PDA

View Full Version : Što Biblija kaže o Muhammedu


stranice : 1 [2] 3 4

Osana
09.02.2007., 22:31
"...mnogi su lazni proroci izasli na svet..." -kaze Sv. Pismo o muhamedu.

flumen-day
11.02.2007., 01:03
Ovim postom nemam namjeru da opovrgnem da Biblija ništa na govori o Isusu, jer bi to bila glupost. Ima na hiljade dokaza koje govore o dolasku Mesiha/Mesije. Samo hoću da ukažem na to da Biblija ipak spominje Muhammeda!
Ponovljeni zakon 18:18

"Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Staviću Svoje riječi u njegova usta, da im kaže sve što im zapovijedim".

Ispravite me ako griješim ali ovo je objavljeo Mojsiju. Koliko ja znam jeste.

Jahve/Bog ovdje kaže "kao što si ti"
A koji je to prorok najsličniji Mojsiju?

Dakle pođimo od teze da su svi vjerovjesnici i poslanici propovijedali jednu istu vjeru. Od Adema/Adama a.s. do Muhammeda s.a.v.s.

Mojsije ima oca i majku. Muhammed, takođe, ima oca i majku.

Mojsije i Muhammed su oženjeni i imaju djecu.

Mojsije i Muhammed su prihvaćeni kao proroci u svome narodu, u njihovom životnom vijeku.Bez sumnje, Jevreji su Mojsiju zadali beskrajne brige gunđajući u divljini ali, kao nacija, prihvatili su Mojsija kao Božijeg Poslanika, koji je njima poslan. Arapi su, također, učinili Muhammedov život nemogućim. Veoma mnogo je pretrpio od njihovih ruku. Nakon 13 godina poslanstva u Mekki, morao je napustiti svoj rodni grad. Ali, prije njegove smrti, arapska nacija ga je u potpunosti prihvatila kao Allahovog verovjesnika.

Mojsije i Muhammed su donijeli nove zakone i pravila za svoje narode. Mojsije, ne samo da je dao deset zapovijedi Izraelcima, nego i veoma obiman obredoslovni zakon, radi upute svoga naroda.

Obojica, Mojsije i Muhammed, su umrli prirodnom smrću.

Daljeslijedi između njihove braće.

Otac izraelaca je Abraham koji je iamo dvije žene Saru i Hagar
SINU ŠTO MU GA RODI HAGARA NADJENU IME JISMAEL.' (Postanak, 16:15) a Sara rodi Isaka.
Ekvivalenti Jismaela i Isaka su Ismail i Ishak a.s. dok je Abraham Ibrahim a.s
Ako su Ismail i Ishak, obojica sinovi istog oca, onda su oni braća.
Potomci Isakovi/Ishakovi su, kao što e zna, jevreji, a potomci Ismailovi su Arapi. Arpi i Jevreji su Braća.
Al su prava braća ko Kain i Abel se vole:D
A Muhammed je Arap kojem se njegovo rodoslovlje može pratiti do samog Ibrahima.
Hajmo dalje...

Treći dio glasi: Staviću Svoje riječi u njegova usta, da im kaže sve što im zapovijedim"
Da vidimo Početak Kurana "U ime Boga, Milostivog, Samilosnog."
a to da je Objava došla na ovaj Dunjaluk iz njegovih usta nije ikakva tajna. Kao što vi volite reći da je on "autor" Kurana. A mi tvrdimo da je kroz njegova usta spuštena Objava.

Recite: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu,i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; Mi ne pravimo nikakve razlike među njima, i mi se samo Njemu pokoravamo."

(Kur'an, 2:136)


'ILI KAO KNJIGA KOJA SE DAJE ČOVJEKU KOJI JE NEPISMEN, GOVOREĆI: ČITAJ OVO, JA TE MOLIM, A ON ODGOVORI: JA NISAM UČEN'; ili po hrvatskom prijevodu Biblije: 'A dade li se kome ko ne zna čitati govoreći: Čitaj to! - On će odvratiti: Ne znam čitati (Izaija 29:12).
77. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

78. Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!
Kuran Ar-Rahman(55)

Literatura:
"Šta Biblija kaže o Muhammedu"
Ahmet Didaat

Didaat je bio duhovna veličina i tu nema dvojbe, iako je kroz svoja predavanja napravio i poneku pogrešku. Imao sam prilike slušati njegova predavanja, a isto tako i sučeljavanja sa kršćanskim propovjednicima. Zaista, djelovao je daleko superiornije, no imam dojam kako njegovi oponenti nisu uopće bili na razini zadatka.

Pored stiha kojeg navodiš ima još nešto vezano uz naznake Muhamedovog prorokovanja u Bibliji, ali to ću postati kasnije.

rambi
11.02.2007., 18:32
sta je sa ovim ?

"I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him."

[Deuteronomy 18:18]

Song of Solomon chapter 5 verse 16:

"Hikko Mamittakim we kullo Muhammadim Zehdoodeh wa Zehraee Bayna Jerusalem."

"His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters
of Jerusalem."

In the Hebrew language im is added for respect. Similarely im is added after the name of Prophet Muhammad
(pbuh) to make it Muhammadim. In English translation they have even translated the name of Prophet Muhammad (pbuh) as "altogether lovely", but in the Old Testament in Hebrew, the name of Prophet Muhammad (pbuh) is yet present.


Isaiah saw a vision of two riders.


"And he saw a chariot [with] a couple of horsemen, a chariot of asses, [and] a chariot of camels .."

Isaiah 21:7


Who was the rider upon the ass? Every Sunday school student will tell us that this was a prophecy of Jesus (pbuh), as stated in John:


"And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon; as it is written,"

John 12:14


but who is the promised prophet who would ride the camel? If it is not Muhammad (pbuh) then this prophecy has yet to be fulfilled. Let us read on...


"And, behold, here cometh a chariot of men, [with] a couple of horsemen. And he answered and said, Babylon is fallen, is fallen; and all the graven images of her gods he hath broken unto the ground."

Isaiah 21:9


Babylon did indeed fall before Islam and the Islamic nation under the guidance of Muhammad (pbuh) did indeed succeed in eradicating the worship of idols from Babylon replacing it with the worship of God alone. In fact, the Muslims were the only believers in the God of Isaiah to ever succeed in fulfilling this prophesy (see chapter 10).

Sve je to već odgovoreno na ovim topicima: http://forum.hr/showpost.php?p=4557349&postcount=2

mugahedeen
24.04.2007., 14:18
Prva najava

Bog je rekao Mojsiju u Ponovljenom zakonu (5. Mojsijeva, 18:18): "Proroka ću im podignuti između braće njihove, kao što si ti. I metnuću riječi svoje u usta njegova. I kazivaće im sve što mu zapovjedim."
Jehovini svjedoci nemisle da se ovdje govori o najavi Muhammeda a.s., već smatraju da je riječ o Isusu (Isa a.s.).
Prvo da vidimo na koga se odnose Božije riječi upućene Mojsiju «proroka ću im podignuti..» Kome ? Kome će to Bog podignuti proroka ? Odgovor je Jevrejima. A kako možemo znati da se to odnosi na jevreje ? Tako što je dvanaest jevrejskih plemena, bez sumnje, živjelo u to vrijeme s Mojsijem (Musaom, a.s.), kome Bog kaže «proroka ću im podignuti..»
Dalje Bog kaže «između braće njihove”, a šta to znači ? To znači da prorok neće biti iz jevrejskog naroda, jer da se te Božije riječi odnose na proroka iz jevrejskog naroda, stajalo bi “između njih”, a ne kao što stoji: između braće njihove. A ko su braća Jevrejima(Izraelcima) ? Odgovor je Arapi. A kako ? Tako što Izraelci i Arapi potiču od dva brata: Ishaka(čija je majka Sara), i Ismaila(čija je majka Hadžera), i napokon, od jednoga oca - Abrahama.(Ibrahima, a.s.). Dakle, jesu li braća ? Jesu! A Bog se obraća Mojsiju pa kaže: «Proroka ću im podignuti između braće njihove»
Da bude još jasnije, u Bibliji se izrazom braća oslovljavaju Ismailovi i Ishakovi potomci, pa se, naprimjer, (u Prvoj Mojsijevoj, 16:12) za Ismaila kaže: “ nastavaće(nastaniće se) na pogledu svoj braći svojoj”, a u istoj knjizi (25:18) stoji: “... i dopade mu prema svoj braći svojoj da živi.”
U drugom primjerku Bibliji to je mnogo jasnije rečeno, pa ću to i citirati. Prva Mojsijeva (16:12) “…i pred licem sve mu braće on će stan sebi podići.” i (25:18) - “Nastaniše se nasuprot svojoj braći”.
Mislim da je sada očito da Isus nije najavljeni prorok iz 5. Mojsijeve, jer on vodi porijeklo od Ishaka, što znači da pripada jevrejskom(izraelskom) narodu, ali se zato jasno vidi da se navedeno odnosi na Muhammeda, a.s., koji vodi porijeklo od Ismailovih potomaka(Arapa), a braće Izrailovih sinova.
Ako slijedimo dalje riječi gdje Bog kaže: “Kao što si ti” (dakle, kao Mojsije), nije potrebno puno komentara. Dovoljno je samo da pogledate podatke o Mojsiju, Muhammedu i Isusu, napravite usporedbu i ustanovite ko je sličniji Musau, a.s., (Mojsiju) - Muhammed, a.s., ili Isa, a.s.(Isus)?

ELEMENTI ZA USPOREDBU
MOJSIJE (Musa, a.s.)

Rođenje: Uobičajeno
Porodični život: Oženjen, imao djecu
Smrt: Uobičajena
Karijera:Poslanik, državnik
Iseljenje: U Medjen
Iskustva s neprijateljem: Žestoko proganjan
Rezultat: Moralna i fizička pobjeda
Bilježenje Objave: Za vrijeme života (Tora)

MUHAMMED, a.s.

Rođenje: Uobičajeno
Porodični život: Oženjen, imao djec
Smrt: Uobičajena
Karijera: Poslanik,državnik
Iseljenje(hidžra): u Medinu
Iskustva s neprijateljem: Žestoko proganjan
Rezultat: Moralna i fizička pobjeda
Bilježenje Objave: Za vrijeme života(Kur’an)

ISUS (Isa, a.s.)

Rođenje: Neuobičajeno
Porodični život: Neoženjen, bez djece
Smrt: Neuobičajena
Karijera: Poslanik
Iseljenje: ?
Iskustva s neprijateljem: Bez ličnih iskustava
Rezultat: Moralna pobjeda
Bilježenje Objave: Poslije smrti
Nije teško zaključiti da je Muhamed, a.s., taj predskazani, kao Mojsije, (Musa, a.s.)
Dalje…” I metnuću riječi svoje u usta njegova…" Upravo je Poslanik Muhammed, a.s., dobio Božiju objavu(Kur’an) preko anđela Gabrijela (meleka Džibrila, Džebraila) i ona sadrži Njegove(Božije) riječi. Možda ste čuli koje su prve riječi Objave došle Muhammedu, neukom Arapu koji nije znao ni da čita ni da piše!? Došao mu je Džibril i rekao: "Uči u ime Gospodara tvoga, koji stvara."Tada mu Muhammed, a.s., uplašen kaže: "Ja učiti ne znam!" Pa ga onda Džibril drma i kaže: "Uči!" Onda je Muhammed, a.s., počeo da ponavlja riječi Božije, koje mu je Džibril govorio. Zar to nije očito stavljanje riječi u usta !?, baš onako kako je Bog i rekao Mojsiju (Musa, a. s.): ” I metnuću riječi svoje u usta njegova." Jasno je kao dan da se radi o Muhammedu, s.a.v.s.
Ponovljeni zakon (Peta Mojsijeva, 18:19): "A tko god ne bi poslušao riječi mojih, koje će govoriti u moje ime, od toga ću ja tražiti.”, u drugom izdanju Biblije stoji još jasnije, pa vam predočavam i citat iz nje:
5. Mojsijeva, 18:19 “…A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom."
Stotinu trinaest od stotinu četrnaest kur’anskih poglavlja počinje sa: “U ime Allaha Milostivog Samilosnog." Muslimani i sve dnevne poslove započinju tim riječima, a ne kao većina kršćana: “U ime oca i sina i duha svetog”.
Ovdje treba uočiti sljedeće: Oni koji ga ne žele slušati, ili ga poreknu, odgovarat će pred Bogom! Dakle, opet prema Bibliji, a kršćanima opet nije jasno.
U 5. Mojsijevoj (18:20) Bog kaže..”Ali prorok koji bi se usudio govoriti što u moje ime što mu ja ne zapovjedim da govori, ili koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok da se pogubi.”
Spomenuti tekst jasno propisuje pogubljenje lažnog vjerovjesnika koji u ime Allaha, dž.š., govori ono što mu nije naredio i, da Muhammed, a.s., nije bio iskreni vjerovjesnik, bio bi ubijen. Međutim, poznato je da je lično predvodio mnoge bitke protiv neprijatelja, ali niko ga nije mogao ubiti jer ga je Uzvišeni Allah, dž. š., čuvao od neprijatelja, što potvrđuju i riječi Uzvišenog u suri El-Maida, 67. ajet : ..”A Allah će te čuvati od ljudi.”
Što se tiče Isusa (Isa, a.s.), kršćani i jevreji vjeruju da je ubijen raspećem i, ako misle da se u toj najavi vjerovjesnika najavljuje on - Isus, onda bi on, prema riječima te najave morao biti samozvani i lažni vjerovjesnik, (jer je bio pogubljen), kao što tvrde i jevreji.
Da nas Allah, dž.š., sačuva od takvog ubjeđenja!
Da malo pojasnim. Mi, muslimani, vjerujemo da Isus (Isa,a.s.) nije ubijen, već da ga je Allah, dž. š., sebi uzdigao, a samim tim je čvršće i naše ubjeđenje da je on istinski Božiji Poslanik.


nastavit će se insaAllah...

rambi
24.04.2007., 15:22
U najmanju ruku duplić: http://forum.hr/showpost.php?p=4557349&postcount=2

mugahedeen
24.04.2007., 16:01
bas me zanima jesi li ijednom procitao

Ego
24.04.2007., 16:09
Ako se ova tema nastavi u tonu propovijedi umjesto rasprave, bit će obrisana...

rambi
24.04.2007., 16:15
bas me zanima jesi li ijednom procitaoČak štoviše i odgovorila nekolicini tvojih kolega, opovrgavši gore navedene nebuloze.

kokobill
26.04.2007., 09:57
Nisam procitao odgovore,ali me interesuje jedna stvar.Da li je Muhamed Davidove loze...:confused:

Wesley
26.05.2007., 13:00
evo nečega zanimljivog

http://www.youtube.com/watch?v=AmWSs7ytufw&mode=related&search=

kam
26.05.2007., 23:08
Bog je presvet da bi se izvukli ako imate više dobrih djela nego loših. Bog kojeg ja štujem nema na sebi mrlje, i čim sam počino jedan grijeh, saslužujem ići u pakao. Zato je poslao svog Sina to tko god vjeruje u njega ne propadne, nego da ima život vječni

A sta ce biti sa onima prije Isusa, oni nisu bili u mogucnosti povjerovati u njega, nisu ga mogli uzeti za svog zivotnog ucitelja...na koji nacin ce se Isus zauzeti za njihove grijehe kad nisu bili njegovi sljedbenici..Biblija govori suprotno tvojim rijecima..

"Neka se ocevi ne osuduju na smrt zbog sinova ni sinovi zbog oceva; neka svako za svoj grijeh gine" (Pon. Zakon, 24:16)

"Nego ce svako umrijeti zbog vlastite krivice" (Jeremija, 31:30)

"Onaj koji zgrijesi , taj ce i umrijeti. Sin nece snositi grijeha oceva, ni otac grijeha sinovljeva. Na pravedniku ce biti pravda njegova, a na bezbozniku bezboznost njegova." (Ezekiel, 31:30)

p.s. jel vjerujes u prvi grijeh?

ISLAM
26.05.2007., 23:30
Nisam procitao odgovore,ali me interesuje jedna stvar.Da li je Muhamed Davidove loze...:confused:

Abrahamove loze je..

Abraham mu je praotac

Ibrahim > Ismail > Adnan > Ma ' add > Nadhar > Mudar > Ilyas > Mudrikah > Khuzaymah > Kinanah > Al Nadar > Malik > Fihr > Ghalib > Lu'ayy > Ka'ab > Murah >Kilab


/ > ZuhrA > Abd Manaf > Wahab >Aminah (majka)
>Hakeem | Muhammed
\>Qusay > Abd Manaf > Hashim >Abdul Muttalib > Abdullah (otac)


Eto čitava loza.

poslanstvo je prešlo sa sinova Israilovih na Ismaelove potomke, ali eto , iz oholosti ga ne priznaju židovi jer nije jedan od njih

kam
09.06.2007., 23:17
KUĆA MOJE MILOSTI

Izaija , poglavlje 60:

1: "Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi." Uporediti sa surom 74:1-3: "O ti (Muhammede) pokriveni, ustani i opominji i Gospodara svoga velicaj"

2: "A zemlju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode! A tebe obasjava Jahve, i Slava se njegova javlja nad narodom". Poslanik Muhammed s.a.v.s. je poslan u vrijeme neznanja i mracnjastva, kada je svijet zaboravio Boziju jednocu, kako su naucavali Ibrahim i svi ostali poslanici ukljucujuci Isusa.

3: "K tvojoj svjetlosti koracaju narodi, i kraljevi k istoku tvoga sjaja."

4: "Podigni oci, obazri se: svi se sabiru, k tebi dolaze..." Za manje od 23 g. cijela Arabija je bila ujedinjena.

5: "...jer k tebi ce poteci bogastvo mora, blago naroda k tebi ce pritjecati." Za manje od stoljeca Islam se iz Arabije prosirio na druge zemlje.

6: "Mnostvo deva prikrit ce te, jednogrbe deve iz Midjana i Efe. Svi ce iz Šebe doci donoseci zlato i tamjan i hvale Jahvi pjevajuci."

7: "Sva stada kedarska u tebi ce se sabrati, ovnovi nebajotski bit ce ti na sluzbu. Penjat ce se, ko ugodna zrtva na moj zrtvenik, proslavit cu Dom Slave svoje." Plemana Kedra (Arabija) su bila razjedinjena a zatim ujedinjena. "Dom Slave svoje" upucuje na Allahovu kucu u Mekki,

11: "Vrata ce tvoja biti otvorena svagda , ni danju ni nocu nece se zatvarati, da propuste tebi bogastvo naroda s kraljevima koji ih vode." Cinjenica je da se dzamije oko Kabe u Mekki kada ih je poslanik Muhammed s.a.w.s ocistio od idola prije 1400 god. ne zatvaraju ni danju ni nocu. Za vrijeme hadza dolaze i vladari i podanici bez ikakvih razlika.


KOČIJA MAGARACA I KOČIJA KAMILA

Izaija je u viziji vidio dva jahaca, Izaija, 21:7: "Vidi li konjanike, jahace udvojene, jahace na magarcima, jahace na devama, neka dobro pazi sa paznjom napetom." Ko je bio jahac na magarcu? Bio je to Isus , naravno.
"A Isus nasavsi magare sjede na njeg, kao sto je pisano"(Ivan, 12:14)

Ko je onda obecani jahac na kamili?

Ovog znacajnog poslanika citaoci Biblije su predvidjeli. On je poslanik Muhammed s.a.w.s. Ako se ovo ne bi odnosilo na njega , onda prorocanstvo jos nije ispunjeno. Zbog toga je Izaija spomenuo kasnije u istom poglavlju (12:13): "Prorostvo o Arapima..." Sto znaci odgovornost arapskim muslimanima, a danas svim muslimanima da sire Islam . Izaija , 21:14: " Vodu iznesite pred zedne, stanovnici zemlje temske, izidite s kruhom pred bjegunca". Tema je Medina, kuda su prebjegli Poslanik i ashabi. Svaki izbjeglica iz Mekke je bio pobratimljen sa jednim stanovnikom Medine, i data mu je hrana, i krov nad glavom. Izaija, 21:16: "Da, ovako mi rece Gospod: "Jos jedna godina, godina nadnicarska, i nestat ce sve slave Kedrove." Tacno druge godine po hidzri pagani su pobijedeni u bici na Bedru. Na kraju Izaija 21:17 zakljucuje sa : " A od mnogobrojnih strijelaca medu hrabrim sinovima Kedrovim malo ce ih ostati" Kedar je drugi Ismailov sin od koga direktno potice Poslanik Muhammed s.a.w.s. U pocetku su oni napadali Muhameda a.s. ali kasnije mnogi su od njih primili Islam.


...nastavit ce se...

kam
10.06.2007., 11:38
MOJ SLUGA POSLANIK I PROROK

Jasna najava poslanstva Muhammeda s.a.w.s. se nalazi u Izaiji , 42:

1. "Evo sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenik duše moje. Na njega sam svog duha izlio, da donosi pravo narodima". Također je nazvan "moj poslanik" u stihu 19. Nema sumnje da su svi poslanici bili sluge, poslanici i proroci, poslani od Allah. Ali ipak niti jedan od njih nije nazvan imenom kao poslanik Muhammed a.s. U arapskom jeziku "Abduhu ve resuluhu" tj. Njegov sluga i odabrani Poslanik. Svjedočanstvo koje treba da se izgovori prije nego neka osoba uđe u Islam je : "Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik". Ista rečenica se ponavlja pet puta dnevno u ezanu, zatim neposredno prije početka molitve. Najčešće ime za poslanika Muhammeda a.s. je Resulullah tj. Allahov Poslanik.

2. "On ne viče, n diže glasa, niti se može čuti po ulicama." Ovo opisuje karakter poslanika Muhammeda a.s.

3. "...Vjerno on donosi pravdu."

4. "Ne sustaje i ne malakše dok na Zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za njegovim naukom." Ovo se može usporediti sa Isusom koji nije nadvladao svoje neprijatelje, a bio je duboko razočaran zbog odbijanja Izraelaca da ga prihvate kao poslanika.

5. "Ovako govori Jahve, Bog, koji stvori i razastrije nebesa, koji rasprostrije zemlju i njeno rastinje, koji dade dah narodima na njoj, i dah bićima što njome hode."
6. "Ja, Jahve, u pravdi te pozvah, čvrsto te za ruku uzeh; oblikovah te i postavih te za Savez narodu i svjetlost pucima."
- "Čvrsto te za ruku uzeh" tj. poslije njeha neće više biti poslanika. Za veoma krako vrijeme mnogo naroda je prihvatilo Islam.

7. "..da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnje iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami." - "Slijepe oči, oni što žive u tamnici" , ovim se aludira na život pagana. "da izvedeš sužnje iz tamnice", ovo označava ukidanje ropstva po prvi put u historiji čovječanstva.

8. "Ja, Jahve mi je ime, svoje slave drugom ne dam, niti časti svoje kipovima."
Poslanik Muhammed a.s. je jedinstven među poslanicima, jer je on "posljednji od svih poslanika", i njegovo učenje je ostalo neizmjenjeno do dan danas. "Niti časti svoje kipovima" poznato nam je da je prije dolaska Obajave Muhammedu a.s. u Mekki vladalo mnogoboštvo , na stotine kipova je bilo prisutno u Kabi. Allah je , iz svoje milosti prema ljudima poslao Muhameda a.s. da izvede arape iz zablude , iz obožavanja kipova.

9. "Što prije prorekoh , evo, zbi se, i nove događaje ja navještam, i prije nego li se pokažu, vama ih objavljujem."

10. " Pjevajte Jahvi pjesmu novu, i s kraja zemlje hvalu njegovu..." - "Pjesmu novu", kako ona nije niti na hebrejskom niti na armenskom , već na arapskom. Poziv na molitvu, Allahu se pet puta dnevno, razliježe sa minareta miliona džamija širom svijeta.

11. "Nek digne glas pustinja i njeni gradovi, nek odjeknu naselja gdje žive Kedarci (Arapi) ! Nek podvikuju stanovnici Stijene, nek kliču s gorskih vrhova!" Sa brda Arafata, blizu Mekke, hodočasnici svake godine ponavljaju:
"Odazivam Ti se o Gospodaru, odazivam ti se o Gospodaru, odazivam Ti se o Gospodaru. TI nemaš sudruga. Odazivam ti se o Gospodaru. Zaista Tebi pripadaju zahvala, blagoslov i moć. Niko Ti nije ravan. Izaija 42, se nikako ne može primjeniti na izraelskog poslanika, kako je Kedar drugi Ismailov sin. Pogledati Postanak , 25:13

12. " Nek daju čast Jahvi i hvalu mu naviještaju po otocima." I zaista Islam se raširio po mnogim otocima , po otocima u Indoneziji i Karibskom moru.

13. "...i nadvladaće svoje neprijatelje". U kratkom vremenu Božiji zakon je bio uspostavljen na Zemlji dolaskom Muhammeda a.s.


KRALJ DAVID GA JE ZVAO "MOJ GOSPOD"


Psalmi, 110:1: "Riječ Jahvina Gospodinu mojemu: "Sjedi meni zdesna dok ne položim dušamne za podnožje tvojim nogama." Ovdje su spomenuta dva gospoda. Ako je jedan gospod (koji govori) bog, onda drugi (kome se govori) ne može također biti bog, kako je David znao samo jednog boga. Dakle trebalo bi biti: "Bog reče mom gospodu,..." Ko je onaj koga je David zvao "Moj gospod"? To zasigurno nije bio Isus, Isus je sam porekao u Mateju 22:45 , Marku 12:37, i Luka 20:44. On je sam isključio mogućnost da je sin Davidov. Kako ga je David mogao zvati "moj gospod" ako je bio njegov sin. Isus je rekako u Luki 20:41-44 : " Kako govore da je Krist sin Davidov"? Kad sam David govori u Psalmu: "Riječ Jahvina Gospodinu mojemu: " Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje nogama tvojim." David ga je dakle zvao gospodom pa kako mu onda može biti sin. Isus je morao dati odgovor koji nije zabilježen u četiri kanonska evanđelja, ali je u evanđelju po Barnabi jasno spomenuto da je obećani sin Ismail a ne Ishak. Proizilazi iz toga da je Davidov gospod bio Muhammed a.s. koga je on u nadahnuću vidio.


JESI LI TI TAJ PROROK?

Jevreji šalju svećenike Ivanu Krstitelju da ustanove ko je on ustvari. (Ivan, 1:20-21): " I on (Ivan Krstitelj) prizna i ne zataji, prizna : "Ja nisam Krist." I zapitaše ga: "Ko si dakle?" Jesi li Ilija? I reče: " Nisam." Jesi li prorok? I odgovori: "Nisam". Glavno pitanje je: Jesli li ti taj prorok? Ko je taj dugo očekivani poslanik poslije dolaska Isusa i Ivana Krstitelja? Zar nije jedan sličan Mojsiju, tj. Muhammed a.s.


KRŠTENJE SVETIM DUHOM I VATROM

Matej, 3:11: "Ja ( Ivan Krstitelj) dakle krstim vas vodom za pokajanje; a onaj što ide za mnom: ja nisam dostojan obuće njemu ponijeti: on će vas krstiti duhom svetim i ognjem." Da se ovdje misli na Isusa , onda se Ivan Krstitelj ne bi opet vratio da živi u divljini nego bi ostao uz Isusa i bio njegov učenik, a što on nije uradio. Dakle ovdje se cilja na drugog znamenitog poslanika a ne Isusa. Dalje onaj koji dolazi poslije Ivana Krstitelja ne može biti Isus kako su oni istovremenici. Opet, zar to nije bio poslanik Muhammed a.s. na koga je ciljao Ivan Krstitelj?


....nastavit će se.....

kam
10.06.2007., 13:32
UTJEŠITELJ


Isus u Ivanu , 14:16 kaže: "I ja ću moliti oca i daće vam drugog utješitelja da bude s vama zauvijek". Ne zna se tačno koju je armensku riječ Isus upotrijebio za utješitelja. Druge Biblije koriste tješilac, pomagač i u grčkoj Bibliji koristi se riječ "paraclete". Za nju postoje različita pojašnjenja, duh sveti, riječ, osoba itd. Časni Kur'an navodi u suri, Ed-Saff ,6 da je Isus jasno spomenuo ime Ahmed: " A kada Isa, sin Merjemin reče : O sinovi Izrailovi ja sam vam Božiji poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem vijest o poslaniku čije ime je Ahmed koji će poslije mene doći".
Ovaj ajet je u potpunosti identican citatu iz Ivana 14:26 : "A Branitelj, Duh Sveti , koga će Otac poslati u moje ime, on će vas poučiti svemu i podsjetiti vas ne sve što vam ja rekoh."

Kako god bilo objašnjenje za utješitelja , zaključujemo da Isus nije dovršio svoju misiju, i da je neko drugi došao da je upotpuni.
U Biliji , jedan odlomak nosi naziv "Branitelj" tačnije Ivan 16.

"Ali vama ja istinu govorim: bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, neće doći k vama Branitelj. Ako pak odem, poslat ću ga k vama.
"A kad on dođe, razotkrit će svijetu o grijehu, o pravednosti i o sudu" (Ivan, 16:7-8)

Važno je naglasiti Isusove riječi "A kad on dođe" , dakle zasigurno će doći.

Hajde da sada ispitamo sa biblijskog stajališta da li ovaj utješitelj (branitelj) odgovara liku i karakteru poslanika Muhammeda a.s.

1. "Drugi utješitelj". Već prije su dolazili utješitelji i još jedan je trebao doći.

2. " Da s vama bude zauvijek". Jer poslije njega nije bilo niti će biti drugih poslanika i on je posljednji u karici poslanika.

3. " I ukoriće svijet za grijeh" (Ivan,16:8). Svi ostali poslanici čak i Ibrahim, Musa, Davud i Sulejman su poslani samo svom narodu a ne čitavom svijetu kao poslanik Muhammed a.s. Ne samo da je u kratkom 23-godišnjem periodu očistio Arabiju od idolotarije nego je i slao izaslanike u Heraclijus, vrhovnicima kraljevstva Persije i Rima. Ukorio je one koji su iskrivili čisto, izvorno vjerovanje koje su donijeli poslanici prije njega.

4. "Vladar ovog svijeta je osuđen" (Ivan, 16:11). Ovo je satana, kako je objašnjeno u Ivanu 12:31 i 14:30. Dakle, poslanik Muhammed a.s. je došao da upozori svijet na dan polaganja računa , dan obračuna ili Sudnji dan.

5. "Duh istine" (Ivan, 16:13). Od djetinjstva poslanika Muhammeda a.s. su zvali El-Emin tj. pošteni, istinoljubii i "uputiće vas na svaku istinu" (Ivan,16:13)

6. "Jer on neće od sebe govoriti nego će govoriti što čuje" Ivan,16:13)
Časni Kur'an je Božija riječ. Ne sadrži niti jednu Muhammedovu a.s. riječ niti bilo kojeg njegovog ashaba. Objava je stizala tako što ju je citirao melek Džibril , on (Muhammed) je pamtio i zatim je zapisivana (pismeno bilježena). To vidimo iz sljedećih ajeta, gdje Allah obavještava svog poslanika da će On učiniti da Muhammed a.s. ne zaboravi ništa od Objave.
16. Ne izgovaraj Kur’an* jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio,
17. Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao.
18. A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo,
19. a poslije, Mi smo dužni da ga objasnimo.

Uporediti ovo sa Pon. Zakonom 18:18: "...i staviću svoje rijeći u njegova usta, da im kaže sve što im zapovijedim". A ovo sada možemo uporediti sa surom En-Nedžm 1-4:

1.Tako Mi zvijezde kad zalazi,
2. vaš drug* nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!
3. On ne govori po hiru svome -
4. to je samo Objava koja mu se obznanjuje,

7. "I javiće vam što će biti u budućnosti" (Ivan , 16:13). Sva proročanstva Poslanika Muhammeda a.s. do sada su se ispunila.. Mnoga od tih proročanstava su spomenuta i u hadisima.

8. "On će me proslaviti" (Ivan,16:14). I zaista Časni Kur'an i Poslanik Muhammed a.s. imaju veliko poštovanje prema Isusu. Slijedeće navedeno će to pokazati:

a) Vjerovanje u njegovu smrt na križu po Pon. Zakonu , 16:6, diskredituje njegovo poslanstvo: " A onaj prorok ili sanjač neka se pogubi..." Po Pon. Zakonu , 21:22-23 to također znači da je proklet (Bože sačuvaj): "...jer je obješeni proklestvo Božije."

b) Matej, 27:46: " ...Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" Zar ovo nije mogao izgovoriti neko osim Isusa? Čak i onaj što nije poslanik bi se smiješio u agoniji jer zna da bi ga smrt učinila mučenikom. Zar ovo ne izgleda kao optužba Isusa da nije imao vjere u Boga?

c)Mi, muslimani ne možemo vjerovati da i Isus svoju majku oslovljavao sa "ženo" jer Časni Kur'an navodi u suri, 19:32: " I da majci svojoj budem dobar a neće mi dopustiti (Allah) da budem drzak i nepristojan"
Ivan , 2:4 : "I Isus njoj Mariji reče; ženo, šta ja imam sa tobom?"


OBJAVA POSLANIKU MUHAMMEDU A.S.

Prvo što je Allah objavio poslaniku Muhammedu a.s. preko meleka Džibrila bila je riječ "ikre" što znači "čitaj" u suri, El-Alek: 1-5.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,*
2. stvara čovjeka od ugruška!
3. Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,
4. koji poučava peru,
5. koji čovjeka poučava onome što ne zna.

Kako je bio nepismen odgovorio je: "Ja ne znam čitati". Ova prva objava prorečena je u Izaiji,29:12: " I knjiga je spuštena onome koji ne zna čitati i rečeno mu je: " Čitaj ovo, molim ti se , - on reče :" Ja nisam naučen". Objava nije objavljena u redoslijedu kakvim je zabilježena u Kur'anu. Drugim riječima prvo što je objavljeno nije na prvoj stranici niti je zadnje objavljeno na zadnjoj stranici. U Izaiji, 28:10-11 je također spomenuto da je objava dolazila u nastavcima i da je zapisivana u određenom redoslijedu, u kojem je zapovijedio Allah. "Jer uputa mora biti nad uputom, uputa nad uputom, linija nad linijom, linija nad linijom, malo ovdje, malo tamo: jer će govoriti svom narodu drugim govorom." Drugi govor ovdje znači drugi jezik, ne hebrejski niti armenski nego arapski. Muslimani cijelog svijeta u svojim molitvama, obredima i međusobnom pozdravljanju koriste jedan jezik, arapski. Također i ovo jedinstvo jezika je prorečeno u Sefanija, 3:9: "Dat ću narodima čist jezik, da svi mogu zazivati ime Jahvino i služiti mu jednodušno."

116. A kada Allah rekne: "O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: ’Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!’" - on će reći: "Hvaljen neka si Ti! Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; Samo Ti jedini sve što je skriveno znaš.
117. Ja sam im samo ono govorio što si mi Ti naredio: ’Klanjajte se Allahu, i mome i svome Gospodaru!’ I ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio, a kad si mi Ti dušu uzeo, Ti si ih jedini nadzirao; Ti nad svim bdiš.
118. Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar ti si."
119. Allah će reći: "Ovo je Dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti; njima će džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, pripasti, vječno i zauvjek će u njima ostati. Allah će zadovoljan njima biti, a i oni Njim. To će veliki uspjeh biti!"
.....KRAJ......

Ibn_Tejmije
10.06.2007., 17:30
evo nečega zanimljivog

http://www.youtube.com/watch?v=AmWSs7ytufw&mode=related&search=

ALLAHU EKBER,, pa zar i u filmovima koji kršćani prave , ALLAHU EKBER

:s :s :s :s :s

0ctopus
11.06.2007., 12:37
probudite se malo!!!!!!!!!

"njima njihova vjera a nama nasa vjera"

a zar da u vatru idete raspravljajući sa nevjernicima o postojanju posljednjeg Božijeg poslanika???????

Maitreya
11.06.2007., 12:51
evo nečega zanimljivog

http://www.youtube.com/watch?v=AmWSs7ytufw&mode=related&search=

Nikom ne pase da svi mi vjerujemo u samo Jednog Boga.
U cemu je problem ?

Ljudi su ljudi i Bog je Bog.:top:

Ibn_Tejmije
14.06.2007., 08:19
probudite se malo!!!!!!!!!

"njima njihova vjera a nama nasa vjera"

a zar da u vatru idete raspravljajući sa nevjernicima o postojanju posljednjeg Božijeg poslanika???????

dužnost je odvraćati od zla a naredjivati dobro . Dužnost je da opomenemo.
Ashabi r.a su išli pričati svima o posljednjem poslaniku a.s.v.s nebi li jos neko prihvatio se milosti koju mu Bog posla.

Kam je poslao super postovo. Nadam se da će uzeti pouku oni koji su zalutali u svom vjerovanju

dobaj
14.06.2007., 08:29
nista, zbog sukoba interesa haha

Mcce
14.06.2007., 15:34
meni je bliži muhamedov opis ovaj:

7:15 "Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi.

7:16 Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve?

7:17 Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.

7:18 Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova.

7:19 Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca.

7:20 Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati."

dalje


19:19 I vidjeh: Zvijer i kraljevi zemlje i vojske njihove skupiše se u boj da se zarate s Onim što sjedi na konju i s vojskom njegovom.

19:20 I Zvijer bi uhvaćena, a s njom i Lažni prorok koji je u njenoj nazočnosti činio znamenja i njima zavodio one što su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje bačeni u ognjeno jezero što gori sumporom.


itd itd...ne nasjedajte na gluposti poput islama, Bog je presvet da bi se izvukli ako imate više dobrih djela nego loših. Bog kojeg ja štujem nema na sebi mrlje, i čim sam počino jedan grijeh, saslužujem ići u pakao. Zato je poslao svog Sina to tko god vjeruje u njega ne propadne, nego da ima život vječni

Slava Bogu da ima ljudi koji poznaju Boga.
Kome je Isus Otvorio oči.
Neka je slava i hvala Bogu u sve vijeke

kam
14.06.2007., 17:12
nista, zbog sukoba interesa haha

slazem se , to nekad moze biti problem, mada tako ne bi trebalo biti...nesto sto je lijepo i istina, bez obzira ko je donosi , zasto ne? ne mislim samo na vjeru, vec opcenito....

Prof. Samba
14.06.2007., 18:48
Čitao sam dijelove ove teme, previše ima postova da bi mi se dalo sve čitati, čitao sam na preskokce, pa nek se ne ljute oni koji misle da sam napisao isto što i oni.

U jednom sam od dokumentarnih filmova... mislim da o Noi... zapazio jednu rečenicu jednog (ne želim govoriti na pamet čijeg) američkog biskupa koji je rekao: "Biblija je kao čovjek: ako je dovoljno mučite izvući ćete sve iz nje, što god želite!" I čovjek je rekao bit stvari i za ovu temu:
Stari zavjet se bavi pitanjem Božje objave, postanka svijeta, Božje pedagogije, ekonomijom spasenja i temeljnim egzistencijalističkim pitanjima (npr. patnja - Job), navještajem Mesija. E sad, taj Mesija je jedan, nema ih najavljenih ni 3 ni 15 ni 48. Mesija, ime će mu biti Emanuel (Bog s nama). Da se razumijemo: nije najavljeno ni da će ime Mesiji biti Isus (Bog spašava), mada je rečeno da će on spasiti čovjeka, da će biti Sluga patnik i sl.

Ibn_Tejmije
15.06.2007., 10:43
ko je "čovječiji sin" ili "sin od čovjeka" koga Isaa a.s ( Isus) najvaljuje. Možda ti onaj novi film pasija koga su kršćani napravili da odgovor . Evo ga

http://www.youtube.com/watch?v=AmWSs7ytufw

Osana
15.06.2007., 23:52
ko je "čovječiji sin" ili "sin od čovjeka" koga Isaa a.s ( Isus) najvaljuje. Možda ti onaj novi film pasija koga su kršćani napravili da odgovor . Evo ga

http://www.youtube.com/watch?v=AmWSs7ytufw

mozda.
kada bi se hriscanstvo svelo na slova, rezance i citate,
slobodna tumacenja,
bez reda i kontinuiteta,
onda bi se moglo filosofirati ko je sin.
coveciji.
ili sin od coveka.
ili
covek od sina.
?...hm...?

Osana
15.06.2007., 23:59
ko je "čovječiji sin" ili "sin od čovjeka" koga Isaa a.s ( Isus) najvaljuje. Možda ti onaj novi film pasija koga su kršćani napravili da odgovor . Evo ga

http://www.youtube.com/watch?v=AmWSs7ytufw

...a mozda je isa najavljivao musu?
kada je zadrhtala pisaljka i progutala slovce.

uvek je dobro pozvati se na "pasiju" i youtube",
kada nema odgovora u kuranu i Bibliji.

a, mozda je Isus najavljivao svoj dolazak?
no, verovatnije su nategnute verzije sa history kanala...

Ibn_Tejmije
16.06.2007., 00:00
mozda.
kada bi se hriscanstvo svelo na slova, rezance i citate,
slobodna tumacenja,
bez reda i kontinuiteta,
onda bi se moglo filosofirati ko je sin.
coveciji.
ili sin od coveka.
ili
covek od sina.
?...hm...?

paa zna li iko nas svijetu odgovor " ko je sin čovječiji" koji najavljuje Isus da će doći poslije njega kao pomagač ?

danaye
16.06.2007., 00:28
paa zna li iko nas svijetu odgovor " ko je sin čovječiji" koji najavljuje Isus da će doći poslije njega kao pomagač ?

Gdje to točno u NZ Isus najavljuje dolazak "sina čovječjeg" kao "pomagača" ?

Blaise
16.06.2007., 06:52
paa zna li iko nas svijetu odgovor " ko je sin čovječiji" koji najavljuje Isus da će doći poslije njega kao pomagač ?


Kako će čovjek shvatiti tko je Sin Čovječji, pogotovo dok neuk prčka po tuđim svetim spisima?

Osana
16.06.2007., 09:08
paa zna li iko nas svijetu odgovor " ko je sin čovječiji" koji najavljuje Isus da će doći poslije njega kao pomagač ?

sin coveciji je Isus Hrist, a ja cu ti poslati privatnu poruku sa odgovarajucom literaturom i obrazlozenjem.
citao sam, ne mogu se setiti gde.
mada za to ne treba preteran nauk.
tebi savet: nije vera/veronauk/bogotrazenje samo Sv. Pismo i gadjanje citatima.
takvi zavrse na forumu pogadjajuci se sa istinom.
poluistinom.

NVP
16.06.2007., 10:16
Isus je govorio o Branitelju,Pomagacu- Duhu Svetom- koga ce poslati u Ocevo Ime...Nema tu filozofije.

Ibn_Tejmije
16.06.2007., 12:56
Gdje to točno u NZ Isus najavljuje dolazak "sina čovječjeg" kao "pomagača" ?

nisam ja expert za NZ, nebi ti to znao reći ali valjda su kršćani pravili film PASIJA po NZ i uzeli riječi koje je baš on pričao. Nisu film pravili po nekom telefonskom imeniku, daj molim te

Ibn_Tejmije
16.06.2007., 12:57
sin coveciji je Isus Hrist, a ja cu ti poslati privatnu poruku sa odgovarajucom literaturom i obrazlozenjem.
citao sam, ne mogu se setiti gde.
mada za to ne treba preteran nauk.
tebi savet: nije vera/veronauk/bogotrazenje samo Sv. Pismo i gadjanje citatima.
takvi zavrse na forumu pogadjajuci se sa istinom.
poluistinom.:p


znači sad je sin čovječiji, sin božiji i bog , ali i bog u čovjeku

Isus nije sin čovječiji i nemože me ni papa ubjediti kad je rođen bez oca

Osana
16.06.2007., 14:15
:p


znači sad je sin čovječiji, sin božiji i bog , ali i bog u čovjeku

Isus nije sin čovječiji i nemože me ni papa ubjediti kad je rođen bez oca

kako bi i znao.
NZ bez Starog se ne moze tumaciti.
a, oba bez svetog predanja.
i tako u krug.
dok ne shvatis da objava nije 1 knjiga sa 200str.
nego mnogo vise.

Molim
16.06.2007., 14:26
Gdje to točno u NZ Isus najavljuje dolazak "sina čovječjeg" kao "pomagača" ?


Ezekijel I 26.
Ezekijel II 2-9.
Matej XXV 31-33.
...

Doduše, nigdje se direktno ne spominje kao pomagač, barem koliko ja znam, ali se vadi iz konteksta. S druge strane "Sin čovječji" se u Bibliji spominje 83 puta. Vrlo zankovito, obzirom da je u Kuranu spomenuta najvrijednija noć, noć Lejletul Kadr, u toj noći je počela objava Kur ana a Kur an za nju kaže da je bolja od hiljadu mjeseci. A hiljadu mjeseci iznosu 83 god. Zanimljiv detalj. :)

P.S. Ne ulazi mi se u ovu raspravu, pogotovo što je ovo sve već viđeno na ovom forumu i to od kompetentnijih i eminentnijih forumaša. Stoga ovaj moj upis gledajte samo kao prelet ptica preko rijeke.:mig: :angeleye:

NVP
16.06.2007., 16:36
´1000´- nije nesto znakovito i neobicno. Pavle apostol kaze da je bogu jedan dan kao 1000 godina, a 1000 godina kao jedan dan.U Bibliji se spominje i Milenij, koji traje 1000 godina i td....

Zapravo, oznacava veoma dug period i mjeru, ne treba se literalno shvatati.

danaye
16.06.2007., 23:26
Matej XXV 31-33.
...

P.S. Ne ulazi mi se u ovu raspravu, pogotovo što je ovo sve već viđeno na ovom forumu i to od kompetentnijih i eminentnijih forumaša. Stoga ovaj moj upis gledajte samo kao prelet ptica preko rijeke.:mig: :angeleye:

Matej govori o zadnjem dolasku i odnosi se na Isusa.
Nema tu pomagača u okvirima ovog svijeta niti ijednog čovjeka prije zadnjeg dolaska.
Osim svetog duha "koji se spustio" na apostole(i koji je nakraju krajeva u svima nama).I dva proroka prije samog kraja.
;)
No nema beda,sve ovo je već više puta prožvakano na ovom podforumu i pitam se gdje mi je glava bila kad sam uopće ušao u ovu raspravu. :eek:
Bilo bi daleko kvalitetnije raspravljati o suživotu vjera umjesto napadima na tuđu,no bože moj.

Blaise
17.06.2007., 06:20
mada za to ne treba preteran nauk.
tebi savet: nije vera/veronauk/bogotrazenje samo Sv. Pismo i gadjanje citatima.
takvi zavrse na forumu pogadjajuci se sa istinom.
poluistinom.


Slažem se - nauk i nije potreban. Naučeni neće puno raspravljati, ali zato neučeni hoće.:D

Nije, meni se čini, jasan koncept Sina.

Ibn_Tejmije
17.06.2007., 08:10
Matej govori o zadnjem dolasku i odnosi se na Isusa.
Nema tu pomagača u okvirima ovog svijeta niti ijednog čovjeka prije zadnjeg dolaska.
Osim svetog duha "koji se spustio" na apostole(i koji je nakraju krajeva u svima nama).I dva proroka prije samog kraja.
;)
No nema beda,sve ovo je već više puta prožvakano na ovom podforumu i pitam se gdje mi je glava bila kad sam uopće ušao u ovu raspravu. :eek:
Bilo bi daleko kvalitetnije raspravljati o suživotu vjera umjesto napadima na tuđu,no bože moj.

Ali eto moram ponovo pitanje napisati.. ISUS NIJE SIN ČOVJEČIJI JER NEMA OCA ČOVJEKA , PA KAKO ONDA MOŽE SEBE NAJAVITI KAO SINA ČOVJEČIJEG ? NEMOŽE NIKAKO TO ON BITI . ko je onda "sin čovječiji" ?... E sad neki kršćani ovdje pokušavaju dokazati da je "Isus sin čovječiji" što je nemoguće i smiješno. Prije ćeš me ubijediti da je nebo zeleno nego da je Isus sin od čovjeka

Prof. Samba
18.06.2007., 07:29
Najprije moram reći svima vama koji ste pisali nakon mog zadnjeg posta da se više ne držite teme.
Da se pravim umišljenim smatrao bih da sam za to zaslužan i da tema očito više nema smisla.
Kako god bilo, nek moderator malo opomene kada se o Isusu kao Sinu Čovječjem ili ne raspravlja pod potpuno drugom temom.

Isus je Sin Čovječji, bez imalo dvojbe i sumnje. Da bi se sad to opravdalo potrebno mi je barem 25 - 30 argumentiranih stranica, kao za diplomski :cool:
No, skratit ću:
1. Ibn Tejmije zaboravlja da je Isusa rodila Marija. Zar ona nije čovjek
(nemoj mi sad samo sa šovinističkim rečenicama odgovarati)?
2. Kad Isus za sebe primjenjuje taj termin, opet to radi iz više razloga,
navest ću dva najjednostavnije shvatljiva i ključna:
a) Isus navodi starozavjetne proroke koji su naviještali Sina Čovječjeg
a to su Jeremija i Daniel..... jel uopće treba naglašavati bitnu stvar da Isus tako spaja i prožimlje dva zavjeta, da su oni povezani i u kontinuitetu, koliko god Isus novosti donio... Zapravo tim nazivom, kojeg preuzima od proroka sebi i njima daje legitimitet... da ne duljim:

b) u uzavrelom kotlu... kako su zvali Palestinu onog vremena (nije niti danas drukčije)... bilo je vrlo opasno ili čak glupo sebe prozvati otvoreno Mesijom (ne zaboravite da je veliki svećenik tek razdrerao svoju haljinu i tražio za Isusa smrt kad je Isus na njegov upit jel je Mesija odgovorio: Ti kažeš ja jesam.) Da se Isus nazivao Mesijom već prije, jasno je da ne bi uspio izvršiti svoje poslanje koje je imao. Naziv Sin Čovječji bio je više nego prikladan....
Mt 8, 18-22 opisuje događaj kad su ga neki htjeli slijediti, on im ne odgovara u prvom licu nego sa.. Sin Čovječji, drugi nastavljaju razgovor s njim, ali ga uopće ne pitaju tko ti je taj Sin Čovječji. Očito je već bilo uobičajeno da Isus tako govori za samoga sebe.

3. Biblija za Isusa kaže da je ... čovjek, po svemu nama jednak, osim po grijehu... I Ivan Krstitelj kaže za mnom dolazi čovjek....

4. Ibn_Tejmije: nebo je plavo, Isus je Sin Čovječji. A ti kad sljedeći put ne razumiješ o čemu se govori onda pitaj.
Možda u Kuranu piše nešto drugo o Isi. Ali da bi se razumjeli onda nemoj pisati Isus nego Isa. Ja ti odgovaram što piše u Bibliji.

Sad prekinite pisati o onome što nije tema.

cuveni
18.06.2007., 09:17
Najprije moram reći svima vama koji ste pisali nakon mog zadnjeg posta da se više ne držite teme.
Da se pravim umišljenim smatrao bih da sam za to zaslužan i da tema očito više nema smisla.
Kako god bilo, nek moderator malo opomene kada se o Isusu kao Sinu Čovječjem ili ne raspravlja pod potpuno drugom temom.

Isus je Sin Čovječji, bez imalo dvojbe i sumnje. Da bi se sad to opravdalo potrebno mi je barem 25 - 30 argumentiranih stranica, kao za diplomski :cool:
No, skratit ću:
1. Ibn Tejmije zaboravlja da je Isusa rodila Marija. Zar ona nije čovjek
(nemoj mi sad samo sa šovinističkim rečenicama odgovarati)?
2. Kad Isus za sebe primjenjuje taj termin, opet to radi iz više razloga,
navest ću dva najjednostavnije shvatljiva i ključna:
a) Isus navodi starozavjetne proroke koji su naviještali Sina Čovječjeg
a to su Jeremija i Daniel..... jel uopće treba naglašavati bitnu stvar da Isus tako spaja i prožimlje dva zavjeta, da su oni povezani i u kontinuitetu, koliko god Isus novosti donio... Zapravo tim nazivom, kojeg preuzima od proroka sebi i njima daje legitimitet... da ne duljim:

b) u uzavrelom kotlu... kako su zvali Palestinu onog vremena (nije niti danas drukčije)... bilo je vrlo opasno ili čak glupo sebe prozvati otvoreno Mesijom (ne zaboravite da je veliki svećenik tek razdrerao svoju haljinu i tražio za Isusa smrt kad je Isus na njegov upit jel je Mesija odgovorio: Ti kažeš ja jesam.) Da se Isus nazivao Mesijom već prije, jasno je da ne bi uspio izvršiti svoje poslanje koje je imao. Naziv Sin Čovječji bio je više nego prikladan....
Mt 8, 18-22 opisuje događaj kad su ga neki htjeli slijediti, on im ne odgovara u prvom licu nego sa.. Sin Čovječji, drugi nastavljaju razgovor s njim, ali ga uopće ne pitaju tko ti je taj Sin Čovječji. Očito je već bilo uobičajeno da Isus tako govori za samoga sebe.

3. Biblija za Isusa kaže da je ... čovjek, po svemu nama jednak, osim po grijehu... I Ivan Krstitelj kaže za mnom dolazi čovjek....

4. Ibn_Tejmije: nebo je plavo, Isus je Sin Čovječji. A ti kad sljedeći put ne razumiješ o čemu se govori onda pitaj.
Možda u Kuranu piše nešto drugo o Isi. Ali da bi se razumjeli onda nemoj pisati Isus nego Isa. Ja ti odgovaram što piše u Bibliji.

Sad prekinite pisati o onome što nije tema.
vi cete meni oprostiti, nadam se.

Ibn_tejmije, ne znam sto se ti ovome suprotstavljas, Isus je sin covjeciji i tacka, samim tim recenicama on je ljudima htio da kaze da nije sin Boziji nego sin covjeciji. nisu to svi ljudi shvatili - naravno, ali bitno je da neki shvate.
U Kur'anu stoji da Isus (Isa, a.s.) nije sin Boziji.
:top:
nego vratimo se na temu...

Jimi7
18.09.2007., 13:59
Što se tiče Isusa (Isa, a.s.), kršćani i jevreji vjeruju da je ubijen raspećem i, ako misle da se u toj najavi vjerovjesnika najavljuje on - Isus, onda bi on, prema riječima te najave morao biti samozvani i lažni vjerovjesnik, (jer je bio pogubljen), kao što tvrde i jevreji. Da nas Allah, dž.š., sačuva od takvog ubjeđenja!
Da malo pojasnim. Mi, muslimani, vjerujemo da Isus (Isa,a.s.) nije ubijen, već da ga je Allah, dž. š., sebi uzdigao, a samim tim je čvršće i naše ubjeđenje da je on istinski Božiji Poslanik.

Prijatelju,kad vec pricas o svom nadahnucu,zapitaj se malo sta zapravo pises.Rijeci su jedno a realnost nesto drugo,pa cak i te rijeci koje izgovaras u negativnom kontekstu prema jedinom "spasitelju roda ljudskoga" mogle bi ti se obiti od glavu.Jer na taj nacin hvatas se u vrzino kolo dusmana hriscanskih i sebe bacas na samo dno tragaca za istinom.Nemoguce je pominjati Isusa na takav fundamentalno iskrivljeni nacin.Citao sam KUr an detaljni i da ti pravo kazem nema se tzamo sta vidjet posebno,osim stalnih poziva na lincovanje sledbenika Knjige,zidova itd.Ja ti mogu samo reci da su putevi Gospoda cudnovati i da se iskrivljenom slikom vjerovanja ne moze pronaci bit covijekove vjere.Kuran to pogotovo ne moze dostici jer se to kosi sa izrecenim Isusovim rijecima.Ako je dakle sada prorok Muhamed doso da ispravlja sledbenike Knjige (biblije) jer nisu vjerovali kako valja,neznam sta da kazem.Vjera nije udaranje u prsa niti kletva krvi zakonske,vjera nije fundamentalno zagrizena oblast niti uzdisanje bezbroj niskorisnih rijeci u prasinu.Ako ljubavi nema,nema ni sile u vjeri; Ako sila od ISUSA ne stanuje u toj vjeri,pa odakle je stigla vasa vjera prijatelju dragi? Mozes citati bibliju i po par puta,vjerujem da ces pronaci neke stvari koje se cine kao besmislice,pogotovo kada se opisuje BOG kao ljuti,opasni,onaj koji unistava.Po meni to nije istina,jel je ISUS upravo prikazao pravog Tvorca i Boga,nasi praoci su to dosta s metaforama prepricavali ali kao da su se bojali pricati o cistoj istini.I sad npr dolazi ISLAM i koji treba da vrati zalutale sledbenike (grijesim li odgovori mi?).Bolje bi ti ja postavio jednu drugaciju formulaciju pitanjem: jel si ti uopste svjestan da ides pravim putem.Ja sam apsolutno siguran u Isusa al ne pada mi na pamet da tako razmisljam o tome jel je hriscanstvo OK ili nije. Bog nas dobri,Bog je milosti i mira tako potrebnog cjelom covjecanstvu,ne za nekog posebno,ljubav je za sve,spasenje je za sve,ali kroz ISUSA i kroz nista drugo vise!!!.

Jimi7
18.09.2007., 18:52
hoces reci da Biblija laže???:eek: :eek: Pa u Bibliji lijepo pise da trebaju da dodju još dvojica jedan na mazgi a drugi na devi.
Valjda je očito ko su ta dvojica

he he,prijatelju,to se tebi ucinilo,toga nigdje nema vec u tim iskrivljenim transkriptima.Nema nikakvih deva,to je Muhamedova stvar i to s biblijom nema veze.Kuran je dosta preipisao iz biblije i nadodao Muhamedova vidjenja koja je primao dok je spavao (?!).Lijep pozdrav garcin

KObi
18.09.2007., 21:17
.Kuran je dosta preipisao iz biblije
Ajd mi lijepo navedi dvije recenice (ajeta) iz Kur'ana koja su prepisana iz Biblije?
nadodao Muhamedova vidjenja koja je primao dok je spavao
Samo mi jednu recenicu (ajet), iz Kur'ana daj gdje je to MUhamed s.a.v.s nadodao? Samo jedan?
Ako je nadodao, kako je mogao postici da nema proturjecja?
Da se ne suprostavlja nauci?

KObi
18.09.2007., 21:18
Takve "tvrdnje" mogu biti samo izmisljenje od strane tvojih crkveni ucitelja!!!

Vojnik Gorčin
18.09.2007., 21:34
he he,prijatelju,to se tebi ucinilo,toga nigdje nema vec u tim iskrivljenim transkriptima.Nema nikakvih deva,to je Muhamedova stvar i to s biblijom nema veze.Kuran je dosta preipisao iz biblije i nadodao Muhamedova vidjenja koja je primao dok je spavao (?!).Lijep pozdrav garcin

heheh davno to bje gorcin- zapravo je gorčin a i nešto mi se ne sviđa ova tvoja aluzija.

Vidim kad već dovodiš Kur'an u vezu sa Biblijom, Kur'an nipošto nema ambiciju da prepisuje biblijeske priče, zapravo Kur'an se poziva na njih, isto onako kao što se moderni i postmoderni pisci pozivaju na stare tekstove...

Dalje, ovjde dolazi do izražaja elemntarno nepoznavanje islama i Njegovog Poslanika- Kažeš prepisivao a Muhammed a.s. bio nepismen, dalje Kur'an nije ličnost nego Mushaf knjiga i mi muslimani vjerujemo da je On Govor Božiji, sa aspekta moje struke, a to je teorija književnosti, postoji mnogo dokaza koji mogu potvrditi nadnaravnost tj nadljudskost Kur'ana...itd itd
ramazan ja pa mi se ne da vise pisati!

KObi
18.09.2007., 21:47
Kuran to pogotovo ne moze dostici jer se to kosi sa izrecenim Isusovim rijecima.
Koje su izvorne Isusove (rIsa a.s.) rijeci?

Ako je dakle sada prorok Muhamed doso da ispravlja sledbenike Knjige (biblije) jer nisu vjerovali kako valja,neznam sta da kazem.
Pa bolje bi bilo da malo uzmes komparativnu religiju i da vise citas! Imas dosta knjiga na tu temu. Mnogo stosta si ti ovdje rekao, koje nema nikakvog smisla, cista je laz!

Ako sila od ISUSA ne stanuje u toj vjeri,pa odakle je stigla vasa vjera prijatelju dragi? Mozes citati bibliju i po par puta,vjerujem da ces pronaci neke stvari koje se cine kao besmislice,pogotovo kada se opisuje BOG kao ljuti,opasni,onaj koji unistava.Po meni to nije istina,jel je ISUS upravo prikazao pravog Tvorca i Boga,nasi praoci su to dosta s metaforama prepricavali ali kao da su se bojali pricati o cistoj istini.
Nije ni po nama istina!
Kako to, pa ti ni u svoje ne vjerujes, ovo boldirano ti to potvrdjuje, ili si se zbunio?

Bolje bi ti ja postavio jednu drugaciju formulaciju pitanjem: jel si ti uopste svjestan da ides pravim putem.
Ja slijedim upute koje vode pravom putu!
A ko je na pravom putu to samo Gospodar zna:
Reci: "Svako postupa po svom nahođenju, a samo Gospodar vaš zna ko je na pravom putu." (Kur'an)
Da si citao naisao bih i na ovaj ajet!!!

Bog nas dobri,Bog je milosti i mira tako potrebnog cjelom covjecanstvu,ne za nekog posebno,ljubav je za sve,spasenje je za sve,ali kroz ISUSA i kroz nista drugo vise!!!.
Ti ogranicavas Allaha dž.š. (Boga)??
Ti dakle govoris da samo preko Isusa Allah daje spasenje???
Pa jesi li siguran??
Sam si sebi kontradiktoran!

KObi
18.09.2007., 21:49
ramazan ja pa mi se ne da vise pisati!
:top: Sve skraceno, ono elementarno!:)

kuroishijin
18.09.2007., 21:54
Ovim postom nemam namjeru da opovrgnem da Biblija ništa na govori o Isusu, jer bi to bila glupost. Ima na hiljade dokaza koje govore o dolasku Mesiha/Mesije. Samo hoću da ukažem na to da Biblija ipak spominje Muhammeda!
Ponovljeni zakon 18:18

"Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Staviću Svoje riječi u njegova usta, da im kaže sve što im zapovijedim".

Ispravite me ako griješim ali ovo je objavljeo Mojsiju. Koliko ja znam jeste.

Jahve/Bog ovdje kaže "kao što si ti"
A koji je to prorok najsličniji Mojsiju?

Dakle pođimo od teze da su svi vjerovjesnici i poslanici propovijedali jednu istu vjeru. Od Adema/Adama a.s. do Muhammeda s.a.v.s.

Mojsije ima oca i majku. Muhammed, takođe, ima oca i majku.

Mojsije i Muhammed su oženjeni i imaju djecu.

Mojsije i Muhammed su prihvaćeni kao proroci u svome narodu, u njihovom životnom vijeku.Bez sumnje, Jevreji su Mojsiju zadali beskrajne brige gunđajući u divljini ali, kao nacija, prihvatili su Mojsija kao Božijeg Poslanika, koji je njima poslan. Arapi su, također, učinili Muhammedov život nemogućim. Veoma mnogo je pretrpio od njihovih ruku. Nakon 13 godina poslanstva u Mekki, morao je napustiti svoj rodni grad. Ali, prije njegove smrti, arapska nacija ga je u potpunosti prihvatila kao Allahovog verovjesnika.

Mojsije i Muhammed su donijeli nove zakone i pravila za svoje narode. Mojsije, ne samo da je dao deset zapovijedi Izraelcima, nego i veoma obiman obredoslovni zakon, radi upute svoga naroda.

Obojica, Mojsije i Muhammed, su umrli prirodnom smrću.

Daljeslijedi između njihove braće.

Otac izraelaca je Abraham koji je iamo dvije žene Saru i Hagar
SINU ŠTO MU GA RODI HAGARA NADJENU IME JISMAEL.' (Postanak, 16:15) a Sara rodi Isaka.
Ekvivalenti Jismaela i Isaka su Ismail i Ishak a.s. dok je Abraham Ibrahim a.s
Ako su Ismail i Ishak, obojica sinovi istog oca, onda su oni braća.
Potomci Isakovi/Ishakovi su, kao što e zna, jevreji, a potomci Ismailovi su Arapi. Arpi i Jevreji su Braća.
Al su prava braća ko Kain i Abel se vole:D
A Muhammed je Arap kojem se njegovo rodoslovlje može pratiti do samog Ibrahima.
Hajmo dalje...

Treći dio glasi: Staviću Svoje riječi u njegova usta, da im kaže sve što im zapovijedim"
Da vidimo Početak Kurana "U ime Boga, Milostivog, Samilosnog."
a to da je Objava došla na ovaj Dunjaluk iz njegovih usta nije ikakva tajna. Kao što vi volite reći da je on "autor" Kurana. A mi tvrdimo da je kroz njegova usta spuštena Objava.

Recite: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu,i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; Mi ne pravimo nikakve razlike među njima, i mi se samo Njemu pokoravamo."

(Kur'an, 2:136)


'ILI KAO KNJIGA KOJA SE DAJE ČOVJEKU KOJI JE NEPISMEN, GOVOREĆI: ČITAJ OVO, JA TE MOLIM, A ON ODGOVORI: JA NISAM UČEN'; ili po hrvatskom prijevodu Biblije: 'A dade li se kome ko ne zna čitati govoreći: Čitaj to! - On će odvratiti: Ne znam čitati (Izaija 29:12).
77. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

78. Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!
Kuran Ar-Rahman(55)

Literatura:
"Šta Biblija kaže o Muhammedu"
Ahmet Didaat

Nista Biblija ne kaze o Muhamedu.
On se ne moze smatrati biblijskom prorokom.

kuroishijin
18.09.2007., 22:00
Koje su izvorne Isusove (rIsa a.s.) rijeci?

Ako temeljne stvari ne znas nemoj ni zapocinjati raspravu.


Ti ogranicavas Allaha dž.š. (Boga)??
Ti dakle govoris da samo preko Isusa Allah daje spasenje???
Pa jesi li siguran??
Sam si sebi kontradiktoran!
Tocno tako je po Bibliji, to je sustina, tu nema rasprave ... tako je zapisano.

kuroishijin
18.09.2007., 22:04
paa zna li iko nas svijetu odgovor " ko je sin čovječiji" koji najavljuje Isus da će doći poslije njega kao pomagač ?

Na tako apsurdno nepoznavanje osnovnih cinjenica je nemoguce dati smisleni odgovor.

Btw itekako znamo (kao i svi krscani na kugli zemaljskoj) tko je sin covjecji.

kuroishijin
18.09.2007., 22:07
:p


znači sad je sin čovječiji, sin božiji i bog , ali i bog u čovjeku

Isus nije sin čovječiji i nemože me ni papa ubjediti kad je rođen bez oca

On sluzbeno i jeste sin cojvjecji tj. sin svog zakonskog oca Josipa.

Manasija
19.09.2007., 09:16
opet,

Isusuovo ime u prva 3 Jevandjelja je najcesce Sin coveciji.

po nekim teolozima, to samo istice njegovu dvojnu prirodu, te da On istice slabost i smrtnostljudskog stanja, da je on naglasavao svoju krhko ljudsko bice koje ce jednog dana patiti i umreti.
medjutim!
to predstavlja i direktnu aluziju na Knjigu proroka Danila 7, 13-14:
"videh u stvarima nocnijem, i gle, kao sin coveciji idjase s oblacima nebeskim, i dodje pred starca i stade pred njim. i dade mu se vlast, carstvo i slava da mu sluze svi narodi i plemena i jezici; vlast je njegova vlast vecna, koja nece proci, i carstvo se njegovo nece rasuti."

tako, Sin coveciji je i uzvisena titula, cak vise nego ljudska priroda u Hristu.
sta vise sin boziji je bila bozanska licnost u Knjizi Danilovoj, koja ce doci na kraju sveta da sudi covecanstvu...

reseno.

...kao i ono jeste/nije bio Bog...:
u sinoptickim Jevandjeljima Isus tvrdi da oprasta grehe, a to samo Bog moze.
"ne bojte se, ja jesam"- kaze Hristos svojim ucenicima.
a, "ja sam" je nacin na koji se mosiju Bog javio u nesagorivoj kupini.
takodje, a. jovan je izricit u tvrdnji da je Isus Bog. osim ako necete i njega, kao pavla, da odbacite?

...sto ce biti potvrdjenjo kroz ucenje otaca crkve i sv. saborima.
ucenjem o Svetom Trojstvu, trolichju jednog Boga, Hristu u Bogu...

i, sve ovo, ne zato sto ja kazem, nego zato sto jeste. od Hristosa i apostola do savremenih svetih otaca. ipak, vise verujem Njima nego forumima. vise verujem njihovoj (mucenickoj) smrti nego vasoj reci.

Manasija
19.09.2007., 09:17
naravno, muhamed se ne spominje u Bibliji. mada bi muhamedanci voleli.
mislim da je bolje za njih da se privole istini nego da je siluju i smisljaju nategnute i fantazmogoricne price. jer im od toga nece biti bolje.

ugledajte se na Hrista i nacicete mir i radost u dusama vasim.

KObi
19.09.2007., 09:51
Ako temeljne stvari ne znas nemoj ni zapocinjati raspravu.

Temeljne stvari u ovom smislu su vrlo relevantan pojam. Za tebe je nesto temeljno mada ni sam ne znas sta je temelj islama, a kamoli krscanstva!
Isa a.s rijeci ne poznajes, poznajes ono sto ti tvoj svestenik kaze da je tako, jos ovdje govoris da si procitao Kur'an! Pa to ti skoro niko ne vjeruje, nakon toga donosis izjavu da je Kur'an prepisao iz Biblije, a poslije govoris da ne treba raspravljati. Ljepse bi zvucalo da si rekao da ne znas niti jednu rijec iz Kur'ana koja je prepisana, jer je ne NEMA!
Ako ima, za koju ti je svestenik rekao da je prepisana??

Tocno tako je po Bibliji, to je sustina, tu nema rasprave ... tako je zapisano.
Samo mi navedi po kojoj Bibliji je ispravna?
Ima ih na hiljade!!!! Mislim, pored toliko mojih izbjegnutih odgovora ti se zapeo za ovo, sto si najmanje mogao argumentovati!
Da li su sve koncilijske Biblije apokrifne, osim ova 4 danasnja "ispravna"?
Kako to "sveti duh" grijesi, nekog nadahne a nekog konciliji "skine" da nije nadahnuto? Ramadan, inace bilo bi opsirnije!

KObi
19.09.2007., 09:53
Na tako apsurdno nepoznavanje osnovnih cinjenica je nemoguce dati smisleni odgovor.

Btw itekako znamo (kao i svi krscani na kugli zemaljskoj) tko je sin covjecji.
Citava tvoja argumentacija se zasniva da kazes da mi ne znamo elementarne stvari! Pa daj nas "prosvjetli" i reci koje su to, ako ih znas??

KObi
19.09.2007., 09:56
naravno, muhamed se ne spominje u Bibliji. mada bi muhamedanci voleli.
mislim da je bolje za njih da se privole istini nego da je siluju i smisljaju nategnute i fantazmogoricne price. jer im od toga nece biti bolje.

ugledajte se na Hrista i nacicete mir i radost u dusama vasim.
Mi smo vec na istini (insaAllah), ako ne vjerujes, uzmes siru (ako znas sta je to) i citas. Allah ce ti dati uputu ako je trazis. Ovako mozes samo "blebetati" da si na pravom putu a ustvari si u zabludi, moje misljenje!
I te price imaju veoma jaku potporu koju ni vasi najumniji ljudi nisu mogli pobiti, osim sto su takvim kao ti pricali bajke! Ako ne vjerujes u moje rijeci, budem ti dao raspravu izmedju muslimana i vas! Samo se javi na PM!

Jimi7
19.09.2007., 17:00
Dalje, ovjde dolazi do izražaja elemntarno nepoznavanje islama i Njegovog Poslanika- Kažeš prepisivao a Muhammed a.s. bio nepismen, dalje Kur'an nije ličnost nego Mushaf knjiga i mi muslimani vjerujemo da je On Govor Božiji, sa aspekta moje struke, a to je teorija književnosti, postoji mnogo dokaza koji mogu potvrditi nadnaravnost tj nadljudskost Kur'ana...itd itd ramazan ja pa mi se ne da vise pisati!

Ugodan ti ramazan prijatelju!!! Posti i istrazuj svoju dusu.Nije rijec o nepoznavanju Islama nego o tome jel uopce Islam vjerodstojno prikazanje koje dolazi posla Isusova uskrsnuca? Cemu sad to ako je Gospod ostavio apostolima svon nauk i zivu vjeru,do tada nigdje vidjenju? Zasto se Muhamed prorok poziva na Isusa i sebe vidi kako jase na devi sa Isusom ali ipak kaze da ce Isus svima suditi? itd itd. Ne radi se dakle o nepoznavanju knjige ili same vjere Islama,to se proucava,ali u srcu i dusi a ne kojekakvim misaonim nabrajanjima.Mogu ti reci samo jedno.Ja ovdje ne zelim da postavljam citate o tome kao sto neki pokusavaju izjednacavati Bibliju ili Kuran,i zasto neko misli o drugome drugacije.Nema potrebe da vjernik (covijek slobodne volje takodjer) ispituje srca drugih.Ili vjerujes ili nevjerujes,nema potrebe trazenja odgovora od drugih,ili jesi taj koji mislis ili nisi.Dakle ne mozes sjediti na dvije stolice.Ali da samo napomenem,bojim se da su mnogi krivo protumacili svoju vjeru; Ako mislis da volis svoju vjeru (a mislim da se to lijepo vidi) nemas potrebe za dokazivanjama od hriscana jer ispasti ce da si slab vjernik i da sumnjas u Islam!!!.Ja nemam kao hriscan potrebu da ikoga ovdje ispitujem sta ko misli o Bibliji,radije bi bio sam za "zivog Isusa" no nema potrebe ni Njega pominjati jer on zaista jeste CAR CAREVA.Ako bi dakle ja posumnjao u Njega i sad trazio vase odgovore ili pomoc (kao sto ljudi traze) tad nisam siguran na kojem sam kolosjeku,i dovescu se u niz sumnji a sumnja je veoma opasna svakom covijeku.Ja tvrdim i dalje da osim ISUSA nema drugog spasitelja,i zivot svoj sam spreman dati u ovo sto vjerujem,i to bez neke velike pompe ili suvisnog adrenalina; Spreman sam isto tako kao sto mislim da mogu, postivati i voljeti svako zivo bice :) na nasoj planeti,bez predrasuda,nisam opterecen nicim sto bi me jos vise udaljilo od moje veze sa Bogom.No nisam spreman razbacivati se sa bogatstvom koje mi je dato,stoga ja necu Isusa ponovo razapeti i kazati (na primjer) idem da prihvatim Islam jer mi on slatkorijecivo govori o necemu sto do sada nisam znao.Lijep pozdrav i ugodan ramazan

dushica
19.09.2007., 17:58
Nije rijec o nepoznavanju Islama nego o tome jel uopce Islam vjerodstojno prikazanje koje dolazi posla Isusova uskrsnuca? Cemu sad to ako je Gospod ostavio apostolima svon nauk i zivu vjeru,do tada nigdje vidjenju? Zasto se Muhamed prorok poziva na Isusa i sebe vidi kako jase na devi sa Isusom ali ipak kaze da ce Isus svima suditi? itd itd.

E, vidis to pitanje i meni ne da mira. muslimani daju (njima) jednostavan odgovor koji glasi otprilike ovako: Allah u (Kuranu) jasno kaze da ispravlja ljude kada kazu da je Isus njegov sin jer je On, Allah daleko iznad toga (te ljudske osobine, nas bednih ljudi,) da ima sina (tj. zenu, decu itd.) ta osobina se ne sme (!!) pripisati jednom i jedinom bogu! meni prema svemu tome izgleda da je Bog ljut zbog Svetog Pisma i da mu je jako vazno(!!) da mi znamo da on (bog) ne moze imati potomke i da Isus nije umro na krstu. da li te stvari mogu biti toliko vazne da bog zbog njih dozvoli da se rodi jedna nova mrznja i patnja, ovog puta zasnovana na netrpeljivosti izmedju muslimana i hriscana? da li je moguce da jednom omnipotentnom bicu bude vazno da li se molis u pravcu Kabe ili u pravcu neba? da li praznujes nedelju ili petak? da li slavis isusov ili mohamedov rodjendan?

Vojnik Gorčin
19.09.2007., 17:59
kobi hajmo ja i ti odavde razguliti- previše ovdje ima presipanja iz šuplje i prazno... sorry jimi, u nekakvom sam lijepom stanju pa mi sve zao da ga kvarim...
a to da je Isus Spasitelj- mi nemamo problema sa tim, čak i mi očekujemo njegov ponovni silazak među ljude- vidjet ćeš kako će on napokon ujediniti nas i vas :D

Jimi7
19.09.2007., 18:36
kobi hajmo ja i ti odavde razguliti- previše ovdje ima presipanja iz šuplje i prazno... sorry jimi, u nekakvom sam lijepom stanju pa mi sve zao da ga kvarim... a to da je Isus Spasitelj- mi nemamo problema sa tim, čak i mi očekujemo njegov ponovni silazak među ljude- vidjet ćeš kako će on napokon ujediniti nas i vas :D

Hvala sto ne kvaris nase stanje svojim lijepim stanjem :) .Ne bi ni trebalo da sumnjate u jedinog spasitelja Isusa,i slusaj da ti ja kazem,to ce biti nesto najljepse kad GOSPOD stane i svojom gvozdenom palicom ujedini sve mirotvorce i one koji ljube istinu,dobro!!!Otkrice se svaka laz i prestace sejtansko djelovanje na rod covijekov i imovinu Najviseg Svevisnjega.Poanta je samo dakle u mom odogvoru tebi bila ta da za mene nema nikakve dvojbe je li ima drugi spasitelj ili nesto drugo,Isus jest ALFA i OMEGA,ali to ne daje pravo nikom da se bilo tko vrijedja.Pozdrav.

Jimi7
19.09.2007., 18:49
...meni prema svemu tome izgleda da je Bog ljut zbog Svetog Pisma i da mu je jako vazno(!!) da mi znamo da on (bog) ne moze imati potomke i da Isus nije umro na krstu. da li te stvari mogu biti toliko vazne da bog zbog njih dozvoli da se rodi jedna nova mrznja i patnja, ovog puta zasnovana na netrpeljivosti izmedju muslimana i hriscana? da li je moguce da jednom omnipotentnom bicu bude vazno da li se molis u pravcu Kabe ili u pravcu neba? da li praznujes nedelju ili petak? da li slavis isusov ili mohamedov rodjendan?

Postovana dushice.Tko uospte stvara mrznju? to i sama sigurno znas,to nije od Boga i to je od oca lazi.Covijek si svasta daje za prava da tumaci i tad se udruzi u djavlovo kolo pa ozezi opleti ko maksim po diviziji :) .Ljudi kao da nepoznaju bit vjere,svako za sebe kaze da je u pravu i misli da ima pravo to nametati drugima.Jedni opet kazu da su samo oni u pravu,drugi se ne daju i hoce da se izjednace sa ovima. :mad: eh svasta. Sve su to produkti necastivoga,kao i neki odnosi koje su sami ljudi stvorili.Meni su muslimani jednako dragi kao i svaki drugi covijek na ovoj planeti,svi ljudi nose veliko bogatstvo u sebi,svako ima pravo da se odredi kako hoce.Ali kada je rijec ne samo o vjeri,jel covijek je iznad vjere,covijek je bice Bozije jer je i sabat nastao radi covijeka a ne covijek radi sabata!!! Ja uporno stojim iza svojih riejci i tvrdim da je samo ISUS kljucar najvise svijesti i prijelaznica za novi ljepsi svijet.Ja mogu da kazem da tamo neki drugi vjernici cine dobro i da se klanjaju u da daju prastanje i da hrane druge,ali duboko u svojoj dusi pitam se jel ta njihova vjera dovoljan za spasenje ili prijelaz?Ja bi jako volio da se svi ljudi spasu jr djavo zeli da do toga ne dodje.Mnoge rijeci nasilja u Kuranu u Bibliji po meni nisu istiniti,Bog je milostiv i vrijedan svake paznje,to je Bog ljubavi i dobra i prastanja.Ovo su ljudi sami napisali o nasilju i zakonima koji plase sljedbenike Najuzvisenijeg Tvorca.Dakle,moli se,posti,davaj milostinju,ne trazi zahvale,ne gledaj u dzep kada ti ljevica trazi desnicu da pomogne siromahu;Ne gledaj na razlicitosti nikoga oko sebe,trazi samo ISTINU i neka ti se oci otvore na spas ne samo tebe nego i sve brace tvoje.Isus uporno poziva ljude da progledaju i ocima i usima,jel su ti teski dani dosli kad mi i ne vidimo i ne cujemo.Iako ce me sad mozda neko upitati kako to da sam ja siguran u to sto pisem,ja mogu samo reci da u meni zivi GOSPOD i bunar zive vode u pustinji nezahvalnoj nikad vise nece presusiti!U ovoj dolini suza je kratkotrajnost.Zivot u vjecnosti je teznja svih ljudi,no covijek nije u stanju bez jedinog ucitelja pronaci zivot vjecni.Pozdrav.

Manasija
19.09.2007., 19:16
Mi smo vec na istini (insaAllah), ako ne vjerujes, uzmes siru (ako znas sta je to) i citas. Allah ce ti dati uputu ako je trazis. Ovako mozes samo "blebetati" da si na pravom putu a ustvari si u zabludi, moje misljenje!
I te price imaju veoma jaku potporu koju ni vasi najumniji ljudi nisu mogli pobiti, osim sto su takvim kao ti pricali bajke! Ako ne vjerujes u moje rijeci, budem ti dao raspravu izmedju muslimana i vas! Samo se javi na PM!

samo opusteno.
takve vernike srecem kako ridaju podno ostroga i nad mostima stevana decanskog i svih svetih...
snaga pravoslavlja nije u reci, nego u sili, uci Pimo.
pravoslavlje ne ubedjuje, misionari... nego kao i svaka istina sto stoji nepokolebana i nenametljiva... da se prizna i otkrije onome koji iskreno trazi, a ne drzi se manifesta i ideologija.
pretpostavljam da si drugo, trece poturceno koleno? takvi su najgrlatiji.
samo napred...

Vojnik Gorčin
20.09.2007., 15:43
Isus jest ALFA i OMEGA

Ja sam mislio da je Bog-Otac Alfa i omega... ali neka ti bude pozz!

KObi
20.09.2007., 17:29
samo opusteno.
takve vernike srecem kako ridaju podno ostroga i nad mostima stevana decanskog i svih svetih...
snaga pravoslavlja nije u reci, nego u sili, uci Pimo.
pravoslavlje ne ubedjuje, misionari... nego kao i svaka istina sto stoji nepokolebana i nenametljiva... da se prizna i otkrije onome koji iskreno trazi, a ne drzi se manifesta i ideologija.
pretpostavljam da si drugo, trece poturceno koleno? takvi su najgrlatiji.
samo napred...
;)

Jimi7
20.09.2007., 22:35
Ja sam mislio da je Bog-Otac Alfa i omega... ali neka ti bude pozz!

Da poznajes Bibliju znao bi o cemu pricam,ili ako ne poznajes hajde nadji taj stih gdje Isus sam za sebe kaze u Otkrovenju tko je ON?Poz

Jimi7
20.09.2007., 23:08
Ti ogranicavas Allaha dž.š. (Boga)??
Ti dakle govoris da samo preko Isusa Allah daje spasenje???
Pa jesi li siguran??Sam si sebi kontradiktoran!


Upravo si sam s ovim citatom potvrdio da ti nista nije jasno.Definitivno nemas pojma sta pises i upustas se u nepotreban dijalog po pitanju ovih stvari.Apsolutno ne razumijes nista i svojom gordoscu cinis sam sebe smijesnim.Nema nikakve kontradiktornosti,ISUS je jedini prijelaz u Carstvo Nebesko.Ostaje ti jedino da se tjesis kako ima druga mogucnost!!! Ja zelim da se svi ljudi spasu,da ti bude jasno.Ali dosao si kao i nekolicina tvojih kolega da se takmicite po pitanju vjere,jel bolja biblija ili kuran,jel znate vi vise ili mi znamo vise,prijatelju ne trebas dalje s ovime,sve je jasno.Niste dosli da kazete istinu nego da se utrkujete u ovoj dolini suza,i da namecete arapske gluposti hriscanstvu.Ja sam citao kuran i dosta mi je tih fundamentalnih nasilja,ili mozda toga tamo nema.I onda u ime Alaha dignes mac i koljes sljedbenike Knjige i Zidove,i to je dakle ono pravo???:s

kam
21.09.2007., 04:04
Upravo si sam s ovim citatom potvrdio da ti nista nije jasno.Definitivno nemas pojma sta pises i upustas se u nepotreban dijalog po pitanju ovih stvari.Apsolutno ne razumijes nista i svojom gordoscu cinis sam sebe smijesnim.Nema nikakve kontradiktornosti,ISUS je jedini prijelaz u Carstvo Nebesko.Ostaje ti jedino da se tjesis kako ima druga mogucnost!!! Ja zelim da se svi ljudi spasu,da ti bude jasno.Ali dosao si kao i nekolicina tvojih kolega da se takmicite po pitanju vjere,jel bolja biblija ili kuran,jel znate vi vise ili mi znamo vise,prijatelju ne trebas dalje s ovime,sve je jasno.Niste dosli da kazete istinu nego da se utrkujete u ovoj dolini suza,i da namecete arapske gluposti hriscanstvu.Ja sam citao kuran i dosta mi je tih fundamentalnih nasilja,ili mozda toga tamo nema.I onda u ime Alaha dignes mac i koljes sljedbenike Knjige i Zidove,i to je dakle ono pravo???:s

Moras jedno da shvatis a to se ponavlja kroz citav forum..."Sveta knjiga" koja sadrzi greske ne moze biti od Boga i ne moze izvesti na "Pravi put" one koji u nju vjeruju , jel OK....?

"ISUS je jedini prijelaz u Carstvo Nebesko."

Eh, pa ne znam, Isus za sebe kaze:

"Ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izarealova." (MAtej , 15:24)

Jimi7
21.09.2007., 09:18
Eh, pa ne znam, Isus za sebe kaze:"Ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izarealova." (MAtej , 15:24)

I jos ti to nije jasno jeli?Vidis ako se pismo cita mehanicki ne mozes ni skontat smisao,poz

KObi
21.09.2007., 14:13
Upravo si sam s ovim citatom potvrdio da ti nista nije jasno.Definitivno nemas pojma sta pises i upustas se u nepotreban dijalog po pitanju ovih stvari.Apsolutno ne razumijes nista i svojom gordoscu cinis sam sebe smijesnim.Nema nikakve kontradiktornosti,ISUS je jedini prijelaz u Carstvo Nebesko.Ostaje ti jedino da se tjesis kako ima druga mogucnost!!! Ja zelim da se svi ljudi spasu,da ti bude jasno.Ali dosao si kao i nekolicina tvojih kolega da se takmicite po pitanju vjere,jel bolja biblija ili kuran,jel znate vi vise ili mi znamo vise,prijatelju ne trebas dalje s ovime,sve je jasno.Niste dosli da kazete istinu nego da se utrkujete u ovoj dolini suza,i da namecete arapske gluposti hriscanstvu.Ja sam citao kuran i dosta mi je tih fundamentalnih nasilja,ili mozda toga tamo nema.I onda u ime Alaha dignes mac i koljes sljedbenike Knjige i Zidove,i to je dakle ono pravo???
Kako si ti divan poznavaoc islama, zaista svaki tvoj post odise agrumentima i zaista ti se divim!


Daj se probudi, vrati se u realnost, ne dici se da si nesto citao jer zaista i da je jesi citao, ili si zaboravio ili si ogradjen od moci shvatanja!

JankoX
21.09.2007., 16:34
Ovim postom nemam namjeru da opovrgnem da Biblija ništa na govori o Isusu, jer bi to bila glupost. Ima na hiljade dokaza koje govore o dolasku Mesiha/Mesije. Samo hoću da ukažem na to da Biblija ipak spominje Muhammeda!
Ponovljeni zakon 18:18

"Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Staviću Svoje riječi u njegova usta, da im kaže sve što im zapovijedim".

Ispravite me ako griješim ali ovo je objavljeo Mojsiju. Koliko ja znam jeste.

Jahve/Bog ovdje kaže "kao što si ti"
A koji je to prorok najsličniji Mojsiju?

Dakle pođimo od teze da su svi vjerovjesnici i poslanici propovijedali jednu istu vjeru. Od Adema/Adama a.s. do Muhammeda s.a.v.s.

Mojsije ima oca i majku. Muhammed, takođe, ima oca i majku.

Mojsije i Muhammed su oženjeni i imaju djecu.

Mojsije i Muhammed su prihvaćeni kao proroci u svome narodu, u njihovom životnom vijeku.Bez sumnje, Jevreji su Mojsiju zadali beskrajne brige gunđajući u divljini ali, kao nacija, prihvatili su Mojsija kao Božijeg Poslanika, koji je njima poslan. Arapi su, također, učinili Muhammedov život nemogućim. Veoma mnogo je pretrpio od njihovih ruku. Nakon 13 godina poslanstva u Mekki, morao je napustiti svoj rodni grad. Ali, prije njegove smrti, arapska nacija ga je u potpunosti prihvatila kao Allahovog verovjesnika.

Mojsije i Muhammed su donijeli nove zakone i pravila za svoje narode. Mojsije, ne samo da je dao deset zapovijedi Izraelcima, nego i veoma obiman obredoslovni zakon, radi upute svoga naroda.

Obojica, Mojsije i Muhammed, su umrli prirodnom smrću.

Daljeslijedi između njihove braće.

Otac izraelaca je Abraham koji je iamo dvije žene Saru i Hagar
SINU ŠTO MU GA RODI HAGARA NADJENU IME JISMAEL.' (Postanak, 16:15) a Sara rodi Isaka.
Ekvivalenti Jismaela i Isaka su Ismail i Ishak a.s. dok je Abraham Ibrahim a.s
Ako su Ismail i Ishak, obojica sinovi istog oca, onda su oni braća.
Potomci Isakovi/Ishakovi su, kao što e zna, jevreji, a potomci Ismailovi su Arapi. Arpi i Jevreji su Braća.
Al su prava braća ko Kain i Abel se vole:D
A Muhammed je Arap kojem se njegovo rodoslovlje može pratiti do samog Ibrahima.
Hajmo dalje...

Treći dio glasi: Staviću Svoje riječi u njegova usta, da im kaže sve što im zapovijedim"
Da vidimo Početak Kurana "U ime Boga, Milostivog, Samilosnog."
a to da je Objava došla na ovaj Dunjaluk iz njegovih usta nije ikakva tajna. Kao što vi volite reći da je on "autor" Kurana. A mi tvrdimo da je kroz njegova usta spuštena Objava.

Recite: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu,i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; Mi ne pravimo nikakve razlike među njima, i mi se samo Njemu pokoravamo."

(Kur'an, 2:136)


'ILI KAO KNJIGA KOJA SE DAJE ČOVJEKU KOJI JE NEPISMEN, GOVOREĆI: ČITAJ OVO, JA TE MOLIM, A ON ODGOVORI: JA NISAM UČEN'; ili po hrvatskom prijevodu Biblije: 'A dade li se kome ko ne zna čitati govoreći: Čitaj to! - On će odvratiti: Ne znam čitati (Izaija 29:12).
77. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

78. Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!
Kuran Ar-Rahman(55)

Literatura:
"Šta Biblija kaže o Muhammedu"
Ahmet Didaat

Evo što Isus kaže:
(Lk 9,23)
"Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi, toga će se i Sin Čovječji stidjeti kada dođe u slavi svojoj i Očevoj i svetih anđela."

Jimi7
22.09.2007., 05:46
Daj se probudi, vrati se u realnost, ne dici se da si nesto citao jer zaista i da je jesi citao, ili si zaboravio ili si ogradjen od moci shvatanja!

Preobratite se na krscanstvo vi zalutali sinovi pogresnog ucenja pogubnog po dusu? Kako ti se cini ova konstatacija Kobi?:s

KObi
22.09.2007., 10:40
Preobratite se na krscanstvo vi zalutali sinovi pogresnog ucenja pogubnog po dusu? Kako ti se cini ova konstatacija Kobi?
Nebulozna, vrati te se na pravi put, na pravu vjeru, vjeru naseg pretka Ibrahima, koji nije druge smatrao Bogu ravnim! A tebi ova? :)

uponocu
22.09.2007., 11:21
Naravno da se Muhamed spominje u Bibliji, i to na vise mjesta. Evo vam samo nekoliko primjera:

Cuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovcjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. (Mt. 7, 15)

Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge će zavesti. (Mt. 24, 11)

Jer će ustati lažne Kristovi i lažni proroci i činit će velike znake i čudesa, da zavedu, ako je moguće, iste izabranike. (Mt. 24, 24 - 25)

jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet (1. Iv. 4, 1)

:)

Jimi7
22.09.2007., 12:55
Stvarno bez da dalje konstatujem bilo sta na ovu teme samo da kazem da nema nebuloza niti nesigurnosti!Rijeci su napisane,zivot je stvaran i nema mjesta nikakvoj vrsti sale na ovu temu,Gospod je svoje kazao i to ce se ispuniti.Lazni proroci su vidljivi,vise nema potrebe za ovim govorima.

KObi
22.09.2007., 14:58
Stvarno bez da dalje konstatujem bilo sta na ovu teme samo da kazem da nema nebuloza niti nesigurnosti!Rijeci su napisane,zivot je stvaran i nema mjesta nikakvoj vrsti sale na ovu temu,Gospod je svoje kazao i to ce se ispuniti.Lazni proroci su vidljivi,vise nema potrebe za ovim govorima.
Allah je Jedan nema Boga osim Njega, a Muhamed je Njegov rob i Njegov Poslanik!

Jimi7
22.09.2007., 16:21
Allah je Jedan nema Boga osim Njega, a Muhamed je Njegov rob i Njegov Poslanik!

Jedan je Gospod Svevisnji i Sin Njegov Ljubljeni ISUS,robova nema u milostiva Gospoda covijece!!!Sve je to islam izokrenuo i izopacio,nema tu ispravljanja jer je islam vec izopacen i nije dat od Boga.Nezelim nikoga da uvrijedim i nije mi to cilj,ali pitam se dokle cete da lutate i trazite istinu? Ona je pred vama a vi zelite i samog Isusa da poslozite gdje mu nije mjesto,sine Ibrahimov ti nisi sin zakoniti njegov nego od hagare sluskinje Avramove.Bog obeca nasljedstvo zakonitom sinu Avrama (Isak) ili to nije jasno?Ako li vec islam prepisuje iz biblije i to prihvaca sto onda ne prihvaca sto je vec zapisano vec ispravlja i daje svoje misljenje,eto ti niza proturijecnosti.Isus govori o cistoj ljubavi,ta udaranja u prsa i klanjanje? Sta ce to Bogu koji sve ima i gospodar je nad svime zivime i svim dimenzijama?Osim toga,tamo negdje pominje se kao Muhamed u starom zavjetu ali njega zaista nigdje nema,i svako moze da tumaci to kako zeli ako mu se to svidja no istina je da njega niko nije predskazao.Ili da se ne kaze kako je on zivio i tudje zene otimao a pravio zakone za siromahe (svasta).Podneblje arapskog svijeta ocito je trebalo novu religiju i muhamed ju je uspio nametnuti,a pogledaj sta je i u ime islama napravljeno tijekom ovih stoljeca,mrznja,porobljavaje drugih i pokusaj nametanja u drugim podnebljima.Ako si citao Bibliju tad bi ti moralo biti jasno sta ces da pises, ne da prepisujes citate iz ajeta,jel to mi nista ne govori,ja bibliju dobro poznam i vidim kako je ona duhovno nacinjena.To sto su ljudi raznih denominacija iskrivili ili pokusali drugima nametati biblijske veze isto tako nije bilo dobro i to Bog nije blagoslovio.Isusa pronadji pa ces vidjeti sve ovo o cemu ti ja sada pisem,ne trazite sebi prolazna blaga jel je pravo blago u Gospodu.Isus nigdje sebe ne velica pred Stvoriteljem,vec kaze: OTAC i JA smo JEDNO.Niko ne dolaze "Meni" ako ga Otac Nebeski nije poslao,niko ne ide Ocu osim po "Meni",dakle Isus sam za sebe kaze tko je i nigdje ni jednom rijecju nije kazao da je On kao BOG,Isus govori ono sto mu Otac prenosi,Otac i Sin jedno su.Duhovnost u covijeka nije samo nabrajanje i prepiska,ono se zivi,a citajuci ove postove dolazim samo do jednog misljenja.Ono sto rece Gospod Isus obistinjava se,i mnogi ce lazni proroci doci posle Njega ne bi li uz djavosku pomoc srusili sto veci broj pravednika, odredjenih na spasenje od milostivoga i svedobrostivoga Boga,lijep pozdrav i mucni malo glavom kad vec pises svasta.:s slava Bogu na visini a ne zemlji mir ljudima dobre volje

Vojnik Gorčin
22.09.2007., 17:50
Hej ba nemoj tako, nama je nemoguće pojmiti sliku trojedinog Boga ili dvojedinog.

Allah zaista ima poseban odnos sa Isusom jer je začet uz pomoć Riječi koja je u Boga,
Isto tako ON ima poseban odnos sa Muhammedom a.s. kao što ga ima i sa MOjsijem i Abrahamom.

ali Kad već pričamo o Issa a.s. mi muslimani poštujemo i volimo tog čovjeka, jedino što mu mi odrićemo je da je on sudrug Bogu u stvaranju rastvaranjuitd.
Mi muslimani vjerujemo da je Jedino Bog bezvremen i vanvremen tj On je Prvi i sved drugo pa i Časni Issa a.s., Duh sveti , cijeli svijet- To su ppak samo Njegova stvorenja.
ne moraš se složiti sa ovim ali mi tako vidimo stvari
evo mi iftara odoh!:cerek:

KObi
22.09.2007., 18:54
Ako li vec islam prepisuje iz biblije i to prihvaca sto onda ne prihvaca sto je vec zapisano vec ispravlja i daje svoje misljenje,eto ti niza proturijecnosti.I
Samo navedi gdje je sta prepisano, odgovori na pitanje??
Gdje su proturjecnosti u Kur'anu ili u islamu?
Citaj!

Ili da se ne kaze kako je on zivio i tudje zene otimao a pravio zakone za siromahe (svasta).Podneblje arapskog svijeta ocito je trebalo novu religiju i muhamed ju je uspio nametnuti,a pogledaj sta je i u ime islama napravljeno tijekom ovih stoljeca,mrznja,porobljavaje drugih i pokusaj nametanja u drugim podnebljima.
Ajd ti meni odgovori iskreno: "Da li si ti ikada procitao ista o islamu od muslimana, ili te "levati" svecenik?"

Ako si citao Bibliju tad bi ti moralo biti jasno sta ces da pises, ne da prepisujes citate iz ajeta,jel to mi nista ne govori,ja bibliju dobro poznam i vidim kako je ona duhovno nacinjena.
Jedini si koji vidi kako je duhovno nacinjena, prosvjetli i nas i reci nam kako je to onda duhovno prosvjecena??

To sto su ljudi raznih denominacija iskrivili ili pokusali drugima nametati biblijske veze isto tako nije bilo dobro i to Bog nije blagoslovio.
Sta je blagoslovio, tebe? Ili te je opet svecenik neki blagoslovio?

Isusa pronadji pa ces vidjeti sve ovo o cemu ti ja sada pisem,ne trazite sebi prolazna blaga jel je pravo blago u Gospodu.
Koga da sada ja trazim, Isusa ili Gospoda?

Isus nigdje sebe ne velica pred Stvoriteljem,vec kaze: OTAC i JA smo JEDNO.
Ajd mi ovo molim te objasni! Ako su jedno je li svejedno koga da trazim?

Niko ne dolaze "Meni" ako ga Otac Nebeski nije poslao,niko ne ide Ocu osim po "Meni",dakle Isus sam za sebe kaze tko je i nigdje ni jednom rijecju nije kazao da je On kao BOG,Isus govori ono sto mu Otac prenosi,Otac i Sin jedno su.
Vidis kazes da su jedno a prije ih razvadjas, ma siguran sam da ni ti ne znas kome se molis?

Duhovnost u covijeka nije samo nabrajanje i prepiska,ono se zivi,a citajuci ove postove dolazim samo do jednog misljenja.Ono sto rece Gospod Isus obistinjava se,i mnogi ce lazni proroci doci posle Njega ne bi li uz djavosku pomoc srusili sto veci broj pravednika, odredjenih na spasenje od milostivoga i svedobrostivoga Boga,lijep pozdrav i mucni malo glavom kad vec pises svasta. slava Bogu na visini a ne zemlji mir ljudima dobre volje
Cekaj, ko vise hvali Boga od muslimana, kome je naredjeno da se 5 puta dnevno njemu klanjaju kao dokaz ljubavi prema njemu?? Ti sigurno nisi jos odrastao!

Nego ajd ti meni odgovori na pitanja, nemoj samo reci da ja to ne shvacam?!?!?!

Jimi7
22.09.2007., 20:12
Naravno da ti treba odgovoriti kako zasluzuje da dobijes odgovor :s
Kad sam se ukljucio u ovakav razgovor moja je primarna misao bila da zaista razmjenimo korisno.No kazem ti Kobi citao sam Kuran i nevidim u njemu nista dobro,dapace on je iskrivljen do mjere da ga citaoc koji uzdise nad njime dozivljava u pogresnom smislu a ne istini.Dolazis sa osnovnim ciljem da kazes kako je "Knjiga" dosla na red da ju druga (Kuran) zamjeni jer je druga knjiga prava a ova nije prava.Ovo ti ne prolazi jer ne pije vodu,tko je god citao kuran zna o cemu ja pricam.Nije to nikakva obrana hriscanstva jer za tim nema potrebe,Isus jeste glava i zvijezda vodilja,Izbavitelj i Spasitelj,pronadji ikoga drugoga koji moze tvoj zivot samo za lakat da produlji,pronadji bilo koji smisao u duhovnom smislu a ne mehanickoj retorici,pa mi kazi sta si skonto!.Problem lezi u drugacijem vjerovanju u Islamu,puno toga trazi da pobije sina Bozijega i to se nikako ne moze prihvatiti.Sin svog Oca u svemu besprimjerno voli i nicime se Isus ne uzdize,Njega sam OTAC nebeski uzdize,jer ne kaze uzalud Isus "Otac i ja smo jedno".Problem je u komunikaciji srca i duse jel je to ljudima tesko prihvatljivo.Niko Boga svevisnjega ne zeli izravnati sa nicime Kobi vec je rijec o tome da je ISUS bio u samom Ocu prije svih svijetova i radio svijetove sa Ocem!!!.Isus jest Gospodar kojemu ce se na sudu pokloniti sva plemena od postanka svijeta ili se ja varam,pomozi mi pa mi kazi???!.
Isus jest jedina mjerodavna reakcija zivota na svaku promjenu a ne kojekakve pisane rijeci jednog nazovi proroka koji dolazi i odlazi a da se nista znacajno nije desilo.Isus jest taj koji ce opet doci u odredjeno vrijeme,i kad vas bude pitao sto ste Ga tako gledali vi mu kazite Allah je tako naredio!Mislim,valjda ces imati odgovor na to.Ili ce Isus prema kuranu da kaze da su hriscani lazno Njega nazvali Bogom a On sam se nikad nije tako nazvao? Onda ce Allah da kaze Isusu da je On to znao.Ili da Isus nije bio razapet nego je sjena njegova razapeta,i jos puno toga ima da ne nabrajam jer je smijesno.

Cjelo vrijeme ja sam ustrajan u tome da osim Isusa nema drugi spasitelj,sto tebe tu plasi ili sto te boli druze?Nikakva druga knjiga ne moze na ovim prostorima donijeti mira,jel kao sto Kuran nije donijeo mira muslimanskom svijetu diljem planete,ne moze apsolutno niti u ovim krajevima.Vjera je duboka stvar; Ona je poseban cin u zivotu covijeku,ako se podje sa pogresne strane moze da uprospasti covijeka. Sad zamisli da vi sad svoj Islam dovedete npr u Bosnu ili ostale drzavice,koji bi tu mogo nastati smisao.Dzaba vama da vam neko ukazuje na ovo,vi i dalje mislite da ste potpuno u pravu,nece vam pomoci nikakvo pisanje nemuslimana na forumu jel vi tocno znate zasto ste dosli.Ali ta vrsta moze koristiti samo vama nikako drugima.Sta je u tome dobro neka prosudi onaj koji je citao ili ce citati kuran,pa neka kaze sta je osjetio dok je citao tu knjigu.:s

Mogu samo da kazem da je ovaj razgovor neplodnosan i to iz samo jednog razloga.Ja nisam dosao na forum da govorim o drugim prorocima ili vjerama,samo govorim istinu.To sto neko nemoze nikako da je prihvati to je njegov problem jer ostaje da zivi u svojoj zabludi.Vi Gospoda Isusa ne dozivljavate kao hriscani i tvrdite da ste u pravu kad kazete da je to na vas nacin tocno.Kazem vam dokle se ljubav u srcu covijekovom ne rodi da prepozna istinu nema ni spasenja.Da je ISUS htio da posle njega dodju proroci,oni bi dosli.Ali oni su dosli (nazovi*) u arapski svijet.Politikanstvo arapskog svijeta dovelo je politizacije islama i kurana.Prodor sejtana u taj svijet rezultat je pogubne dusegubne vjere koja se ne moze nazvati spasonosnom.To ne znaci da su muslimani losi ljudi; Naprotiv,zanimljiv narod i onaj ciji su geni upravo od srba ili hrvata i tako ih ja dozivljavam,kao prijatelje.To sto je poturcivanje bacilo prokletstvo na ove krajeve jeste druga dimenzija.Dakle ako mislis da je to sto ti vjerujes dobro ti zivi po tome i ne trazi ovdje da ti neko kazuje da ili ne.Ili vjeruj ili ne vjeruj,odredi se sta zelis.Ja ti ne mogu pomoci,ja sam hriscan koji zivotom svojim vjerujem u Isusa i nedam se smesti nicime.Bilo bi i tebi dobro da razmislis o svom zivotu i svojoj vjeri jos jednom.Ili ces mi reci da je i ovo o Isusu sve lazno i biblija sva kriva?

JankoX
22.09.2007., 20:45
Otac ljubi Sina
i sve je predao u ruku njegovu.
Tko vjeruje u Sina,
ima vječni život;
a tko neće da vjeruje u Sina,
neće vidjeti života;
gnjev Božji ostaje na njemu.

Jimi7
22.09.2007., 21:02
Janko jesi li ziv prijatelju :)

kul sum
23.09.2007., 12:48
hmm.isto kao sto ti JIM cvrsto vjerujes u bibliju,isusa...isto tako muslimani vjeruju u kur an,Muhammeda*vjeruju i u isusa ali ga smatraju covjekom kao sto smatraju i Muhammeda a ne Bogom,jer je Bog jedan i smatraju da je Bog iznad toga da mu je potreban sin,smatraju da je biblija izmijenjena,sto stvarno stoji,na pocetku i jeste bila ispravna ali se vremenom mijenjala,jer su ljudi izbacivali stvari koje im bas i nisu lezale,dan danas imas vise verzija biblije,dok kur an ostaje isti ma koji uzeo vidjet ces da nijedan harf ne fali,od kako je nastao pa do danas..

Ponavljam kako ste vi krscani ubijedjeni da ste na pravom putu,i da su ostali zalutali tako i muslimani gledaju na islam i na bibliju..svako ima svoja ubjedjenja i svoje argumente,takodje svakome je data slobodna volja i izbor,pa nek ko vjeruje u sta hoce,stvar izbora...

KObi
23.09.2007., 16:07
No kazem ti Kobi citao sam Kuran i nevidim u njemu nista dobro,dapace on je iskrivljen do mjere da ga citaoc koji uzdise nad njime dozivljava u pogresnom smislu a ne istini.
Citao si pokusaj prevoda Kur'ana, Kur'an je samo na arapskom. Mada ti i to ne vjerujem, jednostvano da si citao ne bih sada ovdje iznosio razne gnusope tipa 'Kur'an prepisao iz Biblije?!!
Dolazis sa osnovnim ciljem da kazes kako je "Knjiga" dosla na red da ju druga (Kuran) zamjeni jer je druga knjiga prava a ova nije prava.Ovo ti ne prolazi jer ne pije vodu,tko je god citao kuran zna o cemu ja pricam.Nije to nikakva obrana hriscanstva jer za tim nema potrebe,Isus jeste glava i zvijezda vodilja,Izbavitelj i Spasitelj,pronadji ikoga drugoga koji moze tvoj zivot samo za lakat da produlji,pronadji bilo koji smisao u duhovnom smislu a ne mehanickoj retorici,pa mi kazi sta si skonto!.
Ne, dosla je da ispravi ono sto su ljudi vremenom isrivili! U koju ti Bibliju vjerujes? Tvoji odgovori uopste nemaju nikakve argumentacije, puni su oni koji ovo oni koji ono, glupost! Isa a.s. je samo Allahov Poslanik, odabrani kojeg ja volim i postujem i cekam! :)

Problem lezi u drugacijem vjerovanju u Islamu,puno toga trazi da pobije sina Bozijega i to se nikako ne moze prihvatiti.Sin svog Oca u svemu besprimjerno voli i nicime se Isus ne uzdize,Njega sam OTAC nebeski uzdize,jer ne kaze uzalud Isus "Otac i ja smo jedno".Problem je u komunikaciji srca i duse jel je to ljudima tesko prihvatljivo.Niko Boga svevisnjega ne zeli izravnati sa nicime Kobi vec je rijec o tome da je ISUS bio u samom Ocu prije svih svijetova i radio svijetove sa Ocem!!!.
Problem lezi u ispravnom vjerovanju kojeg vi nemate! To sto ti govoris nema uporista ni u Bibliji, to su ljudi poslije poceli tako da tumace!! Nigdje se ne govori u Bibliju da je Isa a.s. ucestvovao u stvaranju, to su zablude ljudi. Nastale na pocetku iz ljubavi prema Isa a.s. kojeg su htjeli uciniti Bogom, sto on to nije!
Nevjernici su oni koji govore: "Bog je – Mesih, sin Merjemin!’ A Mesih je govorio: "O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah ćemo ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći. (Kur'an)
Mada tebi nista ne znace rijeci iz Kur'ana, moj ti je savjet da razmislis o njima i da procitas Kur'an!

Isus jest Gospodar kojemu ce se na sudu pokloniti sva plemena od postanka svijeta ili se ja varam,pomozi mi pa mi kazi???!.
Varas se, Allahu je nezavisan o bilo kome. Isa a.s. je samo Poslanik koji je medju odabranima i on ce predvoditi svoj narod na Sudnjem danu!

Isus jest jedina mjerodavna reakcija zivota na svaku promjenu a ne kojekakve pisane rijeci jednog nazovi proroka koji dolazi i odlazi a da se nista znacajno nije desilo.
Sad treba da uzmes povijest i da citas o zivotu Muhameda s.a.v.s, sve se bitno promjenilo. Nauka, sve...

Isus jest taj koji ce opet doci u odredjeno vrijeme,i kad vas bude pitao sto ste Ga tako gledali vi mu kazite Allah je tako naredio!
Naravno da ce doci i potvrdit ce da nije Bog kao sto nas Kur'an obavjestava!
A kada Allah rekne: "O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: ’Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!’" – on će reći: "Hvaljen neka si Ti! Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; Samo Ti jedini sve što je skriveno znaš. (Kur'an)

Mislim,valjda ces imati odgovor na to.Ili ce Isus prema kuranu da kaze da su hriscani lazno Njega nazvali Bogom a On sam se nikad nije tako nazvao? Onda ce Allah da kaze Isusu da je On to znao.Ili da Isus nije bio razapet nego je sjena njegova razapeta,i jos puno toga ima da ne nabrajam jer je smijesno.
Ranije sam ti naveo kur'anski citat! Tebi je smjesno, a meni je sasvim logicno!
Cjelo vrijeme ja sam ustrajan u tome da osim Isusa nema drugi spasitelj,sto tebe tu plasi ili sto te boli druze?Nikakva druga knjiga ne moze na ovim prostorima donijeti mira,jel kao sto Kuran nije donijeo mira muslimanskom svijetu diljem planete,ne moze apsolutno niti u ovim krajevima.
Allah je taj koji upucuje, Isa a.s. nema nista s tim. On odlucuje kad ce nekoga uputiti a kada ne! Isa a.s. je samo Njegov Poslanik! Kur'an je slava nas muslimana i nasa je dika.
A tebi evo kur'anskog izazova, ako si upravu!

A oni govore: "On ga izmišlja!" Reci: "Pa, dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena, i koga god hoćete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite."


Oni poriču prije nego što temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došlo ni tumačenje njegovo; tako su isto oni prije njih poricali, pa pogledaj kako su nasilnici završili!

A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite.
Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. (Kur'an)

KObi
23.09.2007., 16:37
Vjera je duboka stvar; Ona je poseban cin u zivotu covijeku,ako se podje sa pogresne strane moze da uprospasti covijeka. Sad zamisli da vi sad svoj Islam dovedete npr u Bosnu ili ostale drzavice,koji bi tu mogo nastati smisao.Dzaba vama da vam neko ukazuje na ovo,vi i dalje mislite da ste potpuno u pravu,nece vam pomoci nikakvo pisanje nemuslimana na forumu jel vi tocno znate zasto ste dosli.Ali ta vrsta moze koristiti samo vama nikako drugima.Sta je u tome dobro neka prosudi onaj koji je citao ili ce citati kuran,pa neka kaze sta je osjetio dok je citao tu knjigu.
Vjera je kod nas muslimana sve, vlast, zivot, sve! Nas Poslanik s.a.v.s je prenjeo nama sustav od rodjenja do smrti svaku dijelic. Pa cak kako se ponasati kad se tek rodi itd. Ja sam skoro siguran da ga ti nisi citao, samo znas nesto od svecenika svojih! Pusti se toga, Kur'an u ruke pa procitaj, pa onda tek donosi sud! Ne mislimo mi da smo upravu, mi smo sigurni da jesmo (insaAllah)!
Nastao bi smisao zivota, tek tada!

Mogu samo da kazem da je ovaj razgovor neplodnosan i to iz samo jednog razloga.Ja nisam dosao na forum da govorim o drugim prorocima ili vjerama,samo govorim istinu.To sto neko nemoze nikako da je prihvati to je njegov problem jer ostaje da zivi u svojoj zabludi.
Kako ce biti plodonosan kada ne prihvatas drugacije i kada nameces, bez dokaza ono sto govoris. Izbjegavas moja pitanja, nisi do sada odgovorio ni na jedno!!!!
Mi muslimani ne izdvajamo Bozije Poslanike, mi to nemamo pravo, a ti si dosao da govoris "istinu" u koju nisi ni ti ubjedjen, da jesi, znao bi odgovor na moja pitanja!

A sta je dokaz da si upravu, osim tumacenja tvoga svecenika??

Vi Gospoda Isusa ne dozivljavate kao hriscani i tvrdite da ste u pravu kad kazete da je to na vas nacin tocno.Kazem vam dokle se ljubav u srcu covijekovom ne rodi da prepozna istinu nema ni spasenja.
Upravu si, dokle god se ne probudis i vidis da je samo Allah Bog i da nema sina, lutat ces u zabludi!

Da je ISUS htio da posle njega dodju proroci,oni bi dosli.Ali oni su dosli (nazovi*) u arapski svijet.
Ne odlucuje o tome Isa a.s., on je samo covjek, Poslanik, o tome odlucuje Allah dž.š. koji je sve stvorio!!!

Po tebi Bog :ima pretke (Matej,1:1), ima spol (Luka, 2:21), sisa mlijeko (Luka, 11:27), ima rodno mjesto (Matej, 2:1), ima zanat (Marko 6:1, Matej, 13:54), ima prijevozno srestvo (Matej, 21:5; Ivan,12:14), jede hranu i pije alkohol (Matej,11:15; Luka, 7:34), on je siromasan(Matej 8:20)??
On ide i skruseno moli:
Rano ujutro, dok je jos bio mrak, ustade i iziđe te ode na samotno mjesto, i tu je molio!Marko 1:35
On je iskreni sljedbenik:
Isus je bio posten građanin, i bio je odan caru:"Podajte caru carevo, a Bogu Božije." Matej 22:21 "Zar vaš učitelj ne plača hramskog poreza!" "Plaća", odgovori?????
Bilo bi pozeljno da mi odgovoris??


Politikanstvo arapskog svijeta dovelo je politizacije islama i kurana.Prodor sejtana u taj svijet rezultat je pogubne dusegubne vjere koja se ne moze nazvati spasonosnom.
Zar je tada bilo politike??????? Opet tvoja glupost??

To ne znaci da su muslimani losi ljudi; Naprotiv,zanimljiv narod i onaj ciji su geni upravo od srba ili hrvata i tako ih ja dozivljavam,kao prijatelje.To sto je poturcivanje bacilo prokletstvo na ove krajeve jeste druga dimenzija.
:rofl: :rofl: Nije prokletsvo nego ljepota zivljenja!

Dakle ako mislis da je to sto ti vjerujes dobro ti zivi po tome i ne trazi ovdje da ti neko kazuje da ili ne.Ili vjeruj ili ne vjeruj,odredi se sta zelis.
Dakle, sve tvoje vjerovanje se svodi na praznu pricu:" Ako hoces uzmi, ako neces ne moras?" Ja osjecam svaki dan po pet puta cak i puno puno vise da mi je dobro, jer sam stalno "konektovan", a pitam li se sta je sa onima koji su to samo nedjeljom? :confused:

Ja ti ne mogu pomoci,ja sam hriscan koji zivotom svojim vjerujem u Isusa i nedam se smesti nicime.
Allah dž.š. odredjuje sta on hoce!! Ti tu nemas uticaja!! Vjeruj mi! Ranije sam ti dao pitanja da me uvjeris u to sto ti vjerujes, pa mi ih odgovori!

Bilo bi i tebi dobro da razmislis o svom zivotu i svojoj vjeri jos jednom.Ili ces mi reci da je i ovo o Isusu sve lazno i biblija sva kriva?
Pa razmisljam svaki dan nekoliko puta, i kazem ti da mi je predivno! Islam je ljepota zivljenja! :) A ja tebi kazem da malo vise citas objektivne knjige i studije, nemoj nikoga slijepo slijediti, nego lijepo knjige u ruke i polagano! Ako budes iskren, naci ces istinu!!!

Jimi7
24.09.2007., 00:10
Vidi,jel ti zelis dokaz o vjeri od mene??? Ako smatras da je Biblija nedorecena ili lazna nemas potrebe onda da trazis misljenja jer je lazna i zalutala.Ako si toliko siguran u to sto vjerujes onda nema potrebe ovdje da postavljas pitanja sta ko govori o vasoj vjeri,jel inace izgledas mi kao onaj koji sumnja u svoje i nije mu dosljedan.Od jutra do mraka ces mi valjda to ponavljati jeli :) ? Nekontam ja tebe prijatelju,sta bi ti sad da ti se dogodi na ovom mjestu,dal da ja padnem na koljena i kazem "e jesi me stvarno naucio pamet"???Ili da nastavim polemisati nepotrebno.Jel gledaj nije problem sto ti vjerujes u islam i cijenis svoj kuran,radi to i dalje.Cim si postavio pitanje poredjenja i sta ko misli o cemu vec si dosao ne sa casnom namjerom nego da isprovociras one koji se nimalo nece sloziti sa tvojom konstatacijom,sta je najgore ti si ubijedjen da si u pravu (cijenim tvoje pravo)!Je li to zaista tocno tj jeli to istina o kojoj tragaju ljudi vjere to je vec druga stvar.Za mene to nema smisla i zato sam ti odgovorio vec nekoliko puta da se vjera ne postizava udaranjem u prsa i naricanjem od jutra do mraka.Ako zaista volis svoje,tad ti kazem voli i dalje,ali ne siri svoj nauk bez veze,on je samo arapskom svijetu vazan al drugdje kome on sluzi???,To nema ni smisla a i prozirno je i jadno.Ako je to puno toga sto je ISUS GOSPOD kazao u Bibliji netacno onda ste vi s pravom ovde dosli kao promjenitelji rijeci Bozije,ali tako ste vi zavedeni i neznate sto cinite jer mjerite djela Gospodnja,tada jao vama jer ste odbacili kamen ugaoni!.Pogledaj sad malo svoje postanje i razgovor samnom,nasilu bi da iznosis kuran spise a dobro znas da to meni nista ne znaci,jer ne vjerujem ja u to,zato ja vjerujem samo uIsusa ostalo sto je doslo posle Njegovog odlaska Bogu Ocu Tvorcu nije od Boga,sam Gospod Isus na to je upozorio i dal sad da mu ja proturijecim na to?.Koliko ce trebati da protekne taj period pa da mnostvo ljudi ne uzme Bibliju u ruke,i ne procita ju duhovnim ocima a ne moje tvoje-sistemima.Zaista kako sam Gospod kaze "Ovo je moj Sin ljubljeni" ja nemam sta da nadodam,jer ako sta iskrivim ili nadodam na ove rijeci sile Gospod,Bog nas Svevisnji sudice mi po rijecima mojim.Necu dodati ni oduzeti nista,,necu ni na tebe krive misli poticati kao i na ostale,ja ne raspolazem sa nicime osim sa ljubavi koju mi je Bog darovao,ja svoje poznam i volim,a tebe ko covijeka postujem,al vjera tvoja meni nije potrebna.Hriscanstvo je moje opredelenje,cista sloboda,bez nasilja ili rijeci koje su preopasne da bi bile izgovarane tek tako od oka subjektivno.Isus sam za Sebe kaze "Ja i Otac smo jedno" ili "Niko ne dolazi Ocu osim po meni..." ili "Niko ne dolazi Ocu ako ga Ja nisam poslao" itd itd.Dakle o cemu sad mi dalje da razglabamo na ovu temu,sve je zapisano,rijeci su izgovorene i Gospod je svoje kazao.Zar i posle ovoga treba covijek hriscan da preuzme vas nauk i da se odrece svoga Spasitelja,jer ste ga vi za obicnog covijeka proglasili na temelju prorokovanja covijeka zvanog Muhamed????Vidis,to nemoze pravi iskreni vjernik jel je i smrt bolja nego izdaja prijetvornicka!!!.Neznam kako ti samo na pamet pade ovaka tema,ja vidim da nisi pokrenuo svoje mozgovne resurse na dobro nego na svoj EGO koji te pokrece,apsolutno nemas pojma sta pricas i nisi u stanju razumijeti najobicniji razgovor koji ja poticem iskreno i iz dubine jednostavnosti svog skromnog zivota.Dazaba tebi objasnjavat,jel ti kazes da mene ne kontas pa sta ja da ti sad kazem.Ako si toliko napredovao a ne razumijes moje odgovore tad bolje ne pisi nista vise i posveti se npr poeziji,ili otvori skolu kakvu i skoluj ljude na svoj nacin :zubo: .Ne shvatam odakle ti ta energija da se razmeces vjerom a nisi u stanju upotrijebiti svoje jednostavne rijeci da nesto valjano kazes.Pusti kuran,pusti vjeru,hajde kazi svojim rijecima sta mislis jarane ili cu morati nabaviti prevodioca hehe e bas me nasmija,zelim ti ugodne trnutke razmisljanja,nadam se da cemo zavrsiti ovu "potrosenu" temu i da ces se posvetiti vjeri jos dublje nego inace.Uzivaj ako mozes u svojoj idili i ne tracaj vise slobodno vrijeme na to sta ko o kome pise.Sad kad imas moj zadnji odgovor a mislim da nema smisla oduzimati dragocjeno vrijeme na objasnjavanje po 100 puta za jedno te isto,posveti se izucavanju cega god hoces,ako ti se ukaze prilika procitaj poslanice i Jevandjelja,procitaj Otkrovenje Jovanovo ali pazi da i ono nije lazno,ili u svakom slucaju nastavi zivjeti svoj zivot u svom uvjerenju vjere,ja ovdje sigurno necu na forumu postaviti post sta Biblija govori o Kuranu ili obrnuto.Moglo bi se desiti da onaj ko se toga ozbiljno ulovi citati pocne shvacati sta smo nas dvojica to pisali i na sta je to ispalo!!! Lijep pozdrav i mir ti od Isusa Sina Boga Zivoga.:) od Onoga kojemu ce se pognuti sva plemena od postanka svijeta, od Onoga kojemu je Otac predao kljuceve spasenja i vlast nad svim dimenzijama, i da zavrsno samo kazem i kleknem i odam svaku cast,slavu,blagoslov i poklonjenje Gospodu Bogu u Presvetoj Trojici,u sve vijekove vjekova.Amin.

Jimi7
24.09.2007., 00:41
....Ponavljam kako ste vi krscani ubijedjeni da ste na pravom putu,i da su ostali zalutali tako i muslimani gledaju na islam i na bibliju..svako ima svoja ubjedjenja i svoje argumente,takodje svakome je data slobodna volja i izbor,pa nek ko vjeruje u sta hoce,stvar izbora...

Dao Bog da se svima oci otvore i da istina jednom za svagda pocne zivjeti u svima nama,ljudima svih opredjeljenja i svake razlicitosti.Neka svako zivo bice velica i hvali Gospoda i neka ne mjeri covijek covijeka kao sto mi gresni mjerimo jedan drugom,puno puta i bez veze,nepromisljeno i nepotrebno.Lijep pozdrav

Yeni Bazar
24.09.2007., 00:50
Dokazi da je Biblija prepuna proturijecnosti, grjesaka i iskrivljenja
1. Neslaganja u imenima i broju Benjaminovih sinova:
U Prvoj knjizi ljetopisa (7:6)stoji:
"Benjaminovi sinovi: Bela, Beker i Jediael, njih trojica"
U Prvoj knjizi ljetopisa (8:1-2)
"(1)Benjamin rodi prvenca Belu drugog Asbela, treceg Ahraba(2) cetvrtog Nohu i petog Rafu"
U knjizi Postanak(46:21)
"Sinovi Benjaminovi: Bela,BEker,Asbel,Gera,Naaman,Ehi,Ros,Mupim,Hupim i Ard..."

Kako moze u knjizi koja od Gospodara svjetova dolazi imati ovoloko kontradiktornosti?
Ima jos:)
Problem je sto mi je mucno da navodim sve stihove pa cu samo nabrojati jos neke kontradiktornosti:
Kontroverza u broju izraelskih i judejskih boraca, u vijesti o Gad Eraja,Neslaganja po pitanju kralja Ahazija u vrijeme njegovog ustolicenja, neslaganje o broju ptica i stoke koja je uzeta u Nuhovu a.s. ladju (Nojeva barka), neslaganje o porijeklu Isa a.s, i jos puno puno:)
Krscani vjeruju da je i trojstvo i vjerovanje u jednog Boga istina. Medjutim, ako postoji istinsko trojstvo postoji i istinsko mnostvo, istovremeno iscezava istinska jednoca i nemoguce ju je utvrditi. U suprotnom bi ttrebalo spojiti dvije suste suprotnosti. Onaj ko vjeruje u trojstvo ne vjeruje u jednog Boga. Isa a.s. je bio covjek jer je jeo, pio, spavao i izvrsavao fizioloske potrebe( Bog da ovo radi?!!!) Uzvisen je Allah iznad onih koji o njemu i robu njegovom odabranom lazi govore....
U Evandjelju po Marku je receno:
"Sto se tice onog dana i casa, o tome noko nista ne zna, ni andjeli na nebu, ni Sin, vec jedino Otac."
Ova izjava pobija ucenje o trojstvu i bogolikosti Isaa a.s. jer ogranicava znanje o Sudnjem danu samo na Allaha, iskljucujuci da bilo ko sta drugi o tom zna...

U Evandjelju po Mateju (27:46 i 50) je receno:
(46) Oko devetog sata Isus povikajakim glasom: Eli,Eli! Lema sabakthani- a to znaci: Boze moj, Boze moj! Zasto si me ostavio?(50) A Isus opet povika jakim glasom i ispusti dusu"
Da je Isus Bog ne bi trazio pomoc od drugog Boga....

U Matejevom jevandjelju je receno:
"Blago mirotvorcima jer ce se zvati sinovi Boziji!
A ja vam kazem ljubite svoje neprijatelje, i molite za one koji vas progone kako bi ste postali sinovi svoga Oca nebeskog"
"Vi ponavljate djela oca svoga. Odgovorise mu: Mi nismo rodjeni iz preljuba. Mi imamo samo Boga za oca. Isus im rece: Kad bi Bog bio vas otac mene bi ste ljubili......
Vi imate djavola za oca i hocete da vrsite zelje oca svog...jer u njemu nema istine"

Otac im u doslovnom smislu nije niti Bog niti djavo vec se misli na to cije naredbe slusaju i kome su pokorni.... U pitanju je samo simbolika....
Kad ce te to shvatit...

A u Islamu iz predostroznosti se ne smije to reci ni simbolikom jer kako se iz vaseg primjera vidi bukvalno ste sve shvatili i debelo zalutali....

E zbog ovoga je bila potreba dolaska Muhammeda a.s. sa Kur`anom-istinskom Allahovom rijeciju bez mahane i kontradikcija....Zbog onih iskrenih medju vama sto su bili da se iz zablude izvuku

HVALA ALLAHU ZA MUHAMMEDA A.S. SVAKADA I KAD SMO MI OD UMMETA NJEGOVA.

SELAM NA ISKRENE ROBOVE ALLAHOVE I DA NAS OD ZABLUDE SACUVA

Putnick
24.09.2007., 00:54
Dao Bog da se svima oci otvore i da istina jednom za svagda pocne zivjeti u svima nama,ljudima svih opredjeljenja i svake razlicitosti.Neka svako zivo bice velica i hvali Gospoda i neka ne mjeri covijek covijeka kao sto mi gresni mjerimo jedan drugom,puno puta i bez veze,nepromisljeno i nepotrebno.Lijep pozdrav

Amin. ;) Zaista je ovaj topic nepotreban, i ne moze biti nikakvo merilo ni muslimanima, ni nemuslimanima.
Sa Islamskog stanovista Biblija je dosta izmenjena, i izgubila je svoj legitimitet sledecom Bozijom Objavom, pa se samim tim ne moze uzimati kao dokaz, a sa Krscanske strane u njoj nema ni reci o Poslaniku Muhamedu a.s. i predstavlja rijec Isusa kao spasenje za cijelo covecanstvo.
Dakle, samo presipanje iz supljeg u prazno, pa bi mozda moderatori trebali razmisliti o tome, da stave LOCK na ovaj topic.

dushica
24.09.2007., 01:20
Kako moze u knjizi koja od Gospodara svjetova dolazi imati ovoloko kontradiktornosti?


Kako taj isti Gospodar svjetova za koga uporno tvrdite da je sveznajuci i da za njega vreme nema znacenja nije znao da ce mojsijevi zakoni biti ljudskom rukom menjani, pa posla isusa, al kad je poslo isusa znao je da ce posle morati slati i Mohameda da prenese njegovu poruku. A sto odmah nije poslo mohameda i Kuran, nego stvori 3 razlicite skole oko kojih se poubijase? e to je tebi logicno? ti tu ne vidis kontradiktornost? u bibliji isus kaze mnogi lazni proroci ce posle njega doci. tvoj gospodar svjetova nije znao da ce hriscanski vernici uzeti bibliju za istinu i iskreno verovati u sveto pismo i te reci isusove? ili je hteo da se poigrava sa ljudima iz dosade?

Yeni Bazar
24.09.2007., 02:08
Kako taj isti Gospodar svjetova za koga uporno tvrdite da je sveznajuci i da za njega vreme nema znacenja nije znao da ce mojsijevi zakoni biti ljudskom rukom menjani, pa posla isusa, al kad je poslo isusa znao je da ce posle morati slati i Mohameda da prenese njegovu poruku. A sto odmah nije poslo mohameda i Kuran, nego stvori 3 razlicite skole oko kojih se poubijase? e to je tebi logicno? ti tu ne vidis kontradiktornost? u bibliji isus kaze mnogi lazni proroci ce posle njega doci. tvoj gospodar svjetova nije znao da ce hriscanski vernici uzeti bibliju za istinu i iskreno verovati u sveto pismo i te reci isusove? ili je hteo da se poigrava sa ljudima iz dosade?
Slati su razliciti poslanici u razlicitim vremenima od Adema a.s., preko Nuha a.s., Sulejmana a.s., Ibrahima a.s., Musaa a.s., Isaa a.s., i na kraju je Muhammed a.s. kao pecat poslanika najveci medju njima miljenik Allahov(imalo je oko 124 000 vjerovjesnika ja navedoh najpoznatije)... Poslanici su slati prema ljudskom trenutnom razvitku i napretku... Slat je jedan od njih da bi ih opominjao...
Naravno da je Allah znao da ce sljedbenici Isaa a.s. zalutati kao sto su i vecina sljedbenika Musaa zalutali, pa i Nuha(Noja), al oni iskreni naravno nisu...
Svi poslanici su pripovedali jednu vjeru(vjerovanje u tewhid-monoteizam cisti) samo su se zakoni mijenjali po potrebi i zrelosti ljudi...
Na primjer u zakonu koji je Musi a.s dat stoji:Oko za oko, zub za zub... Isa a.s prenosi:Ako ti neko samar udari pruzi mu drugi obraz...A Muhammedu a./s je dato da mozemo da uzvratimo istom mjerom al da nam je bolje da oprostimo da bi Allah nama oprostio...
Objasnjenje na tvoje pitanje stoji u hadisu Muhammeda a.s:" Jevreji su se podijelili u 71 skupinu, krscani u 72 a moji sljedbenici u 73 ce se podijelit od kojih ce 72 u Dzehennem(Pakao) a samo jedna u Dzennet(Raj). Ispravni ce bit samo sljedbenici mojeg sunneta(prakse) i dzemmata koji se budu drzali(koji se budu iskreno zajednice svoje drzali)"
Priroda vecine ljudi jeste takva da mijenja stvari kako njima odgovara i da ih konta tako, pa ako je neko bio ispravan i iz ljubavi naslikao Isaa a.s. nastao je problem poslije njega kad su se ljudi tome klanjali... Zbog toga je u Islamu zabranjeno slikanje portreta, pogotovo Muhammed a.s nije dozvolio da se on naslika...
Allah je obecao da ce Kur`an cuvat do Sudnjeg dana...
Iskreni jevreji do pojave Isaa a.s su bili ispravni a ko ga nije za zivota prihvatio a CUO JE ZA NJEGA propao je. Svi sljedbenici Isaa a.s do Muhammeda a.s koji su iskreni bili uspece, a kad se pojavio Muhammed a.s duzni su bili prihvatiti ga SEM ONIH KOJI NISU CULI ZA NJEGA....
Mudrost Allahova je u tome da se sve to tako odvija... Iskreni ce istinu nac...
MI VOLIMO ISA A.S. ZASIGURNO I POSTUJEMO GA I BLAGOSLOVE NA NJEGA I MIR DONOSIMO I VOLELI BI DA BUDEMO U DRUSTVU NJEGOVOM NA ONOM SVIJETU( A KO DOCEKA I OVOM JER CE SE ON VRATIT NA ZEMLJU DA ISTINU O SEBI KAZE)....
Nije mi cilj da provociram nikog al sam duzan cinjenice rec pa ko se nadje...

PRELASKOM U ISLAM NE PRESTAJE SE SLIJEDIT ISA(ISUS) VEC CE SE JOS VISE ISPRAVNO ZAVOLJET I DAT MU SE VISOKO ZASLUZENO MJESTO U SRCU
SELAM ALEJKUM(NEKA JE BOZIJI MIR NA VAS)

Yeni Bazar
24.09.2007., 02:27
Sjetih se sad jedne predaje o Isau a.s.:cerek:
Putovao je Isa a.s i sreo skupinu ljudi kako place i moli Allaha, pa im je On a.s prisao i pitao zbog cega su u tom stanju, na sta su oni odgovorili da ih je strah kazne Allahovo zbog grijeha njihovih pa su zato takvi. Isa a.s ih je obradovao da ce ih Allah sacuvati i spasiti od Dzehennema.
Poslije je naisao na drugu skupinu koja koja jos vise plakala i spominjala imena lijepa Allahova. Isa a.s. ih je pitao zbog cega su takvi na sta su mu oni odgovorili da zude za ljepotama Dzennetskim(Rajom), pa im je Isa rekao da ce im Allah Dzennet dat.
Kasnije je naisao na trecu grupu koja je bila u najvisem ashku(zaljubljenosti) i placu pa kad je njih pitao zbog cega su takvi oni su mu odgovorili da oni Allaha vole istinski i da samo Njega zele. Na sta im je Isa a.s rekao da je u obavezi da im se pridruzi:cerek:
Neka su salavati(blagoslovi) i selami(mir u mnozini:rofl: ) na hazreti Isaa miljenika Allahovog i voljenog roba Njegovog.

Jimi7
24.09.2007., 07:26
Objasnjenje na tvoje pitanje stoji u hadisu Muhammeda a.s:" Jevreji su se podijelili u 71 skupinu, krscani u 72 a moji sljedbenici u 73 ce se podijelit od kojih ce 72 u Dzehennem(Pakao) a samo jedna u Dzennet(Raj). Ispravni ce bit samo sljedbenici mojeg sunneta(prakse) i dzemmata koji se budu drzali(koji se budu iskreno zajednice svoje drzali)"


Jasta,samo u vasim glavama je to moguce...:flop: samo da se vi ne nadjete sa pogresnim vjerovanjem na tom mjestu,mozda cete vi iznositi izmet iz raja hriscanima (e svasta)

Jimi7
24.09.2007., 07:40
Dokazi da je Biblija prepuna proturijecnosti, grjesaka i iskrivljenja....Krscani vjeruju da je i trojstvo i vjerovanje u jednog Boga istina. Medjutim, ako postoji istinsko trojstvo postoji i istinsko mnostvo, istovremeno iscezava istinska jednoca i nemoguce ju je utvrditi.

Da si pio sa bunara Isusova ne bi ozednio i ne bi trazio druge bunare.Sad kad si spoznao "pravu vjeru" neznam zasto ta tvoja djela govore drugacije.Vi ste ocito Boga Milostivog dozivjeli s pogresne strane i uzivate vase pravo da Ga gledate sa strahom a ne sa ljubavlju.Gdje je god sila nametnuta tu nema ni slobode covijeku,dakle umjesto da se trudis da postanes jedno sa Isusom,kao sto je Isus jedno sa Ocem Nebeskim,ti ostajes na statusu sluge i roba,mislim da se to normalnom covijeku uopste ne trazi.Ljubav je najjaca karika koja povezuje (zajedno sa: "ljubi Gospoda svoga vise od svega") spoj misaonog zivljenja sa Svedrziteljem.Niz kontradiktornosti koje bas islam provodi jest najveci problem.Ne mozes uzeti iz Biblije sto ti pase a ostatak odbaciti,jer se tako kockas sa stecenim znanjem,jel tako modificiras ovu knjigu.Na kraju ko zna sta cete donijeti sa svojim vjerovanjem.Cini mi se samo unistenje i porobljavanje slobodne duse u jednom potpuno drugacijem svjetonazoru.Sad kad ste sve to tako lijepo iznijeli,ja cu vam reci da ste ne u tesko zabludi upravo "vi" tj oni koji provode islam vec je i cjeli rod zemaljski u opasnosti pred laznim naukom.Ovo nema veze sa ljudima islamske vjere vec cisto sa stajalista vjerskih vam fanatika i onih koji vas vode u suludu pogibelj.Ako je Bog milostivi najveca ljubav,tada se sluzite ljubavlju a ne strahom i ropstvom.To nije sigurno dato od Boga,to je suprotno Isusovom ucenju,to je Muhamedovo ucenje....Pozdrav

kam
24.09.2007., 22:42
Ne mozes uzeti iz Biblije sto ti pase a ostatak odbaciti,jer se tako kockas sa stecenim znanjem,jel tako modificiras ovu knjigu.

Upravo tako , prijatelju Jimi number 7 ...potvrdujes rijeci Uzvisenog:

"Kako to da u jedan dio Knjige vjerujete, a drugi odbacujete?! Onoga od vas koji čini tako stići će na ovome svijetu poniženje, a na Sudnjem danu biće stavljen na muke najteže." (2:85)


Pa, s obzirom da prihvatas sve ono sto Biblije porucuje , nece ti biti problem prihvatiti i sljedece...

Ti kazes : Zaista kako sam Gospod kaze "Ovo je moj Sin ljubljeni" ja nemam sta da nadodam,jer ako sta iskrivim ili nadodam na ove rijeci sile Gospod,Bog nas Svevisnji sudice mi po rijecima mojim.Necu dodati ni oduzeti nista,,

JA kazem:

Rijeci kao sto su "Ljubljeni Sin" , "Jedini Sin" ili samo "Sin" koriste se iz pocasti i postovanja prema njemu i nista vise. To se vidi iz njegovih rijeci :
"Blago mirotvorcima jer ce se zvati sinovi Boziji" (MAtej, 5:9)

Jednom prilikom Isus je rekao svojim ucenicima : "Dakle: budite savrseni kao sto je savrsen Otac vas nebeski"(Matej,5:48)

Iz ovih citata vidimo da je Isus mirotvorce i one koje cvsrto vjeruju nazivao sinovima Bozijim. Uciniio je to iz pocasti prema njima.

U evandelju se takoder i za Adama kaze da je sin Boziji..(Luka,3:38)

U starom zavjetu se za Davida kaze da je sin Boziji, prvorodenac:
"On ce me zvati: Oce moj!..A ja cu ga prvorodencem uciniti.."(Psalmi 89,20-28)

Koliko imamo sinova Bozijih ..?


Ti kazes : Isus sam za Sebe kaze "Ja i Otac smo jedno" Dakle o cemu sad mi dalje da razglabamo na ovu temu,sve je zapisano,rijeci su izgovorene i Gospod je svoje kazao..


Ja kazem:

"Da svi jedno budu, kao Ti, Oče, sto si u meni , i ja u Tebi; da i oni u nama jedno budu." (Ivan, 17:21)

Ako je Isus sin jer je u Bogu, onda su i ucenici u Bogu...


"Moj Otac je veći od mene" (Ivan,14:28)

I jos dosta , dosta citata iz Biblije da se ne ponavljam , imas na temi "Dokaz da Isus nije umro na krizu"...

Jimi, jedno moras da znas : "Isus nije ispunio svoju poslanicku misiju"

I on sam to kaze : " I ja ću moliti oca i dace vam drugog utjesitelja (branitelja) da bude s vama zauvijek" (Ivan, 14:16)

potpuno isto kao i Kur'anski ajet:

"A kada Isa, sin Merjemin, reče: "O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed,* koji će poslije mene doći" (61:6)

"Ali vama ja istinu govorim: bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, nece doci k vama Branitelj. Ako pak odem, poslat cu ga k vama.
A kad on dode, razotkrit ce svijetu o grijehu, o pravednosti i o sudu. O grijehu, jer ne vjeruju u mene (onako kako treba), o pravednosti, jer idem k Ocu i vise me ne vidite, o sudu jer je knez ovoga svijeta osuden.
......
A kad dode on (Muhamed a.s. -Branitelj), upucivat ce vas u svu istinu, jer nece zboriti sam o sebe, nego ce zboriti o onome sto cuje..." (Ivan,16:7-14)


Neki pokusavaju izvrnuti znacenje ovog citata, tvrdeci da je rijec od Svetom Duhu, al to nije istina jer je Isus bio pomagan Svetim Duhom (Andelom) u svojoj poslanickoj misiji...

"A rodenje Isusa je bilo ovako: kad je Marija, mati njegova, bila isprosena za Josipa, a jos dugo dok se nisu sastali, nade se ona trudna od duha svetoga." (Matej, 1:18)

Citaj Jimi : " Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi , covjek Isus Krist. (1 timotije, 2:5)

"O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: "Trojica su!" Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog - hvaljen neka je On!"

"A Isus odgovori mu: Prva je zapovijed od svih: cuj Izraelu Gospodar nas Bog je jedan Gospodar" (Marko, 12:29)

Rjesenje misterije trojstva je : "Allah jedan jedini Bog, Isa a.s. poslanik, Sveti Duh (andeo)".

JankoX
25.09.2007., 07:51
Odgovori mu Isus:
Ja sam Put i Istina i Život:
nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

dushica
25.09.2007., 10:05
Cekaj, ko vise hvali Boga od muslimana, kome je naredjeno da se 5 puta dnevno njemu klanjaju kao dokaz ljubavi prema njemu?? Ti sigurno nisi jos odrastao!

!

Ljubavi prema njemu ili straha od njega?

KObi
25.09.2007., 10:21
Vidi,jel ti zelis dokaz o vjeri od mene??? Ako smatras da je Biblija nedorecena ili lazna nemas potrebe onda da trazis misljenja jer je lazna i zalutala.Ako si toliko siguran u to sto vjerujes onda nema potrebe ovdje da postavljas pitanja sta ko govori o vasoj vjeri,jel inace izgledas mi kao onaj koji sumnja u svoje i nije mu dosljedan.Od jutra do mraka ces mi valjda to ponavljati jeli ? Nekontam ja tebe prijatelju,sta bi ti sad da ti se dogodi na ovom mjestu,dal da ja padnem na koljena i kazem "e jesi me stvarno naucio pamet"???Ili da nastavim polemisati nepotrebno.Jel gledaj nije problem sto ti vjerujes u islam i cijenis svoj kuran,radi to i dalje.Cim si postavio pitanje poredjenja i sta ko misli o cemu vec si dosao ne sa casnom namjerom nego da isprovociras one koji se nimalo nece sloziti sa tvojom konstatacijom,sta je najgore ti si ubijedjen da si u pravu (cijenim tvoje pravo)!Je li to zaista tocno tj jeli to istina o kojoj tragaju ljudi vjere to je vec druga stvar.Za mene to nema smisla i zato sam ti odgovorio vec nekoliko puta da se vjera ne postizava udaranjem u prsa i naricanjem od jutra do mraka.Ako zaista volis svoje,tad ti kazem voli i dalje,ali ne siri svoj nauk bez veze,on je samo arapskom svijetu vazan al drugdje kome on sluzi???,To nema ni smisla a i prozirno je i jadno.Ako je to puno toga sto je ISUS GOSPOD kazao u Bibliji netacno onda ste vi s pravom ovde dosli kao promjenitelji rijeci Bozije,ali tako ste vi zavedeni i neznate sto cinite jer mjerite djela Gospodnja,tada jao vama jer ste odbacili kamen ugaoni!.Pogledaj sad malo svoje postanje i razgovor samnom,nasilu bi da iznosis kuran spise a dobro znas da to meni nista ne znaci,jer ne vjerujem ja u to,zato ja vjerujem samo uIsusa ostalo sto je doslo posle Njegovog odlaska Bogu Ocu Tvorcu nije od Boga,sam Gospod Isus na to je upozorio i dal sad da mu ja proturijecim na to?.Koliko ce trebati da protekne taj period pa da mnostvo ljudi ne uzme Bibliju u ruke,i ne procita ju duhovnim ocima a ne moje tvoje-sistemima.Zaista kako sam Gospod kaze "Ovo je moj Sin ljubljeni" ja nemam sta da nadodam,jer ako sta iskrivim ili nadodam na ove rijeci sile Gospod,Bog nas Svevisnji sudice mi po rijecima mojim.Necu dodati ni oduzeti nista,,necu ni na tebe krive misli poticati kao i na ostale,ja ne raspolazem sa nicime osim sa ljubavi koju mi je Bog darovao,ja svoje poznam i volim,a tebe ko covijeka postujem,al vjera tvoja meni nije potrebna.Hriscanstvo je moje opredelenje,cista sloboda,bez nasilja ili rijeci koje su preopasne da bi bile izgovarane tek tako od oka subjektivno.Isus sam za Sebe kaze "Ja i Otac smo jedno" ili "Niko ne dolazi Ocu osim po meni..." ili "Niko ne dolazi Ocu ako ga Ja nisam poslao" itd itd.Dakle o cemu sad mi dalje da razglabamo na ovu temu,sve je zapisano,rijeci su izgovorene i Gospod je svoje kazao.Zar i posle ovoga treba covijek hriscan da preuzme vas nauk i da se odrece svoga Spasitelja,jer ste ga vi za obicnog covijeka proglasili na temelju prorokovanja covijeka zvanog Muhamed????Vidis,to nemoze pravi iskreni vjernik jel je i smrt bolja nego izdaja prijetvornicka!!!.Neznam kako ti samo na pamet pade ovaka tema,ja vidim da nisi pokrenuo svoje mozgovne resurse na dobro nego na svoj EGO koji te pokrece,apsolutno nemas pojma sta pricas i nisi u stanju razumijeti najobicniji razgovor koji ja poticem iskreno i iz dubine jednostavnosti svog skromnog zivota.Dazaba tebi objasnjavat,jel ti kazes da mene ne kontas pa sta ja da ti sad kazem.Ako si toliko napredovao a ne razumijes moje odgovore tad bolje ne pisi nista vise i posveti se npr poeziji,ili otvori skolu kakvu i skoluj ljude na svoj nacin .Ne shvatam odakle ti ta energija da se razmeces vjerom a nisi u stanju upotrijebiti svoje jednostavne rijeci da nesto valjano kazes.Pusti kuran,pusti vjeru,hajde kazi svojim rijecima sta mislis jarane ili cu morati nabaviti prevodioca hehe e bas me nasmija,zelim ti ugodne trnutke razmisljanja,nadam se da cemo zavrsiti ovu "potrosenu" temu i da ces se posvetiti vjeri jos dublje nego inace.Uzivaj ako mozes u svojoj idili i ne tracaj vise slobodno vrijeme na to sta ko o kome pise.Sad kad imas moj zadnji odgovor a mislim da nema smisla oduzimati dragocjeno vrijeme na objasnjavanje po 100 puta za jedno te isto,posveti se izucavanju cega god hoces,ako ti se ukaze prilika procitaj poslanice i Jevandjelja,procitaj Otkrovenje Jovanovo ali pazi da i ono nije lazno,ili u svakom slucaju nastavi zivjeti svoj zivot u svom uvjerenju vjere,ja ovdje sigurno necu na forumu postaviti post sta Biblija govori o Kuranu ili obrnuto.Moglo bi se desiti da onaj ko se toga ozbiljno ulovi citati pocne shvacati sta smo nas dvojica to pisali i na sta je to ispalo!!! Lijep pozdrav i mir ti od Isusa Sina Boga Zivoga. od Onoga kojemu ce se pognuti sva plemena od postanka svijeta, od Onoga kojemu je Otac predao kljuceve spasenja i vlast nad svim dimenzijama, i da zavrsno samo kazem i kleknem i odam svaku cast,slavu,blagoslov i poklonjenje Gospodu Bogu u Presvetoj Trojici,u sve vijekove vjekova.Amin.
Posto nemam vremena da ti "natanane" odgovaram, reci cu da svaka tvoja rijec je glupost! Nameces nama svoje bez ijednog dokaza, zamolio bih da da nekad i argumentujes receno. A evo neka su te braca vec citirala pa je i ovo od mene dovoljno.
Jednostavno ti nisi za razgovora, izbjegavas pitanja na svaki nacin. Nisam ja tebe pitao da mi sudis nego da mi odgovoris! Wake up!

KObi
25.09.2007., 10:30
Ljubavi prema Njemu ili straha od Njega?
Sve zavisi, pa tako i tvoj sljedeci post zavisi od mog odgovora! Mislim da tvoje razmisljanje trazi raspravu, samo da ti kazem da je ramazan! :D:D

kul sum
25.09.2007., 12:54
Dao Bog da se svima oci otvore i da istina jednom za svagda pocne zivjeti u svima nama,ljudima svih opredjeljenja i svake razlicitosti.Neka svako zivo bice velica i hvali Gospoda i neka ne mjeri covijek covijeka kao sto mi gresni mjerimo jedan drugom,puno puta i bez veze,nepromisljeno i nepotrebno.Lijep pozdrav


Amin:rofl: ali Gospodara koji je Jedan,i koji nije ovisan o nikome...

dushica
25.09.2007., 14:12
Sve zavisi, pa tako i tvoj sljedeci post zavisi od mog odgovora! Mislim da tvoje razmisljanje trazi raspravu, samo da ti kazem da je ramazan! :D:D

Ma nema problema sto se mene tice. moje pitanje ce ostati otvoreno i po ramadanu.

Jimi7
25.09.2007., 15:11
Posto nemam vremena da ti "natanane" odgovaram, reci cu da svaka tvoja rijec je glupost! Nameces nama svoje bez ijednog dokaza, zamolio bih da da nekad i argumentujes receno. A evo neka su te braca vec citirala pa je i ovo od mene dovoljno. Jednostavno ti nisi za razgovora, izbjegavas pitanja na svaki nacin. Nisam ja tebe pitao da mi sudis nego da mi odgovoris! Wake up!

Ako su moje rijeci glupost zasto se pali dusa tvoja na to? Zar ti ja sta namecem covijece Bozji? Jel ti dobro vidis koliko sam ja ustrajan u svojoj vjeri i da moja dusa niti jednog trena nije pomislila na Islam i MUhameda kao nesto dobro i korisno,nemam razloga sumnjati,ja vjerujem u Onoga Koji Jest,dakle sto bi da ti kazem covijece?! A ta tvoja braca su tako smijesna kad pisu sve samo ne ono sto treba,bakcete se ispravkama a niste kadri zaviriti u svoju dusu i prepoznati bitni smisao svega sto je ostavljeno covijeku,bas od najuzvisenijeg Isusa Hristosa.

Jadne li vase price pa to nigdje nema,kao sto nemate pojma o hriscanstvu tako lupate po raznim terminima i niste u stanju sastaviti tri pametne recenice.Ajd ostavi prepisivanje i prelijevanje ajeta kurana i otvori svoje srce pa kazi sta uopste ti poznas o vjeri?? Ko tebi sta uopste moze odgovoriti kad si unapred postavio i odgvorio izmedju ovih redaka.Tebi ne treba nikakav odgovor jer znas posto si ovdje dosao.

Lakovjerni i pitomi izgled onoga sto dolazi u ovcijem runu a u dusu nosi guju ljutu,to je tvoj nastup i tvoj lik.Jel moguce da mozes biti takav da i dalje ustrajes u svojim neobjasnjivim fenomenima,sve gore od gorega,nista konkretno nisi nit pametno pitao nit korisno odgovorio,jel u tvom nauku ne lezi istina nego sejtanska zavedenost!.Ne razumijes obicne rijeci malog covijeka a u stanju si da se nosis sa vjerskim pitanjima? I sta je najgore od svega,sam kazes za sebe da ti ja sudim,jel si ti normalan,pa sam si sebe osudio time sto su tvoji preci ostavili hriscanstvo i presao si na turski nabikolac:flop: .J ne bi nikad postavio takva glupa pitanja kao sto je ovo sta biblija misli o muhamedu.Da nisam tako ustrajan odavno bi popustio bi prihvatio cistu propast.Bolje ti poradi na svom zivotu i stilu pisanja,jer nisi kadar uopste da pises o ovome,to je pretesko breme za tebe.Ja sam zadovoljan u hriscanstvu i nema potrebe da budem prelivoda ili konvertit,Isus jest za mene sve nnajljepse i ja Ga necu stavljati medju ljudske proroke.Na sudu ce te Isus pitati sto si se Njega postidio pa ti odgovori da ti tvoj Alah to kazao.Isus jeste covijece ALFA i OMEGA i dokle god to ne skontas lutaces u mraku kao sto sada lutas.Nece na sudu pomoci nikakvi spisi nit zapisi,nit ucenja druga od onoga sto je sam najuzviseniji BOG prenio i objavio samo Isusu Hristosu i nikome vise!!!! :s Samo da zavrsim sa zadnjom recenicom a to je: Upoznaj Gospoda i ja ti necu trebati za razgovor,odbaci okove svoji lazi i prihvati ISTINU od spasitelja ISUSA i vidjeces spasenje i ti i tvoji najmiliji. Ko jos nije upoznao cari mekog kurana neka ga procita pa da vidi sta se sve pise u njemu i sta oni misle za hriscane sljedbenike knjige. Naivno i tuzno uopste je upustati se u daljnje razgovore jel nisi u stanju nista valjano objasniti niti poreci. Za sve hriscane koji zele vise saznati o kuranu i njegovim poskocicama neka procitaju npr (za srbe i prasvoslavlje*) "Zakonopravilo Sv.Save" pa ce vidjeti sta je sve tamo napisano tj objasnjeno na tu temu. Mislim da ce tada sve biti jasno. Tebi postovanje kao covijeku ali kao ucesniku u ovom razgovoru o vjeri ipak predlazem da prestanes siriti laz,obmanjivanje i propast!!! Svaka slava cast blagoslov i poklonjenje Jedinome Bogu u Presvetoj Trojici u sve vijekove vjekova amin.

Vojnik Gorčin
25.09.2007., 16:04
vidim da si pravoslavac!
de mi malo u svjetlu tvoje vjere rastabiri one zločince koji su pobili preko 7000 ljudi svih godina žena djece i muškaraca? SREBRENICA
pazi ljudi su pobijeni samo zato jer su muslimani, a djeca nikom nisu ništa nažao učinila a i ona su pobijena...

da li su ti ljudi / ne nisu ljudi, spodobe su/ u očima SPC i vjere ISusove heroji ili zločinci, ako su zločćinci zašto ond vaši velikodostojnici šute i zašto ih ne hvataju jer su oni bacili ljagu na cijelo pravoslavlje...
gdje je kršćansko milosrđe?
reći ću ti - čini mi se da je zakopano u sekundarnim grobnicama!

a znaš li ti uopće šta su sekundarne grobnice i kako nastaju?

i može li malo lakše se papagajstvom, ovo ti je deseti post u kojem na različit način isto pišeš.

"Bože moj zašto si me napustio!" ovo nikako nije mogao izgovoriti onaj ko je Bog nego onaj ko sumnja i ko ne zna!
a ja znam ko je taj ko sumnja i ko ne zna ;)
znaš li ti!

inače ne ulazim u rasprave o Bibliji jer smatram da je moje nepoznavanje iste otrpilike jednako tvom nepoznavanju Kur'ana pa zato obično šutim

Dalje, ako je ikako moguće zamolio bih te da nas poštetid svojih stavova makar 15 dana jer smo mi u jednom za nas odabranom mjesecu a rasprave nam kvare ramazanski hal, pa ako je moguće možeš li nas ostavitit na miru makar još ovih 15 dana a onda ospi paljbu!

crtica
25.09.2007., 16:08
Kakve veze ima Ramazan kao argumentacija u raspravi...ako se ovo može nazvati raspravom...ili spominjanje Srebrenice u kontekstu tvog zaključka kako je Jimi zato što je pravoslavac, Srbin i ergo, time kriv za Srebrenicu? Ovo ne da je glupo, nego je i uvredljivo. Kad se takva generalizacija stavi pred tebe kao muslimana, onda vrištiš moderatorima.

Kaj se raspravljaš ako ne možeš podnijeti odgovor?

Da se nadovežem na pitanje; Biblija ništa ne govori o Muhamedu...no govori o tome da se treba čuvati lažnih proroka.

Ako vam odgovor ne paše, onda niste ni pitanje trebali postaviti...ili je pitanje zapravo vaša tvrdnja... :)

A Jimi se trudio i trudio, no sve je bezobraznije odgovore dobivao, kao i uvrede.

Jimi7
25.09.2007., 17:19
vidim da si pravoslavac!
de mi malo u svjetlu tvoje vjere rastabiri one zločince koji su pobili preko 7000 ljudi svih godina žena djece i muškaraca? SREBRENICA pazi ljudi su pobijeni samo zato jer su muslimani, a djeca nikom nisu ništa nažao učinila a i ona su pobijena...

To je zlocin protiv Boga i covijeka i ja nemam sta da dodam na to,nezamisliv zlocin nad covijecanstvom i dragim mojim bosancima!!! (jel vidis da to nije tesko reci a to mogu i drugi da kazu jer znaju sta je zvjerski zlocin).Ne zaboravi kako su muslimani prije tog opasnog djavolskog posla masakrirali mnoge Srbe na Bozic Pravoslavni (Kravice) kad me vec vuces za jezik!!!Sram te bilo sto to bijednice jedan spominjes a postis kao,iskoristavajuci ovu temu.Pisi je tamo gdje treba.Ja naiskrenije zalim za tim svim ljudima Bosancima ali kakve veze ima to sa ovom temom ili da ja padnem na tvoje teme i ispadnem kao i ti pokvaren?

da li su ti ljudi / ne nisu ljudi, spodobe su/ u očima SPC i vjere ISusove heroji ili zločinci, ako su zločćinci zašto ond vaši velikodostojnici šute i zašto ih ne hvataju jer su oni bacili ljagu na cijelo pravoslavlje...gdje je kršćansko milosrđe?reći ću ti - čini mi se da je zakopano u sekundarnim grobnicama!a znaš li ti uopće šta su sekundarne grobnice i kako nastaju?

Ti ljudi ubojice koji su pobili mnogo neduznih nisu ljudi i nece se odazvati na spasenje duse Bozijemu pred milostivim i jedinim Bogom,i Isusom,Carem nad carevima i Gospodom nad svim plemenima i narodima!!!

i može li malo lakše se papagajstvom, ovo ti je deseti post u kojem na različit način isto pišeš.

Ima li vecih papagaja od vas nekoliko koji pokusavate na forumu da lazete i ubjedjujete nemuslimane o vasoj tzv istini???

"Bože moj zašto si me napustio!" ovo nikako nije mogao izgovoriti onaj ko je Bog nego onaj ko sumnja i ko ne zna! a ja znam ko je taj ko sumnja i ko ne zna ;)znaš li ti!

Slusaj covijece,posti i moli se i razmislja neprestano o ljubavi i miru duse.Razmisljaj o sebi samom i Bogu jedinom,a nemoj ti meni kao papagaj ponavljati nesto sto ti nije samom jasno.Hvataj se posla i spasavaj dusu svoju od zabluda i lazi vlastitih.Daj ne lupetaj,svaka rijec ti je gora i gora,smisao sve katastrofalniji.:s

inače ne ulazim u rasprave o Bibliji jer smatram da je moje nepoznavanje iste otrpilike jednako tvom nepoznavanju Kur'ana pa zato obično šutim.Dalje, ako je ikako moguće zamolio bih te da nas poštetid svojih stavova makar 15 dana jer smo mi u jednom za nas odabranom mjesecu a rasprave nam kvare ramazanski hal, pa ako je moguće možeš li nas ostavitit na miru makar još ovih 15 dana a onda ospi paljbu!


Svasta od tebe bolan.Ja ti kazem da sam Kuran citao i dobro promatrao samo usput da znas.Zelim da se istina zna a ne da lazete po forumu.Gorcine vojnicino kao i ostali ti sudrugovi u lazi mrskoj Bogu,nasao si ovo mjesto da presipas iz supljega u prazno.Ako postis,ne javljaj se na forum nego posti i moli se i ne pricaj to svima kako to volis.Ili ce opet srbi biti krivi i za jos toga.Drzite se teme :s i ne trokeljajte s ovime.Preozbiljna je tema da bi se olako s njome razmetali.Zelim vam da u miru pronadjete smisao posta i u molitvama Gospodu i prestanete sa ovakvim mastarijama ludosti,vi zalutali sinovi.Pogledaj avatar moj i vidi sta je odgovor na vasa trazena pitanja.

Veritaserum
25.09.2007., 17:28
A: moja mitoloska knjizica je istinita, vi ste u krivu
B: moja mitoloska knjizica je istinita, vi ste u krivu
C: moja mitoloska knjizica je istinita, vi ste u krivu
.
.
.
.konstruktivni dijalog, nema sta:kava:

MAJSTOR Ivan
25.09.2007., 17:28
Sve je od Boga (pa i taj Njegov-Allahov čin SREBRENICKI..., op. M.I.)

vidim da si pravoslavac!
de mi malo u svjetlu tvoje vjere rastabiri one zločince koji su pobili preko 7000 ljudi svih godina žena djece i muškaraca? SREBRENICA
pazi ljudi su pobijeni samo zato jer su muslimani, a djeca nikom nisu ništa nažao učinila a i ona su pobijena...

De, Raidene, slijedom ove tvoje gornje, pojasni Vojniku Gorcinu je l' vam zalosnu Srebrenicu smjestio takodjer "Allah" licno?

dushica
25.09.2007., 18:53
De, Raidene, slijedom ove tvoje gornje, pojasni Vojniku Gorcinu je l' vam zalosnu Srebrenicu smjestio takodjer "Allah" licno?

Sve sto se dogadja Allahova je volja. tako meni rekose.

MAJSTOR Ivan
25.09.2007., 19:03
Sve sto se dogadja Allahova je volja. tako meni rekose.

Nije to za MAJSTORA sporno, vec to sto se muslimi na svog "Uzvisenog" ljute poduzme li nesto sto se njima ne svidja.

Evo kao sad Vojnik Gorcin, na primjer.
"Allah" vrecu Srbima drzo, sto to Gorcin ne razumije i ne pozdravi?

Kano tibetski budisti, recimo. Ruzne rijeci neces od njih cuti o Kinezu sto im je zemlju zgazio i po svijetu ih potjerao. To je duhovna inteligencija i duboko poimanje JEDNOCE.

MAJSTOR se boji da ce prije slama pojest kravu, nego sto se muslimi dosjete svojoj nevjeri.

KObi
25.09.2007., 21:53
Ako su moje rijeci glupost zasto se pali dusa tvoja na to? Zar ti ja sta namecem covijece Bozji? Jel ti dobro vidis koliko sam ja ustrajan u svojoj vjeri i da moja dusa niti jednog trena nije pomislila na Islam i MUhameda kao nesto dobro i korisno,nemam razloga sumnjati,ja vjerujem u Onoga Koji Jest,dakle sto bi da ti kazem covijece?! A ta tvoja braca su tako smijesna kad pisu sve samo ne ono sto treba,bakcete se ispravkama a niste kadri zaviriti u svoju dusu i prepoznati bitni smisao svega sto je ostavljeno covijeku,bas od najuzvisenijeg Isusa Hristosa.

Jadne li vase price pa to nigdje nema,kao sto nemate pojma o hriscanstvu tako lupate po raznim terminima i niste u stanju sastaviti tri pametne recenice.Ajd ostavi prepisivanje i prelijevanje ajeta kurana i otvori svoje srce pa kazi sta uopste ti poznas o vjeri?? Ko tebi sta uopste moze odgovoriti kad si unapred postavio i odgvorio izmedju ovih redaka.Tebi ne treba nikakav odgovor jer znas posto si ovdje dosao.

Lakovjerni i pitomi izgled onoga sto dolazi u ovcijem runu a u dusu nosi guju ljutu,to je tvoj nastup i tvoj lik.Jel moguce da mozes biti takav da i dalje ustrajes u svojim neobjasnjivim fenomenima,sve gore od gorega,nista konkretno nisi nit pametno pitao nit korisno odgovorio,jel u tvom nauku ne lezi istina nego sejtanska zavedenost!.Ne razumijes obicne rijeci malog covijeka a u stanju si da se nosis sa vjerskim pitanjima? I sta je najgore od svega,sam kazes za sebe da ti ja sudim,jel si ti normalan,pa sam si sebe osudio time sto su tvoji preci ostavili hriscanstvo i presao si na turski nabikolac .J ne bi nikad postavio takva glupa pitanja kao sto je ovo sta biblija misli o muhamedu.Da nisam tako ustrajan odavno bi popustio bi prihvatio cistu propast.Bolje ti poradi na svom zivotu i stilu pisanja,jer nisi kadar uopste da pises o ovome,to je pretesko breme za tebe.Ja sam zadovoljan u hriscanstvu i nema potrebe da budem prelivoda ili konvertit,Isus jest za mene sve nnajljepse i ja Ga necu stavljati medju ljudske proroke.Na sudu ce te Isus pitati sto si se Njega postidio pa ti odgovori da ti tvoj Alah to kazao.Isus jeste covijece ALFA i OMEGA i dokle god to ne skontas lutaces u mraku kao sto sada lutas.Nece na sudu pomoci nikakvi spisi nit zapisi,nit ucenja druga od onoga sto je sam najuzviseniji BOG prenio i objavio samo Isusu Hristosu i nikome vise!!!! Samo da zavrsim sa zadnjom recenicom a to je: Upoznaj Gospoda i ja ti necu trebati za razgovor,odbaci okove svoji lazi i prihvati ISTINU od spasitelja ISUSA i vidjeces spasenje i ti i tvoji najmiliji. Ko jos nije upoznao cari mekog kurana neka ga procita pa da vidi sta se sve pise u njemu i sta oni misle za hriscane sljedbenike knjige. Naivno i tuzno uopste je upustati se u daljnje razgovore jel nisi u stanju nista valjano objasniti niti poreci. Za sve hriscane koji zele vise saznati o kuranu i njegovim poskocicama neka procitaju npr (za srbe i prasvoslavlje*) "Zakonopravilo Sv.Save" pa ce vidjeti sta je sve tamo napisano tj objasnjeno na tu temu. Mislim da ce tada sve biti jasno. Tebi postovanje kao covijeku ali kao ucesniku u ovom razgovoru o vjeri ipak predlazem da prestanes siriti laz,obmanjivanje i propast!!! Svaka slava cast blagoslov i poklonjenje Jedinome Bogu u Presvetoj Trojici u sve vijekove vjekova amin.

Blablablablabla
Kao i uvijek samo blablabla. Ti ne znas ni o svome a mene optuzujes da ne znam svoje! Glupost, jasta ves glupost!

KObi
25.09.2007., 22:04
A Jimi se trudio i trudio, no sve je bezobraznije odgovore dobivao, kao i uvrede.
Trudio, pa i mi smo se trudili,ali on jednostavno samo skrene sa tebe i prica nama prazen price, jednostavno izbjegava svako pitanje svojim nametanjem i vrijedjanjem nas. On to idirektno radi misleci da smo mi maloumni!

KObi
25.09.2007., 22:17
To je zlocin protiv Boga i covijeka i ja nemam sta da dodam na to,nezamisliv zlocin nad covijecanstvom i dragim mojim bosancima!!! (jel vidis da to nije tesko reci a to mogu i drugi da kazu jer znaju sta je zvjerski zlocin).Ne zaboravi kako su muslimani prije tog opasnog djavolskog posla masakrirali mnoge Srbe na Bozic Pravoslavni (Kravice) kad me vec vuces za jezik!!!Sram te bilo sto to bijednice jedan spominjes a postis kao,iskoristavajuci ovu temu.Pisi je tamo gdje treba.Ja naiskrenije zalim za tim svim ljudima Bosancima ali kakve veze ima to sa ovom temom ili da ja padnem na tvoje teme i ispadnem kao i ti pokvaren?
Da li i jedan tvoj post ima veze sa ovom temom?? Osim sto nama nameces svoju "duhovnost"???? Ne napadaj brata bez razloga, samo uvelicavas stvari!

Ti ljudi ubojice koji su pobili mnogo neduznih nisu ljudi i nece se odazvati na spasenje duse Bozijemu pred milostivim i jedinim Bogom,i Isusom,Carem nad carevima i Gospodom nad svim plemenima i narodima!!!
jah

Ima li vecih papagaja od vas nekoliko koji pokusavate na forumu da lazete i ubjedjujete nemuslimane o vasoj tzv istini???
Ajd pogledaj svoje postove i vidjeti ces odgovor! Znamo mi da tebe to boli, ali ne mora i nas!

Slusaj covijece,posti i moli se i razmislja neprestano o ljubavi i miru duse.Razmisljaj o sebi samom i Bogu jedinom,a nemoj ti meni kao papagaj ponavljati nesto sto ti nije samom jasno.Hvataj se posla i spasavaj dusu svoju od zabluda i lazi vlastitih.Daj ne lupetaj,svaka rijec ti je gora i gora,smisao sve katastrofalniji.
Samo citaj svoje postove i prosvjetlit ces se sto se smisla tice! Ovako, optuzujes bez razloga! Ocijeni svoje postove, objektivno!Svasta od tebe bolan.Ja ti kazem da sam Kuran citao i dobro promatrao samo usput da znas.Zelim da se istina zna a ne da lazete po forumu.Gorcine vojnicino kao i ostali ti sudrugovi u lazi mrskoj Bogu,nasao si ovo mjesto da presipas iz supljega u prazno.Ako postis,ne javljaj se na forum nego posti i moli se i ne pricaj to svima kako to volis.Ili ce opet srbi biti krivi i za jos toga.Drzite se teme i ne trokeljajte s ovime.
Kakve lazi, pa ti si svako pitanje izbjegao jos nama ovdje solis pamet!
Odrasti molim te, njegovi su postovi bar gramaticki ispravni sto se za tvoje ne moze bas reci! :D

Preozbiljna je tema da bi se olako s njome razmetali.Zelim vam da u miru pronadjete smisao posta i u molitvama Gospodu i prestanete sa ovakvim mastarijama ludosti,vi zalutali sinovi.Pogledaj avatar moj i vidi sta je odgovor na vasa trazena pitanja.
Glupost, nad glupostima!!!

Derviš
25.09.2007., 22:22
Ako su moje rijeci glupost zasto se pali dusa tvoja na to? Zar ti ja sta namecem covijece Bozji? Jel ti dobro vidis koliko sam ja ustrajan u svojoj vjeri i da moja dusa niti jednog trena nije pomislila na Islam i MUhameda kao nesto dobro i korisno,nemam razloga sumnjati,ja vjerujem u Onoga Koji Jest,dakle sto bi da ti kazem covijece?! A ta tvoja braca su tako smijesna kad pisu sve samo ne ono sto treba,bakcete se ispravkama a niste kadri zaviriti u svoju dusu i prepoznati bitni smisao svega sto je ostavljeno covijeku,bas od najuzvisenijeg Isusa Hristosa.

Jadne li vase price pa to nigdje nema,kao sto nemate pojma o hriscanstvu tako lupate po raznim terminima i niste u stanju sastaviti tri pametne recenice.Ajd ostavi prepisivanje i prelijevanje ajeta kurana i otvori svoje srce pa kazi sta uopste ti poznas o vjeri?? Ko tebi sta uopste moze odgovoriti kad si unapred postavio i odgvorio izmedju ovih redaka.Tebi ne treba nikakav odgovor jer znas posto si ovdje dosao.

Plaho sam zaintrigiran ovim tekstom.:)
Više da svojoj duši udovoljim, nego da sumorno i suhoparno dokazujem ono što se samo po sebi dokazuje.

Znači, postavlja se pitanje, kako to da vjernici unutar različitih konfesija, u ovom slučaju i kršćanstva i Islama, mogu osjećati unutarnju ispunjenost , kao refleksiju vanjskih Božijih zakona?

To implicira da su obje religije i njihovi zakoni ispravni i validni jer su im rezultati vidljivi i stoga se ne smiju zanemariti. Onaj ko to čini, a vidio je svojim očima i duša mu je osjetila toplinu i smiraj koji se javlja nakon i prilikom obavljanja molitve, čini to jer nema uvida u Božanski smisao stvaranja uopće, a partikulativno, smisao više religija istovremeno.

Mi smo muslimani ubjeđeni da je jedino Islam ispravan, odnosno, da shodno tom Božanskom naputku, jedino on i može biti aktivna spona između Tvorca i čovjeka. Takav stav je i ispravan i neispravan istovremeno.
Zanemariti nadahanuća Majke Terzije i njoj slične nadahnute osobe, znači biti slijep pored zdravih očiju. Ali dokučiti svrhu bogojavljanja ljudima van Islama mogu samo istinski upućene osobe. U iščekivanju takvih dragulja od ljudi, moramo se zadovoljiti onim što smo. Znači, ne preostaje nam ništa drugo nego biti svjedocima besciljnih rasprava o pitanjima o kojima neznamo gotovo ništa, osim naučenih fraza i frazica...

To je bio pogled na forumsku islamsku družinu.:)

Sad, da malo pogledam i kršćane i njihov, bezrezervni kruti stav, koji ih je, godinama nošen, učinio svinutima od umora. Pa su se tako udostojili da niječu Islamsku povjest ne videći ni truna nadahnuća u njoj. Pitam vas, umorna braćo kršćani, zar je moguće toliki teret iznijeti, bez Božanske podrške direktno?
One podrške koja se javlja u vidu osjećaja blažene sigurnosti koja razgaljuje grudi i vibrira srce i čini čovjeka zbrinutim , makar bio međ zvjerima strašnim, poput Ibrahima a.s. kada je u vatru bačen.
Pitam vas, da mi odgovorite iz kršćanskih izvora, kako je to moguće?:)

P. S. Možda nisam uspio napisati tri pamente rečenice, ali za jednu znam da je sigurno prava.:top:

KObi
25.09.2007., 22:43
:rofl: :rofl: :rofl:

Jimi7
26.09.2007., 10:00
Sad, da malo pogledam i kršćane i njihov, bezrezervni kruti stav, koji ih je, godinama nošen, učinio svinutima od umora. Pa su se tako udostojili da niječu Islamsku povjest ne videći ni truna nadahnuća u njoj. Pitam vas, umorna braćo kršćani, zar je moguće toliki teret iznijeti, bez Božanske podrške direktno?....P. S. Možda nisam uspio napisati tri pamente rečenice, ali za jednu znam da je sigurno prava.:top:

Trazim rijecnik koji bi vas takve mogo zadovoljiti bolan :s .Ne mogu vjerovati s kakvim poznavaocima vjere ja posla imam :s .Nista ne kontate kad vam ja jednostavno ko maloj djeci objasnjavam a ipak ste u stanju puni gordosti da se nadmecete samnom po pitanju vjere i sile vaseg islama.Eto nazalost da kazem nit znate pitanje postaviti niti odgovoriti na moje,a jos bi me za maloumnog ovdje prikazali.Zaista jadno i licemjerno je to sve cime raspolazete zalutala braco moja.Treba da se probudite iz zimskog sna i da krenete stazom mira i ljubavi a ne stazom nespokoja i straha od robovanja :s .

Jimi7
26.09.2007., 10:26
Blablablablabla Kao i uvijek samo blablabla. Ti ne znas ni o svome a mene optuzujes da ne znam svoje! Glupost, jasta ves glupost!

Nemas ti pojma o nicemu,ne javljaj se i ne pisi ta tvoja lupetanja.Ja ne mogu vjerovati da covijek moze imati takav ludi stil koji nit pita nit odgovara.Sto se mene kacis sine Ismailov?Uporni ste nevjerovatno trudeci se da nas ko fo prosvjetlite,ali ja bi radije da me i zvjeri pojedu nego da izdam Isusa i presvucem uniformu svjetla u nakicenu licemjernu tamu vaseg stila.Sramota s cim se sve sluzis a zelis ostaviti dobar utisak na forumu,svasta.Treba da vam se kaze nesto i da sad stane ta vasa uzaludna agonija sa duhovnoscu prema hriscanima.Cim nadjem vremena uskoro,napisaci ja ovdje nesto poslije cega ce se dvojbe oko toga sta je u redu a sta nije.Razjasnit cemo duhovno gdje lezi istina a sta je cista laz i obmana.Usput da kazem nesto i o islamu medju bosnjacima.Vi ste nasa braca pokrstena od srba ili hrvata u davnim vremenima.Vi ste si to uradili tako da ste izdali jedinog Gospoda i priklonili glave svoje djavolima.Umjesto da ste ostali vjerni Isusu,vi Ga izdaste i okrenuste se najvecim tiranima i goniteljima hriscana Turcima i njihovom donosenju islama u ove zemlje.Jel treba koji drugi komentar.Oni koji su toliko genocida i najvecih sramota uradili rodu covijekovom (u to vrijeme***) u ime vjere vi ste pruzili ruke i opraste nevinu krv hriscana sabljom i nabijanjem na kolac.Jel to ta vjera mira na koje se pozivas nesreco jedna?I koji bi komentar htio vise.Nit sta kontas a niti zelis skontati,sta uopste radis na ovoj temi?Zar si doso ko kadija da djelis pravdu ili ko tvoj prorok sa lazima svojima.Kazem ti,ova je tema preopasna da se duhovno razmeces sa rijecima koje ti nisu nikako jasne.Da ima ista duhovno u kuranu i da mi srce kaze da je to korisno,ja ne bi oklijevao da prihvatim islam i kuran kao istinu.Ali dokle u meni kuca ISUS HRISTOS ja sam smiren i imam sve sto mi treba,dakle i rijeci i duhovnost ili bilo sta tudje meni ne donose ploda.Plod je u sili Bozijoj i djelovanju kroz misju ljubavi a ne kroz plasenje naroda i zagonetke koje nemaju smisla,ne piju vodu.Samo da znas,moji bosanci i bosnjaci jarani su moji,ova tema nema veze sa njima,ali kad se dotakosmo duhovne teme to je ipak drugo,tad vise nema pred Bogom nacionalost ili boja koze,to je najuzvisenija misija,stapanje sa samim Gospodom na korist cjele planete i svih njenih bica.I sam je Gospod kazao da covijek ne nosi teret koji nije u stanju podici.Zar sada vi zelite da mjerite teret Isusov koji je On preuzeo za nas?Ili da mjerite moje rijeci i da me proglasvate dusmanom vasim.Ko je vjernik iskreni,ne boji se nicega,nikakva tiranija nemoze ga skrenuti sa puta Bozijega,pitam ja vas: Mozete li vi mene da ubijedite da je hriscanstvo lose?Ako imas Kobi ozbiljno sta za reci tad mi kazi ali ako ko i do sada lupas u prazno,bolje nemoj matere ti,bolje da se ime Gospodnje uzalud ne koristi.Lijep pozdrav i mir od Isusa

KObi
26.09.2007., 11:11
Nemas ti pojma o nicemu,ne javljaj se i ne pisi ta tvoja lupetanja.Ja ne mogu vjerovati da covijek moze imati takav ludi stil koji nit pita nit odgovara.
Dobar si za psihologijske analize! Svoje osobine prepisujes drugima i to vrlo oholo i "spretno"!
Uporni ste nevjerovatno trudeci se da nas ko fo prosvjetlite,ali ja bi radije da me i zvjeri pojedu nego da izdam Isusa i presvucem uniformu svjetla u nakicenu licemjernu tamu vaseg stila.Sramota s cim se sve sluzis a zelis ostaviti dobar utisak na forumu,svasta.Treba da vam se kaze nesto i da sad stane ta vasa uzaludna agonija sa duhovnoscu prema hriscanima.Cim nadjem vremena uskoro,napisaci ja ovdje nesto poslije cega ce se dvojbe oko toga sta je u redu a sta nije.
Ma daj, koliko si samo pitanja izbjegao, probudi se! Nismo mi naivni da padnemo na tvoje "blebetanje" ja kada vidim tvoje postove puni su dosade i prazne price! Nigdje nekog argumenta, sam sebe ovdje uvjeravas!

Razjasnit cemo duhovno gdje lezi istina a sta je cista laz i obmana.Usput da kazem nesto i o islamu medju bosnjacima.Vi ste nasa braca pokrstena od srba ili hrvata u davnim vremenima.Vi ste si to uradili tako da ste izdali jedinog Gospoda i priklonili glave svoje djavolima.Umjesto da ste ostali vjerni Isusu,vi Ga izdaste i okrenuste se najvecim tiranima i goniteljima hriscana Turcima i njihovom donosenju islama u ove zemlje.
Ti razjasniti, ma ti ne znas ni sam ko si! Ostali dio posta je cisto blebetanje, imas li ti kakav dokaz da das ovome u prilog! Nesto konkretno, neki citat, mozda komentar pametnih ljudi, ili je to opet tvoja glavica izmislila! Daj, prodajes maglu!

Jel treba koji drugi komentar.
Treba argumenet koji ti uvijek nedostaje. Sta nama znaci tvoje blebetanja ako nemas to necim popratiti od dokaza! Ovako, samo supljiras!

.Oni koji su toliko genocida i najvecih sramota uradili rodu covijekovom (u to vrijeme***) u ime vjere vi ste pruzili ruke i opraste nevinu krv hriscana sabljom i nabijanjem na kolac.Jel to ta vjera mira na koje se pozivas nesreco jedna?
Islam se gleda kroz Kur'an i Sunnet Allahovog Poslanika, nema generalizacije stvari. Na svakoj strani ima losih i dobrih ali mjera je Kur'an i Sunnet. A to sto si ti neuk to nije do nas!

I koji bi komentar htio vise.Nit sta kontas a niti zelis skontati,sta uopste radis na ovoj temi?Zar si doso ko kadija da djelis pravdu ili ko tvoj prorok sa lazima svojima.
Ma dosta je tvoje suplje, imas li ti kakav argument osim udaranja u prsa tebe i tvojih svestenika. Vratite se izvoru!

Kazem ti,ova je tema preopasna da se duhovno razmeces sa rijecima koje ti nisu nikako jasne.Da ima ista duhovno u kuranu i da mi srce kaze da je to korisno,ja ne bi oklijevao da prihvatim islam i kuran kao istinu.
Allah upucuje, i da On hoce, On bi tebe uputio, ovako ti samo mozes sanjati o islamu bez Allahove pomoci ne moze ti niko pomoci. Tvoja duhovnost je katastrofa dok nemas tolerancije i smisla za dijalog. Tvoj argument je omalovazavanje i uzdizanje. Sto nikom do sada nije uspjelo da na takav nacin odbrani svoje stavove, a evo ni tebi ne uspjeva!

Ali dokle u meni kuca ISUS HRISTOS ja sam smiren i imam sve sto mi treba,dakle i rijeci i duhovnost ili bilo sta tudje meni ne donose ploda.Plod je u sili Bozijoj i djelovanju kroz misju ljubavi a ne kroz plasenje naroda i zagonetke koje nemaju smisla,ne piju vodu.
Ti si smiren, vrati se na tvoje postove i dobit ces odgovor da li si smiren!!! Samo ti blebetaj, to kod pametnih ne prolazi!

Samo da znas,moji bosanci i bosnjaci jarani su moji,ova tema nema veze sa njima,ali kad se dotakosmo duhovne teme to je ipak drugo,tad vise nema pred Bogom nacionalost ili boja koze,to je najuzvisenija misija,stapanje sa samim Gospodom na korist cjele planete i svih njenih bica.
Mozda uzmes Klaica i vidis rijec 'panteizam'!
Ovo boldirano je cista glupost. Izjednjacavanje sa Gospodarom sto je zabluda! Velika!!!!

I sam je Gospod kazao da covijek ne nosi teret koji nije u stanju podici.Zar sada vi zelite da mjerite teret Isusov koji je On preuzeo za nas?Ili da mjerite moje rijeci i da me proglasvate dusmanom vasim.
Opet blablabla, bez argumenta! Troler!

Ko je vjernik iskreni,ne boji se nicega,nikakva tiranija nemoze ga skrenuti sa puta Bozijega,pitam ja vas: Mozete li vi mene da ubijedite da je hriscanstvo lose?Ako imas Kobi ozbiljno sta za reci tad mi kazi ali ako ko i do sada lupas u prazno,bolje nemoj matere ti,bolje da se ime Gospodnje uzalud ne koristi.Lijep pozdrav i mir od Isusa
Reci cu ti da je to velika zabluda. Uzelo bih mi dosta vremena, ali reci cu ti samo glavno! Allah je Jedan nema Boga osim njega. Tumacenje trojstva je nastalo tek poslije, mozda iz velike ljubavi prema Isusu (Isa a.s.) i tako je vjerovanje nastranilo. ONi poslije tumaci su pokusali da to sto bolje objasne i ti si pao na jednu od tih teorija. Ako pogledas malo bolje zar nije hriscanstvo monoteisticka religija?? Ako jest zasto se ljudi mole Mariji, Isusu, Gospodu??? Ako je samo Jedan Bog, kako svi mogu pomoci. zar je Marija to u mogucnosti, zar je Isus to u mogucnosti! Kako je moglo da se desi da LJUDI BIRAJU SEBI KOJE JE ISPRAVNO JEVANDJELJE, ZAR I SVETI DUH GRIJESI?? Sva ova pitanja otvaraju jednu dimenziju zablude, i kada malo bolje shvatis, Allah je poslao Poslanika da to sve ispravi!

I tako je i bilo, da malo bolje prostudiras Bibliju i Kur'an vidio bih da je Biblija puna proturjkecnosti (na prvi pogleda), sto Kur'an nije ni na prvi pogled. Veza sa Gospodarom je svakidasnja a kod vas samo nedjeljom (mislim na molitve).

ITD. Ako te interesuje dalje samo reci!

KObi
26.09.2007., 11:14
Eto nazalost da kazem nit znate pitanje postaviti niti odgovoriti na moje,
Da li ti citas nase postove?

janica 07
26.09.2007., 13:28
Kobi, ja nevdi nigdje da Dzimi uvrijedi nekog ovde a posebno tebe. Eh, sad ako tebe ISTINA vrijedja ne krivi drugog ( u ovom slucaju Dzimija).Sad se ti zapitaj malko jarane, da li je to tvoja volja il' necija druga. Svako dobro:misli:

Derviš
26.09.2007., 18:38
Da li ti citas nase postove?

Fakat, i ja imam isti dojam. :rolleyes:

KObi
26.09.2007., 18:50
Kobi, ja nevdi nigdje da Dzimi uvrijedi nekog ovde a posebno tebe. Eh, sad ako tebe ISTINA vrijedja ne krivi drugog ( u ovom slucaju Dzimija).Sad se ti zapitaj malko jarane, da li je to tvoja volja il' necija druga. Svako dobro
Ocito ne citas postove i ne razmisljas!

kam
26.09.2007., 19:00
Ocito ne citas postove i ne razmisljas!

Cita, u pitanju je pristrasnost....brate Kobi, samo gubis vrijeme...

MAJSTOR Ivan
26.09.2007., 19:14
Kako je moglo da se desi da LJUDI BIRAJU SEBI KOJE JE ISPRAVNO JEVANDJELJE, ZAR I SVETI DUH GRIJESI??

A kako je moglo da se desi da ljudi biraju sebi "Protokol pustinjskih mudraca" kao "savrshen" i ispravan?

Prosto kupusno gledano, da je taj vas "uzvisheni" uradak zbilja savrshen, ne bi shanse bilo da ga ijedan insan drugachije tumaci od drugoga. Vec na polazisnoj fenomenoloskoj razini u chor sokaku ste.

Ovako ste to vase "savrsenstvo" nadleznima prepustili da vam ga chereche i tumache.

Pazi bato, ti nadlezhni nisu savrheni, al' "znaju" da "chitaba chasna" jest. U ime koje objektivne ljudske pameti, Kobi?

Kazi u ime vjere i sam si sebi glavu otkinuo.

odgovorko
26.09.2007., 19:22
Što Biblija kaže o Muhammedu

Ništa.

sarmantan_sarlatan
26.09.2007., 19:24
Prosto kupusno gledano, da je taj vas "uzvisheni" uradak zbilja savrshen, ne bi shanse bilo da ga ijedan insan drugachije tumaci od drugoga. Vec na polazisnoj fenomenoloskoj razini u chor sokaku ste.

:zubo:
razvukla se logika bas k'o 'armonika
rastegla k'o zvaka medj' prstima traljavoga djaka :cerek:
i na kraju bruka, pukla kao jufka :p

MAJSTOR Ivan
26.09.2007., 19:35
:zubo:
razvukla se logika bas k'o 'armonika
rastegla k'o zvaka medj' prstima traljavoga djaka :cerek:
i na kraju bruka, pukla kao jufka :p

Shega li je stihokepat kad se pusti mozak krepat.:cerek:

sarmantan_sarlatan
26.09.2007., 19:37
Shega li je stihokepat kad se pusti mozak krepat.:cerek:
majstor ivan:
"sam sebi glavu otkinuti"
:rofl:

MAJSTOR Ivan
26.09.2007., 20:09
majstor ivan:
"sam sebi glavu otkinuti"
:rofl:

SALATan SARMAntan, NAMAZan i smantan,
MAJSTORU se klanja do chenife i banja.:cerek: :cerek: :cerek:

sarmantan_sarlatan
26.09.2007., 20:16
SALATan SARMAntan, NAMAZan i smantan,
MAJSTORU se klanja do chenife i banja.:cerek: :cerek: :cerek:
da, bas to ;)
Shega li je stihokepat kad se pusti mozak krepat:cerek: :rofl: :rofl:

Jimi7
26.09.2007., 20:22
Dobar si za psihologijske analize! Svoje osobine prepisujes drugima i to vrlo oholo i "spretno"!Ma daj, koliko si samo pitanja izbjegao, probudi se! Nismo mi naivni da padnemo na tvoje "blebetanje" ja kada vidim tvoje postove puni su dosade i prazne price! Nigdje nekog argumenta, sam sebe ovdje uvjeravas.......!

Da ne postam na svaki tvoj izreceni besmisleni citat,zaokruzit cu i kratko reci nesto.Jadna vjera ta tvoja i ti sam a njom.Nit je ona spasiteljska, niti je kome donijela dobra ikad, niti si ti castan covijek da se pravdas njome. Koliko vas sad jase na forumu i udruzeno smislja ove mastarije ludosti? Da ti covijek i crta na zidu guske sve bi ti pobjegle koliko si ti ljudina i znalac. Dzaba vam ljudi vasa prozirna magla,pa kako drugacije reci na ove nebuloze od nemila do nedraga. Kobi Kobi, hvataj se ti ozbiljnijih stvari jer u ovome si slab, ili zelis da se sramotis i dalje. Ja da nekome ovako pricam vec bi me otpisali i otjerali,kako vi hriscane tumacite.Idi u Arabiju i Emirate i tamo njima kazi: "Nedaju se ti bezboznici nikako,sve smo uradili ali oni nam ne povjerovase nista.Sta da cinimo da nas oni prepoznaju kao vjerovjesnike istine?".Mozda vam to dolje upali. ;) e bas me opet nasmijaste vi cudaci jedni.Pa ja mislio da se od vas moze sta korisno naucit,kad ono trla baba lan..e bas je to dobro,nema sta.Sad se nadji sa jaranima svojim i opet smisljaj plan,mozda vas neko ovdje pomalo i skonta sta ste htjeli da ucinite.Ja bi sad mogo samo da se slatko nasmijem kao svetitelj sv.Sava koji je proucavajuci vizantijeske spise o Islamu smijao se na ove nebuloze i napisao vrlo korisnu knjizicu Nomokanona ili zakonopravila,posle uvidjenoga sta lezi u Islamu.Jel me opet neces razumijeti covijece visokog nivoa? Sta je potrebno da se u tvojoj glavi rodi da bi ti pogledao sam sebe u istini; Jel ovako sto cinis meni kao hriscanu nista ne cinis dobro,nit za sebe a meni pogotovo nista ne cinis inace.Ajd pripremi tekst da mi odgovoris na to,molim te nemoj tako silovito da pises,neznam kuda cu od tih rijeci.Jedva sam pohvatao konce svih tvojih spisa da se jedva snalazim,ko u minskom polju sam :o .A da stanes sa tim ispraznostima? I da pronadjes naivcine kojima mozes prodavati maglu sa Mostara :p e ziv mi bio junacino. ps usput za 10-tak dana ili prije napisacu ovde taj nomokanon pa da se vidi sta to dobro muhamed i islam zele i zidovima i sljedbenicima Knjige.

e2d&o
27.09.2007., 03:13
Jedva sam pohvatao konce svih tvojih spisa da se jedva snalazim,ko u minskom polju sam :o .

:)
Zalutao si u svoje minsko polje.


. ps usput za 10-tak dana ili prije napisacu ovde taj nomokanon pa da se vidi sta to dobro muhamed i islam zele i zidovima i sljedbenicima Knjige.

Nego, bolje bi bilo da ti odgovoris na postove nego da slusamo copy/paste popovanje ! :rolleyes:

Jimi7
27.09.2007., 06:16
:) Zalutao si u svoje minsko polje.Nego, bolje bi bilo da ti odgovoris na postove nego da slusamo copy/paste popovanje ! :rolleyes:

Jasta jasta rece huso dace biti ovde svasta :mad: .O ljudi moji, ima li vas jos, hajte jos malo da vam se divim sta pisete. Majka vam kukakva pa gdje se tako nalazite,nemrem vjerovat da vas takvih majka radja :zubo: :flop: sjasite sa demagogijom,copy paste recimo nalazimo u vasim primjerima presipanja iz supljeg u prazno zar ne?Ajmo hitno budjenje sinovi Ismailovi ;) :s Hocete li se sad jos nadmetati samnom? He he,bas ste dobri,nikad vi necet skontat sami sebe i svoje uvjerenje.Da ga imate ne bi ovdje gubili vrijeme "vjernici" pogresne vjere !!!

Jimi7
27.09.2007., 10:54
Da napomenem danasnji praznik i sta znaci Krstovdan za nas hricane.Svako dobro mojoj braci muslimanima da se posluze casnim krstom kao zastitom od svojih porobitelja koji su ih prevarili!!! :s

Krstovdan (14. septembra po starom, odnosno 27. septembra po novom kalendaru) praznik je posvećen pronalaženju Hristovog Krsta na mestu Njegovog raspeća. Istorija kaže da je među prvim poduhvatima kojih se sveti car Konstantin Veliki poduhvatio pošto je preuzeo vlast nad celim Rimskim carstvom, bilo je obnavljanje hrišćanskih svetinja u Svetoj zemlji. Jedna od najvećih želja svetog cara Konstantina i njegove majke, svete carice Jelene, bila je da pronađu Časni krst na kojem je 3 veka ranije bio raspet Isus Hrist.
Teške muke carica Jelena uspela je da od nekog starca dozna mesto gde se nalazi Časni krst - bilo je to mesto na kojem je potom bio izgrađen Venerin hram. Carica je naredila da se to idolsko svetilište sruši i da se na tom mestu kopa. Posle izvesnog vremena kopači osetiše divan miris iz zemlje, a nedugo zatim otkopaše i tri krsta, tablicu na kojoj je pisalo "Isus Nazarećanin, car Judejski" i klinove kojima je bio prikovan za Krst. Ne mogavši da razaznaju na kojem je tačno krstu bio raspet Hrist, dosete se da na mrtvaca čija je pogrebna povorka prolazila u blizini polože sva tri krsta. Kada je Časni krst dotakao telo mrtvaca, on je vaskrsao, a Krst je odnesen na Golgotu.

Na vest da je Časni Hristov krst pronađen, sleglo se mnoštvo naroda - svi su želeli da ga vide, dodirnu i celivaju. Oni udaljeniji su želeli makar da ga vide, pa patrijarh Makarije odluči da podigne Krst na jedno uzvišenje. To prvo uzdizanje ("vozdviženje") Časnog krsta dogodilo se 326. godine, a od tada je Časni krst stajao u srebrnom kovčegu u Hramu Hristovog vaskrsenja koji je carica Jelena potom podigla na Gologoti. Taj dan se slavi kao Krstovdan, jedan od najznačajnijih praznika u godini. Obeležen je crvenim slovom i na taj dan se obavezno posti.

Vojnik Gorčin
27.09.2007., 14:51
ako misliš konkretno na ove muslimane u Bosni e onda si fulo za "porobitelje"

:cool:

janica 07
27.09.2007., 16:59
ako misliš konkretno na ove muslimane u Bosni e onda si fulo za "porobitelje"

:cool:


Gorcin, evo ti nesto konkretno: HRISTOS je PUT ISTINA I ZIVOT. E Gorcine Gorcine sto zaluta ti po emiratima svojima,sigurno si sav pocrnio od sunca i maramom obavijen od pjeska pustinjskoga

sarmantan_sarlatan
27.09.2007., 18:31
Gorcin, evo ti nesto konkretno: HRISTOS je PUT ISTINA I ZIVOT. E Gorcine Gorcine sto zaluta ti po emiratima svojima,sigurno si sav pocrnio od sunca i maramom obavijen od pjeska pustinjskoga
nego, jane, moj jarane, stila prepoznatljivog i nadaleko upamtivog, kakav je stav pravoslavlja o

1. laganju
2. homoseksualizmu

(3. podvojenost licnosti je medicinski resor, to mi ne moras odgovoriti)

hvala :)

Jimi7
27.09.2007., 18:37
nego, jane, moj jarane, stila prepoznatljivog i nadaleko upamtivog, kakav je stav pravoslavlja o
1. laganju
2. homoseksualizmu
(3. podvojenost licnosti je medicinski resor, to mi ne moras odgovoriti)
hvala :)

He he,ma sta ti drobis,kakvo je ovo suludo izgladnjivanje atoma? He he cuj jarane,zar ne vidis da je to zena alo? :cerek: :cerek: :cerek: Gdje si sebe naso to za objasnit,jel se furas na ovaj svoj nick :cerek:

sarmantan_sarlatan
27.09.2007., 19:01
He he,ma sta ti drobis,kakvo je ovo suludo izgladnjivanje atoma? He he cuj jarane,zar ne vidis da je to zena alo? :cerek: :cerek: :cerek: Gdje si sebe naso to za objasnit,jel se furas na ovaj svoj nick :cerek:

a sto se ti, jadjo, odje nadje prozvan? :)
a kako cu vidjeti da je zena, ne sjedim ja s tobom.
i sto si za se mislis da si zena, imas velike grudi? :p
nego, razumijemo se ;)
kao sto i iskreni vjernici razumiju sta znaci onako uzgredno i trivijalno, skoro u sali, prekrsiti jednu od deset zapovijedi
no, to je svakako izmedju prekrsioca i boga u kog vjeruje, zar ne? ;)

e2d&o
27.09.2007., 19:22
Gorcin, evo ti nesto konkretno: HRISTOS je PUT ISTINA I ZIVOT. E Gorcine Gorcine sto zaluta ti po emiratima svojima,sigurno si sav pocrnio od sunca i maramom obavijen od pjeska pustinjskoga


E, dervis, mene bolan, prevedose u hriscanstvo, ma dobar mi ovaj moj junak, statec,:) jadno zensko mora kako drugi kazu.

Jel ti ovako dodje do ISTINE Janice :o

Jimi7
27.09.2007., 20:12
a sto se ti, jadjo, odje nadje prozvan? :) a kako cu vidjeti da je zena, ne sjedim ja s tobom.
i sto si za se mislis da si zena, imas velike grudi? :p nego, razumijemo se

Cuj Ibrahime ili Mujaga,isto ti to dodje,ili je sala il je nelsana sala,al smijesna je kad je nas Bosanac izrece.Nema toga nigdje aman,samo ti pisi nije to lose.Bar malo da se srca oslobode necistih misli.Ja ti zelim mnogo jos gegova jel samo Bosandjerosi ih najbolje pisu sretno ti bilo :top: :top: :top:

sarmantan_sarlatan
27.09.2007., 20:29
Cuj Ibrahime ili Mujaga,isto ti to dodje,ili je sala il je nelsana sala,al smijesna je kad je nas Bosanac izrece.Nema toga nigdje aman,samo ti pisi nije to lose.Bar malo da se srca oslobode necistih misli.Ja ti zelim mnogo jos gegova jel samo Bosandjerosi ih najbolje pisu sretno ti bilo :top: :top: :top:

a ja mislio da je sala sto si se ti klonirao u zenski nick. ;) haman je neko od nas plaho duhovit. :zubo:
nego, jesi li ti to hercegovac?

Jimi7
27.09.2007., 20:34
a ja mislio da je sala sto si se ti klonirao u zenski nick. ;) haman je neko od nas plaho duhovit. :zubo:
nego, jesi li ti to hercegovac?

Jah jah veseljdzijo :zubo: no sto da ti kazem jer nisam,jel bi mogo vidjet da ne nosim bijelih carapa i ne vozim mergiju ah ah :cerek: :cerek: :cerek: .Cuj vesela roda covijece,sto si duhovit silovito,na snagu se smijeha jos jace iskaze tvoja bijelina kaputa a ja bi potrko se jace da hercegovac nijesam ili mozda jesam :cerek: :cerek: :cerek: trla frla baba u po snijega upala do grla,da se kojim slucajem kahvom zalio ne bi,ajd kod mene na sis cevap i ozujsko pivo da umres od srece

sarmantan_sarlatan
27.09.2007., 20:40
Jah jah veseljdzijo :zubo: no sto da ti kazem jer nisam,jel bi mogo vidjet da ne nosim bijelih carapa i ne vozim mergiju ah ah :cerek: :cerek: :cerek: .Cuj vesela roda covijece,sto si duhovit silovito,na snagu se smijeha jos jace iskaze tvoja bijelina kaputa a ja bi potrko se jace da hercegovac nijesam ili mozda jesam :cerek: :cerek: :cerek: trla frla baba u po snijega upala do grla

eeee, stid te kazes ko si, a vamo prigovaras muslimanima da ih je stid da priznaju da su srbi. da nisi latentni musliman, gluho bilo i daleko. tamo daleko, naravski :zubo:

Jimi7
27.09.2007., 20:44
eeee, stid te kazes ko si, a vamo prigovaras muslimanima da ih je stid da priznaju da su srbi. da nisi latentni musliman, gluho bilo i daleko. tamo daleko, naravski :zubo:

Jah jah Mujaga...trla baba lan da joj prodje dan:zubo: :cerek: ajd sutra cu napisati nesto o vasem proroku pa da malo popricamo jel to jest ili nije istina? Sa velikim postovanjem dizem nocas sidro,pozdravlja vas Jusif Ibro :cerek: sto je nekoc kormilar na ladji bio,kad je otplovivsi iz Splita ka Jajcu,polomio brodu sidro ;) ;) ;)

sarmantan_sarlatan
27.09.2007., 20:48
Jah jah Mujaga...trla baba lan da joj prodje dan:zubo: :cerek: ajd sutra cu napisati nesto o vasem proroku pa da malo popricamo jel to jest ili nije istina? Sa velikim psotovanjem dizem nocas sidro,pozdravlja vas Jusif Ibro

noc je, dan prodje. nije dzaba trla, lan postade svila :zubo:
pozdrav ;)

Vojnik Gorčin
27.09.2007., 21:21
Gorcin, evo ti nesto konkretno: HRISTOS je PUT ISTINA I ZIVOT. E Gorcine Gorcine sto zaluta ti po emiratima svojima,sigurno si sav pocrnio od sunca i maramom obavijen od pjeska pustinjskoga
Issa a.s. iliti Isus je Svjetlo i Uputa uostalom kao što je to svaki Poslanika od Adema a.s. do Ahmeda/Muhammeda a.s.

Issa a.s. Pemeniti i i njegova maska Mejrema je čista od onoga što mnogi nagađju o njima!
tvrdiš da si bila muslimanka lijepo je to da si preživjela krštenje jer obično nas muslimane krste tako da ne ostanemo živi ;)

btw znaš li ti šta su sekundarne gorbnice i kako one nastaju?

MAJSTOR Ivan
27.09.2007., 21:47
Ja bi sad mogo samo da se slatko nasmijem kao svetitelj sv.Sava koji je proucavajuci vizantijeske spise o Islamu smijao se na ove nebuloze i napisao vrlo korisnu knjizicu Nomokanona ili zakonopravila,posle uvidjenoga sta lezi u Islamu.

Je l' to isti onaj sto mu vicu "Sveti Sava, pederu" na stadionu? Ono kad "Hajduk" "Zvezdu" ugosti?

MAJSTOR bi strasno volio toga "Nomokanona" prouciti, uzmi to ozbiljno, Jimi?
:top:

KObi
27.09.2007., 21:47
Da ne postam na svaki tvoj izreceni besmisleni citat,zaokruzit cu i kratko reci nesto.Jadna vjera ta tvoja i ti sam a njom.Nit je ona spasiteljska, niti je kome donijela dobra ikad, niti si ti castan covijek da se pravdas njome. Koliko vas sad jase na forumu i udruzeno smislja ove mastarije ludosti? Da ti covijek i crta na zidu guske sve bi ti pobjegle koliko si ti ljudina i znalac. Dzaba vam ljudi vasa prozirna magla,pa kako drugacije reci na ove nebuloze od nemila do nedraga. Kobi Kobi, hvataj se ti ozbiljnijih stvari jer u ovome si slab, ili zelis da se sramotis i dalje. Ja da nekome ovako pricam vec bi me otpisali i otjerali,kako vi hriscane tumacite.Idi u Arabiju i Emirate i tamo njima kazi: "Nedaju se ti bezboznici nikako,sve smo uradili ali oni nam ne povjerovase nista.Sta da cinimo da nas oni prepoznaju kao vjerovjesnike istine?".Mozda vam to dolje upali. e bas me opet nasmijaste vi cudaci jedni.Pa ja mislio da se od vas moze sta korisno naucit,kad ono trla baba lan..e bas je to dobro,nema sta.Sad se nadji sa jaranima svojim i opet smisljaj plan,mozda vas neko ovdje pomalo i skonta sta ste htjeli da ucinite.Ja bi sad mogo samo da se slatko nasmijem kao svetitelj sv.Sava koji je proucavajuci vizantijeske spise o Islamu smijao se na ove nebuloze i napisao vrlo korisnu knjizicu Nomokanona ili zakonopravila,posle uvidjenoga sta lezi u Islamu.Jel me opet neces razumijeti covijece visokog nivoa? Sta je potrebno da se u tvojoj glavi rodi da bi ti pogledao sam sebe u istini; Jel ovako sto cinis meni kao hriscanu nista ne cinis dobro,nit za sebe a meni pogotovo nista ne cinis inace.Ajd pripremi tekst da mi odgovoris na to,molim te nemoj tako silovito da pises,neznam kuda cu od tih rijeci.Jedva sam pohvatao konce svih tvojih spisa da se jedva snalazim,ko u minskom polju sam .A da stanes sa tim ispraznostima? I da pronadjes naivcine kojima mozes prodavati maglu sa Mostara e ziv mi bio junacino. ps usput za 10-tak dana ili prije napisacu ovde taj nomokanon pa da se vidi sta to dobro muhamed i islam zele i zidovima i sljedbenicima Knjige.
:rofl:

KObi
27.09.2007., 22:11
A kako je moglo da se desi da ljudi biraju sebi "Protokol pustinjskih mudraca" kao "savrshen" i ispravan?

Prosto kupusno gledano, da je taj vas "uzvisheni" uradak zbilja savrshen, ne bi shanse bilo da ga ijedan insan drugachije tumaci od drugoga. Vec na polazisnoj fenomenoloskoj razini u chor sokaku ste.

Ovako ste to vase "savrsenstvo" nadleznima prepustili da vam ga chereche i tumache.

Pazi bato, ti nadlezhni nisu savrheni, al' "znaju" da "chitaba chasna" jest. U ime koje objektivne ljudske pameti, Kobi?

Kazi u ime vjere i sam si sebi glavu otkinuo.
Osim konstantacija tvojih, suvisan je odgovor! Kur'an je savrsen, ljudi nisu!

KObi
27.09.2007., 22:12
Cita, u pitanju je pristrasnost....brate Kobi, samo gubis vrijeme...
:top: ;)

MAJSTOR Ivan
27.09.2007., 23:52
Osim konstantacija tvojih, suvisan je odgovor! Kur'an je savrsen, ljudi nisu!

Vala "intelektualna zapustenost", dobro to naglasi onaj Zijev Zion.

De, ibadeta ti, kazi ti MAJSTORU kako to nesavrsen razum moze SAVRSHENSTVA prepoznati?

Nema sanse, Kobi?
Osim da sebe hipnotise da je tako.;)

sarmantan_sarlatan
28.09.2007., 07:53
.Ja bi sad mogo samo da se slatko nasmijem kao svetitelj sv.Sava koji je proucavajuci vizantijeske spise o Islamu smijao se na ove nebuloze i napisao vrlo korisnu knjizicu Nomokanona ili zakonopravila,posle uvidjenoga sta lezi u Islamu.

sveti sava je opovrgnuo vizantijske nebuloze o islamu? :confused:
vaaaauuu. sta je taj nomokanon, neka knjiga srocena u svrhe islamske dave?

:zubo:

KObi
28.09.2007., 09:32
Vala "intelektualna zapustenost", dobro to naglasi onaj Zijev Zion.

De, ibadeta ti, kazi ti MAJSTORU kako to nesavrsen razum moze SAVRSHENSTVA prepoznati?

Nema sanse, Kobi?
Osim da sebe hipnotise da je tako.
:rofl: zar je prepoznavanje uslov da to postoji, sta ako Bog kaze da je savrseno, je li dovoljno da covjek kaze da nije! Ma zavisi li uopste od covjekovog misljenja savrsenstvo! NE lupetaj!

janica 07
28.09.2007., 09:46
[QUOTE
tvrdiš da si bila muslimanka lijepo je to da si preživjela krštenje jer obično nas muslimane krste tako da ne ostanemo živi ;)

[/QUOT

Ej care, ja postujem druge i znam gdje mi je mjesto i gdje pripadam.Nego, svi znamo ( a znas li ti) da su Muslimani iz Bosne potomci Janicara, a zna se ko su Janicari, zato ne lupaj ko otvoren prozor i ne inati se, valjda znas da je inat osobina nemocnih:eek:

et....pa pozzz za sve:vidiga:

Manasija
28.09.2007., 10:03
poturicama se nije smejati. kao hrisani, red je da ih zalimo i oplakujemo.
najpre jer Bog pohodi otacke grehe do 3-4 kolena, a potom i pohodi licne grehe nekrstih. tako, moliti se za janicare, dahije ali i ove danasnje sto forsiraju islam vise nego oni sto su ga izmislili. to je psihosocijalni fenomen, nebitno.
istina ne trubi, ne propoveda, ne napreze se bilo sta dokazati.
pa, nije otac od sina, nego sin od oca.

istorija kze da cak vecina ondasnjeg hriscanskog naroda nije nasilno islamizirana, kao oni izvorni po saudijskoj arabiji i ostalim emiratima, nego da su dragovoljno prihvatili, kao vlasetela, zarad povlastica. materijalnih. dok, sitna boranija poturcena silom.

tako, kao sto vera jednog iranca (a, u kontaktu sam s njima) jeste samo u spoljasnjem (zabradjivanje, propovedi, smirenoslovlje...), nikako u unutrasnjem i duhovnom, isto i gore je onima u bosni, naknadno islamiziranima- nemaju smirenje, ljubavi, krotosti, skromnosti...
moraju se dokazivati da su veci turci od turaka.

i, kada propovedaju, to je agresivno i sirovo, ne doticu tudja srca jer i sami ne govore iz srca. nego samo manifeste deklamuju.

pa, sta je starije? razum ili slovo i sta bi uzrok drugome?

kome je teze? njima, pogubljenima ili nama sto moramo slusati?
njima je tako stalo da iznadju mesta za muhameda u Bibliji, da proture gorko za slatko...

zato, ne budimo svadljivi s zabludelom bracom i molimo se za nj pokajanje.

sarmantan_sarlatan
28.09.2007., 10:17
kome je teze? njima, pogubljenima ili nama sto moramo slusati?
njima je tako stalo da iznadju mesta za muhameda u Bibliji, da proture gorko za slatko...
zato, ne budimo svadljivi s zabludelom bracom i molimo se za nj pokajanje.
da vas dragi Allah nagradi na saburu i da vam u sevap upise :p

Jimi7
28.09.2007., 14:40
Issa a.s. iliti Isus je Svjetlo i Uputa uostalom kao što je to svaki Poslanika od Adema a.s. do Ahmeda/Muhammeda a.s. Issa a.s. Pemeniti i i njegova maska Mejrema je čista od onoga što mnogi nagađju o njima!

Eh opet demagogija (he he).Cuj znanja,cuj ljepote ovih spisa,moracu kamilu da nabavim :zubo: .Dakle li Islam sve pozna,sta dakle da pricamo dalje na ovu temu no da se priklonimo toj sili!!!. :cerek: Nevjerovatna fudnamentalna ispraznost,papagajizam,niskorisnog za cuti.Pogotovo kad se udruze braca zmaja pa stanu da trabunjaju uzduz i poprijeko.I vidje li koliko samo upornosti da se laz ovako slatko prekriva kroz nistavilo beskorisnoga.Kobi i tobi slozno kucu grade...a kad se male ruke sloze sta se moze (he he) :cerek:

e2d&o
28.09.2007., 16:39
Totalno se skrenulo s teme!!!:confused:


Ovaj oodjeee uvjeeek istooo pricaaa :rolleyes: :Pop:

Jimi7
28.09.2007., 17:22
Totalno se skrenulo s teme!!!:confused:
Ovaj oodjeee uvjeeek istooo pricaaa :rolleyes: :Pop:

Sjasi sa trabunjanja bolan.Citaj istinu i ponasaj se u skadu sa njom.Nije meni do svadje sa nikim,al lagat odje necete bona,ta je magla odavno poznata. :cerek: :cerek: :cerek: Nema mi sarlatana sarmatan,koji zbori dobre price,jasta da je dobar jel je duhovit i sa svog se kamena nikome ne mice,gdje si bolan braco da se i toja koja pametna procuje :top: Cuj edo (gornji znance) ode ti u pope jeli

KObi
28.09.2007., 18:20
Kobi i tobi slozno kucu grade...a kad se male ruke sloze sta se moze (he he)
:rofl: Sve sto vise postas sve sam vise uvjereni u svoj stav, tj. nemas ti blage veze niocemu! Kod tebe je samo propovjedanje i izbjegavanje odgovora, odgovori nama na nasa pitanja, pusti se supljiranja i vrijedjanja nas, pa samo sebe vrijedjas takvim postupkom sa sugovornicima. Odgovori na nasa pitanja ako si na "pravom putu"! Mi znamo da mi jesmo! :cerek:

KObi
28.09.2007., 18:24
Ovaj oodjeee uvjeeek istooo pricaaa
Znamo, zato ga samo preslusamo i smijemo se! :D Jos kako izbjegava odgovore, smijesno! :D

Donatello
28.09.2007., 18:52
Jednom, ne bash davno sam cuo dobru izreku: 'S'ljudima nemozes raspravljati o dvije stvari a to su, politika i religija, zato kazem, svakom njegova religija. :)

Jimi7
28.09.2007., 19:17
Znamo, zato ga samo preslusamo i smijemo se! :D Jos kako izbjegava odgovore, smijesno! :D

nema svrhe daljnja prica,ko hoce da zivi u toj lazi tvojoj neka zivi,gubim vrijeme trudeci se nerazumnim ljudima pomoci :closed: :Pop: :amen:

e2d&o
28.09.2007., 21:00
Sjasi sa trabunjanja bolan.Citaj istinu i ponasaj se u skadu sa njom.Nije meni do svadje sa nikim,al lagat odje necete bona,ta je magla odavno poznata. :cerek: :cerek: :cerek: Nema mi sarlatana sarmatan,koji zbori dobre price,jasta da je dobar jel je duhovit i sa svog se kamena nikome ne mice,gdje si bolan braco da se i toja koja pametna procuje :top: Cuj edo (gornji znance) ode ti u pope jeli

PopJimi vidis da te niko ne shvata za ozbiljno!
U toku citavog svog izlaganja ti nisi dao ni jedan argument za svoju tvrdnju nit si koji pobio, da to prosto ispada smijesno do bola!
Sve tvoje znanje o Islamu se svodi na tu knjizicu sto li je naki pop napisao, tako u nedogled samo ponavljas isto i vrijedjas nasu vjeru nazivajuci je sotonskom...:eek: !
Zamisli da mi svi prepisujemo iz kojekakvijeh knjizica pa nasta bi ovaj forum licio:confused:
Draga braca u prethodnim postovima citiraju Kuran i Bibliju i pitaju te pitanja na koja ocito neznas odgovor, nije ni cudo sto si u minskom polju, corav vidi kako skakuces odnosno stojis u mjestu!

Pope pomjeri se s mjesta da vidis "sumu" i da te Allah dz.s. uputi na pravi put :amen:

Jimi7
28.09.2007., 21:42
Draga braca u prethodnim postovima citiraju Kuran i Bibliju i pitaju te pitanja na koja ocito neznas odgovor....,

Ja zatvori temu a ti je opet ko corava koka kljucas.:flop:

Manasija
28.09.2007., 22:26
Issa a.s. iliti Isus je Svjetlo i Uputa uostalom kao što je to svaki Poslanika od Adema a.s. do Ahmeda/Muhammeda a.s.

Issa a.s. Pemeniti i i njegova maska Mejrema je čista od onoga što mnogi nagađju o njima!
tvrdiš da si bila muslimanka lijepo je to da si preživjela krštenje jer obično nas muslimane krste tako da ne ostanemo živi ;)

btw znaš li ti šta su sekundarne gorbnice i kako one nastaju?

potpis ti je u kontradikciji s avatarom?
sto kaze o. Tadej: kakve su ti misli, takav ti je zivot.
ko kada bi srbin stavio davidovu zvezdu... otprilike.
nebitno, tek konstatacija

MAJSTOR Ivan
29.09.2007., 02:48
:rofl: zar je prepoznavanje uslov da to postoji, sta ako Bog kaze da je savrseno, je li dovoljno da covjek kaze da nije! Ma zavisi li uopste od covjekovog misljenja savrsenstvo! NE lupetaj!

Ne povaljuj vishoj svjesnosti od svoje, Trazitelju Istine.

MAJSTOR te ne uchi da je "prepoznavanje uslov". Nego ti podvlachi da to prepoznavanje nije nikako moguce.

Ako ce Bog covjeku nuditi stogod "savrsena", mora to "savrseno" nuditi NESAVRSENIM nacinom i tehnikom. Inace nema sanse da ga covjek iole "razumije.

Dokle god se covjeku obraca, i sam Bog sam je "prisiljen" na NESAVRSENOST vec u startu. Pa tulio On kolko hoce o "savrsenosti".

Ako je taj Braco jos iz iz prsta isisan, pa se raji folira, budan insan poput ovoga MAJSTOR rastura ga ko beba zvechku.:cerek:

KObi
29.09.2007., 16:05
nema svrhe daljnja prica,ko hoce da zivi u toj lazi tvojoj neka zivi,gubim vrijeme trudeci se nerazumnim ljudima pomoci
:rofl:, stvarno imas smisla humor! :D

KObi
29.09.2007., 16:06
Ne povaljuj vishoj svjesnosti od svoje, Trazitelju Istine.

MAJSTOR te ne uchi da je "prepoznavanje uslov". Nego ti podvlachi da to prepoznavanje nije nikako moguce.

Ako ce Bog covjeku nuditi stogod "savrsena", mora to "savrseno" nuditi NESAVRSENIM nacinom i tehnikom. Inace nema sanse da ga covjek iole "razumije.

Dokle god se covjeku obraca, i sam Bog sam je "prisiljen" na NESAVRSENOST vec u startu. Pa tulio On kolko hoce o "savrsenosti".

Ako je taj Braco jos iz iz prsta isisan, pa se raji folira, budan insan poput ovoga MAJSTOR rastura ga ko beba zvechku.
:rofl: :rofl:

Vojnik Gorčin
29.09.2007., 21:15
potpis ti je u kontradikciji s avatarom?
sto kaze o. Tadej: kakve su ti misli, takav ti je zivot.
ko kada bi srbin stavio davidovu zvezdu... otprilike.
nebitno, tek konstatacija

baš mi nije u kontradikiciji jer moje zlatne ljiljane na modroj podlozi su mi dušmani uskratili a morali smo ga odbaciti, ali svejedno ga nosim u srcu.

i nikad mi nije bilo jasno šta vama srbima smeta grb Tvrtka Kotromanića kad se on u manastiru Mileševo okrunio i za "kralja Srbljem"

jimi7 taj fol o papagajstvu je moj fol ne sjećam se da sam ti ustupio autorska prava na njega ;) probaj sa riječima kao što su "graktanje" i sl.

janica
Ej care, ja postujem druge i znam gdje mi je mjesto i gdje pripadam.Nego, svi znamo ( a znas li ti) da su Muslimani iz Bosne potomci Janicara, a zna se ko su Janicari, zato ne lupaj ko otvoren prozor i ne inati se, valjda znas da je inat osobina nemocnih
to gdje pripadaš ti niko nije osporio, molim te nemoj ni ti moju pripadnost osporavat.

Janjičara je bilo da su iz Bosne Srbije, i svih drugih dijelova Otomanske carevine.
kada govoriš o muslimanim Bosne i Hercegovine današnji Bošnjaci su većinom iz reda autohtonog naroda koji su do Turaka bili i pravoslavci i katolici i patareni tzv Kristjani iliti Bošnjani kako su se nazivali.
I danas većinu Bošnjačkog korpusa čine starosjedioci mada ima i ljudi sa strane- otomanska carevina je bila tolika da u njoj sunce nije nikad zalazilo.
eto moji preci su od kapetana koji su u Bosnu došli za (Za)Kavkaza!

Narodi sa područja exyu se većinom porijeklom Slaveni pa je smiješno govoriti ko na koga liči...
izvini ako ti nicka nisam dobro napisao nije bilo namjere

Jimi7
29.09.2007., 22:07
jimi7 taj fol o papagajstvu je moj fol ne sjećam se da sam ti ustupio autorska prava na njega ;) probaj sa riječima kao što su "graktanje" i sl.

Jah jah,kako da ne :rofl: ma ziv ti meni bio brate.Sto bi ja imao protiv tebe bilo sta? E ja sam potomak kapetana potoula broda iz BosanskogBroda :cerek: . Starosjedilac sam i ja,jel sam srbin ko i ti,samo tvoji presli na islam.Ipak vas stvar,ziv mi bio rodjo.

Putnick
29.09.2007., 23:32
Jah jah,kako da ne :rofl: ma ziv ti meni bio brate.Sto bi ja imao protiv tebe bilo sta? E ja sam potomak kapetana potoula broda iz BosanskogBroda :cerek: . Starosjedilac sam i ja,jel sam srbin ko i ti,samo tvoji presli na islam.Ipak vas stvar,ziv mi bio rodjo.

Koliko je ovde samo licemjerstva...
Sta je to Jimi? Do "malo pre" ste se busali u prsa sa nekom takozvanom bivsom muslimankom, koja je presla na krscanstvo i divili joj se do besvesti... a ako je neko od krscana primio Islam... to vam onda bude nisko.

Uzgred, kad sam vec ovde moram ispricati i jednu anegdotu.
Na casu istorije pita profesorica ucenika sta su to Turci doneli na ove prostore, balkana, a ovaj ucenik ko iz topa odgovara "Kupatila, profesorice!"
A profesorica ce sva onako zapanjena... "Islam, Islam." :mig:

A sto se tice janjicara, pa nije bas sve tako kako junacka, sprska historija kaze. Porodice su takodjer i same slale decu, jer su tamo sticala obrazovanje, ugled, materijalnu potporu.

Brkic
30.09.2007., 01:45
"Nipošto, Ti zao i neplemeniti covjek, saveznik Divova, Necu poslužiti ovoj laž," (http://free-zd.t-com.hr/TomBrkic/Shahnameh/Shahnameh.html)

Manasija
30.09.2007., 09:52
baš mi nije u kontradikiciji jer moje zlatne ljiljane na modroj podlozi su mi dušmani uskratili a morali smo ga odbaciti, ali svejedno ga nosim u srcu.

i nikad mi nije bilo jasno šta vama srbima smeta grb Tvrtka Kotromanića kad se on u manastiru Mileševo okrunio i za "kralja Srbljem"

jimi7 taj fol o papagajstvu je moj fol ne sjećam se da sam ti ustupio autorska prava na njega ;) probaj sa riječima kao što su "graktanje" i sl.

janica

to gdje pripadaš ti niko nije osporio, molim te nemoj ni ti moju pripadnost osporavat.

Janjičara je bilo da su iz Bosne Srbije, i svih drugih dijelova Otomanske carevine.
kada govoriš o muslimanim Bosne i Hercegovine današnji Bošnjaci su većinom iz reda autohtonog naroda koji su do Turaka bili i pravoslavci i katolici i patareni tzv Kristjani iliti Bošnjani kako su se nazivali.
I danas većinu Bošnjačkog korpusa čine starosjedioci mada ima i ljudi sa strane- otomanska carevina je bila tolika da u njoj sunce nije nikad zalazilo.
eto moji preci su od kapetana koji su u Bosnu došli za (Za)Kavkaza!

Narodi sa područja exyu se većinom porijeklom Slaveni pa je smiješno govoriti ko na koga liči...
izvini ako ti nicka nisam dobro napisao nije bilo namjere

ako si srbin, grb ti savrseno pristaje.
ovako...

Jimi7
30.09.2007., 19:17
Koliko je ovde samo licemjerstva...
Sta je to Jimi? Do "malo pre" ste se busali u prsa sa nekom takozvanom bivsom muslimankom, koja je presla na krscanstvo i divili joj se do besvesti... a ako je neko od krscana primio Islam... to vam onda bude nisko. .


Cuj ko se kome divi? Sta me briga sto vam ta pobjegla od vas,njen problem,valjda je vidjela sta islam nudi,valjda zato.Tako mi svejedno nek radi ko sta hoce.Ja licno nikad ne bi ni probao islam,:kava: ,ko to voli nek voli i njegova stvar.Al da je to izmisljotina da se rod ljudski unisti gluposcu,e brate mili ocito da jest.Znas sta jarane,nije to do tebe sto su tvoji presli na islam,nisi ti kriv,al tvoji zanemarise svoja prava pokoljenja i eto primise zablude dalekog istoka.

tajna_služba
30.09.2007., 20:06
Biblija o Proroku Muhamedu ne govori,šta god islamofobi pričali.U posljednjim vremenima nikad ni jedan prorok nije spominjao muslimane kao negativce.

sjena.
30.09.2007., 20:21
malo oftopičarenja, ali

moram pohvaliti nick dotične tajne službe :D te potpis iste

Vojnik Gorčin
30.09.2007., 21:15
imamo nesrba koji se kiti ljiljanima,

ha ha ha
dobar si dobar!
a de ti meni reci što se onda srbi u BiH ne kite ljiljanima?

nesrb se kiti srpskim ljiljanima a srbin ne kiti njima...

btw skonto sam zašto se bitka na kosovu slavi kao pobjeda...

Ima jedna knijgica koja se zove "bitka na Kosovu" Beogradsko izdanje i tamo piše da su, parafrazirlam, čete iz Bosne porazile Turke i da se u Bosni slavila pobjeda nad Turcima, međutim u srbiji tu pobjedu nije imo ko slaviti jer je poslije te bitke ostala bez vlastele!
to vam je ralzog više da se kitite ljiljanima-
Vi pristanite na ljiljane ja ću pristati da sam srbin, ali srbin musliman, pripadnik jednie vjere koja je priznata u Boga...
kad smo već kod priznatosti de mi racite postoji li gdje u bibliji ijedan red ili rečenica za koju Bog kaže da je vaša vjera u Njega priznata???

Vojnik Gorčin
30.09.2007., 21:17
Jah jah,kako da ne :rofl: ma ziv ti meni bio brate.Sto bi ja imao protiv tebe bilo sta? E ja sam potomak kapetana potoula broda iz BosanskogBroda :cerek: . Starosjedilac sam i ja,jel sam srbin ko i ti,samo tvoji presli na islam.Ipak vas stvar,ziv mi bio rodjo.

i turci su srbi ;)

kao da vas je jedna majka rodila!

Manasija
30.09.2007., 21:37
jedino zanimljivo je onaj deo o vlasteli.
zanimljivo mi, kako je srbija tokom 13 vekova postojanja tako cesto ostajala bez najboljih, a opet se dizala. i iznova je iz seljackih redova nicala nova i snaznija elita.
ovo ostalo o ljiljanima i kosovu... nije vredno komentara.
kao o knezu borni u primorskoj dalmaciji, sto ga titovi istoricari proglsise hrvatom (?) od majke srbkinje nad srbima u dalmaciji.
gde su tad bili hrvati!?
to je, ljudi, neozbiljno. pricamo o 7. i 8. veku.

da, po bosni (tada bila srbska) i srbiji se pronela prica o pobedi, jer su srbi dobijali isprva...

i, ajd' o ljiljanima: nikada ne moze biti zdravog naroda sa necistom, iskrivljenom i ukradenom istorijom. isto i s znamenjima. nema jasne identifikacije... i bastiniti tudje ne prija jednostavno. pogotovo kod izmisljenih naroda. pokatolicenih, islamiziranih srba. recimo.

no, to nije nas problem.

s Bogom!

p.s. nadam se da cete naci tog muhameda u Bibliji.

OraoJaviSe
02.10.2007., 06:30
Nerazumijem zasto Muhameda a.s. nazivate prorokom. On nije bio nikakav prorok, vec poslanik ili vjerovjesnik od Allaha dz.s (Boga).
To su dva razlicita pojma. :kava:

KObi
02.10.2007., 10:29
Nerazumijem zasto Muhameda a.s. nazivate prorokom. On nije bio nikakav prorok, vec poslanik ili vjerovjesnik od Allaha dz.s (Boga).
To su dva razlicita pojma.
:top: Slazem se u potpunosti! I ne nazivaju njega muslimani prorokom nego drugi, za muslimane je on Poslanik! :)

Ego
03.10.2007., 11:15
Molit ću, malo manje chatati ovdje...

I suzdržati se od velikosrpskog prekrojavanja povijesti, to ne kanim trpit..

KObi
03.10.2007., 18:36
I suzdržati se od velikosrpskog prekrojavanja povijesti, to ne kanim trpit..
Fakat to rade, ali malo ko ih istrpi :D

Klort
13.12.2009., 07:15
Za sve hriscane koji zele vise saznati o kuranu i njegovim poskocicama neka procitaju npr (za srbe i prasvoslavlje*) "Zakonopravilo Sv.Save" pa ce vidjeti sta je sve tamo napisano tj objasnjeno na tu temu. Mislim da ce tada sve biti jasno.
"ZAKONOPRAVILO SVETOG SAVE O MUHAMEDOVOM UČENJU" - Dr Miodrag M. Petrović (http://www.ihtus.us/images/stories/video/595c5_Zakonopravilo%20Svetog%20Save%20o%20Muhamedo vom%20ucenju.zip) (PDF knjiga)

Predgovor

Srbi se od pojave Turaka na Balkanu (XIV vek) neposredno i neprekidno suočavaju sa Muhamedovim učenjem, iz kojeg je izrastao mnogobrojni islamski svet. Posle viševekovne turske vladavine sve do danas u Raškoj oblasti i Bosni postoje islamizirani Srbi, koji pomoću islamske vere stvaraju svest o sebi kao posebnom - muslimanskom narodu. Njih bi danas svakako bilo mnogo više da u Srbiji nisu postojali spisi o Muhamedu i o profanosti vere koju je propovedao. Sveti Sava je dva takva spisa preuzeo iz vizantijske književnosti i uneo ih u Zakonopravilo1 ili Nomokanon - zbornik crkvenih i građanskih propisa, namenjen Srpskoj crkvi i državi. Na taj način Srbi su, blagodareći Vizantincima i svetom Savi, teorijski i posredno znali o islamu mnogo pre pojave Turaka u Srbiji.

Oba spisa se u celini objavljuju na savremenom srpskom jeziku. Da bi se lakše shvatila njihova sadržina, ukratko su izloženi podaci o Muhamedu, o zemaljskom a ne nebesnom poreklu islamskog verovanja i o fanatizmu muslimana, koji naspram državnih granica prednost daju verskim granicama.


" ... Ko može stati naporedo s Bogom?... sam Muhamed, pored sve svoje nenavisti prema hrišćanima, priznaje i stavlja u Koran, da će Isus sin Marijin suditi svetu, sledstveno i samom Muhamedu. Kakvo onda ujednačenje i poravnanje!..."
(Episkop Nikolaj, 127. pismo, Sabrana dela, knj. VIII, Diseldorf, 1978, str. 151).

Spis o izmailćanskoj veri

Sveti Sava je u svoje Zakonopravilo uneo preko sto kanonskih i zakonskih vizantijskih spisa, prevedenih na srpskoslovenski jezik. Među njima je u 61. glavi pod brojem 21 dogmatski, apologetsko-polemički spis svetog Jovana Damaskina (+ 749/50) o izmailćanskoj veri2, stavljen na kraju spisa svetog Epifanija Kiparskog (+ 403) "O jeresima"3. Damaskinovom tekstu pridodati su, bez određenja, odeljci iz spisa Georgija Monaha (IX vek) "O vođi Saracina - Muhamedu koji je i Muhumet"4. Tako preuzet iz vizantijskih nomokanona, spis o izmailćanskoj veri, prvi put ovde objavljen u prevodu sa grčkog i srpskoslovenskog na savremeni srpski jezik, glasi:

"21. I do sada postoji služba izmailćanska koja drži i vara ljude, to jest vera sracinska koja je preteča Antihrista. A potiče od Izmaila, rođenog Avramu od Agare, zbog čega se nazivaju Agarani i Izmailćani. Sebe nazivaju Saracinima, jer su od Sare sujetni, budući da reče Agara anđelu: 'Sara mene sujetnu otpusti'5. Oni, dakle, idolima služahu i klanjahu se zvezdi Danici i Afroditi koju su svojim jezikom i Havar nazvali, što znači velika.

Do vremena cara Iraklija, pak, otvoreno idolima služahu. A od tog vremena pa do sada kod njih uzraste lažni prorok po imenu Moamed koji je, razgovarajući sa Jevrejima i sa hrišćanima, to jest sa arijanima i nestorijanima, odasvud crpeo zlo: od Jevreja pak jednonačelstvo, a od arijana Reč i Duh - oba stvorena; od nestorijana čovekolatriju. A poštuje Stari i Novi zavet. Tako, razgovarajući i sa nekim arijaninom monahom, stvori svoju jeres. I pod izgovorom da se drži bogoverja, prisvojivši sracinski narod, propovedaše da je Pismo s neba od Boga sneseno na njega. A spisi kakve je u njegovim knjigama ispisao dostojni su smeha.

Veru je njima ovako predao: Govori, da je jedan Bog tvorac svega, koji nije ni rođen niti rađa. Govori, da je Hristos Reč Božja i Duh njegov, stvoren i sluga, i da se besemeno rodi od Marije sestre Mojsijeve i Aronove. Jer, kaza da Reč Božja i Duh uđe u Mariju i rodi Isusa koji je prorok i sluga Božji, i da ga Judejci, bezakonujući, htedoše raspeti. I osudiše i raspeše njegovu senku, a sâm Hristos niti je bio raspet niti je umro, jer ga Bog uze k sebi na nebesa. Zapita ga Bog govoreći: 'O Isuse, jesi li ti rekao, sin sam Božji i Bog'? I odgovorivši Isus reče: 'Milostiv mi Gospode moj, ti znaš da ne rekoh, niti se stidim biti sluga tvoj, nego ljudi prestupnici napisaše da rekoh te reči i slagaše protiv mene i u zabludi su'. I odgovorivši reče njemu Bog: 'Znam da ti nisi izgovorio te reči'.

I mnoge druge izmišljotine su dostojne smeha u takvom spisu, za koji nadmeno kaže da je od Boga snesen na njega. A kad mi kažemo - pa koje taj koji svedoči da mu je Bog dao spis, ili ko je od proroka prorekao da će se pojaviti takav prorok, oni ostaju u nedoumici. Jer, Mojsije na Sinajskoj Gori naočigled svih ljudi, u oblaku i u ognju i u mraku i u buri primi Zakon od Boga koji se javi; jer i svi proroci od Mojsija pa naovamo počeše propovedati o Hristovom dolasku i o tome, da će se Hristos Bog i Božji Sin, došav, ovaplotiti i raspet biti i umrevši vaskrsnuti, i da je On sudija živima i mrtvima.

I kad mi kažemo još, kako vaš prorok ne dođe tako, da i drugi o njemu posvedoče, nego ne u vašem prisustvu, ne onako kako je Mojsiju Bog dao Zakon dok se naočigled svih ljudi dimila Gora, pa da za spis, koji rekoste da je njemu tako bio dao, i vi imate dokaz? - odgovarajući rekoše da Bog čini onoliko koliko hoće. To i mi znamo, rekosmo, nego pitamo - kako spis siđe na vašeg proroka? I odgovaraju: 'Dok je spavao spis siđe pa njega'. A mi im sa podsmehom kažemo da, pošto je, dakle, spavajući primio spis, nije osetio dejstvo, pa se na njemu ispuni narodna priča: ['Što je babi milo - to joj se i snilo'].

I kad mi opet pitamo - kako ne zapitaste njega, pošto on u vašem spisu zapoveda da se ništa ne čini ili prima bez svedoka, prvo nama da se pokažeš sa svedočanstvom da si prorok i od Boga izašao, i koji spis svedoči o tebi? - oni ćute, stideći se.

Shodno tome, kažemo im: Pošto vam nije dopušteno bez svedoka uzeti ženu, ni kupiti ni steći, a ni sami vi nećete bez svedoka da imate magarce ili [druge] životinje, dakle pomoću svedoka imate i žene i imanje i magarce i ostalo - samo veru i pisma imate bez svedoka. Jer, onaj koji vam je predao veru niotkuda nema dokaza, niti se iko zna za njegovog svedoka, nego je spavajući nju primio.

Nas nazivaju dvobošcima, jer kažu da uvodimo drugog Boga govoreći da je [Hristos] Sin Božji i Bog. A mi im kažemo da su to predali proroci i Pismo, a vi tvrdite da prihvatate proroke. Ako, dakle, pogrešno Hrista nazivamo Sinom Božjim – to [oni učiše i predadoše nam].

Neki od njih kažu da mi, preinačujući proroke, dodasmo takve stvari, a drugi vele: 'Jevreji koji vas mrze prevariše vas da je [tako] od proroka napisano, da biste propali'.

Mi im opet kažemo: Pošto vi govorite da je Hristos Reč Božja i Duh, kako nas onda klevetate da smo dvobošci, jer je Slovo, i Duh, nerazlučan od Njega u kome jeste? Ako je, dakle, u Bogu kao Njegova Reč - jasno je da je Bog, a ako je izvan Boga, po vašoj reči Bog je bez razuma i bez života. Niste li Ga, dakle, bežeći od drugog Boga, presekli? Bolje bi vam bilo da govorite da imate drugog negoli da Ga presecate i kao kamen ili drvo ili nešto od nečulnih uvodite. Dok vi, dakle, lažno klevećući, nas nazivate dvobošcima, mi vas presekateljima Boga imenujemo.

Klevetaju nas da smo idoloslužitelji, poklanjajući se krstu i ikoni Hristovoj i svetih. Mi njima kažemo: Kako se vi, dakle, tarete o kamen, po rečima vašeg Vahtana, i ljubite kamen pozdravljajući? A neki od njih kažu: 'Na njemu je Avram ležao sa Agarom'; drugi opet kažu da je za njega privezao bio kamilu kada je hteo žrtvovati Isaka. I njima odgovaramo: Pošto Spis govori da je Gora bila šumovita i [imala] drva od kojih je, iscepavši za svespalnu žrtvu, Avram stavio na Isaka, i da je sa decom ostavio magarce, otkuda vam, dakle, ta izmišljotina? Tamo niti šumskih drveta ima, niti magarci prolaze. Stide se, naravno. Ipak, kažu, kamen Avramov postoji.

Zatim im kažemo: Neka to i jeste kamen Avramov kako vi izmišljate. Ljubeći ga, dakle, samo zato što je Avram ležao na njemu sa ženom i što je za njega privezao kamilu - ne stidite se, nego nas okrivljujete što se poklanjamo krstu Hristovom i liku Njegovom, kojim se besovska sila i đavolja prevara razruši.

A to, što rekoše da je kamen - jeste glava Afroditina, kojoj se poklanjahu i koju nazivahu i Havar; na kojem [kamenu] se i do sada onima koji tačno posmatraju, uklesotine i znamenje javlja.

Taj Moamed mnoge, kako je rečeno, besmislice napisav, od kojih svakoj dodade naziv, kao ovaj: 'Spis o ženi', i u njemu otvoreno ozakonjuje uzimati četiri žene i naložnica, ako može, tisuću, koliko njegova ruka obujmi onih koje se povinuju. A od četiri žene, koju hoće pusti i drugu koju hoće uzme. Iz ovog razloga donoseći zakon, Moamed imaše pomoćnika, zapravo druga po imenu Zid [Zejd]. Ovaj imaše krasnu ženu koju požele Moamed. Dok su njih dvojica sedeli, Moamed reče: 'Hej, Bog mi je zapovedio da uzmem tvoju ženu!' A Zid odgovori: 'Apostol si, čini ono što ti je Bog rekao – uzmi moju ženu!' Čak i više da kažemo – reče mu – ' Bog je meni zapovedio da otpustiš ženu svoju!' I on je otpusti. Posle nekoliko dana drukčije reče: 'Zapovedio mi je Bog da ja nju uzmem'. I tako uzev, i preljubu s njom učiniv, donese ovakav zakon: 'Onaj ko hoće da otpusti ženu svoju, pa ako se posle otpusta njenog vrati, drugi da je uzme, jer je nedostojno uzeti je ako ne leži s drugim. Ako pak i brat otpusti ženu – nju da uzme brat njegov, ako hoće'. Ovakve stvari propisuje u tom spisu: 'Radi zemlju koju ti je dao Bog i održavaj je'; čini i ovo tako i tako – da ne govorim kao on sve ono što je sramno.

Drugi, opet, 'Spis o kamili božjoj'. O njoj kaže kako beše kamila od Boga i kako ispivaše svu reku te ne mogaše prolaziti između dve gore zato što se uklješti. A na tom mestu, reče, bejahu ljudi i, jednog dana, oni pijahu vodu. A kamila drugog dana, pijući vodu, hranjaše ih, dajući im mleko mesto vode. Podigoše se oni zli ljudi i ubiše kamilu, a ta beše rodila malu kamilu. Pošto je majka ubijena, mladunče zavapi k Bogu i Bog ga uze k sebi. Pa im kažemo: Otkuda beše ona kamila? I kažu da je od Boga bila. Pa velimo: Je li se ta kamila parila sa drugom kamilom? I kažu – nije. Onda otkuda, rekosmo, rodi mladunče, jer vidimo kamilu vašu bez oca i bez matere i nerodoslovnu, a rodivši veoma postrada? Ali ne vidi se ni onaj koji joj je naneo nasilje, a mladunče se vaznese.

Zašto, dakle, vaš prorok kome je, kako kažete, Bog govorio, nije o kamili znao, gde se napasa i ko su ti što jedu mleko dojeći je? Neće li i ona, upavši nekako u nevolje [kao i majka] biti ubijena? Ili je preteča, pre vas u raj ušla, iz koje će vama, kako maštate, mlečna reka biti, jer kažete da će vam u raju tri reke poteći: vode, vina i mleka. Ali ako je van raja preteča vaš kamila, jasno je da se osušila od gladi i žeđi. Ili se i drugi naslađuju njenim mlekom pa se uzalud vaš prorok razmeće smatrajući da razgovara sa Bogom, jer mu tajnu o kamili nije otkrio. A ako je u raju, opet će ispiti vodu i, ostajući bez vode, presahnuće usred rajske hrane. I, u nedostatku vode, jer je svu ispila kamila, žudećete da pijete sa vinske reke. Pijući samo vino, uspalićete se i opićete se i zaspati sa glavoboljom. I posle buđenja od sna, zasitivši se vina, zaboravićete rajske krasote.

Kako se, dakle, vaš prorok nije prisetio jada, da će vam se tako nešto dogoditi u rajskom izobilju? Ni o kamili se nije brinuo gde sada prebiva. Ali ni vi ga ne zapitaste, kako vam je o trima rekama kazivao sanjareći? No mi divnu vašu kamilu, koja ispred vas ide, jasno obelodanjujemo među dušama magaraca, gde i vi hoćete da prebivate kao životinje. Tamo je tama krajnja i muka beskonačna, oganj šumeći, crv koji ne spava i bezdani besova.

Reče, opet, Moamed: 'Spis o hrani' govori da je Hristos tražio od Boga hranu i data mu je, jer Bog reče govoreći mu: 'Dadoh tebi i tvojima hranu netruležnu'. Zatim, 'Spis o volu' govori i druge neke reči dostojne smeha, koje zbog mnogih stvari smatrah da treba preskočiti.

Položi zakon da se oni [tj. Muslimani], uključujući i žene, obrezuju; naredi da se ne praznuje subota, niti da se krštava, a da se jede ono što je zakonom zabranjeno, dozvolivši da se jede ono za šta je naređeno uzdržati se. Svinjsko meso ne jesti. Pijenje vina sasvim je zabranio.[B]6

Poklanjati se samo jedinome Bogu. Hrista, dakle, poštovati kao Reč Božju, a ne kao Sina koji se od Duha Svetog rodio. A Reč, i Duh proizneseni i u vazduh razliveni, razumeti nesastavno [ne ipostasno], niti sa Ocem jednobitno. Svetu Devu Mariju ne nazivati Bogorodicom, nego je smatrati sestrom Mojsijevom i Aronovom.

Sanjareći tako nešto, reče za sebe da će ključar raja biti. Zato će se, reče, u dan sudnji prvo pojaviti Mojsije sa Izrailjćanima i, kao prestupnici zakona, biće predati muci večnoj. A potom će se, reče, pojaviti Isus i odreći se pred Bogom da je sebe zvao Sinom Božjim. A hrišćani, koji su se drznuli da tako nešto pripišu Hristovom imenu, propovedajući ga i za Boga, i Sina Božjeg, i Reč ovaploćenu – .

A potom za sebe reče da će ga Bog pozvati kao veoma pobožnog i pohvaliće ga kao povod pobožnosti čitavog paroda, i zbog toga će biti rajski ključar. I pošto on bude otvorio raj, s njim će, reče, ući, bez prigovora i bez suda, sedamdeset tisuća onih koji se mogu, kaže, usprotiviti tome, da se ostalima sudi. I pravednici će se, bez sumnje, nasladiti uživanja, a oni za koje se nađe da su grešnici, imaće pisma oko vratova vezana, pa će i oni ući u raj; i ti će se nazvati proštenicima Božjim i Moamedovim.

A u raju će, reče, tri reke biti: jedna medna, druga mlečna i treća vinska, da svak ima vlast da se nasićuje odakle hoće. Sa njima će biti žene bestrasno i održavati im hramove i svakojako ugađati, reče.

A Judejci i hrišćani biće umesto drva za vatru položeni. Samarićani, reče, iznosiće smeće i njihova govna iz raja izbacivati kako se ne bi raj usmrdeo.

Svak kako je živeo ovde, ili u bogatstvu ili u siromaštvu, na isti način će i onamo, kaže, živeti.
Taj varalica je uz to učio, da je za svako dobro i zlo uzročnik Bog; i sve što naiđe na čoveka, ako i od iskušenja lukavoga, od Boga biva. Lažno govori.

A razbojnici i vračari i svi koji budu uhvaćeni u zlim delima i ubijani - njima je, reče, Bog pisao da budu takvi, i hteo je da oni tako umru.

I druge neke stvari izmišljajući brbljaju jadnici, večnih blaga lišeni kao nečastivi hulnici".[B]7

1 O nazivu Zakonopravilo, umesto Krmčija, v. M. Petrović, O Zakonopravilu ili Nomokanonu Svetog Save (http://www.scribd.com/doc/17432701/О-Законоправилу-или-Номоканону-Светога-Саве-Миодраг-М-Петровић), Beograd 1990, 7–39.
2 Migne PG 94, 764–773; v. dalje nap. 59.
3 Ilovački prepis Zakonopravila, izd. M. Petrović, Zakonopravilo ili Nomokanon Svetoga Save, Gornji Milanovac 1991, l. 369b–373b.
4 Migne PG, 110, 868–869; v. dalje nap. 64.
5 V. I knj. Mojs. 16.
6 Dovde je iz spisa Svetog Jovana Damaskina (v. nap. 2), a dalje je iz spisa Georgija Monaha (v. nap. 4).
7 Za ovaj prevod korišćeni su prevashodno neobjavljeni vizantijski nomokanonski zbornici iz raznih biblioteka, kao na primer: Manastira Svetog Jovana Bogoslova na ostrvu Patmosu (Patm. 205, f. 251α–256α); manastira Kutlumuša na Svetoj Gori (Athos Kutlumus 42, f. 320β–324α); manastira Velike Lavre na Svetoj Gori (Athos Laurae 93, f. 251α–255α); manastira Svete Ekatarine na Sinaju (Sinait. 1795, f. 60β–65β, gde je samo Damaskinov deo, bez teksta iz spisa Georgija Monaha). Potrebna objašnjenja za pojedina mesta u srpskom tekstu, naspram grčkog izvornika, biće data u prevodu celog Zakonopravila.

Nastavak sledi …

dilee
13.12.2009., 11:53
Jednostavno nemogu da vjerujem koliko nizak stupanj vjere imate.Pa ako ste katolici,Valjda vjerujete u Boga, i poslanika njegova Isusa.
Muslimani bez sumnje vjeruju u Boga (Allaha uzvisenog) i Muhameda a.s. kao posljednjeg poslanika i sve ostale poslanike koje im je Bog poslao od nastanka svijeta.
Nemogu da vjerujem da se toliko pravite pametni a da malo ne pogledate oko sebe i samo svatite da je sve oko vas tako savrceno do u naj manje detalje i prostranstva svemira.
Sta mislite ko je to stvorio?
Da nije mozda sve nastalo spontano kao u Darwinovoj teoriji evolucije?
Ma daj te ljudi skontaj te se malo.

nobie
13.12.2009., 12:56
Mislim da možemo nakon svega zakljuciti da Biblija nigdje niti spominje niti najavljuje Muhameda kao proroka/poslanika...:)

JUŽNI
13.12.2009., 21:19
:D

Jednom sam od tebe dobio opomenu radi stavljanja znaka bez texta, ali su se pravila promjenila?

Da ne budem off topic, prorok koji je obećan je bio i ostao Isus.

barmen jitro
13.12.2009., 22:21
Da ne budem off topic, prorok koji je obećan je bio i ostao Isus.

Amin brate!!! Isus Hristos i nitko više. Očito se islam fura na to da će ako ili itd neko doći i njihovu (pogrešnu) interpetaciju vjere silom okončati. No to neće ići. Isus je takve javno prorekao (čuvajte se onih što dolaze poslije mene). :s Dakle? Očito da je trebalo napisati kuraan i njime navesti mnoge u pogibelj (što se tiče vjerskog pitanja o kojem Isus progovara).

Shady
14.12.2009., 01:12
Jednom sam od tebe dobio opomenu radi stavljanja znaka bez texta, ali su se pravila promjenila?
Gle, taj sam smajlić stavio prije mnogo godina... pa, skoro će decenija, ako nisi primetio.
A tada nije postojalo dato pravilo. Ne bi pogriješio ako se malo uozbiljiš. :rolleyes:


Da ne budem off topic, prorok koji je obećan je bio i ostao Isus.

Ali Isus nije bio nepismen. A prorok koji je najavljen u Izaiji je nepismen.
Također, Isus nije ostavio nikakvu Knjigu. A najavljeni prorok će ostaviti "Zapečaćenu knjigu".

barmen jitro
14.12.2009., 02:04
... A prorok koji je najavljen u Izaiji je nepismen.
Također, Isus nije ostavio nikakvu Knjigu. A najavljeni prorok će ostaviti "Zapečaćenu knjigu".

Shady, odakle crpiš te izvore? Nema proroka (zapamti) više! Onaj koji je došao prije 2000 godina je posljednji koji ujedno najavljuje i Svoj ponovni dolazak u datom vremenu. Antihrist lako može da se pretvori u (lažnog) posljednjeg proroka i da uradi još veći jaz među ljudima. On će to i pokušati putem nekog novog proroka, ali tko crpi najsvjetliji dio duhovnosti - vjere, zna da je to mamac i klopka. Možeš u to vjerovati a i ne moraš, na tebi je!!! Što se tiče pečaćenja Knjige, Isus je Taj koji će razlomiti pečate kada to bude bilo objelodanjeno iz nebeskih visina, a svaki drugi koji to pokuša samoinicijativno (sumnjivi izvor) neće dobro proći. Otkrovenje priča o tim stvarima, bilo bi dobro to pročitati opet.

Shady
14.12.2009., 03:20
Shady, odakle crpiš te izvore?
U Isaiji piše to, o "nepismenome" i zapečaćenoj knjizi "koja će potamniti mudrost prijašnjih mudraca i umnost prijašnjih umnika". Glavno za tu "Zapečaćenu Knjigu" jeste to što ju "pismeni" ne razumiju, jer je zapečaćena! :D

No nije Isaija jedini koji je najavio "nepismenog" poslanika. To je učinio i Isus.

Nema proroka (zapamti) više! Onaj koji je došao prije 2000 godina je posljednji
Smatraš li to Isusa, kao poslednjeg od Boga poslanoga?

Što se tiče pečaćenja Knjige, Isus je Taj koji će razlomiti pečate kada to bude bilo objelodanjeno iz nebeskih visina, a svaki drugi koji to pokuša samoinicijativno (sumnjivi izvor) neće dobro proći.
Gle.. kada bi Bog ispunjavao sve naše želje, nastao bi veliki nered. :)

Otkrovenje priča o tim stvarima, bilo bi dobro to pročitati opet.
Ti razumiješ to Otkrovenje? I zašto se to uopće zove Otkrovenje, ako je zakriveno? Pozdrav

nobie
14.12.2009., 03:33
U Isaiji piše to, o "nepismenome" i zapečaćenoj knjizi "koja će potamniti mudrost prijašnjih mudraca i umnost prijašnjih umnika". Glavno za tu "Zapečaćenu Knjigu" jeste to što ju "pismeni" ne razumiju, jer je zapečaćena! :D

No nije Isaija jedini koji je najavio "nepismenog" poslanika. To je učinio i Isus.


Smatraš li to Isusa, kao poslednjeg od Boga poslanoga?


Gle.. kada bi Bog ispunjavao sve naše želje, nastao bi veliki nered. :)


Ti razumiješ to Otkrovenje? I zašto se to uopće zove Otkrovenje, ako je zakriveno? Pozdrav

Gdje to??? :misli:

Shady
14.12.2009., 23:52
Gdje to??? :misli:
Ne znam za šta me konkretno pitaš. :)

nobie
15.12.2009., 00:27
Ne znam za šta me konkretno pitaš. :)

Gdje je Isus najavio "nepismenog" poslanika??? :ne zna:

Tiama
15.12.2009., 01:13
Gdje je Isus najavio "nepismenog" poslanika??? :ne zna:

I mene to interesira rekao je da u Izajiji ima.
Ne da mi se tražiti nija baš maleno to poglavlje pa ne bi bilo loše
da postavi Shady to.
Djeluje mi vrlo interesantno.

Tiama
15.12.2009., 01:19
Shady, odakle crpiš te izvore? Nema proroka (zapamti) više! Onaj koji je došao prije 2000 godina je posljednji koji ujedno najavljuje i Svoj ponovni dolazak u datom vremenu. Antihrist lako može da se pretvori u (lažnog) posljednjeg proroka i da uradi još veći jaz među ljudima. On će to i pokušati putem nekog novog proroka, ali tko crpi najsvjetliji dio duhovnosti - vjere, zna da je to mamac i klopka. Možeš u to vjerovati a i ne moraš, na tebi je!!! Što se tiče pečaćenja Knjige, Isus je Taj koji će razlomiti pečate kada to bude bilo objelodanjeno iz nebeskih visina, a svaki drugi koji to pokuša samoinicijativno (sumnjivi izvor) neće dobro proći. Otkrovenje priča o tim stvarima, bilo bi dobro to pročitati opet.

Sad si izrekao nesvjesno nešto što spočitavaš braći Muslimanima a imaš u svom dvorištu to,no vjerovatno to ti neće ništa značiti jer ime je bitno a ne riječi.
Da je Muhamed to napisao danas bi bilo suprotno mišljenje.Ne bi li ???


Matej 10

34 Ne mislite, da sam ja došao da donesem mir na zemlju! Nijesam došao da donesem mir, nego mač.

35 Jer sam došao da rastavim sina od oca njegova, kćer od matere njezine, snahu od svekrve njezine.

36 Tako neprijatelji čovjeku postaju njegovi vlastiti domaći

Shady
15.12.2009., 01:54
Gdje je Isus najavio "nepismenog" poslanika??? :ne zna:
U jeruzalemu. Pozdrav

JUŽNI
15.12.2009., 03:08
Gle, taj sam smajlić stavio prije mnogo godina... pa, skoro će decenija, ako nisi primetio.
A tada nije postojalo dato pravilo. Ne bi pogriješio ako se malo uozbiljiš. :rolleyes:Ali Isus nije bio nepismen. A prorok koji je najavljen u Izaiji je nepismen.
Također, Isus nije ostavio nikakvu Knjigu. A najavljeni prorok će ostaviti "Zapečaćenu knjigu".

Isus je u potpunosti ispunio Pismo i to je dokazano i nikave nebuloze tu nema, a knjigu koju je ostavio je "Otkrivenje".

Jednog dana ćeš se susresti s Njim i sve će ti ispričati, samo što će ti biti sudac, ako se ne obratiš.

A što se tiče ozbiljnosti, nikad nisam bio ozbiljniji.

JUŽNI
15.12.2009., 03:15
Ovako su meni ispričali priču o Muhamedu.

"U jednoj pećini mu se ukazao zloduh i sam ga je odmah ukorio i pošao doma. Onda ga je žena razuvjerila da je to zloduh (uvijek žena) i on je počeo primati objavu preko tog zloduha."

I danas se muslimani klanjaju objavi koja je došla od đavla, samo što to jadni ne znaju.

Onda sam čuo da je taj isti muhamed imao nekoliko žena i bio poznat po pljačkama i ubojstvima te silovanjima.

Eto, takve imam informacije i to od čovjeka koji je studirao koliko se sjećam filozofiju, a jedan od predmeta mu je bio i povijest religija.

Kako vam ovo zvuči vi koji ste muslimani, jako loše jel'da i uvrijedljivo.

Sad znate kako se mi osjećamo kada pljuvate po Isusu.

dilee
15.12.2009., 12:18
Juzni ti si ba budala velika.
Ti bolan nemas pojma da mi muslimani cijenimo Isusa vise nego vi krscani mnogo,mnogo vise.
Jer je Isa (Isus) pred posljednji boziji poslanik,i poslat je jevrejima a ne krscanima,jer krscana nije tad ni bilo.
Taj "zloduh" kako ti rece je Melek Dzibril na vasem (andjeo Gabrijel),isti onaj koji je udahnuo Boziji dah u Merjemu (Mariju) i od kojeg je nastao Isus.
Zaista ste bezobrazni kada je rijec o Islamu i muslimanima.Pa zasto se toliko bojite muslimana.
To je strah koji ljudi u cijelo svijetu imaju stoljecima,zato jer je to ne oboriva vjera i vjera koju Bog priznaje.
Znam da vam to tesko pada ali pomirit ce te se stim kad tad.
Zaista ste prvljavi u dusi.
Mi cijenimo vas i vasu vjeru ali vi ni 1% nas i nasu vjeru u odnosu na nas.
Zaista nemogu da vjerujem kako ste prljavi.

nobie
15.12.2009., 17:04
Ovako su meni ispričali priču o Muhamedu.

"U jednoj pećini mu se ukazao zloduh i sam ga je odmah ukorio i pošao doma. Onda ga je žena razuvjerila da je to zloduh (uvijek žena) i on je počeo primati objavu preko tog zloduha."

I danas se muslimani klanjaju objavi koja je došla od đavla, samo što to jadni ne znaju.

Onda sam čuo da je taj isti muhamed imao nekoliko žena i bio poznat po pljačkama i ubojstvima te silovanjima.

Eto, takve imam informacije i to od čovjeka koji je studirao koliko se sjećam filozofiju, a jedan od predmeta mu je bio i povijest religija.

Kako vam ovo zvuči vi koji ste muslimani, jako loše jel'da i uvrijedljivo.

Sad znate kako se mi osjećamo kada pljuvate po Isusu.

:top:

Juzni ti si ba budala velika.
Ti bolan nemas pojma da mi muslimani cijenimo Isusa vise nego vi krscani mnogo,mnogo vise.
Jer je Isa (Isus) pred posljednji boziji poslanik,i poslat je jevrejima a ne krscanima,jer krscana nije tad ni bilo.
Taj "zloduh" kako ti rece je Melek Dzibril na vasem (andjeo Gabrijel),isti onaj koji je udahnuo Boziji dah u Merjemu (Mariju) i od kojeg je nastao Isus.
Zaista ste bezobrazni kada je rijec o Islamu i muslimanima.Pa zasto se toliko bojite muslimana.
To je strah koji ljudi u cijelo svijetu imaju stoljecima,zato jer je to ne oboriva vjera i vjera koju Bog priznaje.
Znam da vam to tesko pada ali pomirit ce te se stim kad tad.
Zaista ste prvljavi u dusi.
Mi cijenimo vas i vasu vjeru ali vi ni 1% nas i nasu vjeru u odnosu na nas.
Zaista nemogu da vjerujem kako ste prljavi.

Da jako cjenite nasu vjeru i Isusa...:flop:

Tolko cjenite Isusa da kazete da je samo obican prorok a ne Božji Sin...:flop:

Tolko cjenite nasu vjeru da kažete da je Biblija skroz izmjenjena...:flop:

Tolko cjenite Isusa da kažete da nije nikada razapet....:flop:

Tolko cjenite Isusa da kažete da nije nikada uskrsnuo...:flop: itd. itd.

Ali radite sto zelite jer nije na meni da vam sudim...

nobie
15.12.2009., 17:20
U jeruzalemu. Pozdrav

:rofl:

Mislio sam pitati gdje je to zapisano??? Gdje u kojem spisu je Isus najavio tog poslanika??? :D

Lightning
15.12.2009., 17:23
Niti je na nama da mi tebi sudimo, ima tko ce da sudi

nobie
15.12.2009., 17:25
Niti je na nama da mi tebi sudimo, ima tko ce da sudi

Naravno... tu se slažemo..:top:

barmen jitro
15.12.2009., 17:45
U Isaiji piše to, o "nepismenome" i zapečaćenoj knjizi "koja će potamniti mudrost prijašnjih mudraca i umnost prijašnjih umnika". Glavno za tu "Zapečaćenu Knjigu" jeste to što ju "pismeni" ne razumiju, jer je zapečaćena! :D No nije Isaija jedini koji je najavio "nepismenog" poslanika. To je učinio i Isus.

To je tvoja slobodna interpretacija pjesničke forme :) no to nema veze sa stvarnošću.

Smatraš li to Isusa, kao poslednjeg od Boga poslanoga?

Apsolutno! Tako je pisano i tako neka bude! Amin+

Gle.. kada bi Bog ispunjavao sve naše želje, nastao bi veliki nered. :)

Bingo! Sad nađi sebe u "tome" :top:

Ti razumiješ to Otkrovenje? I zašto se to uopće zove Otkrovenje, ako je zakriveno? Pozdrav

Nemam ja što razumijeti ili ne, tako je pisano o ovome što smo pričali. Mogu reći ovo ili ono, Otkrovenje jasno kaže šta ja šta i tko je tko!!! Tko ima oči da vidi i tko ima uši da čuje. Dakle....:)

ispravljen samo quote, sadržaj nije diran. Shady

barmen jitro
15.12.2009., 17:55
Sad si izrekao nesvjesno nešto što spočitavaš braći Muslimanima a imaš u svom dvorištu to,no vjerovatno to ti neće ništa značiti jer ime je bitno a ne riječi. Da je Muhamed to napisao danas bi bilo suprotno mišljenje.Ne bi li ???

Tiama, ja braći muslimanima, sljedbenicima proroka Muhameda nema šta spočitavati u niti jednom obliku. Niti ih ja nečime korim, ja samo kažem svoj stav a oni neka rade kako žele, to je njihov izbor koga će slijediti (ići za temeljima istine). Što se tiće dvorišta o tom potom, jel dvorišta postoje razna, počevši od raznih utemeljenja i duhovnih teza (vjerskih ili ateističkih). Što se tiče Muhameda, neznam šta bih trebao napisati u pogledu ovoga što si mi napisala.

Moj je izbor posljednji (prorok) i Gospod i prijatelj čovječanstva, ISUS, jasno je kazano da nema više proroka. Pojaviće se i posljednji prorok, svakako, ali taj će biti utemeljenje laži od postanka svijeta i onaj koji je ranije naveo neke "proroke" da ne delaju na njivi Gospodnjoj (Isusovoj) onako kako je to Isus i opisao. Trebaju tu i oči i uši. Makar se radilo i o metafizčkim svojstvima pogleda na vjerski nivo razmišljanja ili bilo kakvom pogledu prema ovoj temi, bit je da je ISUS HRISTOS kamen temeljac svega.

Neću ulaziti pobliže u ništa detaljno. Nema ni potrebe, Isus je Taj kojega treba slijediti (svjesnom voljom) ka denzitetu (mjestu bivanja novog tijela*) ka nebeskoj domovini potpuno drugačijeg načina življenja. U tom mjestu boravka duševnog entiteta nema mjesta ni strahu a ni predrasudama, to je RAJ za novo biće, kojega bez usmjerenja upravo Isusovih pomoći ne može osoba postići. Tu je ISUS nepremostiva granica, stoga očekivanje nekog posebnog proroka nema smisla a i smatram da bi se kaos još više produbio.

barmen jitro
15.12.2009., 18:03
...Pa zasto se toliko bojite muslimana.
To je strah koji ljudi u cijelo svijetu imaju stoljecima,zato jer je to ne oboriva vjera i vjera koju Bog priznaje.Znam da vam to tesko pada ali pomirit ce te se stim kad tad.Zaista ste prvljavi u dusi.Mi cijenimo vas i vasu vjeru ali vi ni 1% nas i nasu vjeru u odnosu na nas.Zaista nemogu da vjerujem kako ste prljavi.


Šteta što je sugovornik kažnjen tj bilo bi ljepše da je napisao malo blaži ton pa da se o tome popriča. Postoje ljudi na svakoj strani koji umiju i znaju i od kojih se imade štogod naučiti. Nema potrebe za vrijeđanjem kolega, ovo jasno govori o tome da niste postigli bit duhovne snage svoje vjere ako iz nje crpite svoj smisao života. Ja lično vidim strah, no ne od ljudi muslimana, već iz onoga što islam nudi i kako sabljom i mačem kuje svoju istinu. Pokazala je to i praksa iz prošlosti, a ne bi trebao. Na isti način je radila i inkvizicija. Ali...sve to što sam naveo nema veze sa Bogom, niti Bog dobri želi nekog posebnog muslimana (radikalno umjerenog) a niti nekog kršćana koji pali i žari a onda misli da će mu kroz pokajanje Bog pomoći?!
Muslimani su ljudi, pogotovo ovi iz Bosne, poturčeni i prevedeni na islam, dakle sve su to ljudi sa prezimenima "ić", dakle nisu to nepoznati ljudi :). Svako nasilje koje se u ime vjere manifestira jamac je povezanosti sa šejtanom, ma odakel poteklo. Ubuduće ako se ulogirate sa nekim drugim imenom budite korektni i pišite smireno da vas svako živ razumije, pomislio sam da će me sad pogoditi neka kugla iza monitora :cerek: :cerek: poz

Tiama
15.12.2009., 19:12
Tiama, ja braći muslimanima, sljedbenicima proroka Muhameda nema šta spočitavati u niti jednom obliku. Niti ih ja nečime korim, ja samo kažem svoj stav a oni neka rade kako žele, to je njihov izbor koga će slijediti (ići za temeljima istine). Što se tiće dvorišta o tom potom, jel dvorišta postoje razna, počevši od raznih utemeljenja i duhovnih teza (vjerskih ili ateističkih). Što se tiče Muhameda, neznam šta bih trebao napisati u pogledu ovoga što si mi napisala.

Moj je izbor posljednji (prorok) i Gospod i prijatelj čovječanstva, ISUS, jasno je kazano da nema više proroka. Pojaviće se i posljednji prorok, svakako, ali taj će biti utemeljenje laži od postanka svijeta i onaj koji je ranije naveo neke "proroke" da ne delaju na njivi Gospodnjoj (Isusovoj) onako kako je to Isus i opisao. Trebaju tu i oči i uši. Makar se radilo i o metafizčkim svojstvima pogleda na vjerski nivo razmišljanja ili bilo kakvom pogledu prema ovoj temi, bit je da je ISUS HRISTOS kamen temeljac svega.

Neću ulaziti pobliže u ništa detaljno. Nema ni potrebe, Isus je Taj kojega treba slijediti (svjesnom voljom) ka denzitetu (mjestu bivanja novog tijela*) ka nebeskoj domovini potpuno drugačijeg načina življenja. U tom mjestu boravka duševnog entiteta nema mjesta ni strahu a ni predrasudama, to je RAJ za novo biće, kojega bez usmjerenja upravo Isusovih pomoći ne može osoba postići. Tu je ISUS nepremostiva granica, stoga očekivanje nekog posebnog proroka nema smisla a i smatram da bi se kaos još više produbio.

Pa nepiše li u NZ da je Isus sam rekao da je donio razdor i o čemu ti pričaš Barmene??
NIsi usklađen sam sa sobom.
Najprije tvrdiš da Antikrist donosi jaz tj razdor djeli ljude kad Isus to je u stvari sam donio i sam priznaje po NZ.

barmen jitro
15.12.2009., 19:32
Pa nepiše li u NZ da je Isus sam rekao da je donio razdor i o čemu ti pričaš Barmene??NIsi usklađen sam sa sobom.Najprije tvrdiš da Antikrist donosi jaz tj razdor djeli ljude kad Isus to je u stvari sam donio i sam priznaje po NZ.

Neznam tko je usklađen sam sa sobom :) to malo pobliže sama sa sobom razmisli?! Trebaš razumijeti smisao Isusovih riječi da bi ti bilo jasno zašto je ON to kazao. Možda ti mehanički studiraš smisao tih formi, jel? Mislim da se pomalo gubiš u ovome jel očito ne shvaćaš pozadinu smisla, pokušaj se uhvatiti u koštac sa tim riječima Tiama (drago biće svemira) :p . Antihrist je oduvijek prisutan na Zemlji a sada počinje svoje krajnje djelovanje i dovršavanje svog plana. Tu Isusove riječi dolaze do izražaja, jel je Isus preduhitrio svaku mogućnost u kojem bi se ovaj zlotvor (šejtan,demon,reptil...) skroz skrio. Tu Isus razobličava buduća događanja i svojim Božanskim riječima najavljuje muku i patnju stanovcniima zemlje. On ukazuje na onoga tko se skrio i koji igru na svoj mlin navodi. Isus jasno ukazuje i na sljedbenike koji slijede kaos i nesklad, upravo toga zlotvora. On je skriveni konzorcij a ujedno on je osobnost organizacije koji djeluje po pitanju mraka i gadosti. Tiama, ti ne brini radi Isusovih riječi jel je to POZITIVNO i to je SPASONOSNO za ovaj denzitet ljudi koji žele činiti mir i dobro, ljubav i radost. Zato je i rečeno da je odvajanjem oca od sina i kćeri od majke definirano to da bez obzira na krvne veze i isto meso neke zajednice, stvar vuku duhovne sfere i duše tih entitieta. Imaš npr tetku, ona je npr zlobna a tetak je nor duša od mira :) oni će se na tom događaju, činu razdvajanja, odvojiti a kao kukolj koji se izdvaja iz suda žita. Koliko god Isusove riječi za tebe (ili bilo koga) značile neku čudnu rečenicu, vjeruj mi da je ona i te kako dobro formulisana. Riječi Istine će se dogoditi, Isus će sigurno trijumfirati nad antihristom i konzorcijem mraka, a kao i svi koji slijede Isusa. Vjeruj mi i ne brini :top:

Shady
16.12.2009., 01:23
U jeruzalemu. Pozdrav
:rofl: Mislio sam pitati gdje je to zapisano??? Gdje u kojem spisu je Isus najavio tog poslanika??? :D

Pa ti si samo pitao GDJE je to rekao. I ja sam ti rekao gdje. :ne zna: Ako je mojom krivicom smiješno ispričavam se. :(

Gdje je zapisano? Pa stajalo je negdje u Bibliji, vjerovatno. A moguće je čak i da evanđelisti to nisu ni zapisali jer su zaboravili da se sjete. Ti znaš da su oni pisali ta evanđelja decenijama kasnije. Možda se čak nalazilo i u Isusovom Evanđelju. No, to je manje bitno sad. A znaš što je tu mnogo bitno? To što su na Nikejskom saboru (koji se održao 325. god. n. e.) paulinijanske crkve napravile masakr Sv. Pisma. Stotine i stotine knjiga (a i dijelova knjiga) su letili vani iz Biblije. Od njih preko 400 ostalo samo 10% (oko 40 knjiga). Izbačeno je recimo Tomino Evanđelje koje je interesantno. Onda su (umjesto nekoliko stotina izbačenih svetih knjiga) dodali još oko 20 poslanica i tako se došlo do konačne redakcije od 66 knjiga. Tim sakaćenjem Biblijskog kanona je učinjena nepovratna šteta kršćnima i kršćanstvu. Ali i čovječanstvu uopće. Onda su na Konciju u Trentu (Italija) 1546 i dalje mijenjali Bibliju i unosili nove sadržaje u Sv. tekst. Nobie razmisli.., to je kao da se sada ponovno upriliče novi koncil, i da se na njemu ponovno redigira sadašnjih 66 knjiga pa se napravi izbor od samo njih 9, a ostalih 57 proglase navažećima i izbace iz Biblije. Ili kao da se na tom novom koncilu od 4 danas priznata evanđelja proglase samo dva kao važeća, a ostala dva nevažeća. Eto, to su onda uradili. Ako kužiš o čemu govorim (ne znam koliko si upoznat sa povješću Biblijskog kanona).

A mi znamo da je Isus rekao to o Muhammedu jer se tako veli u časnom Kur'anu; njemu je laž strana jer Muhammed nije govorio sam od sebe nego ono što čuje i to je naučavao druge. Osim toga, sadržaj Kur'ana nije mijenjan, nije ništa ni ubacivano ni izbacivano iz nj. A gdje je to u Bibliji pisalo i je li pisalo - to biste trebali vi sami da pitate vaše svećenike. Sami su prekrajali Sv. Pismo pa neka vam sami daju i odgovore.
A kada Isus, sin Marijin, reče: “O sinovi Israela, ja sam vama od Boga poslan, da vam potvrdim prije mene objavljanu Toru i da vam donesem radosnu vijest (evanđelje) o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći!”. I kad im on donese jasne dokaze, oni uzviknušeše: “Ma, ovo je pravi čarobnjak!” (Kur'an, 61:6)
Ovako su reagirali jer im se nije svidjelo da taj prrok bude tuđin (jer im je bilo im NEPOZNATO ime Ahmed). Eto vidiš Nobie, ta radosna vijest je zapravo radosna vijest o Muhammedu i islamu! :) Čak u dijalogu sa Samarićankom (na izvoru), Isus navješćuje muslimane. Kaže joj da će doći "istinski klanjatelji". Kad se to evanđelje prevede na arapski, tamo za istinske klanjatelje stoji muslimun.. i to čitaju arapi-kršćani, kojih ima oko 20 miliona. Jesi li čitao taj dijalog sa samarićankom? Nobie, ti si mlad, život je pred tobom iskoristi ga, ukoliko ne želiš iznevjeriti Isusa. ;) Pozdrav

Tiama
16.12.2009., 02:10
Neznam tko je usklađen sam sa sobom :) to malo pobliže sama sa sobom razmisli?
Pa ti si ,nije očito??
Treba ti 3-i put ponoviti??

Trebaš razumijeti smisao Isusovih riječi da bi ti bilo jasno zašto je ON to kazao.
Ti znaš koje su njegove riječi tebi je diktirao???
Valjda misliš na riječi ove iz NZ koje su faks mašinom s neba poslate i 100% točne.

Možda ti mehanički studiraš smisao tih formi, jel?
Umom i logikom Barmene jer tome i služi da se misli.
A mehanika je slijepo vjerovanje riječima ljudskim koji su pisali o događajima jako dugo nakon što je bio Isus.

Mislim da se pomalo gubiš u ovome jel očito ne shvaćaš pozadinu smisla, pokušaj se uhvatiti u koštac sa tim riječima Tiama (drago biće svemira)
Ja mislim da ti se ne gubiš već da si izgubljen dok ne počmeš da preispituješ ono što su ljudi zapisali od krvi i mesa a ti apriori prihvaćaš da je od Isusa.

Antihrist je oduvijek prisutan na Zemlji a sada počinje svoje krajnje djelovanje i dovršavanje svog plana.
S obzirom da si Antikrista opisao kao što je Krist...........


Tu Isusove riječi dolaze do izražaja, jel je Isus preduhitrio svaku mogućnost u kojem bi se ovaj zlotvor (šejtan,demon,reptil...) skroz skrio.
Odličan alibi.

Tu Isus razobličava buduća događanja i svojim Božanskim riječima najavljuje muku i patnju stanovcniima zemlje
Pošto se zaista dogodio neviđeni razdor među ljudima nakon pojave krščanstva(čitaj iskrivljenim ,da ne bi mislio da ja mislim da je sve laž,dapače).

. On ukazuje na onoga tko se skrio i koji igru na svoj mlin navodi. Isus jasno ukazuje i na sljedbenike koji slijede kaos i nesklad, upravo toga zlotvora.
Na koga to ukazuje ?
I gdje konkretno.

On je skriveni konzorcij a ujedno on je osobnost organizacije koji djeluje po pitanju mraka i gadosti.
Da ,sigurno to sve je u NZ najavljeno.

Da nisu malo pomješao medije ove moderne koj pričaju s raznoraznim vanzemaljskim bogićima,recimo Elohimima ili Plejadancima??


Zato je i rečeno da je odvajanjem oca od sina i kćeri od majke definirano to da bez obzira na krvne veze i isto meso neke zajednice, stvar vuku duhovne sfere i duše tih entitieta. Imaš npr tetku, ona je npr zlobna a tetak je nor duša od mira :) oni će se na tom događaju, činu razdvajanja, odvojiti a kao kukolj koji se izdvaja iz suda žita.
Radi se tu o drugoj stvari Barmene ,i koju ti nisi u stanju da vidiš.
Dobrih ljudi i loših je uvjek bilo .
Ali dobri ljudi putem slijepe vjere postanu zli jako i čak mogu ubiti nekoga u ime
Boga a misliti da su dobru stvar učinili.Dobro znamo da je toga bilo jako puno.


Koliko god Isusove riječi za tebe (ili bilo koga) značile neku čudnu rečenicu, vjeruj mi da je ona i te kako dobro formulisana.
Prvo ne mislim da je to Isus Spastelj rekao.
Divim se tvojoj grandioznosti kad želiš da tebi vjerujem a ne mogu takvome
koji razdor donio i mač i ima ime Isus uza to sve.
Da nisi ti neki bog??

Riječi Istine će se dogoditi, Isus će sigurno trijumfirati nad antihristom i konzorcijem mraka, a kao i svi koji slijede Isusa. Vjeruj mi i ne brini
To kao neka vojna pobjeda ??

barmen jitro
16.12.2009., 02:56
@Tiama

Daleko si ti od shvaćanja! Točno znam to stablo iz kojeg si potekla, znam i tvoje usmjerenje, poznajem takvu osobu i njenu dušu :) nemoš mi se sakrit, našao sam te konačno! A sad malo ozbiljno. Kaži ti meni jesi li stala ikad pred ogledalo? :lol:

Tebe muče jedne te iste stvari i bit problema ti nije jasan, iako se predstavljaš u kategoriji znalca, no naravno nisi. Daleko si i od te duhovnosti za koju misliš da jesi, a zašto? Pa malo te promatram i količinu naboja sa kojim zračiš dok pišeš ove nebuloze. To je jako plitko, već sam ti napisao (ne shvati ovo za uvredu). Jedno su kruške a drugo jabuke, jedno je reći imam vjeru (znanje) a drugo je reći ja sam taj i ta. Brkaš pojmova dušo, ne shvaćaš šta cjelo vrijeme činim i letiš bez potrebe u pogiblje, otkrivajući svoje pravo lice. Ti tražiš duhovnost ali ti je zapreka CRKVA i religijski koncept, ti tražiš Isusa ali pri ruci ti je bliže onaj drugi jel naivnim predstavljanjem produhovljene osobe propuštaš fazu učenja, fali ti iskustvena baza života, tu se gubiš drago moje biće. Poznavanje nekih stvari nije kao jednostavno pisanje tekstova, ono je daleko višenego što si sada u stanju razumijeti.

Tako umjesto da tražiš Isusa Hristosa, ti si potražila "znanje" i baš to nazovi znanje će te uvijek sputavati da izraziš svoju duhovnost. Misliš li da ona dolazi od nekog denziteta (6? il ineka druga postojbina?):). Nije mi prvi put da komuniciram sa osobama ala ti. (vi) Preporučam ti pojednostavljenje pisanja i vraćanje na magistralni kolosjek, ti ideš pogrešnom prugom ma kako ti to u ovom času pobjednički izgledalo. Kažaš da jel i meni Isus nešto rekao :) pa i jest, garantiram ti i zato sam siguran (a ti?) . On Jest, i On je tu, ali tu je i antihrist koji će pokušat odvući svaku kategoriju osobnostima koja misli da je nešto dosegla ili da je nešto posebno., u mrak i tamu, u bespuće očaja, jel jedino takvim elementima on barata. Šta misliš da ja tebi ovo pričam bez veze? Prouči ti malo unutrašnjost svoje duše pa onda postavi temelje zidova svojoj kući.

Nije sve onako kako nam se čini. Pored mase literature i raznih duhovnih formi ja sam shvatio da mi je najbolje sa Isusom, i da je sve ostalo upravo "konzorcij" koji je već nastupio. Došlo je vrijeme razdvajanja u opisu onog posta malo čas gore, a za to ne krivi Isusa, to se mora desiti inače bi nesklad i kaos kojeg je zlo utvrdilo prilikom bijega iz univerzuma, počelo još jače i pokvarenije pustošiti poljane i lijane zemaljske. Evo ostvaljam ti redove da bi lakše mogla kvotati moje rečenice. Uzgred budi rečeno, sa blagim smješkom na licu, preporučio bih ti da malo staneš na loptu, potošićeš bonus prije vremena, znaš li to ?Bog sa tobom dijete drago! :top: :lol:

barmen jitro
16.12.2009., 03:21
Pa ti si ,nije očito??Treba ti 3-i put ponoviti??

Ako je vrijedno i poučno stalno viči, no čuvaj glasnice, ostarit ćeš mlada prije kraja vremena

Ti znaš koje su njegove riječi tebi je diktirao???
Valjda misliš na riječi ove iz NZ koje su faks mašinom s neba poslate i 100% točne.

:lol: jeli, vidjela si me iza ćoška

Umom i logikom Barmene jer tome i služi da se misli.
A mehanika je slijepo vjerovanje riječima ljudskim koji su pisali o događajima jako dugo nakon što je bio Isus.


Znači kvanta fizika :cerek:

Ja mislim da ti se ne gubiš već da si izgubljen dok ne počmeš da preispituješ ono što su ljudi zapisali od krvi i mesa a ti apriori prihvaćaš da je od Isusa. S obzirom da si Antikrista opisao kao što je Krist...........Odličan alibi.

Slabo pratiš. Nemoj pisati dalje na ovu temu ništa, korisnije ti je, više ćeš naučiti aloha. Opis antihrista ni najbliže nije tvojoj definiciji mog shvaćanja, dokle li za Isusa Gospoda mogu i životom svjedočiti da je nešto najljepše, stoga nema straha alo, controll to your soul

...Pošto se zaista dogodio neviđeni razdor među ljudima nakon pojave krščanstva(čitaj iskrivljenim ,da ne bi mislio da ja mislim da je sve laž,dapačeNa koga to ukazuje ?I gdje konkretno.Da ,sigurno to sve je u NZ najavljeno.Da nisu malo pomješao medije ove moderne koj pričaju s raznoraznim vanzemaljskim bogićima,recimo Elohimima ili Plejadancima??


Riješavaš li ti križaljku, neki rebus, dok mi ovo pišeš ?

Radi se tu o drugoj stvari Barmene ,i koju ti nisi u stanju da vidiš.Dobrih ljudi i loših je uvjek bilo .Ali dobri ljudi putem slijepe vjere postanu zli jako i čak mogu ubiti nekoga u ime Boga a misliti da su dobru stvar učinili.Dobro znamo da je toga bilo jako puno.

:mljacko: jel sad bolje vidim :lol:

Prvo ne mislim da je to Isus Spastelj rekao.Divim se tvojoj grandioznosti kad želiš da tebi vjerujem a ne mogu takvome koji razdor donio i mač i ima ime Isus uza to sve.Da nisi ti neki bog?? [U] To kao neka vojna pobjeda ??

Ajd da završimo ovu nepotrebnu diskusiju, neće dovest nikuda. Pogrešnim rasuđivanjem ti mješaš elemente vjere i znanja, ni na nebi ni na zemlji, nigjde ne stojiš čvrsto. Elohimi ili Pljeade kažeš :kava:, moglo bi se pričat i o tome al opet nema svrhe. Trebaš nać uzrok svog stanja, nisam ti ja kriv što se ti ne slažeš sa samnom, jel tako? Ja sam najmanji od najmanjih a nedao Bog dobrostivi da se igdje projavio kao nešto posebno važno biće!!! Uči, uči i gledaj oko sebe šta se dešava ti si preuzela ulogu školarca koji se ne može odlučiti kojoj školi bi pripala. :)


Bog sa tobom i angeli te prosvjetlili!!! tvoj Jitro :top:

Shady
20.12.2009., 07:28
U Isaiji piše to, o "nepismenome" i zapečaćenoj knjizi "koja će potamniti mudrost prijašnjih mudraca i umnost prijašnjih umnika". Glavno za tu "Zapečaćenu Knjigu" jeste to što ju "pismeni" ne razumiju, jer je zapečaćena! :D No nije Isaija jedini koji je najavio "nepismenog" poslanika. To je učinio i Isus.
To je tvoja slobodna interpretacija pjesničke forme :) no to nema veze sa stvarnošću.
Pa nije. Upravo tu najavljuje Muhammeda. Pisac Otkrovenja je bio pismen, nije bio nepismen. Ali ti to ne želiš da bude istina pa onda tumačiš sve kao moju slobodfnu interpretaciju, također slobodnom interpretacijom. A što je stvarnost, samo On zna.

Smatraš li to Isusa, kao poslednjeg od Boga poslanoga?
Apsolutno! Tako je pisano i tako neka bude!
Pa ček :rolleyes: Znači sad više nije Bog? nego Božiji poslanik? Isus? Da li sam dobro razumio?
I ako je Isus zadnji od Boga poslan, kaj je onda Pavao? :confused: Njegove su poslanice također Božija riječ, ne?

Amin+
Amin (* :cerek:

Gle.. kada bi Bog ispunjavao sve naše želje, nastao bi veliki nered. :)
Bingo! Sad nađi sebe u "tome" :top:
taj bingo.. je ajet Kur'ana. Ja sam to tebi rekao da se ti nađeš u tome, a ti mi vraćaš kao bumerang bez razloga. U pitanju je što ti smatraš da imaš svu istinu a omalovažavaš vrijednost Muhammeda, čime samog sebe spuštaš na razinu onih koji su omalovažavali i Isusa. Obe te grupe su u nečemu slične, a i sam znaš da je svaki prorok imao i svoje protivnike a i svoje sljedbenike.

Nemam ja što razumijeti ili ne, tako je pisano o ovome što smo pričali. Mogu reći ovo ili ono, Otkrovenje jasno kaže šta ja šta i tko je tko!!! Tko ima oči da vidi i tko ima uši da čuje. Dakle....:)

Knjigu Otkrovenja svatko danas može tumačiti kako mu paše, ona uopće nije određena i jasna, i zato o njoj teško možemo pričati sa ove razine. Ali zadržimo našu pažnju i dalje na Knjizi Izaije.. Ok, ti i Wild East ne priznajete stavak o "neposmenome" i o "zapečaćenoj knjizi", ali pogledaj također pog. 21 (isto kod Izaije). Tu su naviješćeni i Isus i Muhammed. Dvije ključne figure čiji će sljedbenici napokon poraziti babilosna "božanstva". Evo link: Knjiga Izaijina, pog 21. (http://www.bibliacatolica.com.br/12/29/21.php)

U stihu 7 se spominju "udvojeni jahači" (tj. na magarcima i na kamilama) koji "dolaze", a straži se zapovjeda da bude budna.

U stihu 9. kristalno jasno navještenje:
I gle, dolaze konjanici, jahači udvojeni. Oni mi viknuše i rekoše:
"Pade, pade Babilon! Svi kipovi njegovih bogova o zemlju se razbiše.".

Ovo je tako jasno, tako očito. Pročitaj cijelo 21 pog. molim te, pa usporedi sa životom Muhammeda s.a.
Vjerujem da svatko može vidjeti da to jeste proročko otkrivenje koje se doista desilo. Pozdrav :kukuc:
_____

kdl
20.12.2009., 09:13
Razgovaraju blizanci u maternici:

- Vjeruješ li u život poslije rođenja?

- Što? Život nakon rođenja?
Ma daj. Zar ti stvarno vjeruješ
da postoji nešto nakon rođenja?

- Naravno, sigurno postoji nešto
nakon rođenja. Možda smo ovdje
baš zato da se pripremimo
za život poslije rođenja.

- To je glupost. Nema života
poslije rođenja. Kako bi
taj život uopće izgledao?

- Ne znam točno, ali uvjeren sam
da će biti više svjetla i da ćemo
moći hodati i jesti svojim ustima.

- To je potpuna glupost. Znaš da je
nemoguće trčati. I jesti svojim ustima,
pa zato imamo pupčanu vrpcu.
Kažem ti, poslije rođenja nema života.

- Pupčana vrpca je prekratka.
Uvjeren sam da postoji nešto
poslije rođenja. Nešto posve
drugačije od ovoga što sad živimo.

- Ali nitko se nije vratio od tamo.
Život poslije rođenja završava .
Osim toga, život nije ništa drugo
nego postojanje u uskoj i mračnoj
okolini.

- Pa ne znam baš točno kako izgleda
život nakon rođenja, ali ćemo
u svakom slučaju sresti našu mamu.
Ona će zatim brinuti za nas.

- Mama!? Ti vjeruješ u mamu?
Pa gdje bi po tvome ta mama bila?

- Svuda oko nas, naravno.
Zahvaljujući njoj smo živi,
bez nje ne bismo uopće postojali.

- Ne vjerujem. Mamu nisam nikad vidio,
zato je jasno da ne postoji.

- Da, moguće, ali ponekad, kada smo
potpuno mirni, možemo je čuti
kako pjeva i miluje naš svijet.
Znaš, uvjeren sam da život poslije
rođenja zapravo tek započinje...


E ovako otprilike izgledaju naše rasprave. Mislite li da čovjek može pojmiti Boga? ne može. Ajmo svi mi vjernici ovdje onda prestati s vrijeđanjima, i religije i proroka i sugovornika, držati se one "svi ljudi su braća" i razgovarati ne s pozicije "znam sve i samo sam ja u pravu", nego Bog zna sve i sve što se dogodilo i događa, njegovom je voljom, dakle ima razlog. Uopće ne očekujem da možemo pojmiti, razumjeti Njegove razloge, naše mogućniosti su otprilike kao kad bi ameba odlučila shvatiti čovjeka.
Možda čak ameba ima veće šanse.
Dakle, tema jest zanimljiva, relevantni izvori o istim temama govore drugačije, i sve se svodi na: "ja mislim", ili "ja vjerujem".
Da se Jitro rodio u muslimanskoj obitelji, drugačije bi govorio, da se Shady rodio u kršćanskoj, jednako bi gorljivo branio kršćanski nauk.
A naposlijetku, obojica (i većina nas ovdje), čvrsto i iskreno vjeruje u jednog Boga. Istog Boga.
Barem je mene tako učio naš svećenik na vjeronauku, jeno 30-ak godina unazad..

~TamijA~
20.12.2009., 14:28
Da jako cjenite nasu vjeru i Isusa...

Tolko cjenite Isusa da kazete da je samo obican prorok a ne Božji Sin...

Tolko cjenite nasu vjeru da kažete da je Biblija skroz izmjenjena...

Tolko cjenite Isusa da kažete da nije nikada razapet....

Tolko cjenite Isusa da kažete da nije nikada uskrsnuo... itd. itd.

Ali radite sto zelite jer nije na meni da vam sudim...a vi...toliko cijenite Davida da vjerujete da je spavao sa svojom polusestrom i da je žene za priležnice uzimao!:flop:

toliko cijenite Solomona da vjerujete da je umro kao idolopoklonik tj. da je pred kraj života klesao kipove i da je umro kao takav! wroooong:flop:

toliko cijenite Isusa da vjerujete da je umro na križu...a u bibliji vam piše da su umirali samo oni koji su se prestavljali kao lažni proroci!:flop:

toliko cijenite Arona da vaši velikodostojnici govore da je on napravio ono zlatno tele sinovima izraelovim! netačno:flop:

toliko cijenite Bog da vam piše u postanku da je 7-og dana stvaranja otpočnuo - tj. odmorio se! to Bog zna za umor jel??!! I don't think so:flop:

hoćeš li da nastavim!!??
bolje ne i ovo je dosta!!!

evo nešto originalno: OBRATI DOBRO PAŽNJU

10 Dragi je moj beo i rumen, zastavnik između deset hiljada; - 1

11 Glava mu je najbolje zlato, kosa mu je kudrava, crna kao gavran; - 2

12 Oči su mu kao u goluba na potocima vodenim, mlekom umivene, - 3 i stoje u obilju;
Pes. 1:15

13 Obrazi su mu kao lehe mirisnog bilja - 4, kao cveće mirisno; usne su mu kao ljiljan, s njih kaplje smirna žitka;

14 Na rukama su mu zlatni prsteni - 5, na kojima su ukovani virili; trbuh mu je kao svetla slonova kost obložena safirima.

15 Gnjati su mu kao stupovi od mramora, uglavljeni na zlatnom podnožju; stas mu je Livan, krasan kao kedri = arapi.

16 Usta su mu slatka i sav je ljubak. Takav je moj dragi, takav je moj mili, kćeri jerusalimske.
Ps. 45:2, Jer. 31:3, Rim. 8:35, Filip. 3:8
23 Ustani, što spavaš, - 6 Gospode! Probudi se, nemoj odbaciti zasvagda.
Jov 8:6

24 Zašto kriješ lice svoje? - 7 Zaboravljaš nevolju i muku našu?

25 Duša naša pade u prah, telo je naše bačeno na zemlju.

26 Ustani, - 8 pomoći naša, i izbavi nas radi milosti svoje.2 Ti si najlepši između sinova ljudskih - 9, blagodat teče iz usta tvojih, jer te je blagoslovio Bog doveka. - Resulullah Muhammed Al-Mustafa
Pes. 5:10

3 Pripaši, junače, uz bedro svoje mač svoj, čast svoju i krasotu svoju.

4 I tako okićen pohitaj, sedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa.
Otk. 6:2

5 Oštre su strele tvoje; narodi će pasti pod vlast tvoju - 10; prostreliće srca neprijatelja carevih.

2 Ovako veli Gospod: Narod što osta od mača nađe milost u pustinji, kad iđah da dam odmor Izrailju.
4 Moj. 10:33

ČITAJ BOLDIRANO:
1 - iz životopisa Resulullaha s.a.v.s vidjet ćete da je u Mekku na kraju svoga poslanstva ušao sa vojskom od 10000 muslimana i on je bio predvodnik
2- Poslanikova kosa je bila crna i valovita
3- kad je Muhammed s.a.v.s imao nebesko putovanje - došao mu je anđeo Jibril (Gabrijel) i ponudio mu dva pehara - jedan sa vinom, a drugi s mlijekom da izabere jeda od njih. Muhammed s.a.v.s je izabrao onaj s mlijekom - to je zanimljivo da se ovsje spominje "mlijekom umiveno" jer je to suprotno od Isusa koji je vodu u vino pretvarao i koji s mlijekom apsolutno ništa nije imao - tada je takav zakon bio...
4- uvijek se Muhammed s.a.v.s mirisao po obrazu i bradi i stavljao m. ulje na kosu...
5-na početku Islama su nošeni zlatni prstenji kod muslimana pa je Allah 'AzzewedžeLL zabranio zlato muškarcima
6- U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


* 1. O ti, pokriveni!*
* 2. Ustani i opominji!
* 3. I Gospodara svoga veličaj!
* 4. I haljine svoje očisti!
* 5. I kumira se kloni!
* 6. I ne prigovaraj držeći da je mnogo!
* 7. I radi Gospodara svoga trpi! {qur'an, Al-Muddattir - Pokriveni}

7- . Al-Muzzammil - Umotani
Mekka - 20 ajeta


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

* 1. O ti, umotani! -
* 2. probdij noć, osim maloga dijela;
* 3. polovinu njezinu ili malo manje od nje;
* 4. ili malo više od nje, i izgovaraj Kur’an pažljivo
* 5. Mi ćemo ti, doista, teške riječi slati -
* 6. ta ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovara se jasnije,
* 7. a ti danju, doista, imaš mnogo posla.
8-* 2. Ustani i opominji! {qur'an, Al-Muddattir - Pokriveni}
9- ja ne vidim da ovdje spominje iko "sina božjeg"
10-u doba Ashaba i Tabi'ina su pokorene mnoge jake carevine kao što su Egipat, šam, Bizantija, Perzija itd... ja koliko znam Isus nije nikog porazio...njega je njegov narod odbacio i samo rijetki su ga slijedili (na žalost) Isus je bio iskreni poslanik/vjerovijesnik, Božja riječ i duh od Njega...:kava:
Selam

barmen jitro
20.12.2009., 15:59
Pa nije. Upravo tu najavljuje Muhammeda. Pisac Otkrovenja je bio pismen, nije bio nepismen. Ali ti to ne želiš da bude istina pa onda tumačiš sve kao moju slobodfnu interpretaciju, također slobodnom interpretacijom. A što je stvarnost, samo On zna.

Ja sa vašim prorokom Muhamedom nemam ništa. Vi ga slijedite, a ja slijedim Prvog i Posljednjeg, Isusa Hristosa!!! Ja sam ti i kazao da ti imaš svoju interpretaciju i svakako ostaj u tome ako smatraš da je to ispravno. Stoga i kažem slijedeće da ljudi slijede svoj trag, nema smisla ikoga odvraćati od toga ako u to vjeruju, ja npr nemam potrebe Shady prijatelju moj da mislim o nekome koji će kao doći, budući da je za mene ISUS Alfa i Omega, koga dakle da očekujem ponovo? Pa to bi bilo onda kao da to znači da je Isus otišao nedovršena posla pa će neki drugi umjesto njega to riješiti. Dal ti misliš da sam u krivu?


Pa ček :rolleyes: Znači sad više nije Bog? nego Božiji poslanik? Isus? Da li sam dobro razumio? I ako je Isus zadnji od Boga poslan, kaj je onda Pavao? :confused: Njegove su poslanice također Božija riječ, ne?

Ti imaš smisao za crni humor, znaš li to : nije nitko kadar na to odgovoriti a pogotovo Islam koji progonji sljedbenike Knjige( Sačekaj vrijeme kada tvoja svijeća sagori i kad kreneš svijetovima nekim nepoznatim, pitat će te Netko u tim prolazima Shady zašto si sumnjao u Mene (Isusa)!!! Nadam se da ćeš na vrijeme doći k sebi i shvatiti ovo značenje.


taj bingo.. je ajet Kur'ana. Ja sam to tebi rekao da se ti nađeš u tome, a ti mi vraćaš kao bumerang bez razloga. U pitanju je što ti smatraš da imaš svu istinu a omalovažavaš vrijednost Muhammeda, čime samog sebe spuštaš na razinu onih koji su omalovažavali i Isusa. Obe te grupe su u nečemu slične, a i sam znaš da je svaki prorok imao i svoje protivnike a i svoje sljedbenike.

Bingo i ajet Kurana? :) Pa to ti misliš da je to tako, shvaćam te Shady, zagrižena pristalico omalovažavanja hrišćanskog nauka :cerek:. Bumerang kažeš? A gdje, ništa ti ne vraćam aloha man, ništa ti nisam ni uputio. Tko omalovažava proroka Muhameda? Tebe i neke slične naprosto boli gdje ćete staviti Isusa a gdje proroka Muhameda, tu se gubite i svašta vam pada na pamet. Znaš i sam da je Muhamed kazao da će se i on pokloniti pred nogama Isusu kada se Ovaj pojavi u slavi nebeskoj, Oca Višnjago!!! Ili griješim?


Knjigu Otkrovenja svatko danas može tumačiti kako mu paše, ona uopće nije određena i jasna, i zato o njoj teško možemo pričati sa ove razine. Ali zadržimo našu pažnju i dalje na Knjizi Izaije.. Ok, ti i Wild East ne priznajete stavak o "neposmenome" i o "zapečaćenoj knjizi", ali pogledaj također pog. 21 (isto kod Izaije). Tu su naviješćeni i Isus i Muhammed.

Vidi Shady, možda ti nisi loš čovijek dušom, samo je problem što nisi realan i brz si na okidaču :rofl: (šala). Može čovijek čitati svašta pa opet da nikad ne shvatiti bit suštine. Isaija kažeš...? Pročitaj opet bolje, al budi objektivan, a ne subjetivan navodeći vodu na svoj mlin. Ja ništa nemam protiv nikoga jel smatram da mi je dosta što shvaćam suštinu i potrebu odnosa čovijeka prema Sinu Višnjemu! Isus je stablo a oni koji Ga slijede (u potrazi za konačnom ljubavlju) jesu mladice. Neka budu i sljedbenici Islama te mladice i neka shvate šta je ISUS HRISTOS za cjelo čovječanstvoSlažeš li se druže moj stari? :)

barmen jitro
20.12.2009., 17:33
Možda bi se sve ovo što pišemo moglo svesti na jednu jedinu Isusovu rečenicu a koja glasi: "Zašto tražite mrtve među živima, pustite mrtve da sahranju mrtve...". Dakle tko je negdje bio, dal je neko pogriješio u pisanju ili nije, sve je to relativno i ne donosi krajnji efekat spoznaje istine. I ja mislim da možda postoji šansa da je prilikom prepisivanja došlo do konverzija ili čak i pogrešnih metoda. No to u biti ne mjenja ukupni efekat Isusovog položaja, načina stradavanja ili bilo kakve muke.

asad
20.12.2009., 18:05
Možda bi se sve ovo što pišemo moglo svesti na jednu jedinu Isusovu rečenicu a koja glasi: "Zašto tražite mrtve među živima, pustite mrtve da sahranju mrtve...". Dakle tko je negdje bio, dal je neko pogriješio u pisanju ili nije, sve je to relativno i ne donosi krajnji efekat spoznaje istine. I ja mislim da možda postoji šansa da je prilikom prepisivanja došlo do konverzija ili čak i pogrešnih metoda. No to u biti ne mjenja ukupni efekat Isusovog položaja, načina stradavanja ili bilo kakve muke.

Barmene kad vec onako odgavaras Shadyu za Onaj svjet da i ja tebi odgovirim. Bit ce tebi vece iznenadjenje kada dodjes pred Isusa i zatrazis pomoc i zagovor kod Boga a on te se prvo odrekne jer si ga smatrao bozanstvom a zatim te posalje Muhammedu a.s. da kod njega trazis zagovor sa svim ostalim ljudima jer njemu to nije dopusteno posto je smatran Bogom i Bozijim sinom.
Ne obracati paznju na te stvari u Bibliji, kako ti kazes da treba raditi, znaci samo sebe bacati u zabludu i kada se bude gorilo u Vatri zbog mnogobostva onda nece vrijediti pomagati i govoriti da se nije znalo jer Muhammed a.s. je rekao: Svaki krscanin i zidov koji cuje za mene a ne povjeruje u mene nece se spasiti na Sudnjem danu, a ti dobro znas za Muhammeda a.s. Zato bi ti bilo najbolje da ponovo proucis Muhammedov a.s. nauk ali prije proucavanja ocisti slijedece djelove tjela i to po ovom redu: operi sake, operi usta, isperi nos, umij se, operi desnu ruku, operi lijevu ruku, potom potari mokrom rukom glavu, operi usi, potari vrat, operi desnu nogu a zatim lijevu a potom reci: Utjecem ti se Boze od necastivog da mi pokaze istinu zabludom pa tada ponovo citaj Muhammedov a.s. nauk.

desnica
20.12.2009., 18:12
Barmene kad vec onako odgavaras Shadyu za Onaj svjet da i ja tebi odgovirim. Bit ce tebi vece iznenadjenje kada dodjes pred Isusa i zatrazis pomoc i zagovor kod Boga a on te se prvo odrekne jer si ga smatrao bozanstvom a zatim te posalje Muhammedu a.s. da kod njega trazis zagovor sa svim ostalim ljudima jer njemu to nije dopusteno posto je smatran Bogom i Bozijim sinom.
Ne obracati paznju na te stvari u Bibliji, kako ti kazes da treba raditi, znaci samo sebe bacati u zabludu i kada se bude gorilo u Vatri zbog mnogobostva onda nece vrijediti pomagati i govoriti da se nije znalo jer Muhammed a.s. je rekao: Svaki krscanin i zidov koji cuje za mene a ne povjeruje u mene nece se spasiti na Sudnjem danu, a ti dobro znas za Muhammeda a.s. Zato bi ti bilo najbolje da ponovo proucis Muhammedov a.s. nauk ali prije proucavanja ocisti slijedece djelove tjela i to po ovom redu: operi sake, operi usta, isperi nos, umij se, operi desnu ruku, operi lijevu ruku, potom potari mokrom rukom glavu, operi usi, potari vrat, operi desnu nogu a zatim lijevu a potom reci: Utjecem ti se Boze od necastivog da mi pokaze istinu zabludom pa tada ponovo citaj Muhammedov a.s. nauk.

asade...o čemu ti pred Božić?:)
Evo Isus je umro za sve ljude. Meni je to normalno. Da je rekao samo za kršćane....bilo bi malo.
Veliš Bog će nas poslati Muhamedu? Zašto vjera u Muhameda? Zagovaraš li ti mnogoboštvo...ipak?:D

barmen jitro
20.12.2009., 18:57
Barmene kad vec onako odgavaras Shadyu za Onaj svjet da i ja tebi odgovirim. Bit ce tebi vece iznenadjenje kada dodjes pred Isusa i zatrazis pomoc i zagovor kod Boga.....

Druže mogao si i roman da mi napišeš :) Nema drugoga do Gospoda Hristosa prijatelju. Kada ne bi imao takva uvjerenja jadan bi ja bio tragalac za Božanskim Svijetovima. Na svašta bi pristao al očito na sve osim onoga što je najpotrebnije. Eto toliko o tome

asad
20.12.2009., 20:23
asade...o čemu ti pred Božić?:)
Evo Isus je umro za sve ljude. Meni je to normalno. Da je rekao samo za kršćane....bilo bi malo.
Veliš Bog će nas poslati Muhamedu? Zašto vjera u Muhameda? Zagovaraš li ti mnogoboštvo...ipak?:D

Zagovaranje kod Boga od strane poslanika je nesto normalno i nije mnogobostvo jer zagovaranje se ne moze desiti bez Bozije dozvole. Prvo zagovaranje ce biti dozvoljeno samo Muhammedu a.s. i nikom vise a to ce se desti kada ljudi budu prozivljeni i skupljeni na jedno mjesto gdje ce im se Sunce spustiti na visinu da se moze dohvatiti i ljudi ce to trpiti hiljadu godina pa ce potom otici do Adema da on zagovara kod Boga pa ce ih odbiti zbog pojedene vocke, te ce oni ici Noi i on ce ih odbiti pa ce ici Abrahamu pa ce ih i on odbiti pa ce ici Mojsiju pa ce ih i on odbiti pa ce ici Isusu pa ce ih i on odbiti i na kraju ce doc Muhammedu a.s. i on ce ciniti zagovor za ljude da im se konacno pocne suditi i da prestanu ove muke sa Suncem. Vjera u Muhammeda a.s. je da se prizna njegovo poslanstvo a ne da je bozanstvo.

barmen jitro
20.12.2009., 20:36
Asade. Uzmimo sad i drugačiju altenativu ovo što ste vi kazali. Uopšte nije bitno da li je Isus Hristos Bog ili samo prorok! Znate li vi išta drugo osim guranje poslanika Muhameda u prvi plan? Očito da zaboravljate šta poslanik MUhamed govori o dolasku Ise (Isusa) i šta Isus predstavlja cjelom čovječanstvu. Meni nije bitno to što se toliko bavite pitanjima o Boštvu i Bogu. To po meni nema dublji značaj, više je kozmetička narav vašeg viđenja. Bog je samo Jedan za sve, i vjerujem da Isus nije ništa tražio za sebe da Ga se tako oslovi. S druge strane vi niječete Njega jel niste duhovno snažni da razumite Njegova poslanja i zadaće. Sa istoka je došlo toliko toga, koliko li je na zapadu učinjeno također toliko toga. Isus je jedan, i ON je poveznica sa najvišim svijetovima. Svi ostali cjenjeni proroci su naklonjeni pred Njim i veličaju dobrotvorstva Njegova, zato jer je ISUS poslat iz tih svijetova da urazumi "mnoge" koji zalutaše u svom putu.

Vojnik Gorčin
20.12.2009., 20:51
mi imamo jednu predjau o Plamenitom Issau a.s. koji će na dana ponovnog silaska na zemlju reći da je došao kao sljedbenik Muhammedov... otprilike...
da te sad ne zmaram sa detaljima sustreta Issa i Mehdija
gledaj, mi nemamo toliki problem sa Isusom kao što se vama čini
mi se protivimo samo u vezi dvoje
prvo da on nije Bog nego Božije stovorenje
drugo da on nije razapet. a sve drugo manje-više smo saglasni.

Isus je jedan u smislu njegove posebnosti
recimo on je predzadnji poslanik ali je zadnji koji će umrijeti
On je žačet bez oca
on se naziva Ruhu-llahom Ruh=Duh(btw i Adem a.s. je oživljen tako što mu je udahnut Ruh
ali Kur'an i islam izdvajaju Boga-oca kao jedinog pravog Boga koji ima sve ovlasti, koji ima moć da stvara a koji sam nije stvoren.

i pozivam te da razmisliš malo, zašto je Isus propustio da imenuje vjeru sa kojom je Otac zadovljan pa čak ni Pavle nije imenovao vjeru s kojom je Otac i isus Zadovoljan?

Ni kršćani ni Zidovu nemaju stipulacijsku izjavu koja imenuje njihovu vjeru, niti imenuje njihove sljedbenike niti ih Bog obavještava da je zadovljan s tom vjerom.
Takvo nešto nema ni kršćanstvo ni judaizam

barmen jitro
20.12.2009., 21:18
mi imamo jednu predjau o Plamenitom Issau a.s. koji će na dana ponovnog silaska na zemlju reći da je došao kao sljedbenik Muhammedov... otprilike...

Priča može biti zanimljiva i lijepa :) a pogotovo ako je priča?! Gledajte, vi možete reći što god hoćete i tumačite to kako god hoćete, meni je svejedno, to je vaš izbor. Za mene lično nema nikakve dvojbe, štoviše kako napomenuh u prijašnjem postu, vidim da postoji opterećenje upravu u Islamu koji te stvari parafira u skladu sa tumačenjima vjere i poslanika Muhameda. Predaja je jedno a stvarnost je "drugo". Biblija tumači drugačije, Apokalipsa također jasno govori tko je ALFA i OMEGA! Ne reče li vaš poslanik da će Issa - sin Marjemin suditi cjelome svijetu pa tako i njemu? Ili ovaj dio nema u Kuranu? :)

Isus je jedan u smislu njegove posebnosti recimo on je predzadnji poslanik ali je zadnji koji će umrijeti On je žačet bez oca...

Dobro, vi kažete posljednji. Šta kaže Biblija? Da li to znači da je ona u potpunosti pogrešno protumačila te riječi, samovoljno i izmišljeno? :)

i pozivam te da razmisliš malo, zašto je Isus propustio da imenuje vjeru sa kojom je Otac zadovljan pa čak ni Pavle nije imenovao vjeru s kojom je Otac i isus Zadovoljan?Ni kršćani ni Zidovu nemaju stipulacijsku izjavu koja imenuje njihovu vjeru, niti imenuje njihove sljedbenike niti ih Bog obavještava da je zadovljan s tom vjerom.Takvo nešto nema ni kršćanstvo ni judaizam

Onaj tko ne živi u putu prema jedinome Sinu Očevu a ne samo poslaniku kako vi tvrdite, po biblijskim rečenicama neće ni biti na posljednjem Sudu prepoznat. Jel ako sada za svoga života ne pokazujete ljubav za njegovu svesilnu žrtvu da se ovom rodu zemnom pomogne to što nitko drugi ne bi mogao, onda će i sam Issa na tome Sudu reći: "idite od Mene, nikad vas nisam poznavao". To ne znači vojniče Gorčin da je to namjenjeno nekom posebnome! Nitko nije zaštićen i nema posebne ovlasti, pa ni sam poslanik Muhamed ako za života svoga nije naučio cijeniti Isusovu žrtvu. Sve ostalo možemo dakle pričati kojekakvim pričama i predanjima, ali On jeste Jedan, u slavi Višnjega. Pređite sa riječi na djela i ne mjerite Isusa kroz vaša poslanja! :top:

~TamijA~
20.12.2009., 22:55
Zanimljivo.
Malo sam kuran čitao ali ono što jesam mi se čini da je od biblije neuporedivo
po mom mišljenju bliže istini.
Pogotovo ona situacija da je netko drugi obješen na stub umjesto Isusa.
A to je Simon Cirenac kao što ima i u NZ aluzije da je tako bilo.
Pogotovo jer Luka skriva tko je Simon Cirenac bio a Marko u evenađelju jasno
pokazuje i tko su mu sinovi.A znamo da je Luka pisao evanđelje iza Markova.
Mislim da je u Kuran i zato i donešen,da ispravi biblijsku neistinu.:) ja sam nedavno pročitao, da niko od učenika, osim Ivana krstitelja, Barnabe, Petra i Tome nikad Isusa nisu vidjeli živa!!! A pola NZ je napisao pavle koji je prvi uveo crkvu i koji je prvi nazvao sljedbenike "Kršćanima" a veze on sa Isusom nije imao...on je uveo monaštvo i trojstvo...joj imao sam dobru knjižicu ali sam je izgubio "Muhammed u Bibliji" se zove...ma tu lik otkriva istine sve jasno ko dan...ja sad sumnjam da su tu knjigu moje tetke našle te je spalile...tetke su mi inače JS...te kad sam im pročitao šta piše...gledale su me zgroženo pred istinom...i nazvale tu knjigu sotonističkom...a autora iste osudili na vječnu propast.
ma svaki drugi stih u bibliji aludira na dolazak *Ahmeda "pečata" - izabranog kojeg oni prevode da je to Krist...ali kako oni njega "pečata" najavljuju...Krist nije bio sličan tom koga najavljuju ma ni u kojem slučaju...samo što su ga oni utajili...te preveli kako njima odgovara...a u bibliji se Muhammed spominje imenom svojim pa kaže:
hikko mammitadim, vikulo Mahammadin zehdudi vezem raji benute japus halam (Salamona 5 :16) ova riječ MAHAMMADIN nema prevoda u hebrejskom, što ju čini IMENICOM - a u bibliji se prevodi - ONAJ KOJI DARUJE LJUBAV što nema veze s tom riječju - naglasio je autor knjiga "Muhammed u Bibliji" Pogledaj ovo;

Ali vama ja istinu govorim: bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem,
neće doći k vama Branitelj. Ako pak odem, poslat ću ga k vama. A kad on dođe,
razotkriti će svijetu o grijehu, o pravednosti i o sudu. O grijehu, jer ne vjeruju u
mene; o pravednosti, jer idem k Ocu i više me ne vidite; o sudu, jer je knez ovoga
svijeta osuđen.
Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. A kad dođe on, Duh istine,
upućivat će vas u svu istinu; jer neće zboriti samo od sebe, nego će zboriti o onome
što čuje, i navješćivat će vam ono što dolazi . On će me proslaviti, jer će od mojega
uzimati i navješćivati vama. (Ivan 16:7-14)
Ovo pretskazanje jasno postavlja da:
1. Branitelj će doći nakon odlaska Isusa.
2. Kad Branitelj dođe, on će kazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh, istinu i
pravdu.
MUHAMMED U BIBLIJI
3
3. On će svijet uputiti u svu istinu.
4. Knjiga njemu objavljena neće sadržavati nikakve ljudske riječi.
5. On će proslaviti Isusa (Isaa) i očistiti ga od svih optužbi.
Kad ovo predskazanje uzmemo tačku po tačku, nepogrešivo je dokazano da ono ne
vrijedi ni za koga drugog nego za Časnog Poslanika Muhammeda. On je došao poslije
Isusa (Isaa). Branitelj je trebao da ukori sljedbenike Isusa (Isaa). Očito, on nije mogao
biti kršćanin ili Jevrej. Ovo pretskazanje se mora odnositi na onoga ko će pripadati
drugom narodu ali će poštovati Isusa (Isaa) i promovisati poštovanje prema njemu.
Časni Poslanik nije bio ni Jevrej ni kršćanin. On je bio Ismailićanin. Ali on je
odbranio čast Isusa (Isaa). Tako Kur'an kaže:
... a oni njega sigurno nisu ubili, niti razapeli (ubili), nego je za njih stvar bila
sumnjiva; a oni koji se razilaze sigurno su u sumnji o tome; kod njih nema nikakvog
znanja o tome, osim što jedino slijede sumnje; a oni njega sigurno nisu ubili;
nego ga je Allah uzdigao Sebi. (Časni Kur'an 4:158-159)
Ovdje Časni Kur'an specifično kaže da je Isus (Isa) bio spašen od te proklete smrti
koju su za njega odredili njegovi neprijatelji. Međutim, oni su samo pretpostavljali da
su uspjeli u njegovom raspeću. Ali Allah ga je ne samo spasio nego ga je uveo u krug
Svojih miljenika.
O obećanju. 'On će vam objaviti buduće', mi samo treba da kažemo da ni jedan
poslanik nije rekao svijetu o stvarima koje će doći u tolikoj mjeri koliko je poslanik
islama.
Pretskazanje kaže: 'On neće govoriti sam od sebe, već će govoriti što čuje.' Ovaj se
opis može primjeniti samo na poslanika Muhammeda s.a.v.s. Novi i Stari Zavjet ne
sadrže ni jednu knjigu u kojoj čovjekova riječ nije bila izmiješana sa Božijom. Kur'an
nije ništa do Božija riječ od početka do kraja. Ni jedan jedina riječ čak Poslanikova se
ne može naći u njemu.
Kad se Petar pojavio narodu Jerusalima, njegove riječi su bile: 'Ljudi i braćo,
dopustite mi da vam slobodno govorim.' Ivan počinje jednu od svojih konverzacija sa:
'Ja, Ivan, koji sam vaš brat.' U istim redovima čitamo govor Filipa, Džemsa i drugih
u Bibliji.
O Časnom Poslaniku Kur'an kaže.
Niti govori po svojoj želji. To je samo objava koja (mu) se objavljuje. (Časni
Kur'an 53:4-5)
Pretskazanje je reklo: 'On će vas uputiti u svu istinu'. Opet, Muhammed je bio jedini
poslanik koji je tvrdio da je donio univerzalni i savršeni zakon. Časni Kur'an kaže:
Danas sam Ja za vas usavršio vašu vjeru i upotpunio Svoju blagodat prema
vama. (Časni kur'an 5:4)
Kako se jasno ovo pretskazanje ispunilo u osobi Poslanika Muhammeda s.a.v.s. u
svim svojim detaljima. Ponekad je napravljeno nastojanje da pomuti slavu ovog
čudesnog (divnog) pretskazanja tvrdeći da je ovaj Branitelj bio Sveti Duh koji je došao poslije Isusa (Isaa) njegovim učenicima. Pitamo se kako ova tvrdnja može biti
usklađena s činjenicom da je osoba pretskazana u stihovima opisana zamjenicom 'on',
za koju je nemoguće da se odnosi na duha. Nije li, onda, za Sveti Duh smatrano da
treba doći samo poslije odlaska Isusa? Treba li onda biti pretpostavljeno da Sveti Duh
nije bio sa Isusom? Očito ni jedan predani kršćanin neće prihvatiti ovu pretpostavku.
Neko također može pitati (tražiti) gdje je ta istina koja se ne nalazi u Novom Zavjetu a
kasnije je donesena od Svetog Duha.
Poslanik od tvog bratstva
Činjenica je da je prije Isusa, Musa također pretskazao dolazak velikog poslanika
jasnim i preciznim riječima. Kad je Musa otišao planini Horeb po Božijoj naredbi on
se obratio Israelićanima govoreći:
Proroka, kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti
Gospodar, Bog tvoj: njega slušajte. (5. Mjsijeva 18:15)
I ponovo Božije riječi Musau:
Proroka ću im podignuti između braće njihove, kao što si ti, i metnuću riječi svoje
u usta njegova, i kazivaće im sve što mu zapovijedim.A tko god ne bi poslušao riječi
mojih, koji će govoriti u moje ime, od toga ću ja taržiti. (5. Mojsijeva 18:18-19)
Očito je iz ovih stihova da je Musa pretskazao poslanika donosioca Zakona koji se
tebao pojaviti poslije njega, i koji je trebao biti od braće Israela. Da je on trebao biti
davalac Zakona a ne običan poslanik očito je iz riječi 'nalik Musau', pošto je Musa
također bio davalac Zakona. Proglašavanje 'novog Zakona' znači započinjanje novog
poretka, nove nacije. Poslanik sa novim Zakonom očito nije običan učitelj ili
reformator. On je morao predstaviti opsežno učenje, koje uključuje temeljne principe
kao i detaljna pravila.
Je li Isus bio takav poslanik? Je li on bio davalac Zakona? Je li on donio novi Zakon
na svijet da nadomjesti stari? Odgovor je u njegovim vlastitim riječima:
Ne mislite da sam došao dokinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao dokinuti, nego
ispuniti. Jer kažem vam, zaista, dok nebo i zemalja ne prođu, ne, ni jedno slovce, niti
jedna crtica iz Zakona neće proći dok se sve ne ostvari. (Matej 5:17-18)
A sljedbenici Isusa su otišli tako daleko da proglase:
Zakon pak nije od vjere, već:“Ko ga vrši, živjet će po njemu“.Krist nas otkupi
od prokletstva Zakona. (Poslanica Galaćanima 3:12-13)
Isus nije zahtijevao novi Zakon; njegovi učenici su Zakon smatrali prokletstvom.
Časni Kur'an je bio taj koji je najavio od samog početka da:
Ovo je (potpuna i savršena) Knjiga u koju nema sumnje; upućuje bogobojazne.
(Časni Kur'an 2:3)

evo još;

'Za koga drže ljudi Sina Čovječjega?' Petar mu je odgovorio da je on bio
Krist, Sin Boga živoga. (Matej 16:13-16)
Prema tome Isus je negirao da je bio ili Ivan Krstitelj ili Ilija ili jedan od poslanika.
Muhammed je bio proglašen ne samo poslanikom nego također 'nalik Musau', kad je
Kur'an rekao:
Mi smo vama, zaista, poslali Poslanika, koji je svjedok vama, kao što smo i faraonu
poslanika poslali. (Časni Kur'an 73:16)On reče: 'Dođe Gospodar sa Sinaja, sa Seira im se pokaza i s gore Prana zasja i
dođe sa deset hiljada svetih, a u desnici mu zakon ognjen za njih. (5. Mojsijeva 33:2)
U ovim stihovima Musau su obećane tri menaifestacije Božije slave. Prva od ovih se
pojavila na planini Sinaj u vrijeme Musaa. Vrijeme je prošlo. Druga manifestacija
obećana u ovom pretskazanju trebala se dogoditi na Seiru, blizu mjesta gdje su se
dogodila čuda Isusa. 'Pokazivanje od Seira', zato je značilo dolazak Isusa.
Treća manifestacija Božije slave je trebala proizići iz Parana, a Paran (arapski Faran)
je ime brda koja leže između Meke, rodnog mjesta Muhammeda, i Medine, grada gdje
je umro. Prema Starom Zavjetu, Ismail, predak Muhammeda, živio je u ovom dijelu.
Tako u Bibliji imamo:
Bog je bio s dječakom te je rastao i odrastao. Živio je u pustinji te postao
vješt u strijeljanju iz luka. Dom mu bijaše u pustinji Parana. (1. Mojsijeva 21:20-21)Možda bi se sve ovo što pišemo moglo svesti na jednu jedinu Isusovu rečenicu a koja glasi: "Zašto tražite mrtve među živima, pustite mrtve da sahranju mrtve...". Dakle tko je negdje bio, dal je neko pogriješio u pisanju ili nije, sve je to relativno i ne donosi krajnji efekat spoznaje istine. I ja mislim da možda postoji šansa da je prilikom prepisivanja došlo do konverzija ili čak i pogrešnih metoda. No to u biti ne mjenja ukupni efekat Isusovog položaja, načina stradavanja ili bilo kakve muke.postoji šansa greške prepisivanja...hmmmm kod Boga nećeš naći grešku u donošenju objave ljudima.
Qur'an je dolazio na srce Muhammeda s.a.v.s, a Bibliju su prepisivali učenici i velikodostojnici...šta je tačnije?
direktno na srce Poslanika s.a.v.s ili pisari koji su po pričama i doživljajima pisali Bibliju, a gdje je tek Jevanđelje koje je sišlo na srce Isusovo???
nema ga, izgubljen je - ali on se nalazi u zadnjoj četvrtini Qur'ana...

Shady
21.12.2009., 00:09
Barmen Jitro,
sačekati ću da mi odgovoriš ono što sam te pitao a što si namjerno prećutao ("o dvojnim jahačima", kod Izaije, pog. 21) jer to je očiti primjer u kojem se skupa spominju Isus i Muhammed - čudno je, doista, ne vidjeti tako očito predskazanje.

Asade. Uzmimo sad i drugačiju altenativu ovo što ste vi kazali. Uopšte nije bitno da li je Isus Hristos Bog ili samo prorok!
Jeste bitno, kako nije. Pa to je naj, naj, najbitnije barmene. Zamisli da židovi govore "Moše je božanstvo"... "Moše je čovjekobog" i slično? Zamisli da mi muslimani govorimo "Muhammed je božanstvo"... "Muhammed je čovjekobog"? Da li bi to tebi bilo nešto normalno za govoriti? Je li bi mi tebi tada tebi izgledali normalni da tako govorimo? Ajde budi iskren i odgovori kako bi o nama mislio? Shvati da vas samo obmanjuju stari, a vi ne smijete zbog duga predaka da otvorite svoje srce i suprotstavite im se, iako i vama vaše duše suprotno govore. Sam si to ovdje posvjedočio kad si napisao: "Isus nikad nije tražio da ga oslovljavaju Božanstvom". To je iskrenost iz tebe progovorila. Bio si iskren te sekunde. :)

Znate li vi išta drugo osim guranje poslanika Muhameda u prvi plan?
uh, pa ti upravo to neprestano činiš u ovoj temi; guraš Isusa u prvi plan. Iiako je tema "što Biblija kaže o Muhammedu". Ako želiš biti korektan i konstruktivan sudionik rasprave, eventualno možeš (kao stručnjak) osporiti neka naša tumačenja i dokazati da se tu ne radi o Muhammedu s.a. i da mi griješimo ili krivo tumačimo Bibliju. A o hvaljenju Isusa imaš 50 drugih tema ovog foruma, i ja ću ga hvaliti skupa sa tobom.. i svi muslimani. Ovdje zaista nije mjesto takvim hvalospjevima, ako se razumijemo.

A inače ne "guramo" mi Muhammeda u prvi plan, nego je on jednostavno Zadnji vjerovjesnik. I mi samo to tvrdimo. A nama je ZABRANJENO (Kuran nam to zabranjuje!) da veličamo jedne poslanike iznad drugih. Hoćeš ajet gdje nam se to zabranjuje? Mi volimo sve poslanike. Jedno poglavlje Kur'ana zove se Marija. A u Kur'anu stoji zapisano da je Isusu, Mariji i apostolima rečeno: "OVA VAŠA VJERA JEDINA JE PRAVA VJERA.." - pa o čemu ti onda pričaš? :)

Dalje, nismo mi muslimani ti koji su Muhammeda poslali nakon Isusa, nego je to bio Tvorac. Muhammed je ugaoni kamen o kojemu je Isus govorio (a to imate u NZ zapisano). Da je Bog htio da Isus bude zadnji on bi poslao Muhammeda pa Isusa. Ali nije, nego je bilo obratno. A vi hoćete okrenut točak povijesti unaopako.

Očito da zaboravljate šta poslanik MUhamed govori o dolasku Ise (Isusa) i šta Isus predstavlja cjelom čovječanstvu.
Je, mi zaboravljamo našu vjeru. :rolleyes: Ako misliš na ono topa Muhammed će se pokloniti Isusu, (spomenuo u zadnjem postu) ne znam uopće otkuda ti to. Vas svašta uče tano. :( Istina je da će se njih dvojica zagrliti u najvećoj ljubavi kojom se mogu voljeti dva ljudska bića. Akobogda svi ćemo to vidjeti i biti će nam maliciozne i glupe sve naše raspravke ovdje na forumu.

Meni nije bitno to što se toliko bavite pitanjima o Boštvu i Bogu. To po meni nema dublji značaj, više je kozmetička narav vašeg viđenja.
Nema dubljeg od toga vjeruj. To što vi glorificirate Isusa do razine čovjekobožanstva, pa čak i samo božanstva ponekad... je sama bludnja. Hoćeš li da ti kažem kako će kod Boga proći onaj koji druge smatra Bogu ravnima? (kao što ste vi kršćani Isusa prvo podigli da je "sin" od Boga, pa onda da je čovjekobožanstvo, i na kraju da je i sam božanstvo): Zamisli da ideš nekim poljem, vrijeme je lijepo, uživaš u prirodi... tada naiđe neki uragan i digne te par kilometara uvis. I tako te nosi, nosi, nosi i odnese u neki udaljeni, tebi nepoznati kraj... I ti se zbuniš: "gdje sam ja ovo sada došao". Eto tako izgleda vaše obožavanje Isusa. Muhammed vam je samo to donio, i navješteno je u Bibliji da će vam to donijeti.

Ili zamisli još jači primjer (isto iz Kur'ana). Dakle, podigne te taj uragan visoko... tebi se odozgo sve utočkalo.. bojiš se da se ne strovališ dolje, krv ti se ledi.... i onda vjetar nakratko stane, i ti se strmoglaviš dolje. Cio se po ledini prospeš. Oči iskoče vani, crijeva se razliju po zemlji, zubi se prospu.. Zažmiri i zamisli sliku čovjeka koji je ispao sa tolike visine. I hajd sve to... nego još dođu vrane pa te takvog iscijepanog još iskljuju. Eto to je sudbina svakog onog koji smatra da Bogu još netko ima ravan, i da sa Njim gore "boguje" u dvojcu. Jer to je čist politeizam što vi činite. Zato mi vama stalno govorimo. A mi vas uistinu volimo. Jedino ne volimo vaša ružna djela. Eto dadoh ti 2 primjera kakav je kod Boga onaj koji pored Boga obožava još drugih manjih (ili jednakih) božanstava. A ti na to veliš "Meni nije bitno to što se toliko bavite pitanjima o Boštvu i Bogu. To po meni nema dublji značaj". Evo ti ajete Kur'ana o uraganu:
"Budite iskreno Bogu odani! Ne smatrajte nikoga Njemu ravnim!
A onaj tko bude smatrao da Bogu ima itko ravan,
biti će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice iskljuvale,
ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio". (K, 22:31) Primi pouku. Ako već veliš da sam ti drug. Onda primi pouku od druga. Ok? :)
Bog je samo Jedan za sve, i vjerujem da Isus nije ništa tražio za sebe da Ga se tako oslovi.
Točno nije to tražio. Niti bi on to rekao. On je znao Istinu i sa istinom je hodio. A vas kršćane će Bog dovesti na Sudnjemu danu, pa će pitat Isusa da svi čujete: "O Isuse jesi li ti tražio da te smatraju Božanstvom?" (pogledaj poglavlje 5 u Kur'anu, ima o tome..) Pa će se Isus toga odreć i zacrveniće se od stida. A kad se on zacrveni, kako ćete se vi osjećati?

I još nešto, zapravo, ako Isus nije tražio tako nešto sablazno, zašto ga vi onda tako oslovljavate?

S druge strane vi niječete Njega jel niste duhovno snažni da razumite Njegova poslanja i zadaće.
Duhovnosti ima svakakvih na današnjicu. :D Mi imamo neiskvarenu Knjigu i možemo da različimo istinu od bajki. Bog je jedan i nitko s njim ne boguje gore.. On je taj koji sudi. On je taj koji sve zna. On je Vječni, uvijek hvaljeni. A ako je vama kršćanima takvo naše svjedočanstvo ružno, onda mi samo možemo žaliti što nas tako gledate.

Sa istoka je došlo toliko toga, koliko li je na zapadu učinjeno također toliko toga. Isus je jedan, i ON je poveznica sa najvišim svijetovima. Svi ostali cjenjeni proroci su naklonjeni pred Njim i veličaju dobrotvorstva Njegova, zato jer je ISUS poslat iz tih svijetova da urazumi "mnoge" koji zalutaše u svom putu.
ok, to možemo u drugim temama. Pozdrav, i ne ljuti se. Ovo je sve razgovor ljudi.

barmen jitro
21.12.2009., 00:45
....Shvati da vas samo obmanjuju stari, a vi ne smijete zbog duga predaka da otvorite svoje srce i suprotstavite im se, iako i vama vaše duše suprotno govore. Sam si to ovdje posvjedočio kad si napisao: "Isus nikad nije tražio da ga oslovljavaju Božanstvom". To je iskrenost iz tebe progovorila. Bio si iskren te sekunde. :)

Shady. :) Ja cjelo vrijeme otvaram jednu duhovnu katarzu u ovom postu, a vidim možda sam debelo off topic, jel je riječ o poslaniku Muhamedu, ok? Možda vi kao sljedbenici Islama imate kategoričan stav, uporni ste u svojim glorifikacijama objava, ok je i to, kao što hrišćanin nema potrebu da primi vaš stva. Zaista ja neznam a valjda je to malo tko na ovoj planeti sposoban odgovoriti, zašto su oci naši u Nikeji to uradili.
Mene to pomalo onako duboko interesira, neznam zašto se je to dogodilo (u duhovnom smislu). Već nekoliko postova unaprijed pišem o Isusu i tome da nije potrebno od Njega činiti ništa adrenalinski, koliko je potrebno promjeniti sebe i tako se spojiti sa Njegovom prečistom energijom ljubavi. Da ne odem u još veći off, moram ti reći da sam ja Kuran čitao dobro, i da postoji mnogo nejasnoća, al da i vi zatvarate oči svoje slijepo vjerujući u sve što tamo piše.

Tako hrišćani puno ne ispituju svoje objave već slijede primjer koji govori da se ide za Gospodom bez ustezanja, bez kojekakvih uplitanja u to što tko misli. Vi tvrdite jedno i hoćete pomoći hrišćanima da se probude, jel tako? Biblija govori o lažnim prorocima koji će se pojaviti posle odlaska Isusa u Božji svijet, dakle ako tako razmišljamo onda je ostala činjenica o mnogim nepoznanicama. Ima to očito na obje strane nama nekih neriješivih (lako riješivih) tumačenja.

uh, pa ti upravo to neprestano činiš u ovoj temi; guraš Isusa u prvi plan. Iiako je tema "što Biblija kaže o Muhammedu"...... Ovdje zaista nije mjesto takvim hvalospjevima, ako se razumijemo.

OK je što si kazao, u off topicu sam, prihvaćam moju pogrešku (no ne i smisao mjesta i pozicije Isusa prema ostalim prorocima!!!

...Dalje, nismo mi muslimani ti koji su Muhammeda poslali nakon Isusa, nego je to bio Tvorac. Muhammed je ugaoni kamen o kojemu je Isus govorio (a to imate u NZ zapisano). Da je Bog htio da Isus bude zadnji on bi poslao Muhammeda pa Isusa. Ali nije, nego je bilo obratno. A vi hoćete okrenut točak povijesti unaopako.

Tko je Muhameda kuda poslao, to ni vi a ni ja neznamo. Vjerovatno Tvorac! Ugaoni kamen koji zidari odbaciše tko je to Shady? Ne znaš? To je ISUS i nitko drugi.

Ako misliš na ono topa Muhammed će se pokloniti Isusu, (spomenuo u zadnjem postu) ne znam uopće otkuda ti to. Vas svašta uče tano. :( Istina je da će se njih dvojica zagrliti u najvećoj ljubavi kojom se mogu voljeti dva ljudska bića.

:) da da. Svašta se uči, ima i toga. Svakako da bi to bilo i te kako potrebno da se izgrle dva velika proroka, ako do toga dođe ikad. I da ostane samo jedna vjera a ne stotine rasparčanih.

Ili zamisli još jači primjer (isto iz Kur'ana). Dakle, podigne te taj uragan visoko... tebi se odozgo sve utočkalo.. bojiš se da se ne strovališ dolje, krv ti se ledi.... i onda vjetar nakratko stane, i ti se strmoglaviš dolje. Cio se po ledini prospeš. Oči iskoče vani, crijeva se razliju po zemlji, zubi se prospu.. Zažmiri i zamisli sliku čovjeka koji je ispao sa tolike visine. I hajd sve to... nego još dođu vrane pa te takvog iscijepanog još iskljuju. Eto to je sudbina svakog onog koji smatra da Bogu još netko ima ravan, i da sa Njim gore "boguje" u dvojcu.

Imaš dara za poeziju, znaš li to? :) Mnogo toga čovijek poetično zaključi al ona istinska ravan ostane negdje u zapećku, iza leđa neshvaćenog uma. Koristiš se metaforama koje nikako ne drže vodu, al te pohvaljujem što vjeruješ u to. Ja ne vjerujem u to, no jednako tako ostajem pri svom ubjeđenju. A da se ljutimo, neee, nema smisla. Ionako nikad nećeš od mene učiniti muslimana, ravnat ću se prema Isusu ma kako mi god bude. Neka Bog Jedini Milostivi dadne onako kako je pravedno, jel On i onako nema pogreške ili sjenke izmjene. Znam da će On na kraju, kada za to jednog vremena dođe vrijeme ostvaranja, ono što je bilo zapisano prije svih početaka. Ko sumnja neka i dalje sumnja, ko vjeruje neka čvrsto vjeruje.

Ako misiš da je to što poslanik Muhamed kaže najbolje što možeš primiti, ti onda ostaj u tom stavu. Ja ću za Isusom, a kako mi bude biti će mi. Sa riječi prijeđimo na djela, i onda odvagajmo gdje smo i šta smo, kuda idemo, i sa čime raspolažemo. Bog ti dobro svako dao!!!

~TamijA~
21.12.2009., 00:59
Za Tamija:

Bili bio ljubazan pa da mi kažeš ovaj gore znak lijevo od omega znaka što je to???

http://i48.tinypic.com/21oa1sk.jpg:) ima 2 značenja...
1 - arapsko slovo "ha" što daje integritet zadnjem zadnjem slovu riječi Allah
2 - označava dodatak za "on" ili arapski "huve" znači Allah-uve "On-Allah"

Shady
21.12.2009., 01:02
Ja sa vašim prorokom Muhamedom nemam ništa. Vi ga slijedite, a ja slijedim Prvog i Posljednjeg, Isusa Hristosa!!! Ja sam ti i kazao da ti imaš svoju interpretaciju i svakako ostaj u tome ako smatraš da je to ispravno. Stoga i kažem slijedeće da ljudi slijede svoj trag, nema smisla ikoga odvraćati od toga ako u to vjeruju, ja npr nemam potrebe Shady prijatelju moj da mislim o nekome koji će kao doći, budući da je za mene ISUS Alfa i Omega, koga dakle da očekujem ponovo? Pa to bi bilo onda kao da to znači da je Isus otišao nedovršena posla pa će neki drugi umjesto njega to riješiti. Dal ti misliš da sam u krivu?
Da, upravo to mislim, iskreno. Evo zašto (ali pazi malo). Prvo, sama riječ Evanđelje označava Radosnu viest. Znači navješćuje se dolazak nekoga, nečega.... navješćuje se da dolazi "kraljevstvo" nebesko. A ne da je s Isusom ono već došlo. Crkva je izmahinirala da je Isus taj zadnji, brisali su mjesta iz Biblije i umetali neka nova mjesta.. i tako su vas odvojili od Izvora. A Isus je pak rekao (ima to u Evanđelju jasno napisano) "da ljudi onoga vremena NISU kadri NOSITI POTPUNU ISTINU". I da će tek doć Ahmed koji će uvesti svijet u svu istinu. To je Isus rekao na svom jeziku. Ali usljed prijevoda na grčki Ahmed je prevedeno kao "Paracletos". Ti znaš da Isus nije govorio grčki jezik već aramejski. A na aramejskom je "Ahmed" ono što na grčkom "Paracletos". A Muhammed s.a. nije govorio od sebe već ono što čuje.. (i to imate u NZ, navod: "On neće govoriti od sebe već ono što čuje"). Tu Isus točno navješćuje da poslije njega ima da dolazi još istine.

Znači da se razumijemo.. Isusova je mislija u potpunosti dovršena u onome što je njemu dato - da nagovjesti troje: Muhammeda, Kur'an i muslimane. I sve troje je on učinio i tako upotpunio svoju misliju. I sve to troje imate u Bibliji. Znači nije on ostao "nedovršena posla", kao što veliš. Dapače! Ali linijski slijed vjerovjesnika nije dovršen sa njim (on sam je to rekao) već se čeka se ugaoni kamen (tako je rekao). Čekaju se Paracletos. Čekaju se istinski klanjači (http://www.youtube.com/watch?v=D3MQk-q1cfY) koje je Isus spomenuo Samarićanki... Sve to vi negirate proizvoljnim tumačenjima. :)

Pa ček :rolleyes: Znači sad više nije Bog? nego Božiji poslanik? Isus? Da li sam dobro razumio? I ako je Isus zadnji od Boga poslan, kaj je onda Pavao? :confused: Njegove su poslanice također Božija riječ, ne? Ti imaš smisao za crni humor, znaš li to : nije nitko kadar na to odgovoriti a pogotovo Islam koji progoni sljedbenike Knjige
Pa nemam smisao za crnjake, ozbiljna je tema. A i kadri smo dati odgovore, zašto veliš da nitko ne može odgovoriti na to? Evo kako ovdje svi vam objašnjavamo, i Rajden, i asad, i Tamija, i Ligtning i Vojnik gorčin... svi želimo biti vaša braća a vi to ne želite. A muslimani ne progone sljedbenike Knjige. Onaj tko to čini je nasilnik i nije musliman jer krši ono što je zabranjeno (bilo koga progoniti na pravdi Boga).

(Sačekaj vrijeme kada tvoja svijeća sagori i kad kreneš svijetovima nekim nepoznatim, pitat će te Netko u tim prolazima Shady zašto si sumnjao u Mene (Isusa)!!! Nadam se da ćeš na vrijeme doći k sebi i shvatiti ovo značenje.
Jednom riječju to je pretjerivanje. Mi uopće ne negiramo Isusa. Mi ćemo se na sudnjem danu ponositi s Isusom i on sa nama. A i asad ti je ovdje (http://www.forum.hr/showpost.php?p=24129174&postcount=476) odgovorio dobro. Razmisli što ti je napisao.

Bingo i ajet Kurana? :) Pa to ti misliš da je to tako, shvaćam te Shady, zagrižena pristalico omalovažavanja hrišćanskog nauka :cerek:. Bumerang kažeš? A gdje, ništa ti ne vraćam aloha man, ništa ti nisam ni uputio. Tko omalovažava proroka Muhameda? Tebe i neke slične naprosto boli gdje ćete staviti Isusa a gdje proroka Muhameda, tu se gubite i svašta vam pada na pamet. Znaš i sam da je Muhamed kazao da će se i on pokloniti pred nogama Isusu kada se Ovaj pojavi u slavi nebeskoj, Oca Višnjago!!! Ili griješim?
Pretjeruješ. Otkud ti to da će se pokloniti? (u prethodnom postu sam na to odgovorio, da se ne ponavljam). I ne omalovažavam kršćanski nauk. To je nešto privremeno i nema utemeljenje. To je manipulacija i nestaće samo od sebe... jer Bog je jedan.

Vidi Shady, možda ti nisi loš čovijek dušom, samo je problem što nisi realan i brz si na okidaču :rofl: (šala). Može čovijek čitati svašta pa opet da nikad ne shvatiti bit suštine. Isaija kažeš...? Pročitaj opet bolje, al budi objektivan, a ne subjetivan navodeći vodu na svoj mlin. Ja ništa nemam protiv nikoga jel smatram da mi je dosta što shvaćam suštinu i potrebu odnosa čovijeka prema Sinu Višnjemu! Isus je stablo a oni koji Ga slijede (u potrazi za konačnom ljubavlju) jesu mladice. Neka budu i sljedbenici Islama te mladice i neka shvate šta je ISUS HRISTOS za cjelo čovječanstvoSlažeš li se druže moj stari? :)
Možda sam loš možda nisam. Bog sve zna. Ali za ovu temu nije važno kakvi smo ti i ja već argumenti koje izlažemo. Poslušaj što ti je napisao (http://www.forum.hr/showpost.php?p=24132172&postcount=481) V. Gorčin. Shvati, mi imamo odgovore, dobili smo ih u emanet i pozivamo vas na dobro. Pozdrav

barmen jitro
21.12.2009., 01:19
Shady

Vidim da mi želiš dobro!! No shvati i ti mene, ja sam izabrao najbolje Dobro koje ljudsko biće može dobiti - ISUS HRISTOS - put ka Tvorcu Bogu! Ja također imam jako veliku želju a to je da i ti (vi, muslimani) istinski pronađeš taj smisao, ne samo na način kako ustraješ u svojim odgovaranjima, već da se probudiš iz te blage kome i da progledaš, :) Odgovor glasi - ISUS. A što se tiče poslanika Muhameda i Kurana, neću se u to više mješati jel sam imao šta reći po tom pitanju. Čovijek zaista mora definitivno znati kuda ide, kome, imati jedinstven put, bez osvrtanja na lijevo ili desno.
Taj put sam ja pronašao, oprosti ako me ne možeš razumijeti ali i pored svega lijepoga što si mi opisao, ja ostajem na svome i slijedim i slijediću Isusa, dal on bio BOG u zapisanim nikejskim saborima ili poslanik i prorok, meni je svejedno, Isus je Alfa i Omega. To ne mogu mnogi da shvate i zato je tako stanje na ovoj planeti. Kada jednom osjetiš Isusovu blizinu i kontakt, ne treba ti ničije uvjeravanje oko koječega. Zato je tu vjera ono zrno gorušice, pa ako treba ako ju imaš imalo, bacićeš jedno brdo na drugo. Bog sa tobom vrli čovječe!!! :top:

Shady
21.12.2009., 01:32
Barmen Jitro,
kako mi možeš reć: "oprosti ako me ne razumiješ" ?! :(

Šteta je što se povlačiš jer nisi mi odgovorio na neka pitanja, a pitao sam te. Na primjer ono o dvojnim jahačima. No ok, razumijem te, jednostavno Ti voliš Isusa i to je meni ok. Nije mi problem prihvatiti činjenicu da ima više vjerozakona. U časnom i istinitom Kur'anu se veli: "Da je Bog htio sve bi ljude ssljedbenicima jedne vjere učinio". I veli se (isto u našoj Knjizi) da je Bog dao više vjerozakona da bismo se mi (različiti) utrkivali u dobroti, a ne u mržnji. Tako da meni nije problem prihvatiti da ti voliš Isusa i u tom smislu i ja te volim jer ti voliš jedno dobro biće. Ali sada i ti isto tako dopusti da ga volimo i mi. Ali kao čovjeka.. jednog od nas. A ne kao nekakvo mitološko biće. I dopusti da i mi imamo svoj put i svoju vjeru. Ovo sve što sam ja gore napisao nije provokacija, nego ti svjedočih kako vjerujem. Ako to uvažiš onda je dijalog makar malo uspio.

Volio bih da pročitaš Kur'an pa da mi onda opet napišeš ovo što si sada zadnje napisao. Pozdrav :)

asad
21.12.2009., 10:30
Shady

Vidim da mi želiš dobro!! No shvati i ti mene, ja sam izabrao najbolje Dobro koje ljudsko biće može dobiti - ISUS HRISTOS - put ka Tvorcu Bogu! Ja također imam jako veliku želju a to je da i ti (vi, muslimani) istinski pronađeš taj smisao, ne samo na način kako ustraješ u svojim odgovaranjima, već da se probudiš iz te blage kome i da progledaš, :) Odgovor glasi - ISUS. A što se tiče poslanika Muhameda i Kurana, neću se u to više mješati jel sam imao šta reći po tom pitanju. Čovijek zaista mora definitivno znati kuda ide, kome, imati jedinstven put, bez osvrtanja na lijevo ili desno.
Taj put sam ja pronašao, oprosti ako me ne možeš razumijeti ali i pored svega lijepoga što si mi opisao, ja ostajem na svome i slijedim i slijediću Isusa, dal on bio BOG u zapisanim nikejskim saborima ili poslanik i prorok, meni je svejedno, Isus je Alfa i Omega. To ne mogu mnogi da shvate i zato je tako stanje na ovoj planeti. Kada jednom osjetiš Isusovu blizinu i kontakt, ne treba ti ničije uvjeravanje oko koječega. Zato je tu vjera ono zrno gorušice, pa ako treba ako ju imaš imalo, bacićeš jedno brdo na drugo. Bog sa tobom vrli čovječe!!! :top:

Barmene kod tebe ili su emocije prema Isusu koje te zasljepljuju od istine ili je privrzenost precima.
Pogledajmo sada usporedbu izmedju Kur´ana i Biblije. Kur´an je spusten od Boga upotpunost i do nas je dopro neskrivljen jer je Bog naredio muslimanima da ga moraju uciti napamet i da je molitva samo sa njim je ispravna. S druge strane Biblija ima 4 Evanjdjelja i ostala djela koja nisu od Isusa vec od krscanskih svetaca. Prvo Evanjdjelje po Pavlu napisao je Pavle koji je bio lovac na glave Isusovim sljedbenicima. On je u jednom takvom pohodu imao otkrovenje i poceo siriti Isusov nauk. Medjutim, problem nastaje u tome sto ni jedan sljedbenik, ukljucujuci apostole, ne vjeruje Pavlu, a ko bi vjerovao dojucerasnjem neprijatelju koji je preko noci dosao do nauke koja je veca od one koju su apostoli naucili od samog Isusa. To je isto kao da je Hitler na putu dozivio otkrovenje a potom otisao zidovima i tvrdio im da ga je Jahve izabrao za njihovog proroka. Ko bi mu na to vjerovo? Pavle je prekino sve ono sto su cinili Isus i apostoli od vjerskih obreda te je poceo da u vjeru uvodi neobrezane pagane iako je Isus poslan domu Israelovom. Dalje, ostala Evanjdjelja su napisana po uzoru na Pavlova cime nestaje sva njihova autenticnost. Sto se tice knjige Otkrovenja, to potjece od obicnog covjeka i u toj knjizi sto je napisano ne mora biti nista tacno jer pisac te knjige nije prorok.
Dalje tvrdis da je Isus tebi sve pa sto onda ne slijedis Isusa u obredima umjesto crkve jer zna se da je crkvene obrede uveo Pavle a ne Isus. Mi muslimani naseg Poslanika u svemu slijedimo do najsitnijeg detalja narocito po pitanju obreda i sve sto se uvede a da ne potjece od Poslanika mi to smatramo novotarijom i to odbacujemo. Bilo je njih koji su pokusavali da urade isto kao Pavle da odbace obrede i uvedu novotarije ali sve i jedan je bo zaustavljen na samom pocetku.

barmen jitro
21.12.2009., 16:43
Barmen Jitro,
kako mi možeš reć: "oprosti ako me ne razumiješ" ?! :(

Tako što je to uistinu tako, ne razumiješ me iako bi to htio razumijet!. Koristiš mehaniku sa metaforama a stvarnost nije nimalo identična u kojima nešto pokušavaš ograničiti. Vi imate "istinu", knjiga sa nebesa je data Muhamedu izravno sa "neba" i još neke lijepe bajke, Biblija je izmišljena, puno toga je krivo, vi ste zaista tu odgovarajuća zamjena za "istinu".?! Mislim....

Šteta je što se povlačiš jer nisi mi odgovorio na neka pitanja, a pitao sam te. Na primjer ono o dvojnim jahačima. No ok, razumijem te, jednostavno Ti voliš Isusa i to je meni ok. ......... Tako da meni nije problem prihvatiti da ti voliš Isusa i u tom smislu i ja te volim jer ti voliš jedno dobro biće. Ali sada i ti isto tako dopusti da ga volimo i mi. Ali kao čovjeka.. jednog od nas. A ne kao nekakvo mitološko biće. I dopusti da i mi imamo svoj put i svoju vjeru. Ovo sve što sam ja gore napisao nije provokacija, nego ti svjedočih kako vjerujem. Ako to uvažiš onda je dijalog makar malo uspio. Volio bih da pročitaš Kur'an pa da mi onda opet napišeš ovo što si sada zadnje napisao. Pozdrav :)

Dvojni jahači kažeš. Pa nemam spora, bilo bi dobro da Muhamed projaše sa Isusom i da neke stvari izađu na čistac, no ja u tome nemam prava ništa da kažem. Isus će na to dati svoj stav. Ja vam uopšte ne uskraćujem da volite Isusa, dapače :) blago vama ako to istinski činite. Vaše viđenje stvari mojem duhovnom biću kaže da je to meni ne-prihvatljivo. Nevidim razloga da neka vjera onu drugu ispravlja ili da joj imade poručiti kako je ona baš ta koja će tu vjeru ispraviti, jel je zalutala. Reče ti meni da bi se mogao još neko pojaviti na kraju kao prorok (ako sam dobro čuo?), i šta ako taj kaže da je Islam jedna izmišljotina "vjere", da li ćeš ti tada odbaciti sve što su te do tada učili i prijeći toj novoj vjeri? Ali iskreno probaj odgovoriti? :)

barmen jitro
21.12.2009., 17:28
Barmene kod tebe ili su emocije prema Isusu koje te zasljepljuju od istine ili je privrzenost precima.
Pogledajmo sada usporedbu izmedju Kur´ana i Biblije. Kur´an je spusten od Boga upotpunost i do nas je dopro neskrivljen jer je Bog naredio muslimanima da ga moraju uciti napamet i da je molitva samo sa njim je ispravna. S druge strane Biblija ima 4 Evanjdjelja i ostala djela koja nisu od Isusa vec od krscanskih svetaca.

Asade! Nisu emocije u pitanju onakve kako misliš da ih ja imam. To je dublje i snažnije od običnih emocija, ja sam siguran u svoju naklonost i ljubav ka Isusu Hristosu, stoga uopšte nema predrasuda, niti mislim praviti polemike ili nekoga uvlačiti u polemike. Šta je istina? Je li istina to što ti meni pokušavaš da objasniš? Šta ako ona nije ni malo nalik "istini" a ti mene (s dužnim poštovanjem) pokušavas navest na krivi trag i da se odrečem onoga što ja lično smatram da je mojoj duši potrebnije? Pogledaj nešto - Vjera ne smije biti talac predrasuda a bome ni rasipanja energije u obliku ubijeđivanja. Odakle je Kuran i na na koji način dospio Muhamedu, to je samo vaše viđenje. Mi hrišćani imamo svoje ali to vama nije bitno jer vi tako to doživljavate, zato neću prokmentirati dalje ništa. Način o kojima pišeš o Bibliji i Jevanđeljima je tvoj nivo duhovnosti jel da je ta duhovnost u stvarnom obliku, trebao bi znati kako je Kuran i odakle crpio izvore. Rekla kazala ne drži vodu, to su samo nagađanja, i to što mi pišeš je takav koncept. :)

Lightning
21.12.2009., 19:39
gle barmen, ja cijenim tvoj ljubav, i drago mi je da neko tako voli Isusa
ali , da ti pojasnim.. muslimanima ce uvijek biti kriticne vase dogme, tj. da ni vi sami ne znate u sto da vjerujete.. da li je Bog, da li je Mesija, ili prorok /poslanik
dakle, tu je najveca frka..
pozdrav i mir tebi

barmen jitro
21.12.2009., 20:38
Lightning

OK, znam ja to, vi se držite vaših uvjerenja, no problem. Vjerujte kako vam volja, i budite jaki u tome, al ne ispravljate ono što se ne ispravlja, tako bi hrišćani vama poručili :) i tebi svaki pozdrav. Ja sam napomenuo u nekom postu ovdje da uopšte ne treba da toliko razbijamo glavu npr tko je Isus i kako da Ga formiramo. Isus predstavlja sveukupnu pomoć za cjeli rod zemaljski, dakle dobro je došao svima, pa nema ni potrebe da se to mjerka jeli ovako ili onako. Kada čovijek dođe do tog stupnja, Isus u njemu živi i nema potrebe za dopunama ili ispravkama. I tebi svako dobro želim!!!

P.S. Još samo nešto da kažem, da ne bude nejasnoća, ja lično ću da kažem slijedeće (ponavljam): nema potrebe za preispitivanjem Božanskih vrlina koje su Isusu darovane, nema potrebe da mjerite poslaničku ili neku drugu formu Njegove misije, samo Ga volite kao ja i vidjećete da ste s time učinili puno duši svojoj. Nije mi jednom pomogao, da ne pominjem samo kroz šta sam sve prolazio u borbi sa šejtanima, koji su me savjetovali da toliko ne veličam i ne ljubim Gospoda Isusa. On za mene ne mora biti BOG, On ne mora biti čak ni prosječan poslanik, ali On, Isus Hristos, život je moj i zato kad rekoh dragom Shady da me nemože shvatiti ponavljam "ko se ne rodi ponovo kao dijete, neće vidjet Carstvo Nebesno", a ono je pred dušom, samo čeka da duša u nj uskoči. To je milostiva vrijednost predobrostivog Sina Višnjega. Dakle jedna vrata do vas, pokucajte i sigurno ćete dobiti ono što ja nosim, a to je zaista mnogo. Pozdravvvvvv

haArec
21.12.2009., 21:05
Šteta je što se povlačiš jer nisi mi odgovorio na neka pitanja, a pitao sam te. Na primjer ono "o dvojnim jahačima. "

Pokusao sam pronaci gdje si to pitao al nemogu da pronadjem. A intereseuje me o kakvim dvojnim jahačima se radi?
Molim ukazi mi na link i text ili ako te ne mrzi objasni mi o cemu se radi.
hvala unaprjed

Wild_East_
21.12.2009., 21:12
Evo izbacio sam riječi i optužbe za trolanje i pisanje direktno o konkretnoj moderatorovoj ličnosti kako mi je rečeno da je to problematično i protivno pravilima foruma...a ako i dalje post nije podoban neka ga moderator onda sam ispravlja ali da mu se ne izgubi smisao teksta... pa stavljam ponovo post!Pa ti si samo pitao GDJE je to rekao. I ja sam ti rekao gdje. :ne zna: Ako je mojom krivicom smiješno ispričavam se. :(

Gdje je zapisano? Pa stajalo je negdje u Bibliji, vjerovatno. A moguće je čak i da evanđelisti to nisu ni zapisali jer su zaboravili da se sjete. Ti znaš da su oni pisali ta evanđelja decenijama kasnije. Možda se čak nalazilo i u Isusovom Evanđelju. No, to je manje bitno sad. A znaš što je tu mnogo bitno? To što su na Nikejskom saboru (koji se održao 325. god. n. e.) paulinijanske crkve napravile masakr Sv. Pisma. Stotine i stotine knjiga (a i dijelova knjiga) su letili vani iz Biblije. Od njih preko 400 ostalo samo 10% (oko 40 knjiga). Izbačeno je recimo Tomino Evanđelje koje je interesantno. Onda su (umjesto nekoliko stotina izbačenih svetih knjiga) dodali još oko 20 poslanica i tako se došlo do konačne redakcije od 66 knjiga. Tim sakaćenjem Biblijskog kanona je učinjena nepovratna šteta kršćnima i kršćanstvu. Ali i čovječanstvu uopće. Onda su na Konciju u Trentu (Italija) 1546 i dalje mijenjali Bibliju i unosili nove sadržaje u Sv. tekst. Nobie razmisli.., to je kao da se sada ponovno upriliče novi koncil, i da se na njemu ponovno redigira sadašnjih 66 knjiga pa se napravi izbor od samo njih 9, a ostalih 57 proglase navažećima i izbace iz Biblije. Ili kao da se na tom novom koncilu od 4 danas priznata evanđelja proglase samo dva kao važeća, a ostala dva nevažeća. Eto, to su onda uradili. Ako kužiš o čemu govorim (ne znam koliko si upoznat sa povješću Biblijskog kanona).

Ovakvu zabludu, neznanje i iskrivljavanje sv. Pisma neću i nemogu prešutit! Tko je ono jednom jako dobro rekao?? i stvarno je istina, baš tu na ovom forumu.. jedina mana Biblije je ta što je dostupna svima i svi je mogu i imaju priliku u svom sljepilu iskrivljavat i izvrtat i tako druge svjesno ili nesvjesno zavodit i obmanjivat!

Pitanje Nobia je bilo gdje je u Bibliji zapisano?? Tvoj odgovor je, "pa stajalo je negdje u Bibliji, vjerovatno"... tako možeš reći i da je negdje u Bibliji vjerojatno jednom nekad bio i stajao i recept za pizzu capricciosu ili opisan postupak zamjene guma na autu... ali to onda nema veze s vezom a kamoli težinu nekog kolko tolko normalnog argumenta!

Naslov topica je "Što Biblija o Muhamedu??" Biblija ne kaže ništa, (bar ne u ovom smislu u kojem ti želiš prezentirat) prema tome.. Zašto to radiš Shady forumašu?? Zašto svojim pisanjem obmanjuješ javnost?? Ovakvo pisanje na takav način o sv. Pismu samo pokazuje totalno neznanje ili namjerno provociranje! Gdje su ti argumenti i dokazi ovakvih za mene trabunjanja koja ti tako tužno prezentiraš kao činjenice? Elaboriraj i daj objašnjenja za svaku ovdje nebuloznu i bez ikakvog temelja rečenicu koju si napisao... kao i obično, tih obrazloženja i argumenata nema nigdje niti će ih biti, ali bitno je da se pišu šuplje tvrdnje i izjave koje nemaju temelja i argumenata apsolutno nigdje u Bibliji!

Pitaš koje su to te takve tvoje rečenice? Pa ona tamo... sve ove gore tu quotane!
A mi znamo da je Isus rekao to o Muhammedu jer se tako veli u časnom Kur'anu; njemu je laž strana jer Muhammed nije govorio sam od sebe nego ono što čuje i to je naučavao druge. Osim toga, sadržaj Kur'ana nije mijenjan, nije ništa ni ubacivano ni izbacivano iz nj. A gdje je to u Bibliji pisalo i je li pisalo - to biste trebali vi sami da pitate vaše svećenike. Sami su prekrajali Sv. Pismo pa neka vam sami daju i odgovore.
A kada Isus, sin Marijin, reče: “O sinovi Israela, ja sam vama od Boga poslan, da vam potvrdim prije mene objavljanu Toru i da vam donesem radosnu vijest (evanđelje) o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći!”. I kad im on donese jasne dokaze, oni uzviknušeše: “Ma, ovo je pravi čarobnjak!” (Kur'an, 61:6)
Ovako su reagirali jer im se nije svidjelo da taj prrok bude tuđin (jer im je bilo im NEPOZNATO ime Ahmed).


Ovdje nije riječ o časnom Kuranu nego o Bibliji, prema tome zašto ga spominješ?? Na ovo neću odgovorit i komentirat kako bi mogao, prvo iz poštovanja prema ostalim vjernicima muslimanima, kojih ima mnogih mnogih Božjih i vjernih i koji će Boga gledati, jer srca čista se traže a ne znanje istine i shvaćanje i razumijevanje svega... i sotona zna i shvaća, zna jako dobro tko je Bog i stoga drhti, ali kakvo mu je srce??? i drugo zašto neću ovdje o tome, jer jednostavno Kuran NIJE ovdje TEMA!!!
Eto vidiš Nobie, ta radosna vijest je zapravo radosna vijest o Muhammedu i islamu! :)

A ovo...:rolleyes: :( najviše zbog čega sam ti odlučio komentirati ovaj još jedan od tolikih tvojih za mene "bisernih" postova na ovom forumu punih trabunjanja je ovo... jedno takvo tužno, po pisanju, očito ne shvaćanje i pogubno i katastrofalno tumačenje Krista, samo ovdje ne smijem reći zašto je to tako!

Gdje ti je temelj i argument, jedan jedini, za ovakvo iskrivljavanje Pisma i totalno ne shvaćanje Krista i Njegovog poslanja? Gdje??? I pazi, ajde bar pokušaj se u mogućem odgovoru držati teme.. "Što kaže Biblija..."??

Isusova Radosna vijest je:

Vijest da Otac nebeski zna za nas -

Matej 10: 29"Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. 30A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. 31Ne bojte se dakle! Vredniji ste nego mnogo vrabaca."

Vijest da smo u Kristu Isusu slobodni i da tako možemo spoznati Istinu -

Ivan 8: 31Tada Isus progovori Židovima koji mu povjerovaše: "Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; 32upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi." ... 36Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.
Vijest da možemo postati Djeca Božja i tako biti s Ocem Jedno u duhu kao što je i Krist - razgovor s Nikodemom

Ivan 3: 5Odgovori Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. 6Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je. 7Ne čudi se što ti rekoh: 'Treba da se rodite nanovo, odozgor.

Vijest da tko u Njega vjeruje i bude ustrajan do kraja neće umrijeti nikada (naravno tiče se duha ne tjelesne smrti) -

Ivan 11: 25Reče joj Isus: "Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. 26I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?" 27Odgovori mu: "Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, Onaj koji dolazi na svijet!"

Vijest i dokaz da ima života poslije ovozemaljskog, da ovozemaljski život nije kraj, Isusovo uskrsnuće - Marko 16:1- 8, Luka 24, Ivan 20:1-10,

Matej 28: 5A anđeo progovori ženama: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! 6Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao 7pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti.

Ukratko Radosna vijest Isusovog Evanđelja je da nam je dana mogućnost da možemo baštiniti Kraljevstvo nebesko:

Lk 12: 32"Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo."
Čak u dijalogu sa Samarićankom (na izvoru), Isus navješćuje muslimane. Kaže joj da će doći "istinski klanjatelji". Kad se to evanđelje prevede na arapski, tamo za istinske klanjatelje stoji muslimun.. i to čitaju arapi-kršćani, kojih ima oko 20 miliona. Jesi li čitao taj dijalog sa samarićankom? Nobie, ti si mlad, život je pred tobom iskoristi ga, ukoliko ne želiš iznevjeriti Isusa. ;) Pozdrav

A razgovor sa Samarićankom koji si spomenio i koji sam ti ja bio objašnjavao kada si pitao na kršćanstvu što to znači a sada opet krivim tumačenjem obmanjuješ ljude i iskrivljuješ Pismo, o istinskim klanjateljima: http://www.forum.hr/showpost.php?p=2...postcount=7045


Dakle, ne iskrivljuj konstantno Pismo tumačeći i navodeći svoje zablude kao činjenice a bez i najmanjeg argumenta ili temelja!

Nobie će ti vjerujem odgovorit na ovo "mlad dečko" čime njemu aludiraš na neznanje ili neiskustvo, a jako dobro se zna (neznam zapravo znaš li i ti.. da je to još jedan u nizu tvojih šupljih i apsolutno nebitnih "argumenata") a to je da godine nisu mjerilo ničega a posebno ne toga jeli netko u pravu ili nije, bio stariji čovjek ili mlađi... a ti Shady, ako i dalje ustraješ u tom svom za mene zabluđenom mišljenju kojim tako i na taj način nastupaš prema Pismu (svoje šuplje i prazne zablude i obmane stavljati kao činjenice bez argumenata) pa tako i prema kršćanima, onda elaboriraj sve, linkaj studije, potrudi se... ali o objektivnim znanstvenim spoznajama o biblijskom kanonu ( a ne kako je moguće slučaj, samo čitati islamske apologete od kojih se često znaju kupiti ovakve tužne zablude i tako prenositi ih dalje drugim neupućenim ljudima) kako i na koji način se odlučivalo što će biti kanon što ne... znači pokušaj koristiti objektivne i naučne i znanstvene radove koji se bave Biblijskim kanonom i njegovom poviješću pa ćemo vidjet do kakvih zaključaka i za tebe iznenađenja će nas to dovest!

Pozdrav i sretno tebi!

asad
21.12.2009., 21:37
Evo izbacio sam riječi i optužbe za trolanje i pisanje direktno o konkretnoj moderatorovoj ličnosti kako mi je rečeno da je to problematično i protivno pravilima foruma...a ako i dalje post nije podoban neka ga moderator onda sam ispravlja ali da mu se ne izgubi smisao teksta... pa stavljam ponovo post!

Ovakvu zabludu, neznanje i iskrivljavanje sv. Pisma neću i nemogu prešutit! Tko je ono jednom jako dobro rekao?? i stvarno je istina, baš tu na ovom forumu.. jedina mana Biblije je ta što je dostupna svima i svi je mogu i imaju priliku u svom sljepilu iskrivljavat i izvrtat i tako druge svjesno ili nesvjesno zavodit i obmanjivat!

Pitanje Nobia je bilo gdje je u Bibliji zapisano?? Tvoj odgovor je, "pa stajalo je negdje u Bibliji, vjerovatno"... tako možeš reći i da je negdje u Bibliji vjerojatno jednom nekad bio i stajao i recept za pizzu capricciosu ili opisan postupak zamjene guma na autu... ali to onda nema veze s vezom a kamoli težinu nekog kolko tolko normalnog argumenta!

Naslov topica je "Što Biblija o Muhamedu??" Biblija ne kaže ništa, (bar ne u ovom smislu u kojem ti želiš prezentirat) prema tome.. Zašto to radiš Shady forumašu?? Zašto svojim pisanjem obmanjuješ javnost?? Ovakvo pisanje na takav način o sv. Pismu samo pokazuje totalno neznanje ili namjerno provociranje! Gdje su ti argumenti i dokazi ovakvih za mene trabunjanja koja ti tako tužno prezentiraš kao činjenice? Elaboriraj i daj objašnjenja za svaku ovdje nebuloznu i bez ikakvog temelja rečenicu koju si napisao... kao i obično, tih obrazloženja i argumenata nema nigdje niti će ih biti, ali bitno je da se pišu šuplje tvrdnje i izjave koje nemaju temelja i argumenata apsolutno nigdje u Bibliji!

Pitaš koje su to te takve tvoje rečenice? Pa ona tamo... sve ove gore tu quotane!


Ovdje nije riječ o časnom Kuranu nego o Bibliji, prema tome zašto ga spominješ?? Na ovo neću odgovorit i komentirat kako bi mogao, prvo iz poštovanja prema ostalim vjernicima muslimanima, kojih ima mnogih mnogih Božjih i vjernih i koji će Boga gledati, jer srca čista se traže a ne znanje istine i shvaćanje i razumijevanje svega... i sotona zna i shvaća, zna jako dobro tko je Bog i stoga drhti, ali kakvo mu je srce??? i drugo zašto neću ovdje o tome, jer jednostavno Kuran NIJE ovdje TEMA!!!

A ovo...:rolleyes: :( najviše zbog čega sam ti odlučio komentirati ovaj još jedan od tolikih tvojih za mene "bisernih" postova na ovom forumu punih trabunjanja je ovo... jedno takvo tužno, po pisanju, očito ne shvaćanje i pogubno i katastrofalno tumačenje Krista, samo ovdje ne smijem reći zašto je to tako!

Gdje ti je temelj i argument, jedan jedini, za ovakvo iskrivljavanje Pisma i totalno ne shvaćanje Krista i Njegovog poslanja? Gdje??? I pazi, ajde bar pokušaj se u mogućem odgovoru držati teme.. "Što kaže Biblija..."??

Isusova Radosna vijest je:

Vijest da Otac nebeski zna za nas -

Matej 10: 29"Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. 30A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. 31Ne bojte se dakle! Vredniji ste nego mnogo vrabaca."

Vijest da smo u Kristu Isusu slobodni i da tako možemo spoznati Istinu -

Ivan 8: 31Tada Isus progovori Židovima koji mu povjerovaše: "Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; 32upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi." ... 36Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.
Vijest da možemo postati Djeca Božja i tako biti s Ocem Jedno u duhu kao što je i Krist - razgovor s Nikodemom

Ivan 3: 5Odgovori Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. 6Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je. 7Ne čudi se što ti rekoh: 'Treba da se rodite nanovo, odozgor.

Vijest da tko u Njega vjeruje i bude ustrajan do kraja neće umrijeti nikada (naravno tiče se duha ne tjelesne smrti) -

Ivan 11: 25Reče joj Isus: "Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. 26I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?" 27Odgovori mu: "Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, Onaj koji dolazi na svijet!"

Vijest i dokaz da ima života poslije ovozemaljskog, da ovozemaljski život nije kraj, Isusovo uskrsnuće - Marko 16:1- 8, Luka 24, Ivan 20:1-10,

Matej 28: 5A anđeo progovori ženama: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! 6Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao 7pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti.

Ukratko Radosna vijest Isusovog Evanđelja je da nam je dana mogućnost da možemo baštiniti Kraljevstvo nebesko:

Lk 12: 32"Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo."

A razgovor sa Samarićankom koji si spomenio i koji sam ti ja bio objašnjavao kada si pitao na kršćanstvu što to znači a sada opet krivim tumačenjem obmanjuješ ljude i iskrivljuješ Pismo, o istinskim klanjateljima: http://www.forum.hr/showpost.php?p=2...postcount=7045


Dakle, ne iskrivljuj konstantno Pismo tumačeći i navodeći svoje zablude kao činjenice a bez i najmanjeg argumenta ili temelja!

Nobie će ti vjerujem odgovorit na ovo "mlad dečko" čime njemu aludiraš na neznanje ili neiskustvo, a jako dobro se zna (neznam zapravo znaš li i ti.. da je to još jedan u nizu tvojih šupljih i apsolutno nebitnih "argumenata") a to je da godine nisu mjerilo ničega a posebno ne toga jeli netko u pravu ili nije, bio stariji čovjek ili mlađi... a ti Shady, ako i dalje ustraješ u tom svom za mene zabluđenom mišljenju kojim tako i na taj način nastupaš prema Pismu (svoje šuplje i prazne zablude i obmane stavljati kao činjenice bez argumenata) pa tako i prema kršćanima, onda elaboriraj sve, linkaj studije, potrudi se... ali o objektivnim znanstvenim spoznajama o biblijskom kanonu ( a ne kako je moguće slučaj, samo čitati islamske apologete od kojih se često znaju kupiti ovakve tužne zablude i tako prenositi ih dalje drugim neupućenim ljudima) kako i na koji način se odlučivalo što će biti kanon što ne... znači pokušaj koristiti objektivne i naučne i znanstvene radove koji se bave Biblijskim kanonom i njegovom poviješću pa ćemo vidjet do kakvih zaključaka i za tebe iznenađenja će nas to dovest!

Pozdrav i sretno tebi!

Proucavati Bibliju preko prevoda i prevodima je tumaciti je isto kao Kur´an proucavati i tumaciti prevodom. Sve ono sto je nadjeno kao jasan dokaz za Muhammeda a.s. to nema u prevodima vec u hebrejskom tekstu. Znaci ko god hoce da Bibliju prucava istinskim proucavanjem treba se vratiti na proucavanje hebrejskog jezika a posto ja poznajem arapski, a hebrejski i arapski su bliski jer su istog korjena, znam odmah da svaka rijec ima deset puta dublje znacenje od onog bukvalnog. Tako imena na arapskom i hebrejskom mogu da se prevode ili da se ne prevode i to zavisi od onog ko komentira sveti tekst. Tako u arapskom imas Muhammed sto znaci onaj koji je hvaljen, Alija tj. onaj koji je uzvisen, Hikmet tj. Mudrost, Safet tj. cistoca itd. Kao sto krscanin mora da proucava Bibliju na hebrejskom isto tako on mora da proucava i Kur´an na arapskom da dosao do njegove poruke. Tako Kur´an oslovljava zidove i krscane zajedno kao ehlu-l-kitabije tj. nosioci knjige, zidove naziva jehudije tj. pokajnici i povratnici Bogu, a krscane nasirije tj. pomagace Boga. Oba ova naziva se vracaju na ono sto se prenosi u islamskim izvorima a to je da su zidovi rekli hudna ilallah tj. kajemo se i vracamo Bogu pa su po tome nazvani jehudije, dok su apostoli odgovorili Isusu Inna ensarullah tj. mi smo Boziji pomagaci pa su po tome nazvani nesara. Tako isto i rijec islam ima znacenje pokornosti i predanosti Bogu. Kao sto se moze vidjeti samo proucavanje ovih rjeci u njihovom orginalu, bilo hebrejskom ili arapskom, upucuju na znacenja sta ta vjera zahtjeva od tebe. Ono sto covjek nalazi u orginalima svetih spisa nece nikada za svog zivota naci u prevodima i od tuda dolazi do iskrivljivanja vjere i Bozije rjeci te nastanku mnogobrojnih sekti.

haArec
21.12.2009., 21:42
:) joj imao sam dobru knjižicu ali sam je izgubio "Muhammed u Bibliji" se zove...ma tu lik otkriva istine sve jasno ko dan...ja sad sumnjam da su tu knjigu moje tetke našle te je spalile...tetke su mi inače JS...te kad sam im pročitao šta piše...gledale su me zgroženo pred istinom...i nazvale tu knjigu sotonističkom...a autora iste osudili na vječnu propast.

prvo JS nemaju pravo(niti to rade) da uniste TUDJE knjige.Ali evo posto sunjas da su JS tu knjigu mozes naci ovdje:
http://www.ahmadija.ba/poslanik/MuhammeduBibliji.pdf
Kad budes prostudirao kometarisacemo se zajedno ;)
Za pocetak podji (molim od pocetak) od SZ ....cekam :kava:


.a u bibliji se Muhammed spominje imenom svojim pa kaže:
hikko mammitadim, vikulo Mahammadin zehdudi vezem raji benute japus halam (Salamona 5 :16) ova riječ MAHAMMADIN nema prevoda u hebrejskom, što ju čini IMENICOM - a u bibliji se prevodi - ONAJ KOJI DARUJE LJUBAV što nema veze s tom riječju - naglasio je autor knjiga "Muhammed u Bibliji" Pogledaj ovo;

japus halam :rofl::lol:
ova grjeska se javja skoro svuda radi copy-paste :D
ne kaze se japushalem nego- yerushalaim :)


Ovo sam vec negje kometarisao potrazicu link....
Pjesma nad pjesmama:
שיר השירים ה: טז
חִכֹּו מַמְתַקִּים וְכֻלֹּו מַחֲמַדִּים זֶה דֹודִי וְזֶה רֵעִי בְּנֹות יְרוּשָׁלִָם

Shir haShirim 5:16
hikwō mametaqqîm wekullwō machămadîm zeh dwōdî wezeh rē‘î benwot yerushalaim

Dacu ti link KOMPLETNOG objasnjenja hebrejski-hrvatski na tvoj PP.
A naravno i drugima ko zeli neka me pise na PP.

Vojnik Gorčin
21.12.2009., 21:46
coool ova tema je baš dobra!?

molim Boga da baš mi budemo od onih koje će Issa a.s. pomiriti i ujediniti u jedan ummet

Boki.
21.12.2009., 21:54
Žao mi je što ću Vas morati razočarati, od nekog morate saznati istinu. Biblija o Muhamedu nekaže ama baš ništa. :ne zna:

haArec
21.12.2009., 22:05
japus halam :rofl::lol:
ova grjeska se javja skoro svuda radi copy-paste :D
ne kaze se japushalem nego- yerushalaim :)

Ovo sam vec negje kometarisao potrazicu link....
Pjesma nad pjesmama:
שיר השירים ה: טז
חִכֹּו מַמְתַקִּים וְכֻלֹּו מַחֲמַדִּים זֶה דֹודִי וְזֶה רֵעִי בְּנֹות יְרוּשָׁלִָם

Shir haShirim 5:16
hikwō mametaqqîm wekullwō machămadîm zeh dwōdî wezeh rē‘î benwot yerushalaimkratki clip koji objasnjava Pjesma nad pjesmama 5:16 naime da tu ne stoji Nikakvo IME a najmanje Muhamed(im)
http://www.youtube.com/watch?v=fdjkh2WDZnI&feature=player_embedded

Shady
21.12.2009., 22:12
Dvojni jahači kažeš. Pa nemam spora, bilo bi dobro da Muhamed projaše sa Isusom i da neke stvari izađu na čistac, no ja u tome nemam prava ništa da kažem.
Ali imamo pravo mi, jer volimo obojicu. I će da pojašu.

Gle, da ti ponovim. Prorok Izaija u 21 poglavlju prorokuje dvojne jahače (na magarcu i na kamili) koji će biti uzrokom propasti babilonskih kumira. Evo navod kompletnog poglavlja 21 (na ne bi bilo "vađenja iz konteksta"). Najprije prvi dio u kojem se spominju dvojni jahači (na magarcu i na kamili):

1. Proroštvo primorskoj pustinji. Kao što vihori, hujeći nad Negebom, dolaze iz pustinje, kraja strahotna 2. - otkri mi se u strašnom viđenju - tako pljačkaš pljačka, pustošnik pustoši. "Navali, Elame, opsjedni, Medijo! Dokrajčit ću sve jauke." 3. Zato bedra moja probadaju grčevi? Bolovi me spopadaju k'o trudovi porodilju; od smušenosti ogluših, od straha obnevidjeh. 4. Srce mi dršće, groza me obuze! Sumrak za kojim čeznuh postade mi užas. 5. Postavljaju stol, prostiru stolnjak, jede se i pije... Ustajte, knezovi, mažite štit! 6. Jer Gospod mi ovako reče: "Idi, postavi stražara! Što vidi, nek' javi!" 7. "Vidi li konjanike, jahače udvojene, jahače na magarcima, jahače na devama, neka dobro pazi s pažnjom napetom!" 8. A stražar viknu: "Povazdan, Gospodaru, stojim na stražarnici! Čitavu noć na straži prostojim!" 9. I gle, dolaze konjanici, jahači udvojeni. Oni mi viknuše, oni rekoše: "Pade, pade Babilon! Svi kipovi njegovih bogova o zemlju se razbiše." 10. Omlaćeno žito, čedo gumna moga, što čuh od Jahve nad Vojskama, Boga Izraelova, objavih vam! 11. Proroštvo o Edomu. Viču mi iz Seira: "Stražaru, koje je doba noći?! Stražaru, koje je doba noći?!" 12. Stražar odgovori: "Dolazi jutro, a zatim opet noć. Hoćete li pitati, pitajte, vratite se, dođite!"

"Jahač na magaretu", se odnosi na Isusov pobjedonosni ulazak na Jerusalimske kapije, na magaretu, kako je i na drugim mjestima u pismu naviješteno. Slažeš li se sa ovim tumačenjem?

A drugi dio Izaije 21 je još upečatljiviji jer je to proroštvo izravno ARAPIMA u kojem se navješćuje najbitniji muslimanski događaj. To događaj koji je u povjesti islama poznat kao Hidžra, tj bijeg Muhammeda s.a. iz Mekke u Medinu, kada su mnogobošci Mekke jurili da ga ubiju. Potrebno je da objasnim okolnosti da bi shvatio Izaiuju. Naime, Muhammed je prevalio stotine milja pješice, kroz najsurovju pustinju, u društvu vjernog ashaba (druga, apostola) Ebu Bekra r.a. A u Muhammedovoj s.a. kući u Mekki ostao je mladi Alija a.s. (njegov najvjerniji ashab i prvi muškarac koji je primio islam) da bi poginuo umjesto Muhammeda s.a.. Ubojice su upale noću u Muhammedovu kuću sa Isukanim sabljama, planirajući da ga ubiju, i kada su otrgle jorgan sa njegovog ležaja, ugledali su mladog Aliju kako tu leži tu umjesto Muhammeda. Onda su shvatili da su zavarani, pa su se dali u potjeru za Muhammedom. No oni nije izašao iz grada putem koji vodi prema Medini već se uputio sasvim suprotnim putem, kako bi napravio lučno putovanje. Slijede Dani putovanja kroz pustinju, skrivanja od potjere, glad i žeđ.. Upravo o tome prorokuje Izaija. Taj dio u cjelosti ovako ide:

13. Proroštvo o Arapima. U šikarama pustinjskim počivate, dedanske karavane. 14. "Vodu iznesite pred žedne! Stanovnici zemlje temske! I iziđite s kruhom pred bjegunca!". 15. "Pred mačevima bježe oni, pred mačem trgnutim, pred lukom zapetim, pred bojem žestokim. 16. Da, ovako mi reče Gospod: "Još jedna godina, godina nadničarska, i nestat će sve slave Kedrove!" 17. "A od mnogobrojnih strijelaca meðu hrabrim sinovima Kedrovim malo će ih ostati." Tako je govorio Jahve, Bog Izraelov.

Barmene, ovdje je Izaija tako jasno nagovjestio Muhammedovu hidržru (bijeg) u Medinu. Od tog događaja (bijega iz Mekke u Medinu) se računa muslimansko računanje vremena.. Upravo je ovaj slavni događaj otvorio put usponu islama, i o njemu pretskazuje (prorokuje) Izaija.

Isus će na to dati svoj stav.
Bog će reć. A Abraham, Noe, Lot, Moše, Isus, Muhammed... će slušati. Opčinjen si barmene. :)

Ja vam uopšte ne uskraćujem da volite Isusa, dapače :) blago vama ako to istinski činite.
Mi ga volimo, a volimo i Muhammeda. I Abrahama, i Noju... Sve poslanike volimo.

Vaše viđenje stvari mojem duhovnom biću kaže da je to meni ne-prihvatljivo. Nevidim razloga da neka vjera onu drugu ispravlja ili da joj imade poručiti kako je ona baš ta koja će tu vjeru ispraviti, jel je zalutala.
pa to upravo ti ovdje radiš, i još neki drugi forumaši. Jer, ovdje je otvorena tema "gdje Biblija navješćuje Muhammeda" a vi nam kažete da je Muhammed poslan od zloga (nečastivog) i da mi krivo tumačimo Pismo.

Reče ti meni da bi se mogao još neko pojaviti na kraju kao prorok (ako sam dobro čuo?), i šta ako taj kaže da je Islam jedna izmišljotina "vjere", da li ćeš ti tada odbaciti sve što su te do tada učili i prijeći toj novoj vjeri? Ali iskreno probaj odgovoriti? :)
Gle. Isus nije rekao da je zadnji od Boga poslani. Naprotiv, rekao je: "IMAO BIH VAM JOŠ MNOGO GOVORITI ALI SADA NE MOŽETE NOSITI. ALI ĆE POSLIJE MENE DOĆI AHMED (u grčkom prijevodu Paracletos) I ON ĆE VAS UPUTITI U SVU ISTINU. ON NEĆE GOVORITI OD SEBE, VEĆ ONO ŠTO ČUJE" Za razliku od Isusa, Ahmed, (Muhammed Mustafa) je dobio objavu u kojoj piše (navod):

40. Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Božiji poslanik i posljednji vjerovjesnik! Bog sve u potpunosti zna. 41. O vjernici, često Boga spominjite i hvalite, 42. i ujutro i naveče Ga veličajte! 43. On vas blagosilja, a i anđeli Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo. On je prema vjernicima samilostan! 44. A na Dan kada vjernici pred Njega stanu, On će ih pozdravljati sa: “Selam vama!”, i On im je pripremio nagradu plemenitu. 45. O vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca Evanđelja (radosnih vijesti) i kao poslanika koji opominje 46. da – po Njegovom naređenju – pozivaš k Bogu. Poslali smo te kao svjetiljku koja sija. 47. I zato ti obraduj vjernike da će Bog na njih veliku milost prosuti. 48. A ne slučaj bezvjerne i licemjere, i na uvrede njihove ne obraćaj pažnju! U Boga se pouzdaj, jer Bog je dovoljan kao zaštitinik". (to je iz Kur'ana, pog. "Saveznici").

Shvaćaš li razliku? Isus je rekao da nije donio svu istinu već da će to učiniti netko poslije njega... A u Kur'anu je Muhammedu rečeno da objavi da je on taj zadnji vjerovjesnik, ugaoni kamen, ili hatemen nebijj (pečat vjerovjesnika). Pozdrav

barmen jitro
21.12.2009., 22:34
...Bog će reć. A Abraham, Noe, Lot, Moše, Isus, Muhammed... će slušati. Opčinjen si barmene. :)

Tako je! Opčinjen sam. Isusom Hristosom i Njegovom žrtvom da slijepci progledaju i gluhi čuju !!!

Mi ga volimo, a volimo i Muhammeda. I Abrahama, i Noju... Sve poslanike volimo.

I treba da volite svoje. A kada krenet ubijeđivati mene :) ne zaboravite koliko ja volim svoje :top:

pa to upravo ti ovdje radiš, i još neki drugi forumaši. Jer, ovdje je otvorena tema "gdje Biblija navješćuje Muhammeda" a vi nam kažete da je Muhammed poslan od zloga (nečastivog) i da mi krivo tumačimo Pismo.

I pored svake dobre volje Shady, ne vidjeh nigdje da je to zapisano :rolleyes: jedino da stalno ustraješ u tome i da držiš do toga, što razumijem. Meni je to potpuno neprihvatljivo.

Gle. Isus nije rekao da je zadnji od Boga poslani. Naprotiv, rekao je: "IMAO BIH VAM JOŠ MNOGO GOVORITI ALI SADA NE MOŽETE NOSITI. ALI ĆE POSLIJE MENE DOĆI AHMED (u grčkom prijevodu Paracletos) I ON ĆE VAS UPUTITI U SVU ISTINU. pog. "Saveznici").[/INDENT]

Riječ Ahmed dakle. Tu je caka. Ni to ne pročitah, pa valjda bi to neko od tih hrišćana kad tad promjenio tj kazao da se dogodila greška u pisanju.

Shvaćaš li razliku? Isus je rekao da nije donio svu istinu već da će to učiniti netko poslije njega... A u Kur'anu je Muhammedu rečeno da objavi da je on taj zadnji vjerovjesnik, ugaoni kamen, ili hatemen nebijj (pečat vjerovjesnika). Pozdrav

Dobro. Samo ustraj u tome ako misliš da je to tako. Ponavljam svoje mišljenje a to je da Isus kamen ugaoni, koji odbaciše zidari. Pozdrav

asad
21.12.2009., 22:57
kratki clip koji objasnjava Pjesma nad pjesmama 5:16 naime da tu ne stoji Nikakvo IME a najmanje Muhamed(im)
http://www.youtube.com/watch?v=fdjkh2WDZnI&feature=player_embedded

Daj harec nisi od juce. Pa kada bi oni priznali da se to odnosi na Muhammeda a.s. time bi automatski morali napustiti krscanstvo i primiti islam.
Kad se vec toliko bavis proucavanjem Biblije de mi reci koliko si se bavio proucavanjem Kur´ana ali ono u orginalu a ne kojekakvim prevodima. Preporucujem ti da se vratis na Kur´an i proucavas orginal, a ako ne znas arapski onda ga izuci jer koliko vidim poznajes hebrejski pa trebao bi veoma brzo savladati arapski. Evo ti par primjera proucavanja u orginalu:
Ekimu-s-salate ve atu-z-zekah. Ovo svi prevode kao klanjaj namaz i daji zekat. Medjutim, prevod nije tacan vec glasi: Podigni te vezu i dovedite cistocu. Razlika kao nebo i Zemlja zar ne?
Ja ejjuhele-z-zine amenu iza kumtum ile-s-salati fa-gsilu vudzuhekum ve ejdijekum ile-l-merafiki ve-msehu bi ruusikum ve erdzulekum ile-l-kabejn ve in kuntum dzunuben fe-t-tahheru... Poznati prevod: O vjernici kada ustanete na namaz operite leca svoja i ruke svoje do laktova i potarite glave svoje i operite noge svoje do clanaka, a ako budete necisti (dzunupi) onda se okupaj te.
Evo ti bukvalnog prevoda: O vi koji ste se osigurali ispunjavajuci preuzetu obavezu kada ustane te na vezu operite vasa lica i vase ruke do laktova i potarite vase glave i operite vase noge do clanaka, a ako budete otisli na stranu ocisti te se.
U ovome mom prevodu uocavas da one koji vjeruju prevodim kao oni koji sebe osiguravaju ispunjavajuci preuzetu obavezu jer to je pravo znacenje imana, posto covjek izgovarajuci amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve-l-jevmi-l-ahiri ve bi-l-kaderi hajrihi ve serrihi tj. osiguravam se Allahom, melekima, knjigama, poslanicima, Sudnjim danom i odredbom dobra i zla od toga da cu isticati svoje Ja pred Allahom jer sve sto imam i znam to nije moje vec Allahovo i time ispunjavam obavezu da cu priznati Allaha na ovom svjetu kao Rabba (Onog koji vodi brigu o meni). Dalje dzunupluk i kupanje sam preveo kao odlazak na stranu i ciscenje jer to bukvalno tako znaci u arapskom orginalu.
Evo koje znacenje dobijas iz ovog ajeta: Kada zapostavis svoj ego pa podjes da uspostavis vezu sa Allahom prvo operi lice (vedzh a on potjece od tevedzdzuha tj. usmjeravanja i to znaci operi svoje usmjeravanje od svega osim od Allaha), ruke (ejdi potjece od ejjede tj. podrzavati i to znaci operi od toga da se oslanjas i na sta osim na Allaha) do laktova i potari te glavu (ruus potjece od rijase tj. vladavina i to znaci operite svoju samokontrolu od ugadjanja strastima i stavite strasti pod kontrolu) i operite noge (erdzul je od rudzulet tj. ljudskost i znaci operite svoju ljudskost od ponizenja u koje ste zapali) do clanaka, a ako se bude te dzunupi (tj. budete cjelim bicem okrenuti od Allaha) pa ocisti te se.
Kao sto vidis Harec u Kur´anu imas toliko toga za istrazivanje da ti citav zivot ne bi bio dovoljan a sve to sluzi da zasluzis Boziju blizinu jer kako napredujes na duhovnom putu i sto si blizi Bogu sva forma seriata prelazi sa vanjstine tj. tjela na tvoj duh tj. ruh. Ako ovo savladas u Kur´anu onda ces bez problem poznavati poruku Mojsija, Davida i Isusa jer svaki poslanik ima odredjenu dimenziju vjere kroz koju jedan musliman mora proci a Muhammed a.s. je vrhunac i samo jedan covjek od svih ljudi u jednoj gneraciji moze da postane primilac svjetla Muhammeda a.s. tj. nuri Muhammedijje a to je onaj koji se ozbiljio na ostalim dimenzijama svog duhovnog napredovanja.

haArec
21.12.2009., 22:58
Izaja 21:7
7 וראה רכב צמד פרשים רכב חמור רכב גמל והקשיב קשב רב־קשב׃
7 vera'ah rechev tzemed parashim, rechev chamovr rechev gamal; vehikshiv keshev rav-kashev.

Izaja 21:9
9 והנה־זה בא רכב איש צמד פרשים ויען ויאמר נפלה נפלה בבל וכל־פסילי אלהיה שבר לארץ׃
9 vehinneh-zeh va rechev ish, tzemed parashim; vaiya'an vaiyomer nafelah nafelah bavel, vechol-pesilei eloheiha shibbar la'aretz.

sporne rjeci su:
רכב – rekeb
חמר ,חמור - chămôr
גּמל –gâmâl
רב – rab


sljedi dajna objasnjenja za Izaja 21:7,9......

haArec
21.12.2009., 23:20
Daj harec nisi od juce. Pa kada bi oni priznali da se to odnosi na Muhammeda a.s. time bi automatski morali napustiti krscanstvo i primiti islam.

Da bas radi toga sto nijesam od juce: provjeravam,kopam,istrazujem....itd.
Nema sta da se prizna, tu je NEKO samo pogrjesno citao/prjeveo rjec:
מחמדים-machămadîm bez poznavanja hebrejskog jezika....itd
Grjeska je ocita no kao sto rjekoh Niti stoji IME: Muhamed(im) niti se odnosi na njega. Mrzi me ta tipakam povovo kompletno objaünjenje(a opsirno je malo vise) i nemogu za sada da pronadjem link gdje sam o tome OPSIRNO pisao, ali potrudicu se.
-------------------
Ne zamjeri mi ali ostalo necu kometarisati jer niti ima svrhe niti je u vezi sa naslov, jednako kao sto ti nije ni kometar na moj gornji post. Ali ako imas neki bolji kometar na moj gornji post izvolte. :kava:srdacan Selam