PDA

View Full Version : Muhammed i žene (od sad civilizirana rasprava)


stranice : [1] 2 3

novamama
14.10.2003., 20:58
Po mom misljenju je svaki odrasli muskarac koji spava sa djevojcicom od 9 godina pripadnik najogavije seksualne vrste, tocnije pedofil.

Kada je Muhammed ozenio Ajshu imala je 6 godina, a kada je prvi put sa njom spavao (fuj, dijete i starac), imao je 50 i par godina a ona tek 9 ( d e v e t !!) godina. :eek

Pored nje imao je jos 13 - 19 zena, dakle i po danasnjim "modernim" uslovima malo zesci k..var.

Moze li covjek koji seksualno izrabljuje dijete i pored zlostavljenog dijeteta ima jos 13 - 19 zena, biti Bozji prorok?

Mislim da i zloglasni Bhaghwan nije uspio nadmasiti ove seksualne poremecaje.

Adura
14.10.2003., 20:59
Ustvari ne moze se naci niti jedan stvaran primjer u knjigama arapske historije gdje se djevojčica od 9 godina davala za udaju.Pošto takvih historijskih primjera u knjigama nema- nemoguće je takve stvari pripisati društvenim normama arapske kulture.

Aishine godine u hadisima večinom su pogrešno rečene-Ne samo to , naracije koje prenose ove podatke su veoma ne stvarne – i na osnovi historijskih podataka najvjerovatnije da takvo nešto što stoji u takvim hadisima nikada se nije ni dogodilo.
Ako se pogledaju naracije koje govore da je Aisha(ra) imala 9 godina u vrijeme ženidbe sa Muhammedom s.a.v.s. primjetit će se sljedeče:

1.
Najveći broj ovih naracija se prenosi se od Hisham ibn `urwaha -koji je to čuo od svoga oca.

2.
Čudno je da niko iz Medine ,gdje je Hisham ibn `urwah živio prvih 70 godina svog života,nije spomenuo da je Aisha imala 9 godina. Sve naracije o Aishinim godinama su se naricale od ljudi iz Iraka,gdje je Hisham preselio iz Medine u 70-oj godini svog života.

3.
Tehzeeb al-Tehzeeb, jedna od najpoznatijih knjiga života i istinitosti naratora Poslanikove tradicije- po Yaqub ibn Shaibahu stoji da su «naracije izvještavane od Hishama istinite osim onih koje su izvještavane od naroda Iraka». Kasnije [/b] Malik ibn Anas sam to potvrdjuje.

Yaqub ibn Shaibah kaže: «Hisham kao narator je veoma istinit,njegove naracije su prihvatljive , osim onih naracija koje je naricao kada je preselio u Irak . (Tehzeeb al-Tehzeeb, Ibn Hajar Al-`asqalaaniy, Arabic, Dar Ihya al-turath al-Islami, Vol. 11, pg. 50).

Rečeno mi je da je Malik ibn Anas smatrao te naracije onima koje je Hisham prenio ljudima Iraka(Tehzi'bu'l-tehzi'b, Ibn Hajar Al-`asqala'ni, Arabic, Dar Ihya al-turath al-Islami, Vol. 11, pg. 50)

4.
[b] Meezaan al-Ai`tidaal,druga knjiga života naratora hadisa kaže da kada je Hisham bio star njegovo pamčenje je bilo prilično loše. (Meezaan al-Ai`tidaal, Al-Zahabi, Arabic, Al-Maktabah al-Athriyyah, Sheikhupura, Pakistan, Vol. 4, pg. 301).

5.
Prema uopšteno prihvačenom mišljenju , Aisha (ra) je rođena osam godina prije Hidzre.Ali prema drugim naracijama u Bukhariju (Kitaab al-Tafseer-Knjiga tafsira-Kur'anskih tumača) nalazimo da je Aisha bila «veoma mlada» u vremenu kada se 54 kur'anska sura - Al-Qamar, objavila.
54 Kur'anska sura je objavljena 9 godina prije Hidzre.Prema ovom tumačenju ,Aisha ne samo da je bila rođena prije objave ove sure ,nego je bila «veoma mlada djevojcica»( jariyah) - a ne novorodjence (sibyah)-u vremenu objave 54 Kur'anske sure.Očito ,ako je ovaj podatak iz Bukharijevog tafsira tačan postoji jasna kontradiktornost sa opšte-prihvačenim mišljenjem da je Aisha rodjena 8 godina prije Hidzre.
Bukharijeh tafsir kaže:
Aisha je rekla «Bila sam mlada djevojka , kada je ajet 46 sure Al-Qamar objavljen. . (Sahih Bukhari, Kitaab al-Tafseer, Arabic, Bab Qaulihi Bal al-saa`atu Maw`iduhum wa al-sa`atu adhaa wa amarr)

6.
Prema brojnim hadisima, Aisha (ra) se pridružila muslimanima na bitci kod Bedra i Uhuda.Na dalje postoji historijska činjenica da nikom ispod 15 godina života nije dozvoljeno da pristupi bitci na Bedru i Uhudu-što jasno ukazuje da je Aisha (ra) nije mogla imati 9-10 godina u to vrijeme.Na kraju krajeva samo su sposobne žene (fizički) išle na bojna polja da pomažu muslimanima – a ne da im muslimani(muškarci ili žene) budu dadilje.

Naracija o Aishinom prisustvu na bojnom polju se može naći kod Muslima- Kitaab al-jihaad wa al-siyar- Bab karahiyah al-isti`anah fi al-ghazwi bikafir.
Naracija o istom dogadjaju , gdje je Aisha bila prisutna može se naći kod Bukharija - al-jihaad wa al-siyar-Baab Ghazwi al-nisaa wa qitalihinna ma`a al-rijaal.
A hadis o zabrani dolaska bilo koga ispod 15 godina može se naći u Bukhariju - Kitaab al-maghaazi, Baab ghazwah al-khandaq wa hiya al-ahzaab.

7.
Prema skoro svim historičarima Asma(ra) je 10 godina starija od svoje sestre Aishe (ra) .U knjizi Taqreeb al-Tehzeeb, kao i Al-Bidaayah wa al-Nihayah je rečeno da je Asma(ra) umrla u 73(po hidzri)- to znaći da je Asma (ra) umrla kada je imala 100 godina.
Ako je Asma(ra) imala 100 starosnih godina u 73 godini po hidzri(kada je umrla)-onda je Asma (ra) imala oko 27-28 godina kada je nastupila prva hidzretska godina.U to vrijeme , ukoliko je Asma(ra) bila starija od Aishe(ra) 10 godina, Aisha(ra) bi trebala da ima 17-18 starosnih godina .Ako se uzme ova činjenica u obzir, kao i činjenica da je Aisha oko 1-2 godine po hidzri bila udata za Muhammeda s.a.v.s. – ispadne da je Aisha imala izmedju 18 i 20 godina starosne dobi u trenutku sklapanja braka.

Prema al-Rahman ibn abi zannaad, Asma je bila 10 godina starija od Aishe(Siyar A`la'ma'l-nubala', Al-Zahabi, Vol. 2, pg. 289, Mu'assasatu'l-risala'h, Beirut)

Takodje, prema Ibn Kathiru –Asma(ra) je bila 10 godina starija od Aishe(ra) (Al-Bidaayah wa al-Nihaayah, Ibn Kathir, Vol. 8, pg. 371, Dar al-fikr al-`arabiy, Al-jizah)

Asmina smrt je nastupila 73 godine poslije Hidzre-o tom podatku govore:
-Ibn Kathir(Al-Bidaayah wa al-Nihaayah, Ibn Kathir, Vol. 8, pg. 372, Dar al-fikr al-`arabiy, Al-jizah).
- Ibn Hajar Al-Asqalaaniy(Taqreeb al-Tehzeeb, Ibn Hajar Al-Asqalaaniy, str. 654, Bab fi al-nisaa, al-Harf al-alif)

8.
Tabari u svojim historijskim knjigama spominje da je Abu Bekr imao četvoro djece i da je svih četvero rodjeno u periodu dzahilijata-preislamskog perioda.
Ako je Aisha(ra) rodjena u dzahilijatu, ona je morala imati najmanje 14 godina u 1 godini po hidzri.Ukoliko se uzme ovaj podatak u obzir očito postoji kontradiktornost sa podatkom da je Aisha imala 9 godina prilikom udaje.

Podatak koji se navodi u ovom argumentu je iz knjige Tarikh al-umam wa al-mamloo'k, Al-Tabari, tom 4, str. 50, Dar al-fikr, Beirut)

9.
Prema Ibn Hishamu,historičaru , Aisha(ra) je prihvatila Islam nešto prije Umar ibn al-Khattaba(ra). Ovaj podatak govori da je Aisha(ra) primila Islam u periodu prvih godina Islama.
No , ukoliko je tačan podatak da je Aisha imala oko 7-9 godina u vrijeme udaje sa Muhammedom s.a.v.s.- onda Aisha(ra) nije mogla ni biti rodjena u prvim godinama Islama.

Prema Ibn Hishamu,Aisha(ra) je 20-ta ili 21-a koja je primila Islam (Al-Sirah al-Nabawiyyah, Ibn Hisham, Vol. 1, Pg. 227 - 234, Maktabah al-Riyadh al-hadithah, Al-Riyadh).
Sa druge strane Umar ibn al-khattab je bio 40-a osoba koja je primila Islam(Al-Sirah al-Nabawiyyah, Ibn Hisham, Vol. 1, Pg. 295, Maktabah al-Riyadh al-hadithah, Al-Riyadh).

10.
Tabari je prenio da je Abu Bekr planirao preseljenja u Habshah(8 godine prije Hidzre) .Abu Bekr(ra) je otišao Mut`amu – čiji je sin bio u zarukama sa je Aishom u to vrijeme - i upitao ga dali može primiti Aisha(ra) u svoju kuću,kao buduću ženu svoga sina.
Mut`am je odbio ,jer je Abu Bekr primio Islam- i ubrzo je razveo svoga sina sa Aishom(ra).
Ako je Aisha(ra) imala 6-7 godina u vrijeme zaruka sa Muhamedom s.a.v.s., ona definitivno nije mogla biti rodjena u vrijeme kada je Abu Bekr odlućio preseljenje u Habshah.
Ako se uzmu cinjenice ovog argumenta u 8 godini prije Hidre(vremenu za koje se pretpostavlja da je vrijeme rodjenja Aishe) Aisha(ra) je vec bila zena-dama,sasvim spremna za brak.

Podatak za argument uzet iz knjige - Tehqiq e umar e Siddiqah e Ka'inat, Habib ur Rahman Kandhalwi, Urdu, str . 38, Anjuman Uswa e hasanah, Karachi, Pakistan .

11.
Prema naracijama od Ahmad ibn Hanbala-poslije smrti Khadijah(ra), Khaulah(ra) došla do Poslaniku s.a.v.s. u želji da ga posavjetuje u vezi novog braka. Kada je Poslanik s.a.v.s. upitao koga ima na umu po njenom izboru. Khaulah je rekla: «Možeš oženiti djevicu (bikr) ili ženu koja je več bila u braku (thayyib)».Kada je Poslanik s.a.v.s. upitao o kojoj se djevici radi ,Khalah je predložila Aishu(ra).
U Arapskom jeziku , riječ «bikr» ne označava djevojčicu od 9 godina.Za djevojčicu koja se igra sa lutkicama postoji izraz «jariyah». «bikr» u drugu ruku, je termin koji se koristi za neoženjenu ženu(djevojku)-a očito «devet godina» nije dovoljno da se bude djevojka.

Podatak za ovaj argument se može naći u knjizi Musnad Ahmad ibn Hanbal, tom 6, srt 210, Arabic, Dar Ihya al-turath al-`arabi, Beirut.

12.
Prema Ibn Hajaru, Fatima(ra) je bila pet godina starija od Aishe(ra).
Fatima (ra) je rodjena kada je Poslanik (savs) imao 35 godina.Ako se ovaj podatak uzme kao tačan Aisha(ra) je morala imati najmanje 14 godina u prvoj godini po hidzri-a najmanje oko 15-16 godina u vrijeme udaje sa Poslanikom(savs). (Al-Isabah fi Tamyeez al-Sahaabah, Ibn Hajar al-Asqalaniy, tom . 4, str . 377, Maktabah al-Riyadh al-Haditha, al-Riyadh, 1978)

novamama
14.10.2003., 21:05
Adura,

svi mi znamo da Aisha jos nije imala dvocifreni broj godina kad ju je Muhamed povaljo; dakle bila je dijete. Neznam zasto sada pokusavas uporno umjetno povecati Aishin broj godina kada je to izvan istinskih dokaza


Evo ti jedna spojnica o tome:

http://www.geocities.com/AntiJihad/mo_pedo.html

Adura
14.10.2003., 21:06
Ima i drugacijih pogleda na ovu temu, no to ostavljam drugim diskutantima(muslimanima) da objasne.

Na ovu kritiku u vezi aishinih godina nisam josh nasao nekoga ko ju je osporio.

Stoga :B

Damir
14.10.2003., 21:10
Adura kaže:
Ima i drugacijih pogleda na ovu temu, no to ostavljam drugim diskutantima(muslimanima) da objasne.

Na ovu kritiku u vezi aishinih godina nisam josh nasao nekoga ko ju je osporio.

Stoga :B

Odlicna analiza i odlicni odgovori, Adura,

Ja ne znam sta bih dodao kao "mrski orijentalist". :D

Aisha se u islamskoj istoriji definitivno ne pojavljuje kao zena koja je imala ikakvih trauma iz djetinjstva. Aisha je na mnoge nacine okrenula istoriju islamskog svijeta i ja sam u istoriji sreo vrlo mali broj tako promucurnih zena koje bogami nisu imale dlake na jeziku. ;)

Adura
14.10.2003., 21:12
novamama kaže:
Adura,

svi mi znamo da Aisha jos nije imala dvocifreni broj godina kad ju je Muhamed povaljo; dakle bila je dijete. Neznam zasto sada pokusavas uporno umjetno povecati Aishin broj godina kada je to izvan istinskih dokaza


Evo ti jedna spojnica o tome:

http://www.geocities.com/AntiJihad/mo_pedo.html

Pogledaj topic gore iznad, pa procitaj tu stranicu.

Bio sam prisutan kada je autor topica o Aishi na stranici Answering islam, Mr. Silas polemisao o Aishinim godinama.
Uglavnom tip nije mogao osporiti gore navedenu kritiku, vec se tiho povukao u tisinu:) (ovu kritiku ne vjerujem da ces naci na answering islam, toliko o korektnosti autora te stranice)

novamama
14.10.2003., 21:12
Aisha je imala 9 godina kada ju je Muhamed povaljo, izvoli viditi spojnicu sa vasim hadisima i tocnim godinama kada ju je upozno, ozenio i povaljo je i koliko je Aisha jos bila sa njim dok je umro.

http://www.geocities.com/AntiJihad/mo_pedo.html

Mozda i zato saljete vase jos mlade djevojcice zamotane da ih ne bi neki Muhamed presretnuo na ulici :D

Adura
14.10.2003., 21:14
Zasto ne dovedesh Mr.Silasa ovdje pa da se nastavi rasprava o tom pitanju?

Uputi mu mail, pozdravi ga od 'learnera':)

Adura
14.10.2003., 21:19
izvoli viditi spojnicu sa vasim hadisima i tocnim godinama kada ju je upozno, ozenio i povaljo je i koliko je Aisha jos bila sa njim dok je umro.

Velika vecina (ako ne i svi) hadisi koji govore o Aishinim godinama su irackog porijekla, i to isti su preneseni Hisham ibn `urwah (odnosno njegovog oca), koji je u Irak dosao tek nakon 70 godine zivota.U tim godinama zivota Hisham ibn `urwah je patio od anemije.

Cudno je to da ne postoje hadisi ljudi iz Medine koji se bave ovim pitanjem.Nadji mi samo jedan takav:)

novamama
14.10.2003., 21:25
O kakvom Silasu ti pricas?? Pa net ti je pun spojnica o Muhamedu koji je se seksao sa devetogodisnjom Aishom. Pa zar vas istina toliko boli??

Kada ukucas u google
Aisha was only 9 years old.... onda ti izbaci sve ove dokaze o Muhamedovoj pedofilnosti (13.200 pogodaka))!!! :eek: :eek:

http://www.google.de/search?hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=aisha+was+only+9+years&meta=

El-Kalem
14.10.2003., 21:28
Pita novamama:
Moze li covjek.......biti Bozji prorok?

Da on je Boziji Poslanik, s.a.w.s., a tko li je drugi:)
Evo, novamama imash zadatak koji ti Uzvisheni Bog postavlja:

<<A zashto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu nashli mnoge protivrjecnosti>> An-Nisa - Zene, 82)


<<A ako sumnjate u ono sto objavljujemo robu Svome,(Muhammedu)* nacinite vi jedno slicno poglavlje objavljeno njemu...>> (Al-Baqara- Krava, 23.)


Hajde, ako sumnjash na Muhammedovo, s.a.w.s, vjerovjesnishtvo odgovori na ova dva ayeta.:)

Adura
14.10.2003., 21:37
novamama kaže:
O kakvom Silasu ti pricas?? Pa net ti je pun spojnica o Muhamedu koji je se seksao sa devetogodisnjom Aishom. Pa zar vas istina toliko boli??

Kada ukucas u google
Aisha was only 9 years old.... onda ti izbaci sve ove dokaze o Muhamedovoj pedofilnosti (13.200 pogodaka))!!! :eek: :eek:

http://www.google.de/search?hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=aisha+was+only+9+years&meta=

Vidis da nemas pojma o kome se radi iza te stranice.Tog covjeka znam, i raspravljali smo vec ranije.Kao sto znam ko staji iza tih i takvih stranica.Stoga dovedi autore tih stranica, ako vec ne mozesh ne pricaj gluposti.

dolma
15.10.2003., 05:22
Adura kaže:
Vidis da nemas pojma o kome se radi iza te stranice.Tog covjeka znam, i raspravljali smo vec ranije.Kao sto znam ko staji iza tih i takvih stranica.Stoga dovedi autore tih stranica, ako vec ne mozesh ne pricaj gluposti.

Dzaba se trudis Adura.Nova mama ne pita nego konstatuje.Njena pitanja vec sadrze odgovore , pa tvoje odgovore vjerovatno i ne cita.

novamama
15.10.2003., 07:36
Znam ja muslimani da je vama Aisha sramna tocka i rado zaobilazite tu temu. Koliko "staru" vi pokusajete napraviti Ajshu kada je imala prvi put spolni odnos sa Muhamedom? :D

Da nije imala dvocifreni broj godina kad ju je Mohamed povaljo i da je bila najmladja od njegovih zena je opce poznato i utvrdjeno.A zashto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu nashli mnoge protivrjecnosti>>

Evo ti jedne protivrijecnosti:

Kako moze Bog poslati andjela Gabriela da navijestiti Djevici Mariji rodjenje Sina Svevisnjega, Sina Bozijega a isti andjeo Gabriel naime doci Muhammedu u snu i reci da Isus nije Sin Svevisnjega???!!!! Jel to Gabriel Mariji slago o Sinu Svevisnjemu/Sinu Bozijemu?? Ako jest, zasto je onda ipak zacela Isusa po Duhu Svetomu? Zasto nam Muhamed nije navijesten andjelom i rodjen od Djevice, napravljen od Duha Svetoga?

Evo ti konkretni odlomak iz Biblije:


Luka 1.26 - 1.38

Posljie sest mjeseci posla Bog andjela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret, k djevici koja je postala zenom jednom covjeku iz Davidove kuce, komu je bilo ime Josip. A djevici bijase ime MArija.

Kad andjeo udje k njoj, rece joj: "RADUJ SE, MILOSTI PUNA! GOSPODIN JE S TOBOM!" Zbog te izjave ona se smete i poce razmisljati sto bi znacio taj pozdrav. Andjeo joj rece: "NE BOJ SE, MARIJO, JER SI DOBILA MILOST KOD BOGA. EVO ZACET CES I RODITI SINA KOMU CES NADJENUTI IME ISUS.
ON CE BITI VELIK I ZVAT CE SE S I N S V E V I S N J E G A.

GOSPODIN BOG DAT CE MU P R I J E S T O L J E D A V I D A, OCA NJEGOVA.
ON CE KRALJEVATI NAD DOMOM JAKOVLJEVIM ZAUVIJEK.
I K R A L J E V A N J U N J E G O V U N E C E B I T I K R A J A.

Kako ce to biti - upita Marija andjela - jer ne poznajem muskarca?

"DUH SVETI SICI CE NA TE - odgovori joj andjeo - I SILA SVEVISNJEGA ZASJENIT CE TE; ZATO CE I DIJETE BITI SVETO I
Z V A T I SE S I N O M B O Z J I M.
Evo, i tvoja rodica Elizabeta zace sina u svojoj starosti. Ovo je vec sesti mjesec njoj koju zovu nerotkinjom. Jer, BOGU NISTA NIJE NEMOGUCE." Marija mu rece: "Evo sluskinje Gospodonje, neka mi bude po rijeci tvojoj!: U taj isti cas andjeo ode od nje.


Moze li dakle isti andjeo Gabriel navijestiti Sina Bozjega i onda doci Muhamedu i pricati nesto deseto :eek: :B


Ali da se vratimo Muhamedu i njegovim pedofilnim sklonostima.
Kada vec zelite misionirati Hrvate islamom na hrvatskom forumu, govorite makar istinu o islamu i priznajte da je Muhammed bio zesci k...var (13 - 19 zena) i seksao jednu devetogodisnju curicu. Pa i Bhaghwan je slicno cinio i imao dosta sljedbenika. Ne moze se bash sve pod tepih pomest.

Barbabianca
15.10.2003., 08:00
novamama kaže: Aisha was only 9 years old.... onda ti izbaci sve ove dokaze o Muhamedovoj pedofilnosti (13.200 pogodaka))!!!

:D :D :D Ovo je jedna od najvećih gluposti kojje sam ikada vidio.
Pa kakve veze imaju te brojke sa istinom. Ako se laž ponovi 13.200 puta zar onda postaje istina? :confused:

Glede ove teme ja ne znam istinu i baš me i ne zanima, ali argumentacija ti je skroz promašena: to je obično pljuvanje po drugima i nimalo ti ne služi na čast.:flop:

Štrok
15.10.2003., 08:03
Treba razlučiti

- spolnu
- psihološku
- društvenu
- pravnu

punoljetnost u kontekstu određenog društva i osobnosti svakog pojedinca.

Npr. povijesna osoba Julija je imala 13 godina kad se je udala za Romea i rodila mu dijete.

Elem, Muhamed je možda bio šmeker i kurviš (svaki položaj ima svoje male radosti - pitajte i druge političare), svakako opaljen na vjersku stranu, ali pedofil - teško.

-----------------

Usput;

Tko (što) je Bhaghwan?

Damir
15.10.2003., 08:03
novamama kaže:
ON CE BITI VELIK I ZVAT CE SE S I N S V E V I S N J E G A.

GOSPODIN BOG DAT CE MU P R I J E S T O L J E D A V I D A, OCA NJEGOVA.

Mamaaaaa :cry:

Ovdje u ovim tvojim citatima i Biblija malo kontradiktorna.

Prvo Isusa zove "sinom Svevisnjega", a onda kaze da ce mu dati prijesto Davida "oca njegova".

Eh, pa neka se odluce ciji je sin. Boziji ili Davidov. :D

Nemoj mi sad simbolike. Vako simbolicnki sin Davidov. Vako simbolicki sin Bozji. AKo se vec gadjas logikom ikontradiktornostim, gadjaj se do kraja.

A ako cemo o simbolici, onda su sve svete knjige u pravu.

Damir
15.10.2003., 08:14
Štrok kaže:
Usput;
Tko (što) je Bhaghwan?

Neka ti ko da bolji i potpuniji odgovor, malo mi je izblijedilo iz sjecanja, a i u trci sam da trazim detaljan odgovor. Ukratko, BHAGHWAN je jedno od Hindu bozanstava.

Termin mi je poznat, jer je iz istog proto-sanskritskog korijena izvedena i nasa rijec BOG. Ima smisla. ;)

El-Kalem
15.10.2003., 08:34
Pa draga mama nadji neshto kondradiktorno u Kur'anu :D
Stvar je u tome, dali je andzel Gabrijel rekao da ce roditi sina ili Boga. Dakle, mora se utvrditi koja knjiga laze, a koja je istinita od Gospodara. :)

El-Kalem
15.10.2003., 08:56
<<A kada meleki rekoshe: "O Marija, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Rijec: ime ce mu biti Mesija, Isus, sin Marijin, bice vidjen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu (Bogu)* bliskih;

on ce govoriti ljudima josh u kolijevci, a i kao odrastao, i bice cestit"-

ona rece: "Gospodaru moj, kako cu imati dijete kada me nijedan mushkarac nije dodirnuo?" - "Eto tako" - rece - "Allah stvara shto On hoce. Kada neshto odluci, On samo za to rekne: ’Budi!’ - i ono bude."

I poucice ga pismu i mudrosti, i Tori i Evandjelju,

i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: "Donosim vam dokaz od Gospodara vasheg: napravicu vam od ilovace neshto poput ptice i puhnucu u nju, i bice, voljom Allahovom, prava ptica. I iscijelicu slijepa od rodjenja, i gubava, i ozivljavacu mrtve, voljom Allahovom, i kazivacu vam shta jedete i shta u domovima svojim gomilate; to ce, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete;

i da potvrdim istinitost Tore (Starog zavjeta), objavljenog prije mene, i da vam dopustim neshto shto vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vasheg - zato se Allaha bojte i mene slushajte -

Allah je doista i moj i vash Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je Pravi put!>> (Ali 'Imran - Imranova porodica
45.- 51.)


Eh, sad dali je to onako kako Biblija tvrdi ili Kur'an ostaje da se razrijeshi:D Pa bujrum........ustvrdi koje je prava objava od Boga. Ne radi se o velikoj razilici....mozda je samo jedna rijec iskrivljena i eto dovoljno da se shvati da je Isus Bog.:)

novamama
15.10.2003., 09:31
Glede ove teme ja ne znam istinu i baš me i ne zanima

Pa ako neznas istinu kako onda mozes reci da su spojnice 13.200 x laz??? ;)
Znaci ti neznas istinu, i neznajuci ju, utrvdjujes da su spojnice laz. :eek Konstruktivno i logicno.

Neka nam muslimani onda reknu koliko je Aisha doista bila stara

Ili su hadisi od prve spojnice lazni gdje se navodi Ajshina starost?

novamama
15.10.2003., 09:35
Jesu li ovi hadisi lazni i jeli ovaj pisac hadisa (Sahih Bukhari) jedan lazov???

"...[T]he Prophet (Muhammed) said to her (Aisha), 'You have been shown to me twice in my dream. I saw you pictured on a piece of silk and someone said (to me). 'This is your wife.' When I uncovered the picture, I saw that it was yours. I said, 'If this is from Allah, it will be done.'"
(Hadith, Sahih Bukhari 5:58:235)

"[T]he Prophet (Muhammed) married her (Aisha) when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death)."
(Hadith, Sahih Bukhari 7:62:64)

"Narrated 'Aisha: 'I used to wash the traces of Janaba (semen) from the clothes of the Prophet (Muhammed) and he used to go for prayers while traces of water were still on it (water spots were still visible).'"
(Hadith, Sahih Bukhari 1:4:229)

Comment: This hadith shows that, in contrast to what some people claim, the relationship between the old man Muhammed and young Aisha was more than the "father-daughter" kind.

"Narrated 'Aisha: I used to play with the dolls in the presence of the Prophet (Muhammed), and my girl friends also used to play with me. When Allah's Apostle used to enter they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me."
(Hadith: Volume 8, Book 73, Number 151)

Comment: I'm not sure what the word "enter" refers to here...

"Narrated Jabir bin 'Abdullah: When I got married, Allah's Apostle (Muhammed) said to me, 'What type of lady have you married?' I replied, 'I have married a matron'. He said, 'Why, don't you have a liking for the young virgins and for fondling them?' Jabir also said: Allah's Apostle said, 'Why didn't you marry a young girl so that you might play with her and she with you?'"
(Volume 7, Book 62, Number 17)

Adura
15.10.2003., 09:45
Novamama,

Pitanje Aishinih ra godina ima nekoliko odgovora.Ja ovdje nisam tvrdio da je Aisha ra imala 9,ili 12 ili 15, ili 18 godina, vec je fol u tome da je predmet Aishinih godina(kada se uporede alternativni izvori informacija i historijski dogadjaji ,kao i Objava Kur'ana) sporan.

Štork je skrenuo paznju na to da granica zreleost ovisi o d kulture do kulture.Postoji i jedna takva argumentacija, ali ja zaista niti u jednom dokumentu,ili tradiciji iz pred-islamskog doba nisam nasao da je granica zrelosti bila oko 9 ili 12 godina.Ako neko ima kakav historijki relevantan podatak(koji je vezan za samu arapsku kulturu iz pred islamskog perioda) o tome volio bih da mi kaze gdje to pise.

Na dalje , pored granice o zrelosti(koja zaista varira a to bi i sama trebala znati citajuci Bibliju , jer i u Bibliji su se neki proroci -da sad ne pokrecem tu temu- zenili da 'djevojcicama') sama institucija braka u arapskoj kulturi nije ista kao i u danasnjoj gdje je najbitnije zadovoljenje 'sexualnih potreba'.Ovi argumetni na ovu temu(a to mogu proslijediti oni koji brane ovu tezu) govore da Muhammed s.a.v.s. nije imao nikakve sexualne odnose sa Aishom sve dok ona zaista nije bila zrela za to.

Uglavnom kako god da se okrene (iako se ja sa gore navedenim klasicnim teorijama ne bih slozio) profulala si poentu(i nisi prva u tome vec je bilo 'price na tu temu')

Na dalje ja nigdje nisam rekao da su podaci iz hadisa 'lazni' jer kada neko laze onda to radi svjesno.Ja sam samo rekao da je izvor podataka o Aishinim godinama sporan , zbog amnezije istog + izvor podataka je irackog lanca prenosioca.Usljed amnezije veoma je vjerovatno da je prenosioc (ne namjerno) pogresio Aishine godine, sto se moze vidjeti ako se uzmu alternativni ,historijski podaci koji govore sasvim drugacije o tome.

Adura
15.10.2003., 09:50
Novamama.

svi ovi hadisi koje si navela su prenoseni od Hisham ibn `urwaha -koji je to čuo od svoga oca.

Da ponovim posto ocigledno nisi ni procitala sta pise.

Čudno je da niko iz Medine ,gdje je Hisham ibn `urwah živio prvih 70 godina svog života,nije spomenuo da je Aisha imala 9 godina. Sve naracije o Aishinim godinama su se naricale od ljudi iz Iraka,gdje je Hisham preselio iz Medine u 70-oj godini svog života.

3.
Tehzeeb al-Tehzeeb, jedna od najpoznatijih knjiga života i istinitosti naratora Poslanikove tradicije- po Yaqub ibn Shaibahu stoji da su «naracije izvještavane od Hishama istinite osim onih koje su izvještavane od naroda Iraka». Kasnije [/b] Malik ibn Anas sam to potvrdjuje.

Yaqub ibn Shaibah kaže: «Hisham kao narator je veoma istinit,njegove naracije su prihvatljive , osim onih naracija koje je naricao kada je preselio u Irak . (Tehzeeb al-Tehzeeb, Ibn Hajar Al-`asqalaaniy, Arabic, Dar Ihya al-turath al-Islami, Vol. 11, pg. 50).

Adura
15.10.2003., 09:56
"Narrated Jabir bin 'Abdullah: When I got married, Allah's Apostle (Muhammed) said to me, 'What type of lady have you married?' I replied, 'I have married a matron'. He said, 'Why, don't you have a liking for the young virgins and for fondling them?' Jabir also said: Allah's Apostle said, 'Why didn't you marry a young girl so that you might play with her and she with you?'"11.
Prema naracijama od Ahmad ibn Hanbala-poslije smrti Khadijah(ra), Khaulah(ra) došla do Poslaniku s.a.v.s. u želji da ga posavjetuje u vezi novog braka. Kada je Poslanik s.a.v.s. upitao koga ima na umu po njenom izboru. Khaulah je rekla: «Možeš oženiti djevicu (bikr) ili ženu koja je več bila u braku (thayyib)».Kada je Poslanik s.a.v.s. upitao o kojoj se djevici radi ,Khalah je predložila Aishu(ra).
U Arapskom jeziku , riječ «bikr» ne označava djevojčicu od 9 godina.Za djevojčicu koja se igra sa lutkicama postoji izraz «jariyah». «bikr» u drugu ruku, je termin koji se koristi za neoženjenu ženu(djevojku)-a očito «devet godina» nije dovoljno da se bude djevojka.

Adura
15.10.2003., 10:01
Meni nece biti tesko kopirati gore navedene argumente


Ako se vec igramo copy & paste.
:B

Štrok
15.10.2003., 10:04
Ovo s bikr i tajib; to mu dođe nešto poput onog biblijskog proročanstva po kojem će "mlada žena" roditi dijete, na grčki prevedenom kao "djevica", pa se odonda 2000 godina natežete oko gluposti?

novamama
15.10.2003., 10:33
svi ovi hadisi koje si navela su prenoseni od Hisham ibn `urwaha -koji je to cuo od svoga oca.

Cuo od svoga oca, koji je izgleda bio ili nebio lazov??

Na dalje ja nigdje nisam rekao da su podaci iz hadisa 'lazni' jer kada neko laze onda to radi svjesno.Ja sam samo rekao da je izvor podataka o Aishinim godinama sporan , zbog amnezije istog + izvor podataka je irackog lanca prenosioca.

Dakle, SVI HADISI IRACKOG LANCA PRENOSIOCA su sporni, dakle za vas muslimane de facto oni vrijede nula (ili samo oni koji pricaju o skakljivoj tocki godina Aishe).

Osim toga, kako je moguce da je Muhamed imao izmedju 13 - 19 zena a drugima dozvolio "samo" 4?

Zasto se nije drzao zakona vaseg "proroka" Isusa o preljubu i zakonu zenidbe?

Lazni proroci; po njihovim plodovima cete ih prepoznati stoji u Bibliji...
A kurvaluk, mnogi ratovi itd. doista nisu sjajni plodovi.

Interesantni, ali Isusov zivot je bio bas kontra Muhamedovog.

novamama
15.10.2003., 10:40
Damire,

Isus je Sin Davidov po rodoslovlju zakonskih roditelja, osim toga Sin Davidov je prorocki naziv za buduceg Mesiju. Dakle, Gabriel ujedno narodu preko Marije govori, da Mesija stize (hebrejski mashiah = pomazanik)

Sin Svevisnjega ili Sin Bozji je onaj, koga je andjeo Gabriel navijestio i koga je jedna Djevica zacela po Duhu Svetom i rodila. Jedinstveno i neponovljeno u povijesti, ali Bogu nista nije nemoguce.
Dakle, Sin Boga se utjelovio po Duhu Svetom i postao covjekom.

I kako Isus i sam rece: I prije Abrahama JA sam bio. Ili kako mu Bog sam rece na Jordanu: Ti si Sin moj ljubljeni koji mi je mio!

Dakle samo jedna Bozanska osoba moze postojati prije rodjenja, i samo Bozanska osoba se ne moze zaceti tijelom kao svi mi ostali, vec snagom Duha Svetoga.

Adura
15.10.2003., 10:49
novamama kaže:
Cuo od svoga oca, koji je izgleda bio ili nebio lazov??

Dakle, SVI HADISI IRACKOG LANCA PRENOSIOCA su sporni, dakle za vas muslimane de facto oni vrijede nula (ili samo oni koji pricaju o skakljivoj tocki godina Aishe).Hajde ne pricaj gluposti.U nauci o hadisima zabiljezen je svaki prenosioc, kao sto postoje tomovi i tomovi knjiga(recimo da sam imam oko 30-ak knjiga) na temu prenosioca.
hadisi koji pricaju o Aishinim godinama su sporni iz vec navedenih razloga

Osim toga, kako je moguce da je Muhamed imao izmedju 13 - 19 zena a drugima dozvolio "samo" 4?


Muhammed je bio Rasul(Zakonodavac) i Anbija(vjernovjesnik)

Brakovi koji su sklapani nisu bili 'seksualne prirode' vec su igrali kljucnu ulogu u ukidanju paganskih propisa, i mahom je vecina tih zena bilo starije dobi, em su bile udovice sa djecom.

Koliko je meni poznato mnogi Biblijski proroci su imali mnogo zena, i poligamija je bila uobicajena.(treba li da navodim te citate?)

Najbolji pokazatelj 'Muhammedovog braka' i odnosa njegovog prema zenama jeste da je on bio njihov zastitnik i skrbnik.
Muhammedova prva zena je bila Kadija , ozenio se sa njom u 25 godini, i ostao joj vjeran sve do njenje smrti(znaci nekoliko desetljeca Muhammed je sa njom zivio 'single' ).

Na dalje,imena Poslanikova s.a.v.s. djece su : Kasim, Zainab, Rukaijah, Umm-e-Kulthum, Fatimah i Ibrahim (ra).

Sva ova djeca ,izuzev Ibrahima, su rodjena od Poslanikove prve zene ,Kadije ra.Ibrahim je rodjen od strane Marije Kitabije.

Ukupan broj djece je bio 6.

Da je Muhammed bio 'toliko aktivan' na sexualnom planu zasigurno bi broj djece premacio desetinu + broj djece bio bio od zena koje su dosle iza smrti Kadije.Ali...samo jedna zena je rodila Muhammedu potomka od svih tih zena.

Ne znam zasto poredish Muhammeda i Isusa, Isus nije ni bio u braku kamoli sta vishe.

Adura
15.10.2003., 10:52
Cuo od svoga oca, koji je izgleda bio ili nebio lazov??


Ono sto je on cuo nije upitno, upitna je amnezija Hishama u 70 godini zivota.Kada neko prirodno , po starosti, oboli od amnezije (ili ti senilnosti) onda on nije lazov, vec covjek koji zbog poodmakle dobi moze da pobrka i ono sto je ranije cuo.

Barbabianca
15.10.2003., 10:55
novamama kaže:
Pa ako neznas istinu kako onda mozes reci da su spojnice 13.200 x laz??? ;)
Znaci ti neznas istinu, i neznajuci ju, utrvdjujes da su spojnice laz. :eek Konstruktivno i logicno.

Logika ti očito nije jača strane ili te ona uopće ne zanima jer unaprijed imaš odgovore.

Rekao sam samo da se ponavljanjem laži 13.200 puta ne dobija istina. A zašto se uopće (ta tvrdnja) ponavlja toliko puta ? :confused:
Pa valjda zato jer nije istina.:confused:

Mene ne zanima Muhamedov seksualni život. Zanimaju me tvoji motivi. Čini mi se da se smatraš kršćankom, a ponašaš se vrlo nekršćanski.;)

novamama
15.10.2003., 10:59
Hajde ne pricaj gluposti.U nauci o hadisima zabiljezen je svaki prenosioc, kao sto postoje tomovi i tomovi knjiga(recimo da sam imam oko 30-ak knjiga) na temu prenosioca.

Pa tko ovdje prica gluposti? Jesu li ili nisu sada iracki hadisi tog chiche imenom Sahih Bukhari istiniti??? Nemozete sada pisati, u vezi Ajshe jer nas je sram nisu, ali u ostalome jesu tocni.

Jel sad Sahih Bukhari samo laze u vezi Ajshe ili u svim svojim hadisima jer su smatram svi irackog porijekla, koje El Kalem osporava jer nisu iz Medine.
:confused: :confused:

novamama
15.10.2003., 11:03
Rekao sam samo da se ponavljanjem laži 13.200 puta ne dobija istina.

Pa dobro dragi moj, napisi nam ti ISTINU, odnosno dokazi da su hadisi o Ajshinim godinama lazni! :)

Govoris o temi o kojoj nemas pojma i pametujes, jer drugog odgovora ne znas.

Logika ti je savrsena. A motivi sto se uplices ovdje nisu mi jasni.

Obicno se prica o tomu o cemu se ima pojma. A doduse ima i ljudi koji pricaju o stvarima o kojima nemaju pojma.

Adura
15.10.2003., 11:05
Jel sad Sahih Bukhari samo laze u vezi Ajshe ili u svim svojim hadisima jer su smatram svi irackog porijekla, koje El Kalem osporava jer nisu iz Medine.


Vidish da nemash pojma o cemu pishesh.Bukhari je bio poznati sakupljac hadisa a ne naricatelj istih.On nije pricao te price vec ih sabirao u zbirku, i pri tome biljezio lanac prenosioca da bi se ustanovila vjerodostojnost iste price.

Postoje , kako rekoh, knjige i knjige na temu prenosioca hadisa, i ja sam ti naveo najeminentnije knjige koje govore da Hisham jeste vjerodostojan prenositelj, sve dok nije u 70 godini poceo da zaboravlja , odnosno bio je pod uticajem amnezije.

Bukhari ovdje uopste nije sporan.

Vidish da pricash gluposti,ustvari i ne znash sta pricash.

novamama
15.10.2003., 11:13
Postoje , kako rekoh, knjige i knjige na temu prenosioca hadisa, i ja sam ti naveo najeminentnije knjige koje govore da Hisham jeste vjerodostojan prenositelj, sve dok nije u 70 godini poceo da zaboravlja

Gore je napisano da je to u vezi Ajshe doznao od svoga oca. A ako je on poslje 70. godine poceo zaboravljati, onda mu je otac smatram vec davno bio pod zemljom i nije mu vise mogao pricati o Ajshinim godinama. Dakle Hisham je o Aishi pisao dok je bio jos pri svijesti, prije sedamdesete, za zivota svoga oca.

Adura
15.10.2003., 11:14
Dakle Hisham je o Aishi pisao dok je bio jos pri svijesti.

Ma jok eto pricao je dok je bio u nesvjesti.

:rolleyes:

Adura
15.10.2003., 11:21
Govoris o temi o kojoj nemas pojma i pametujes, jer drugog odgovora ne znas.


A ti kao imash pojma?

O tugo jesenja.

novamama
15.10.2003., 11:32
A ti kao imash pojma?

Eh jado jadna, naime zapisnik zaboravljiv ali eto ipak njegovi hadisi stoje i istinitost o Ajshinim godinama nije osporena drugim hadisom, nego nekim Adurama.

Ali Adura, El Kalem i ostali znaju to bolje od hadisa njihove vjere. Kad nesto ne pase onda je zapisnik bio star ili se stvar treba tako slozit lazima da pase. Svasta se radi najogavije stvari na svijetu cini, zvane pedofilija. Ali koga zanima osjecaj jedne devetogodisnje curice. To je ovdje sporedno. Nek je starkan sa pedeset i kusur godina sebi pomirio svoju potrebu a dusu djeteta tko sisa. I tako miliarda muslimana brani jednog pedofila.

dolma
15.10.2003., 11:55
I tako miliarda muslimana brani jednog pedofila.

Ako vec konstatujes da je pedofil zasto si stavila znak pitanja u naslovu teme?

novamama
18.10.2003., 14:02
Izvor za moje uvjerenje je temeljeno na zapisima vasih svetih spisa, tzv. hadisima o Muhamedu.
Pitanje muhamedove pedofilije postavila sam da bi potakla na razgovor o tome i da vas ne metnem unaprijed pred gotove cinjenice, vec samim topicom.

Tako se i tokom diskusije moze lako doci do zakljucka, da vam ja nisam lagala uvodnim postom, nego ste odgovornost prenijeli na hadise (covjek ostario, iracko porijeklo, blabla. A ti hadisi ipak nisu uklonjeni i vrijede dakle, kao i hadisi istih izvora koji nisu skakljivi kao informacije o Ajshinim godinama, naravno i dalje vrijede bez ali, ali nesto fali ).
Cudno, ha?

El-Kalem
18.10.2003., 19:23
dolma kaže:
Nova mama kaze: I tako miliarda muslimana brani jednog pedofila.

Ako vec konstatujes da je pedofil zasto si stavila znak pitanja u naslovu teme?


Naravno da branimo, hajde ti pokushaj osporiti njegovo, s.a.w.s., poslanstvo. Ne odgovori mi na predhodni post 15. 10. 2003<<A kada meleki rekoshe: "O Marija, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Rijec: ime ce mu biti Mesija, Isus, sin Marijin, bice vidjen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu (Bogu)* bliskih;

on ce govoriti ljudima josh u kolijevci, a i kao odrastao, i bice cestit"-

ona rece: "Gospodaru moj, kako cu imati dijete kada me nijedan mushkarac nije dodirnuo?" - "Eto tako" - rece - "Allah stvara shto On hoce. Kada neshto odluci, On samo za to rekne: ’Budi!’ - i ono bude."

I poucice ga pismu i mudrosti, i Tori i Evandjelju,

i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: "Donosim vam dokaz od Gospodara vasheg: napravicu vam od ilovace neshto poput ptice i puhnucu u nju, i bice, voljom Allahovom, prava ptica. I iscijelicu slijepa od rodjenja, i gubava, i ozivljavacu mrtve, voljom Allahovom, i kazivacu vam shta jedete i shta u domovima svojim gomilate; to ce, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete;

i da potvrdim istinitost Tore (Starog zavjeta), objavljenog prije mene, i da vam dopustim neshto shto vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vasheg - zato se Allaha bojte i mene slushajte -

Allah je doista i moj i vash Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je Pravi put!>> (Ali 'Imran - Imranova porodica
45.- 51.)


Eh, sad dali je to onako kako Biblija tvrdi ili Kur'an ostaje da se razrijeshi Pa bujrum........ustvrdi koje je prava objava od Boga. Ne radi se o velikoj razilici....mozda je samo jedna rijec iskrivljena i eto dovoljno da se shvati da je Isus Bog.


Gdje su te Kur'anske mahane, s kojim sam te izazivao, jer prema tvojoj konstataciji taj, kako ti rece "pedofil", nije mogao biti poslanik koji je primao i prenosio Boziji govor, sto potvrdjuje superiorna kur'anska stilizacija?

novamama
19.10.2003., 12:52
A kada meleki rekoshe: "O Marija, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Rijec: ime ce mu biti Mesija, Isus, sin Marijin, bice vidjen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu (Bogu)* bliskih;

Vidis, kako Kuran izvrce Bibliju; ali nista novo, jer dosta toga u kuranu temelji na pervertiranoj Bibliji i gnozi.

Nisu meleci Mariji navijestili rodjenje Sina Bozjega nego Andjeo Gabriel himself. I ne po teoriji "da bude" nego po Duhu Svetomu je Marija zacela Krista. Vrati se na prvu stranicu ovog topica i procitaj ponovo odlomak iz Lukinog Evandjelja.

Krist nam je rekao da se proroci prepoznaju po njihovim djelima, da se po tome lako poznaje jesu li od Boga ili ne.
A Antikrist je onaj koji nijece Oca i Sina i uci drugacije.

Kako je Muhamed bio PEDOFIL, imao bezbroj zena (blud, teski preljubnik) vodio bezbroj ratova i ubijao sam svojom sabljom, nemoguce je pretpostaviti da takav covjek moze biti Bozji prorok.
Veoma laka konstantacija. Osim toga imao je padavicu i pjenu na ustima, osobito "kada bi cuo glasove" i padao zatim na pod. DAnas se za to zna gdje se takve treba uputiti na terapiju, prije su se takvi nazivali opsjednutima i sl.

DAkle, Muhamed je bio jedan shicofreni ratnik, bludnik i pun perverzija (pedofilija) te pozivanjem na ubijanje nevjernika, degradiranjemzena i samim losim primjerom je ostao krvlju zapisan u povijesnim knjigama, a ne ljubavlju i miloscu, cudima i nadom, kao sto je to bio Isus Krist.

Kuranskih mana ima bezbroj, a poznato je i kako je prvi Kuran bio spaljen te kasnije pod jednim Sultanom ponovo napisan. (ne pada mi na pamet njegovo ime ali mogu potraziti ca. 30 godina nakon muhamedove smrti)
Dakle danasnji "ispravljeni" Kuran nije original muhameda, jer je imao mnogih proturijecnosti i radi toga doslo do problema, nego izdanje Sultana poslje Muhamedove smrti.

Hoces li mi objasniti zasto ste se najprije molili prema Jeruzalemu, i kad ste vidili, kako vam Zidovi nisu prihvatili vjeru, okrenuli se prema Mekki?

Zasto i dan danas obozavate crni kamen u Kaabi, koji je bastina pustinjskih bogova i boginja allaha u Saudijskoj ARabiji?
Btw. I allah je bio prije Muhammeda naziv za pustinjske bogove u tom podrucju.

No, ne bih zeljela da upropastimo temu, pedofiliju Muhamedovu, kao jednu od mnogih njegovih mana, ali rado cemo diskutirati o svemu sto ti smeta.

Minam
19.10.2003., 13:12
Ja ne bih bas toliko napadala Muhameda, i ne bih tako lako sudila o njegovim plodovima. Njegovi plodovi jesu ratovi koje je vodio, i gomila zena sa kojima je bio, ali istovremeno i popravljen polozaj zene u drustvu, ujedinjenje velikog broja ljudi nad istom knjigom, napredak u mnogim oblastima...

novamama
19.10.2003., 13:26
....ali istovremeno i popravljen polozaj zene u drustvu, ujedinjenje velikog broja ljudi nad istom knjigom, napredak u mnogim oblastima...

Sto to je po sherijatskom (islamskom) zakonu bolje za zenu??
Sto moze biti jedna od cetiri pokraj muza kojeg voli a on jos tri uz nju voli?
Sto je rekao (Muhamed, vidi hadisi na "polozaj zene u islamu) da vise zena ide u pakao nego muskaraca?
Sto je dozvolio da se zena smije "odgojno" udarati?
:eek:

Nisu mi to nikakvi popravljeni polozaji. Pitaj prosjecne zene u Afganistanu kako su zacadorene trpile desetljecima serijatsku vlast i kako su patile pod njom.

Ujediniti ljude pod jednom knjigom moze se i dobrim i losim putem; npr i komunizam sa knjigom manifest je ujedinio mnoge ljude na zemlji (Kina, Kuba, sj. Korea) ali jeli to rijesenje spratiti ljude u jednu grupu, pa bila dobrih ili losih ideja, kao i Muhamed i Marx sto su ucinili?

Evo danas gledamo na TV-u beatifikaciju Majke Terezije. Isla je primjerom zivog Krista, doslovno sljedila njegov poruke. Krist je ostavio zivi primjer vjere i nade, a sto je Muhamed ostavio osim harema, ratova, poginulih i zlostavljene curice?

Minam
19.10.2003., 13:38
Dobro, idemo redom:

novamama kaže:
Sto to je po sherijatskom (islamskom) zakonu bolje za zenu??
Sto moze biti jedna od cetiri pokraj muza kojeg voli a on jos tri uz nju voli?

U vreme kad je dosao islam , zene su bile u prilicno losem polozaju, arapi su puno pili, ziveli raskalasno, i zene poklanjali jedni drugima, spavali sa kime su hteli...islam stiti zenu tako sto kaze da ona moze da ima odnose samo sa nekim sa kime je u braku. Ona je time zasticena. Za nju je bolje da ima osiguran dom, zidove koji je stite, muskarca koji je stiti, da zna da ne moze niko nikome da je pokloni ili sl. A sto se tice 4 zene, to ima svoje zasto je to dobro. A uostalom, ranije je muskarac mogao da ima i po sto zena! Zar ne mislis da je 4 zene, koje su pri tome javne i priznate i zasticene poboljsanje?


Sto je rekao (Muhamed, vidi hadisi na "polozaj zene u islamu) da vise zena ide u pakao nego muskaraca?
E to ne znam, ali mozda i jeste tako, uostalom na zemlji i ima vise zena nego muskih, a pogotovo u islamskom svetu (nemam pojma zasto ali je tako).


Sto je dozvolio da se zena smije "odgojno" udarati?
:eek:I ja sam protiv toga.


Nisu mi to nikakvi popravljeni polozaji. Pitaj prosjecne zene u Afganistanu kako su zacadorene trpile desetljecima serijatsku vlast i kako su patile pod njom.
To ,kako je zenama u tim zemljama, to je posledica njihove tradicije i pogresnog tumacenja islama. I nije jedini primer da se vera zloupotrebljava, i u svim drugim religijama imamo slicne primere. Postoje i zemlje u kojima se islam fino praktikuje. Tunis recimo.


Ujediniti ljude pod jednom knjigom moze se i dobrim i losim putem; npr i komunizam sa knjigom manifest je ujedinio mnoge ljude na zemlji (Kina, Kuba, sj. Korea) ali jeli to rijesenje spratiti ljude u jednu grupu, pa bila dobrih ili losih ideja, kao i Muhamed i Marx sto su ucinili?Pa ima dobrih i losih knjiga, nije stvar u knjizi, vec u ideji. I u tome kako ljudi shvate tu ideju i sprovedu je u realnost. Ni Kuran, ni Biblija ni komunisticki manifest nisu zapravo nigde na svetu sprovedeni u zivot onako kako tacno pise u njima. Pa nemojmo onda kriviti knjige, vec ljude.

a sto je Muhamed ostavio osim harema, ratova, poginulih i zlostavljene curice? Sta je ostavio?Paaa...mnogo toga, ostavio je gomilu dobrih saveta za svakodnevni zivot. Raspitaj se malo medju svojim muslimanskim prijateljima o tome kako mozes da poboljsas svoj brak, olaksas trudnocu , ucinis da ti kosa bude lepsa, postujes svog komsiju...ma ima toga beskonacno...

Muhamed je definitivno ostavio za sobom dosta dobrih stvari.

novamama
19.10.2003., 14:48
Minam, da tvoj otac cini stvari koje je Muhamed cinio, bi li bila ponosna na njega???
Ili be se sramila njegove veze sa curicom, plakala sa majkom dok je "odgojno" udara i obilazi svoje ostale zene (13-19), te bila ogorcena sto ratuje i ubija svojom sabljom (u danasnje vrijeme mozda pistoljem).

Osim toga bi ga u danasnje vrijeme posjecivala u zatvoru za takva "djela".


Mozda je i Hitler imao dobrih osobina ali je bio u srzi bio zao covjek.


E to ne znam, ali mozda i jeste tako, uostalom na zemlji i ima vise zena nego muskih, a pogotovo u islamskom svetu (nemam pojma zasto ali je tako).

A sto ti mislis zasto je pogotovo u islamskom svijetu vise zena??? Ako je doktrina jedne vjere ubijati nevjernike, ginuti na tom putu i da Allah te koji ginu u Jihadu najvise nagradjuje, onda je sasvim jasno da je visak zena jer muski zure ispuniti Allahovu zelju ginuci u Jihadu. A zene vode svoj dzihad mnogobrojnim radjanjem djece, kao jedna uz mnoge zene jednoga muza to je najbolje moguce. Ali ljubav i postovanje prema zeni tu biva uskraceno.

Osim toga, proglasiti tezu da vise zena ide u pakao je diskriminirajuca prema zenama i ne temelji na nikakvim dokazima. Ali, i kako proturijeciti tome iz islamskog pogleda, kada muslimani vjeruju da je ginuti na allahovom borbenom putu protiv nevjernika najsvetija zadaca i time zaobilaze zapovijed "ne ubij"
Dok je Krist djela milosrdja, ljubav prema neprijatelju itd. propagirao. Doista kontra Muhamedovu ucenju.

Jedan primjer, bludnica iz NZ.

Isusu dovedu bludnicu da se kamenuje, jer su je uhvatili na djelu.
Isus im kaze: "Onaj tko je od vas bez grijeha neka prvi baci kamen." Svi se usute i odu. Na to rekne bludnici: Vidis nitko te nije osudio, necu ni ja. Ali ne cini vise to.

Kako bi islam/serijatsko pravo postupilo?? Svi "bezgrijesni" muskarci bi ju kamenovali a onog, koji je cinio preljub sa njom, ne bi nista ucinili.

I sto je sada bilo mudrije i milosrdnije??


To ,kako je zenama u tim zemljama, to je posledica njihove tradicije i pogresnog tumacenja islama. I nije jedini primer da se vera zloupotrebljava, i u svim drugim religijama imamo slicne primere. Postoje i zemlje u kojima se islam fino praktikuje. Tunis recimo.

Nije posljedica tradicije nego posljedica ISLAMSKOG SHERIJATSKOG ZAKONA. Ovdje se ne zloupotrebljava vjera, nego se ide striktno po zakonima sharije.

Tunis i Turska su LIBERALNE islamske zemlje. Zato i Turska ne sili svaku zenu zacadoriti se kao sherijatske zemlje nego joj pusta slobodu odijevati se kako zeli.

A pogledaj situaciju u susjednom Alziru. Tamo fundamentalne islamske grupe su zadnjih godina malo malo pa cijelo selo masakriraju (od staraca do beba), trazeci islamsku drzavu. Afganistan, Iran, Sudan i ostale zemlje necemo ni komentirati jer je svakom poznato kako tamo zene vegetiraju. U Afganistanu konacno zena smije progledati bez resetaka na ocima, ali to ne zahvaljujuci sherijatskom zakonu, koji ju je bio desetljicima osudio na takav zivot.

I.L
19.10.2003., 15:10
novamama kaže:
Po mom misljenju je svaki odrasli muskarac koji spava sa djevojcicom od 9 godina pripadnik najogavije seksualne vrste, tocnije pedofil.

Kada je Muhammed ozenio Ajshu imala je 6 godina, a kada je prvi put sa njom spavao (fuj, dijete i starac), imao je 50 i par godina a ona tek 9 ( d e v e t !!) godina. :eek


Mislim da miješaš pojmove!

Ono vrijeme i ovo vrijeme...

istočni narodi, općenito... ranije stupaju u seksualne odnose. I nemožeš mjerom današnjih pseudoliberalnih prava zapadnih talibana (masonskih) mjeriti jedno davno vrijeme i običaje!

Čime ti dokazuješ da su današnji zapadni talibani u pravu?

I zašto se stalno postavlja isti topic i pokreću ista pitanja o kojima je već razglabano deset puta?

kao islam je loš...a kršćanstvo i židovstvo... je "dobro"!?:eek:

Ma daj ne straši me!:flop:

novamama
19.10.2003., 15:50
istocni narodi, opcenito... ranije stupaju u seksualne odnose. I nemožeš mjerom današnjih pseudoliberalnih prava zapadnih talibana (masonskih) mjeriti jedno davno vrijeme i obicaje!

Prije je se stupanjem zrelosti cure ista zarucivala (kod Zidova ca. 14 godina).

Ali curica od 9 godina niti je imala "stvari" niti je bila zrela! Bila je jednostavno dijete. Osim toga starac od pedeset i kusur godina plus curica od 9 godina i tada je bilo nenormalno. Naravno, Muhamed je sebi pisao sam zakone, tako je imao i puno vise zena.

Btw. zasto si toliko opsjednut Mazonima? I hoces li mi odgovoriti, Mr. Jehova, kako je doslo do pogresnog imena Jehova, tamo na svom topicu "pitajte I.L."

Kad mi dadnes tamo odgovor, rado cu navratiti.

:D

Mort
19.10.2003., 16:41
Damire kažeš:
"Aisha se u islamskoj istoriji definitivno ne pojavljuje kao zena koja je imala ikakvih trauma iz djetinjstva. Aisha je na mnoge nacine okrenula istoriju islamskog svijeta i ja sam u istoriji sreo vrlo mali broj tako promucurnih zena koje bogami nisu imale dlake na jeziku."
Šta ti to znaći? Da ako nije imala trauma onda je uredu to što je spavala sa starcem?

Minam
19.10.2003., 17:24
Ok, iako je Muhamed spavao sa njom a ona je bila suvise mlada, nisam primetila da je to preporucio ostalima. Mislim, nije meni sad do toga da branim Muhameda, ne znam coveka, da ga znam, mogla bih da kazem, ali malo preterujete. Jel Aischa bila srecna zena, kazu da jeste..pa pustite onda zenu da pociva u miru.

ravana
19.10.2003., 19:30
novamama kaže:
Prije je se stupanjem zrelosti cure ista zarucivala (kod Zidova ca. 14 godina).


Hmmm.
Kada prije?
Ne znam za arapske zemlja al po manuovom zakoniku idealne godine za brak su 25 za muskarca a 8 za zenu. To sto se ta i jos mnoge odredbe ne smatraju ispravnim u danasnjem kontekstu cak ni kod cvrscih hindusa ne znaci da bilo tko osporava vrijednost i bitnost manuovih zakona.
Uostalom u djelima iz istog vremena da se vidit da je seks bio "rasplodno" usmjeren i da se desavalo da bracni parovi nisu jako dugo spavali skupa itd. To sto se zenilo nije znacilo i da se hebalo u tim godinama i da je ljudima opcenito seks bio tako bitan. Kao sto ni danas nije jednako u svim kulturama i krajevima pa je negdje jako normalno da nakon tamo neke 40 ljudi spavaju odvojeno a i prije nemaju ne znam kakav buran zivot a kod nas zderu vijagre i misle da je svijet propo ako im se ne dize 5x dnevno.
Pa onda odmah vide pedofiliju i seksualne nastranosti jer im nije zamislivo da ljudima mozda i nije bilo do seksa :misli:
A ako i je. Adr tajms adr kastms.

Minam
19.10.2003., 19:32
Kako sad nesto sto je u prirodi coveka kao sto je sex moze da se menja sa vremenom?Ok, meni je jasno da neko ozeni dete, pa da saceka da ona malo poraste da moze da spava sa njom, ali ne mozes da kazes da ljudima ranije nije sex bio interesantan.

ravana
19.10.2003., 19:46
Govorim o dojmu koji se stice iz ono malo literarnih ostataka tog vremena. Nisam zivio tada da bih znao. Al mislim da je moguce kao sto izgleda da su se veze drugacije dozivljavale i da je obitelj bila smisao a ne veza muskarca i zene, ljubav i slicno.
Cak i danas mi je mentalitet indijaca tolko bio cudan (posebno u nekim izoliranijim krajevima) da nisam nikako uspio svatit kako funkcioniraju. Sasvim mi je moguce zamislit da su ljudi u nekom drugom vremenu i kulturi imali sasvim drugacije ideje i odnose koji mi ne mozemo procjenjivat iz nase perspektive. Iako imam osjecaj da su bili i bezosjecajniji nego danas, da je bilo manje osjecaja individualnosti, a vise "zakona".

novamama
20.10.2003., 07:33
Kada prije?

Za vrijeme kada je Krist zivio.

No i tada pedofilija i spavanje sa curicama od 9 godina nije bilo normalno, a kamoli 600 i nesto godina kasnije kada je se pojavio Muhamed.

Kako je Muhamed bio trgovac, putovao i bio upoznat sa krscanskim i zidovskim svijetom i obicajima, naravno je bilo i tada fakt, kako se curice od 9 godina ne uzimaju za zenu i sa njima ne "konzumira brak". A ako je doista to bio obicaj u arapskim zemljama, zasto je to onda to i crni kamen u Kabi preuzeo a sve ostalo ponistio!!??

To sto usporedjujes neko manou-pleme, koje mozda ima slicne pedofilne ideje i norme kao Muhamed, ne opravdava ni npr. kanibale koji jedu ljude, sto je za njih normalno, kao usporedjivu normu za ostali svijet.

Pedofilija je bila i jest ogava, kakva danas takva i jucer. Svaki razuman covjek, koji nije seksualno poremecen zna, da curica, koja seksualno nije zrela, ne moze biti niti zena. Naravno, pedofilce upravo to uzbudjiva pa im nije mjesto kraj curice, nego u psihijatriji.

Štrok
20.10.2003., 08:17
Još 600 godina kasnije, nakon što su Evropljani ponovno otkrili Ameriku, jedan od važnijih uvoznih proizvoda su bile desetogodišnje seksualne ropkinje, na čemu se je i sam Kolumbo obogatio. Silovanje s premlaćivanjem istih smatralo se dovoljno normalnim da je neki od njegovih kapetana to upisao u dnevnik. Mi smo to iz svoje povijesti diskretno izbrisali i sad glumimo - što? Veće katolike od pape.

ravana
20.10.2003., 08:39
novamama kaže:
To sto usporedjujes neko manou-pleme, koje mozda ima slicne pedofilne ideje i norme kao Muhamed, ne opravdava ni npr. kanibale koji jedu ljude, sto je za njih normalno, kao usporedjivu normu za ostali svijet.

Maqlo opce kulture:
Manui su prvi ljudi, praoci covjecanstva po hindu predaji iako se najcesce spominje Manu (u jednini).
Manuovi zakoni su osnova moralnog kodeksa i drustvene organizacije u Indiji bez obzira sto se godinama dosta izmjenilo. (mozda bi se mogla izvuc paralela starog i novog zavjeta).
S obzirom da je indijska, uz kinesku, jedina prezivjela drevna kultura to dobro pokazuje stvavove nekih drevnijih vremena o godinama i odnosima.

novamama
20.10.2003., 10:13
Još 600 godina kasnije, nakon što su Europljani ponovno otkrili Ameriku, jedan od važnijih uvoznih proizvoda su bile desetogodišnje seksualne ropkinje, na cemu se je i sam Kolumbo obogatio.

To mi je novo; moze li nekakva spojnica o tome?
No iako je mozda tako bilo, perverznjaka je u povijesti i danas uvijek bilo i bit ce ih, neovisno kojoj vjeri pripadaju. Ako je 5 % muskaraca dokazano homoseksualne sklonosti, mozda je i 0,5 % muskaraca pedofilne sklonosti.

Ali ako jedan "Bozji prorok" kakvime muslimani smatraju Muhammeda, ide takvim ogavim putem i primjerom kao sto je pedofilija (pored kurvaluka, ratova, ubijanja itd.), onda je to vizit-kartica jednog perverznjaka a ne identitet osobe, koju je Bog izabrao kao proroka. Kako meni moze biti covjek koji se seksa sa curicom svet i naredjivati, da se mene kao zenu moze "odgojno" udarati?? Please give me a break...

Štrok
20.10.2003., 10:23
O tome možeš dosta pročitati u knjizi "Posljednji žar pradavnog Sunca", a ima i kojekakvih drugih navoda.

Što znači "perverznjak"? Stvari treba gledati u kontekstu vremena i prostora. Nema nikakave razlike između tvog stava o perverznosti Muhameda gledano iz 21. stoljeća i stava muslimanskog fanatika da je nakon Muhamedove smrti zabranjeno misliti. U njegovom vremenu postupio je kao i svatko drugi, ocjenjivati današnjim mjerilima ili postavljati kao zadani postulat jednako je zaslijepljeno.

A oboje znamo da nije problem u Muhamedu, već u današnjim političkim odnosima. Znamo li?

novamama
21.10.2003., 08:01
Nema nikakave razlike izmedu tvog stava o perverznosti Muhameda gledano iz 21. stoljeca i stava muslimanskog fanatika da je nakon Muhamedove smrti zabranjeno misliti.


Dakle, za tebe jedan pedofilni covjek nije perverzan nego mozda normalan, a moje lose misljenje o starom covjeku, naime proroku, koji seksa devetogodisnju za te usporedjivo sa fanatikom :eek:
Nije ti ni jasno izgleda kakvu si ovdje usporedbu iznjeo.

Kakve se kazne dobivaju za pedofiliju, pa i samo koristenje pedofilskih slika, vrpca itd., a kamoli za akt pedofilnosti, ne trebam ti objasnjavati nadam se.

I kada je Muhamed zivio, pedofilija nije bila uobicajena. Vec stoljecima prije cure se nisu udavale dok nisu bile seksualno zrele; dakle zarucile su se tek sa oko 14 godina i poslje toga stupale u brak.

Da je Muhamed sebi sam pisao "pravo" vidis i po njegovom broju zena i onom, kojeg je drugima odobrio. Osim toga je sebi dozvolio takvu sramotu, kao starac sa pedeset i kusur godina seksati jednu devetogodisnju curicu.
I neznam vise sto non-stop pokusavas to prikazati kao "normalno" kada nije bilo ni tada, ni danas i da je bio jedna obicna ogava pedofilcina.

Pises u zadnjoj recenici da se ovdje radi o politici. :eek:

Ne radi se ovdje o politici Strok, nego o PEDOFILIJI, tema je jasna, a pedofilija krece od one stvari i bolesnog uma a ne od politickih misljenja.

Štrok
21.10.2003., 13:23
Naravno da je riječ o političkom problemu. Jer, kakve veze s tobom ili bilo kime danas ima je li ili nije Muhamed bio nastran?

Međutim, puno je važnije naći izgovor za prosipanje mržnje prema muslimanima. A danas su oni rogata strana. Nema više Židova, Srba i komunista, a netko ipak mora biti vrag. Muhamed s time nema nikakve veze, da nije on bio bi abu Baklava. Ili sveti Fermentije, tak svejedno.

Inače, da je Muhamedovo ponašanje odstupalo od uobičajenih moralnih normi tog vremena, to bi na sva zvona nabijali njegovi neprijatelji, i mnogobožački i kršćanski i židovski. A o tome nema pomena. Dakle, ili je bilo društveno prihvatljivo ili su podaci o Ajšinoj mladosti malo pretjerani.

Je, dobro znam zašto te uspoređujem s njihovim fanaticima. I ti i oni ozbiljno shvaćate nekakve pričice i anegdote od prije 1500 godina, koje je izmišljao kako je kome u međuvremenu trebalo. Normalni ljudi se samo nasmiju na to i žive dalje.

Barbabianca
21.10.2003., 13:58
Štrok kaže:

Međutim, puno je važnije naći izgovor za prosipanje mržnje prema muslimanima.

Inače, da je Muhamedovo ponašanje odstupalo od uobičajenih moralnih normi tog vremena, to bi na sva zvona nabijali njegovi neprijatelji, i mnogobožački i kršćanski i židovski. A o tome nema pomena.

:top: :top: :top:

novamama
21.10.2003., 19:28
Strok, nisi uopce u pravu i pogresno mislis o meni.
Ja ne mrzim muslimane. Protiv sam svake nepravde. Tako i protiv rata u Iraku gdje su uglavnom muslimani zrtva. Tamo se i ne vodi rat radi vjere nego radi ulja, svakom poznato, osim americkom hamburger-intelektualcu.
Ako mi ne vjerujes, prosetaj na forum hrvati.de politika i vidi sto sam pisala sa nickom Vivijen (imaju 2-3 teme o Iraku/Bushu koje sam ja pokrenula) i zamjerila se i sa nekim Hrvatima iz USA koji misle drugacije.
I ovdje sam imala nick Vivijen, doduse samo desetak postova pa se nisam vise mogla ulogirati, i posto sam postala majka, izabrala sam nick novamama.

Ovaj topic nije "obracun" ili mrznja prema muslimanima nego je meni neshvatljivo, kako jedan prorok moze biti takvog loseg primjera, dok pripadnici iste vjere pljuju ovdje, na hrvatskom forumu, po krscanstvu. Tako je svaka druga/treca tema islamska.

Za mene je svaki pedofil ogav, pa tako bio on prosjecni covjek, svecenik, ucitelj a kamoli samoprozvani prorok, koji je naime od Boga poslan!! Jer Krist nas je ucio, "PO PLODOVIMA NJIHOVIM cete ih prepoznati. SAd, jesu li pedofilija i mnoge zene i ratovi dobri plodovi, meni kao krscanki je to sasvim jasno da nisu.

Da se vratim temi, nisam nista netocno rekla, stovise nasla potvrdu mojih uvjerenja kroz hadise o Ajshi i Muhamedovoj perverznoj sklonosti. I jest problem u Muhamedu, da je bio posten covjek onda bi ga i postovala, kao npr. i Buddhu, Gandhija i neke druge vodje drugih vjera, koji su zivotom dali bolji primjer nego je to Muhamed cinio.

Štrok
22.10.2003., 13:36
Negdje na prvoj godini psihologije (u SAD, ne znam da li i kod nas) pitaju studente koga bi htjeli za svjetskog vođu:

A) pijanca i kurviša koji je umro od sifilisa
B) halapljivca, pušača i notornog lažljivca
C) trezvenjaka i nepušača koji je cijeli život imao samo jednu ženu

Kad se studenti izjasne, kažu im da je osoba:

A) bio Roosvelt
B) Churchil
C) Hitler

a ja bih dodao da pod C ide, čini mi se, i Staljin.
-------------------------------------------------------------------------

U okviru naše teme, Muhamed je u svoje vrijeme bio velik reformator društvenih odnosa. Neću ga baš nazvati revolucionarom, ali njegovo djelo je išlo u pravcu povećanja prava žena i djece, vjerske i etničke tolerancije, poticanja znanosti i socijalne pravde. Jednako je zaslijepljeno odricati mu zasluge kao i misliti da se sve što je on uradio nužno mora okameniti (što je, uostalom, kao dogma zadano tek 3-4 stoljeća kasnije). Današnji muslimani bi od njega i njegovih prvih nasljednika mogli naučiti kako se prihvaćaju tekovine drugih kultura, a i mi bismo imali štogod naučiti. Naša kultura je i dalje bazirana na glupoj ideji kako smo bogomdani da usrećujemu druge, htjeli to oni ili ne. Ili: "naučit ćemo mi njih što je demokracija makar ih sve pobili".

Ako ovo pišeš bez mržnje, onda pokušaj shvatiti da takvo pisanje može biti shvaćeno samo kao provociranje. I što si uopće htjela postići tako postavljenom temom, da se društvo pospe pepelom po glavi i iskreno pokaje? Kaj god.

novamama
22.10.2003., 14:52
Strok,

vidim kako uporno pokusavas braniti Muhameda i naci barem nesto dobro na njemu i to iznjeti, no malo je dobrih stvari koje je cinio, meni nista dobro nije poznato sto je ucinio.

Dajes mi primjere drugih predsjednika koji su kao predsjednici bili mozda dobri a privatno losi i obrnuto.

Kod Muhameda su obe strane bile lose. Em je bio kurvar i pedofil, em je i kao sluzbeni poglavar ubijao, ratovo i pljackao karavane, ubijao i muzeve nekih zena da ih mogne pridobiti za sebe i ozeniti ih. Dakle, ostavio je velike tragove krvi, ocaja i patnje.

Zar ne vidis da Muhamedovo kraljevstvo nije bilo kao Isusovo? Muhamedovo kraljevstvo je bilo od OVOGA svijeta a ne kao Isusovo, jer Isusovo Kraljevstvo je bilo Nebesko, sto je i sam uvijek ponavljao!

Ako je Muhamed priznao Isusa kao proroka, sto nije sljedio njegovu nauku, sto je bas kontra Isusovoj nauci i protiv 10 Bozjih zapovijedi ubijao, pljackao, kurvao se i brinuo se za bogatstvo na zemlji, da postane veliki vojskovodja i ratnik, pljackas i sve ostalo sto ne pristoji jednom covjeku od Boga izabranom? Nije li se Muhamed malo previse brinuo za svjetovne stvari i zapostavio Bozje zapovijedi, i ne zudio za onim nebeskim?

Vidis, to mene iritira. A pedofilija je samo jedna od njegovih losih strana, mogli bi i o Muhamedu pljackasu, Muhamedu ubici, Muhamedu kurvaru, Muhamedu zeljnim zemaljske slave kao ratnik itd..

Imamo jos par losih primjera poglavara jedne vjere, nije to samo bio Muhamed. Imas i Sai Babu, Bhagwhana i Russel-a od Jehovaca, koji su vlastitim zivotom dokazali da ih je najvjerovatnije Sotona izabrao a ne Bog!

I ne zelim provocirati, zelim jednostavno raspravljati o tome, kako je moguce, da jedan "prorok" kao sto je Muhamed cini takva monstruozna nedjela! I sto je sada tu lose? Zar ste vi muslimani osjetljivi na kritiku dok rado dijelite kritiku Krscanima, pa i na ovom forumu?

Nismo li u demokratiji i smimo iznjeti istinu i svoje misljenje ili treba li se ovdje zaljepiti svima usta koji kazu nesto protiv muslimanske nauke ili Muhameda?
Nije li forum uveden za raspravu? Ili je ovo Islambosna.com, gdje bi se najradje postupilo kao sa Salman Rushdiom?

Ako rado kritizirate tudje, morate biti i spremni na kritiku vlastitih pogleda.

abu Baklava
23.10.2003., 11:46
Štrok nije musliman.
Štrok je neuzubillahi komunistički provokator.

Neka je slavljen Jedini Allah kad ga i Nevjernici brane!

Štrok
23.10.2003., 13:47
:B

novamama
02.11.2003., 19:03
Muhamedov "porodicni zivot" i pozadine tih "brakova", takodjer i sa devetogodisnjom Aishom nam fino opisuje ovaj tekst.


Mohammed's Sexual Excesses

In studying the life of Mohammed in an unbiased, factual way free of blind adoration for the man, we see that Mohammed did not fit the description of a man keeping himself pure before God. In fact, his whole life was that of a man living to fulfill his lusts and desires, living a self-centred life at the expense of those who got in his way. This is perhaps not more clearly shown than in his manifested weakness for women. The Qur'an in Surah 4:3 limits a man to four wives, but Mohammed went well beyond this limit. Mohammed took to himself 16 wives through formal marriage. In addition, he kept two women as slave-concubines, and had four devout Muslim women who "gave" themselves to Mohammed as acts of devotion. The complete list of Mohammed's women is below.


Mohammed's Women

1 - Khadija Bibi

2 - Sawda

3 - Ayesha

4 - Omm Salama

5 - Hafsa

6 - Zaynab of Jahsh

7 - Jowayriya

8 - Omm Habiba

9 - Safiya

10 - Maymuna of Hareth

11 - Fatima

12 - Hend

13 - Asma of Saba

14 - Zaynab of Khozaymah

15 - Habla

16 - Asma of Noman

17 - Mary the Coptic Christian (concubine)

18 - Rayhana (concubine)

19 - Omm Sharik (devotee)

20 - Maymuna (devotee)

21 - Zaynab (origin unknown, devotee)

22 - Khawla (devotee)

Some notes ought to be made concerning some of these women. His first wife, Khadija Bibi, was his employer while he was still a caravan driver. She was his senior by 15 years, and many indications seem to show that she proposed to him, unusual for Arabian society at the time, but less so when the man was in an inferior social and economic situation to the woman 2.

His sixth wife, Zaynab of Jahsh was originally the wife of his adopted son, Zayd. However, Mohammed became smitten with Zaynab, and Zayd offered to divorce her so that she could marry Mohammed. This was carried out, and caused great scandal among the early Muslim followers until Mohammed had a timely revelation.


"Behold! Thou didst say to one who had received the grace of Allah and thy favor: "Retain thou thy wife, and fear Allah." But thou didst hide in thy heart that which Allah was about to make manifest: thou didst fear the people, but it is more fitting that thou shouldst fear Allah. Then when Zaid had dissolved with her, We joined her in marriage to thee: in order that there may be no difficulty to the Believers in marriage with the wives of their adopted sons, when the latter have dissolved with them. And Allah's command must be fulfilled." (Surah 33:37)

Poof! Problem solved, and it suddenly became acceptable for men to marry the wives of their sons. Interestingly, it is in this same surah that Mohammed was given a special exemption from the four-wives limit imposed earlier (Surah 33:50).

Mohammed’s seventeenth woman, Mary, was a Coptic Christian who was given to Mohammed as a gift from the ruler of Egypt. Bravely refusing to renounce her Coptic Christianity and accept Islam, she refused to marry him, and instead remained his slave.

The most disturbing of all of Mohammed's relations with women is his taking of his third wife, Ayesha. She was six years of age when he "married" her, nine when he consummated the relationship, and she remained his favourite wife throughout the rest of his life. When he died at the age of 62, she was a mere 17 years old. This episode in Mohammed's life points to very distressing paedophilic tendencies in the man.

Mohammed's actions give every indication that he was a man driven by his lust for women. Witness his attitude towards a woman named Duba Bint Amr, who "was among the most beautiful of Arab women....her hair was long enough to cover all her body". Mohammed asked her son if he could marry her, but then retracted the offer after finding out that though she was beautiful, she was also aging 3. In contradiction to the Muslim claim that Mohammed married many of his women out of a charitable desire to protect widows, we see that he was merely interested in their physical beauty and ability to retain that beauty for his enjoyment.

Also, Mohammed advocated marrying women for their wealth, beauty, and for conversion efforts. "A woman can be married for religion, her fortune, or her beauty. So marry one for the religion." 4 Apparently "love" or "God's will" don not factor into the equation. This also tellingly reveals the reason why so many Muslim men marry non-Muslim women in the West. It's easier to influence a woman towards Islam when a man is married to her, as she seeks to please her husband, and in part explains the greatly unequal rates of conversion to Islam by Western women over Western men.

Of course, no exposition of Mohammed's perverse attitude towards sexuality would be complete without a look at his version of "Paradise" that would make Hugh Hefner blush with shame. Muslim men are promised 72 young virgins for perpetual enjoyment. For the sake of propriety, I won't include the quotes, but this all is right there in the Qur'an, in Surat 37:40-48, 44:51-55, 52:17-20, 55:56-58, 70-77, 56:7-40, and 78:31. Additionally, sodomy with young boys plays a role in the Muslim paradise (Surat 52:24, 56:17, and 76:19) with these boys being described using much the same language as was employed to describe the virgins. Of course, Islam's paradise has plenty of wine, wealth, and food for the enjoyment of those who have passed on. Mohammed was a man for whom the fulfillment of bodily pleasures was of paramount, and some would say, consuming importance.

jurislav
03.11.2003., 10:37
El-Kalem kaže:
Pita novamama:
Moze li covjek.......biti Bozji prorok?

Da on je Boziji Poslanik, s.a.w.s., a tko li je drugi:)
Evo, novamama imash zadatak koji ti Uzvisheni Bog postavlja:Kako će on biti Božji prorok kad nije vjerovao u Krista?To je nemoguće.

Vojnik Gorčin
03.11.2003., 14:16
gospođo ili gospođice copy/paste,novamama

Dozvoli mi samo da te podučim malo internet kulturi.

Domene koje se uzimaju kao istinite nisu i ne mogu bitione koje imaju .com. One domene na kojima trebađš tražiti pouzdanu informaciju završavaju na .edu pa .gov. Sve ostale su manje ozbiljne!

ospio sam pročitati nešto više od 3/4 postova ali se na kraju umoriiiiih!
Ono što me intersuje je koliko je tačno Marija, majka Isusova imala godina kada je zanijela. Učini mi se da neko reče da je bila djevojka.

Muhammed s.a.v.s. je bio državnik, kao što su to bili Mojsije, David, Solomon i ostali Poslanici i Vjerovjesnici a.s. kojima je dato da budu kraljevi. KAo takvi morali su braniti državu kojom vladaju, odnosno morali su ratovati. Isus nije mogao ratovati jer nije imao kraljevstvo na zemlji.

Htio bih još samo raeći da je žalosno da su tvoja uvjerenja kao i postovi- copy/paste. Razumom si obdarena nije istina sve što je napisano! Razmisli malo! nađi ako ne dva ono makar jedan nezavisan izvor svojih nesuvislih tvrdnji.

jurislav
03.11.2003., 14:24
Vojnik Gorčin kaže:
Ono što me intersuje je koliko je tačno Marija, majka Isusova imala godina kada je zanijela. Učini mi se da neko reče da je bila djevojka.

Muhammed s.a.v.s. je bio državnik, kao što su to bili Mojsije, David, Solomon i ostali Poslanici i Vjerovjesnici a.s. kojima je dato da budu kraljevi. KAo takvi morali su braniti državu kojom vladaju, odnosno morali su ratovati. Isus nije mogao ratovati jer nije imao kraljevstvo na zemlji.Marija sigurno nije imala 9 god. po mom mišljenju je imala oko možda 18 god. :)

A Muhamedovi ratovi nisu bili isto što i ratovi koje je vodio David.Jer Izrael je bio onda Božji izabrani narod, a arapska plemena to nisu nikad bila, kao ni drugi okolni narodi.

Vojnik Gorčin
03.11.2003., 22:09
jurislav kaže:
Marija sigurno nije imala 9 god. po mom mišljenju je imala oko možda 18 god. :)

A Muhamedovi ratovi nisu bili isto što i ratovi koje je vodio David.Jer Izrael je bio onda Božji izabrani narod, a arapska plemena to nisu nikad bila, kao ni drugi okolni narodi.

Jurislave,
na tvoju žalost tvoje se mišljenje ne može uzimati, jer ništta ne vrijedi GLEDE ovog pitanja.

Termin Izabrani je diskutabilan, jer onda ni ratovi koje suu vodili kršćani nisu "dobri" jer ni oni nisu Odabran narod.
U očima mmuslimana Islam je odabrana vjera, dakle ratovi koje je Vodio Muhamed s.a.v.s. si u istoj ravni.

svastikuti
03.11.2003., 23:49
okruzenje kao muskarac bio "hadzija" a za danasnje nadobudne koji nesto "misle":rolleyes: on je kao muskarac bio starac-pedofil.

E nista lose u tome . Samo sto danasnje oci nisu mjerilo ondasnjih
uvjerenja .
A i upotreba pojma i rasprava o pedofiliji kao neprihvatljivom obliku seksualnog ponasanja u socijalnom okruzenju nije bas toliko star .
Ni sto godina .

Panta rei .

Krkan
03.11.2003., 23:55
sa jednog drugog topica:
Minatallah kaže:
Misli se da je zena punoljetna kada joj nastane prva menstruacija tj da moze radzati djecu i da je njeno tijelo razvijeno.
dakle ...ajsa dobila menstruaciju i muhamed je sprcio i to nije grijeh.
a sto je on sad pedofil ...to je sasvim slucajno.
nekad to nije bilo tako.
sad,npr. ako sprcim u austriji neku koja nema 16 mogu zaraditi zatvora.
dok sam ih u bosni...

Krkan
03.11.2003., 23:59
Vojnik Gorčin kaže:

ospio sam pročitati nešto više od 3/4 postova ali se na kraju umoriiiiih!
Ono što me intersuje je koliko je tačno Marija, majka Isusova imala godina kada je zanijela. Učini mi se da neko reče da je bila djevojka.


zar te nije sramota porediti mariju sa ajsom?

ajsa se i ne spomenu u kuranu...
a marija puno puta.

sram te bilo!

3-42. I kada meleki rekoše: "O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio.

novamama
09.11.2003., 16:32
Domene koje se uzimaju kao istinite nisu i ne mogu bitione koje imaju .com. One domene na kojima trebadš tražiti pouzdanu informaciju završavaju na .edu pa .gov. Sve ostale su manje ozbiljne!

Vazi li to i za islambosna.com ili ne smim vise od tamo nista skidati kao izvor?? :D :D

Da vidimo kako je Muhamed drzao do 10 Bozjih zapovijedi:

Jel krao?? jest, ma sta krao, pljackao u velikom stilu karavane.

Jel ubijao? jest, ne samo jednom, mnogostruko, svojom sabljom

Jel bludnicio? Jest sa minimum desetak zena istodobno i plus pedofil, bludnicio sa 9-god. curicom

Jel pozelio tudjeg zenidbenog druga? Jest, i usput dvije zene napravio udovicama da ih dobije.

Hmm, a kako je bilo sa dodatnim zakonima proroka Isusa?

Jeli ljubio neprijatelje? nije. Naredio u Kuranu da se ubijaju.

Jel pregazio zenidbenu nerazijesivost?? Glupo pitanje, jasta je.

itd. itd.

I od koga je sada Muhamed? Od Boga ili djavla???
Zasto je bio bas suprotan Isusu?

Tiba
09.11.2003., 17:19
Ja sam zahvalna Allahu s.v.a. koji me je uputio u vijeru, koja kad nešto ne razumijem me savijetuje da se strpim, jer Allah s.v.a. sve zna i daće i da ja znam, ako je bolje za mene.

Moja vijera Islam me ući da ne mrzim ni jednog poslanika, jer poslanike je Allah s.v.a. slao.

Moja vijera me savijetuje i da se sa bezumnicima ne raspravljam (bezumnici=razum i inteligencija su dvije različite stvari!!!)

Kakva je osoba koja napada Božijeg poslanika a on joj ništa nije nažao uradio???

Zbog čega se to radi???


Zasto je bio bas suprotan Isusu?

Vijerovatno iz MUDROSTI SVEVIŠNJEG STVORITELJA!!!!!!

Tiba
09.11.2003., 17:21
LOGO????LOGO???? LOGO????

ravana
09.11.2003., 18:42
novamama kaže:
Vazi li to i za islambosna.com ili ne smim vise od tamo nista skidati kao izvor?? :D :D

Da vidimo kako je Muhamed drzao do 10 Bozjih zapovijedi:

Jel krao?? jest, ma sta krao, pljackao u velikom stilu karavane.

Jel ubijao? jest, ne samo jednom, mnogostruko, svojom sabljom

Jel bludnicio? Jest sa minimum desetak zena istodobno i plus pedofil, bludnicio sa 9-god. curicom

Jel pozelio tudjeg zenidbenog druga? Jest, i usput dvije zene napravio udovicama da ih dobije.

Hmm, a kako je bilo sa dodatnim zakonima proroka Isusa?

Jeli ljubio neprijatelje? nije. Naredio u Kuranu da se ubijaju.

Jel pregazio zenidbenu nerazijesivost?? Glupo pitanje, jasta je.

itd. itd.

I od koga je sada Muhamed? Od Boga ili djavla???
Zasto je bio bas suprotan Isusu?

A sto se nije Isus u najmanju ruku razlikovao od zidova / starozavjetnih ideala?

Jel to znaci da je od djavla :rolleyes:

Ne mogu prihvatit da je sve sto ne nosi naljepnicu Isus&krscanstvo neispravno.

Ista bit manifestira se razlicito u razlicitim krajevima, mentalitetima i klasama. Ako se Muhamed, takav kakav je bio, pojavio u dato vrijeme na datom mjestu znaci da je takvo poimanje religije tada i tamo bilo potrebno. I ne vidim po cemu je sve sto je on govorio inferiornije krscanstvu??? Raspravljamo oko konfekcijskih razlika, materijal je isti.

Vojnik Gorčin
09.11.2003., 21:37
Krkan kaže:
zar te nije sramota porediti mariju sa ajsom?

ajsa se i ne spomenu u kuranu...
a marija puno puta.

sram te bilo!

3-42. I kada meleki rekoše: "O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio.

Možda je trebalo da malo odleži ovo što sam napisao. Ovo što napisah u vezi Marije nije bilo zlonamjerno- u pogledu pedofilije!

Možda je to bio više kao izraz čuđenja koliko se oni koji vjeruju u Isusa, bave dokazivanjem koliko je jedna obična žena imala godina, a pri tom nemaju ili možda imaju konkretan podatak koliko je Marija, majka Isusova imala godina!

Još jednom se izvinjavam što sam, slučajno, stvorio ovakvu ružnu aluziju!

novamama
10.11.2003., 08:21
Predpostavlja se da je Marija imala 14 godina kada je se zarucila sa Josipom. Kao i u uvodu pisala sam, da je tada kod Zidova zaruka cura bila oko cetrnaeste godine.

No Gorcine, curica (znas li sto je razlika izmedju curice i cure ili ti moram objasnjavati:p ) od 9 godina je jasno premlada za seksualne odnose (i niposto nije bila zrela cura) pa se to ne moze ni Muhamedu oprostiti, kao ni njegove pljacke, ubijanja i 20 zena te za nas krscane on jasno prolazi kao lazni prorok, jer ga djela ne ucinise prorokom nego zlocincem.

Tiba
10.11.2003., 11:47
Što se tiče pedofilije koja se nabaciva najčasnijem čovijeku koji je hodao po zemlji, je stvarno nešto gdje sama sebi kopaš jamu.
Ali to nije moj problem. :top:

Samo me čudi da iako ti je Adura dali odličan text, da se uvijeriš da nema tačnih proračuna o Aišinim godinama, a ti uporno tvrdiš da je imala devet godina (Nemaš dokaz niti vijerodostojan proračun).

A sve i da se tako odigralo, a nemamo podataka da jeste, pokraj svega što je radio nije radio po svom nahođenju jer je bio Božiji posljednji Poslanik.

Takve tvrdnje kao tvoje nemogu nigdje proći već više od 1400 godina, a kamoli da doneseš kojekakvu "istinu".

Muslimani prihvaćaju nešto samo sa dokazima, a ti kako vidim prihvataš nešto bez dokaza i utvrđene tačnosti. Jadna li si ti.

novamama
10.11.2003., 13:45
Što se tice pedofilije koja se nabaciva najcasnijem covijeku koji je hodao po zemlji, je stvarno nešto gdje sama sebi kopaš jamu.

:eek: :eek: :eek:

Muhamed najcasniji covjek????

Jedan koji je pljackao u velikom stilu karavane, ubijao, bludnicio sa mnostvom zena (vidi stranicu prije, koji krsi skoro sve bozje zapovijedi, te po 3 hadisa dokazano (hadisi stoje i nisu ukinuti) bludnicio sa curicom, ti nazivas casnim covjekom, najcasnijim na svijetu? Jedan koji je samo sebi radi nezasicene strasti uzeo si pravo, imati trostruko do cetverostruko vise zena nego ostali muslimani ("samo" 4 zene) i to jos u Kuranu kao Allahom dano napisao?? :eek:

Neznam kakvom moralnom vrijednosti ti ocjenjujes covjeka i zamisli kakva bi kazna takvog covjeka danas cekala, tj. koliko bi za ovo sve lezao u zatvoru.

Muhamedov smjer zivota je ocigledno bila ovozemaljska zabava, slava i kraljestvo. Da je zudio za Kraljevstvom nebeskim, ne bih ubijao, pljackao, bludnicio i trazio sebi slavu zemaljsku.

A Isusovo kraljevstvo nije bilo od ovoga svijeta; nije niti jedno ogavo djelo Muhameda prakticirao i time se pokazao dostojnim svog zadatka.

Sto je onda Isus bio, koji je zivio suprotno njemu ako je Muhamed bio "najcasniji" covjek?

Da se razumijemo; ja ne izjednacujem muslimane sa Muhamedom. Ima casnih muslimana a ima i losih krscana. Samo brate, za proroka je muhamed propao stostruko, jer djela ga njegova isprljase do najnize razine.


Takve tvrdnje kao tvoje nemogu nigdje proci vec više od 1400 godina, a kamoli da doneseš kojekakvu "istinu".

Reci mi, koja od mojih tvrdnja u vezi Muhameda nije tocna??

- pedofilija?
- mnogostruki bludnicar?
- pljackas karavana?
- mnogostruki ubica u osvajackim ratovima?

Treba li jos spojnica o Muhamedovom zivotu?
Za mene je Muhamed jedna povijesna osoba, koja je gore navedenim metodama dosla do svjetovnog vodje bez skrupula a ne prorok jer su mu djela nevaljala. Dok se ti ne zelis pomiriti sa istinom, da je puno zla u zivotu ucinio i puno krvi prolio.

Secundus
10.11.2003., 13:50
novamama kaže:
:eek: :eek: :eek:

Muhamed najcasniji covjek????

Jedan koji je pljackao u velikom stilu karavane, ubijao, bludnicio sa mnostvom zena (vidi stranicu prije, koji krsi skoro sve bozje zapovijedi, te po 3 hadisa dokazano (hadisi stoje i nisu ukinuti) bludnicio sa curicom, ti nazivas casnim covjekom, najcasnijim na svijetu? Jedan koji je samo sebi radi nezasicene strasti uzeo si pravo, imati trostruko do cetverostruko vise zena nego ostali muslimani ("samo" 4 zene) i to jos u Kuranu kao Allahom dano napisao?? :eek:

Neznam kakvom moralnom vrijednosti ti ocjenjujes covjeka i zamisli kakva bi kazna takvog covjeka danas cekala, tj. koliko bi za ovo sve lezao u zatvoru.

Muhamedov smjer zivota je ocigledno bila ovozemaljska zabava, slava i kraljestvo. Da je zudio za Kraljevstvom nebeskim, ne bih ubijao, pljackao, bludnicio i trazio sebi slavu zemaljsku.

A Isusovo kraljevstvo nije bilo od ovoga svijeta; nije niti jedno ogavo djelo Muhameda prakticirao i time se pokazao dostojnim svog zadatka.

Sto je onda Isus bio, koji je zivio suprotno njemu ako je Muhamed bio "najcasniji" covjek?

Da se razumijemo; ja ne izjednacujem muslimane sa Muhamedom. Ima casnih muslimana a ima i losih krscana. Samo brate, za proroka je muhamed propao stostruko, jer djela ga njegova isprljase do najnize razine.

BRAVO!:top:
S.

El-Kalem
10.11.2003., 16:33
Novamama nazalost ne zna ni shta je blud. :)
Da Muhammed, s.a.w.s, je najcasniji covjek koji je ikad hodio zemaljskom kuglom. To je bio Boziji miljenik. Isa, a.s, ili Isus je takdoje imao istu misiju, i mi tog covjeka poshtujemo isto kao i posljednjeg Bozijeg Poslanika, Muhammeda, s.a.w.s,:) To shto iz tebe sije morznja nije nash problem:)

Secundus
10.11.2003., 17:22
El-Kalem kaže:
Novamama nazalost ne zna ni shta je blud. :)
Da Muhammed, s.a.w.s, je najcasniji covjek koji je ikad hodio zemaljskom kuglom. To je bio Boziji miljenik. Isa, a.s, ili Isus je takdoje imao istu misiju, i mi tog covjeka poshtujemo isto kao i posljednjeg Bozijeg Poslanika, Muhammeda, s.a.w.s,:) To shto iz tebe sije morznja nije nash problem:)

"Mrznja sije" iz nje, daj molim te "el-kamela" nemoj tako !
Da li si vidio tko sije mrznju ? Pogledaj malo kroz prozor, mislim Tv.prozor, tamo ces vidjeti tko sije mrznju u svijetu. Tvoji kamikaze teroristi= islamisti, u Izraelu, Iraku, Afganistanu i konacno i u prorokovoj zemlji S.A.

Tko je sijac mrznje? ISLAMISTI. Gdje nalaze potporu za svoju mrznju ? U KORANU. Sto bi trebali s njima uraditi ? Sve ih potjerati iza resetaka! Pa i tebe, ako ih budes branio!

Ma gdje si ti dosao siriti svoje lazi ?
Novamama isijava mrnju, a ti ljubav!

Lazljivce.

U tvom koranu svaka sura poziva na mrznju i ubojstva!
Dosta je kretenluka. Ako nemas argumenata, onda usuti!
A ovi zastitinici islamizma i antisemitizma, kao ovi moderatori ovdje, morali bi dobro preispitati svoje stavove i svoje djelovanje prije nego li pocnu dijeliti "packe".

U Europi je krscanska kultura, pa onda je ja branim od napada allahovih bedasti dzihadera, jer ne zelim, da se nase drustvo sukobi s toliko islamistickog zla !
Basta!:cool: :flop:
S.

Tiba
10.11.2003., 22:39
Oskudno je znanje onoga ko ga kupi na televiziji.

Tiba
10.11.2003., 22:46
Tek sad kužim odkud vama ovakva predodžba o islamu. Pa blago vama na vašem znanju. :D :D

Ja reko ovde dolaze ljudi koji noći i noći provode na kojekakvim knjigama,pomisli oni treže znanje, a oni zalupani TVom.:cry:
Jeli odmah ponesete i kokice i koje pivce da vam mozak razbistri. :E

Secundus
10.11.2003., 23:16
Tiba kaže:
Oskudno je znanje onoga ko ga kupi na televiziji.

Daleko oskudnije kod onoga, tko ga kupi u koranu. :flop:
S.

Secundus
10.11.2003., 23:20
Tiba kaže:
Tek sad kužim odkud vama ovakva predodžba o islamu. Pa blago vama na vašem znanju. :D :D

Ja reko ovde dolaze ljudi koji noći i noći provode na kojekakvim knjigama,pomisli oni treže znanje, a oni zalupani TVom.:cry:
Jeli odmah ponesete i kokice i koje pivce da vam mozak razbistri. :E

Nemate argumenata, pa onda u ad hominem napade.
Tja, i ja bih se pjenio da imam koran kao tzv. svetu knjigu i tzv. rijec boziju, koja ja puna zlocinackih dijela i nauke. Ne pomaze ti nista, ni Tv. ni citanje, jer kod vas ne postoji ucenost, osim indoktrinacije i zatucanosti. Nigdje ne vidjeh toliko neukih primitivaca, kao u islamu. Polupismeni i isprani mozgovi.
:B
S.

illegale
11.11.2003., 00:12
Muhamed je bio covjek vrlo sirokih pogleda na razne stvari.

Tiba
11.11.2003., 05:34
Nemate argumenata

:klap: vidim ko nema :D


Za svako vrijeđanje drugih samo ponižavaš sebe,zar ne znaš za tu mudrost. A ha, oprosti, takvo što nema na televiziji. Oni samo skupljaju Quoten.

Oprosti, ali ti moram kačiti za televiziju:D

Secundus
11.11.2003., 07:14
Ili se neznas sramiti, ili se cak i podsmijavas ispod cadora, kad te upiti dovedu u bezizlaznu situaciju, to necemo nikada saznati dzihaderko.

Ali, ono sto nam odmah postaje jasno, jest tvoja nekultiviranost i indoktrinacija. Ocito se vidi, da imas iskljucivo jedan izvor iz kojeg crpis svu svoju mudrost. Ti si obicni isprani mozak.

Onaj, tko nasjeda jednom sizofrenicaru, pedofilu, pljackasu zlocincu i malverzantu svih vrsta, toga ne treba zaliti.
Vi ste Antikristi, sljedbenici SATANASA, za kojega vas vjerski ucitelj, filozof , mistik i teolog Al-Ghazzali tvrdi, da je vas ucitelj monoteizma. Tu onda prestaje svaka diskusija. Tvoj koran poziva na mrznju i ubijanje i to je najpervertiraniji tekst krivotvorene Biblije i Gnoze. Waraka, sin Naufalov je ucio mohammeda njegove perverzije, a sam je bio gnosticki krscanin.
To stoji u vasim tzv. svetim knjiama: Hadditu!

Tesko se boriti protiv takvih argumenata, jer su kontradikcija u sebi i nauka protiv istinskog i pravog BOGA. Tvoj allah je pustinjski demon, a to su povijesne cinjenice, koje su neoborive.
Ne postoji tako sizofrenicna knjiga kao koran, a da bi se zvala objava Bozija.

Ako citas N.Zavjet, tek onda dobivas utisak o stvarnoj i ispravnoj vjeri i religiji, jer naucava Ljubav, pa cak i prema neprijateljima. Tvoj koran siri mrznju, sto mozemo vidjeti na djelu tvojih kamikaze dzihadera, koji ubijaju nevine ljude i pozivaju se na koran. Sve u ime allaha. U NZ-neces naci nigdje poziv na ubijanje i maltretiranje kao u koranu, i tu je evidentna razlika! To su cinjenice.
Ljubav je trumpf, a ne zlocin, laz i takija!
S.:flop:

livadi©
11.11.2003., 09:25
damir ::

Aisha se u islamskoj istoriji definitivno ne pojavljuje kao zena koja je imala ikakvih trauma iz djetinjstva.

livadic ::

je ... :rolleyes: ... !!!

:D

a to je ustanovio ... :D ... visoki konzilij ... :cool:

... islamskih medicinskih experata ... :B ... !!!

;)

kako je ovo djetinjasto ... :o ... !!!

:D

;)

jurislav
11.11.2003., 17:11
:lol:

dolma
11.11.2003., 18:33
"Ako citas N.Zavjet, tek onda dobivas utisak o stvarnoj i ispravnoj vjeri i religiji, jer naucava Ljubav, pa cak i prema neprijateljima. "

Mozda, ali to kod tebe ne pali.

novamama
13.11.2003., 16:46
nemate argumenata

odgovor:
vidim ko nema


Za svako vrijeđanje drugih samo ponižavaš sebe,zar ne znaš za tu mudrost. A ha, oprosti, takvo što nema na televiziji. Oni samo skupljaju Quoten.

O cemu ti pricas? Nitko ovdje Muhameda ne vrijedja nego pricamo o njegovom "porodicnom" zivotu te pljackarsko/ratnim stazu.

Jeli pod mudrost isto spada preskociti Muhamedovu pedofiliju, mnogostruki blud, pljacku i ubijanje? Za ta Muhamedova djela je se znalo i prije televizije, samo za tebe su to cinovi kreposti kako izgleda!

illegale
13.11.2003., 17:34
novamama kaže:
O cemu ti pricas? Nitko ovdje Muhameda ne vrijedja nego pricamo o njegovom "porodicnom" zivotu te pljackarsko/ratnim stazu.

Jeli pod mudrost isto spada preskociti Muhamedovu pedofiliju, mnogostruki blud, pljacku i ubijanje? Za ta Muhamedova djela je se znalo i prije televizije, samo za tebe su to cinovi kreposti kako izgleda! Sto je lose u tome sto je Muhamed usrecio tu djeovjcicu? Siguran sam da bi svaka mama pristala na tako nesto, kao i svaka djevojcica. Ipak je Muhamed bio velika legenda. Veliki ratnik. Veliki filozof. Veliki politicar. Veliki jebac. I najveca povjesna licnost. Eto, cak ni ne spominjem upitne stvari poput bozjeg poslanistva na zemlji.

I zato, pitam ja tebe nm, sta je tu lose? A?

Tiba
14.11.2003., 11:19
Naravno da vrijeđate, neka vam na vašoj duši.

Tumačite stvari na način neprijatelja.
Te stvari nisu takve, niti je to Posljednji poslanik Muhammed s.a.v.s. bio.

I ako su se stvari odvijale drugačije nego uobičajno za ovo sadašnje vrijeme, makar za europu, onda ga to ne čini lošim.
To čini samo da nisi svijesna i drugih činjenica, koje su važan dio te vežu jedne i druge. Mudrost u tome je bitna stvar, a kroz mudrost niko ne pati.

Za taj mnogostruki blud si stvarno nisi svijesna iskušenja u koje si upala. Da znaš njegovo časno ponašanje i odvijanje stvari u njegovom životu vidjela bi da takvog časnog muškarca nećeš naći.

Muhammed s.a.w.s. sigurno nije ničiju imovinu prisvajao sebi radi svojih prohtijeva.

Što se tiče ubijanja, malo više pročitaj o njegovom životu, da bi shvatila kako je izgledao njegov rad na bojnom polju te kako su bojna polja tad izgleda, koje je naredbe i zabrane dobijao od Svemogućeg.


Uostalom, kako mogu primjetiti ti nečitaš postove kako treba, pa ako tako čitaš islamske knjige onda mnogo toga ne skužiš.
Nije napad na tvoju inteligenciju, već tako primjećujem. Bez uvrede.

Idalje vas upozoravam, ne ponašajte se kao neprijatelji, jer ste neprijatelji sebi.

novamama
15.11.2003., 08:25
Muhammed s.a.w.s. sigurno nije niciju imovinu prisvajao sebi radi svojih prohtijeva.

Nego radi cega je pljackao karavane? Nije li mozda bio kleptoman? :D

I ako su se stvari odvijale drugacije nego uobicajno za ovo sadašnje vrijeme, makar za europu, onda ga to ne cini lošim.

Hoces reci da je pedofilija tada izgleda bila normalna (a nije), hoces reci da je opravdano da on ima dvaestak zena a vi "samo" po 4, hoces reci bilo jer fer ubijati ljude u osvajackom ratu, jer je bio nezasiti vladar zedan zemaljske slave, a nije zudio za onim, sto je Isus propagirao?

A o plagiranju i laganju o Bibliji vide posebne topice.

Oprosti, ali dobar covjek on nije bio. Nemogu dusu ogrijesit i pohvaliti jednog zlocinca.

illegale
15.11.2003., 14:20
novamama, molio bih te da komentiras moj stav prema muhamedu. Smatram da je taj stav prilicno istinit i objasnjava istovremeno neke stvari koje ti smatras necasnima, a omogucuju muhamedu da ostane castana covjek.

Ili ti je to prevelik zahtjev za tvoj ograniceni mentalni koncept? Ako je tako, uzmi gljivu :).

jurislav
15.11.2003., 18:22
illegale kaže:
Sto je lose u tome sto je Muhamed usrecio tu djeovjcicu? Siguran sam da bi svaka mama pristala na tako nesto, kao i svaka djevojcica. Ipak je Muhamed bio velika legenda. Veliki ratnik. Veliki filozof. Veliki politicar. Veliki jebac. I najveca povjesna licnost. Eto, cak ni ne spominjem upitne stvari poput bozjeg poslanistva na zemlji.

I zato, pitam ja tebe nm, sta je tu lose? A?

Možda i jeste bio nešto od toga, ali posljednji poslanik sigurno nije bio.:flop:

Minatallah
15.11.2003., 21:15
:eek: :eek: :eek:
Vidi Jure bisera, sta on zna sve. Ti sad ko veliki momak:D

Krkan
16.11.2003., 10:20
Minatallah kaže:
:eek: :eek: :eek:
Vidi Jure bisera, sta on zna sve. Ti sad ko veliki momak:D
vidi nje...zlato malo.
nist ne zna.
ko mala cura:)

jurislav
16.11.2003., 15:00
Minatallah kaže:
:eek: :eek: :eek:
Vidi Jure bisera, sta on zna sve. Ti sad ko veliki momak:D

pa čuj, dovoljno sam velik da se više ne igram s medom. :)

u prolazu
20.11.2003., 14:35
Ova tema je zapravo vrlo, vrlo zlonamjerna.
Inače i Kuran i Biblija vrve onim što se danas naziva pedofilijom, na koncu Djevica Marija je imala samo 14 godina kada je rodila Isusa. Ako sam bog može izabrati tako mladu djevojku da mu rodi sina, nevidim razloga da Muhamed postupa drugačije.
Tada su očito vladale drugačije norme ponašanja i drugačiji moral, te ono što je onda bilo moralno i dobro nemora nužno biti danas! Isto je i obrnuto!
Inače Bibliju, Kuran i sve ostale knjige treba čitati u kontekstu vremena u kojem su se događaji odvijali! Muhamedov brak sa Ajshom uopče nije sporan iz jednostavnog razloga što je to u tom vremenu bilo nešto savršeno normalno!!

P.S. oni koji pokušavaju dokazati da postoji razlika između 9 i 14 godina bi se trebali zapitati: gdje je granica?...i zašto misle da je ženidba 70-togodišnjaka sa 14-to godišnjakinjom imalo moralno opravdanija od ženidbe istog sa 9-togodišnjakinjom??? ( gledano sa današnje točke gledišta )

novamama
20.11.2003., 15:10
P.S. oni koji pokušavaju dokazati da postoji razlika izmedu 9 i 14 godina bi se trebali zapitati: gdje je granica?...i

tebi u prolazu isto nije jasna razlika izmedju curice i cure.

Curica ima 9 godina a cura 14. Pet godina su kod jedne djevojcice itekako razlika naspram jednoj od 14.
Osim toga, Ajsha je se zarucila sa 6 godina sa Muhamedom, dakle jos tu ima 8 godina razlike naspram Mariji koja je bila zarucena covjekom, sa kojim nikada nije imala bracni odnos.

U Zidova je bilo obicaj cure zarucivati sa stecanjem zrelosti, sa oko 14 godina, u Marijino vrijeme.

Ali Muhamed je izgleda preferirao nezrelu curicu kao i Jackson kako danas citam voli nezrele deckice te ga traze. I tko je onda zlonamjeran? Pedofilni Muhamed ili ja sto pisem o tome?

u prolazu
20.11.2003., 15:59
novamama kaže:
tebi u prolazu isto nije jasna razlika izmedju curice i cure.

Curica ima 9 godina a cura 14. Pet godina su kod jedne djevojcice itekako razlika naspram jednoj od 14.
Osim toga, Ajsha je se zarucila sa 6 godina sa Muhamedom, dakle jos tu ima 8 godina razlike naspram Mariji koja je bila zarucena covjekom, sa kojim nikada nije imala bracni odnos.

U Zidova je bilo obicaj cure zarucivati sa stecanjem zrelosti, sa oko 14 godina, u Marijino vrijeme.

Ali Muhamed je izgleda preferirao nezrelu curicu kao i Jackson kako danas citam voli nezrele deckice te ga traze. I tko je onda zlonamjeran? Pedofilni Muhamed ili ja sto pisem o tome?
hmmmmm...ako sam te dobro shvatio ti tvrdiš da je ženidba čovjeka od 70 godina i cure od 14 jedno sasvim normalno i moralno...štaviše poželjno djelo??? ( jel valjda bog zna najbolje koga treba izabrati da mu rodi djete )

illegale
21.11.2003., 00:51
novamama, ides mi na tukija. Toliko licemjernog ponasanja naci na jednom threadu je uistinu zalosno. Mislim, tvrditi za VELIKOG Muhameda da je bio zlocinac, a nemati obraza uci u debatu!

Ne zelis uci u razgovor jer znas da bi tada tvoje licemjerno ponasanje jos vise doslo do izrazaja! A kao pravi farizej, nisi spremna na Istinu, vec na osnovu neke netrpeljivosti zelis ljude uvjeriti u tako necasnu tvrdnju!

Srami se. I da odmah pitam postovani narod, zasto se uocpe upustate u debatu sa novommamom kad su joj namjere ocito zle prirode. Bez zelje za Istinom. Vec cisto blacenje i banaliziranje ovog velikoga proroka!

Puj, puj :flop:

PS. Sto je lose u tome kad netko voli djecu? Odgovori mi novamama! I jel uopce volis djecu?

novamama
22.11.2003., 13:12
PS. Sto je lose u tome kad netko voli djecu? Odgovori mi novamama! I jel uopce volis djecu?

"Voliti" djecu kao Muhamed i Jackson je pedofilija.

A voliti djecu normalnim umom jedne majke i svih ostalih normalnih (tj. nepedofila) je ona ljubav koju djeca trebaju.


I sad ti illegale vidi sto je legalno a sto ilegalno :rolleyes: :p :B


hmmmmm...ako sam te dobro shvatio ti tvrdiš da je ženidba čovjeka od 70 godina i cure od 14 jedno sasvim normalno i moralno...štaviše poželjno djelo??? ( jel valjda bog zna najbolje koga treba izabrati da mu rodi djete )

Ne, brkas ti ovdje nesto. Nikad Marija nije bila udata, nego zarucena. Znas, Ajsha je vec bila sa 6 godina zarucena, a Muhamed jos nije mogao pricekati ni dok "ocupavi" :eek

Marija se nije udala sa 14. Jedino ako zarucnik znaci muz. U Zidova je bio obicaj sa samo jednom curom (a ne 20 curica i cura kao Muhamed) se zaruciti, kada ima oko 14 godina. Zato se predpostavlja da je i Marija bila tada zarucena.

Ti prolaznice izgleda da jos nisi uocio razliku jedne curice 2./3. razreda tipa Ajsha uz jos petnaestak hanuma na redaljci i jedne koja je prosla pubertet, tj. zrelu djevojku.
A takav "porodicni" zivot kao Muhamedov je za vas sasvim o.k..

:eek: :eek: :eek:

ravana
22.11.2003., 13:42
novamama kaže:

A takav "porodicni" zivot kao Muhamedov je za vas sasvim o.k..


Da OK! Idealno. :top: :cool:
Ah to su bila vremena. Sto se nisam tad rodio.
:(

novamama
22.11.2003., 15:36
Da OK! Idealno.
Ah to su bila vremena. Sto se nisam tad rodio.

Onda napisi jos kojesta pored "ponosni homofob" (pedofilcina i ostalo).

P.S. Pazi da ti ne dodje inspekcija u kucu na pretragu racunala, disketa i CD-a.

Sto ti mislis ravana sto je gore biti? Pedofil ili homoseksualac?
:rolleyes:

ravana
22.11.2003., 18:05
novamama kaže:
Onda napisi jos kojesta pored "ponosni homofob" (pedofilcina i ostalo).

P.S. Pazi da ti ne dodje inspekcija u kucu na pretragu racunala, disketa i CD-a.

Sto ti mislis ravana sto je gore biti? Pedofil ili homoseksualac?
:rolleyes:
:rolleyes:
Daj curo odi na neku masazu, istrci se, odi plivat. Izmlati neku fotelju il zakolji jastuk ( ;) - R. (crvenolinijski) :D )

al da odgovorim - homoseksualac :B

illegale
23.11.2003., 04:21
Novamama! Kako te nije sram? Izvadila si iz konteksta samo irelevantan dio i mislis da ces se moci jeftino izvuci? Zaboravljas da raspravljas na otvorenom forumu gdje tvoji priprosti trikovi nemaju prodju. Ili udji u rapsravu kako treba, ili je uopce ne zapocinji. S obzirom da ocito nisi kompetentna. U drugom slucaju, slusaj mudrije i ne isfuravaj teme s kojima nisi spremna da se bakces. :flop:

Damir
23.11.2003., 04:52
novamama kaže:
A voliti djecu normalnim umom jedne majke i svih ostalih normalnih (tj. nepedofila) je ona ljubav koju djeca trebaju.

:lol:

Ma, ljudi, pustite je. :D

Vidite da je zena krscanski fanatik (kako se to kaze KRSCANIST, ono kao ISLAMIST). :D

Pa ona vise i ne voli srcem kao prava majka i krscanka, nego umom. Pogledajte gore u citat. :D

novamama
23.11.2003., 19:30
Vidite da je zena krscanski fanatik (kako se to kaze KRSCANIST, ono kao ISLAMIST).


Krcanist ne postoji, postoje samo ISLAMISTI. A da oni doista postoje, mozes viditi svakodnevno na TV-u.

Jer, samo one najokorjele Islamistes Allah nagradjuje kada se zbombaju medju neduzne u autobusima, punim ulicama itd.. i tako oni zure u super-puff medju 70 djevica koje nitko nije taknuo. Koliko bolestan mora jedan um biti da takvo nesto izjavi!! Malo mu bilo sto je bio pedofil.


Pa ona vise i ne voli srcem kao prava majka i krscanka, nego umom. Pogledajte gore u citat.


Cuj, damire, sigurno je i Muhamed volio Ajshu od srca; ipak je ona bila najmladja od njegovih zena i zato mu najsladja.

No htjela sam posebno ukazati na bolesni i zdravi um covjeka.

Ima umobolnih poput pedofila a ima i hvala Bogu najvise onih zdravog uma, koji curicu od 9 godina ne gledaju pozudom i dignute one stvari. Jel sad kopcas Mr. dipl. arapluk Damire? 99,9 % ljudi curice gledaju suprotno Muhamedu, sa ljubavi bez one stvari medju nogama. Kontas?

Ti nikada neces moci shvatiti ljubav jedne majke niti o njoj pricati i zato mi ne zbori o tome jer dobro znam sto znaci biti majka i koja zrtva, ljubav i samoodricanje to jest. Kada zena postane majkom, sebe stavlja na drugo mjesto u zivotu, a na prvo naravno dijete.


Evo za tebe jedna zidovska:

"Bog nije mogao svukuda biti pa je stvorio majke"

A da dodam;
Djava nije mogao svukuda biti pa je pojedine ljude zaveo u ogavu sklonost i cin pedofilije.

illegale
23.11.2003., 21:56
novamama! Sto je to lose Muhamed napravio? To sto je ozenio 9-godisnjakinju? Sto je tu lose? Odgovori, ako ne zelis da goris vjecno u paklu. Jer ako to nisi u stanju napraviti, onda je jasno da ti pravicnost i poniznost prema Bogu puno manje mila od mrznje koju siris svojim prljavim podmetanjem!

A za takve ljude je :E. Na kusnji si? E, pa noramlno je da si na kusnji! Jer zivot je kusnja! Na tebi je izbor! Da budes casna, ili slaba osoba, bezboznica. Ona koja i druge zeli nabrijati na mrznju i zlo. Grijesnice :flop:

dolma
23.11.2003., 22:28
Pitam se da li je iko procitao Adurin post s pocetka topica. Svi nesto pricate, konstatujete i trkate se u znanju a niko ni rijeci o Adurinom postu (osim Damira). Zasto niko ne pokusa da ospori onih desetak tacaka.
S druge strane, ako razmislimo malo svojom glavom trebamo se upitati zasto nisu neprijatelji Muhameda a.s. onog vremena iskoristili taj argumenat da ga obore. Pa svi znamo da su trazili i izmisljali razne nacine da dokazu da on nije Bozji poslanik. To bi im bas lijepo odgovaralo. Strok je prvi o ovome pisao.
Govorili su da je pjesnik, da je lud, da kroz njega govori satana i sta ti ja znam , ali pedofil- nikad. Nije li malo cudno?

Belinski
24.11.2003., 22:50
Da kazem: novamama, da bi utvrdila da li je neko pedofil ili sekusalno nastran nije ti potrebno njegovo fizicko prisustvo ili neka knjizica iz koje tako nesto proizilazi, dovoljno je da zakljucujes iz njegovog vanjskog zivota na njegov unutransnji i njegov seksualni zivot. Psihoanaliza polazi od toga da je seksualno nastran covjek bezuslovno i znaci stoprocentno jedan histerican covjek.

Sto se tice Muhameda zakljucujuci iz njegovog vanjskog na unutrasnji zivot moze se reci, da je bio normalan; a sto se tice toga odnosa sa tom djevojcom mislim da je to blud, ali ne i pedofilija.

Sasvim nesto drugacije se moze reci o nekim ucesnicima foruma: ja sam vec rekao Secundosu da je on sexualno nastran. To sam ustanovio nakon duzega promatranja njegove histericne licnosti. Njegove abnormalne sexualne naklonosti pokusava da histericnim protjerivanjem, znaci stalnim prekomjernim reakcijama, skine sa "dnevnog reda" iz njegovog stvarnog zivota tj. time bjezi od stvarnosti.
Druga je stvar da on pokusava neke neuke ljude da ubjedi o svojoj duhovnoj nadmocnosti, posebno koristenjem nekih stranih rijeci i izraza,najcesce synonima, za koje se inace vec pri pocetku studentskog skolovanja ukazuje da su suvisne i besmislene, tj. njihovo koristenje se smatra kao hvalisanje i laicko baratanje rijecima. K tome je jos zu istaci, da on cesto koristi rijeci, koje uopste nemaju onaj smisao u kojem ih on upotrebljava, tj imaju potpuno drugo znacenje, recimo- "aberratio ictus" cisti pravni terminus tehnicus . On ga je medjutim upotrijebio u nekom samo njemu poznatom smislu, a sve sa ciljom dokazivanja svoje vjestine pred publikom, koja je tako svojetvena psihoneuroticarima.


Meni je tebe nekako zao. Ti jednostavno zagadjujes okolinu oko sebe, svoju porodicu, koja sigurno ne moze to da trpi, svoje prijatalje, itd. Trazi izlaz iz svoje situacije prije nego sasvim propadnes i budes potpuno izolovana od "normaloga svijeta".

novamama
25.11.2003., 09:10
Sto se tice Muhameda zakljucujuci iz njegovog vanjskog na unutrasnji zivot moze se reci, da je bio normalan; a sto se tice toga odnosa sa tom djevojcom mislim da je to blud, ali ne i pedofilija.

Ne nije bio. Endogena psihoza, pjena na usta, padavica, mnogostruki blud (20 zena), seksanje curice, pljacke karavana, mnogostruko ubijanje u ratu itd. itd. nije bas normalna ni zdrava karijera a niti sjajna jednog covjeka. A takav ne moze biti prorok, ma koliko god ti analiziro, Isus je jasno rekao svoje o stvarima kakve je Muhamed cinio.


Meni je tebe nekako zao. Ti jednostavno zagadjujes okolinu oko sebe, svoju porodicu, koja sigurno ne moze to da trpi, svoje prijatalje, itd. Trazi izlaz iz svoje situacije prije nego sasvim propadnes i budes potpuno izolovana od "normaloga
svijeta".

Jalov je tvoj pokusaj skrenuti sa pedofilije Muhameda i govoriti o naime mene "koja zagadjujem" itd.

U nedostatku konstruktivnih priloga na temu ides van teme blatiti sudionike, koji nisu tvoga misljenja (Secundus, mene). Umjesto da shvatis, kako je oskvrnuce jedne devetogodisnje curice najveci zlocin, koji se nad djeteteom i djecijom neokaljanom dushom moze uciniti, ti stovise cak i odbijas to zvati pedofilijom nego samo bludom. Iz toga proizlazi, da omalovazas zlocin pedofilije (slicno onima koji negiraju Ausschwitz tj. Ausschwitz-Lüge, a to vjerojatno cinis zbog toga jer mozda i sam imas sklonosti pedofilije u sebi.

Zato se pazi jer policija posebno ostro i temeljito ide kroz net protiv prijatelja pedofilije i onih koji se time bave i mijenjaju material i cine cak to, da ne bi i kod tebe naisli na sumnjiv material. Zato si Muhameda ne uzimaj kao uzor jer on bi danas davno bio iza debelih resetaka u "death row-u".

Intencija ovog topica jest bilo osvjetljenje Muhamedovog zivota, ovdje osobito njegove pedofilne sklonosti (imaju tri hadisa, neukinuta hadisa, o tome koji svjedoce). Zato kao prorok takav necastan covjek koji oskvrnjuje curicu ne dolazi u obzir. A uz to, kao mnogobludnicar, ubica i pljackas naravno jos vise prikazuje Isusov opis o laznim prorocima, jer djela ga dobro uprljashe i otkrishe.

Belinski
25.11.2003., 11:32
Moram priznati da sam se nasmijao na tvoj post. Sve te silne besmislene prijetnje. Du hast hysterische Verdrängugen deines sexuellen Lebens auf diesem Forum. Das ist dein Problem.

Ti budi sigurna da policija ide protiv uvreda i klevetanja. A, ti si ustvari dala dovoljno povoda da se podnese krivcna prijava protiv tebe. Sto se mojih rijeci tice, iza njih ne stojim samo ja, nego puno jaci od mene.
"Prijatelj pedofilije" ja nisam, a nisi imala ni razloga da zakljucih iz mojih rijeci da je teko nesto kod mene moguce. Osim toga to nema nista sa nekim krivicnim djelom. Ali ukoliko neosnovano prijetis nekome sa krivicnom prijavom u Njemackoj, mozes biti zbog uvrede ili klevete krivicno gonjena.

Tvoje rijeci nisu nicim utemeljene osim tvojim histericnim uvredama i preuvelicavanjima. Endogena psihoza kod covjeka sa najvecim Tatendrang svih vremena?!
Znas ti kako funkcionise potencija kod muskarca? Jesi li ti svjesna da su pedofili muskraci, koji su nesposobni za normalan odnos sa zenema, znaci prakticno bez prave potencije? Da su to sve zivotni gubitnici?
Pa, kako mozes Muhameda u sve to da uklopis.
Osim toga su Muhamed, Ceasar, Makedonski, Napoleon bili epilepticari, sto dovoljno ukazuje da elpilepsija ne tangira ucinak, nego ga prije u neki drugi oblik energije pretvara.

Nemam namjeru da branim Muhameda, ustvari ja sam bas u "religiji" jak, ali mislim da ti ustvari nisi toliko ni zainteresovana time, nego da ti to sluzi da bi jednostavno skrenula iz svoga privatnoga zivota i da ti to pruza izvjesno zadovoljstvo.

Ako nisi sposobna da normalno komuniciras sa ljudima, mislim bez nekih besmislenih prijetnji, nekih uvreda, izvikivanja ili tome slicno, moras nesto preduzeti na svome licnom planu, a to je jedan dosadan i dug proces, ja ti zelim puno srece pri tome.

novamama
25.11.2003., 12:18
Cuj Belinski, nigdje ja tebi nisam prijetila. Jedino sam ti rekla da je policija veoma aktivna trazeci po netu pedofile i prijatelje istih, a to i ja i ti znamo, sto nije nikakva tajna. Malo malo pa pronadju "Kinderschänder-Ring". To znas i sam, i znas da ih najlakse pohvacaju preko neta. Ako je to za tebe prijetnja a ne cincjenica o kojoj cesto citas u novinama i vidis na TV-u onda servus. Ne pada mi na pamet nekome nesto prijavljivati niti imam mogucnosti niti me zanima tvoje pravdanje pedofila jer to samo govori o tvom karakteru i mogucnosti sklonosti istoj, ali meni ne trebas predbacivati neke psihicke poremecaje ako kritiziram pedofiliju te da sasvim propadnem i budem "izolovana" od normalnog svijeta. Ako sam "izolovana" od prijatelja pedofila, onda mi je to na cast.

Ti jednostavno zagadjujes okolinu oko sebe, svoju porodicu, koja sigurno ne moze to da trpi, svoje prijatalje, itd. Trazi izlaz iz svoje situacije prije nego sasvim propadnes i budes potpuno izolovana od "normaloga svijeta".

Otkud tebi pravo klevetati i lagati da zagadjujem svoju porodicu, koja me ne trpi, prijatelje itd.? Otkud ti to? Samo zato sto osudjujem pedofiliju?? Svasta!
Sretno sam udata zena, majka jednog prelijepog sincica kojeg volim nadasve a prijatelja imama dovoljno sa kojima odrzajem prijateljstvo jos iz skolskih dana.


Ja mislim da zagadjuju oni svijet, koji pedofiliju smatraju obicnim bludom kao ti. Kao i nacisti, koji negiraju Ausschwitz i svijesno omalovazavaju zlocin.

Jer djecija dusha se ne moze oporaviti nakon oskvrnuca tj. pedofilije, zauvijek ostaje iznakazena i ubijena.

Ti zlocin pedofilije smatras bludom, to je kao da muz ode
varati zenu, sto takodjer nije u redu. Dakle, svjesno izvrces strahoviti zlocin oskvrnjuca djeteta sa obicnim bludom. I to je ljaga tvoga karaktera, ne mog. I radi toga se radije lijeci jer ti nije zdravo tako misliti. Nemoj to na glas medju rajom govoriti, dobit ces odmah stembilj i gledat ce te nakrivo.

Ne, ja nisam histericna. Nego vidim kako jalovo pokushavas, histericno etiketirajuci mene i Secundusa da patimo od nekih seksualnih poremecaja jer seks sa devetogodisnjom curicom smatramo pedofilijom.

Gadis mi se kad i preko oskvrnutih dusha i tijela curica mozes gaziti. Fuj, ocajno.

Belinski
25.11.2003., 12:31
Cujes, nova, prijetnja ne zavisi od izgovorenih nego od shvacenih rjeci. Tvoje rijeci sam ,obzirom na odnos izmedju nas dvoje shvatio kao prijetnju policijom. Mislim, da si je ti tako upravo i izgovorila u tome smislu. Svi tvoji postovi su bijedni, i nemoguce ih je cuti u svakodnevnom razgovoru. Tvoje pretpostavke su smijesne, i nemam namjeru da se pravdam pred tobom ni u kome slucaju.

Histericna jesi, i ti to dobro znas. Pa, dovoljno je da procitas kako se obracas sagovornicima.

Uostalom, tebi je potrebna sturcna pomoc i njega, tako da se nezanosim da ce moje rijeci na tebe djelovati.

novamama
25.11.2003., 12:37
Cujes, nova, prijetnja ne zavisi od izgovorenih nego od shvacenih rjeci.

Reci mi, jesi li ikada cuo za shicofreniju? Tj. onih, koji se osjecaju progonjenima, kojima se prijeti, a to nije tako jer si to umisljaju, pogresno shvacaju??

E onda znas u cemu je kod tebe problem.

Evo samo za tebe Belinski, dokazi o Muhamedovoj pedofiliji.Muhammed the Pedophile

Comment: When Muhammed was about 50 years old he had dreams of marrying a child, Aisha, who was only about 4-5 years old. How do we know this? Muhammed lived about 570 A.D. to 632 A.D., he became 62 years old. Hadith tells us that when he first slept with Aisha she was only nine years old, and that she then remained with him for the last nine years of his life. 62-9=53, so Muhammed was 53 years old when he first slept with the 9-year old child Aisha, who played with dolls... When he dreamed of marrying her she was six years old, or younger, so Muhammed was about 50 years old then. Why would a 50-year old man want a young child?

"...[T]he Prophet (Muhammed) said to her (Aisha), 'You have been shown to me twice in my dream. I saw you pictured on a piece of silk and someone said (to me). 'This is your wife.' When I uncovered the picture, I saw that it was yours. I said, 'If this is from Allah, it will be done.'"
(Hadith, Sahih Bukhari 5:58:235)

"[T]he Prophet (Muhammed) married her (Aisha) when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death)."
(Hadith, Sahih Bukhari 7:62:64)

"Narrated 'Aisha: 'I used to wash the traces of Janaba (semen) from the clothes of the Prophet (Muhammed) and he used to go for prayers while traces of water were still on it (water spots were still visible).'"
(Hadith, Sahih Bukhari 1:4:229)

Comment: This hadith shows that, in contrast to what some people claim, the relationship between the old man Muhammed and young Aisha was more than the "father-daughter" kind.

"Narrated 'Aisha: I used to play with the dolls in the presence of the Prophet (Muhammed), and my girl friends also used to play with me. When Allah's Apostle used to enter they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me."
(Hadith: Volume 8, Book 73, Number 151)

Comment: I'm not sure what the word "enter" refers to here...

"Narrated Jabir bin 'Abdullah: When I got married, Allah's Apostle (Muhammed) said to me, 'What type of lady have you married?' I replied, 'I have married a matron'. He said, 'Why, don't you have a liking for the young virgins and for fondling them?' Jabir also said: Allah's Apostle said, 'Why didn't you marry a young girl so that you might play with her and she with you?'"
(Volume 7, Book 62, Number 17)

Comment: Muhammed obviously prefered girls so young that they were still playing, i.e. he prefered children, and he seemed surprised that his friend Jabir bin 'Abdullah didn't.

ravana
25.11.2003., 12:37
Belinski kaže:
Sto se mojih rijeci tice, iza njih ne stojim samo ja, nego puno jaci od mene.

Filipovic ?

Belinski
25.11.2003., 12:52
novamamac,

nisam bas uvjeren da si zensko ...Zasto si tako trijumfalan, zasto koristis to sto iznosis kao neku licnu pobjedu?!

Imas li ti mandat za to?

Koliko te placaju ili sta je nagrada za tvoje pisanje?

Koliko vidim, najvise se radujes da drugoga postidis i osramotis; upravo ono sto se smatra neljudski i nisko.

Isus nije tvoj Bog, to treba da znas, Isus je rekao voli svoga neprijatelja i voli svakoga, a ne siri mrznju medju ljudima. Ustvari ta mrznja protiv svih je tvoja unutrasnja mrznja protiv samoga sebe.

Pomozi sam sebi, dok jos imas vremena.

novamama
25.11.2003., 21:03
Belinski,

kada zavrsis bjesniti uzmi malo vecu krpu pa obrisi pjenu sa usta. Procitaj jos jednom topic i konstruktivno prinesi nesto raspravi ako si u stanju. A tvoje predpostavke, da sam sada cak i musko, uz ostale tvoje glupave predpostavke i shicofrenicne napade da te cak progonim necu ti zamjeriti jer imas problem sa samim sobom.

EOD

danaye
26.11.2003., 01:24
Ajde sad malo be :cool: .
Tema je takva kakva je- zamolio bih ostat na njoj-a eventualne osobne razmirice riješite preko pm-a.

ravana
26.11.2003., 07:19
Ma sta pm-a - : box : , da se i mi malo zabavimo :angeleye:

Belinski
26.11.2003., 10:55
Mislim da su moderatori propustima, posebno dozvoljavanjem vrijedjanja, koristenjem augmentativa kao argumentacije od strane nekih ucesnika foruma, a sa stvarnim ciljem uvrede ostalih neistomisljenika ili drugih forumasa, doprinjeli "situaciji" na topicu.
Sto se tice mojih postova one se zasnivaju na cinjenicama, a ne na sopstvenim presudama o necijoj vrijednosti, i kao takve se mogu i dokazati naucnim putem, dok su njegovi postovi najobicnje otkrivanje sopstvene duse i sopstvenoga karaktera, i kao takvi trebali bi biti zabranjeni a on baniran.

Moram reci da sam poslije iznosenja moje spoznaje, a ne pretpostavke, kako ti to nazivas, pogledao na Zenskom kutku, da li je "novamama" imala i jedan topic, na sto sam ustanovio, sta sam ustanovio, znaci "ona nije zensko".

Tvoj konstrutivni dijalog je jedna konstrukcija izmdju licne histerije , besmislene argumentacije i brojnih uvreda, tako da ne bih "razvodnjavao" tako suptilnu i duboku temu. Ti si sam sebi najblizi i kao takav dovoljan.

To je ono sto se naziva natürliche Verspieltheit.

Kao i sve ono sto meni prebacuje, a sto nikad nije mogao naci osnova u mojim rijecima, je plod jedne urodjene ljudske, ustvari iskljucivo muske mane, cije je krajni cilj histerija, psihoneuroza, sizofrenija ili neki drugi oblik dusevne bolesti.

Interesantno je da mu nedostaje i najmanji uvid u svoj sopstveni duh, sto je bas i predstadijum svake teske dusevne bolesti.


Mislim da su i prijetnje koje su meni upucene, a ticu se neke policije, od koje bih ja nakon citanja njegovog posta, prema njegovom misljenju, trebao imati straha, potuno i za svakoga neutralnoga citaoca shvatljive, i jedino u tom smjeru tumacljive.

Moze se sa na sigurnost dodirujucom vjerovatnocom reci, da su lazna novamama i Sekunda jedna te ista licnost. U svakom slucaju jedna licnost kao novamama treba vise likova da bi smirila svoju histeriju.

novamama
27.11.2003., 12:55
Moram reci da sam poslije iznosenja moje spoznaje, a ne pretpostavke, kako ti to nazivas, pogledao na Zenskom kutku, da li je "novamama" imala i jedan topic, na sto sam ustanovio, sta sam ustanovio, znaci "ona nije zensko".

Hahahah, pa ti si puko ko tikva kada sretne beton :D

Nisam pisala na zenskom kutku, dakle nisam zensko.
Ergo: svaka forumashica koja nije pisala na zenskom kutku je mushkic. Vidish koliko je sati kod tebe i koliko se umarash sa mnom i trazish me svukud??? Uostalom, niti na jednom drugom podforumu nisam pisala, osim vjere. Provjeri.


Moze se sa na sigurnost dodirujucom vjerovatnocom reci, da su lazna novamama i Sekunda jedna te ista licnost. U svakom slucaju jedna licnost kao novamama treba vise likova da bi smirila svoju histeriju.

Hahaha, ne samo da si shicofrenican jer te naime progonim (a ti mene svukud po forum.hr trazis) nego i paranoidan si, misleci da je Sekundus i ja jedna osoba. Ne, mi nismo jedna osoba podjeljena u dva nicka. Samo tvoj mozak jest to. Neka ti Blaise ili danaye dokazu, jer imaju mogucnost, viditi odakle su nasi IP-ovi. Secundus zivi u Austriji, a ja u susjednoj drzavi. Danaye potvrdi to molimte kada imas vremena pogledati IP-ove nasem Belinskiju jer svracas na ovaj topic.

Belinski, za takve kao tebe postoji idealan podforum. Luda Kuca. Tamo ces se osjecati ugodno i nitko ti nista nece ni zamjeriti niti se tvoji ispadi tamo nece smatrati skretanjem teme.

Eh, svastha ti napada na mene nalajati i nalagat, samo zato sto je Muhamed pedofil.

Blaise
27.11.2003., 13:24
novamama kaže:
Neka ti Blaise ili danaye dokazu, jer imaju mogucnost, viditi odakle su nasi IP-ovi. Secundus zivi u Austriji, a ja u susjednoj drzavi. Danaye potvrdi to molimte kada imas vremena pogledati IP-ove nasem Belinskiju jer svracas na ovaj topic.


Informacije dostupne moderatorima/administratorima ne sluze tome.

Belinski
27.11.2003., 14:53
novomamac,

rekao sam da sam poslije moje spoznaje pogledao u zenski kutak, a ne da sam do spoznaje dosao gledanjem, tj da sam prije spoznaje gledao u zenski kutak.

Mislim i dalje da ste "ti i on" jedna osoba i to je svakome ocigledno.

Ti si jedna histericna frigidna osoba, koja svojim osobinama prije podsjeca na muskarca nego na zenu. Mislim, da veliki dio tvoj postova ukazuje na teske degeneracije tvoje osobenosti.

Vec sam ti prije rakao da ti je potrebna strucna pomoc , ali najpotrebnije ti je da uredis svoj seksualni zivot. Time bi uspio prebroditi tvoje nervozne napade na ostale ucesnike foruma, kao i na tvoju okolinu, sa kojom sigurno dolazis u sukob , ukoliko te uopste neko vise i tretira.

Ocigledno je da su ciljevi tvojih postova, uvreda, ponizavanje, provociranje i drugi nizi porivi, sto je odlika labilnih nesigurnih licnosti, koje ne znaju nista ni o sebi, a kamoli o drugima.


Posebno su tvoje primitivne prijetnje policijskim prijavama, od kojih si odustala nakon sto sam ti objasnio stvarno pravno stanje., dokaz tvoga psihickoga stanja i tvoje opsesije za nanoselje stete unbeteiligten i nevinim ljudima.

Ipak, zelim ti izlazak iz tvoje krize i nadam se da ces jednoga dana biti u stanju da uvidis svoje greske!

novamama
28.11.2003., 21:17
hahaha, pa ti si skroz puko!! Ljudi kad ce me ovaj Blesinski prestati "analizirati" svojom podjeljenom progonjenom psihom?
Bavis li se ti jos necim u zivotu?? Ili ti je glavna zabava analizirati ljude koje ne znas?

Ajd, da vidim koliko kilometara ces iduci put napisati o meni, koliko ces balit ili jos nisi pronasao krpu?

Tesko je sa prijateljima pedofilije, tesko. :D
Ako im kazes da je to najogaviji cin nad djetetom onda oni kazu; musko si, frigidna si, imas dva nicka, prijetish mi i tako to da bi skrenuli sa svoje sklonosti.

Nego, imas li ti ista reci na temu ili sam ti ja zivotna tema??

Vec sam ti prije rakao da ti je potrebna strucna pomoc , ali najpotrebnije ti je da uredis svoj seksualni zivot. Time bi uspio prebroditi tvoje nervozne napade na ostale ucesnike foruma, kao i na tvoju okolinu, sa kojom sigurno dolazis u sukob , ukoliko te uopste neko vise i tretira.

Rakao (ili mislis mozda REKAO) ti meni nisi nikad nista jer me nisi niti vidio!

Usput; nauci se da zarez ide odmah iza rijeci, a ne sa razmakom izmedju. Ljepse ce izgledati. Makar na prvi pogled dok se ne pocme citati tvoja histerija izgledalo bi jos normalno. ;)

Laku ti noc. Sanjaj lijepo. A li ne o meni, jel moze? :p

posmatrač
28.11.2003., 22:19
Belinski - nisam procitao sve i ne tvrdim ovo što ti tvrdiš u vezi ove novamama ...........

ali od kada je pocela pisati na forumu i mene zaista neodoljivo podsjeca na Aganora :)

a s obzirom na njegovu isfrustriranost ...................

illegale
29.11.2003., 00:00
novamama kaže:
Eh, svastha ti napada na mene nalajati i nalagat, samo zato sto je Muhamed pedofil.
Novamama, nije problem u tome. Muhamed je volio djecu vjerovatno vise nego sto ti mozes voljeti ikoga. Problem je u tome sto svojim ocitim licemjerjem pokusavas nabrijati bracu muslimane da se stide svoga velikog proroka.

A kada od tebe trazim da udjes u argumentiranu raspravu, bjezis od nje zato sto ti je itekako jasno koja je tvoja namjera. A to nije put prema Istini, vec zavist. Zelja da drugima bude gore kako bi tebi relativno bilo bolje. Taj nagon se kod zaludjenih vjernika i prokletnika cesto primjecuje.

Zato, novamama, suoci se sa onim sto te tisti. A to nije veliki covjek Muhamed, vec nesto drugo. Sto je to, nemam pojma. Nisam psihoanaliticar. Sve sto mogu primjetiti je da je prilicno jako i da te je prilicno unakazilo kao duhovnu osobu.

Ps. Blaise ili tko je vec brisao moje postove. Dozvoli. Novamama na ovom topicu postavlja tezu koja gadno vrijedja vjernike muslimanske vjeroispovjesti. Dakle, ako cemo prihvatiti taj nacin koji na prvi momenat vrijedja ali istovremeno i rasciscava neke sfere i dogme, onda daj otvorenu mogucnost svima da rade na tom nivou. Jer radi se upravo o tome nivou.

danaye
29.11.2003., 00:58
Ok.
Ovako - topic se neće zatvoriti( za sve one koji bi to možda htjeli).
Od sad- brišem sve kaj nije vezano uz temu(što bi reklo prepucavanja koja su svrha sama sebi ).

-Što se ip-a tiče- ne dolazi u obzir iznošenje takve vrste informacija.
Belinski:
Sto se tice mojih postova one se zasnivaju na cinjenicama, a ne na sopstvenim presudama o necijoj vrijednosti,

Uzeo sam si vremena pa pomno pročitao cijeli topic- tvoji postovi na ovoj temi ne govore o temi već su direktno upućeni novamami (s jasnom svrhom počevši od prvog na ovoj temi) -tako da bi ipak bilo realnije govoriti o tvom sudu nego o činjenicama.


Adura:
Koliko je meni poznato mnogi Biblijski proroci su imali mnogo zena, i poligamija je bila uobicajena.(treba li da navodim te citate?)


Navedi te citate i biblijske proroke.

Adura
29.11.2003., 04:42
Navedi te citate i biblijske proroke.

Po dolasku iz Hebrona David uze još inoča(konkubina) i žena iz Jeruzalema; i rodi se Davidu još sinova i kćeri. ....(2 Samuelova 5:13)

Kralj je Salomon - uz kćer faraonovu - volio mnoge žene tuđinke: Moapke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetitkinje, od svih naroda za koje je Jahve rekao Izraelcima: .....Imao je sedam stotina kneževskih žena i tri stotine inoča. (1 kr 11:1-3)

Roboam je ljubio Abšalomovu kćer Maaku više od svih svojih žena i inoča(konkubina), iako je uzeo osamnaest žena i šezdeset inoča(konkubina) i rodio dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri. (2 Ljet 11:21)

Lamek uzme dvije žene. Jedna se zvala Ada, a druga Sila. (Post. 4:19)

Ako covjek ima dvije zene, jednu koju voli, a drugu koju mrzi, i obje mu rode djecu.....(Deut. 21:15)

Adura
29.11.2003., 05:41
Novamama,

Zalud pises vecinu postova.Svi hadisi koje si postala ovdje sa 'lutkicama' i Aishi ra. se prenose od Hisham ibn `urwaha -koji je to čuo od svoga oca.

Josh jednom te pitam da li si stanju naci ijedan hadis koji u sebi ima medinske prenositelje(a ne iracke)?Imash li ti uopste pojma o cemu ja govorim?:o

Sve do tad ovo piskaranje je izgleda ono sto Illegale kaze:

. Novamama na ovom topicu postavlja tezu koja gadno vrijedja vjernike muslimanske vjeroispovjesti. Dakle, ako cemo prihvatiti taj nacin koji na prvi momenat vrijedja ali istovremeno i rasciscava neke sfere i dogme, onda daj otvorenu mogucnost svima da rade na tom nivou. Jer radi se upravo o tome nivou.

Mene uopste ne vrijedja ne argumentirana istina.Novamama,trabunjati okolo mozesh do besvjesti ali sve ti je to djaba.Na stranu sad sto se jedna ovakva navodno 'rasprava' svela na prepuacavanje, ipak draze mi je vidjeti da je vecina objektivnih ne muslimana uvidjela o kakvoj se bolesnoj opsesiji nipodastavanja 'drugacijih' kod tebe radi.

P.S. Novamama je Vivian;) velika Rvatica iz hercegovine:rolleyes:

Agijeva desna ruka :eek:

jurislav
29.11.2003., 10:29
Adura kaže:
Po dolasku iz Hebrona David uze još inoča(konkubina) i žena iz Jeruzalema; i rodi se Davidu još sinova i kćeri. ....(2 Samuelova 5:13)

Kralj je Salomon - uz kćer faraonovu - volio mnoge žene tuđinke: Moapke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetitkinje, od svih naroda za koje je Jahve rekao Izraelcima: .....Imao je sedam stotina kneževskih žena i tri stotine inoča. (1 kr 11:1-3)

Roboam je ljubio Abšalomovu kćer Maaku više od svih svojih žena i inoča(konkubina), iako je uzeo osamnaest žena i šezdeset inoča(konkubina) i rodio dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri. (2 Ljet 11:21)

Mislim da piše negdje u Bibliji da Izraelci a pogotovo kraljevi nisu trebali uzimati puno žena, a pogotovo ne tuđinke, one koje nisu bile prave vjere.Sve to što su oni radili mimo Božje volje im se kasnije osvetili, pogotovo sve ono što je radio kralj Salamon.

Lamek uzme dvije žene. Jedna se zvala Ada, a druga Sila. (Post. 4:19)

Ako covjek ima dvije zene, jednu koju voli, a drugu koju mrzi, i obje mu rode djecu.....(Deut. 21:15)

Lamek je bio drugo, on nije bio vjernik.

Tiba
29.11.2003., 11:37
Da je Posljednji Poslanik Muhammed s.a.w.s. bio pedofil, bio bi zakon i za sve muslimane do dan danas.

A to je muslimanima zabranjeno!!!!!

Hvala Allahu sto nam je poslao poslanika da ukaze na pravi put. Kako vidim samo su mnogi teško iskušani, jer je baš poslanik poslan u najsiromašnije i najčudnije mijesto na zemlji.

pozdrav

novamama
29.11.2003., 12:42
Adura, stoji tu malo vishe nego samo o lutkicama izmedju Ajshe i Muhameda. Citaj ponovo. Fakt jest, da hadisi koje sam navela nisu ukinuti; kao ni ostali hadisi istog izvora, koji ne govore o Aishi.

Usput evo ti jos jedan komentar o Muhamedu:


THERE IS NO PEDOPHILE BUT MOHAMMED & ALLAH IS HIS IMAGINATION"

As far as Islam is concerned, pedophilia is a legitimate and recognized principal in Islam. In Islam, pedophilia and rape of children under the guise of marriage of girls from 9 years on is legal and allowed. By 'marrying' a child, Aisha, Mohammad was himself a pedophile. The Islamic promise of accessing heaven for sexual abuse of girls is itself pedophilia
Muhammad the pedophilic false prophet lived a less than holy life. His lust for sex, his affairs with his maids and slave girls, his pedophilic relationship with Aisha a 9-year-old child at the age of 53, his killing sprees, his massacre and the genocide of the Jews, his slave making and trading, his assassination of his opponents, his raids and lootings of the merchant caravans, his burning of the palm plantations, his destroying the water wells, his cursing and invoking evil on his enemies, his revenge on his captured prisoners of war and his hallucinations about having sex with his wives when he actually did not, disqualify him as a sane person let alone a messenger of God.
An unbiased study of Quran shows that far from being a “miracle” that book is a hoax. Once the Quran is scrutinized with rational thinking, many sentence proves to be false. The Quran is replete with scientific heresies, historic blunders, mathematical mistakes, logical absurdities, grammatical errors and ethical fallacies. Could possibly the author of this Universe be as ignorant as it appears to be in the Quran? - Read more from www.faithfreedom.org
"Islam is a religion of peace". This is what our politically correct politicians keep telling us. But what is politically correct is not necessarily correct. The truth is that Islam is not a religion of peace. It is a religion of hate, of terror and of war.

danaye
29.11.2003., 23:58
Adura kaže:
Po dolasku iz Hebrona David uze još inoča(konkubina) i žena iz Jeruzalema; i rodi se Davidu još sinova i kćeri. ....(2 Samuelova 5:13)

Kralj je Salomon - uz kćer faraonovu - volio mnoge žene tuđinke: Moapke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetitkinje, od svih naroda za koje je Jahve rekao Izraelcima: .....Imao je sedam stotina kneževskih žena i tri stotine inoča. (1 kr 11:1-3)

Roboam je ljubio Abšalomovu kćer Maaku više od svih svojih žena i inoča(konkubina), iako je uzeo osamnaest žena i šezdeset inoča(konkubina) i rodio dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri. (2 Ljet 11:21)

Lamek uzme dvije žene. Jedna se zvala Ada, a druga Sila. (Post. 4:19)

Ako covjek ima dvije zene, jednu koju voli, a drugu koju mrzi, i obje mu rode djecu.....(Deut. 21:15)


Ok.
Ali David,Salomon,Rehoboam,Lameh nisu biblijski proroci.
Tj. ovdje spominješ kraljeve etc. a ne proroke. :mig:

Adura
30.11.2003., 18:01
danaye kaže:
Ok.
Ali David,Salomon,Rehoboam,Lameh nisu biblijski proroci.
Tj. ovdje spominješ kraljeve etc. a ne proroke. :mig:

Ajme meni sad mi valja zasukati rukave.Zanimljivo je kak se nema 'sluha' za poligamiju u Starom zavjetu.

Danaye , poligamija je bila uobicajena medju Izraelcanima.

Ti kazesh , to su bili kraljevi?No, to opet nije nikakav izgovor, iako David nije bio obican kralj(bio je i pomazanik , i bio je inspirisan Duhom, - pod uticajem istog je pisao i Psalame).

Ali da ne budem ne dorecen....

Jakob(Post. 29-30) ,Mojsije(Knj. Izl. 2:16-21;Brojevi 12:1),Kaleb(1 ljet. 2:46,48), Gideon(Jud. 8:30), i vec spomenuti David( 1 sam. 18:27, 2 Sam 3:2-3) su imali vise od jedne zene.

U stvari , u slucaju Davida, Bog mu je dao vise zena kada ih je trazio, a prorok Nathan (ako cemo vec biti sitnicavi) mu je to odobrio(pomazanjem...je isti postao 'gospodar zena') (2 sam. 12:7-8)
Bog je davidu dao zene kao blagoslov, kao sto ga je izabrao(pomazanjem) da bude kralj Izraela, kao sto ga je zastitio od Saula, i dao mu kucu Izraela i Jude.(sve ovo je blogoslovljeno)

Deut. 21:15-17 opet govori o Zakonu o visezenstvu.

Zakoni opet dozvoljavaju da covjek uzme bratovu zenu, ukoliko je ista udovica i ukoliko nema djece, pa i onda kad vec ima zenu.(Deut. 25:7-10)

Restrikcije u poligamiji su bile samo u srodstvu(da covjek ne uzima za zenu sestru ili majku svojih zena (Lev. 18:17, Lev. 20:14).Restrikcije u broju zena postoje i onda kada ima previse zena (u slucaju Davida...David ih je imao pozamasan broj, kao i konkubina) (Deut. 17:17)


Idemo dalje?
Po zakonima uciniti blud bilo je kaznjivo smrcu(Lev. 20:10; Deut. 22:22-23).Madjutim ,ako je visezenstvo blud- (kako to ovdje novamama pokusava reci) odakle onda zakoni za visezenstvo?Odakle onda nisu smaknuti David,Solomon,Jakob itd?kako to da su obojica imali po desetine i stotine zena(da ne spominjemo konkubine)?

Ima toga josh...sve ovo ni ne bih 'navodio' samo me zanima kako ovo sve objasnjava novamama?(ok Danaye i ti mosh pokusati objasniti)

novamama
30.11.2003., 20:40
Cuj Adura, poligamije jest bilo u SZ ali je Isus sve to ukinuo i ucinio zene ravnopravnima.

Svatko koji svoju zenu napusti da bi se ozenio drugom cini preljub, to jest blud.
Covjek ce ostaviti i oca i majku i prionuti uz svoju zenu i oni ce biti JEDNO. Kako biti jedno sa cetiri ili vise zena?
Bog sto spoji, covjek neka ne razrijesi.
Bludnici nece bastiniti kraljevstva nebeskog.

Jasne rijeci. Bez dileme i ali.


Ako je Muhamed Isusa smatrao kao proroka, Bozjeg poslanika, onda je se toga trebao drzati, iako ga je nagon tjerao na mnogostruki blud koji je i nazalost cinio i time se diskvalificirao kao prorok.

Nigdje u SZ nema slucaja pedofilije, nitko nije spavao sa devetogodisnjim curicama, to je samo prihvaceno u Islamu u slucaju Muhameda kojemu je ta curica do kraja zivota i bila najdraza zena. A naime, sve zene se moraju tretirati ravnopravno a on jednu, bas onu oskvrnjenu djeciju dushicu, preferira medju mnogim ostalim zenama .

Eh to je sve vec puno vise nego obicni blud, da ne napisem prikladniju rijec za ovo.

Adura
30.11.2003., 21:21
Cuj Adura, poligamije jest bilo u SZ ali je Isus sve to ukinuo i ucinio zene ravnopravnima.

Svatko koji svoju zenu napusti da bi se ozenio drugom cini preljub, to jest blud.
Covjek ce ostaviti i oca i majku i prionuti uz svoju zenu i oni ce biti JEDNO. Kako biti jedno sa cetiri ili vise zena?
Bog sto spoji, covjek neka ne razrijesi.
Bludnici nece bastiniti kraljevstva nebeskog.

Jasne rijeci. Bez dileme i ali.


Ako je Muhamed Isusa smatrao kao proroka, Bozjeg poslanika, onda je se toga trebao drzati, iako ga je nagon tjerao na mnogostruki blud koji je i nazalost cinio i time se diskvalificirao kao prorok.

Nigdje u SZ nema slucaja pedofilije, nitko nije spavao sa devetogodisnjim curicama, to je samo prihvaceno u Islamu u slucaju Muhameda kojemu je ta curica do kraja zivota i bila najdraza zena. A naime, sve zene se moraju tretirati ravnopravno a on jednu, bas onu oskvrnjenu djeciju dushicu, preferira medju mnogim ostalim zenama .

Eh to je sve vec puno vise nego obicni blud, da ne napisem prikladniju rijec za ovo.


kao prvo Isus je aborigirao (iliti derogirao) neke starozavjetne propise.Medjutim da li je ukinuo instituciju visezenstva o tome ima dosta rasprava ( ne znam jeli ti sve to poznato ili ne, vjerovatno ces se zacuditi ali ima i krscana koji zagovaraju poligamiju?).

Uglavnom Muhammed nije duzan slijediti Isaov sherijat(vjerozakon) jer isti je bio namjenjen sinovima Izraela.Doduse jevreji(posebice oni koji zagovaraju poligamiju, a i takvih ima) nece priznati ovu Isusovu aborigaciju monogamije.

Uh mnogo toga ima da se kaze.

Vidish , kako da ja to objasnim....hmmm

Evo npr. uzecemo Davida i Solomona, oba su bili kraljevi, i suci,odnosno imali su izvrsnu vlast u rukama.Cesto je bilo nepohodno , posebice u jednom plemenskom-narodnom drustvu da se odrze dobre veze medju plemenima.Cesto tako garancija dobro-plemenskih odnosa bila zenidba izmedju autoriteta(u ovom slucaju Davida, ili Solomona) i plemenskih vodja, odnosno to je bila neka vrsta 'zavjeta' odnosno neka vrsta 'krvne veze'(krvne veze su bile najsvetije u plemenskom uredjenju).

Eh sad Isa, Isus nije bio 'ovozamaljski kralj', vec Mesija(Mesih), i unutar svog poslanstva nije imao prilike da vrsi zakonodavnu i izvrsnu vlast.

U islamu Poslanici se dijele na Rasule(zakonodavce) i Anbije(vjerovjesnike).Muhammed je bio i zakonodavac(on nije naslijedio , niti ucio propise iz Starog zavjeta, za razliku od Solomona i Davida) i anbija.
Jedan Anbija nije automatski Rasul, dok je Rasul automatski anbija(hmmm ne znam da li kuzis).

Vecina Muhammedovih brakova, ako ne i svi, su bili , kako rekoh, neka vrsta garancije mira medju zaracenim plemenima.Cilj tih brakova uopste nije bio 'bracno zadovoljstvo' vec kako rekoh, unutar Muhammedove uloge Rasula(zakonodavca, i suca) to je bilo na neki nacin i normalno jer se tim brakovima davala garancija mira medju plemenima.

Kuzis?

madmax3
01.12.2003., 10:06
novamama kaže:
Po mom misljenju je svaki odrasli muskarac koji spava sa djevojcicom od 9 godina pripadnik najogavije seksualne vrste, tocnije pedofil.

Kada je Muhammed ozenio Ajshu imala je 6 godina, a kada je prvi put sa njom spavao (fuj, dijete i starac), imao je 50 i par godina a ona tek 9 ( d e v e t !!) godina. :eek

Pored nje imao je jos 13 - 19 zena, dakle i po danasnjim "modernim" uslovima malo zesci k..var.

Moze li covjek koji seksualno izrabljuje dijete i pored zlostavljenog dijeteta ima jos 13 - 19 zena, biti Bozji prorok?

Mislim da i zloglasni Bhaghwan nije uspio nadmasiti ove seksualne poremecaje.

MUHAMED JE BIO PEDOFIL!

Adura
01.12.2003., 10:19
Pored nje imao je jos 13 - 19 zena, dakle i po danasnjim "modernim" uslovima malo zesci k..var.

Ajme koliko je onda kurv... bio David?
Sta je 13 Muhammedovih zena naspram gomile Davidovih, Tek Solomonovih 700 zena + 300 konkubina....A tek Roboam, 80 zena + 6 konkubina...

Jesu li oni kurv... po 'modernim' standardima?

danaye
01.12.2003., 21:17
ok Danaye i ti mosh pokusati objasniti .


Ajd fala,kaj da velim. :zubo:

Prvo sam da razjasnimo nekaj- poligamija je bez daljnjeg postojala među Izraelcima (a koliko znam Jakov je ,iako namagarčen u tom slučaju, prvi primjer poligamije) i nije to nikakava tabu tema.No pitanje je proroka.
Treba razlikovati proroke i svjetovne kraljeve-uostalom odtud i ova rasprava jer si govorio o prorocima.Tijekom cijelog SZ se provlači priča o «dva stupa» Izraela – proroku i kralju (kao i u NZ –Ivan kao prorok,najava i Isus kao kralj- no ne ovog svijeta već nadolazećeg što mijenja percepciju kralja) no ne personizirane u istoj osobi.
Davida je za kralja pomazao Samuel kao prorok što implicira vrlo važnu ulogu proroka odijeljenog od kralja.Što se Davida tiče njgova sudbina se uostalom može posmatrati i kroz alegorijsku prizmu jer je bez obzira na veličinu svog harema želio uvijek više- tj. Poželio je ženu iz sretnog monogamnog braka i zbog toga na kraju i pao.Slična priča je o čovjeku s krdom ovaca i čovjekom s jednom ovcom i slična pouka. (samo bih napomenuo da ne uspoređujem žene s ovcama niti s tržišnom vrijednošću istih već samo dajem usporednu alegorijsku priču.).Svjetovni kraljevi o kojima ovdje govorimo su bez obzira na pomazanje griješni(ljudi su) što se i uklapa u priču o obečanoj zemlji na ovoj zemlji- što je sasvim različito(i nesavršeno) od kraljevstva božjeg kojeg najavljuje Isus (kao kralj istog).Upravo u tom smislu (kao svjetovnog kraljevstva SZ tj. Obećane zemlje) možeš gledati i blagoslove kraljeva SZ.
Muhamed se kao svjetovni vladar nimalo ne razlikuje od tih kraljeva i može se smatrati kao prosvjetitelj svog naroda- no pitanje proroka je nešto sasvim drugo.

Uglavnom Muhammed nije duzan slijediti Isaov sherijat(vjerozakon) jer isti je bio namjenjen sinovima Izraela.

Nije ako se ne poziva na Isusa i Boga SZ i NZ.No ako se poziva onda je dužan slijediti.
Prvi savez je bio namijenjen izabranom narodu u smislu odvođenja u obećanu zemlju (komad zemlje na zemlji)- moglo bi se reći po nacionalnosti (jer nacionalnost je bila vjera)- dok je Novi usmjeren samo po vjeri (no ne i nacionalnosti) znači svim ljudima koji su voljni prihvatiti Isusove zakone i put-a određenje je kraljevstvo božje na cijeloj zemlji.Dakle, Isusov nauk bio je i je namijenjen svim ljudima na zemlji za razliku od SZ-a (tj. Mojsijevog) koji je bio namijenjen samo Izraelcima kao narodu .
Bilo koji prorok koji se naslanja na Isusa mora nužno biti u liniji Isusovih zakona.
Druga je stvar promatrati Muhameda kao svjetovnog kralja i prosvjetitelja svog naroda(u tom smislu je pozitivan lik)- no to nema veze s ovim.


Eh sad Isa, Isus nije bio 'ovozamaljski kralj', vec Mesija(Mesih), i unutar svog poslanstva nije imao prilike da vrsi zakonodavnu i izvrsnu vlast.


Isus upravo je zakonodavac i «izvršna» vlast no ne u smislu u kojem misliš.
Prvi savez se odnosio na komad zemlje na zemlji za izabrani narod (nacionalnost-vjera) dok se putem drugog saveza globalizira- narod je samo po vjeri (no ne i nacionalnosti) a «komad zemlje» kraljevstvo božje koje će obuhvaćati cijelu Zemlju.
No da bi mogao ući u to kraljevstvo treba se na ovoj zemlji držati danih Isusovih zakona.
Ulaznica se «zarađuje»samo i jedino poštovanjem zakona(a ne pripadnošću) koje je Isus dao i to na ovoj zemlji. U neku ruku to bi se moglo nazvati «konačnim rješenjem ljudskog pitanja» u božjoj režiji.Po tome Isus JE zakonodavac za ovaj svijet- jer samo slijedeći njegove zakone u ovom svijetu možemo ući u kraljevstvo božje.A na osnovu zakonodavne vlasti slijedi dakle i izvršna- ući ili ne(uostalom to je i poanta onog- samo preko Isusa može se u kraljevstvo božje)..

btw. Mojsije(Knj. Izl. 2:16-21;Brojevi 12:1) se odnosi na istu ženu (midjanku) što bi reklo da je Mojsije bio monogaman uostalom kao i Noa,Abraham etc.Ajme koliko je onda kurv... bio David?
Sta je 13 Muhammedovih zena naspram gomile Davidovih, Tek Solomonovih 700 zena + 300 konkubina....A tek Roboam, 80 zena + 6 konkubina...

Jesu li oni kurv... po 'modernim' standardima?

Jesu.
No ja ne bih nikoga od njih tako nazvao s obzirom na svjetovnu normalnost takvih postupaka-kao što ne bih kurvišem nazvao ni onog u Africi što kupuje žene (pa koliko krava ima toliko žena može izdržavati)(iako recimo na primjeru Davida možemo primjetiti da nikad više nije dovoljno)-no to ipak spada u domenu svjetovnog a ne božjeg.
No koja je razlika što se principa tiče- da li su dvije ili dvije tisuće? Nikakva.kao prvo Isus je aborigirao (iliti derogirao) neke starozavjetne propise.Medjutim da li je ukinuo instituciju visezenstva o tome ima dosta rasprava

Nema baš. (misliš li tu možda na mormone?) .
Isus je potpuno jasno rekao i tu nema prostora za raspravu- već samo za izbjegavanje slušanja Isusovih riječi.


Vecina Muhammedovih brakova, ako ne i svi, su bili , kako rekoh, neka vrsta garancije mira medju zaracenim plemenima.Cilj tih brakova uopste nije bio 'bracno zadovoljstvo' vec kako rekoh...

Nebitno. Tu upravo rasčlanjuješ ulogu Muhameda kao svjetovnog vladara i njegove obaveze- kao da kažeš- evo političke prilike su takve i sad je opravdano prekršiti božji zakon zbog toga.
Uostalom –kako se drukčije može objasniti davanje u Kuranu mogučnosti muslimanima 4 žene a u isto vrijeme Muhamed ih ima više.Ili je Muhamed iznad zakona koji je sam dao?
:mig:

Adura
01.12.2003., 21:31
Eh to se zove stari Danaye....Znash iskreno pozelio sam one duge rasprave koje smo imali.Nego odgovorim ti , ne bash odmah(na drugoj sam sad temi, a i brzo trebam ici).
Uglavnom:top: za post, iakao imam (po obicaju) gomilu prigovora(dugujem ti i onog faraona) na to.

Blaise
01.12.2003., 21:45
Tko ti je ovaj komad na avataru? :D:D
;)

dolma
01.12.2003., 22:01
Blaise bez zachatavanja topica:D :)

Adura
02.12.2003., 00:24
:rozi::bang:

novamama
06.12.2003., 07:24
Muhamed, pored sto je seksao devetogodisnju Ajshu i mnoge druge zene, to je i cinio sa ropkinjom Marijom, koptskom krscankom, koju nikada nije zenio i time krsio ono sto je sam napisao u Kuranu (33:52). Dole mozete i hadise o toj prljavoj vezi citati.


http://www.faithfreedom.org/Articles/sina/mariyah.htm

zagor
06.12.2003., 18:17
recimo da je to sve istina sto kazes za poslanika Muhameda (sto naravno nije i ljudi su ti objasnili - samo tebe ne zanima rasprava)

nego eto recimo da je kojim slucajem istina...
moras shvatiti:
muhamed je dosao sa jednim zadatkom - koji je ispunio. a to kakav je on bio covjek, to nije ni 1% vazno niti ti ili bilo ko drugi moze da zna i sudi.
to samo Allah zna i na njemu je pravedan sud.

ako mislis diskreditovati islam napadajuci poslanika Muhameda, vjeruj nisi ni prva ni zadnja ciji su pokusaji propali.

Krkan
06.12.2003., 18:50
zagore
sto je za tebe propali pokusaj?
vidis da je muhamed za novumamu pedofil?

to znaci da nisu svi pokusaji propali.
to sto ti mislis drugacije znaci da neki nisu uspjeli.

e sad... ko je pametan,a ko ne...to je druga tema.
i ta bi se tema zavrsila kao i ovakve :D

zagor
06.12.2003., 19:51
Pedofilija nije kad punoljetnik ozeni maloljetnicu pod pristankom njenih roditelja.
Cak i na zapadu mislim da je ovakvo pravilo, na cije se zakone vec pozivate. Sto govori da novamama u stvari i ne zna sta je pedofilija vec je obmanuta od strane anti-Islamskih web stranice. Svrha tih web stranica je laz i napad na islam sluzeci se svim sredstvima pa i lazima i izvrtanjem cinjenica.

I sam sam prije par godina nasjeo takvim anti-Islamskim web stranicama i mislio da je muhamed pedofil, ubica i pljackas... Hvala Allahu sto mi je pokazao da sam bio u zabludi.

Krkan
06.12.2003., 19:59
zagor kaže:
Pedofilija nije kad punoljetnik ozeni maloljetnicu pod pristankom njenih roditelja.


:D

koliko maloljetnu?

zagor
06.12.2003., 20:03
Maloljetnost je jasno definisana i tretira se isto pa bila ta osoba 1 dan prije svog 18-tog rodjendana.

Krkan
06.12.2003., 21:03
jos mi definiraj pedofiliju i umrijecu od smijeha:p


a nije bas to o maloljetnosti tako.
nije isto ..recimo od 13 god ili 17,5...
kuzis?

zagor
06.12.2003., 21:06
Krkan kaže:
jos mi definiraj pedofiliju i umrijecu od smijeha:p

To ostavljam tebi.
Ja sam utvrdjujem da ne moze biti pedofilija ono za sto "novamama" optuzuje poslanika Muhameda.


a nije bas to o maloljetnosti tako.
nije isto ..recimo od 13 god ili 17,5...
kuzis?
ponavljam, zakon isto tretira pa makar bilo jedan dan prije 18 rodjendana.

Aurora Aurea
06.12.2003., 21:23
] Zašto zavedenim muslimanima Muhamed izgleda kao 'profetska veličina'?

Zato što oni gledaju samo na reči, ne i na dela, zato što nemaju meru istinitosti za reči i dela.

Ko ne živi čisto i sveto on nikada ne može biti Božiji harizmatik, prorok, iscelitelj, videlac, ... Ponajmanje neki razbojnik. Da razbojnici mogu biti proroci, onda bi Bog onu dvojicu razapetih pored Isusa za to podigao.

Čovek može da greši, i on greši, i dok živi u dubokom grehu Bog ga nikada neće koristiti kao Svoju rukavicu i Svoju trubu na zemlji. Muhamed je od početka do kraja grešio, umro je u grehu i sa grehom.

Kako se čisto živi to je pokazao Isus Hrist, apostoli i hrišćani prva tri veka. Koga su oni ubili, opljačkali, poharali,... Bacali su im pred zveri, rastrzali, palili, i sve su časno podneli, bez i pomisli da se oružano svete ili da nedaj bože isteruju oružjem neku svoju pravdu.

Množenstvo je protiv Božijeg zakona. U prahrišćanstvu niko nije imao dve ili više žena. Uporedi Poslanica Titu, 1:6. Muškarac treba biti muž jedne žene. To je večni Božiji Zakon, koji je važio od Adama i Eve naovamo. Neki Božiji ljudi su u neznanju taj Zakon kršili ...

Samo slepci ne vide Muhamedovu pedofiliju i bludništvo. Zapravo neće da je priznaju, jer im treba neka laž: da je obožavaju i uzdižu.

Arapski klasici pišu da je Muhamed, nakon zaključivanja ugovora al-Hudabija, uputio šest izaslanika u susedne zemlje ne bi li njihove vladare pridobio za islam.Muhamedov izaslanik iz Egipta vrativši se doneo je 'proroku' na dar dve mlade robinje. Jedna od devojčica, Marija, hrišćanka, postala je Muhamedova naložnica.

Oni koji brane laž i zlo uzimaju udela u otplaćivanju tog zla.

Svi koji brane Muhamedove laži su slepi i zavedeni ljudi, koji stoje pod uticaj vampirskih duša i demona, pod upliv Podnebesa, onih aveta koji zamišljavaju da je zemlja, a ne Bog, centar sveta, da sve kruži oko Zemlje, materije i ljudskog egoa...

Novamama, imaš moju podršku u razotkrivanju Muhameda! Ne dozvoli da te isprovociraju, ... Teške reči se lako izgovore ali dugo ostaju zapisane ...

Tiba
07.12.2003., 22:53
Hvala pripada Allahu dž.š. za uputu, zadnju objavu i hvala Allahu dž.š. što nam je poslao od časnog roda Ibrahima a.s. Muhammeda, posljednjenjeg Božijeg poslanika s.a.w.s. Čista čovijeka od svakvih grijeha.

Hvala pripada samo Allahu s.v.a. i divljenje i pripadnost. Nema Boga osim Allaha s.v.a., a Muhammed s.a.w.s. je njegov rob i poslanik.

Ko nije upoznat sa islamom nije upoznat ni sa istinom, ko ne želi istinu neće ni znati šta je islam. Hvala Allahu na objavi jer bi ljudi zbiljami bili u zabludi. Tu se vidi kolika je Njegova milost prema ljudima, a ljudi ipak okreću glave i sami se prema sebi griješe.

novamama
11.12.2003., 19:41
Aurora Aurea, kratko i sjajno si opisala zalosnu istinu jednog laznog proroka, njegova ogava dijela, i koji je uspio zavesti toliko mnostvo ljudi.

Samo slepci ne vide Muhamedovu pedofiliju i bludništvo. Zapravo neće da je priznaju, jer im treba neka laž: da je obožavaju i uzdižu.

Arapski klasici pišu da je Muhamed, nakon zaključivanja ugovora al-Hudabija, uputio šest izaslanika u susedne zemlje ne bi li njihove vladare pridobio za islam.Muhamedov izaslanik iz Egipta vrativši se doneo je 'proroku' na dar dve mlade robinje. Jedna od devojčica, Marija, hrišćanka, postala je Muhamedova naložnica.


Upravo o toj seksualnoj ropkinji Muhameda, imenom Marija, koja je bila koptska krscanka, sam u svom proslem postu navela spojnicu.

A evo je jos jednom jer je vec ostala na 8. stranici, a sad smo na 9.:

http://www.faithfreedom.org/Articles/sina/mariyah.htm


-----------------

Tiba pise:


a.s. Muhammeda, posljednjenjeg Božijeg poslanika s.a.w.s. Čista čovijeka od svakvih grijeha.

Ako je za vas pedofilija, blud, pljacka, ubijanje itd. sto je Muhamed DOKAZANO cinio krepost a ne grijeh onda :bljak: :flop:

Tiba
12.12.2003., 08:34
Novamama, ko zna zna!!

A ko ne zna,vidi mu se po namijeri!!! Kod tebe jasnije nego kod ikoga.......

dolma
12.12.2003., 15:45
Tiba kaže:
Novamama, ko zna zna!!

A ko ne zna,vidi mu se po namijeri!!! Kod tebe jasnije nego kod ikoga.......

Da mi je samo znati kako je moguce da jedna "dobra" krscanka moze toliko da mrzi. Nevjerovatno ali istinito.

zagor
12.12.2003., 20:11
Selam.
Ja sam joj objasnio da nije pedofilija ako se maloljetna osoba uda sa pristankom roditelja. Ali ona ne zeli istinu vec samo da trazi mahane u drugome.
Sto se mene tice novamama, secundus i jurislav su otvoreni protivnici Islama i sa takvim je uzaludno pricati.
Sa njima barem ja vise necu gubiti vrijeme.

SLAP
13.12.2003., 07:54
zagor kaže:
Selam.
Ja sam joj objasnio da nije pedofilija ako se maloljetna osoba uda sa pristankom roditelja. Ali ona ne zeli istinu vec samo da trazi mahane u drugome.
Sto se mene tice novamama, secundus i jurislav su otvoreni protivnici Islama i sa takvim je uzaludno pricati.
Sa njima barem ja vise necu gubiti vrijeme.


Zagor,

To je «zanimljiva» teza....o njoj bi se moglo popricati i na ovakav nacin:

Koji je povod nekoga da kupi ili na drugi nacin iznudi dijete za zenu od roditelja? To je prava tema sa objašnjenjem pedofilije. Vidi,onaj američki pjevač Džekson još uvjek nije pedofil službeno jer je pred neku godinu uspio se da sa roditeljima zlostavljenog djeteta sklopi nagodbu...dao roditeljima milijune dolara da ne ide na sud i da ne bude osuđen i čovjek «ČIST KO SUZA», svetac mladih i dalje!

novamama
13.12.2003., 08:51
Jos jednom za sve one, koji mi jalovo podmecu da mrzim, lazem, itd. :

Sahih Bukhari i njegovi hadisi o sestogodisnjoj Ajshi i Muhamedu. Muhamed, koji ju je najprije sanjao i Allaham dano u snu izabrao, a onda zarucio se sa njom kada je imala sest godina, a seksao je kada je imala 9. Cista pedofilija. Osim za dolmu i neke, jer izgleda nemaju kceri pa si to ne mogu predpostaviti kako bi to bilo kad bi neki "Muhamed" povaljao im curicu (nedaj Boze!)

Tko je Bukhari koji je napisao uz ostale mnoge hadise i ove dole, to mozete viditi na topicu o sotonskim hadisima, treca stranica, gdje sam ukratko prevela tko je on. Kod Bukharija se radi o najvjerodostojnijem prenositelju hadisa, svetih spisa islama, koji dolaze odmah iza Kurana.

A sada evo vam ponovo dokaz pedofilije vaseg poslanika, a vasa mrznja prema meni radi mnogostrukih grijehova i oskvrnuca vaseg poslanika, koje vam dokazano iznosim, govori dovoljno o vama.


"...[T]he Prophet (Muhammed) said to her (Aisha), 'You have been shown to me twice in my dream. I saw you pictured on a piece of silk and someone said (to me). 'This is your wife.' When I uncovered the picture, I saw that it was yours. I said, 'If this is from Allah, it will be done.'"
(Hadith, Sahih Bukhari 5:58:235)

"[T]he Prophet (Muhammed) married her (Aisha) when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death)."
(Hadith, Sahih Bukhari 7:62:64)

"Narrated 'Aisha: 'I used to wash the traces of Janaba (semen) from the clothes of the Prophet (Muhammed) and he used to go for prayers while traces of water were still on it (water spots were still visible).'"
(Hadith, Sahih Bukhari 1:4:229)

Comment: This hadith shows that, in contrast to what some people claim, the relationship between the old man Muhammed and young Aisha was more than the "father-daughter" kind.

"Narrated 'Aisha: I used to play with the dolls in the presence of the Prophet (Muhammed), and my girl friends also used to play with me. When Allah's Apostle used to enter they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me."
(Hadith: Volume 8, Book 73, Number 151)

Comment: I'm not sure what the word "enter" refers to here...

"Narrated Jabir bin 'Abdullah: When I got married, Allah's Apostle (Muhammed) said to me, 'What type of lady have you married?' I replied, 'I have married a matron'. He said, 'Why, don't you have a liking for the young virgins and for fondling them?' Jabir also said: Allah's Apostle said, 'Why didn't you marry a young girl so that you might play with her and she with you?'"
(Volume 7, Book 62, Number 17)

zagor
13.12.2003., 14:49
Ja ne znam kakvi ste vi to ljudi tako nerazumni? Zar se ne bojite Boga?
Rekao sam vam da pedofilija nije legalni brak koji je poslanik Muhamed ostvario sa maloljetnicom pod pristankom njezinih roditelja.
Nije niko kupio dijete niti iznudio. Roditeljima je bila cast da udaju dijete za poslanika. Brak sa maloljetnicima je i sada rasiren cak i na ovom zapadu cijim bi zakonima da sudite.

Sta Michael Jackson ima veze sa ovim? Ti poredis silovanje i homoseksualizam sa legalnim brakom pod pristankom roditelja.
:flop: :flop: :mad:

Ja vise necu se javljati na ovu temu. Dati su vam jasni dokazi, a vi i dalje pljujete i optuzujete casnog covjeka poslanika Muhameda.

SLAP
13.12.2003., 17:11
zagor kaže:
Ja ne znam kakvi ste vi to ljudi tako nerazumni? Zar se ne bojite Boga?
Rekao sam vam da pedofilija nije legalni brak koji je poslanik Muhamed ostvario sa maloljetnicom pod pristankom njezinih roditelja.
Nije niko kupio dijete niti iznudio. Roditeljima je bila cast da udaju dijete za poslanika. Brak sa maloljetnicima je i sada rasiren cak i na ovom zapadu cijim bi zakonima da sudite.

Sta Michael Jackson ima veze sa ovim? Ti poredis silovanje i homoseksualizam sa legalnim brakom pod pristankom roditelja.
:flop: :flop: :mad:

Ja vise necu se javljati na ovu temu. Dati su vam jasni dokazi, a vi i dalje pljujete i optuzujete casnog covjeka poslanika Muhameda.
Roditelji koji daju dijete od 6-9 godina su budale ili vjerski fanatici koji hoce Muhammedu ugoditi. Ja ti hocu reci da je to sve ludost i sa njihove i sa MUhammedove strane a ti ko glista izmices sa nekim ludim »argumentima».Da između toga i Džeksonovog podmićivanja nema razlike.
Razlikuj dijete do 14 godina i maloljetnike 16-18 godina koji mogu biti zreliiji za brak,i vidi dijete od 6 ili 9 godina.

Ako se neko boji lažova Muhammeda i bogca alaha to je zato što se ne boji pravoga Boga.

zagor
13.12.2003., 20:41
[B]Roditelji koji daju dijete od 6-9 godina su budale ili vjerski fanatici koji hoce Muhammedu ugoditi.

Ti ne shvatas da ne mozes suditi nekome u drugoj zemlji, koji je zivio u nekom drugom vremenu, medju drugim obicajima.
Pa ipak, rekoh da cak ni po sadasnjem zapadnom zakonu, poslanika Muhameda brak sa maloljetnicom nije pedofilija niti nesto nelegalno.


Ja ti hocu reci da je to sve ludost i sa njihove i sa MUhammedove strane a ti ko glista izmices sa nekim ludim »argumentima».

Bas suprotno, ja ti logicno pokusavam objasniti ali vi tjerate po svom jer ste otvoreni mrzitelji Islama.


Da između toga i Džeksonovog podmićivanja nema razlike.

Ne budali. Poredis silovanje, homoseksualizam i pedofiliju sa zakonskim sklopljenim brakom sa maloljetnicom i to pod dozvolom njenih roditelja.


Razlikuj dijete do 14 godina i maloljetnike 16-18 godina koji mogu biti zreliiji za brak,i vidi dijete od 6 ili 9 godina.

Nema razlike, maloljetnik je isto maloljetnik pa bio jedan dan prije 18-tog rodjendan.
Pored toga, ti i ne znas sta je pedofilija.
Muhamedov slucaj nema veze sa pedofilijom ni 1%.
Takvi su bili obicaji u to vrijeme i medju krscanima. Uostalom, pametnom dosta za shvatiti.
A vama otvorenim mrziteljima svega sto je Islamsko, nikakvi dokazi nece promjeniti misljenje jer ste zli i mrzite tudju vjeru.


Ako se neko boji lažova Muhammeda i bogca alaha to je zato što se ne boji pravoga Boga.
Ti vredjas moju vjeru, poslanika i Boga.
Tebi neka je na cast takvo ponasanje.

novamama
13.12.2003., 21:10
Muhamedov slucaj nema veze sa pedofilijom ni 1%.

:jumping: :lol: :lol:

Ne, ajde definiraj ti meni pedofiliju ili ti je ta rijec strana?


Rekao sam vam da pedofilija nije legalni brak koji je poslanik Muhamed ostvario sa maloljetnicom pod pristankom njezinih roditelja.
Nije niko kupio dijete niti iznudio. Roditeljima je bila cast da udaju dijete za poslanika. Brak sa maloljetnicima je i sada rasiren cak i na ovom zapadu cijim bi zakonima da sudite.

seksualni odnos sa devetogodisnjom curicom i roditelji kojima je CAST dati svoje nezrelo dijete na oskvrnuce duse i tijela jednom covjeku, koji ima jos dvaestak zena, koji je pljackao karavane, ubijao svojom sabljom, za poklon dobivao seksualne ropkinje, to je za tebe cast???

:eek:

zagor
13.12.2003., 21:17
Ja sam definisao da Muhamedov slucaj nije pedofilija niti nesto zabranjeno, lose ili kriminal.
Kako ti vjerujes u Kur'anu i hadisima da je nesto istina ako se to moze iskoristiti protiv muslimana?
A u ostalo ne vjerujes.
Eh licemjeru Aganore.
Ti si obicni psihopata...

novamama
13.12.2003., 21:40
Ja sam definisao da Muhamedov slucaj nije pedofilija niti nesto zabranjeno, lose ili kriminal.

Dakle, ako ti to, zagor, definises to onda je to tako; iako je curica od 9 godina bila povaljana od pedeset-i-kusur-godisnjaka to po tebi ne moze niposto biti pedofilija.

Kako ti vjerujes u Kur'anu i hadisima da je nesto istina ako se to moze iskoristiti protiv muslimana?

Ti vjerujes da je Kuran od Boga. Ti mislis da je Kuran i Hadisi pravedni, milosrdni, miroljubivi, sto zelis predstaviti?

A ja ti dajem stotine dokaza da to nije tako i ti opet ne mozes vidit pored ociju niti to opovrgnut!? Ja mogu nesto sto procitam definirati kao zlo ili dobro, sto uostalom moze svatko (osim tebe izgleda).

Pogledaj suru 9 koliko poziva na ubijanje svih koji nisu muslimani postoje u samo toj suri! Pogledaj hadise, svjedocanstva djela tvoga "poslanika" na topicu "sotonski hadisi", koliko krvi ubijenih lijepi na "poslanikovim" rukama. Pogledaj kako vam se nalaze udarati zene, imati po 4 zene itd.. itd. Jeli za tebe moguce, da Bog to sve odobri? Za mene nije.

A u ostalo ne vjerujes.
Kako to zlo moze biti od Boga, u kojeg vjerujem? Kako "poslanik" od Boga moze biti tako okaljan mnogim grijesima (pedofilija, mnogobludnistvo, pljacke, ubijstva?)

Eh licemjeru Aganore.
Ti si obicni psihopata...

Sad si poceo lupetati i biti bezobrazan. Niti sam Aganor, ni psihopata niti si dozvoljavam da me tako nazivas.
Ali tvoja vrijedjanja vise govore o tebi i tvom karakteru, manje o temi, a najmanje je u njima argumenata. Ustvari, vidi se da si izgubio zivce i kreces na nize grane, tj. vrijedjanje. Diskvalificiras se a argumenata nisi donjeo.

pedofilija ostaje pedofilija, pa taman je cinio Muhamed ili bilo tko drugi na svijetu.

zagor
14.12.2003., 01:33
novamama kaže:
Dakle, ako ti to, zagor, definises to onda je to tako; iako je curica od 9 godina bila povaljana od pedeset-i-kusur-godisnjaka to po tebi ne moze niposto biti pedofilija.

Takvi su u to vrijeme bili obicaji medju svim narodima, pa i medju krscanima.


Ti vjerujes da je Kuran od Boga. Ti mislis da je Kuran i Hadisi pravedni, milosrdni, miroljubivi, sto zelis predstaviti?

Da.


A ja ti dajem stotine dokaza da to nije tako i ti opet ne mozes vidit pored ociju niti to opovrgnut!? Ja mogu nesto sto procitam definirati kao zlo ili dobro, sto uostalom moze svatko (osim tebe izgleda).


Ja mogu jos sto puta vise naci dobrih stvari u Islamu.
Cak sam u jednom posebnom topicu objasnio da Islam nije iskljuciv prema krscanima i drugim religijama.
Ti mozes naci losih stvari u Islamu. I ja mogu naci u krscanstvu. Ali gdje nas to vodi? Samo u svadju i prepucavanje.


Pogledaj suru 9 koliko poziva na ubijanje svih koji nisu muslimani postoje u samo toj suri!
Pogledaj hadise, svjedocanstva djela tvoga "poslanika" na topicu "sotonski hadisi", koliko krvi ubijenih lijepi na "poslanikovim" rukama. Pogledaj kako vam se nalaze udarati zene, imati po 4 zene itd.. itd. Jeli za tebe moguce, da Bog to sve odobri? Za mene nije.

Sve se to moze objasniti. Ali ti ne zelis da prihvatis tudje misljenje i polazis sa stavom da si 100% u pravu.


Kako to zlo moze biti od Boga, u kojeg vjerujem? Kako "poslanik" od Boga moze biti tako okaljan mnogim grijesima (pedofilija, mnogobludnistvo, pljacke, ubijstva?)

Sve se to moze objasniti. Sto se tice pedofilije, to nije istina. Ti i ne znas sta je pedofilija. To se ne moze odnositi na zakonski brak sa maloljetnicom.
Sto se tice mnogobludnistva? Sta ti to znaci? Mislis na mnogozenstvo? Pa takvo je to bilo vrijeme i mnogozenstvo nije nepoznanica u starom zavjetu.


Sad si poceo lupetati i biti bezobrazan. Niti sam Aganor, ni psihopata niti si dozvoljavam da me tako nazivas.
Ali tvoja vrijedjanja vise govore o tebi i tvom karakteru, manje o temi, a najmanje je u njima argumenata. Ustvari, vidi se da si izgubio zivce i kreces na nize grane, tj. vrijedjanje. Diskvalificiras se a argumenata nisi donjeo.

Postoji osnovana sumnja koju je nekoliko ljudi vec spomenulo da si ti u stvari Aganor - dokazani mrzitelj islama, psihopata i licemjer koji lijeci svoje frustracije napadajuci Islam.
Zbog takvog ponasanja mu je bilo zabranjeno ucestvovanje na diskusijama.
Zato ja tebe ne vredjam niti bilo koga drugog.
Mislim da treba da svoje frustracije lijecis na adekvatniji nacin.

A ti nastavi pljuvati po mojoj vjeri.
Za tebe ne vazi kad vredjas i pljujes po Islamu.
To je za tebe normalno a mi budale muslimani se trebamo stalno pravdati.


pedofilija ostaje pedofilija, pa taman je cinio Muhamed ili bilo tko drugi na svijetu.
Znas, i po Isus su pljuvali. Kao i sve druge poslanike.
Ti mozes pljuvati po poslaniku Muhamedu, ali to nije istina.

Aurora Aurea
14.12.2003., 22:45
Običajni moral, moral nekog podneblja i vremena, treba da bude podredjen večnom Božijem Zakonu. Onaj ko dolazi iz Večnosti kao Božiji poslanik i glasnik uvek treba večni Zakon da stavi iznad svih ljudskih normi, kultova, pravila, pa i da ih odbaci ukoliko su oni u suprotnosti sa Božijim Zakonom, Zakonom Jedinstva, Jednakosti, Slobode, Bratstva, Pravednosti.

zagor
14.12.2003., 23:23
Aurora Aurea kaže:
Običajni moral, moral nekog podneblja i vremena, treba da bude podredjen večnom Božijem Zakonu. Onaj ko dolazi iz Večnosti kao Božiji poslanik i glasnik uvek treba večni Zakon da stavi iznad svih ljudskih normi, kultova, pravila, pa i da ih odbaci ukoliko su oni u suprotnosti sa Božijim Zakonom, Zakonom Jedinstva, Jednakosti, Slobode, Bratstva, Pravednosti.
Reci to braci pravoslavcima sto infiltrirase gomilu paganskih i mnogobozackih obicaja i vjerovanja u Krscanstvo.:W :D

NEMAM NIS SA TITOM
15.12.2003., 08:39
sto s.... po forumu

SLAP
15.12.2003., 13:13
zagor kaže:
Ti ne shvatas da ne mozes suditi nekome u drugoj zemlji, koji je zivio u nekom drugom vremenu, medju drugim obicajima.
Pa ipak, rekoh da cak ni po sadasnjem zapadnom zakonu, poslanika Muhameda brak sa maloljetnicom nije pedofilija niti nesto nelegalno.


Bas suprotno, ja ti logicno pokusavam objasniti ali vi tjerate po svom jer ste otvoreni mrzitelji Islama.


Ne budali. Poredis silovanje, homoseksualizam i pedofiliju sa zakonskim sklopljenim brakom sa maloljetnicom i to pod dozvolom njenih roditelja.


Nema razlike, maloljetnik je isto maloljetnik pa bio jedan dan prije 18-tog rodjendan.
Pored toga, ti i ne znas sta je pedofilija.
Muhamedov slucaj nema veze sa pedofilijom ni 1%.
Takvi su bili obicaji u to vrijeme i medju krscanima. Uostalom, pametnom dosta za shvatiti.
A vama otvorenim mrziteljima svega sto je Islamsko, nikakvi dokazi nece promjeniti misljenje jer ste zli i mrzite tudju vjeru.


Ti vredjas moju vjeru, poslanika i Boga.
Tebi neka je na cast takvo ponasanje.Zagor,
Brate po Bogu Istinskom,još jednom:

Ti pokušavaš opravdati Muhamedovu pedofiliju nekakvim običajima onog vremena. Da je Muhammed bio pravi reformator,od Boga postavljen prorok on bi te ludosti pedofilije,seksa sa skroz mladom djecom UKINUO! Dijete je nezrelo I sve do 14-15 godine treba da bude sa majkom da emocionalno I seksualno sazrijeva. Grijeh je odvojiti dijete (6-9 godina) od majke I ne zamjeniti ga sa drugom dobrom pomajkom a kamoli još tako nezrelo seksualno iskrištavati. Ako je Muhamed takav bio on je niktov prve klase I ne zanimaju me nikakvi običaji(bili oni muslimanski,japanski,grčki…gdje je već sve bilo pedofilije) već ono što nezrelo malo dijete osjeća prilikom tog luđačkog spolnog odnosa . To malo dijete je to osjetilo kao SILOVANJE I TO JESTE SILOVANJE,PEDOFILIJA. Velika je razlika između djeteta od 9 godina I tek spolno sazrijele (neke)ženske djece od 11-12 godina ,ali ne I emocionalno sazrijele. A tvoja ludost ti ne dozvoljava da ne shvatiš razliku između djeteta od 9 godina I maloljetnice od 16-17 godina I kažeš da je to sve isto. Današnji pozitivni zakoni su svetinja u odnosu na ludosti staroga svijeta čiji je dio u Muhammed koji nije napravio nikakav otklon I od njega su jači zakoni ateističkog komunističikog svijeta u kojem smo doskora živjeli.


Ti na tako nezrel način braniš Muhammeda da je to nečuveno u ime Istine I Ljubavi. To pravo kršćanstvo ne poznaje.

Neznam gdje je Rima da se nju po ovome čuje. Ona mi je normalnija. Ti si sebe ovdje skroz diskreditirao na osnovu obrane pedofilije I obrane Muhamedovog ludila I tvoja je zapravo nesreća što nemaš prilike da neposredno upoznaš neke “mrzitelje islama” ovdje na forumu da vidiš koliko ljudi vole čovjeka u kojem ima etike ma koje vjere bio,ma ne samo takve već koliko se snošljivo može voliti I sa ljubavlju I mirom gledati I razgovarati I sa jednim Zagorom bez obzira na njegove stavove o Muhammedu jer hoćemo da vjerujemo da jedan Zagor ne bi bio lud danas da svoje dijete od 10-14 godina ne bi dao nekom “proroku” današnjeg vremena a kamoli 9 godišnje dijete.

Ako vrijeđam tvoga boga koji je bio nemoćan da se odupre običajima onog vremena koja nose pedofilski naboj onda mi je drago. Ako vrijeđam tvoga poslanika razvratnika,pedofila,mnogoženika,ratnika bez ratničke etike (ženevske konvencije) koji je I zarobljenike ubijao,nenaoružane pljačkao I ubijao onda mi je drago. A zašto mi je drago? Drago mi je da shvatiš da ima ljudi koji se ne libe reći što je zlo,neetičnost I nemoral pa makar to bilo I “dobro” po nekakvom “bogu”. Onaj tko zna što je to Bog I kakvi Zakoni proizilaze od Njega ne boji se popljuvati lažne bogove I to je krivovjercima zapravo dobra lekcija za preispitivanjem sebe. Onaj koji poznaje vjeru tvog srca u dubini I tvog pravog Boga može te voliti I nazvati te bratom a istovremeno tvoje uobrazilje okvalificirati lažlju! To je tebi izgleda još nejasno. Meni će biti na čast naravno,od Boga a ne od ljudi!

zagor
16.12.2003., 00:07
Prijatelju,
ko je u pravu?
Ti koji trazis lose u mojoj vjeri, a ono sto je dobro ne primjecujes.
Ti koji vredjas mog poslanika, vjeru i Boga.
Ti koji nisi ni citao Kur'an kao ni mnogi ovdje koji napadaju sve sto je Islam.
Ti odbacujes Islam u samom startu i slijedis ljude.
Ja pak slijedim Boga koji je ljudima objavio Kur'an preko Muhameda.
Covjek slab u vjeri trazi lose stvari u drugim ljudima i tudjoj vjeri.
To za sto ti napadas poslanika Muhameda, to sve mozes naci u Bibliji da su tako zivili i drugi poslanici. Ti sudis jednom covjeku u jednom drugom vremenu i obicajima. Ne mozes gledati citav svijet kroz prizmu zakona i obicaja u zemlji gdje zivis.
Koliko god nadjes lose o Muhamedu, ja cu ti sto puta vise naci dobrih stvari o njemu.
Ti se gubis na sitnicama i tako propustas ono sto je najvaznije.
Bruce Lee je rekao da je zivot kao prst uperen u mjesec. Ako se previse koncentrises na prst, propustices svu tu nebesku ljepotu.
A ja bih na osnovu njegove izjave rekao da se previse koncentrises na ljude i gubis se u sporednim stvarima, pa tako propustas ono sto je glavno, a to je vjera u jednog Stvoritelja i postovanje njegovih uputstava.

madmax3
16.12.2003., 06:35
SLAP kaže:
Zagor,
Brate po Bogu Istinskom,još jednom:

Ti pokušavaš opravdati Muhamedovu pedofiliju nekakvim običajima onog vremena. Da je Muhammed bio pravi reformator,od Boga postavljen prorok on bi te ludosti pedofilije,seksa sa skroz mladom djecom UKINUO! Dijete je nezrelo I sve do 14-15 godine treba da bude sa majkom da emocionalno I seksualno sazrijeva. Grijeh je odvojiti dijete (6-9 godina) od majke I ne zamjeniti ga sa drugom dobrom pomajkom a kamoli još tako nezrelo seksualno iskrištavati. Ako je Muhamed takav bio on je niktov prve klase I ne zanimaju me nikakvi običaji(bili oni muslimanski,japanski,grčki…gdje je već sve bilo pedofilije) već ono što nezrelo malo dijete osjeća prilikom tog luđačkog spolnog odnosa . To malo dijete je to osjetilo kao SILOVANJE I TO JESTE SILOVANJE,PEDOFILIJA. Velika je razlika između djeteta od 9 godina I tek spolno sazrijele (neke)ženske djece od 11-12 godina ,ali ne I emocionalno sazrijele. A tvoja ludost ti ne dozvoljava da ne shvatiš razliku između djeteta od 9 godina I maloljetnice od 16-17 godina I kažeš da je to sve isto. Današnji pozitivni zakoni su svetinja u odnosu na ludosti staroga svijeta čiji je dio u Muhammed koji nije napravio nikakav otklon I od njega su jači zakoni ateističkog komunističikog svijeta u kojem smo doskora živjeli.


Ti na tako nezrel način braniš Muhammeda da je to nečuveno u ime Istine I Ljubavi. To pravo kršćanstvo ne poznaje.

Neznam gdje je Rima da se nju po ovome čuje. Ona mi je normalnija. Ti si sebe ovdje skroz diskreditirao na osnovu obrane pedofilije I obrane Muhamedovog ludila I tvoja je zapravo nesreća što nemaš prilike da neposredno upoznaš neke “mrzitelje islama” ovdje na forumu da vidiš koliko ljudi vole čovjeka u kojem ima etike ma koje vjere bio,ma ne samo takve već koliko se snošljivo može voliti I sa ljubavlju I mirom gledati I razgovarati I sa jednim Zagorom bez obzira na njegove stavove o Muhammedu jer hoćemo da vjerujemo da jedan Zagor ne bi bio lud danas da svoje dijete od 10-14 godina ne bi dao nekom “proroku” današnjeg vremena a kamoli 9 godišnje dijete.

Ako vrijeđam tvoga boga koji je bio nemoćan da se odupre običajima onog vremena koja nose pedofilski naboj onda mi je drago. Ako vrijeđam tvoga poslanika razvratnika,pedofila,mnogoženika,ratnika bez ratničke etike (ženevske konvencije) koji je I zarobljenike ubijao,nenaoružane pljačkao I ubijao onda mi je drago. A zašto mi je drago? Drago mi je da shvatiš da ima ljudi koji se ne libe reći što je zlo,neetičnost I nemoral pa makar to bilo I “dobro” po nekakvom “bogu”. Onaj tko zna što je to Bog I kakvi Zakoni proizilaze od Njega ne boji se popljuvati lažne bogove I to je krivovjercima zapravo dobra lekcija za preispitivanjem sebe. Onaj koji poznaje vjeru tvog srca u dubini I tvog pravog Boga može te voliti I nazvati te bratom a istovremeno tvoje uobrazilje okvalificirati lažlju! To je tebi izgleda još nejasno. Meni će biti na čast naravno,od Boga a ne od ljudi!

:top:

Chany
16.12.2003., 23:24
Kur´an je ipak nastao nakon novog zavjeta i Isusa...
Plagijata ima na tone - original ostaje original...

uostalom... svi ti bubani striceki i tete silno zele biti popularni... u pokusaju da sami sebe uvjere da nisu bubani slijede onu prastaru: cilj opravdava sredstvo... ukratko, nista im nije sveto...

Znala sam da je Muhamed bio epolepticar... No ovdje saznajem i to da je bio pedofil - dushevno bolestan dakle... sirocek

ravana
17.12.2003., 07:36
Chany kaže:
Kur´an je ipak nastao nakon novog zavjeta i Isusa...
Plagijata ima na tone - original ostaje original...


I? Ima starijih i od Biblije. Mos i u Bibliji nac "plagijata" ili plagijata na tone. Ionako u vecini religija i njenim spisima mozes nac vise slicnih nego razlicitih stvari.

Istina da se islam i direktno poziva na judeo-krscansku tradiciju pa je slicnosti vise. Al stvarno ne kuzim sto ti to uopce dokazuje.

Aurora Aurea
17.12.2003., 15:08
Istorik Tacit izveštava za pedofilske pomame cezara Tiberija:

"Stideo se svoje zločinačke strasti koja je u njemu tako neobuzdano plamtela da je, poput istočnjačkih kraljeva, beščastio i dečake, decu slobodnih roditelja. Njegovu požudu dražila je ne samo lepota, skladnost tela, već i dečačka nevinost jednih, plemenito poreklo drugih. Tada su pronadjene dotada nepoznate reči sellari spintriae za različite odvratne vrste polnog odnosa Postojali su robovi koji su imali zadatak da traže žrtve i da ih dovlače: popustljivi bi dobijali poklone, oni koji bi se protivili zastrašivani su pretnjama a ako bi rodjaci ili roditelji pokušali da zaštite svoje, otimali bi im decu silom i sami na njima zadovoljavali požudu kao na ratnim zarobljenicima." ('Godišnjice starog Rima', VI, 7)

Kako bi izledalo da neko kaže: pa može se razumeti i opravdati Tiberijev razvrat jer je bio u skladu s običajima dvora i onog vremena?!

Nije li Muhamed pedofilskim iživljavanjima nad robinjama samo nastavio gnusnu praksu istočnjačkih despota, na koju Tacit ukazuje?!

zagor
17.12.2003., 16:17
ravana kaže:
Ionako u vecini religija i njenim spisima mozes nac vise slicnih nego razlicitih stvari.

E za ovo ti svaka cast! :D
Dijelim isto misljenje ali niko ne slusa svi tjeraju svoje...:(

SLAP
17.12.2003., 18:08
zagor kaže:
Prijatelju,
ko je u pravu?
Ti koji trazis lose u mojoj vjeri, a ono sto je dobro ne primjecujes.
Ti koji vredjas mog poslanika, vjeru i Boga.
Ti koji nisi ni citao Kur'an kao ni mnogi ovdje koji napadaju sve sto je Islam.
Ti odbacujes Islam u samom startu i slijedis ljude.
Ja pak slijedim Boga koji je ljudima objavio Kur'an preko Muhameda.
Covjek slab u vjeri trazi lose stvari u drugim ljudima i tudjoj vjeri.
To za sto ti napadas poslanika Muhameda, to sve mozes naci u Bibliji da su tako zivili i drugi poslanici. Ti sudis jednom covjeku u jednom drugom vremenu i obicajima. Ne mozes gledati citav svijet kroz prizmu zakona i obicaja u zemlji gdje zivis.
Koliko god nadjes lose o Muhamedu, ja cu ti sto puta vise naci dobrih stvari o njemu.
Ti se gubis na sitnicama i tako propustas ono sto je najvaznije.
Bruce Lee je rekao da je zivot kao prst uperen u mjesec. Ako se previse koncentrises na prst, propustices svu tu nebesku ljepotu.
A ja bih na osnovu njegove izjave rekao da se previse koncentrises na ljude i gubis se u sporednim stvarima, pa tako propustas ono sto je glavno, a to je vjera u jednog Stvoritelja i postovanje njegovih uputstava.


Kršćanstvo uči da se laž oslanja na svjetlo da bi zavodilo,što znači da je u sklopu nekih istina I poluistina najlakše proturiti laž. “Vuk u jagnjećoj koži”. Orjentir nije ono istinito već neistinito,jer malo otrova muti veliku baru vode.
Veliki dio Muhamedovog života je griješan jer veliki dio života njegovog obuhvaća ratovanje I seksualno divljanje,tako da ti o njemu ne možeš naći puno dobrih stvari.

Da je islam napredan u onom smislu kako to Allah u Kuranu obećava onda bi islam bio bogat svijet I pokorio bi cijeli svijet vjerom I mačem.

illegale
17.12.2003., 21:42
SLAP kaže:
Kršćanstvo uči da se laž oslanja na svjetlo da bi zavodilo,što znači da je u sklopu nekih istina I poluistina najlakše proturiti laž. “Vuk u jagnjećoj koži”. Orjentir nije ono istinito već neistinito,jer malo otrova muti veliku baru vode. Svaka laz treba istinu iza koje ce se ista kriti. Tako je u svim religijama, ukljucujuci i Islam.
Veliki dio Muhamedovog života je griješan jer veliki dio života njegovog obuhvaća ratovanje I seksualno divljanje,tako da ti o njemu ne možeš naći puno dobrih stvari. Seksualno divljanje nije grijeh. To je prirodna covjekova potreba. Potreba koju nam je Bog podario. Ratovanje? Biti ratnik je isto tako ljudski :).
Da je islam napredan u onom smislu kako to Allah u Kuranu obećava onda bi islam bio bogat svijet I pokorio bi cijeli svijet vjerom I mačem. To je bogat svijet duhom. Vidis da cak ne trebaju niti pare da bi bili zadovoljni. Dovoljna im vjera. To je svaka cast spika. Sto se tice jacanja Islama, on dozivljava najvecu ekspanziju. Zato ga se zapad toliko i plasi.

Naravno, sve te religije su pomalo vec proslost. Jer da bi bio blizak Bogu, ne trebas slijediti dogme. Jer dogme sputavaju.

BiH2004
14.01.2004., 04:06
Kada se razgovara o Islamu, tu i tamo izmedju recenica nemuslimani pokrecu pitanje Muhameda i Ajse. Koliko znam, Muhamed a.s. je opcio sa Ajsom kada je ona bila 8 ili 9 godina starosti. Medjutim, ovdje se ne radi o pedofiliji. Takve stvari su u tom vremenu bile sasvim normalne, praktikovali su ih Arapi, Grci, pa cak i prije njih - Rimljani i Zidovi (Zidovski Talmud je ekplicitan da su ovakve seksualne veze normalne i pozeljne). U drzavi Arkansas (SAD) je bilo zakonski legalno sve do 1907. da 10 godisnjakinje stupaju u brak. U Kanadi, primjera radi, dolaskom Francuza, Francuski vojnici su vjencavali 10 godisnje indijanke (produkt: danasnji Metis). Znaci, te vrste veza su za svoje vrijeme i u svom socio-kulturnom kontekstu bile sasvim normalne i nemogu se nazivati pedofilijom. Termin pedofilija je ukovan pocetkom 70-tih godina i oznacava nase moderno odbacivanje sexa izmedju prepubescentne djece i odraslih. U Kanadi primjera radi i dan danas je zakonski legalan sex izmedju odraslih i 14-godisnjaka. Znaci, ni Muhamed a.s., a ni ostali koji su takve stvari prakticirali u davnini se nemogu nazivati pedofilima, jer su u to vrijeme takve stvari bile u svom socio-kulturnom kontekstvu bile sasvim normalne. Historija se ne analizira u savremenom kontekstu, nego u socio-kulturnom kontekstu svoga doba.

Shady
14.01.2004., 05:59
Ajša je inače kći Ebu Bekra, jednog od prvih muslimana i Muhammedov s.a. drug i jedan od najvjernijih suboraca, od samih početaka. Sasvim je (na bazi izvora) nedvojbeno da je Ebu Bekr ponosto dao ruku svoje kćeri, a da je to smatrao nečasnim ne bi ju dao. On je dao svoju kći, a isto tako je od poslanika (s.a) tražio ruku Fatime (Muhammedove s.a. kćeri), koja je bila sličnih godina, ili nešto malo zrelija od Ajše. (taj brak ipak nije ostvaren). U oba slučaja, niti bi Ebu Bekr, kao otac, dao svoju kći ako bi smatrao da je to nešto neuobičajeno, niti bi, kao poslanikov drug, sam tražio Fatiminu ruku od poslanika da to nije smatrao normalnim.

Sa stanovišta današnjeg čovjeka netko može obojici prigovarati, ali takvi prigovori popuštaju pred ozbiljnim sociološkim argumentima, jer tradicija i običaju jednog društva ne moraju nužno biti osporeni od strane nekog drugog društva. Davno sam čuo da neka eskimska plemena, kao izraz poštovanja putnika namjernika, nude ovome svoju ženu na uslugu... da se malo ugrije na hladnom arktiku. :D Ne znam koliko je ovo tačno, ali sve i da jeste, prije nego bismo (bilo sa sa zapadnog ili islamskog stajališta) napali ovakvu tradiciju, morali bismo uzeti u obzir argumente čije klišee nemamo u našim društvima. I onda dolazi do nerazumijevanja. A cijeli problem bi nam možda najbolje objasnile eskimke. :mig:

ravana
14.01.2004., 07:30
Sve je to lipo al ovo je 9936442ti topic gdje se o Ajsi govori. Pa dosta vise :D

Sad ce novamame o pedofilijama, muslimani kulturno-povijesnim kontekstima itd itd i stalno isto.

rambi
14.01.2004., 07:37
Ali je nick novi pa nema veze. Uostalom, da sam ja na njegovom mjestu, ne bih replicirala na topic koji je otvoren u stilu novemame jer znamo na kakav je nacin takav postavljen - pa onda bi ovaj post mogao proci nezapazeno.

Inace, zanimjivo bi bilo uopce raspravljati o tome koliko su odredjeni vjerski obicaji produkt kulture u kojima je ista iznikla (od sklapanja braka sa djecom do nacina odijevanja, obveza vjernica u odredjenim religijama...). Ja sam nedavno u jednoj ilustriranoj enciklopediji o Zidovima s pocetka 20. (!) stoljeca nasla djevojcicu koja je bila u braku s 13 godina, a na podrucju sjeverne Afrike (mislim Maroka).

novamama
14.01.2004., 08:10
Ja sam nedavno u jednoj ilustriranoj enciklopediji o Zidovima s pocetka 20. (!) stoljeca nasla djevojcicu koja je bila u braku s 13 godina, a na podrucju sjeverne Afrike (mislim Maroka).

Draga rambi,

i u vrijeme Isusovo Zidovke (cure) su se zarucivale sa oko 14 godina, kada su postale "zrele". Ali dijete od 9 godina nije CURA nego curica, seksualno skroz nezrelo dijete i time nesposobno za brak. I usporedi tjelesno jednu devetogodisnju i jednu od 14.

Muhamed je mogao Ajshu seksati godinama a da ne dobije dijete, dakle brak cisto iz pedofilske pozude. A da je Bozji poslanik, postedio bi tom djetetu pedofilsko oskrvnuce uz jos desetak drugih zena sa kojim je bio u braku i spavao sa njima, uz na "poklon" dobivenu Mariju koptsku krscankinju koju je drzao za seks-ropkinju itd, uz ratove koje je provodio i sam ubijao i pljackao u velikom stilu. Jeli to povoljno okruzje za jednu nezrelu curicu? Ili bolje receno, Bozja volja takva ogava, proroka okititi takvim nedjelima?

Osim toga, Ajsha je se njemu pokazala u pozudnom snu, i on je to interpretirao Bogom danim da se mora sa njom zaruciti u dobi od eto tek 6 godina a nije mogao cekati do njene zrelosti za brak.

BIH 2004 Grci su takodjer seksali i deckice. Ako je to tebi lijep obicar i primjer za Muhameda onda se toga drzi.

Shady
14.01.2004., 08:10
Rambi kaže: "Uostalom, da sam ja na njegovom mjestu, ne bih replicirala na topic koji je otvoren u stilu novemame, jer znamo na kakav je nacin takav postavljen - pa onda bi ovaj post mogao proci nezapazeno."
A onda je sve, ipak, premješteno u NovaMamin topic. :D

novamama
15.01.2004., 06:54
....nedvojbeno da je Ebu Bekr ponosto dao ruku svoje kceri, a da je to smatrao necasnim ne bi ju dao.

Jeli ti to nazivas "ponosom" jednu curicu od 9 godina dati nekome za oskvrnuce? I to jos nekome, koji je pored nje imao najmanje 10 drugih zena, pa i sam ubijao i pljackao? To je ludilo a takvi starci su za strogog zatvora.

Shady
15.01.2004., 07:17
A hajde ti reci da se sa devet godina nisi igrala "Ljekara" po komšiluku? :) Ja jesam, priznajem. :lol:

SLAP
15.01.2004., 20:57
BiH2004 kaže:
Kada se razgovara o Islamu, tu i tamo izmedju recenica nemuslimani pokrecu pitanje Muhameda i Ajse. Koliko znam, Muhamed a.s. je opcio sa Ajsom kada je ona bila 8 ili 9 godina starosti. Medjutim, ovdje se ne radi o pedofiliji. Takve stvari su u tom vremenu bile sasvim normalne, praktikovali su ih Arapi, Grci, pa cak i prije njih - Rimljani i Zidovi (Zidovski Talmud je ekplicitan da su ovakve seksualne veze normalne i pozeljne). U drzavi Arkansas (SAD) je bilo zakonski legalno sve do 1907. da 10 godisnjakinje stupaju u brak. U Kanadi, primjera radi, dolaskom Francuza, Francuski vojnici su vjencavali 10 godisnje indijanke (produkt: danasnji Metis). Znaci, te vrste veza su za svoje vrijeme i u svom socio-kulturnom kontekstu bile sasvim normalne i nemogu se nazivati pedofilijom. Termin pedofilija je ukovan pocetkom 70-tih godina i oznacava nase moderno odbacivanje sexa izmedju prepubescentne djece i odraslih. U Kanadi primjera radi i dan danas je zakonski legalan sex izmedju odraslih i 14-godisnjaka. Znaci, ni Muhamed a.s., a ni ostali koji su takve stvari prakticirali u davnini se nemogu nazivati pedofilima, jer su u to vrijeme takve stvari bile u svom socio-kulturnom kontekstvu bile sasvim normalne. Historija se ne analizira u savremenom kontekstu, nego u socio-kulturnom kontekstu svoga doba.

Osobe koje imaju bozansku svijest,koje Bog vodi su ispred svog vremena u svemu ili u onom u cemu su ljudi tog vremena nedorasli Istini-Bozijoj volji,u cemu se ponasaju glupo (neki najekstremnije gluposti: obicaji dokazivanja muskosti gdje se gubi glava,obicaji zrtvovanja ljudi....). Muhameda nije Bog vodio pa nije niti imao taj osjecaj normalnosti,logicnosti,Bozije volje, da u malom djetetu vidi nezrelo stvorenje za seksualnu culnost,djete koje je od seksa imalo samo patnju jer nema razvijene spolne organe prije svega ...
Umjesto da stavi točku na gluposti svog vremena on je gorio u satanskoj strasti. No nije to bila jedina slaba karika «lanca» njegove «pobožnosti». Kratko rečeno NITKOV.

Scatman
11.11.2007., 10:08
kako vas nije sramota?
da je bar neko procitao od vas o muhamedu a.s.nebi pricao takve gadost.
pogledajte vas i vase porodice i svjet u kome zivimo,jel vidite dokle smo dosli?
pogledajte malo oko sebe,ocigledno vam nesmeta blud (kurvanje,bescasne radnje )oko vas.

pa da nije bilo muhameda nebi do tog došlo.

satori@sanitarium
11.11.2007., 12:32
kako vas nije sramota?

cega?

da je bar neko procitao od vas o muhamedu a.s.nebi pricao takve gadost.

da si procitala nesto o muhamedu nebi ga branila...

pogledajte vas i vase porodice i svjet u kome zivimo,jel vidite dokle smo dosli?

dosli smo u razdoblje u kojem ne ubijamo ljude zato sto nam je "bog" to rekao

pogledajte malo oko sebe,ocigledno vam nesmeta blud (kurvanje,bescasne radnje )oko vas.a smeta vam jedan castan covjek od koga svi mozemo mnogo toga nauciti.

ako ti se ne svida "blud" ne moras ga gledat, mozes otic u SA i igrat se u pjesku, a od muhamed imas tako puno za naucit - pedofiliju, ubijanje, laganje, debilizam...... sve na osnovi "bog mi je rekao"

sram vas bilo.

cega?

sto se tice terorizma jeli neko terorista ako brani sebe,porodicu,i svoju vjeru?ili je po vama najbolje da sjedi i gleda kako mu ubijaju ono najvijednije?da li bi vi gledali mirno kako vam neko unistava vjeru,zemlju,porodicu?

ako brani sebe, obitelj i vjeru tako da ubija neduzne ljude u njihovoj zemlji onda je terorist

Neka vam se ALLAH milostivi smiluje.

jesi ti procitala kuran? on milostiv:rofl: :rofl:

protagora
11.11.2007., 15:01
Da je Posljednji Poslanik Muhammed s.a.w.s. bio pedofil, bio bi zakon i za sve muslimane do dan danas.

A to je muslimanima zabranjeno!!!!!


da?

http://www.youtube.com/watch?v=hVsmt41aLxE

http://www.youtube.com/watch?v=tz3I9hhCXCI

:eek:

Ibn_Tejmije
11.11.2007., 15:41
Adura,

svi mi znamo da Aisha jos nije imala dvocifreni broj godina kad ju je Muhamed povaljo; dakle bila je dijete. Neznam zasto sada pokusavas uporno umjetno povecati Aishin broj godina kada je to izvan istinskih dokaza


Evo ti jedna spojnica o tome:

http://www.geocities.com/AntiJihad/mo_pedo.html

oo daa,, još jedna islamofobična stranica.... :p


Ovako, ako tražiš odgovor dat ću ti, a ako si otvorila ovu temu sa namjerom da provociraš i stvaraš konflikt onda nemoj čitati moj post.


Ti znaš da djeca od roditelja uzmu 80 % svih stvari. Allah nije naredio MUHAMMEDU a.s da se oženi Aišom samo da bi " spavao " sa njom nego da bi ona živjela sa njim i nakon njegove smrti da prenese mnogo stvari iz njegovog života. Moral, riječi, AMA SVE

Najviše hadisa ( riječi Muhammeda a.s) upravo prenosi Aiša r.a.

Zato , ne zauzimaj odmah borbeni stav i promijeni način izražavanja ako već nećeš da budeš džahilka tolika

satori
11.11.2007., 15:42
da?

http://www.youtube.com/watch?v=hVsmt41aLxE

http://www.youtube.com/watch?v=tz3I9hhCXCI

:eek:

ma daj.. salis se... ne vjerujem to....

protagora
11.11.2007., 15:49
ma daj.. salis se... ne vjerujem to....

vidi tu:

http://www.homa.org/Details.asp?ContentID=2137352826

Ego
11.11.2007., 15:54
vidi tu:

http://www.homa.org/Details.asp?ContentID=2137352826

Ovaj je zakasnio nekih 2000 godina... :kava:

Endimion17
11.11.2007., 15:57
oo daa,, još jedna islamofobična stranica.... :p


Ovako, ako tražiš odgovor dat ću ti, a ako si otvorila ovu temu sa namjerom da provociraš i stvaraš konflikt onda nemoj čitati moj post.


Ti znaš da djeca od roditelja uzmu 80 % svih stvari. Allah nije naredio MUHAMMEDU a.s da se oženi Aišom samo da bi " spavao " sa njom nego da bi ona živjela sa njim i nakon njegove smrti da prenese mnogo stvari iz njegovog života. Moral, riječi, AMA SVE

Najviše hadisa ( riječi Muhammeda a.s) upravo prenosi Aiša r.a.

Zato , ne zauzimaj odmah borbeni stav i promijeni način izražavanja ako već nećeš da budeš džahilka tolika

Čekaj, ali činjenica je da je stariji muškarac imao spolni odnos sa ženskom osobom ne starijom od DESET godina. Odveo je curicu u "odaje" i tamo joj stavljao penis u vaginu. Opetovano.


Bi li i ti tako? Najozbiljnije pitam. Bi li s 50-ak godina stavljao penis u vaginu devetogodišnjakinje?

Derviš
11.11.2007., 16:40
Čekaj, ali činjenica je da je stariji muškarac imao spolni odnos sa ženskom osobom ne starijom od DESET godina. Odveo je curicu u "odaje" i tamo joj stavljao penis u vaginu. Opetovano.


Bi li i ti tako? Najozbiljnije pitam. Bi li s 50-ak godina stavljao penis u vaginu devetogodišnjakinje?

Bismillah.

Činjenica?

Šta je vama spameri spamerski. Imate Adurin odgovor na prvoj stranici ove teme. Da imate imalo intelektualnog poštenja , ne bi spamali ovdje i pisali takve bljuvotine.

No, u nedostatku pameti i znanja, dobro dođe spam. Mislite da ćete ponavljanjem tih laži učiniti da postane istina. Sram vas bilo bagro lažljiva.

Endimion17
11.11.2007., 16:54
Ok, koliko je cura imala godina kad je stupila u spolni odnos? Ne zanima me je li uživala ili ne, niti je li bila dobra muslimanka, niti je li unaprijedila islam.

Zanima me koliko je godina imala. Pretražujući thread, nisam našao uvjerljive rasprave. Samo visokosofisticirano trollanje i zamagljivanje.

Derviš
11.11.2007., 16:58
Ok, koliko je cura imala godina kad je stupila u spolni odnos? Ne zanima me je li uživala ili ne, niti je li bila dobra muslimanka, niti je li unaprijedila islam.

Zanima me koliko je godina imala. Pretražujući thread, nisam našao uvjerljive rasprave. Samo visokosofisticirano trollanje i zamagljivanje.

http://www.forum.hr/showpost.php?p=781979&postcount=2

Endimion17
11.11.2007., 17:21
http://www.forum.hr/showpost.php?p=781979&postcount=2

Tu ima ogroman broj "prema". Koji je koncenzus? Što stoji kao standard?

feqiir
11.11.2007., 17:47
Why Did Prophet Muhammad (pbuh) Married Young Aisha Siddiqa (r.a.)?

Evo texta, procitajte - http://www.iol.ie/~afifi/BICNews/Sabeel/sabeel6.htmPosto ga procitaste, idemo dalje;

Jednostavno Poslanik Muhammed s.a.w.s. je uzor svim ljudima, i da bi bio efikasan uzor, trebao se je i sam naci u odredjenoj situaciji i svojim licnim primjerom pokazati kako se treba ponasati. Tako je pokazao kako biti dobar muz puno starijoj zeni (njegova prva zena je bila Hadidza, 15 godina starija), i kako biti dobar muz malo starijim, malo mladjim i puno mladjim (Aisha r.a.). Sve su uz njega bile srecne, i nijedna nije htjela da ga ostavi cak ni kad im je to ponudio (jedne prilike im je rekao da ako izaberu da ne budu sa njim, on ce ih lijepo otpratiti i nece imati problema, i ona su izabrale da budu sa njim). Donja granica za odnos sa zenom jeste ta da ona bude u pubertetu jer je to definicija punoljetnosti u islamu, a ono sto je ISPOD toga je pedofilija. Tako Aisha r.a. u svojim godinama kada je prvi put spavao sa njom, bila je u pubertetu i dovoljno zrela za to, i to nije bila pedofilija. Da je Poslanik Muhammed s.a.w.s. bio od onih koji su skloni tjelesnim uzivanjima, on ne bi najbolje svoje godine proveo sa jednom zenom, Hadidzom, 15 godina starijom od njega, vec bi prihvatio ponude od mnogo ljepsih, mladjih i bogatijih djevojaka nego sto je ona, i ne bi cekao svoje poznije godine za to. Za to nije imao nikakve smetnje i niko ga ne bi osudjivao da je tako postupio, ali ipak nije, jer mu nije cilj tjelesno uzivanje, vec da bude uzor kao poslanik, da pokaze kako biti dobar muz i u poligamnom i u monogamnom braku, i sa mladjima i sa starijima. I nijedna se nije pozalila, naprotiv. Doista je on bio najljepseg morala, i to ce svako zakljuciti ko bude proucavao njegovu cistu biografiju. Sve ono sto je bio los obicaj, ukinuo je, a sve ono sto nije bilo lose, nije ukinuo, vec je pokazao kako to treba uraditi a da se ne ucini grijeh. Treba napomenuti i to da je Poslanik Muhammed s.a.w.s. bio veoma mladolik i da je sa 50 godina izgledao veoma mlad, bio je i njezan prema drugima, a sa 63 godine nije imao ni 20 sijedih vlasi u kosi i u bradi zajedno. U Bibliji se navodi da je Solomon, jedan od Bozijih poslanika imao 1000 zena, od toga 700 regularnih i 300 prileznica (robinja) :eek: i sta cemo za to reci? Naravno, po islamskoj verziji toga, nije imao toliko zena, nego puno manje, ali eto, prije bismo trebalo onda Bibliju osuditi. Ili pak ono gdje se spominje da je Lot, poslanik od Boga, pocineo blud sa svojim cerkama :eek: kao napile ga :eek: a to su sve potvore na casne Poslanike.

Dalje;

Da li je neko stanje, ideologija, pojava dobro ili lose u stvarnosti, zavisi od toga da li je po Bozijem zakonu takvo stanje, ideologija, pojava dobro ili lose. Na to sam konkretno mislio. Zasto? Zato sto niko od ljudi nije objektivan, vec samo manje ili vise subjektivan (upravo zbog mnogobrojnih faktora koji uticu na oblikovanje njegove svijesti), i jedini ko moze biti STVARNO objektivan, to je Stvoritelj, Koji poznaje stvari onakve kakvim one jesu i Koji nam je nesto od tog Svog znanja poslao u vidu objave i poslao jos i poslanika da nam to blize pojasni, te nas obavezao da kroz to znanje (koje se zove islam) gledamo na sve ostalo na ovom svijetu i da po tome radimo. E, taj Sudac razumu koji je manjkav jeste Božije znanje koje ne grijesi, jer, kako smo zaključili iz gore navedenog, čovjek nikada ne može biti apsolutno objektivan, već samo manje ili više subjektivan, zato što sami izvori njegovog saznanja su manjkavi i skloni pogrešci. Iz toga proizilazi da imaju stvari po sebi i stvari za nas, dok je Bog taj koji je stvorio sve zakone u prirodi te ih uskladio i održava ih. On zna kakve su to stvari po sebi (tj. samo On zna suštinu stvari i samo On ima apsolutno objektivno znanje o svemu) i On zna kakve su stvari za nas. Samo On može biti apsolutno objektivan. Izvori ljudske percepcije i spoznaje su dovoljno savršeni da bi bili dobri vodiči čovjeku ka Uputi i uz Uputu koju je objavio Stvoritelj istih, ali dovoljno manjkavi da bi sami bili Uputa. Iz toga zaključujemo da nije lijepo ono što mi kažemo da je lijepo nego ono što Bog kaže da je lijepo, niti je ružno ono što mi kažemo da je ružno već ono što Bog kaže da je ružno, niti je pravedno ono što mi mislimo da je pravedno već ono što Bog kaže da je pravedno. To je zato što naš razum kao i čula nam ne daju vjernu sliku onoga što posmatramo ili o njemu mislimo već na njih ima mnogo uticaja (od rodjenja pa do kraja života) i nemoguće je da budu apsolutno objektivni. A apsolutno objektivno može procjenjivati samo Onaj koji je i sam Apsolutno Savršen i iznad svega stvorenog. Naše se mišljenje o pravednom, lijepom, ružnom, dobrom, losem - mijenja pod raznim uticajima, i poklapa se sa onim što Uzvišeni kaže srazmerno tome koliko su nam srca (ne)zaprljana tokom ovog života. Najrealniju sliku stvari imaju oni koji su spoznali Uzvisenog Voljenog i svoja srca od prljavstina ocistili i koji ne djeluju po hiru vec po odredbi od Boga. Takvi su bili i Boziji poslanici. Zato se i treba vratiti na izvor, na raspravu o postulatima vjerovanja i dokazivanju koja je vjera ostala izvorna Bozija vjera, pa onda raspravljati o zakonodavstvu i propisima te vjere.

Sofiapolis
12.11.2007., 08:48
Da je Posljednji Poslanik Muhammed s.a.w.s. bio pedofil, bio bi zakon i za sve muslimane do dan danas.

A to je muslimanima zabranjeno!!!!!

pozdrav

A što je muslimanima zabranjeno? Veliki autoritet islama ayatollah Homeini je Muhamedov postupak interpretirao kao božju zapovjed, te se danas djevojčice od 9 godina u Iranu smatraju ženama. Moraju se odjevati u hidžabe i vršiti sve mnogobrojne dužnosti žene u islamu, i mogu se udavati.

A dječaci postaju zreli tek sa 14!!!

Nije slučajno što je Iran zemlja s najvišom stopom samoubojstava djevojčica, 9 godina je malo za teško breme islama.

Ibn_Tejmije
12.11.2007., 12:34
A što je muslimanima zabranjeno? Veliki autoritet islama ayatollah Homeini je Muhamedov postupak interpretirao kao božju zapovjed, te se danas djevojčice od 9 godina u Iranu smatraju ženama. Moraju se odjevati u hidžabe i vršiti sve mnogobrojne dužnosti žene u islamu, i mogu se udavati.

A dječaci postaju zreli tek sa 14!!!

Nije slučajno što je Iran zemlja s najvišom stopom samoubojstava djevojčica, 9 godina je malo za teško breme islama.

laž laž laž i laž ,,,

Iako nevolim Homeinija, našao sam ovdje link na kojiem stoji da Islam dozvoljava sex i sa životinjama po fetwi Homeinija.

Iako je kazna za to smrt kao i za PEDOFILE nije mi shvatljiva jedna stvar.

To je koliko samo mržnje možete imati prema nama samo zato što smo Muslimani..

Raspitaj se malo bolje po Islamu kad nastupa punoljetnost žene a kad muškarca..

Nije uvjetovano godinama kao u nenormalnih zapadnjaka

satori
12.11.2007., 12:49
laž laž laž i laž ,,,
Raspitaj se malo bolje po Islamu kad nastupa punoljetnost žene a kad muškarca..

Nije uvjetovano godinama kao u nenormalnih zapadnjaka

sad smo mi svi nemuslimani nenormalni jer se ne zenimo djecom... a svasta

Lampard#8
12.11.2007., 13:27
I oni se dive toj vjeri i ubijaju za nju!!! HAHAHA!!!
Pa svi ste vi muslimani pedofili

Endimion17
12.11.2007., 14:26
Dobro, što je ovo? Klonirate accounte da bi vrijeđali i vikali na neistomišljenike? Pa imajte muda i recite originalnim accountom. Koje licemjerje. :flop:

Dragan
12.11.2007., 16:33
...
4.ja nemam jos kcerku,a kad je budem imala inshaallah ona ce mom muzu biti najvrijednija posle allaha i muhameda a.s,a nece spavati sa njom.
...
Tragedija. :flop:

KObi
12.11.2007., 18:23
Ljepota Dragane!! :) ::top:

Endimion17
12.11.2007., 18:47
Tragedija, i ja kažem.

KObi
12.11.2007., 18:50
Jasno nam je vase misljenje! :D

Endimion17
12.11.2007., 19:03
Meni uopće nije jasno gdje je ljepota u tome da nekog lika iz knjige za kojeg nemaš dokaza da je ikad postojao više voliš od rođene kćeri koja je tvoj biološki materijal, no najvažnije - biće za koje se skrbiš i brineš.
Ne možeš istinski voljeti nekoga koga niti ne poznaješ. Pa to ti je kao da voliš "druga Tita", a sve što o njemu znaš jesu priče o "junačkim borbama". Nema razlike.

Bože mili, to ti je kćer. Uzvraća ti ljubav, priča s tobom. Staviti je ispod neke fantazije je patološki. Potpuno pogrešno s pedagoške strane. I vjerojatno pogubno za razvoj djeteta, ako mu to kažeš.

protagora
12.11.2007., 19:06
laž laž laž i laž ,,,


http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=1626512

nakon islamske revolucije irancima je bilo dozvoljeno ženiti devetogodišnje curice. zadnjih par godina situacija se promijenila, pa je granica zrelosti podignuta na veoma visokih - tlinaest godinica. zrele su to godine, nema šta...:rofl:

KObi
12.11.2007., 19:12
Meni uopće nije jasno gdje je ljepota u tome da nekog lika iz knjige za kojeg nemaš dokaza da je ikad postojao više voliš od rođene kćeri koja je tvoj biološki materijal, no najvažnije - biće za koje se skrbiš i brineš.
Ne možeš istinski voljeti nekoga koga niti ne poznaješ. Pa to ti je kao da voliš "druga Tita", a sve što o njemu znaš jesu priče o "junačkim borbama". Nema razlike.

Bože mili, to ti je kćer. Uzvraća ti ljubav, priča s tobom. Staviti je ispod neke fantazije je patološki. Potpuno pogrešno s pedagoške strane. I vjerojatno pogubno za razvoj djeteta, ako mu to kažeš.
Vidis, ko kaze da nema dokaza da je postojao??
Usvari, necemo raspravljati, jer ti pojma nemas o temi o kojoj raspravljas (trenutno), nisi nikada procitao neku objektivnu knjigu o Muhamedu, s.a.v.s.!!!
Sve ovo gore je sa tvog stanovista, kod nas muslimana je drugacije!!

Endimion17
12.11.2007., 19:33
Vidis, ko kaze da nema dokaza da je postojao??
Usvari, necemo raspravljati, jer ti pojma nemas o temi o kojoj raspravljas (trenutno), nisi nikada procitao neku objektivnu knjigu o Muhamedu, s.a.v.s.!!!
Sve ovo gore je sa tvog stanovista, kod nas muslimana je drugacije!!

Ok, trebao sam reći da mislim na boga. Ne na Muhameda.
Dokazi za postojanje Muhameda su valjda tu.

Svejedno, ne možeš reći da nekog proroka voliš više od kćeri. Kakav si to onda roditelj? Nikakav, eto kakav.

KObi
12.11.2007., 19:38
Ok, trebao sam reći da mislim na boga. Ne na Muhameda.
Dokazi za postojanje Muhameda su valjda tu.

Svejedno, ne možeš reći da nekog proroka voliš više od kćeri. Kakav si to onda roditelj? Nikakav, eto kakav.
Svako ima svoja pravila, ti trenutno svoja nameces meni! Stoga, to je tebi argumenet, meni nije! I opet postavljanje nekakvih pitanja i davanje odgovora na njih, ustvari, to uopste nije argument!!! Posto si ti ateist (ili krajnje nisi musliman), ne mislim ti davati argumente (koji sa tvoje strane nisu argumenti) da se moze vise voljeti Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s.! Ne vidim svrhu daljeg raspravljanja!!!

Endimion17
12.11.2007., 20:13
Svako ima svoja pravila, ti trenutno svoja nameces meni! Stoga, to je tebi argumenet, meni nije! I opet postavljanje nekakvih pitanja i davanje odgovora na njih, ustvari, to uopste nije argument!!! Posto si ti ateist (ili krajnje nisi musliman), ne mislim ti davati argumente (koji sa tvoje strane nisu argumenti) da se moze vise voljeti Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s.! Ne vidim svrhu daljeg raspravljanja!!!

Nisam ateist (razmišljaš vrlo ograničeno). To što si sebi uvrtio u glavu je kontradiktorno dječjoj psihologiji koja spada u znanost. Samo naprijed, reci djetetu da ga ne voliš najviše na svijetu. Uništi jedno biće.

KObi
12.11.2007., 20:24
Nisam ateist (razmišljaš vrlo ograničeno).
Ti donosis zakljucke ne na osnovu znanja o nekoj stvari nego na osnovu iluziju koje se tebi cine tacne! Ne razmisljam ja ograniceno, nego je tvoje poimanje stvari jako kratko da bi vidjelo uzvisenu ljubav koja ne stvara bolesti i nevolje, ne daje tugu i samocu, naprotiv, uvijek nam je potrebna! No, tebi je to nepojmljivo i takvi ljudi su za tebe 'ograniceni'!!To što si sebi uvrtio u glavu je kontradiktorno dječjoj psihologiji koja spada u znanost.
Ajd sad ti nama lijepo to upakuj u dokaze (ako ovako nastavimo, otići ćemo daleko)!
Nije tesko shvatiti da je ljubav prema Bogu i Poslaniku, s.a.v.s., jedna uzvisenija sfera (da se tako izrazim) od ovozemaljske ljubavi!!Samo naprijed, reci djetetu da ga ne voliš najviše na svijetu. Uništi jedno biće.
Mozemo mi govoriti sta hocemo, istina je u srcu! Dijete se moze jako puno voljeti, cak najvise na svijetu, ali ta se ljubav ne poredi sa ljubavlju prema Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., 'tjeras' me sam da ti ovo pricam, jer ocito mijesas neke stvari! Ljubav prema djetetu je sa ovog svijeta i tako je ogranicena, dok ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., vodi na onaj svijet i nije je moguce porediti sa ovim svijetom!!
Nadam se da ce se ova rasprava sto prije prekinuti!!

Endimion17
12.11.2007., 20:36
KObi, gnjusan mi je način na koji razmišljaš. Dijete koje sam odgojio (pa i ne imalo pola mojeg genetskog materijala, može biti posvojeno) će mi biti najvažnije na svijetu. Nema toga što će me moći natjerati da kažem da više volim nekog neznanca ili koncept koji možda i nema temelj. Ono je moje dijete i ja ga volim.

Mislim da imaš jako iskrivljen sustav vrijednosti nedostojan čovjeka. Promisli malo o onome što voliš i ako imaš dijete, pogledaj ga u oči i reci mu da ga ne voliš najviše na svijetu. Samo pokušaj, ako imaš srca.
Pa, kad mu slomiš krhko samopouzdanje i izgubiš povjerenje koje ono u tebe ima, javi se ovdje na forum. Možeš komotno na podforum Psihologiju.

KObi
12.11.2007., 20:53
KObi, gnjusan mi je način na koji razmišljaš. Dijete koje sam odgojio (pa i ne imalo pola mojeg genetskog materijala, može biti posvojeno) će mi biti najvažnije na svijetu. Nema toga što će me moći natjerati da kažem da više volim nekog neznanca ili koncept koji možda i nema temelj. Ono je moje dijete i ja ga volim.
Svako voli svoje dijete, to je normalno!! Samo ti ovdje mjesas jabuke i kruske, no ne mislim ti objasnjavati ista vise!!

Mislim da imaš jako iskrivljen sustav vrijednosti nedostojan čovjeka. Promisli malo o onome što voliš i ako imaš dijete, pogledaj ga u oči i reci mu da ga ne voliš najviše na svijetu. Samo pokušaj, ako imaš srca.
Opet se vracamo na tvoje ne poimanje nekih stvari!
Pa, kad mu slomiš krhko samopouzdanje i izgubiš povjerenje koje ono u tebe ima, javi se ovdje na forum. Možeš komotno na podforum Psihologiju.

Iako jako volim psihologiju, ne mislim tamo ici kao sto ne mislim tebi objasnjavati neke stvari! Nisam ja kriv sto ti mene ne kontas, i sto ne pojmis neke stvari!!!

Endimion17
12.11.2007., 21:05
Što imam pojmiti?! Da svom djetetu imaš srca reći da ti nije najvažnije? Jebemu, nemoj se sad izmotavati.

KObi
12.11.2007., 21:13
Što imam pojmiti?! Da svom djetetu imaš srca reći da ti nije najvažnije? Jebemu, nemoj se sad izmotavati.

Izmotavati, nemam potrebe!!! LJubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., se ne mjeri sa ljubavlju prema dijetetu! Ko će kome šta govoriti?
Dijete se jako puno voli ali je ta ljubav ne mjerljiva sa onom o cemu govorimo, one se ne porede, ovaj i onaj svijet je to! Moram li ti jos i nacrtati i opet ćeš me pogrešno shvatiti, izgleda to ti je metod 'napadanja' sugovornika! Shvati, to se ne mjeri, svoje dijete se voli, ako treba i najvise na svijetu! Nije ti strogo naredjeno da volis nesto vise od necega, samo se kaže da se neće upotpuniti vjerovanje dok se ne ispuni ono o cemu govorimo, a to moze da bude i u poznim godinama, kada su i djeca razumnija i shvatljivija!!

satori@sanitarium
12.11.2007., 22:52
Izmotavati, nemam potrebe!!! LJubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., se ne mjeri sa ljubavlju prema dijetetu! Ko će kome šta govoriti?
Dijete se jako puno voli ali je ta ljubav ne mjerljiva sa onom o cemu govorimo, one se ne porede, ovaj i onaj svijet je to! Moram li ti jos i nacrtati i opet ćeš me pogrešno shvatiti, izgleda to ti je metod 'napadanja' sugovornika! Shvati, to se ne mjeri, svoje dijete se voli, ako treba i najvise na svijetu! Nije ti strogo naredjeno da volis nesto vise od necega, samo se kaže da se neće upotpuniti vjerovanje dok se ne ispuni ono o cemu govorimo, a to moze da bude i u poznim godinama, kada su i djeca razumnija i shvatljivija!!

:rofl: :rofl: Vise volis imaginarne prijatelje i njihove poslanike od vlastite dijece:rofl: :rofl: jesi jadan, kak to mjeris ljubav? na decilitre?:rofl: :rofl:

Scáthach
12.11.2007., 23:10
Eh, sad ste me sjetili traume iz djetinjstva. Ok, to ima veze sa krscanstvom, ne islamom, ali sve se to svede na isto.
Negdje sam bila cula ili procitala da moras Boga voljeti vise od ikoga, IKOGA!

Godinu dana sam se borila sa griznjom savjesti i mucila samu sebe, jer nisam mogla prestati voljeti svoje roditelje vise od Boga :(

Ali dobro, tada sam imala osam godina i bila sam vjerski fanatik ( ima li kakva udruga lijecenik vjerskih fanatika :mig: ).

Nego, vezano za temu.
Ne mogu opravdavati seks sa djetetom. Nikako! Pa bio to poslanik ili neki ''obicni'' covjek. Bilo da mu je to Bog osobno naredio ili mu samo sunulo u glavu.
Ne mogu to opravdati cak ni u kontekstu tog vremena. Jednostavno ne mogu...grozim se toga :flop:

vavi
13.11.2007., 04:24
Meni uopće nije jasno gdje je ljepota u tome da nekog lika iz knjige više voliš od rođene kćeri koja je tvoj biološki materijal, no najvažnije - biće za koje se skrbiš i brineš.
Ne možeš istinski voljeti nekoga koga niti ne poznaješ. Pa to ti je kao da voliš "druga Tita", a sve što o njemu znaš jesu priče o "junačkim borbama". Nema razlike.
Bože mili, to ti je kćer. Uzvraća ti ljubav, priča s tobom. Staviti je ispod neke fantazije je patološki. Potpuno pogrešno s pedagoške strane. I vjerojatno pogubno za razvoj djeteta, ako mu to kažeš.


Potpisujem...!!!!!!!!!!!:top: :top: :top:

Veritaserum
13.11.2007., 07:02
Kako mislis da je jadan?Samo zato sto zna sta je na prvom mjestu?
ALLAH NIJE IMAGINARNI PRIJATELJ,ON JE BOG JEDAN JEDINI. BOGA OSIM ALLAHA NEMA,MUHAMED A.S JE NJEGOV PROROK I AKO NEZNATE O CEMU BI STE PRICALI NEMOJTE ONDA NI O OVOJ TEMI,JER SAMO SEBI SKODITE,BOJTE SE BOGA.ZASTO VRIJEDJATE I PRICATE SVAKAKVE GLUPOSTI?

jesmo se uspuhali, a?:kava:


Ljudi pokusajte shvatiti Allah nas je stvorio,znaci on nam treba biti najvazniji,muhamed a.s.nas je naucio o islamu i prenio nam ga.
Pa u cemu je problem?

imas neke dokaze za ove nebuloze?:kava:


A zanima me samo jedno ZASTO IMATE TAKO RUZNO MISLJENJE O POSLANIKU A.S.I O MUSLIMANIMA???JELI TO SAMO ZATO STO SMO MUSLIMANI????

mozda da procitas naslov teme:kava:


A ako cemo bas o pedofiliji pokrenite temu JESU LI SVESTENICI PEDOFILI,koliko znam oni se provlace po sudovima zbog pedofilije a ne poslanik a.s,jeli po vamo to normalno da svestenici siliju djecake,a poslanika a.s.nazivate pedofilom?????
pa evo vam dokaz ko je pedofil http://www.youtube.com/watch?v=hHQQU9DOSRw

pa, svecenici jesu pedofili, zar ce netko biti nesto manje ako neki jesu nesto vise?:kava:


BOJTE SE BOGA I NJEGOVE KAZNE,MOLITE SE DA VAM OPROSTI ZBOG SVIH TESKIH RIJECI STO GOVORITE

FSM mi ne prijeti, osim toga za postojanje FSM-a imam dokaze, dakle:kava:

Dragan
13.11.2007., 08:13
...Ljubav prema djetetu je sa ovog svijeta i tako je ogranicena, dok ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., vodi na onaj svijet i nije je moguce porediti sa ovim svijetom!!
...
Potpuno si u pravu sto se tice boldovanog. Odlicna podloga za bombase raznih vrsta. Pogotovo jer se ne radi o vlastitoj deci vec o tudjoj (koliko su oni tek daleko na toj skali ljubavi?). :flop:

Nego, vezano za temu.
Ne mogu opravdavati seks sa djetetom. Nikako! Pa bio to poslanik ili neki ''obicni'' covjek. Bilo da mu je to Bog osobno naredio ili mu samo sunulo u glavu.
Ne mogu to opravdati cak ni u kontekstu tog vremena. Jednostavno ne mogu...grozim se toga

Ibn_Tejmije
13.11.2007., 08:37
meni je smiješno što ste vi u problemima preko glave a našli tražiti "mane" Islamu i muslimanima. Kako ste vi samo jadni :D i na što gubite vrijeme....

Hajmo pogledati Islamske zemlje ( s. Arabija, Iran ... ) i uporediti sa zapadom pa da vidimo kakvo je stanje pedofilije, side, homosexualizma, incesta, spolnog općenja sa životinjama itd...

samo bi se budala usudila tražiti rezultate..

Znate li koliko se porno filmova na zapadu izda u jednoj sedmici ?

I dalje nam mislite držati lekcije iz morala ?

Ahmaci :),,,,, baš ste ahmaci :)

Hajmo uzeti za primjer komšije ove naše sa istoka , srbe... U Srbiji preko 250 000 abortusa godišnje !!!

I dalje nam mislite držati lekcije iz morala ?


samo bi se budala usudila porediti muslimane i zapadnjake u moralnim vrijednostima ..


Za razliku od kršćanske Holandije gdje je dozvoljen brak sa životinjama,,,,,, kod nas tog nema i nikad neće biti...


I dalje nas nazivate primitivnim ?

Vi ste previse duhovno pali pa ste sad ljubomorni na nas jer se razlikujemo ;)

Znamo mi da vi nikad nećete sa nama biti zadovoljni sve dok ne budemo poput vas ali od tog nema ništa i neće nikad biti zato bezveze gubite vrijeme.

Islam vam je trn u oku ali vladaće zemljom svidjelo se to vama ili ne ;)

Dragan
13.11.2007., 08:48
...
Islam vam je trn u oku ali vladaće zemljom svidjelo se to vama ili ne ;)
Vuk dlaku menja, ali cud nikada.
I posle se cudite da vas ljudi ne vole ?!
Koliki broj zrtava je prihvatljiv da bi islam vladao zemljom ?
I sta ce te raditi sa nama kojima se to ne svidja ?

Sofiapolis
13.11.2007., 08:59
meni je smiješno što ste vi u problemima preko glave a našli tražiti "mane" Islamu i muslimanima. Kako ste vi samo jadni :D i na što gubite vrijeme....

Hajmo pogledati Islamske zemlje ( s. Arabija, Iran ... ) i uporediti sa zapadom pa da vidimo kakvo je stanje pedofilije, side, homosexualizma, incesta, spolnog općenja sa životinjama itd...

samo bi se budala usudila tražiti rezultate..

I dalje nas nazivate primitivnim ?

Vi ste previse duhovno pali pa ste sad ljubomorni na nas jer se razlikujemo ;)

Znamo mi da vi nikad nećete sa nama biti zadovoljni sve dok ne budemo poput vas ali od tog nema ništa i neće nikad biti zato bezveze gubite vrijeme.

Islam vam je trn u oku ali vladaće zemljom svidjelo se to vama ili ne ;)

U kojim li zemljama stvarno ima najviše seksualnih nemoralnosti? Pa da, u Saudijskoj Arabiji i sličnima. Ako te zanima kako je tamo, čitaj život saudijske princeze, napisala je tri knjige u kojima opisuje život saudijskih žena. Radije bih bila prosjak na zapadu nego rob tamo.

Da tek ne spominjemo kako tretiraju strane sluškinje sa Filipina. Prvo ih siluju, a zatim optuže za nemoral i bičuju sa 100 udaraca. A saudijski kurvar, što njemu, ništa.

Jučer sam čitala slučaj u švicarskim novinama: 15-godišnjak je bio silovan od strane 30-godišnjeg, po agresivnim seksualnim djelima poznatog stanovnika Emirata, koji ima Sidu. Majka dječaka je htjela podiči optužnicu, i što su joj odgovorili: Kod nas nema ni homoseksualnosti, ni seksualnog nasilja, niti side. Optužba ne može biti istinita. Pa sad ti traži pravdu.

Zapad je moralno milion svjetlosnih godina dalje od tih plemena zaostalih u kamenom dobu. Barem se priznaje da ljudi imaju određene nagone i potrebe, i ide se od poštivanja svačije ljudskosti, a ne samo bradatih islamskih muškaraca kao tamo.

Veritaserum
13.11.2007., 09:01
Islam vam je trn u oku ali vladaće zemljom svidjelo se to vama ili ne ;)

a kako cete to izvest, devama?:kava:

Ibn_Tejmije
13.11.2007., 09:06
Vuk dlaku menja, ali cud nikada.
I posle se cudite da vas ljudi ne vole ?!
Koliki broj zrtava je prihvatljiv da bi islam vladao zemljom ?
I sta ce te raditi sa nama kojima se to ne svidja ?


To je Božija volja, Islam je njegov projakat za čovječanstvo i neće propasti.

Koliko žrtava treba ? Nadam se što manje, jer život čovjeka je možda najveća vrijednost na zemlji .

Poslanik s.a.v.s je MRZIO RAT za tvoju informaciju.

I šta ćemo raditi sa onim kojima se to ne sviđa ?
-- Pa ništa, oni imaju pravo biti šta hoće i kakvi hoće, samo da ne prave nered po zemlji...

Nećemo mi to Muslimani napraviti, ponavljam to je Božija volja i kako on hoće tako će biti, nemožemo mi protiv toga :mig:


evo čitaj

Oni zele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo. a Allah zeli da vidljivim ucini svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima. (9, 32) :)

Vidi koliko danas brbljaju protiv Islama ( zele utrnuti Allahovo svijetlo svojim ustima). Ali ne nervira me ni malo jer znam da će poniženi i bez spomena ostati svaki onaj koji se bori protiv Islama jer tako Allah hoće ;)

Mi vas ne pozivamo da napustite vjeru Isusovu, dapače, pozivamo vas da je slijedite jer je Islam vjera i Mojsija i Isusa I Abrahama I Muhammeda ( a.s.v.s) i svih Allahovih poslanika


Dragane , moja buduća žena je iz Srbije, kršćanka, aBd buduća muslimanka, je li ti misliš da sam ja grub prema njoj kao "nevjerniku" da bi me ovoliko voljela ? :)

A vjeruj mi, samo joj dajem pravo koje joj Allah zagarantovao ( ni manje ni više) i čudi se kako mogu tako se lijepo ponašati prema njoj i kršćanima

Muhammed a.s.v.s je proživio tako mukotrpan život samo da bi do tebe došla istina i da bi imao šansu biti spašen.

Dok je klanjao stavljali su mu nogu na vrat i stiskali a on bi ponovo ustao i opet sa smiješkom ih pozivao u Islam.

TO JE MUHAMMED s.a.v.s :D


http://www.youtube.com/watch?v=bBFkokotZDA


ISLAM WILL DOMINATE THE WORLD !!! :lux:

Ravih
13.11.2007., 09:23
meni je smiješno što ste vi u problemima preko glave a našli tražiti "mane" Islamu i muslimanima.

Ja bi se mogao svrstati u kršćanstvo na neki način mada bi se tu moglo dosta razloga naći i kontra. Islam (na svoju žalost) gotovo da i ne poznajem.
Nisam niti pročitao postove u ovoj temi jer već znam o kakvom roktanju je riječ jer se to već vidi po naslovu teme. Nije mi jasno kako to da moderatori to dozvoljavaju.:confused:
Stvar je vrlo jasna! Ljudi koji bi trebali ići na terapije i koristiti ljekove nisu oni čije mišljenje treba uzet za ozbiljno jer onaj tko je radi bolesti nesvjestan svojih djela taj na neki način nije kriv za ono što čini!
Trebaš uzet u obzir i to da se tu uglavnom radi o djeci koja misli da su sve rubrike namjenjene tinejđerima. Vjerovatno će u budućnosti postojati nekakvi verifikacijski sustavi kako bi se isprva provjerilo godište neke osobe pa da se neke stvari spriječe u startu.
Istina da je nevjerovatno da su ta djeca tako odgojena. Meni ko klincu nije padalo napamet obraćati se starijoj osobi sa "ti" a kamoli ostalo.
Što će tek biti kad ta djeca odrastu?!
A oni odrasli koji uopće postavljaju sebe kao vjernika ili pripadnika određene vjeroispovjesti a laprdaju o nečemu čemu nisu dorasli nemaju nikakvog doticaja ni sa svojom niti bilo kojom vjerom. Vrhunac inteligencije im je što su shvatili da ga prvo treba izvaditi pa tek onda pišati mada vjerovatno sve zapišaju okolo sebe jer će im trebat duboka starost da shvate da za pišanje postoji školjka.
Pa kako bi od takvih bića mogao očekivati da poimaju vjeru (nije bitno koju!)?
Danas je svakom dozvoljeno da mijenja guzicu za glavu jer je to njegovo tijelo pa može raditi što hoće!
Jedina pomoć u tom trenutku je da mu dodaš wc papir kada počne "pričati"!
Moderatori bi trebali raditi svoj posao jer kada normalni ljudi počnu napuštati forum a djeca neće više imati koga provocirati forum će umrijeti!

Mislim da je glupost ono zadnje što si napisao "islam will dominate...." ne zato što imam nešto protiv islama nego osvajačke fore ne treba miješati sa Bogom.
Ali uzimajući u obzir okolnosti u kojima si to napisao nije mi čudna takva reakcija!

AlBakr
13.11.2007., 09:27
ISLAM WILL DOMINATE THE WORLD !!! :lux:

Islam will dominate the world (http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=islam+will+dominate+the+world&btnG=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9+%D7%91-Google&meta=).

Islam will dominate the world (http://images.google.co.il/images?hl=iw&q=islam%20will%20dominate%20the%20world&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi).

Veritaserum
13.11.2007., 09:31
Islam will dominate the world (http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=islam+will+dominate+the+world&btnG=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9+%D7%91-Google&meta=).

Islam will dominate the world (http://images.google.co.il/images?hl=iw&q=islam%20will%20dominate%20the%20world&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi).

svidio mi se google:cerek: :kava:

Ravih
13.11.2007., 09:49
Islam will dominate the world (http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=islam+will+dominate+the+world&btnG=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9+%D7%91-Google&meta=).

Islam will dominate the world (http://images.google.co.il/images?hl=iw&q=islam%20will%20dominate%20the%20world&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi).

Trebaš wc papira?

Ibn_Tejmije
13.11.2007., 09:54
a kako cete to izvest, devama?:kava:

hehe, tako su govorili i mušrici Mekke kad je bilo samo 300 muslimana :mig:

čitaj malo o bitci na Tebuku...

3000 muslimana protiv 195 000 bizantijaca :mig: ..

nama treba samo da se ujedinimo i to je to ;)

Ako Bog hoće ja ću kamenom srušiti F22, to je nešto što ti i tvoja ekipa neće nikad shvatiti....

Oslanjajte se vi na materiju, uskoro ćemo i mi imati sve što i vi, pa da vidimo je li samo materijalna stvar koja pobjeđuje ili ima još nešto

Ibn_Tejmije
13.11.2007., 09:55
svidio mi se google:cerek: :kava:

nije to google, to je jewgle :rofl:

AlBakr
13.11.2007., 10:00
nije to google, to je jewgle :rofl:

a ovo je ba :zubo: google

islam will dominate the world (http://www.google.ba/search?hl=bs&q=islam+will+dominate+the+world&btnG=Google+pretraga&meta=)

islam will dominate the world (http://images.google.ba/images?hl=bs&q=islam%20will%20dominate%20the%20world&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi)i osama google :usama::

islam will dominate the world (http://www.google.com.sa/search?hl=ar&q=islam+will+dominate+the+world&btnG=%D8%A8%D8%AD%D8%AB+Google%E2%80%8F&meta=)

islam will dominate the world (http://images.google.com.sa/images?hl=ar&q=islam%20will%20dominate%20the%20world&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi)

KObi
13.11.2007., 10:00
:rofl: :rofl: Vise volis imaginarne prijatelje i njihove poslanike od vlastite dijece:rofl: :rofl: jesi jadan, kak to mjeris ljubav? na decilitre?:rofl: :rofl:

''Cek malo pa ti si onaj naucnik, aha, prihvatamo kritiku, hvala na objasnjenju tako iscrpnom i 'jasno' dokazanom!!!
A, zaboravio si mi naglasiti sta je to ljubav, mada ne sumnjam da ces mi to odgovoriti, sigurno si zaboravio!! ''

Ibn_Tejmije
13.11.2007., 10:04
a ovo je ba google :usama:

islam will dominate the world (http://www.google.ba/search?hl=bs&q=islam+will+dominate+the+world&btnG=Google+pretraga&meta=)

islam will dominate the world (http://images.google.ba/images?hl=bs&q=islam%20will%20dominate%20the%20world&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi)i osama google:

islam will dominate the world (http://www.google.com.sa/search?hl=ar&q=islam+will+dominate+the+world&btnG=%D8%A8%D8%AD%D8%AB+Google%E2%80%8F&meta=)

islam will dominate the world (http://images.google.com.sa/images?hl=ar&q=islam%20will%20dominate%20the%20world&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi)


ne, nego

ovo (http://www.bangitout.com/uploads/12jew-jitsu.jpg)

:D

Ibn_Tejmije
13.11.2007., 10:10
evo ga

jewgle.oy

jewgle (http://farm1.static.flickr.com/201/499917574_5de59297d8.jpg)