiča).

Ptica ne može letjeti bez krila,
veza sa vodičem za derviša je isto što su krila za pticu.

I kakva bude ta veza,
takav će biti uspjeh derviša.

Utapanje i nestajanje u šejhu potrebno je saliku(za napredovanje u tarikatu),
i zato je dužnost ostvariti vezu (rabitu).

Svaku svoju misao i djelo,treba vezati za šejha,
njegov lik i pokrete treba sebi predočavati u njegovom odsustvu.

Pošto šejh stoji na Kapiji približenja Allahu džellešanuhu,
neprekidna veza sa njim dovešće do duhovnog preobražaja i uzdizanja.

On je bez sumnje u društvu evlija,
zato donosi veliku korist dervišima koji ga slijede.

Ima ljudi koji slijede šejha potpunim oponašanjem (taklid),
razvijajući kod sebe osobine,koje su kod njega zapazili.

Ovakvi ljudi kada vide i kod drugog neku lijepu osobinu,
nastoje da je usvoje i da je kod sebe razviju.

Svako ko upotpuni i usavrši osobine čovječnosti,
postiže da mu glavu okiti Kruna plemenitosti (tadž).

Kod koga bude razvijena osobina ponašanja (taklid) dobrih ljudi,
kroz postepeno usavršavanje postići će siguran uspjeh.

Srce čovjeka vezano je po prirodi za ono,
za čim kod njega postoji želja i nastojanje da postigne.

Pošto ovo oponašanje(taklid) kod čovjeka postane prirodno ponašanje,
nije potrebno gubiti riječi na odbranu njegove opravdanosti.

Od savršenog,potpunog i odgojenog čovjeka(Kjamil) dolaze nam korisni darovi,
ne može biti drugačije,o ti razboriti!

Mjesec posredstvom Sunca biva osvijetljen,
zar nam to nije dovoljno kao primjer!?

Jedan drug Allahovog Poslanika pogleda u ogledalo,
i umjesto sebe, vidje u njemu najboljeg čovjeka (Muhammeda a.s.).

Za ovo ima još mnogo dokaza,
ali ih mi nećemo dalje navoditi, zbog želje da nastavimo sa kazivanjem.

Iz okvira započetog kazivanja ne smijemo se puno odaljavati,
da se riječ ne bi previše oduljila.

Selam!

Tica
18.03.2010., 22:15
EHLIBEJTSKA ZVIJEZDA

Sjajna zvijezdo ehlibejtska,ispod plašta Mustafinog,
obasjaj i mene jadnog,uplakanog,usamljenog...

Useli se sjajna zvijezdo i u moga srca gnijezdo,
pet vrhova-pet udova,jedna duša-jedno tijelo!

O ti zvijezdo u zasjedi,crnim nurom prekrivena,
i na nebu i na zemlji,visoko si postavljena!

Tvoj tekijet od svjetlosti,gleda sabur zaljubljenih,
tek ponekad munja bljesne,budeć srca umorenih...

Vaš bereket nek nas prati,tevhid da je upoznati,
preko vas će Allah dati,da dolaze varidati...

Porodico Pejgambera,kruno časnog ummeta,
uskoro će svježa ruža u tvom vrtu da procvjeta.

Miris njezin opiće nas,u zanosu vodiće nas,
miris njezin već se čuje, smjelo srce snove snuje...

Esselam alejkum!:)

sarmantan_sarlatan
19.03.2010., 06:20
Bas krasno, onda ti meni mozes objasniti sto su odgovori 'objasnili':ne zna:naime povezanost sure Sad sa ismu-l-azamom.

Recimo hafiz Ibn Katheet tafsir spominje 3 sure u kojima bi se ismu-l-azam mogao 'otkriti', a u te 3 nije sura Sad o kojoj govorimo...Gazali govori o samo jednoj suri, gdje bi se moglo pronaci jedno i najvece ime, i nije sura Sad, vjerujem da znate o kojoj se radi....

Ima se tu jos dosta reci, no zanimao bi me odgovor, al ozbiljan:ne zna:

metaforicki govoreci-ko pronadje ismu-l-azam, pronasao je i izgubljeni starozavjetni kovceg u kom se nalazi sveti gral, a u gralu-amrita

Bostan
19.03.2010., 10:47
E sad smo se zakacili za ismu-l-azam, jedni kazu tu ga trazi ovi drugi ovdje, neki su podzorenjem gledaju na tefsire , a neki uzimaju tefsir radi podzorenja.neki bi da znaju o kadru, a kad bi znali mozda bi pobenavili.

Sve je u trazenju na prikladan nacin, i u onome sa cime se trazi, kad se nadje ide se dalje da bi se opet trazilo(Allahu uputi me na put koji je bolji od ovoga na cemu sam sad), dok se ne izadje iz svijeta misli pa ode u svijet slika.Tu se pojnajbolje primjetiti da ukoliko to ne zelis to nece ni doci, no ukoliko previse zelis , i zelis neki interes od toga(da to zarobis) slika nestaje i gubi se.Ovo svakako nije teorija niti tefsir...rijeka 'slika' tece konstantno i salje signale, ali necemo da slusamo(jer pobogu 'sve znamo').netko je vec rekao na forumu, ne mozes traziti odgovor na nivou na kojem si postavio pitanje.
To je kao kad se igras sa djetetom, ako se sakrijes iza stolice , djete te zeli vidjeti, ako se pak pokrenes da dijete vidis dijete se sakriva od tebe.

i sta ovo sad moze znaciti bilo kome ako ostane na teoriji i tefsirima (svaka njima cast oni daju uvid , ali ipak Bog voli hrabre, koji se potpuno predaju Njemu, a i ti tefsiri su nastali iz potpunog predavanja Njemu)
Opet velim ne znam ismu-l-azam ali znam(prepoznao sam) da on jeste u tom ajetu .Ili kako bi rekao netko , ja ne znam ali znam onoga tko zna.

blue bird
19.03.2010., 14:14
metaforicki govoreci-ko pronadje ismu-l-azam, pronasao je i izgubljeni starozavjetni kovceg u kom se nalazi sveti gral, a u gralu-amrita

Meni je jasno ova tezina ismu-l-azam, no ono sto sam ja pitala islo je za tim, da mi se objasni kako se sura Sad povezuje sa tim. Ako je ismu-l-azam ime koje je ostavljeno u tajnosti - znacilo bi da to ime significira Ime koje je jedinstveno i nikom otkriveno, tj. ostaje skriveno u Esenciji.

Zar se ne govori i o 3000 imena: I000 koje znaju andeli, I000 koje znju samo proroci, 300 u Tori, 300 u Psalmima, 300 u Evandeljima i 99 u Kura'nu...to je 2999...i ponovo se javlja ono jedno, koje objedinjuje sve atribute.