PDA

View Full Version : Ajeti i Hadisi...


stranice : [1] 2 3

KObi
10.11.2007., 14:42
Cisto da se podsjetimo koje smo zaboravili i da neke nove naucimo!!!!
Evo nesto za sve nas muslimane!

Pozivam sve muslimane da citiraju ajete i hadise i da se pridruze da ovoj temi, ja cu ubacivati, svakodnevno (nadam se), a ocekujem to i od ostalih muslimana!!
Uz ajet bi trebalo ime (moze i broj) sure i koji je ajet!! Uz hadise, zbirka (po mogucnosti i broj i vjerodostojnost, ako nije iz Buharije i Muslima)


Kratak osvrt na to sta je ajet i hadis:
ajet- Boziji govor koji je objavljen u Kur'anu
hadis- govor Bozijeg Poslanika, s.a.v.s., njegov obicaj koji je prenjeo jedan od ashaba a to poslije zabiljezeno i provjereno
hadisu-kudsij- govor Allaha dž.š. koji nije spomenut u Kur'anu a prenjeo nam ga je Poslanik, s.a.v.s.
(najkrace receno)

Sto se tice vjerodostojnosti hadisa:
sahih- vjerodostojan (ne sumnja se u istintost jer je provjereno od strane muhadisa, sadrzi svoj lanac prenosilaca u kojem svako mora da je povjerljiv, pouzdan, iskren ...)
hasen- 'dobar' hadis ( vjerodostan je ali ne kao sahih hadis)
da'if- slab hadis ( hadis koji u sebi sadrzi lanac prenosilaca u kojem je jedan od prenosica (ravija) slab (ima je slabo pamcenje, itd)) u islamskim naukama ovakvi hadisi se ne smiju uzimati kao dokaz, kod nekih ucenjaka njih ne smijemo ni navoditi cak ni radi podsticaja dok drugi ucenjaci smatraju da se smije koristiti kao podsticaj
mevdu-apokrifan, lazan hadis, potvora na Poslanika, s.a.v.s.
(Ima i drugih pod kategorija, ali ukratko ovo je najvaznije, za pocetak)

Ostalo sto vas bude zanimalo, vezano za ajete i hadise, postavite na islam 114 , ovdje ce se samo 'uzivati' u ajetima i hadisima (ne svi, :))!!

Jos jednom pozivam sve muslimane da daju doprinos svoj ovoj temi i da nekada napisu neki ajet ili hadis!!!

Utjecem se Allahu da me zastiti od prokletog sejtana!


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,


Milostivog, Samilosnog,


Vladara Dana sudnjeg,


Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!


Uputi nas na Pravi put,


na Put onih kojima si milost Svoju darovao,


a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!
(Kur'an, Pristup, 1-7)

KObi
10.11.2007., 14:55
Sljedeci hadisi govore o poboznom i moralnom ponašanju!

Svima nam to fali (ovdje na forumu), pocevsi od mene (kome to najvise treba, od svih), pa do ostalih!!Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhu kaže: »Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kad kaže:
- Djela se vrednuju samo prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je naumio. Pa ko preseli iz jednog mjesta u drugo radi kakvog ovozemaljskog ćara ili radi žene s kojom se naumio oženiti, njegova seoba je radi onog zbog čega se preselio. (Buharija, Muslim i dr.)
A u dodatnoj predaji se kaže: Pa ko u ime Allaha i Njegova Poslanika preseli iz jednog u drugo mjesto, njegovo je preseljenje radi Allaha i Njegova Poslanika.« (Na ovo se potom nadodaje posljednja rečenica gornjeg hadisa.)

KObi
10.11.2007., 14:56
Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Islam se temelji na pet principa: očitovanju da postoji samo jedan Bog - Allah (džellešanuhu) i da je Muhammed Allahov Poslanik, redovnom obavljanju namaza, davanju zekata, izvršenju hadža i postu mjeseca ramazana. (Buharija i Muslim)

KObi
10.11.2007., 14:58
Abdullah ibn Amr, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme, slijedeće:
- Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani, a muhadžir (iseljenik) je onaj koji je napustio ono što je Allah zabranio. (Buharija, Ebu Davud i Nesaija)

Ibn_Tejmije
10.11.2007., 15:14
meni je ovaj zapeo za oko u zadnje vrijeme

Allah zahtijeva da se svacije pravo postuje, dobro cini, i da se bliznjima udjeljuje, i razvrat i sve sto je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje. (16, 90)

MAJSTOR Ivan
10.11.2007., 16:09
U[I]tjecem se Allahu da me zastiti od prokletog sejtana!

Ne moze Alah bez sejtana da ga hebes. Prozirni dualizam po prosjecnoj insanskoj pameti. "Uzviseni", a opstojnost i uvjerljivost na sejtanu mu pocivaju. Jadan sejtan s takvim Alahom.

KObi
10.11.2007., 16:52
Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji; oni bi te od Allahova puta odvratili; oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore. (6:116)

KObi
10.11.2007., 20:45
Enes, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallalla hu alejhi ve selleme:
- Nijedan od nas neće biti vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što sam sebi želi. (Buharija, Muslim, Ahmed i Nesaija)

KObi
10.11.2007., 20:46
Ebu Musa el-Eš'ari, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Uputa i znanje sa kojima me je Allah poslao je poput obilne kiše koja natapa zemlju; tlo koje je čisto upija kišnicu pa iz njega raste svakojako mnogo bilje i svježa trava. Čvrsto tlo, a u drugoj predaji: tlo koje ne probija voda, zadržava kišnicu koju Allah džellešanuhu dariva na korištenje ljudima, da je piju, njome stoku napajaju i usjeve natapaju, a u drugoj predaji: i stado napasaju.
Ima tla koje je ravno i glatko i koje niti zadržava kišnicu koja na njega pada niti, pomoću nje, iz njega biljke rastu.
Prva dva primjera se odnose na onoga koji pravilno razumijeva Allahovu vjeru i koristi se onim sa čime me je Allah poslao: on je (Uputu) upoznaje i drugoga poučava. Treći primjer se odnosi na onoga kome to ništa ne znači, koji neće da prihvati Allahovu uputu koju sam kao poslanik donio. (Buharija, Muslim i Nesaija)

KObi
10.11.2007., 20:48
Ebu Musa el-Eš'ari, radijallahu anhu, takoder prenosti od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme:
- Svaki je musliman dužan davati sadaku, a u jednoj nešto široj predaji stoji: svakog dana.
- A ako neko nije u mogućnosti? - upitaše (prisutni) Allahova Poslanika.
- Radiće pa će tako koristiti sebi i moći će podijeliti sadaku.
- Ako ni to ne mogne? - ponovo će oni.
- Pomagaće potrebnima pomoći i nemoćnim.
- Ako ni to ne bude mogao?
- Onda neka čini ono što je dobro, a u drugoj predaji: neka naređuje da se čini ono što je dobro i što šeriat smatra dobrim, a od zla neka se susteže! U jednoj drugoj predaji stoji: a šta ako ni to ne mogne?
- Neka,izbjegava ono što je zlo, pa će mu se to računati kao sadaka - reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme. (Buharija, Muslim i Nesaija)

KObi
10.11.2007., 20:53
Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime: za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.(Kur'an, 9:100)

KObi
10.11.2007., 21:17
Nu'man ibn Bešir, radijallahu anhu, je rekao da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, izjavio:
- Halal (ono što je dozvoljeno) je jasno objašnjen i haram (ono što je zabranjeno) je jasno objašnjen. lzmeđu halala i harama ima sumnjivih poslova, pa ko ostavi ono što mu je sumnjivo kao grijeh, on će, dakako, ostaviti ono što je očit grijeh, a ko se usudi da uradi ono što mu je kao grijeh sumnjivo, postoji bojazan da učini i ono što je jasno kao grijeh. Grijesi su Allahov zabranjeni teren; ko napasa svoje stado okolo zabranjenog (pašnjaka), postoji vjerojatnoća da se ode u nj.
U drugoj predaji koju prenosi, takoder, Nu'man stoji:
- Halal je jasno objašnjen i haram je jasno objašnjen. lzmeđu njih ima sumnjivih stvari koje mnogi ne poznaju. Stoga, ko se čuva sumnjivih poslova, sačuvao je svoju vjeru i svoju čast, a ko čini sumnjive stvari, sličan je pastiru koji napasa stado okolo onoga što je zabranjeno, u koje mu stado može vrlo lahko upasti. Znajte! Svaki vladar ima svoja zabranjena područja, a Allahova zabranjena područja na Njegovoj zemlji su Njegove zabrane.
Znajte! U čovječijem tijelu ima jedan organ koji, kada je zdrav, zdravo je i čitavo tijelo, a kada on oboli, bolesno je i čitavo tijelo! Taj organ je srce. (Buharija, Muslim i dr.)

KObi
10.11.2007., 21:27
Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhuma, prenosi riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: - Allah se smilovao čovjeku koji je velikodušan i kada prodaje i kada kupuje i kada dug vraća i kada ga potražuje. (Buharija, Tirmizija i Ibn Madže)

KObi
11.11.2007., 10:01
Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: - Svaki musliman će imati sadaku ako zasadi voćku ili posije usjev, pa od toga se budu hranile ptice ili čovjek ili životinje. (Buharija, Muslim i Termizija)

KObi
11.11.2007., 10:05
Ebu Hurejreh, radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Tri su vrste ljudi koje Allah neće ni pogledati na Sudnjem danu niti će ih očistiti od grijeha. Njima će pripasti bolna kazna:
- onaj koji pored puta ima vodu, pa je zabranjuje putniku - namjerniku,
- onaj koji se zakune vladaru na vjernost samo radi ovosvjetske dobiti, pa ako mu to vladar podari, zadovoljan je, a ako mu, pak, uskrati, ljut je na njega, i - onaj koji se, prodajući svoju robu iza ikindije-namaza, zaklinje: Tako mi Jedinoga Boga, meni su drugi više davali, pa mu mušterija povjeruje, a u drugoj predaji stoji: pa mu povjeruje i kupi je od njega, a njemu za nju - ne bude toliko davano. Zatim je (Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme) proučio Allahove riječi (iz poglavlja Ali Imran«): »Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi - na onom svijetu nikakva dobra neće imati, Allah ih neće ni osloviti, niti će ih očistiti - njih bolna patnja čeka. (Buharija, Muslim, Ebu Davud, Tirmizija i Neseija)

KObi
11.11.2007., 10:06
Čovjeku koji putujući jako ožedni pa, došavši do bunara, spusti se i napije vode i potom izađe i gle pas dahćući i isplažena jezika grize zemlju od silne žedi, pa čovjek pomisli u sebi: snašlo ga je zaista isto što je i mene bilo, pa napuni svoju papuču vodom i držeći je ustima izađe iz bunara i napoji psa, tom čovjeku Allah zahvali i oprosti.
- Zar ćemo i u pogledu životinja imati nagradu? - upitaše prisutni.
- Za sve što ima dušu bićete nagrađeni - odgovori Poslanik. (Buharija i Muslim)

KObi
11.11.2007., 10:08
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


Reci: "On je Allah - Jedan!


Allah je Utočište svakom!


Nije rodio i rođen nije,


i niko Mu ravan nije!"


(Kur'an, 112:1-4)

KObi
11.11.2007., 10:09
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,


i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze


ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.
(Kur'an, 110:1-3)

Veritaserum
11.11.2007., 11:24
www.blog.hr:kava:

KObi
11.11.2007., 16:18
pa??
Nemoj trolati! :D

KObi
11.11.2007., 16:32
Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Žena koja zatvori mačku pa ugine od gladi, biće kažnjena Džehenemom. A u drugoj predaji stoji: »Žena će biti bačena u Džehenem ako sveže mačku a ne bude je hranila niti pustila da se hrani zemaljskim gmizavcima.« (Buharija i Muslim)

KObi
11.11.2007., 16:33
Ebu Hurejreh, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme:
- Ko uzme tuđu imovinu s namjerom da (dug) vrati, Allah će mu pomoći da to učini, a ko je uzme s namjerom da je upropasti (ne vrati), Allah će njega propast učiniti. (Buharija, Ibn Madže i dr.)

KObi
11.11.2007., 16:34
Ebu Hurejreh, radijallahu anhu, prenosi, također da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, izjavio:
- Ako imućni odugovlači sa davanjem onoga što je dužan dati, to je nasilje. Kada neko od vas bude upućen na imućnog neka to prihvati. (Buharija, Muslim, Neseija i Ibn Madže)

KObi
11.11.2007., 16:46
Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, kaže: Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve seleme, kako je rekao:
- Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado: vladar je pastir i biće pitan za svoje stado; žena je pastirica u kući svoga muža i biće pitana za svoje stado; sluga je pastir u imovini svoga gospodara i biće pitan za svoje stado. (Mislim da je još rekao): Čovjek je pastir u imovini svoga oca i biće pitan za svoje stado. Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. (Buharija, Muslim i Tirmizija)

KObi
11.11.2007., 16:46
Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Musliman je muslimanu brat: ne smije mu nasilje učiniti, niti ga na cjedilu ostaviti. Allah će pomoći onome ko bude bio u pomoći svome bratu. Onome ko bude olakšao muslimanu kakvu tegobu, Allah će olakšati tegobu na Sudnjem danu. (Buharija, Muslim, Ebu Davud, Neseija i Tirmizija)

KObi
11.11.2007., 18:55
Ajet iz mog potpisa (djelimicno):

Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: - jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima, šejtan je, doista, čovjekov otvoreni neprijatelj – (Kur'an, 17:53)

Derviš
11.11.2007., 19:53
"Reci-Allah je jedan, On je utočište svakome, nije rodio i rođen nije i nitko Mu ravan nije."

sjena.
11.11.2007., 19:56
"Reci-Allah je jedan, On je utočište svakome, nije rodio i rođen nije i nitko Mu ravan nije."

KObi, razmisli...

KObi
11.11.2007., 20:07
Razmisljam, a i ranije sam ga citirao!! Tewhid, pravi! :)
Nego daj ti nama neki ajet ili hadis, koji se tebi cini dirljivim!!

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, izjavio:
- Pomozi svome bratu, bio on silnik ili trpio nasilje!
- Kako da pomognemo silniku?! - začuđeno će prisutni.
- Sprečavaj ga i odbijaj da ne čini nasilje - reče Poslanik. (Buharija, Muslim i Tirmizija)

KObi
11.11.2007., 20:08
Ebu Musa el-Eš'ari, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme:
- Mu'min (vjernik) je povezan s mu'minom poput građevine čiji su elementi jedan s drugim čvrsto spojeni. (Buharija, Muslim i Tirmizija)

KObi
11.11.2007., 20:09
Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, pripovijeda da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, šaljući Muaza (ibn Džebela) u Jemen, rekao mu:
- Čuvaj se kletve onoga koji trpi nasilje, jer između nje i Allaha nema nikakve prepreke! (Buharija i Muslim)

sjena.
11.11.2007., 20:10
Razmisljam, a i ranije sam ga citirao!![/B]

Onda još malo razmisli... On je utočište svakome...

KObi
11.11.2007., 20:19
Oky, do kada, kada treba da znam da sam stigao do onog o cemu ti mislis???

sjena.
11.11.2007., 20:22
Oky, do kada, kada treba da znam da sam stigao do onog o cemu ti mislis???

Nije ovdje Sjena bitna. On! I tvoja duša.

KObi
11.11.2007., 20:31
Slazem se!!!! Imas li usput koji ajet ili hadis, ovako ispada da trolas! :)

sjena.
11.11.2007., 20:36
Slazem se!!!! Imas li usput koji ajet ili hadis, ovako ispada da trolas! :)

KObi, ajete i hadise je lako pejstati. Najmanji problem.

Još ti jedanput kažem, evo molim te, razmisli o ovome što sam ti napisala. Ne moraš više odgovarati, Sjena neće "trollati" topic više. Samo te to molim - srcem razmisli...

sjena.
11.11.2007., 20:38
Slazem se!!!! Imas li usput koji ajet ili hadis, ovako ispada da trolas! :)

" Nisi ti bacio kada si bacio, Allah je bacio"

KObi
11.11.2007., 20:41
Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju, (Kur'an,51:56)
Po nekim mufesirima, 'da me spoznaju'!!

KObi
11.11.2007., 20:43
KObi, ajete i hadise je lako pejstati. Najmanji problem.

Još ti jedanput kažem, evo molim te, razmisli o ovome što sam ti napisala. Ne moraš više odgovarati, Sjena neće "trollati" topic više. Samo te to molim - srcem razmisli...
Oky, ranije sam rekao da hocu!! Cuj neces 'trolati' znaci da i na tebe ne racunam, ok!! NIje ovo samo 'pejstanje', ovo radim da se sjetim ajeta i hadisa, a i da mnoge podsjetimo na neke stvari. Zato je ovo meni jako korisno, kao sto je tebi 'sufijska poezija', ovo meni odmara dusu!! :)

Halveti
11.11.2007., 22:13
Oky, ranije sam rekao da hocu!! Cuj neces 'trolati' znaci da i na tebe ne racunam, ok!! NIje ovo samo 'pejstanje', ovo radim da se sjetim ajeta i hadisa, a i da mnoge podsjetimo na neke stvari. Zato je ovo meni jako korisno, kao sto je tebi 'sufijska poezija', ovo meni odmara dusu!! :)

Odmara dusu ali ne kvantitetom vec kvalitetom. Sam sebi spamas temu postirajuci previse ajeta i hadisa.

sarmantan_sarlatan
12.11.2007., 07:47
Uzvišeni Allah kaže: "Robovi moji, Ja sam Sebi zabranio nasilje, i vama sam ga učinio zabranjenim, pa ne činite jedni drugima nepravdu. Robovi Moji, svi ste vi zalutali osim onoga koga Ja uputim, pa tražite da vas uputim i Ja ću vas uputiti. Robovi Moji, svi ste vi gladni osim onoga koga Ja nahranim pa tražite da vas nahranim i Ja ću vas nahraniti. Robovi Moji, svi ste vi neodjeveni osim onoga koga Ja odjenem, pa tražite da vas odjenem i Ja ću vas odjenuti. Robovi Moji, vi griješite i noću i danju, a Ja sve grijehe opraštam pa tražite da vam oprostim. Robovi Moji, vi nikada ne možete doći do onoga što bi Meni štetu nanijelo pa da Mi naštetite; niti možete doći do onoga što bi Meni koristilo pa da Mi koristite. Robovi Moji, kada bi svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, imali srce najpobožnijeg čovjeka, to ništa ne bi povećalo Moju vlast. Robovi Moji, kada biste se svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, sakupili na jedno mjesto, pa Mi svi uputili molbe i Ja udovoljio svačijoj molbi, to ne bi umanjilo Moju vlast ni koliko se umanji more kada se u njega zamoči igla. Robovi Moji, sve je do vaših djela koja vam Ja zapisujem, a potom ću vam za njih dati odgovarajuću naknadu. Pa ko zatekne dobro neka zahvali Allahu, a ko zatekne loše neka kori samoga sebe."

(kudsi-hadis)

KObi
12.11.2007., 09:55
@sarmantan_sarlatan, da te Allah nagradi! Odmara dusu ali ne kvantitetom vec kvalitetom. Sam sebi spamas temu postirajuci previse ajeta i hadisa.

Tebi ako ajeti i hadisi nisu kvalitet nego kvantitet, ja tu nista ne mogu!! Svaki musliman zna da je bolje ijedan kur'anski ajet nego pola Mesnevija, zar ne???

KObi
12.11.2007., 09:56
Aiša, radijellahu anha, pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Ko nepravedno prisvoji koliko jedan pedalj zemlje, biće mu stavljena omča oko vrata od sedam Zemalja (na Sudnjem danu). (Buharija i Muslim)

KObi
12.11.2007., 09:56
Ebu Seid el Hudri, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme, slijedeće:
- Čuvajte se sjedenja po putevima! (u drugoj predaji stoji) pokraj puteva.
- Mi to moramo, jer se tu sastajemo i. razgovaramo - rekoše prisutni.
- Ako već hoćete da se tamo sastajete, onda se odužite prema putevima, tj. podajte im ono što im pripada! - dodade Poslanik.
- A kakva su to prava puta? - priupitaše oni.
- Oboriti poglede, nikoga ne uznemiravat, odvratiti na pozdrav - selam i tražiti da se čini dobro a izbjegava zlo - reče Poslanik. (Buharija, Muslim i Ebu Davud)

Halveti
12.11.2007., 10:23
@sarmantan_sarlatan, da te Allah nagradi!

Tebi ako ajeti i hadisi nisu kvalitet nego kvantitet, ja tu nista ne mogu!! Svaki musliman zna da je bolje ijedan kur'anski ajet nego pola Mesnevija, zar ne???


sreco nanina htjedoh reci da ce ti topic bit bolji ako po danu postiras maksimalno 2-3 ajeta hadisa..

KObi
12.11.2007., 18:12
Hvala na kritici!Madaa to i planiram, samo sto nekada nisam siguran da cu sutra biti tu, pa nekad citiram i vise!!!

KObi
12.11.2007., 18:19
Ebu Bekr, radijallahu anhu, pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Hoćete li da vam kažem šta spada u najveće grijehe? - ovo pitanje ponovio je tri puta.
- Hoćemo, Allahov Poslaniče, rekoše prisutni.
- Allahu pripisivati druga, biti neposlušan roditeljima, i - pa je Allahov Poslanik sjeo, nakon što je bio naslonjen i rekao - lažno govoriti i svjedočiti.
(Ebu Bekr kaže da je Poslanik ponavljeo ovo toliko dugo da smo pomislili: da hoće prestati!) (Buharija, Muslim, Tirmizija i Nesaija)

sjena.
12.11.2007., 18:29
Hvala na kritici!Madaa to i planiram, samo sto nekada nisam siguran da cu sutra biti tu, pa nekad citiram i vise!!!

Što je sigurno - sigurno je!

KObi
12.11.2007., 18:35
Zavisi.. :rofl:

sjena.
12.11.2007., 18:43
Nije uspjelo! :) :) :) :) :)

KObi
12.11.2007., 18:57
InsaAllah, ima vremena! :mig: :)

Halveti
12.11.2007., 20:07
Hvala na kritici!Madaa to i planiram, samo sto nekada nisam siguran da cu sutra biti tu, pa nekad citiram i vise!!!


Allah skrbi za nas grijesnike bio ti tu ili ne ;)

KObi
12.11.2007., 20:16
:top:

Prolaznik_
12.11.2007., 21:08
Djela koja izbavljaju iz nevolje

Abdurrahman ibni Semure r.a. pricao je:" Jednog dana dosao nam je Poslanik saws i rekao: "Juce sam zaista vidio cudo: vidio sam covjeka iz moga ummeta kako mu je dosao melek smrti da bi mu uzeo dusu, pa je ispred njega stalo njegovo DOBROCINSTVO PREMA RODITELJIMA, i odbilo meleka od njega, pa sam vido covjeka od moga ummeta kome je bio odredjen kaburski azab, nakon cega mu je dosao njegov ABDEST i spasio ga azaba, pa sam vidio covjeka od moga ummeta koga su okruzili setani pa je dosao njegov ZIKRULLAH (spominjanje Allaha) i spasio ga od sejtana, pa sam vidio covjeka od moga ummeta koga su opkolili meleki azaba(kazne), pa je dosao njegov NAMAZ i spasio ga njih, pa sam ...

...vidio covjeka od moga ummeta koji je isplazio jezik od zedji, i kada god bi se primakao mome havdu (vrelu u dzennetu), bio bi sprijecen da se napoji, pa je dosao njegov POST, napojio ga i tako mu zedj utolio, pa sam vidio poslanike, poredane u halke(kruzoke), i covjeka iz moga ummeta koji, kada god bi pokusao da se primakne nekoj od halki, oni bi ga otjerali, pa bi doslo njegovo KUPANJE OD DZUNUBETA uzelo ga za ruku i postavilo uz jednu od halki,

pa sam vidio covjeka iz moga ummeta, ispred njeg, iza njega, sa njegove desne i lijeve strane, ispod njega i iznad njega, bila je tmina, a on je stajao zbunjen, pa su dosli njegovi HADZDZ I UMRA i izveli ga iz nje na svijetlo, pa sam vdiio covjeka od moga ummeta koji je razgovarao vjernike, a oni mu nisu odgovarali, pa je doslo njegovo odrzavanje rodbinskih veza i kazalo im:"Pricajte sa njim", pa su poceli pricati, pa sam vidio covjeka od moga ummeta, prestravljenog od zege vatre, a njene iskre su bile ispred njegova lica,

pa je dosla njegova SADAKA (milostinja) i postala paravanom ispred njegova lica i bila nad njegovom glavom, pa sam vidio covjeka od moga ummeta kome su prilazile zebanijje(meleki dzehennema), sa svih strana, pa je doslo njegovo NAREDJIVANJE DOBRA A ODVRACANJE OD ZLA, spasilo ga njih i dovelo ga melekima rahmeta, pa sam vidio covjeka od moga ummeta kako kleci na koljenima, a izmedju njega i Allaha je bio zastor, pa je dosao njegov AHLAK(lijepo ponasanje), uzeo ga za ruku i doveo Allahu dz.s.,

pa sam vidio covjeka iz moga ummeta, kome je knjiga njegovih djela bila urucena sa njegove lijeve strane pa je dosao njegov strah prema Allahu, uzeo knjigu i prebacio je na njegovu desnu stranu, pa sam vidio covjeka iz moga ummeta cija su losa djela na mizanu(vagi) pretegnula njegova dobra djela, pa je dosla nagrada dobrih djela, tako da su ona prevagnula, pa sam vidio covjeka iz moga ummeta, koji je stajao na rubu dzehennema, pa mu je dosla njegova bojazan prema Allahu i spasila ga,

pa sam vidio covjeka iz moga ummeta koji je bio bacen u vatru, pa su dosle njegove suze koje je pustio jos na dunjaluku, placuci iz straha prema ALlahu swt, i oslobodile ga vatre, pa sam vidio covjeka od moga ummeta kako stoji na sirat-cupriji i njise se kao sto se njisu palmine grane i lisce, pa je doslo njegovo lijepo misljenje o Allahu, ucvrstilo ga te je nastavio sa prelaskom preko sirat-cuprije, pa sam vidio covjeka od moga ummeta, takodje na siratu, malo je gmizao a malo puzio, pa je dosao njegov salavat na mene, uzeo ga za ruku ucvrstio ga, pa je nastavio put preko sirata, pa sam vidio covjeka od mog ummeta koji je dosao pred vrata dzenneta, a ona mu se zatvorila, pa je dosao sehadet(svjedocenje) da nema boga osim Allaha , otvorio mu ih i uveo ga u dzennet,

pa sam vidio ljude odrezanih usana(izgrizenih) nakon cega sam upitao: Ko su ovi, o Dzibrile?" na sto mi je odgovorio: "To su oni koji su ogovarali ljude", pa sam vidio ljude koji su objeseni za jezike, pa sam opet upitao:"Ko su ovi, o Dzibrile?" a on rece:"To su oni koji su bacali potvoru na vjernike i vjernice, a oni su bili cisti od toga."

Biljezi Taberani u "Velikom Mu'dzemu", Hakim i Tirmizi u "Nevadirul-usulu" i Asbehani u "Et-tergibu",
Kurtubi kaze:"Ovo je divan hadis, u njemu je Poslanik saws spomenuo posebna djela koja izbavljaju onoga koji ih cini iz raznih nevolja."

Prolaznik_
12.11.2007., 21:09
Rekao je Allahov poslanik Muhammed saws:

"Ko zovne covjeka nekim drugim imenom ili nazivom, osim njegovog imena, proklinju ga meleci". ( Hadis biljezi Ibnu Sunni)


"Ko sramoti i prebacuje svome bratu neki grjeh, nece umrjeti dok on taj grjeh ne ucini." (Tirmizi)

Prolaznik_
12.11.2007., 21:10
"Dva svojstva se nece sastati ni kod jednog vjernika: skrtost i ruzna narav." (Tirmizi)

Prolaznik_
12.11.2007., 21:16
"Ako te neki covjek napada i vrjedja za nesto sto ti nemas, i time te potvara, ti njega ne sramoti i ne vrjedjaj ni za ono sto se nalazi kod njega. Pusti ga, bice muka njemu i njegova nagrada tebi. Nikoga ne psuj." (Ibnu Hiban)

KObi
12.11.2007., 21:23
Stvarno neke nisam cuo nikad, :top: da te Allah nagradi! :mig: :)

Prolaznik_
12.11.2007., 21:24
Stvarno neke nisam ni cuo nikad, :top: da te Allah nagradi! :mig: :)

Amin, sve nas. :)

Prolaznik_
12.11.2007., 21:25
"Covjeku je dovoljno zla u njegovom ponasanju da ponizava svog brata muslimana." (Muslim)

"Najvise grijeha na Sudnjem danu imace onaj covjek, koji najvise govori o onome sto se njega ne tice." (Ahmed)

"Ko nije milostiv prema drugome, nece se biti milostivo ni prema njemu, i ko ne oprasta drugome, nece se ni njemu oprostiti. Ko ne prima pokajanje od drugoga, nece se ni od njega primiti pokajanje." (Taberani)

Prolaznik_
12.11.2007., 21:29
Jos jedan za danas, hadis:

Prenosi se od Ijada b. Himara el-Mudašiija r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Allah mi je objavio da budemo medusobno pažljivi, tako da jedan drugog ne potcjenjujemo, niti da jedan drugom nepravdu cinimo«.

(Muslim)

Vojnik Gorčin
12.11.2007., 22:06
"ko čuva abdest meleci se sa njim druže"

Prolaznik_
13.11.2007., 04:20
Kada postirate ajete ili hadise, molim vas, stavite u zagradi koja je sura za ajet kao i ajet, a ako je hadis, ko ga biljezi.

http://www.dailymotion.com/relevance/search/salafi/video/x36vv5_enfantmachallah6

Prolaznik_
13.11.2007., 13:34
DESAVANJA POSLIJE SMRTI

Hadis

Prenosi se od El Bera bin Aziba r.a. da je rekao: "Otisli smo sa Resulullahom s.a.v.s. na dzenazu jednog ensarije, priblizili smo se kaburu, pa posto je tijelo spusteno u mezar Allahov Poslanik s.a.v.s. je sjeo pored njega, a mi smo posjedali oko Poslanik s.a.v.s.a. Bili smo mirni kao da su nam na glavama ptice. On je u ruci drzao stap i njime kuckao po zemlji. Zatim je podigao glavu i rekao: “ Utjecite se Allahu od kaburskih kazni ”.

To je ponovio dva ili tri puta, pa je nastavio: “ Zaista vjernik, Allahov rob, kad napusta ovaj svijet i ide na buduci, dodju mu meleki sa nebesa svijetlih lica kao da iz njih sija sunce, a sa sobom nose dzennetsku odjecu i dzennetski miris. Zatim sjednu blize kako bi ih mogao vidjeti. Potom dodje Melek smrti a.s. i sjedne pored njegove glave pa kaze: “O dobra duso, idi oprostu svome Gospodara i Njegovom zadovoljstvu.” Dusa zatim napusta svoje tijelo poput kapljice koja klizi sa svoga mjesta, potom je prihvataju, pa kad je prihvate ne pustaju je ni jednog trena sve dok je ne postave u cefine i mirise. Od nje se zatim, prosiri miris tako lijep da ga na zemlji nema i penje se sa njom u visine. Kad prodju pored grupe meleka oni ih upitaju: “Cija je ovo plemenita dusa?” A oni odgovaraju to je taj i taj i spomenu njegovo najljepse ime kojim su ga ljudi zvali na zemlji.

Tako biva sve dok ne prodju zemaljsko nebo i zatraze dozvolu za prolazak, pa posto je dobiju, idu dalje prema sljedecem nebu, te tako idu sve dok ne dodju do sedmog neba. Uzviseni Allah tada kaze: " Upisite moga roba u knjigu velikana i vratite ga na zemlju u njegovo tijelo ." Potom dodju dva meleka koji ga posade u sjedeci polozaj pa ga pocnu ispitivati: "Ko ti je Gospodar?", a on ce odgovoriti: "Moj Gospodar je Allah." "Koja je tvoja vjera?" pitace ga, a one ce reci: "Moja vjera je Islam." "A ko je onaj covjek koji je vama poslat?" upitace oni, a on ce reci: "On je Allahov Poslanik s.a.v.s.", a meleki ce upitati: "cime to potvrdjujes?", a on ce odgovoriti: "Citao sam Allahovu knjigu i vjerovao u ono sto tamo pise.", zatim ce se cuti glas sa visine: " Istinu je rekao Moj rob, pripremite mu mjesto u dzennetu i otvorite mu dzennetska vrata ."

Do njega ce doprijeti lijep i ugodan dzennetski miris, a kabur ce se prosiriti koliko njegove oci mogu vidjeti. Zatim ce mu doci covjek lijepa izgleda (vesele sehre), u lijepoj odjeci , ugodno ce mirisati i kazace: "Raduj se svojoj sreci, ovo je dan koji ti je obecan", a on ce upitati: "A ko si ti sa licem na kojem citam da mi donosis dobro?", a on ce reci: "Ja sam tvoje dobro djelo sto si ga cinio.", pa ce on reci: "Moj Gospodaru, ubrzaj Sudnji dan, moj Gospodaru, ubrzaj Sudnji dan da bi se susreo sa svojom porodicom i imetkom."

A nevjernik, kada napusta ovaj svijet i putuje za buduci, dodju mu s neba meleki, crnih lica, sa sobom nose platno od kostrijeti [6] sjednu kod njega tako da ih moze vidjeti, a potom dolazi Melek smrti i sjeda kod njegove glave i kaze mu: "O prljava duso, izlazi, Allah je na tebe srdit i gnjevan." Pa ce njegova dusa biti istrgnuta iz tijela kao zarac iz vlazne vune. A kad mu uzme dusu ne pustaju je vise ni za tren sve dok je ne postave na platno od kostrijeti. Iz duse se tada osjeti smrad kakvog nema na zemlji, pa se pocnu penjati sa njom.

Kad prodju pored grupe meleka svaki od njih upita: "Kakav li je ovo ruzan miris?" Njima se odgovara to je taj i taj - i spomenu njegove najruznije ime kojim su ga zvali na zemlji. Doci ce sa njom do dunjaluckog neba i trazice da prodju ali im se vrata nece otvoriti. Zatim je Resulullah proucio : " Njima se nebeska vrat nece otvoriti i prije ce uze kroz iglene usi proci nego ce oni u dzennet uci ." ( El A'raf, 40 ) Allah ce tada reci: " Upisite ga u knjigu ponizenih , a zatim ga vratite na zemlju ."

Potom je Resulullah citirao : " A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan - bice kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio ." ( El Hadzdz, 31 ) Nakon sto mu se dusa vrati u tijelo doci ce mu dva meleka, postaviti ga ispred sebe i upitati: "Ko ti je Gospodar?", a on ce reci: "Ah, ah, ah, ne znam" A meleki ce ga upitati: "Koje si vjere?" A on ce reci: "Ah, ah, ah, ne znam." Upitat ce ga ponovo: "Sta mislis o covjeku koji vam je poslan?", a on ce reci: "Ah, ah, ah, ne znam ko je on." Glas sa visine ce povikati: " On laze, pripremite mu mjesto u dzehenemu, otvorite mu vrata vatre ."

Tada ce osjetiti vrucinu dzehennema i njegov smrad. Kabur ce se stisnuti tako da ce kosti mimo kosti prolaziti. Pojavice se covjek ruzna lica i ruzne odjece, a od njega ce se siriti smrad i reci ce mu: "Tecko tebi zbog tvojih losih dijela, ovo je ruzan dan koji ti je obecan.", a on ce kazati: " A ko si ti, tvoje je lice ruzno i na njemu vidim da mi donosis zlo.", a on ce reci: "Ja sam tvoje ruzno dijelo." On ce tada povikati: "Moj Gospodaru, odgodi Sudnji dan !"

(Hadis prenosi Ahmed)

Prolaznik_
13.11.2007., 13:35
Prenosi se da je Ebu-Hurejre, r.a., rekao: " Allahovom Poslaniku (sallallahu ‘alejhi ve selleme,) došao je jedan covjek i upitao ga: ‘O Allahov Poslanice! Ko je najpreci za moje lijepo druženje i ponašanje prema njemu?'Alejhisselam rece: 'Tvoja majka.' Covjek tada rece: ‘ Ko poslije nje?' 'Tvoja majka', odgovori on. 'Ko poslije nje?', ponovo upita covjek. 'Tvoja majka', ponovo odgovori Alejhisselam. Covjek ponovo upita: ‘ Ko poslije nje?'Alejhisselam tada rece: 'Tvoj otac' "

(Muttefekun alejhi)

KObi
13.11.2007., 21:59
Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu, pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, izjavio:
- Ko pribjegne krivokletstvu (u drugoj predaji: ko se lažno zakune) da bi time prisvojio od imovine drugog muslimana, susrešće Allaha koji će biti ljut na njega. (A u drugoj predaji: Neka sebi pripremi mjesto u Džehenemu!). Kao potvrda tome su Allahove riječi (iz poglavlja Ali Imran«): »Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi... (do kraja 77. ajeta spomenutog poglavlja). Tada je ušao El-Eš'as ibn Kajs i rekao: »O čemu vam je to govorio Ebu Abdirrahman?«
- O tome i tome - odgovorili su prisutni.
- U povodu mene je objavljeno gornje aje. Ja sam imao bunar na zemljištu svoga amidžića. Kada mi je to osporio, otišao sam s njim Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, koji je rekao:
- Daj jasan dokaz ili neka se on zakune! (U drugoj predaji: Rekao mi je (Poslanik): »Daj svjedoke!« »Nemam svjedoka« - rekoh ja. »Onda njegova zakletva« - reče Poslanik. »Dakle, on će se zakleti i otići će moja imovina« - dodadoh ja. Tada Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, reče:
- Ko se krivo zakune za nešto svjesno lažući... (gornji hadis). (Buharija, Muslim, Ebu Davud, Tirmizija, Neseija i drugi u sličnim verzijama)

Vojnik Gorčin
14.11.2007., 07:52
Allah Silni i Uzvišeni rekao je: “Ko bude neprijatelj robu Mome tome rat objavljujem. Za Mene najdraža stvar s kojom Mi se rob Moj približava jeste ono što mu propisah. Rob Moj nafilama Mi se približava sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim postajem sluh njegov, kojim sluša, vid njegov, kojim gleda, ruka njegova, kojom prihvata, i noga njegova, kojom hoda. Ako Mi što zatraži - dat ću mu, a ako od Mene utočište traži - pružit ću mu. Od svega što radim, nizašta se ne dvoumim kao što se dvoumim uzeti dušu roba Moga, vjernika: on smrt ne voli, a Ja ne volim ožalostiti ga.”

(hadisi-kudsi bilježe Buharija i Ahmed Ibn Hanbel, prenoseći ga od hazreti Ebu Hurejre)

KObi
16.11.2007., 10:20
Sa'd ibn Vekkas, radijallahu anhu, pripovijeda: «Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je došao da me obiđe u Meki, a Sa'd preziraše da ga smrt zateče u mjestu iz koga je morao seobu učiniti. Tom prilikom mi je rekao:
- Neka se Allah smiluje Ibn Afrau!
- Allahov Poslaniče, - rekao sam tada - ja želim oporuku učiniti svu svoju imovinu. - Ne! - reče Allahov Poslanik. - Onda polovicu! - rekoh ja.
- Ne! - ponovo će on.
- Onda trećinu - učinih ja.
- Trećina može, iako je i trećina mnogo. Jer da ostaviš iza sebe imućne potomke, bolje je nego da ih ostaviš na teret drugima i da pružajući ruke traže od svijeta. Koliko god ti podijelio, to je sadaka, pa čak i zalogaj koji pružiš svojoj supruzi. I neka ti Allah da pa da ozdraviš i budeš od koristi ljudima a od štete neprijateljima!
Sa'd je u vrijeme spomenute bolesti imao samo jednu kćerku. (Buharija, Muslim, Ebu Davud, Tirmizija, Neseija i dr.)

KObi
16.11.2007., 19:48
Ebu Hurejreh, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Čuvajte se sedam stvari koje upropašćavaju onoga ko ih čini: širka (pripisivanje Allahu druga), sihra, ubijanja na pravdi Boga, kamate, imetka jetima (siročeta), bježanja sa bojnog polja i potvore za blud pobožne i čestite vjernice. (Buharija, Muslim, Ebu Davud i Neseija)

KObi
17.11.2007., 14:11
I reci: "Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!"(Kur'an,17:81)

KObi
18.11.2007., 12:06
Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali, - a gvožđe smo stvorili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi -, i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru Njegovu i poslanike Njegove kad Ga ne vide. Allah je, usitinu, moćan i silan. (Kur'an, 57:25)

KObi
20.11.2007., 18:56
Reci: "Svako postupa po svom nahođenju, a samo Gospodar vaš zna ko je na pravom putu." (Kur'an, 17:84)

KObi
21.11.2007., 19:45
I oglasi ljudima hadž!” – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih, da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali. (Kur'an 22:27-28).

Shady
24.11.2007., 16:10
Evo jedan i ja da stavim, kojemu se često vratim kada sam skrhan životom.
Namjenjujem ga mom bratu Egu... Ne bih volio da on ovo pogrešno shvati,
jer ovo je doista u najljepšoj namjeri.. i želio da on o tome duboko razmisli:

U postojanju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana,
doista su znamenja za ljude razumom obdarene,
za one koji se stojeći, sjedeći i ležeći Boga sjećaju
i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju:

- ''Vladaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio!
Hvaljen budi i sačuvaj nas patnje u vatri!''

(iz trećeg poglavlja Kur'ana časnog, stavci 190-191)

KObi
26.11.2007., 16:05
Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio, - ne treba da se mijenja Allahova vjera, ali većina ljudi to ne zna -, (Kur'an, 30:30)

Vojnik Gorčin
26.11.2007., 20:03
114. Neka je uzvišen Allah, Vladar Istiniti! I ne žuri s čitanjem Kur’ana prije nego što ti se objavljivanje njegovo ne završi, i reci; "Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi!"

sura Taha

semek
29.11.2007., 14:23
Prenosi Enes ibn Malik r.a.da je Allahov Poslanik s.a.w.s rekao :”Sada ce se pojaviti jedan covjek od dzenetlija, pa se pojavio jedan ensarija cija brada je bila mokra od abdesta, a u lijevoj ruci je nosio nanule. Poslanik s.av.s. je ponovio isto i iduceg dana, pa se pojavio isti covjek kao i prvi put, pa kada je dosao treci dan Poslanik s.a.v.s je rekao ono sto je rekao prethodna dva dana, pa se pojavio isti covjek. Kada je Poslanik s.a.v.s otisao, za ensarijom je krenuo Abdullah ibn Omer r.a. govoreci mu :’’ Moj babo se na mene naljutio pa sam se zakleo da necu u kucu tri dana, pa ako mi dozvoljavas da se sklonim kod tebe, dok to ne prodje. Ensarija to prihvati, te je Abdullah ostao kod njega tri noci, ali nije vidio nikakav poseban ibadet, u smislu obavljanja nafila. Kada bi se probudio iz sna, samo bi spomenuo Allahovo ime i okrenuo se na drugu stranu i tako bi spavao sve do sabaha. Abdullah od njega nije cuo ruzna govora. Nakon tri dana Abdullah mu rece da njegov babo nije na njega ljut, vec je to sve izveo zbog toga sto je cuo Poslanika s.a.v.s. kako je tri dana uzastopno ponavljao isto, a potom bi se on pojavljivao, te je odlucio da vidi koje ibadete i hajirli djela cini, da bi i on to radio. No, nije nista posebno uocio. Ensarija odgovara:’’To sto si vidio to je to‘’. Pa kada je krenuo Abdullah,ensarija mu rece:’’Ali u meni nema podlosti niti prema jednom muslimanu, niti zavidim nekome kome je Allah dz.s. dao dobro’’. Pa je Abdullah rekao: “to je pravi razlog’’.
(Buharija, Muslim i Nesaija)

KObi
30.11.2007., 21:54
Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaže: „Pravi vjernik je onaj vjernik od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani.“ (Muslim i Tirmizi)

KObi
30.11.2007., 21:57
Poslanik sallallahu alejhi we sellem je rekao:
„Zaista će Allah subhanehu ve te'ala na Sudnjem danu reći:'Gdje su oni koji su se voljeli zbog Moje Uzvišenosti? Danas ću ih smjestiti u Svoj hlad, danas kada nema drugog hlada osim Moga hlada!“(Muslim)

KObi
03.12.2007., 19:09
Allahu je prava vjera jedino – islam. a podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisnosti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će brzo obračunati.

dual-wisp
12.04.2012., 14:11
Enes r.a. prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, da je Allah, dz.s. rekao: "Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskusam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga nista lose), to cu mu nadoknaditi dzennetom". (Buhari)

dual-wisp
13.04.2012., 01:42
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao:"Zaista Allah ne gleda u vasa tijela, niti u vase likove, nego gleda u vasa srca". (Muslim)

dual-wisp
13.04.2012., 01:44
Ebu Malik el-Haris el-Es'ari pripovjeda da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Cistoca (tjelesna i moralna) je polovica imana, zahvala Allahu (elhamdulillahi) puni vjerniku mjerilo njegovih djela, velicanje Allaha (subhanallahi) puni sve između nebesa i zemlje, namaz je nur (svjetlost), sadaka je dokaz za tebe ili protiv tebe. Svaki covjek kada osvane svoju dusu prodaje, pa je otkupi (od kazne), ili je upropasti." (Muslim)

dual-wisp
13.04.2012., 01:44
Ebu Se'id el-Hudri, r.a. prenosi da je jedna grupa ensarija, trazila od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, razne stvari, pa im je on dao, zatim su ponovo trazili, a on im je opet dao sto su trazili, dok im nije sve podijelio sto je imao, a zatim im rekao, a zatim im rekao: "Sve sto budem imao od dobra ja cu vam podijeliti, i nista od vas necu sakriti, ali ko trazi i zeli cednost Allah ce mu je podariti, a ko trazi i zeli neovisnost, Allah ce ga uciniti neovisnim (bogatim). Ko god se puno suzdrzava i trpi Allah ce mu pripomoci da bude strpljiv; nije nikom dat bolji i znacajniji dar od sabura". (Muttefekun alejhi)

dual-wisp
13.04.2012., 01:45
Suhejb ibn Sinan, r.a. pripovjeda da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Cudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on dobija - a takvo stanje nije ni sa kim drugim nego samo sa vjernikom - ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu dz.s. sto mu donosi korist, a ako ga pak, pogodi kakvo zlo i steta on se strpi i postojano se drzi, pa mu i to donosi nagradu od Allaha, dz.s." (Muslim)

dual-wisp
13.04.2012., 16:51
'Ata ibn Ebi Rebah, r.a. pripovjeda da mu je ibn Abbas, r.a. rekao: "Hoces li da ti pokazem zenu koja ce uci u dzennet?" A on mu na to odgovori: "Svakako". Zatim mu ibn Abbas rece: "Vidis li onu crnkinju tamo, dosla je Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, i rekla: Ja ponekad dobijem padavicu (epilepsiju) pa se bojim da se nesvjesno otkrijem (svoja stidna mjesta) pred svijetom, pa te molim da uputis dovu Allahu dz.s. da me izlijeci." On joj na to odgovori: "Ako hoces strpi se u toj bolesti, dobices dzennet, a ako hoces ja cu dovu uputiti Allahu dz.s. da ozdravis?" "Strpit su se, odgovori ona, samo zamoli Allaha dz.s. da se ne otkrivam priliko napada, sto Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, i ucini". (Muttefekun alejhi)

dual-wisp
13.04.2012., 21:58
Prenosi Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dato mi je pet stvari, koje nisu date nikome prije mene:
1) Potpomognut sam strahom (neprijatelja od mene) na udaljenosti mjesec (hoda).
2) Zemlja mi je data mjestom za sedždu i čistom, pa gdje god nekog čovjeka od moga ummeta zadesi namaz neka klanja.
3) Dozvoljen mi je ratni plijen koji nije bio dozvoljen nikome (od poslanika) prije mene.
4) Dat mi je šefa’at (zalaganje za vjernike).
5) I svi poslanici su slati samo svome narodu, a ja sam poslat svim ljudima!" (Buharija)

dual-wisp
14.04.2012., 17:47
Abdullah ibn Mes'ud, r.a. pripovjeda: "Kao da sada gledam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, kako prica o jednom od Allahovih poslanika, salavatullahi 'alejhim, kako ga je njegov narod toliko pretukao da mu je potekla krv niz lice, a on je brisuci krv sa sebe samo rekao: "Allahu dragi, Ti oprosti narodu mome, jer oni zaista ne znaju". (Muttefekun alejhi)

dual-wisp
15.04.2012., 14:19
Ebu Se'id i Ebu Hurejre, r.a. biljeze da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaca ili bolest, niti tuga ili zalost, niti bilo kakva nezgoda, cak ni obicni ubod trna, a da mu zbog toga Allah dz.s. ne oprosti dio njegovih grijeha". (Muttefekun alejhi)

dual-wisp
16.04.2012., 17:38
Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Kome Allah dz.s. zeli dobro, stavi ga na kusnju (belaj)". (Buhari):mig:

dual-wisp
17.04.2012., 14:01
Enes, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Neka niko od vas niposto ne zazeli smrt zbog nevolje koja ga je pogodila, a ako vec mora onda neka kaze: Allahu moj, odrzi me u zivotu dokle god mi je zivot hairniji, a usmrti me kada mi smrt bude bolja od zivota": (Muttefekun alejhi)

blue bird
17.04.2012., 14:09
Dual-wisp, molim te da c/p nije jedino napisano u tvom postu, ovo nije blog, niti neke privatne biljeske, ovo je forum, stoga plis - komentari, pitanja, odgovori, dijalog.

mod

dual-wisp
17.04.2012., 23:12
Dual-wisp, molim te da c/p nije jedino napisano u tvom postu, ovo nije blog, niti neke privatne biljeske, ovo je forum, stoga plis - komentari, pitanja, odgovori, dijalog.

mod

dobro g. moderator da li s iti procitao ovo http://www.forum.hr/showthread.php?t=278492 ovaj prvi post ja ne vidim sta radim pogresno

blue bird
17.04.2012., 23:57
dobro g. moderator da li s iti procitao ovo http://www.forum.hr/showthread.php?t=278492 ovaj prvi post ja ne vidim sta radim pogresno

Ah, davnih dana otvoren je ovaj thread, i ti si ga eto podigao iz 'mrtvih' (iz 2007.) no hajmo malo napisati i pokoji komentar, protumaciti, objasniti, podijeliti refeleksiju nad nakim ajetom ili hadisom a forumaskim pukom.

dual-wisp
18.04.2012., 00:18
Ah, davnih dana otvoren je ovaj thread, i ti si ga eto podigao iz 'mrtvih' (iz 2007.) no hajmo malo napisati i pokoji komentar, protumaciti, objasniti, podijeliti refeleksiju nad nakim ajetom ili hadisom a forumaskim pukom.
ja te godine zavrsio srednju skolu heh biko nekad davno ok. nece biti problem bit ce onda i toga :kava:

MukaFFa
18.04.2012., 14:04
Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Kome Allah dz.s. zeli dobro, stavi ga na kusnju (belaj)". (Buhari):mig:

evo da malo pomognem dual-W

šta je krajnji rezultat stavljanja na kušnju?
i zašto baš belaj? Šta ti misliš?

dual-wisp
18.04.2012., 14:24
evo da malo pomognem dual-W

šta je krajnji rezultat stavljanja na kušnju?
i zašto baš belaj? Šta ti misliš?

Pa to je mudrost Allahovog stvaranja ljudi između ostalog

O iskušenjima Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, u Svojoj Knjizi kaže: “Misle li ljudi da će biti na miru ostavljeni ako kažu: ‘Mi vjerujemo!’, a da u iskušenje neće biti dovedeni? A doista smo Mi u iskušenje dovodili i one prije njih, pa je Allah, uistinu, ukazao na one koji istinu govore i na one koji lažu.” (Prijevod značenja Ankebut, 2-3)

"Samo oni koji budu strpljivi bice bez racuna nagrađeni" (Ez-Zumer, 10)

Ima jos ajeta koji govore na temu iskusenja i sabura na tim iskusenjima.Citav ovaj zivot je iskusenje od Gosopodara svjetova i nista vise nego priprema za ahiret zato blago onome ko je shvatio smisao svog zivota i cilj u zivotu i ide prema njemu a nas cilj je dzennet.

Jer zaista sve ostalo je prolazno i kad bi bilo nista drugo osim toga sto je prolazno bilo bi dovoljno a onaj svijet je bolji i vjecan.

Npr. da uzmemo sportistu sprema se za olimipijadu san mu je da osvoji medalju i to uspije i sta dalje onda a cijeli zivot pred njime stoji ili cilj ti je da imas dobro auto, kucu, lijepu zenu, sto je svakako dobro i islam poziva tome i to ubraja u srecu covjeka al to sve mora bit sredstvo a ne cilj u zivotu.

ukratko kesh mora da ti bude u ruci a ne u srcu kako je to danas kod vecina ljudi a također i muslimana treba da ti vladas njime a ne on tobom.

dual-wisp
18.04.2012., 14:32
Evo jos malo hadisa o saburu i iskusenjima heh.

Habbab ibn Erett, r.a. pripovjeda: "Mi smo se pozalili Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, na progone idolopoklonika, a on bijase u hladu Ka'be, naslonjen na svoj ogrtac, pa mu rekosmo: Zar nam neces traziti pomoc od Allaha dz.s., zar nam neces uciniti dovu? On nam na to odgovori: "Znajte da je među narodima prije vas bilo ljudi kojima bi iskopali rupu u zemlji, zatim ga stavili u nju i donijeli pilu kojom bi prepilali njegovu glavu (odozgo) na dva dijela, ili bi mu zeljeznim bodljama meso i kozu od kostiju odvajali, ali sve to ga ne bi natjeralo da ostavi svoju vjeru. Tako mi Allaha , usitinu ce Allah dz.s. upotpuniti ovu vjeru dotle da ce konjanik putovati sam iz San'a do Hadremveta (sa kraja do nakraj Arapskog poluotoka) nikog se ne plaseci, osim Allaha dz.s. i od vuka za svoje stado. Međutim, vi to pozurujete (nestrpljivi ste)".

A po drugom rivajetu: "On je mirno lezao sa svojim ogrtacem pod glavom, uprkos svemu sto smo trpili od idolopoklonika". (Buhari)

Ovo vrijeme je davno doslo kak ga je najavio Poslanik, mozemo vidjeti u kakvim blagodatima zivimo niko te ne dira radi pricaj sta hoces i opet to neki ljudi zloupotrijebe pa onda se stvori ruzna slika o islamu kao o nekim varvarima, nasilnicima, neznalicama, a to nista ne pripada islamu zaista islam potice na ucenje i prva objava je bila " Uci, u ime Gospodara koji stvara,...." nije bila klanjaj i tako dalje jer prvo covjek mora znati kome ce se klanjati zato Allah kaze u Kur'anu "I znaj da nema Boga osim Allaha." (Muhammed, 19) jer znanje je na prvom mjestu kad toga nema covjek je kao supalj balvan i ne moze ustrajati npr. u namazu pa klanja malo pa ne klanja jer nije spoznao svog Gospodara kroz njegova lijepa imena i osobine.

Ah sto se napisah nadam se sad da nije previse pozzz za g-dina. moderatora , sala mala :mig:

MukaFFa
18.04.2012., 14:39
taman ahi ali koja je svrha cilj dovođenja u iskušenje, testiranja vjere čovjeka?

vjernik je vjernik bio ne bio na belajima.

Zašto Allah muminu daje belaje a onog drugog često "nagrađuje" lagodnim životom imovinom sinovima kćerima...

MukaFFa
18.04.2012., 14:43
opet ne odgovaraš na moje pitanje!
zašto Poslanik a.s. tim ljudima nije ućio dovu za to?

molim te kratko mi reci ako ne znaš

MukaFFa
18.04.2012., 14:58
Vidio MukaFFa da ga prehlada fata pa požuri u apoteku da uzme sebi paracetamola, nebili kako s njim presjekao tu bolest.
pomisli MukaFFa na riječi Voljenog da svaka bolest počinje sa prehladom.
i tako dođe on u apoteku kad ispred njega nana pravi pazar:
"uh daj mi tih žutih one mi dobro dođu ujutro- od njih mi se baš lijepo razdani.
daj mi ovih šarenih da vidiš što mi dobro legnu i onih plavih za poslije ručka... i još mi daj..."
i gleda MukaFFa kako nena grabi, a apotekarka samo gleda i smješka se.
Pokupi nana tablete u cekere a apotekarka uz osmijeh reče:
izvolite šta ste trebali?

Trebam...- započe MukaFFa i stade. Zamisli se i osmjehnu pa reče.
"idem prvo doktoru"

dual-wisp
18.04.2012., 15:03
pa zar ovaj ajet koji sam naveo nije odg. na tvoje pitanje ahi inace za one koji ne znaju ahi je brat na arapskom jeziku

“Misle li ljudi da će biti na miru ostavljeni ako kažu: ‘Mi vjerujemo!’, a da u iskušenje neće biti dovedeni? A doista smo Mi u iskušenje dovodili i one prije njih, pa je Allah, uistinu, ukazao na one koji istinu govore i na one koji lažu.” (Prijevod značenja Ankebut, 2-3)

Kaze Poslanik: " Kada vidis da Allah jednom covjeku pruzi ono sto taj covjek voli i zeli sa ovog dunjaluka uprkos haramu kojeg taj covjek cini, onda nemoj mislit da ga Allah voli i ne misli da ga Allah posebno nagrađuje nego to je istedradz( Allag ga spusta na manji stepen za sudnji dan).

''Onima koji žele život na ovom svijetu i ljepote njegove – Mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti. Njih će na onom svijetu samo vatra peći; tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na Zemlji radili i bit će uzaludno sve što su učinili.'' (Hud, 15-16.)

U Buharijinom i Muslimovom Sahihu bilježi se vjerodostojan hadis od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ''Dunjaluk je u poređenju s ahiretom poput umakanja prsta nekog od vas u more, pa neka pogleda koliko vode izađe za prstom kada ga izvadi iz vode.''

U drugom hadisu Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ''Dunjaluk je za vjernika zatvor, a za nevjernika džennet.'' (Muslim.)

U trećoj predaji Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ''Da ovaj svijet (dunjaluk) vrijedi kod Allaha kao krilo mušice, ne bi dozvolio nevjernicima da sa njega popiju gutljaj vode.'' (Hadis bilježi imam Et-Tirmizi)

Od Ibn Omera, r.a. , prenosi se da je rekao: ''Uzeo me Allahov Poslanik, za rame i rekao: 'Budi na dunjaluku kao stranac ili putnik.''' (El-Buhari.)

A Ibn Omer,, govorio je: ''Kada omrkneš, ne nadaj se da ćeš dočekati jutro, a kada osvaneš, ne nadaj se da ćeš dočekati večer. Iskoristi zdravlje prije bolesti i život prije smrti.''

I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje Mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, ta nagrada Gospodara tvoga je bolja i vječna. ( Taha 131)

"Neka te ne ushićuju bogastva njihova i djeca njihova! Allah želi da ih njima na ovom svijetu namuči i da skončaju kao nevjernici." (At-Tawba, 85.)

dual-wisp
18.04.2012., 15:14
a zasto poslanik nije ucio ashabima dovu to je sad vece pitanje nisam ja nikakav ucenjak sad da bi znao sve te stvari ali vjerovatno da ih je tako Poslanik odgajao jer su tada jos bili u Mekki dakle prije hidzre u Medinu i nisu mogli uciniti hidzri pa su se morali strpiti a vidio si iz ajeta i hadisa kak je sabur vazan u islamu.

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko se Allaha bude bojao – putnik je, a ko je putnik - stići će svome cilju! Allahova roba je skupa! Allahova roba je Džennet!“(Tirmizi)

Allahov Poslanik, s.a.w.s. je rekao:" Džennet je okružen neugodnostima, a Džehennem strastima."(Muslim i Buharija)

Ebu Hurejre r.a., kaže da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kada je Allah dž.š., stvorio džennet, rekao je Džibrilu: Idi i pogledaj ga. Džibril ode, i pogleda džennet, pa potom dođe i reče: Gospodaru moj, tako mi Tvoje veličine, niko neće čuti za džennet a da neće ući u njega!? Allah dž.š., za tim, okruži džennet poteškoćama i tegobama, pa reče: O Džibrile, idi sad i pogledaj džennet. On ode i pogleda džennet, nakon čega dođe i reče: Gospodaru moj, tako mi Tvoje veličine, bojim se da niko neće ući u njega! A, kada je Allah dž.š., stvorio džehennem, rekao je Džibrilu: Idi i pogledaj ga. Džibril ode i pogleda džehennem, a potom dođe i reče: Gospodaru moj, tako mi Tvoje veličine, ko god čuje za džehennem neće ući u njega!? Allah dž.š., za tim, okruži džehennem pohotama i strastima, pa reče: O Džibrile, idi sad i pogledaj džehennem. On ode i pogleda džehennem, nakon čega dođe i reče: Gospodaru moj, tako mi Tvoje veličine, bojim se da neće ostati niko a da neće ući u njega!“ (Ebu Davud, br.4744.; Tirmizi, br.2560.; Nesa'i, br.3763.)

Allah dž.š., kaže: „Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i naveče u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti 29. i reci:

»Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće – neka vjeruje, a ko hoće – neka ne vjeruje!’ Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svoh strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta! 30.

One koji budu vjerovali i dobra djela činili – Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio 31. čekaju sigurno edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife oblačiti, na divanima će u njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li boravišta!“ (el-Kehf, 28-31.)

pa ahi treba se necega odreci u zivotu da bi covjek uspio na onom svijetu do svako cilja je tesko doci kako ovosvjetskog tako i ahiretskog treba puno odricanja

MukaFFa
18.04.2012., 15:26
Jedan muhadis je nakon susreta sa Ebu Hanifom rekao da su muhadisi kao farmaceuti koji spravljaju lijek a mudžtehiti oni koji taj lijek propisuju.

Daleko od toga da sam ja muhadis ili mudžtehid, ali poenta je jasna.
Ashabi su nam dobar primjer. Oni su učili ajete i hadise tako što bi se zadržavali na njima dok ih u potpunosti ne primjene.

Hadisi su duhovni lijek a ljudi koji gutaju hadise slični su onoj nani koju sam opisao.
Lijek za visok pritisak ne bi trebao piti čovjek koji ima nizak jer taj lijek tada samo povećava njegovu tegobu.

Svrha belaja, a Allah najbolje zna, jeste u tome da se čovjek očisti od svih preokupacija koje nisu vezane za Allaha.
Većina svijeta Allahu se obraća samo kad im je teško, a zikrullah je također ibadet
Poznat ti je ajet koji kaže da je Allah Ljude i džinne stvorio samo radi ibadeta.
Allahu najmilija stvorenja, a to su poslanici a.s. su bili u najvećim iskušenjima od Adema preko Nuha, Musa i Ibrahima zaključno sa Muhammedom a.s.
Belaun je povezan sa riječi "Bela" A sve su duše u berzahu Allaha posvjedočile govoreći Bela.
još da kažem ljudi koji su u belajima u većem su oslanjanju na Allaha nego drugi, a mumin je u tevvekulu i saburu radi Allaha a ne radi sebe i kad je u takvom stanju on je u ibadetu.

Krajnji rezultat je da čovjek postane, kako je to navedeno u Kur'anu, Mukarrebun- Allahu Blizak!
jer "Inne me al usri jusren" sura Širokogrudnost.
Zaista u teškoći je i last

Esselamu alejkum

dual-wisp
18.04.2012., 16:20
fino fino bas me razveseli ovaj tvoj post

Alejkumuselam MukaFFa

MukaFFa
18.04.2012., 16:26
Alejkumu selam!
Allah razi olsun!

nisam to ja, nego džematska blagodat našeg Gospodara :)
Čim smo spomenuli Allaha i Resulullaha odmah je bereket nad nama...
tako to ide, al' ne znam zašto

MukaFFa
18.04.2012., 16:32
evo za kraj skontah još nešto.
sad ova tema nije suho navođenje hadisa i ajeta i više nije "problematična" ;)

SAmo ti navodi hadise i ajete ova tema treba.
ali ako može stavi naglasak na ono što je lijepo

Vidiš kako ima lijepih hadisa:
"Širite Selam i voljet ćete se"
"čovjek će biti u Džennetu sa onim koga voli"
"Allah je lijep i Voli ljepotu"...

MA esselam!

dual-wisp
19.04.2012., 13:48
Dzerir ibn Abdullah, r.a. pripovjeda: "Kada smo jedne noci sjedili sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve selleme, on pogleda u puni mjesec i rece:- Vi cete vidjeti vaseg Gospodara jasno kao sto vidite ovaj mjesec, a gledajuci u Njega necete osjetiti tegobu." (Muttefekun alejhi

dominik01
19.04.2012., 19:43
Dzerir ibn Abdullah, r.a. pripovjeda: "Kada smo jedne noci sjedili sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve selleme, on pogleda u puni mjesec i rece:- Vi cete vidjeti vaseg Gospodara jasno kao sto vidite ovaj mjesec, a gledajuci u Njega necete osjetiti tegobu." (Muttefekun alejhi

Znači...bolje od sama Mojsija ?

EliEliLama
19.04.2012., 21:13
Znači...bolje od sama Mojsija ?

Čudno da apsoluta se može vidjeti obujmiti..

Valjda i ljudi če biti toliko ogromni, no kako da sve stane u univerzum??

:503:

dual-wisp
20.04.2012., 01:32
Zasto je to cudno kad nas Gospodar kaze za sebe da je Svemoguc i nista nije kao On. Mi sa svojim razumom ne mozemo doprijeti i razumjeti neke stvari na ovom svijetu jer smo ograniceni, npr. neznamo sta se desava iza zida susjedne sobe dok Gospodar za sebe kaze opisujuci se :

"Samo On zna kad će Smak svijeta nastupiti. A ni plodovi ne izlaze iz cvjetnih čaški svojih, i nijedna žena ne zanese i ne rodi, a da On to ne zna." (Fussilet 47) i;

"U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru; i nijedan list ne opadne, a da On za njega ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje, niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi." (En'am 59)

dominik01
20.04.2012., 06:17
Zasto je to cudno kad nas Gospodar kaze za sebe da je Svemoguc i nista nije kao On. Mi sa svojim razumom ne mozemo doprijeti i razumjeti neke stvari na ovom svijetu jer smo ograniceni, npr. neznamo sta se desava iza zida susjedne sobe dok Gospodar za sebe kaze opisujuci se :

"Samo On zna kad će Smak svijeta nastupiti. A ni plodovi ne izlaze iz cvjetnih čaški svojih, i nijedna žena ne zanese i ne rodi, a da On to ne zna." (Fussilet 47) i;

"U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru; i nijedan list ne opadne, a da On za njega ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje, niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi." (En'am 59)

Pažljivo pročitaj svoj post i uoči tko i kad je to rekao... ON nije... Tko je za tebe ON, a što je on? Čije si riječi NJEMU pripisao.

EliEliLama
20.04.2012., 10:41
Zasto je to cudno kad nas Gospodar kaze za sebe da je Svemoguc i nista nije kao On. Mi sa svojim razumom ne mozemo doprijeti i razumjeti neke stvari na ovom svijetu jer smo ograniceni, npr. neznamo sta se desava iza zida susjedne sobe dok Gospodar za sebe kaze opisujuci se :

"Samo On zna kad će Smak svijeta nastupiti. A ni plodovi ne izlaze iz cvjetnih čaški svojih, i nijedna žena ne zanese i ne rodi, a da On to ne zna." (Fussilet 47) i;

"U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru; i nijedan list ne opadne, a da On za njega ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje, niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi." (En'am 59)

EGO hvalisavac stari koji ne može podnijeti da ima ipak nešto više od njega EGA a to je suština pa onda ne preostaje mu drugo nego uživati u samohvalama a nagrađivati one koji mu plješću rukama.


Mala opaska da on u prvom licu nikada ne govori to ,nego ONI za njega.
Dakle ONI promoviraju hvalisavca EGA .
Vrlo bitno.

dominik01
20.04.2012., 11:00
Dzerir ibn Abdullah, r.a. pripovjeda: "Kada smo jedne noci sjedili sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve selleme, on pogleda u puni mjesec i rece:- Vi cete vidjeti vaseg Gospodara jasno kao sto vidite ovaj mjesec, a gledajuci u Njega necete osjetiti tegobu." (Muttefekun alejhi
ovaj post...od kud on zna tko će Njega kako vidjeti

Sabur
20.04.2012., 11:25
ovaj post...od kud on zna tko će Njega kako vidjeti

Pa Muhamed a.s je poslednji Boziji Poslanik.Isto kao sto je Boziji Poslanik Isa a.s ( Isus) kojeg je Allah dz.s. poslao prije Muhameda a.s znao mnoge stvari i imao posebne moci i sposobnosti koje mu je Allah dz.s. dao.Tako je isto i Muhamed a.s znao mnoge stvari i imao posebne sposobnosti .

dominik01
20.04.2012., 12:02
Pa Muhamed a.s je poslednji Boziji Poslanik.Isto kao sto je Boziji Poslanik Isa a.s ( Isus) kojeg je Allah dz.s. poslao prije Muhameda a.s znao mnoge stvari i imao posebne moci i sposobnosti koje mu je Allah dz.s. dao.Tako je isto i Muhamed a.s znao mnoge stvari i imao posebne sposobnosti .

ako je znao mnoge nije sve.čini mi se da je neke i zaboravljao pa po sjećanju nesigurno pričao.imam dojam da Isus pažljiviji u priči bio

haArec
20.04.2012., 12:15
Mozda nije tema al za mene je jedan od nalepsih hadisa:
"Želi ljudima ono što želiš samome sebi." (Biseri Vjerovjesničke mudrosti, sahih)
slicno Bibliji: Matej 7:12
"Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci."

dominik01
20.04.2012., 12:37
Mozda nije tema al za mene je jedan od nalepsih hadisa:
"Želi ljudima ono što želiš samome sebi." (Biseri Vjerovjesničke mudrosti, sahih)
slicno Bibliji: Matej 7:12
"Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci."
to je lijepo.tako bi vjerA... trebala poučavati.no mislim da i drugih stranica u knjigama ima stoga sada vise vjerAA imamo

dual-wisp
20.04.2012., 15:07
Pažljivo pročitaj svoj post i uoči tko i kad je to rekao... ON nije... Tko je za tebe ON, a što je on? Čije si riječi NJEMU pripisao.

On je Allah, Gospodar Svjetova,.... Kad stoji u Kur'anu On misli se na Allaha isto kao sto pise "Mi" sto ne znaci da ima vise bogova nego samo jedan, ali se on persira nemoj se sekirat za mene ja pazljivo citam

dual-wisp
20.04.2012., 15:09
ovaj post...od kud on zna tko će Njega kako vidjeti

putem Objave (Kur'ana) dominik01. Et tako zna a on nista nije do sebe izmisljao kao sto nije ni Isa (Isus)

dual-wisp
20.04.2012., 15:19
Enes, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Ako Allah dz.s. zeli Svome robu hajr (dobro), onda mu pozuri sa njegovim kaznama na ovome svijetu. A ako Allah dz.s. zeli Svome robu zlo onda mu odgodi kaznu za njegove grijehe kako bi je u potpunosti iskusio na ahiretu

". Zatim je rekao :"Zaista je velicina nagrade prema velicini iskusenja, zato Allah dz.s. kada zavoli jedan narod, postavi ga na razne kusnje, pa ko bude zadovoljan time, Allah ce biti zadovoljan njime, a ko se srdi zbog toga, njemu pripada Allahova srdzba". (Tirmizi, hasen)

Da neko ne bi pogresno razumio ispravna dova je;

U jednom hadisu navodi se da je Poslanik, s.a.v.s., najčešću učio ovu dovu:
`Gospodaru moj, podari nam dobro na ovom i na budućem svijetu i sačuvaj nas džehennemske kazne!` (Buhari i Muslim)

dominik01
20.04.2012., 16:59
putem Objave (Kur'ana) dominik01. Et tako zna a on nista nije do sebe izmisljao kao sto nije ni Isa (Isus)

Boga se jasno kao mjesec ne može gledati. To dominik01 sigurno zna. Sigurniju objavu nego Muhamed imam. T O Č K A.

EliEliLama
20.04.2012., 17:36
6. Al-An'am - Stoka
Mekka - 165 ajeta


On vodu s neba spušta, pa Mi onda činimo da pomoću nje niču sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klasje gusto, i iz palmi, iz zametka njihova, grozdovi koje je lahko ubrati, i vrtovi lozom zasađeni, naročito masline i šipci, slični i različiti. Posmatrajte, zato, plodove njihove, kad se tek pojave i kad zru. To je zaista dokaz za ljude koji vjeruju

dual-wisp
20.04.2012., 17:45
Boga se jasno kao mjesec ne može gledati. To dominik01 sigurno zna. Sigurniju objavu nego Muhamed imam. T O Č K A.

Naravno da ne moze na ovom svijetu, ali na buducem svijetu ahiretu po islamskom ucenju da a to sad cija je objava sigurnija to je vec duga prica otom potom vjerovatno ima neka tema i na ovom forumu posvecena tome.

Imas mahanje:mig:

dominik01
20.04.2012., 17:51
Naravno da ne moze na ovom svijetu, ali na buducem svijetu ahiretu po islamskom ucenju da a to sad cija je objava sigurnija to je vec duga prica otom potom vjerovatno ima neka tema i na ovom forumu posvecena tome.

Imas mahanje:mig:

nema te teme o objavi.dobro, vidjet će mo ga gore. Imas i ti mahanje

dual-wisp
21.04.2012., 15:22
Evo jedan mislim vecini ljudi poznat hadis, a kome nije nek se okoristi ako umije.

Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Nije junastvo u hrvanju (dvobojima) nego je junastvo savladati se u srdzbi." (Muttefekun alejhi)

Tesko je ovo osim koga Allah pomogne treba ovo trenirat nece samo doci nekad covjek misli da je uspio pa nekad plane i sam se uhvati u tome da Allah pomogne i da nam lijepu zavrsnicu na ovom svijetu i da nam se na Milostivi smiluje nama i nasim porodicama i onima koje volimo.

dominik01
21.04.2012., 17:50
Evo jedan mislim vecini ljudi poznat hadis, a kome nije nek se okoristi ako umije.

Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Nije junastvo u hrvanju (dvobojima) nego je junastvo savladati se u srdzbi." (Muttefekun alejhi)

Tesko je ovo osim koga Allah pomogne treba ovo trenirat nece samo doci nekad covjek misli da je uspio pa nekad plane i sam se uhvati u tome da Allah pomogne i da nam lijepu zavrsnicu na ovom svijetu i da nam se na Milostivi smiluje nama i nasim porodicama i onima koje volimo.

Evo ja tebi od mog djeda pokojnog izreku neku prenosim... 1. Nije junak ko udara već ko izdura.... 2. Nije junak ko u ratu pogine nego tko ga preživi....ako nisi znao da se okoristiš. Nego moj djed pokojni znao se strpiti do krajnosti. Ja nisam, a on me najvise volio. Dužim te blagoslov da mi podaris. Skoro ti jedini sugovornik.

Sabur
22.04.2012., 14:15
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet , uci ce zbog bogobojaznosti i lijepog ponasanja .\" (Buharija)

haArec
22.04.2012., 15:19
6. Al-An'am - Stoka
Mekka - 165 ajeta


On vodu s neba spušta, pa Mi onda činimo da pomoću nje niču sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klasje gusto, i iz palmi, iz zametka njihova, grozdovi koje je lahko ubrati, i vrtovi lozom zasađeni, naročito masline i šipci, slični i različiti. Posmatrajte, zato, plodove njihove, kad se tek pojave i kad zru. To je zaista dokaz za ljude koji vjeruju


sta je ti ovdje sporno? To to jednom stoji ON a posle MI ?? Ako je to sporno tada vidi i Izvorni text:

6:100
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ
Ve cealu lillahi şürakael cinne ve halekahüm ve haraku lehu benıne ve benatim bi ğayri ılm sübhanehu ve teala amma yesıfun


Naravno ja Nisam Musliman te nemoras ni uvaziti odgovor , ima (ucenih) Muslimana koji ti mogu kvalitetno odgovoriti. ....

Nemam namjeru ni potrebu Braniti islam ili Ku´ran al ovo ti je za djecu...
nego imas ti nesto pametnije???

dominik01
22.04.2012., 15:45
sta je ti ovdje sporno? To to jednom stoji ON a posle MI ?? Ako je to sporno tada vidi i Izvorni text:

6:100
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ
Ve cealu lillahi şürakael cinne ve halekahüm ve haraku lehu benıne ve benatim bi ğayri ılm sübhanehu ve teala amma yesıfun


Naravno ja Nisam Musliman te nemoras ni uvaziti odgovor , ima (ucenih) Muslimana koji ti mogu kvalitetno odgovoriti. ....

Nemam namjeru ni potrebu Braniti islam ili Ku´ran al ovo ti je za djecu...
nego imas ti nesto pametnije???

To je zaista dokaz za ljude koji vjeruju....pečat!pozdrav

haArec
22.04.2012., 15:59
To je zaista dokaz za ljude koji vjeruju....pečat!pozdrav
ne kuzim te.... ???????

dominik01
22.04.2012., 19:33
ne kuzim te.... ???????

...pa JA ond činim...simbolika. Možda nisam sposoban objasniti ja...nego onaj tko zna

dual-wisp
22.04.2012., 19:47
Sulejman ibn Sured, r.a. pripovjeda: "Sjedio sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve selleme, a dvojica ljudi ljudi koji su se međusobno svađali. Jedan od njih je sav pocrvenio, a vratne zile mu se napele od srdzbe. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rece: "Zaista ja znam jednu rijec, kada bi je izgovorio, otislo bi od njega ono sto ga je snaslo. Kada bi on rekao: Utjecem se Allahu od prokletog sejtana, popustilo bi ga ono sto ga je snaslo". Prisutni tom covjeku tada rekose: "Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, ti je rekao da zatrazis utociste od prokletog sejtana kod Allaha, dz.s.". (Muttefekun alejhi)

dual-wisp
22.04.2012., 20:02
neznam staste zapeli za ovo mi ili on evo malo pojasnjenje toga pa ko hoce nek uzme ko nece nek se besciljno raspravlja:

Pitanje: Zašto Kur’an upotrebljava izraz “mi” u ajetima? Mnogi nemuslimani govore da ovo ukazuje na Isaa, a.s.

Odgovor: Stil arapskog jezika je takav da se čovjek o sebi može izražavati zamjenicom “mi” – radi veličanja, zatim zamjenicom prvog lica jednine “ja”, kao i zamjenicom trećeg lica “on”. Sva tri načina upotrebljavaju se u Kur’anu, jer se Allah, dž.š., obraća Arapima njihovim jezikom. (Fetaval-ledžnetud-daime, 4/143)

“Uzvišeni Allah ponekad Sebe spominje u jednini, bilo da se radi o vidljivoj ili zamjenici koja se podrazumijeva, a ponekad to radi u obliku množine, npr.: 'Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu.' On Sebe nikad ne spominje u obliku dvojine. Oblik množine ukazuje na uzvišenost koju On zaslužuje, a možda i na značenja Njegovih imena; dok dvojina ukazuje na ograničen broj od čega je On daleko.” (Šejhul-islam Ibn-Tejmije, El-akidetut-tedmurijje, str. 75)

Zamjenica “ja”, kao i “mi” i druge zamjenice u množini koriste se kada čovjek govori o skupini kojoj pripada, a njima se koristi i jedna ugledna osoba, kao što rade neki kraljevi kada izdaju dekret ili naredbu. Oni tada kažu: “Mi smo odlučili”, ili slično tome. Radi se samo o jednoj osobi koja time ukazuje na ugled i veličinu. Allah, dž.š., ima najveće pravo da se uzvisuje. Kada On u Svojoj Knjizi kaže Mi, to ukazuje na uzvišenost a ne na broj. Ako neki ajet ovakve vrste stvara nedoumice, tumačenje se mora tražiti u jasnim ajetima.

Ako kršćanin pokuša zloupotrijebiti ajet: “Mi smo objavili Kur’an” u dokazivanju da ima više bogova, odgovorićemo mu jasnim ajetom kao što je: “Vaš Bog je jedan Bog, nema boga osim Njega, Milostivog Samilosnog”, ili: “Reci: 'On je Allah – Jedan!'” ili drugim ajetima koji imaju samo jedno značenje. Tada će nestati dilema kod onog ko želi istinu. Svi oblici množine kojima Allah Sebe naziva temelje se na veličini koju On zaslužuje i na mnoštvu Njegovih imena, svojstava, vojske i meleka. (Šejhul-islam Ibn-Tejmije, El-akidetut-tedmurijje, str. 109)

Dodatno:

Zašto Allah, dž.š., u Kur’anu, ponekad, govori u prvom licu množine?

Odgovor
Hvala Allahu, dž.š. Na postavljeno pitanje možemo ponuditi dva odgovora.
Prvi odgovor je općenit: Svaki vjernik treba vjerovati da Allahova, dž.š., djela bivaju radi velike mudrosti i značajnih ciljeva. Ali iz ovog ne proizilazi da svaki pojedinac mora dokučiti i spoznati te mudrosti i ciljeve. To je jedna vrsta ispita i iskušenja, kao što Uzvišeni Allah kaže: ” ... da bi iskušao koji će od vas bolje postupiti.” (El-Mulk, 2)

Drugi odgovor je opširniji: Kur’an je došao na arapskom jeziku i kao što je ispravno da se lična zamjenica jednine odnosi na jedinku, isto tako je ispravno da se lična zamjenica množine odnosi na jedinku. Upotreba lične zamjenice množine u ovom slučaju ukazuje na veličanje i slavljenje. Doista, od svih velikih, uzvišenost pripada samo Allahu, dž.š. Kada se upotrebljava
lična zamjenica jednine, to potvrđuje da je Allah, dž.š., Jedan i Jedini i da nema saučesnika. Upotreba lične zamjenice množine, ako se odnosi na Allaha, dž.š., ima za cilj da ukaže na veličinu i uzvišenost koja Njemu pripada.

Ibn-Tejmijje, r.a., izrekao je govor koji nam u ovom pitanju može pomoći: ”Što se tiče blizine (značenje Allahove, dž.š., blizine) - ponekad se spominje zajedno sa ličnom zamjenicm jednine, kao što su riječi Allaha, dž.š.,: ”A kada te robovi Moji upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.“ (El-Bekare, 186)

U hadisu su došle riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,: ”Onaj koga dozivate bliži je jednom od vas od vrata njegova jahalice.”

Ponekad se, opet, blizina izražava ličnom zamjenicom množine, kao što su riječi Uzvišenog Allaha: ”Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.“ (Kaf, 16)

Ovi primjeri su poput riječi Allaha, dž.š.: ”Mi ćemo ti kazati ..” (El-Kasas, 3) i: ”Mi tebi kazujemo ..” (Jusuf, 3)

Što se tiče riječi “Mi tebi kazujemo …“ i sl. , ovaj način izražavanja u arapskom jeziku koristi se za značajnu jedinku koja ima svoje pomagače koji su mu pokorni. Kada njegovi pomagači ili osoblje učine određeno djelo po njegovoj naredbi i instrukcijama, on kaže: ”Uradili smo to i to.” Ili kao kada kralj ili vladar kaže: ”Oslobodili smo tu i tu zemlju i pobijedili smo tu vojsku,” i sl. (Pogledati: Medžmu’ul-fetava, 125/5) Allah, dž.š., najbolje zna!

haArec
22.04.2012., 21:52
neznam staste zapeli za ovo mi ili on evo malo pojasnjenje toga pa ko hoce nek uzme ko nece nek se besciljno raspravlja:

Pitanje: Zašto Kur’an upotrebljava izraz “mi” u ajetima? Mnogi nemuslimani govore da ovo ukazuje na Isaa, a.s.

Odgovor: Stil arapskog jezika je takav da se čovjek o sebi može izražavati zamjenicom “mi” – radi veličanja, zatim zamjenicom prvog lica jednine “ja”, kao i zamjenicom trećeg lica “on”. Sva tri načina upotrebljavaju se u Kur’anu, jer se Allah, dž.š., obraća Arapima njihovim jezikom. (Fetaval-ledžnetud-daime, 4/143)

“Uzvišeni Allah ponekad Sebe spominje u jednini, bilo da se radi o vidljivoj ili zamjenici koja se podrazumijeva, a ponekad to radi u obliku množine, npr.: 'Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu.' On Sebe nikad ne spominje u obliku dvojine. Oblik množine ukazuje na uzvišenost koju On zaslužuje, a možda i na značenja Njegovih imena; dok dvojina ukazuje na ograničen broj od čega je On daleko.” (Šejhul-islam Ibn-Tejmije, El-akidetut-tedmurijje, str. 75)

Zamjenica “ja”, kao i “mi” i druge zamjenice u množini koriste se kada čovjek govori o skupini kojoj pripada, a njima se koristi i jedna ugledna osoba, kao što rade neki kraljevi kada izdaju dekret ili naredbu. Oni tada kažu: “Mi smo odlučili”, ili slično tome. Radi se samo o jednoj osobi koja time ukazuje na ugled i veličinu. Allah, dž.š., ima najveće pravo da se uzvisuje. Kada On u Svojoj Knjizi kaže Mi, to ukazuje na uzvišenost a ne na broj. Ako neki ajet ovakve vrste stvara nedoumice, tumačenje se mora tražiti u jasnim ajetima.

Ako kršćanin pokuša zloupotrijebiti ajet: “Mi smo objavili Kur’an” u dokazivanju da ima više bogova, odgovorićemo mu jasnim ajetom kao što je: “Vaš Bog je jedan Bog, nema boga osim Njega, Milostivog Samilosnog”, ili: “Reci: 'On je Allah – Jedan!'” ili drugim ajetima koji imaju samo jedno značenje. Tada će nestati dilema kod onog ko želi istinu. Svi oblici množine kojima Allah Sebe naziva temelje se na veličini koju On zaslužuje i na mnoštvu Njegovih imena, svojstava, vojske i meleka. (Šejhul-islam Ibn-Tejmije, El-akidetut-tedmurijje, str. 109)

Dodatno:

Zašto Allah, dž.š., u Kur’anu, ponekad, govori u prvom licu množine?

Odgovor
Hvala Allahu, dž.š. Na postavljeno pitanje možemo ponuditi dva odgovora.
Prvi odgovor je općenit: Svaki vjernik treba vjerovati da Allahova, dž.š., djela bivaju radi velike mudrosti i značajnih ciljeva. Ali iz ovog ne proizilazi da svaki pojedinac mora dokučiti i spoznati te mudrosti i ciljeve. To je jedna vrsta ispita i iskušenja, kao što Uzvišeni Allah kaže: ” ... da bi iskušao koji će od vas bolje postupiti.” (El-Mulk, 2)

Drugi odgovor je opširniji: Kur’an je došao na arapskom jeziku i kao što je ispravno da se lična zamjenica jednine odnosi na jedinku, isto tako je ispravno da se lična zamjenica množine odnosi na jedinku. Upotreba lične zamjenice množine u ovom slučaju ukazuje na veličanje i slavljenje. Doista, od svih velikih, uzvišenost pripada samo Allahu, dž.š. Kada se upotrebljava
lična zamjenica jednine, to potvrđuje da je Allah, dž.š., Jedan i Jedini i da nema saučesnika. Upotreba lične zamjenice množine, ako se odnosi na Allaha, dž.š., ima za cilj da ukaže na veličinu i uzvišenost koja Njemu pripada.

Ibn-Tejmijje, r.a., izrekao je govor koji nam u ovom pitanju može pomoći: ”Što se tiče blizine (značenje Allahove, dž.š., blizine) - ponekad se spominje zajedno sa ličnom zamjenicm jednine, kao što su riječi Allaha, dž.š.,: ”A kada te robovi Moji upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.“ (El-Bekare, 186)

U hadisu su došle riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,: ”Onaj koga dozivate bliži je jednom od vas od vrata njegova jahalice.”

Ponekad se, opet, blizina izražava ličnom zamjenicom množine, kao što su riječi Uzvišenog Allaha: ”Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.“ (Kaf, 16)

Ovi primjeri su poput riječi Allaha, dž.š.: ”Mi ćemo ti kazati ..” (El-Kasas, 3) i: ”Mi tebi kazujemo ..” (Jusuf, 3)

Što se tiče riječi “Mi tebi kazujemo …“ i sl. , ovaj način izražavanja u arapskom jeziku koristi se za značajnu jedinku koja ima svoje pomagače koji su mu pokorni. Kada njegovi pomagači ili osoblje učine određeno djelo po njegovoj naredbi i instrukcijama, on kaže: ”Uradili smo to i to.” Ili kao kada kralj ili vladar kaže: ”Oslobodili smo tu i tu zemlju i pobijedili smo tu vojsku,” i sl. (Pogledati: Medžmu’ul-fetava, 125/5) Allah, dž.š., najbolje zna!

Ta mnozina " MI" nije sporna bar sam tao ja shvatio EEL , zna se da je mnozina Majistetska , Nego je EEL postavio jer se u jednom istom ajetu spominje prvo sa ON a posle sa MI , tako da je Njemu sporno to cas ON cas MI.

jasno mi je- La ilahe illallah

On vodu s neba spušta, pa Mi onda činimo da pomoću nje


u svakom slucaju hvala na trud i vrjeme.....
Selam

dominik01
22.04.2012., 22:24
Ta mnozina " MI" nije sporna bar sam tao ja shvatio EEL , zna se da je mnozina Majistetska , Nego je EEL postavio jer se u jednom istom ajetu spominje prvo sa ON a posle sa MI , tako da je Njemu sporno to cas ON cas MI.

jasno mi je- La ilahe illallah


u svakom slucaju hvala na trud i vrjeme.....
Selam

oli san ja ?? ON je BOG.... MI- smo ljudi.... Tako je on vodonosa a Mi činim da raste trava zelena. Ili sa MI Bog oslovljava sebe, koji čini da trava raste, a sa ON , njeg koji vodu daje. Objasnite mi brzo da se EEl ne smije kako nista neznam osim pečatit.:lol:

EliEliLama
22.04.2012., 23:18
Amo malo djeco razmišljanja pečatnjak dobro reče da je on vodonoša a što su oni..

Da pomognem malo,što je potrebno osim vode još da bilje raste??

I kad to odgonetnete u kakvoj je to vezi s vodom ??
Je li to odvojeno jedno od drugoga??

EliEliLama
22.04.2012., 23:22
oli san ja ?? ON je BOG.... MI- smo ljudi.... Tako je on vodonosa a Mi činim da raste trava zelena. Ili sa MI Bog oslovljava sebe, koji čini da trava raste, a sa ON , njeg koji vodu daje. Objasnite mi brzo da se EEl ne smije kako nista neznam osim pečatit.:lol:

Mi i ljudi u tom kontekstu nisu jedno te isto iako može na prvi pogled da tako izgleda pogledaj na kraju ljudi se pominju da bi vjerovali nakon njihova djelovanja i njega u kombinaciji

:)

Čist monoteizam prava vjera.:503:

dominik01
23.04.2012., 03:44
Mi i ljudi u tom kontekstu nisu jedno te isto iako može na prvi pogled da tako izgleda pogledaj na kraju ljudi se pominju da bi vjerovali nakon njihova djelovanja i njega u kombinaciji

:)

Čist monoteizam prava vjera.:503:

aha, to sam naslutio iz objasnjenja, onog ?? ne mogu se sjetit. blue bird zna

dominik01
23.04.2012., 03:54
Amo malo djeco razmišljanja pečatnjak dobro reče da je on vodonoša a što su oni..

Da pomognem malo,što je potrebno osim vode još da bilje raste??

I kad to odgonetnete u kakvoj je to vezi s vodom ??
Je li to odvojeno jedno od drugoga??

hm ja sam djete sa sela...potrebna je zemlja, voda i... SUNCE, a sunce vodu isparava i kisu daje, hA....?soferska je pregolema tuga.. :lol:

Sabur
23.04.2012., 08:05
BISMILLA HIRRAHMAN NIRRAHIM

Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese (1) i kada Zemlja izbaci terete svoje, (2) i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!" – (3) toga Dana će ona vijesti svoje kazivati (4) jer će joj Gospodar tvoj narediti. (5) Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova; (6) onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, (7) a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga. (8) Sura Az-Zalzala

dominik01
23.04.2012., 08:40
Kako siješ, tako žanješ...prenio moj djed pokojni... sa svojih predaka na potomke. Nije hajet al je slično. Kazu da je poslovica od stoljeća šestog!

dual-wisp
23.04.2012., 16:19
Mu'az ibn Enes, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Ko savlada srdzbu i onda kada bude u stanju da je ispolji, Allah, dz.s. ce ga pozvati na Sudnjem danu pred cijelim svijetom da sebi izabere koju god hoce od hurija dzennetskih". (Ebu Davud, Tirmizi, hasen)

Sabur
23.04.2012., 20:08
Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Tako Mi vremena – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.
(Kur`an, El-Asr, 1-3)

dual-wisp
24.04.2012., 17:48
Ebu Hurejre, r.a. prica da je jedan covjek dosao Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, i rekao: "Posavjetuj me, preporuci mi nesto!" Na to mu Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rece: "Nemoj se srditi". Covjek nekoliko puta ponovi isto pitanje, i svaki put mu je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, odgovorio: "Nemoj se srditi". (Buhari)

dual-wisp
25.04.2012., 12:46
Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Mu'mina i mu'minku (vjernika i vjernicu) ne prestaju pogađati razne nedaće u njima samima, ili u njihovoj djeci i imetku, sve dok im se ne izbrišu svi njihovi grijesi, tako da se susretnu sa Allahom, dž.š. bez ijednog grijeha." (Tirmizi, hasen,sahih)

EliEliLama
25.04.2012., 17:54
Kako siješ, tako žanješ...prenio moj djed pokojni... sa svojih predaka na potomke.

Generalno nije točno niti je generalno netočno.

Može čovjek jadan sijati u pogrešeno vrijeme pa sve nevrijeme pokupi(karikirano).

Mudrost je nužna a ne samo dobra volja da bi požnjeo dobro..
No ni mudrost ne pomaže ponekad kod većih sila koja dođe da satru sve pred sobom..

Nema generalna pravila...

dual-wisp
27.04.2012., 10:51
Abudullah ibn Ebi Evfa, r.a. pripovjeda da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, za vrijeme jedne od vojni sacekao dok se Sunce nagelo ka zapadu, zatim je ustao i rekao prisutnim: "O ljudi, nemojte prizeljkivati sukob sa neprijateljem, i od Allaha trazite selamet, a kada se sukobite sa neprijateljem onda budite strpljivi, i znajte da je dzennet pod sjenama sablji". Zatim je dodao: "Allahu nas, Objavitelju Knjige, Pokretacu oblaka, Pobjednice svih ceta, pobjedi ih (nase neprijatelje) i nama pomozi". (Muttefekun alejhi)

dual-wisp
27.04.2012., 10:57
Ibn Mes'ud, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Iskrenost vodi dobroti, a dobrota vodi u dzennet.Zaista covjek iskreno govori (i radi) sve dok kod Allaha konacno bude upisan "Siddikom" (potpuno iskrenim vjernikom). A laz vodi u pokvarenost, a pokvarenost i grijesenje vode u dzehennem. Covjek koji stalno laze, kod Allaha bude upisan teskim lazljivcem". (Muttefekun alejhi)

kad bi se mi drzali ovog savjeta izbjegli bi puno problema koji se stvaraju lazima.

dual-wisp
28.04.2012., 11:10
Hasan sin h. Alije, Poslanikov unuk, r.a. prenosi: "Od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, sam zapamtio slijedece rijeci: "Ostavi sve ono sto ti je sumnjivo (nisi siguran da li je halal ili haram), a drzi se onog sto ti nije sumnjivo. Zaista je iskrenost sigurnost, a laz je sumnjicavost." (Tirmizi, sahih)

dual-wisp
29.04.2012., 11:28
Od Ebu Sufjan Sahr ibn. Harba, r.a. se prenosi u dugom hadisu prica o Heraklu: "Herakle upita: "Sta vam naređuje (Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme)?" Kaze Ebu Sufjan: "Govori nam obozavajte Allaha, jednog jedinog, druge mu ravnim ne smatrajte, a ostavite ono sto vam govore ocevi vasi. Naređuje nam namaz, iskrenost, čednost, poštenje i pažnju prema rodbini". (Muttefekun alejhi)

Vjerovatno vam je poznat ovaj hadis koji je bas dug ovo je samo dio hadisa.

dual-wisp
30.04.2012., 12:38
Sehl ibn Hunejf, koji bijase ucesnik bitke na Bedru, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: *"Ko iskreno, od Allaha, trazi sehadet (da pogine kao sehid), Allah ce mu podariti stepen sehida, pa makar umro i u svojoj postelji (a ne na bojnom polju)"*. (Muslim)

http://www.youtube.com/watch?v=N0nsXyHFqVE&feature=related

dual-wisp
01.05.2012., 13:37
- Ebu Halid Hakib ibn Hizam, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Kupac i prodavac imaju slobodu izbora dok se ne rastanu, pa ako budu iskreni i ispolje stvarno stanje, bice im bereket u pazaru, a ako zataje i slazu, onda ce im nestati bereketa u onome sto su pazarili." (Muttefekun alejhi)

Zehra
01.05.2012., 17:18
Sura 110
An-Nasr - PomoćU ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,

2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze

3. ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.

dual-wisp
02.05.2012., 00:21
Sura 110
An-Nasr - PomoćU ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,

2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze

3. ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.

Nesto o ovoj suri (ako dozvoljavate) ;

ABDULLAH IBN ABBAS prenosi se da je rekao: "Uvodio me Omer, r.a., u krug odgovornih prvaka Bedra." Kao da se neki nelagodno osjećaše, a jedan reče: 'Zašto ovaj ulazi među nas, mlad je. Mi imamo sinove kao što je on. 'Na to reče Omer, r.a.: 'On je kao što vam je poznato iz kuće poslanstva, izvor je znanja i ispravnog mišljenja.

'Jednog dana me pozvao i uveo kod njih, tako da mi je bilo jasno da me pozvao kako bi im pokazao. Reče: 'Šta vi mislite za Allahove riječi: - Kada Allahova pomoć i pobjeda dođe'. - Rekoše neki: 'Naredeno nam je da slavimo Allaha i tražimo oprost i kada nam da pomoć i pobjedu. 'Ostali su šutjeli ništa ne govoreći. Zatim reče meni: 'Je li i ti tako misliš, Ibn Abbase?' Rekoh: 'Ne. ‘'Nego šta kažeš?' Rekoh:

'To je edžel (vrijeme smrti) Allahova Poslanika, s.a.v.s., o kome ga je Allah obavijestio govoreći: 'Ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti. On je uvijek pokajanje primao. 'Reče Omer, r.a.: 'Ne znam ni ja drugo značenje ove sure, osim koje si rekao."'
************************************************** **********
AIŠA bint EBI BEKR pripovijeda: "Poslije objave sure ("Iza džae nasrullahi ve-l-feth") Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, nije klanjao ni jedan namaz, a da u njemu nije rekao je: ‘Slava Tebi, naš Gospodaru, i neka ti je hvala, Allahu dragi, Ti mi oprosti moje grijehe!"'
(Muttefekun alejhi)
************************************************** **********
U drugom rivajetu Buharije i Muslima, navodi se da bi Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, te riječi (subhanekellahumme rabbena ve bi hamdik, Allahummagfir li) puno ponavljao na ruku'u i sedždi, postupajući kako mu je Kur'an naredio: "I Gospodara svoga veličaj, Njemu se zahvaljuj i od Njega oprost traži"

A po jednom od Muslimovih rivajeta, Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, često je ove riječi izgovarao u posljednjim danima svoga života, pa ga je Aiša, r.a., upitala zašto ponavlja ove riječi tako često, a prije to nije radio?

On joj odgovori: "Allah mi je dao jedan znak u mome Ummetu koji kada dode, trebam što više izgovarati ove riječi, a taj znak sam ja vidio u suri "Iza džae", "Kada Allahova pomoć i pobjeda dodu...", a pobjeda spomenuta u ovoj suri odnosi se na pobjedu muslimana prilikom osvajanja Meke (nakon koje je veliki dio arapskih plemena grupno ušao u islam). "... i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze ti veličaj Gospodara svoga, hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao."

dual-wisp
03.05.2012., 02:33
"Omer ibn Hattab, r.a., pripovijeda: "Jednog dana sjedili smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, te se iznenada pojavi jedan čovjek izuzetno bijele odjeće, jako crne kose, bez ikakvih znakova putovanja na sebi, a niko od nas ga nije poznavao.

Približi se Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve selleme, i sjede pored njega, tako što je prislonio svoja koljena uz njegova i svoje ruke stavio na natkoljenice, a potom reče:

'O Muhammede, obavijesti me o islamu!'

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, mu reče : 'Islam je da posvjedočiš da nema drugog boga, osim Allaha, i da je Muhammed Allahov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i da hodočastiš Bejtullah, ako si u mogućnosti.'

On tada reče: 'Istinu si kazao.' Mi smo mu se čudili (veli Omer); pita ga, a zatim mu potvrđuje.

Čovjek ponovo reče: 'Obavijesti me o imanu!'

Alejhisselam kaza: ‘Iman je da vjeruješ Allaha, Njegove meleke, Njegove Knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ da je sve određeno, bilo dobro, bilo zlo.'

Čovjek opet reče: "Istinu si kazao.'

Zatim reče: ‘Obavijesti me o ihsanu (savršenstvu u vjeri)!' Alejhisselam mu kaza: 'Ihsan je da robuješ Allahu kao da ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe, zaista, vidi.'

Zatim reče: ‘Obavijesti me o Kijamteskom danu? 'Alejhisselam odgovori: 'Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji ga je upitao.'

'Obavijesti me o niegovim predznacima', reče čovjek. Alejhisselam reče: ‘Da robinja rodi sebi gospodaricu, da vidiš gole i bose čobane, čuvare stada kako se nadmeću u gradnji visokih palača.'

Poslije toga je onaj čovjek otišao, a nakon izvjesnog vremena, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, mi reče: 'O Omere, znaš li ko je bio onaj čovjek?' Ja mu odgovorih: 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.' On mi tada reče: 'To je bio Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri." (Muslim)

O značenju Poslanikovih riječi "da će robinja roditi sebi gospodaricu" ima više mišljenja. Jedno od njih je da će se svijet toliko pokvariti da će djeca postupati sa svojim roditeljima, kao što gospodar postupa sa svojim robom.

tzv. Dzibrilov hadis govori o temeljima islama

dual-wisp
03.05.2012., 14:50
Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima." (Tirmizi, hasen)

dual-wisp
04.05.2012., 17:47
Ibn-Abbas, r.a., pripovijeda da je jednoga dana sjedio iza Allahovog Poslanika, saliallahu'alejhi ve selleme, i da mu je rekao: "Mladiću, ja ću te poučiti nekoliko veoma bitnih riječi: pazi na Allaha, i On će na tebe paziti, pazi na Allaha, pa ćeš Ga naći uvijek u svojoj blizini (kako te pomaže). Ako budeš od koga nešto tražio, traži samo od Allaha, a ako tražiš pomoć, onda je samo od Allaha traži. Znaj da, kada bi se cijeli svijet sakupio da ti koristi nečim, neće ti koristiti nimalo više nego što ti je Allah već propisao i odredio, a isto tako kada bi se sakupili da ti nečim naude, ne bi ti naudili ništa više nego što ti je Allah bio propisao i odredio; pera (za pisanje odredbi) podignuta su, a tinta se osušila (određeno se više ne mijenja)." (Trmizi, hasen, sahih)

A po rivajetu drugih: "Pazi na Allaha, naći ćeš Ga uvijek uz sebe (na pomoći), ne zaboravi na Allaha u bogatstvu, On te neće zaboraviti u siromaštvu, i znaj da, što god te mimoiđe, nije ni moglo da te zadesi (bilo od dobra ill zla), a što god te zadesi, nikako te nije ni mogio mimoići, i znaj da je uspjeh sa saburom, da je olakšanje poslije tegobe, i da je s teškoćom i olakšica."

veliki hadis koji udara temelje nasoj akidi

dual-wisp
05.05.2012., 16:57
Prenosi se da je Enes, r.a., rekao: "Vi, zaista, radite poslove koji su u vašim očima (po vašem mišljenju) manji od dlake, a mi smo ih u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, smatrali upropašćujućim (velikim) grijesima." (Buhari)

dual-wisp
06.05.2012., 06:44
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Zaista, Uzvišeni Allah ni u čemu ne trpi drugoga. Ovo se ogleda u onome što čovjek radi od zabranjenih (haram) stvari." (Jer tada čovjek uporeduje želju Allahovih stvorenja sa željom Allaha, a ta uporedba nije dozvoljena.) (Muttefekun alejhi)

dual-wisp
07.05.2012., 14:55
Ebu-Hurejre, r.a., priča da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, kada je rekao: "Allah, dž.š., htio je da iskuša trojicu ljudi od Benu-israila (lzraelćana); jedan je bio gubavac, drugi bez kose, a treći slijep, pa im je posao jednog meleka. Melek je došao gubavcu i upitao ga: 'Šta bi ti najviše želio?''Najviše bih želio imati lijepu boju kože, i da se oslobodim ovog zbog čega se svijet zgražava na mene', odgovori on. Melek prede rukom preko njegova tijela, te sa njega sva guba spade, i dobi lijepu boju kože. Zatim ga melek upita: 'Kakav ti je imetak najdraži?' 'Deve ili krave' (prenosilac se ne sjeća tačno), reče on. Allah mu tada dade jednu lijepu devu, koja je u stomaku nosila mladunče, a melek mu reče: ‘Allah ti dao berićeta u njoj!'

Zatim je melek došao onome bez kose i upitao ga: 'Šta bi ti najviše volio?' 'Lijepu kosu, i da se oslobodim ovog zbog čega se svijet zgraža na mene', odgovorio je on. Melek ga pomilova po glavi, te mu bolest prode i dobi lijepu kosu. Melek ga upita: 'Kakav bi imetak najviše volio?' 'Krave', odgovori on. Allah mu tada dade jednu lijepu steonu kravu, a melek mu reče: 'Allah ti dao berićeta u njoj!'

Zatim melek dode slijepcu i reče mu: 'Šta bi ti najviše želio imati?''Da mi Allah vrati moj vid, kako bih ljude mogao gledati', odgovori on. Melek ga pomilova po očima i Allah mu vrati vid. Zatim ga upita: 'Kakav bi imetak najviše volio?''Ovce', odgovori on. Allah mu dade jednu ovcu.U sve trojice se mal plodio i množio, pa je bivši gubavac imao punu dolinu deva, bivši ćelavac punu dolinu krava, a bivši slijepac punu dolinu ovaca.

Zatim melek dode gubavcu u njegovom prijašnjem liku i obliku te mu reče: 'Ja sam čovjek bijednik, i jedino mi ti, poslije Allaha, možeš pomoći, zato te molim, tako ti Onoga koji ti je dao tako lijepu boju kože i koji ti je dao tolike deve, da mi dadneš jednu devu, kako bih mogao nastaviti put.' On mu na to reče: 'Ja imam mnogo obaveza.' Melek mu reče: ‘Kao da te ja odnekud znam, da ti nisi bio onaj gubavac što se svijet zgražavao na njegov izgled i bijedu, pa ti je Allah podario (zdravlje i bogatstvo)?!' On mu tada odgovori: 'Naprotiv, ja sam ovo naslijedio od svojih predaka.' Melek mu tada reče: 'Ako si mi slagao, neka te Allah povrati u ono stanje u kojem si bio.'

Zatim je melek došao ćelavcu u njegovom prijašnjem liku i obliku, i rekao kao što rekao je gubavcu, a ovaj mu uzvratio kao i prvi. Melek mu reče: ‘Ako si mi slagao, neka te Allah vrati u ono stanje u kom si bio.'

Potom je došao slijepcu u njegovom prijašnjem liku i obliku, i rekao mu: 'Ja sam siromašan čovjek i na putu sam. Meni danas ne može niko poslije Allaha pomoći do ti, pa te molim Onim koji ti je podario tvoj vid da mi daš jednu ovcu, kako bih se njom pomogao na svome putu.' On mu odgovori: 'I ja sam bio slijep, pa mi je Allah, dž.š., povratio vid uzmi koliko hoćeš, a ostavi koliko hoćeš. Tako mi Allaha, ništa ti neću danas zabraniti da uzmeš, radi Moćnog i Velikog Allaha.' Melek mu tada reče: ‘Zadrži sav svoj imetak, vi ste bili samo iskušani. Allah je zadovoljan tobom, a rasrdio se na tvoja dva druga."' (Muttefekun alejhi)

U Buhariji, umiesto riječi: "Neću te spriječiti da danas uzmeš što god hoćeš, u ime Velikog Allaha", stoji: "Neću ti zahvaliti ako išta ostaviš što ti treba!"

Poucan hadis koji govori o zahvalnosti između ostalog na Allahovim blagodatima

dominik01
07.05.2012., 15:51
Evo ja, od mog djeda pokojnog prenosim, a dobro sam ga čuo i zapamtio: Zajam se zajmom vraća !

dual-wisp
07.05.2012., 16:57
pa gdje si ti dominik nema te ko kise u sahari taj tvoj dedo pravo mudar ciko bio haman

dominik01
07.05.2012., 17:06
Generalno nije točno niti je generalno netočno.

Može čovjek jadan sijati u pogrešeno vrijeme pa sve nevrijeme pokupi(karikirano).

Mudrost je nužna a ne samo dobra volja da bi požnjeo dobro..
No ni mudrost ne pomaže ponekad kod većih sila koja dođe da satru sve pred sobom..

Nema generalna pravila...

Dokaz je i moj djed. Kad kad bi i on pogrijesio...kako da i Mi ne pogodi u nista, počesto

dominik01
07.05.2012., 20:19
pa gdje si ti dominik nema te ko kise u sahari taj tvoj dedo pravo mudar ciko bio haman

A evo me, malo srce liječio. Djed moj ? smiren, tih, iskren , jasan, mudar. Da sam k'o on!

dual-wisp
08.05.2012., 17:06
Šeddad ibn Evs, r.a., prenosi daje Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme rekao: "Pametan je onaj koji strogo vodi računa o svojim postupcima, i radi za život poslije smrti, a slabić je onaj koji slijedi svoje strasti i bezrazložno se nada i pouzdava u Allaha. (Trmizi, hasen)

EliEliLama
08.05.2012., 17:11
Šeddad ibn Evs, r.a., prenosi daje Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme rekao: "Pametan je onaj koji strogo vodi računa o svojim postupcima, i radi za život poslije smrti, a slabić je onaj koji slijedi svoje strasti i bezrazložno se nada i pouzdava u Allaha. (Trmizi, hasen)

A 72 djevice ?

To je poezija??

dual-wisp
08.05.2012., 20:05
A 72 djevice ?

To je poezija??

o cemu ti pricas kakve to veze ima sa ovim hadisom:confused:

dominik01
08.05.2012., 20:28
o cemu ti pricas kakve to veze ima sa ovim hadisom:confused:

One su nekim nagrada za dobra djela u ovozemaljskom životu. Tako se priča, pise,ili...... kad sam bio mlad i snažan, vreće žita kao vrećice prebacivao, djed moj, mrsavi, lagani starac gledao me ponosno te prozbori: uskoro ćes reći dominiče >E moj djede moje tesko breme, nit te mogu nositi nit ostaviti< bilo mi nevjerovatno i smijesno sto djed reče. Nezadugo!

EliEliLama
08.05.2012., 20:38
o cemu ti pricas kakve to veze ima sa ovim hadisom:confused:

A oprosti ja sam mislio da niste podjeljeni nego povezani.

dual-wisp
09.05.2012., 13:10
A oprosti ja sam mislio da niste podjeljeni nego povezani.

nigdje veze, cccc

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme rekao: "Od ljepote islama - vjere jednog čovjeka jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče. (Tirmizl, hasen)

dominik01
09.05.2012., 13:46
nigdje veze, cccc

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme rekao: "Od ljepote islama - vjere jednog čovjeka jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče. (Tirmizl, hasen)

Samo zaljubljena osoba ljepotu može vidjeti !...ovo nije od mog djeda

Zehra
10.05.2012., 10:01
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.

2. I ne dođe im nijedna nova opomena od Gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuju

3. srca rasijanih. A mnogobošci govore šapatom: "Da li je ovaj nešto drugo do čovjek kao i vi? Zar ćete slijediti vradžbinu, a vidite da jest?"

Kur'an, Sura Vjerovjesnici

dual-wisp
10.05.2012., 13:15
Ebu Hurejre, r.a. prenosi da su upitali Allahovog Poslanika, saliallahu'alejhi vi selleme,: "Ko je najčasniji čovjek?" Alejhisselam reče: "Najčasniji je onaj ko je najbogobojazniji." Prisutni rekoše: "Nismo te o tome pitali!"

Alejhisselam reče: "Onda (najčasniji čovjek je) Jusuf, sin Allahovog poslanika, koji je isto tako sin Allahovog poslanika, koji je sin Allahovog prijatelja (halila)." Prisutni ponovo rekoše: "Nismo te o tome pitali."

On tada reče: "Onda me pitate o porijeklu Arapa i njihovim rodovima. Oni koji su bili najboiji od njih u džahilijetu, oni su najbolji i u islamu, samo ako se poduče vjerskim propisima." (Muttefekun alejhi)

dominik01
10.05.2012., 14:42
nigdje veze, cccc

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme rekao: "Od ljepote islama - vjere jednog čovjeka jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče. (Tirmizl, hasen)

podjeljeni - sekte, razna tumačenja istog teksta

dominik01
10.05.2012., 14:51
Ebu Hurejre, r.a. prenosi da su upitali Allahovog Poslanika, saliallahu'alejhi vi selleme,: "Ko je najčasniji čovjek?" Alejhisselam reče: "Najčasniji je onaj ko je najbogobojazniji." Prisutni rekoše: "Nismo te o tome pitali!"

Alejhisselam reče: "Onda (najčasniji čovjek je) Jusuf, sin Allahovog poslanika, koji je isto tako sin Allahovog poslanika, koji je sin Allahovog prijatelja (halila)." Prisutni ponovo rekoše: "Nismo te o tome pitali."

On tada reče: "Onda me pitate o porijeklu Arapa i njihovim rodovima. Oni koji su bili najboiji od njih u džahilijetu, oni su najbolji i u islamu, samo ako se poduče vjerskim propisima." (Muttefekun alejhi)

U ona vremena učen u skoli koje čemu upitah djeda : koji su bili.., koji su danas najbolji ljudi. Djed moj, stisnu bore na čelu i nekako zabrinuto reče : Pusti sine, dobar je jedino dragi Bog sto nas na zemlji drži!

Zehra
10.05.2012., 23:39
podjeljeni - sekte, razna tumačenja istog teksta

Mozes li malo pojasniti, ako ti nije tesko sta mislis pod ovim. I kakve veze ima sa navedenim tekstom.

A sta kaze tvoj djed o sektama i razlicitim tumacenjima teksta?

dominik01
11.05.2012., 02:17
Mozes li malo pojasniti, ako ti nije tesko sta mislis pod ovim. I kakve veze ima sa navedenim tekstom.

A sta kaze tvoj djed o sektama i razlicitim tumacenjima teksta?

??? zar nisi čula da da se obećaju 72 djevice muslimanima u pojedinim grupacijama ako učine ono sto oni dobrim djelom smatraju...moj djed nista vise ne govori jer odavno je pokojni. O sektama nije nikad nista ni pričao. Mogu ti ja ako te zanima.pozdrav! Imas lijepo ime!

Ibn
11.05.2012., 08:42
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.

2. I ne dođe im nijedna nova opomena od Gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuju

3. srca rasijanih. A mnogobošci govore šapatom: "Da li je ovaj nešto drugo do čovjek kao i vi? Zar ćete slijediti vradžbinu, a vidite da jest?"

Kur'an, Sura Vjerovjesnici
Pošto je tema ajeti i hadisi, a čitajući ovo što je gore postano naumpade mi jedan hadis. Muhammed alejhisselam, kaže:
“Ljudi spavaju, a kada umru probude se.”

Ili npr. ovaj ajet:
„Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju, i koje je život na ovome svijetu obmanuo, a opominji Kur’anom da čovjek, zbog onoga što radi, ne bi stradao, jer osim Allaha - ni zaštitnika ni posrednika neće imati i jer se od njega nikakva otkupnina neće primiti. Oni će, zbog onoga što su radili, biti u muci zadržani; njih čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što nisu vjerovali. „ Kur`an/Al-An'am


Međutim ljudi ipak zaboravljaju da će umrijeti io biti pitani za svoja djela, pa je za sviju nas, jako poučan ovaj klip:

http://www.youtube.com/watch?v=sWecY_Kyvm8&feature=related

dual-wisp
11.05.2012., 13:34
Ebu Seid el-Hudri, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: "Zaista je ovaj svijet sladak i privlačan, i zaista vas je Allah postavio namjesnicima na njemu, samo da bi vidio kako ćete postupati. Zato se bojte dunjaluka i bojte se žena, jer je prvi nered (fitneluk) među lzraelićanima bio zbog žene." (Muslim)

dual-wisp
12.05.2012., 11:29
Abdullah ibn Mesud, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, imao običaj često učiti slijedeću dovu: "Allahu dragi, ja Te molim da mi podariš pravu uputu, istinsku bogobojaznost, pravu čednost i neovisnost od tvojih robova" (Muslim)

dominik01
12.05.2012., 14:49
Ebu Seid el-Hudri, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: "Zaista je ovaj svijet sladak i privlačan, i zaista vas je Allah postavio namjesnicima na njemu, samo da bi vidio kako ćete postupati. Zato se bojte dunjaluka i bojte se žena, jer je prvi nered (fitneluk) među lzraelićanima bio zbog žene." (Muslim)

Jarane moj, ja se o ženama niti riječ prozboriti ne usudim, tebi aferim, junak si. Čekao sam sestru Zehru ili malu Ibnicu (k'o cvjetić je) a one jezik imaju, usta ne otvaraju.

Zehra
12.05.2012., 19:19
Ebu Seid el-Hudri, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: "Zaista je ovaj svijet sladak i privlačan, i zaista vas je Allah postavio namjesnicima na njemu, samo da bi vidio kako ćete postupati. Zato se bojte dunjaluka i bojte se žena, jer je prvi nered (fitneluk) među lzraelićanima bio zbog žene." (Muslim)

Sadeka Resulullah s.a.w.s. Ovo je zaista opasno i tacno, a posto sam zena, zelim da uz ovo dodam i jedan drugi hadis da ne bi neko neupucen pomislio da je islam protiv zena.


"Najbolji medju vama su oni koji su najbolji prema svojim zenama." (Ahmed)

http://www.ikc-berlin.de/bosnisch/html/mevlud/hadisi_o_zenama.html

dominik01
13.05.2012., 00:17
Sadeka Resulullah s.a.w.s. Ovo je zaista opasno i tacno, a posto sam zena, zelim da uz ovo dodam i jedan drugi hadis da ne bi neko neupucen pomislio da je islam protiv zena.


"Najbolji medju vama su oni koji su najbolji prema svojim zenama." (Ahmed)

http://www.ikc-berlin.de/bosnisch/html/mevlud/hadisi_o_zenama.html

E hvala ti sestro Zehro za ovako iscpno upućivanje u prava žena u Islamu. Nego reci mi, katolik sam, razveden, dvoje djece. Srce mi puca za jednom muslimankom, slatka je, dobra i nježna,...ima li ona pravo udati se za mene a vjeru svoju nepovrijediti.pozdravljam te!

Zehra
13.05.2012., 04:40
E hvala ti sestro Zehro za ovako iscpno upućivanje u prava žena u Islamu. Nego reci mi, katolik sam, razveden, dvoje djece. Srce mi puca za jednom muslimankom, slatka je, dobra i nježna,...ima li ona pravo udati se za mene a vjeru svoju nepovrijediti.pozdravljam te!

Nema pravo. Zao mi je sto te moram razalostiti.

Ali ako tvoje srce puca ja mu samo jedan lijek vidim. Ako te interesuje koji reci cu ti.

P.S.
Ako mogu i ja tebe nesto upitati, posto rece da si katolik imas li se ti pravo njome ozeniti, a da svoju vjeru ne povrijedis?

Pozdravljam i ja tebe.

dominik01
13.05.2012., 09:16
Nema pravo. Zao mi je sto te moram razalostiti.

Ali ako tvoje srce puca ja mu samo jedan lijek vidim. Ako te interesuje koji reci cu ti.

P.S.
Ako mogu i ja tebe nesto upitati, posto rece da si katolik imas li se ti pravo njome ozeniti, a da svoju vjeru ne povrijedis?

Pozdravljam i ja tebe.

Mislim da sam već povrijedio svoju vjeru, ni kriv ni dužan. Novim brakom "jos vise" bih to napravio. No, pitam sebe, Boga,...sto sam ja? Tko pazi na moje osjećaje. Brine koliko sam ja povrijeđen? Je li vjera bitnija od Boga. On mi dao osjećaje, nagone, a vjere mi prijeće da u njima budem sretan. Malo si spavala sinoć. Hvala ti i na obeshrabljujućem odgovoru!pozdrav!

dual-wisp
13.05.2012., 11:08
Adijj ibn Hatim et-Tai prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Ko se zakune da će nešto uraditi, zatim poslije uvidi nešto što je bogobojaznije (ispravnije od toga), neka uradi ono što je bogobojaznije." (Muslim)

Zehra
13.05.2012., 13:22
O lijepim riječima u Kur'anu:

23. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili - Allah će sigurno uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti.

24. Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na Put Onoga koji je hvale dostojan.


Kur'an, Sura Hadzdz

dominik01
13.05.2012., 15:10
O lijepim riječima u Kur'anu:

23. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili - Allah će sigurno uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti.

24. Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na Put Onoga koji je hvale dostojan.


Kur'an, Sura Hadzdz

Zehro ( to sjena na arapski znači ) ni zaljubljen ne treba biti ni očima gledat da bi ljepotu tvoju osjetio... Reći ćes iskreno je jesi takva: zasto u dzenetu zlato i svila kad u životu ovom to poželjno u Islamu nije... Vrijedi li vise kg zlata ili zemlje? Pozdrav dobra duso duso moje!

Zehra
13.05.2012., 16:01
Dominik, ocito je da ti je ljepota bliska srcu. Mozda nisi toga ni svjestan, ali cesto si na ovoj temi.

Zehra ne znaci sjena na arapskom, onoliko koliko je meni poznato.

Ovaj tvoj pozdrav je pretjerivanje, ja kao muslimanka ne mogu da ti ga primim, ali probaj sa onom svojom zbog koje ti srce puca.

BDW Jesi li vidio sta sam ti predlozila na temi o toleranciji?

dominik01
13.05.2012., 16:45
Dominik, ocito je da ti je ljepota bliska srcu. Mozda nisi toga ni svjestan, ali cesto si na ovoj temi.

Zehra ne znaci sjena na arapskom, onoliko koliko je meni poznato.

Ovaj tvoj pozdrav je pretjerivanje, ja kao muslimanka ne mogu da ti ga primim, ali probaj sa onom svojom zbog koje ti srce puca.

BDW Jesi li vidio sta sam ti predlozila na temi o toleranciji?

Vjerovatno sam to krivo shvatio u nekoj knjizi negdje. Ne znam zasto ne možes prihvatiti pozdrav no sve je u redu. Odgovor sam ti poslao, provjerit ću. Hvala na uputi.

EliEliLama
13.05.2012., 20:19
Vjerovatno sam to krivo shvatio u nekoj knjizi negdje. Ne znam zasto ne možes prihvatiti pozdrav no sve je u redu. Odgovor sam ti poslao, provjerit ću. Hvala na uputi.

Zuhra

dominik01
13.05.2012., 20:57
Zuhra

Hvala! Iznenađujes me. I arapski znas. Da dektiva čudo ne bi bilo. Bio tamo.

Bostan
14.05.2012., 01:41
Allah je Svjetlost nebesa i Zemlje! Primjer svjetla Njegovog je kao udubina, u njoj svjetiljka, svjetiljka u staklu, staklo kao da je ono zvijezda blistava; pali se od drveta blagoslovljenog, masline, ne istočne, niti zapadne. Gotovo da ulje njegovo zasija, a da ga vatra ne dotakne. Svjetlost nad svjetlošću! Allah vodi svjetlu svom koga hoće i Allah navodi primjere ljudima, a Allah je o svakoj stvari Znalac.

dual-wisp
14.05.2012., 14:05
Ebu Umame Sudijj ibn Adzlan el-Bahili pripovijeda da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kako je za vrijeme hutbe (vaza), na Oprosnom hadžu, rekao: "Bojte se Allaha, klanjajte pet dnevnih namaza, postite mjesec dana, dajite zekat na svoj imetak, pokoravajte se vašim zapovjednicima, pa ćete ući u Džennet vašeg Gospodara." (Tirmizi)

Stvari koje fale vecini muslimana a danas je normalno kad pitas muslimana klanjas li on ti kaze ne to je sasvim normalna stvar postala a to je nasa veza sa nasim Stvoriteljem 5 puta na dan da mu se obratis direktno bez ikakvih posrednika

Zehra
14.05.2012., 19:02
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte - s imenom čijim jedni druge molite - i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.
2. I siročadi imanja njihova uručite, hrđavo za dobro ne podmećite i imetke njihove s imecima vašim ne trošite - to bi, zaista, bio vrlo veliki grijeh.

Kuran, sura Nisa.

Regulus b
14.05.2012., 19:11
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. O ljudi, bojte se Gospodara svoga,

zar ti ovo nije samo po sebi kontradiktorno ? kako netko ili nešto kao gospodar nekom trecem može biti samilostan i milostiv ako se taj treći mora svog gospodara i bojati ?

dakle ja imam psa, opisan sam kao milostiv i samilosan premu psu kojem gospodarim, ali ako se taj pas boji mene kao gospodara, opisni pridjevi "samilostan i milostiv" se gube sami od sebe :raspa:

Zehra
14.05.2012., 21:19
27. A ti, o dušo smirena,

28. vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan,

29. pa uđi među robove Moje,

30. i uđi u Džennet Moj!


Kuran, sura Fadzr- ZoraKoliko ceznem da cujem ove rijeci onda kad mi budu najpotrebnije. Da nas Allah u dzennetu sastavi!

Zehra
15.05.2012., 01:03
Ti se diviš a oni se rugaju,

a kada im se savjeti upućuju oni ih ne prihvaćaju,

i kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje podstiču,


Kur'an, sura Redovi:12-14

StudentOfLife
15.05.2012., 08:35
"Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim, i životima vašim, i slušaćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali pa tako trebaju postupiti oni koji su jakom voljom obdareni. " (Ali Imran 186)

StudentOfLife
15.05.2012., 08:37
"A nevjernicima ne dođe nijedan dokaz od Gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu.
Oni smatraju da je laž Istina koja im dolazi, ali, njih će, sigurno, stići posljedice onoga čemu se rugaju. " (El En'an 4,5)


"A da ti je vidjeti kako će, kada pred Gospodarom svojim budu zaustavljeni i kad ih On upita: "Zar ovo nije istina?" - odgovoriti: "Jeste, tako nam Gospodara našeg!" - a i kako će On reći: "E pa iskusite onda patnju zbog toga što niste vjerovali!”
Oni koji ne vjeruju da će pred Allaha stati nastradaće kad im iznenada Čas oživljenja dođe, i reći će: "O, žalosti naše, šta smo sve na Zemlji propustili!", i grijehe svoje će na leđima svojim nositi, a užasno je ono što će uprtiti!" (30)


"Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima."(pokajanje 32)

Zehra
15.05.2012., 09:29
Sura 103
Al-'Asr - Vrijeme
Mekka - 3 ajeta


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi vremena -

2. čovjek, doista, gubi,

3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.


P.S. Prijevod ajeta koji ovdje donosim najcesce uzimam odavde

http://www.bhmed.org/islam/musaf

Zehra
15.05.2012., 09:36
Zažaliće nevjernici često što nisu postali muslimani.

Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada - znaće oni!

Kuran 15:2-3

Nepoznati
15.05.2012., 09:41
"A nevjernicima ne dođe nijedan dokaz od Gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu.
Oni smatraju da je laž Istina koja im dolazi,

A jes puno reko. Laž drže istinom, i obratno. A što je laž? Laž su ove Kuranske prijetnje.

ali, njih će, sigurno, stići posljedice onoga čemu se rugaju. " (El En'an 4,5)


Mafijaški Boss Allah prijeti da će kazniti mučenjem one koji Mu se ne pokore.

"A da ti je vidjeti kako će, kada pred Gospodarom svojim budu zaustavljeni i kad ih On upita: "Zar ovo nije istina?" - odgovoriti: "Jeste, tako nam Gospodara našeg!" -

"Zar ovo nije laž, jest ooo kuranoklanjatelji! Jeste!! Laž je to velika i nesnosna u knjizi mafijaških prijetnji !" Tako mi trave koja raste i zeleni se, i oblaka koje vjetar tjera moćni! OOooo velika vs radost čeka, kada se oslobodite ovih Kuranskih prijetnji, poklonici knjige Kuranske!

a i kako će On reći: "E pa iskusite onda patnju zbog toga što niste vjerovali!”

Mafijaški Boss Allah prijeti torturom i dalje da će kazniti one koji Mu se ne ideološki pokore.

Oni koji ne vjeruju da će pred Allaha stati nastradaće

Evo opet grožnje. Kuran je prepun prijetnji sadističkim mučenjima, ako se ne prihvati ono što je pisac Kurana ispisao po papiru.

kad im iznenada Čas oživljenja dođe, i reći će: "O, žalosti naše, šta smo sve na Zemlji propustili!", i grijehe svoje će na leđima svojim nositi, a užasno je ono što će uprtiti!" (30)

Užasnom vatrom će se kazniti oni, koji ne vjeruju u ono što je praznovjerni sadistički pisac Kurana ispiso na papiru. Kuran je beskonačni niz odvratnih prijetnji prženja u vatri. Sramota ga je pruhvatiti kao takvoga.

"Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo,

Nikakvo Allahovo svjetlo nego žele upaliti svjetlo u mrak neznanja kuranskih pisaca.

a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima."(pokajanje 32)

Pisac si je umislio da znade što Allah hoće, pa to natura čitateljima pod prijetnjom sadističke torture.

dominik01
15.05.2012., 09:56
Zažaliće nevjernici često što nisu postali muslimani.

Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada - znaće oni!

Kuran 15:2-3

od dominika01,st.1 Zehri ; ubacila si se u lijepu besjedu mog jarana i mene. " Toleranciju " zazivaš a sav nemuslimanski svijet nevjernicima naziva tvoja vjera, pa i ti. Bog to sigurno rekao nije, nego mudrac koji znao kako mobilizirati ljude za svoj cilj. Kontradiktorna si- kao i ja. Ljubavi istinske tebi treba, da Boga upoznas pravoga. Kao i meni! :lol: cmokić!

MukaFFa
15.05.2012., 10:14
gledaj, kafiri tj. kako se popularno prevodi nevjernici nisu ni židovi ni kršćani niti ateisti.

ova riječ je zanimljiva jer označava ljude koji pokrivaju istinu neistinom. tako i oblak je kafir kada zaklanja sunce, piše u jednom komentaru.

Kafiri su tako oni koji znaju šta je istina a bore se protiv nje iz različitih razloga i svjesno iznose laži kako ona ne bi doprla do ljudi.
recimo, ako se ti deklarišeš kao ateista, a recimo vjeruješ u Boga, ali ti ateističko opredjeljenje koristi radi tvog društvenog statusa ili nečeg drugog onda si kafir drugačije nisi.

navodim ti primjer šejtana.
ko bolje od njega zna da ima Boga, ali je on ipak nevjernik odnosno kafir?!
šjetan je bio u društvu meleka bio je prisutan i čuo je božije naredbe, ali je ipak postao kafir!
to je zato jer zna istinu ali se bori protiv(!?) nje.
Kršćanin koji iskreno vjeruje, isti takav židov, budista,... pa i agnostik i ateista koji je iskren u tome nije kafir nego...
mislim da me kontaš šta ti želim reći.

Dalje, čudi me tvoj jed. Ti si ljut na "Ničeovog" boga a mi muslimani sa tim nemamo ništa.

dok si na tom stepenu duhovnog razvoje za tebe i nema ništa drugo nego borba, ali ipka mislim da muslimani nisu krivi za tvoj hal koji te je obuzeo, nije kriv ni Kur'an, a Allah!?
Allah tebi sigurno neće učiniti nepravdu, pa ako su tvoja djela čista čist si i ti.

dual-wisp
15.05.2012., 10:58
Pozivam moderatora da banuje ovog nepoznatog zbog njegovih rijeci mrznje koje me vrjieđaju kao i svakog muslimana koji je ljubomoran na svoju vjeru, neces naci nigdje ni na jednom mjestu da sam ja nesto lose govorio o krscanstvu ili bilo kojoj religiji neznam sto ti je ovo trebalo.
************************************************** *******
Abdullah ibn Abbas, r.a. kaže: "Rekao je Allahov Poslanik, 'Predočeni su mi narodi pa sam vidio Poslanika i sa njim grupicu sljedbenika (reht. od 3-10) i vidio sam Poslanika i sa njim jednog čovjeka ili dva i Poslanika sa kojim nema niko.

Zatim mi bi predočena brojna skupina, pa pomislih da je to moj ummet. Tad mi bi rečeno: 'Ovo je Musa i njegov narod, ali pogledaj na taj kraj', pa pogledah i vidjeh ogromnu skupinu, pa mi bi rečeno: 'Pogledaj na drugi kraj', kad tamo opet velika skupina rečeno: 'Ovo je tvoj ummet i sa njima sedamdeset hiljada, koji će ući u Džennet bez polaganja računa i bez prethodne kazne. ‘

Potom je ustao i otišao u svoj stan, počeše razgovarati o onima koji će ući u Džennet bez obračuna i iskušane kazne jedni s drugima. Rekoše: 'Možda su to ashabi Poslanika, s.a.v.s. ‘ Neki rekoše: 'Možda su koji su rođeni u islamu i nisu činili Allahu širk', a spominjali su i druge, pa im je izašao Poslanik, s.a.v.s., i upitao ih: 'Oko čega se to raspravljate?'

Obavijestiše ga, a on reče 'To su oni koji ne budu (činili rukje) liječili od bolesti učenjem ajeta i dova i ne budu tražili da se njima to čini. To su oni koji nisu sujevjerni, a na svoga se Gospodara oslanjaju. ‘

Ustao je Ukaše b. Muhsin i rekao: 'Moli Allaha da me učini jednim od njih. ‘ Na što mu Resullullah, a.s.. 'Ti si jedan od njih. ‘ Iza njega ustade drugi čovjek i reče: 'Moli Allaha i mene učini jednim od njih. ‘ Poslanik mu reče: 'Pretekao te u tome Ukaš."' (Muttefekun alejhi)

Za tumacenje ovog hadisa treba pitat nekog ucenog ne treba ga uzeti ovako bukvalno nego da se vidi povod hadisa i da li imaju drugi hadisi koji ga pojasnjavaju jer rukja je dozvoljenja, cak je i Poslanik rekao "Ko moze pomoci svome bratu neka mu pomogne" i ima tu jos hadisa koji dozvoljavaju rukju ako nekog bude zanimalo i ako ima problema sa tim.

dual-wisp
16.05.2012., 11:20
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne zavidite jedni drugima, nemojte lažno povećavati jedni drugima cijene robe, ne mrzite se, ne okrećite jedni drugima leđa, nemojte se jedni drugima nametati u kupoprodaji i budite, Allahovi robovi, braća. Musliman je brat muslimanu: ne čini mu nasilje, ne ostavlja ga na cjedilu, ne laže ga, ne omalovažava ga. Bogobojaznost je ovdje!” – pa je pokazao na svoja prsa tri puta.

“Dovoljno je zla čovjeku da omalovaži svoga brata muslimana. Muslimanu su zabranjeni krv, imetak i čast drugog muslimana!” (Bilježi Muslim, 2564.)

*******************
Ovaj hadis obuhvata cjelokupne međumuslimanske odnose. Islam podstiče na bratstvo u ime Allaha i na to da muslimani budu poput jednog tijela, poput međusobno uvezane građevine. Da bi se islamsko bratstvo ostvarilo, zabranjena su sva ružna ponašanja koja bi ga narušila i uništila.

dominik01
16.05.2012., 11:58
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne zavidite jedni drugima, nemojte lažno povećavati jedni drugima cijene robe, ne mrzite se, ne okrećite jedni drugima leđa, nemojte se jedni drugima nametati u kupoprodaji i budite, Allahovi robovi, braća. Musliman je brat muslimanu: ne čini mu nasilje, ne ostavlja ga na cjedilu, ne laže ga, ne omalovažava ga. Bogobojaznost je ovdje!” – pa je pokazao na svoja prsa tri puta.

“Dovoljno je zla čovjeku da omalovaži svoga brata muslimana. Muslimanu su zabranjeni krv, imetak i čast drugog muslimana!” (Bilježi Muslim, 2564.)

*******************
Ovaj hadis obuhvata cjelokupne međumuslimanske odnose. Islam podstiče na bratstvo u ime Allaha i na to da muslimani budu poput jednog tijela, poput međusobno uvezane građevine. Da bi se islamsko bratstvo ostvarilo, zabranjena su sva ružna ponašanja koja bi ga narušila i uništila.

Oouuuu !! Jos jedno od mnogih Islamskih razočarenja i >> BOGOHULJENJA <<... Isus Krist reče... Ljubi neprijatelja svog kao sama sebe...nema vise životinjske žrtve, a kamo LJUDSKE KRVI...: prenosim riječi za sva vremena i sve svjetove,... od plemenita djeda svoga...>>> ČEG SE PAMETAN SRAMI, BUDALA SE TIME DIČI <<<

dual-wisp
16.05.2012., 13:47
Oouuuu !! Jos jedno od mnogih Islamskih razočarenja i >> BOGOHULJENJA <<... Isus Krist reče... Ljubi neprijatelja svog kao sama sebe...nema vise životinjske žrtve, a kamo LJUDSKE KRVI...: prenosim riječi za sva vremena i sve svjetove,... od plemenita djeda svoga...>>> ČEG SE PAMETAN SRAMI, BUDALA SE TIME DIČI <<<

jel ti dobro dominik, koje razocarenje sta ti je, cuj nema vise zivotinjske zrtve pa da nismo vegetarijanci sta ti ovo znaci, ispravi me ako nisam dobro raumio ko je ovdje pametan, a ko budala.

ja neznam kod tebe sve nesto nepovezano nigdje veze

EliEliLama
16.05.2012., 15:39
od dominika01,st.1 Zehri ; ubacila si se u lijepu besjedu mog jarana i mene. " Toleranciju " zazivaš a sav nemuslimanski svijet nevjernicima naziva tvoja vjera, pa i ti. Bog to sigurno rekao nije, nego mudrac koji znao kako mobilizirati ljude za svoj cilj. Kontradiktorna si- kao i ja. Ljubavi istinske tebi treba, da Boga upoznas pravoga. Kao i meni! :lol: cmokić!

Meni ide na kufer ta tvoja licemjernost je kudiš nasilje samo s predznakom Islama a one gohvnare daješ im hugove i pozdrave..

Jadno ali na tvoj štetu Domo...

dominik01
16.05.2012., 15:59
jel ti dobro dominik, koje razocarenje sta ti je, cuj nema vise zivotinjske zrtve pa da nismo vegetarijanci sta ti ovo znaci, ispravi me ako nisam dobro raumio ko je ovdje pametan, a ko budala.

ja neznam kod tebe sve nesto nepovezano nigdje veze

Hvala na pitanju, dobro sam...financije k'o i većini... Ne čudi što nepovezan i nerazumljiv tebi jesam. Dojam imam, da ti se općenito razmisljati neda. Pročitas, zapamtis i vjerujes da znas!... Ljubav, postovanje i vjera u Boga...DOSLJEDNOST, ljubav i postovanje u čovjeka ,TRAŽI. Stoga! djelove knjige i vjere, čiji sljedbđnik jesi, dosta puta, sestre i braća tvoja u određene kontekste, mjesta, vremena i arapskih zbivanja stavljaju,...pri tom je objavom svim narodima svijeta za sva vremena zvaše??? I meni sad nejasno, stoga mislim; Možda ja dobro nisam?? sve, pa i sebe propitivati treba... Boga koji, nešto na period svede, zatim na svevremensko rastegne,...čovjeka stvori, na crn - bjel, vjernik -nevjernik podjeli...takođe propitati treba!... Muslimanima su zabranjeni...krv,imetak i čast DRUGOG MUSLIMANA...e ovo dominik razumije jasno, il" mu dobro nije...sto nije zabranjeno, je dozvoljeno...krv,imetak i čast NEMUSLIMANA... Sramota...moja ili tvoja...sto razmišljati ne umijemo...ili Božja što nepravedan je,...okrutan čak, jer krvavo nas djeli... Lijep ti pozdrav, zemljače moj!

dual-wisp
16.05.2012., 16:11
Hvala na pitanju, dobro sam...financije k'o i većini... Ne čudi što nepovezan i nerazumljiv tebi jesam. Dojam imam, da ti se općenito razmisljati neda. Pročitas, zapamtis i vjerujes da znas!... Ljubav, postovanje i vjera u Boga...DOSLJEDNOST, ljubav i postovanje u čovjeka ,TRAŽI. Stoga! djelove knjige i vjere, čiji sljedbđnik jesi, dosta puta, sestre i braća tvoja u određene kontekste, mjesta, vremena i arapskih zbivanja stavljaju,...pri tom je objavom svim narodima svijeta za sva vremena zvaše??? I meni sad nejasno, stoga mislim; Možda ja dobro nisam?? sve, pa i sebe propitivati treba... Boga koji, nešto na period svede, zatim na svevremensko rastegne,...čovjeka stvori, na crn - bjel, vjernik -nevjernik podjeli...takođe propitati treba!... Muslimanima su zabranjeni...krv,imetak i čast DRUGOG MUSLIMANA...e ovo dominik razumije jasno, il" mu dobro nije...sto nije zabranjeno, je dozvoljeno...krv,imetak i čast NEMUSLIMANA... Sramota...moja ili tvoja...sto razmišljati ne umijemo...ili Božja što nepravedan je,...okrutan čak, jer krvavo nas djeli... Lijep ti pozdrav, zemljače moj!

kako tako plitko razmisljas dominice moj ko je rekao da su tvoja cast,imetak, krv dozvoljeni to niko nije rekao cak sta vise sad cu ti navesti par hadissa koji ce se tebi svidjeti.

Ebu Davud, s vjerodostojnim prijenosnim nizom, bilježi sljedeće Vjerovjesnikove, s.a.v.s., riječi: “Onaj ko počini nasilje prema nemuslimanu koji živi pod muslimanskom vlašću, ili mu uskrati neko njegovo pravo, ili ga optereti preko njegovih mogućnosti, ili uzme od njega nešto mimo njegove volje, takvome ću ja biti parničar na Sudnjemu danu!”

Sta mislis o covjeku sa kojm ce se Poslanik sporiti na sudnjem danu , pa takavj sigurno propao.

Abdullah ibn Omer, u kome stoji da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko ubije nemuslimana koji je pod vlašću muslimana, taj neće osjetiti miris Dženneta, premda se njegov miris osjeća na udaljenosti od četrdeset godina hoda!”Ahmed i Buhari

"Ko uvrijedi zimmiju /nemuslimana-štićenika/ uvrijedio je mene, a ko uvrijedi mene uvrijedio je Allaha s.w.t." Taberani

Samo sto Allahov Poslanik, ovdje govori o stvarima koje se ticu muslimana i njihovih međusobnih veza mislim da je ovo dovoljno i mmolim te da vise ne pises da je Bog(Allah) nepravedan i okrutan jer me to vrijieđa

Regul
16.05.2012., 18:38
Pozivam moderatora da banuje ovog nepoznatog
:lol:

zbog njegovih rijeci mrznje
naravno, sad ćeš biti dobar pa ćeš nam quotati njegove riječi mržnje :kava:
koje me vrjieđaju kao i svakog muslimana koji je ljubomoran na svoju vjeru,
znači, ti si sam sebi ljubomoran na svoju vjeru (:rofl:) i još neki muslimani, (ali se takvi nisu oglasili) pa si se našao uvrijeđen ? pa zar to ne govori sve o tebi, i zašto su se zapravo moderatori oglušili...
neces naci nigdje ni na jednom mjestu da sam ja nesto lose govorio o krscanstvu
niti ces (ako dobro procitas post tog korisnika) naci ni na jednom mjestu da je govorio o islamu kao losoj religiji ...
ili bilo kojoj religiji
ili bilo kojoj drugoj religiji, slažemo se :mig:
neznam sto ti je ovo trebalo.

stvarno ne znam sto ti je sve ovo trebalo :ne zna:

dominik01
16.05.2012., 21:05
Meni ide na kufer ta tvoja licemjernost je kudiš nasilje samo s predznakom Islama a one gohvnare daješ im hugove i pozdrave..

Jadno ali na tvoj štetu Domo...

Vjerovatno jesam licemjer ali to ne primjećujem jer čovjeku teže sagledati sebe nego okolinu. Pretpostavljam na koga mislis za pozdrave.... Nasilje u Islamu tretiram kao i u katoličanstvu ili fasističkoj, komunističkoj hrvatskoj. Netko tko u moje zajedničko ime ubije nedužna za zajedničku korist sutra će ubiti mene zbog svoje koristi. Ili opljačkati. Troje nećaka imam iz brakova s muslimanima i ne mogu shvatiti da ljudi ne uviđaju da se neka vremena nezaustavljivo mijenjaju i da židovsko, arapski, unutarnji i međusobi problemi nas se ne tiču. Ustvari samo nam otezavaju put do konačnog otrežnjenj. Da je u KC licemjerja i pohlepe na sve strane jos sam od oca naučio. Sirotinja nekada prodavala kravu da plati misu za pokojnike. Evo i dual mi poslao gdje se zabranjuje krv bilo kog čovjeka. Iako izgledam kritičan za 10ak muslimana sam omogućio odlazak u evropu za rata da osobno ni feninga nisam uzeo. Drugi jesu. Čitao si o njima nedavno...

dominik01
16.05.2012., 21:33
kako tako plitko razmisljas dominice moj ko je rekao da su tvoja cast,imetak, krv dozvoljeni to niko nije rekao cak sta vise sad cu ti navesti par hadissa koji ce se tebi svidjeti.

Ebu Davud, s vjerodostojnim prijenosnim nizom, bilježi sljedeće Vjerovjesnikove, s.a.v.s., riječi: “Onaj ko počini nasilje prema nemuslimanu koji živi pod muslimanskom vlašću, ili mu uskrati neko njegovo pravo, ili ga optereti preko njegovih mogućnosti, ili uzme od njega nešto mimo njegove volje, takvome ću ja biti parničar na Sudnjemu danu!”

Sta mislis o covjeku sa kojm ce se Poslanik sporiti na sudnjem danu , pa takavj sigurno propao.

Abdullah ibn Omer, u kome stoji da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko ubije nemuslimana koji je pod vlašću muslimana, taj neće osjetiti miris Dženneta, premda se njegov miris osjeća na udaljenosti od četrdeset godina hoda!”Ahmed i Buhari

"Ko uvrijedi zimmiju /nemuslimana-štićenika/ uvrijedio je mene, a ko uvrijedi mene uvrijedio je Allaha s.w.t." Taberani

Samo sto Allahov Poslanik, ovdje govori o stvarima koje se ticu muslimana i njihovih međusobnih veza mislim da je ovo dovoljno i mmolim te da vise ne pises da je Bog(Allah) nepravedan i okrutan jer me to vrijieđa

Hvala ti na pojašnjenjima novim... Bog Stvoritelj, tvoj i moj podjednako. Ne plasim se ni njemu reći sto mislim. Posteno me već sudi. Plasim se nepravedna ljudska suda i bilo kakva suda u ime Boga! Iz postovanja tebi koji si mi simpatičan i pravi vjernik činis postovat ću tvoju molbk. Činis mi se dobar pa te kao brata zelim pozdravi! Neču ti vise ometati pisane. Boga kritizirati. Oprosti!

dual-wisp
16.05.2012., 22:09
:lol:


naravno, sad ćeš biti dobar pa ćeš nam quotati njegove riječi mržnje :kava:

znači, ti si sam sebi ljubomoran na svoju vjeru (:rofl:) i još neki muslimani, (ali se takvi nisu oglasili) pa si se našao uvrijeđen ? pa zar to ne govori sve o tebi, i zašto su se zapravo moderatori oglušili...

niti ces (ako dobro procitas post tog korisnika) naci ni na jednom mjestu da je govorio o islamu kao losoj religiji ...

ili bilo kojoj drugoj religiji, slažemo se :mig:

stvarno ne znam sto ti je sve ovo trebalo :ne zna:

pa jesil ti uopste procitao sta je doticni napisao samo gledaj sad valjda citamo isto:
Mafijaški Boss Allah, zatim za Kur'an kaze :knjizi mafijaških prijetnji, Mafijaški Boss Allah ,praznovjerni sadistički pisac Kurana ispiso na papiru. Kuran je beskonačni niz odvratnih prijetnji prženja u vatri. Sramota ga je pruhvatiti kao takvoga. , Pisac si je umislio da znade što Allah hoće, Kur'an je Allahova knjiga nju nije napisao Muhammed koliko god bi to drugi zeljeli

dual-wisp
16.05.2012., 22:10
Hvala ti na pojašnjenjima novim... Bog Stvoritelj, tvoj i moj podjednako. Ne plasim se ni njemu reći sto mislim. Posteno me već sudi. Plasim se nepravedna ljudska suda i bilo kakva suda u ime Boga! Iz postovanja tebi koji si mi simpatičan i pravi vjernik činis postovat ću tvoju molbk. Činis mi se dobar pa te kao brata zelim pozdravi! Neču ti vise ometati pisane. Boga kritizirati. Oprosti!

I ja tebe pozdravljam također:mig:

MukaFFa
17.05.2012., 07:46
Hvala ti na pojašnjenjima novim... Bog Stvoritelj, tvoj i moj podjednako. Ne plasim se ni njemu reći sto mislim. Posteno me već sudi. Plasim se nepravedna ljudska suda i bilo kakva suda u ime Boga! Iz postovanja tebi koji si mi simpatičan i pravi vjernik činis postovat ću tvoju molbk. Činis mi se dobar pa te kao brata zelim pozdravi! Neču ti vise ometati pisane. Boga kritizirati. Oprosti!

nešto me zanima...
da li ti priželjkuješ sud ili oprost?
:) naravno ne moraš ovo odgovoriti osim sebi

dominik01
17.05.2012., 10:21
nešto me zanima...
da li ti priželjkuješ sud ili oprost?
:) naravno ne moraš ovo odgovoriti osim sebi

Naravno da ću odgovoriti. Dobro si primjetio - priželjkuješ, jer ja ne znam sto svete knjige govore. Tajiti ne možemo pred Bogom, sto bih tajio ljudima. Ko smo mi ? Mislim da sud ide paralelno s životom. Na kraju života i presuda je gotova. Za oprost mogu čovjeka moliti. Trudit ću se da mi Bog ne oprasta. To bi morao biti težak grijeh kojeg ljudi ne razrijesiti gresnika. Ako ima u B. Krajini 24 sata, pročitati možes dirljivo izvjesće iz Haske sudnice. Bog ako želi, onom koga sude, neka oprosti. Pozdrav!

MukaFFa
17.05.2012., 10:34
daleko mi je krajina. Karta je skupa a linije idu rijetko :)...

ima jedna predaja koja govori o pobožnjaku koji je živio 300 godina i ništa drugo nije radio osim što je svaki svoj trenutak posvetio Bogu.

kad je preselio Bog mu se obrati i reče: Uđi u džennet iz moje milosti.
Čekaj! reče pobožnjak a moja djela htio bih ja po tome da mi se odredi!
Bog mu opet reče Uđi iz moje Milosti ovaj opet odbi.
i tada doneseoše mu kantar i započe mjerenje mojih djela.
Prvo mu se poče mjeriti da li je svojim djelima opravdao blagodat jednog oka.
Izmjeriše mu djela ali ona ne bijehu dovoljna ni za blagodat jednog oka.
natovariše mu na vaku još i loša djela drugih i...
vidje čovjek da se upropastio a ni do drugog oka nije došao
a blagodat vsluha mirisa zdravlja ruku...
Čovjek tada reče Ja Rabbi!
na to mu se ponovi
uđi u Džennet iz Moje Milosti.

On nas ne vrednuje po djelima nego po tome šta je u našem srcu tj. onome što djelima prethodi.
to što Bog sve zna nije razlog da se ne kajemo nego da se još više kajemo :)

EliEliLama
17.05.2012., 10:51
daleko mi je krajina. Karta je skupa a linije idu rijetko :)...

ima jedna predaja koja govori o pobožnjaku koji je živio 300 godina i ništa drugo nije radio osim što je svaki svoj trenutak posvetio Bogu.

kad je preselio Bog mu se obrati i reče: Uđi u džennet iz moje milosti.
Čekaj! reče pobožnjak a moja djela htio bih ja po tome da mi se odredi!
Bog mu opet reče Uđi iz moje Milosti ovaj opet odbi.
i tada doneseoše mu kantar i započe mjerenje mojih djela.
Prvo mu se poče mjeriti da li je svojim djelima opravdao blagodat jednog oka.
Izmjeriše mu djela ali ona ne bijehu dovoljna ni za blagodat jednog oka.
natovariše mu na vaku još i loša djela drugih i...
vidje čovjek da se upropastio a ni do drugog oka nije došao
a blagodat vsluha mirisa zdravlja ruku...
Čovjek tada reče Ja Rabbi!
na to mu se ponovi
uđi u Džennet iz Moje Milosti.

On nas ne vrednuje po djelima nego po tome šta je u našem srcu tj. onome što djelima prethodi.
to što Bog sve zna nije razlog da se ne kajemo nego da se još više kajemo :)

Rabbi postao Alahom ni prvi ni zadnji slučaj...

MukaFFa
17.05.2012., 11:01
Rabbi postao Alahom ni prvi ni zadnji slučaj...

duhovita si nema šta :):kiss:

dominik01
17.05.2012., 11:03
daleko mi je krajina. Karta je skupa a linije idu rijetko :)...

ima jedna predaja koja govori o pobožnjaku koji je živio 300 godina i ništa drugo nije radio osim što je svaki svoj trenutak posvetio Bogu.

kad je preselio Bog mu se obrati i reče: Uđi u džennet iz moje milosti.
Čekaj! reče pobožnjak a moja djela htio bih ja po tome da mi se odredi!
Bog mu opet reče Uđi iz moje Milosti ovaj opet odbi.
i tada doneseoše mu kantar i započe mjerenje mojih djela.
Prvo mu se poče mjeriti da li je svojim djelima opravdao blagodat jednog oka.
Izmjeriše mu djela ali ona ne bijehu dovoljna ni za blagodat jednog oka.
natovariše mu na vaku još i loša djela drugih i...
vidje čovjek da se upropastio a ni do drugog oka nije došao
a blagodat vsluha mirisa zdravlja ruku...
Čovjek tada reče Ja Rabbi!
na to mu se ponovi
uđi u Džennet iz Moje Milosti.

On nas ne vrednuje po djelima nego po tome šta je u našem srcu tj. onome što djelima prethodi.
to što Bog sve zna nije razlog da se ne kajemo nego da se još više kajemo :)

Ja i zivim po osjećajima srca svoga. Stari muslimani mi govorili, tko na kantar mjeri na hadž ne može ići. A jabuke vagali. Znači, sud onog tko na kantar mjeri Bogu važan nije!

MukaFFa
17.05.2012., 11:04
samo ti!

dominik01
17.05.2012., 14:18
samo ti!

Ne dao Bog!!... Kantar ??...ili kako se "popularno zove"?

dual-wisp
17.05.2012., 14:46
Abdullah ibn Abbas, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, imao običaj učiti slijedeću dovu: "Allahu dragi, Tebi se pokoravam, Tebe vjerujem, u Tebe se uzdam, Tebi se smjerno obraćam i samo se u ime Tvoje borim i parničim (prepirem) Allahu moj, utječem se Tvome dostojanstvu, nema drugog boga osim tebe, da me sačuvaš od zablude; Ti si vječno Živi, Besmrtni, a svi džini i ljudi (nevidljiva i vidijiva stvorenja) jesu smrtnici." (Muttefekun alejhi)

dual-wisp
18.05.2012., 20:32
Abdullah ibn Abbas, r.a. je rekao: "Allah nam je dosta, i divan li je On Gospodar." (Hasbunallahu ve ni'me-l-vekil) rečenica je koju je Ibrahim, alejhisselam, izgovorio kad je bačen u vatru, a i Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve selleme, kad su mu rekli: "Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate", pa im je to učvrstilo vjerovanje, te su rekli: "Dovoljan je nama Allah; divan je On Gospodar."

U jednom drugom Buharijinom rivajetu stoji da je to bila posljednja riječ koju je izgovorio Ibrahim, a.s., prije nego što je bačen u vatru.

dual-wisp
18.05.2012., 20:35
Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ući će u Džennet ljudi čija su srca poput ptičjih srca" (Muslim)

(Značenje: oslanjaju se na Allaha, a kaže se: "srca su im nježna i mehka".)

dux pessimus
18.05.2012., 21:01
Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ući će u Džennet ljudi čija su srca poput ptičjih srca" (Muslim)

(Značenje: oslanjaju se na Allaha, a kaže se: "srca su im nježna i mehka".)

Jer takva su srca milostiva i puna ljubavi. A koji su prvi atributi vezani uz Allaha? "Milostivi, Samilosni, Najmilostiviji od milostivih..." :cerek:

EliEliLama
18.05.2012., 22:17
Jer takva su srca milostiva i puna ljubavi. A koji su prvi atributi vezani uz Allaha? "Milostivi, Samilosni, Najmilostiviji od milostivih..." :cerek:

Na osnov čega??

Ima li nekakav argument ili čisto se radi o imaginaciji tipa Petko s Plejada je milostiv najmilostiviji i tako dalje??

Kad ćete Petka da prihvatite kao jedina prava boga??


Razumješ što pitam??

dominik01
19.05.2012., 11:49
Mislim da ni sa druge strane neće doći konkretan odgovor...dakle jesam?

Zehra
19.05.2012., 13:39
Sura 109
Al-Kafirun - Nevjernici
Mekka - 6 ajetaU ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


1. Reci: "O vi nevjernici,

2. ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,

3. a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;

4. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,

5. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,

6. vama - vaša vjera, a meni - moja!”

dominik01
19.05.2012., 13:59
Sura 109
Al-Kafirun - Nevjernici
Mekka - 6 ajetaU ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


1. Reci: "O vi nevjernici,

2. ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,

3. a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;

4. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,

5. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,

6. vama - vaša vjera, a meni - moja!”

Sestro !! S obzirom na točku 1. ... 6. Bi trebala glasiti... Vama vaša - NEvjera, a meni moja vjera !... Što Ti - Vi mislite?pozdrav!

StudentOfLife
19.05.2012., 16:10
Sestro !! S obzirom na točku 1. ... 6. Bi trebala glasiti... Vama vaša - NEvjera, a meni moja vjera !... Što Ti - Vi mislite?pozdrav!

1. KUL JA EJJUHEL KAFIRUN (Reci,o vi nevjernici)

6.LEKUM DINUKUM VE LIJJE DIN (Vama vasa a meni moja vjera)

Kafirom se naziva svako ko je nemusliman,a Din znaci vjera u bilo sta,nebitno dal to bila islam vjera ili neka druga

dominik01
19.05.2012., 17:12
1. KUL JA EJJUHEL KAFIRUN (Reci,o vi nevjernici)

6.LEKUM DINUKUM VE LIJJE DIN (Vama vasa a meni moja vjera)

Kafirom se naziva svako ko je nemusliman,a Din znaci vjera u bilo sta,nebitno dal to bila islam vjera ili neka druga

Buraz! Hvala tebi na pojasnjenju, ali tem mi sad nista nije jasno!pozdrav!:kava:

Zehra
19.05.2012., 17:58
@dominik

Mozda je to tako trebalo prevesti. Ipak se radi o prijevodu.

Ili to znaci da je i nevjerovanje nekakva vjera?

Zehra
19.05.2012., 18:05
Kur'an:


82. Ti ćeš, sigurno, naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: "Mi smo kršćani", zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole.

83. Kada slušaju ono što se objavljuje Poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju jer znaju da je to Istina, pa govore: "Gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši i nas među one koji su posvjedočili.

84. Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam dolazi, kada jedva čekamo da i nas Gospodar naš uvede s dobrim ljudima."

85. I Allah će im, zbog onoga što govore, kao nagradu džennetske bašče dati, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti; a to će biti nagrada za sve one koji dobra djela čine.

Surah Maide (Trpeza)

StudentOfLife
19.05.2012., 18:52
Buraz! Hvala tebi na pojasnjenju, ali tem mi sad nista nije jasno!pozdrav!:kava:

Kako ti nije jasno,kada se kaze KAFIR misli se na nevjernika u islam,tj onaj ko nije u jedinoj pravoj vjeri,kada se kaze Din misli se na vjeru kao vjerovanje u bilo kakvo bozanstvo

Vidis koliko su razlicite ove rijeci

KAFIR-nevjernik
DIN-vjera

Nema nikakve slicnosti u ove dvije rijeci sto znaci da se radi o razlicitim terminima,kao sto kod nas ima kada uporedimo te rijeci :nevjernik-vjera

biftek
19.05.2012., 22:57
Molim vas ako mi možete odgovoriti.Zanima me piše li išta u tim hadisima o onom danu kad će ljudi biti oživljeni ili se radi o iskušavanju do smrti ?.Ovo me muči: "Gospodaru moj," - reče o­n - "daj mi vremena do dana kada će o­ni biti oživljeni!"
"Daje ti se rok" - reče o­n -
"do Dana već određenog."

dual-wisp
20.05.2012., 14:18
Molim vas ako mi možete odgovoriti.Zanima me piše li išta u tim hadisima o onom danu kad će ljudi biti oživljeni ili se radi o iskušavanju do smrti ?.Ovo me muči: "Gospodaru moj," - reče o­n - "daj mi vremena do dana kada će o­ni biti oživljeni!"
"Daje ti se rok" - reče o­n -
"do Dana već određenog."
joj sjeo bi mi jedan biftek samo da znas, al imam evo maslanice

Ovi ajeti koje si naveo su rijeci Iblisa- sejtana, nakon sto je odbio naredbu Allaha, ljudi su iskusavani sve do svoje smrti, cim dusa izađe iz tijela gotovo je nema vise iskusenja, onda samo cekanje do dana prozivljenja, zato je Poslanik i nasi ucenjaci cesto ucili dovu da im Allah podari lijepu zavrsnicu, odnosno kraj na dunjaluku.

Sigurno da ima dosta hadisa koji govore o Sudnjem danu kao i onih koji govore o predznacima sudnjeg dana i oni se dijele na velike i male, alo o tome nekom dr. prilikom.

Navest cu ih samo nekoliko da ne bi spamao temu puno:

Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: "Ja sam poslan, a do Posljednjeg dana je ostalo samo toliko kolika je razlika između ova dva prsta - pa je ispružio kažiprst i srednji prst." (Buharija Muslim)

Ebu Hurejre, radijallahu ‘anh, prenosi da je jedan čovjek rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Kada će nastupiti Posljednji dan? 'Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, od­govori: 'Kad nestane povjerenja među ljudima, očekuj Pos­ljednji dan.' Čovjek opet upita: 'Kako će nestati povjerenja među njima?' 'Kad se odgovorne funkcije povjere onima koji ih ne zaslužuju, očekuj Posljednji dan.'" (Buharija,)

Dzabir r.a. prenosi da je cuo Allahovog Poslanika s.a.w.s. da je rekao:Svaki ce covjek biti prozivljen u stanju u kakvom je umro.(Muslim 1948)

Enes b. Malik r.a. pripovjeda da je neki covjek upitao:Allahov Poslanice,kako ce nevjernik na Sudnjem danu biti prozivljen na svom licu?Rekao:Zar Onaj koji je bio mocan da ucini da covjek na dunjaluku hoda na dvije noge nije mocan da ucini da on hoda na svom licu(Muslim 1952)

Sulejm b. Amir je rekao:Pricao mi je el-Mikdad b. el-Esved r.a. da je cuo Allahovog Poslanika s.a.w.s. kada je rekao:Sunce ce na Sudnjem danu biti priblizeno ljudima koliko jedan mil.Sulejm b. Amir je rekao:Tako mi Allaha,ne znam sta znaci mil,da li je to mjera za duzinu ili je to ono cime se navlaci surma na oci.Ljudi ce biti u znoju sukladno svojim dijelima.Neki ce biti do svojih clanaka,neki do koljena,neki do pojasa a neki ce se gusiti u znoju! pa je Poslanik s.a.w.s. pokazao rukom na svoja usta.(Muslim zbr hadisa 1953)

Enes b. Malik r.a. prenosi od Poslanika s.a.w.s. da je rekao:Allah Uzviseni reci ce onome ko dobije najblazu kaznu u Dzehennemu:Da posjedujes sav dunjaluk i ono sve sto je na njemu,da li bi to sve dao da se otkupis od vatre?Reci ce:Dao bih!Allah Uzviseni ce tada reci:Ja sam od tebe trazio manje od ovoga jos dok si bio u Ademovoj kicmi.Trazio sam od tebe da mi ne pripisujes sudruga,a mislim da je rekao:a da te Ja ne uvedem u vatru.Medjutim,ti si to odbio i ucinio sirk.(Muslim zbr hadisa 1955)

biftek ima dosta toga jos, svakako da ce to biti veliki dan, ali kako kaze Allah u Kur'anu, da vjernici ni za cim ne tuguju i ni za cim da zale, i da ce oni toga dana biti sigurni uz Allahovu pomoc, molimo ALlaha da nam se smiluje

A ako zelis nesto vise o tome procitati evo ti link http://www.islambosna.ba/islam/uvod-u-islam/27655-dan-koji-e-biti-teak-nebesima-i-zemlji-

i evo ti jos jedan link za ovu knjigu koja govori na tu tematiku, mozes je online citati, a mozes i downloadovati http://www.scribd.com/doc/18322126/Strahote-Sudnjeg-Dana

dual-wisp
20.05.2012., 15:26
Dzabir ibn Abdullah, r.a. pripovijeda, da je izašao u borbu sa Poslanikom, s.a.v.s., prema Nedždu, pa kada se vratio Poslanik, s.a.v.s., vratio se on sa njima. Popodnevni odmor ih zadesi u dolini Kaktusove šume.

Zaustavi se tu Poslanik, s.a.v.s., ljudi se razidoše po hladovini kaktusa, a Resullullah se smjesti pod hlad drveta (semura), objesivši o njega svoju sablju. Svi nakratko zaspasmo. Tada nas probudi Poslanik, s.a.v.s. Kraj njega je bio neki beduin. Reče nam: "Ovaj ovdje je zgrabio moju sablju dok sam spavao. Ja se probudih, a ona u njegovoj ruci, isukana. Upita me: "Ko će te odbraniti od mene?"

Rekoh: "Allah", i to tri puta ponovih. Resullullah, a.s., ga nije kaznio i beduin je sjeo."

U drugom predanju kazuje Džabir, r.a.: "Bili smo sa Poslanikom, s.a.v.s., u Bitki Zaturrika'i (noge su im bile izbodene trnjem pa su ih smotali krpama), gdje smo našli jedno krošnjasto stablo, te smo ga ostavili za Poslanika, s.a.v.s. U međuvremenu je došao mušrik, a Poslanikova sablja bila je obješena na drvo.

Mušrik je zgrabi i reče: ‘Bojiš li me se?' Reče: 'Ne. ‘ Reče: 'Ko će te odbraniti od mene. ‘ Reče: 'Allah."'

A u rivajetu Ebu- Bekr el-Ismailija u njegovom sahihu: reče: "Ko će te odbraniti od mene." Reče: "Allah", pa ispade sablja iz njegove ruke, pa je Poslanik, s.a.v.s., uze i reče: "Ko će tebe odbraniti od mene?" Reče: "Postupi dobro." Reče: "Svjedočiš li da nema boga sem Allaha i da sam ja Allahov Poslanik?" Reče: "Ne, ali ti obećavam da se neću boriti protiv tebe niti biti sa narodom, koji se bude protiv tebe borio", na što ga pusti. Mušrik se vrati svom narodu pa reče: "Dolazim vam od najboljeg čovjeka." (Muttefekun alejhi)

dual-wisp
20.05.2012., 15:28
Omer ibn El-Hattab pripovijeda da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, kada je rekao: "Kada biste se vi istinski uzdali i oslanjali na Allaha, dž.š., On bi vas opskrbljivao kao što opskrbljuje ptice.Ujutru krenu letjeti praznih stomaka, a vraćaju se punih."(Tirmizi)

Zehra
20.05.2012., 18:50
Kur'an o Merjem a.s.


16. I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla
17. i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.
18. "Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!" - uzviknu ona.
19. "A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga" - reče on - "da ti poklonim dječaka čista!"
20. "Kako ću imati dječaka" - reče ona - "kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!"
21. "To je tako!” - reče on. "Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko’, i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!"
22. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.
23. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe da stabla jedne palme. "Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!" - uzviknu ona.
24. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: "Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče.
25. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe,
26. pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: "Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti."
27. I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. "O Merjemo," - rekoše oni - "učinila si nešto nečuveno!
28. Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica."
29. A ona im na njega pokaza. "Kako da govorimo djetetu u bešici?" - rekoše.
30. "Ja sam Allahov rob" - ono reče - "meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti
31. i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,
32. i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.
33. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!"
34. To je Isa, sin Merjemin - to je prava istina o njemu - onaj u koga oni sumnjaju.
35. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: "Budi!" - i ono bude.
36. Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put.

Kur'an, sura (poglavlje) Maryam

EliEliLama
21.05.2012., 00:43
Kur'an o Merjem a.s.


16. I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla
17. i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.
18. "Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!" - uzviknu ona.
19. "A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga" - reče on - "da ti poklonim dječaka čista!"
20. "Kako ću imati dječaka" - reče ona - "kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!"
21. "To je tako!” - reče on. "Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko’, i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!"
22. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.
23. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe da stabla jedne palme. "Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!" - uzviknu ona.
24. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: "Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče.
25. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe,
26. pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: "Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti."
27. I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. "O Merjemo," - rekoše oni - "učinila si nešto nečuveno!
28. Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica."
29. A ona im na njega pokaza. "Kako da govorimo djetetu u bešici?" - rekoše.
30. "Ja sam Allahov rob" - ono reče - "meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti
31. i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,
32. i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.
33. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!"
34. To je Isa, sin Merjemin - to je prava istina o njemu - onaj u koga oni sumnjaju.
35. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: "Budi!" - i ono bude.
36. Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put.

Kur'an, sura (poglavlje) Maryam

Ovo samo pokazuje da je ona iz doba Mojsija ili točnije ona je njegova sestra Miriam a Harun je njen brat Aron.

Zehra
21.05.2012., 04:33
EliEliLama,

Nisam sigurna da sam razumjela o cemu govoris.

Sto se tice ovog sestra Harunova, ovdje prevedeno 'koja u čednosti ličiš Harunu', tumaci Kur'ana najcesce vezu za porijeklo hzr. Merjem i njenu cednost i visoke moralne vrijednosti.

Sestra Haruna a.s. bila bi i sestra Musa a.s., zar ne? I njeno ime je bilo najvjerovatnije Merjem. I sta je tvoje pitanje ili tvrdnja?

dominik01
21.05.2012., 07:55
Ja tvrdim!

EliEliLama
21.05.2012., 10:38
Ovo samo pokazuje da je ona iz doba Mojsija ili točnije ona je njegova sestra Miriam a Harun je njen brat Aron.

A i Isus također..

Ima u starom zavjetu pomazan je od Mojsije i on ih vodi u obećanu zemlju a ne Mojsije...Isus razdvaja vode i prevodi ih..

Dakle jedna simbolika gdje novo zamjenjuje staro Mojsija Isus..
Prve vode razdvaja zakon gdje iz haosa se ide u red tu je Mojsije a druge vode Isus razdvaja ili zakon u milost pretvara i simbolično ih vodi u obećanu zemlju.


Zato Mojsije mora da umre jer preko zakona nitko se ne spašava.
Mora da ustupi Isusu mjesto ili milosti...


Čisti simbolizam...

dual-wisp
21.05.2012., 10:51
Ebu Omer Bera ibn Azib, r. a. prenosi da je Allahov Poslanik, saliallahu'alejhi ve selleme, rekao: "O, čovječe, kada legneš u svoju postelju reci: 'Allahu moj, predajem Tebi dušu svoju, okrećem Tebi lice svoje, prepuštam Tebi probleme svoje, pa na Tebe se oslanjam, nadajući se Tebi i strahujući od Tebe; nema sigurnog skloništa i pribježišta osim Tebe. Ja vjerujem u Tvoju Knjigu koju Si objavio, i Tvog Poslanika kojeg si poslao. ‘

Ako to proučiš i te noći umreš, umro si u potpunoj čistoći (fitretu), a ako osvaneš, uradio si hajr - dobro."

U jednom drugom rivajetu, stoji: "Kada budeš pošao na spavanje, uzmi abdest, kao što ga uzimaš za namaz, zatim lezi na svoju desnu stranu i to reci... I neka ti to budu zadnje riječi pred spavanje." (Muttefekun alejhi)

dominik01
21.05.2012., 14:31
Ja tvrdim!

i dozvoljavam mogućnost da je sve simbolika. Nekad i nekom manje...vise prihvatljiva. Tesko shvatljiva...nekom potrebno s konja na glavu pasti. Hop-stop...Ne skakati...i to je simbolika