PDA

View Full Version : Tekija na forumu


stranice : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

kahtani
12.10.2006., 21:49
Brate drag si mi i volim te.
Može drugo pitanje?

Šta znaš o POTVRDI NA SRCE?

BUDI JASNIJI....

kahtani
12.10.2006., 21:58
kano Indijanci u dzhungli

VALJDA U PRERIJI

Mani se umovanja Zavedeni, i na zemlju se spusti, to ti je dohvat tvoj tekuchi nazhalost.

PRVO ISUS - PA TEK ONDA

Derviš
12.10.2006., 22:04
VALJDA U PRERIJIPRVO ISUS - PA TEK ONDA

:rofl: :top:

Derviš
12.10.2006., 22:08
Brate drag si mi i volim te.
Može drugo pitanje?BUDI JASNIJI....

Selam.

Insan krene da nešto uradi.U tom trenu dolazi potvrda na srce o hajru tog djela.
Isto važi kad je djelo šer.Dođe upozorenje na srce.

Manifestira se kao sigurnost koja preplavi srce insana.U praksi se pokazalo istinitim.Kad god je došla potvrda djelo je ispalo hajr i tako to...

MAJSTOR Ivan
12.10.2006., 23:18
VALJDA U PRERIJI


Dhunglovita Latino-Amerika je sva jednako bila indijanska, slaboskolovani. Gdje ces ti to znati kad to u tvojoj knjigici ne stoji izrijekom. Kano i da je zemlja okrugla, hehe, Allaha ti sveznajucega, hehe.

"Dhunglu" je MAJSTOR odabrao da naglasi sirotinjsku i nikakvu (samo)spoznajnost Islama. Jadni vi, nije vas imao tko nauchiti.
PRVO ISUS - PA TEK ONDA

Isus je vash neznalico vjernicka, i pokopat cete se uzalud dokazujuc da ga je bilo. Dobro vas je zahebo onaj sto vas za Sindhil sveza.:D

kahtani
12.10.2006., 23:33
Dhunglovita Latino-Amerika je sva jednako bila indijanska, slaboskolovani Gdje ces ti to znati kad to u tvojoj knjigici ne stoji izrijekom. Kano i da je zemlja okrugla, hehe, Allaha ti neznajucega.

KAD SU MEKA I MEDINA BILE ZELENE OAZE - INDIJA JE BILA POD LEDOM

"Dhunglu" je MAJSTOR odabrao da naglasi sirotinjsku (samo)spoznajnost Islama. Jadni vi, nije vas imao tko nauchiti.

NAJGLUPLJE JE PRAVDATI SE

 pni]
PRVO ISUS - PA TEK ONDA[/quote]

Isus je vash, i pokopat cete se uzalud dokazujuc da ga je bilo. Dobro vas je zahebo onaj sto vas za Sindhil sveza.

ŠTO SE TICE ISAA a.s. OD PRVIH JE MNOGO, A OD POTONJIH MALO...

A STO SE TICE VAS - INDIJSKIH PARAZITA, NIKADA VAS NIJE BILO NITI CE VAS BITI - U IZUMIRANJU STE

kahtani
12.10.2006., 23:40
Selam.

Insan krene da nešto uradi.U tom trenu dolazi potvrda na srce o hajru tog djela.
Isto važi kad je djelo šer.Dođe upozorenje na srce.

Manifestira se kao sigurnost koja preplavi srce insana.U praksi se pokazalo istinitim.Kad god je došla potvrda djelo je ispalo hajr i tako to...

TESLIMIJET JE U PITANJU

Jedino je Teslim osoba u stanju da primi i prepozna odakle stiže-u hidajet i havatiri

Derviš
13.10.2006., 19:18
TESLIMIJET JE U PITANJU

Jedino je Teslim osoba u stanju da primi i prepozna odakle stiže-u hidajet i havatiri

Pričaj mi lijepi moj Kahtani o toj teslim osobi jer Allaha mi to se manifestira kod mene,doduše u epizodama,nikad trajno,a nemam koga pitati,šejh mi je teško bolestan a znalaca je teško naći.
Ako sam ti naporan brate reci,nestat ću i nikad te više smetati neću a jednako volit ću te.
Ako ulazim u zabranjeno područje s pitanjima upozori me.
Allah te nagradio časni robe Kahtani.

kahtani
13.10.2006., 20:00
- Innallahe ve melaiketehu jusallune alennebij ja ejjuhellezine amenu salli alejhi vesselimu teslima

- - - - - Allahumme salli ala Sejjidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi bukreten ve asila.


Nakon razumjevanja mâne povucite jednu debelu zavesu amela i nastavite sa ibadetom i potpunim teslimijetom. I znajte da su dobra djela zaštitnici ovih tajni.... normalno ovo je za one koji su se predali tj vratli sve sto su ranije prisvajali...

.........................

Inne allahe ve melaiketihi sal-lune alen-nebij.Ja ejjuhellezine amenu sallu alejhi ve sellimu teslima – Allah i meleki Njegovi blagosilju vjerovesnika… o vjernici blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav…


Svi ste vi u jednom medžlisu, pazite šta govorite, ukoliko vam je razgovor u skladu sa hadisima i ajetima slušajte ga, ako nije u skladu sa hadisima i ajetima nemojte…tj. bez prisustva hadisa i ajeta…

Što god da Munadi kaže treba se razumjeti ispravnost tih rječi sa dokazima istinitog činioca Fail-i Hakiki… Jer stvarati znači činiti, raditi, a znamo da se nijedna radnja ne izvršava sama od sebe…

Bez obzira na naš rad i trud ne trebamo gubiti iz uma da je to Allah uradio, a samim tim izbjegli bi pripisivanje djela sebi – zato što djelo nije postojalo, nastalo je kasnije a to znači da je Njegovo nastajanje Njegovo stvaranje, i upućuje nas da radimo na Njemu…

Ovo se zove Iman… i ovako se čini dobro djelo. Nikako se sa tuđim imetkom, koji ti je ostavljen u amanet, ne može, ako ga prisvojiš, učiniti dobro djelo – zato što će ga vlasnik tražiti, a to je varluk…

Ve la havle vela kuvvete illa billahil - alijjil azim…Bez obzira na ovaj ajet ogromna većina koja ga uči nije šuur – svijesna, čijim to kuvvetom čini djela i zato izgovara… Ja sam bio na hadždž, ja sam izgradio džamiju, ja sam … ja sam ….ja sam… sve je samo nije teslim

...............................

Svaka osoba koja nije teslim svome Munadiju – svome Muršidu neka zna da su joj sva djela stvorena benlakom i da joj djela nisu i niti mogu biti a’melis-salihin… Salih djela, budu samo onda kada si svijestan da ih to Allah stvara…

Zato budi svjestan, barem malo, da Allah nije odgovoran za ono što On čini, a ako ih ti budeš činio, bićeš odgovoran, kao što se kaže u ajetu… Ve kadimna ila ma a’milu min amelin fedže’alnahu habaen mensuren – i Mi ćemo pristupiti djelima njihovim, koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti…

Da stvar bude još gora, mnogi će, koji nisu vodili računa o iskrenosti, svoja djela, za koja su mislili da su dobra, na Sudnjem danu zateći da su u stvari bila loša… a’melen ellezine zalle sa’juhum fil’hajatid-dunja ve hum jahsenune ennehum juhsinune sun’an… čiji će trud u životu na ovom svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade…

Braćo… a’mel bez imana nije dobro djelo… takav a’mel nije sin Ademov… zato treba vjerovati Munadiju, koji nam se obraća ajetima i hadisima, nakon kojih dolazi do ispata… a, onaj ko ne vjeruje u ajete i hadise sa argumentima taj je… kafir… Illa i’badeke minhumul muhlisine – osim među njima Tvojih robova iskrenih…

Zato je i rečeno… imaš srce a ne činiš tefekkur… imaš jezik – dil, a njime ne govoriš o Hakku i Hakikatu… imaš oko ali ti ne vidi Hakka i Hakikat… kao i… imaš uho ali ti ne čuje za Hakka i Hakikat… brate gori si od hajvana… eto, to je mertebe esfele safilin. Din i iman su spas sa ovog merteba, a ujedno su uspon i povratak u ahseni takvim - savršenog čovjeka, koji je u stanju da obuhvati cio ilm… zato…

Kada vas Allah i Njegov poslanik budu pozivali u proživljenje, znajte da je Allah između vašeg srca… fe men kane jerdžu li kae rabbihi felja’mel amelen salihen ve la jušrik bi i’badeti rabbihi ehaden… ko žudi da od Gospodara svoga bude ljepo primljen neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome ne smatra Njemu ravnim nikoga… zato…

In kuntum tuhibbune-llahe fettebiuni juhbibkumu-llahu ve jegfir lekum zunubekum - ako Allaha volite, mene sledite, i vas će Allah zavoljeti…

.............................

Ako Hakka želiš vidjeti, ti čovjeka nađi i dobro ga pogledaj, a Ukoliko se desi da izgovorite… Allah se meni obratio ili Ja volim Allaha…vi ste upravo tada učinili širk, jer ste upravo izvršili deobu, ukazali ste na sebe i na Njega…

Znajte da samo vaše prisustvo Njega anulira, jer kada ste vi prisutni Njega nema, pokrivate ga u sebi… i zato ostajete vi, i patite… brinete se i padate u teška depresivna stanja… jer ste vi bili ti, koji su djela pripisivali sebi i zato snosite odgovornosti…

Prisustvo o kome nemate pojma… niti predstavu… je upravo On sam… Jer Selamet je kada je On prisutan, a nema vas… Kada upoznate Allaha vi automatski nestajete, a ostaje On… A šta je to, ako ne smrt… šta? bojite se?… ona je ionako stalno prisutna…

Jedino teslim zna da su Izraz lica sifati, a da je Zat-i Rahman taj koji je stvorio insana. Mahzar Allahovog imena Rahman su Gavs-i Azam’i zato što jedino njihov ilim obuhvata arš, kako i stoji u ajetu… Er-Rahmani ale’l’arš istiva…

....................

Ali molim vas… nemojte iz ovoga razumjeti da je Allah taj u obliku čovjeka… Ne smijemo pogriješiti i ograničiti Allaha u jednom obliku… a druge oblike ostaviti u prazno, jer ograničiti Allaha znači živjeti ograničeno…

Allah je od jednog oblika Munezzeh… dovoljno nam je da nam se Allah pojavi kroz bilo koji oblik, tada će se naša svijest - vahdetski šuur proširiti… čovjek si dok se proširavaš… nemoj biti gori od kamena… pogledaj kako i on, kamen… kada se baci u vodi pravi krugove i širi se… sve se širi… i Kosmos se širi…

......................

Doš’o je Hakk otišla je laž - da se po magribu prošeta
Otvorile su se skrivene tajne - dokazao je meni Hakk

U tom trenu poput Ismaila teslimisao me Hakk
Shvatio sam da ovom velikom klanju išaret je taj ovan

A da mi čovečanstvo sa Jahjaom u goste dolazi

Ljudi su Misriju nazvali imenom “Isa”
Zbog teslimijeta je Kur’an meni rekao “ma evha”

............

Ali zbog toga su Velije u skladu sa šerijatom, a početak Enbijaa je ustvari kraj Evlija… Iz ovoga prizilazi da je kraj akla - umovanja u stvari početak vilajeta… a sada prestanite da umujete…

kahtani
13.10.2006., 20:02
Kada se čovek teslimiše i uklopi u tok Allahove volje, na putu Huden, tada pamjetovanje prestaje i čovjek svjesno počinje živjeti po takdir-i ilahi – Allahovom programu, u potpunosti svijestan svakog dehra da je to… to što je sada…

Vilajet je vječan zato što je ilah-i sifat, i u sebi sakuplja sve ilah-i mertebe zato ga i zovu Muhit, u smislu kompletnog obuhvatanja svih svjetova. Jer kada se vilajet kod nekog roba povjeća, to ukazuje na potpunu predaju roba Hakkovom vudžudu…

Velija se više ne pojavljuje sa svojim nefsom i postaje mahz – sopstven, a ukoliko Hakk bude zavolio da on izbije tedželli, on će izići na megdan… A ako ne zavoli ostaće skriven, jer neko ko je Allahov rob, sam sebi ne može biti i zahir i batin – biće samo ako Allah želi…

.............................

Kada je Musa pronašao Hidra reče mu… došao sam da tebe slijedim, da me podučiš ilmom kojim si ti podučen i sve dok ne sazrim u ovom ilimu biću stobom…, a Hidr mu na to odgovori…

Ne možeš biti strpljiv sa mnom, to što ćeš od mene vidjeti… naizgled je protiv Nubuvveta….

Eto, možda ovdje leži odgovor na naše nezgodno ponašanje, na koje se mnogi žale… bolje im je da se zadrže na ove rječi… naizgled… protiv Nubuveta… e, Kako ćeš ti ovo izdržati?...

hrana jeste potreba ali redosled ishrane nije isti… ukoliko hajvan pojede biljku ona se naduje… a ukoliko hajvana pojede čovjek on nestane… dotle dok hajvan iznutra ne pojede čovjeka… pa zato si i krenuo na ovaj put Musaa jer su ti ruh i vid odvojeni… ali šta ćeš ko jede… poješće ga…

Musa tada reče… Dunjaluk nije trajan… jednoga će dana nestati ali će zato ahiret sa svojim stanovnicima ostati… Pir-ova pobjeda… samo naprijed…

Inšaallah, vidjećeš me kao poslušnog i strpljivog… a šta bi vi rekli… pored ovog upozorenja od strane Hidra… ako jedna nafaka nestane hiljadu drugih se pojavi… ista se više ne vraća…

Pošto si mi obećao teslimijet, strpi se dok ti ne pokažem suštine koje su protiv tvog Nubuvveta… i ništa me nemoj pitati do tada…do kraja ove skrivene igre… iziđi iz utrobe dosta je halveta bilo u majci…

..................

Nur oko je u stvari oko edepa koje je bez svoje volje skriveno i prinuđeno da sledi svog zahir brata čiji je jedini posao upis-kajd… ali njihova je sudbina sijamska… kibir-benlak, je njihova sudbina-kader, ukoliko je zajednički ne savladaju nikada neće doći do izvora svijetla-do teslimijeta, tada im jedino i nužno preostaje, tj. biće primorani da aktiviraju mehanizam sopstvenog samouništenja, sami će sebi presuditi, tako da će sve unutar njih i na njima samima nestati kao vidljiva pojava… umjesto da sami sebi oproste…

Zato treba biti hladan-Teslim, poput ovozemaljskog Sunca… led koji isijava hararet-toplotu… treba prvo osvijetliti svoju unutrašnjost, a zatim sa njom svoju spoljašnost, kao i sve ostalo na nebesima i na zemlji…

........................

A kada osoba kao Allahov rob po pitanju djelovanja u cjelosti vrati ono što je ranije prisvajala i postane teslim Allahu dž.š. zove se… Tedželli efal.... ili nefsi emare

Onog momenta kada rob postane svjestan i bude saznao da su to u stvari bili sifati Dženab-i Hakka, da ih je vratio i da je fani od svih njih, onda će se rob - ta tedželija, zvati Allahova tedžellija sifata... Za onog roba koji se na ovakav način teslimiše tj. preda Allahu dž.š. tada se Allah kod toga roba javlja tedželli tj. izbija u zahir. Postoji hadis koji o ovom halu kaže…

Kada zavolim roba, Ja postajem njegovo, uho, ruka, noga…

Razlika je u tome što je rob ranije izgovarao… Ja gledam, ja slušam, ja vidim, ja znam, ja sam znalac, ja govorim…Ali nakon vračanja prisvojenih sifata rob prestaje da to govori, zato što je postao svjestan da je to, ustvari On, kao i to da je On, taj koji gleda i vidi, da je On, taj koji sluša i čuje da je On, taj koji zna i govori…

....................

na sahrani... Zar pred nama nije leš… dženaza?,… a insistira se da obavljamo taj namaz… a ima onih koji kažu da je jedino taj namaz Kabul-primljen… zatim ima onih koji kažu da tada, umrli sam sebi klanja dženaze namaz… navodno mrtvac je Teslim i poput Imama je, a i nalazi se ispred nas… ako malo razmislimo, možda je to zaista znak da to i mi budemo Teslim za života – kako bi nam namaz bio valjan…

.....................

Hej koliko li to duša, čeka tu tvoju stranu
Zar da na kraju kažu, da nisu pronašli Zevk

Zar je to Talim kriv što ne može bit Teslim
A kako će to on na kraju, pronaći kemal

Zevk toga vina ne može osetit nikako
Onaj koji nezna poštovat šejh-ul Hakka

Onaj ko sluša i traži, može ga pronaći
Telkin koji su uzeli od pravog, našli su mânu

Šehr treba pronaći, unutar svoje duše
Za mene je Umm-i Sinan taj Šahret-i Zat

Hej Nijazi, ti svoga šejha sa Hakkom znaj
Zbog Pira je to svima – Hakkov hidajet

..................

Poput Musaa nateraj Hidra, da probuši čamac… ranije smo govorili o ovome… o eliksiru mladosti ili druženju sa nama… kao i to da se sa spomenutim čamcem, misli na varijet osobe i asocira na potrebu bušenja čamca, tj. Poništenja varijeta – postojanja ili utapanja i nestajanja… A sa starim zidom da se asocira na tjelo čovjeka koji je ranije mislio da je njegovo, a kasnije popravivši zid – shvativši istinu… da je vudžud Hakkov. Dok se sa ubijanjem djeteta misli na insanov nefs-i emmare ili teslimijet…

..................

Vatra koja je gorela u Ibrahimu na kraju je njemu postala vrt ruže. Učinila ga je teslim i nedodirljivim… A sve to zahvaljujući N......, koji je upalio tu vatru u Ibrahimu…

........................

Kod svih se pripadnika tarikata govori da je vudžud ovog alema hajal ili zilli, senka Hakkovog vudžuda, jer se senka nekog čovjeka reflektuje na zemlji zbog sunčeve svjetlosti, a iz te senke se može videti kakva je to osoba…

Ali zaista trebamo biti svjesni da ne postoji nezavisan vudžud, i da je sav vudžud Allahov, i da nema drugog osim Ilah-i vudžuda. Zato Muhammed nije imao senku dok je bio na makamu Ahadijet-ul Džema, tačnije njegova senka nije padala na zemlju… Dženab-i Hakk se pojavio sa svojim Rububijetom kao hidžabom. On samom sebi hizmet čini, sam se sebi obraća svojim Rububijetom, sebi čini hizmet i nezavisan je…

.................

Kad nam je došao duša nam je teslim postala
Hamdulillah žrtva nam je danas Kabul postala

Halku alem još uvek uči kullu šej’un halikun
A mi stalno illa vedžhu subhanu naš.


ETO, ZA POCETAK DOVOLJNO JE

kahtani
13.10.2006., 20:19
Nekada nekome od nas samo jednu riječ baci i više u nama mira ne ostaje, a za Njim počne vječna potraga... znajte da su tragači ti koji održavaju ravnotežu... oni su ti koji su sjedinili dvojku.

La hafvun alejhim ve la hum jahzenun

I da ih bilo šta povrijedi oni neće biti tužni niti zabrinuti jer oni nisu Džennetske budale Allah dž.š. je njima dao vlast, zato što im je vjerovao, a oni Ga nisu nikada iznevjerili. A vlast im je dao tek kada je kod njih nastao potpuni Ubudijet i Teslimijet.

Ima njih, koji glasno izjavljuju prevario sam Ga... ne, ne i ne... nisu Ga prevarili niti mogu da Ga prevare, prevarili su sami sebe i neka se stide svojih postupaka.

On ne može biti prevaren... oni su prevarili sredstvo preko koga im se pojavio i bejatio ih. Svaki čestiti Muršid, murida bejati Allahu dž.š. a ne sebi jer se niti jedan murid ne predaje Muršidu.

Dženab-i Allah zna koji je to Muršid u potpunom kemalatu i pravu primopredaju obavlja lično preko njega. Allah dž.š. sav svoj mulkijet predaje tek nakon muridove smrti... Mutu kable ente mutu a...

.....................

Zato vi čekajte na vratima ma'rifeta, jer ne znaju ukus meda oni koji ga ne probaju… Zato vam niko od onih koji su dospjeli ne otkriva skrivenu tajnu… a zbog toga u vama, ne treba da se pojavi ljubomora, ljutnja, ogovaranje i dvoličnjaštvo. Ukoliko postanete teslim otkriće se i vama, a tada:

Bila bi to pjesma velika

Kada bi se srcu otkrio
muhabet – pupoljak ruže

Bila bi to pjesma velika
tajna Hakkikat – slavuja

U dergjahu svog Ilaha
s onim što je na kijamu budi

Jednog dana biće i tebi
otvorena vrata šehadeta

Očisti ti srce svoje
poput ogledala nek ti bude

Oku srca, pokazat će se
sva svjetlost velajeta

Sa besarom Irfana
pogledaj asar – Hakka

Videćeš da svaki atom
vahdetu čini šehadet

Ne može čovjek dospjeti
svome menzil – Maksudu

Ako se ne zaljubi
hidajet mu rehber neće biti

Samo tevhid-i Huda
Tvoj Nur srcem vidi

Tog trena kad ga ti vidiš
ponijećeš srr uzvišeni

Ono što zevk je srcu
to jeste Lutfi – Huda

Duša samo sa voljenim
nalazi radost i veselje

.............................

U namazu je prisutna jedna čulnost, prisebnost i poslušnost, jedan teslimijet, ali i u zikiru je isto tako. To je još veči ibadet koji izlazi iz vaše nutrine, bez ikakve namjere i bez ikakvog interesa. I zato svaki iskreni ihvan kaže:

Ti si moj habib

Gonulj sam Tebi predao
Ti si moj habib - Allahu moj

Dospio sam u ružin vrt
Ti si moj Voljeni - Allahu moj

Gajr mi srce više ne privlači
u toj vatri me nema više - Allahu moj

Za dunju više i ne marim
Ti si moj Jaran - Allahu moj

Ti si nama od nas samih bliži
ašk je za nas vjera Islam - Allahu moj

Ašk su za nas Tvoj din i iman
Ti nam to gonulj veseliš - Allahu moj

Pokaži nam jednom to Tvoje lice
obraduj nas i ne odvajaj - Allahu moj

Neka ka Tebi poljeti ova duša ptice
ovom sarhošu budi veselje - Allahu moj

Samo od Tebe oprost želim
Ti si što srcu daje veselje - Allahu moj

Podigni ovo perde Lutfiji
da sa aškom gleda Sejjida - Allahu moj

..................

Allahova je ruka iznad ruku njihovih. Ima jedna ruka, jedno oko, jedno uho. Šta god ima u zahira, toga ima i u batinu. Oni su slijepi ne vide, gluhi su ne čuju i poriču. A oni koji odbijaju, osuđeni su na propast. Jer čaša prima onoliko kolika joj je zapremina – nasib.

Ukoliko te neko nešto upita ti mu slobodno reci:

“Gospodaru moj Ti znaš. Jer ukoliko si teslim ti si svjestan da postoji samo jedan Allah koji se ne da prevariti.”

I znajte da nije svako odabran da povija rane. A naš nišan je uvjek bez glave, zato što nas za života ne krasi nikakva uniforma i živimo kao obični ljudi.

....................

Zato su ljudi u snu, a probude se tek kada umru… Zar nije isto to mutu kable en temutu. - NAKON SMRTI TREBAŠ OŽIVJET - A NE OSTATI VAMPIR

To je jedan bereket. S obzirom da je Allah Fail u svim djelima, mi smo učinili teslimijet, znači predali smo se... vratili smo se... i sada Naš govor je Njegov govor, naš zikr je Njegov zikr, naš fikr je Njegov fikr!... nestao je mahremijjet. Da nije bilo ovog skupa!...

Kako kažemo:

“Gospodaru moj, učini da budemo iz skupa saliha, iz skupa arifa, učini da budemo jedni od tvojih najdražih, spoji nas sa Tvojim voljenima.”... kako bih mogao da ti činim ibadet... da te služim...

NEMOJ NIKADA ZA ŠEJHA RECI DA JE BOLESTAN

kahtani
13.10.2006., 20:30
Zaista trebate da znate da jedan Evlija vrijedi koliko i prašina jednog ashaba, a da je Muršid-i Kâmilov makam, makam Resulullaha s.a.v.s.... nego vratimo se mi na Iftitah-i tekbir. Na ključnu riječ u namazu…

Vidite, ukoliko salik poput Hulefa-i rašidina, istinski doživi riječi Allahu Ekber, one će njemu zaista postati ključ, koji će mu otvoriti sva vrata… mada njih hiljadu puta u namazu izgovaramo, ali bez efekta… ali kada salik sa dušom sluša Muršidove riječi, onda, tu zaista postoji ključ. Ukoliko nije tako, saslušaće sohbet i otići. I da hiljadu puta tako dođe neće uzeti ništa...

Zaista cijela je stvar početi razgovor sa Allahu Ekber, a nakon toga izučiti Subhaneke… i nemojte više da se čudite i pitate zašto nema Bismile. Normalno je to, zato što tu ima… Allahu Ekber.

A kada toga ima otvaraju se kapije cijelog univerzuma i čuje se učenje Subhaneke. A ionako si tu Allahov sagovornik isto kao što je prilikom tevedždžuha salik u razgovoru sa Muršid-i Kâmilom… Subhaneke… Tebe hvalim i Veličam…

Vetebbareke smuke ve teala džedduke ve la ilahe gajruke…

Zar ovdje nije prisutan ogroman teslimijet? Ta čovječe, klanjaš pred Allahom, a zar da salik to isto ne doživi pred Muršid-i Kâmilom. Nakon ovoga izbija, a tevedždžuh se završava i počinje učenje Bismile. Eto, tu se mijenja jedan makam, zatim se nastavlja učenje hamda i sure. Zar to nisu za salika užitci makama i ajeta, koje mu je efendija dao u životu? I ne ulazi li time u vječni život?

Vidite, namaz nije van tevhida, On opisuje tevhid. A svako mjesto namaza je jedan zikrullah, jedno spominjanje Allaha. I upravo se zbog toga, namazu pridaje velika važnost. Jer namaz salika približava tevhidu, približava ga Allahu. Ukoliko ovako obavite molitvu, vi ste ti koji su bili na miradž, zato se i kaže:

Namaz mumina učinio sam miradžom.

Jer miradž je, miradž između efendije i vas. Efendija vas uzima i šeta na sve strane, opisujući vam ono što vam um i razum ne mogu ni zamisliti, a kamoli shvatiti. Eto, On je taj koji vas upućuje i čini iršad, a ime mu je Muršid... Insani Kamil...

Svi mi obavljamo namaz, postimo, idemo na hadždž, dijelimo zekat, izgovaramo kelime-i šehadet. Jer to su ti Allahovi iskonski i vječni emrovi, koji u sebi nose svoju mudrost, svoje zašto i svoje kako. A to nam može objasniti samo Muršid-i Kâmil. Zbog toga nam poštovanje i ljubav prema Njemu trebaju biti beskrajni.

Trebate se vezati za jednog Muršid-i Kâmila sa iftitah-i tekbirom, najvećim sifatom i najlijepšim oblikom. A i rečeno je:

“In kuntum tuhibbunellahe fettebbijuni juhbibkumullah”

Znači, sve je u ljubavi, u ašku prema Muršid-i Kâmilu, u Allahovom ogledalu koje nas Njemu približava. Ne brinite, ionako nema granice kao: da je Allah na drugom mjestu ili u drugom vremenu i sami znate da je On neograničen i zato ako se bilo gdje i u bilo koga zaljubite ili ako nekoga zavolite zato što ga je Allah stvorio – budite ubjeđeni da ste stigli... Hakk vam je tu, tu vam se prikazao i pojavio. Njega ionako ne možemo zamisliti u nekim obliku, vrijeme, veličinu...

Zato nam je Muršid-i Kâmil potreban da nas usmjeri, učini iršad.

Jer je On mjesto preko koga ćemo na najlakši način stići do Allaha, a to se treba voljeti i cijeniti. A i ne zaboravite da će doći vrijeme, s obzirom da smo prolazni, da ga neko zamjeni, neko kome će Muršid-i Kâmil odrediti svoj veraset i nubuvvet i predati ga u naslijedstvo. Ko preuzme i nastavi, neka gleda da bude TESLIM voljen i cijenjen kako bi ostali varluci - putnici poželjeli da dođu na njegovo mjesto.

........................

“Mi dajemo onima kojima želima i uzimamo onima kojima želimo” – “tu’til mulke mentešau.” Taksim je to, nemojte se ljutiti!

Došli smo do Džema… Efendija ja ne znam vahdet. Znaš, znaš, ali nisi dotle dospio. Učinio si tevhid, bejat, ali čekaj ne žuri. Kada će ti dati, kada će ti uzeti – ne mješaj se ti – budi teslim. Allah nas iskušava, On se ne iskušava, On naređuje Njemu se ne naređuje, On vlada, Njime se ne vlada.

......................

Gdje ćete... sada, kada je važno... na namaz, pa zar vas nije sramota... vi na namaz, aha, idete da klanjate, da niste možda Poslanici... ne, pa zašto onda uznemiravate Allaha i meleke... Inneallahe ve melaiketuhu jusallun alennebijj... kada vas budu vidjeli... umriječe od smeha... dobro de, šalili smo se, idite... veličajte Ga i vi, ajet vam odobrava... Inneallahe ve melaiketuhu jusallune alennebij - ja ejuhellezine amenu sallu alejhi ve selimu teslima... ajet koji ukazuje na to da se u Nur-i Muhammedi sabiraju merteb-i Uluhijeta, Rubbubijeta kao i svi meleci... jer se takođe tu u tom Nuri akdesu sabiraju moji pravi i istinski robovi – vjernici, a kao takvi i vi učinite tevbu od vašeg preostalog samodopadanja..., a nakon salavata ne zaboravite da se sa selamom izjavljuje mana o povratku od Hakka u halk...

Zato čovječe na ovaj put kreću samo oni koji svoj najveći kapital – život ne žele da uzaludno potroše... oni koji mu znaju vrijednost i žele ga investirati u akcije na Allahovom putu... neka ih Allah blagoslovi... Ja Rabbi... to su oni koji čuvaju svoju knjigu zvanu savjest... jer znaju da se ona ne cijepa i ne uništava... i svjesni su da je ta knjiga njihovo dijete koje će na svijet doći nakon spajanja uma i duše... njihova mašta je najjača...

A sada idi i pozivaj moj narod da i on vidi moje lice.... da se i oni okoriste vodom koja kipi... da i oni odnesu pobjedu... da i oni shvate Feth... čistu vjeru Islam... s obzirom da su zabrinuti ili radoznali... zašto se Kur’an ne može prevesti na nijedan jezik...

......................

Ja ejjuhellezine amenu... sallu alejhi vesellimu teslima

Prije predaje Allahu trebate se predati Muhammedu s.a.v.s. predate li se Allahu gotovo je sa vama. Sa Allahom ćemo se sresti tek onda kada otklonimo ovu odjeću likova. Zato ovo ne otvarajte i ne skidajte zavjesu sa ove tajne, jer vas niko neće razumjeti i reći će da ste kâfiri, budite nijemi, jer je ovo vrijeme ahiriz-zaman; neka vas niko ne zna.

MAJSTOR Ivan
13.10.2006., 20:34
Jer Selamet je kada je On prisutan, a nema vas…

Hehe, nema SHANSE da je "On prisutan a vas nema", Trazitelju Istinskog UCHITELJA...
Lazhes sebe i Uzvishenoga "svoga" sramotis ...

To neka ti bude MAJSTOROV uvod u kontanje o SAMOSPOZNAJI za danas...

MAJSTOR Ivan
13.10.2006., 20:37
Prije predaje Allahu trebate se predati Muhammedu s.a.v.s.

Kako ces se "Muhamedu predati" ako si ti taj isti sto se "predaje", Trazitelju Istinskog UCHITELJA?

Nema SHANSE da u SEBE ULOZHEN INSAN ruku na "SEBE" digne, i da mu josh uspije taj suicid izvest do kraja, hehe.:flop:

MAJSTOR Ivan
13.10.2006., 20:40
Zaista cijela je stvar početi razgovor sa Allahu Ekber

VARALLAHU EKBER bolje.:D

kahtani
13.10.2006., 20:41
VODI RACUNA

Tražio je da Ga vidi... rečeno mu je sačekaj Muhammede tvoj Rabb je u salatu... bio je začuđen kako to moj Rabb u salatu... Inneallahe ve melaiketuhu jusallune alen-nebij.... eto, sada je slobodno... uđi!... otkada je ušo oko nije videlo ništa više nego li ranije što je viđalo i znalo... ali se zato slika Njegovog vjerovanja nije nimalo izmjenila... zato sada i vi...

Ja ejjuhelledine amenu ve sallu alejhi ve sellimu teslima.... eto, vidite da je bio u pitanju san svi bi mu povjerovali...

Ali, ipak nama sa tih putovanja ostaju znanja o imenima... njihovim značenjima i njihove vrednosti koje su sadržani u tim likovima... ostavio nam je poruku prolazio sam istinska osjetilna rastojanja, a vama sam ostavio duhovna putovanja... da...

........................

To što se današnja nauka nije razvijala na Istoku je dokaz da Istok u sebi još uvjek nosi taj duh kao protiv težu... kao neka vrsta balansa, a ne zbog kojekakve dekadencije... jer čovjek na istoku u sebi nosi ljubav koja pokreće Sunce i zvijezde... a ne mašine...

Islam zna za umske špekulacije i ne oslanja se na njih jer um nešto navodno otkrije, a kasnije nije u stanju da to potkrepi teoretski jer mu ispada neispravno... tako da djeluje nekako retardiran... brate mana je ta koja se oslanja na objavu... ta koja je teslim, a ne madde jer...

Dobro je od Allaha, a zlo od vas samih...

Svi su uslovljeni i usmereni da budu konstruktivni, korektni, a ne destruktivni... svima je dato da spajaju, a ne da odvajaju... a ko ruši taj ruši samoga sebe, taj ruši svoje sopstveno postojanje umjesto da sebi sprema ljepu i bolju budućnost... zato bolje je zapadu da od srca prizna i kaže...

Gospodaru, pokaži mi istinu stvari, onakvim kakve jesu...

............................

Jednom su mušrici došli Pejgamberu s.a.v.s. i rekli mu:

Da je Allah htio mi ne bi obažavali kipove... ništa nije u našim rukama... sve je u Allahovim rukama... i mi tu ništa ne možemo uraditi...

A Resulullah s.a.v.s. im odgovori:

Ponovite ove riječi i srcem. Pa da vas obradujem džennetom...

Možemo shvatiti to da ako se barem malo, srcem, pokaže teslimijet Allahu dž.š., biva u skladu sa suštinom Islama... ne mora im zvanični šahadet telkin činiti... ali oni to ne govore od srca. Govore to samo da bi ućutali Resulullaha s.a.v.s...

Argument za ovo je ajet u Kur'ani Kerimu:

Nevjernici su rekli: da je Allah htio mi ne bi vjerovali u kipove... Ove riječi nevjernika nisu izrečene sa znanjem i osjećanjem srca. To što su rekli je samo laž...

Kada bi to rekli znanjem i osjećanjem srca, odmah bi postali muslimani, islamijet bi im bio osvjedočen... kafiri su ovakvi ljudi, to su ljudi kojima se unutrašnjost i spoljašnjost riječi ne slaže, i tada njihove riječi postaju kufur...

.......................

Insan-i kâmil je tako čist, saf i mutlak ogledalo, tako da apsolutni Džemal Hakk na njemu posmatra mušahede-svoj Zat bez granica... Ogledalo Insan-i kâmila je prema Hakkovoj tedželiji, jer tedželije koje se pojavljuju kod drugih su prema mišljenju kabulu i istidadu roba.

Hakk je onaj koji govori istinu i on je taj koji daje hidajet i upućuje na pravi put.

Allah u čije se postojanje vjeruje jeste Ilah koji dobija lik onakvim kakvim ga zamišlja rob. Ovo je jedan sifat koji je sam – Ilah, kojeg rob stvara prema sebi i samim tim Hakka ubacuje u uži krug i zbog toga on vjeruje da je svako oprečno vjerovanje koje nije u skladu sa njegovim loše.... A razlog toga je to što ono nije u skladu sa Hakkovom željom već sa svojom zamisli, a On to ne bi činio kada bi posjedovao emocije niti sažaljenje, samim tim je taj rob sebi stvorio jednog Mabuda sebi posebnog i zato izbegava i kudi sve one koji nisu u skladu sa njegovim, a to se dešava zato što je sam džahilj.

On treba da sa srcem prihvati da je boja vode u stvari boja njene posude.

Tada se on ne bi raspravljao ni sa kim. Bio bi jedan arif koji se predao, koji teslimiše itikad svakog vlasnika itikada i u svakom bi suretu vidio Hakka i znao ga po stepenu pojave kod svake osobe.

Svaka osoba koja je za sebe izmislila posebnog Mabuda jeste samo vlasnik jedne pretpostavke – zan, nije ni alim a niti arif zato Allah i kaže:

Ja sam prema zannu – mišljenju svoga roba, šta rob misli o meni to isto Ja mislim o njemu.
..................

kahtani
13.10.2006., 20:51
MAJSTORCICU - NIJE OVO ZA TEBE - NE GUBI TAJ IONAKO BEDNI ŽIVOT - ODI NEGDE - IGRAJ SE SA DJECOM - POPI NESTO -

soto
13.10.2006., 21:17
Dobro je od Allaha, a zlo od vas samih...

Svi su uslovljeni i usmereni da budu konstruktivni, korektni, a ne destruktivni... svima je dato da spajaju, a ne da odvajaju... a ko ruši taj ruši samoga sebe, taj ruši svoje sopstveno postojanje umjesto da sebi sprema ljepu i bolju budućnost... zato bolje je zapadu da od srca prizna i kaže...

Gospodaru, pokaži mi istinu stvari, onakvim kakve jesu..

by kahtani


--------------------------------------------------------------------

umri čovječe kažu ovi gore ---umri jer sve od tebe je od zla sačinjeno i sam šejtan te je valjda stvorio čovjeće bjedni da bogu budeš rob :eek:

ako nije šejatan onda je valjda bog još veči šejtan kada te stvorio od svoje dobrote takve da je ona zlo postala :eek:

dok je roba TU NEMA BOGA što če DOBROME BOGU ROB


koga bi VI to POROBLJAVALi -ROBOVLASNIČKI UMOVI


nad kime gospodarili ????:rolleyes:

O DERVIŠU koji STRAH strahom ZAMJENJUJEŠ umjesto da se u igri

ZAIGRAŠ da BUDEŠ SAV BOGA BOGA ---da otplešešš TU VRTNJU TAJ KRUG i BUDEŠ BAR ZA TREN --ONO ŠTO JESI

u SRCU onoga za ČIME TRAGAŠ :)


NEMA GOSPODARA NEMA ROBOVA NEMA ZLA NEMA DOBROGA U BOGU a DA NIJE BOGOVSKO

nema tebe ni komadiča a da nije VEČ BOGOVSKO DO I U JEDNU VLAS


:cool:


kahtani ONAJ TKO JE NEKOM ROB drugomželi BITI gOSPODAR


kome bi ti to GOSPODARIO kahtime ???

kahtani
13.10.2006., 22:21
NEMOJTE MI ZAMERIT ALI NIJE OVO ZA VAS PAMETNE

soto
14.10.2006., 01:59
neš ti drviša


koji vedrinu ZABORAVI :B :lux: :lux: :w

Baji
14.10.2006., 02:23
Selam i dobro vece (ili jutro)

Drago mi je sto sam naisla na online razgovor o dervishima, sufizmu, tekijama...
+ kada su ljudi koji vode razgovor, kako mogu da zakljucim, jako kompetentni...
mojoj sreci nema kraja!
Ono sto mene konkretno zanima jeste: sta je sa zenskim dervishima?
Eto, hvala

Baji
14.10.2006., 03:55
Selam Kahtani,

Pretpostavljam da si citajuci Majstora, i odgovarajuci mu, previdio moje pitanje..
Elem, sta je sa zenama dervishima?

kahtani
14.10.2006., 03:58
Selam Kahtani,

Pretpostavljam da si citajuci Majstora, i odgovarajuci mu, previdio moje pitanje..
Elem, sta je sa zenama dervishima?

ZAVISI OD TARIKATA KOJEM PRIPADAJU

Baji
14.10.2006., 04:12
Bektashijama npr?

kahtani
14.10.2006., 08:30
Bektashijama npr?

ovo je sto sam cuo

Prica se da uzivaju sva prava - savremene su poput svojih muževa - kako se ono kaže emancipovane su - ukratko nazivaju ih

Americkim penzionerima

dovoljno emancipovane i da ne žele da rode dete ni za crkvu, ni za državu, ni za vojsku, ...

Baji
14.10.2006., 12:42
ovo je sto sam cuo

Prica se da uzivaju sva prava - savremene su poput svojih muževa - kako se ono kaže emancipovane su - ukratko nazivaju ih

Americkim penzionerima

dovoljno emancipovane i da ne žele da rode dete ni za crkvu, ni za državu, ni za vojsku, ...

Hvala Kahtani...
Znas li ista o tome kakva je situacija na nasim prostorima, odnosno u drugim dervishkim redovima? Kakav je u principu stav muskih dervisha prema zenama? Mogu li one biti jednako ˝dobri˝ dervishi kao i muski? Da li one imaju svoju tekiju i svog (zenskog) shejha ili mogu da budu dio reda, odnosno tekije u kojoj su sve muski? Halali na eventualnoj indiskretnosti, ali kakav je tvoj licni stav prema tome?
Zelim da napomenem kako su sva ova pitanja, i jos mnoga druga, postala moja velika preokupacija u posljednje vrijeme i kako su mi svi odgovori na doticnu temu od velike vaznosti, tako da ako mi iko upucen ponudi bar neke informacije bicu mu neizmjerno zahvalna, Allah ga nagradio

kahtani
14.10.2006., 13:21
Hvala Kahtani...

Znas li ista o tome kakva je situacija na nasim prostorima, odnosno u drugim dervishkim redovima? Kakav je u principu stav muskih dervisha prema zenama?

IZVANREDNA

Mogu li one biti jednako ˝dobri˝ dervishi kao i muski? Da li one imaju svoju tekiju i svog (zenskog) shejha ili mogu da budu dio reda, odnosno tekije u kojoj su sve muski? Halali na eventualnoj indiskretnosti, ali kakav je tvoj licni stav prema tome?

MOGU - ''IMAJU'' - PO BOSNI SE RANIJE PRICALO DA SVAKI HU IM SVOJU HUJICU

NAJBOLJE JE DA ONA BUDE SA ZENSKIM SVIJETOM U POSEBNOJ PROSTORIJI - U SUSEDNOJ

Zelim da napomenem kako su sva ova pitanja, i jos mnoga druga, postala moja velika preokupacija u posljednje vrijeme i kako su mi svi odgovori na doticnu temu od velike vaznosti, tako da ako mi iko upucen ponudi bar neke informacije bicu mu neizmjerno zahvalna, Allah ga nagradio

U TURSKOJ SE ZOVU SULTAN ANE
__________________
Be well and prosper [/QUOTE]

NEMA NA CEMU

RABIJA EDEVIJA TI U TOME MOZE BITI PRIMJER

kahtani
14.10.2006., 13:28
Kakav je u principu stav muskih dervisha prema zenama?

ZAVISI OD NJIHOVIH GODINA

NEKE SMATRAJU KCERIMA, NEKE SESTRAMA A NEKE MAJKAMA

Derviš
14.10.2006., 19:22
Hvala Kahtani...
Znas li ista o tome kakva je situacija na nasim prostorima, odnosno u drugim dervishkim redovima? Kakav je u principu stav muskih dervisha prema zenama? Mogu li one biti jednako ˝dobri˝ dervishi kao i muski? Da li one imaju svoju tekiju i svog (zenskog) shejha ili mogu da budu dio reda, odnosno tekije u kojoj su sve muski? Halali na eventualnoj indiskretnosti, ali kakav je tvoj licni stav prema tome?
Zelim da napomenem kako su sva ova pitanja, i jos mnoga druga, postala moja velika preokupacija u posljednje vrijeme i kako su mi svi odgovori na doticnu temu od velike vaznosti, tako da ako mi iko upucen ponudi bar neke informacije bicu mu neizmjerno zahvalna, Allah ga nagradio

U mojoj tekiji i još po nekim Bosanskim tekijama znam nekoliko žena derviša.
Izvanredne osobe.
Njima je olakšan uspon ka Allahu jer je Allah izuzetno milostiv prema ženama zbog njihovih otežanih okolnosti za vršenje ibadeta.(prirode radi).

Šejh je jedan za cijelu tekiju.

A mislim da žena može biti puno bolji derviš jer joj je olakšano.Ali otežan joj je sam pristup u tarikat jer se puno rijeđe pojavi želja za tarikatom kod žene nego kod muškarca.Zato bi svaka ona žena koja osjeti neodoljivi poziv ka Allahu trebala brže bolje ka nekom šejhu.Vidjeće onda ono što nije ni sanjala.

P.S.Tu na forumu ima jedna žena derviš koja nas posjeti s vremena na vrijeme.Ne smijem otkriti njen nick jer nemam njenu dozvolu ali ako ti izraziš želju da komuniciraš sa njom vjerujem da će ti se ona javiti na PM.Pa pozovi je da ti se javi.

Derviš
14.10.2006., 19:23
Selam Kahtani i Allah te nagradio.

Derviš
14.10.2006., 19:26
neš ti drviša


koji vedrinu ZABORAVI :B :lux: :lux: :w

Soto dragi evo derviš je vedar.:D

Al to ne mijenja Istinu o kojoj Kahtani zbori.Vedrina samo uljepšava našu komunikaciju i čini je ugodnom.:)

kahtani
14.10.2006., 22:30
Selam Kahtani i Allah te nagradio.

KAKO NIJE - UPOZNO ME SA DERVISOM

kahtani
14.10.2006., 22:44
DERVISU

TEXT NA 41. STRANI JE IZ KNJIGE '' DUSO PROBUDI SE''

soto
15.10.2006., 18:57
Soto dragi evo derviš je vedar.:D

Al to ne mijenja Istinu o kojoj Kahtani zbori.Vedrina samo uljepšava našu komunikaciju i čini je ugodnom.:)


jednog dana češ ti Dervišu shvatiti da si ti trebao učiti kahtania više nego on tebe ,a i on će to shvatiti


:cool: :)

kahtani
15.10.2006., 19:42
jednog dana češ ti Dervišu shvatiti da si ti trebao učiti kahtania više nego on tebe ,a i on će to shvatiti


:cool: :)

NEMOJ NAM ZAMERAT NISMO MI TOLIKO PAMETNI POPUT TEBE

UCIMO SE JEDAN OD DRUGOGA

Derviš
15.10.2006., 20:25
jednog dana češ ti Dervišu shvatiti da si ti trebao učiti kahtania više nego on tebe ,a i on će to shvatiti


:cool: :)

Kod nas je ustroj malo drugačiji.Evo recimo brat Kahtani je na većem stepenu od mene.Time je dalji od vas.Derviš je vama bliži.Lakše vam je mene razumjeti nego njega.Zato ne napadajte Kahtanija.Budite sa njim lijepih manira,možda nešto saznate što niste znali a i Derviš skupa sa vama.:kiss:

soto
15.10.2006., 20:30
Kod nas je ustroj malo drugačiji.Evo recimo brat Kahtani je na većem stepenu od mene.Time je dalji od vas.Derviš je vama bliži.Lakše vam je mene razumjeti nego njega.Zato ne napadajte Kahtanija.Budite sa njim lijepih manira,možda nešto saznate što niste znali a i Derviš skupa sa vama.:kiss:

znam da je na višem stupnju od tebe to sam odmah vidio


zato sam ti rekao ono što sam rekao a i njemu :cool:


nitko nije ni dalji ni bliži


U BOGU


DERVIŠE i KATHANI :s

Derviš
15.10.2006., 20:44
znam da je na višem stupnju od tebe to sam odmah vidio


zato sam ti rekao ono što sam rekao a i njemu :cool:


nitko nije ni dalji ni bliži


U BOGU


DERVIŠE i KATHANI :s

Što je veće tvoje postojanje,to si udaljeniji od Božjeg postojanja.Postupnim uništavanjem dijela po djela svog postojanja u tebi se na mjesto uništenog djelića pojavljuje djelić Božjeg postojanja.Sve dok te istinski ne nestane.Šta onda ostane?
Ti ćeš reći da je Božje potojanje već tu.To je istina ali ne za tebe dok postojiš.Ne pika se,toga si i sam svjestan.Znaj da Bog posjeduje moć
Gdje je kod tebe Njegova moć.Nema je jer se nisi obistinio u procesu nestajanja tvog bića.Nije ni Derviš sebe obistinio,da ne pomisliš da samo tebi govorim.Onog časa kad se Derviš obistini,bit će to veliki praznik akoBog da.Sve častim.:zubo: :)

Home_sweet_home
15.10.2006., 20:45
Hvala Kahtani...
Znas li ista o tome kakva je situacija na nasim prostorima, odnosno u drugim dervishkim redovima? Kakav je u principu stav muskih dervisha prema zenama? Mogu li one biti jednako ˝dobri˝ dervishi kao i muski? Da li one imaju svoju tekiju i svog (zenskog) shejha ili mogu da budu dio reda, odnosno tekije u kojoj su sve muski? Halali na eventualnoj indiskretnosti, ali kakav je tvoj licni stav prema tome?
Zelim da napomenem kako su sva ova pitanja, i jos mnoga druga, postala moja velika preokupacija u posljednje vrijeme i kako su mi svi odgovori na doticnu temu od velike vaznosti, tako da ako mi iko upucen ponudi :w bar neke informacije bicu mu neizmjerno zahvalna, Allah ga nagradio

Kažu žensko može postati hairli insan za četrest (40), dočim, muškarcu kažu treba četiri dekade.

Možda bi neke smjernice, za žensko, se mogle naci u odnosu izmedju muža i žene, jer čini mi se postoji predaja, a to bi lokalna ulema mogla preciznije znati, čiji je smisao u sljedećem:

- da se je moglo reći da se sedžda učini nekom sem Uzvišenom, to bi trebala žena mužu učiniti.

Tako ko voli :) nek izvoli, a ko ne voli, on obično traži neka alternativna rješenja i za njih ima svoja neka objašnjenja.

Derviš
15.10.2006., 20:58
Ali zbog toga su Velije u skladu sa šerijatom, a početak Enbijaa je ustvari kraj Evlija… Iz ovoga prizilazi da je kraj akla - umovanja u stvari početak vilajeta… a sada prestanite da umujete…

Brate Kahtani možeš li ovo malo pojasniti.

Na koga se misli da su Enbijaa...
Zašto je kraj evlijulasima,kad ih vidimo danas,poredane ispod Gavsa kako drže ovaj dunjaluk.(učleri,krkleri,jedileri...pa sve do zadnjeg 128hiljaditog evlije.)

soto
15.10.2006., 21:01
Što je veće tvoje postojanje,to si udaljeniji od Božjeg postojanja.Postupnim uništavanjem dijela po djela svog postojanja u tebi se na mjesto uništenog djelića pojavljuje djelić Božjeg postojanja.Sve dok te istinski ne nestane.Šta onda ostane?
Ti ćeš reći da je Božje potojanje već tu.To je istina ali ne za tebe dok postojiš.Ne pika se,toga si i sam svjestan.Znaj da Bog posjeduje moć
Gdje je kod tebe Njegova moć.Nema je jer se nisi obistinio u procesu nestajanja tvog bića.Nije ni Derviš sebe obistinio,da ne pomisliš da samo tebi govorim.Onog časa kad se Derviš obistini,bit će to veliki praznik akoBog da.Sve častim.:zubo: :)

MOĆ treba samo onaj tko se nekoga boji dervišu ???

MOĆ je potrebna samo onome koji ŽELI biti močan ???

MOĆ je potrebna samo onome koji misli da je od Boga odvojen :rolleyes:


MOĆ je samo potrebna samo onome tko se drži slabim ,zarobljenim,nepotpunim -nedostojnim

onom tko to nije MOĆ niti treba niti je bitna

MOĆ za što kada POSTOJIŠ U BOGU kada ne znaš gdje je boga a gdje je tebe više ili manje :cool:


zar bi te dobar BOG koji je ljubav STVORIO da se uništavaš zar bi te STVORIO tako da se ne raduje tvojem POSTOJANJU u cjelostii da te ne prihvača u CJELOSTI


zar ti svoje dijete UNIŠTAVAŠ derviše????tko je to u tebe usadio sjeme SVETOGA derviša i ostalo od tebe progglasio NESVETIM zar bi ti Bog bio -zar bi te on tako podjelio zar bi te on tako mučio zar bi ti svoje dijete tako mučio ...

obistiniti se možeš u jednom TRENU POTPUNO to je samo JEDAN TREN VIĐENJA I BUDNOSTI

nečega što več jesi bez molitava bez pokora bez i malo moči za kojima čezneš

:)

al to te nitko ne može naučiti čak ni sam BOGzar se ičije postojanje može suprotstavljati BOGU SVEMOČNOME

ugly duck
15.10.2006., 21:39
bravo soto, slazem se :cerek:

kahtani
15.10.2006., 23:34
Brate Kahtani možeš li ovo malo pojasniti.

Na koga se misli da su Enbijaa...

Zašto je kraj evlijulasima,kad ih vidimo danas,poredane ispod Gavsa kako drže ovaj dunjaluk.(učleri,krkleri,jedileri...pa sve do zadnjeg 128hiljaditog evlije.)

Allahumme salli ve sellim ve barik ala ešrefi ve eshadi nur-u cemi’ul Enbijai vel evlijai vel šuhedai vel fukarai vessalihin vesselamun al’el murselin velhamdullillahi Rabbu’l alemin.

Potpuno predani su samo Enbije i Evlije i uvjek su poslušni Allahovom emru, nikad se ne suprotstavljaju jer su se osvjedočili da su efal, sfat i zat Hakkovi i samim tim nisu od onih koji teraju inat tj. ne prisvajaju ništa od ovoga… i zato su od onih koji ćute i ne izgovaraju prazne rječi…
........................

Nebijj je neko kome dolazi melek sa naredbom putem vahj (objave) u vezi sa pravim putem za nefs - šeriat.

Ako ovaj Nebij bude zadužen da o ovome šeriatu izvijesti i druge, on postaje Resul.

Ničiji ilm, bilo da je ilm meleka ili evlije, ne može dostići svojstvo Nubuveta i Risaleta, zato što su Nubuvet ili Risalet Allahova svojina.

On je ovim ajetom označio da :

“Allah zna svojstvo svog risaleta i mjesto gdje će ga ostaviti u amanet”.

Zato, naša je dužnost da idemo njihovim putem i da Allahu dž.š. upućujemo molitve za Poslanike a.s.

ALI OPSIRNIJE O VARISIMA DRUGI PUT

......................

Svaki Velij je vezan za šeriat onog Pejgambera a.s. za kojeg je vezan u svom vjerovanju i svom djelovanju, tako da on nije vlasnik šeriata. To su varisi Kur'ana i oni koji su dostigli manu.

Za ove varise Allah dž.š. u Kur'anu kaže:

“Poslje tebe smo izabranike postavili za varise, neki su od ovih varisa prema svojim nefsovima nepravedni (zalimi) a neki od njih su ekonomični (muktesit), a neki su bivši (bez nefsa).”
Fatir - 32

Promjene vremenskih perioda i mjesta nisu uticale na hakkikate ilma, ali kao što su kroz faze i promjene dolazili poslanici, tako su se i varisi odvajali u grupama.

..................

Velajet je sfat-i Ilahijje, a njegov pravac je Nubuvvet - džihet-i melekijje, dok je Risalet pravac - džihet-i bešerijje… Zato je Risalet za jedan stepen bolji od Nubuvveta i Vilajeta, isto kao što je Nubuvvet bolji od Vilajeta… zato se i kaže da je Resul bolji od Nebijja i Velija jer je Resul poslat sa knjigom…

Ali zbog toga su Velije u skladu sa šerijatom, a početak Enbijaa je ustvari kraj Evlija… Iz ovoga prizilazi da je kraj akla - umovanja u stvari početak vilajeta… a sada prestanite da umujete…

........................

Velija se više ne pojavljuje sa svojim nefsom i postaje mahz – sopstven, a ukoliko Hakk bude zavolio da on izbije tedželli, on će izići na megdan… A ako ne zavoli ostaće skriven, jer neko ko je Allahov rob, sam sebi ne može biti i zahir i batin – biće samo ako Allah želi… šta? tražite malo više o Vilajetu… dobro de…

..............

Vilajet se sastoji od dva djela…Vilajet-i ilahijje-i Muhammedijje-i kullijje-i batin… i Zahir-i Vilajet

Zahir-i vilajet je u vlasništvu čovječanstva i djeli se na dva djela… Vilajet-i amme… Vilajet-i hassa

Vilajet-i amme se takođe djeli na dva djela… Vilajet poslanika od Hz.Adema a.s. sve do Hz. Fahri s.a.s.… i Vilajet ehl-i tevhida

Vilajet-i hassa se takođe djeli na dva djela… Vilajet-i hassa-i kullijje-i Muhammedije – koji se odnosi posebno za nefs Resula s.a.v u čovjekovom tjelu i za Kutuba koji je njegov Reis… i Vilajet mu’mina - koji pripada nekom tarikatskom redu.

Svaki vilajet dobija ime prema stepenu kojeg zastupa. Jedan Velija koji je na jednom stepenu, a na dva mjesta… taj Velija sebe predaje Hakku prema tom stepenu…

Zbog merteba i makama on je kod Hakka Mutevveli-onaj ko prelazi na nečije mjesto… Sve dotle dok ne postane istinski u Vilajet-i Hassa-i Muhammedije.

Zato što u Muhammedijskom zevku kod Velije sve postaje prolazno, s obzirom da je tada sa Allahom i ne vidi ništa… tek kada nestane sa svojim tjelom tada postaje Baki – trajan sa vudžudom Hakka… i u svemu će tek tada sa Hakkovim vudžudom posmatrati Hakka…

Svaki Vilajet koji na bilo kojem mjestu do Hz.Muhammeda nastane, pripada grupi vilajeta hassa-i Muhammedije… Tek u makamu kab-i kavsejn, koji proizilazi iz mekama Hz. Muhammeda, nalazi se mekam Insan-i Kâmila i Evlija koji su Muteajjin, a koji se djele na dvije grupe… Evlija-i mekemmel-savršene evlije i Evlija-i kamilijjun–zrele Evlije, spašene od muke čovečanstva, potopljene u Ahadijjet Kab-i Kavsejna ne znajući za svoj imetak...

Oni uvjek Hakka zikr čine ali ne pozivaju narod Hakku… već izdaju hilafet i dozvolu savršenim evlijama…

kahtani
15.10.2006., 23:34
Allah dž.š. je apsolutni Velij koji svojim vilajetom obuhvata sve… i svima izvršava sva djela zato što je Uzvišeni mevdžud kojeg će uvjek biti… Velij to je esma koja je povezana sa Njegovim zatom… dok je sama vrijednost u stvari Njegov sifat… i zbog ovoga evlijanstvo ne umire jer je sam Allah Velij kome je Veliluk batin. Po pitanju mutlak značenja druge Evlije i ne postoje… ve ma lekum min dunillahi min evlijae summe la tensarun… - Osim Allaha nemate drugog zaštitnika…

Ovome mutlak Veliji… zahir lice ili nubuvet je - pejgamberluk. A ovo u potpunosti mogu shvatiti samo oni koji su zahvaljujući Allahu postali Alijj u Hajret makamu...jer su oni ćutanje izabrali kao način života… oni su ti koji su od pejgamberovog Nura uzeli dobit, a od Alije - Evlijanskog kandilja uzeli su sjaj te svjetlosti…

Zbog ovoga je i rečeno da više nema poslanstva i da se sa Hatem-ul enbijom Hz. Muhammedom definitivno završava šeriat, a da će nama ilim dolaziti preko Evlija… Jer su prijašni pejgamberi svjetlost uzimali od svjetla Muhammedijje pošto je on stalno prisutan sa hakkikatom …

Zato je rekao pejgamber da je bio Nebij… još dok je Adem lebdio između vode i ilovače-zemlje...

...a ovo se odnosi i na Hz. Aliju jer dok je Alija bio Velij, Adem je lebdio između vode i ilovače… Ve iz ehazallahu misakan-nebijjine lema atejtukum min kitabin ve hikmetin summe džaekum resulun musaddikun lima meakum letuminunne bihi ve letensurunehu kale e ekrertum ve ehaztum ala zalikum isri kalu ekrerna kale fe-ešhedu ve ene meakum mineššahidin – Allah je od svakog vjerovjesnika kome Knjigu objavio i znanje dao – obavezu uzeo… kad vam, poslije, dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati?... Da li pristajete i prihvatate da se na to meni obavežete?” – oni su odgovarali: “pristajemo!” – “budite, onda, svjedoci” – rekao bi on - , “ a i Ja ću s vama svjedočiti…

Sve ostale Evlije o kojima smo govorili postale su tek onda kada su ispunili Evlijanske šartove, onoga momenta kada su se osvojstvili sa Ilah-i ahljakom ušli su u Evlijsku silsilu, a to je potvrdio i sam Muhammed a.s.s.v. u hadisu…

Ja i Alija bili smo dva Nura, Allahu smo tespih, tahmid i tehli činili, a i meleci su sa našim tespihom zajedno sa nama tespih činili, kada je Adem bio stvoren spustili su nas u Ademov vudžud, a nakon toga su nas spustili u suljbu i dublje…

Treba se pravilno shvatiti ovaj hal… Znači da je Allah iz Muhammedovog hakikata prvo izvadio sebe… a istovremeno je iz evlijanskog hakikata izbio u zahir… tako da se iz ovoga može videti da je Allah taj koji je Gospodar oba nura…

Evlijaluk je stvorio kao batinski – skriveni Nur

a Nebiluk kao Zahirski nur…

Allah je taj koji je promješao Evlijauk i Nebiluk kao dva mora, samo da bi se sreli, a da bi ih održao spojenim stvorio je nevidljivu nit zvanu berzah… koju treba pod hitno otkloniti onaj koji želi da se u to uvjeri…

Ako želite susret vi odbacite berzah onda odbacite sebe...ve džeale bejnehuma berzahen ve hidžren mahdžuren... a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio… budete li to uspjeli tada dolazi do realizacije ajeta… Kullu men alejha fani ve jebka vedžhu rabbike zuldželali vel ikram … - ostaje samo Gospodar tvoj veličanstveni i plemeniti…

Oba hakikata su Njegova ali halksko i Hakksko mertebe se ne mješaju, dozvoljeno da se halksko mertebe pozove na Hakksko, ali i da svijesno prihvati zaduženje i obavezu da čuva Hakksku stranu… drugačije ne može…

Kada je pejgamber rekao… O vi!, koji ste se odazvali Allahu i njegovoj vjeri, prihvatam vašu zakletvu na vjernost, pod uslovom, da me čuvate kao što čuvate svoje žene i djecu – jer moja krv je i vaša krv a moja sigurnost je i vaša sigurnost ja sam vaš i vi ste moji…

Ovim se primjerom želi ukazati na to da, ako mi budemo u stanju da čuvamo Hakksku stranu, Allah će nama čuvati batinsku stranu… mada smo u potpunosti svijesni da je u stvari On taj koji je mutlak sa svojim Vilajetom koji se ne veže za vrijeme i prostor i koji sve u ovom kâinatu čuva pod svojom komandom….

Za nas je najvažnije da iz grupe Velajet-i Muhammedije izbija Gavs’ov makam koji je jedan od najodabranijih Allahovih robova. Jer je to makam Reisa velija-velija, koji ljude čini iršad… normalno, svaki u svojoj mahali… Spomenuto je da se u ajetu… Er-rahmani alel arš-istiva… krije Rahman ili Gavs, a da su arš i kjursi, u njegovim rukama poput zrna maka…

Svaki Velij je vezan za šeriat onog pejgambera za kojeg je vezan u svom vjerovanju i svom djelovanju, tako da on nije vlasnik šeriata… Zato se za njih kaže da su varisi Kur’ana jer su dostigli mânu – skriveno značenje…

.................

O ovim varisima nas Allah izveštava ajetom… Summe ev resna-l kitabe ellezine estefejna min ibadina fe minhum zalimun li-nefsihi ve minhum muktesidun ve minhum sabikun bil-hajrati bi-iznillahi zalike huve elfazlu-l kebir – Mi ćemo učiniti da knjigu poslije naslijede oni Naši robovi koje mi izaberemo; biće onih koji će se prema sebi ogriješiti… biće onih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti… i biće onih koji će Allahovom voljom svojim dobrim djelima druge nadmašiti – zato će veliku blagodat dobiti …

.................

Ispod mojih kupola ima velija za koje, osim Mene, niko ne zna, to su naslednici Kur’ana…

Treba da ih tražite i pronađete... Ako ih vi ne budete pronašli, Oni će pronaći vas…

Ako aklom ders uzimaš za tebe nema dokaza
Ti ders od Hakka uzmi da ti ilim bude vodič

Sa ovim želimo ukazati da ako sva znanja uzimate svojim aklom, to će za vas postati opasnost, zato što akl, nijednom čovjeku ne može biti dokaz… jer je promenljiv… zato se od vas koji ovo čitate traži da ders uzimate direktno iz Allahovog izvora… jer jedino tako možete dobiti dokaz…nego da mi nastavimo…

Ako Musa ne prihvati da učenik bude, gotov je Hidru prigovor
A ko je Hidru saputnik, dobro znaj da prigovora nema

kahtani
15.10.2006., 23:46
Znaj da Bog posjeduje moć
Gdje je kod tebe Njegova moć.Nema je jer se nisi obistinio...

DERVIS JE U PRAVU - MOC JE U VLASNISTVU ALLAHA - KADA BUDES TESLIM SVOME GOSPODARU ON CE JE ILUMINIRATI KROZ TEBE - IZ OVOGA SE VIDI DA JE POTREBA, ALI NE KAKO JE TI SO TO LOGICKI SHVATAS I CITIRAS

MOĆ treba samo onaj tko se nekoga boji dervišu ???

MOĆ je potrebna samo onome koji ŽELI biti močan ???

MOĆ je potrebna samo onome koji misli da je od Boga odvojen


MOĆ je samo potrebna samo onome tko se drži slabim ,zarobljenim,nepotpunim -nedostojnim

onom tko to nije MOĆ niti treba niti je bitna

MOC JE SLOMLJENO VRATITI U PRVOBITNO STANJE - A NE POSEDOVATI JE DA BI STO SLOMIO - TO UMJE SVAKO DETE

MAJSTOR Ivan
16.10.2006., 01:16
Što je veće tvoje postojanje,to si udaljeniji od Božjeg postojanja.Postupnim uništavanjem dijela po djela svog postojanja u tebi se na mjesto uništenog djelića pojavljuje djelić Božjeg postojanja.Sve dok te istinski ne nestane.Šta onda ostane?


Hajde, usudi se kazati STO ostaje, takozvani Dervisu.

Otvori li ti se dusha jednu jedinu nano sekundu i sve SHVATIS, toga tvoga malo vishega kahtanija pojest ces za dorucak.

Ako pak ne, ZNAJ da niti taj tvoj tvoj Islam odavde dalje NE ZNA. To je i narav MAJSTOROVA "JEDNOGA pitanja ISLAMU" na "Religiji".

Sve i da zna, ne bi smio ni pisnuti, jer bi se na javnoj ISTINI rastochio.
MAJSTOR Ivan tu ISTINU ZNA, i zato vas shutira ovuda ko krpenjachu.:D

kahtani
16.10.2006., 04:07
Hajde, usudi se kazati STO ostaje, takozvani Dervisu.

Otvori li ti se dusha jednu jedinu nano sekundu i sve SHVATIS, toga tvoga malo vishega kahtanija pojest ces za dorucak.

Ako pak ne, ZNAJ da niti taj tvoj tvoj Islam odavde dalje NE ZNA. To je i narav MAJSTOROVA "JEDNOGA pitanja ISLAMU" na "Religiji".

Sve i da zna, ne bi smio ni pisnuti, jer bi se na javnoj ISTINI rastochio.
MAJSTOR Ivan tu ISTINU ZNA, i zato vas shutira ovuda ko krpenjachu.:D

ZAR SE ''MAJSTORU'' MORA PONAVLJAT

OSTAVI TI KAHTANIJA NA MIRU - ZABORAVI GA AKO MOZES - UKOLIKO TI NIJE VEC POSTAO NOCNA MORA -


AKO TI NIJE USPJELO KOGA PROVOCIRAT I ''BANIRAT'' PA TI BRATE DOBROVOLJNO BANIRAJ SAMOGA SEBE - NA KRAJU KRAJEVA DOKAZI DA SI MAJSTOR

kahtani
16.10.2006., 04:11
NEMOJ POPUT AMISA NIJE TI OVO BRATE ZID PLACA - OVO JE OBICAN FORUM - PREKINI VEC JEDNOM SA TIM LAZNIM NARICANJIMA

kahtani
16.10.2006., 09:40
Sve i da zna, ne bi smio ni pisnuti, jer bi se na javnoj ISTINI rastochio.
MAJSTOR Ivan tu ISTINU ZNA, i zato vas shutira ovuda ko krpenjachu.

JESI LI SE UVJERIO DA SAM BIO U PRAVU - ONO ZA IZGUBLJENO DETINJSTVO - DOK SU DRUGI SUTALI LOPTU ITD... TE SE SADA U MISLIMA IZIVLJAVAS

DUBOKI BOLNI TRAGOVI KOJE JEDINO KAHTANI MOZE IZLIJECIT - NORMALNO, NAKON JAVNOG POKAJANJA NA FORUMU...

soto
16.10.2006., 11:33
DERVIS JE U PRAVU - MOC JE U VLASNISTVU ALLAHA - KADA BUDES TESLIM SVOME GOSPODARU ON CE JE ILUMINIRATI KROZ TEBE - IZ OVOGA SE VIDI DA JE POTREBA, ALI NE KAKO JE TI SO TO LOGICKI SHVATAS I CITIRASMOC JE SLOMLJENO VRATITI U PRVOBITNO STANJE - A NE POSEDOVATI JE DA BI STO SLOMIO - TO UMJE SVAKO DETE

več sam ti rekao nad kime bi ti to gospodario kahtime -da BOGU pripisuješ GOSPODARENJE i želju za gospodarenjem ...

:rolleyes:

možeš li ne tren zamisliti svijet bez onog koji gospodari nad nekim -možeš li na tren biti toliko slobodan toliko u BOGU i sa bogom da nema onog koji gospodari i onog koji služi ili bi svijet koji poznaš time NESTAO kao TISUČLJETNI sanjani SAN .

usudi se ništa ti se neće DOGODITI samo će ti STRAHA i SUZA nestati :top:


SLOMLJENO POSTOJANJE je TAJ SVIJET GOSPODARA I ROBOVA ;SVIJET MOČI I MOČNIKA i onih koji ju nemaju

SVIJET STRAHA od ikoga pa čak i od BOGA samoga iz čega i svi tvoji STRAHOVI NASTAJU

kako češ onda sa MOČI vratiti postojanje u ono PRVOTNO kada je ta moč iz istoga toga SLOMLJENOGA iz STRAHA


:rolleyes:

e kahtani niti je ROBOVA niti je MOČNIKA niti je GOSPODARA


u SVIJETU koji ni prvotan ni slomljen

POSTOJI


van SNA kojeg SANJAŠ

CIJELO VRIJEME


:)

soto
16.10.2006., 11:41
ti si več doživio taj svijet :)

MAJSTOR Ivan
16.10.2006., 15:12
JESI LI SE UVJERIO DA SAM BIO U PRAVU - ONO ZA IZGUBLJENO DETINJSTVO - DOK SU DRUGI SUTALI LOPTU ITD... TE SE SADA U MISLIMA IZIVLJAVAS

DUBOKI BOLNI TRAGOVI KOJE JEDINO KAHTANI MOZE IZLIJECIT - NORMALNO, NAKON JAVNOG POKAJANJA NA FORUMU...

Nemoj, dushe ti, kahtani, sad ti se ona knedla vidi i dok govorish ...:rolleyes:

kahtani
16.10.2006., 19:01
Nemoj, dushe ti, kahtani, sad ti se ona knedla vidi i dok govorish ...:rolleyes:

MOLITVA JE - DOBAR KORAK NAPRIJED - JOS DA POPRAVIS VID

Derviš
16.10.2006., 19:10
Neznam s kim bi sad ovdje besjedio.Zakuhalo se pravo.

Svejedno.

Selam brate Kahtani i pozdrav majstorima.

Naime Uzvišeni Allah je odredio jedan zakon koji vlada i koji je Njegov.
Taj zakon kazuje da je jedino On u stanju da ljude uputi na pravi put.
Mi smo svjedoci već višemjesečnog raspravljanja o spoznajama i dosezima ljudskog poimanja.
Nitko se od nas nije pomakao za milimetar od svojih već utvrđenih uvjerenja.
To je tome tako što su ključevi tajni za mijenjanje ili proširivanje vidika kod Allaha i mi smo tu nemoćni.
Zato nema neke koristi od međusobnog ubjeđivanja.
Samo sam to htio onako usput,a sad nastavimo dalje sa prepucavanjima.:kiss:

MAJSTOR Ivan
16.10.2006., 19:12
MOLITVA JE - DOBAR KORAK NAPRIJED - JOS DA POPRAVIS VID

Boga ti, za STO se ti svome Svevishnjemu molish?
Je l' za ONO sto ce ti dat nakon sto te natjero da ga za to molish?:eek: :zubo:

MAJSTOR Ivan
16.10.2006., 19:21
Neznam s kim bi sad ovdje besjedio.Zakuhalo se pravo.

Svejedno.

Selam brate Kahtani i pozdrav majstorima.

Naime Uzvišeni Allah je odredio jedan zakon koji vlada i koji je Njegov.
Taj zakon kazuje da je jedino On u stanju da ljude uputi na pravi put.:

Je l' samo na "pravi", il' na bilo koji, djechace zavedeni?


Mi smo svjedoci već višemjesečnog raspravljanja o spoznajama i dosezima ljudskog poimanja.
Nitko se od nas nije pomakao za milimetar od svojih već utvrđenih uvjerenja.
To je tome tako što su ključevi tajni za mijenjanje ili proširivanje vidika kod Allaha i mi smo tu nemoćni.
Zato nema neke koristi od međusobnog ubjeđivanja.
Samo sam to htio onako usput,a sad nastavimo dalje sa prepucavanjima.:kiss:

Vidish, djechace zavedeni, na MAJSTOR' Ivanovoh SKOLI dvanaest ljudi se na svakakve nachine prepiralo s ovim MAJSTOROM.
Tih dvanaest ljudi su i danas te MAJSTORICE i MAJSTORI koje pozdravljas.

Vi petnaest vjekova imadoste za pripremu obrade" onih sto drugachije znaju i misle. Je l' se budan chovjek pred vas postavi, pobjegoste u balavu shegu i "opshtenitosti" ko mokri mishevi. Evo vam MAJSTORA ovdje i onog Zaev Ziona tamokarce na "Religiji". Nechete se izvuchi ovoga puta.:eek: :cerek:

soto
16.10.2006., 21:10
Neznam s kim bi sad ovdje besjedio.Zakuhalo se pravo.

Svejedno.

Selam brate Kahtani i pozdrav majstorima.

Naime Uzvišeni Allah je odredio jedan zakon koji vlada i koji je Njegov.
Taj zakon kazuje da je jedino On u stanju da ljude uputi na pravi put.
Mi smo svjedoci već višemjesečnog raspravljanja o spoznajama i dosezima ljudskog poimanja.
Nitko se od nas nije pomakao za milimetar od svojih već utvrđenih uvjerenja.
To je tome tako što su ključevi tajni za mijenjanje ili proširivanje vidika kod Allaha i mi smo tu nemoćni.
Zato nema neke koristi od međusobnog ubjeđivanja.
Samo sam to htio onako usput,a sad nastavimo dalje sa prepucavanjima.:kiss:


znači jedina moč koju imaš je u tome da zaključiš da od ubjeđivanja nema koristi :rolleyes:

nije li na alahu da on to odluči ,a ne ti sluga pokoran :cool:

Derviše što misliš zaboravlja li Alah ikada na i jedno dijete svoje :)


ako te cijelo vrijeme vodi ,a to si rekao gore time što ti on daje ključeve od spoznaja milošču svojom ---koji je onda pravi ,a koji je krivi put

:s

MAJSTOR Ivan
16.10.2006., 22:00
... ako te cijelo vrijeme vodi, ...koji je onda pravi, a koji je krivi put?:s

Na ovo Islam nema odgovra, MAJSTORE Soto. Ovo je uvid "advaite" ...;)

soto
16.10.2006., 22:24
Na ovo Islam nema odgovra, MAJSTORE Soto. Ovo je uvid "advaite" ...;)

al Derviša pitam:cool:

kahtani
16.10.2006., 22:26
Na ovo Islam nema odgovra, MAJSTORE Soto. Ovo je uvid "advaite" ...;)

IMA

MAJSTOR Ivan
16.10.2006., 23:16
IMA

NEMA, izrucitelju besmislica, niti ga mozhe imati.

Ne mozhe se "stisnut i prdnut" u isti mah.
Otkud "DVAITA" mozhe biti "ADVAITA"?:rolleyes:

kahtani
17.10.2006., 03:50
NEMA, izrucitelju besmislica, niti ga mozhe imati.

Ne mozhe se "stisnut i prdnut" u isti mah.
Otkud "DVAITA" mozhe biti "ADVAITA"?:rolleyes:

KOD TEBE SVE MOZE - TI SI MAJSTOR

MAJSTOR Ivan
17.10.2006., 11:51
KOD TEBE SVE MOZE - TI SI MAJSTOR

Ako i kod vas mozhe, onda vam je Srebrenicu zhalosnu zamijesio sam Allah vlastorucno i svojevoljno.

Je l' shvacas da se MAJSTOR ne vara kad veli da se Islam ne mozhe nositi s ADVAITOM, Kahtani?:rolleyes:

soto
17.10.2006., 14:19
proči će mnogi dani i godine dok jednog dana

šečući se gradom nečeš


vidjeti - ŽIVOG ČOVJEKA kako ti maše iz srca svijeta -:w

a u njemu lica SVIH LICA ikada stvorena

priči će ti i dati ti ruku da ju primiš i kada ju PRIMIŠ


:)


tada češ se sjetiti majstora i smijačeš se kao nikada do TADA čišče od djeteta nevinoga

:)

kahtani
17.10.2006., 17:54
Boga ti, za STO se ti svome Svevishnjemu molish?
Je l' za ONO sto ce ti dat nakon sto te natjero da ga za to molish?:eek: :zubo:

UPRAVO ZA TO

ZAR DA MU NE BUDEM ZAHVALAN

kahtani
17.10.2006., 18:00
Ako i kod vas mozhe, onda vam je Srebrenicu zhalosnu zamijesio sam Allah vlastorucno i svojevoljno.

Je l' shvacas da se MAJSTOR ne vara kad veli da se Islam ne mozhe nositi s ADVAITOM, Kahtani?:rolleyes:

NIJE LJEPO DIRAT U OSJECANJA LJUDI IZ SREBRENICE

STO SE TICE MENE OVO CU SHVATITI KAO GRIZU SAVJEST TVOGA TATE

kahtani
17.10.2006., 18:01
proči će mnogi dani i godine dok jednog dana

šečući se gradom nečeš


vidjeti - ŽIVOG ČOVJEKA kako ti maše iz srca svijeta -:w

a u njemu lica SVIH LICA ikada stvorena

priči će ti i dati ti ruku da ju primiš i kada ju PRIMIŠ


:)


tada češ se sjetiti majstora i smijačeš se kao nikada do TADA čišče od djeteta nevinoga

:)

SAMO TI CEKAJ TAJ DAN

kahtani
17.10.2006., 18:15
Ako i kod vas mozhe, onda vam je Srebrenicu zhalosnu zamijesio sam Allah vlastorucno i svojevoljno.

Je l' shvacas da se MAJSTOR ne vara kad veli da se Islam ne mozhe nositi s ADVAITOM, Kahtani?:rolleyes:

JADAN LI SI

TROSIS NOVAC RODITELJA NA RAZNORAZNE INDIJSKE TECAJE, NE BI LI DOBIO KOJU ''DIPLOMU'' ZA UCITELJA

A HRVATSKA PUNA - Gypsy - Manuša - autohtonih Romo lovara

soto
17.10.2006., 18:17
SAMO TI CEKAJ TAJ DAN


ON VEČ JEST :)

ODUVJEK K A H TTTTTT A N I

MAJSTOR Ivan
17.10.2006., 18:37
NIJE LJEPO DIRAT U OSJECANJA LJUDI IZ SREBRENICE

STO SE TICE MENE OVO CU SHVATITI KAO GRIZU SAVJEST TVOGA TATE


MAJSTOR je svoju suchut u tom smislu izrekao ovuda u vishe navrata.

Ti si pak toliko gluh, slijep, shepav i zachepljen, da te MAJSTOR mora prema Istini potjerat na najgrublji nachin.

Reci MAJSTORU je li Allah zamijesio Srebrenicu zhalosnu svojeruchno i svojevoljno?
Pa da se vidi sto ti to o DVOJNOSTI znash, a o JEDNOSTI ne znash.

Uman chovjek poput tebe ne smije se dat izbezumit emocijom, ucheni muslimane.:rolleyes:

Derviš
17.10.2006., 18:40
znači jedina moč koju imaš je u tome da zaključiš da od ubjeđivanja nema koristi :rolleyes:

nije li na alahu da on to odluči ,a ne ti sluga pokoran :cool:

Derviše što misliš zaboravlja li Alah ikada na i jedno dijete svoje :)


ako te cijelo vrijeme vodi ,a to si rekao gore time što ti on daje ključeve od spoznaja milošču svojom ---koji je onda pravi ,a koji je krivi put

:s

Soto dragi.

Pravi put je onaj put koji je Bog odredio da je pravi i za taj put ljude obavjestio.

Nego nešto mi na um palo.
Majstori tvrde da se sve događa upravo onako kako treba da se događa i nikako nije moguće drugačije da se događa.Također savjetuju recept za prosvjetljenje u svjesnom prihvatanju te stvarnosti baš kakva jest.Tako nekako oni tvrde.
Samo da napomenem da je i prokleti Šejtan također svjestan da se sve događa upravo kako treba da se događa i on sam je prihvatio stvari kakve jesu.

Šta misliš o tome Soto dragi.?

MAJSTOR Ivan
17.10.2006., 18:42
UPRAVO ZA TO

ZAR DA MU NE BUDEM ZAHVALAN

Sho ti imash biti zahvalan ONOME tko je u tebe i hvalu i zahvaljivanje, i svjesnost o toj hvali i zahvaljivanju ugradio?

Kad se svome Bogu naizgled zahvaljujes TI, onda toga svoga Boga benavim pravish, kahtani. Sto ce Bogu hvala i zahvaljivanje sto ih je sam navio u tebe?


Hajdemo, kahtani, gdje je taj ODGOVOR, ne reche li da ga Islam IMA, hehe?:D

Derviš
17.10.2006., 18:44
MAJSTOR je svoju suchut u tom smislu izrekao ovuda u vishe navrata.

Ti si pak toliko gluh, slijep, shepav i zachepljen, da te MAJSTOR mora prema Istini potjerat na najgrublji nachin.

Reci MAJSTORU je li Allah zamijesio Srebrenicu zhalosnu svojeruchno i svojevoljno?
Pa da se vidi sto ti to o DVOJNOSTI znash, a o JEDNOSTI ne znash.

Uman chovjek poput tebe ne smije se dat izbezumit emocijom, ucheni muslimane.:rolleyes:

Može li Derviš koju usput nametnuti?

Srebrnicu je zamjesiio mladić i karadžić a Uzvišeni Allah je dao tijesto kao što daje za sva druga mješanja.Nije Allah kriv što je zločinac pokazao svoju ćud.Allah bi bio nepravedan da i takvom ne omogući ispoljavanje svoje biti sa kojom na konačnom sudu ide ravno na dno džehenema.

Derviš
17.10.2006., 18:46
Sho ti imash biti zahvalan ONOME tko je u tebe i hvalu i zahvaljivanje, i svjesnost o toj hvali i zahvaljivanju ugradio?

Kad se svome Bogu naizgled zahvaljujes TI, onda toga svoga Boga benavim pravish, kahtani. Sto ce Bogu hvala i zahvaljivanje sto ih je sam navio u tebe?


Hajdemo, kahtani, gdje je taj ODGOVOR, ne reche li da ga Islam IMA, hehe?:D

Ljubav.Ljubav Majstore tvrda srca.

soto
17.10.2006., 18:56
Soto dragi.

Pravi put je onaj put koji je Bog odredio da je pravi i za taj put ljude obavjestio.

Nego nešto mi na um palo.
Majstori tvrde da se sve događa upravo onako kako treba da se događa i nikako nije moguće drugačije da se događa.Također savjetuju recept za prosvjetljenje u svjesnom prihvatanju te stvarnosti baš kakva jest.Tako nekako oni tvrde.
Samo da napomenem da je i prokleti Šejtan također svjestan da se sve događa upravo kako treba da se događa i on sam je prihvatio stvari kakve jesu.

Šta misliš o tome Soto dragi.?

i ĐAVO je od BOGA , Dervišu


:)

MAJSTOR Ivan
17.10.2006., 19:05
IMA

Da chuje MAJSTOR?!:D

MAJSTOR Ivan
17.10.2006., 19:20
Mozˇe li Dervisˇ koju usput nametnuti?

Srebrnicu je zamjesiio mladic´ i karadzˇic´ a Uzvisˇeni Allah je dao tijesto kao sˇto daje za sva druga mjesˇanja.Nije Allah kriv sˇto je zlocˇinac pokazao svoju c´ud.Allah bi bio nepravedan da i takvom ne omoguc´i ispoljavanje svoje biti sa kojom na konacˇnom sudu ide ravno na dno dzˇehenema.

"Nije Allah kriv", velis Dervishe, za sedam hiljada dusha srebrenickih.

Sto ih Allah nije sachuvao, a mogao je?

Da mozhda kakvu Allahovu kaznu nisu te dushe zasluzhile?

Ako jesu, netko je i taj uzhas u djelo sproveo po navadi Allahovoj, zar ne?

Tad bi "zlochince" rechene valjalo hvaliti sto su Allahu na ruku ishli, je li tako?

Ako nije kazne bilo, zar to Allah i pokolj ljudski dozvoljava, chefne li kakvom
"zlochincu" stogod zla pochiniti?

I opet, da bi "zlochincu" zlo djelo njegovo osvijestio, mora Allah katkad i zrtvu
ljudsku podnijeti, pa bi onda hvala tim zhrtvama ishla sto pogiboshe za Allahovu poduku.

Ali sedam hiljada dusha, Dervishe, prekomjerno je i za kahtanijevu pamet, gdje za tvoju nece biti.

De, MAJSTOR umoljava za ISTINU - je l' to Allah iz nekoga razloga dozvolio zhalosne zrtve srebrenicke?:rolleyes:

Derviš
17.10.2006., 19:24
i ĐAVO je od BOGA , Dervišu


:)

A znaš li kakav on život živi?Taj se ne smije budi siguran ili se barem na kraju neće smijati.
Stoga se Derviš neće pomiriti sa postojećim stanjem stvari već će zamoliti svoga Uzvišenog Gospodara da ga premjesti na sigurno mjesto u Njegovoj blizini.

Rumi kaže-parafraziram-Za Cara su svi njegovi podanici korisni.Ministri,sluge,dželati...kao i sve careve odaje od carevog prijestolja do najgoreg zatvora.Sve to caru koristi.
Mi se trebamo brinuti da nas ne dopadne zatvor jer on nije nama koristan....

Derviš
17.10.2006., 19:27
"Nije Allah kriv", velis Dervishe, za sedam hiljada dusha srebrenickih.

Sto ih Allah nije sachuvao, a mogao je?

Da mozhda kakvu Allahovu kaznu nisu te dushe zasluzhile?

Ako jesu, netko je i taj uzhas u djelo sproveo po navadi Allahovoj, zar ne?

Tad bi "zlochince" rechene valjalo hvaliti sto su Allahu na ruku ishli, je li tako?

Ako nije kazne bilo, zar to Allah i pokolj ljudski dozvoljava, chefne li kakvom
"zlochincu" stogod zla pochiniti?

I opet, da bi "zlochincu" zlo djelo njegovo osvijestio, mora Allah katkad i zrtvu
ljudsku podnijeti, pa bi onda hvala tim zhrtvama ishla sto pogiboshe za Allahovu poduku.

Ali sedam hiljada dusha, Dervishe, prekomjerno je i za kahtanijevu pamet, gdje za tvoju nece biti.

De, MAJSTOR umoljava za ISTINU - je l' to Allah iz nekoga razloga dozvolio zhalosne zrtve srebrenicke?:rolleyes:

Nabavi si knjigu od Ibn Arebija "Dragulji poslaničke mudrosti" tamo ti leži objašnjenje na tvoja pitanja.Kad to uradiš,onda pitaj ponovo šta ne bude jasno.

soto
17.10.2006., 19:53
A znaš li kakav on život živi?Taj se ne smije budi siguran ili se barem na kraju neće smijati.
Stoga se Derviš neće pomiriti sa postojećim stanjem stvari već će zamoliti svoga Uzvišenog Gospodara da ga premjesti na sigurno mjesto u Njegovoj blizini.

Rumi kaže-parafraziram-Za Cara su svi njegovi podanici korisni.Ministri,sluge,dželati...kao i sve careve odaje od carevog prijestolja do najgoreg zatvora.Sve to caru koristi.
Mi se trebamo brinuti da nas ne dopadne zatvor jer on nije nama
koristan....

u koju blizinu dervišu :rolleyes: kad je BOG od JEDNAKOSTI sačinjen kad je on POSVUDA RASPROSTRANJEN - i tu i tamo je ON jer van PROSTORA i prije i poslije i sada JEST jer je VAN vremena ili je SVEVREMEN I SVEPROSTORAN -SVEJEDNO :cool:

gdje ga onda tražiš a da ga več nemašBLIZINA JE SVUGDJE -JEDNAKO Dervišu ali da bi to VIDIO

valja sebe upoznati toliko da se to OSJETI :)


Valja se od straha otrgnuti i od brige te

valaj biti HRABAR toliko da te ne briga da i u zatvori ZAVRŠIŠ za vječnost čitavu

kad u ISTINU i ISTINI ideš ...

MAJSTOR Ivan
17.10.2006., 19:54
A znasˇ li kakav on zˇivot zˇivi?Taj se ne smije budi siguran ili se barem na kraju nec´e smijati.
Stoga se Dervisˇ nec´e pomiriti sa postojec´im stanjem stvari vec´ c´e zamoliti svoga Uzvisˇenog Gospodara da ga premjesti na sigurno mjesto u Njegovoj blizini.

Rumi kazˇe-parafraziram-Za Cara su svi njegovi podanici korisni.Ministri,sluge,dzˇelati...kao i sve careve odaje od carevog prijestolja do najgoreg zatvora.Sve to caru koristi.
Mi se trebamo brinuti da nas ne dopadne zatvor jer on nije nama koristan....

U zatvoru si ti, a taj se zatvor zove Islam.

To se zatochenistvo PRECIZNIJE zove DVOJNOST, i uzhivas ga i ti i onaj Zeev Zion podjednako. (Pojasni ovo svome mentoru kahtaniju.)

Samo iz te DVOJNOSTI moguche je svijet uvrnuto vidjeti i svaku stvar po "carevoj potrebi" imenovat i vrednovat.

To nije tek tamnica, to je ISTINSKI PAKAO, Dervishe. Osjechas da si u njemu, al' ti do mozga nije doshlo da ga sam gradish i odrzhavas. Uz djavolsku ruku one DVOJNOSTI.:flop:

MAJSTOR Ivan
17.10.2006., 21:32
Nabavi si knjigu od Ibn Arebija "Dragulji poslanicˇke mudrosti" tamo ti lezˇi objasˇnjenje na tvoja pitanja.Kad to uradisˇ,onda pitaj ponovo sˇta ne bude jasno.

Ne shevrljaj, beno zavedena.
Odgovor je DA ili NE.

Ako rechenog autora sam nisi razumio, kakva je to pamet druge upuchivati na njega?
Nisi ga razumio, i ne znash odgovoriti. Sve sto nije za bubanje napamet, ne lezhi ti, netjache nedoucheni.

kahtani
17.10.2006., 23:03
Sho ti imash biti zahvalan ONOME tko je u tebe i hvalu i zahvaljivanje, i svjesnost o toj hvali i zahvaljivanju ugradio?

Kad se svome Bogu naizgled zahvaljujes TI, onda toga svoga Boga benavim pravish, kahtani. Sto ce Bogu hvala i zahvaljivanje sto ih je sam navio u tebe?


Hajdemo, kahtani, gdje je taj ODGOVOR, ne reche li da ga Islam IMA, hehe?

Hej slavuju od ljubavi ludog srca zar si opet tuzi doš’o

ŽIVIŠ BEZ EMRA I NISI SVJESTAN DA JE....

Naredba vrlo važna da je ona ta koja čovjeka donosi do sazrevanja... do farkijeta... nisi svjestan da ti tu leži skromnost i poniznost.... zato trebas otic do Dervisa, poljubiš mu ruku i kažeš...

Naredi, spreman sam da ti služim... to ce biti znak da je došlo vreme da primiš emr... da spoznas kome to učiniš...

I PAZI NEMOJ SE NI U KOM SLUCAJU BUNITI I MISLIMA SE VRACATI, JER...

Dvije uspomene u jednom trenutku se ne mogu zateći. Jer kada se bilo koja uspomena probudi unutar tebe, u tom ces trenutku biti ispunjen, obuzet i potpuno zauzet sa tom uspomenom.

Ne brini, jer dok ovo stanje bude trajalo u tebi, ne može ući neka druga uspomena. Isto je poput mora kada se pomoću vjetra rastalasa i dobija drugačiji oblik od onog ranije... brate i more gonulja je isto... tada Cces od srca reci

La ila-he illallah

I JAVNO PRIZNATI NA FORUMU

Enni mesenniješ-šejtanu binusbin ve azabin… šejtan me na zlo navraćao i lažne mi misli ulivao…

znam da si veliki inatđija i da neces da se požališ... ipak priznaj da unutar sebe znaš da se treba obratiti Al-Musabbibu - uzroku...

PREPORUCIO BIH TI DA

Mudro djelujes, u skladu sa budućim finim forumasom… jer ces napokon spoznati i sam, da sabur nema granice, kao i to da tvoja žalba neće promjeniti tvoju sudbinu…

Ali sa druge strane ipak ces se bojati da ne uvrediš Allaha ukoliko mu se ne budeš požalio za tvoje stanje u kome se nalazis, sve dok te ON sam ne opomene

Ja MAJSTORE! ako mi se požališ to neće biti zastor tvome saburu …

Nakon ovoga ces se Majstore požaliti svome Gospodaru, i poželeti da ozdraviš… i to sa ovim rjecima

enni messenijez-zurru ve ente erhamur-rahimin – mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!...

Eto, tada ces cuti istinski glas

… Erkuz biridžlike hada mukteselun baridun ve serabun – udari nogom u zemlju… eto, hladne vode za kupanje i piće… i trežnjenje

A ovako žaliti se stvorenjima poput mnogih je u stvari zavesa - zastor saburu, ali zato požaliti se svome Gospodaru nije zastor i to treba da praktikuješ…

MAJSTOR Ivan
17.10.2006., 23:56
Hej slavuju od ljubavi ludog srca zar si opet tuzi dosˇ’o

ZˇIVISˇ BEZ EMRA I NISI SVJESTAN DA JE....

Naredba vrlo vazˇna da je ona ta koja cˇovjeka donosi do sazrevanja... do farkijeta... nisi svjestan da ti tu lezˇi skromnost i poniznost.... zato trebas otic do Dervisa, poljubisˇ mu ruku i kazˇesˇ...

Naredi, spreman sam da ti sluzˇim... to ce biti znak da je dosˇlo vreme da primisˇ emr... da spoznas kome to ucˇinisˇ...

I PAZI NEMOJ SE NI U KOM SLUCAJU BUNITI I MISLIMA SE VRACATI, JER...

Dvije uspomene u jednom trenutku se ne mogu zatec´i. Jer kada se bilo koja uspomena probudi unutar tebe, u tom ces trenutku biti ispunjen, obuzet i potpuno zauzet sa tom uspomenom.

Ne brini, jer dok ovo stanje bude trajalo u tebi, ne mozˇe uc´i neka druga uspomena. Isto je poput mora kada se pomoc´u vjetra rastalasa i dobija drugacˇiji oblik od onog ranije... brate i more gonulja je isto... tada Cces od srca reci

La ila-he illallah

I JAVNO PRIZNATI NA FORUMU

Enni mesennijesˇ-sˇejtanu binusbin ve azabin… sˇejtan me na zlo navrac´ao i lazˇne mi misli ulivao…

znam da si veliki inat?ija i da neces da se pozˇalisˇ... ipak priznaj da unutar sebe znasˇ da se treba obratiti Al-Musabbibu - uzroku...

PREPORUCIO BIH TI DA

Mudro djelujes, u skladu sa buduc´im finim forumasom… jer ces napokon spoznati i sam, da sabur nema granice, kao i to da tvoja zˇalba nec´e promjeniti tvoju sudbinu…

Ali sa druge strane ipak ces se bojati da ne uvredisˇ Allaha ukoliko mu se ne budesˇ pozˇalio za tvoje stanje u kome se nalazis, sve dok te ON sam ne opomene

Ja MAJSTORE! ako mi se pozˇalisˇ to nec´e biti zastor tvome saburu …

Nakon ovoga ces se Majstore pozˇaliti svome Gospodaru, i pozˇeleti da ozdravisˇ… i to sa ovim rjecima

enni messenijez-zurru ve ente erhamur-rahimin – mene je nevolja snasˇla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!...

Eto, tada ces cuti istinski glas

… Erkuz biridzˇlike hada mukteselun baridun ve serabun – udari nogom u zemlju… eto, hladne vode za kupanje i pic´e… i trezˇnjenje

A ovako zˇaliti se stvorenjima poput mnogih je u stvari zavesa - zastor saburu, ali zato pozˇaliti se svome Gospodaru nije zastor i to treba da praktikujesˇ…


Onda, Kahtani jeguljasti, je l' to Allah iz nekoga svoga razloga(sic!) dozvolio zhalosne zrtve srebrenicke?:rolleyes:

kahtani
18.10.2006., 11:13
Evo vam MAJSTORA ovdje i onog Zaev Ziona na "Religiji". Nechete se izvuchi ovoga puta

STA JE SAD OVO

To se zatochenistvo PRECIZNIJE zove DVOJNOST, i uzhivas ga i ti i onaj Zeev Zion podjednako. (Pojasni ovo svome mentoru kahtaniju.)

Ovaj Majstor bi uz mnogo strpljenja mogo još više da se postigne.

OBAVESTENJE


Majstor izgleda nije puno star... tu oko 7 -8 godina. Veoma je živahan, voli da se igra, a od nedavno i mazi. nemojte se ljutiti ma neke njegove lapsuse - jer su to samo snimci razgovora njegovih roditelja .

Može biti idealan ljubimac za starije Forumase koji imaju puno strpljenja, ''ljubavi i želje'' da mu pomognu.

Najmanje što možete da učinite za Majstora je da budete strpljivi i slusate njegove indijske gluposti - koje su mu prodali

Po svemu izgleda da je bivsi nekadašnji verni ljubimac svojih roditelja - kojima je kao beba bio jedina radost u životu - ostao SAM

Sultanija
18.10.2006., 12:36
Esselamu alejkum dragi forumasi!

Ovaj put cu vam samo ostaviti jedan link sa spotovima koji su meni simpaticni, pa eto pogledajte kad budete imali vremena. :)
http://www.awakeninguk.com/CustomerService/awkstore_video.asp

kahtani
18.10.2006., 15:52
ZA MAJSTORA

Sto ih Allah nije sachuvao, a mogao je?

PLITKO - ILUZORNO - ISPRAZNO - JEFTINO - NEKAKO BEZ DAHA - SKLEPANO NA BRZINU - OVA IZJAVA SIGURNO DOLAZI OD STRANE PRIMITIVNOG MATERIJALISTE KOJI TEŽI DA BUDE DUHOVAN

Da mozhda kakvu Allahovu kaznu nisu te dushe zasluzhile?

I DA JESU, SVE TE DUSE NISU POPUT TVOJE - PROIZVOD HAZARSKIH SNOVA - VJEROVALI SU - SPOZNALI SU SAMOGA SEBE ZA ŽIVOTA - I SADA SU TU SA NAMA -

Ako jesu, netko je i taj uzhas u djelo sproveo po navadi Allahovoj, zar ne?

NETKO TKO SE JOS UVJEK PITA TKO SAM JA

Tad bi "zlochince" rechene valjalo hvaliti sto su Allahu na ruku ishli, je li tako?

NA OSNOVU OVIH IZJAVA VIDI SE DA TI ZAISTA TREBA ''KATALIZATOR'' - KAKO BI JEDNOM ZAUVJEK SPOZNO SVOJ IDENTITET -

Ako nije kazne bilo, zar to Allah i pokolj ljudski dozvoljava, chefne li kakvom - "zlochincu" stogod zla pochiniti?

SAMO NEISKUSNIMA SVE TO DJELUJE PROSTO I JEDNOSTAVNO

I opet, da bi "zlochincu" zlo djelo njegovo osvijestio, mora Allah katkad i zrtvu ljudsku podnijeti, pa bi onda hvala tim zhrtvama ishla sto pogiboshe za Allahovu poduku.

DA BI TO SHVATIO NAJPRIJE TREBAS POPUT NJIH OSJETITI BOL PO CIJELOM TJELU

Ali sedam hiljada dusha, Dervishe, prekomjerno je i za kahtanijevu pamet, gdje za tvoju nece biti.

OSLOBODI SE ZA ŽIVOTA - SADA DOK CITAS OVO - POSTANI SLOBODAN BROJEVI TI NECE BITI VAŽNI - PRESTACES DA BROJIS

De, MAJSTOR umoljava za ISTINU - je l' to Allah iz nekoga razloga dozvolio zhalosne zrtve srebrenicke?

NAJPRIJE SMIRI UM - SRCEM POTVRDI DA NISTA NIJE KAKO TI MISLIS -UKLONI PREDRASUDE - ZAVOLI BESMISLENO - POSTACES POSTENI TRAGAC
TE KADA TI ONU GOSTE DOĐE - KADA SE SPOJITE U JEDNO, DACE TI ODGOVOR NA SVA TVOJA PITANJA

UMJESTO STO SE PITAS - TKO SAM JA-ZA OVE SVOJE GLUPE POSTOVE

RECI OD SRCA - SAM SAM KRIV

kahtani
18.10.2006., 17:54
MAJSTORE TRAŽI TE RODBINA - AYYA - BUDI DOBAR I ODI

MEDITACIJA I MANTRA

MOZDA CEŠ TAMO SRESTI ONOG SVOG - BANANA... KATAKIZATORA - A MOZDA CEŠ I PRESTATI DA LUTAŠ POPUT ISHMAILA I ISPUSTAT NEUGODNE IZJAVE

Lame Deer
18.10.2006., 19:19
Kahtani, stvarno ti nije u redu. Covjek te lijepo pita, a ti se glupirash :flop:

klimakos
18.10.2006., 19:39
ZA MAJSTORA

...... OVA IZJAVA SIGURNO DOLAZI OD STRANE PRIMITIVNOG MATERIJALISTE KOJI TEŽI DA BUDE DUHOVAN

kazi mi gdje je razlika...da je spoznam ? :rolleyes: - mozda sto onaj duhovan kasnije u pravilu postane ovan ...a materijalista trecerazredni idealista ? nema pajdo u te klike razlike ...sve samo pusti biznis i sou ! :rolleyes:

kahtani
18.10.2006., 20:49
MAJSTORCICU

Tajne svijeta kako u mom umu stoje
Ne mogu se reči ma kol'ko se roje
Kod tih neznalica jednog vrijednog nema
Da bih kazat mogo sve te misli moje


TAO koji želiš da izraziš ovde na forumu, nije večni TAO. Jadni majstore Samo kada bi znao šta su to Nebo i Zemlje ne bi ih nikada nazvao ''nepostojanjem'' .

Sine zemaljski zapamti vec jednom "Jedino postojanje je ISLAM" - majka svega i svih bića, a tvoja glupa težnja ka nepostojanju je ta koja te dovodi do napada i nekontrolisanih ispada na forumu.

Budeš li uspio doživit čudesnu ISLAMSKU suštinu, shvaticeš da smo vjecni i da ne stremimo poput tebe ka hajvanskom postojanju - i da za nas ne postoji prostorna međa.

I prvo i drugo su od iskona ISLAM a PROSTACI POPUT TEBE razlikuju ih jedino po nazivu. PRVO-DRUGO. Njihovo jedinstvo TEVHID nazvano je tajnom ili još bolje tajna tajne LJUB-LJUB ili kapija kroz koju dopire sve što je za tebe cudo.

Kada bi svi prihvatili ISLAM - kada bi se sav svjet uvio - ljepotom Ljepog - tebi se ne bi umanjila ružnoca. Tamam se cio svijet okrenuo dobrom - takvih poput tebe ce uvjek biti - eto i vi ste u neku ruku vjecni.

JEDNO DRUGO RAĐA

Teška si budala za razliku od tvojih lakših prijatelja, ali ne brini takav je ALLAHOV zakon, morate da upotpunjujete jedni druge.kako to vole da slikari kažu :

DUGA I KRATKA CRTA MEĐUSOBNO SE OBLIKUJU ili pa za reljef VISOKO I DUBOKO DOŽIVLJAVAJU SMENU

Ma nemoj da brineš, prije ili poslije nadovezaceš.

Eto Majstorcicu INSAN-I KAMIL je jedino Savršen Čovjek. On je djelotvoran a ne djela, podučava a ne priča, ne opire se i stvara a ipak se ne nameče, djela a ne vezuje se, samo da jedno ne zaboravim. Kada okončam sa tvojim stvaranjem, obecavam da se više necu baviti sa tobom - a znaš li zašto -
HE, HE, ostacu uvjek u centru zbivanja.

Nego, slušaj me pažljivo da si zaista Majstor ne bi se razmećivo svojim kakvim takvim umjećem, niti bi bilo razloga za rasprave među nama.Izoštrio bi ti se vid i vidio bi blago pred sobom. Da nije ovo istina i da sam ti daleko od očiju
ne bi se ko lopov šunjao oko FORUMA.

Izbaci iz sebe žudnju i pristrasnost uselice se mir na FORUMU

POKAJ SE JAVNO NA FORUMU i priklani se Uzvišenom Čovjeku - obecavam da cu ti isprazniti to bjedno srce i napuniti ga ljubavlju. Ako to ne uciniš onda mi jedino ostaje da ti punim stomak i ojačam kosti.Ostavicu ti izbor i nemoj se sekirati necu ništa preduzimati i sve ce doci na svoje mesto.

ISLAM JE VJECNA REKA KOJA SE NE PRELIVA NIKADA - ISLAM JE PRETECA SVIH VJERA - UBLAŽAVA IH I CISTI, OD NASLAGA KOJE IM DONOSE SLEDBENICI

Ako hoce On priguši njihov sjaj i sjedini ih sa njihovom prašinom, poput mnogih prijašnih Indijskih vjera i Zapamti da Prostor između Neba i Zemlje nije prazan, sve što je između njih vjelica ALLAHA nije praznina i ne trudi se da to spoznaš, bolje ti je spoznaj samoga sebe

Nebo je večno i Zemlja je stvarna, šta ceš.Takvi su vjecni, jer oni ne žive za sebe poput tebe Majstore eto kakav je INSAN-I KAMIL . On ne mari za sebe i zato se širi ISLAM. PREPUŠTEN JE SUDBINI I SVEMU ODOLJEVA. Hajde reci da nije tako

ONAJ KOJI NE ŽELI ZA SEBE NIŠTA, TAJ IMA SVE - MAJSTORE BUDI POPUT VODE NE BUDI SAMOVAŽAN - SVAŠTA SE U NJU BACA A SVIMA JE POTREBA

I molim te pazi, ostavi SREBRENICU na miru jer Jedna kap prelije čašu i sve upropasti.A taj Nož koji oduvjek oštrite nece rezati dugo. A Bogatstvom koje ste pljackom stekli i oholo se ponašate - sami sebi navlacite zlo.

NIJE LOŠE DA SE IZVINE ZA SREBRENICU I POVUKU SE

Možete li naučiti svoju dušu da obuhvati TEVHID BOŽJE JEDINSTVO - a da se ne raspršite? Možete li svoj unutrašnji vid pročistiti od svih nečistoća? Možete li voljeti ljude i vladati zemljom a da za vas niko ne zna? Možete li Stvarati ili hraniti a ne posjedovati i ne vezivati se, razvijati se, a ne vladati...

AKO NE MOŽETE ONDA NEZNATE TAJNU-TAJNE A KAMOLI SAM ŽIVOT

Sto lonaca čuti a sto progovara
Dok najednom jedan lonac stari glas ne diže
Ko nas traži, ko prodaje, a ko šara

.........


Svijet je stvoren za tvoje potrebe
Zato gaječi lude želje, nemoj mučit sebe
Mnogi tebi slični dolaze i odlaze
Ti svoj dio zgrabi... dok ne zgrabi tebe.

Ostavi se ti svojih bjednih cula, boja koju oko vidi zaslepi ti vid, a tonovi sluh.
Šta ceš, kome ja to pricam ako nema ukusa.

E,moj Majstore PAHULJO SNIJEGA NA MOM DLANU nisi bio u stanju niti ces ikada biti da dotakneš dno a da ne zamutiš cistu vodu, a sada lagano i mirno
strpljivo i polako ostani skroman izbegni privlačnost i pažnju na FORUMU - kako te ne bi zbog napada histerije BANOVALI.

Prije mene a i prije tebe... dan i noč su bili
Nebesa su isto ovako kružila
Zato ubuduce pazi i po Forumu nježno gazi
....

Oni što su more znanja obuhvatili
Pred drugima nauku slavili i uzdizali
Ipak ne nađoše izlaz iz pomrčine
Pričali su nešto i onda svi zaspali
....

Oni što su sav svijet pod nogom imali
Na kopnu i moru sve istraživali
Ja ni za njih ne znam da su nakon svega
O stvarnosti svijeta šta više saznali
.....

Ovom krugu u kome živimo i mrijemo
Ni početka ni kraja naziremo
Niko ni da pisne pravu rječ o tajni
Otkuda smo došli, kuda li idemo
....

Čisti duh, bez trunke zemaljske prašine
Kao gost ti dođe iz sveta čistine
Počasti ga s'jutra, napoj čašom ljubavi
Pre no rekne zbogom jureč u visine.
....

Ne propuštaj ništa, farzove obavljaj
A s'drugima djeli poslednji zalogaj!
Nikog ne klevetaj, nikom zlo ne čini
Ja ti jamčim sve... de ljubav sebi daj
.....

Što se brineš dal češ imat ili patit
Kakva če te sreča i udes pratiti
Puni čašu vinom aška jer ti nije znano
Kad udahneš da češ i taj dah vratiti


I nemoj da se žališ na nezgodno stanje. Nemoj tražit više no što ti je dano

Vojnik Gorčin
18.10.2006., 22:03
Selamun alejkum!
Vidim tekija se redovno obilazi i drago mi je to vidjeti :)

etodanas malo priđoh jednoj Ib'Arebijevom djelu i čini mi se da još "pure" moram da jedem.

svidje mi je nešto o melecima i ljudima...
ima nešto u načinu, u zikrullahu meleka i u zikrullahu ljudi- to je ono što nas dijeli i vodi prema izvjesnome Ćamilu ;)

Al' tanak sam ja još! srećom selam mi naziva jedan h-nakšibendija i ja njemu nazivam selam, pa eto bit će ono što Allah dadne, ( iašreti su iako slabi još uvijek tu).

Podsjeća me na tebe Dervišu, kad vidim njega kao da vidim tebe, a njegom pogled prema meni me istovremeno postiđuje i usrećuje...

KAd bih samo znao šta je to što on vidi iznad moje glave?...

Selamun alejkum!

soto
18.10.2006., 22:43
NAJPRIJE SMIRI UM - SRCEM POTVRDI DA NISTA NIJE KAKO TI MISLIS -UKLONI PREDRASUDE - ZAVOLI BESMISLENO - POSTACES POSTENI TRAGAC
TE KADA TI ONU GOSTE DOĐE - KADA SE SPOJITE U JEDNO, DACE TI ODGOVOR NA SVA TVOJA PITANJA

UMJESTO STO SE PITAS - TKO SAM JA-ZA OVE SVOJE GLUPE POSTOVE

RECI OD SRCA - SAM SAM KRIV

KAHTANI kada nisi spojen u JEDNO sa ALAHOM ???


Kahtani kada si spojen sa ALAHOM što se više imaš PITATI što se više imaš ODGOVARATI

KAHTANI kada nisi spojen sa ALAHOM ???


KADA si spojen u JEDNO sA ALAHOM za što si onda KRIV ??

klimakos
19.10.2006., 00:20
MAJSTORCICU


Kada bi svi prihvatili ISLAM - kada bi se sav svjet uvio - ljepotom Ljepog - tebi se ne bi umanjila ružnoca. Tamam se cio svijet okrenuo dobrom - takvih poput tebe ce uvjek biti - eto i vi ste u neku ruku vjecni.nadam se - znaci jesam - samo misao al tako stvaralacki mocna ! trenutak bez nade i eto straha da me smota i ukopa ! oj alahu bez mene ni tebe...il kakono bi ? kad cu prestat udisat izdisano ? - jos je to sve plaho ostro i visoko za moja krila mladjahna ! :rolleyes:

MAJSTOR Ivan
19.10.2006., 00:33
ISLAM JE VJECNA REKA KOJA SE NE PRELIVA NIKADA - ISLAM JE PRETECA SVIH VJERA - UBLAZˇAVA IH I CISTI, OD NASLAGA KOJE IM DONOSE SLEDBENICI

MAJSTOR Ivan s RAZUMIJEVANJEM te CHITA, ucheniche shvicarski. Pache, i prije te CHITA nego da ishta i ispishesh. Stoga, jer svaka emanacija chovjecja o POLAZISTU i RAZINI SVJESNOGA u svakome kazuje.

Tvoj ISLAM je shuplji od ementalera, Kahtani.
Ni na jedan upit SAMOSPOZNAJNOGA nema odgovora. Nema ga, jer ono shaputalo sto vas sveudilj opija li opija, ni samo nije znalo dalje od nosa poneshto vidovita.

To je razlog zasto MAJSTORU ni na jedan ostar upit ne odvracas. A ne pijetet prema zrtvama Allahovim, jer On lichno ih pokla, ZBILJSKI MAJSTOR ti to kazhe. Zato si se i uzjogunio i besmisliche sriches, jer si dirnut i potresen NEZNANJEM SVOJIM i SUMNJOM SVOJOM.

Ako s ovim MAJSTOROM hoces govoriti, onda na njegove jasne upite odgovaraj. Nista vishe MAJSTOR Ivan od tebe ne trazhi, i nishta lakshe za tebe ISTINU ISLAMSKU MAJSTOROVOJ NADREDITI, hehe.

Samo gdje se ta vasha ISTINA djenu? Da se nije zamela u rupama ementalerskim, ucheniche svicarski.:flop:

soto
19.10.2006., 01:34
MAJSTORCICU

Tajne svijeta kako u mom umu stoje
Ne mogu se reči ma kol'ko se roje
Kod tih neznalica jednog vrijednog nema
Da bih kazat mogo sve te misli moje


TAO koji želiš da izraziš ovde na forumu, nije večni TAO. Jadni majstore Samo kada bi znao šta su to Nebo i Zemlje ne bi ih nikada nazvao ''nepostojanjem'' .

Sine zemaljski zapamti vec jednom "Jedino postojanje je ISLAM" - majka svega i svih bića, a tvoja glupa težnja ka nepostojanju je ta koja te dovodi do napada i nekontrolisanih ispada na forumu.

Budeš li uspio doživit čudesnu ISLAMSKU suštinu, shvaticeš da smo vjecni i da ne stremimo poput tebe ka hajvanskom postojanju - i da za nas ne postoji prostorna međa.

I prvo i drugo su od iskona ISLAM a PROSTACI POPUT TEBE razlikuju ih jedino po nazivu. PRVO-DRUGO. Njihovo jedinstvo TEVHID nazvano je tajnom ili još bolje tajna tajne LJUB-LJUB ili kapija kroz koju dopire sve što je za tebe cudo.

Kada bi svi prihvatili ISLAM - kada bi se sav svjet uvio - ljepotom Ljepog - tebi se ne bi umanjila ružnoca. Tamam se cio svijet okrenuo dobrom - takvih poput tebe ce uvjek biti - eto i vi ste u neku ruku vjecni.

JEDNO DRUGO RAĐA

Teška si budala za razliku od tvojih lakših prijatelja, ali ne brini takav je ALLAHOV zakon, morate da upotpunjujete jedni druge.kako to vole da slikari kažu :

DUGA I KRATKA CRTA MEĐUSOBNO SE OBLIKUJU ili pa za reljef VISOKO I DUBOKO DOŽIVLJAVAJU SMENU

Ma nemoj da brineš, prije ili poslije nadovezaceš.

Eto Majstorcicu INSAN-I KAMIL je jedino Savršen Čovjek. On je djelotvoran a ne djela, podučava a ne priča, ne opire se i stvara a ipak se ne nameče, djela a ne vezuje se, samo da jedno ne zaboravim. Kada okončam sa tvojim stvaranjem, obecavam da se više necu baviti sa tobom - a znaš li zašto -
HE, HE, ostacu uvjek u centru zbivanja.

Nego, slušaj me pažljivo da si zaista Majstor ne bi se razmećivo svojim kakvim takvim umjećem, niti bi bilo razloga za rasprave među nama.Izoštrio bi ti se vid i vidio bi blago pred sobom. Da nije ovo istina i da sam ti daleko od očiju
ne bi se ko lopov šunjao oko FORUMA.

Izbaci iz sebe žudnju i pristrasnost uselice se mir na FORUMU

POKAJ SE JAVNO NA FORUMU i priklani se Uzvišenom Čovjeku - obecavam da cu ti isprazniti to bjedno srce i napuniti ga ljubavlju. Ako to ne uciniš onda mi jedino ostaje da ti punim stomak i ojačam kosti.Ostavicu ti izbor i nemoj se sekirati necu ništa preduzimati i sve ce doci na svoje mesto.

ISLAM JE VJECNA REKA KOJA SE NE PRELIVA NIKADA - ISLAM JE PRETECA SVIH VJERA - UBLAŽAVA IH I CISTI, OD NASLAGA KOJE IM DONOSE SLEDBENICI

Ako hoce On priguši njihov sjaj i sjedini ih sa njihovom prašinom, poput mnogih prijašnih Indijskih vjera i Zapamti da Prostor između Neba i Zemlje nije prazan, sve što je između njih vjelica ALLAHA nije praznina i ne trudi se da to spoznaš, bolje ti je spoznaj samoga sebe

Nebo je večno i Zemlja je stvarna, šta ceš.Takvi su vjecni, jer oni ne žive za sebe poput tebe Majstore eto kakav je INSAN-I KAMIL . On ne mari za sebe i zato se širi ISLAM. PREPUŠTEN JE SUDBINI I SVEMU ODOLJEVA. Hajde reci da nije tako

ONAJ KOJI NE ŽELI ZA SEBE NIŠTA, TAJ IMA SVE - MAJSTORE BUDI POPUT VODE NE BUDI SAMOVAŽAN - SVAŠTA SE U NJU BACA A SVIMA JE POTREBA

I molim te pazi, ostavi SREBRENICU na miru jer Jedna kap prelije čašu i sve upropasti.A taj Nož koji oduvjek oštrite nece rezati dugo. A Bogatstvom koje ste pljackom stekli i oholo se ponašate - sami sebi navlacite zlo.

NIJE LOŠE DA SE IZVINE ZA SREBRENICU I POVUKU SE

Možete li naučiti svoju dušu da obuhvati TEVHID BOŽJE JEDINSTVO - a da se ne raspršite? Možete li svoj unutrašnji vid pročistiti od svih nečistoća? Možete li voljeti ljude i vladati zemljom a da za vas niko ne zna? Možete li Stvarati ili hraniti a ne posjedovati i ne vezivati se, razvijati se, a ne vladati...

AKO NE MOŽETE ONDA NEZNATE TAJNU-TAJNE A KAMOLI SAM ŽIVOT

Sto lonaca čuti a sto progovara
Dok najednom jedan lonac stari glas ne diže
Ko nas traži, ko prodaje, a ko šara

.........


Svijet je stvoren za tvoje potrebe
Zato gaječi lude želje, nemoj mučit sebe
Mnogi tebi slični dolaze i odlaze
Ti svoj dio zgrabi... dok ne zgrabi tebe.

Ostavi se ti svojih bjednih cula, boja koju oko vidi zaslepi ti vid, a tonovi sluh.
Šta ceš, kome ja to pricam ako nema ukusa.

E,moj Majstore PAHULJO SNIJEGA NA MOM DLANU nisi bio u stanju niti ces ikada biti da dotakneš dno a da ne zamutiš cistu vodu, a sada lagano i mirno
strpljivo i polako ostani skroman izbegni privlačnost i pažnju na FORUMU - kako te ne bi zbog napada histerije BANOVALI.

Prije mene a i prije tebe... dan i noč su bili
Nebesa su isto ovako kružila
Zato ubuduce pazi i po Forumu nježno gazi
....

Oni što su more znanja obuhvatili
Pred drugima nauku slavili i uzdizali
Ipak ne nađoše izlaz iz pomrčine
Pričali su nešto i onda svi zaspali
....

Oni što su sav svijet pod nogom imali
Na kopnu i moru sve istraživali
Ja ni za njih ne znam da su nakon svega
O stvarnosti svijeta šta više saznali
.....

Ovom krugu u kome živimo i mrijemo
Ni početka ni kraja naziremo
Niko ni da pisne pravu rječ o tajni
Otkuda smo došli, kuda li idemo
....

Čisti duh, bez trunke zemaljske prašine
Kao gost ti dođe iz sveta čistine
Počasti ga s'jutra, napoj čašom ljubavi
Pre no rekne zbogom jureč u visine.
....

Ne propuštaj ništa, farzove obavljaj
A s'drugima djeli poslednji zalogaj!
Nikog ne klevetaj, nikom zlo ne čini
Ja ti jamčim sve... de ljubav sebi daj
.....

Što se brineš dal češ imat ili patit
Kakva če te sreča i udes pratiti
Puni čašu vinom aška jer ti nije znano
Kad udahneš da češ i taj dah vratiti


I nemoj da se žališ na nezgodno stanje. Nemoj tražit više no što ti je dano

NE POSTOJI JEDINO POSTOJANJE


JEDINI KAHTaniju

Infinite Existence
19.10.2006., 02:38
Možete li naučiti svoju dušu da obuhvati TEVHID BOŽJE JEDINSTVO - a da se ne raspršite?

1 - 2 - 3

Nauciti (1) dushu (2) da obuhvati bozje jedinstvo (3)

Ovo nije cak ni dualizam :zubo: :eek:

3 - 4 najmanje :rolleyes: :rofl: :cool:

kahtani
19.10.2006., 03:16
KAHTANI kada nisi spojen u JEDNO sa ALAHOM ???

STA MISLIS

Kahtani kada si spojen sa ALAHOM što se više imaš PITATI što se više imaš ODGOVARATI

NIKAD VAS NISAM NISTA PITO

KAHTANI kada nisi spojen sa ALAHOM ???

STA MISLIS

KADA si spojen u JEDNO sA ALAHOM za što si onda KRIV ??

STA TI PODRAZUMJEVAS POD - KRIV

kahtani
19.10.2006., 03:33
MAJSTOR Ivan s RAZUMIJEVANJEM te CHITA,

I TREBA

kahtani
19.10.2006., 03:36
A+2 i TI= 3

ADVAITI

Noor Jehan
19.10.2006., 10:00
1 - 2 - 3

Nauciti (1) dushu (2) da obuhvati bozje jedinstvo (3)

Ovo nije cak ni dualizam :zubo: :eek:PLURAL - IZAM ? :zubo: :rofl: :vidiga:

Puno babica, kilavo dijete..:E

kahtani
19.10.2006., 12:04
E,moj Majstore

PAHULJO SNIJEGA NA MOM DLANU

sreca tvoja sto sam teslim/hladan

soto
19.10.2006., 14:33
STA MISLISNIKAD VAS NISAM NISTA PITOSTA MISLISSTA TI PODRAZUMJEVAS POD - KRIV


tebe pitam kahtani tako jednostavno zar ti je teško jednostavno odgovoriti :cool:


tvoji odgovori su tvoja pitanja Kahtani

MAJSTOR Ivan
19.10.2006., 14:35
E,moj Majstore

PAHULJO SNIJEGA NA MOM DLANU

Kakav "teslim",TRESLIMA ce MAJSTOR Ivan od tebe napraviti.
Pa da to jada izlaganoga u pechini mushki sa sebe otresesh.:top:

Eno te i ljubazni Soto pita "kad jesi, i kad nisi" s tim tvojim Allahom.
"Sta mislis", uzvracas u NEZNANJU UZHASNU i SUMNJI GROZNOJ.

Pa te i ovaj novi Infinitive upozorava da je u Islamu jos i gore nego da je sam DUALIZAM, ta javi se covjeku.

Nista ti ne brini, dobro je ovako, prije ces tu lazh jamsku otresti, kako rekosmo.
Samo nastavi pohoditi ovu tekijicu prosvjetljujucu, i drzh MAJSTORA Ivana i dalje na dlanu da te neprekinuto na ISTINU potsjeca.;)

soto
19.10.2006., 14:36
RECI OD SRCA - SAM SAM KRIV


----------------------------------------------


o ovoj krivici govorim

kahtani
19.10.2006., 15:30
Eno te i ljubazni Soto pita "kad jesi, i kad nisi" s tim tvojim Allahom.

ŠTO? - DA VAM ZAKAŽEM TERMIN - MA DJECO NEMOJTE ŽURIT

kahtani
19.10.2006., 15:35
drzh MAJSTORA Ivana i dalje na dlanu da te neprekinuto na ISTINU potsjeca.

KAKO NECU MAJSTORE, PAHULJO SNIJEGA NA MOM DLANU

soto
19.10.2006., 15:43
ŠTO? - DA VAM ZAKAŽEM TERMIN - MA DJECO NEMOJTE ŽURIT

u JEDNOSTAVNOSTI se gušiš

pitaj Derviša on če ti znati reči što je TO


:cool:

MAJSTOR Ivan
19.10.2006., 17:31
Tek sitna obavijest o kahtanijevim ISLAMSKIM NOVITETIMA na "Religiji" - topic o "Islamu".


MAJSTOR Ivan je to ovako dochekao:
.................................................. .....................

"ISLAM je nadasve velichanstvena VJERA, iskljuchujuci onih par elemetarnih ambisa u samom mu (SAMO)SPOZNAJNOM temelju. MAJSTORU to nekako slichi na EMENTALER, pa vas odsad zove SVICARCIMA, Bosanko.

Dakako, i rupe u "up to date" NADGRADNJI se isto rachunaju, poput ove usukano NEZNALACKE O "VELIKOM TAO-u. Medjutim, ove rupetine i prototepine u Kahtanijevu navodu islamskih, hehe NOVUMA, su pravo neoprostive.

Te "brojke koje i danas nazivamo arapskim" te "nepoznanicu ‚x’ i revolucionarnu nulu" iznijela je ona INDIJA sto bijashe u cvatu ZELENOM dok Meka i Medina jos ne bijahu vishe od FATAMORGANE u pustinji.

Za ostale navode znat ce Zeev Zion, hm.";)

Infinite Existence
19.10.2006., 18:21
Imao bih jedno pitanje za Derviša i kahtanija.

Zanimalo bi me može li po vama čovjek biti savršen (INSAN-I KAMIL) bez da pristupi Islamu ? Ne mislim pritom na imaginarni Islam, preteču svih vjera, kako to kaže kahtani, nego na ovaj vanjski, ritualni Islam kao vjeru. ;)

Derviš
19.10.2006., 19:13
Ne shevrljaj, beno zavedena.
Odgovor je DA ili NE.

Ako rechenog autora sam nisi razumio, kakva je to pamet druge upuchivati na njega?
Nisi ga razumio, i ne znash odgovoriti. Sve sto nije za bubanje napamet, ne lezhi ti, netjache nedoucheni.

Ne,ne Majstore s mora.Odgovor je toliko sadržajan da kad bi ga pročitao,shvatio bi koliko je tvoje pitanje maleno i usko,kao da prvašić pita srednjoškolca.Stoga mi se ne da ovdje dovoditi tebe do te točke da postaviš pitanje o toj tematici kako spada.Informiraj se malo o više po tom pitanju pa možemo dalje.

Derviš
19.10.2006., 19:19
Kahtani, stvarno ti nije u redu. Covjek te lijepo pita, a ti se glupirash :flop:


Ne pita lijepo.
Drugo,za shvatit odgovor na njegovo pitanje,valja uključit još neke resurse osim logike...i dakako potrebno je predznanje kojeg on nema.Barem što se tiče ovog,ne laganog pitanja.

Derviš
19.10.2006., 19:23
Selamun alejkum!
Vidim tekija se redovno obilazi i drago mi je to vidjeti :)

etodanas malo priđoh jednoj Ib'Arebijevom djelu i čini mi se da još "pure" moram da jedem.

svidje mi je nešto o melecima i ljudima...
ima nešto u načinu, u zikrullahu meleka i u zikrullahu ljudi- to je ono što nas dijeli i vodi prema izvjesnome Ćamilu ;)

Al' tanak sam ja još! srećom selam mi naziva jedan h-nakšibendija i ja njemu nazivam selam, pa eto bit će ono što Allah dadne, ( iašreti su iako slabi još uvijek tu).

Podsjeća me na tebe Dervišu, kad vidim njega kao da vidim tebe, a njegom pogled prema meni me istovremeno postiđuje i usrećuje...

KAd bih samo znao šta je to što on vidi iznad moje glave?...

Selamun alejkum!

Alejkum selam najmiliji insanu.

Znaš šta-svi smo ti mi isti.Ko što je reko Rumi-"mi smo tu pred tobom,ali gdje je tvoje pred tobom?"

P.S.Ima izgleda da se vidimo,inšallah.:kiss:

Derviš
19.10.2006., 19:26
1 - 2 - 3

Nauciti (1) dushu (2) da obuhvati bozje jedinstvo (3)

Ovo nije cak ni dualizam :zubo: :eek:

3 - 4 najmanje :rolleyes: :rofl: :cool:


Može li trijalni monizam.?:cool:

Derviš
19.10.2006., 19:28
E,moj Majstore

PAHULJO SNIJEGA NA MOM DLANU

sreca tvoja sto sam teslim/hladan

Selam brate.

Ostani takav.:)

Nego sada je Ramazan i šejtani su sputani.Zamisli kakvi su ovi moji forumaši kad se šejtan vrati na svoje.Vauuuu treba to izdržat.:rofl:

Derviš
19.10.2006., 19:30
Imao bih jedno pitanje za Derviša i kahtanija.

Zanimalo bi me može li po vama čovjek biti savršen (INSAN-I KAMIL) bez da pristupi Islamu ? Ne mislim pritom na imaginarni Islam, preteču svih vjera, kako to kaže kahtani, nego na ovaj vanjski, ritualni Islam kao vjeru. ;)

Ne može.:kiss:

Infinite Existence
19.10.2006., 19:33
Nabavi si knjigu od Ibn Arebija "Dragulji poslaničke mudrosti" tamo ti leži objašnjenje na tvoja pitanja.Kad to uradiš,onda pitaj ponovo šta ne bude jasno.

Ne,ne Majstore s mora.Odgovor je toliko sadržajan da kad bi ga pročitao,shvatio bi koliko je tvoje pitanje maleno i usko,kao da prvašić pita srednjoškolca.Stoga mi se ne da ovdje dovoditi tebe do te točke da postaviš pitanje o toj tematici kako spada.Informiraj se malo o više po tom pitanju pa možemo dalje.


Evo ja sam zadnjih par dana čitao Ibn Arabija. Osim što pokušava maksimalno zamutiti vode nadajući se da će tako prikriti rupe u siru :D, ne govori ništa više nego što to činite ti, kahtani i bilo koji drugi musliman ovdje na forumu. Osim što je sofisticiraniji i načitaniji. :rolleyes:

Ta istim lancima ste svezani :zubo:

Priča o jedinstvu bitka koje opet ispada da nije jedinstveno jer postoji nepostojanje (zlo) za kojeg Allah nije zaslužan :zvrko:

Sve u svemu, ne uspijeva se maknuti ni makca od Muhamedovog: sve dobro što dodje od tebe je od Allaha, za sve loše sam si kriv :rolleyes: :flop:

Kolika razlika od "advaita" jednostavnosti gdje se kaže da slobodno možeš sve grijehe prepustiti Allahu, jer Allah ionako sve čini. ;) :top:

I Mensura sam čitao ovih dana, i Rumija i Arabija. Niti jedan od njih nije skopčao BIT :vidiga::eek:

Infinite Existence
19.10.2006., 19:35
Ne pita lijepo.
Drugo,za shvatit odgovor na njegovo pitanje,valja uključit još neke resurse osim logike...i dakako potrebno je predznanje kojeg on nema.Barem što se tiče ovog,ne laganog pitanja.

Predznanje ??! :rofl:

Treba možda Kuran naučit napamet, osunetiti se, amputirati pola mozga i nasjedati na vaše šuplje pričice ? ;) :cool:

Bosanka
19.10.2006., 19:35
Ivane vidim da voliš da se druziš sa Muslimanima, pa evo preporucjem ti jednu zanimljivu stranicu(moju omiljenu), da bi nas u buducnosti, ako Bog da, bolje razumio:


http://www.mullasadra.com/irfancasopis.html

ISLAM je nadasve velichanstvena VJERA, iskljuchujuci onih par elemetarnih ambisa u samom mu (SAMO)SPOZNAJNOM temelju. MAJSTORU to nekako slichi na EMENTALER, pa vas odsad zove SVICARCIMA, Bosanko.


"par elemetarnih ambisa"?:rolleyes:

Infinite Existence
19.10.2006., 19:37
Može li trijalni monizam.?:cool:

Ma možeš brte nazivat to kako te volja, sve ostaje isto.

Derviš
19.10.2006., 19:37
Evo ja sam zadnjih par dana čitao Ibn Arabija. Osim što pokušava maksimalno zamutiti vode nadajući se da će tako prikriti rupe u siru :D, ne govori ništa više nego što to činite ti, kahtani i bilo koji drugi musliman ovdje na forumu. Osim što je sofisticiraniji i načitaniji. :rolleyes:

Ta istim lancima ste svezani :zubo:

Priča o jedinstvu bitka koje opet ispada da nije jedinstveno jer postoji nepostojanje (zlo) za kojeg Allah nije zaslužan :zvrko:

Sve u svemu, ne uspijeva se maknuti ni makca od Muhamedovog: sve dobro što dodje od tebe je od Allaha, za sve loše sam si kriv :rolleyes: :flop:

Kolika razlika od "advaita" jednostavnosti gdje se kaže da slobodno možeš sve grijehe prepustiti Allahu, jer Allah ionako sve čini. ;) :top:

I Mensura sam čitao ovih dana, i Rumija i Arabija. Niti jedan od njih nije skopčao BIT :vidiga::eek:

Uz dužno poštovanje,al nisi ti ništa skonto.A kamoli bit....
I navedi nam djelo koje si čitao od Ibn Arebija.

P.S.Ibn Arebi je rekao"Ko me čita u svojoj mladosti,propao je...

Derviš
19.10.2006., 19:39
Predznanje ??! :rofl:

Treba možda Kuran naučit napamet, osunetiti se, amputirati pola mozga i nasjedati na vaše šuplje pričice ? ;) :cool:

Dobro.Prelaziš granicu kulturne komunikacije.Ako nastaviš,kod mene ideš na ignore.
Ako ne znaš šta je to ignore,to ti je najsurovija funkcija ovdje na forumu.Jednostavno mi se ne pojavljuje tvoj nick niti vidim šta pišeš.Odlaziš u nepostojanje.
Znam da to tebi ništa ne znači.Ali kako ćeš onda pisati,čemu svrha tvojih upisa kad se ne vide.Kao da sam sebi pišeš off.line.
Zato daj malo od sebe.
Suspregni negativnosti i udri argumentima pa da svi nešto saznamo.:)

Infinite Existence
19.10.2006., 19:42
Ne može.:kiss:

:klap: :zubo: :klap:

Infinite Existence
19.10.2006., 19:44
Uz dužno poštovanje,al nisi ti ništa skonto.A kamoli bit....
I navedi nam djelo koje si čitao od Ibn Arebija.

P.S.Ibn Arebi je rekao"Ko me čita u svojoj mladosti,propao je...

Djelo se zove: "Kako prelijevati iz šupljeg Muhameda u praznog Allaha. "

PS. Kad si ga ti "čito" ? :D

Infinite Existence
19.10.2006., 19:49
Dobro.Prelaziš granicu kulturne komunikacije.Ako nastaviš,kod mene ideš na ignore.
Ako ne znaš šta je to ignore,to ti je najsurovija funkcija ovdje na forumu.Jednostavno mi se ne pojavljuje tvoj nick niti vidim šta pišeš.Odlaziš u nepostojanje.
Znam da to tebi ništa ne znači.Ali kako ćeš onda pisati,čemu svrha tvojih upisa kad se ne vide.Kao da sam sebi pišeš off.line.
Zato daj malo od sebe.
Suspregni negativnosti i udri argumentima pa da svi nešto saznamo.:)

Ohladi malo prijatelju ;)
Ti si već na ignore, i to sam kod sebe. Pišeš, a ništa ne kazuješ. A sad bi kao, argumentisao. :flop:


Postavio vam je Majstor Ivan nekoliko pitanja, i red bi bio da se uza sve neugodnosti suočite s njima. ;) Inače je badava pozivati se na kulturnu komunikaciju.

Infinite Existence
19.10.2006., 20:10
Dragi moj! Ako bih ja počeo govoriti u detalje moje doživljaje, i istine koje su mi otkrivene, diskusija bi se puno odužila. Pogotovo, ako bih počeo diskutovati ideje o Jednoći Postojanja (tevhid vudžudi) i sjenkasti karakter stvari, tada bi ljudi koji su proveli cijeli život u dolini Jednog Bića uvidili da ne poznaju ni jednu kap ovog beskrajnog mora znanja. Kako čudno da me ovi ljudi ne uvrštavaju u one koji su iskusili doživljaj Jednoće Postojanja i smatraju me samo pukim teologom koji poriče Jedinstvo. Oni vjeruju da je insistiranje na istini Jednoće Postojanja najviše dobro, i da putovanje iza tog stupnja odražava pad.


Oni se raspravljaju o ovoj stvari na osnovu izjava ranih Sufija o Jedinstvu Postojanja. Da im Allah http://www.angelfire.com/my/vilajet/subhanallah.gif pokaže kako da pravedno tretiraju dotične izjave. Kako oni znaju da te iste Sufije nisu dostigle taj stadij i ostale na njemu? Ja ne poričem da osoba ne dobije ideje o Jedinstvu Postojanja: to se doista desi. Ono što ja zagovaram je da postoje viši stadiji iznad tog. Ako oni smatraju osobu, koja se uzdigne iznad tog stadija, poricateljem Jedinstva i odaberu da je tako markiraju, ja se onda ne želim uvlačiti u diskusiju sa njima.


Prvi tom: 71vo pismo (200-1ve stranice)
Duhovne vježbe i mukotrpne prakse koje nisu u skladu sa Šeriatom nemaju nikakve koristi.
Da bi bili zahvalni Allahu, što je naša primarna dužnost, neophodno je, prvo, da se nauči ispravno vjerovanje definisano od Ehli Sunneh, tj. Spašenog Naroda; drugo, da se slijede praktične odredbe Šeriata onako kako su to regulisali Mudžtehidi ovog naroda; i treće, da se osoba duhovno očisti na principima zacrtanim od Sufija tog Spašenog Naroda. Prve dvije stvari su obligatorne, zato što one formiraju osnovu na kojoj se diže cijela struktura Islama; treća stvar je potrebna za perfekciju, pošto savršenost Islama ovisi o tome (duhovnoj čistoći). Svaka akcija ili praksa koja je suprotna ovim principima je grijeh, nepokornost Allahu http://www.angelfire.com/my/vilajet/subhanallah.gif, i nezahvalnost tom velikom Dobročinitelju. Brahmani iz Indije, i Filozofi Grčke nisu zaostajali u mukotrpnim praksama i velikoj predanosti. Ali pošto te prakse i predanost nisu bile u skladu sa Šeriatom poslanika (alejhimus~selam) nisu im ni koristile i neće spasiti počinitelje istih na drugom svijetu. Stoga, morate slijediti Poslanika i njegove pravedne Nasljednike (hulefa~i~rašidin).:rofl: :rolleyes: :s :zubo: :s :rolleyes: :rofl:

Jes' ovo ti pisao "Dervišu", il ti je čitava ćitaba na ex ulivena u glavu ? :cool:

Infinite Existence
19.10.2006., 20:40
Dobro.Prelaziš granicu kulturne komunikacije.Ako nastaviš,kod mene ideš na ignore.
Ako ne znaš šta je to ignore,to ti je najsurovija funkcija ovdje na forumu.Jednostavno mi se ne pojavljuje tvoj nick niti vidim šta pišeš.Odlaziš u nepostojanje.
Znam da to tebi ništa ne znači.Ali kako ćeš onda pisati,čemu svrha tvojih upisa kad se ne vide.Kao da sam sebi pišeš off.line.


Hoćeš reći da si ti = svi :eek: :s :D

Ne vidiš ih ti, ne vidi ih nitko ? :D

Nećeš ih vidjeti ti, ali hoće drugi. Jednako kao što vide "ONTOLOSKE RUPETINE ISLAMA", premda bi ih ti rado skrio. :rofl: :rofl:

:bicedobro:

insaninside
19.10.2006., 23:45
Pobožnjak tvoju dobrotu ne shvaća,

Bože, gdje stranac razumjeti te može?

Veliš: ”Ako griješiš, u pak’o ćeš doći!” –

To ti kaži hodžam’, što se za te glože!

Hajjam :kiss:

soto
20.10.2006., 00:14
Ne može.:kiss:

ni u šali to ne reci :rolleyes: :rolleyes:

soto
20.10.2006., 00:20
mislio sam da imaš hrabrosti zakoračiti u NEPOZNATO


u svijet neotkriven


:)bez obzira na sve


nemaš no svejedno


znam da znaš o čemu pričam:w


ovo je sve od mene tu na tekiji
:)


iako bi pisao za tebe ne pišem

sada ne znašali znat češ zašto :)

MAJSTOR Ivan
20.10.2006., 00:49
Ivane vidim da volisˇ da se druzisˇ sa Muslimanima, pa evo preporucjem ti jednu zanimljivu stranicu(moju omiljenu), da bi nas u buducnosti, ako Bog da, bolje razumio:

http://www.mullasadra.com/irfancasopis.html

Sadra ovaj Mulla kozhu s MAJSTORA samo sto MAJSTOR virnu u rupu zelenkastu ::D

"zvor pojavljivanja nesreça jesu slije©?ene strasti i izmi‰ljeni propisi, koji su suprotni Knjizi Bo?ijoj i na kojima neki ljudi uzajamno sara©?uju, protivno vjeri Bo?ijoj. Daje ono ‰to je krivo izdvojeno iz smjese s onim ‰to je pravo, ne bi bilo skriveno od onih koji ga tra?e; a daje ono ‰to je pravo izdvojeno iz smje‰e s onim ‰toje krivo, prestali bi ga spominjati jezici nepokornih. Me©?utim, ono ‰to se ?ini jeste to da se ne‰to uzima odavde, a ne‰to odande, te se oboje mije‰a. I tada ‰ejtan uzima vlast nad prijateljima svojim, a izbavljaju se samo oni kojima je Allah odredio dobro."


"Strasti" i "propisi" "koji su suprotni Knjizi Bozhjoj" (je l' to ona Knjiga onoga sto istu Muhamedu zavedenom doshaptavashe, mada sam dvije jasne ne imadoshe tko mu jadan glavu nosi, eto to ti je jedan taj BAZICHNI i ELEMENTARNI AMBIS ISLAMA, Bosanko Nezavedena:zubo: , vidljiv u kahtanija i arabija podjednako, hehe ..., :D) iz kakve druge VASELJENE insanima se zlim uruchuju, znachi, hehe. Kako je chudno MAJSTORU da razni chovjeci jos uvijek hoche vjerovat da je tome vasem Allahu poneshto i nedohvatno. Ma sto ponesto, VASELJENA citava jedna, hehe.

A sa svoje strane i jasnoce MAJSTOR Ivan tuli li vam tuli da je isti taj Allah, da ga ima, hehe, bio onaj sto je tuzhne dushe srebrenicke posmico.

Nego, ovoga balu nespoznaje- Dervisha, slushajuc, do koje mjere cheljade ima upristojeno bit da bi od NEZNALICE i PAPAGAJETA ko sto je taj vash Kahtani, ikakva dosljedna odgovora dobio? To vam je nesto suvremeniji ELEMENTARNI AMBIS - da ne znate, al' se pravite da znate, sluz i slinu klizavu proizvodec za izmicanje, i to sto daljeeeeeee, hej, hehehehehehe.

ZIVJELI SIRCI-SHVICARCI-EMENTALERARCI!!! :zubo:

kahtani
20.10.2006., 03:32
''OOOOOOOOOMMMMM...''' NEARTIKULISANI ZIKR

... Na vas mentalno zaostalu djecu ostavlja posljedice cesto nekontrolisane radnje (nagle pokrete,HE,HE,smijeh,plac,ruganje,deranje, ružan govor itd ...

Na putu istine ponasate se kao da imate zadnju vucu, zvuk iz mozga vam ne traje vise od jedne sekunde....moguce da je to od bola, otpora, sulude akcije, precutanih ponizenja, progutanih od indijskih golaca sa drveta... koji oko sebe okupljaju upravo takve egzibicioniste, ...

NEMA VISE RAZLOGA NI DA PRETPOSTAVIM - KAKO JE MOST IZMEĐU LJUDI I ADVAITSKIH ZIVOTINJA SAVLADIV

MAJSTOR Ivan
20.10.2006., 04:51
[SIZE="5"]
NEMA VISE RAZLOGA NI DA PRETPOSTAVIM - KAKO JE MOST IZME?U LJUDI I ADVAITSKIH ZIVOTINJA SAVLADIV

Taj most se podizhe na pronicljivosti, mudrosti, SPOZNAJI, oprostu - nishta od toga nisi pokazao, pa ti je najbolje da se izgubis.
Balavoga Dervisha primaj u privatne posjete i tamo mu dushu sapunaj, ovdje si bezizgledan i prochitan.

Selam for ever KRAHtani.:rolleyes:

Bosanka
20.10.2006., 06:46
mada sam dvije jasne ne imadoshe tko mu jadan glavu nosi, eto to ti je jedan taj BAZICHNI i ELEMENTARNI AMBIS ISLAMA

A tko tebi glavu nosi?

Pitam uporedbe radi.

kahtani
20.10.2006., 07:22
OD SADA ZA TEBE MAJSTORE TREBA

PROFESSIONAL TRAINING - Ponašanje, socijalizacija i obuka. Donošenje odluke o nivou tj. vrsti obuke koji odgovara tvojim potrebama, mada to nije nimalo lako.

Svjesni smo da ono što zapravo želi velika većina ADVAITA je za njih jednostavno nedostižno pristojno ponašnje koje bi bilo prihvatljivo za FORUM.

Poslušnost i napor su potreba da bi se ova vaša želja ispunila i pored toga zavisi od još nekoliko faktora od kojih su najvažniji: strpljenje i upornost u učenju, temperament i nažalost količina znanja koju imate na raspolaganju.

Majstore trebate i vi biti svjesni da što manje vremena ADVAIT provodi na FORUMU lakše će mu biti da nauči društvene norme ponašanja samim tim što će imati više prilike da kuci vežba, greši, da bude ispravljen i da bude nagrađen za svoje lepo ponašanje od strane svojih AYYA i Banana ucitelja...

Efikasno učenje zahteva dobar "tajming" odnosno odgovarajući momenat za akciju. Ovo je faktor koji ADVAITI najteže razumeju.

Osnovna razlika između načina na koji uče ljudi i načina na koji uče ADVAITI je korišćenje jezika. Roditelj može objasniti svom TROGODIŠNJEM detetu da jedan postupak [pohvala ili prekor] imaju direktnu vezu sa drugim događajem koji se dogodio u prošlosti. Jezik je taj "most" koji povezuje sadašnje sa prošlim vremenom. Ono što je još važnije je da jezik može objasniti ili opisati detetu kakvo ponašanje je prouzrokovalo pohvalu ili prekor.

ADVAITI očigledno nemaju razvijenu moć shvatanja a kamoli govora, sobzirom da su svoj vjek proveli po drvecu i lutajuci po pustinjama. Te zamolio bih prisutne na FORUMU da pravovremeno reaguju jer je to ključno za povezivanje - pohvale ili korekcije.

ADVAITI Sposobnost komuniciranja bez upotrebe reči je najvažnija od osnovnih veština koju možete naučiti na kvalitetnoj obuci za dresuru. Ako budete te srece instruktor ce vas naučiti da razumjete "govor svog tjela" a zatim i kako i kada da reagujete u odnosu na "ljudski govor",

Ostali će biti na veoma dobrom putu da uskoro imamo pristojnog i društveno prihvatljivog ADVAITA na FORUMU. Vjerujem da vecina na FORUMU želi da vas vidi poslusnim a ne da jurite ljude po FORUMU, vređate ih i derete se

Najneefikasniji način da bi se to i postiglo je da MODERATOR ponekad vikne na ADVAITE kada primjeti da diraju tamo gde ne smiju.

kahtani
20.10.2006., 07:36
MA NISTE VI KRIVI VAŠ TAO NISU SAMI VASI UCITELJI SHVATILI A NE VI - NECU VAM VIŠE ZAMERAT

klimakos
20.10.2006., 09:08
MA NISTE VI KRIVI VAŠ TAO NISU SAMI VASI UCITELJI SHVATILI A NE VI - NECU VAM VIŠE ZAMERAT

pocetak je da shvatis da se nema sto za shvatiti ...naravno to je ujedno i zavrsetak ! :rolleyes: sto se tice zamjeranja; u zamjeranju je i odmjeranje, naravno po mjeri tvog islam-SI sustava koji ove bezmjerne neuhvatljive velicine nije sposoban da obuhvati, a time se onda i nadilazi ....ucitelji ? - takve spodobe ne poznajem ! advaita ? - za mene nista ni bolje a ni gore od drugih filozofija ! :rolleyes: ono sto jest ne treba imena !

Infinite Existence
20.10.2006., 17:59
OD SADA ZA TEBE MAJSTORE TREBA

PROFESSIONAL TRAINING - Ponašanje, socijalizacija i obuka. Donošenje odluke o nivou tj. vrsti obuke koji odgovara tvojim potrebama, mada to nije nimalo lako.

Svjesni smo da ono što zapravo želi velika većina ADVAITA je za njih jednostavno nedostižno pristojno ponašnje koje bi bilo prihvatljivo za FORUM.

Poslušnost i napor su potreba da bi se ova vaša želja ispunila i pored toga zavisi od još nekoliko faktora od kojih su najvažniji: strpljenje i upornost u učenju, temperament i nažalost količina znanja koju imate na raspolaganju.

Majstore trebate i vi biti svjesni da što manje vremena ADVAIT provodi na FORUMU lakše će mu biti da nauči društvene norme ponašanja samim tim što će imati više prilike da kuci vežba, greši, da bude ispravljen i da bude nagrađen za svoje lepo ponašanje od strane svojih AYYA i Banana ucitelja...

Efikasno učenje zahteva dobar "tajming" odnosno odgovarajući momenat za akciju. Ovo je faktor koji ADVAITI najteže razumeju.

Osnovna razlika između načina na koji uče ljudi i načina na koji uče ADVAITI je korišćenje jezika. Roditelj može objasniti svom TROGODIŠNJEM detetu da jedan postupak [pohvala ili prekor] imaju direktnu vezu sa drugim događajem koji se dogodio u prošlosti. Jezik je taj "most" koji povezuje sadašnje sa prošlim vremenom. Ono što je još važnije je da jezik može objasniti ili opisati detetu kakvo ponašanje je prouzrokovalo pohvalu ili prekor.

ADVAITI očigledno nemaju razvijenu moć shvatanja a kamoli govora, sobzirom da su svoj vjek proveli po drvecu i lutajuci po pustinjama. Te zamolio bih prisutne na FORUMU da pravovremeno reaguju jer je to ključno za povezivanje - pohvale ili korekcije.

ADVAITI Sposobnost komuniciranja bez upotrebe reči je najvažnija od osnovnih veština koju možete naučiti na kvalitetnoj obuci za dresuru. Ako budete te srece instruktor ce vas naučiti da razumjete "govor svog tjela" a zatim i kako i kada da reagujete u odnosu na "ljudski govor",

Ostali će biti na veoma dobrom putu da uskoro imamo pristojnog i društveno prihvatljivog ADVAITA na FORUMU. Vjerujem da vecina na FORUMU želi da vas vidi poslusnim a ne da jurite ljude po FORUMU, vređate ih i derete se

Najneefikasniji način da bi se to i postiglo je da MODERATOR ponekad vikne na ADVAITE kada primjeti da diraju tamo gde ne smiju.

U čemu je problem, Seade Mamiću DVAJTA ? :D :D

MAJSTOR Ivan
20.10.2006., 19:49
A tko tebi glavu nosi?

Pitam uporedbe radi.

"Usporedbe" sa chim, Nezavedena Bosanko?:zubo:.
Od te "usporedbe" ovisi sto ce ti majstor odgovoriti.:D

Bosanka
20.10.2006., 20:19
"Usporedbe" sa chim, Nezavedena Bosanko?:zubo:.
Od te "usporedbe" ovisi sto ce ti majstor odgovoriti.:D

Majstor Ivane Istina je samo jedna.....Istiina je NEOVISNA o bilo kome i bilo cemu..... ljudska promisljanja su OVISNA i PROMJENJIVA, jer su ljudi ovisni i promjenjivi.......nejse....
No, hajde reci sta si skont'o ko ti glavu NOSI,.......i to besplatno...... mimo tvoje volje, Majstore?;)

MAJSTOR Ivan
20.10.2006., 20:57
Majstor Ivane Istina je samo jedna.....Istiina je NEOVISNA o bilo kome i bilo cemu..... ljudska promisljanja su OVISNA i PROMJENJIVA, jer su ljudi ovisni i promjenjivi.......nejse....
No, hajde reci sta si skont'o ko ti glavu NOSI,.......i to besplatno...... mimo tvoje volje, Majstore?;)

Nemushto, Bosanko nezavedena,:zubo:vrashki nemushto...

MAJSTOR Ivan evo tri godine ovuda talambasa kako je Istina neizreciva, a ti njemu tako.:)

K tome josh podbochujes se na tu tvoju istinu kao da ti je trecha noga.:eek:

MAJSTOR ti nije rekao da ce ti uzvratiti Istinom, nego ti je rekao sto je rekao, pa josh jednom pogledaj i ispitaj.:top:

PS,: A i ovo "mimo tvoje volje", MAJSTOR Ivan isecirao je uzduzh i poprijeko barem pedest puta u malo manje od tri ljeta. Ne zalijechi se zeleno kao taj vash kahtani sto je dobio po ushima teslimskim gdje se je najmanje nadao.:cerek:

Derviš
20.10.2006., 21:29
Ohladi malo prijatelju ;)
Ti si već na ignore, i to sam kod sebe. Pišeš, a ništa ne kazuješ. A sad bi kao, argumentisao. :flop:


Postavio vam je Majstor Ivan nekoliko pitanja, i red bi bio da se uza sve neugodnosti suočite s njima. ;) Inače je badava pozivati se na kulturnu komunikaciju.

Ti nemaš pravo se mješati između Nas i Majstora.Naša rasprava traje nekoliko mjeseci i nije ograničena samo na ova njegova pitanja.

Osim što komentiraš,ništa nisi napisao svojeg pa da zaslužiš kakav takav status.
Da te vidimo.Iskaži svoju originalnu misao bez da se naslanjaš na Majstora ili nas derviše.Tek tada ćemo možda moći komunicirati.
Ako ne,dobivaš status komentatora koji služi Majstorima u dnevno političko-promidžbene svrhe.Ako te to zadovoljava,bujrum.(samo naprijed).:)

Derviš
20.10.2006., 21:31
mislio sam da imaš hrabrosti zakoračiti u NEPOZNATO


u svijet neotkriven


:)bez obzira na sve


nemaš no svejedno


znam da znaš o čemu pričam:w


ovo je sve od mene tu na tekiji
:)


iako bi pisao za tebe ne pišem

sada ne znašali znat češ zašto :)

Gdje ćeš Soto.?
Ne radujeme ako ideš.Ali ako moraš,poštujem.:rolleyes:

Derviš
20.10.2006., 21:39
Bismillahi rrahmanni rrahim.

Selam alejkum.

Derviško poimanje.


Bog je bio skriveno blago.Pogledavši sebe Bog je odlučio da pokaže dio svoje ljepote i veličanstvenosti.Kome da pokaže?Jednostavno da pokaže.Da manifestira,da dovede u postojanje svoju ljepotu.Zato je stvorio čovjeka.Da bi Sebe u njemu ogledao.Znači prvo je stvoren čovjek u naumu Božjem.Premda su prvo stvoreni anđeli pa džinni,šejtani i razna druga bića pa tek onda dolazi čovjek.To je samo raspored dolaska iz nepostojanja u postojanje.Svrha stvaranja svijeta jest čovjek.
Po čemu je to čovjek toliko vrijedan.?
Po mogućnostima koje posjeduje.Čovjek je u stanju da spozna Boga na način i u obimu koje ne može ni jedno drugo biće.
Ustvari nije mi sad želja o tome na dugo i naširoko.

Nego Bog je stvorio duše svih ljudi.Kada su se te duše osmotrile,mislim pogledale svoje biće,pa vidi imam ruke,vidi imam noge,mogu se kretati,mogu mirisati,mogu vidjeti mogu...što je ovo interesantno vidi me dubim na glavi...i tako to.
Tada Bog postavlja pitanje svim dušama-"Jesam li Ja vaš Gospodar?"
Ljudi,nakon što su se dobro promotrili,odgovaraju različito.
Prva skupina,a to su vjernici,odgovaraju bez tračka sumnje,jesi Ti si naš Gospodar.
Druga grupa ,a to su licemjeri i oni broje najveći broj ljudske populacije,odgovorili su međusobno različito.Pa jesipa nisi te vamo te tamo.
Treća grupa,nevjernici,odgovaraju ko iz topa,Nisi Ti naš Gospodar.Mi smo sami sebi gospodari.Ti živiš.I mi živimo...

Dobro.Sad dolazi vrijeme silaska na zemlju.Svaka je duša dobila raspored silaska,vrijeme i mjesto.A raspored se dijelio po kabilijetu(mogućnost jednog bića) i prirodi samog bića.Jer osim što je netko vjernik,taj ima i određene sklonsti različite od drugih vjernika.Pa neko voli baklavu a neko više voli tufahije(vrsta kolača).Nekome je draže raditi sa drvom i dirati drvo a neko kamen i mramor.Te različitosti od Boga su date i dio su prirode svakog pojedinca različito.A sve shodno željama pojedinih duša.Jer kada su se duše promatrale,otkrile su kod sebe određene sklonosti...
Znači došao je red na nas.Sad je naše vrijeme.Za šta vrijeme?
Vrijeme za pokazivanje i dokazivanje.
Kakvo dokazivanje?
Pokazivanje prvenstveno sebi.Onda Bogu.Onda svim drugim ljudima i bićima na sudnjemdanu ko si i u koju skupinu spadaš.
To je pokazivanje prirode tvog bića.Ti ćeš svoju prirodu,neminovnost je,pokazati.Iz tvoje prirode će poteći razna djela ovdje na zemlji.Sva ta tvoja djela dokaz su tebi i tvom biću ko si i šta si.Sva tvoja djela koja uradiš Bogu su bila poznata onog dana kad te je stvorio.Kako tvoja,tako i svih ljudi koje je stvorio.U njegovom znanju se nalaze svi tvoji poslovi koje si uradio i koje ćeš uraditi kao i sve tvoje skrivene i javne misli i želje jer su one ništa drugo nego dio prirode tvog bića u koje si se zdušno uživio onog trena kad si stvoren,tamo davno u ezelu.Ne možeš pobjeći od svog bića.Zašto onda,sramoto jedna,optužuješ Veličanstveno Božje Biće da ti je krivo kad nešto zglajzaš. Znajući za tvoju želju za baklavom,Bog je stvorio bklavu i odredio da je tada i tada pojedeš.Kad dođe određeni dan za jedenje te i te baklave,ti draga srca pojedeš tu baklavu i slatko ti je i milina i ne žališ se na Božje određenje.Ne kažeš tada,šta ja imam sa ovom baklavom,Bog je meni odredio ovu baklavu i ja nemam nikakve slasti u njoj jer znam da je ona silom meni nametnuta.Ne,ne, tada se ne žališ.Ali ako učiniš kakav belaj ili sramotno djelo,onda rado kažeš Bog je meni odredio to i silom mi nametnuo.Tako razmišljaju šejtani.
Božje određenje je sve.Ali mi smo ti koji uživamo u baklavama.Dobro razmislite kada vas neka ljepota snađe.Voljeli bi da je stalno tako i nitko se ne bi žalio nikada nikome.Sve što uradiš ti si uradio.Bog ti je samo omogućio da provedeš svoju namjeru u djelo.Premda je suština da je sve od Boga i namjera i djelo i mi sami,podsjećam te Dervišu na onu baklavu kako je slatka.Topi se u ustima.Tada kad ti je slatko,zahvaljuj se Bogu,jer će On kad ti bude teško,umanjiti učinak težine.Pisano ti je i jedno i drugo.Bijega nema.A pisano je zbog prirode tvog bića.Zbog tvojih težnji.Želja i tako to.A sve u svrhu sljedećeg.

Da ne bi nevjernici rekli Bogu-Zašto nam nisi dao život na zemlji,pa bi mi Tebi pokazali da smo vjernici.
Evo imate život na zemlji.Dokazujte i pokazujte ko ste i što ste.Svaki čovjek da hiljadu života živi,živio bi ih na isti način.Pogađate,dio prirode.Dio sklonosti i naklonosti bića prema nečemu ili nekome.Ta sklonost čini radosnim to biće kada se ispunjava.Tako je vjernik najsretniji kad se Bogu moli.Lopov je najsretniji kad krade.Zločinac je najsretniji kad ubija i maltretira druga bića.Svima Bog daje mogućnost izražavanja.Da bi se svak ponaosob pokazao i dokazao ko je i šta je.Zar mislite da će zločinac ostati skriven i pokriven?Da će njegovo djelovanje koje proizlazi iz njegove želje,ostati skriveno?Da neće kaznu svoju zaslužiti.Taj isti zločinac,vršeći zločin,jede svoju baklavu.Ljude žrtve njegovog zločina,treba promatrati svakog ponaosob.Neko je tu žrtvenost zaslužio kao kaznu.Netko je u to žrtvovanje uvučen ni kriv ni dužan ili što bi se reklo,na krivom mjestu u krivo vrijeme.Takvi koji se zateknu u krivom mjestu i vremenu,a vjernici su,oni su šehidi.O njima kasnije.Ima između ove dvije krajnosti mnogo različitih biografija ljudi ko su i šta su i tako to.Uglavnom,priroda bića vodi to biće kroz život,a sve po Božjem utvrđenom planu i programu,a plan je utvrđen jer se nikako drugačije i ne može manifestirati jedno biće nego upravo na način na koji to radi.Tako da je Božije određenje ništa drugo nego želja bića zvanog čovjek.Ali ne ova sadašnja želja.nego želja koju smo imali u ezelu.Ovo je skraćena verzija stvaranja.Puna verzija odveć je komplicirana i prepuna je detallja ali mislim da je ovo otprilike suština stvaranja i postojanja.Tako da nismo mi ovdje na zemlji da bi jeli i pili i uživali i gradili mostove koji spajaju a drugi rušili ili pričali na mobitel ili vozili skupe pile ili pravili djecu ili ganjali magisterije i doktorate ili neznam ti šta sve ne radimo.Mi smo tu da bi sebe pokazali i dokazali.Znaj to dervišu i uvjek na umu imaj.

Pokazujući sebe,vjernik pokazuje Božju ljepotu.
Pokazujući sebe,nevjernik pokazuje ljepotu vjernika.

Jedino neznam gdje bi svrstao licemjere.Nikako da ih negdje smjestim.Sad bi vamo,sad bi tamo.

Toliko zasad.

MAJSTOR Ivan
20.10.2006., 21:50
OD SADA ZA TEBE MAJSTORE TREBA

PROFESSIONAL TRAINING - Ponasˇanje, socijalizacija i obuka.

Urazumi se, lazhni teslime.
Prvo tvoje obracanje MAJSTORU Ivanu iznesi ovdje pred sve listom, pa neka ljudi same ustanove kome "ponasanje i socijalizacija" manjkaju.

To ti je alfa i omega MAJSTOROVA ophodjenja prema tebi i tebi slichnima.
Sto si posijao, to kusash, kahtani.:flop:

Derviš
20.10.2006., 21:52
ni u šali to ne reci :rolleyes: :rolleyes:

Ne može Soto dragi jer je Insani Kjamil savršena osoba ili potpuni čovjek.Moguće je doći blizu te točke ali se ta titula ne može ponijeti.

Za nas obične ljude prevelik je doseg iole se približiti toj točci a kamoli sanjati o tome.

Ili ako više voliš misliti da može,misli,derviš nema ništa protiv.Zato jer Derviš ne želi rušiti ničije snove,pa ni vlastite.Naročito stoga što se sve odvija upravo onako kako treba.Kako je Bog odredio još dok smo stvoreni.Zato ti nastavi po svom a derviš će po svom dok ne dođemo do točke sjedinjenja.
Znaš li da se dvije evlije(sveti ljudi)nikad ni u čemu ne spore.Da žive u Big-brother kući hiljadu godina neće se nikad sporiječkati oko ničega.Niti u mislima a kamoli javno da ispolje.
Eto misli jedne za svakog tražitelja istine,kako vi majstori to volite reći.:)

kahtani
20.10.2006., 21:54
MAJSTOR Ivan evo tri godine ovuda talambasa kako je Istina neizreciva, a ti njemu tako.:)

ZGUBIDANE JOS TRIDESET CES TALAMBASAT - AL UZALUD

MAJSTOR ti nije rekao da ce ti uzvratiti Istinom,

I DA HOCES NISI U STANJU


PS,: A i ovo "mimo tvoje volje", MAJSTOR Ivan isecirao je uzduzh i poprijeko barem pedest puta u malo manje od tri ljeta.

UMJESTO DA SE STIDIS TI SE HVALIS - HEJ PEDESET PUTA - TRI LJETA UZALUD

Ne zalijechi se zeleno kao taj vash kahtani

IZGLEDA DA NE MOŽES BEZ KAHTANIJA

sto je dobio po ushima teslimskim gdje se je najmanje nadao.:cerek

NA PRIMJER

MAJSTOR Ivan
20.10.2006., 21:56
MA NISTE VI KRIVI VASˇ TAO NISU SAMI VASI UCITELJI SHVATILI A NE VI - NECU VAM VISˇE ZAMERAT

Evo te kahtanske paradigme NEODGOJENE i ochigledne jos jednom:

Lazhni teslim nekakvim "nashim uchiteljima" pripisuje da sami nisu shvatili sto je to doista "Tao". I tu je gotovo. Prezir je ispljunut, "argument" uskrachen, poduka izostala.

Uzvrati li koji od "nashih" protuupitom, neodgojeni kahtani tek promrsi "a sto ti mislish o tome".

Teslime bez slimena, ti si sramota Islama nadaleka i nashiroka.:flop:

kahtani
20.10.2006., 21:59
Urazumi se, lazhni teslime.

NE PANICI

Prvo tvoje obracanje MAJSTORU Ivanu iznesi ovdje pred sve listom, pa neka ljudi same ustanove kome "ponasanje i socijalizacija" manjkaju.

SVE JE TU NA FORUMU - NEKA SLOBODNO OTVORE

To ti je alfa i omega MAJSTOROVA ophodjenja prema tebi i tebi slichnima. Sto si posijao, to kusash, kahtani.:flop:

DOBAR ZNAK - POCEO SI DA SE KAJEŠ

kahtani
20.10.2006., 22:03
Evo te kahtanske paradigme NEODGOJENE i ochigledne jos jednom:

STARO PRAVILO - NAPAD JE NAJBOLJA ODBRANA

Lazhni teslim nekakvim "nashim uchiteljima" pripisuje da sami nisu shvatili sto je to doista "Tao". I tu je gotovo. Prezir je ispljunut, "argument" uskrachen, poduka izostala.

NIKADA NE BIH SVOG UCITELJA NAZVAO - NEKAKVIM

Uzvrati li koji od "nashih" protuupitom, neodgojeni kahtani tek promrsi "a sto ti mislish o tome".

POCEO SI I DA PAMTIS - ZAISTA ŠTO TI MISLIŠ O TOME

Teslime bez slimena, ti si sramota Islama nadaleka i nashiroka.

SVOJE SI BRIGE DAO ADVOKATU - BRINEŠ MOJE

MAJSTOR Ivan
20.10.2006., 22:10
Dervisˇko poimanje.

Bog je bio skriveno blago.Pogledavsˇi sebe Bog je odlucˇio da pokazˇe dio svoje ljepote i velicˇanstvenosti.Kome da pokazˇe?Jednostavno da pokazˇe.Da manifestira,da dovede u postojanje svoju ljepotu.Zato je stvorio cˇovjeka.Da bi Sebe u njemu ogledao.Znacˇi prvo je stvoren cˇovjek u naumu Bozˇjem.Premda su prvo stvoreni an?eli pa dzˇinni,sˇejtani i razna druga bic´a pa tek onda dolazi cˇovjek.To je samo raspored dolaska iz nepostojanja u postojanje.Svrha stvaranja svijeta jest cˇovjek.
Po cˇemu je to cˇovjek toliko vrijedan.?
Po moguc´nostima koje posjeduje.Cˇovjek je u stanju da spozna Boga na nacˇin i u obimu koje ne mozˇe ni jedno drugo bic´e.
Ustvari nije mi sad zˇelja o tome na dugo i nasˇiroko.

Nego Bog je stvorio dusˇe svih ljudi.Kada su se te dusˇe osmotrile,mislim pogledale svoje bic´e,pa vidi imam ruke,vidi imam noge,mogu se kretati,mogu mirisati,mogu vidjeti mogu...sˇto je ovo interesantno vidi me dubim na glavi...i tako to.
Tada Bog postavlja pitanje svim dusˇama-"Jesam li Ja vasˇ Gospodar?"
Ljudi,nakon sˇto su se dobro promotrili,odgovaraju razlicˇito.
Prva skupina,a to su vjernici,odgovaraju bez tracˇka sumnje,jesi Ti si nasˇ Gospodar.
Druga grupa ,a to su licemjeri i oni broje najvec´i broj ljudske populacije,odgovorili su me?usobno razlicˇito.Pa jesipa nisi te vamo te tamo.
Trec´a grupa,nevjernici,odgovaraju ko iz topa,Nisi Ti nasˇ Gospodar.Mi smo sami sebi gospodari.Ti zˇivisˇ.I mi zˇivimo...

Dobro.Sad dolazi vrijeme silaska na zemlju.Svaka je dusˇa dobila raspored silaska,vrijeme i mjesto.A raspored se dijelio po kabilijetu(moguc´nost jednog bic´a) i prirodi samog bic´a.Jer osim sˇto je netko vjernik,taj ima i odre?ene sklonsti razlicˇite od drugih vjernika.Pa neko voli baklavu a neko visˇe voli tufahije(vrsta kolacˇa).Nekome je drazˇe raditi sa drvom i dirati drvo a neko kamen i mramor.Te razlicˇitosti od Boga su date i dio su prirode svakog pojedinca razlicˇito.A sve shodno zˇeljama pojedinih dusˇa.Jer kada su se dusˇe promatrale,otkrile su kod sebe odre?ene sklonosti...
Znacˇi dosˇao je red na nas.Sad je nasˇe vrijeme.Za sˇta vrijeme?
Vrijeme za pokazivanje i dokazivanje.
Kakvo dokazivanje?
Pokazivanje prvenstveno sebi.Onda Bogu.Onda svim drugim ljudima i bic´ima na sudnjemdanu ko si i u koju skupinu spadasˇ.
To je pokazivanje prirode tvog bic´a.Ti c´esˇ svoju prirodu,neminovnost je,pokazati.Iz tvoje prirode c´e potec´i razna djela ovdje na zemlji.Sva ta tvoja djela dokaz su tebi i tvom bic´u ko si i sˇta si.Sva tvoja djela koja uradisˇ Bogu su bila poznata onog dana kad te je stvorio.Kako tvoja,tako i svih ljudi koje je stvorio.U njegovom znanju se nalaze svi tvoji poslovi koje si uradio i koje c´esˇ uraditi kao i sve tvoje skrivene i javne misli i zˇelje jer su one nisˇta drugo nego dio prirode tvog bic´a u koje si se zdusˇno uzˇivio onog trena kad si stvoren,tamo davno u ezelu.Ne mozˇesˇ pobjec´i od svog bic´a.Zasˇto onda,sramoto jedna,optuzˇujesˇ Velicˇanstveno Bozˇje Bic´e da ti je krivo kad nesˇto zglajzasˇ. Znajuc´i za tvoju zˇelju za baklavom,Bog je stvorio bklavu i odredio da je tada i tada pojedesˇ.Kad do?e odre?eni dan za jedenje te i te baklave,ti draga srca pojedesˇ tu baklavu i slatko ti je i milina i ne zˇalisˇ se na Bozˇje odre?enje.Ne kazˇesˇ tada,sˇta ja imam sa ovom baklavom,Bog je meni odredio ovu baklavu i ja nemam nikakve slasti u njoj jer znam da je ona silom meni nametnuta.Ne,ne, tada se ne zˇalisˇ.Ali ako ucˇinisˇ kakav belaj ili sramotno djelo,onda rado kazˇesˇ Bog je meni odredio to i silom mi nametnuo.Tako razmisˇljaju sˇejtani.
Bozˇje odre?enje je sve.Ali mi smo ti koji uzˇivamo u baklavama.Dobro razmislite kada vas neka ljepota sna?e.Voljeli bi da je stalno tako i nitko se ne bi zˇalio nikada nikome.Sve sˇto uradisˇ ti si uradio.Bog ti je samo omoguc´io da provedesˇ svoju namjeru u djelo.Premda je susˇtina da je sve od Boga i namjera i djelo i mi sami,podsjec´am te Dervisˇu na onu baklavu kako je slatka.Topi se u ustima.Tada kad ti je slatko,zahvaljuj se Bogu,jer c´e On kad ti bude tesˇko,umanjiti ucˇinak tezˇine.Pisano ti je i jedno i drugo.Bijega nema.A pisano je zbog prirode tvog bic´a.Zbog tvojih tezˇnji.Zˇelja i tako to.A sve u svrhu sljedec´eg.

Da ne bi nevjernici rekli Bogu-Zasˇto nam nisi dao zˇivot na zemlji,pa bi mi Tebi pokazali da smo vjernici.
Evo imate zˇivot na zemlji.Dokazujte i pokazujte ko ste i sˇto ste.Svaki cˇovjek da hiljadu zˇivota zˇivi,zˇivio bi ih na isti nacˇin.Poga?ate,dio prirode.Dio sklonosti i naklonosti bic´a prema necˇemu ili nekome.Ta sklonost cˇini radosnim to bic´e kada se ispunjava.Tako je vjernik najsretniji kad se Bogu moli.Lopov je najsretniji kad krade.Zlocˇinac je najsretniji kad ubija i maltretira druga bic´a.Svima Bog daje moguc´nost izrazˇavanja.Da bi se svak ponaosob pokazao i dokazao ko je i sˇta je.Zar mislite da c´e zlocˇinac ostati skriven i pokriven?Da c´e njegovo djelovanje koje proizlazi iz njegove zˇelje,ostati skriveno?Da nec´e kaznu svoju zasluzˇiti.Taj isti zlocˇinac,vrsˇec´i zlocˇin,jede svoju baklavu.Ljude zˇrtve njegovog zlocˇina,treba promatrati svakog ponaosob.Neko je tu zˇrtvenost zasluzˇio kao kaznu.Netko je u to zˇrtvovanje uvucˇen ni kriv ni duzˇan ili sˇto bi se reklo,na krivom mjestu u krivo vrijeme.Takvi koji se zateknu u krivom mjestu i vremenu,a vjernici su,oni su sˇehidi.O njima kasnije.Ima izme?u ove dvije krajnosti mnogo razlicˇitih biografija ljudi ko su i sˇta su i tako to.Uglavnom,priroda bic´a vodi to bic´e kroz zˇivot,a sve po Bozˇjem utvr?enom planu i programu,a plan je utvr?en jer se nikako drugacˇije i ne mozˇe manifestirati jedno bic´e nego upravo na nacˇin na koji to radi.Tako da je Bozˇije odre?enje nisˇta drugo nego zˇelja bic´a zvanog cˇovjek.Ali ne ova sadasˇnja zˇelja.nego zˇelja koju smo imali u ezelu.Ovo je skrac´ena verzija stvaranja.Puna verzija odvec´ je komplicirana i prepuna je detallja ali mislim da je ovo otprilike susˇtina stvaranja i postojanja.Tako da nismo mi ovdje na zemlji da bi jeli i pili i uzˇivali i gradili mostove koji spajaju a drugi rusˇili ili pricˇali na mobitel ili vozili skupe pile ili pravili djecu ili ganjali magisterije i doktorate ili neznam ti sˇta sve ne radimo.Mi smo tu da bi sebe pokazali i dokazali.Znaj to dervisˇu i uvjek na umu imaj.

Pokazujuc´i sebe,vjernik pokazuje Bozˇju ljepotu.
Pokazujuc´i sebe,nevjernik pokazuje ljepotu vjernika.

Jedino neznam gdje bi svrstao licemjere.Nikako da ih negdje smjestim.Sad bi vamo,sad bi tamo.

Toliko zasad.

Vidis, takozvani Dervishe, cijeli ovaj plast slova i rjechetina naslagan je samo zbog jedne stvari - da pamet i pozornost odvrati s prve i odluchujuche derviske besmislice. (MAJSTOR Ivan pretpostavlja da ti s ovim ovdje dervishko stajaliste iznosish.)

A ta besmislica glasi:

Pogledavsˇi sebe Bog je odlucˇio da pokazˇe dio svoje ljepote i velicˇanstvenosti.

Ono gdje se MAJSTOR s Islamom spori jest primjerice i ova misao. Za MAJSTORA, ona ubija Svevishnjega i sramoti Ga.

Za vas muslime, ta misao je premisa opjevana bezrazlozhno.

Evo Dervishe, da te MAJSTOR i sad upita sto ti lichno mislish da MAJSTOR kod ove misli NEVALJANO nalazi, ti ne bi znao ni jedno jedino nabrojiti.

A ipak ce ti MAJSTOR pojasniti sto je to, i neche te seljachki nedostojno otpraviti sa "a sto ti mislis", poput tvoga lazhnoga ucitelja kahtanskoga, da znas.:flop:

Derviš
20.10.2006., 22:14
Vidis, takozvani Dervishe, cijeli ovaj plast slova i rjechetina naslagan je samo zbog jedne stvati - da pamet i pozornost odvrati s prve i odluchujuche derviske besmislice. (MAJSTOR Ivan pretpostavlja da s ovim dervishko stajaliste iznosish.)

A ta besmislica glasi:

"Pogledavsˇi sebe Bog je odlucˇio da pokazˇe dio svoje ljepote i velicˇanstvenosti."


Pogledavsˇi sebe Bog je odlucˇio da pokazˇe dio svoje ljepote i velicˇanstvenosti.

Ono gdje se MAJSTOR s Islamom spori jest primjerice i ova misao. Za MAJSTORA, ona ubija Svevishnjega i sramoti Ga.

Za vas muslime, ta misao je premisa opjevana bezrazlozhno.

Evo Dervishe, da te MAJSTOR i sad upita sto ti lichno mislish da MAJSTOR kod ove misli NEVALJANO nalazi, ti ne bi znao ni jedno jedino nabrojiti.

A ipak ce ti MAJSTOR pojasniti sto je to, i neche te seljachki nedostojno otpraviti sa "a sto ti mislis", poput tvoga lazhnoga ucitelja kahtanskoga, da znas.:flop:


U redu ali ne žuri se jer se odjavljujem do sutra u ovo vrijeme,pozdrav svima.
P.S.Selam i sabur brate Kahtani.:kiss:

kahtani
20.10.2006., 22:21
Vidis, takozvani Dervishe, cijeli ovaj plast slova i rjechetina naslagan je samo zbog jedne stvari - da pamet i pozornost odvrati s prve i odluchujuche derviske besmislice. (MAJSTOR Ivan pretpostavlja da ti s ovim ovdje dervishko stajaliste iznosish.)

ISLAM ZABRANJUJE PRETPOSTAVKE

A ta besmislica glasi:

ADVAIT

Ono gdje se MAJSTOR s Islamom spori jest primjerice i ova misao. Za MAJSTORA, ona ubija Svevishnjega i sramoti Ga.

NEMOJ DA BRANIŠ ALLAHA - ALLAHA TI

Za vas muslime, ta misao je premisa opjevana bezrazlozhno.

I DA JESTE, TEBI U PRILOG - NEMOJ SE SEKIRAT

Evo Dervishe, da te MAJSTOR i sad upita sto ti lichno mislish da MAJSTOR kod ove misli NEVALJANO nalazi, ti ne bi znao ni jedno jedino nabrojiti.

TREBA BIT MAJSTOR PA DA PITAŠ

A ipak ce ti MAJSTOR pojasniti sto je to, i neche te seljachki nedostojno otpraviti sa "a sto ti mislis", poput tvoga lazhnoga ucitelja kahtanskoga, da znas.:flop:[/QUOTE]

PONOVO KAHTANI - STVARNO ŠTA MISLIŠ O TOME - O CESTOM SPOMINJANJU KAHTANIJA

Infinite Existence
20.10.2006., 23:33
Ima toga još :rofl:

Te različitosti od Boga su date i dio su prirode svakog pojedinca različito.A sve shodno željama pojedinih duša.Jer kada su se duše promatrale,otkrile su kod sebe određene sklonosti...

Odakle im dođoše te sklonosti ? :zubo:

Zašto onda,sramoto jedna,optužuješ Veličanstveno Božje Biće da ti je krivo kad nešto zglajzaš. Znajući za tvoju želju za baklavom,Bog je stvorio bklavu i odredio da je tada i tada pojedeš.Kad dođe određeni dan za jedenje te i te baklave,ti draga srca pojedeš tu baklavu i slatko ti je i milina i ne žališ se na Božje određenje.Ne kažeš tada,šta ja imam sa ovom baklavom,Bog je meni odredio ovu baklavu i ja nemam nikakve slasti u njoj jer znam da je ona silom meni nametnuta.Ne,ne, tada se ne žališ.Ali ako učiniš kakav belaj ili sramotno djelo,onda rado kažeš Bog je meni odredio to i silom mi nametnuo.Tako razmišljaju šejtani.

Bog je stvorio i baklavu i zglajzanje. Zašto onda, sramota jedna, optužuje svoje Veličanstveno stvorenje čovjeka (svrhu stvaranja) da je krivo kad nešto zglajza ?

Čudan neki taj Bog. Ima skroz iste karakteristike kao i čovjek iz Dervišove bajke.

Naime ni on se ne buni kad čovjek pojede baklavu ili kad čini slatka djela i ne žali se što mu je tako odredio. Ne kaže tada, šta ja imam sa ovom baklavom ili slatkim djelom. Ne, ne, tada se ne žali. Ali dočim čovjek učini kakav belaj ili sramotno djelo, onda rado kaže čovjek je za to kriv, šta ja imam s čovjekom, nisam mu ja tako odredio.

Znači li to da je ovakav Bog - šejtan ?
Tako, kaze "Dervišev pouchak", razmišljaju šejtani.

Ili je pak samo obični SMUŠENJAK, kradljivac kokošiju uhvaćen na djelu i doveden u argumentativni ćorsokak ?

Uglavnom,priroda bića vodi to biće kroz život,a sve po Božjem utvrđenom planu i programu,

Evo onda krivca za sve, haha :lux:

Tako da je Božije određenje ništa drugo nego želja bića zvanog čovjek.


Otkud sad to ? :zvrko:
I KAKO, POBOGU ? :zubo:

Bog stvorio čovjeka - po njegovoj želji. :eek:
Alal ti vera :D

Jebem ti zemlju koja Bosne nema. Eto, ja vas neću poput Majstora Ivana zvati EMENTALERSKIM ŠVICARCIMA, nego ONTOLOŠKIM BOSANCIMA :D

Zamislider ti to. Bog da je stvorio čovjeka po njegovoj želji.
Patentirajte ovaj misaoni konstrukt, ako već niste, da vam ga ne bi ko ukrao.

Ali ne ova sadašnja želja.nego želja koju smo imali u ezelu.

Ode sad opet zamutiti malo. Kao: "Nije, nije, to je još prije bilo, davno, a to je teško objasniti i predetaljirano. Radije pročitajte Ibn Arebija."

Aha. Samo to ništa ne pomaže. Ili u ezelu, ili u deželu, gdje god da je čovjek bio kad je TO pred Bogom zaželio, Bog ga je morao stvoriti PRIJE toga.

MOLIM DETALJNO OBJAŠNJENJE OVE TOČKE DNEVNOG REDA !!!

Ovo je skraćena verzija stvaranja.Puna verzija odveć je komplicirana i prepuna je detallja ali mislim da je ovo otprilike suština stvaranja i postojanja.

Što god kompliciranije, to dublja DŽUNGLA u koju nas vodiš. Zato ti nama radije opali ovako što jednostavnije. :cerek:

Home_sweet_home
21.10.2006., 00:49
glede nivoa rasprave ( majstor ivana napuchenih usana naherene glave i prekriženih ruku nad grud'ma, Hate, Derve i beskonačno komplex-nicka)

hajmo zapjevati zajedno:

:lux: :lux: :lux:Jednog dana,
rješio moj tata,
za rođendan
da mi kupi brata,
pitao je u dućanu
gdje prodaju suhu hranu
i kupus iz Srema
rekli su mu nema.

hajmo svi zajedno :)


URAAA ! :crta:

PS. nemoj sad ono ko Vi visoka rasprava pa vam ovo ispod nivoa :kiss::)Treba l' bit fin !?


Treba ! :)


pa haj'mo , al svi, zajedno.

Hajde ...de haj',Treba bit fin.

hajd mo sami nemoj da nas neko navraća.

Hay Hoo, Hay Hoo, Hay Hoo ...


Hey watan ;)

MAJSTOR Ivan
21.10.2006., 01:47
Potpuni krah mozga i pameti i Bogostovlja vec na samom startu starta:

Bog je bio skriveno blago.

Obratite pozornost na ovo "bio", Trazitelji Istine.

Kome bio, kako bio, otkud bio?!
Kako Svevishnji uopce mozhe "biti"?

Vas Ku'ran vrvi "jasnocom" u ovom smislu - "Allah nije usporediv ni sa chim".

Kako nije kad mozhe "biti" poput vas ili ovog MAJSTORA sto vas poduchava? Ili poput kakvog lonca izandjaloga na otpadu, hm?

Ne samo da je "bio", vec i ime osobno ima - veli Mu se da je "Bog". Moglo je isto biti i Tandara Broch ili Salamandra Barkuloza. Naglasak je i ovdje u josh jednoj "odredjenosti" - u imenovanju.

Dalje, da je "skriven" bio.
Od Uzvishenoga najvishu budalu Vaseljene chinite. Kome je bio skriven, ta nije valjda sam sebi? Ovo je kristalna shizofrenija islamska , a tek smo na pochetku.

A gdje je jos ovo "sam sebi", elem znachi "lichnost" poput kahtanijeve ili Bosankine. Uzvisheni koji sam sebe "motri" dualni je Bog. S covjekom poravnat.

Koja shega oko Boga sto je sam sebi skriven. Al' nek' je ovo "skriven" tek "licentia poetica" i mozhda se na kasnjega prvoga chovjeka odnosi, sto ga isti taj Svevishnji, i sam od raznovrsnih prizemnih odredjenja sastavljen, stvori i oblikova. Samo kome je to upravo ovakva misao trebala.

"Anakronistichka" dosjetka - utjerat jednu pojavu u drugu, gdje ova druga ovoj prvoj prehodi chitavu vjechnost, to jest chovjeka literarno uchiniti svjedokom Bozhje primordijalne vjechne skrivenosti, da ti se povrati od ludosti. To jedino slaba pamet radi, il' strahotna prepredenost..., brrrrrrrrrrrr ....

Nastavit ce se, dao Bog ne dao ...:top:

kahtani
21.10.2006., 03:52
.


[QUOTE]Vas Ku'ran vrvi "jasnocom" u ovom smislu - "Allah nije usporediv ni sa chim".

Hvala Allahu da si napokon priznao

Dalje, da je "skriven" bio.

Za tebe majstore jos uvjek je skriven

A gdje je jos ovo "sam sebi", elem znachi "lichnost" poput kahtanijeve ili Bosankine.

Jos uvjek ne mozes a da me ne spomenes

Majstore za-vedeni, jos uvjek znanje iz starih Veda da te nije sam naslov DOKTRINA NE-DUALNOSTI izazvo te jos uvjek tapkas u mjestu.

Shri Rahman Maharshi

''što ona Advaita može ponuditi modernom čovjeku? Advaita tvrdi da i nismo toliko moderni kao što mislimo - ljudski su problemi uvijek isti, ali se fasada mijenja, ovisno o epohi i području gdje netko živi. No, na dubljem nivou, moderan se čovjek suočava sa istim dilemama i strepnjama, kakve su imali nasi preci pred nekoliko tisuća godina''.

E,moj majstorcicu - tisucu godina niste nista rjesili

Evo obecavam, ako se budes javno pokajao na FORUMU , doživjeces Prosvjetljenje tu i sada, tokom ovog života a ne jednom u dalekoj budućnosti.

Shri Rahman Maharshi

''Iako su danas mnogim ''takozvanim učiteljima ADVAITE'' puna usta priča o prosvjetljenju, upućeni promatrač lako uvidi da u biti nemaju pojma o čemu pričaju!''

Mudar covjek

Evo primjer, jednog lutajuceg ADVAITE koji je samo ovo izgovarao-

MENE VIŠE NEMA, NETKO DRUGI JE DOŠAO. NISAM TIJELO, NEMAM MAJKE NI OCA, JA SAM TA SVJETLOST.

Nekoliko mjeseci, nije napuštao kuću niti je sa ikim komunicirao, trebalo mu je vremena da se privikne na svoje novo stanje. Kada je počeo izlaziti iz kuće, bio je sasvim promijenjen; ponekad bi danima lutao gradskim ulicama, oskudno odjeven, sasvim potopljen u božanskoj ekstazi. Spavao bi u šumi, pod vedrim nebom. Njegova je obitelj bila uvjerena da je poludio! Odveli su ga na opsežna promatranja, ali uprkos njegovom bizarnom ponašanju, nakon dva mjeseca liječnici nisu nista shvatili

Slijedećih dvadeset godina, Ajja je lutao Indijom, u stanju duboke uronjenosti u duhovnu realnost. Ajja je osjećao da ga iz daljine zove nečiji glas. Pokorio mu se i uputio prema Ganeshpuriju gdje je živio mudri mistik Bannanje Govindacharya koji je odmah prepoznao što se sa Ajjom dogodilo.

MAJSTORE HOCES LI DA TI OBJASNIM STA SE TO SA NJIM DOGODILO - KAKO BI SE I TI SPASIO DVADESETOGODISNJEG LUTANJA

RADI SE O HAJRET MAKAMU - MAKAMU ''LUDAKA'' - opsirnije nakon javnog izvinjenja na FORUMU

Eto ovo stanje je bilo izvor inspiracije mnogim MAJSTORA - Indijcima i zapadnjacima, željnim istinske spoznaje.

Ovo me podseca na onu Medžnunovu - JA SAM LEJLA - NEMA DRUGE LEJLE

kahtani
21.10.2006., 03:55
Za pocetak - umjesto TKO SAM JA izgovaraj SAM SAM KRIV

Noor Jehan
21.10.2006., 10:07
Za pocetak - umjesto TKO SAM JA izgovaraj SAM SAM KRIV

Dok trabunjaš da si sam kriv, ne znaš tko si. Ne valja ti "logika" :B

klimakos
21.10.2006., 10:41
Za pocetak - umjesto TKO SAM JA izgovaraj SAM SAM KRIV

sebe trazih, al se ne nadjoh ..... za neuspjeh nije kriva traznja nego ono 'sebe' !

:rolleyes:

Bosanka
21.10.2006., 12:51
sebe trazih, al se ne nadjoh

SAM SI KRIV!

za neuspjeh nije kriva traznja nego ono 'sebe' !

Tvoje trazenje je zavrsilo, dakle, neslavno, sad zasad;) ... tvoja dusa je mislila da moze sama krenuti na put koji nema pocetka ni kraja, bez PUTOKAZA Onoga koji je taj taj "put" Kreirao.....odnosno koji je Kreirao i put, i tebe kao putnika.....

Nisi pronasao put SEBI, nisi SPOZNAO SEBE, jer jos si AMBISU otudjenosti od IZVORA .....priznaj SAM SAM KRIV i pozovi Ga U POMOC, i mozda se uz Njegovu Milost......vratis sebi i spoznas sebe.....tek tada ces znati sta je istinska sreca.....

Jer NIKAD nisi sam....

klimakos
21.10.2006., 13:09
SAM SI KRIV!

tko sebe nadje ne nadje nista osim sebe ! strah ga nametnuti skameni i granicu mu postavi :rolleyes:Jer NIKAD nisi sam....

pored svih drugih, jedna varka vise ti isto puno ne skodi !

sama si lipa moja, potpuno sama ...samo to jos ne znas ! :rolleyes:

blue bird
21.10.2006., 13:15
Tuzna moja tekijo - u sta si se pretvorila:(
Nisam u te ulazila...bas iz straha, da je ovdje ovako!?

Mislila sam da netko, barem u tekiji pridaje vaznosti muhabetu...


Yunus, renew your soul, be remembered as a Friend of Love,
Connect with the power of your integrity
and listen with compassionate ears.

Infinite Existence
21.10.2006., 15:44
Shri Rahman Maharshi

''što ona Advaita može ponuditi modernom čovjeku? Advaita tvrdi da i nismo toliko moderni kao što mislimo - ljudski su problemi uvijek isti, ali se fasada mijenja, ovisno o epohi i području gdje netko živi. No, na dubljem nivou, moderan se čovjek suočava sa istim dilemama i strepnjama, kakve su imali nasi preci pred nekoliko tisuća godina''.

E,moj majstorcicu - tisucu godina niste nista rjesili

Evo obecavam, ako se budes javno pokajao na FORUMU , doživjeces Prosvjetljenje tu i sada, tokom ovog života a ne jednom u dalekoj budućnosti.

Shri Rahman Maharshi

''Iako su danas mnogim ''takozvanim učiteljima ADVAITE'' puna usta priča o prosvjetljenju, upućeni promatrač lako uvidi da u biti nemaju pojma o čemu pričaju!''

Mudar covjek

Evo primjer, jednog lutajuceg ADVAITE koji je samo ovo izgovarao-

MENE VIŠE NEMA, NETKO DRUGI JE DOŠAO. NISAM TIJELO, NEMAM MAJKE NI OCA, JA SAM TA SVJETLOST.

Nekoliko mjeseci, nije napuštao kuću niti je sa ikim komunicirao, trebalo mu je vremena da se privikne na svoje novo stanje. Kada je počeo izlaziti iz kuće, bio je sasvim promijenjen; ponekad bi danima lutao gradskim ulicama, oskudno odjeven, sasvim potopljen u božanskoj ekstazi. Spavao bi u šumi, pod vedrim nebom. Njegova je obitelj bila uvjerena da je poludio! Odveli su ga na opsežna promatranja, ali uprkos njegovom bizarnom ponašanju, nakon dva mjeseca liječnici nisu nista shvatili

Slijedećih dvadeset godina, Ajja je lutao Indijom, u stanju duboke uronjenosti u duhovnu realnost. Ajja je osjećao da ga iz daljine zove nečiji glas. Pokorio mu se i uputio prema Ganeshpuriju gdje je živio mudri mistik Bannanje Govindacharya koji je odmah prepoznao što se sa Ajjom dogodilo.

MAJSTORE HOCES LI DA TI OBJASNIM STA SE TO SA NJIM DOGODILO - KAKO BI SE I TI SPASIO DVADESETOGODISNJEG LUTANJA

RADI SE O HAJRET MAKAMU - MAKAMU ''LUDAKA'' - opsirnije nakon javnog izvinjenja na FORUMU

Eto ovo stanje je bilo izvor inspiracije mnogim MAJSTORA - Indijcima i zapadnjacima, željnim istinske spoznaje.

Ovo me podseca na onu Medžnunovu - JA SAM LEJLA - NEMA DRUGE LEJLE

PODVALAAAAAAAAAAAAAAAAA


Pajdo, nisi ti Leyla, TI SI MAYMUN MUSLIMANSKI BEZOBRAZNI ;) :zubo:

Sve što si napisao gore skinio si sa web sitea: http://www.indigo-svijet.hr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=123

i predstavljaš to kao Ramanine riječi, premda je stisnutih očiju jasno da Ramana takvo nešto ni u najdubljem snu ne bi rekao. To je sasvim druga vibra, pajdo ĆORAVI i bezobrazni. :zubo: :zubo:


:rofl: :rolleyes: :B :B :B

Infinite Existence
21.10.2006., 15:50
EKBER PODVALAAAAAAAAAAAAAAAAA :s :s :s

Odveli su ga na opsežna promatranja, ali uprkos njegovom bizarnom ponašanju, nakon dva mjeseca liječnici nisu nista shvatili

...
RADI SE O HAJRET MAKAMU - MAKAMU ''LUDAKA''Odveli su ga na opsežna promatranja, ali uprkos njegovom bizarnom ponašanju, nakon dva mjeseca liječnici su shvatili da nemaju posla sa duševnim bolesnikom.


VARALAHUUUUU EKBER, KAHTANII :s :s :s

Infinite Existence
21.10.2006., 16:04
Je li to tražena kultura, samozvani Dervišu ? :flop:

OHOOOOOOOOOOOOOHOOOOOOOOOOOOO :s :s :s

Infinite Existence
21.10.2006., 16:17
Ti nemaš pravo se mješati između Nas i Majstora.Naša rasprava traje nekoliko mjeseci i nije ograničena samo na ova njegova pitanja.

Osim što komentiraš,ništa nisi napisao svojeg pa da zaslužiš kakav takav status.
Da te vidimo.Iskaži svoju originalnu misao bez da se naslanjaš na Majstora ili nas derviše.Tek tada ćemo možda moći komunicirati.
Ako ne,dobivaš status komentatora koji služi Majstorima u dnevno političko-promidžbene svrhe.Ako te to zadovoljava,bujrum.(samo naprijed).:)

Njih dvojica, ja i babo sami :D :rolleyes:
Otkad je kahtani tu ?

U čije on dnevnopolitičke DIPLE duva ?

Zato COOOOOOL DOWN, LUZERI ;) :E

Infinite Existence
21.10.2006., 16:36
Evo obecavam, ako se budes javno pokajao na FORUMU , doživjeces Prosvjetljenje tu i sada, tokom ovog života a ne jednom u dalekoj budućnosti.


Osim toga, specifičnog ne-dualističkog pogleda na svijet je i u tome, da svi autoriteti inzistiraju na tome da se Prosvjetljenje treba dogoditi tu i sada, tokom ovog života a ne jednom u dalekoj budućnosti.

Živio INDIGO, živilo IMITIRANJE :s :s :s


:D


:jumping:


:B :B :B

Bosanka
21.10.2006., 18:49
pored svih drugih, jedna varka vise ti isto puno ne skodi !

sama si lipa moja, potpuno sama ...samo to jos ne znas ! :rolleyes:

Ma, nisam, nisam......klimakose.....nisam.....

Evo, nap. jutros sam imala uzasnu glavobolju, rapadala mi se glava....oci su mi gotovo ispadale od tegobe.....a, postila sam.....nisam mogla uzeti tabletu.... nisam se zeljela ni po koju cijenu omrsiti......

Sjetila sam se insanovog najveceg i jedinog Pomagaca.....obratila sam mu se Iskreno, iz dubine duse svoje dovom(molitvom) za ozdravljenje , koju je nas Resulullah saws. ucio......i bol je nestala u casu......naprosto sam bila zaprepastena........

Dakle nismo sami Kreator je uvijek uz nas, i ostavlja nam Svoje Znakove(ajete) u nama samim, i u svijetu koji nas okruzuje.....

MAJSTOR Ivan
21.10.2006., 19:34
:E :E :E stranica s koje je kahtani COPY/MANIPULATE/PASTIRAO ...::E :E


:zubo::top:MIMIKRE!!!??? :rofl: :s

Derviš
21.10.2006., 20:14
[QUOTE]Evo onda krivca za sve, haha :lux:

Otkud sad to ? :zvrko:
I KAKO, POBOGU ? :zubo:

Bog stvorio čovjeka - po njegovoj želji. :eek:
Alal ti vera :D

Osim što si komentartor,loš si komentator.

Derviš je napisao da je Božije određenje ništa drugo nego želja čovjeka.
To ne znači da je Bog stvorio čovjeka po njegovoj želji već da je slijed događaja koji se ima dogoditi na zemlji ponikao iz svake pojedine želje svakog pojedinog čovjeka i onda je to upakirano u jedan sustav koji se zove sudbina i koji je određen i nepromjenjiv.Tako da to nema veze sa tvojim shvatanjem.Preporučam pažljivije čitanje svojih upisa.

Aha. Samo to ništa ne pomaže. Ili u ezelu, ili u deželu, gdje god da je čovjek bio kad je TO pred Bogom zaželio, Bog ga je morao stvoriti PRIJE toga.

MOLIM DETALJNO OBJAŠNJENJE OVE TOČKE DNEVNOG REDA !!!

Ne moliš ti jer da ti moliš bio bi vjernik.
Točno i stvorio ga je i lijepo sam opisao kako je teklo stvaranje duša i kako su se duše gledale i promatrale i zaključile svaka ponaosob ko su i šta su i šta žele.Ti ovdje nalaziš zamjerku i tvrdiš kao i majstori i svaki ograničeni i neodgojeni zarobljenik vlastite logike,da je Bog i stvorio duše i dao im želje i sve im odredio.To je istina.:D I za tebe kobna istina.Zato jer dok jedeš baklavu ne optužuješ Boga za lijep okus.
Dobio si šta si dobio kad si stvoren i nemoćan si da išta promjeniš.I sam si za to kriv i to će se dokazati na sudnjem danu.Nećeš imati isprike za tvojanedjela.To je tome tako jer si sam svjedok da su djela tvoja i da ih ti izvodiš iz svijeta namjere u svijet postojanja.Bog samo daje alate kojim se to provodi.Bez tih alata nema tvoje egzistencije.Onda kad vidiš ili saznaš da je Bog sve unaprijed odredio,padaš u depresiju ili poput majstora u euforiju.Naravno ako uopće dođeš do te točke.
Poanta ili suština nije u odvijanju sudbine već u poukama koje ti se dešavaju dok sudbina svoje provodi.Sudeći po tvojim upisima,zasad spadaš u kategoriju ljudi koji su neodgojeni i nekulturni i buntovni spram Božjeg Bića.Jer On je taj koji ti je život dao i svelijepote na koje naiđeš.Kako Mu ti uzvraćaš?
Optužujući ga za dodjeljivanje ti neželjene sudbine.
Ta sudbina dio je tvoje prirode sa kojom Bog nema ništa.
Ti si poželio da se ismijavaš sa Dervišima.Bog ti je to omogućio.
Kad budeš pitan na sudnjem danu zašto si se ismijavao sa Dervišima,morat ćeš reći istinu.Ta istina glasi-to mi je pričinjavalo zadovoljstvo,bio sam tada ispunjen.To spada u grijeh nasilja.Jer omalovažavanje drugog bića i ismijavanje na račun tog bića,spada u nasilje nad tim bićem.Za to ti ide određena kazna.Tako će se suditi svakom čovjeku za svako djelo koje je kroz život učinio.
Znaj da je to zadovoljstvo koje ti pričinjava ismijavanje mene i nauke koju pokušavamo prezentirati dio prirode tvog bića.To je tvoja baklava.Ti je slatko jedeš i sam si odgovoran za to.Reci da nije tako?
Šta onda Bog ima sa tim?
Ti si,kad si stvoren,poželio upravo to,između ostalog.Na račun te želje,danas sjediš ispred kompjutora i uživaš.Pokazuješ ko si i šta si prvo sebi,onda Bogu,onda svima nama.
Izlaz je u pokajanju.Pokajanje jest priznanje griješenja.Kakvo priznanje?
Priznanje grijeha vlastitog postojanja koje u paketu nosi gomilu želja.
Pokajanjem priznaješ vlast Bogu.Ne sebi.U čemu vlast?U svemu.Svakom tvom pokretu.Treptaju oka.
Dokle misliš da si sam vlasnik sebe i svojih namjera i želja dotle si prepušten i odgovornosti za djela koja proizlaze iz toga.Pokajanjem sebe spašavaš.Na način da djela prestaju biti tvoja.Međutim tada se uhvatiš da si uradio neko hrđavo djelo,a postao si svjestan da su djela od Boga.Tada te hvata stid.Ne znaš šta da radiš.Ako Boga optužiš,vraćaš se na početak priče.Jednostavno zablokiraš.Tada od Boga tražiš pomoć,na koji način da razriješiš ovu dilemu.
Bog ti daje poslovni prijedlog.Prodaj Mi svoje biće,u zamjenu za đennet.
Ako pristaneš,od tog trena sva hrđava djela koja se preko tebe urade,pripišeš sebi.
Neda mi se dalje.
Shodno tvojem ophođenju sa mojim upisom ću ili nastaviti ili...

Derviš
21.10.2006., 20:17
Njih dvojica, ja i babo sami :D :rolleyes:
Otkad je kahtani tu ?

U čije on dnevnopolitičke DIPLE duva ?

Zato COOOOOOL DOWN, LUZERI ;) :E

On je dio ove teme.Još od tebe nismo dobili ni jedan originalni pametni upis.
Doprinesi raspravi.Konstruktivan,ne destruktivan.

Derviš
21.10.2006., 20:25
Potpuni krah mozga i pameti i Bogostovlja vec na samom startu starta:

Bog je bio skriveno blago.

Obratite pozornost na ovo "bio", Trazitelji Istine.

Kome bio, kako bio, otkud bio?!
Kako Svevishnji uopce mozhe "biti"?

Vas Ku'ran vrvi "jasnocom" u ovom smislu - "Allah nije usporediv ni sa chim".

Kako nije kad mozhe "biti" poput vas ili ovog MAJSTORA sto vas poduchava? Ili poput kakvog lonca izandjaloga na otpadu, hm?

Ne samo da je "bio", vec i ime osobno ima - veli Mu se da je "Bog". Moglo je isto biti i Tandara Broch ili Salamandra Barkuloza. Naglasak je i ovdje u josh jednoj "odredjenosti" - u imenovanju.

Dalje, da je "skriven" bio.
Od Uzvishenoga najvishu budalu Vaseljene chinite. Kome je bio skriven, ta nije valjda sam sebi? Ovo je kristalna shizofrenija islamska , a tek smo na pochetku.

A gdje je jos ovo "sam sebi", elem znachi "lichnost" poput kahtanijeve ili Bosankine. Uzvisheni koji sam sebe "motri" dualni je Bog. S covjekom poravnat.

Koja shega oko Boga sto je sam sebi skriven. Al' nek' je ovo "skriven" tek "licentia poetica" i mozhda se na kasnjega prvoga chovjeka odnosi, sto ga isti taj Svevishnji, i sam od raznovrsnih prizemnih odredjenja sastavljen, stvori i oblikova. Samo kome je to upravo ovakva misao trebala.

"Anakronistichka" dosjetka - utjerat jednu pojavu u drugu, gdje ova druga ovoj prvoj prehodi chitavu vjechnost, to jest chovjeka literarno uchiniti svjedokom Bozhje primordijalne vjechne skrivenosti, da ti se povrati od ludosti. To jedino slaba pamet radi, il' strahotna prepredenost..., brrrrrrrrrrrr ....

Nastavit ce se, dao Bog ne dao ...:top:


"Bio SAM i zauvjek SAM totalna tajna,pa MI je bila uvjek želja da SE obznanim i obznanjujem,pa SAM stvorio jedan obznambeni MI halk(stvorenje),preko koga SAM realizirao SVOJE znanje o SEBI osobno,a onda SAM stvorio svijetove da bih navedenog halka afirmirao i obznanio.Preko navedenog halka svi ostali robovi ME upoznaju".

Derviš
21.10.2006., 20:29
Tuzna moja tekijo - u sta si se pretvorila:(
Nisam u te ulazila...bas iz straha, da je ovdje ovako!?

Mislila sam da netko, barem u tekiji pridaje vaznosti muhabetu...


Yunus, renew your soul, be remembered as a Friend of Love,
Connect with the power of your integrity
and listen with compassionate ears.


Posljedica opće dekadencije morala.

Derviš
21.10.2006., 20:32
Bog je stvorio i baklavu i zglajzanje. Zašto onda, sramota jedna, optužuje svoje Veličanstveno stvorenje čovjeka (svrhu stvaranja) da je krivo kad nešto zglajza ?

Šejtanska analogija.A šejtanska je zato...to sam već objasnio,pažljivije čitati moje upise.

Derviš
21.10.2006., 20:36
Primjedba učenju majstora i njegovim sljedbenicima i simpatizerima.

U minulih već skoro će godina,nisam primjetio da sveobuhvatnoj egzistenciji pripisuju inteligenciju.Nisam doduše ni uspio dokučiti na koji način majstori objašnjavaju sklad koji vlada u kompletnom univerzumu.
Nadam se da ću dobit odgovor.

Derviš
21.10.2006., 20:44
glede nivoa rasprave ( majstor ivana napuchenih usana naherene glave i prekriženih ruku nad grud'ma, Hate, Derve i beskonačno komplex-nicka)

hajmo zapjevati zajedno:

:lux: :lux: :lux:
hajmo svi zajedno :)


URAAA ! :crta:

PS. nemoj sad ono ko Vi visoka rasprava pa vam ovo ispod nivoa :kiss::)Treba l' bit fin !?


Treba ! :)


pa haj'mo , al svi, zajedno.

Hajde ...de haj',Treba bit fin.

hajd mo sami nemoj da nas neko navraća.

Hay Hoo, Hay Hoo, Hay Hoo ...


Hey watan ;)

Mašallah.Lijepo od tebe.Lijepo što unosiš tračak vedrine u tekiju.Kad bi samo majstori znali što je to vedrina?
Vedrina je blizina Božjem biću.
Međutim vedrina je stupnjevana.Tako da onaj koji je vedar na jednom stupnju,ne zna ništa o vedrini višeg stupnja.I višeg i tako to.
Jedino kad ugleda čovjeka sa većom vedrinom od njegove,zna da postoji nešto više.To je put.A vedrina na putu prema Bogu dolazi kao poklon od Boga.
To zna onaj koji je vidio istinski vedrog čovjeka u živo.Takav čovjek svijetli i ozaren je do te mjere da njegovo svjetlo ima privlačnu moć i neodoljivo je.Kad bi neka ljepotica znala koliko je privlačan takav insan,počupala bi sve kose od ljubomore.Takav čovjek je toliko drag da bi poželjeli da budete stalno u njegovom prisustvu.A ako nemožete,a često ne možete,onda bi poželjeli da ga nekako stavite u džep pored srca pa da je stalno uz vas.Neopisiva je ljepota takvog insana.

Derviš
21.10.2006., 20:58
Eto vam majstori materijala,pa uključite logičke potencijale.A bolje bi vam bilo da se malo opustite i pokušate u ležernijem tonu komunicirati.Ako nećete,vaš problem.Vaš hal je vaš hal.Nitko nije u stanju varati svoje biće.Takvi ste kakvi ste.Nama kušnja i ništa više.

Pozdrav svima do neke druge prilike.

Infinite Existence
21.10.2006., 21:04
A za kahtanijeva NEDJELA ništa ne govoriš. :eek: :rofl: :cool:


O smotanko jedan smotani. :zubo: :zubo: :zubo:

kahtani
21.10.2006., 21:35
STO SE ODMAH LJUTITE - Shri RAHMAN Maharshi - JE SAMO ISPRAVIO SHRI RAMINE RECI - ZAR JE TO NESTO STRASNO - JEDNOSTAVNO SADA ZNATE ''ŠTA JE PISAC RAMA HTIO DA KAŽE I BUDITE ZAHVALNI RAHMANU

kahtani
21.10.2006., 21:47
E MOJI MAJSTORCICI - CULA VAM SLUŽE DA SE NEGDE NE UDARITE I DA IZBJEGNETE FIZICKE UDARE - NASUMICE KORACATE OD SLOVA DO SLOVA - TEŽITE DA CITATE A SVOJ ŽIVOT NISTE PROCITALI

STO SAM JA KRIV - STO SAM ONOMAD ŽIVIO ISTO KO I SAD - UVJEK U POKRETU -

kahtani
21.10.2006., 21:51
Jer NIKAD nisi sam...

TAKO JE - DA JE SAM ODAVNO BI GA NA GROBLJE ODNELI

Infinite Existence
21.10.2006., 22:25
STO SE ODMAH LJUTITE - Shri RAHMAN Maharshi - JE SAMO ISPRAVIO SHRI RAMINE RECI - ZAR JE TO NESTO STRASNO - JEDNOSTAVNO SADA ZNATE ''ŠTA JE PISAC RAMA HTIO DA KAŽE I BUDITE ZAHVALNI RAHMANU

Ne prkljaj, lazhljivche ! :zubo:

Nista tu nije Ramana rekao, nego autor teksta kojeg si FALSIFIKOVO, sram da te bude :cerek:

Ni ovo

Shri Rahman Maharshi

''što ona Advaita može ponuditi modernom čovjeku? Advaita tvrdi da i nismo toliko moderni kao što mislimo - ljudski su problemi uvijek isti, ali se fasada mijenja, ovisno o epohi i području gdje netko živi. No, na dubljem nivou, moderan se čovjek suočava sa istim dilemama i strepnjama, kakve su imali nasi preci pred nekoliko tisuća godina''.


Ni ovo


Shri Rahman Maharshi

''Iako su danas mnogim ''takozvanim učiteljima ADVAITE'' puna usta priča o prosvjetljenju, upućeni promatrač lako uvidi da u biti nemaju pojma o čemu pričaju!''

nije Ramana rekao, stid da te bude lazhljivog :E

A ovoOn se sjeća da je tokom ove vizije, učiteljevo tijelo izgledalo na podu kao da je mrtav. A onda je u sobi zatreperilo neobično bijelo svjetlo i ušlo u nepomično tijelo a Ajja se pridigao i rekao MENE VIŠE NEMA, NETKO DRUGI JE DOŠAO. NISAM TIJELO, NEMAM MAJKE NI OCA, JA SAM TA SVJETLOST.

http://www.indigo-svijet.hr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=123

si pretvorio u ovo :rofl:

Evo primjer, jednog lutajuceg ADVAITE koji je samo ovo izgovarao-

MENE VIŠE NEMA, NETKO DRUGI JE DOŠAO. NISAM TIJELO, NEMAM MAJKE NI OCA, JA SAM TA SVJETLOST.

:rolleyes: :flop:

MAJSTOR Ivan
21.10.2006., 22:28
"Bio SAM i zauvjek SAM totalna tajna,pa MI je bila uvjek zˇelja da SE obznanim i obznanjujem,pa SAM stvorio jedan obznambeni MI halk(stvorenje),preko koga SAM realizirao SVOJE znanje o SEBI osobno,a onda SAM stvorio svijetove da bih navedenog halka afirmirao i obznanio.Preko navedenog halka svi ostali robovi ME upoznaju".

NISHTA pod milim Bogom ti ne kontash, chovjeche.

Niti je POANTA u tome govori li MAJSTOR Ivan ISTINU, ili lupa nasumce.

Ti medjutim NE RAZUMIJESH sto tebi sugovornik uopce hoche reci.

Je li MAJSTOR Ivan dao svoju opasku primjerice na ovo "bio".

A ti MAJSTORU uzvrachas sa "Bio sam ..."

Chestit razgovor znachi opovrgnuti sugovornikovo kazivanje pamechu i uchenoschu, "logikom i argumentom", al' na shto ovaj tvoj nachin slichi, mila majko muslimanska ...

PS.: Ima li medju vama igdje ikoga da suzbije MAJSTOROVE opaske u zachetku zachetka, al' svoja lichna iskustva i uvide slijedechi. Mozhete li TUDJA ISKUSTVA na tren staviti na stranu?:flop:

MAJSTOR Ivan
21.10.2006., 22:34
Primjedba ucˇenju majstora i njegovim sljedbenicima i simpatizerima.

U minulih vec´ skoro c´e godina,nisam primjetio da sveobuhvatnoj egzistenciji pripisuju inteligenciju.Nisam dodusˇe ni uspio dokucˇiti na koji nacˇin majstori objasˇnjavaju sklad koji vlada u kompletnom univerzumu.
Nadam se da c´u dobit odgovor.

A u ime chega, dushe ti, mozhes tvrditi da je to "sklad", to sto "vlada u kompletnom univerzumu"?

Nema te mudrosti niti takve uchenosti da mozhe taj "sklad" dokazati, drzh to na pameti.:top:

MAJSTOR Ivan
21.10.2006., 22:42
Jer NIKAD nisi sam...

TAKO JE - DA JE SAM ODAVNO BI GA NA GROBLJE ODNELI

Od mrtvine se najedash, od mrtvine se napajash, sto je Kur'an do li mrtav spis
od mrtvaca sazdan?
Mrtav si sugradjanine stoga i mrtvac si sto je na groblje odneshen poodavno.

Neostvarene dushe bauljaju dunjalukom dugo nakon sto su skonchale, vapijuc za drushtvom, mrtvost svoju ne shvacajuc. Vampiraju unaokolo i plashe male dervishe ponekad.:flop:

MAJSTOR Ivan
21.10.2006., 22:45
Eto vam majstori materijala,pa ukljucˇite logicˇke potencijale.A bolje bi vam bilo da se malo opustite i pokusˇate u lezˇernijem tonu komunicirati.Ako nec´ete,vasˇ problem.Vasˇ hal je vasˇ hal.Nitko nije u stanju varati svoje bic´e.Takvi ste kakvi ste.Nama kusˇnja i nisˇta visˇe.

Pozdrav svima do neke druge prilike.

Te tebi strane "logicke potencijale" "ukljuchi" ti, covjece.
Evo ti je MAJSTOR vec na ovo rekao svoje s tim opijenim "Bio sam ..." uzvracanjem, bash da vidimo.:flop:

Infinite Existence
21.10.2006., 22:56
Osim što si komentartor,loš si komentator.

Derviš je napisao da je Božije određenje ništa drugo nego želja čovjeka.
To ne znači da je Bog stvorio čovjeka po njegovoj želji već da je slijed događaja koji se ima dogoditi na zemlji ponikao iz svake pojedine želje svakog pojedinog čovjeka i onda je to upakirano u jedan sustav koji se zove sudbina i koji je određen i nepromjenjiv.Tako da to nema veze sa tvojim shvatanjem.Preporučam pažljivije čitanje svojih upisa.

slijed događaja koji se ima dogoditi na zemlji ponikao iz svake pojedine želje svakog pojedinog čovjeka i onda je to upakirano u jedan sustav

STOP

Tko je stvorio covjekove zhelje ? On sam sebi ?

To sam te vec prije pitao, al si "previdio" pitanje.

Odakle im dođoše te sklonosti ? :zubo:Ovako ispada da je Bog stvorio covjeka sa o njemu (Bogu) neovisnim zeljama i sve uskladio po tim chovjechjim zeljama. Ma braaaavo. :s

MAJSTOR Ivan
21.10.2006., 22:59
Sˇejtanska analogija.A sˇejtanska je zato...to sam vec´ objasnio,pazˇljivije cˇitati moje upise.

Ne brzaj, covjece.
Je li "analogija shejtanska" stoga sto je tvome vidjenju protivna, ili stoga sto je logichna?

Ja li Svevishnji doista "stvorio" i "baklavi i zglajzanje" podjednako? Ako jest, konzekvence toga stvaranja za jachi um od tvoga su drugachije od tvojih, covjece.
Odmjeravaj se sa suparnikom doraslim razumom i rasnijom logikom. Nazivati neshto "sejtanskim", a to ne mochi potkrijepiti nichim do li vjerovanjem, svrstava te u pionire malene katanija velichkoga.:flop:

Infinite Existence
21.10.2006., 23:05
Ti ovdje nalaziš zamjerku i tvrdiš kao i majstori i svaki ograničeni i neodgojeni zarobljenik vlastite logike,da je Bog i stvorio duše i dao im želje i sve im odredio.

Dobio si šta si dobio kad si stvoren i nemoćan si da išta promjeniš.

Onda kad vidiš ili saznaš da je Bog sve unaprijed odredio,padaš u depresiju ili poput majstora u euforiju.Naravno ako uopće dođeš do te točke.

Stani sad. Jeli im Bog odredio ili nije ??? :rolleyes: :zubo:

Kad budeš pitan na sudnjem danu zašto si se ismijavao sa Dervišima,morat ćeš reći istinu.Ta istina glasi-to mi je pričinjavalo zadovoljstvo,bio sam tada ispunjen.To spada u grijeh nasilja.Jer omalovažavanje drugog bića i ismijavanje na račun tog bića,spada u nasilje nad tim bićem.Za to ti ide određena kazna.

Ja ce reci: Jer su bili glupi. I nek me kazni. Samo nemoj sluchajno ti da izvrshavash njegovu kaznu, kao sto mu rijechi u usta stavljash.

NIT JE SUDA, nit je kazne, muslimane.HRK ;)

Znaj da je to zadovoljstvo koje ti pričinjava ismijavanje mene i nauke koju pokušavamo prezentirati dio prirode tvog bića.To je tvoja baklava.Ti je slatko jedeš i sam si odgovoran za to.Reci da nije tako?
Šta onda Bog ima sa tim?

Kako nema ? Pa jel on sve odredio ? Ili nije ? :zvrko: :rofl:


Dokle misliš da si sam vlasnik sebe i svojih namjera i želja dotle si prepušten i odgovornosti za djela koja proizlaze iz toga.

Evo sad opet jeste odredio :zvrko:


Bog ti daje poslovni prijedlog.Prodaj Mi svoje biće,u zamjenu za đennet.

Hajde trgovche rajem, pokrij se ushima bolje. Bog trgovac. :bljak:

Infinite Existence
21.10.2006., 23:07
On je dio ove teme.Još od tebe nismo dobili ni jedan originalni pametni upis.
Doprinesi raspravi.Konstruktivan,ne destruktivan.

Ovako kao LAZHOV kahtani ?
Sto, nishta nije konstruktivno sto nije na poluarapskom ? :rolleyes:

Infinite Existence
21.10.2006., 23:08
Šejtanska analogija.A šejtanska je zato...to sam već objasnio,pažljivije čitati moje upise.

Zato jer ti kazhesh da je shejtanska ? :zubo:

Samo sam tvoj "pouchak" primjenio na "boga" ti trgovca. :rolleyes: :flop:

MAJSTOR Ivan
21.10.2006., 23:09
Ti si pozˇelio da se ismijavasˇ sa Dervisˇima.Bog ti je to omoguc´io.
Kad budesˇ pitan na sudnjem danu zasˇto si se ismijavao sa Dervisˇima,morat c´esˇ rec´i istinu.Ta istina glasi-to mi je pricˇinjavalo zadovoljstvo,bio sam tada ispunjen.To spada u grijeh nasilja.Jer omalovazˇavanje drugog bic´a i ismijavanje na racˇun tog bic´a,spada u nasilje nad tim bic´em.Za to ti ide odre?ena kazna...

"Ismijavao Dervishe", velish?

A koga li ti ismijavash ovuda kad svoje dualistichke cvebe djetinje ovuda zalijevash?

Reci samo da si ti ushicen pamechu i stajalistima ovih ljudi s kojima konverziras. Dakako da nisi, covjece. Koja je onda u tebe vrsta "ismijavanja" ukljuchena u ove tvoje radnje Allahova zalijevanja. Je li mozhda nesto plemenitija, ili pak neshto svirepija, covjece? Dobro muchni nad ovim upitom?
:flop:

Infinite Existence
21.10.2006., 23:11
Potpuni krah mozga i pameti i Bogostovlja vec na samom startu starta:

Bog je bio skriveno blago.

Obratite pozornost na ovo "bio", Trazitelji Istine.

Kome bio, kako bio, otkud bio?!
Kako Svevishnji uopce mozhe "biti"?

Vas Ku'ran vrvi "jasnocom" u ovom smislu - "Allah nije usporediv ni sa chim".

Kako nije kad mozhe "biti" poput vas ili ovog MAJSTORA sto vas poduchava? Ili poput kakvog lonca izandjaloga na otpadu, hm?

Ne samo da je "bio", vec i ime osobno ima - veli Mu se da je "Bog". Moglo je isto biti i Tandara Broch ili Salamandra Barkuloza. Naglasak je i ovdje u josh jednoj "odredjenosti" - u imenovanju.

Dalje, da je "skriven" bio.
Od Uzvishenoga najvishu budalu Vaseljene chinite. Kome je bio skriven, ta nije valjda sam sebi? Ovo je kristalna shizofrenija islamska , a tek smo na pochetku.

A gdje je jos ovo "sam sebi", elem znachi "lichnost" poput kahtanijeve ili Bosankine. Uzvisheni koji sam sebe "motri" dualni je Bog. S covjekom poravnat.

Koja shega oko Boga sto je sam sebi skriven. Al' nek' je ovo "skriven" tek "licentia poetica" i mozhda se na kasnjega prvoga chovjeka odnosi, sto ga isti taj Svevishnji, i sam od raznovrsnih prizemnih odredjenja sastavljen, stvori i oblikova. Samo kome je to upravo ovakva misao trebala.

"Anakronistichka" dosjetka - utjerat jednu pojavu u drugu, gdje ova druga ovoj prvoj prehodi chitavu vjechnost, to jest chovjeka literarno uchiniti svjedokom Bozhje primordijalne vjechne skrivenosti, da ti se povrati od ludosti. To jedino slaba pamet radi, il' strahotna prepredenost..., brrrrrrrrrrrr ....

Nastavit ce se, dao Bog ne dao ...:top:

Evo muslimane.hrk, da ne listash tamo-amo. :top:

Infinite Existence
21.10.2006., 23:16
DA "poslovni prijedlog" :Slin:

Infinite Existence
22.10.2006., 04:57
Tako da to nema veze sa tvojim shvatanjem.Preporučam pažljivije čitanje svojih upisa.

Derviš je napisao da je Božije određenje ništa drugo nego želja čovjeka.
To ne znači da je Bog stvorio čovjeka po njegovoj želji već da je slijed događaja koji se ima dogoditi na zemlji ponikao iz svake pojedine želje svakog pojedinog čovjeka i onda je to upakirano u jedan sustav koji se zove sudbina i koji je određen i nepromjenjiv.

Odakle pojedinim ljudima te pojedine želje ?

a) Od Boga ?
b) Od nekog drugog ?

Ako je točni odgovor a)
onda nemamo više što pričati na tu temu.

Ako je točni odgovor b)
onda se postavlja pitanje:


Tko je stvorio tog drugog ?

a) Bog ?
b) Netko treći ?Ako je točni odgovor a)
onda nemamo više što pričati na tu temu.

Ako je točni odgovor b)
onda se postavlja pitanje:


Tko je stvorio tog trećeg ?

a) Bog ?
b) Netko četvrti ?

.....
.......
...........
...............
........................
...................................
.......................................


http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/s020.gifI sve tako do tekijskog kokošinjca u kojem i od sebe i od Boga pravite DUALISTIČKE debile nesposobne za zbrojiti dva i dva.
http://www.cosgan.de/smiliegenerator/ablage/309/190.png

Bosanka
22.10.2006., 08:55
MAJSTOR Ivan kaže:
Potpuni krah mozga i pameti i Bogostovlja vec na samom startu starta:

Bog je bio skriveno blago.

Obratite pozornost na ovo "bio", Trazitelji Istine.

Kome bio, kako bio, otkud bio?!
Kako Svevishnji uopce mozhe "biti"?

Uf, IVane pa nismo ba u vrticu da ti treba sve crtat!

Bog je Kreator svega, pa i vremena(proslost, sadasnjost i buducnost) i On aposlolutno zna sta ce se desilo i sta ce se desiti u svijetu koji je stvorio....

I U cemu je sad problem?

Bog se obraca covjeku svome obozavaocu zbog koga je stvorio sve stvari da bi mu na najraciolaniji nacin predstavio kako je zapoceo stvaranje, pa kaze :

"Bio Sam riznica skrivena, pa odlucio da budem spoznat i stvorio stvorenja"

Prevedeno na jezik vas majstora( Ups zaboravih viknut jer vi volite da vam se viče)odnosno MAJSTORA bi znacilo Bog odluci da stvori OBOZAVAOCE.:zubo:

Vas Ku'ran vrvi "jasnocom" u ovom smislu - "Allah nije usporediv ni sa chim".
Bog jeste neuporediv sa bilo cim. Kako god RazUMom pomislis o Bogu nije tako.

Ne samo da je "bio", vec i ime osobno ima - veli Mu se da je "Bog". Moglo je isto biti i Tandara Broch ili Salamandra Barkuloza. Naglasak je i ovdje u josh jednoj "odredjenosti" - u imenovanju.

I ne vidim u cemu je problem.:rolleyes:
Covjek je razUMno bice koje apsolutno ne bi moglo funkcionirati da ne daje i ne koristi nazive/imena za s sve sto postoji. To je jos jedna osobina po kojoj se razlikuje od zivotinje.....Daje imena svemu je od Dragogo Boga i nadahnut tom sposobnoscu.

Koja shega oko Boga sto je sam sebi skriven

Šega si ti!
PresipaŠ iz šupljeg u prazno, I OBRATNO ...... i niđe kraja.
Niko nigdje od mojih nije pomenuo da je Bog bio sam sebi skriven. Bog oduvijek i zauvijek ima znaje o svemu.
BIO JE SKRIVEN PREMA NISTA IZ CEGA JE STVORIO SVIJET, KAD JE MANIFESTOVAO SVOJU SPOLJSNJOST, JER ON JE I VANJSK/MANIFESTUJUCI I UNUTRASNJI SKRIVENI, IZ NISTA JE NASTALO NESTO!


Samo kome je to upravo ovakva misao trebala.

Ljudskom VREMNEOM I PROSTOROM OGRANICENOM razUMu!:cool:
"Anakronistichka" dosjetka - utjerat jednu pojavu u drugu, gdje ova druga ovoj prvoj prehodi chitavu vjechnost, to jest chovjeka literarno uchiniti svjedokom Bozhje primordijalne vjechne skrivenosti, da ti se povrati od ludosti. To jedino slaba pamet radi, il' strahotna prepredenost..., b

Bog nije skriven, On nam je otkrio Svoj beskrajno kreativni potencijal u nama samim i u svijetu stvorenom.....mi ljudi ne mozemo da gledamo bez prestanka u Sunce, jedno od Allahovih stvorenja, a neki silnici imaju petlje raspravljati o Bozijem Bicu, i zele Ga vidjeti, neuzubillah, da bi povjerovali.

I sve tako do tekijskog kokošinjca u kojem i od sebe i od Boga pravite DUALISTIČKE debile nesposobne za zbrojiti dva i dva.

Sabura insanu!
Estagfirullah!


VE BIL KADERI HAJRIHI VE SHERIHI MINALLAHI TEALA!:)
We la havle we la kuwwete illa billah!:)

klimakos
22.10.2006., 09:51
Ma, nisam, nisam......klimakose.....nisam.....

Evo, nap. jutros sam imala uzasnu glavobolju, rapadala mi se glava....oci su mi gotovo ispadale od tegobe.....a, postila sam.....nisam mogla uzeti tabletu.... nisam se zeljela ni po koju cijenu omrsiti......

Sjetila sam se insanovog najveceg i jedinog Pomagaca.....obratila sam mu se Iskreno, iz dubine duse svoje dovom(molitvom) za ozdravljenje , koju je nas Resulullah saws. ucio......i bol je nestala u casu......naprosto sam bila zaprepastena........

Dakle nismo sami Kreator je uvijek uz nas, i ostavlja nam Svoje Znakove(ajete) u nama samim, i u svijetu koji nas okruzuje.....

Bog se boji imena ...prije neg ga zovnes vec je uteko !

I ja sam isto te samo-zadovoljne-dokazive aktove prije par godina prakticirao ...mozda samo za koju nijansu rigoroznije....ali bez te auto-sugestije ko sad ti !
Al ni sloboda nije za svakoga ! - imao sam jednog papagaja kojem, potaknut u to vrijeme svojom zudnjom za slobodom i nesputanoscu, jednog dana otvori kavez, a on mos zamislit, ni mrdac. Skamenio se ko sad i ti, najvjerojatnije razmisljajuci (je i papagaji to mogu); pa sto ovaj hoce ? - pa sto mi fali ovdje, dovoljno mi svega ? - da ne trebam u ovom kazamatu biti nebi ni bio i tako sl.
A da ti i priznam ukratko; sloboda je ljepsa i bezbriznija ali i neizvjesnija i opasnija....samo ne znam i za kog !?

I jos; cuo sam za jednog mistika, mislim da se zvao emir koji se u to vrijeme zakle nenom da stoposto pali i da ti ne manjka sedmo nebo - e sad da li to on prepisa od nekog ili ne, nije ni vazno jer tu pismo-vjestinu svatko na odredjeni nacin prakticira - kroz uporno slijedece ponavljanje:

svakoga dana u svakom pogledu sve vise napredujem ! ... pa bujrum, al naravno tek veceras ! :D :rolleyes:

klimakos
22.10.2006., 10:18
pa je...neki se umski razlog mora naci ! - samo ova monster-logika ne moze um nicim dotaknuti. :rolleyes:

zapamtite; nema spoznaje !

kahtani
22.10.2006., 11:15
kahtani vam ponovo kaže:

Sto se odmah ljutite - Shri RAHMAN Maharshi - je samo ispravio Shri RAMINE reci - ZAR JE TO NESTO STRASNO - jednostavno, sada znate ''ŠTA JE PISAC RAMA HTIO DA VAM KAŽE i budite zahvalniRAHMANU

MAJSTOR Ivan
22.10.2006., 12:36
:rolleyes: Za nastavak kakvog takvog divanjenja s takozvanom Bosankom i takozvanim Dervishom MAJSTOR Ivan oboje ljubazno umoljava da ovdje iznesu sto znaju da je SAVRHENOST SVEVISNJEGA.
Kratku definiciju, nishta vishe ...:rolleyes:

MAJSTOR Ivan
22.10.2006., 14:21
Uf, IVane pa nismo ba u vrticu da ti treba sve crtat!

Bog je Kreator svega, pa i vremena(proslost, sadasnjost i buducnost) i On aposlolutno zna sta ce se desilo i sta ce se desiti u svijetu koji je stvorio....

I U cemu je sad problem?

Bog se obraca covjeku svome obozavaocu zbog koga je stvorio sve stvari da bi mu na najraciolaniji nacin predstavio kako je zapoceo stvaranje, pa kaze :

"Bio Sam riznica skrivena, pa odlucio da budem spoznat i stvorio stvorenja"

Prevedeno na jezik vas majstora( Ups zaboravih viknut jer vi volite da vam se vicˇe)odnosno MAJSTORA bi znacilo Bog odluci da stvori OBOZAVAOCE.:zubo:


Bog jeste neuporediv sa bilo cim. Kako god RazUMom pomislis o Bogu nije tako.I ne vidim u cemu je problem.:rolleyes:
Covjek je razUMno bice koje apsolutno ne bi moglo funkcionirati da ne daje i ne koristi nazive/imena za s sve sto postoji. To je jos jedna osobina po kojoj se razlikuje od zivotinje.....Daje imena svemu je od Dragogo Boga i nadahnut tom sposobnoscu.Sˇega si ti!
PresipaSˇ iz sˇupljeg u prazno, I OBRATNO ...... i ni?e kraja.
Niko nigdje od mojih nije pomenuo da je Bog bio sam sebi skriven. Bog oduvijek i zauvijek ima znaje o svemu.
BIO JE SKRIVEN PREMA NISTA IZ CEGA JE STVORIO SVIJET, KAD JE MANIFESTOVAO SVOJU SPOLJSNJOST, JER ON JE I VANJSK/MANIFESTUJUCI I UNUTRASNJI SKRIVENI, IZ NISTA JE NASTALO NESTO!
Ljudskom VREMNEOM I PROSTOROM OGRANICENOM razUMu!:cool:


Bog nije skriven, On nam je otkrio Svoj beskrajno kreativni potencijal u nama samim i u svijetu stvorenom.....mi ljudi ne mozemo da gledamo bez prestanka u Sunce, jedno od Allahovih stvorenja, a neki silnici imaju petlje raspravljati o Bozijem Bicu, i zele Ga vidjeti, neuzubillah, da bi povjerovali.O sancta simplicitas ISLAMORUM!:D

Noor Jehan
22.10.2006., 14:27
kahtani vam ponovo kaže:

Sto se odmah ljutite - Shri RAHMAN Maharshi - je samo ispravio Shri RAMINE reci - ZAR JE TO NESTO STRASNO - jednostavno, sada znate ''ŠTA JE PISAC RAMA HTIO DA VAM KAŽE i budite zahvalniRAHMANU

Ono što je strašno je kada onaj koji ne zna ide ispravljati znanje, katanče zahrđali :rofl:

kahtani
22.10.2006., 14:49
Ono što je strašno je kada onaj koji ne zna ide ispravljati znanje, katanče zahrđali :rofl:

Nooor... da se nisi možda uvrijedil -. ...

kahtani
22.10.2006., 14:56
kahtani vam ponovo kaže:

Sto se odmah ljutite - Shri RAHMAN Maharshi - je samo ispravio Shri RAMINE reci - ZAR JE TO NESTO STRASNO - jednostavno, sada znate ''ŠTA JE PISAC RAMA HTIO DA VAM KAŽE i budite zahvalniRAHMANU

kahtani vam ponovo kaže:

Sto se odmah ljutite - Shri RAHMAN Maharshi - je samo ispravio Shri RAMINE reci - ZAR JE TO NESTO STRASNO - jednostavno, sada znate ''ŠTA JE PISAC RAMA HTIO DA VAM KAŽE i budite zahvalniRAHMANU

Pitaj M. Serbezovskog ako te lažem

Ramo, Ramo druže moj....
Ramo, Ramo druže moj....
Ramo, Ramo druže moj....
Ramo, Ramo druže moj....
Ramo, Ramo druže moj....

kahtani
22.10.2006., 14:58
Pitaj brata Advaitu M. Serbezovskog ako te lažem - njima to leži... ja,ja o njima smo ranije sa Majstorcicem

Ramo, Ramo druže moj....
Ramo, Ramo druže moj....
Ramo, Ramo druže moj....
Ramo, Ramo druže moj....
Ramo, Ramo druže moj....

Vojnik Gorčin
22.10.2006., 15:04
Ramo, Ramo druže moj....
Ramo, Ramo druže moj....
Ramo, Ramo druže moj....
Ramo, Ramo druže moj....
Ramo, Ramo druže moj....

... da li čuješ jecaj moj?...

Ma čuje kako ne čuje!?

Esselamu alejkum!

i B.Š.M.O.

kahtani
22.10.2006., 15:10
A za RAHMANA pitaj Dervisa

Noor Jehan
22.10.2006., 15:18
Nooor... da se nisi možda uvrijedil -. ...

Ne.

A ti? ;)

Bosanka
22.10.2006., 15:21
:rolleyes: Za nastavak kakvog takvog divanjenja s takozvanom Bosankom i takozvanim Dervishom MAJSTOR Ivan oboje ljubazno umoljava da ovdje iznesu sto znaju da je SAVRHENOST SVEVISNJEGA.
Kratku definiciju, nishta vishe ...:rolleyes:

MAJSTORE "Putuj po svijetu da vidis sta je On iz nicega stvorio...."(29:30) i stovrenja ce ti bivstovanjem svojim "pricati" o SAVRSENSTVU KREATORA....

....a ako ne volis putovati zastani na stranici


http://www.harunyahya.com/

Divi se Njegovom djelu, Njegovim lijepim imenima/esma-ul- husna, koja su dobila izrazaj u svijetu stvorenom,....... i od divljenja na sedzdu padaj Kreatoru Savrsenom.....jer zato te je stvorio....da Ga obozavas jer ON moze sve.....On je Gospodar sve energije....bez koje smo mi u svome bicu nemocni...nejse....da neduljim.

Da se inash'Allah, sretnemo na sedzdi Ivane...... sa drhtajem u srcu,sa suzom u oku, suzom ljubavi i (straho)postovanja prema Onome cijom pomoci ovo tipkamo.....evo dovim za tebe, jer imam isharet da si dobar insan.....neka ti se Allah smiluje i otvori ti vid srcu.

Usput zahmetile, jedno licno pitanje, Ivane....mozes li reći kad i kako si sreo sebe i od kada se poznajes?

Derviš
22.10.2006., 18:43
Te tebi strane "logicke potencijale" "ukljuchi" ti, covjece.
Evo ti je MAJSTOR vec na ovo rekao svoje s tim opijenim "Bio sam ..." uzvracanjem, bash da vidimo.:flop:

Majstore.Derviška promišljanja jest moj originalni tekst u kojem se između ostalog nalaze odgovori na tvoja pitanja od prije par dana na koja ste tražili odgovore,a mi nikako da ih damo.Međutim ti si težište rasprave odmah preusmjerio.Al nema veze.
Uglavnom,na tvoju opasku o BIO SAM...donio sam originalni tekst koji je ustvari Božiji govor.Tako da imaš pravi uvid.Da ne bude Derviš reko ili neznam ti šta.

To BIO SAM ima se shvatiti kao poruka upućena ograničenim ljudima koji žive u vremenu.Trebam li to crtat.?U odnosu na nas i naše vrijeme ON je BIO,a i sada Jest kao što je i BIO.I uvjek će ostati SAM SAMCAT.
Daljnja tvoja primjedba je Dualnost.Kažeš,kako Bog može sebe promatrati?
Gdje tu vidiš nedostatak?

BOG je OSOBA.

Nerijetko naiđem na ljude koje kad ih pitam ima li Boga?
Oni kazuju-Ima neka sila.
Hm.Sad bi derviš vama silu pokazao da je drugačije odgojen al...
BOG je OSOBA
OSOBA.

Derviš
22.10.2006., 18:47
:rolleyes: Za nastavak kakvog takvog divanjenja s takozvanom Bosankom i takozvanim Dervishom MAJSTOR Ivan oboje ljubazno umoljava da ovdje iznesu sto znaju da je SAVRHENOST SVEVISNJEGA.
Kratku definiciju, nishta vishe ...:rolleyes:

Uspori malo.
Vratimo se skladu i inteligenciji.Moliću teoriju za tvrdnju o nepostojanju navedenog.

Derviš
22.10.2006., 18:50
O sancta simplicitas ISLAMORUM!:D

Daj majstore smanji slova.Pusti kićene riječi.Mi ovdje pričamo o suštini.Kad bi uspio putem smajlića je dosegnuti,pisao bi smajlićima.
Postaješ sličan onom Z.Z.
On ne zna čitati ako mu ne napišeš barem tri složenice.

Derviš
22.10.2006., 18:53
Ne znam jesam li dobro skonto,al ne dirajte mi Serbezovskog.Molit ću.:kiss:

Derviš
22.10.2006., 18:55
I naravno.

Bajram šerif mubarek olsun.

:tulum: :trio: :tulum: :trio: :w :w :w :K

Gorčinu,Bosanki,Kahtaniju,Home sweet home,insaninside,Bosniacu,Sultaniji,Smješkici,Prol azniku,Bajazitu,Haqqaniju,Odmoru,Musi i svima drugima.

Infinite Existence
22.10.2006., 19:07
Chije su zhelje muslimane, i odakle su stigle ? ;)

Derviš
22.10.2006., 19:12
Odakle pojedinim ljudima te pojedine želje ?

a) Od Boga ?
b) Od nekog drugog ?

Ako je točni odgovor a)
onda nemamo više što pričati na tu temu.

Ako je točni odgovor b)
onda se postavlja pitanje:


Tko je stvorio tog drugog ?

a) Bog ?
b) Netko treći ?Ako je točni odgovor a)
onda nemamo više što pričati na tu temu.

Ako je točni odgovor b)
onda se postavlja pitanje:


Tko je stvorio tog trećeg ?

a) Bog ?
b) Netko četvrti ?

.....
.......
...........
...............
........................
...................................
.......................................


http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/s020.gifI sve tako do tekijskog kokošinjca u kojem i od sebe i od Boga pravite DUALISTIČKE debile nesposobne za zbrojiti dva i dva.

]

Imamo odgovore i nikakav problem nije pojasniti ono što ti nije jasno,međutim neugodan si.Ovo su prefinjene teme.Neću više s tobom dok se malo ne solidariziraš.Jel tako uvjek postupaš kad u goste dođeš?
Daj se malo zamisli.
Daj bar glumi da si fin.

Derviš
22.10.2006., 19:13
Chije su zhelje muslimane, i odakle su stigle ? ;)

Krupno pitanje.Izazov za ljudsku logiku.Na samoj je granici logike ali ponavljam za ove rasprave potrebno je poštivanje sugovornika.:kiss:

Infinite Existence
22.10.2006., 19:19
http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/s020.gif

IZAZOV ZA TVOJU LOGIKU KOJOM ZHELISH BRANITI ISLAMSKI TEMELJNI DUALIZAM, POBRO KULTURNI KOJI UNATOCH SVOJ TOJ "KULTURI" OPET VARA. :rolleyes:

Daj se osvrni na kahtanijeve podle smicalice, ako ti je do ljudstva stalo i do toga da ti netko popushi spiku o finoci. :flop:http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/s020.gif

Infinite Existence
22.10.2006., 19:24
Neću više s tobom dok se malo ne solidariziraš.

S kime da se "solidariziram" ? :rolleyes:

S tvojom "logikom" ?

E, necu :cerek: ;)

kahtani
22.10.2006., 19:32
Sizin de Bayraminiz Mubarek Olsun

...vama svim Dervišima...

....Bosniacu,Bosanki,Gorčinu,Insaninside,Sultaniji ,Smješkici,Prolazniku,Bajazitu,Haqqaniju, i svima drugima... blue bird...

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

tkopitaneskita
22.10.2006., 19:34
Prvi put sam u tekiji .
Evo prilke muslimanima da svojom riječju preobrate jednog čovjeka na Islam!!
Obećajem sebi i njima da ću zaozbiljno početi studirati islam i postati musliman ako mi derviš i ostali muslimani razjasne nešto što je privuklo moju pažnju dok sam tumarao naokolo i kroz penđer tekijski slušao vaše besjede

Derviš je izjavio ali nije argumentirao da insan ne može postati INSAN-KJAMIL ( savršeni čovjek ) ako ne slijedi islam ..
Molim njega i ostale muslimane da mi objasne nešto što ne razumijem?

Pitam se ,pitam se, što je to STARI MUDRAC iz ''kraljevstva sredine'' zaboravio u svom remek djelu -DAO DE ĐINGU a da je pejgamber Muhamed u ćitabi KUR'AN- u razjasnio?

-Što fali 'VJEČNOM UČENJU '' -'Hinduizmu da čovjek slijedeći , njegove šarolike puteve i metode ne bi mogao dostići savršenstvo koje navodno može doseći islamom.

Što to nudi Islam , a ''izabrani narod '' -NAROD KNJIGE – ŽIDOVI nemaju ?

-Pitam se ,pitam se ..Što je to BLAGOSLOVLJENI propustio kada je posijao sjeme DHARME koje su vjetrovi vremena prenijeli daleko ?Odnosno, zašto se čovjek može ''spasiti islamom'' a ne bi mogao BUDIZMOM??

--pitam se pitam se..čega to nema KLJUČNOG u kršćanstvu ,a ima BAŠ u islamu? ?
KADA ČOVJEK NIŠTA NE BI ZNAO ,A SAMO BI VOLIO i sa PTICAMA razgovarao ( kao sv Franjo ) ....zar bi mu nešto pofalilo? Zar VOLJETI nije spas sam po sebi i brez Islama??Zar nam veličanstvena HIMNA LJUBAVI sv PAVLA nije dovoljan putokaz u labirintu života ?

klimakos
22.10.2006., 19:34
....I uvjek će ostati SAM SAMCAT....


eto bosanko i dervis nesudjeni ti rece isto; SAMA SI ! :rolleyes:


..sretan bajram ! ;) :tulum:

tkopitaneskita
22.10.2006., 19:38
a što je to bajram :confused:

kahtani
22.10.2006., 20:08
[QUOTE]Prvi put sam u tekiji .

Da bog da postao Tekija

Evo prilke muslimanima da svojom riječju preobrate jednog čovjeka na Islam!!

Ako si vec covjek i znas sta znaci biti covjek, nema potrebe da te preobracaju u Islam

Obećajem sebi i njima da ću zaozbiljno početi studirati islam i postati musliman ako mi derviš i ostali muslimani razjasne nešto što je privuklo moju pažnju dok sam tumarao naokolo i kroz penđer tekijski slušao vaše besjede

Kao prvo - inšalla-ako Allah da, a poslije obecanje

Derviš je izjavio ali nije argumentirao da insan ne može postati INSAN-KJAMIL ( savršeni čovjek ) ako ne slijedi islam ..

Derviš je u pravu

Molim njega i ostale muslimane da mi objasne nešto što ne razumijem?

Uvjek na usluzi

Pitam se ,pitam se, što je to STARI MUDRAC iz ''kraljevstva sredine'' zaboravio u svom remek djelu -DAO DE ĐINGU a da je pejgamber Muhamed u ćitabi KUR'AN- u razjasnio?

Najprije nam ukratko napiši nešto o tome šta podrazumjevas pod terminom''kraljevstvo sredine'' a zatim o suštinu remjek djela DAO DE ĐING, te cu ti ukazat gdje se to razilaze, da li se radi o zaboravu starog mudraca i postoji li što nerazjašnjeno u Kuranu - poslednjoj objavi citavom covjecanstvu

-Što fali 'VJEČNOM UČENJU '' - 'Hinduizmu da čovjek slijedeći , njegove šarolike puteve i metode ne bi mogao dostići savršenstvo koje navodno može doseći islamom.

Postoji mogucnost da je Kuran stavio naglasak na ta ucenja... religije u izumiranju

Što to nudi Islam , a ''izabrani narod '' -NAROD KNJIGE – ŽIDOVI nemaju ?

citat:
Oni Jevreji ne poznaju Allaha kako treba

-Pitam se ,pitam se ..Što je to BLAGOSLOVLJENI propustio kada je posijao sjeme DHARME koje su vjetrovi vremena prenijeli daleko ?

Ništa nije propustio-sto se tice njih i njihovom kapacitetu dao im je sve ali zato kaže da... Svaki narod ima svoj kraj

Odnosno, zašto se čovjek može ''spasiti islamom'' a ne bi mogao BUDIZMOM??

Nemaš potrebe da žališ za stara vremena - ne budi nostalgican bice ti jasno

--pitam se pitam se..čega to nema KLJUČNOG u kršćanstvu ,a ima BAŠ u islamu? ?

Nisu shvatili ucenje Isa.a.s niti su hteli da ga cuju za AHMED ce doci

KADA ČOVJEK NIŠTA NE BI ZNAO ,A SAMO BI VOLIO i sa PTICAMA razgovarao ( kao sv Franjo ) ....zar bi mu nešto pofalilo?

Puno toga, umro bi ko ovca u....mekamu.... (drugi put)

Zar VOLJETI nije spas sam po sebi i brez Islama??

Nemoguce je jer je Islam-izvor svih ljubavi... sam rjec islam krije...

Zar nam veličanstvena HIMNA LJUBAVI sv PAVLA nije dovoljan putokaz u labirintu života ?

Da je dovoljamn putokaz ne bi Allah slao svog miljenika Muhammeda a.s.sv....ne brini se ti za Pavla i za one koji su ga shvatili... u Kuranu stoji... Mnogi ce u dzennet od prijašnjih naroda

kahtani
22.10.2006., 20:11
a što je to bajram :confused:

Saznaces kad postaneš Musliman i završiš studije

klimakos
22.10.2006., 20:15
katrane crni ti ga podobrano zabrlja; religija je preko pute nekoliko katova nize ispod etike i filozofije ! :rolleyes:

Derviš
22.10.2006., 20:26
Monolog-dijalog-monolog.

Nešto poput autobusa lovrinac-brda-lovrinac.:zubo: (ovo samo splićani kontaju,al nema neke važnosti stoga ovaj dio preskočite).

Prvo čovjek živi sam i misli da je sam i vodi monolog,
Zatim primi Islam postane Derviš i započne veličanstveni dijalog sa Stvoriteljem.Derviš ostaje zatečen novim iskustvom.Taj dijalog postaje sve intenzivniji i ustvari je razgovor između Boga i derviša.Taj razgovor se vremenog toliko intenzivira da jednog suđenog dana postaje monolog ali monolog Boga samog sa samim sobom.

Nego zaustavimo se na dijalogu.
Derviš postaje svijestan jedne veličanstvene Osobe sa kojom može komunicirati.Ta je komunikacija stvarna.Doduše ne odvija se putem mobitela,već na jedan čudan i neobjašnjiv način ali daleko upečatljiviji od bilo koje druge vrste poznate nam komunikacije.
Ta stvarnost samo se može doživjeti,nikako riječima opisati a naročito nekoga u to uvjeriti.Interni Derviški svijet.Jedino kad se sretnu dva Derviša mogu se međusobno razumjeti.
Ne da mi se više,danas je Bajram.
A Bajram je najveći praznik za ljudsku dušu.Nije to praznik jela i pića(doduše i toga)već praznik u kojem Allah dariva ljudsku dušu posebnim poklonima koje samo ta duša prepoznati zna i uživati da.Ti darovi su vrijedniji od bilo kojeg materijalnog dobra.To zna onaj koji je dobio poklon na bajram namazu.Ili u nekom drugom sličnom vremenu.:)

Derviš
22.10.2006., 20:30
katrane crni ti ga podobrano zabrlja; religija je preko pute nekoliko katova nize ispod etike i filozofije ! :rolleyes:

Nisi u pravu.Ovo je pravo mjesto za religiju jer smo mi njezina suština.(ne mislim na nas forumske derviše nego nako pomalo idealiziram).

I znajte svi da je njega Allah poslao na ovu tekiju.Jer da nije ne bi bio tu.;)

Stoga lijepo sa njim.

Odgovori će postupno dolaziti.

Derviš
22.10.2006., 20:36
Prvi put sam u tekiji .
Evo prilke muslimanima da svojom riječju preobrate jednog čovjeka na Islam!!
Obećajem sebi i njima da ću zaozbiljno početi studirati islam i postati musliman ako mi derviš i ostali muslimani razjasne nešto što je privuklo moju pažnju dok sam tumarao naokolo i kroz penđer tekijski slušao vaše besjede

Derviš je izjavio ali nije argumentirao da insan ne može postati INSAN-KJAMIL ( savršeni čovjek ) ako ne slijedi islam ..
Molim njega i ostale muslimane da mi objasne nešto što ne razumijem?

Pitam se ,pitam se, što je to STARI MUDRAC iz ''kraljevstva sredine'' zaboravio u svom remek djelu -DAO DE ĐINGU a da je pejgamber Muhamed u ćitabi KUR'AN- u razjasnio?

-Što fali 'VJEČNOM UČENJU '' -'Hinduizmu da čovjek slijedeći , njegove šarolike puteve i metode ne bi mogao dostići savršenstvo koje navodno može doseći islamom.

Što to nudi Islam , a ''izabrani narod '' -NAROD KNJIGE – ŽIDOVI nemaju ?

-Pitam se ,pitam se ..Što je to BLAGOSLOVLJENI propustio kada je posijao sjeme DHARME koje su vjetrovi vremena prenijeli daleko ?Odnosno, zašto se čovjek može ''spasiti islamom'' a ne bi mogao BUDIZMOM??

--pitam se pitam se..čega to nema KLJUČNOG u kršćanstvu ,a ima BAŠ u islamu? ?
KADA ČOVJEK NIŠTA NE BI ZNAO ,A SAMO BI VOLIO i sa PTICAMA razgovarao ( kao sv Franjo ) ....zar bi mu nešto pofalilo? Zar VOLJETI nije spas sam po sebi i brez Islama??Zar nam veličanstvena HIMNA LJUBAVI sv PAVLA nije dovoljan putokaz u labirintu života ?

Za početak Islam donosi jednu stvarnost.Živ je.Nakon što čovjek primi Islam postane živ.To se može samo doživit.
Derviš je prešao na Islam ima dvanest ljet.

Kad bi mogao,non stop bi primao Islam.Koja je to ljepota,ljudi moji opametite se Bog vam se smilovao i uputio vas.

Derviš
22.10.2006., 20:47
http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/s020.gif

IZAZOV ZA TVOJU LOGIKU KOJOM ZHELISH BRANITI ISLAMSKI TEMELJNI DUALIZAM, POBRO KULTURNI KOJI UNATOCH SVOJ TOJ "KULTURI" OPET VARA. :rolleyes:

Daj se osvrni na kahtanijeve podle smicalice, ako ti je do ljudstva stalo i do toga da ti netko popushi spiku o finoci. :flop:http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/s020.gif

Bajram je pa ću popustit.:)

Radi se o najtežim pitanjima na koje čovjek traži odgovore od kad zna za sebe.

1.Pitanje Sudbine.
2.Pitanje dobra i zla.

Na ovim su se pitanjima najveći svjetski umovi lomili i posklizavali i davali rješenja donekle zadovoljavajuća.Uglavnom ova pitanja nisu do kraja objašnjena što je svojevrsni izazov za cijelokupni ljudski rod.Ako ne zbog mene barem imaj poštivanja prema svjetskim misliocima koji su se trudili da rješe ove zagonetke koje se nalaze točno na rubu ljudske logičke percepcije.
Stoga te uljudno umoljavam da ako želiš da nastaviš raspravu na ovu temu da pokažeš malo poštivanja i dakako da ponudiš neka moguća rješenja po ovim pitanjima.Tada bi bio zaista ozbiljan forumaš.Inteligencije ti ne manjka,stoga upregni se i riješi nam ova pitanja.
Derviš nudi jednu varijantu koju nije ni približno iznio u cijelosti.Zbog postupnog uvođenja u željenu problematiku.

Derviš
22.10.2006., 20:49
Bajram,bajram,bajram.

:trio: :trio: :tulum: :w

PUPA16
22.10.2006., 20:51
Za početak Islam donosi jednu stvarnost.Živ je.Nakon što čovjek primi Islam postane živ.To se može samo doživit.
Derviš je prešao na Islam ima dvanest ljet.

Kad bi mogao,non stop bi primao Islam.Koja je to ljepota,ljudi moji opametite se Bog vam se smilovao i uputio vas.
Dederviše,haha,ovo razumi samo Ljubi iz Siska,haha!!

Derviš
22.10.2006., 20:59
Za tko pitaneskita.

Vidiš sa kim sve imamo "posla".

Pored toga smo vedri i veseli.Tu snagu daje Islam jer donosi jedno stanje duše koje se ne da tako lako uzdrmati.Pupa se sa mnom ismijava a Derviša baš briga za to.Al nije to teoretski.Pogledaj i zagledaj se u moje upise a pogledaj i majstorove.Vidjet ćeš razliku u stanju duha.To nisu šarene laže već stvarna stanja ljudi.Otvori oči.
Iz tvog prvog upisa vidi se da si željan opijenosti Božjom ljepotom.U tebi je jedna kao čežnja za ljubavlju.Sva se ljubav nalazi kod Boga.On je daruje kome hoće.Sudeći po tvom stanju na dobrom si putu da uploviš u more Njegove ljubavi koja je neizmjerna.Njemu se obrati da te uputi na pravi put.Sve drugo su farse.

Infinite Existence
22.10.2006., 21:22
Na ovim su se pitanjima najveći svjetski umovi lomili i posklizavali i davali rješenja donekle zadovoljavajuća.Uglavnom ova pitanja nisu do kraja objašnjena što je svojevrsni izazov za cijelokupni ljudski rod.Ako ne zbog mene barem imaj poštivanja prema svjetskim misliocima koji su se trudili da rješe ove zagonetke koje se nalaze točno na rubu ljudske logičke percepcije.


A da ti malo "imas" postovanja prema misliocima koji SU RIJESILI ovu zagonetku bez ISLAMSKOG lupetanja kakvo ti ovdje podastiresh kao RIJESHEN PROBLEM,

ko DA SI ALLAHU preko ramena virio :rolleyes:

???

Reci jednostavno da ne znas, ni ti ni svi islamski "mislioci" i stvar rijeshena. :D

Infinite Existence
22.10.2006., 21:24
...kahtanijeve podle smicalice, ako ti je do ljudstva stalo i do toga da ti netko popushi spiku o finoci. :flop:


???

PUPA16
22.10.2006., 21:38
Za tko pitaneskita.

Vidiš sa kim sve imamo "posla".

Pored toga smo vedri i veseli.Tu snagu daje Islam jer donosi jedno stanje duše koje se ne da tako lako uzdrmati.Pupa se sa mnom ismijava a Derviša baš briga za to.Al nije to teoretski.Pogledaj i zagledaj se u moje upise a pogledaj i majstorove.Vidjet ćeš razliku u stanju duha.To nisu šarene laže već stvarna stanja ljudi.Otvori oči.
Iz tvog prvog upisa vidi se da si željan opijenosti Božjom ljepotom.U tebi je jedna kao čežnja za ljubavlju.Sva se ljubav nalazi kod Boga.On je daruje kome hoće.Sudeći po tvom stanju na dobrom si putu da uploviš u more Njegove ljubavi koja je neizmjerna.Njemu se obrati da te uputi na pravi put.Sve drugo su farse.
ma ne zezam te vec mi te zao,momci se poigravaju s tobom,zasto ne mozes pojmit da postoje ljudi koji su nadisli te sfere,ili se barem otvorit i prema toj opciji,ok si momak i to oni znaju,zato su tu,zar je to tako tesko za pomislit uopce,sto se mene tice,oprosti ako sam te uvrijedio,al cinis mi se ok momak,no biti ok nije sve sto covjek moze biti,postici..tako0 nekako

PUPA16
22.10.2006., 21:40
I sretan ti bajram:kiss:

PUPA16
22.10.2006., 21:43
[QUOTE=Derviš]Bajram je pa ću popustit.:)

Radi se o najtežim pitanjima na koje čovjek traži odgovore od kad zna za sebe.Na ovim su se pitanjima najveći svjetski umovi lomili i posklizavali i davali rješenjaprocitaj sta si napisao:rolleyes:

kahtani
22.10.2006., 23:27
[QUOTE=Derviš]Bajram je pa ću popustit.:)

Radi se o najtežim pitanjima na koje čovjek traži odgovore od kad zna za sebe.

Na ovim su se pitanjima najveći svjetski umovi lomili i posklizavali i davali rješenja

procitaj sta si napisao:rolleyes:


Normalno je da ce ti zbog BAJRAMA popustit-progledat kroz prste tj.dati šansu

Derviš govori o Covjeku u smislu korena rjeci ins-an - tj.covjek od kad zna za sebe, kao bice koje se za stepen razlikuje od, da ne kažem vas hajvana

I na kraju, odgovor vama ''pamjetnima'' - sto se ljutite nazvao vas je ''svjetskim umovima'' - Derviš je to uradio iz edebazbog vaspitanja

kahtani
22.10.2006., 23:36
ma ne zezam te vec mi te zao,momci se poigravaju s tobom,zasto ne mozes pojmit da postoje ljudi koji su nadisli te sfere,ili se barem otvorit i prema toj opciji,ok si momak i to oni znaju,zato su tu,zar je to tako tesko za pomislit uopce,sto se mene tice,oprosti ako sam te uvrijedio,al cinis mi se ok momak,no biti ok nije sve sto covjek moze biti,postici..tako0 nekako

Derviš je iskren, a ti i ''tvoji momci'' zbog snažnog licnog ega i svoje umišljenosti da ste što spoznali, umišljate da se poigravate sa njim...jer nemate prestavu o njegovoj cistoci i iskrenosi

Volio bih da mi imjenuješ barem jednoga koji je ''nadišo'' te sfere - ako si ti, otvori se spusti koju trohu iz tih sfera

Home_sweet_home
22.10.2006., 23:38
I naravno.

Bajram šerif mubarek olsun.

:tulum: :w :K

Gorčinu,Bosanki,Kahtaniju,Home sweet home insaninside,Bosniacu,Sultaniji,Smješkici,Prolaznik u,Bajazitu,Haqqaniju,Odmoru,Musi i svima drugima.

jednom citao, ne sjecam se jel u Mesneviji ili je u Šebi Arus - biltenu, kako je rahmetli Merhemić pojašnjavao hadis da: dio imana je ljubav prema domovini
,
pa onda k'o kazao
- Domovina? Jel to Bosna, jel to Sarajevo !?
Da.

Ali domovina je mjesto odakle smo došli ....


il je tako nekako valjat će mi potražiti to da pročitam opet i obradujem se :)a ovako bi to ilhamom izvezao Šaban Gadžo

Home sweet home
:)


.....
Domovina nasa nije
dunjaluka ovog jad
putnici smo u prolazu
pod vjecite srece hlad
Mi placemo kad volimo
i u dovi dok molimo
dusom zbori svaki dan

EJ VATAN, EJ VATAN

Pod kopita nasih konja
dzennet svoje rijeke lije
zedni jure konjanici
mjestu gdje se i smrt pije
Ovo nije brate san

EJ VATAN, EJ VATAN

Budno cuvaj svoj iman

EJ VATAN, EJ VATAN
.

i tako to

fi hi ma fi hi

što je bil', bil' je jal šta je tu je

pero je odloženo a mastilo se osušilo :).

Seirimo

Sende bajram mubarek ;)

pa nek ruže cvjetaju svim što iman imaju
.

kahtani
22.10.2006., 23:47
[QUOTE]A da ti malo "imas" postovanja prema misliocima koji SU RIJESILI ovu zagonetku bez ISLAMSKOG lupetanja kakvo ti ovdje podastiresh kao RIJESHEN PROBLEM,

Prema ''misliocima'' ne treba imati poštovanja, poštovanje je samo za poslušne svome Gospodaru... umom se ne rješavaju tajne, a kamoli zagonetke

ko DA SI ALLAHU preko ramena virio :rolleyes:

Nije virio, nego je zjenica iza koje Allah posmatra svoja stvorenja

Reci jednostavno da ne znas, ni ti ni svi islamski "mislioci" i stvar rijeshena. :

Ako hoceš po tvome, onda treba da ZNA da nezna - i jednom zauvjek shvatite da nema ''islamskih mislioca'' - sledbenici islama su sredstva preko kojih se Allah obznanjuje - proucite malo bolje vaše ucitelje, sobzirom da ih više nemate

kahtani
23.10.2006., 00:01
jednom citao, ne sjecam se jel u Mesneviji ili je u Šebi Arus - biltenu, kako je rahmetli Merhemić pojašnjavao hadis da: dio imana je ljubav prema domovini
,
pa onda k'o kazao
- Domovina? Jel to Bosna, jel to Sarajevo !?
Da.

Ali domovina je mjesto odakle smo došli ....


il je tako nekako valjat će mi potražiti to da pročitam opet i obradujem se :)a ovako bi to ilhamom izvezao Šaban Gadžo

i tako to

fi hi ma fi hi

što je bil', bil' je jal šta je tu je

pero je odloženo a mastilo se osušilo :).

Seirimo

Sende bajram mubarek ;)

pa nek ruže cvjetaju svim što iman imaju
.


Neka je Allah sa tobom zadovoljan na oba svjeta


Ovladao je nefsom samo onaj
koji je, sa bliskošću Hakka uzvišen

Oni koji nisu arifi nefsa
od Hakka su daleko ostali

Oni koji su mazhari tajne
“mutu kable ente mutu”

Oni su nefs na putu Hakka pripitomili
i postali su tevhidski Šehidi

Odmah su tog momenta
pronašli rsk kenzi manevi

U Irfanskom džennetu, dobili su zevk novi
zato se više ne dvoje, od tevhidi Huda

Nur Zat-i kibrija pojavio im se u srca
sa Dženneti Irfanom postaju vječni erbabi

Sa takvima svaka je noć Lejlet-ul Kadr
sada je njima svaki dan Bajram

U njima leži tajna Rahmana
srce im je kamil u džihanu

A Levh-i mahvuz kitab-ul medžid
srca bez zikr-i Hakka bez merhameta je


Ti………

Ti si nas obavjestio i obavještavaš
O temeljima Uzvišenog Islama

Da je Kelime bit svih zikrova
Ibadeta koji se jezikom čine

O namazu, merkezu ibadeta
Svih organa u tjelima halka

O zekatu ibadetu imetka i o
Hadždžu centru tjela i mala

Ti si nam reko da se držimo
Ramadana korena ibadeta

Zato zbog Tebe to ostavljamo
Sve što nam apetit budi

Kada kelime-i šehadeta
Nikada nebi ni bilo

Svi ostali ibadeti nebi ni
Postojali bez imana

Svaki ko poseti Tebe u Tebi
Odatle se vraća ko hadždžija

To su te zrele i savjesne osobe
Makar te samo jednom posjetile

Tu kod Tebe su ti jasni dokazi
Zato su svi kod Tebe bezbjedni

Oni su ti koji su u Bejt’ul Haramu
Stigli do Ibrahimovog makama

Ti si jedini nezavistan
Niko Te ne smije činiti inkar

Ako je radi Ttebe, Tebi došao
Da stobom bude Allahu

Ti si zaista prva postavljena
Prvi dom izgrađen u Mekki

Da svim svijetovima pokažeš
Jedini pravi mubarek put

Po pitanju časti il’ vrijemena
Podjednako si ti prva kuća

Zbog ibadeta si Ti stvorena
Meleki su Te spustili pre Adema

A Mesdžid-ul aksu su posle
Četrdeset godina izgradili

O Meko koja upijaš grijehove
Koje su ljudi učinili prije posete

Kod tebe ćute nema ružnih rječi
Meka se to pretvara u Beka

Allahu nisu potrebni ibadeti
Vjernicima su oni potrebni

Kabo da si negde na zelenom polju
I nevjernici bi te posjećivali

Ti si u oblasti vatrenog Hidžaza
Zato ti dolaze ašici da gore

Ašici su ti koji žele ibadet
Zato i odlaze u Mekku

U vrelom i toplom kraju
Da sagore nispet i sumnju

Svi koji su iz tame u nur
Na selâmet Ljude izbavljali

Svi su oni ti koji su izišli
Iz te doline vatre i žara

Nijet i telbije su im na Mikatu
Bez rubova od dva djela obukli ihram

Tavaf oko Bejt-ul Muazzama
Počinje još od Hadžer-ul esveda

Puno je tih safta - krugova
Kudum je tu pored zijareta

Umre-nezir-adak i nafilje, a
Zatim poslednji oproštaj taj

Na dve strane Kâbe se trči
Između Safe i Merve sedam puta

Od safe četiri kruga do Merve
I tri safta od Merve do Safe su Saj

Kada sunce dospe do vrha na Arife
Devetog dana mjeseca Zulhidže

Broji se ko vakfe na Arafatu
Sve do zalaska na dan Bajrama

Kada nastupi vakfe na Muzdelifi
Akšam i jacija se klanjaju zajedno

Džem-i tehir na Muzdelifi je
Sjedeti sve do zalaska sunca

Počinje gađanje Džemre-i ula
A zatim Džemre-i vusta i Akabe

I sve to bude sa tekbirima
Dok ne počne brijanje taksir- il’ halka

Ženama je dozvoljeno vrh kose presjeći
A nakon toga se u Meku odlazi

Da se farz tavaf obavi i Saj- hadžija bude
To je emir taabudi i hikmet mumina

Mjesecu vjelikih sastanka koji si
Pet dnevnih namaza, Džumu

I dva Bajrama, Hadždžom zasjenio
Uzbuđene gonulje i mirna srca

Dolaze ti nesvijesna mala tjela
Noseći u sebi vjelike skrivene aleme

Bez sumnje sklada najlepšeg
Da se očiste i Bejtullah postanu

Čisto srce svi organi tavafe
Jer ono je tada ravzai ridvan

Gonulj je Allahov prijesto
U koji Allah baca poglede

Ko god gonulj upropasti
Upropastio je oba svijeta

Zgradu jeste Ibrahim gradio
Ali srce je Allahov dom

Hakk nikada na Kabi nije sišo
Ali nikad nije iz srca mogizišo

Slatki su plodovi zevka irfana
Bez sumnje, mašte i nispeta

Ihram tevhidskog zikra su ti koji
Sreću i radost donose dunji i ahiretu

Onima koji sa ilahi zevkom obave hadždž
Pripada ajet “On njih i oni Njega vole”

Dok si na Arafatu, osjeti da si fani
Kako bi stigo do marufeta i mirno sjeo

Svi su ti hazarati sakupljeni tamo
Gde Hakk uživa u butunu, a halk u zahiru

Vidjećeš sav kesret ko halk obučen u vahdet
Izgled njihov će ti postati opis Hakkov

Ovdje se na ovom mjestu ispuni svaka želja
I tu moli za sve ostale da i oni taj zevk dožive

Kako je tebe poništio da i njih poništi
Spoji sa Svojim varlukom i ukrasi sfatima

Tu se jedino postaje vlasnik marifeta
Koji kada se vrati da od srca vjeliča kabu

Spoznaćeš kesret i vahdet da su jedno te isto
Okretaćeš se oko Bejtullaha - remza ovog alema

Isto poput gonulja koji je tebe stobom upozno
Ako si hakkiki ašik dobićeš ihsan-i ilahi

Ako zaista želiš da govoriš jezikom ptica
Ti se od srca baci u srce Hakk muršida

Da te poduči i spremi za susret sa sobom
Kako bi ti tek tada Erkan-i hadždž farz postao.

insaninside
23.10.2006., 00:09
a što je to bajram :confused:

Enigma !?

saim qwest -Back to the rivers of belief
pa onda

nešto ko mea culpa
&
then
feel

- Rain Song,

kazu spušta se jer svaku kaplju melek nosi

Znakovi

bude sjećanja

a ona osjećanja

refleksije


& zašto ječiš moj dolape

Ašik Junus, ah, ah, ječi,
Sadik Junus, ah, ah, ječi,
Suza očna grijehe liječi.


"U krug, ukrug igramo valcer ja i drug..." :)

Return To inosence, ..... eto to ti je bajram :):):) mubarek


ya Hz. mevlana :kiss:Merhaba

:)

Bosniac
23.10.2006., 00:20
SRETNE I BLAGOSLOVLJENE BAJRAMSKE PRAZNIKE
od srca želim

tebi po dinu brate Dervišu, :)
i

,Bosanki,Saruh,Sultaniji, Smješkici,gimnazijalka,Kahtaniju,Musliman.hr,Home sweet ,KAMI666, Gorčinu,home, insaninside, Prolazniku, Bajazitu,Haqqaniju, Odmoru,Musi,Kiči tz,Radwan,eno gledaj naprijed,Sulejman Veličanstveni,,neki musliman,Stormraider,Radien,

i svim drugim forumašima što mi sada ne padoše na pamet
i svoj braći u lijepom din Islamu. :)

MAJSTOR Ivan
23.10.2006., 02:26
Usput zahmetile, jedno licno pitanje, Ivane....mozes li reći kad i kako si sreo sebe i od kada se poznajes?


MAJSTOR ce ti radje rechi ovako:

BOG MAJSTOROV JACHI JE, JASNIJI JE, MUDRIJI JE I OBUHVATNIJI OD VASHEGA.

BOG MAJSTOROV ZNA SVE TAJNE I SVA ISKUSTVA BICHA MAJSTOROVA. MAJSTOR NIGDJE U VASHEM KUR'ANU NIJE NASHAO NI OPISA NI POTVRDE SVOJIH ISKUSTAVA NADNARAVNIH.

STO CE ONDA MAJSTORU VASH SLABASHNI BOG?

Kad god vas MAJSTOR zhignu, sto osta od tog vasheg I-SLAMA?

MAJSTOR Ivan se oprasta od vas s veseljem i mirom.:cool: ;)

klimakos
23.10.2006., 11:54
Volio bih da mi imjenuješ barem jednoga koji je ''nadišo'' te sfere - ako si ti, otvori se spusti koju trohu iz tih sfera

kojih sfera ? kakvo nadilazenje ? tko nadilazi ? - u svom znanju koje je neznanje, ti jos uvjek mislis da se ima sto za vidit i kazat ! :rolleyes:

klimakos
23.10.2006., 11:56
[QUOTE=PUPA16]

Derviš govori o Covjeku u smislu korena rjeci ins-an - tj.covjek od kad zna za sebe, kao bice koje se za stepen razlikuje od, da ne kažem vas hajvana


sto je bio covjek i da li je bio covjek i kad nije znao za sebe ?

kahtani
23.10.2006., 12:16
Klima/kos

Pobrko si ....

...Pupa pita