PDA

View Full Version : Tewhid - Jednoca Allaha


El-Kalem
17.10.2003., 23:59
bismillah


Adura izleti pa konstatova Pored literalizma karakteristika 'pro wehabijskih' ideja je i ona o 'trostrukom tewhidu'
1. Tawhid ar-Rububiyah
2. Tawhid al-Asmaa was-Sifaat
3. Tawhid al-'Ebadah
sve ovo su sektaske novortarije.


Osobine tewhida

Tewhid podrazumjeva vjeru u Jednochu Allaha, prema ucenju Islama koji kaze da je Allah Sam, bez druga. Njemu pripada svaka hvala. Nije rodjen niti je rodio niti ima sudruga niti slicnog u Svojoj Vlasti.

1)Tewhid Rububijjeta


Tewhidu-r-rububijje, ukratko, znaci:

Cvrsto ubjedjenje da je Allah, s.w.t, Tvorac i Gospodar svega i da drugog Gospodara nema.

Rijec RABB u arapskom jeziku znaci vlasnik - ravnatelj. A Allahov rububijjet nad Njegovim stvorenjima znaci da ih je samo i jedini On stvorio, da je samo On njihov gospodar i da ih samo On odrzava i njima upravlja. Zato tewhidu-r-rububijje znaci priznanje da je Allah, s.w.t, jedini Tvorac svih stvorenja i njihov gospodar, da ih samo On ozivljava i usmrcuje, da im samo On donosi korist i nanosi shtetu i da im samo On moze udovoljiti molbi ukoliko se nadju u bezizlaznoj situaciji; da jedini On moze uciniti s njima sve sto zeli; da samo On istinski daje i uzima; da samo On stvara i da je u Njegovim rukama sve. O tome nam Allah, s.w.t, kaze:

"Samo On stvara i upravlja! Uzvishen neka je Allah, Gospodar svjetova!" (Al-A`raf - Bedemi, 54)

U ovu vrstu tewhida ulazi i vjerovanje u Allahovo, s.w.t.,odredjenje - vjerovanje da sve sto se dogadja, biva s Allahovim, s.w.t, znanjem voljom i moci. Drugim rijecima kazano, ova vrsta tewhida bi znacila: saznanje i priznanje da je istinski pokretac i da u ovom svemiru istinski djeluje samo Allah, s.w.t, stvaranjem, povecivanjem i smanjivanjem, ozivljavanjem i usmrcivanjem i ostalo, i da mu se u svemu tome niko ne pridruzuje.

Kur’an veoma jasno govori o ovoj vrsti tewhida. Skoro ni jedno poglavlje Kur’ana nije bez spomena ili bar posrednog ukazivanja na njega. On je kao temelj ostalim vrstama tewhida, zato sto je samo istinski Tvorac, Vladar i Ravnatelj zasluzan da mu se ibadet (svaki vid obozavanja), skrusenost, i pokornost ukazuje i upucuje. i jedini On je zasluzan da Mu se upucuje zahvala, thikr, dova, nada, strahovanje i sl. Dakle, bilo sto od ibadeta moze biti posveceno samo Onome ko ima apsolutnu vlast i svima upravlja. ( Vidjeti: Tesfiru-l Kurtubi, 5:395. Serh Mulla `Ali El-Kari 'alel fikqhil Akber, str. 9.)S druge strane, samo je instinski Tvorac, Vladar i Ravnatelj dostojan svojstava velicanstva, ljepote i savrsenstva, zato shto ta svojstva moze posjedovati samo Vladar svih svjetova, jer, nemoguce je pripisati vlasnistvo i vladavinu nekome ko nije ziv, ko ne cuje, ko ne vidi, ko je nemocan, nijem, koji nije u stanju uraditi ono sto zeli i koji nije savrsen u svome govoru i svojim djelima. /Vidjeti: Fethu-l Medzid str. 13. El es 'letu we-l edzwibe, str. 29-30./


Zato nalazimo da Kur’an ovu vrstu tewhida spominje u kontekstu zahvale Allahu, s.w.t (hamda), ibadeta, pokoravanja, predanosti Allahu, s.w.t, i u kontekstu objasnjenja Njegovih uzvisenih svojstava i lijepih imena.

U <<hamdu>> (zahvali) svaki musliman na svakom rekatu uci: "Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!" (Al-Fatiha- Pristup, 2)

Allah, s.w.t, kaze: "Ta, neka je hvaljen Gospodar nebesa Gospodar Zemlje, Gospodar svih svjetova!" (El-Dzasije, 36)

O pokoravanju i predanosti Njemu, Allah kaze: "Reci - Allahov put je jedini pravi put, i nama je naredjeno da Gospodara svjetova slusamo." (Al-An'am - Stoka, 71)

O obracanju i iskrenom stremljenju samo Njemu, Allah, s.w.t, kaze: "Reci - Klanjanje moje, i obredi moji, i zivot moj, i smrt moja, doista su posveceni Allahu, Gospodaru svjetova." (Al-An'am - Stoka, 162)

O objasnjenju da se samo Allah, s.w.t., uzima za zashtitnika a niko drugi, Kur’an kaze: "Reci: - Zar da za zastitnika uzmem nekog drugog osim Allaha, Stvoritelja nebesa i Zemlje! On hrani, a Njega niko ne hrani! ReciL - Meni je naredjeno da budem prvi medju onima koji se pokoravaju, - i: - Nikako ne budi od onih koji mu druge ravnim smatraju." (Al-An'am - Stoka, 14)

U kontekstu dove, Allah, s.w.t, kaze: "Samo On stvara i upravlja! Uzvisen neka je Allah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome; ne voli On one koji se previse glasno mole." (Al-A'raf - Bedemi, 54-55)

U kontekstu ibadeta, Allah kaze: "Zashto da se ne klanjam Onome koji me je stvorio, a Njemu cete se vratiti?" (Yasin - Jasin 22)

"O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sacuvali; koji vam je Zemlju ucinio posteljom, a nebo zdanjem, koji s neba spusta kisu i cini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne cinite svjesno druge Allahu ravnim!" (Al-Baqara - Krava 21.-22.)

Zaista je samo Tvorac nebesa, Zemlje i svega sto je na njima, jedini zasluzan da ga covjek prihvati kao Boga i zastitnika, i da mu se potpuno preda, da Njemu dovu upucuje i da se Njemu obraca.

S druge strane, mi primjecujemo da Kur’an spaha Allahov, s.w.t, rububijjet koji se ogleda u Njegovom vladanju nebesima i Zemljom i svime sto je na njima, i njihovom uzdrzavanju s Njegovim lijepim imenima i uzvisenim svojstvima. Promotri Allahove, s.w.t, rijeci u ajetu-l Qursi:

"Allah je - nema boga osim Njega - Zivi i Vjecni! Ne obuzima Ga ni drijemez ni san! Njegovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji! Ko se moze pred Njim zauzimati za nekoga bez dopustanja Njegova?! On zna sta je bilo i prije njih i sta ce biti poslije njih, a od onoga sto On zna - drugi znaju samo onoliko koliko On zeli. Moc Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi odrzavanje njhovo. On je svevisnji, Velicanstveni!" (Al-Baqara - Krava 255)

Uistinu, Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju je jedini koji zivi, a ne umire, koji sve odrzava, sve zna, za sve se brine, koji je Najuzvisheniji i Najvelicanstveniji. Zatim pogledaj sljedece Allahove, s.w.t, rijeci:

"Mi stvaramo covjeka i znamo sta mu dosaptava njegova dusa, jer Mi smo njemu blizi od vratne zile kucavice." (Qaf - Kâf, 16)

"A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obavjesten." ( Al-Mulk - Vlast, 14)

Nikakve, dakle, dvoje nema u tome da Onaj koji je stvorio stvorenja, njih i nadzire i da On zna sve ono sto ona cine.

A sto se tice onih koji priznaju da je Allah, s.w.t, Gospodar i Tvorac svega, ali Ga ne izdvajaju u bozanstvu, nego uz Njega obozavaju i druge, niti Ga izdvajaju po Njegovim imenima i svojstvima, negirajuci ih ili poredeci ih sa svojstvima stvorenja i tumaceci ih u preneshenom znacenju koje nema osnove, njima ovakav tewhid nece koristiti i uopce ih ne izvodi iz kruga nevjerstva u krug imana. Allah, s.w.t, nam u Kur’anu govori o nevjernicima (mushricima) koji su priznavali da je Allah jedini Tvorac svega, ali su, i pored toga, ostali mushrici ( Serhu-l 'Aqidetit Tahawijje, str. 79. Fethu-l Medzid, str 17. Tejsiru-l Azizi-l Hamid, str. 17. Tathiru-l i 'tikad, str. 5.)
, zato sto nisu izdvajali Allaha, s.w.t, u Njegovom uluhijjetu (bozanstvu), nego su obozavali i duge mimo Njega; i zato sto nisu ucinili tewhid Allahu, s.w.t, u Njegovim imenima i svojstvima, tako sto su neka zanijekali i u njih nisu povjerovali. Zato Allah, s.w.t, za njih kaze:

"Vecina ovih ne vjeruje u Allaha izuzev ako uz Njega druge budu obozavali." (Ysisf - Jusuf, 106)

Cuveni mufessir, El-Mudzahid, u komentaru ovog ajeta kaze:

"Njihov iman u Allaha je priznanje da nas je Allah stvorio i da nas On opskrbljuje, ali oni uz to priznanje ibadet cine i drugima mimo Njega." /Vidi: Tesfiru-t Taberi, 16:28/

Jedan dio uleme iz prvih generacija je rekao: "Kada ih upitas: - Ko je stvorio nebesa i Zemlju?, oni odgovaraju: - Allah!, ali, i pored toga, drugog obozavaju." /Ovo spominje Ibnu Kethir od Ibnu `Abbasa, Mudzahida, `At`a, `Ikrime, Es-Sha`bija, Katade, Dahhaka i Abdurrahmana bin Zejda bin Eslema, r.a, / Vidjeti: Tefsir Ibnu Kethir, 2:494. Tefsiru-t-Taberi, 16:286-288/


Allah, s.w.t, nam u Kur’anu kazuje da su i mushrici vjerovali da je On Tvorac, Opskrbitejl i Vladar:

"A ako ih zapitas ko ih je stvorio, sigurno ce reci: - Allah! Pa, kuda se onda odmecu?" (Az-Zuhruf - Ukras, 87)

"Upitaj: - Ko vas hrani s neba i Zemlje, cija su djela sluh i vid, ko stvara zivo iz nicega, a pretvara zivo u nezivo, i ko upravlja svim? - Allah! - reci ce oni, a ti reci: - Pa zasto ga se onda ne bojite?" (Junus - Junus 31)

iz navedenih ajeta se jasno vidi da nije svako onaj ko prizna da je Allah Gospodar svega, ujedno i povjerovao u Allaha kao jedinog Boga kome se ibadet cini i kao Jedinog kome pripadaju sva imena i svojstva savrshenstva. /Vidjeti: Fethu-l Medzid, str. 18. Serh Mulla 'Ali El-Kari 'alel fiqhil Ekber, str. 9./
Vecina ljudi ne porice Tvorca i Njegovo upravljanje stvorenjima, ali njihovo nevjerstvo je u obozavanju drugog, mimo Allaha,s.w.t,/ Vidjeti: Ihjau 'ulumiddin, 1:182. Sheru-l 'aqidetit tahawijje/

El-Kalem
18.10.2003., 00:36
2)Tewhid Uluhijjeta


Ovo je ono u cemu su mnogi skrenuli i skrecu. Ovaj tewhid zahtjeva vjerovanje da Allah je Jedini koji se obozava, kome se dovi, kome se kolje, koga se boji, kome se cini tewba. Za svaku od ovih stvari nalazimo dokaz u Kur'anu.


Tewhidu-l uluhijje, ukratko, znachi: cvrsto ubjedjenje da je samo Allah, s.w.t., istinski Bog i da drugog boga nema i upucivanje svih vrsta ibadeta (obozavanja) samo Njemu.

Rijec <<Ilah>> (Bog) se u arapskom jeziku upotrebljava u znacenju rijeci "me'luh" (onaj koji se obozava - onaj kome se ibadet cini). / Rijec <<ilah>> na oblik <<fe'al>> a u znacenju oblika mef'ul, kao sto je rijec kitab u znacenju rijeci mektub, Vidjeti: El-Misbahu-l munir i Tariqu-l wesul'i el - 'ilm il me'mul, str. 12./ A ibadet u arapskom jeziku znaci poslushnost, poniznost i pokornost. Pojedini alimi su definirali ibadet kao iskrenu ljubav s potpunom pokornoshcu. Ibade koji nam je naredjen, u sebi sadrzi znacenje poniznosti, a ujedno i znacenje ljubavi, te je on potpuna poniznost prema Allahu s.w.t., s krajnjom ljubavlju prema Njemu. Zato ibadet Allahu, s.w.t., nije ispravan ukoliko ne obuhvata oba spomenuta znacenja i samo jedan od njih nije dovoljan za njegovu ispravnost. Allah, s.w.t., mora biti drazi covjeku od svega sto postoji, a ujedno i uzviseniji od svega. /Serh qasideti Ibni-l Qajjim, 2:59. Igasetu-l lehfa, 2:128-9. El- Ubudijje li Ibni Tejmijje, str. 9./

Tewhidu-l uluhijje se, dakle, temelji na iskrenom obozavanju jedino Allaha, s.w.t., sushtinski i formalno (u batinu i zahiru), tako da nishta od toga ne smije biti usmjereno ka nekom drugom mimo Allaha, s.w.t, Zato vjernik Allaha obozava (ibadet cini), samo Njega i nikog vise, samo Njega istinski voli, samo od Njega strahuje, samo se od Njega nada, samo Njemu dovu upucuje, samo se na Njega oslanja, samo prema Njemu iskazuje pokornost, poniznost, skrusenost i sve druge vrste i oblike ibadeta.


Ovaj dio tewhida, u svojoj sushtini, sadrzi sve ostale dijelove: vjerovanje u Allaha kao Tvorca i vjerovanje Njega kao jedinog koji posjeduje imena i svojstva savrsenstva, sto nije obratan slucaj. Jer, vjerovanje i prihvatanje Allaha, s.w.t, kao Tvorca i Gospodara, ne mora znaciti da Ga prihvata i kao jedinog koji se obozava. Allah, s.w.t, mora biti drazi covjeku od svega sto postoji, a ujedno i uzviseniji od svega. Uz napomenu, da je prihvatanje Allaha, s.w.t, kao jedinog Stvoritelja nepobitan dokaz da jedino On zasluzuje da se obozava, kao sto smo vec rekli u govoru o tewhidu-r-rububijje. Medjutim, veliki broj ljudi se uopce ne povodi za tim dokazom iz inata i nevjerstva. Oni priznaju Allaha kao Tvorca, ali ga ne prihvataju kao Jedinog ko se obozava, odbacujuci tako ono na sto ih njihovo priznanje upucuje./

Covjek more priznati Allaha, s.w.t, kao Tvorca, ali Ga ne obozavati (ne ciniti Mu ibadet). Isto tako, i vjerovanje u Allaha, s.w.t, kao Jedinog kome pripadaju imena i svojstva savrsenstva (tewhidu-l esma' we-s-sifat), ne obuhvata ostale vrste tewhida.

Ali, covjek koji Allahu, s.w.t, cini tewhidu-l uluhijje, priznajuci i prihvatajuci Ga kao Jedinog koji zasluzuje obozavanje (da mu se ibadet cini) i da niko drugi, sem Njega, nije zasluzan ni u kom vidu, time priznaje Allaha, s.w.t., i kao Tvorca i Gospodara svega i da samo Njemu pripadaju sva imena i svojstva savrshenstva, jer istinksi ibadet moze biti samo Gospodaru Savrsenom, a ne nekome ko to nije. Allah mora biti drazi covjeku od svega sto postoji, a ujedno i uzviseniji od svega. /Serhu-l `Aqidetit Tahawijje, str. 79/ Jer, kako se moze obozavati onaj ko nije tvorac stvorenja i ko njima ne upravlja, i kako se moze obozavati onaj ko nije savrsen i potpun?

Iz navedenog se jasno vidi da kelime-i-shehadet (la ilahe illAllah) u sebi sadrze sve vrste tewhida, jer je njeno znacenje vjerovanje u tewhidu-l uluhijje koji u sebi sadrzi i tewhidu-r-rububijje i tewhidu-l esma'i we-s-sifaat.

Zbog toga je ovom vrstom tewhida (tewhidul uluhijje) pocela vjera i njime se i zavrsila; on je forma (zahir) i sustina (batin) vjere i zbog njega su stvorena stvorenja. Allah, s.w.t, kaze:

<<Dzine i ljude sam stvorio da Me obozavaju.>> ( Ad-Dariyat - Oni koji pusu, 56)

Ibn Tejmijje veli: "Po ovoj vrsti tewhida se razlikuju muwehhidi od mushrika - oni koji istinski obozavaju Allaha ,s.w.t., od onih koji zajedno s Njim obozavaju i druge - i zbog njega ce biti nagrada, ili kazna, na ovom i na buducem svijetu, a ko njega ne bude prihvatio, ostace medju musricima." Allah mora biti drazi covjeku od svega sto postoji, a ujedno i uzviseniji od svega. (Vidjeti <<Risaletu-l hasaneti wes sejjie>> u poznatoj zbirci Ibn Tejmijje, pod naslovom <<Medzmu'atur rasail>>, str. 261.)
Radi ove vrste tewhida su poslati poslanici i objavljene knjige. nema nijednog poslanika koji je poslan ljudima a da tewhidu-l uluhijje niije bio temelj i sustina njegovog misionarstva. Allah, s.w.t, kaze:

"Mi smo svakom narodu poslanika poslali. Svi oni su govorili: - Obozavajte samo Allaha, a klonite se kumira!" (An-Nahl - Pcele, 36)

"Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: - Nema Boga osim Mene, zato Mene obozavajte!" ( Al-Anbiya - Vjerovjesnici, 25)

Allah, s.w.t, nas obavjeshtava da su Njegovi poslanici Nuh, Hud, Salih i Su'ajb, svaki od njih, govorili svome narodu: "O, narode moj, samo Allaha obozavajte, vi drugog boga osim Njega nemate!" (El-Mu'minun - Vjernici, 23; Hud - Hud, 61; El-A'raf - Bedemi, 65)

Minam
18.10.2003., 00:48
Poenta, molila bih.

El-Kalem
18.10.2003., 00:48
Allah, s.w.t, nas, takodjer, obavjeshtava da je Ibrahim, a.s., rekao svome narodu: "Ja okrecem lice svoje, kao pravi vjernik, prema Onome koji je nebesa i Zemlju stvorio; ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju!" ( Al-An'am - Stoka, 79)

Ova vrsta tewhida je, dakle, sushtina islama, te je zbog toga prvi shart islama kelime-i-shehadet. Allahov Poslanik, s.a.w.s, kaze: "Islam se temelji na pet stubova: svjedocanstvu da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu mjeseca Ramadana i hodocascu Kabe." Allah mora biti drazi covjeku od svega sto postoji, a ujedno i uzviseniji od svega. (Prenosi ga El-Bukharija i Muslim)
Prihvatanje Allaha, s.w.t, kao jedinog koji se obozava, od nas zahtijeva da se samo njemu obracamo svim vidovima ibadeta i da nasa srca pri tome budu potpuno cista od bilo kakvih drugih usmjerenja. Ovu formulaciju podrazumijeva:

1 - Obaveznost iskrene ljubavi prema Allahu, s.w.t, covjek ne smije u svojoj ljubavi imati nikog ravna ili iznad Allaha, s.w.t.. Zato, ako neko bude volio nekoga kao shto voli Allaha, s.w.t, ili vise od toga, taj je ucinio sirk. Allah, s.w.t, kaze:

"Ima ljudi koji uzimaju druga bozanstva mimo Allaha, vole ih kao sto se voli Allah. A oni koji iskrenu vjeruju, vise vole Allaha!" (Al-Baqara- Krava,165.)

U veliki shirk, koji Allah,s.w.t, nece oprostiti, izuzev pokajanjem, spada i to da covjek zavoli nekog drugog mimo Allaha, kao sto voli Allaha, s.w.t. Allah mora biti drazi covjeku od svega sto postoji, a ujedno i uzvisheniji od svega./Vidjeti: Serh qasideti Ibni-l Qajjim El-Dzewzijje 2:268/ Covjek je po svojoj prirodi sklon ljubavi prema samom sebi, svojim roditeljima, svojoj djeci, domovini, imetku i sl. , a njegova iskrena predanost Allahu, s.w.t, ne znaci ponistavanje ili sputavanje tog prirodnog osjecaja , nego se od vjernika trazi da njegova ljubav prema bilo cemu na ovom svijetu bude iza ljubavi prema Allahu, s.w.t,. Ljubav prema Allah, s.w.t, treba biti iznad svake druge ljubavi, tako da je spreman sve shto voli zrtvovati u ime Allaha, s.w.t,, ukoliko dodje do suceljavanja izmedju onoga sto od njega zahtijeva ljubav prema Allahu, s.w.t, i bilo cega drugog sto se voli. Allah, s.w.t, prijeti onima koji daju prednost ovodunjaluckim vrijednostima, koji ih uzdizu nad ljubav prema Allahu,s.w.t,, pa kaze:

"Reci: - Ako su vam ocevi vashi, i sinovi vashi, i braca vasha, i zene vashe, i rod vas, i imanja vasa koja ste stekli, i trgovacka roba vasa, za koju strahujete da nece prodje imati, i kuce vase, koje su vam drage - miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pricekajte dok Allah Svoju odluku ne donese! A Allah grijesnicima nece ukazati na pravi put!" (At-Tawba - Pokajanje, 24.)

2 - Obaveznost izdvajanja samo Allaha. s.w.t, u dovi, tewekkulu (oslanjanju) i nadi u pogledu onoga sto niko sem Allaha, s.w.t, nije u stanju uciniti. Allah, s.w.t, kaze:

"i pored Allaha, ne moli se onome ko ti ne moze ni koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio, bio bi, uistinu, nevjernik!" (Yunus - Junus, 106)

"A u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!" Al-Ma'ida - Trpeza, 23)

"Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. - A Allah prasta i samilostan je." (El-Beqara - Krava 218)

3- Obaveznost izdvajanja Allaha, s.w.t, u pogledu strahovanja.

Onaj koji smatra da mu pojedina stvorenja mogu nanijeti shtetu njihovom voljom i snagom, Allah, dz.sh, mora biti drazi covjeku od svega sto postoji, a ujedno i uzviseniji od svega, -/Ovaj uvjet je radi pojasnjenja razlike izmedju straha, kao ibadeta, i prirodnog straha: prvi nije dozvoljen nego samo od Allaha, s.w.t, Znaci da covjek mora biti ubijedjen da je samo Allah, s.w.t, taj koji moze svojom svopstvenom voljom i snagom nauditi, a bilo ko drugi ne moze nauditi ni koristiti, izuzev ako ga Allah, s.w.t, ucini uzrokom shtete ili koristi. A sto se tice prirodnog straha, kao sto je strah od zvijeri, ili strah koji se pojavi od prijetnje oruzjem i sl., taj strah ne narusava tewhid, zato sto je on u samoj ljudskoj prirodi kakvom ju je Allah, s.w.t, stvorio./- te se zbog toga njih boji, taj je ucinio shirk Allahu,s.w.t, . Allah, s.w.t, kaze:

"i samo se Mene bojte!" (An-Nahl - An-Nahl - Pcele 51)

"Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne moze otkloniti, a ako ti zazeli dobro, pa - niko ne moze blagodat Njegovu sprijeciti; On njome nagradjuje onoga koga hoce od rogova Svojih; On prashta i milostiv je." (Yunus - Junus, 107)

4 - Obaveznost izdvajanja Allaha, s.w.t, u svim vrstama tjelesnog ibadeta, kao shto je namaz, ruku, sedzda, post, klanje (kurbana), tewaf i svi vidovi jezicnog ibadeta, kao sto je zavjet (zaklinjanje), trazenje oprosta i sl. Ove, i sve druge vrste ibadeta, moraju biti upucene samo i iskljucivo Allahu, s.w.t, a ko bilo sta od njih uputi nekom drugom, mimo Allaha, ucinio je shirk. Allah, s.w.t, kaze:

"Allah sigurno nece oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostice kome hoce ono sto je manje od toga. A daleko je zalutao onaj koji smatra da je Allahu neko ravan." (An-Nisa`- Zene, 116.)

Adura
18.10.2003., 00:52
Tevhid al-rubuija i tevhid al-uluhija su pojmovi koje je prvi spomenuo, i kategorisao Ibn Tajmijah, koji je tvrdio da svi muslimani medju mutakalimima obozavaju drugog boga , a ne Allaha ,jer navodno oni ne priznaju tewhid uluhija.
Ibn Tajmijah je tvrdio da ovi samo poznaju tewhid al-rubija.Na dalje Muhammed ibn Abdul Wehab je imitirao ibn Tajmiju ,a drugi su imitirali Abdul Wehaba.

Ucenjak al-Sayyid Ahmad ibn Zayni Dahlan je opovrgao ove novotarije ,kao sto je to uradio i al-Shakh Ibrahim al-Samanui l-Mansuri- koji je opovrgao wehabije i zahirije po ovom pitanju.

Ibn Tajmijah je bio hanbelijske skole,a samo jedan dio te skole je imao odredjena antropomorfne prestave o Allahu.
Medjutim Ahmed ibn Hanbel nikada nije podijelio tewhid u dva dijela, niti je to iko uradio do pojave Ibn Tajmije,niti je IKADA rekao da oni koji ne priznaju tewhid al-uluhija (iako poznaju tewhid rububija) nisu muslimani .
NIKO od ashaba, niti od imama,niti ijedan ucenjak prije Ibn Tajmije nije razdvajao tewhid,niti je iko rekao IKAD da oni koji ne priznaju 'tewhid uluhija' nisu muslimani.

Nigdje u svom Sunnetu Poslanika , niti onome sto je Poslanik rekao nigdje necete naci ovu podjelu tewhida.

Knjige Poslanikova Sunneta su krcate podacima koji govore kako je Poslanik s.a.v.s. pozivao ljude Allahu, i trazio u samom tevhidu da ljudi priznaju da 'nema Boga sem Allaha i da je Muhammed njegov rob i Poslanik'.
Jedna od poznatih ilustracija je ona u hadisu Muadha Ibn Jabela kada da je Poslanik poslao u Jemen i rekao mu:
-Pozivaj ih da posvjedoce da nema boga sem Allaha i da je Muhammed Njegov Poslanik.

Ovaj hadis se nalazi u SEST autenticnih knjiga

A u cemu je 'fol'?

(to cemo u sljedecem postu)

El-Kalem
18.10.2003., 01:06
3)Tewhid Esmaa'i we Sifaat


Ovim se potrvdjuje Allahova Jednoca u Njegovim imenima i Njegovim Svojstvima, bez iskrivljivanja i preneshenog znacenja. Kaze Allah: Reci:<< On je Allah-Jedan. Allah je utocishte svakom. Nije rodio i rodjen nije i niko mu ravan nije.>>( Al-Ihlas - Iskrenost 1-4). Allah takodje kaze: <<Allah ima najljepsha imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskrecu Njegova imena- kako budu radili, tako ce biti kaznjeni.>> Al-A’raf - Bedemi180). I kaze Allah: <<Niko nije kao On! On sve cuje i sve vidi!>> ( Ash-Shura - Dogovaranje, 11.)


Tewhidu-l Esmaa'i We-s-Sifaat, ukratko - znaci cvrsto ubjedjenje da Allahu, s.w.t, pripadaju sva imena i svojstva savrshenstva, da je On daleko od svih atributa nepotpunosti i da se On Svojim svojstvima odlikuje nad svim stvorenjima; svojstvima i imenima koja su nama poznata samo iz Njegovih rijeci i rijeci Njegovog Poslanika, s.a.w.s, bez ikakve njihove izmjene, bez njihovog cjelokupnog ili pojedinacnog negiranja, bez pokusaja njihovog potpunog shvatanja i objasnjenja njihove sustine ili komparacije sa svojstvima stvorenja. Iz ove definicije se razumije da se tewhidu-l esmaa’I wes sifaat zasniva na tri principa, pa ko se od njih udalji, nece biti vjernik u ovu vrstu tewhida: /
Vidjeti: Menhedz we dirasat li ajati-l esma'i we-s-sifaat, str. 3 i 25 lish sheikh Muhammed El-Emin Es-Shinkiti/


a - Vjerovanje da Allah, s.w.t, ne slici stvorenjima i da je daleko od svake manjkavosti.

b - Vjerovanje u Allahova, s.w.t, imena i svojstva koja su spomenuta u Kur’anu i Sunnetu, bez ikakvog oduzimanja, ili dodavanja i bez iskrivljenja, ili nijekanja.

c - Prekidanjem svake zelje za pokushajem spoznaje istinskog znacenja tih svojstava.a - Pod prvim principom (temeljom) se podrazumijeva poricanje svake slicnosti izmedju bilo kojeg od svojstava Allaha, s.w.t, i svojstava stvorenja. Dokaz su rijeci Allaha, s.w.t,:

"I niko mu ravan nije." (Al-Ihlas - Iskrenost, 4)

"Allaha ni sa cim ne usporedjujte!" (An-Nahl - Pcele 51)Imam Kurtubi, tumaceci ajet: "Njemu nishta nije slicno!", kaze: "Ovdje se govori da Allahu, s.w.t, u Njegovoj uzvishenosti, velicanstvenosti, vlasti, lijepim imenima i uzvishenim svojstvima ne slici niko od Njegovih stvorenja, niti se bilo ko od njih moze s Njime porediti, takodjer, i svojstva Allaha, s.w.t, koja su u Kur’anu i Sunnetu spomenuta, a ona su zajednicka po izgovoru u odnosu na Allaha i druga stvorenja, uopce ne slice u svome stvarnom znacenju. Jer, svojstva onoga koji je oduvijek, nisu kao svojstva onih koji su stvoreni…". /Vidjeti: Tefsiru-l Kurtubi 16:8, u stampi Mektebetu-l kutubi-l misrijje.A El-Wasiti, rahimahullahu ta`ala - kaze: "Ne postiji zat (bice) kao sto je Njegov zat, niti ime kao shto je Njegovo ime, niti djelo kao sto je Njegovo djelo, niti svojstvo kao sto je Njegovo svojstvo, izuzev u jezicnom pogledu (izgovoru). Zat koji nije stvoren je daleko od toga da posjeduje svojstvo stvorenog, kao sto je nemoguce i da stvoreno bice posjeduje svojstvo Onoga koji nije stvoren. Sve ovo je pravac sljedbenika istine, puta (sunne) Poslanika i dzema`ata prvih generacija muslimana." /Vidjeti: Tefsiru-l Kurtubi 16:9, u shtampi Mektebetu-l kutubil misrijje/. Sejjid Kutb u svome tafsiru ovog ajeta, kaze: "Covjekova priorda, sama po sebi, u sve ovo vjeruje, jer, ne mogu tvorcu biti slicne stvari koje je sam stvorio." /Vidjeti: Fi zilali-l Kur'an, 7:272/

U ovaj temelj spada i poricanje svega shto se suprostavlja onome cime je Allah, s.w.t, opisao Sam Sebe ili cime Ga je opisao Njegov Poslanik, s.a.w.s, Zato vjerovanje u Allaha kao jedinog kome pripadaju imena i svojstva savrsenstva, zahtijeva negiranje i poricanje zena, druga, partnera, pomagaca, zagovaraca (izuzev Allahovom dozvolom) i zashtitnika od ponizenja. Kao sto zahtijeva i poricanje drijemezi i spavanja, umora, zamora, smrti, neznanja, nepravde, nehata, zaborava, nesanice, uoblicenja i ostalih svojstava manjkavosti.

b - Drugi princip zahtijeva obaveznost ogranicavanja u svemu sto se pripisuje Allahu na ono shto je spomenuto u Kur’anu i vjerodostojnim hadithima. Jer, svojstva i imena Allaha, s.w.t., saznaju se putem cuvenja, a ne misljenjem. Allah se ne opisuje, izuzev onim cime je Sam Sebe opisao, ili cime Ga je opisao Poslanik, s.a.w.s,. Isto tako se i ne naziva, osim imenima koje je Sam Sebe nazvao, ili Ga je njima nazvao Njegov Poslanik, s.a.w.s,Zato sto Allah, s.w.r, najbolje zna Svoja imena i svojstva, kaze:

"Reci: - Znate li bolje vi, ili Allah?" (Al-Baqara - Krava 140)

Ako je Allah, s.w.t., najznaniji Samom Sebi i ako su Njegovi poslanici samo istinu govorili, jer oni samo prenose ono sto im je Allah, s.w.t., objavio, onda se na podrucju Allahovih imena i svojstava - prihvatajuci ih, i obratno - moramo obratiti onome o cemu nas je obavijestio Allah, s.w.t, i Njegov Poslanik, s.a.w.s, Imam Ahmed bin Hanbel kaze: "Allah, s.w.t, se ne opisuje, izuzev onim cime je Sam Sebe opisao, ili cime Ga je opisao Njegov Poslanik, s.w.s,, nimalo ne prekoracujuci u tome Kur’an i hadith." Vidjeti: Er-Rewdatun nedijje, str. 22. Serhu-l `aqideti-l wasitijje li Muhammed Halil Herras, str. 21

El-Kalem
18.10.2003., 01:12
Nu'ajm bin Hammad - ucitelj El-Bukharije - je rekao: "Ko Allaha uporedi s Njegovim stvorenjima, ucinio je kufr; ko zanijece bilo sta od onoga cime je Allah. s.w.t, Sam Sebe opisao, ili cime Ga je opisao Njegov Poslanik, s.a.w.s,, ucinio je kufr i ono cime je Allah (dz.s.) opisao Sam Sebe i cime Ga je opisao Poslanik, s.a.w.s, se ne moze ni s cim porediti." / Vidjeti dva prethodna izvora, Ithafu-l kainat, str. 6, i Sher Mulla 'Ali El-Kari str. 15./


Ovaj princip zahtijeva od svakog punoljetnog - sheri'jatski obaveznog - covjeka da vjeruje u sve sto se prenosi od Allahovih imena i svojstava u Kur’anu i Sunnetu Poslanika, s.a.w.s.; i da ih prihvati u njihovom jasnom i osnovnom znacenju u arapskom jeziku, bez nijekanja bilo cega od njih i bez ikakvog iskrivljavanja u njihovom tumacenju, odstupajuci od njihovih znacenja.

c - Treci princip od covjeka zahtijeva da vjeruje u sva svojstva koja su spomenuta u Kur’anu i Sunnetu, bez pitanja o njihovoj sushtini i stvarnom znacenju (u odnosu na Allaha, s.w.t,), zato sto se spoznaja svojstava temelji na spoznaji bica, jer se svojstva razlikuju shodno razlici njihovih nosilaca. Kao sto se uopce ne pita o Allahovom, s.w.t., bicu i Njegovoj kakvoci, isto tako uopce nije ispravno pitati o Njegovim svojstvima. /Vidjeti: Menhedz we dirasat li ajati-l esma'i we-s-sifaat, str.25. Er-Rewdatun nedijje str. 23 i 28./

Prenosi se od velikog broja prvih generacija da su, kad su bili upitani o Allahovom, s.w.t, uspinjanju (El-istiwaa’), rekli: "Uspinjanje je poznato, a nacin nepoznat, iman u njega je vadzib (obavezan), a pitanje o njegovom nacinu je bid’at (zabranjeno - inovacija)."
/Vidjeti: Er-Rewdatun nedijje, str. 29./

Prve generacije su se, dakle, slozile da je nama nepoznat nacin (uspinjanja Allaha, s.w.t.,) i da je pitanje o tome bid’at. Pa ako bi nas neko upitao: "Kako nas Gospodar silazi na dunjalucko nebo?", mi bismo mu rekli: "Kako On izgleda?, pa ako kaze da ne zna, mi cemu mu reci: "Me ne znamo kako On silazi, jer znanje o atributu zahtijeva znanje o nosiocu tog atributa. Pa kako od nas mozes traziti da ti objasnimo na koji nacin Allah, s.w.t., cuje, vidi, govori, kako se uspinje i silazi, a ti ne znas kako On izgleda? Ako ti prihvatas da je Allah, s.w.t, i Njegovo postojanje sa svim svojstvima savrsenstva i da Mu niko nije slican - stvarna cinjenica, isto tako je i Njegov sluh, vid, govor, silazak i uspinjanje - stvarna cinenjica, a istovremeno ne slici sluhu stvorenja, njihovom vidu, govoru, silazenju i uspinjanju." / Vidjeti: Er-Rewdatun nedijje, 34./Iz navedenog se vidi da ovu vrstu tewhida narushava nekoliko stvari, koje musliman ne bi smio sebi dozvoliti:

1 - Et-Teshbih - usporedjivanje svojstava Allaha, s.w.t, sa svojstvima stvorenja (antropomorfizam), kao sto krscani uporedjuju Isaa a.s.,(Isusa) sina Merjemina, (Marijino) Jevreji Uzejra, a mushrici svoje kipove sa Allahom,s.w.t,. Ili kao sto pojedine sekte usporedjuju Allahovo, s.w.t, lice s licem stvorenja, Njegovu ruku s rukama stvorenja, Njegov sluh s njihovim sluhom, i sl.
29 Vidjeti: El-Esiletu we-l edzwibetu-l usulijje, str. 35 li `Abdul `Aziz El-Muhammed Es-Selman, Er-Rewdatun nedijje, str. 35.


2 - Iskrivljivanje znacenja Allahovim, s.w.t, svojstava alegoricnim tumacenjem, ili bilo kakva zamjena i izmjena u njima (et-tahrif bit te’wil), kao shto je iskrivljavanje rijeci, imena i svojstava dodavanjem, ili oduzimanjem, ili promjenom hareke (konsonanta) u rijeci, kao sto su neki uradili s Allahovim, s.w.t, rijecima:
"A Allah je sigurno s Musaom razgovarao."
(An-Nisa’ - Zene 164) - tako sto su umjestno damme na rijec Allah stavili fethu, da bi znacenje bilo da Allah nije govorio sa Musaom, nego da je Musa Njemu govorio.

Najispravniji put po pitanju Allahovih, s.w.t, svojstava je pravac prvih generacija muslimana, pripisujuci Allaha, s.w.t, ono sto je On sam Sebi pripisao i ono shto mu je pripisao Njegov Poslanik, s.a.w.s, bez alegorije kojom se negiraju svojstva i bez uporedbe koje ne prilici Allahovom, s.w.t, velicanstvu i jednoci (wahdanijetu).

Zato sve sto se spominje u Kur’anu i vjerodostojnim hadithima, kao sto je lica, ruke, uspinjanje, silazenje, srdzba, zadovoljstvo i ostala svojstva, mi pripisujemo Allahu, s.w.t,, bez uporedbe sa svojstvima stvorenja i bez alegoricnog tumacenja koje vodi u njihovo nijekanje. /Vidjeti: El-Fiqhu-l Ekber (Ebu Hanifa), str. 15/
I kazemo, kao hto je rekao imam Safija: "Vjerujem u Allaha i sve sto je doslo od Allaha onako kako to On zeli i vjerujem u Allahovog Poslanika i sve sto je od njega doslo, onako kako je to on mislio i zelio."
/Vidjeti: El-Esiletu we-l edzwibetu-l usulijje, str. 50./

3 - Et-Ta'til - Shvatanje o lishenosti Allaha svih atributa, nijekanje Allahovih, s.w.t, svojstava i poricanje njihove povezanosti s bicem Allahovim, s.w.t,, kao sto je negiranje Allahovog, s.w.t, potpunog savrsenstva putem nijekanja Njegovim imena i svojstava. Ili negiranje ophodjenja s Allahom, s.w.t,, ostavljanjem ibadeta, ili poricanje veze izmedju stvorenja i njihovog Stvoritelja, ili kao sto neki tvrde, da je materija oduvijek (nije nastala) i da je Allah (dz.s.) nije stvorio. /Vidjeti: Er-Rewdatun nedijje, str. 25, El-Esiletu we-l edzwibe, 32-33./


4 - Et-Tekjif - razmatranje o kakvoci: odredjivanje kakvoce svojstava Allaha, s.w.t, i ustanovljenje njihove sushtine.

Ovaj pravac prihvatanja Allahovih, s.w.t, svojstava i imena, koja su spomenuta u Kur’anu i Sunnetu, u njihovom prvobitnom znacenju, bez uporedbe, iskrivljenja, nijekanja i razglabanja o njihovoj kakvoci je pravac (medhheb) prve tri generacije muslimana - ashab, tabi`ina i tabi tabi`ina. Es-Shewkani kaze: "Pravac prve tri generacije muslimana od ashaba, tabi`ina i tabi tabi`ina je prihvatanje i prenosenje dokaza (tekstova) o svojstvima u njihovom osnovnom znacenju, bez ikakvog iskrivljenja, prenaglasene alegorije, komparacije i nijekanja kome vodi najveci dio te’wila (prenesenog tumacenja). Oni bi, ukoliko ih neko upita o necemu od svojstava Allaha, s.w.t, citirali dokaz i sustezali se od "rekla - kazala", govoreci: "Allah, s.w.t, je rekao ovako i mi nista vise o tome ne znamo i ne pokusavamo govoriti o onom sto ne znamo, niti nam je Allah, s.w.t, dao da to prekoracujemo." A ako bi pitalac nastojao od njih dobiti neshto vise od toga, on bi ga izgrdili, zabranjujuci mu da se zanima za ono sto ga se ne tice i da trazi ono do cega je nemoguce doci, izuzev ulazeci u zabranjeno (bid`at), koje je mimo onog na ceu su oni bili, a sto su upamtili od Allahovog Poslanika, s.a.w.s, a tabi'ini od ashaba i tabi tabi’ini od tabi'ina. I ovom odabranim stoljecima je bio jedinstven stav i govor po pitanju svojstava Allaha. Oni su se brinuli o cemu im je Allah, s.w.t, naredio da se brinu i sto im je naredio da izvrsavaju, pocevsi od imana u Allaha s.w.t, pa do obavljanja namaza, davanja zekata, posta, hadzdza, dzihada, udjeljivanja imetka u razne dobrotvorne svrhe, sto je garancija pobjede u Dzennetu i spasa od dzehennemske vatre. Zatim, upucivanja na dobro i odvracanja od zla, sprecavanja nasilnika od nerada svim raspolozivim sredstvima; nisu se zanimali nicim drugim sto Allah, s.w.t, nije trazio da cine, niti ih zaduzio. Zato je vjera tada bila cista od primjesa novotarija. Vidjeti: Et-Tuhaf fi medhahibi-s-selef, str. 8 (Es-Shewkani)

El-Kalem
18.10.2003., 01:28
Boj se Allaha ako tumacenje Kur'ana i Sunneta smatrash bid'atom:) Reci mi Adura, gdje ti vidish da je sta inovirano u vjeru?

PS. Budi iskren pa reci, da ti ovo nisi ni procitao kako treba. Jer da jesi, nebi mi navodio onog sahaba za primjer. ;):)

Adura
18.10.2003., 01:31
Tewheed znaci Jednoca stvoritelja, kao i svjedocenje da je Allah jedan,da nema boga osim njega i da je Muhammed Njegov rob i poslanik.

U samom tewhidu , jednom tewhidu , je sadrzan sam koncept Allaha.Allah je ne ovisan od bilo cega i on je stvoritelj svega sto postoji, On ima apsolutnu vlast nad prirodom kao i nad ljudima i Njegova Moč i mudrost je iznad bilo čega sto je stvoreno.

Allah tako u svojoj JEDNOSTI ima svoje atribute:
Ovi atributi su kvalitativne prirode a neki od njih su

-Vječan , i ne ovisan od bilo čega
-Storitelj
-Apsolutan
-Milostiv
-JEDINI ONAJ KOJI SE OBOZAVA
-Milostiv
-Mudar
..itd

Allah ima 99 atributa

Dva osnovna ATRIBUTA Allahova su
-da je On jedini onaj ko se obozava.
-i da je On onaj koji nema mane

Koncet Allaha i Tewhida

Arapka riječ Allah je nastala od prefiksa "alif'-'lam' , prije rijeci 'ilah'.Ilah sam znaci 'bog' odnosno bozanstvo,odnosno ono sto se obozava , ali se ovdje ne MISLI na odredjenog boga.
Prefiks "Al" koji se dodaje na 'ilah' govori o Bogu.
ilah je znaci 'nesto sto se obozava, a Al je prefiks koji se u arapskom koristi da se od zajednicke imenice stvari vlastita, sto znaci kada se kaze Allah misli se na Boga, a ne boga(malim slovom, arapski nema velika slova)

Allah kako rekosmo, ima svoje atrobute, i bilo ko ko nema te atribute ne moze se obozavati.Jedan od Allahovih atributa je 'onaj koji se obozava'.
Bilo ko shvata Boga , ovim atributima(99 ih ima) moze se reci da shvata koncept JEDNOG tewhida,odnosno koncept Jednog Boga.
Unutar samog tewhida (svjedocenja da je Allah samo jedan Bog) su zahvaceni i sami Allahovi atributi.
Stoga podjela tewhida ne postoji,posto su unutar samih Allahovih atributa obuhvaceni pojmovi -jedini onaj koji se obozava,Jedini onaj koji stvara itd.

Bilo ko ko negira jedan atribut Allahov negira i Njegovo jedinstvo,posto su sami atributi oni koji Allaha opisuju(odnosno oni nisu stvoreni niti odjeljeni od Allaha)

U Kur'anu pise
Ja(Allah) sam stvorio dzine i ljude samo zbog toga ga mi cine ibadet(da Me obozavaju)

Arapska rijec Ibadah , u sturom prevodu znaci i 'obozavanje' , ali u pravom smislu to uključuje samo po sebi sve oblike obožavanja,odnosno ibadet obuhvata i same propise klanjanja, posta, hadza itd.

Ovaj pojam ibadeta prema Allahu je proizasao iz kvalitativnih atributa Allaha, i smatra se kao potpuno predanje Bogu (dusom i tijelom,odnosno srcem i tijelom-propisima)

Ibadet je esencija, i zbog toga je primarno usadjena u samu ljudsku dusu i uključije
-Sječanje na Allaha(i Njegovo spominjanje)
-Zahvalu Allahu
-Bogobojaznost
-Ovisnost o Allahu
-Povjerenje u Allaha
-Podredjivanje Allahovoj volji
-Traženje zadovoljstva u onome sto ti Allah da
-oblik obožavanja koji zahvataju dušu, kao i tijelo drugim rijećima klanjanje.

U kratko može se reći da je ibadet bezrezervno prepuštanje Allahu srcem i tijelom , i to na naćin kako to Allah opisuje u svojoj knjizi-Kur'anu.

Adura
18.10.2003., 01:33
Boj se Allaha ako tumacenje Kur'ana i Sunneta smatrash bid'atom Reci mi Adura, gdje ti vidish da je sta inovirano u vjeru?Boj se ti Allaha sto prozivash(na osnovu razdvajanja tewhida ) muslimane ne vjernicima.

Adura
18.10.2003., 01:38
Nevedi mi samo jednog alima,imama,ashaba ili neki hadish - govor Poslanikov ...koji je živjeo prije ibn Tajmije,a koji je ovako razdovio tawhide?

Adura
18.10.2003., 01:46
Zato sve sto se spominje u Kur’anu i vjerodostojnim hadithima, kao sto je lica, ruke, uspinjanje, silazenje, srdzba, zadovoljstvo i ostala svojstva, mi pripisujemo Allahu, s.w.t,, bez uporedbe sa svojstvima stvorenja i bez alegoricnog tumacenja koje vodi u njihovo nijekanje. /Vidjeti: El-Fiqhu-l Ekber (Ebu Hanifa), str. 15/


Kaleme jesi ti uopste svjestan šta pišeš?


Atributi su svojstva(nešto što nekoga opisuje) , a ti si upravo dodao Allahu svojstvo 'ruke','uspinjanje', 'srdžba' (antropomorfizam-literalno tumačenje istog)....shvatash li sta pricas?

El-Kalem
18.10.2003., 01:54
Adura ja samo pishem Istinu, a ti je i ne shvatash - de ti to malo bolje procitaj.
A to zadnje je stav Numana Ebu Hanife, r.a, :) Ti si pospan moj brate obrati paznju sta je imam Ebu Hanife naveo: "mi pripisujemo Allahu, s.w.t,, bez uporedbe sa svojstvima stvorenja"


PS. Procitaj ova 3 principa tewhida i 10 puta, pa cesh vidjeti da nema nishta novo. I kakvom samo logikom idesh kazesh:"!Nevedi mi samo jednog alima,imama,ashaba ili neki hadish - govor Poslanikov ...koji je živjeo prije ibn Tajmije,a koji je ovako razdovio tawhide!!"

1. Pitanje ti nije na mjestu. Bolje da si rekao; 'dali je postojao ijedan mufesir koji je protumacio tewhid na ovaj nacin:);)
2. procitaj ovo Adura, jer vidim da ne shvatash. Ako ne procitash onda cu ti, insha'allah, sutra sam pojasniti neke stvari.


Odoh sada, a ti ziv bio nemoj se bojati, ja nikog ne prozivan nevjernikom. To si mi 'prikacio', ali ja ti oprashtam.


Gotov sam, odoh u beshiku....es-selamu'alejkum i lijepo spavaj :)

Adura
18.10.2003., 02:00
I ti kazesh da nisi wehabija?

Pa ovo sto si napisoa je tipicna wehabijska fitna.

Prvo pripisao si Allahu atribute koje on sebi nije pripisao(ruke ,sluh,vid itd)
-ako neko ne prihvati tvoj iskrivljen akaid(odnosno ako ne potvrdi 'razdvajanje tewhida) on je nevjernik , cak iako klanja, cak iako posti.Posto je isti 'nevjernik', halal je njegova krv.


Upravo ovo je uradio Ibn Wehab, i upravo ovo je razlog mnogih krvoprolića u historiji islama.

Adura
18.10.2003., 02:02
El-Kalem kaže:
Adura ja samo pishem Istinu, a ti je i ne shvatasjh de ti to malo bolje procitaj.
A to zadnje je stabi Numana Ebu Hanife, r.a, :) Ti si pospan moj brat obrati paznju sta je imam Ebu Hanife naveo: "mi pripisujemo Allahu, s.w.t,, bez uporedbe sa svojstvima stvorenja

Nikad Hanefija nije ovako pisao.

Nisam pospan veoma dobro znam o čemu pričam.

Hanefija, kao i bilo koji imami nikada nisu nastojali da objasne 'Arsh', niti da Allahu pripišu atribute ruke.

Shvatash li ti uopste sta pishes?

Nego na ovu temu se raspravljalo i prije

http://islam.dzemat.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=816&sid=18ff4c2230596077097bef40b7ecd685

Adura
18.10.2003., 02:07
http://islam.dzemat.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=813&sid=18ff4c2230596077097bef40b7ecd685

Ahad predaje se na razmatraju u akaidskim pitanjima

http://www.dzemat.org/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=1&t=000214&p=

El-Kalem
18.10.2003., 02:10
Adura idi spavaj, stvarno smijeshno........hajde ti meni ovo za sutra prepricaj. Braco, pa gdje se spominje Arsh?:) I pazi ovo su Ebu Hanifine rijeci:) Gdje ti vidish da sam pripisao ruke, noge, oci, Allahovih kreatura?

Nego, tako ti je u hanefijkom medhebu, ali meni se ponajvishe cini da ti to i ne shvatash.

Adura
18.10.2003., 02:13
El-Kalem kaže:
Adura idi spavaj, stvarno smijeshno........hajde ti meni ovo za sutra prepricaj. Braco pa gdje se spominje Arsh:) I pazi ovo su Ebu Hanifine rijeci:) Gdje ti vidish da sam pripisao ruke, noge, oci, Allahovih kreatura?

Nego, tako ti je u hanefijkom medhebu, ali meni se ponajvishe cini da ti to i ne shvatasj.

Ne kaleme, nije smjesno uopste zasto lazete na ulemu,na ashabe, na Poslanika??
Hanefijski?

Adura
18.10.2003., 02:15
Malo sam 'zatecen' pa ovako reagujem(cini mi se da stvarno ne znash sta pises) iako smo ovu temu 'apsolvirali' na Ib forumu.

Ti ustvari negirash alegorijske ajete,i metaforu ovim svojim postovima.

To ,nikada nije bio niti ce ikada biti mezhebski stav po ovim pitanjima,niti je to ikada bio niti ce biti stav prvih generacija, niti je to ikada bio niti ce biti Poslanikov akaid.

El-Kalem
18.10.2003., 02:17
Jesi li ti corav? :)
Ovo musliman sebi ne smije dozvoliti....

Et-Teshbih - usporedjivanje svojstava Allaha, s.w.t, sa svojstvima stvorenja (antropomorfizam), kao sto krscani uporedjuju Isaa a.s.,(Isusa) sina Merjemina, (Marijino) Jevreji Uzejra, a mushrici svoje kipove sa Allahom,s.w.t,. Ili kao sto pojedine sekte usporedjuju Allahovo, s.w.t, lice s licem stvorenja, Njegovu ruku s rukama stvorenja, Njegov sluh s njihovim sluhom, i sl.
29 Vidjeti: El-Esiletu we-l edzwibetu-l usulijje, str. 35 li `Abdul `Aziz El-Muhammed Es-Selman, Er-Rewdatun nedijje, str. 35.

Adura
18.10.2003., 02:24
Najispravniji put po pitanju Allahovih, s.w.t, svojstava je pravac prvih generacija muslimana, pripisujuci Allaha, s.w.t, ono sto je On sam Sebi pripisao i ono shto mu je pripisao Njegov Poslanik, s.a.w.s, bez alegorije kojom se negiraju svojstva i bez uporedbe koje ne prilici Allahovom, s.w.t, velicanstvu i jednoci (wahdanijetu).


Ali kaleme kada Allah spominje u Kur'anu 'ruke' , 'uspinjanje' to nisu atributi(svojstva)

Evo josh se iscudjavam, ozbiljno odavno me neko ovako nije 'zaprepastio'.Prvo kazesh da nisi wehabija, i da je to nesto 'imaginarno' a onda dodjes i prosipash bash wehabijske intepretacije.

Nemam rijeci.Ok, kad se 'sutra' malo smirim(ode leci) bumo vidjeli kako to Imami komentarisu, pa onda da ti napisam kako i odakle su dosle te tvoje ideje .A onda malo se posvetim i onom dijelu(kojeg ne volim toliko) manipulacije tekstova od strane danasnjih 'selefija'.Manipulacije sa tekstovima Ibn Habela (pripisuju mu djela koja on nije napisao) hanefije i oslalih imama.

Nego o tom po tom, odo lech...pa onda do surasnjeg dana.

I nemoj mi reci da nisi wehabos:), jesi.

Adura
18.10.2003., 02:25
Ovo musliman sebi ne smije dozvoliti....


Koje?

manipulaciju ulemom, ashabima,Poslanikom?

Uopravo to, to ne bi musliman trebao sebi dozvoliti,nikako.

Minam
18.10.2003., 02:26
Da li neko moze da ukratko objasni (dve do tri recenice) u cemu je vas sukob?

Adura
18.10.2003., 02:30
Minam kaže:
Da li neko moze da ukratko objasni (dve do tri recenice) u cemu je vas sukob?

Mah oni koji nisu upuceni u temu vjerovatno ne kontaju oko cega se mi toliko prepucavamo.

Miniam, to je malo teze objasniti, a vjerujem da ti nece biti nista jasno na kad se malo tema prosiri(vec vidim da Kalem sprema tasktove)

Ovo sve moze samo da te zbuni josh vise, a to i jeste 'cilj' ovakvih i slicnih sektaskih tema.

Minam
18.10.2003., 02:33
A vidi, ja sam pohvatala da se radi o tome da neko Allahu pripisuje neka svojstva, koja on zapravo kao Bog nema, pri cemu je moje licno misljenje da se u nedostatku nekih reci koje bi bile koristene samo za opis "Bozijih ruku" ili cega vec koristi samo rec "ruke" sto obicnog coveka dovede do zabune.
Nesto kao "Sin Boziji" kod Hristosa, pri cemu se ne misli na sina kao sto je ljudski sin nego na "Bozijeg sina" sto je prilicno drugaciji pojam.

El-Kalem
18.10.2003., 02:34
Adura kaže:
Koje?

manipulaciju ulemom, ashabima,Poslanikom?

Uopravo to, to ne bi musliman trebao sebi dozvoliti,nikako.

Adura Adura ti spavasss :D :)
Sutra ti ovo fino procitaj...pa reci gdje je greshka, vidim da postavljas bespotrebna pitanja + dajesh mi neke teme sa dzemata org. koje me ne interesuju. Ahad hadithi su rjesheni itd itd. Umor utice, ma znam ;)Minam evo u cemu je problem, ne razumjemo se nikao preko ovih kutija, trebali bi se uskoro vidjeti ja i Adurka....:)

Adura
18.10.2003., 02:35
Odoh sada, a ti ziv bio nemoj se bojati, ja nikog ne prozivan nevjernikom. To si mi 'prikacio' ali ja ti oprashtam.


Kaleme ovo sto si gore napisao nije tvoj tekst.I vjerujem da zaista ne znash sta si napisao, pa zbog toga tebi licno ne mogu ni 'zamjeriti' sem da te malo zalim,fin si momak....Stoga nista tebi ne 'kacim' posto ovo i nije tvoj tekst.

hajde koristi malo svoju glavu prije nego nesto copy & paste sa 'selefijskih' (wehabijskih) stranica.

Minam
18.10.2003., 02:35
Kaleme, lepo sam te pitala u cemu je problem oko kog se diskutuje i smatram da mozes da mi ga objasnis u par recenica.

Adura
18.10.2003., 02:37
Ahad hadithi su rjesheni

Evo pitanje: Da li se razmatraju ahad predaje u Akaidu?
(odgovori sa da ili ne)

El-Kalem
18.10.2003., 02:39
Adura kaže:
Kaleme ovo sto si gore napisao nije tvoj tekst.I vjerujem da zaista ne znash sta si napisao, pa zbog toga tebi licno ne mogu ni 'zamjeriti' sem da te malo zalim,fin si momak....Stoga nista tebi ne 'kacim' posto ovo i nije tvoj tekst.

hajde koristi malo svoju glavu prije nego nesto copy & paste sa 'selefijskih' (wehabijskih) stranica.


Adura, znam sta sam napisao, ali meni se cini da ti to ne shvatash.:)

El-Kalem
18.10.2003., 02:44
Minam kaže:
Kaleme, lepo sam te pitala u cemu je problem oko kog se diskutuje i smatram da mozes da mi ga objasnis u par recenica.

Ok. Adura smatra da se Jednoca Stvoritelja (Allaha) ne smije komentarisati (tumaciti) te da je svako inovator ko protumaci Jednocu Allaha sa dokazima iz Kur'ana i Sunneta. :) A ja se naravno branim.

Adura
18.10.2003., 02:45
Eh Minim, Akaidske teme su najteze 'shvatljive' teme u islamu,.

Ako ti kazem da su ih prve generacije muslimana u potpunosti izbjegavali, odnosno nisu raspravljali o tome hoce li ti biti jasnije?

Minam
18.10.2003., 02:48
Zasto bi se njegova jednoca komentarisala? Meni su cak i oni atributi suvisni, i licno mislim da je to smisljeno za narod, jer je narodu uvek potrebno da moze da pravi neke slike ili bar da opisuje svog Boga...

Adura
18.10.2003., 02:49
Ok. Adura smatra da se Jednoca Stvoritelja (Allaha) ne smije komentarisati (tumaciti) te da je svako inovator ko protumaci Jednocu Allaha sa dokazima iz Kur'ana i Sunneta

Ne Adura to ne smatra,to su smatrale prve generacije(a ti ovdje pises da su prve generacije 'tumacile to').

Inovatori su oni koji su negirali alegorijske ajete u Kur'anu, odnosno metafore(iako sam Kur'an kaze da u njemu ima metaforicnik ajeta, posebno onih vezanih za akaid),iako Kur'an naglasava da smutljivci traze neka 'svoja objasnjenja' akaida (uzimajuci manje razumljive ajete koje tumace doslovno-literalno).

Ti inovatori su pravi put se pojavili u ranoj istoriji islama, a znani su kao haridzije(havariji),oni su takogdje olako druge muslimane smatrali ne muslimanima(posto su sve bukvalno-literalno shvatali)

Minam
18.10.2003., 02:50
El-Kalem kaže:
Ok. Adura smatra da se Jednoca Stvoritelja (Allaha) ne smije komentarisati (tumaciti) te da je svako inovator ko protumaci Jednocu Allaha sa dokazima iz Kur'ana i Sunneta. :) A ja se naravno branim. A vidi, covekova je potreba da shvati i objasni Boga, sto je zapravo samo zamka za um. Jer je Bog ono na sta nailazimo kad probijemo barijeru reci i uma.

El-Kalem
18.10.2003., 02:51
Adura, zar ti vjerujesh da zadovoljstvo, srdzba, ruke, sve ono cime se je Allah opisao nisu Njegova svojstva?

Minam
18.10.2003., 02:53
Evo ja cu odgovoriti u svoje ime. Iako se koristi rec srdzba, milosrdje i sl. tu se ne misli na onu ljudsku, ne misli se na osobine kao sto ih dozivljavamo na zemlji. Srdzba kod Boga je samo njemu svojstvena, on se srdi na svoj nacin i time ne biva njemu pridruzena ljudska osobina.

Minam
18.10.2003., 02:56
Evo dacu i primer. Veoma prost i banalan. I nije analogija sa Isusom i Ocem, vec samo objasnjenje da se iste reci koriste sa razlicitim znacenjima.
Imas recimo pesnika. I on pise pesme. I sad njegove pesme su njegovo delo. A mozemo reci i njegova deca.I svaku od tih pesama mozemo nazvati "Pesnikovim detetom" iako pesnik ne moze da radja, a pesma nije pravo dete.
Ali ja i dalje mogu da kazem Pesnikovo dete i da pri tome mislim na "radjanje" koje se desava kad pesnik napise pesmu.

El-Kalem
18.10.2003., 03:01
Minam kaže:
A vidi, covekova je potreba da shvati i objasni Boga, sto je zapravo samo zamka za um. Jer je Bog ono na sta nailazimo kad probijemo barijeru reci i uma.

Allah sam sebe opisuje i mi muslimani u to vjerujemo. Ne objasnjavam ja Boga, vec vjerujem onako kako se je On opisao u Kur'anu. Eh sad Adura smatra da se ne smije tumaciti:

1. u koga da vjeruju i kako (prirodno bozanstvo Allah)
2. kome da se mole (i kako, kojim osjecanjima) (potrebe, ovisnost)
3. vjerovanje u Njegova svojstva (kako i na koji nacin) (opis)

El-Kalem
18.10.2003., 03:04
Minam kaže:
Evo ja cu odgovoriti u svoje ime. Iako se koristi rec srdzba, milosrdje i sl. tu se ne misli na onu ljudsku, ne misli se na osobine kao sto ih dozivljavamo na zemlji. Srdzba kod Boga je samo njemu svojstvena, on se srdi na svoj nacin i time ne biva njemu pridruzena ljudska osobina.

Bravo :top: To je to....na sta Adura ne obraca paznju.

Adura
18.10.2003., 03:24
Adura, zar ti vjerujesh da zadovoljstvo, srdzba, ruke, sve ono cime se je Allah opisao nisu Njegova svojstva?

Uhhhh
Ok idemo na pocetak:)
U boljem raspolozenju nadam se.

Jedan od bitno-bitnijih momenata koji ce rasvjetliti ono o cumu pokusavam vec neko vrijeme da kalemu pojasnim:), jeste sam princip znan kao al-Idafatu la tufidu al-sifa - opisna konsturkcija
Opisne konstrukcija "idefa"( X od Y) ne uspostavlja X kao atribut Y-lona.Hmm kako to da pojasnim

prije svega da kazem da antropomorfisti novijeg doba(selefije danasnje) shvataju opisne konstrukcije(idefa) koje se nalaze u Kur'anu i hadisu kao 'dokaz' Allahovih atributa , i na taj nacin poimaju Allaha.

Da bi bio jasniji, navescu primjer sa kojim je Kalem bez sumnje je upoznat kroz Kur'aski ajet koji govori o davanju prisege (baj'a) Bozijem Poslaniku :
Ajet glasi
"Allahova ruka je iznad njihovih"(48:10)
Ovdje princip opsine konstrukcije ne znaci potpunu afirmaciju Allahovih atributa, vec "Allahova ruka" opisuje(konstrukcijom) Vlast,Moč (A Allahova svojsva-atributi su 'Onaj koji ima svu Vlast', i 'onaj koji ima svu Moč').Znači 'ruka' opisuje atribut Vlasti ,Moći ali nije i sama atribut.

Kuzis?

Postoji mnogo slicnih primjera u arapskom jeziku koji koriste idefa-opisnu konstrukciju , ali ne kao doslovan atribut.

Npr. ako se za nekog smatra da ima veliku moč, i bogastvo kao i uticaj u društu onda se kaže Ba'uhu tawil(zagrljaj njegovih ruku je velik) gdje opisna konstrukcija 'veliki zagrljaj' nije doslovan atribut, odnosno taj čovjek nema 'doslovno velik zagrljaj' vec je to opsina konstukcija njegove moći, i uticaja u društvu.

Imam Gazali kaže

Treba shvatiti da ruka ima dva različita značenja.Prvo je doslovno značenje , kao dio tijela-ona je načinjena od mesa ,krvi i kostiju i sl.
Drugo značenje je metaforično, alegorijsko , i njegovo značenje nije atribut nekoga več opisna konstrukcija(idafa) kao npr "Grad je vladarevim rukama" to ne znaći doslovno da je grad u vladarevim rukama,vec označava moč,vlast nad nekim gradom.(Iljam al‘awam an ilm alkalam )

Mnogi muslimani su na ovaj način koristeči opisine konstrukcije u Kur'anu izbjegli opasnosti antropomorfizma, i objašnjavali te ajete kao mutashabihat (matefore koje kalem gonjim postom negira) kako u Kur'anu tako i u Hadisu, (ta’wil- figurativno).

Jasnije?

Adura
18.10.2003., 03:36
Kad kazem Miniam ima veliko srce , to ne znaci da ona ima veliko srce kao organ, vec je srce opisna konstrukcija velikodusnosti, i dobrote , a dobrota njena je sam njen atribut.

Na ovaj nacin sam se posluzio metaforom(mutashabihat), gdje sam od 'srca' pozajmio osobinu dobrote.Znaci koristio sam alegoricno znacenjenje 'srca'

Jasnije?
;)

El-Kalem
18.10.2003., 03:43
Adura pitao sam te i konretno mi odgovori: DA : NEAdura, zar ti vjerujesh da zadovoljstvo, srdzba, ruke, sve ono cime se je Allah opisao nisu Njegova svojstva?

I zar mislish da sam ja pripadnik mushebihe-a ?

Adura
18.10.2003., 03:50
Adura pitao sam te i konretno mi odgovori: DA : NEAdura, zar ti vjerujesh da zadovoljstvo, srdzba, ruke, sve ono cime se je Allah opisao nisu Njegova svojstva?


Ne to nisu Allahova svojstva,vec opisne konstrukcije(idefa) Njegovih atributa Milosti, Moći,Vlasti itd.

Kuzis?

Adura
18.10.2003., 03:54
zar mislish da sam ja pripadnik mushebihe-a ?


Iskreno, ja mislim da ti ne shvatash sta si u gornjim postovima napisao.

Al nije to tvoja greska , vec onih od kojih si pokupio tekst.
(Auda?)

Uglavnom cuvaj se knjiga tipa Kitab al-sunna na kojima pise ime Imam Ahmadovog sina Abdullaha,kao i autora koji navode tu knjigu kao referencu(Ibn al-Qayyiim je navodi kao referencu, mada same hanbelije u toj knjizi nalaze oko 50% ako ne i vise haidsa koji se pripisuju Hanbelu, a sa kojima Hanbel nema nikakve veze) .

Krivotvorene su,a iz njih se vecinom kupe sve ove 'antropoloske' zackuljice i 'stavovi' imama.

El-Kalem
18.10.2003., 04:04
Slazem se. Eh, hajde ti meni sada reci gdje sam ja Allahovo <<svojstvo moci>> protumacio doslovno da Allah, ne'uzubillah, ima mishice? Kada se kaze ruka je Allahovo svojstvo moze se postaviti niz podpitanja: 'kakvo svojstvo'?

Pazi akhi, ja ti nisam mushebbihe i ne uporedjujem Allahova svojstva sa svojstvima njegovih kreautura. Isto tako nigdje nisam govorio o tedzsimu - utjelovljenju.

Dali me razumijesh?:)


PS. I molim te razgranici Muhammeda ibn Abdulwehhaba i ibn Tejmijju, sa bejanijama, njih dvojica nemaju nishta zajednicko sa njima. Bejanije su sekta, a njih dvojica su ucenjaci.

Adura
18.10.2003., 04:13
Mah kuzim ja tebe sta zelish reci(to sto ti opisujesh je samo jedna vrsta antropomorfizma, u koju cak ni krscani ne vjeruju , izuzev nekih grupa),samo ne znam jesi li ulazio u 'dublje' (da ne kazem 'filozofskije') problematike koje proizilaze iz shvatanja da Allah ima ruke(cak i da se to ne poredi sa nicim stvorenim)...ili da Allah silazi na najblize nebo itd?

To su stvari na kojima se ulema lomila, i na kraju slomila.

El-Kalem
18.10.2003., 04:17
Eeee moj Adura, hvala Allahu kad si me uhvatio, eee kamo srece da si prije. Ta shvatanja nikad nisu sa temsilom.

Zadovoljan :)?

Adura
18.10.2003., 04:19
Kaleme ,kaleme

Vjekovima se ulema 'lomila' , i razisla na kraju na jedno pitanje , filozofsko ...dok su se filozofi smijali sa strane.Srecom imali smo Gazzalija koji je ,koristeci se istim sredstvom -filozofijom uspio da sve te filozofske zackuljice rasklinka.

Poslije njega, zaista ne znam koji bi to ucenjak bio na tom rangu(a posebno ne Abdul Wehab).

Uglavnom pitanje glasi: Ko stvara radnje?

na izgled je to jednostavno pitanje, ali je gadno do bola.:eek:

Na slican nacin su filozofi se 'smijali' sa strane pitanjima vezanim za akaid, a ulema se opet 'lomila' pokusavajuci objasnjavati (tumaciti)svasta nesto.

Akaidske teme su ,kako rekoh , najteze teme u Islamu(i religiji uopste),a iste cesto budu razlog da jedni druge proglasavaju 'ne vjernicima'.

El-Kalem
18.10.2003., 04:21
No, pored toga shto je Allah, s.w.t., Sebi negirao teshbih sa stvorenjima, On je u isto vrijeme potvrdio Sebi svojstva savrshenstva. Kao shto je u ajetu: <<Niko nije kao On! On cuje i vidi.>> U ovom ajetu je Allah, s.w.t, spojio negaciju svake slicnosti i potvrdu Njegovih svojstava sluha i vida.

Adura
18.10.2003., 04:24
Joj opet:)

Opet se radi o opisnim konstrukcijama.

'sve cuje i vidi' je opisna konstrukcija (idefa) Allahovog atributa 'Sveznajuci-onaj koji sve zna, onaj koji je o svemu obavjesten' , ali ova opisna konstrukcija nije atribut(u doslovnom smislu rijeci 'cuje i vidi') itd .

El-Kalem
18.10.2003., 04:26
Neka je to opisna konstrukcija ili definishije kako zelish, ali to se ne smije negirati, vec mora se shvatati kroz Allahove atribute.
to ti je isto kao input i output:)

Adura
18.10.2003., 04:29
Neka je to opisna konstrukcija ili definishije kako zelish, ali to se ne smije negirati, vec mora se shvatati kroz Allahove atribute.


Bitno je shvatiti da Allah (doslovno) ne cuje, i ne vidi, i nema doslovno ruke.

Ali da bi to shvatio morash koristiti mutashabihat-metaforu, odnosno opisne konstrukcije.

Da ,opisne konstrukecije(X od Y) se moraju shvatiti kroz atribute, ali one same nisu ,u doslovnom smislu atribut Allahov.

Adura
18.10.2003., 04:32
to ti je isto kao input i output

Nije isto Allahovi atributi su savrseni , nemaju 'inputa i outputa'.

:p

El-Kalem
18.10.2003., 04:39
Adura kaže:
Bitno je shvatiti da Allah (doslovno) ne cuje, i ne vidi, i nema doslovno ruke.

Ali da bi to shvatio morash koristiti mutashabihat-metaforu, odnosno opisne konstrukcije.

Da ,opisne konstrukecije(X od Y) se moraju shvatiti kroz atribute, ali one same nisu ,u doslovnom smislu atribut Allahov.

Da, i u cemu je bila poenta tvog napada?:)
Da te napomenem, poceo si raketirati tefsir tewhida, a mozda nisi znao da ulema tewhid tefsiri na dva nacina?

Adura
18.10.2003., 04:50
Da, i u cemu je bila poenta tvog napada?

U jednom tewhidu su sadrzani svi Allahovi atributi.

Ovo razdvajanje tewhida, je sektastvo, i nacin da se muslimani proglase nevjernicima(ako ne vjeruju da Allah ima 'svojstva' ruke,sluha,vida i sl).

Idolopoklonici su potvrdjivali da Allah postoji, ali nisu imali znanja o njegovim atributima, i nisu htjeli da priznaju te atribute.

U ondasnje vrijeme kada je Kur'an objavljen Allah je i kod idolopoklonika bio 'vrhunski bog' , dok su idoli bili kao 'posrednici do Allaha'.Tako su idolopoklonici vjerovali, i iskrivili Abrahamovu vjeru mjesajuci je sa idolopoklonstvom.

Zbog toga oni jesu 'vjerovali u Allaha' (kao vrhovnog boga) ali se nisu htjeli odreci pogresnog akaida(vjerovanja) da su idoli porednici do Allaha.

El-Kalem
18.10.2003., 05:07
Opet si sve pomjeshao: ruke, prsa, dzigeru, batak :D
Nema veze ne kontamo se. Odoh ja evo sad ce sabah, a valja mi malo i odkunjati 'vrijeme je' ;):D

es-selamu'alejkum!

Adura
18.10.2003., 05:31
Nope nisam pomjesao:)

Evo bash sad citam Abdul Wehabovu "Kitaab At-Tawheed".

A da te upitam kako ces mi protumaciti neka njegova tumacenja u tim knjigama,moze?
kao sto su atriibuti govora,sluha, vida,lica,da je 'Allah doslovno iznad ljudi'....,ako neko pak negira da su to atributi cini kufr-nevjerstvo ,odnosno izlazi iz islama (jer ustvari ne vjeruje u Tawhid Al-Asmaa`i Was-Sifaat )

zatim.....'pretvaranje sljedbenika knjige doslovno u majmune', ..komantar o 'druzini u pećini' i sl.)

Ne znam ozbiljno, bil plakao il bi se smijao.Po njemu su svi muslimani (jer ne priznaju Tawhid Al-Asmaa`i Was-Sifaat ,odnosno gore navedene 'atribute') nevjernici?


la havle we la kuvete illa billahi.


Alejkumu selam

El-Kalem
18.10.2003., 13:26
Adura a kako je ono druga ulema protumacila tewhid.
Samo ti citaj Abdulwehhaba. Naravno, svako ko negira jedno bozije svojstvo je nevjernik.

Adura
18.10.2003., 22:49
Naravno, svako ko negira jedno bozije svojstvo je nevjernik.


Znaci ja sam nevjernik, ahsarije i mutazilati (velika vecina muslimana odnosno sve mezheblije) su nevjernici...a shije da ne spominjem?

Nisi mi pojasnio one Abdul Wehabove tvrdnje o Allahovim svojstvima(atributima)?Kao i onaj 'treci tewhid'?

Minam
18.10.2003., 22:54
Ja sam pokapirala o cemu se radi. Ni sami nemate pojma koliko ste mi olaksali neke stvari!;)

Adura
18.10.2003., 22:59
Minam kaže:
Ja sam pokapirala o cemu se radi. Ni sami nemate pojma koliko ste mi olaksali neke stvari!;)

A sta je 'veliko srce' pokapiralo ak' nije tajna(p.s. nema te na skoli?)

Minam
18.10.2003., 23:05
Ma nesto mi se vec duze vreme motalo po glavi, to sa osobinama i svojstvima boga, alegorijama i poredjenjima..pa mi je sad nesto sinulo, ali bih morala jos da porazmislim o tome, pre nego sto krenem da javno iznosim to misljenje.
Nije jos zrelo.
Nema me na skoli, jer sam se nesto ulenjila, a i desilo mi se privatno par lepih stvari pa sam malo na "sedmom nebu" (metaforicno naravno :D)

El-Kalem
19.10.2003., 02:02
es-selamu'alejkum i prijateljski pozdrav ostalima

Adura kaže:
Znaci ja sam nevjernik, ahsarije i mutazilati (velika vecina muslimana odnosno sve mezheblije) su nevjernici...a shije da ne spominjem?


Adura, ti si musliman i znash da musliman nikad nece nekom reci da je nevjernik, to je Allahov sud. Molim te ne stavljaj me u poziciju Sudca. BarekAllah!

- Shije, su novotari, a ima ih i nevjernika, samo klasicne shije nisu toliko dosljedne, pa je teshko bilo sta reci o njima. Cijenim shije koje se pozivaju na ucenjaka imama Dzafera Sidiqa.

- Ashh'arije su te koje priznaju samo 7 Allahovih svojstava, a sto se tice imena (sifataa) njih priznaju. Tih 7 Allahovih svojstava koje priznaju su: 'ilm - znanje; el-hajat - zivot, el- qudret - moc, el-iradet - volja, es-sema' - sluh, el-besar - vid i el- kelam - govor, a negiraju ostala svojstva.

Postavljam ti pitanje: Dali ti priznajesh svih 99 Allahovih imena + sva svojstva (koja ti definisheh kao opisnom konstrukcijom) s'kojim se je Allah, s.w.t, opisao?

- Mu'tezile su te koje negiraju svojstva a pri tom potvrdjuju i priznaju imena nezavisno od njihovog znacenja.


Allah nam se svima smilova, On je Sudac pravedni na njega se oslanjamo i od Njega pomoc trazimo, sebi pravo Sveznajuceg ne pripisujemo te druge nevjernicima ne smatramo dok ocito ne odstupe od Kur'ana i Sunneta odnosno zanegiraju bilo shta od onoga cime se je Allah opisao i univerzalnu vjeru prirodnog karaktera dostavio svome miljeniku Muhammedu, s.a.w.s. To je stav muslimana koji se drze Poslanikove, s.a.w.s, oporuke koja nas opominje da se cvrsto drzimo njegova Sunneta i dzem'ata koji nam je fard!

Adura kaže:
Nisi mi pojasnio one Abdul Wehabove tvrdnje o Allahovim svojstvima(atributima)?Kao i onaj 'treci tewhid'?

Tzv. treci tewhid, kako ga ti licno okarakterizira, je tefsir vjerovanja u tewhid Allahovih lijepih imena (sifat) i Njegovih, s.w.t., svojstava. Nisi ni ti meni odgovorio na moje pitanje, koje ti vec po treci put postavljam, kako su drugi ocenici obradili temu tewhida. Seikh Muhammed ibn Abdulwehhab rahimehullah je obradio ovaj tewhid zbog toga shto je vecina neukog svijeta, koji su sebe smatrali ucenima, nije obracala paznju na ova pitanja kojima su se bavili oni koji su sebe smatrali ucenima. Ovi su znanje svoje preuzeli od skolasticara (polemicara) koji su se ovim pitanjem bavili misleci o njima dobro. Mislili su da oni imaju neshto vrijedno i prihvatili su sve sto su kod njiha nashli. Tako su potvrdili pravac dzemhija, zanijekali tewhid Allahovih lijepih imena (sifaata) i suprostavili se onome na shto upucuje Kur'an i Sunnet, na cemu su bile prve generacije ovoga ummeta, prvi imami u hadithu i tefsiru iz prvih generacija i cega se josh uvijek drze sljedbenisi Sunneta i dzem'ata. Ibn Qajjim El-Dzewzije je rekao: "Nauka se dijeli na tri djela, nema cetvrtog i to je istiana ocita:

- nauka o Allahovim svojstvima i djelu
- nauka o imenima Milostivog,
- naredbi i zabrani

to je vjera Njegova i za to se dobiva nagrada na dan prozivljenja"


Tumacenje Allahovih svojsta znaci - potvrdu i priznanje onoga shto je Allah, s.w.t, Sam za Sebe potvrdio i shto je o Allahu, s.w.t, potvrdio Njegov poslanik, Muhammed, s.a.w.s, od svojstava savrshenstva i negaciju svega onoga shto je Allah Sebi negirao i shto je negirao Muhammed, a.s.w.s., od svojstava manjkavosti i nedostataka.

Iskretanja Allahovih imena su sljedeci primjeri

a) Negiranje stvarnog znacenja Allahovim imenima, kao shto su to ucinile dzehmije i njihovi sljedbenici, govoreci da su Allahova imena samostalni izrazi, koji ne sadrze svojstva niti znacenja.
Rekao je hafih Edh-Dhehebi: "Prva rasprava koju sma cuo od onih koji su zanijekali da se Allah uzvisheni nalazi iznad Arsha bila je od Dz'ada bin Dirhema. On je takodje zanijekao sva svojstva. Zbog toga ga je dao pogubiti Khalid bin. Abdullah Kasri. Dogadjaj u vezi snjim je poznat. Ovu raspravu od njega je uzeo Dzehm bin Safwan, vodja sekte dzemhija. On ju je obznanio i dokazivao je iznozeci sumnje. To ej bilo uzadnjem stoljecu tab'ina. Njegove su rasprave kritikovali imami toga vremena kao sto su Ezwai, Ebu Hanife, Enes bin Malik, Lejs bin Sa'd, Es-Serwi, Hammad bin Zejd, Hammad bin Seleme, Ubnu-l Mubarek, i poslije njih imami Pravog puta kao shto je Ahmed bin Hambel, i mnogobrojni sljedbenici Sunneta i dzem'ata. (ehli sunnah we-l dzema') Rekao je imam Sha'fi rahimehullah we Radijallahu 'anhu amin: 'Allah ima imena i svojstva koja niko ne moze odbaciti ona koj ise tome suprostavi nakon sto mu budu predoceni dokazi postaje nevjernik (kafir) Sto se, pak, tice vrmemena prije nego mu se predoce dokazi, kao opravdanje mu se uzima neznanje. Mi potvrdjujemo ova svojstva i odbacujemo poredjenje onako kako On to od sebe odbacio: <<Lejse kemithlihi shei'un, we huwe-l semmi'u basir - 'Niko nije kao on! On sve cuje i sve vidi'>>"' (Ash-Shura - Dogovaranje) (Fethu-l Bari)

Dzemhije, koje ti mozda priznajesh, kada se spomenu neka od Allahovih prelijepih imena, kao shto su npr. <<Es-Semi'>> - Onaj Koji sve cuje ili <<El-Besir>> - Onaj Koji vidi, oni kazu: "On cuje bez sluha i vidi bez vida, shto predstavlja najvece skretanje i izvrtanje i na osnovu razuma i na osnovu sheri'ata.

El-Kalem
19.10.2003., 02:08
b) Zatim oni koji su iskretali Allahova lijepa imena odnosno opisivali Ga svojstvima manjkavosti bili su tadasnji zidovi, pripisujuci Allahu, s.w.t, svojstvo siromashtva, zatim da se Allah u subotu odmarao nakon stvaranja i sl.


c) Nazivanje Boga (Gospodara svega stvorenog) imenima koja ne dolikuju Njegovoj Uzvishenosti, kao shto rade krshcani, nazivajuci Ga - ocem, ili kao shto cine filozofi, nazivajuci ga nuzno bivstvujucim ili djelatnim prauzrokom. To je jedno od osnovnih prepreka koje nas, nazalost, rastavlja od krscana i onemogucuje ekumenu.


d) Ti dobro znash da su mushrici (arapi prije pojave Muhammeda, s.a.w.s,) nazivali kipove (idole) Allahovim (Bozijim) imenima, kao shto je ime mushrickog idola "Lat", koje je izvedeno iz imena << ilah>> (Bog) ili ime mushrixkog idola "Uzza", koje je izvedeno iz Allahovog imena <<El-'Aziz>>.


Dragi Adrura, obaveza je na vjernicima da potvrde Allahova lijepa imena i da vjeruju u Allahova svojstva savrshenstva bez tehrifa, - iskrivljavanja znacenja; bez te'tila, - negiranja Allahovih svojstava; bez es-tekifa, - odredjivanja kakvoce Allahovim svojstvima i bez tamsila, - uporedjivanja i izjednacavanja Allahovih svojstava sa svojstvima stvorenja, na osnovu ajeta koje sam vec naveo: <<Niko nije kao On, On sve cuje i vidi.>>


Allahova imena i svojstva su odredjena -tawkifijje-, shto znaci da sljedbenici sunneta i dzem'ata, ne potvrdjuju Allahu 'azza we dzelle nishta osim onoga shto je On o Sebi potvrdio u Kur'anu i shto je o Njemu subhanehi we te'ala potvrdio Muhammed, s.a.w.s., u svom sunnetu. Nebi se smjeli potvrdjivati o Allahu nishta na osnovu nasheg razuma i ne negiraju Allahu, s.w.t.,nishta osim onoga shto je On Sam zanegirao i shto Mu je negirao Njegov Poslanik, s.a.w.s. Jeli jasno?

Iskreni muslimani trebaju potvrditi svojstva Allaha 'azza we dzelle i njihova znacenja. Tj. ono kako je Allah Svevisnji sebe opisao i kako je to Poslanik, s.a.w.s., objasnio, ne spada u
muteshabih redke cija su znacenja nejasna i dvosmislena. Ukoliko bi, pak, prihvatili mishljenje da tekstovi koji govore o svojstvima nemaju jasno znacenje, tada bismo taj dio Kur'ana i Allahovog govora ucinili nerazumljivim i stranim.
Adura zar nam Allah, s.w.t, nije je naredio da razmishljamo o Kur'anu i njegovim ajetima u cijelosti i omogucio nam da razumijemo njegovo znacenje. Zlatno pravilo, shvatanja Allahovih svojstava, sljedbenika sunneta i dzem'ata jeste pravilo Enese bin Malika, r.a, koji je kada je bio upitan za rijeci Allaha: <<Milostivi se iznad Arsha uzdigao>> rekao: Poznato je uzdizanje, nepoznata je kakvoca, obavezno je vjerovanje u uzdizanje, a pitanje o tome (uzdizanju "istewa") su bid'at. Ako bi pak znacenje tekstova bili nerazumljivi i ako ne bismo mogli shvatiti njihovo znacenje, to znacilo da nam je Allah, s.w.t., naredio da razmishljamo i promisljamo ono sto je nemoguce shvatiti i razumjeti i da vjeroujemo u ono neobjashnjeno a On 'azza we dzelle je visoko iznad toga.

Muslimani trebaju da shvataju Allahove sifate bez komparacije sa sa svojstvima stvorenja, jer Allahu nishta nije slicno i Njemu niko nije ravan i On nema ortaka niti suparnika.
Sto se, pak tice Allahova bica, muslimani trebaju da shvate da su Allahovi sifati jedan dio (ogranak) govora o Bici koje Allah posjeduje i koje ne slici nikome, i ta svojstva se ne mogu uporediti sa svojstvima Njegovih kreatura.
Sljedbenici Kur'an Sunneta i dzem'ata trebaju da vjerovati u svaki Poslanikov, s.a.w.s, opis Allaha dz.sh., jer niko Ga nije bolje poznavao od Muhammeda, s.a.w.s.

Dragi brate, ne mogu shvatiti tvoje optuzbe, a sam znash da muslimani trebaju se trebaju odricati Allahovog, dz.sh., svakog nedostataka odnosno manjkavost i to odricanjem koje ne vodi u negiranje Allahovih svojstava putem vlastitog tumacenja "tetil" njihovih znacenja "te'wil" ili izvrtanjem "tehrif" i upotrebom izraza koji su suprotni stvarnom znacenju Allahovih svojstava.

Poznat ti je ajet iz Kur'ana gdje Uzvisheni kaze:
<<Gospodar tvoj nikome nasilje ne cini>> (Al - Kehf - Pecina 49.)
Ovaj redak sadrzi potvrdu potpunosti i savrshenstva, a ne samo i iskljucivo negaciju manjkavosti, tako daje negacija Allahovih svojstava gotovo nemoguca ko imalo pameti ima. Jer samo je On je taj koji je savrshene i potpuno pravedan. Takodje skoro navedeni ajet je bio: <<Ne obuzima Ga ni drijemez ni san>> koji putm negacije nasilje i nepravde Allahu, s.w.t, se potvrdjuje superiorna pravda zbog savrshenstva i vjecnosti Njegovog zivota


Nadam se dragi brate, da pravac Sunneta i dzem'ata necesh nazvati bid'atom te da cesh ovo shvatiti kao obradjeni dio nauke o Jednoci Stvoritelja. :) Evo vec je pokasno, pa cujemo se drug puta, ako Bog da.


selamun'alejkum, a pozdravljam ostale njihovim zadovoljavajucim pozdravom.

Adura
19.10.2003., 05:12
Kaleme,
Imam osjecaj da opet ne shvatash sta pises.


Shije necu komentarisati, dobro bi bilo da neko od shija(ne znam je li Shady Shija) prokomentarise svoje stavove.

- Ashh'arije su te koje priznaju samo 7 Allahovih svojstava, asto se tice imena (sifata) njih priznaju: Tih 7 imena su: 'ilm - znanje; el-hajat - zivot, el- qudret - moc, el-iradet - volja, es-sema' - sluh, el-besar - vid i el- kelam - govor, a negiraju ostala svojstva.


E bash!
Idemo iz pocetka.

U islamu su se vremenom pojavile filozofsko-religiozne skole koje raspravljaju a samome Bogu, o njegovim imenima ,atributima itd.
Svaka od njih je imala odredjenu doktrinu i metodologiju.

Asharije drze do toga da su izvori teološkog znanja , poredani po prioritetima, Kur'an ,sunnet, koncenzus(idzma) , ljudski razum.

Prema njima Bog je vjecan(qadim) i nije uvjetovan ničim, niti u sebi(dhat,nafs) niti u svojim esencijalnim atributima(sifat al-nafs).
Svako drugo bice različito od Allaha i njegovih esencijalnih atributa postoji kao posljedica Allahovog stvaranja, i ono je kao takvo privremeno, i ne moze biti slicno njemu.
Stvorenja su tako storena kroz Allahove atribute akcije(sifat afalihi)

Temelj analize asharija lezi u tome sto oni nastoje da metodologijom svedu Allahove atribute na esencijalne(ne poričući uz put ne-esencijalne atribute...kao sto to kalem pokusava da kaze).
Ovi esencijalni atributi se prepoznaju preko sedam principa :život,znanje,moc,volja,sluh,vid ,govorOni smatraju da su ovo stvarni(ahabitah) i neovisni principi, npr. tako sto 'volja-moč' nije identificirana sa 'znanjem',itd itd, niti su ovi principi identicni sa Allahom samim(dhat,nafs) a niti su drugaciji od Njega, jer bi 'drugaciji' ukazivalo na odvojenost , samim tim i podvojenost unutar Allaha(sto je nedopusteno postoje On unutar sebe Jedan,ne samo kao broj jedan vec i tako da se nista u njemu ne suprostavlja Njemu samome).

Ono što On zna da će biti, to će se i desiti, i ništa se ne dešava bez Njegova znanja ,volje i dozvole.

Pošto je Bog jedan , svaki njegov esencijalni atribut je jedan.Pošto on nema potreba niti želja, ne može se reći da je On nećime motiviran ili uvjetovan.

Njegova djela i njegove naredbe ne mogu se racionalizirati;pošto je On apsolut , i posto se Njegove naredbe odnose na stvorenja one su sve ispravne (jer je On apsolut) i pravedne(adl).Ne ovisno o tome što su iste mogu biti 'dobre' i 'štetne' za stvorenja.(ovo se objašnjava tako što recimo majka nekada mora biti 'stroga' za ispravan odgovj djeteta , iako djete tu 'strogost' u datom momentu shvata kao 'štetnu po sebe'...majčino djelo je pravedno i ispravno).

Allah upoznaje vjernike sa Sobom na specifičan naćin kroz Kur'an.
Npr. prema asharijima "Kur'an je nestvoren Allahov govor, ali sam govor onog ko ga ćita(qira'ah) ili piše je stvoren).Po ovom pitanju se Asharije razlikuju od svojih oponenata(mutazilaha, kao i antropomorficara)

Kur'an je cudotvoran ne samo zbog toga što kazuje prošla i buduća dogadjanja, vec i zbog toga što na jedinstven naćin posjeduje odredjeni retorički izraz.
Prema asharijama Allah sebe opisuje u Kur'anu samo u onim iskazima u kojima je naglašeno "...propisao sam to(neki atribut) Sebi ", a takvi primjeri se mogu naći kako u Kur'anu tako i u hadisu.
Iako je Allah izvan svega (transcedentalan)što čovjek može pojmiti , On ima "Svoja najljepša imena" (asma'uhu al-husna) koja su istinita i adekvatna Njemu samome.
Asharije medoticki analiziraju iste, da bih na posljetku refinirali sve atribute(odnosno imena) na "Allaha samog" (nafs),ili na jedan od esencijalnih atributa(sifat al-nafs),ili na jedan od "atributa akcije"(sifat afalihi) , na dalje oni ispituju metodoloski njehovu medjusobnu povezanost(Allahovog nafsa,sifat nafsa i sifat afalihi-ja)

Allaha ce , po asharijama, vjernici moći percipirati (unutar svih svojih imena i atributa, kao i Jednosti) tek na sljedecem svijetu.

kaleme, odakle ti to da Asharije 'negiraju' atribute?
Cini mi se da ne kuzish o cemu se radi.
Npr. 'biti srdit' , i biti 'blag' su dva razlicita stanja i jedno unutar drugog ne mogu postojati,u trenutku-> jer su u negaciji.Kuzis?Zbog toga asharije i imaju one ''atribute akcije' koje metodoloski svode na atribute koji u sebi nemaju nagaciju, ali to ne znaci da asharije "negiraju sve ostale atribute"

Ne mozesh tek tako valjati bisere ,ne bi ta ti ulazim u namjere ali sumnjam da si iole ista procitao od asharija(npr Imama Gazalija?)

I josh nesto doktrina i metodologija asharija uopste nije vezana za mezhebe(pravne skole) ali najveci broj sljedbenika ove doktrine su malikije(mahom vecina) ,kao i shafije(takodje u velikoj vecini)

Selam alejkum

Adura
19.10.2003., 05:27
Nego objasni mi ti kako to Abdul Wehab(koji Allahov nafs,sifat al-nafs i sifat afalihi ...svodi samo na Allahov nafs) objasnjava da Allah moze u isto vrijeme 'biti'(esencijalno) 'srdit' i 'blag'?

kasnije cu se osvrnuti na stav mutazilaha(racionalista).
A nadam se da cu naci vremena da prokomentarishem i ostatak teksta.

Ne znam sto mi uopste spominjesh dzehmije?Cini mi se da si opet pobrkao loncice:)

Adura
19.10.2003., 05:30
Postavljam ti pitanje: Dali ti priznajesh svih 99 Allahovih imena + sva svojstva s'kojim se je Allah, s.w.t, opisao?


Ne znam sto me ovo pitash.Normalno da ne negiram, ali je stvar ' na koji se sve to shvata ......eee tu se ti i ja nikako ne mozemo sloziti (iako ja nisam bash asharija dok kraja)


Prve generacije su sutale o tome, i nisu nista komentarisali.
-Asharije pak (u borbi da odbrane islam od filozofskih skola , posebno grka...) kako gore opisah-> imaju metodologiju.
itd itd
Ali Abdul Wehab ima svoju metodologiju, on nije 'sutio' i nije se libio komentarisati Allahove atribute,zapadajuci u antropomorfizam, jer je bio pod uticajem manjinske struje hanbelija(a posebice zahirija).

El-Kalem
19.10.2003., 13:15
Ne znam sto mi uopste spominjesh dzehmije?Cini mi se da si opet pobrkao loncice'

Vrlo dobro znam shta pishem;
Trazio si objasnjenje tzv. treceg tewhida kako ga ti doslovno shvatash. Morao sam se osvrnuti na sve kako bi ti jasniji bio plemeniti seikh Muhammed bin Abdulwehhab. Ako se ne mozesh sloziti, onda ne nazivaj ostale bid'atdzijama. Nego ne bih zelio da se tema razvodnjava, drzi to kormilo, ti si na topicu o Ibn 'Arabiju iznio da smo mi svi bid'atdzije na sto sam se morao osvrnuti. Ako zelish nastavi, nastavi, i ne nemoj Bogati sada se izvlaciti kopkajuci po drugim stvarima koje od tebe trenutno ne trazim. Optuzujesh toliko Muhammeda ibn Wehhaba, a ni sam ne shvatash njegova djela. Pricash o njemuj, a kazesh da ga nisi ni prostidurao, neko eto samo onako ga preletio. Pitao sam te kako je druga ulema objasnila tewhid ti ni "a" o tome nisi rekao. Vec si optuzio jednu sranu, a obe su upravu.


Nego da rijeshimo jedno, pa kasnije idi na druge stvari.

Jesam li ja bid'atdzija odnosno, Ibn Tejmijje, Muhammed ibn Wehhab, ibn Qajjim El-Dzewzijje, hafidh Edh-Dhehebi, El-Iraqi, itd. itd.


Trazish od mene ono najgore, a sam znash da nikad nikoga nisam protekfirao. Asharije su muslimani, mu'tezile su isto pripadnici Sunneta i dzem'ata. Postoje dvije skupine koje su, nazalost, skrenule, a to su: Mushebbihe i Muattile. A jesam li ja pripadnik Sunneta i dzem'ata, kao i svi mi ostali?:)

Adura
19.10.2003., 23:52
Vrlo dobro znam shta pishem;


Nikako ne mogu shvatiti zasto si spomenuo dzahmije?Kakve veze oni imaju sa ovom temom???


Trazio si objasnjenje tzv. treceg tewhida kako ga ti doslovno shvatash. Morao sam se osvrnuti na sve kako bi ti jasniji bio plemeniti seikh Muhammed bin Abdulwehhab. Ako se ne mozesh sloziti, onda ne nazivaj ostale bid'atdzijama. Nego ne bih zelio da se tema razvodnjava, drzi to kormilo, ti si na topicu o Ibn 'Arabiju iznio da smo mi svi bid'atdzije na sto sam se morao osvrnuti. Ako zelish nastavi, nastavi, i ne nemoj Bogati sada se izvlaciti kopkajuci po drugim stvarima koje od tebe trenutno ne trazim. Optuzujesh toliko Muhammeda ibn Wehhaba, a ni sam ne shvatash njegova djela. Pricash o njemuj, a kazesh da ga nisi ni prostidurao, neko eto samo onako ga preletio. Pitao sam te kako je druga ulema objasnila tewhid ti ni "a" o tome nisi rekao. Vec si optuzio jednu sranu, a obe su upravu.


Trostruki tewhidi su novotarija, i to sektaska novotarija.
Razlog zasto su se tewhidi razdvojili jeste donekle(u tajmijino vrijem) opravdan, ali ne i kako je to Abdul Wehab uradio.
Abdul Wehab je radzvajajuci , i intepretirajuci litaralno Allahove atribute ,odnosno smatrajuci da su metafore novotarija svakog ko nije priznao njegov literalizam proglasio nevjernikom.
Ne vjerujem da si ti 'wehabi' , ali pisesh njihove tekstove i ako vec pises trazim da iste i odbranish.Ako ne mozesh ili ne zelish 'ici u dublje rasprave' onda brate ne pokreci ovakve teme, na kojima nesvjesno proglasavash sve 'ne-wehabije',muslimane nevjernicima.


Jesam li ja bid'atdzija odnosno, Ibn Tejmijje, Muhammed ibn Wehhab, ibn Qajjim El-Dzewzijje, hafidh Edh-Dhehebi, El-Iraqi, itd. itd.

Definisi mi 'tvoj' pojam bide,odnosno sta je bid'a(novotarija) po Abdul Wehabu?


Trazish od mene ono najgore, a sam znash da nikad nikoga nisam protekfirao. Asharije su muslimani, mu'tezile su isto pripadnici Sunneta i dzem'ata. Postoje dvije skupine koje su, nazalost, skrenule, a to su: Mushebbihe i Muattile. A jesam li ja pripadnik Sunneta i dzem'ata, kao i svi mi ostaliPored toga sto je Abdul Wehab 'ukrao' pojam 'selefa' (ranih muslimana) i aplicirao ga na samo svoju grupu, obicaj 'wehabija' je da cesto 'ukradu' i druge stvari i da ih apliciraju na sebe.
Ahl al-Sunna wal dzemat je termin koji je ustvari identificiran , odnosno odnosi se na asharije i dio mu'tezila.

Kaleme ,problem nisu sami ljudi 'wehabije' koji nasjednu na folove o 'jedinom ispravnom akaidu' ,'selefima', 'ahl al-Sunna wal dzemat', vec manipulacija ulemom, alimima,tekstovima alima(tzv cenzura ) i islamom.

Adura
20.10.2003., 00:29
:afro:

El-Kalem
20.10.2003., 00:41
Dzemhije imaju itekako veze sa ovom temu, jer si trazio da ti pojasnim tzv. 3. tewhid. Abdulwehhab je odgovorio dzemhijama, koje su skrenule. I ti sve brkash, nikako se ne mozemo sporazumjeti.


To nije trostruki tewhid, vec je to tewhid, i pazi to je moja aqida, pa ako ti je po volji, a ti me zovi bida'tdzijom. :) Ako sam za tvoj pojam tzv. "wehabija" onda me bukvalno tako shvati.
Svejedno mi je, necesh da se osvrnesh na njegova djela, i zashto da se ja prepirem s'tobom kad tvrdoglavo tvrdish da je on sektash i bid'atdzija, a samim tim i hiljade muslimana.

Adura
20.10.2003., 00:53
El-Kalem kaže:
Dzemhije imaju itekako veze sa ovom temu, jer si trazio da ti pojasnim tzv. 3. tewhid. Abdulwehhab je odgovorio dzemhijama, koje su skrenule. I ti sve brkash, nikako se ne mozemo sporazumjeti.


To nije trostruki tewhid, vec je to tewhid, i pazi to je moja aqida, pa ako ti je po volji, a ti me zovi bida'tdzijom. :) Ako sam za tvoj pojam tzv. "wehabija" onda me bukvalno tako shvati.
Svejedno mi je, necesh da se osvrnesh na njegova djela, i zashto da se ja prepirem s'tobom kad tvrdoglavo tvrdish da je on sektash i bid'atdzija, a samim tim i hiljade muslimana.

Pa evo bash sam te pitao da mi objasnish neke njegove tvrdnje iz njegovih djela.
Njegovo djelo sam citao, prije i to letimicno,ali evo bash sam sad maxuz uzeo da ga prostudiram, pa bujrum pojasni ti meni njegov stav.Ok?

Ne kontam zasto mi pripisujesh tvrdoglavost?(bice opet da ja umisljam 'wehabizam')?

Ti si ovdje da branish Abdul Wehaba.Bujrum.

kada se napada Ibn Arabi, Gazali(ne nisi ga ti napadao vec ti koji pisu gore navedene tekstove), nekadasnja ulema, onda eto trazish dokaze (i po 40 stranica se razvuku te teme) i objasnjenja...
Objasnjenja se daju, ljudi se slomishe da objasne.....
I u ofanzivi si itekako potkovan.A kakav si u defanzivnom polozaju?

P.S. ovu temu nisam ja pokrenuo,niti volim ove rasprave...

Minam
20.10.2003., 00:57
Koliko reci...ko kisa..i?Jel se neko okoristio?

El-Kalem
20.10.2003., 01:05
Adura kaže:
Pa evo bash sam te pitao da mi objasnish neke njegove tvrdnje iz njegovih djela.
Njegovo djelo sam citao, prije i to letimicno,ali evo bash sam sad maxuz uzeo da ga prostudiram, pa bujrum pojasni ti meni njegov stav.Ok?

Ne kontam zasto mi pripisujesh tvrdoglavost?(bice opet da ja umisljam 'wehabizam')?

Ti si ovdje da branish Abdul Wehaba.Bujrum.

kada se napada Ibn Arabi, Gazali(ne nisi ga ti napadao vec ti koji pisu gore navedene tekstove), nekadasnja ulema, onda eto trazish dokaze (i po 40 stranica se razvuku te teme) i objasnjenja...
Objasnjenja se daju, ljudi se slomishe da objasne.....
I u ofanzivi si itekako potkovan.A kakav si u defanzivnom polozaju?

P.S. ovu temu nisam ja pokrenuo,niti volim ove rasprave...


Ovu temu si bash ti pokrenuo, a ja sam otvorio topic da nebi 'zagadjivali' onaj tamo koji je otvorio Damir. Ti si sebi umislio neke tzv. 'wehabije' i stalno nahrcesh na tog covjeka koji je puno toga ucinio. Postavlja se pitanje, dali ti optuzujesh licno Muhammeda ibn Abdulwehhaba ili neke koji su na pogreshnim interpetacijama. Pazi, brate, sve shto kazesh bice tebi o vratu okaceno na Sudnjem danu. Ti si taj koji se usudjuje reci da je on inovator. Bilo bi ti bolje da se nadovezesh na nekog alima koji ga je proglasio bid'atdzijom, nego da se ti sam u to upushtash. Kad je rjec o ibn 'Arebiju, sam znash da je 20 njih izjavilo ono najgore. Trazish da se branim, a nigdje i nevidim tvoju ofanzivu po njegovim citatima. Donesi reference, brate.:) Recimo, kada se optuzuje ibn 'Arebi, navode se njegovi citati iz njegove aqide. Futuhatu-l Mekijje.


PS. Gazalija niko nikad nije napadao....pogotovo mi tzv, "wehabije" iz tvoje mashte. Gazali je velik covjek, velik 'alim. Pazi shta govorish. Gdje si ti nashao, da je El-Gazali protekfiran od strane 'uleme?

Adura
20.10.2003., 01:22
Opet isto:)
ja 'napadam' odredjenu ideju.
Sto se tice Wehaba, velika vecina mezheblija ga je proglasila inovatorom.
Kad je rjec o ibn 'Arebiju, sam znash da je 20 njih izjavilo ono najgore.
Na tih dvadeset ja cu tu navesti duplo(barem 40 ako ne i vishe) vise koji su ga odbranili.
Ti si taj koji se usudjuje reci da je on inovator
Zar?
Pazi, brate, sve shto kazesh bice tebi o vratu okaceno na Sudnjem danu.
A tebi nece?

ja i dalje tvrdim (a to mogu i dokazati) da danasnje selefije itekako manipulishu alimima, tekstovima, i interpretacijama.Vidio , uvjerio se.

P.S. ne sudim ovdje ljude 'wehabije' , sa njima sam ok i nemam nikakvih problema, kao sto ni sa tobom 'nisam imao problema' kada smo pricali u zivo.Da se odmah razumjemo.

Adura
20.10.2003., 01:25
PS. Gazalija niko nikad nije napadao....pogotovo mi tzv, "wehabije" iz tvoje mashte. Gazali je velik covjek, velik 'alim. Pazi shta govorish. Gdje si ti nashao, da je El-Gazali protekfiran od strane 'uleme?

Eto sad ja mashtam:)

Al Gazzali je bio i sufija(sem sto je bio asharija,shafija itd), ustvari pred kraj svoga zivota sve je napustio i posvetio se potpuno sufizmu,i u tome nasao smiraj.Znaci li to po tebi da je Gazzali po svojoj smrti pogresio, da nije musliman?

Adura
20.10.2003., 02:20
Kad je rjec o ibn 'Arebiju, sam znash da je 20 njih izjavilo ono najgore.
Bezbrojna Suni ulema ....ibn Arabija zove "Shajk al-Akbar".
Njegovo ucenje je ovjereno i odbranjeno, od strane bezbrojne uleme medju kojima su istaknuti(njihova djela su u zagradi a bave se ibn Arabijem):

1 Shajk ‘Abdurazak al-Kashani (Ta’wilat),
2 Shajk Sadrudin al-Kunawi (Sharh Fusus al-Hikam),
3 Dzalaludin Rumi (Mathnawi and Diwan),
4 Fahrudin al-Hamadani (Rub‘ijat)
5 Ibnu-l-Farid al-Misri (Ghazali),
6 Mahmud Shahristani (Ghulshan-e Raz),
7 ‘Abdu-l-Karim al-Dzili (Al-Insan al-Kamil),
8 Ibn Hamza al-Fanari (Miftah al-Uns),
9 Nuru-d-Din Dzami (Nafahat al-Uns),
10 Imam Rabani (Maktubat, Muntahabat, Ta’idu Ahl as-Sunnah, i Ithbat an-Nubuwah),
11 Khalid al-Baghdadi (Ihtiqad-Nama, i Risalah fi Tahkik ar-Rabitah),
12 ‘Abdu-l-Ghani an-Nablusi (Fajd al-Muqbas, and Khulasah at-Tahqiq),
13 Khwaja Muhammad Hasan Khan (Al-Usul al-Arba’h),
14 Jusuf an-Nabhani (Khulasah al-Kalam, Hudzat-Ullahi ‘ala al-‘Alamin, i Shawaiq al-Haqq),
15 Malik ibn Shajkh Dawud (Haqiqah al-Islamijah fi Raddi ‘ala al-Mazhaim al-Wahhabijah),
16 Muhammad Hajat Sindi (Risalah Ghajah at- Tahkik),
17 Omar Nasfi (‘Aqaid an-Nasafijah),
18 Shah Ghulam ‘Ali Dehlawi (Mukatib as-Sharifah),
19 Ahmad Wali-Ullah Dehlawi (Al-Insaf, Ikd al-Jajid, and Al-Mikjas),
20 Ahmad Ibn Zajni Dahlan (Futuhat al-Islamijah, and Khulasah al-Kalam),
21 Dzalaludin as-Sujuti (Karasatu-t-Tanwir),
22 Sulajman Ibn ‘Abdi-l-Wahhab (As-Shawaiq al-Ilahijah),
23 Fadli-r-Rasul (Sajf al-Dzabar),
24 Egipcanin Dzami’at al-Madari (Nahs as-Sawiji fi Raddi ‘ala Sajid Kutb wa Faisal Mawlawi),
25 Ahmed Rida Khan Berlewi (Fatawah al-Haramajn),
26 Sirajudin ‘Ali Ushi (Nukbat al-Lali),
27 Abu Muhammad al-Wailturi (Fatawah ‘Ulama’ al-Hind),
28 Kadi Habib al-Haq Permuli (Tanqid wa Tardid),
29 Tahir Muhammad (Zahirat al-Fiqh al-Kubra),
30 Muhammad Rebhami (Riyad an-Nasihin),
31 Muhammad Jusuf al-Banuri (Al-Ustadh Mawdudi and Kashf as-Sublah),
32 Sa‘id ar-Rahman at-Tirahi (Habl al-Matin),
33 Muhammad Bawa Wiltori (Hidajah al-Muwafiqin),
34 ‘Abdu-l-Wahhab as-Shahrani (Tadhkirah al-Awliyyah, and Mizan al-Kubra)
35 Mudaris Hamid-Ullah Nadzwi (Al-Basadzr li-l-Munkir at-Tawasuli bi-Ahl al-Maqabir),
36 Muhammad Khadimi (Al-Bariqah),
37 Muhammad Biridzwi (Tarikah al-Muhammadijah),
38 ‘Abdulrahman Kutti (Sabil an-Nadzat),
39 Rauf Ahmad Mudzadid (Durr al-Ma’arif),
40 Dawud ibn Said Sulajman (Al-Mihah al-Wahbijah),
41 Dawud al-Musavi al-Baghdadi (Ashadd al-Dzihad)
42 Mahmud Effendi al-Alusi (Kashf an-Nur),
43 Muhammad Ibn ‘Abdilah al-Khani (Al-Bahdzah as-Sanijah),
44 Hasan Dhu Zawa’i at-Turki (Ir‘am al-Murid),
45 Hadz Ibrahim Jare as-Somali (Tarbijah ar-Rabanijah),
46 Shajk Ibrahim al-Ahmadi al-Idris (Azhimah al-Kadr),
47 Mo’allim Husein al-Badawi as-Sidiki (Kalimat al-Muhlasin),
48 Ahmad ‘Ali al-Ladzji al-Katibi as-Shahir (Fadzr as-Sadik),
49 ‘Abdu-l-Hakim al-Arwasi (Sa‘adah al-Abadijah, tafsir od shejka Hilmi ‘Ishiq),
50 Zahir Shah Ibn ‘Abdi-l-‘Azhim Miyanu-d-Din (Didza’ as-Sudur),
51 Mustafa Ibn Ahmad Ibn Hasan al-Shati al-Hanbali (Nukul as-Shari‘ah),
52 Muhammad Nadzib al-Mati‘i al-Hanafi (Tathir al-Fu’ad),
53 Takidzudin ‘Ali as-Sabaki (Shifa’ as-Siqam, i Intisar al-Awlija’ ar-Rahman),
54 Effendi Sadiq az-Zahawi (Fadzru-s-Sadiq),
55 Sulajman Islambuli (Miftah al-Falaq, and Khutbatu ‘Id al-Fitr),
56 ‘Abdu-l-Madzid Ibn Muhammad al-Khani (Sa’adah al-Abadijah),
57 ‘Ali Muhammad al-Balkhi (Al-Hadikah an-Nadija),
58 Muhammad Mahbubu-l-Hak Ansari (Hudzah al-Kati’ah),
59 Kasim Ibn Katalubgha’ al-Hanafi al-Bankoghi (Nur al-Jakin),
60 Kadi Habibu-l-Hak Firmulewi (Dalajl al-Hudzaj),
61 Ibn Ata’ Allah al-Iskandari, (Hikam, Lataif al-minan fi manaqibi Abi ‘Abbas wa Shaykhihi Abi Hasan, Miftah al-Falah wa Misbah al-Anwar, i Kitab at-Tanwir fi Isqah at-Tadbir),
62 ‘Aziz Ahmad (Ta‘lim as-Shajkh Ahmad as-Sirhindi),
63 Al-Aflaki (Manaqib al-‘Arifin),
64 Muhammad ‘Abdu-l-Qadzum al-Kadiri al- Hazarawi (At-Tawassul bi-n-Nabi wa as-Salihin),
65 Muhammad Hafiz at-Tijani (Ahl al-Hak al-‘Arifun bilah),
66 ‘Abdu-s-Samad at-Tidzani (Allah wa al-Rakam Sita wa Sitin),

Shady
20.10.2003., 02:26
Vidim da je gore riječ o Abdul Wehabu i želim dati svoje mišljenje. Ne samo da je Abdul vehabi bio inovator u vjeri, već je, po mom ubjedjenju, bio težak zločinac. Moguće je da je on bio ubjedjen da je na "pravom putu", možda je doista želio očistiti islam od onoga što je po njegovom sudu predstavljalo novotariju u vjeri, ali metode kojima se koristio bile su faraonske. Smijem sasvim slobodno reći da je to bio jedan faraon, koji je svoj zmijski um, možda i nesvjestan njega, zaodjevao islamskim odredbama...

O njemu postoji veoma živopisno uradjena biografija, u "LEKSIKONU ISLAMA" Nerkeza Smajlagića, pod slovo V, naslov VEHABIZAM. Obavezno pročitati, tko je u mogućnosti!

Abdul Whab je, po meni, bio Yezid svog stoljeća... ili neka muslimanska verzija Paula iz Tirsa, samo što se Paul kasnije makar primirio i prestao je organizirati progone i ubojstva na vjerskoj osnovi, dok je Muhammed Abdul Wehab to činio do kraja svoga života, pri tome podstičući ubojstva, progone i konfiskaciju imovine hiljada i hiljada muslimana.

Posebno teški zločini njegove vojske desili su se u dva mjesta, Medini i Kerbeli. Ti zločini imaju svoj presedan jedino u pokoljima koje je u istim mjestima prije njega organizirao sunitski khalif Yazid ibn Muawiyah.

Srce današnjeg Vehabizma je, na žalost, upravo saudijska Arabija.

El-Kalem
23.10.2003., 23:50
selamun'alejkum

Popusti me kahar danas, pa red je da odgovorim.
Naime, nigdje ne vidjeh te novotarije koje brat Shady spominje. Mozesh li malo obraditi tu temu, zaista me interesuje.:)
Adura to se i na tebe odnosi, iznesi te cinjenice. Vidish meni ova kolona istaknutih alima govori da sa Ibn 'Arebijem neshto nije uredu. Fino. Htio sam da vidim sta to nije uredu i uvjerio sam se.
Tako bi isto zelio da me neko uvjeri da je Muhammed ibn Abdulwehhab novotar. Bujrum iznesite njegove citati koje sumnjicite. Reci da je novotar bez ijednog argumenta je malo neozbiljno.

Istaknuta ulema koja je optuzila ibn 'Arebija:1. El ’Izz Ibn Abdul Selam + njegovi ucenici

2. Shekhu-l islam Ibn Tajmijje

3. Ibn Kethir

4. hafiz Edh-Dhehebi

5. Ibn Hadzer

6. ‘Ala Eldi El-Bukhari El-Hanefi

7. Zajn Ed-Din El-Iraqi

8. Imam Weli Ed-Din Ahmed El-Iraqi

9. Ibn Sejid En-Nas

10. Ebu Hajjan

11. Imam Shahabudin Ahmed bin Jahja bin Ebi Hajlah El-Talmasani El-Hanefi.

12. Imam Abdul Latif Es-Saudi

13. Imam El-Hussin bin Abdur Rahman bin Muhammed bin 'Ali El-Hussinie El-Alewai Es-Shafi'

14. Sultan El-Ulema Izzudin Abdul Aziz bin Abdus Selam bin Ebil Qasim Es-Sulemi Es-Shafie

15. Imam Muhammed bin Muhammed bin 'Ali bin Jusuf

16. Imam El-Qatelani

17. Imam Badurudin Ibn Dzima'a

18. Imam Imadudin Ahmed bin Ibrahim El-Wasithi

19. Imam Ebu Hajjan Muhammed bin Jusuf Al-Andlushi

20. Imam Taqjudin Shiekhu-l Islam 'Ali bin Abdul-Kafi Es-Subki As-Shafie

21. Imam El-Hafiz Taqjudin El-Fasi

22. Imam Bahaudin Es-Subki

23. Imam Sherafudin Isa bin Masoud Ez-Zewawie El-Maliki

24. Imam Nurudin 'Ali bin Ja'qub El-Bekari Es-Shafi'

25. Imam Nadzumdin Muhammed bin Uqaiel El-Balisie Es-Shafie

26. Imam Ebu Umamah Muhammed bin 'Ali Ibn En-Naqqash El-Misri Es-Shafie

27. Imam Dzemaludin Abdullah bin Jusuf bin Hisham

28. Imam Shamsudeen Muhammed Al-E'ieerie As-Shafi'

29. Imam Lisaanudeen Muhibudin Ibn El-Khathib El-Andlusi El-Maliki

30. Imam Shamsudin Ebu Abdullah Muhammed El-Mousili Es-Shafi'

31. Ibn Deqiq El-Eid

32 Sheikh Siradz Ed-Din El-Balqini


ma'selam

PS. Jeste li vas dvojica bili na dzenazi Aliji rahimehullah? :cry:

Adura
24.10.2003., 00:33
Abdul Wehabovew novotarije:

-Wehabije su zamjenile akaid istinskih selefa , pripisujuci Bogu pravac, i oni atribut 'uzvisen' intepretiraju 'uzisen po pitanju pravca - gore' odnosno da je Allah negdje gore , ali ne bash na ovom svijetu 'vec negdje izvan ovog svijeta'.Oni zamisljaju da je ovaj svijet kao neka kugla a da je Allah 'izvan te kugle',odnosno 'iznad nas', pa posto tamo gdje je Allah nije ovaj svjet ne moze se reci da je Allah 'na ovom svijetu'.

-odbacuje idzmu (koncenzus) kao i qijas(analogiju)

-odbacuje sam korijen itdzihada ,kao i taqlida.Znaci odbacuje itdzihad.

-Smatraju da su lice,ruke itd Allahovi atributi u doslovnom smislu, i ukazuju da postoji pravac prema Allahu,odnosno da Allah silazi i uzlazi .

-Uzimaju ahad predaje u akaidskim pitanjima, a ne priznaju bilo koji dokaz koji je u skladu sa razumom.

-proglasavaju sve muslimane koji se ne slazu sa njihovom antropomorfnom intepretacijom akaida nevjernicima.Zemlju na kojoj se nalaze muslimani koji se ne slazu sa njihovim akaidom prozivaju 'ratnom zonom'(bilad harb)

-Poslanik je rekao da se :"Islam sadrzi od svjedocenja da nema Boga sem Allaha i da je Muhammed njegov Poslanik".Wehabije su unijeli novotariju vezani za visestruke tewhide(samim tim i trostruke 'uvjete' ,odnosno bilo ko ko se ne slaze sa njihovom devijantnom interpretacijom tewhida je nevjernik), koji nikada nisu postojali, niti su se tako kvalificirali niti imlicirali, do pojave Ibn Tajmije , odnosno Abdul Wehaba.

-Ajete koji se odnose (zbog gore navedenih stvari) na idolopoklonike , oni usmeravaju na muslimanei proglasavaju ih idolopoklonicima.

-odbacuju tawassul (Wehabije kazu da bilo ko ko posjeti groblje (avlije ili Poslanika) je nevjernik)

-odbacuju tasawuf(islamski misticizam) i smatraju ga novotarijom.

Adura
24.10.2003., 00:47
Posljedica gore navedenih novotarija je bila:
-rusenje Poslanikovog mezarja, kao i rusenje mezarja Kalifa.
-proglasavanje rata protiv muslimana (posto su isti u zoni 'harba'-nevjerstva)
-proglasavajuci muslimane idolopoklonicima halalili su muslimansku krv, kao i imovinu, pa su isti proljevali krv i otudjivali imovinu muslimana gdje god su stigli.
-prosirili su pojam bid'e(novotarije) na adete(obicaje) , drugim rijecima svako ko ne slijedi njihove obicaje(koji nisu stvar religije) nije od muslimana, ako neko primjenjuje neke druge adabe(obicaje) oni ga smatraju novotarom.
-zanemarivajuci idzmu, kijas, itdzihad, taqlid omogucili su svakoj 'shushi' da se bavi akaidskim pitanjima, kao i pitanjima kojima su se prije bavili specificno nauceni ljudi(po nekom pitanju).na taj nacin svako moze interpretirati stvari kako mu se prohtje(najbolji primjer jeste sistem 'nekamatne trgovine'...a ustvari radi se o kamati)...drugim rijecima ukinuli su staru jedinstvenu ulemu.
-Sekularisali su drzavu, odnosno pomogli su prodici Sauda da vlada Arabijom , i dan danas isti vladaju Arabijom i naravno imaju 'svoju' ulemu koja ih cuva na vlasti.
-proglasili su dzihad prema britancima neobaveznim,odnosno ukinuli su dzihad prema britanskim kolonijalizatorima(u ona vremena),a bice i u ovim vremenima su saveznici Amerikanaca-sto jasno pokazuje njihovo ponasanje kao i nova historija....posebno vezana za Palestinu i Irak.Pustili su da britanija kolonise ostale islamske zemlje, i da se iste iscjepaju u drzave, odnosno na neki nacin su ukinuli kalifat .

Adura
24.10.2003., 01:09
Dodatak

Akida je skup ideja koje su Qatai.

Da bi nesto bilo Qatai mora da zadovoljava dva uslova:
1. Da je tekst iz kojeg zakljucujemo datu ideju definitivnog znacenja (ima jedno tumacenje), to zovemo Qata'i dalala.
2. Da je dati tekst do nas dosao Qata'i rivajetom, to jeste lancem prenosa u koji nema sumnje. Drugim rijecima lanac prenosa datog teksta mora biti mutawatr.

Kada su uslovi 1 i 2 zadovoljeni ideja je Qata'i i ulazi u akidu. Ko je negira jedno od to dvoje cini kufr.

Shady
24.10.2003., 23:11
Kaleme, selam!
nisam bio na toj dženazi, jer nisam bio u mogućnosti, a inače sam planirao otići, i želio sam otići... Ali ne vidim kakve to veze ima sa mojim postom gore...

Što se tiče navodjenja dokaza da je M. A. Wehab bio novotar u vjeri, koje ti tražiš, pa dokaz je sama njegova biografija i učenje, koju nadam se da poznaješ. Ja nemam toliko vremena, ali gore sam naveo jedan izvor (LEKSIKON ISLAMA, N. Smajlagić, pod slovo "V", naslov Vehabizam). Izmedju ostalog tu se kaže da je M. a. Wehab ohalalio (učinio halalom, legalizovao) krv i imetak svakog onog muslimana, koji je ispoljavao ono što je po njemu predstavljalo širk (višeboštvo, nevjerstvo), a za to je bilo dovoljno da optuženi, recimo, kaže da je hanefit ili malikit, ili da prouči dovu na grobu neke osobe. Da li si ti čuo za pokolje njegove vojske, u Medini i Kerbeli, koje sam ja gore spomenuo, i koji su povjesno dokumentovani? Što je novotar i silnik, ako ne onaj koji ohalaljuje (legalizuje) prolivanje krvi drugih ljudi, pa i muslimana?

Da li bi ti mene ubio, ili pomogao u ubojstvu, ili podržao to ubojstvo.... a moju ženu uzeo sebi ili je dao nekom drugom muslimanu... i moj imetak konfiskovao i razdijelio svijetu - ako bih ja na grobu imama Huseina a.s. proučio El-Fatihu, ili zamolio Allaha swt. da mi i Imam Husein a.s. bude šefaatdžija (zagovornik, svjedok) na sudnjem Danu? Ako ne ti već neko drugi, onda, da li bi po tebi tako nešto bilo halal (ispravno, dozvoljeno)? Ovo je tzv. imam M. A. Wehab propovjedao, i da li se, dakle, ti slažeš sa njim ili ne? Nadam se da ova pitanja nisu nezgodna, jer od čiste istine se niko ne bi trebao stidjeti, pa tako se i ja nadam iskrenom odgovoru. Selam

klimakos
25.10.2003., 04:45
..a cita li ko ove kilometarske postove....?

:)

El-Kalem
25.10.2003., 22:04
Es-selamu'alejkum & pozdrav

Ramadan mubarek!

Ma Shady brate, onako pitao sam te da nisi bio na dzennazi, pa zar sve mora biti vezano za post:) Cuo sam da je bilo mnogo Sandzklija.

Eh sad da predjemo na stvar.
Sto se tice mog poznavanja ibn Abdulwehhabovog ucenja, pa spoznat ce ga svako ko procita "kitabu-l tewhid". Poshto je on meni vrlo drag seikh kojeg smatram uspjeshnim reformatorom i zasluznikom za osvjescivanje ummeta, zamolio bih te da iznesesh reference. Odmah da ti kazem da nije istina da je on optuzivao sljedvenike fiqha Ebu Hanife odnosno Enesa bin Malika radijjAllahu 'anhuma. Drugo, zelio bih te odmah ispraviti i reci da nam niko drugi ne moze biti sefadzija na Sudnjem danu osim Poslanika, s.a.w.s.
Trece, vidim da uopce nisi upoznat sa seikhovom superiornom da'wom. Ako imash primjedbi na njegovo propovjedanje, molim te josh jednom da iznesesh neshto iz njegovih djela. Hvala.

Eh sad Adura:

Adudra, iz tvojih rijeci: "Abdul Wehabovew novotarije:"
se da zakljuciti da si sve ovo nakalemio njemu. Slazesh li se?
Odgovori pa cu se javiti ako Bog da.:)

Neka vam je mubarek mjesec ramadan!

ma'selam!

Adura
26.10.2003., 01:10
pa spoznat ce ga svako ko procita "kitabu-l tewhid".

Evo iscitao sam knjigu studiozno, pobrao sam citate, pa se cujemo uskoro (mozda ne bash na ovoj temi...tema je oshla na drugu stranu) .ja pitam ti odgovarash,vazi?

Odmah da ti kazem da nije istina da je on optuzivao sljedvenike fiqha Ebu Hanife odnosno Enesa bin Malika radijjAllahu 'anhuma.
Pa najvise se Abdul Wehabova interpretacija ne slaze upravo sa hanefijskim mezhebom.Mozda je to zbog toga sto su sami Turci bili hanefije.

se da zakljuciti da si sve ovo nakalemio njemu. Slazesh li se?


Ne, nisam nakalemio , sve ovo sto sam napisao moze da se nadje kako u njegovim spisima, a posebno u spisima njegovih sljedbenika(Ibn Baza,Albani-ja i drugih "Fahdovih shejhova")


Neka vam je mubarek mjesec ramadan!


takodje:)

El-Kalem
26.10.2003., 04:05
Dakle, ipak si povukao neke optuzbe, jer iz gornjih postova se ocito vidi da si mislio na ibn Abdulwehhaba.
Slobodno ovdje zapocni, ne vidim da je tema oshla na drugu stranu. Tvoja je tema, ti si drzao kormilo cijelo vrijeme, pocevshi sa topica o ibn 'Arebiju, gdje si izmedju ostalog rekao, da treba srediti tzv. "wehabije";) Ja sam samo autor ovog (novog) topica, tvoje vec zapocete teme, koja je 'zapesinila' onaj topic.
Eto ga sad imamo novi trend: "Fahdovi sheihkovi", mada nikakve veze nema.

ma'selam!

El-Kalem
26.10.2003., 22:36
Dakle, da odmorimo malo, ili.....???:)Mozda cekash da ti odgovaram ucoravo na tvoje osobne tvrdnje koje si gore postavio bez ikakvih dokaza?
Mislim da je to 'studiozno' iscitavanje ipak ostavilo pozitivnog utiska tako da si se (mozda) nekih tvrnji kotarisao.

Stojish li i dalje iza one liste?

Adura
26.10.2003., 22:50
Tvoja je tema, ti si drzao kormilo cijelo vrijeme, pocevshi sa topica o ibn 'Arebiju, gdje si izmedju ostalog rekao, da treba srediti tzv. "wehabije" Ja sam samo autor ovog (novog) topica, tvoje vec zapocete teme, koja je 'zapesinila' onaj topic.
Eto ga sad imamo novi trend: "Fahdovi sheihkovi", mada nikakve veze nema.

Ne znam zasto pokushavas da mi 'poturish' to da sam rekao 'da treba srediti wehabije'?U kontekstu u kome ti kazesh to izgleda kao neka 'prijetnja', a to uopste ja nisam rekao.

Na tvoje "treba se rijesiti sufizma", ja sam samo odgovorio "kad se rijeshimo wehabizma,nece biti problema".

Ne volim kad neko vadi iz konteksta ono sto sam rekao , jer ja to ne bih ni rekao da prije toga ti sam nisi htio 'srediti sufizam'.

Molim te ne potplici mi noge.

Dakle, da odmorimo malo, ili.....???
Mozda cekash da ti odgovaram ucoravo na tvoje osobne tvrdnje koje si gore postavio?

Moze i odmor sto se mene tice.MAnje sam na kompu,a i Ramazan je ima pametnijih stvari da se radi od ovoga.

Hmmmm ne cekam nista , u onome mome 'gore' nema nista osobno.

Selam alejkum

El-Kalem
26.10.2003., 22:57
Sta ima loshe u tome sredjivanju? :) Ja to vidim pozitivno, npr. ako sam ja tzv. "wehabija" fino se dotjeram skockam i eto....:D;)

Ma ja bih se prvi rijeshio tog tzv. wehabizma. Hocesh li me podrzati? Vjeruj mi imat cesh podrshku. :)

Adura
26.10.2003., 23:04
Pa sredi se ti, sredicu se ja pa cemo na kahvu jednom ako Bog da.

Ma ja bih se prvi rijeshio tog tzv. wehabizma. Hocesh li me podrzati? Vjeruj mi imat cesh podrshku.

Pa nista to je prilicno 'lahko' , samo se rijesh Abdul Wehabove intepretacije Islama , i uzmesh mezhebske knjige (akaida,fikha) koje nisu stampane iz Fahdovog komiteta za 'sirenje da'we' u Saudijskoj Arabiji:)

El-Kalem
26.10.2003., 23:10
Ok ja prelazim na ibn Tejmijju, a kotarisat cu se ibn Abdulwehhaba, a ti zauzvrat morash odbaciti ibn 'Arebija :)

Slazesh li se?


PS. Nemam nishta protiv cetiri priznata medhheba, niti je Abdulwehhab imao ishta protiv. Koliko mogu da zakljucim, ti ipak imash neshto protiv Ibn Tejmijjinog medhheba?

Adura
27.10.2003., 00:18
Ok ja prelazim na ibn Tejmijju, a kotarisat cu se ibn Abdulwehhaba

Heh dobar fol:)
Abdul Wehab je bio pod jakim uticajem Ibn Tajjmije,ustvari od njega je 'pokupio' ideje o akaidu, i josh malo dodao svojih zackuljica.

Ja nikad za sebe nisam tvrdio da slijedim 'Ibn Arabija', ali ok eto ja cu se 'kutarisati Ibn Arabija' ali cu ostati na Abu Ismail Al-Haraviju,a da ne spominjem Abu Hamida Muhammed Al-Ghazalija :)

Shady
27.10.2003., 00:29
Kaleme, selam
Nisi odgovorio na neka moja pitanja, kao npr. da li si čuo za pokolje Abdul Wehabovih postrojbi u Medini i na Kerbeli. Dakle, jesi li ili ne?

Ja tebi ne mogu dati reference iz njegovih djela, jer ja ih nemam, niti ynam da je neko kod nas prevedeno - ali sam dao referencu na djelo "Leksikon Islama", Nerkeza Smajlagića, koje detaljnije objašnjava ovu nesrećnu povjesnu figuru.

Dalje, ti uopće nisi shvatio! Nije A.W. napadao sljedbenike dva spomenuta mesheba, već je branio da netko kaže "Ja sam hanefit" ili "Ja sam malikit", ili "Ja sam sifuja" i bilo štp drugo osim - ja sam musliman. N. Smajlagić u svom djelu navodi da je takve ispade kažnjavao smrću. Uopće je poznato da nije mali broj ljudi (u prvom redu muslimana) stradao jer su potpali pod optužbu da ispoljavaju širk (politeizam) a u teškom položaju su posebno bili sufije, šije te liberalniji muslimani, uopće. Da i je tebi bar to poznato? Selam

El-Kalem
27.10.2003., 22:08
Es-selamu'alejkum!

Jesam cuo sam od strane sufija i naravno njegovih protivnika.
On je jedna plemenita dusha, Allah mu se smilovao koji je probudio uspavani ummet.

Sto se tice tog "branjenja" pa svaki svjestan musliman je duzan da se prije svega sa sobom povede dzihad kako nebi nikome bio naklonjen, tj. da ne pripada niti jednoj skupini, a kad ustanovi da je sa sobom rashcistio e onda ima pravo i druge pozivati u "spashenu grupu" (na osnovu Kur'ana i Sunneta i menhedzu selefu-s-saliha. Na koncu to je transcedentna duznost svih muslimana pocevshi od Adema, a.s. A dali cemo 'potrefit' to samo Milostivi zna. Pa poradimo moj braco na tome i budimo bogobojazni. :)


Za Aduru:

Ma NP El-Gazalija usvajaj, on, Allah mu se smilovao, nije nikad bio pripadnik sekte tzv. sufija, ali zato je bio vrsni eticar. Na toj disciplini se je prepoznavao njegov triunf. Sufijske sekte usvajaju i svoje najvece protivnike, jedan od njih je ibn Tejmijje koji se je otvoreno borio protvi njih. A kad im se neshto donese od "sufije" ibn Tejmijje, onda u tom slucaju se nastavlja stari trend pod sloganom "wehabijske price". :) Mislim da se necesh uvrijediti kad kazem da su sufije sekta. Znash vrlo dobro shta ja vrednujem. Nemoj sad da ponavljam. Muhammed ibn Abdulwehhab je studirao te vrednote, ali nije bio sufija.. Eto recimo da je to bio tesawwuf. Sluzim se ovim terminom samo da bi me razumio, iako mi je mrzak.

Shady
27.10.2003., 23:54
Kaleme, selam
želiš li reći da su sufije ili "neprijatelji Muhammeda Abdul Wehaba" izmislili te dogadjaje, to jest da se spomenuti pokolji (u Medini i na Kerbeli) nisu desili?

Adura
28.10.2003., 01:43
Sto se tice tog "branjenja" pa svaki svjestan musliman je duzan da se prije svega sa sobom povede dzihad kako nebi nikome bio naklonjen, tj. da ne pripada niti jednoj skupini, a kad ustanovi da je sa sobom rashcistio e onda ima pravo i druge pozivati u "spashenu grupu" (na osnovu Kur'ana i Sunneta i menhedzu selefu-s-saliha. Na koncu to je transcedentna duznost svih muslimana pocevshi od Adema, a.s. A dali cemo 'potrefit' to samo Milostivi zna. Pa poradimo moj braco na tome i budimo bogobojazni.


Kaleme,

To nikako ne odgovora stvarnosti.Istana je sljedeca, cetiri sunnitska mezheba (hanefijski,hanbelijski ,malikijski,shafijski) nikada u svojoj historiji nisu napadali jedni druge,niti su ikada ratovali niti imali oruzane borbe(kad smo vec kod spasene grupe).
Sva cetri mezheba imaju isti akaid, a razlika u fikhu je tek u neznatnim stvarima.U fikhu se slazu pa oko 80%

Pripadnost nekom mezhebu nikada izmedju mezheba nije bila upitna , jer se ne radi o 'sektaskim grupama' vec o koncenzusu najeminantnijih ucenjaka u historiji islama.

Onda dolazi Wehab, i prosto 'brise' 600 godina islama govoreci da eto 'mezheblije' ne slijede ispravan islam(a posebno hanefije jer su Turci bili hanefije), i pravi 'svoj' mezheb koji se dobrim djelom kalemi na hanbelijskom fikhu, ali ne i na akaidu.
Wehab je oponirao mezheblijama , a ne samo sufijama.

Adura
28.10.2003., 02:00
Ma NP El-Gazalija usvajaj, on, Allah mu se smilovao, nije nikad bio pripadnik sekte tzv. sufija, ali zato je bio vrsni eticar. Na toj disciplini se je prepoznavao njegov triunf. Sufijske sekte usvajaju i svoje najvece protivnike, jedan od njih je ibn Tejmijje koji se je otvoreno borio protvi njih. A kad im se neshto donese od "sufije" ibn Tejmijje, onda u tom slucaju se nastavlja stari trend pod sloganom "wehabijske price". Mislim da se necesh uvrijediti kad kazem da su sufije sekta. Znash vrlo dobro shta ja vrednujem. Nemoj sad da ponavljam. Muhammed ibn Abdulwehhab je studirao te vrednote, ali nije bio sufija.. Eto recimo da je to bio tesawwuf. Sluzim se ovim terminom samo da bi me razumio, iako mi je mrzak.


gazali jeste bio sufija, posebno pred kraj svoga zivota.I jeste zivjeo sa sufijama, i sufijskim redovima.

Sufije nisu sekta , sam onih koji se ne drze Islamskih propisa, ne obavljaju namaze, ne velicaju Jednog Boga.

Muhammed ibn Abdulwehhab je studirao te vrednote, ali nije bio sufija


Sufizam je individualno iskustvo duhovnog, koje se koristi univerzalnim simbolima(kojih ima u Kur'anu i sunetu) u svom 'iskazu'.
Znaci sufizam sam po sebi se ne moze studirati, nema sanse--> jer sufija krece od sebe , od svog iskustva a ne od 'suhoparnih' studija.

Npr evo kako sam Gazali opisuje sufizam, i kako je sam pronasao smiraj u tome.

On kaze da je kroz zivot prolazio kroz razne faze , pocevsi od tradicionalnog alima, preko sudije, pa onda preko onog ko je filozofijom pobijao argumente filozofije same, pa na kraju je....covjek stao i osjetio neku 'prazninu u srcu'.

Onda je poceo da se zanima za sufizam.

Kako on recimo pravi finu paralelu izmedju paradoska 'razuma' i 'znanja'.

Npr. jedan doktor iako je studirao medicinu , iako je svjestan svih simptoma neke bolesti i dalje oboljeva tu bolest.Njegovo znanje o toj bolesti ga nije 'zastitilo' od nje, a i njegov odnos prema bolesti je sasvim drugaciji kada je studira i kada je dozivljava kao bolesnik.

Kada je studira to je za njega nesto 'van', nesto sto ima zakonitosti, principe u lijecenju, metodologiju.I za ovo treba da se studira.
Medjutim kada isti doktor oboli od iste te bolesti koju studira, on bolest vise ne dozivljava kao nesto sto je 'izvan njega' , vec je dozivljava kao licno iskustvo(npr. gripa--->boli ga glava, kaslje se , ima se temperatura itd itd)

Eh isto je tako i u islamu.
Onaj ko studira iskljucivo neku od islamskih disciplina posjeduje ZNANJE o tome, ali nikada ne moze imati subjektivno iskustvo istih disciplina.Eh za 'subjektivni' dozivljaj(drugim rijecima duhovnost) treba da se 'upije' u Islam , odnosno da se Islam odrazi preko srca prema cjelom bicu.

Ako jedan sudija ima ZNANJE, ali ima pokvareno srce...takav sudija nikad nece biti pravedan.

Jedan sufija nikada nece zanemariti 'ZNANJE', ali opet nece ni reci da je sve u 'ZNANJU', ima neceg i u iskustvu(intimnom -duhovnom odnosu sa Bogom)

Kuzish razliku :).
Drugim rijecim nije isto ZNATI put i HODATI njime.

Krkan
28.10.2003., 08:37
procitao sam sve postove i znam da ste toliko inteligentni da mi necete povjerovati.
kontam malo o cemu se radi.
meni je samo cudno ono...da allah radi sto hoce.
znaci li to da moze raditi inesto sto je u stvari...nepravedno?
npr.

2-213. Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu, i Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene, i po njima je slao Knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi ljudima u onome u čemu se ne bi oni slagali. A povod neslaganju bila je međusobna zavist, baš od onih kojima je data Knjiga, i to kada su im već bili došli jasni dokazi; i onda bi Allah, voljom Svojom, uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u čemu se nisu slagali. x- A Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoće.

medjutim,ovo je nepotrebno,jer je allah vec uradio ono sto je htio:
3-6. On vas oblikuje u matericama kako On hoće; nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!

znaci...on nas je oblikovao kako je htio i mi mozemo da se koprcamo i grcimo koliko hocemo,a mozemo i plakati,ali se ne smijemo smijati dok nas on nasmijava.
:confused:


bog samo stvara...po vama.
tako su i pinokia....
:flop:

Adura
28.10.2003., 21:08
bog samo stvara...po vama.
tako su i pinokia....


Ne znam kako si dosao do ovog zakljucka:confused:

El-Kalem
28.10.2003., 21:31
selamun'alejkum & pozdrav

Adura kaže:

To nikako ne odgovora stvarnosti.Istana je sljedeca, cetiri sunnitska mezheba (hanefijski,hanbelijski ,malikijski,shafijski) nikada u svojoj historiji nisu napadali jedni druge,niti su ikada ratovali niti imali oruzane borbe(kad smo vec kod spasene grupe).
Sva cetri mezheba imaju isti akaid, a razlika u fikhu je tek u neznatnim stvarima.U fikhu se slazu pa oko 80%


Nije se ni ibn Abdulwehhab, Allah mu se smilovao, borio protiv sljedbenika Dzefera bin Muhammeda, Ebu Hanife, Enesa bin Malika, Ibn Idris Esh Shafi'ja, Ahmeda bin Hanbela, Ibn Tejmijje i dr.


Adura kaže:

Pripadnost nekom mezhebu nikada izmedju mezheba nije bila upitna , jer se ne radi o 'sektaskim grupama' vec o koncenzusu najeminantnijih ucenjaka u historiji islama.

Ne znam zbog cega to navodish?

Adura kaže:

Onda dolazi Wehab, i prosto 'brise' 600 godina islama govoreci da eto 'mezheblije' ne slijede ispravan islam(a posebno hanefije jer su Turci bili hanefije), i pravi 'svoj' mezheb koji se dobrim djelom kalemi na hanbelijskom fikhu, ali ne i na akaidu.
Wehab je oponirao mezheblijama , a ne samo sufijama.

A ne, ne, Adura ti hocesh reci da se u Bosni radilo po kitabima hanefijskog medhheba? Vidish li, ziv bio u cemu je stvar? Stalno ponavljash jedno te isto bez ikakvih dokaza. Cuj on pobrisao 600 godina islama. Brate moj on se je porio protiv medhhebske pristrastnosti, i slijepog slijedjenja seikhova bez valjanog i opravdanog dokaza. Allah ti se smilovao, pisano je toliko o Muhammedu ibn Abdulwehhabu gdje si izmedju ostalog mogao procitati da je on prvenstveno savjetovao one koji su poceli obozavati turbeta, drveca, i druge stvari. Dragi brate, uzimaj iz prve ruke, a ne slushaj sta drugi govore. Kad je vidio da je islam spao na obozavanje turbeta, a da niko nishta od tadashnje vladajuce uleme ne poduzima u krajnjem slucaju je upotrijebio silu tj. vojsku kako bi poruzio ta obozavalishta. Po tvojoj logici, mi bi trebali, ne'uzubillah, koriti Ummara bin Hatabba, r.a., koji je vodio rat protiv onih koji nisu izmirivali svoje dugove kroz placanje zekata? Khalifa je upotrijebio silu nad tim muslimanima koji su se poodvojili i skrenuli sa pravog puta. Na to isto je bio primoran Muhammed ibn Abdulwehhab, jer drugacije nebi nishta postigao, a narod bi i dalje tonuo u kufr obozavajuci sve mimo Onoga koga treba obozavati. (klanjati) Covjek kada izgovori kelime-i-shehadet sklapa ugovor sa Gospodarom da se obavezuje izvrshavati sve shto ce Njemu subhanehu we' te'ala pricinjavati zadovoljstvo. Eh, u tome je razlika kod nashih shvatanja. Neki kazu da je dovoljno reci 'la ilahe illallah Muhammedur resulullah' i na tome ostati. To je sufijsko shvatanje, jer oni su zanemarili da 'la ilahe illallah' koje znaci: Nema bozanstva sem istinskog Boga (Allaha) koji se treba obozavati i ibadeti pripadaju jedino Njemu.


Wehb Ibn Munebbih je upitan: "Zar nisu rijeci <<la ilahe illallah>> kljuc dzenneta?' - on je odgovorio: 'Svakako, ali, svaki kljuc ima zube, i ako budesh doshao sa kljucem koji ima zube otvorit ce ti se (vrata), a ako ne, nece ti se otvoriti." (Biljezi El-Bukhari)

Poslanik, s.a.w.s, je rekao: "Ko kaze "La ilahe illallah", a zatim zanijece sve sto se obozava mimo Allaha (Boga), zabranjeno je dirati njega i njegov imetak, a polaganje racuna je pred Uzvishenim Allahom." (Biljezi Muslim)

Ovaj hadith znaci da izgovaranje "shedeta" iziskuje da doticni zanijece i prekine obozavati bilo koga mimo Allaha, s.w.t, kao sto je moljenje i zazivanje umrlih i tome slicno. Cudno je sto neki muslimani izgovaraju "shehadet" jezikom, a zatim, svojim djelima i dovama upucenim nekome drugom mimo Allahu, rade suprotno!

Iskreni <<el-mukhlis>> je onaj koji je razumio i shvatio smisao "La ilahe illallah", pa po njemu radi, njemu poziva druge, jer je u njemu sadrzan "tewhid" (vjerovanje u Allahovu jednocu) radi cega je Allah, s.w.t., stvorio dzinne i ljude.

Ko izgovori te rijeci automatski prihvaca ili negira ovaj ayet: <<Dzinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju,>> (Ad-Dariyat - Oni koji pusu, 56.)

Na osnovu njegovog prihvacanja odnosno negiranja onoga sto se kroz rijeci 'la ilahe illallah' trazi donosi se definitivni zakljucak, naravno, sagledavshi eksterni dio islama (djela). Interni dio ('iman) samo Allah zna. A znamo da je islam najnizi stepen, pa ko nema islama nema ni 'imana.

Prema tome, onaj ko izgovara rijeci "la ilahe illallah", a dokazano je da radi protiv Allahove odnosno Poslanikove, s.a.w.s, volje ne mora znaciti da se radi o muslimanu i njegova krvi je u krajnjem slucaju halal. Tj. dopushteno je boriti se protvi tih nasilnika koji narushavaju Allahov mir, i koji ometaju vjernike iskrivljujuci njihovu vjeru. Jer, ko se ne pokorava Poslaniku, s.a.w.s, nije pokoran ni Allahu - kako On Milostivi kaze u Kur'anu.

Da bi shvatili smisao rijeci "la ilahe illallah" - plemeniti seikh ibn Tejmijje je protumacio njihovo znacenje tako da onaj koji se susrece sa islamom doslovno shvati njihovo pravo znacenje. Tj. da bi onaj koji se susrece sa islamom mogao shvatiti tewhid on je, Allah mu se smilovao, pokushao kroz svoj tefsir (komentar) uobliciti taj "kljuc Dzenneta" (raja) kako bi svaki 'zubac' Allahovom miloscu bio na svom mjestu.

De ti meni sad reci jedno; Jesu li pripadnici ehli sunneta we-l dzem'ata, samo oni koji striktno uzimaju od cetiri imama priznatih medhheba? Dakle, definiraj mi sta je to pravac Sunneta i dzem'ata?


Shady kaže:

Kaleme, selam
želiš li reći da su sufije ili "neprijatelji Muhammeda Abdul Wehaba" izmislili te dogadjaje, to jest da se spomenuti pokolji (u Medini i na Kerbeli) nisu desili?Nisam rekao neprijatelji, vec protivnici. Svi plemeniti ucenjaci pocevshi od Ebu Hanife, preko Enesa bin Malika radijjAllahu 'anhuma su zavrshili u zatvoru 'zahvaljujuci' svojim protivnicima. Tako je isto bilo i sa ibn Tejmijjom rahimehullah. Muhammed bin Abdulwehhab se okoristio ibn Tejmijjinim iskustvom i naravno finishirao na loshem glasu, sto je jako pozitivno za jednu takvu licnost. A ti brate, ako imash sta konkretno iznesi, pa cemo vrlo rado, insha'Allah, proanalizirati.
Ibn Abdulwehhab jeste rushio trubeta, poshto je sve moguce nacine isprobao oslonuo se je i na pomoc u ljudstvu, kako bi konacno praznovjerje zamjenio izvornim islamom. U tome nema nishta loshe i radio je onako kako je Poslanik, s.a.w.s, oporucio. Ti ako imash zamjerki iz njegovih djela, bujrum iznesi to je jedino shto ti moze u ovom slucaju posluziti kao argument. Sve ostalo je prazna prica. Neka ti je na umu Ummar, r.a., :)

svako dobro :)

Adura
28.10.2003., 21:45
A ne, ne, Adura ti hocesh reci da se u Bosni radilo po kitabima hanefijskog medhheba? Vidish li, ziv bio u cemu je stvar? Stalno ponavljash jedno te isto bez ikakvih dokaza.

Bosna je specificna.Bosna je prosla kroz period komunizma(50-ak godina) tako da ne mozesh Bosnu (danasnju) uzimati kao hanefijsku zemlju.Sto se tice perioda kada su Turci bili u Bosni ,tada je bio hanefijski mehzeb vazeci u Bosni.

Cuj on pobrisao 600 godina islama. Brate moj on se je porio protiv medhhebske pristrastnosti, i slijepog slijedjenja seikhova bez valjanog i opravdanog dokaza

Ne postoji 'mezhebska pristrasnost'.Postoji samo to da neko ne moze (po pitanjima gdje se mezhebi razlikuju) kombinirati mezhebe da bi dosao do nekog 'svog dokaza'.Takvo nesto nije dozvoljeno jer to otvara vrata raznim manipulacijama, i pogresnim zakljucima, a posebno ako se jedan takav zakljucak uzima kao jedini moguci.Eh upravo wehabije to rade, niste teqlid.Teqlid nije 'slijepo slijedjenje' sejhova , vec je nacin da se ocuva integritet i izvornost islama.
I nije tacno da svaki shejh nije imao 'dokaz'.Jer da bi se postalo 'sejhom' morao si proci kroz test, odnosno prijasnji sejh(ucitelj) ti je sam morao 'odobriti'(autorizirati) taj poziv , da bi tvoj sud o nekom pitanju bio validan u javnosti.
Tako se znanje prenosilo sa autoriteta na autoritet,kao sto su onda autoriteti izglasavali koncenzus(idzma) u stvarima gdje postoji razilazenje medju autoritetima.Abdul Wehab se oponirao i teqlidu i idzmi(to sam vec gore naveo ....to su neke njegove novotarije)

Danas.....danas je to prosto nemoguce jer recimo bash vehabije ne haju niti za koncenzus, niti za taqlid.A to otvara vrata mnogim manipulacijama u tekstovima(vidio sam sam takvih primjera).

Wehabije su tako ponistile 600(i vise) godina dobro cuvane vjere i tradicije, a posebno su to negirali po pitanju akaida(gdje se svaki mazheb slagao).

Wehabije i dan danas koriste 'izvore mezheba' ali ne slijede njihovu metodologiju.Npr. krenu nesto da dokazu (sherijatski) pa pocnu po hanbelovoj metodologiji, zatim malo skrenu prema shafiji, da bi opet otisle do hanefije....i onda dodju do zakljucka do kojeg niti jedan mezheb nije dosao...odnosno sami 'sebi kroje' mezheb...zato nam je i ummet izludjen raznoraznim interpretatorima i 'shejhovima'.

Adura
28.10.2003., 21:55
pisano je toliko o Muhammedu ibn Abdulwehhabu gdje si izmedju ostalog mogao procitati da je on prvenstveno savjetovao one koji su poceli obozavati turbeta, drveca, i druge stvari. Dragi brate, uzimaj iz prve ruke, a ne slushaj sta drugi govore. Kad je vidio da je islam spao na obozavanje turbeta a da niko nishta ne cini u krajnjem slucaju je upotrijebio silu tj. vojsku kako bi poruzio ta obozavalishta

Ne znam moguce je da je bilo nekih oblika idolopoklonstva , posebno medju samim plemenom benu Tamim.Sam Wehab je bio iz istog plemena(Sejh Nedzda)

Ako se zanemare 'drveca' , ne postoji 'obozavanje turbeta'.To je Abdul Wehab pogresno interpretirao , odnosno ponistio je tawassul, sto niti jedan mesheb nije uradio.Samim tim sto je ponistio tawassul, proglasio je muslimane (mazheblije) idolopoklonicima.

Adura
28.10.2003., 22:02
Po tvojoj logici, mi bi trebali, ne'uzubillah, koriti Ummara bin Hatabba koji je vodio rat protiv onoh koji nisu izmirivali svoje dugove kroz placanje zekata? Khalifa je upotrijebio silu nad tim muslimanima koji su se poodvojili i skrenuli sa pravog puta. Na to isto je bio primoran Muhammed ibn Abdulwehhab, jer drugacije nebi nishta postigao, a narod bi i dalje tonuo u kufr obozavajuci sve mimo Onoga koga treba obozavati.

Vidish i ovdje nesto ne stima.

Naime hanefije su placale zekat.Ako ne postoji Kalifat , zekat nema istu funkciju, odnosno posto nema drzave zekat sam po sebi nije omjer necije vjere.
Eh sad Ibn Wehab je pomogao Saudu da dodje do vlasti .Pitanje se postavlja jesu li muslimani duzni placati zekat Saudu, odnosno jeli Saudijska Arabija Kalifat(sherijatska zemlja)?

Omer ra je poveo bitku protiv plemena koja nisu htjela placati zekat .Ta plemena su svjesno i namjerno radila na rusenju kalifata , iako su ista plemena stupila u Islam smatrali su da oni ne moraju placati zekat jer su mislili da se zekat placa Muhammedu, a posto je on mrtav da to vise nije obaveza.
Interesantno je to da prvi koji su se pobunili su upravo Abdul Wehabovi sunarodnjaci, odnosno ljudi iz plemena Tamim.Oni su bili ti protiv kojih je josh Ebu Bekr vodio borbu, oni su bili prve bundjije.

El-Kalem
28.10.2003., 22:03
E moj Adura koliko ima medhheba. To je normalno. Na medhheb ne treba gledati kao neshto sveto shto se ne smije narushavati. Ispred medhheba je uvijek Kur'an i Sunnet. Nazalost, neki ljudi koji slijepo slijede, vishe paznju posvecuju ka ocuvanju medhheba nego menhedza. Ja se ne drzim niti jednoh medhheba, a cijenim svaki. Tacno je da je u Bosni tako, i molim Allaha da to bude opravdanje ne Sudnjem danu. Ali nazalost sad kad se ima literature i kadra narod opet slijedi ono shta je naucio i teshko se opredjeljuje za fundementalizam.

I josh jedno, sve je dozvoljeno u granicama Kur'ana i Sunneta i nema braco nikakve manipulacije :) To je tako.

Nego, hajde ti ziv bio drzi se teme i odluci se jednom. Sta zelish raspravljati? Ako pricamo o ibn Abdulwehhabu onda pricaj o njemu. A ako ganjash tzv. wehabije onda ja stavljam tacku na ovaj topic, jer je to obicno dangubljenje. Nisam duzan komentarisati tudju mashtu:)


PS. Uh koliko mi tema izmjeshah cak sam zaboravio prokomentarisati ono sto si gore nashkrabao o tzv. sufizmu :D

Adura
28.10.2003., 22:06
E moj Adura koliko ima medhheba. To je normalno. Na medhheb ne treba gledati kao neshto sveto sht ose ne smije narushavati.

mislim da ne shvatash sta ti zelim reci.Ne 'postoji svetost' mezheba, postoji samo ocuvanje metodologije koju je jedan mezheb imao po nekom pitanju.To je bilo NEOPOHODNO da ne bi doslo do pogresnih zakljucaka, odnosno da bi se ocuvala upravo IZVORNOST interpretacije koja drzi za svoj izvor Kur'an i Sunnet.Mezhebi uopste nisu u sukobu sa Kur'anom i Sunnetom, samo imaju razlicitu metodologiju po pitanjima gdje postoje mjesta u razilazenju...a takvih pitanja je znatno manje nego onih gdje se slazu.

Adura
28.10.2003., 22:11
Neki kazu da je dovoljno reci la ilahe illallah Muhammedur resulullah i na tome ostati. To je sufijsko shvatanje, jer oni su zanemarili da la ilahe illallah koje znaci: Nema bozanstva sem istinskog Boga (Allaha) koji se treba obozavati i ibadeti pripadaju jedino Njemu


Zasto sufijsko.Odakle ti to da je to 'sufijsko' misljenje.To je misljenje svih mezheba.
Posvjedociti tewhid je ulazak u islam, ali da bi se u islamu ostalo potrebno je drzati se propisa vezanih za namaz - molitvu,kao i za ostale propise.Ipak ako neko ne obavlja te duznosti on ne izlazi iz islama, vec se moze reci da ima problema sa srcem ,ili sa imanom(vjerovanjem).U tom slucaju se ulazu napori da se tom istom covjeku sklone prepreke koje ga sprecavaju da se drzi propisa...a ne ubija ga se odma,niti ga se proglasava idolopoklonikom, niti ne muslimanom.

Adura
28.10.2003., 22:15
Molio bih da mi pored gore navedenih hadisa(vezanih za tewhid) navedesh tacne reference.

Adura
28.10.2003., 22:17
Prema tome, onaj ko izgovara rijeci "la ilahe illallah", a dokazano je da radi protvi Allahove odnosno Poslanikove, s.a.w.s, volje ne mora znaciti da se radi o muslimanu i njegova krvi je u krajnjem slucaju halal.

Heheh pa da dosli smo do onog sto sam ja maloprije pisao za Ibn Abdulove novotarije.Drugim rijecima 'ko se ne slaze sa mojom interpretacijom Islama' je idolopoklonik, halal mu je krv.

Poslanik s.a.v.s. nikada(ponavljam nikada) nije imao takav stav cak i prema licemjerima u Medini.Iako je Polsanik s.a.v.s. znao da isti postoje nije ih 'dirao' sve dok isti nisu pocinili otvoren grijeh (pomagali neprijateljima Islama...) odnosno dok sami nitu protiv sebe posvjedocili nevjerstvom.

El-Kalem
28.10.2003., 22:17
Da postoji svetost medhheba. A ti se sad brani:) Nego Adura citash li ti moje postove, ili samo onako prelijecesh. Nisi mi odgovorio na pitanja...Ako ce nastavak ovakav biti, ja onda zavrshavam ovaj topic do narednog sudara, kad pomenesh ibn Abdulwehhaba kao zlocinca. Pusta zelja, da se on, Allah mu se smilovao, izjednjaci sa shejtanom lanetullahi 'alejh. Neshto si u srodstvu sa Ismihanom cim rece: "Interesantno je to da prvi koji su se pobunili su upravo Abdul Wehabovi sunarodnjaci, odnosno ljudi iz plemena Tamim.Oni su bili ti protiv kojih je josh Ebu Bekr vodio borbu, oni su bili prve bundjije."

Po vojoj logici i Jevreji su takvi, tj. svaki jevrej je bindjija i ako ih ima boljih muslimana od nas. Ma daj Adura....poshao si ko Ismihana koja se jadna statra nosajuci one potpise sa hadithima o shejtanovom rogu.

Nego..ako nemahs sta konkretno, ja bih da okoncamo ove besmislice. Ne volim rasprave bez iznosenja referenci. :)

El-Kalem
28.10.2003., 22:22
Adura kaže:
Heheh pa da dosli smo do onog sto sam ja maloprije pisao za Ibn Abdulove novotarije.Drugim rijecima 'ko se ne slaze sa mojom interpretacijom Islama' je idolopoklonik, halal mu je krv..

Boze sacuvaj, zashto mi izvrscesh kontekst? :)
dobro znam shta sam rekao, ali to shto ti iznosih nisam mislio.
Pazi shta radish, Allaha mi ako ne ispravish to necu ti halaliti. Nigdje nisam govorio o posebni intrepetacijama, vec sam naveo hadith koji govori o tome da nije dovoljno reci 'la ilahe illallah' i to upotrijebiti kao stit. znam sad cesh opet doci sa hadithom u kojem je Ummer, r.a., odrubio glavu onom koji je izgovorio te rijeci. Bezze.

Adura
28.10.2003., 22:23
Neshto si u srodstvu sa Ismihanom cim rece: "Interesantno je to da prvi koji su se pobunili su upravo Abdul Wehabovi sunarodnjaci, odnosno ljudi iz plemena Tamim.Oni su bili ti protiv kojih je josh Ebu Bekr vodio borbu, oni su bili prve bundjije."

Po vojoj logici i Jevreji su takvi, tj. svaki jevrej je bindjija i ako ih ima boljih muslimana od nas. Ma daj Adura....poshao si ko Ismihana koja se jadna statra nosajuci one potpise sa hadithima o shejtanovom rogu.


Ne nisam kao 'ismihana'(Sejo).

To sto govorim je historijki dokazana istina.Ako zelish da ti navodim historijske knjige ,bujrum.
Poznato je da su plemena benu Tamima bile prve bundjije(protiv zekata, odnosno nisu zeljele placati zekat).

Ne , sad ne pricamo o jevrejima.

Ako se tebi 'ne svidja' ovo za Benu Tamim zelish li da navodim Hadise (Poslanikove s.a.v.s. ,kao one od ashaba) gdje se isto pleme spominje?

Benu Tamim je uslo u islam medju posljednjim arapskim plemenima(8 godine po hidzri).I iz tog plemena su dolazili (u prvim periodima Islama) razni 'samoproglaseni' proroci.

Ovo je prosto tako, ma kako se to tebi svidja ili ne.

El-Kalem
28.10.2003., 22:26
Pa ista logika ko u Ismihane. Hehe, nemash dokaza pa se dosjetio plemena. Ma bjazzi, isti dokazi ko Ismihana Sajkana.:);)

Adura
28.10.2003., 22:28
Nigdje nisam govorio o posebni intrepetacijama, vec sam naveo hadith koji govori o tome da nije dovoljno reci 'la ilahe illallah' i to upotrijebiti kao stit. znam sad cesh opet doci sa hadithom u kojem je Ummer, r.a., odrubio glavu onom koji je izgovorio te rijeci. Bezze.

Znam sta sam napisao.Ja ti trazim izvor tog hadisa, odnosno referencu(tacno znaci broj i knjiga, kao i sakupljac)

Hmmm znash li ti da je po mezhebima tawasul dozvoljen(doduse ulema se podjelila po tom pitanju , ali opet niko nije rusio grobove Poslanika, niti ashaba,niti su jedni druge proglasavali idolopoklonicima)?

Ovo nema veze sa sufizmom.

Ako Abdul Wehab smatra da svako ko cini tawasul (npr. posjeta Poslanikovom grobu) jeste idolopoklonik,.....onda to itekako se odnosi na muslimane iz mezheba.

El-Kalem
28.10.2003., 22:29
Adura kaže:
Molio bih da mi pored gore navedenih hadisa(vezanih za tewhid) navedesh tacne reference.

Ups, neshto sam preskocio.:)
Pa naveo sam reference, pogledaj za ta dva haditha.
Nisam ih vishe ni upotrijebio.

Adura
28.10.2003., 22:30
...biljezi Muslim
...biljezi Bukhari

Gdje?koji je broj hadisa , knjige, prenosioci, lanac prenosioca?

Adura
28.10.2003., 22:32
Pazi shta radish, Allaha mi ako ne ispravish to necu ti halaliti.

Dokazi mi gdje grijesim?

Adura
28.10.2003., 22:34
Pa ista logika ko u Ismihane. Hehe, nemash dokaza pa se dosjetio plemena. Ma bjazzi, isti dokazi ko Ismihana Sajkan

Ne nije ista logika kao u Ismihane.Niti uzimam izvore sa sejinih(ismihaninih) stranica.

Ako hocesh navescu ti izvore(jest da ce mi uzeti poprilicno vremena dok ih sve poberem ali nema problema...)

Ok, da navedem izvore?

Adura
28.10.2003., 22:41
P.S. ima i dobrih i loshih hadisa o tom plemenu;)

Navescu i jedne i druge OK?

El-Kalem
28.10.2003., 22:45
Adura kaže:
...biljezi Muslim
...biljezi Bukhari

Gdje?koji je broj hadisa , knjige, prenosioci, lanac prenosioca?


Sahihu-l Bukhari, kitabu-l dzenaiz.
Muslim 4. hadith (ima josh kod muslima ako hocesh) ;)

El-Kalem
28.10.2003., 22:51
Adura, Adura, koliko tema se izmjesha, nisam ni primjetio da si i ti poceo o tewesulu. Nego sta ono kaze Ebu Hanife, prvi ucenjak fiqha, o upucivanju dova? Te kakvo je bilo njegovo vjerovanje?
Ima dozvoljeni i ne dozvoljeni tewesul, a ti sada intrepretiraj to kako hocesh u Bosni se i danas dan misli da od turbeta dolazi bericet ako ubacimo koji novcic. A kako li je tek bilo u vremenu Muhammeda ibn Abdulwehhaba. Poznate islamske licnosti su se proglashavale svecima. Da ne govorim o zabludama evlijata.

Adura
28.10.2003., 22:54
Sahihu-l Bukhari, kitabu-l dzenaiz.
Muslim 4. hadith (ima josh kod muslima ako hocesh)

Treba mi broj jer u Muslimu i Bukhariju(u tom poglavlju) ima dosta hadisa o tewhidu.Evo kopam da nadjem ali nidje da nadjem bash taj hadis(kako si ga ti preveo)


Moze li broj hadisa(osim broja knjige i sakupljaca)

Adura
28.10.2003., 22:59
Ima dozvoljeni i ne dozvoljeni tewesul, a ti sada intrepretiraj to kako hocesh u bosni se i danas dan misli da od turbeta dolazi bericet ako ubacimo koji novcic. A kako li je tek bilo u vremenu Muhammeda ibn Abdulwehhaba poznate islamske licnosti su se proglashavale svecima. Da ne govorim o zabludama evlijata.


O ovom se da raspravljati.Malo smo 'razvodnili' teme.Abdul Wehab je ZABRANIO hodocasnicima iz Egipta .... (kasnije su wehabije srusile mezarje Poslanika i ashaba) posjetu mezarjima prilikom hadza(a i uopste), bez obzira o cemu se radi.

El-Kalem
28.10.2003., 23:00
Pa gdje ti to trazish? Kod mene je zbirka hadihta (knjiga)?

Adura
28.10.2003., 23:00
Pa gdje ti to trazish? Kod mene je zbirka hadihta (knjiga)?Direktno iz Bukharija i Muslima i nigdje ne mogu naci taj hadis(u gore navedenoj tvojoj interpretaciji) .Mozda mi promakne ko zna, a mozda se radi o cudnom prevodu(da se sve provjeriti,mozda ne odmah posto nemam originalne arapske zbirke)

El-Kalem
28.10.2003., 23:03
Adura kaže:
O ovom se da raspravljati.Malo smo 'razvodnili' teme.Abdul Wehab je ZABRANIO hodocasnicima iz Egipta .... (kasnije su wehabije srusile mezarje Poslanika i ashaba) posjetu mezarjima prilikom hadza(a i uopste), bez obzira o cemu se radi.


Drzi se teme, ja vrlo dobro znam shta je Muhammed ibn Abdulwehhab porushio iz opravdani razloga.
Obozavanje turbeta je zabranjeno, a i gradnja takodje, pa ti sad vidi. I pazi nije njegov nijjet bio da uznemirava mrtvace kako to njegovi protivnici shvacaju (pa i ti) nego je rushio s namjerom sprecavanja obozavanja istog, odnosno gradnje. U to doba su te gradjevine nad kaburivama odslikavale onu "pravu sliku" njihove svrhe. Dakle, tada se je vidjelo koliko je Poslanik, s.a.w.s, bio mudar kad je zabranio bilo kakvu gradnju nad kaburom. Te stoga, nije isto rushiti gradjevinu i kabur. Skrnavljenje mezarja je kada se ona preturaju odnosno povaljaju. Boze sacuvaj da je to nekome namjera bila.

Adura
28.10.2003., 23:05
Obozavanje turbeta je zabranjeno, a i granja takodje, pa ti sad vidi.

Niko tu nije obozavao turbeta, to je samo Abdul Wehabova pogresna interpretacija.

El-Kalem
28.10.2003., 23:06
Bez obzira, da imam vlast porushio bih sva turbeta :):):)

Adura
28.10.2003., 23:15
Bez obzira, da imam vlast porushio bih sva turbeta

Zasto se ne sruse terbeta Ibn Tajmije?Zasto je Saud 'nasao izgovor' da to ne uradi,zasto wehabije nalaze izgovor' za to?

El-Kalem
28.10.2003., 23:29
Ne znam. Ali interesatno da tih turbeta ima josh. Moguce da su se ipak iz opreza ogranicili te rushili samo ona koja su se obozavala.
Ipak,vidish, bili su 'dobri' pa nisu sve porushili, kao sto bi to ja ucinio da sam kojim slucajem khalifa. Uff, ostavio bih samo kamen vishe glave.:) Ono shto znam jeste to da su rushili ona koja su se zloupotrebljava. Ako se pitamo zashto nisu bili dosljedni. Pa vjerovatno su bili mudri, pazeci da generalno rushenje ne izazove veliku fitnu. Dakle, izabrao je ono najnuznije rjeshenje u tako zamrshenoj situaciji. Tad je to bilo teshko za objasniti, jer javlja se reakcija kod njegovih protivnika, kao sto je to i danas cinjenica. Bilo je: "a ti da rushish nasha drevna turbeta". Nema sumnje da bi ibn Tejmijjina gradjevina (koju on sigurno nije ni trazio) na mezaru bila srushena cim bi se narod poceo okupljati oko njegovog kabura. To sam siguran 100 %. Heheh, pa izgleda da se kod ibn Tejmijje nisu skupljali, pa nije ni bilo potrebe za rushenjem. Grantujem da je Sheikhu-l islam, rahimehullah, ostavio istu oporuku kao i Poslanik, s.a.w.s, ali narod ko narod, cini shta hoce. Molim Allaha, s.w.t., da Predsjednikov kabur ne unakaze sa kakvim turbetom. On je, Allah mu se smilovao, bio skroman covjek. Lijepo bi bilo da ostave onako. Sve se bojim i sumnjam....

El-Kalem
22.11.2003., 23:47
TEWHID - JEDNOCA STVORITELJA (Allaha, Elohima, Boga) IZ OKRILJA BIBLIJE

U Evandjelju po ivanu se navodi razgovor s Bogom poslanika Isa (Isusa), neka je na njega mir:

1.

<< A ovo je zivot vjecni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, (bozanstvo) i koga si poslao - Isusa Krista.>>
(Evandjelje po Ivanu 17:3)


Eto tako je poslanik Isa, a.s, (Isus, neka je na njega mir Boziji) objasnio da se vjecni zivot zadobija sa vjerom u Bozije jeinstvo i poslanstvo njegovih vjerovjesnika 'Isa, aleihi selama (Isusa, neka je na njega mir Boziji) On nije rekao: "Vjecni zivot se zadobiva vjerom u bozije trojstvo ili vjerom da je Isus Bog i sin Boziji." Poshto se ovdje radi o razgovoru Isusa s Bogom islishan je svaki strah od jevreja. Da je vjera trojstvo i bogolikost Isusa, put spashenja od bi ga objasnio. Medjutim, put ka spashenju i vjecnim zivotu je u vjeri u stvarnu Boziju jednocu i poslanicku misiju Isusa. Isusov opostojanje u svojstvu vjerovjesnika je sushta suprotnost 'Isusu kao Bogu'. Onaj koji shalje nije isti kao i poslani.


2.

<<Tada pristupi jedan od pismoznanaca koji je slushao njihovu raspravu. Vidjevshi da im je dobro odgovorio, upita ga: "Koja je zapovijed prva od sviju?"
Isus odgovori: "Prva je: Slushaj, Izraele! Gospodin Bog nash Gospodin je jedini.
Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve dushe svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!"
"Druga je: Ljubi svoga bliznjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi vece od tih."
Nato ce mu pismoznanac: "Dobro, ucitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega.
Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bliznjega kao sebe samoga - vishe je nego sve paljenice i zrtve."
Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, rece mu: "Nisi daleko od kraljevstva Bozjega!"(shto bi se moglo protumaciti kao spashenje i vjecni zivot u shta mi muslimani vjerujemo) I nitko se vishe nije usudjivao pitati ga.>>
(Evandjelje po Marku, 12:28 - 12:34)


Isti tekst se nalaz i u Evadjelju po Mateju:


<<A kad su farizeji culi kako ushutka saduceje, okupishe se,
a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskusha, upita:
"Ucitelju, koja ja zapovijed najveca u Zakonu?"
A on mu rece: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dushom svojom, i svim umom svojim.
To je najveca i prva zapovijed.
Druga, ovoj slicna: Ljubi svoga bliznjega kao sebe samoga.
O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."
(Evandjelje po Mateju, 22:34 - 22-40)

Posebno treba izdvojiti Isusove rijeci "O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."

Ovaj zadnji citat potvrdjuje da je najvaznija oporuka u Tewratu (Toru) i knjigama ostalih vjerovjesnika, zapovjest koja vodi ka spashenju da je bozanstvo (Bog) jedan i da mimo Njega nema drugog bozanstva koje je dosljedno obozavanja i pored kojeg se moraju zanegirati sva druga bozanstva u nashim srcima. Da je vjera u trojstvo ili trojedinstvenog odnosno bogolikost Isusa istinita, bila bi pomenuta i objashnjena u Tori NZ-u (Tewratu) i knjigama ostalih vjerovjesnika, a Isus bi na pitanje odgovorio: "Prva zapovjest je vjera u Boga koji je sjedinjen od troje, a ja sma drugi clan iz tog bozanskog saveza i Sin Boziji." Medjutim Isus to nikada nije reko, i ne samo to nego u NZ-u (Tori) i knjigama ostalih vjerovjesnika za takvo vjerovanje ne postoji ni aludiranje, nego se, naprotiv, da je put spashenja istinska vjera u jednog Boga (bozanstvo), oprecna vjeri u trojstvo i vjeri da Bog (bozanstvo) ima sina sudruga sina.


Knjige Starog zavjeta su prepune jasnih tekstova o vjeri jednog Uzvishenog Boga, a primjera radi pogledajmo Ponovljeni zakon (4:35, 39 i 6:4-5) Poslanicu Izaija (45:5-6 i 46:9)3.

<<A o onom danu i casu nitko ne zna, pa ni andjeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac.>>
(Evandjelje po Mateju, 13:32)

Ova izjava pobija Pavlino ucenje o trojstvu i bogolikosti Isusa, neka je Boziji mir na njega, zato shto Isusa ogranicava znanje o Sudnjem danu samo na Allah (Boga) iskljucuju da on ili bilo ko od Bozijih stvorenja posjeduje znanje o njemu. To niti poslanik Muhammed, neka je na njega mir, pomilovao ga Allah nije znao. On se, dakle, u ne znanju izjednjacava sa ostalim Bozijim kreacijama. Da je Isus Bog ili da je on (Isus) grug iclan trojednistvenog bozanskog zaveza, pa, zano bi kada ce doci Sudnji dan i nemi svoje znanje o tome demantovao.


4.

<<O devetoj uri (sahata) povika Isus iza glasa(jakim glasom): "Eli, Eli, lema sabakhtani?" To ce reci: "Boze (Bozanstvo moje) moj, Boze moj, zashto si me ostavio?"
A neki od nazocnih, cuvshi to, govorahu: "Ovaj zove Iliju."
I odmah pritrca jedan od njih, uze spuzvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruzi mu piti.
A ostali rekoshe: "Pusti da vidimo hoce li doci Ilija da ga spasi."
A Isus opet povika iz glasa i ispusti duh(dushu).
(Evandjelje po Mateju, 27:46, 27:50)<<I povika Isus iza glasa: "Oce, u ruke tvoje predajem duh (dushu) svoj!" To rekavshi, izdahnu.>>
(Evandjelje po Luki, 23:46)


Ove rijeci koje je po necijem ubjedjenju izustio Isus, mir neka je na njega, u posljednjim momentima svoga zivota, demantuju njegovu bozansku prirodu, jer da je on Bog (bozanstvo) nebi trazio pomoc od drugog Boga (bozanstva). Istinsko bozanstvo je cisto od manjkavosti, kao shto su bespomocnost, poslushnost, zamor, vapljenje, trazenje pomoci, malaksalost i smrt. On je ziv i preuzvishen. U poslanici Izaija se veli:


<<Zar ne znash? Zar nisi cuo? Jahve Bog vjecni, krajeva zamaljskih stvorenja: On se ne umara, ne sustahe>>
(40:28)

Postoji mnogo odlomaka poput ovog iz Izajine poslanice: Izaija (44:6), Jeremiju (10:10), Habaluk (1:12) i prvu Pavlovu poslanicu Timoteju:
<<A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu cast i slava u vijeke vjekova. Amen.>>
(1:17).
Svi ovi citati ukazuju da je istinski Bog vjecan, ziv, presvet, da ne umire, da osim Njega nema drugog Boga, da je cist od slabosti, umora i nesposobnosti, da S Njim u bozanstvo ne upada niko drugi kako bi se sacinilo neko trojedinstveno Bozanstvo. On je samo taj koji se obozava, jer na to upucuju Njegova bozanska svojstva koja nisu i ne smiju ni sa cim drugim biti slicna. Jer da se On opisuje sa svojstvima svojih kreacija, doista On tada nebi vio na stepenu obozavanja.5.

U Evandjelju po Ivanu se prenosi da je Isus, neka je na njega mir, rekao Mariji Magdaleni:


<<Kaze joj Isus: "Ne zadrzavaj se sa mnom jer josh ne uzidjoh Ocu, nego idi mojoj braci i javi im: Uzlazim Ocu svomu i Ocu vashemu, Bogu (bozanstvu) svomu i Bogu (bozanstvu) vashemu.>>
(Evandjelje po Ivanu, 20:17)

Ovom izjavom se Isus, mir neka je na njega, poistovjetio sa drugim ljudima u tome da je Bog i njegov i njihov Bog i Otac, kako na njega nebi slagali i rekli da je on Bog i sin Boziji. I kao shto su njegovi ucenici Boziji robovi, a ne istinski Boziji sinovi, jer se ovdje radi o preneshenom znacenju rijeci, tako je Isus, Boziji rob, a ne Boziji sin u doslovnom smislu rijeci. Tako njihovo "sinovstvo" u odnosu spram Boga ne znaci da su oni Bogovi, kao shto ni njegovo "sinonstvo" u odnosu spram Boga ne znaci da je on Bog (bozanstvo) koje je dosljedno obozavanja i koje posjeduje moc.
Ove rijeci je Isus, neka je na njega mir, izustio nakon shto je uskrnsuo izmedju mrtvih, prema vjerovanju te grupe. Pisao sam na drugom topicu, gdje je bilo rijeci o tome kako su se razishli u misljenju nakon njegovog uzdignuca. Neposredno pred uzdignuce je vikao da je on Boziji rob i da je Bog (Allah, Elohim, Jahve) njegov i njihov Bog. Izgovarao je te rijeci do zadnjeg momenta svoga boravka na ovoj zemlji. Ovo se slaze sa rijecima koje navodi Uzvisheni Bog (Allah, Elohim, Jahve) u Kur'anu:


<<Allah je dosita i moj i vash Gospodar, pa se njemu klanjajte>>
(Ali-Imran - Imranova porodica 51)


<<...klanjaj te se Allahu, i mome i vashem Gospodaru>>
(El-Maide - Trpeza, 72 i 117)


<<A Allah je doista i moj i vash Gospdoar, pa se njemu klanjajte>>
(Merjem - Marija 36)


<<Allah je i moj i vash Gospdar, pa se njemu klanjajte>>
(Ez-Zuhruf - Ukras, 64)

Govor o trojstvu i boglikosti odnosno trojedinstvenom bozanstvu Isusa, neka je na njega mir, je ne spojiv sa ovim rijecima i drugim rijecima kojima se on oprostio od svojih vjernih ucenika pred uzdignuce, mir neka je sa njima. On je sve do tog trena pozivao u vjeri jednoga jedinog Boga (bozanstva), naredjujuci da se samo Njemu klanjamo (molimo) i objashnjavajuci da on, Isus, samo Allahu (Bogu, Elohimu, Jahwi, svome Gospdoaru, robuje.

El-Kalem
22.11.2003., 23:49
6.

Odlomaka u kojima Isus, mir neka je na njega, izjavljuje da je on samo covjek, ucitelj, poslanik, i vjerovjesnik kome se objavljuje je u Evandjeljima tako mnogo da ih je teshko pobrojati. A evo nekih:Evandjelje po Mateju:<<"Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.>> (Evandjelje po Mateju, 10:40)

<<Dodje Sin Covjecji koji jede i pije, a govori se: 'Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinika i greshnika!' Ali opravda se Mudrost djelima svojim."
(Evandjelje po Mateju, 11:19)

<<I sablaznjavahu se o njega. A Isus im rece: "Nije prorok bez casti doli u svom zavicaju i u svom domu.>>
(Evandjelje po Mateju, 13:57)

<<On odgovori: "Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.">>
(Evandjelje po Mateju, 15:24)

<<No velim vam: Ilija je vec doshao, ali ga ne upoznashe, vec ucinishe s njim shto im se prohtjelo. Tako je i Sinu Covjecjemu trpjeti od njih.">>
(Evandjelje po Mateju, 17:12)

A kad su se skupili u Galileji, rece im Isus: "Sin Covjecji ima biti predan ljudima u ruke>>
(Evandjelje po Mateju, 17:22)

<<I gle, pristupi mu netko i rece: "Ucitelju, koje mi je dobro ciniti da imam zivot vjecni?"
(Evandjelje po Mateju, 19:16)

<<A mnoshtvo odgovarashe: "To je Prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga.">>
(Evandjelje po Mateju, 21:11)

<<I trazili su da ga uhvate, ali se pobojashe mnoshtva jer ga je smatralo prorokom.
(Evandjelje po Mateju, 21:46)


Braca po vjeri monoteistickoj:)

<<Vi pak ne dajte se zvati 'Rabbi', jer jedan je ucitelj vash, a svi ste vi braca.>>

[/COLOR] (Evandjelje po Mateju, 23:8)

<<I ne dajte da vas vodjama zovu, jer jedan je vash vodja - Krist.>>
(Evandjelje po Mateju, 23:10)

<<On rece: "Idite u grad tomu i tomu i recite mu: 'Ucitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim ucenicima.'">>
(Evandjelje po Mateju, 26:18)
Evandjelje po Marku:


<<"Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla."
(Evandjelje po Marku, 9:37)

<<Rece mu Ivan: "Ucitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.">>
(Evandjelje po Marku, 9:38)

<<I pristupe mu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreci mu: "Ucitelju, htjeli bismo da nam ucinish shto te zaishtemo.">>
(Evandjelje po Marku, 10:35)
Evandjelje po Luki:


<<A on im rece: "I drugim gradovima treba da navjeshcujem evandjelje (Radosnu vijest) o kraljevstvu Bozjem. Jer za to sam poslan.">>
(Evandjelje po Luki, 4:43)

<<Odgovori Shimun: "Ucitelju, svu smo se noc trudili i nishta ne ulovismo, ali na tvoju rijec bacit cu mreze.">>
(Evandjelje po Luki, 5:5)

<<Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreci: "Prorok velik usta medju nama! Pohodi Bog narod svoj!">> (Evandjelje po Luki, 7:16)

<<Kad to vidje farizej koji ga pozva, pomisli: "Kad bi ovaj bio Prorok, znao bi tko i kakva je to zena koja ga se dotice: da je greshnica.">>
(Evandjelje po Luki, 7:39)

<<A Isus, da mu odgovori, rece: "Shimune, imam ti neshto reci." A on ce: "Ucitelju, reci!" A on:>>
(Evandjelje po Luki, 7:40)

<<Oni pristupishe i probudishe ga govoreci: "Ucitelju, ucitelju, propadosmo!" On se probudi, zaprijeti vjetru i valovlju; i oni se smire te nasta utiha.
(Evandjelje po Luki, 8:24)

<<I rece Isus: "Tko me se to dotaknu?" Svi se branili, a Petar ce: "Ucitelju, mnoshtvo te gura i pritishcce.">>
(Evandjelje po Luki, 8:45)

<<I dok su oni odlazili od njega, rece Petar Isusu: "Ucitelju, dobro nam je ovdje biti. Nacinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji." Nije znao shto govori.>>
(Evandjelje po Luki, 9:33)

<<I gle, covjek neki iz mnoshtva povika: "Ucitelju, molim te pogledaj mi sina: jedinac mi je,>>
(Evandjelje po Luki, 9:38)

<<Rece mu Isus: "Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Covjecji nema gdje bi glavu naslonio.">>
(Evandjelje po Luki, 9:58)

<<Tko vas slusha, mene slusha; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.">> (Evandjelje po Luki, 10:16)

<<Tada mu netko iz mnoshtva rece: "Ucitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom bashtinu.>>
(Evandjelje po Luki, 12:13)

<<Ali danas, sutra i prekosutra moram nastaviti put jer ne prilici da prorok pogine izvan Jeruzalema.'"
"Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijash proroke i kamenujesh one shto su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh skupiti djecu tvoju kao kvocka pilice pod krila i ne htjedoste!
Evo, napushtena vam kuca. A kazem vam, necete me vidjeti dok ne dodje cas te reknete: "Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!">> (Evandjeljepo Luki, 13:33 - 13:35)

<<i zavape: "Isuse, Ucitelju, smiluj nam se!">>
(Evandjeljepo Luki, 17:13)

<<Kad satnik vidje shto se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, covjek ovaj bijashe pravednik!"
(Evandjeljepo Luki, 23:47)

<<A on ce: "Shto to?" Odgovore mu: "Pa ono s Isusom Nazarecaninom, koji bijashe prorok - silan na djelu i na rijeci pred Bogom i svim narodom:>>
(Evandjeljepo Luki, 24:19)

El-Kalem
22.11.2003., 23:53
Evandjelje po Ivanu:


<<Isus se obazre i vidjevshi da idu za njim, upita ih: "Shto trazite?" Oni mu rekoshe: "Rabbi" - shto znaci: "Ucitelju - gdje stanujesh?">>
(1:38)

<<Kaze mu zena: "Gospodine, vidim da si prorok.>>
(4:19)

<<Ucenici ga dotle nudili: "Ucitelju, jedi!">>
(4:31)

<<Nato im Isus odvrati: "Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla.>>
(7:16)

<<Kaze im Isus: "Jelo je moje vrshiti volju onoga koji me posla i dovrshiti djelo njegovo.>>
(4:34)

<<da svi caste Sina kao shto caste Oca. Tko ne casti Sina, ne casti ni Oca koji ga posla.">>
(5:23)

"Zaista, zaista, kazem vam: tko slusha moju rijec i vjeruje onomu koji me posla, ima zivot vjecni i ne dolazi na sud, nego je preshao iz smrti u zivot.>>
(5:24)

<<Ali ja imam svjedocanstvo vece od Ivanova: djela koja mi je dao izvrshiti Otac, upravo ta djela koja cinim, svjedoce za mene - da me poslao Otac.>> (5:36)- Ovdje se opovrgavaju odnosno demantuju tumacenje nekih koji kazu: "Ko vidi Isusa, vidi Boga". Dakle on, Isus, i Bog nisu jedno, i niko josh nije vidio pravog Boga. Jer, kako bi bilo da su Isus i Bog jedno, kada on, Isus, sam kaze da niko nije vidio Bozijeg lica.


<<Pa i Otac koji me posla sam je svjedocio za mene. Niti ste glasa njegova ikada culi niti ste lica njegova ikada vidjeli,>> (5:37)

<<Kad su ljudi vidjeli znamenje shto ga Isus ucini, rekoshe: "Ovo je uistinu Prorok koji ima doci na svijet!">>
(6:14)

<<Kad ga nadjoshe s onu stranu mora, rekoshe mu: "Ucitelju, kad si ovamo doshao?">>
(6:25)

<<Zidovi se u cudu pitahu: "Kako ovaj znade Pisma, a nije ucio?"
Nato im Isus odvrati: "Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla.
Ako tko hoce vrshiti volju njegovu, prepoznat ce da li je taj nauk od Boga ili ja sam od sebe govorim.
Tko sam od sebe govori, svoju slavu trazi, a tko trazi slavu onoga koji ga posla, taj je istinit i nema u njemu nepravednosti.>>
(7:15 - 7:18)

<<Odgovorishe mu: "Da nisi i ti iz Galileje? Istrazi pa cesh vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok.">>
(7:52)

<<no ako i sudim, sud je moj istinit jer nisam sam, nego - ja i onaj koji me posla, Otac.>>
(8:16)

<< Ja svjedocim za sebe, a svjedoci za mene i onaj koji me posla, Otac.">>
(8:18)

<<"Ta shto da vam s pocetka opet zborim? Mnogo toga imam o vama zboriti i suditi; no onaj koji me posla istinit je, i shto sam cuo od njega, to ja zborim svijetu.">>
(8:26)


- Ovdje ih sam Isus poducava da je on niko i nishta spram Bogom koji ga posla, da govori o onome shto ga je On naucio


<<Isus im nato rece: "Kad uzdignete Sina Covjecjega, tada cete upoznati da Ja jesam i da sam od sebe ne cinim nishta, nego da onako zborim kako me naucio Otac.
IV 8:29 Onaj koji me posla sa mnom je i ne ostavi me sama jer ja uvijek cinim shto je njemu milo.">>
(8:28 - 8:29)

<<A eto, trazite da ubijete mene, mene koji sam vam govorio istinu shto sam je od Boga cuo. Takvo shto Abraham nije ucinio!>> (8:40)

<<Rece im Isus: "Kad bi Bog bio vash Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izishao i doshao; nisam sam od sebe doshao, nego on me posla.>>
(8:42)

<<On odgovori: "Covjek koji se zove Isus nacini kal, premaza mi oci i rece mi: 'Idi u Siloam i operi se.' Odoh dakle, oprah se i progledah.">>
(9:11)

<<Zatim ponovno upitaju slijepca: "A shto ti kazesh o njemu? Otvorio ti je oci!" On odgovori: "Prorok je!">>
(9:17)

<<Ja sam znao da me svagda uslishavash; no rekoh to zbog nazocnog mnoshtva: da vjeruju da si me ti poslao.>>
(11:42)

<<A Isus povika: "Tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla;>>
(12:44)

<<Jer nisam ja zborio sam od sebe, nego onaj koji me posla - Otac - on mi dade zapovijed shto da kazem, shto da zborim.
I znam: zapovijed njegova jest zivot vjecni. shto ja dakle zborim, tako zborim kako mi je rekao Otac.">>
(12:49 - 12:50)

<<Vi me zovete Uciteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam!
Ako dakle ja - Gospodin i Ucitelj - vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge.>>
(13:13 - 13:14)

<<Tko mene ne ljubi, rijeci mojih ne cuva. A rijec koju slushate nije moja, nego Oca koji me posla.>>
(14:24)

<<A ovo je zivot vjecni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa Krista.>>
(17:3)

<<jer rijeci koje si mi dao njima predadoh i oni ih primishe i uistinu spoznashe da sam od tebe izishao te povjerovashe da si me ti poslao.>>
(17:8)

<<Kao shto ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet.>>
(17:18)

<<Oce pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznashe da si me ti poslao.>>
(17:25)

<< Kaze joj Isus: "Marijo!" Ona se okrene te ce mu hebrejski: "Rabbuni!" - shto znaci: "Ucitelju!">>
(20:16)

<<Isus im stoga ponovno rece: "Mir vama! Kao sto mene posla Otac i ja shaljem vas.">>
(20:21)


Isus je u ovim izjavama jasno obznanio da je on covjek, ucitelj svojim ucenicima, od Allaha (Boga, Elohima, Jahve) poslani vjerovjesnik, da mu Allah objavljuje i da ne govori nishta osim istinu koju je cuo od Uzvishenog Allaha (Boga, Elohima, Jahve). Dostojan je objave i birzan je nad njom. Allahu se nishta ne skriva. Isus, mir neka je na njega, je svoje sljedbenike poducavao objavi onako kako ju je primao pd svoga Gospdoara. Njemu je Uzvisheni Allah davao cuda. Ali ne njemu kao bozanstvu ili Svome sinu, nego njemu u svojstvu covjeka i vjerovjesnika.7.

Navedeno je u Evandjelju po Mateju, slijedece

<<Tada dodje Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaze ucenicima: "Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se."
I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga zalost i tjeskoba.
Tada im rece: "Dusha mi je nasmrt zalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!"
I ode malo dalje, pade nicice moleci: "Oce moj! Ako je moguce, neka me mimoidje ova casha. Ali ne kako ja hocu, nego kako hocesh ti."
I dodje ucenicima i nadje ih pozaspale pa rece Petru: "Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom?
Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo."
Opet, po drugi put, ode i pomoli se: "Oce moj! Ako nije mogu´ce da me casha mine da je ne pijem, budi volja tvoja!"
I ponovno dodje i nadje ih pozaspale, oci im se sklapale.
Opet ih ostavi, podje i pomoli se po treci put ponavljajuci iste rijeci.
Tada dodje ucenicima i rece im: "Samo spavajte i pocivajte! Evo, priblizio se cas! Sin Covjecji predaje se u ruke greshnicke!
Ustanite, hajdemo! Evo, priblizio se moj izdajica.">>
(26:36 - 26:46)


Odlomci poput ovih, kao i u njima navedene Isusove rijeci, i opisi situacije u kojima se on nashao, jasno ukazuju da se Isus, neka je na njega mir, klanja Allahu (Bogu, Elohimu, Jahwi), i da on nije ni Bog, ni sin Boziji, jer onaj ko tuguje, stradava, klanja se, skrusheno moli se i umire moze biti samo stovreni covjek, a nikako Bog koji stvara, a prema kome smo duzni ispoljavati obozavanje.

El-Kalem
23.11.2003., 00:02
8.


"SIN BOZJI"

Rijec "sin" po krshcanskom govoru "Sin Boziji" ne moze imati svoje stvarno znacenje, jer je pravo znacenje rijeci "sin", u svim jezicima svijeta, onaj koji se rodio od dva roditelja, a to je u slucaju Isusa, neka je na njega mir, nemoguce. To znaci da se u tom izrazu radi o metafori, cije je znacenje: "dobar i bezgrijeshan covjek" Dokaz tom metaforickom znacenju su vojskovodje stotnika, navedene u Markinom i Lukovom Evandjelu:


Evandjelje po Marku biljezi:

<< A kad satnik koji stajashe njemu nasuprot vidje da tako izdahnu, rece: "Zaista, ovaj èovjek bijashe Sin Bozji!">> (15:39)


A u Lukinom Evandjelju se kaze ovako:

<<Kad satnik vidje shto se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, covjek ovaj bijashe pravednik!">> (23:47)

Tako je kod Luke rijec, "pravednik" zamjenila Markov izraz "Sin Boziji". I ak ose zanemari to shto se protivurijecje imedju ova dva izraza desilo zbog kontinuiranog iskrivljenja evandjelja, s cilje da se dokaze bogolikost Isusa, neka je na njega mir, ako se pretpostavi da su oba ispravna, tu u njima postoji dokaz da je, pravednog i dobrog covjeka, dopushteno usloviti sa "Sin Boziji", tim prije shto je stotnik vec na dva mjeseca iza Isusa rekao da je covjek.

U Evandljeljima se mimo Isusa, mir njemu, izrazom "Sin Boziji". oslovljavaju i mnogi drugi dobri ljudi, kao ahto se pocinioc zla naziva "sinom sotone"


U Matejevom Evandljelju se kaze:

<<Blago mirotvorcima: oni ce se sinovima Bozjim zvati!>> (5:9)


<< A ja vam kazem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone
da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kisha pada pravednicima i nepravednicima.>> (5:44 - 5:45)


Iako je, prema predhodnoj recenici, Isus, mir neka je na njega, miroljubive i dobre nazvao "sinovima Bozijim", a boga oslovio sa Otac.

U razgovoru izmedju Isusa i jevreja, zabiljezeno u Ivanovom Evandjelju:

<< Vi cinite djela oca svojega." Rekoshe mu: "Mi se nismo rodili iz preljuba, jedan nam je Otac - Bog."
Rece im Isus: "Kad bi Bog bio vash Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izishao i doshao; nisam sam od sebe doshao, nego on me posla.
Zashto moje besjede ne razumijete? Zato shto niste kadri slushati moju rijec.
Vama je otac djavao i hoce vam se vrshiti prohtjeve oca svoga. On bijashe covjekoubojica od pocetka i ne stajashe u istini jer nema istine u njemu: kad govori laz, od svojega govori jer je lazac i otac lazi. (8:41 - 8:44)

Jevreji tvrde da su sinovi Boziji, tj. dobri Allahu pokorni, a Isus, neka je na njega mir, im uzvraca da su lazci i sotoni odani i da su njegovi sinovi; a on je samo lazac i otac lazova. A otac im, u doslovnom smislu rijeci, bez sumnje, nije ni Bog ni sotona. Zato se mora prihvatiti metaforicko znacenje tih izraza. Nuznost ovakvog razumjevanja potvrdjuju mnogobrojni odlomci. U njih spadaju i slijedeci odlomci:

Prve Ivanove Poslanice:

<<Tko cini grijeh, od djavla je jer djavao grijeshi od pocetka. Zato se pojavi Sin Bozji: da razori djela djavolska.
Tko god je rodjen od Boga, ne cini grijeha jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne moze grijeshiti jer je rodjen od Boga.
Po ovom se raspoznaju djeca Bozja i djeca djavolska: tko god ne cini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga.>> (3:8 - 3:10)


<<ubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rodj i poznaje Boga.>>
(4:7)

<<Tko god vjeruje: "Isus je Krist", od Boga je rodjen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rodjenoga.
Po ovom znamo da ljubimo djecu Bozju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vrshimo.>> (5:1 - 5:2)


Poslanice Rimljanima:

<<Svi koje vodi Duh Bozji sinovi su Bozji.>> (8:14)

Ovo bi se moglo moglo protumaciti kao: "Svi koje vode/bodre andjeli su dobri ljudi." Rijec Duh ili u arapskom Ruh znaci dusha, kao i nevidljiva duhovna bica, a to su andjeli. Pisao sam o tome na topicu "Kontradikcije u Kur'anu".


Poslanice Filipljanima:

<<Sve cinite bez mrmljanja i oklijevanja
da budete besprijekorni i cisti, djeca Bozja neporocna posred poroda>><< (2:14 - 2:15)

I, bez sumnje, niko od pomenutih u ovim citatima nije u doslovnom smislu rijeci dijete Bozije, pa je nuzno prihvatiti figurativno znacenje. U knjigama starog zavjeta se, u tom kontekstu pominje izraz "Sin Boziji, a "Otac" sa znacenjem Bog, na nebrojenim mjestima.

U Evandljelju po Luki se za poslanika Adama kaze da je Sin Bozji:

<<Enoshev, Shetov, Adamov, Bozji.>> (3:38)

lijep pozdrav :)

el_bosnevi
17.08.2005., 07:33
Interesantno je to da niko ovdje ne nalazi protu-argumente!

MAJSTOR Ivan
17.08.2005., 16:24
el_bosnevi kazˇe:
Interesantno je to da niko ovdje ne nalazi protu-argumente!


Pobrkaste shefa i stanicu svi odreda, Nadjitelji Paralaze.

Premisu i posljedak, jarani MAJSTOROVI.

Pa jos "protu-argumenata" ishtete.

Kazivao je MAJSTOR Ivan i vama i kaurima kako to taj vas Bogo uzviseni najprvo insana od "Lego" kockica sam poslozi, pa mu se onda jos i obraca,
s njime divani i razne nepodopstine dogovara, hehe.

Takav Allah i Bog vas jadni nije nista drugo do li za "promatranje".
A je l' taj vas Uzviseni za "promatranje", gdje li ste tek onda vi, jarani platki MAJSTOROVI.:W

MAJSTOR Ivan
17.08.2005., 16:28
Evo MAJSTOR ce jos da Aduru Vunderkinda anti wahabijskoga priupita -
NADJE LI TI ONDA "KO RADNJU STVARA", hehe?

I onu tvoju "volju slobodnu stecevinsku", odmah iza toga?
Zivili vi rajo boshnjacka navijeke, shega bez vas ne bi valjala.:W