PDA

View Full Version : Predlošci za sporazumni zahtjev/tužba za razvod braka


stranice : [1] 2

larazg
06.07.2008., 13:55
Drage Forumašice i Forumaši,

Puno puta vidjeh da tražite predloške i pitate kako izgledaju pravna sredstva za Razvode brakova.

Stavljam vam predložak dvaju najčešćih situacija a to su:

1. Sporazumni zahtjev za razvod braka.

U Zagrebu, xx. yyyyy 2008.


OPĆINSKI SUD
U ZAGREBU
Predlagateljica: 1. XXXXX, iz Zagreba, Vlaška 1,

Predlagatelj: 2. YYYYY, iz Zagreba, Vlaška 1
SPORAZUMNI ZAHTJEV
za razvod braka


1. 1-vo Predlagateljica i 2-go Predlagatelj su sklopili brak dana 20. lipnja 1998 godine u Zagrebu, koji je brak upisan u maticu vjenčanih matičnog ureda Centar, gradskog ureda za opću upravu, matičnog područija Zagreb, Centar, za godinu 1999 pod rednim brojem 002389.

Dokaz: uvid u izvadak iz matice vjenčanih koji se prilaže2. 1-vo Predlagateljica i 2-go Predlagatelj nemaju zajedničke maloljetne djece, posvojene djece niti djece nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon njihove punoljetnosti.

Dokaz: nesporno među strankama3. Zbog nesuglasnosti naravi bračna zajendica prestala je postojati u mjesecu veljači 2007 godine kada se je 1. Predlagateljica iselila iz stana 2. Predlagatelja.

Dokaz: nesporno među strankama


4. 1-vo Predlagateljica i 2-go Predlagatelj predlažu Naslovnom sudu da sud donese presudu kojom se razvodi brak Predlagatelja na ročištu održanom bez prisutnosti 1-vo Predlagateljice i 2-go Predlagatelja i to na način da Naslovni sud donese slijedeću


P R E S U D URazvodi se se brak zaključen dana 20. lipnja 1998 godine u Zagrebu između YYYYY rođene Klarić, rođene 19.ožujka 1971 godine u Zagrebu i XXXXXX rođenog 15. siječnja 1966 godine u Zagrebu koji je brak upisan u maticu vjenčanih matičnog područja Zagreb, Centar za godinu 1999 pod rednim brojem 002389.

1-vo Predlagateljica:

2-go Predlagatelj:

larazg
06.07.2008., 13:57
2. Tužbu za razvod braka


O P Ć I N S K I S U D

U Z A G R E B U


Pravna stvar:

Tužiteljica: XXXXXXX iz Zagreba, Vlaška 1
Tuženik : YYYYYYYY iz Zagreba, Vlaška 1.

Radi: razvoda brakaT U Ž B A
__________________________________________________ _________

-Vrijednost predmeta spora: 5.000,00 Kn1.Stranke su zaključile brak dana 25.srpnja 2001. godine. Brak je upisan u maticu vjenčanih matičnog područja Zagreb, općina Centar pod rednim brojem 00234 za 2001. godinu.

Dokaz:izvadak iz matice vjenčanih.

2.U braku je 20.veljače 2001. godine rođen sin stranaka Marko

Dokaz: izvadak iz matice rođenih

3.Uslijed nesuglasnosti naravi bračnih drugova bračna zajednica prestala je postojati.Stranke su suglasne da daljnji zajednički život više nije moguć.Proveden je postupak posredovanja pred CZSS Rijeka koji je okončan neuspješno.

Dokaz: nesporno među stankama,uvid u zapisnik CZSS.

4.Stranke su suglasne da mlt. Marko (prezime) bude povjeren na odgoj i čuvanje tužietljici a da tuženik dopirnosi mjesečno za uzdržavanje djeteta iznos od 1.500,00 kn.

Dokaz : kao pod 3.

Kako su ispunjene pretpostavke za razvod braka i kako nema mogućnosti da sezajednica života nastavi , to tužiteljica predlaže da Naslovni sud nakon provedenog postupka donese slijedeću;


P R E S U D U

Razvodi se brak zaključen između tužiteljice XXXX rođene Ivanović i tuženika YYYYYY koji je brak zaključen 25.srpnja 2001. godine, u Zagrebu, a upisan u maticu vjenčanih matičnog područija Grada Zagreba, Općina centar pod rednim brojem 00234 za 2001. godinu.

Maloljetno dijete stranaka, Marko (prezime), rođen 20.veljače 2001. godine povjerava se na odgoj i čuvanje majci i z.z. XXXXX.

Tuženik je dužan doprinositi za uzdržavanje mlt. Marko (prezime) izos od 1.500,00 kn mjesečno,počev od 1.svibnja 2002. godine pa nadalje dok za to budu postojali zakonski uvjeti,time da je dospjele obroke dužan platiti odjednom,a tekuće za svaki mjesec do 5-og u mjesecu na ruke majke i z.z.

Kontakti tuženika sa mlt. Markom (prezime) odvijat će se prema dogovoru stranaka.


Tužiteljica XXXXX.

larazg
06.07.2008., 13:58
Nadam se da će vam ovi predlošci olakšati vašu dvojbu ali ne zaboravite da je postupak mirenja prije ili Sporazumnog zahtjeva ili Tužbe obvezatan.

Ako se mene pita smatram da je bolje navesti tužbu jer u postupku povodom tužbe sudac pomno ispituje sve što je potrebno (primanja supružnika, potrebe djeteta) te puno puta one premaše dogovoreni iznos koliko će drugi roditelj plaćati zz. maloljetnog djeteta.

Što se tiče diobe bračne stečevine, tu se pokreće posebna tužba za diobu bračne stečevine...

skywarrior
06.07.2008., 21:59
lara35zg, hvala :mig:!

zodax
08.07.2008., 10:46
Lara 35zg, s obzirom da dajete informacije koje jesu kvalitetne i mogu pomoći ljudima da svoje problem rješe skrećem Vam pozornost na zaključke izvršne vlasti koje su navele da do 2019 ( čini mi se ) je potrebno povećati postotak do 40% u djelatnostima i segmentima gdje postoji spolna neravnopravnost ( sudstvo, izvršna i lokalna vlast, državne institucije,...)

Stoga bi Vas molio da slijedeće informacije pišete na način da ne diskriminirate niti asocirate na osobe određenog spola već na SVE osobe. NAravno, ako smatrate da su muškarci i žene ravnopravni ( ili bi trebali biti ).

Time biste mogli promjeniti barem, mali djelak.

Lijep pozdrav

larazg
08.07.2008., 13:29
slažem se da je nepravdeno spolno drugog podcjenjivati ali sasvim slučajno sam stavila predloške gdje je tužitelj žena a tuženik muškarac...a prvi predložak je ionako sporazum.

Znači Tužbu može podnjeti i Tužiteljica i tuženik, neovisno...tko pokreće postupak.

Glede skrbi za dijete i zz. zastupnika sudska praksa nikada ne uzima dijete majci osim u ekstremnim slučajevima koji su također taksativno navedeni.

Sve što je u predlošku primjenjuje se obostrano.

zodax
08.07.2008., 13:52
slažem se da je nepravdeno spolno drugog podcjenjivati ali sasvim slučajno sam stavila predloške gdje je tužitelj žena a tuženik muškarac...a prvi predložak je ionako sporazum.

Znači Tužbu može podnjeti i Tužiteljica i tuženik, neovisno...tko pokreće postupak.

Glede skrbi za dijete i zz. zastupnika sudska praksa nikada ne uzima dijete majci osim u ekstremnim slučajevima koji su također taksativno navedeni.
Sve što je u predlošku primjenjuje se obostrano.

Hvala.

Ovo što sam boldao pokazuje Vaš stav prema materiji. Meni je, neshvatljivo zastupanje stava da je SUDSKA PRAKSA kao mjerodavna ( a ne bi trebala biti jer su društveno socijalne okolnosti kao i ljudske spoznaje evoluirale ) tretira dosjelu djeteta jednom roditelju nauštrb drugog kao - ODUZIMANJE.
Jer ako ste ga dodjelili majci - oduceli ste ga tati i obrnuto.

No to zaslužuje poseban topic.

A za djecu bi bilo najbolje da imaju OBA roditelja - još jedno od društveno socijalnih spoznaja - tamo gdje je moguće.
ODUZIMANJEM - nauštrb ikoje strane - stradaju djeca, u čiji se interes svi kunu. Problem u poistovjećivanju interesa roditelja sa interesom djeteta je - po mom sudu - KRIVO.

Ali za poseban topic.

Hvala Lara na razumjevanju.

Lijep pozdrav

larazg
08.07.2008., 15:19
čuj... znam da je to bolno za oca,ali prirodnije je da dijete živi sa majkom... u 9 mjeseci trudnoće te rođenjem te svim onim što ide.... stvara se neraskidiv odnos majka dijete... i bilobi pogrešno zauzeti stav da dijete pripadne samo isključivo ocu.

Dijete se ne može podijeliti na pola... ali kvalitetnim odnosom između roditelja (bivših bračnih drugova) ne bi trebalo ostati zakinuto ni za oca ni za majku.

Suska praksa je zakonodavac, ali on donosi odluke na temelju konzilija koroz sve sudske oluke (psiholog, dječiji psiholog, bračni terapeut, CZZZ, sudsko vještačenje koje se ne često sastoji od psihijatrijskog vještačenje) objedinjeno je odlukom suda koja je takva kakva jest

zodax
09.07.2008., 11:14
čuj... znam da je to bolno za oca,ali prirodnije je da dijete živi sa majkom... Zašto? u 9 mjeseci trudnoće te rođenjem te svim onim što ide.... stvara se neraskidiv odnos majka dijete... Slažeš li da ovakva praksa raskida odnos tate i djeteta? i bilobi pogrešno zauzeti stav da dijete pripadne samo isključivo ocu. Tko je to ikada sugerirao ili pretpostavljao? Ja zasigurno - jasno i glasno - NE. Ali se protivim da djete pripada isključivo majkama. Ja ne negiram majčinstvo i odnos majke i djeteta ali se meni, i takvima poput mene, negira očinstvo kao i djeci pravo na OBA roditelja. Dakle, MAMA i TATA. A to sudska praksa koju spominješ uništava, u korist ženskih roditelja, a nauštrb interesa djece i muških roditelja.

Dijete se ne može podijeliti na pola...apsolutno suglasan ali kvalitetnim odnosom između roditelja (bivših bračnih drugova) ne bi trebalo ostati zakinuto ni za oca ni za majku. Teško i nemoguće u 90% slučajeva. A u tih 90% dešava se ono gore. Mogu ti poslati istraživanje između djelatnika CZSS-a u RH ( uzorci Rijeka i Zagreb ) gdje se isčitava da SU SVJESNI da se manipulacija djetetom od strane ženskih roditelja dešava u 80% slučajeva ali to SVJESNO zaneemaruju i sukladno tome sudovima i sucima dostavljaju mišljenja.


Suska praksa je zakonodavac, ali on donosi odluke na temelju konzilija koroz sve sudske oluke (psiholog, dječiji psiholog, bračni terapeut, CZZZ, sudsko vještačenje koje se ne često sastoji od psihijatrijskog vještačenje) objedinjeno je odlukom suda koja je takva kakva jest
Za sada. Međutim problemi na koje se referiram postaju sve očitiji kao što i društvo postaje svjesnije da stvara socijalno i društveo problematičnu djecu.
O kvaliteti navedenih ne bih jer imam i više no iskustva s njima a tražiti među njima one koji ne zatvore kancelariju u 3 i odjašu doma već uistinu pokušavaju spoznati djecu i meeđusobne odnose su izuzeci koji potvrđuju pravilo.
Dakle nekvaliteta rada ( za koju ne snose odgovornost ) daju krive inpute sucima ( koji ni ne razmišljaju niti imaju hrabrosti donesti odluke u "interesu djece" nego donose odluke da ih Županijski ne klepešu po prstima).

Ipak mijenja se polako, mijenja se. I suci sa ljudskim licima - postoje. I sve ih je više.

Pozdravson

Asti
14.07.2008., 20:36
Hvala, Lara, na ovim predlošcima, i iskoristit ću priliku za jedno pitanje. Kako smo se suprug i ja na kraju ipak sporazumijeli oko samog čina razvoda, da li to znači da ću morati pokretati posebnu parnicu zbog uzdržavanja djece obzirom da je to stavka koju moj suprug nikako ne želi sa mnom pismeno dogovoriti, već odluku prepušta sudu (za njega je to puno povoljnije jer ima prihode koji nigdje nisu evidentirani). Ne mogu reći da bar deklarativno nije voljan skrbiti za djecu, i sigurna sam da neko vrijeme i hoće, ali me iskustvo dosadašnjeg zajedničkog života i njegove hirovitosti u tom smislu naučilo da i na hladno pušem, tj. sve želim na pismeno.
I još nešto - kako onemogućiti njegov eventualni pokušaj prodaje zajedničkog stana bez mog znanja i suglasnosti. Stan glasi na njegovo ime i stečen je u braku.
Hvala.

larazg
16.07.2008., 20:20
Hvala, Lara, na ovim predlošcima, i iskoristit ću priliku za jedno pitanje. Kako smo se suprug i ja na kraju ipak sporazumijeli oko samog čina razvoda, da li to znači da ću morati pokretati posebnu parnicu zbog uzdržavanja djece obzirom da je to stavka koju moj suprug nikako ne želi sa mnom pismeno dogovoriti, već odluku prepušta sudu (za njega je to puno povoljnije jer ima prihode koji nigdje nisu evidentirani)..

pa ako je sporazumni zahtjev onda ste se u svemu sporazumjeli i potpisali to u čemu ste se sporazumjeli i nazvali sporazumom. Pošto imate zajedničko dijete a oko njega se ne možete sporazumjeti moj savjet je da ne pokrećeš sporazumni razvod već tužbu.

Ti tužiš njega a vaš brak ionako ne postoji činom kada više ga ne konzumirate ili se on odselio... ostaje najbitnija situacija skrb i uzdržavanje djece.

Moj savjet je u točki 1 konstatiraj da je brak sklopljen u točki 2 konstatiraj da je rođeno dijete., u točki 3 konstatiraj da ste bili na centru te je mirenje bezuspješno, u točki 4 konstatiraj da se niste sporazumjeli oko zajedničkog djeteta te da odluku o iznosima prepuštaš sudu ali navedi potrebe djeteta i to taksativno.... i predloži izvođenje dokaza saslušanjem i tebe i njega oko okolnosti novčanog iznosa a odluku ionako donosi sud ali poslije nego što vas oboje ispitaI još nešto - kako onemogućiti njegov eventualni pokušaj prodaje zajedničkog stana bez mog znanja i suglasnosti. Stan glasi na njegovo ime i stečen je u braku.
Hvala.

Lijepo...tužbom na diobu bračne stečevine te određivanjem privremene mjere zabranom prodaje te nekretnine te zabilježbom spora u zemljišnim knjigama...dolazi Plomba koja ga priječi u njegovom naumu da proda nekretninu

larazg
18.07.2008., 08:47
Poštovani očevi....

Možda neki od vas imaju situaciju da je dijete završilo srednju školu pa nema posla ili da je završilo fakultet...bilo kako bilo niste dužni plaćati alimentacije ako završi redovito školovanje pa se odmah zaposli ili nakon redovitog školovanja u roku od godine dana nakon završetka.

Stavljam vam još jedan predložak tužbe da se prekine obveza Uzdržavanja djeteta.


U Zagrebu, 29. lipanj 2008.
O P Ć I N S K I G R A Đ A N S K I
S U D
U Z A G R E B U

Pravna stvar:

Tužitelj: Mato Matijević, iz Zagreba, Vlaška 1

Tuženik: Domagoj Matijević, iz Zagreba, Crnčićeva 5

T U Ž B A
radi prestanka uzdržavanja
__________________________________________________ ______

1. Presudom Općinskog suda u Zagrebu, Posl. broj: P-41648/93 od 18. siječnja 1994 godine naloženo je tužitelju da daje za uzdržavanje tuženika koji je sin tužitelja mjesečno 25% netto osobnog dohotka tužitelja sve doka za to budu postojalie zakonske pretpostavke.
Presudom istog suda P-15367/03 od 20.studeni 2003.povišena je obveza doprinošenja za uzdržavanje na način da je tužitelj dužan doprinositi iznos od 40 % netto plaće.

Dokaz: Presude Općinskog suda u Zagrebu, posl broj: P- 41648/93 i P-15367/03


2. Tuženiku je temeljem čl. 72. Zakona o srednjem školstvu prestao status redovitog učenika. Također, tuženik nije pristupio polaganju razrednog ispita.

Dokaz: Potvrda Prve Ekonomske škole u Zagrebu, od dana 23. lipnja 2008., te po potrebi saslušanje tuženika.

3. Kako je tuženik punoljetan a prekinuo je redovito školovanje, više ne postoje zakonske pretpostavke da mu tužitelj u smislu čl.210 Obiteljskog zakona osigurava uzdržavanje, te tužitelj predlaže da sud donese


P R E S U D U


Utvrđuje se da je sa danom 29.lipnja 2008.prestaje obveza uzdržavanja koje je tužitelj dužan davati tuženiku na osnovi presuda Općinskog suda u Zagrebu, posl broj: P-41648/93 od 18. siječnja 1994 godine i P-15367/03 od 20.studeni 2003. godine.

Nalaže se tuženiku da tužitelju nadoknadi parnični trošak, u roku od 15 dana

Tužitelj

pliskavica
04.08.2008., 09:44
[QUOTE=lara35zg;14861912]čuj... znam da je to bolno za oca,ali prirodnije je da dijete živi sa majkom... u 9 mjeseci trudnoće te rođenjem te svim onim što ide.... stvara se neraskidiv odnos majka dijete...

Potpuno ispravno-barem za većinu žena.

zodax
04.08.2008., 11:41
[QUOTE=lara35zg;14861912]čuj... znam da je to bolno za oca,ali prirodnije je da dijete živi sa majkom... u 9 mjeseci trudnoće te rođenjem te svim onim što ide.... stvara se neraskidiv odnos majka dijete...

Potpuno ispravno-barem za većinu žena.

Zašto, na osnovu čega? Opet.
Pozdravson

larazg
07.08.2008., 06:48
obzirom na gore navedeno skrećem pozornost na članke Obiteljskog zakona:

III. POSEBNI PARNIČNI POSTUPCI

1. Postupak u bračnim sporovima

Članak 280.

(1) Parnični postupak radi utvrđivanja postoji li brak ili ne postoji, za poništaj ili razvod braka (bračni sporovi) pokreće se tužbom.

(2) Ako oba bračna druga zahtijevaju razvod braka, parnični postupak pokreće se sporazumnim zahtjevom za razvod braka.

(3) Ako jedan bračni drug podnese tužbu za razvod braka, a drugi najkasnije do zaključenja glavne rasprave izričito izjavi da ne osporava opravdanost tužbenog zahtjeva, smatrat će se da su bračni drugovi podnijeli sporazumni zahtjev za razvod braka.

(4) Ako jedan od bračnih drugova odustane od sporazumnog zahtjeva za razvod braka, a drugi ostane pri zahtjevu da se brak razvede, takav zahtjev smatrat će se tužbom za razvod braka, a sud će bračne drugove uputiti da pokrenu postupak posredovanja.

Članak 281.

(1) Bračni drug protiv kojeg je podnesena tužba u bračnom sporu može kod istog suda protiv drugoga bračnog druga podnijeti protutužbu radi utvrđivanja da brak ne postoji ili za poništaj braka.

(2) Odluka o tužbi i protutužbi donijet će se u pravilu u jednoj presudi.

(3) Protutužba se može podnijeti i zbog razloga iz kojih se tužba ne bi mogla podnijeti zbog toga što je istekao rok za njezino podnošenje.

Članak 282.

(1) Pravo na tužbu u bračnom sporu ne zastarijeva, osim ako je ovim Zakonom drukčije određeno.

(2) Pravo na tužbu za poništaj ili razvod braka ne prelazi na nasljednike, ali osobe koje ostvaruju pravo na nasljedstvo iza umrloga bračnog druga koji je podnio tužbu mogu nastaviti postupak radi utvrđivanja da je tužba bila osnovana.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka može se istaknuti u parnici koju je pokrenuo umrli bračni drug, ako od njegove smrti nije proteklo više od šest mjeseci, a nakon isteka toga roka zahtjev se može istaknuti samo u posebnoj parnici.

(4) Odredbe iz stavka 2. i 3. ovoga članka primjenjivat će se na odgovarajući način i kad je umrli bračni drug podnio sporazum­ni zahtjev za razvod braka.

Članak 283.

(1) Ako tužbu u bračnom sporu podnosi punomoćnik stran­ke, u punomoći se mora izričito navesti koju tužbu punomoćnik može podnijeti.

(2) Ako se podnosi tužba za poništaj braka, u punomoći se mora izričito navesti iz kojeg se razloga tužba može podnijeti.

Članak 284.

(1) U parnicama za razvod braka tužitelj može bez pristanka tuženika povući tužbu do zaključenja glavne rasprave, a s pris­tankom tuženika – dok postupak nije pravomoćno okončan.

(2) Sporazumni zahtjev za razvod braka bračni drugovi mogu povući dok postupak nije pravomoćno okončan.

Članak 285.

(1) Protiv drugostupanjske presude donesene u bračnom sporu revizija nije dopuštena.

(2) Protiv pravomoćne presude kojom se utvrđuje da brak ne postoji, ili se poništava ili razvodi, nisu dopušteni izvanredni prav­ni lijekovi niti druga pravna sredstva.

larazg
07.08.2008., 06:48
3. Postupak radi rješavanja pitanja s kojim će roditeljem dijete živjeti, o roditeljskoj skrbi i o mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djeteta

Članak 294.

(1) Sud će odlučiti o tome s kojim će roditeljem maloljetno vlastito ili posvojeno dijete ili dijete nad kojim se ostvaruje roditeljska skrb nakon punoljetnosti živjeti, odnosno o povjeravanju drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi i o roditeljskoj skrbi:

1. odlukom kojom se utvrđuje da brak ne postoji ili se poništava ili razvodi;

2. odlukom kojom se utvrđuje majčinstvo ili očinstvo.

(2) Sud može odlučiti, kad donosi odluku iz stavka 1. ovoga članka, i o izricanju mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta kad je to prema okolnostima slučaja potrebno.

Članak 295.

(1) Prije donošenja odluke o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi sud će pribaviti mišljenje i prijedlog centra za socijalnu skrb.

(2) Centar za socijalnu skrb dužan je u roku od trideset dana dostaviti sudu mišljenje i prijedlog iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Kad se o roditeljskoj skrbi odlučuje u postupku razvoda braka centar za socijalnu skrb može uzeti u obzir mišljenje posredovatelja.

Članak 296.

(1) U odluci o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi sud će, ako je to potrebno, naložiti osobi kod koje se dijete nalazi da ga preda roditelju.

(2) Sud će u slučaju iz stavka 1. ovoga članka odrediti rok za predaju djeteta ili naložiti da se ono preda odmah.

(3) Odluka suda o predaji djeteta roditelju s kojim će dijete živjeti obvezuje stranke, centar za socijalnu skrb i osobu kod koje se dijete nalazi.

Članak 297.

U postupku o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi sud nije vezan zahtjevima stranaka.

Članak 298.

(1) Sud može odlučiti o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti, o načinu održavanja susreta i druženja djeteta s roditeljima i o drugim sadržajima roditeljske skrbi prema sporazumu roditelja, ako smatra da je taj sporazum u skladu s dobrobiti djeteta.

(2) Pri određivanju sadržaja roditeljske skrbi iz stavka 1. ovoga članka, primjenjivat će se na odgovarajući način odredba članka 297. ovoga Zakona.

Članak 299.

Protiv drugostupanjske odluke o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi revizija nije dopuštena.

4. Postupak u sporovima o uzdržavanju

Članak 300.

(1) Sud će donijeti odluku o uzdržavanju zajedničkoga maloljetnog djeteta ili punoljetnog djeteta koje je lišeno poslovne sposobnosti kad u bračnom sporu donese odluku kojom se utvrđuje da brak ne postoji ili se poništava ili razvodi, te u drugim slučajevima odvojenog života roditelja.

(2) Sud će odluku o uzdržavanju zajedničkoga maloljetnog ili djeteta nad kojim roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti dostaviti centru za socijalnu skrb prebivališta djeteta.

Članak 301.

(1) Sud će donijeti odluku o uzdržavanju maloljetnog djeteta ili djeteta nad kojim roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti kad u parnici radi utvrđivanja očinstva utvrdi da je tuženik djetetov otac.

(2) Odluku o uzdržavanju djeteta iz stavka 1. ovoga članka sud može donijeti i u drugim parnicama radi utvrđivanja ili osporavanja majčinstva ili očinstva, kad je donošenje ove odluke, s obzirom na ishod parnice i okolnosti slučaja, moguće i potrebno.

Članak 302.

Sud će u bračnom sporu donijeti odluku o uzdržavanju jednog od bračnih drugova, ako on to zahtijeva.

Članak 303.

U parnicama o uzdržavanju sudi u prvom stupnju sudac pojedinac.

Članak 304.

U parnicama o uzdržavanju neće se primjenjivati odredbe Zakona o parničnom postupku koje se odnose na postupak u parnicama male vrijednosti.

Članak 305.

(1) U parnicama o uzdržavanju maloljetnog djeteta ili djeteta nad kojim roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti sud nije vezan zahtjevima stranaka, a sporazum stranaka uvažit će ako je u skladu s dobrobiti djeteta.

(2) Protiv drugostupanjske odluke o uzdržavanju maloljetnog djeteta ili djeteta nad kojim roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti revizija nije dopuštena.

larazg
07.08.2008., 06:49
3. Ovrha radi uzdržavanja

Članak 349.

Za određivanje ovrhe i za provođenje ovrhe radi ostvarivanja uzdržavanja iz plaće ili drugih stalnih novčanih primanja ovršenika mjesno je nadležan, osim suda koji je opće mjesno nadležan za ovršenika, i sud koji je opće mjesno nadležan za poslodavca koji isplaćuje plaću, odnosno za isplatioca drugih stalnih novčanih primanja, te sud koji je sudio u prvom stupnju u postupku u kojem je donesena ovršna isprava.

Članak 350.

(1) Ovršenik uzdržavanja može pred sudom, javnim bilježnikom, centrom za socijalnu skrb ili poslodavcem, odnosno drugim isplatiteljem dati pristanak da se iznosi određeni za uzdržavanje isplaćuju iz plaće ili drugih stalnih novčanih primanja izravno osobi koja je u odluci suda označena kao primatelj uzdržavanja, bez provođenja ovršnog postupka.

(2) Ako ovršenik daje pristanak iz stavka 1. ovoga članka pred sudom, javnim bilježnikom ili centrom za socijalnu skrb, oni će poslodavcu, odnosno drugom isplatitelju stalnih novčanih primanja odmah dostaviti izjavu ovršenika i odluku o uzdržavanju.

(3) Ako je ovršenik dao pristanak iz stavka 1. ovoga članka pred poslodavcem ili drugim isplatiteljem stalnih novčanih primanja, dužan mu je istodobno podnijeti i odluku o uzdržavanju.

(4) Na temelju pristanka ovršenika poslodavac, odnosno drugi isplatitelj stalnih novčanih primanja dužan je kod svake isplate postupiti po odluci o uzdržavanju.

(5) Sud će u postupku uzdržavanja maloljetnog djeteta ili djeteta nad kojim roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti donijeti odluku o ovrsi i provesti ovrhu kad ovršenik ostvaruje plaću ili druga stalna novčana primanja, osim ako je ovršenik pristao na administrativnu zabranu.

Članak 351.

Tijekom ovršnog postupka radi ostvarivanja uzdržavanja koje je određeno u postotku, sud može na prijedlog ovrhovoditelja, kad za to postoje opravdani razlozi, odrediti da se ovrha provodi plaćanjem mjesečnoga novčanog iznosa posljednjeg dospjelog obroka uzdržavanja.

Članak 352.

Ako roditelj koji je na temelju pravomoćne sudske odluke ili nagodbe sklopljene pred centrom za socijalnu skrb dužan pridonositi za uzdržavanje djeteta, ne udovoljava svojoj obvezi duže od tri mjeseca, centar za socijalnu skrb dužan je na prijedlog drugog roditelja ili po službenoj dužnosti, ako ocijeni da bi zbog toga bilo ugroženo uzdržavanje djeteta, poduzeti mjere da se osiguraju sredstva za privremeno uzdržavanje sve dok roditelj – obveznik uzdržavanja ne počne ponovno udovoljavati svojoj obvezi.

larazg
07.08.2008., 06:50
3. Posredovanje prije razvoda braka

Članak 44.

Postupak posredovanja provodi se kad se postupak radi razvoda braka pokreće tužbom ili sporazumnim zahtjevom, a bračni drugovi imaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti.

Članak 45.

(1) Postupak posredovanja ne provodi se ako su jedan ili oba bračna druga lišeni poslovne sposobnosti, osim ako sud utvrdi da su sposobni shvatiti značenje braka i obveza koje iz njega proizlaze.

(2) Postupak posredovanja ne provodi se ako je jednom ili oba bračna druga nepoznato boravište najmanje šest mjeseci.

(3) Postupak posredovanja ne provodi se ako jedan ili oba bračna druga žive u inozemstvu.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, postupak posredovanja će se provesti ako bračni drugovi imaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti ako sud ocijeni da nema većih teškoća da bračni drugovi sudjeluju u postupku posredovanja.

Članak 46.

(1) Kad sud primi tužbu ili sporazumni zahtjev iz članka 44. ovoga Zakona na prvom ročištu zatražit će od bračnih drugova da odmah izjave kojem se centru za socijalnu skrb, savjetovalištu za brak i obitelj ili osobi ovlaštenoj za pružanje stručne pomoći (posredovatelju) žele obratiti radi pokušaja uklanjanja bračnih nesuglasica odnosno dogovora o uređenju pravnih posljedica razvoda braka.

(2) Sud će ispitati stranke da li postoji sporazum o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti, o njegovim susretima i druženju s drugim roditeljem, odnosno o smještaju djeteta tijekom trajanja parnice za razvod braka.

(3) Ako se bračni drugovi nisu sporazumjeli pred kim će se postupak posredovanja provesti, sud će po službenoj dužnosti donijeti odluku o izboru posredovatelja.

(4) Sud će u slučajevima iz stavka 1. i 3. ovoga članka bez odgode donijeti odluku pred kim će se postupak posredovanja provesti i dostaviti je posredovatelju. Protiv odluke iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena posebna žalba.

(5) Bračni drugovi dužni su u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke iz stavka 4. ovoga članka pokrenuti postupak posredovanja.

Članak 47.

(1) Ustanova ili pojedinac koji provodi posredovanje pozvat će bračne drugove, po pravilima o osobnoj dostavi, da osobno bez punomoćnika sudjeluju u postupku.

(2) Ako se pozivu na posredovanje ne odazove tužitelj, odnosno oba bračna druga koji su podnijeli sporazumni zahtjev i ne opravdaju svoj izostanak posredovatelj će odmah o tome pisano obavijestiti sud.

(3) Ako bračni drugovi odustanu od postupka posredovanja posredovatelj će odmah o tome pisano obavijestiti sud.

(4) U slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka smatra se da je tužba ili sporazumni zahtjev za razvod braka povučen.

Članak 48.

(1) Posredovatelj će o uzrocima koji su doveli do poreme­ćenosti bračnih odnosa ispitati stranke te nastojati da se ti uzroci otklone i bračni drugovi pomire.

(2) Posredovatelj će upoznati bračne drugove s pravnim i s psihosocijalnim posljedicama razvoda braka.

Članak 49.

(1) Posredovatelj je dužan u roku od tri mjeseca od primitka odluke suda iz članka 46. stavak 3. provesti i okončati postupak posredovanja.

(2) Posredovatelj je dužan stručno mišljenje dostaviti bračnim drugovima po pravilima o osobnoj dostavi u roku od petnaest dana od okončanja postupka posredovanja.

Članak 50.

(1) Ustanova ili pojedinac koji je proveo posredovanje dostavit će stručno mišljenje i centru za socijalnu skrb ako bračni drugovi imaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti.

(2) Stručno mišljenje dostavlja se centru za socijalnu skrb koji nije provodio postupak, prema prebivalištu roditelja s kojim djeca žive.

(3) Ako djeca žive odvojeno od oba roditelja stručno mišljenje dostavlja se centru za socijalnu skrb na području kojeg je sjedište tijela koje je odlučilo o smještaju djeteta. Ako je dijete smješteno bez odluke nadležnog tijela stručno mišljenje dostavlja se centru za socijalnu skrb boravišta djeteta.

(4) Centar za socijalnu skrb dužan je odmah razmotriti stručno mišljenje i poduzeti potrebne mjere za zaštitu dobrobiti djeteta.

Članak 51.

Ako bračni drugovi ne dostave stručno mišljenje sudu u roku od godine dana od dostave odluke suda iz članka 46. ovoga Zakona, smatrat će se da je tužba odnosno sporazumni zahtjev za razvod braka povučen.

Članak 52.

(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisat će način vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima suda u području braka i odnosa u braku.

(2) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi propisat će način vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima centra za socijalnu skrb u području braka i odnosa u braku.

(3) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi propisat će uvjete koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba iz članka 46. stavka 1. da bi bila ovlaštena za pružanje stručne pomoći u postupku posredovanja.

(4) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi dostavit će popis ovlaštenih posredovatelja ministru nadležnom za poslove pravosuđa radi vođenja očevidnika o posredovateljima.

(5) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi propisat će osnovne elemente koje mora sadržavati stručno mišljenje u postupku posredovanja.

dana 1
19.08.2008., 10:51
pitanje Lara,

jel se može ić na sporazumni razvod ako imate dijete ili onda treba ić parnica

dana 1
19.08.2008., 10:57
ili bilo tko drugi, šta prvo trebam učiniti, kome se obratiti, gdje srediti papirologiju i dokumentaciju, jel mi i kod sporazumnog razvoda treba odvjetnik, ma treba mi sve (laički) objasniti

yebiwetar
07.09.2008., 16:38
pozdrav...

pitanje je gdje da podignem papire za rastavu braka.... zivim u zg zupaniji, vjencani smo u zagrebu, zivimo 20ak km dalje u gradicu kraj zagreba... da li u zagrebu ili u mjestu trenutnog prebivalista i gdje, na opcini, sudu....

nisam uspio naci nigdje odgovor na ovo pa sam otvorio novi topic...

puno hvala na odgovorima

pozdrav

yopita
07.09.2008., 17:34
pozdrav...

pitanje je gdje da podignem papire za rastavu braka.... zivim u zg zupaniji, vjencani smo u zagrebu, zivimo 20ak km dalje u gradicu kraj zagreba... da li u zagrebu ili u mjestu trenutnog prebivalista i gdje, na opcini, sudu....

nisam uspio naci nigdje odgovor na ovo pa sam otvorio novi topic...

puno hvala na odgovorima

pozdrav


netrebas dizati papire za razvod,moras priloziti vjencani list ne stariji od 6mj,rodni list djeteta-ako ih imate.,moras rucno napisati zahtjev za razvod braka.sporazumno ili tuzbom-ako se jedan od supruznika ne slaze sa razvodom.ako imate djece to treba naglasiti tada je sve slozenije i duze traje.kad prikupis sve dokumente sa zahtjevom odneses na sud u mjestu gdje zivis i cekas poziv za prvo rociste.

aina_mo
09.09.2008., 13:02
iako je razvod sporazuman mora se ic na to prvo rociste, drugo kako god vec to ide??

zbunjoza
27.10.2008., 08:36
Htjela bih samo skrenuti pažnju na to da se prvo pokreće postupak pri sudu a tek nakon prvog ročišta upućuje na mirenje.
Citiram dio teksta sa stranica b.a.b.e.:
Prijašnji propisi su obavezivali stranke koje namjeravaju pokrenuti postupak razvoda braka, da prije pokretanja postupka pred sudom moraju pokrenuti i dovršiti postupak posredovanja pred nadležnim centrom za socijalnu skrb. Tek nakon dovršetka ovog postupka i uz odgovarajući zapisnik centra za socijalnu skrb koje su po neuspjelom posredovanju od centra dobile, imale su se pravo radi razvoda braka obratiti se sudu podnošenje tužbe ili zahtjeva za sporazumni razvod braka.
Danas, i to od 1.1.2006. godine ovaj postupak se pokreće na bitno drugačiji način. Prema sadašnjim propisima, stranke prvo moraju podnijeti tužbu ili sporazumni zahtjev za razvod braka sudu, nakon čega sud zakazuje prvo ročište. Na tom prvom ročištu sud će zatražiti od bračnih drugova da odmah izjave kojem se posredovatelju žele obratiti radi pokušaja posredovanja , dakle radi pokušaja uklanjanja bračnih nesuglasica odnosno dogovora o uređenju pravnih posljedica razvoda braka. Ukoliko se stranke o ovom nisu sporazumjele, sud mora bez odgode, dakle odmah na prvom ročištu, po službenoj dužnosti donijeti odluku o izboru posredovatelja i dostaviti je posredovatelju.

izvor:
http://www.babe.hr/v2/index.php?opcija=sadrzaji&kat=4&id=26&jezik=h

lara32
29.10.2008., 12:48
Nisam ona ista lara koju ste pitali ali igrom slucaja razvela sam se prije godinu dana i imam malodobno dijete tako da znam. Moze se ici na sporazumni razvod bez obzira da li imate dijete ili ne. Prvo sta se treba napraviti je dati zahtjev na sud za sporazumni razvod braka, nakon toga sud pozove vas i supruznika na 1 rociste.

alex-vran
07.11.2008., 23:05
mene zanimakoliko malodobno djete treba imati godina da bi mogla
podnjeti zahtjev za razvod braka
dijete nema još ni godinu dana

zbunjoza
14.11.2008., 08:13
treba navršiti godinu dana

markoh35
15.11.2008., 09:28
Molio bi sve koji su imali nekog odvjetnika (a s koji msu bili više manje zadovoljni) preporuku na PM (U zg)
nisam baš sam za pisat ovakve stvari :)

Žal
01.12.2008., 18:52
Lara pitanje!
Moj muž želi razvod našeg braka, ja sam iz slovenije, on je hrvat, brak smo sklopili na Braču....kako to ide? dal se ja moram di pojaviti ili ne? mogu li poslat samo svog advokata?

hvala!

cavaliero
05.12.2008., 11:24
Molio bi sve koji su imali nekog odvjetnika (a s koji msu bili više manje zadovoljni) preporuku na PM (U zg)
nisam baš sam za pisat ovakve stvari :)

Ljubazno molim da ukoliko imate za preporučiti odvjetnika s čijim ste radom i zalaganjem bili zadovoljni u brakorazvodnom postupku da mi javite na PM kontakt informacije za odvjetnika u Zagrebu...

Verdana
08.12.2008., 12:06
molim pomoć
imam 2 male djece od kojih mlađe još nema ni 6 mjeseci. ne mogu još tražiti razvod iii mogu

ove predloške koje je lara pisala-da li to moram preko odvjetrnika ili to možemo sami nositi na sud

molim na pp savjet za odvjetnika dobrog u st

hvala

KoiMiki
15.02.2009., 21:05
Kako sastaviti tužbu za rastavu braka?čini mi se da ova na prvoj stranici nije dobra kad več dolje ima presuda.

soddisfatta
15.02.2009., 21:18
Kako sastaviti tužbu za rastavu braka?čini mi se da ova na prvoj stranici nije dobra kad več dolje ima presuda.

Krivo ti se čini, dobra je.
Pročitaj pažljivije što piše (bold):

c/p:

Kako su ispunjene pretpostavke za razvod braka i kako nema mogućnosti da sezajednica života nastavi , to tužiteljica predlaže da Naslovni sud nakon provedenog postupka donese slijedeću;

P R E S U D U
...

KoiMiki
16.02.2009., 15:11
1.Tko određuje vrijednost tok predmeta i dali se to treba napisat
2. ovo pod brojem 3 u tužbi mi nestoji kad tek kad predam tužbu sud određuje koji če CZSS posredovat,a ovdje je več proveden postupak posredovanja.
3. Pod brojem 4 stranke su suglasne da se djete dodijeli tom i tom,kako ako se stranke ne dogovore kome če iči dijete ili sud donese odluku.
4. dali presudu treba pisati u tužbi ili to sud napiše prilikom odluke.

Nekužim ovu tužbu molio bih nekog da mi objasni detaljno ovo?

malerica
26.02.2009., 15:50
Molim savjet oko slijedeće situacije. Suprug ne pristaje na sporazumni razvod, tj. razvod uopće - odnosno i dalje želi spašavati brak koji je došao svom kraju. Namjeravam se iseliti iz podstanarskog stana, imovine nemamo, djece nemamo.
Nakon nekog vremena kad se suprug privikne na novu situaciju pokušala bih mu još jednom ponuditi zahtjev za sporazumni razvod. Da li trebam pričekati neko vrijeme otkad odselim, budući da sud razmatra razdoblje prestanka faktične zajednice. Formalno, nikad nismo ni živjeli u zajednici budući da smo oboje još uvijek prebivalištem prijavljeni svatko kod svojih roditelja a boravište nikad nismo prijavili.

soddisfatta
26.02.2009., 16:59
Postoji li neki konkretni razlog zašto sporazumni, a ne tužbom? Obzirom da nemate djece i imovine...

malerica
28.02.2009., 09:03
Ma zato što bih htjela pokušati rješiti to na najkraći i najbezbolniji način, jer ni njemu nije do suda i tužakanja, on samo ne vjeruje da smo stvarno došli svom kraju. Jednostrana ljubav......

zgzeljko
27.03.2009., 13:52
ja sam danas predao svoj predložak
morao je biti u pet primjeraka
i prilozi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci
vjenčani list valjda zato da se vidi da se nismo već rastali
a da smo to zaboravili
a rodni listovi djece valja zato da se vidi
ne znam, ne pada mi na pamet razlika između rodnog lista starog
pet ili sedam mjeseci

bossy_kt
18.04.2009., 12:04
molim pomoć
imam 2 male djece od kojih mlađe još nema ni 6 mjeseci. ne mogu još tražiti razvod iii mogu

ove predloške koje je lara pisala-da li to moram preko odvjetrnika ili to možemo sami nositi na sud

molim na pp savjet za odvjetnika dobrog u st

hvala

Ti mozes pokrenuti razvod braka i prije nego djeca navrse godinu dana, ali muz ne smije. Sustav te zastitio.

Malichka
23.04.2009., 20:08
Molim pomoć

Udala sam se prije godinu dana i zatrudnila, sada sam u 9 mj. trudnoće.
Odlučila sam se rastati jer me suprug tuče i psihički zlostavlja, a i dva puta me prevario.
Rekli su mi da to nije moguće do djetetove 1 godine života, ali ja bih to učinila što prije jer me strah za mene i dijete.

sqnick
29.04.2009., 10:50
zanima me ako je podnešen zahtjev za sporazumnim razvodom braka ( u braku nije bilo djece, sva imovina je sporazumno podijeljena), da li je obavezno proći postupak posredovanja, ili se isti može odbiti uz pristajanje oba predlagatelja zahtjeva?

zbunjoza
01.05.2009., 07:38
posredovanje je obavezno samo u razvodima brakova u kojima ima maloljetne djece.

emirita
13.05.2009., 11:18
kad se podnese zahtjev za sporazumni razvod braka putem punomocnika,advokata...da li sud tada zakazuje rociste i da li se stranke moraju pojaviti na rocistu ili moze otici sam advokat???

unaprijed hvala

emirita
13.05.2009., 11:19
p.s. brak je zakljucen prije tri godine,vec dvije godine bracni drugovi ne zive zajedno,u braku nisu imali djece...

izgubljena88
13.07.2009., 13:11
Zanima me ako podnesem tužbu za razvod braka (jer gospodin ne želi prihvatiti sprazumnu rastavu), tk tada snosi troškove postupka, da li isključivo ja kao tužiteljica ili oboje podjednako, i / ili to ovisi o nečemu, krivici ( koju je teško dokazati) ?

Stelaaa
04.08.2009., 08:54
Podnositelj plaća troškove...sa tim ako ti uzmeš odvjetnika a ne preko socijalne radnice m ožete od druge strane sudski putem tražiti da vam plati pola troška.

Muki123
11.10.2009., 09:01
Kad se radi o punoljetnom djetetu na školovanju, da li se u prijedlogu stavlja iznos alimentacije? Da li izvod iz knjige vjenčanih i matice rođenih koji se prilažu zahtjevu za sporazumni moraju biti ne stariji od 6 mjeseci ili su bilo kakvi izvodi dobri?

Muki123
11.10.2009., 09:02
Da imam još jedno pitanje, ako supružnici već dulje vrijeme ne žive zajedno, ali se "ljubljeni" nije odjavio sa stare adrese, koja adresa se stavlja u zahtjev?

ryell
11.10.2009., 14:59
Kad se radi o punoljetnom djetetu na školovanju, da li se u prijedlogu stavlja iznos alimentacije? Da li izvod iz knjige vjenčanih i matice rođenih koji se prilažu zahtjevu za sporazumni moraju biti ne stariji od 6 mjeseci ili su bilo kakvi izvodi dobri?

Da.
Ne stariji od 6 mjeseci, točno.
Adresa je ona koja je u dokumentima, dakle zadnja prijavljena.

Muki123
11.10.2009., 16:11
Da.
Ne stariji od 6 mjeseci, točno.
Adresa je ona koja je u dokumentima, dakle zadnja prijavljena.

Hvala

ema hv
16.10.2009., 10:26
Ako netko zna? Ne živim sa mužem već šest i pol godina ali tek sada podnosim zahtjev za sporazumni razvod braka. 2003.g. smo bili na Centru za socijal.skrb i imam rješenje da mirenje nije uspjelo i na tome je sve stalo. Da li ćemo sada ponovo morati na mirenje?

ryell
16.10.2009., 10:32
Ako imate maloljetnu djecu, da, ponovno sve. Prvo predaja zahtjeva na sud, pa onda dalje.

ema hv
16.10.2009., 13:44
Ako imate maloljetnu djecu, da, ponovno sve. Prvo predaja zahtjeva na sud, pa onda dalje.

Imamo maloljetno dijete. Ja imam sada novu vezu i trudna sam 4.mj. Bitan mi je razvod radi promjene prezimena da mi ovo dijete ne bi moralo dobiti prezime bivšeg. Nadam se da bi procedura mogla biti gotova do ožujka 2010.g. kada mi je termin. Ima li nade?

ryell
16.10.2009., 16:46
Realno, neće biti gotovo osim ako ne nađete debelu vezu na sudu.
Pisalo se već po forumu o tome da se u roku od 300 dana nakon razvoda braka dijete obavezno piše na (ex) supruga, e sad detalje ne znam obzirom da ste vi već dugo razdvojeni...

ema hv
16.10.2009., 18:08
Nije baš utješno, postoji li kakva opcija sa svjedocima koji bi potvrdili da drugi čovjek živi samnom i djecom u zajedničkom domaćinstvu već tri godine? Da li bi to moglo pomoći? Imam ih troje, dvoje su prošle i ove godine navršili punoljetnost, a najmlađa ima 11 godina. Ta solucija sa ex-om totalno mi je suluda.

ryell
16.10.2009., 20:45
Velim, prokopaj po forumu, bilo je takvih slučajeva.
Možda najbolje da otvoriš novu temu u "Život u dvoje" ili na Pravu.
Naravno, odlazak u najbliži CZSS može ti donijeti odgovore.
Ovdje su ipak predlošci za tužbe/sporazumne razvode, a k tome meni pravo nije struka :D

ema hv
16.10.2009., 21:14
HVALA, HVALA! IPAK SI MI MALO POMOGLA. IDEM DALJE NA PRAVO. SVAKO DOBRO TI ŽELIM.

ryell
17.10.2009., 16:51
Sretno, i ne sekiraj se puno, ipak si trudna. Sve se da riješiti. :)

monique
20.10.2009., 12:20
Molim samo za kratku info. Bila u braku, nemamo djece i sporazumno bi se razveli. Možemo li samo popuniti predložak sa prve stranice i predati na sud i to je to? Uz naravno popratne dokumente ne starije od 6 mjeseci i tako to ili trebam odvjetnika?
Tnx

moni

ryell
20.10.2009., 12:33
Možete, predložak bez onog dijela o djeci, i to je to, ne treba vam odvjetnik.

anthony9906
26.10.2009., 10:23
bok,meni treba savjet..

kako i dali se može sprorazumn,ili pak tužbom,razvesti brak,ako je žena trudna? i na koji način?

naime,trebam roditi kroz mjesec dana,pa da onda pišem sporazumni (ako ga prihvati) tj tužbu? i dali to uopće mogu zatražiti ukoliko će dijete biti tek rođeno?

imamo i još jedno maloljetno dijete...

unaprijed hvala

ryell
26.10.2009., 12:19
Tužbom ne može prije navršene 1. godine djetetovog života. Dakle, ostaje vam sporazumni. Obzirom na dob djece, svakako morate proći i CZSS.

Lukrina
29.10.2009., 11:32
Tužbom ne može prije navršene 1. godine djetetovog života.


Majka može podići tužbu za razvod braka prije navršene 1 godine djeteta, otac ne.

ryell
29.10.2009., 13:50
Majka može podići tužbu za razvod braka prije navršene 1 godine djeteta, otac ne.

Issss. :rolleyes: Ajmo čitati.
Obiteljski zakon. http://www.poslovniforum.hr/zakoni/obiteljski_zakon.asp


Članak 42.

(1) Razvod braka može tužbom zahtijevati bračni drug, a oba bračna druga sporazumnim zahtjevom.
(2) Bračni drug nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene ili dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života.

Zakon je vrlo jasan.
Dakle, "Bračni drug" - odnosi se i na ženski i na muški dio "ubraćene" zajednice.

Lukrina
29.10.2009., 14:04
Piše "bračni drug", a ne "bračni drugovi" :mig:

Evo link o izmjenama i dopunama istog zakona iz 2004.g.
gdje se "bračni drug" zamjenjuje sa "muž" (Članak 4)


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/311129.html

ryell
29.10.2009., 14:22
Opa. Promaklo mi. Hvala.
Nepošteno. Al jebiga.
Dakle, ipak muž nema pravo na tužbu. Valjda žena onda ima...
Koji kreten nepismeni je te zakone pisao <lupa glavom o zid>

rajnerica
03.11.2009., 18:41
Pozdrav,

pročitala sam večinu, skoro sve što se ovdje proćitati dalo ali, ali evo pitat ću ponovo i vjerojatno se ponoviti.
Brak od 15 godina, koji bi se trebao sporazumno okončati s dvoje maloljetne djece ( 14 , 11 god ). Dali može nečije najfriškije iskustvo kroz što sve treba proći i kolika je cijena tome?! Da vas malkoc više zainteresiram ; eto ja sam treča osoba u cijeloj priči zbog koje se sve ovo i zbiva!
Hvala u naprijed i svaki komentar je dobrodošao; pa makar i neki s malo manje dobrom namjerom:mig:

ryell
04.11.2009., 12:37
Tak nebitno jesi li treća ili peta osoba. :ne zna:
IMHO brak se razvodi zbog SEBE a ne zbog trećega, barem bi tako trebalo biti.

Sve što je napisano vrijedi još uvijek.
Potpisani sporazumni zahtjev na sud, čekanje poziva na prvo ročište, tamo kažu da budući bivši supružnici trebaju na razgovor u CZSS, ode se u CZSS, preda papir od suda, čeka se da iz CZSS pozovu na razgovor.
Kad se razgovor obavi, dobije se mišljenje CZSS, dostavi se sudu, čeka se poziv za drugo ročište. Ako je sve i dalje sporazumno (obe strane slažu se sa svim stavkama), sud na drugom ročištu donosi presudu o razvodu braka.
I gotovo.
Može trajati od dva mjeseca pa do godinu dana, nepredvidljivo je i ovisi o gužvi kod suca, gužvi u CZSS itd.

rajnerica
05.11.2009., 18:56
Hvala na odgovoru i naravno da je nebitno biti treči ili peti, drugi ili ili. Sve je jasno zašto se ljudi rastaju; ja sam eto malkoc humora htjela u pitanje unjeti.
:)

papandreu
24.02.2010., 10:53
Jel netko zna koliko bi trajao najjednostavniji postupak (sporazumno, bez djece, sve dogovoreno, odricanje od prava tužbe)? Od predaje zahtjeva do rješenja? tnx :confused:

sama45
24.02.2010., 17:37
Jel netko zna koliko bi trajao najjednostavniji postupak (sporazumno, bez djece, sve dogovoreno, odricanje od prava tužbe)? Od predaje zahtjeva do rješenja? tnx :confused:

U Zg oko godinu dana.:confused:

_pahuljica_
26.02.2010., 12:31
U Zg oko godinu dana.:confused:

mojoj frendici je sve bilo rješeno u cca mjesec i pol ali ne znam da li je bila kakva veza u pitanju.

sama45
26.02.2010., 14:02
mojoj frendici je sve bilo rješeno u cca mjesec i pol ali ne znam da li je bila kakva veza u pitanju.

Ne znam,kod nas su odrasla djeca,i sve sporazumno već u prijedlogu,a ipak godinica......

xxxyz
09.03.2010., 23:08
Sve što je napisano vrijedi još uvijek.
Potpisani sporazumni zahtjev na sud, čekanje poziva na prvo ročište, tamo kažu da budući bivši supružnici trebaju na razgovor u CZSS, ode se u CZSS, preda papir od suda, čeka se da iz CZSS pozovu na razgovor.
Kad se razgovor obavi, dobije se mišljenje CZSS, dostavi se sudu, čeka se poziv za drugo ročište. Ako je sve i dalje sporazumno (obe strane slažu se sa svim stavkama), sud na drugom ročištu donosi presudu o razvodu braka.
I gotovo.
Može trajati od dva mjeseca pa do godinu dana, nepredvidljivo je i ovisi o gužvi kod suca, gužvi u CZSS itd.

Očito se nešto promijenilo..na bolje :mig:

Nisam imala još nikakvo ročište. Iz suda su nas tražili da se izjasnimo u koji CZSS želimo ići (to smo zaboravili navesti u zahtjevu za sporazumni razvod). Odnjela sam to na sud i pismeno dobila rješenje koje sam odnjela u CZSS.
Razgovor smo obavili (cca 1 sat - sve smo se prije dogovorili i naveli u zahtjevu :s)

I sad čekam rješenje da ga odnesem na sud, pa bu valda i prvo ročište (i zadnje nadam se :rofl: )

A to sve skupa traje već 6 mjeseci :rolleyes:

LuxZg
28.03.2010., 10:07
Ajd napokon neki dobar forum gdje je sve ovako u kratko na jednom mjestu.. Hvala svima koji su sudjelovali u temi.

Nego imam još jedno pitanje koje nitko nije spomentuo - trošak.

Dakle, onakav "najjednostavniji slučaj" - bez djece, sve sporazumno, sami popunimo one obrasce s početka topica (dakle bez odvjetnika), 5 primjeraka, novi vjenčani list i odnesemo na prijemni..
Na Legalisu su spominjali 200kn kod podnošenja i još 200kn kod završetka procesa. OK, sigurno treba platiti i nešto biljega za izvaditi novi vjenčani list, al to može biti 30-50kn možda.. I onda - je li to sve, ili ima još nešto?

ryell
28.03.2010., 14:23
To je to.

LuxZg
29.03.2010., 21:16
To je to.

Tenks!

Ljiljana32354
09.04.2010., 14:36
Moze li sud donijeti presudu o razvodu braka bez moje prisutnosti ako sam dala potpis o sporazumnome razvodu i nema nikakve imovine oko koje vodimo spor niti djece? Na prvo rociste nisam dosla, a na drugo vjerojatno isto necu moci. Jeli moguce da se nekoga dovodi pod prisilom ili tako nesto? Samo bih zeljela da to sto prije bude gotovo.

Hvala puno!

ryell
09.04.2010., 18:27
Pošalji odvjetnika.

Ljiljana32354
14.04.2010., 15:25
Pošalji odvjetnika.


Hvala na brzom odgovoru.
Nazalost nemam odvjetnika ( tocnije nemogu ga platiti =( ). Sto se onda događa?
I dali postji ikakvo prisilno dovođenje ili nesto slicno.
(Sve sam potpisala i sa svime se slažem.) :(:ne zna:

sama45
14.04.2010., 15:38
Hvala na brzom odgovoru.
Nazalost nemam odvjetnika ( tocnije nemogu ga platiti =( ). Sto se onda događa?
I dali postji ikakvo prisilno dovođenje ili nesto slicno.
(Sve sam potpisala i sa svime se slažem.) :(:ne zna:

Moraš doći osobno,ako će biti saslušanje,pisati će u pozivu,jer će te pitati da li se slažeš sa svime što ste dogovorili.Na tom ročištu će se brak proglasiti razvedenim.(ako se slažete da se brak razvede i ostajete pri sporazumnom)
Nema veze što si sve potpisala,do proglašenja razvoda,može se netko predomisliti
Ako je sve riješeno,brak se razvede.

Inače samo odugovlačiš.

ryell
16.04.2010., 03:13
Nema prisilnog dovođenja; najbolje nazovi sud i provjeri da li se u tom slučaju zakazuje novo ročište ili se prijedlog za rastavu odbacuje.
Inače, praksa je takva da kad primiš poziv i imaš opravdani razlog zašto ne možeš prisustvovati, javiš to sutkinji (da, začudo, sve su žene :zubo: ) i moliš drugi termin ročišta.

viktory
09.08.2010., 10:37
koja je razlika između sporazumnog razvoda i razvoda tužbom?

Crodra
10.08.2010., 08:38
Sporazumno je kad na papir napišete da je brak gotovo, da djeca pripadaju tome i tome, da je iznos uzdržavanja toliko i toliko, blabla uglavnom jedan A4 je više nego dovoljan, no dakle oboje se slažete i potpišete na taj papir.

Tužbu pokreće jedan ako se nisu mogli nikako dogovoriti da stave oboje potpis na gore opisani papir.

U oba slučaja preporučujem odvjetnika, jer ipak se ljudi time bave i znat će kako to treba izgledati, što je sve bitno navesti i kamo to predati i urudžbirati, kako bi sve skupa bilo brže i bez tehničkih problema, a sve za ipak nekakvu prihvatljivu cifru 600kn za tužbu i 600kn za prvo ročište.

Također, kako ljudi koji se rastaju više ne mogu zajedno sjesti za stol i dogovoriti se (kako se nisu mogli nikad ni dogovoriti oko ničega inače se ne bi rastali) pa se onda to napiše i obavi na neutralnom terenu uz stručnu osobu, odnosno dakle u odjetničkom uredu gdje vas čovjek provede kroz pitanja, to se zapiše i onda potpišete.

carrie23
10.08.2010., 23:08
kod tužbe - što ako jedna strana ne želi razvod i ne dođe uopće na ročišta? kao što je već netko pitao, postoji li prislilno dovođenje? ako ne, kako se riješi tužba?

LuxZg
28.08.2010., 14:44
Evo, čisto da se javim nakon nekog vremena sa malo povratnih informacija..

Dakle, koristeći primjere sa početka ove teme, napisao sam zahtijev za sporazumni razvod braka. Potpisali smo ih, odnio sam u prijemni ured, platio 200 kuna, i rekli su mi da ćemo biti pozvani na ročište. Cca 5 dana kasnije već je bio napisan poziv za raspravu, za mjesec dana. Na raspravi su nas samo tražili osobne, potvrdili da stoji kako smo napisali, i napisali rješenje i presudu na licu mjesta. EDIT: Btw, odrekli smo se prava žalbe da ubrzamo postupak.<end edit> Platili smo sljedećih 200kn i odmah donijeli uplatnicu sutkinji, i to je bilo to. Jučer sam se vratio s mora i našao obavijest o prispjeloj pošiljci, i taman stigao podići. U kuverti je samo bila malo ljepše napisana presuda, i to je sve. Dakle sve skupa cca 45 dana od predavanja zahtijeva do presude, i još jedno 45 dana da to ljepše napišu i pošalju (i dostave) poštom. Brzo, i (relativno) bezbolno.

Što se tiče samog zahtijeva i predavanja, malo smo promijenili par riječi, ali ništa bitno. Na prijemnom nisu tražili 5 kopija, nego samo 2 koliko se sjećam. Nije trebala kopija osobnih i sl, iako sam ih uzeo i kopirao za svaki slučaj.

Mislim da se nema što više dodati. Hvala još jednom svima na informacijama i pomoći. Iskreno, sve je prošlo puno lakše nego bi ikad pomislio..

P.S. Naravno, ovdje je riječ o sporazumnom razvodu, bez djece, i bez bilo kakvih komplikacija..

*petrunjela*
08.09.2010., 17:38
Molim vas za pomoć!
Muž mi ne želi dati sporazumni razvod, a ne znam što točno trebam napaviti za tužbu. Nemamo djecu.
Koji mi papiri trebaju i što napisati u toj tužbi??

enna-zg
09.09.2010., 08:12
Mene je moj isto navlačio, otišla sam odvjetnici i sastavila tužbu. :top:

Mislim da ti odvjetnica nije potrebna obzirom da nemate djecu, imaš tu dosta primjera pa probaj sastaviti sama.
Potreban ti je vjenčani list (mislim da ne smije biti stariji od 6 mj. to nisam sigurna, nazovi nadležan sud pa pitaj).

Tina019
12.09.2010., 10:30
Mene je moj isto navlačio, otišla sam odvjetnici i sastavila tužbu. :top:

Mislim da ti odvjetnica nije potrebna obzirom da nemate djecu, imaš tu dosta primjera pa probaj sastaviti sama.
Potreban ti je vjenčani list (mislim da ne smije biti stariji od 6 mj. to nisam sigurna, nazovi nadležan sud pa pitaj).

Koliki je ukupan trošak za tužbu bez odvjetnika? (Bez imovine i djece)

enna-zg
13.09.2010., 07:52
Koliki je ukupan trošak za tužbu bez odvjetnika? (Bez imovine i djece)

To ti ovisi o odvjetniku, nazovi pa pitaj. Moja je meni rekla 2000 kn.
Ali smo preinačili u sporazumnu i plaćamo po pola. :top:

Tina019
13.09.2010., 08:40
To ti ovisi o odvjetniku, nazovi pa pitaj. Moja je meni rekla 2000 kn.
Ali smo preinačili u sporazumnu i plaćamo po pola. :top:


Ja sam baš mislila bez odvjetnika, sama napisati tužbu i predati, ako ne bude htio sporazumni potpisati. Negdje sam pročitala da je trošak isti kao i za sporazumni. Ali bih voljela da mi netko tko je to prošao može reći.

zodax
13.09.2010., 21:01
Ja sam baš mislila bez odvjetnika, sama napisati tužbu i predati, ako ne bude htio sporazumni potpisati. Negdje sam pročitala da je trošak isti kao i za sporazumni. Ali bih voljela da mi netko tko je to prošao može reći.

Nije isto.
Ako ideš na sporazumni, 400 Kn i mjesec dana i gotovo.

Ako ideš na tužbu, moraš je napisati kao i razloge zbog kojih tražiš od suda da se bračna zajednica razvrgne. Imaš troškove pravnog zastupnika ( cca 500,00 Kn + 115,00 Kn PDV-a ) po ročištu pa ima caka da onaj tko je tuženi snosi trođkove postupka, ali može i podjela ( svako svoje )
Pri tužbi, ukoliko nema posebnih dokaznih postupaka, sve može biti gotovo u 1 ročištu ( bez djece i bez imovine - mada je imovina posebna parnica ) a može i u 5.
Pa računaj.
A Enicu nam je odvjetnica odrala maličko osim ako nema djece. A sporazumni? Ima ovdje šprancu.

Tina019
14.09.2010., 08:26
Nije isto.
Ako ideš na sporazumni, 400 Kn i mjesec dana i gotovo.

Ako ideš na tužbu, moraš je napisati kao i razloge zbog kojih tražiš od suda da se bračna zajednica razvrgne. Imaš troškove pravnog zastupnika ( cca 500,00 Kn + 115,00 Kn PDV-a ) po ročištu pa ima caka da onaj tko je tuženi snosi trođkove postupka, ali može i podjela ( svako svoje )
Pri tužbi, ukoliko nema posebnih dokaznih postupaka, sve može biti gotovo u 1 ročištu ( bez djece i bez imovine - mada je imovina posebna parnica ) a može i u 5.
Pa računaj.
A Enicu nam je odvjetnica odrala maličko osim ako nema djece. A sporazumni? Ima ovdje šprancu.

Hvala na jasnom odgovoru. Bit će kako bude.

Mrs.Scarlet
03.10.2010., 13:19
molim vas, dosta mi je hito-ako netko zna odgovor na moje pitanje

sutra predajem zahtjev za sporazumni raskid braka. on ne zivi na adresi koja mu pise u osobnoj vec 3godine, niti tamo moze podizati postu, a na adresi na kojoj se sad nalazi nije prijavljen. u zahtjevu MORAM napisati njegovu adresu iz osobne, to mi je jasno-ALI kako i gdje da navedem da mu poziv salju na drugu adresu (ovog stana gdje nije prijavljen).
i jos nesto-sutra predajem zahtjev, a osobna mu istice sljed.tjedan. ne zelim cekati ni dana duze predajom zahtjeva, ali me brine hoce li biti problem zbog tog istjecanja osobne....

unaprijed hvala

enna-zg
04.10.2010., 13:42
A Enicu nam je odvjetnica odrala maličko osim ako nema djece. A sporazumni? Ima ovdje šprancu.

Nije me nitko odrao... to se radilo o tužbi, privremenoj mjeri itd.
Nakon obrata kao u filmu, dogovorili se sporazumno, predali, za 2 tjedna nas zvali na prvo ročište, uplatio sve zaostatke u međuvremenu i sad čekamo czss.:s

Monika001.h
25.10.2010., 09:41
bok,svima..neznam pod koji naslov bih pisala pa sam odabrala ovu temu...ja i muž smo u bračnoj krizi,što je žalosno..razmišljam o rastavi čak,ali neznam dal m ije to pametno..u braku smo 15 mjeseci..imamo dijete od 11mj..priznajem da smo se zbog dijeteta i uzeli..obadvoje smo mladi,imamo 22 godine..razmišljam o razvodu jer je on skroz psihički nestabilan..tj.kad se svađamo govori mi da sam kurva,drolja,narkomanka,alkohoičarka,da su sve moje prijateljice kurve itd..što je najgore od svega dk sam još trudna bila digo je ruku na mene,nije me udario,ali me je naguravo,bacio na pod itd..prije kojih 6mj možd i više mi je tijekom svađe stavio ruke na vrat i počeo me daviti i imao je tak luđački pogled da je to za neopisat..i zna mi gazit po nogama..i svašta još..stvar je u tome da ja nesmijem na kave s prijateljicama nit nikud..ako slučajno odem,a on sazna digne takvu strku...kad sam bila kod staraca jednom ošla kod frendice kartat belu i na kavu..i nisam znala kaka če reagirat kad me zvao pa sam mu rekla..a on je meni i mojim prijateljima hebo sve po spssku,čak je sjeo u auto i došao odmah po mene i svašt je tu bilo...molim vas pomozite,jer neznam šta da radim..što bi se ja i razvela al strah me je da ne ostanem bez dijeteta pošto imam samo 2 razreda srenje škole..3 planiram završit nagodinu...prijeti mi se oduzimanjem dijeteta jer mu otac ima veza po zagrebu i svuda..tako da neznam..da se razvedem bojim se reakcije okoline i njegovog oca...neznam šta da radi..molim vas savjet..puno hvala...

djurdja
04.01.2011., 22:45
Nekako sam uspjela sklepati tužbu pomoću špranci na forumu i internetu. Ali nisam baš najsigurnija jesam li sve dobro napisala. Isplati li se poći kod odvjetnika da mi to pregleda?

Streghetta
05.01.2011., 09:56
Nekako sam uspjela sklepati tužbu pomoću špranci na forumu i internetu. Ali nisam baš najsigurnija jesam li sve dobro napisala. Isplati li se poći kod odvjetnika da mi to pregleda?

Mislim da ne trebas..kad ju budes isla predavati,zamolis na sudu da bace pogled(moja frendica je tako izvela)..a oni su toliko toga dosad procitali,da ce ti rec odmah jel to ok il da nesto mjenjas..a ustedit ces pare:)

djurdja
05.01.2011., 19:12
Mislim da ne trebas..kad ju budes isla predavati,zamolis na sudu da bace pogled(moja frendica je tako izvela)..a oni su toliko toga dosad procitali,da ce ti rec odmah jel to ok il da nesto mjenjas..a ustedit ces pare:)

Hvala na savjetu, to me zanimalo. Nisam sad baš pri parama :)

TinaB101
21.02.2011., 15:49
Evo, čisto da se javim nakon nekog vremena sa malo povratnih informacija..

Dakle, koristeći primjere sa početka ove teme, napisao sam zahtijev za sporazumni razvod braka. Potpisali smo ih, odnio sam u prijemni ured, platio 200 kuna, i rekli su mi da ćemo biti pozvani na ročište. Cca 5 dana kasnije već je bio napisan poziv za raspravu, za mjesec dana. Na raspravi su nas samo tražili osobne, potvrdili da stoji kako smo napisali, i napisali rješenje i presudu na licu mjesta. EDIT: Btw, odrekli smo se prava žalbe da ubrzamo postupak.<end edit> Platili smo sljedećih 200kn i odmah donijeli uplatnicu sutkinji, i to je bilo to. Jučer sam se vratio s mora i našao obavijest o prispjeloj pošiljci, i taman stigao podići. U kuverti je samo bila malo ljepše napisana presuda, i to je sve. Dakle sve skupa cca 45 dana od predavanja zahtijeva do presude, i još jedno 45 dana da to ljepše napišu i pošalju (i dostave) poštom. Brzo, i (relativno) bezbolno.

Što se tiče samog zahtijeva i predavanja, malo smo promijenili par riječi, ali ništa bitno. Na prijemnom nisu tražili 5 kopija, nego samo 2 koliko se sjećam. Nije trebala kopija osobnih i sl, iako sam ih uzeo i kopirao za svaki slučaj.

Mislim da se nema što više dodati. Hvala još jednom svima na informacijama i pomoći. Iskreno, sve je prošlo puno lakše nego bi ikad pomislio..

P.S. Naravno, ovdje je riječ o sporazumnom razvodu, bez djece, i bez bilo kakvih komplikacija..

Pa ja sam mislila da na sudu odmah dobiješ presudu o razvodu i to je to. Zar se to još mora čekati?

TinaB101
21.02.2011., 15:52
Hvala na savjetu, to me zanimalo. Nisam sad baš pri parama :)

Ja sam preko foruma našla za sporazumni, 200kn i vjenčani list pri predaji zahtjeva i 200kn na ročištu, ako sve ok.

Blue fairy
16.04.2011., 18:47
Molim vas, predala bih prijedlog za sporazumni razvod. Suprug i ja smo vjenčani u zg-u ali žiivmo u drugoj županiji. Znam da mi uz prijedlog treba izvadak iz knjige vjenčanih i vjenčani list ne stariji od 6 mj. Trebam li onda po te dokumente ići u zg?

U slučaju da suprug ne želi pristati na sporazumni da li mi je potreban odvjetnik ako želim podignuti tužbu za razvod braka?

happy sue
04.05.2011., 17:55
Zna li netko gdje predajemo papire za sporazumi s obzirom da zivimo u Zagrebu, (oboje imamo prebivaliste na istoj adresi u Zg) ,a vjencali smo se u Osijeku?!!
Mozemo li u Zagreb ili moramo ici na opcinski sud u Osijek?

kathara
15.05.2011., 16:34
Nadam se da će mi netko odgovoriti, premda je to možda već prije napisano, ali sam preskakice čitala prethodne postove. Naime, zanima me moramo li suprug i ja zajedno doći na sud sa sporazumnim zahtjevom, ili je dovoljno da smo ga oboje potpisali?

poslije_kiše
17.05.2011., 08:35
Može li mi netko tko je prošao sporazumni razvod odgovoriti na pitanje: Da li je zaista ''mirenje'' obavezno i kako ono izgleda? Da li se ide kod nekog kao što je bračni savjetnik i tko je ta treća osoba koja bi nas trebala ''miriti''? :zubo:
Koliko puta se ide na mirenje i koliko ono traje?
Hvala :)

Cuska Frntifljuska
17.05.2011., 08:52
Mirenje tj. posredovanje je obavezno u slučaju da imate malodobno dijete. Ako nemate djece ili su starija od 18, toga nema. U slučaju, dakle, da morate ići, posredovanje vrši odabrani centar za socijalnu skrb (dakle, najčešće onaj pod koji spadate po adresi prebivališta). Iz mog iskustva - mi smo imali jedan susret sa socijalnom radnicom i još jedan sa psihologicom i to je bilo to. Često čak kod neproblematičnih slučajeva postoji samo jedan susret tj. soc. radnica i psiholog odjednom. Vjerojatno trajanje procesa ovisi o tome kolika im je guzva i koliko se, uskoro bivsi, partneri kolju oko raznoraznih pitanja vezano za dijete. Mi smo npr. sve unaprijed dogovorili, pa nije bilo problema.

poslije_kiše
17.05.2011., 08:59
Nemamo djece. Znači mirenje nečemo imati? Ili o tome odlučujemo mi?

rejoflajt
26.05.2011., 10:36
molila bih točnu informaciju

postoji li način da se sporazumni odradi bez da se vidimo, može li moj odvjetni to odraditi da ja ne moram ići baš nigdje? puno vam hvala!

ryell
26.05.2011., 11:14
Može te odvjetnik zastupati u sporazumnom, da. Ne moraš se osobno pojaviti.

rejoflajt
26.05.2011., 11:19
Može te odvjetnik zastupati u sporazumnom, da. Ne moraš se osobno pojaviti.

puno ti hvala...a kolko to košta cca...?:eek:

ryell
26.05.2011., 11:22
puno ti hvala...a kolko to košta cca...?:eek:
Nema na čemu. E, to fakat ne znam - ali nije baš neka sitna lova... Mislim da se pisalo na PDF Pravo o tome, pitaj tamo. Sretno.

kawaii
26.05.2011., 14:02
puno ti hvala...a kolko to košta cca...?:eek:

po zadnjoj odvjetničkoj tarifi, cijeli postupak razvoda, bez obzira na broj ročišta dođe 2000 kn + pdv

rejoflajt
26.05.2011., 15:11
po zadnjoj odvjetničkoj tarifi, cijeli postupak razvoda, bez obzira na broj ročišta dođe 2000 kn + pdv

:eek: hvala :eek:

dilema
22.06.2011., 02:27
bok,svima..neznam pod koji naslov bih pisala pa sam odabrala ovu temu...ja i muž smo u bračnoj krizi,što je žalosno..razmišljam o rastavi čak,ali neznam dal m ije to pametno..u braku smo 15 mjeseci..imamo dijete od 11mj..priznajem da smo se zbog dijeteta i uzeli..obadvoje smo mladi,imamo 22 godine..razmišljam o razvodu jer je on skroz psihički nestabilan..tj.kad se svađamo govori mi da sam kurva,drolja,narkomanka,alkohoičarka,da su sve moje prijateljice kurve itd..što je najgore od svega dk sam još trudna bila digo je ruku na mene,nije me udario,ali me je naguravo,bacio na pod itd..prije kojih 6mj možd i više mi je tijekom svađe stavio ruke na vrat i počeo me daviti i imao je tak luđački pogled da je to za neopisat..i zna mi gazit po nogama..i svašta još..stvar je u tome da ja nesmijem na kave s prijateljicama nit nikud..ako slučajno odem,a on sazna digne takvu strku...kad sam bila kod staraca jednom ošla kod frendice kartat belu i na kavu..i nisam znala kaka če reagirat kad me zvao pa sam mu rekla..a on je meni i mojim prijateljima hebo sve po spssku,čak je sjeo u auto i došao odmah po mene i svašt je tu bilo...molim vas pomozite,jer neznam šta da radim..što bi se ja i razvela al strah me je da ne ostanem bez dijeteta pošto imam samo 2 razreda srenje škole..3 planiram završit nagodinu...prijeti mi se oduzimanjem dijeteta jer mu otac ima veza po zagrebu i svuda..tako da neznam..da se razvedem bojim se reakcije okoline i njegovog oca...neznam šta da radi..molim vas savjet..puno hvala...

Draga moja dobro razmisli želiš li i dalje tako jer takav zajednički život i svađe vaše djete gleda te njega "zlostavljate" psihički i emocionalno oboje...ako ne želiš razvod pokušaj muža nagovoriti na neko bračno savjetovalište...a prijetnje 22 godišnjeg muža koji djetetu ni pelene nezna presvući i guši i tuće majku, da će ti oduzeti djete su presmješne....

ako ti se ponovi da te muž tuće i udara obavezno ga prijavi policiji, tako ćeš imati i dokaze o zlostavljanju u slučaju razvoda braka i nema šanse u tom slučaju da tvoj muž dobije djete.
Jako ste mladi, ali jednom zlostavljač uvijek zlostavljač, i ako ne krenete na neku terapiju to se nikad neće promjeniti.

Postoje razne udruge kao http://www.babe.hr/hr/kontakt/

U sklopu novog trogodišnjeg programa "Savjetovalište za prevenciju, medijaciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji" koji provodimo uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, nudimo vam usluge: savjetovanja u kriznim situacijama putem SOS telefona, web stranice, elektronske i klasične pošte te osobnim kontaktima, informiranja stranaka o mogućnostima ostvarivanja pravne, zdravstvene, psihološke pomoći u okviru i izvan sustava socijalne skrbi; medijacije, posebno u slučajevima kad su u nasilne odnose uključena malodobna djeca bilo kao žrtve ili svjedoci nasilja; pružanja psiholoških savjetodavnih usluga i psihoterapijskih (grupno/individualno); odvjetničkog savjetovanje te zastupanja socijalno depriviranih osoba; smještaja u sigurnu kuću najugroženijih osoba.

PRAVNO SAVJETOVALIŠTE

Telefonski pravni savjeti - 0800 200 144

UTO. 17 – 19 sati

SRI. 10 – 12 sati

ČET. 12 – 14 satiOsobni pravni savjeti - Selska cesta 112 a

Za osobno savjetovanje molimo da se telefonski najavite na:

01/ 4663 - 666

SRI. 12 - 18 sati

ČET. 14 – 20 satiPSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

PON., UTO., ČET. i PET. - 9 - 17 sati

SRI. 12 - 20 sati

Molimo da se telefonski najavite na 0800 200 144 ili 01/4663 666

Mary1203
24.06.2011., 16:30
dali je moguće sporazumni razvod pokrenuti

ako dijete nije navršilo godinu dana

dali se može ostati stanovati na istoj adresi ili se mora jedan partner odseliti i
prijaviti prebivalište negdje drugo

kojeg odvjetnika možete preporučiti i dali je uopće potreban odvjetnik

ryell
26.06.2011., 22:26
Za sporazumni nije potreban odvjetnik ali se ne može pokrenuti prije navršene 1. godine života djeteta.
Nije nužno potrebno odseliti baš fizički i mijenjati adresu. U svakom slučaju morate proći postupak savjetovanja/posredovanja u CZSS.

kawaii
28.06.2011., 11:09
Za sporazumni nije potreban odvjetnik ali se ne može pokrenuti prije navršene 1. godine života djeteta.
Nije nužno potrebno odseliti baš fizički i mijenjati adresu. U svakom slučaju morate proći postupak savjetovanja/posredovanja u CZSS.


To baš nije u potpunosti točno. Muž ne može pokrenut postupak razvoda braka prije navršene 1. god. djeteta, ali Obiteljski zakon (čl. 42., 43.) dopušta supružnicima da podnesu sporazumni zahtjev neovisno o starosti djeteta.
Dakle, prije nego što dijete navrši 1. godinu, brak se može "okončati":
1. ako majka podnese tužbu za razvod
2. ako oba roditelja ponesu sporazumni zahtjev za razvod.

U svakom slučaju potrebno je proći postupak pred CZSS (uvijek kad su djeca mlt)

ryell
28.06.2011., 13:47
Imaš pravo, isprika zbog netočne informacije s moje strane. :brukica:

stand up mama
29.06.2011., 14:00
Zanima me može li itko odgovoriti na slijedeće pitanje..? Naime, moja je malenkost provela 12 godina u IZVANBRAČNOJ zajednici s (tada misleći) muškarcem svog života i u toj se vezi rodio naš sin kojem je sada šest godina.No, prije dvije godine, stvari rapidno krenuše nizbrdo i ja odlučih napustiti tu zajednicu. S djetetom, naravno.
Inertna i uplašena:confused:, za početak sam odlučila pomoći sebi otišavši na psihoterapiju, jer ''ako sam ja dobro - i moje dijete će biti''.Odlazim i danas i to je ok.Očvrsnula sam i ohrabrila se :)Međutim, pravno, birokratski ili kako god, do dana današnjeg nisam isposlovala nikakav status niti za sebe, a tako ni za klinca.To me zaista ljuti :mad:
Ono što bih voljela saznati jest na koji način da zatražim 'rastavu braka kojeg nije niti bilo', kako da ostvarim prava za sebe i dijete, te kako da konačno privedem tu priču kraju?
Trenutno sam nezaposlena, bivši ne plaća alimentaciju jer 'ja znam koliko je njemu teško od kad sam ga napucala';dogovori oko viđanja djeteta funkcioniraju dok god ja pristajem na njegove uvjete (u protivnom su verbalni delikti);a vrijeđanja, optužbi, zamjerki i omalovažavanja od strane dotičnog ne nedostaje...
Postoji li ''špranca'' i za slučajeve poput mog i kome da se obratim? Nadam se brzom odgovoru:)
Pozdrav!

kawaii
30.06.2011., 09:38
Ono na što svakako imaš pravo je tražiti uzdržavanje za dijete, tj. buduće obroke alimentacije kao i prošle obroke alimentacije (od trenutka prestanka izv. zajednice), ali mislim da ti opširnije što gdje kako piše na pdf alimentacija.

Sretno!

stand up mama
30.06.2011., 11:39
Puno hvala na savjetu :)

debby d
14.07.2011., 10:30
Drage Forumašice i Forumaši,

Puno puta vidjeh da tražite predloške i pitate kako izgledaju pravna sredstva za Razvode brakova.

Stavljam vam predložak dvaju najčešćih situacija a to su:

1. Sporazumni zahtjev za razvod braka.

U Zagrebu, xx. yyyyy 2008.


OPĆINSKI SUD
U ZAGREBU
Predlagateljica: 1. XXXXX, iz Zagreba, Vlaška 1,

Predlagatelj: 2. YYYYY, iz Zagreba, Vlaška 1
SPORAZUMNI ZAHTJEV
za razvod braka


1. 1-vo Predlagateljica i 2-go Predlagatelj su sklopili brak dana 20. lipnja 1998 godine u Zagrebu, koji je brak upisan u maticu vjenčanih matičnog ureda Centar, gradskog ureda za opću upravu, matičnog područija Zagreb, Centar, za godinu 1999 pod rednim brojem 002389.

Dokaz: uvid u izvadak iz matice vjenčanih koji se prilaže2. 1-vo Predlagateljica i 2-go Predlagatelj nemaju zajedničke maloljetne djece, posvojene djece niti djece nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon njihove punoljetnosti.

Dokaz: nesporno među strankama3. Zbog nesuglasnosti naravi bračna zajendica prestala je postojati u mjesecu veljači 2007 godine kada se je 1. Predlagateljica iselila iz stana 2. Predlagatelja.

Dokaz: nesporno među strankama


4. 1-vo Predlagateljica i 2-go Predlagatelj predlažu Naslovnom sudu da sud donese presudu kojom se razvodi brak Predlagatelja na ročištu održanom bez prisutnosti 1-vo Predlagateljice i 2-go Predlagatelja i to na način da Naslovni sud donese slijedeću


P R E S U D URazvodi se se brak zaključen dana 20. lipnja 1998 godine u Zagrebu između YYYYY rođene Klarić, rođene 19.ožujka 1971 godine u Zagrebu i XXXXXX rođenog 15. siječnja 1966 godine u Zagrebu koji je brak upisan u maticu vjenčanih matičnog područja Zagreb, Centar za godinu 1999 pod rednim brojem 002389.

1-vo Predlagateljica:

2-go Predlagatelj:

Priočitala sam većinu postova ali ipak želim postaviti pitanje kako bih bila sigurna....oboje želimo sporazumni razvod, imamo 2 maololjetne djece (11 i 7g), mislim da neće biti problema oko alimentacije...bi li mi bilo pametnije ipak angažirati odvjetnika kako me (Još uvijek sadašnji) muž zeznuo u procesu razvoda s obzirom da je pravno i financijski potkovaniji? i, može li mi neko poslati šprancu za sporazumnu varijantu i 2 malolj.djece?

coffita
15.07.2011., 12:37
Drage Forumašice i Forumaši,

Puno puta vidjeh da tražite predloške i pitate kako izgledaju pravna sredstva za Razvode brakova.

Stavljam vam predložak dvaju najčešćih situacija a to su:

1. Sporazumni zahtjev za razvod braka.

U Zagrebu, xx. yyyyy 2008.


OPĆINSKI SUD
U ZAGREBU
Predlagateljica: 1. XXXXX, iz Zagreba, Vlaška 1,

Predlagatelj: 2. YYYYY, iz Zagreba, Vlaška 1
SPORAZUMNI ZAHTJEV
za razvod braka


1. 1-vo Predlagateljica i 2-go Predlagatelj su sklopili brak dana 20. lipnja 1998 godine u Zagrebu, koji je brak upisan u maticu vjenčanih matičnog ureda Centar, gradskog ureda za opću upravu, matičnog područija Zagreb, Centar, za godinu 1999 pod rednim brojem 002389.

Dokaz: uvid u izvadak iz matice vjenčanih koji se prilaže2. 1-vo Predlagateljica i 2-go Predlagatelj nemaju zajedničke maloljetne djece, posvojene djece niti djece nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon njihove punoljetnosti.

Dokaz: nesporno među strankama3. Zbog nesuglasnosti naravi bračna zajendica prestala je postojati u mjesecu veljači 2007 godine kada se je 1. Predlagateljica iselila iz stana 2. Predlagatelja.

Dokaz: nesporno među strankama


4. 1-vo Predlagateljica i 2-go Predlagatelj predlažu Naslovnom sudu da sud donese presudu kojom se razvodi brak Predlagatelja na ročištu održanom bez prisutnosti 1-vo Predlagateljice i 2-go Predlagatelja i to na način da Naslovni sud donese slijedeću


P R E S U D URazvodi se se brak zaključen dana 20. lipnja 1998 godine u Zagrebu između YYYYY rođene Klarić, rođene 19.ožujka 1971 godine u Zagrebu i XXXXXX rođenog 15. siječnja 1966 godine u Zagrebu koji je brak upisan u maticu vjenčanih matičnog područja Zagreb, Centar za godinu 1999 pod rednim brojem 002389.

1-vo Predlagateljica:

2-go Predlagatelj:


Znači uspjela sam složit ovaj tekst, sad me zanima gdje ja to predajem?

brak je sklopljen u Zagrebu, oboje ovdje živimo i ovdje ćemo se razvest. Znači gdje to točno predajem, jel to Sud u Vukovarskoj ili? Postoji li neki Odjel ili nešto? Znam da je pitanje glupo al ja se baš ne snalazim u ovome a zbog nedostatka love htjela bi sve maksimalo odradit samostalno bez odvjetnika.

ryell
15.07.2011., 18:13
Odes na sud u Vukovarskoj (sa svim potrebnim dokumentima) i striceka na informacijama odmah kod ulaza u prizemlju pitas gdje da predas zahtjev.

coffita
19.07.2011., 08:04
Odes na sud u Vukovarskoj (sa svim potrebnim dokumentima) i striceka na informacijama odmah kod ulaza u prizemlju pitas gdje da predas zahtjev.Puno hvala!

Znaš li možda koliko je potrebno od predaje zahtjeva do prvog ročišta?

Pretpostavljam da prilikom predaje dokumenata moram i nešto platit, gjde to uplaćujem?

ryell
19.07.2011., 10:31
Nema na čemu. :)
Sve se obavi tamo, mislim da je 200kn kad predaješ zahtjev i još 200 na kraju tj poslije.
Sad je vrijeme godišnjih pa ne znam koliko će trajati dok vam ne zakažu ročište. No ako se složite o svemu, i obzirom da nemate djece, to prvo ročište će biti i zadnje.

coffita
19.07.2011., 14:09
Nema na čemu. :)
Sve se obavi tamo, mislim da je 200kn kad predaješ zahtjev i još 200 na kraju tj poslije.
Sad je vrijeme godišnjih pa ne znam koliko će trajati dok vam ne zakažu ročište. No ako se složite o svemu, i obzirom da nemate djece, to prvo ročište će biti i zadnje.
Imamo dijete.

Dogovorili smo se više-manje sve.

Mislim da ide prvo ročište - pa Centar -pa ročište ili?

ryell
19.07.2011., 16:08
Imamo dijete.

Dogovorili smo se više-manje sve.

Mislim da ide prvo ročište - pa Centar -pa ročište ili?

Sorry, opet nisam bila precizna. Iz gornjeg prijedloga (koji si u svom postu citirala) sam pokopčala da nemate dijete odnosno, preciznije, da nemate maloljetno dijete (točka 2). Koliko znam, ako je dijete punoljetno, onda nema CZSS u cijeloj priči.
Ako je dijete maloljetno, onda u zahtjevu navodiš podatke o djetetu, i onda je procedura sud - czss - sud.

coffita
20.07.2011., 07:41
Sorry, opet nisam bila precizna. Iz gornjeg prijedloga (koji si u svom postu citirala) sam pokopčala da nemate dijete odnosno, preciznije, da nemate maloljetno dijete (točka 2). Koliko znam, ako je dijete punoljetno, onda nema CZSS u cijeloj priči.
Ako je dijete maloljetno, onda u zahtjevu navodiš podatke o djetetu, i onda je procedura sud - czss - sud.Sorry ja sam krivi tekst citirala..... al dobro razumijele smo se sad.....

Još jednom, puno hvala! :grli:

dsk
24.07.2011., 16:04
Ne znam ni sama kako bi pitala ni započela pitanje , ali probat ču pa kako bude! Muž i ja več neko vrijeme imamo užasne oddnose ,komunikacija 0 , a napetost se rezala nožem! život u dvoje ko pored namaješta! Imamo sina od godinu i pol! Problem je nasto što je on počeo neredovito dolaziti kući poslje posla dal to bilo jutro ili podne uvijek isto , iakok nije želio reči znam da je ostajao po kasinima ili kladionicama dok ga je doma čekalo malo dijete! Na sreču čvala ga je moja majka pa je bio na sigurnom a da nije ne znam šta bi bilo! Na upite gdje je nije želio govoriti več je šutio i tajio! Tako da je mališa večinu vremena bio bez tate! Kad bi i bio kod kuće a ja na poslu znao je niti ne poigrat se sa nijime i otići na posao! Vikendima nas se zanemarivao ili visio na laptopu i slago listiće za kladionicu igro igrice tj. mali po potrebi! Jednom je mali bio bolestan a on je i taj put došao još kasnije nego što je trebalo ,i drugi dan ponovio iako je znao šta se događa! Šta da vam velim ne zna ni kako nahraniti maloga jer znate kakva su djeca to je posebni ritual za njega i maleni spava 2 puta na dan po 2 sata! Svađa za svađom dovela je do njegovog iseljenja i narvno uz onu ti si sve kriva! Ne želim biti ona majka koja neda sina ocu ali se bojim da se oko toga nećemo moći dogovoriti!!! voljela bi da mali provodi vrijeme sa njim ali znam da če to bit borba i to velika! Zašto? NJegova majka koja je bi svojeg unuka 24 sata na dan već od rođenja a on tamo sad živi!! Ne želim da mi dijete ostaje tamo po cijele dane ipk tko sam maleni jš apitanje dali če mu tata biti sa njim il ga ostaviti babi! Pomozite !! koje su njegove mogučnosti za viđanje djeteta s obzirom na njegov život koji je tu vodio a kamoli sad kad mene nema bojim se za maloga !!!!!

Tinna90
24.07.2011., 19:38
Večer!

Imam jedno pitanje... MM i ja se rastajemo, sporazumno i imamo maloljetno dijete. Zanima me zna li tko koliko dugo će trajati taj razvod obzirom da je sporazuman, gdje ćemo sve morati ići?
Čula sam da ćemo morati ići na pomirbeni postupak u socijalnu skrb i da taj postupak traje godinu dana?!?! Da li je to istina ako je razvod sporazuman?

Unaprijed hvala!

coffita
25.07.2011., 08:55
Ne znam ni sama kako bi pitala ni započela pitanje , ali probat ču pa kako bude! Muž i ja več neko vrijeme imamo užasne oddnose ,komunikacija 0 , a napetost se rezala nožem! život u dvoje ko pored namaješta! Imamo sina od godinu i pol! Problem je nasto što je on počeo neredovito dolaziti kući poslje posla dal to bilo jutro ili podne uvijek isto , iakok nije želio reči znam da je ostajao po kasinima ili kladionicama dok ga je doma čekalo malo dijete! Na sreču čvala ga je moja majka pa je bio na sigurnom a da nije ne znam šta bi bilo! Na upite gdje je nije želio govoriti več je šutio i tajio! Tako da je mališa večinu vremena bio bez tate! Kad bi i bio kod kuće a ja na poslu znao je niti ne poigrat se sa nijime i otići na posao! Vikendima nas se zanemarivao ili visio na laptopu i slago listiće za kladionicu igro igrice tj. mali po potrebi! Jednom je mali bio bolestan a on je i taj put došao još kasnije nego što je trebalo ,i drugi dan ponovio iako je znao šta se događa! Šta da vam velim ne zna ni kako nahraniti maloga jer znate kakva su djeca to je posebni ritual za njega i maleni spava 2 puta na dan po 2 sata! Svađa za svađom dovela je do njegovog iseljenja i narvno uz onu ti si sve kriva! Ne želim biti ona majka koja neda sina ocu ali se bojim da se oko toga nećemo moći dogovoriti!!! voljela bi da mali provodi vrijeme sa njim ali znam da če to bit borba i to velika! Zašto? NJegova majka koja je bi svojeg unuka 24 sata na dan već od rođenja a on tamo sad živi!! Ne želim da mi dijete ostaje tamo po cijele dane ipk tko sam maleni jš apitanje dali če mu tata biti sa njim il ga ostaviti babi! Pomozite !! koje su njegove mogučnosti za viđanje djeteta s obzirom na njegov život koji je tu vodio a kamoli sad kad mene nema bojim se za maloga !!!!!Vi se još niste rastali službeno?

Ako ne ide sporazumno, sud će odlučit kojim danima ga može otac viđat, ali mislim da nema mehanizma da u tim terminima otac mora biti s njim, već da moći će ga ostaviti baki, odnosno njegovoj majci.

coffita
25.07.2011., 08:57
Večer!

Imam jedno pitanje... MM i ja se rastajemo, sporazumno i imamo maloljetno dijete. Zanima me zna li tko koliko dugo će trajati taj razvod obzirom da je sporazuman, gdje ćemo sve morati ići?
Čula sam da ćemo morati ići na pomirbeni postupak u socijalnu skrb i da taj postupak traje godinu dana?!?! Da li je to istina ako je razvod sporazuman?

Unaprijed hvala!

Trenutno sam mu tom procesu i koliko sam shvatila imaš prvo ročište na sudu - centar za socijalnu skrb - drugo ročište. Proces pomirenja sigurno ne traje godinu dana.

Tinna90
25.07.2011., 10:59
Trenutno sam mu tom procesu i koliko sam shvatila imaš prvo ročište na sudu - centar za socijalnu skrb - drugo ročište. Proces pomirenja sigurno ne traje godinu dana.

Znaš li možda okvirno reći neki vremenski termin koliko bi to sve skupa moglo trajati..? Zanima me jer si ne mogu uopće predočiti.

coffita
25.07.2011., 11:55
Znaš li možda okvirno reći neki vremenski termin koliko bi to sve skupa moglo trajati..? Zanima me jer si ne mogu uopće predočiti.


Nisam sigurna, ali po postovima ovdje vidim da taj proces može proći relativno brzo ako se oko svega dogovorite i ako se na dogovorene termine (Sud, Centar) redovito pojavljujete.

Mislim da je neki prosjek bar koliko ja vidim ovdje od 4 - 8 mj.... čini mi se...

Tinna90
25.07.2011., 14:15
Čitala sam ako je sporazumni razvod da se plaća 200 kn prilikom predaje zahtjeva za razvod i 200 kn na kraju,.. Da li je to istina?

ryell
25.07.2011., 14:20
Je.
Što se CZSS tiče: dođe se na sud na prvo ročište, sutkinja pročita vaš prijedlog za sporazumni, odredi da se trebate javiti u CZSS, tamo se javite i dogovorite termin kad da dođete; ako se slažete oko svega onda je to i jedini odlazak u CZSS. Nakon toga CZSS šalje svoje mišljenje na sud (pismeno, papir, jelte), sud saziva drugo ročište i ako ste i dalje sporazumni oko svega onda se na tom drugom ročištu donosi presuda o razvodu. Sve skupa traje i kraće od godinu dana, a duljina postupka ovisi o sudu (kolika je gužva u tom času, da li su godišnji itd) i o CZSS (kad će zakazati termin za razgovor).
"Proces pomirenja" uopće ne postoji ako ste složni da se želite razvesti i ako se oko svega dogovorite i prije; u tom slučaju radi se samo o jednom "pro forma" razgovoru u Centru.

Tinna90
25.07.2011., 14:34
Je.
Što se CZSS tiče: dođe se na sud na prvo ročište, sutkinja pročita vaš prijedlog za sporazumni, odredi da se trebate javiti u CZSS, tamo se javite i dogovorite termin kad da dođete; ako se slažete oko svega onda je to i jedini odlazak u CZSS. Nakon toga CZSS šalje svoje mišljenje na sud (pismeno, papir, jelte), sud saziva drugo ročište i ako ste i dalje sporazumni oko svega onda se na tom drugom ročištu donosi presuda o razvodu. Sve skupa traje i kraće od godinu dana, a duljina postupka ovisi o sudu (kolika je gužva u tom času, da li su godišnji itd) i o CZSS (kad će zakazati termin za razgovor).
"Proces pomirenja" uopće ne postoji ako ste složni da se želite razvesti i ako se oko svega dogovorite i prije; u tom slučaju radi se samo o jednom "pro forma" razgovoru u Centru.

Kada prije? :brukica:

ryell
25.07.2011., 15:18
Prije odlaska u CZSS i razgovora tamo.
"Oko svega" = razlozi rastave, viđanje djece, alimentacija...
Dakle prilikom sastavljanja prijedloga za sporazumni koji oboje potpisujete, prije prvog ročišta, prije odlaska u CZSS. Ako svaki put oboje tvrde isto i slažu se oko svega, onda nitko od "službi" neće odugovlačiti.

ZgSash
28.07.2011., 09:48
Čitala sam ako je sporazumni razvod da se plaća 200 kn prilikom predaje zahtjeva za razvod i 200 kn na kraju,.. Da li je to istina?

to je ako nemate djece
s djecom je predaja 500 kuna, a za ono drugo neznam

RinaRea
29.07.2011., 22:52
Je.
Što se CZSS tiče: dođe se na sud na prvo ročište, sutkinja pročita vaš prijedlog za sporazumni, odredi da se trebate javiti u CZSS, tamo se javite i dogovorite termin kad da dođete; ako se slažete oko svega onda je to i jedini odlazak u CZSS. Nakon toga CZSS šalje svoje mišljenje na sud (pismeno, papir, jelte), sud saziva drugo ročište i ako ste i dalje sporazumni oko svega onda se na tom drugom ročištu donosi presuda o razvodu. Sve skupa traje i kraće od godinu dana, a duljina postupka ovisi o sudu (kolika je gužva u tom času, da li su godišnji itd) i o CZSS (kad će zakazati termin za razgovor).
"Proces pomirenja" uopće ne postoji ako ste složni da se želite razvesti i ako se oko svega dogovorite i prije; u tom slučaju radi se samo o jednom "pro forma" razgovoru u Centru.

Čini mi se kako je drukčiji postupak ukoliko su maloljetna djeca u pitanju.
Javlja se u CZSS kada poštom dobijete rješenje sa suda.
Centar ima rok 3 mj. donijeti mišljenje i to mišljenje imate rok godine dana odnijeti na sud kako bi se postupak nastavio.

Postupak mirenja je potreban i obvezan ukoliko su u pitanju mlt. djeca, i obavezna su tri razgovora, jedan zajednički i individualni. Djeca ne idu na razgovore u slučaju sporazumnog razvoda. Ponekad ne idu niti u slučaju tužbe za razvod.


to je ako nemate djece
s djecom je predaja 500 kuna, a za ono drugo neznam

Naš sud je očigledno malo manje krut. Prilikom predaje zahtjeva nisam platila ništa, već kada sam donijela mišljenje Centra

uzaludan
30.07.2011., 21:50
Ispričavam se,isto pitanje postavio sam na ovom forumu ali na krivom mjestu.Imam dosta nedoumica pa ako mi može netko odgovoriti,bio bi jako zahvalan. Radi se o slijedečem ;
- živim u kući sa suprugom i njezinom majkom , službeno smo u braku 11 godina , te imamo kćer staru 16 godina.
-u mirovini sam koja nije velika , pa me zanima na koji način se određuje iznos alimentacije ( da li je vezan uz prosjek RH ili primanja)
- nemam namjeru tražiti ništa od nekretnina , osima da mi ustupi auto koji sam otplatio iz svojih primanja ( znam da se to računa kao bračna stečevina)
- zanima me koji je postupak , koji papiri su potrebni i gdje ih predati,te ,postoji li mogučnost da me za vrijeme vođenja postupka sadašnja supruga sudskim putem istjera iz trenutno zajedničkog domačinstva.Moje prebivalište nakon toga,ili za vrijeme postupka je nekih 300km od sadašnjeg
-ima li mogučnosti da se u Rješenje o Sporazumnom raskidu braka stavi klauzula da time prestaju sva ostala materijalna i financijska potraživanja koja u tome nisu spomenuta
- do sada sam podnosio dosta stvari , međutim , smatram da je djete dosta odraslo , a i radi toga sam do sada ostao živjet sa njom
- molim za bilo kakav savjet , o tome sa suprogom nisam još pričao , mada mi razne stvari padaju na pamet.
- i ono zadnje , ne želim da me "iz ljubavi prema meni" pokuša strpat u psihijatriju
Hvala

mala plava 007
25.09.2011., 12:47
Čini mi se kako je drukčiji postupak ukoliko su maloljetna djeca u pitanju.
Javlja se u CZSS kada poštom dobijete rješenje sa suda.
Centar ima rok 3 mj. donijeti mišljenje i to mišljenje imate rok godine dana odnijeti na sud kako bi se postupak nastavio.

Postupak mirenja je potreban i obvezan ukoliko su u pitanju mlt. djeca, i obavezna su tri razgovora, jedan zajednički i individualni. Djeca ne idu na razgovore u slučaju sporazumnog razvoda. Ponekad ne idu niti u slučaju tužbe za razvod.Pozdrav RinaRea,

možete li mi, molim vas malo pojasniti ovo boldano i možda pomoći u mom slučaju?

Suprug i ja smo pokrenuli sporazumni razvod, bili na prvom ročištu na Sudu i na razgovoru u Centru kod Socijalne radnice. Imamo dvoje malodobne djece od 10 i 7 godina

Socijalna radnica nam je rekla da će nas pozvati (mene i supruga zajedno) na razgovor sa psihologom, ali i da djeca moraju obaviti razgovor sa psihologom, sama, bez mene prisutne jer "su dovoljno velika i nisu mentalno prikraćena da ne mogu razumjeti što im se događa"

Mene je to pomalo zateklo jer smo se suprug i ja sve dogovorili, civilizirani smo, nema svađa i smatram da nema potrebe da djeca obavljaju razgovor sa psihologom, ne želim ih uvlačiti u to (ja ne smijem biti prisutna), tim više što su se moje dvije poznanice nedavno sporazumno rastale (isto su malodobna djeca u pitanju) i nije bilo niti spomena razgovora sa psihologom.

Soc. radnica kaže da po Zakonu djeca moraju biti upoznata od "pravne strane" s time što im se događa i da nije dovoljno što su ih roditelji upoznali.

Tko je ovdje u pravu?

EmmA1989
30.10.2011., 10:00
Pozdrav svima!
Znam da vec ima odgovora na ova pitanja, al ak nije problem da mi se u jednom postu odg bila bi vam jako zahvalna,jer bi htjela sto prije rijesit tu situaciju koja me prati iz mj. u mj.
U 4 mj. ove godine sam se iselila iz ajmo reci njegovog stana, dogovor o rastavi je obostran, znaci prijateljski smo se razisli.. U braku smo 2 godine, kroz to vrijeme nismo stekli nista, niti imamo djece..Naime, interesira me onaj zahtjev za sporazumni razvod braka ja komotno sama mogu sastavit na obican A4 papir? Koje dodatne dokumente moram prilozit uz taj zahtjev,gdje mogu nabaviti te dokumente te gdje ih odnjet... KAda to napravim sto onda?:confused:
(btw: vjencani smo i zivimo u zagrebu)

Hvala punoooo unaprijed:mig:

keygen
30.10.2011., 21:15
odgovor koji tražim je možda već napisan negdje, ali preumoran sam da tražim,, uglavnom - koliko treba sudu da mi pošalje rješenje na adresu...čekam već 18 dana.. jel ima neki zakonski rok ?

Hvala unaprijed.

nisam blesava
30.10.2011., 22:25
odgovor koji tražim je možda već napisan negdje, ali preumoran sam da tražim,, uglavnom - koliko treba sudu da mi pošalje rješenje na adresu...čekam već 18 dana.. jel ima neki zakonski rok ?

Hvala unaprijed.

ja sam čekala otprilike 2 mjeseca,možda ti dobiješ prije...

Eva N
07.11.2011., 21:37
Pozdrav!
Odlučili smo se razvesti, pa bih trebala nekoliko informacija.
U braku smo od 7.mjeseca 2005. Nemamo djece i imamo stan koji smo kupili u braku, a koji glasi na moje ime. Odlučili smo se sporazumno razvesti. Shvatila sam da je potrebno podnijeti zahtjev za sporazumni raskid braka, te ga uz odgovarajuću dokumentaciju, predati na sud. zanima me sljedeće:

1. Kako riješavamo podjelu imovine ( stana )? Načelno smo se dogovorili da stan prodamo i podjelimo novce. Što to u pravno-zakonskom smislu podrazumijeva ( kakvu proceduru i papirologiju ) ?
2. Koliko je otprilike vremena potrebno da se razvod okonča? Koliko znam trebamo čekati poziv na prvo ročište. Ako se tamo sporazumno izjasnimo oko svega, je li to dovoljno da se postupak razvoda završi ili treba proći još neku proceduru? I koliko otprilike vremena prođe od predavanja zahtjeva do poziva na prvo ročište?

Hvala unaprijed

djurdja
20.11.2011., 18:24
pozz svima,

ne znam da li je ovo prava tema,ali pokušat ću.
Razvod s mldb. djetetom od2g. , tužba s moje strane, složili se da će dijete biti samnom (na mirenju), čekamo poziv na ročište. on je donekle kooperativan.
mogu li ja na ročištu nekako dobiti na pismeno da ja s djetetom mogu putovati sama, bez da je potrebno posebno dopuštenje oca svaki put kada želim otputovati preko granice? Vjerojatno će se on pristati s obzirom da ide na brod,ali...
Kakve su moje mogućnosti? Ili se to podrazumijeva ako je dijete povjereno meni na skrb i odgoj?
Bila bih jako zahvalna na odgovoru.

Khalli
12.12.2011., 20:30
Situacija je sljedeća:

Supružnici su se vjenčali prije 11 godina, a prije toga su još 12 godina živjeli u bračnoj zajednici. Imaju jedno zajedničko punoljetno dijete.

Imaju 2 nekretnine i 2 pokretnine (automobili) te sve to glasi na supružnika koji želi razvod. Drugi supružnik ne želi razvod.

Stoga, prvo se podiže tužba za razvod braka, a ukoliko je ona pozitivna, podiže se tužba za raspodjelu bračne stečevine?

Moja pitanja su, koji razlozi se navode kad samo jedan supružnik želi razvod (generalno je to neslaganje)? I, koliko vremena treba proći da bi se podigla tužba za raspodjelu bračne stečevine? Također, tko uopće podiže potonju tužbu, tužitelj ili tuženik iz prve tužbe (budući da je ionako sva imovina na tužitelju)?

P.S. Koji je sud nadlažan za tužbu? Onaj u mjestu stanovanja (tj., prebivališta) ili onaj u mjestu sklapanja braka (2 različita grada su, zato pitam)?

inesm
30.01.2012., 15:10
hey imam jedno pitanje... moj bivsi je irac i brak je sklopljen u zagrebu no on se seli irska-engleska i zanima me kako da napisem tuzbu za rastavu i dali mogu ostatak svojih stvari i svog psa traziti u rastavi.. hellppp prvi put sam u tome i neznam kako to sve ide i sta mogu sta ne.. nezaposlena sam znam da sam oslobodena placanje kako su mi rekli no nitko nece nista mi reci sto kako itd itd

hvala unaprjed

Nica
30.01.2012., 19:13
A da probaš pitati na pdf Pravo? :)

inesm
31.01.2012., 12:03
sorry nova sam tu ... pdf pravo sta di kako malo glupa ispadam al ne kuzim se u te stvari

Nica
31.01.2012., 12:07
sorry nova sam tu ... pdf pravo sta di kako malo glupa ispadam al ne kuzim se u te stvari

Sve je u redu. :)

U sklopu podforuma Pravo imamo podpodforum Radno, socijalno i obiteljsko pravo (http://www.forum.hr/forumdisplay.php?forumid=274) pa možeš i tamo pitati.

Bez nade
08.02.2012., 10:09
Nisam nigdje naišla na podatak moraju li kod predaje zahtjeva za sporazumnim razvodom oba supružnika doći na sud ili je dovoljno da taj prvi korak napravi jedna strana ? Dakle, sastavimo zahtjev, oboje ga potpišemo, priložimo potrebne dokumente (vjenčani list, rodni list djeteta) i samo ga ja predam ? A onda zajedno hodočastimo po sudovima i CZSSu-u ? Ili moramo oboje doći i predati zahtjev u pisarnicu suda ?

SAMSON_VK
08.02.2012., 12:38
Nisam nigdje naišla na podatak moraju li kod predaje zahtjeva za sporazumnim razvodom oba supružnika doći na sud ili je dovoljno da taj prvi korak napravi jedna strana ? Dakle, sastavimo zahtjev, oboje ga potpišemo, priložimo potrebne dokumente (vjenčani list, rodni list djeteta) i samo ga ja predam ? A onda zajedno hodočastimo po sudovima i CZSSu-u ? Ili moramo oboje doći i predati zahtjev u pisarnicu suda ?

Evo ja sam upravo prije sat vremena došao sa rastave i došao je samo njen odvjetnik . Sporazumno smo se rastali a u tužbi je pisalo da ako se ne odazovem da će sud postupiti po želji tužiteljice . Cijeli postupak je trajao oko 3 mjeseca .

Bez nade
08.02.2012., 17:28
Evo ja sam upravo prije sat vremena došao sa rastave i došao je samo njen odvjetnik . Sporazumno smo se rastali a u tužbi je pisalo da ako se ne odazovem da će sud postupiti po želji tužiteljice . Cijeli postupak je trajao oko 3 mjeseca .


A imate li djece ? To također utječe na trajanje postupka.

Lord Byron
08.02.2012., 17:50
Ili moramo oboje doći i predati zahtjev u pisarnicu suda ?
Ne morate.

RinaRea
08.02.2012., 17:54
Nisam nigdje naišla na podatak moraju li kod predaje zahtjeva za sporazumnim razvodom oba supružnika doći na sud ili je dovoljno da taj prvi korak napravi jedna strana ? Dakle, sastavimo zahtjev, oboje ga potpišemo, priložimo potrebne dokumente (vjenčani list, rodni list djeteta) i samo ga ja predam ? A onda zajedno hodočastimo po sudovima i CZSSu-u ? Ili moramo oboje doći i predati zahtjev u pisarnicu suda ?
Ne trebate oboje, dovoljno je jedno predati papire.
Ali kako ne bi ste odugovlačili postupak, oboje se morate pojaviti na ročištu.

SAMSON_VK
08.02.2012., 19:37
A imate li djece ? To također utječe na trajanje postupka.

Ne , nismo imali djece ali mi je njezin odvjetnik rekao da djeca ne bi puno uticala na postupak jer smo se sporazumno rastali i da bi postupak trajao neznatno duže da smo i imali djece .

mala plava 007
08.02.2012., 20:56
Kad smo (bivši) suprug i ja predavali zahtjev za sporazumni razvod, MORALI smo doći oboje.
To je bilo u šestom mjesecu prošle godine. Prošli smo prvo ročište, 3 posjeta Centru, i prije nekoliko dana smo bili na zadnjoj raspravi.
Sutkinja je rekla da ćemo kroz mjesec dana dobiti Rješenje o razvodu. Imamo djecu
Ja sam prvi put došla sama predati papire, ali mi je na protokolu rečeno da moramo biti oboje pošto smo "Predlagateljica 1 i Predlagatelj 2"

RinaRea
08.02.2012., 21:07
Kad smo (bivši) suprug i ja predavali zahtjev za sporazumni razvod, MORALI smo doći oboje.
To je bilo u šestom mjesecu prošle godine. Prošli smo prvo ročište, 3 posjeta Centru, i prije nekoliko dana smo bili na zadnjoj raspravi.
Sutkinja je rekla da ćemo kroz mjesec dana dobiti Rješenje o razvodu. Imamo djecu
Ja sam prvi put došla sama predati papire, ali mi je na protokolu rečeno da moramo biti oboje pošto smo "Predlagateljica 1 i Predlagatelj 2"

U mom gradu je očito jednostavnije, prijedlog predala na urudžbeni i čekali poziv na raspravu (oboje)

Bez nade
08.02.2012., 21:27
Hvala svima na odgovorima, vidim, iskustva su različita.

Ako su Predlagatelj 1 i Predlagateljica 2, znači li da svatko predaje svoj zahtjev ili predajemo samo jedan, zajednički ? Pitam zato što mi gospođa na općinskom sudu nije baš htjela dati informacije, ne znam zašto. Ali očito se moram pripremiti na takva iskustva :rolleyes:

Lord Byron
08.02.2012., 21:38
Ako su Predlagatelj 1 i Predlagateljica 2, znači li da svatko predaje svoj zahtjev ili predajemo samo jedan, zajednički ?

Pogledaj malo ovaj link (http://www.udruga-dijete-razvod.hr/wp-content/uploads/Vodic_A_DIJETE_web_08.pdf), tu imaš i predložak za sporazumni (jedan predložak, zajednički ga podnosite) i korisno štivo za roditelje.

Bez nade
09.02.2012., 07:30
Pogledaj malo ovaj link (http://www.udruga-dijete-razvod.hr/wp-content/uploads/Vodic_A_DIJETE_web_08.pdf), tu imaš i predložak za sporazumni (jedan predložak, zajednički ga podnosite) i korisno štivo za roditelje.

Hvala. Čim sam počela čitati ovaj tekst, došlo mi je slabo. Nažalost, iako sam mislila da ćemo se dogovoriti pristojno, suprug ne namjerava održavati kontakt s djetetom jer kaže da sam mu ja to onemogućila (zbog posla je ionako u drugom mjestu), a sad će se to neviđanje djeteta proširiti i na neradne dane. I još mu ne propušta reći da ga je mama izbacila na ulicu. Ne znam uopće kako da to izvedem da mi dijete ne osjeća zbunjenost i jad koje vjerojatno sad osjeća. Ah, mislim da sam fulala topic s ovim jadanjem

Lord Byron
09.02.2012., 07:59
Ah, mislim da sam fulala topic s ovim jadanjem
Zapravo, jesi :).

Kad netko dođe na forum s ovakvim rečenicama, razumno je pretpostaviti da mu u RL nedostaje netko s kim bi podijelio takve rečenice. Prebaci se na neki drugi topic i kreni - vjerujem da će ti pomoći.

BTW, zakoniti ti je kreten - ali, to znaš i bez mene :).

Bez nade
11.02.2012., 08:41
I zaboravila sam pitati: mora li zahtejv biti pisan rukom ili može na računalu i samo potpisan ? A predaje se na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, očito svaki sud ima svoja pravila.

Lord Byron
11.02.2012., 19:41
I zaboravila sam pitati: mora li zahtejv biti pisan rukom ili može na računalu i samo potpisan ? A predaje se na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, očito svaki sud ima svoja pravila.
Naravno da može i na računalu.

snjegović
24.02.2012., 10:29
Ne znam da li je pitanje na pravom mjestu, ali ajde pokušat ću...
Suprug i ja smo suglasni da se želimo rastati i to sporazumno ... imamo jedno dijete od dvije godine koje će ostati sa mnom, uglavnom smo dogovorili i ritam viđanja o čemu ćemo se još konzultirati s stručnjacima iz obiteljskog centra, ali se ne možemo dogovoriti o iznosu alimentacije. Da li je moguće predati zahtjev za sporazumni razvod a da sud ili CZSS odredi iznos alimentacije ili se mora onda ići preko tužbe?
Koliki bi bio realni iznos? Oboje smo zaposleni ... moja plaća je 5400, a za njegovu nisam sigurna, mislim oko 7000-8000. Imam rješeno stambeno pitanje kod roditelja, a i on ima svoje nekretnine i nemamo kredite.
Ako netko može pomoći savjetom ...

Bez nade
24.02.2012., 13:40
Ne znam da li je pitanje na pravom mjestu, ali ajde pokušat ću...
Suprug i ja smo suglasni da se želimo rastati i to sporazumno ... imamo jedno dijete od dvije godine koje će ostati sa mnom, uglavnom smo dogovorili i ritam viđanja o čemu ćemo se još konzultirati s stručnjacima iz obiteljskog centra, ali se ne možemo dogovoriti o iznosu alimentacije. Da li je moguće predati zahtjev za sporazumni razvod a da sud ili CZSS odredi iznos alimentacije ili se mora onda ići preko tužbe?
Koliki bi bio realni iznos? Oboje smo zaposleni ... moja plaća je 5400, a za njegovu nisam sigurna, mislim oko 7000-8000. Imam rješeno stambeno pitanje kod roditelja, a i on ima svoje nekretnine i nemamo kredite.
Ako netko može pomoći savjetom ...

Koliko sam ja uspjela zaključiti, iznos alimentacije je jedna od stavki koje se u sporazumnom razvodu moraju navesti.

RinaRea
25.02.2012., 08:26
Ne znam da li je pitanje na pravom mjestu, ali ajde pokušat ću...
Suprug i ja smo suglasni da se želimo rastati i to sporazumno ... imamo jedno dijete od dvije godine koje će ostati sa mnom, uglavnom smo dogovorili i ritam viđanja o čemu ćemo se još konzultirati s stručnjacima iz obiteljskog centra, ali se ne možemo dogovoriti o iznosu alimentacije. Da li je moguće predati zahtjev za sporazumni razvod a da sud ili CZSS odredi iznos alimentacije ili se mora onda ići preko tužbe?
Koliki bi bio realni iznos? Oboje smo zaposleni ... moja plaća je 5400, a za njegovu nisam sigurna, mislim oko 7000-8000. Imam rješeno stambeno pitanje kod roditelja, a i on ima svoje nekretnine i nemamo kredite.
Ako netko može pomoći savjetom ...


Kod sporazumnog prijedloga za razvod u svim stavkama morate biti suglasni, ukoliko dođe do razilaženja idete u parnicu.
E sad, ukoliko se i ti i on slažete oko zakonskog dijela taj prijedlog možete dati sudu, pa će on odrediti visinu.

Na temelju članka 232. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07), Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi objavljuje:

MINIMALNE NOVČANE IZNOSE POTREBNE ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA
(„Narodne novine“, broj 36/11).

Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom, a određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, koja je za 2010. godinu iznosila 5.343,00 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku, broj: 9.1.1/12. od 28. veljače 2011. godine, iznose:

za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 908,31 kn,
za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.068,60 kn,
za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.175,46 kn.

Ovi Minimalni novčani iznosi stupaju na snagu 1. travnja 2011. godine.

snjegović
02.03.2012., 07:34
Kod sporazumnog prijedloga za razvod u svim stavkama morate biti suglasni, ukoliko dođe do razilaženja idete u parnicu.
E sad, ukoliko se i ti i on slažete oko zakonskog dijela taj prijedlog možete dati sudu, pa će on odrediti visinu.

Na temelju članka 232. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07), Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi objavljuje:

MINIMALNE NOVČANE IZNOSE POTREBNE ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA
(„Narodne novine“, broj 36/11).

Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom, a određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, koja je za 2010. godinu iznosila 5.343,00 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku, broj: 9.1.1/12. od 28. veljače 2011. godine, iznose:

za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 908,31 kn,
za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.068,60 kn,
za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.175,46 kn.

Ovi Minimalni novčani iznosi stupaju na snagu 1. travnja 2011. godine.

Hvala, ovo za minimalne iznose znam, ali me zanima da li sud dodjeljuje isključivo ove minimalne iznose, ili radi procjenu prema plaći? Nama je muž ponudio 1000 kn i mislim da je to malo jer će se djetetu znatno smanjiti standard u odnosu na ovaj koji do sada ima.

Lord Byron
02.03.2012., 08:14
Hvala, ovo za minimalne iznose znam, ali me zanima da li sud dodjeljuje isključivo ove minimalne iznose, ili radi procjenu prema plaći?
Mislim da se radi i procjena prema plaći - ali, ako ti zakoniti radi privatno, može si složiti minimalac, a ostatak si isplaćivati drugačije.

marija1000
22.03.2012., 15:25
Drage
Predlagateljica: 1. XXXXX, iz Zagreba, Vlaška 1,

Predlagatelj: 2. YYYYY, iz Zagreba, Vlaška 1
SPORAZUMNI ZAHTJEV
za razvod braka


1. 1-vo Predlagateljica i 2-go Predlagatelj su sklopili brak dana 20. lipnja 1998 godine u Zagrebu, koji je brak upisan u maticu vjenčanih matičnog ureda Centar, gradskog ureda za opću upravu, matičnog područija Zagreb, Centar, za godinu 1999 pod rednim brojem 002389.

Dokaz: uvid u izvadak iz matice vjenčanih koji se prilaže2. 1-vo Predlagateljica i 2-go Predlagatelj nemaju zajedničke maloljetne djece, posvojene djece niti djece nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon njihove punoljetnosti.

Dokaz: nesporno među strankama3. Zbog nesuglasnosti naravi bračna zajendica prestala je postojati u mjesecu veljači 2007 godine kada se je 1. Predlagateljica iselila iz stana 2. Predlagatelja.

Dokaz: nesporno među strankama


4. 1-vo Predlagateljica i 2-go Predlagatelj predlažu Naslovnom sudu da sud donese presudu kojom se razvodi brak Predlagatelja na ročištu održanom bez prisutnosti 1-vo Predlagateljice i 2-go Predlagatelja i to na način da Naslovni sud donese slijedeću


P R E S U D URazvodi se se brak zaključen dana 20. lipnja 1998 godine u Zagrebu između YYYYY rođene Klarić, rođene 19.ožujka 1971 godine u Zagrebu i XXXXXX rođenog 15. siječnja 1966 godine u Zagrebu koji je brak upisan u maticu vjenčanih matičnog područja Zagreb, Centar za godinu 1999 pod rednim brojem 002389.

1-vo Predlagateljica:

2-go Predlagatelj:
Bok, ne snalazim se najbolje na forumu i ovdje sam prvi put, moj muz mi je poslao papire za sporazumni raskid braka, bili smo u braku samo 2mj i od tad ne zivimo zajedno sad ce godina dana, nemamo dijece a sve drugo smo se dogovorili između sebe. Zanima me da li postoji mogucnost da se izbjegne to mirenje i koja je procedura. On je ove papire skinu s interneta i kad ih ja podpisem nosi ih u sud, nismo iz iste drzave a vjencali smo se i zivjeli u hr. Sta bi se desilo ako se ja nebi pojavila na tom mirenju.... Unaprijed hvala

ryell
23.03.2012., 02:11
Nema djece = nema mirenja.

marija1000
23.03.2012., 15:40
Nema djece = nema mirenja.
A znate li slučajno kako ide ta procedura i do kada traje...
Unaprijed hvala

ryell
24.03.2012., 02:30
Ma nema na čemu. Piše sve ranije u temi - preda se zahtjev za sporazumni, čekate poziv, ako je sve ok odmah na prvom ročištu se razvede brak. Na tom istom ročištu se mislim možete odreći i prava na žalbu pa presuda postaje pravomoćna odmah, inače nakon mislim 15 dana. E sad, koliko se čeka poziv za sud, to nitko ne zna i ovisi o gradu, sutkinji, itd...

Commodore64
07.04.2012., 18:07
Nije isto.
Ako ideš na sporazumni, 400 Kn i mjesec dana i gotovo.

Ako ideš na tužbu, moraš je napisati kao i razloge zbog kojih tražiš od suda da se bračna zajednica razvrgne. Imaš troškove pravnog zastupnika ( cca 500,00 Kn + 115,00 Kn PDV-a ) po ročištu pa ima caka da onaj tko je tuženi snosi trođkove postupka, ali može i podjela ( svako svoje ).


Obzirom da se nas dvoje ne možemo dogovoriti planiram sročiti tužbu za razvod braka. E sad, čitam ovaj thread i nije mi jasno ovo "troškovi pravnog zastupnika". To bi značilo zapravo troškovi odvjetnika ako bih ga uzeo? Znači može i bez toga, ako ću se sam zastupati? Ili ne?

Commodore64
15.04.2012., 15:26
Još jedno pitanje: da li je u slučaju podnošenja tužbe za razvod braka, neophodno navesti i primanja oba supružnika ili je dovoljno navesti iznos alimentacije pa onda sud na ročištu odlučuje je li taj iznos OK ili ne?

Tummy
03.05.2012., 16:26
Ok, treba mi pomoć, ne snalazim se među svim ovim stranicama i varijacijama na temu, ne zamjerite. Dakle, ne živimo zajedno već 8 mjeseci, dijete od 17 mjeseci, on je otišao jer to nije ono što je on htio. Predložila mu sporazumni razvod prije dva tjedna, reagirao djetinjasto pa bih išla na tužbu. Pitanje: Gdje moram ići? Na CZSS ili općinski sud? Moram li predati i kakav zahtjev o privremenoj mjeri viđanja i alimentacije?
Hvala svima unaprijed na odgovorima.

zlatko169
14.05.2012., 11:28
prvi puta sam ovdje i treba mi obrazac za sporazumni razvod. Imamo dvoje mldb. djece.

ryell
14.05.2012., 11:28
Pogledaj na orvu stranicu teme.

kika_3321
20.05.2012., 11:00
ispricavam se ako sam na krivoj temi,ali imam samo jedno pitanje:

ako se otac i majka pri razvodu dogovore sporazumno s kime ce dijete zivjeti,koliko ce ga drugi roditelj vidjati i iznos alimentacije,moze li czss ili sud odrediti drukcije?ili ako se sporazumno dogovori,taj se dogovor postuje?

Lord Byron
20.05.2012., 13:18
moze li czss ili sud odrediti drukcije?
Može, ako procijeni da je predloženi dogovor nebulozan i/ili štetan po dijete.

Ako je sve u okvirima normalnoga, ni sud ni CZSS nemaju ni potrebe ni volje petljati se u razumni dogovor.

kika_3321
20.05.2012., 18:25
ako je dogovor npr da dijete zivi s majkom,a da ju otac vidja po dogovoru,bez nekih posebnih ogranicenja?

Lord Byron
20.05.2012., 21:15
ako je dogovor npr da dijete zivi s majkom,a da ju otac vidja po dogovoru,bez nekih posebnih ogranicenja?
Koliko znam, takva formulacija je moguća - ali, mislim da je stavljanje samo te formulacije u prijedlog, negdje između optimističnoga i naivnog.

Naime, takva formulacija vjeruje da će se otac i majka uvijek i svugdje moći dogovoriti oko viđanja djeteta - poanta je u tome da se u slučaju nemogućnosti dogovora treba naganjati sudski, a dok se to riješi dijete će imati svoju djecu. To je možda tako danas, ali život je malo previše nepredvidiv a da bi se gledao kao ekstrapolacija sadašnjice. Dovoljno je da jedan roditelj nađe novog partnera koji nije po volji drugome, i eto ti veselja i nemogućnosti "dogovora".

Puno mudrija mi se čini formulacija koja će imati kvantificirani minimum viđanja (koliko dana u tjednu, koliko vikenda u mjesecu, koji dio praznika), i dodatak "i u ostalim terminima prema dogovoru roditelja". U tom slučaju postoji minimalna obveza koja ne podliježe dobroj volji roditelja s kojim dijete živi (niti dolazi u pitanje iščezavanjem te dobre volje iz ovog ili onog razloga).

kika_3321
21.05.2012., 17:14
dakle,npr da se stavi prema dogovoru roditelja,a minimalno 2 puta tjedno i svaki drugi vikend. (primjera radi)
hvala ti :)

Lord Byron
21.05.2012., 19:10
dakle,npr da se stavi prema dogovoru roditelja,a minimalno 2 puta tjedno i svaki drugi vikend. (primjera radi)
hvala ti :)
...i polovicu blagdana i vrtićkih/školskih praznika. :)

pipi3108
26.05.2012., 09:02
ako je dogovor npr da dijete zivi s majkom,a da ju otac vidja po dogovoru,bez nekih posebnih ogranicenja?
U mom sporazumnom razvodu je pisalo da dijete ostaje zivjeti s majkom,vidanja s ocem odvijaju se prema dogovoru (iz razloga tog sto smo ostali u dobrim odnosima i oboje se slazemo da je za dijete najbolje da kvalitetno vrijeme provodi s jednim i drugim roditeljem i da nas razvod sto manje utjece na nju....)
Mogu ti rec da je ona sretno i zadovoljno dijete koje nije rastrgano izmedu dva roditelja....
Ako se mozete dogovorit oko vidanja,bez da u to uplicete czss tim bolje....

Lord Byron
26.05.2012., 11:10
iz razloga tog sto smo ostali u dobrim odnosima
U idealnom svijetu ne bi bilo ni sudova ni presuda - ljudi bi se sve lijepo dogovorili.

Ali, ne živimo u idealnom svijetu i upravo zbog trenutnih dobrih odnosa i radi očuvanja tih dobrih odnosa je dobro zapisati konkretne stavke.
Ako se mozete dogovorit oko vidanja,bez da u to uplicete czss tim bolje....
Ako pod "neuplitanjem CZSS-a" podrazumijevaš neuključivanje djeteta u obradu, to tako i ide ako se roditelji razumno sporazume. Ako, pak, misliš na potpuno "neuplitanje CZSS-a", to je zakonski nemoguće u razvodu braka s malodobnom djecom.

pipi3108
26.05.2012., 11:58
U idealnom svijetu ne bi bilo ni sudova ni presuda - ljudi bi se sve lijepo dogovorili.

Ali, ne živimo u idealnom svijetu i upravo zbog trenutnih dobrih odnosa i radi očuvanja tih dobrih odnosa je dobro zapisati konkretne stavke.

Ako pod "neuplitanjem CZSS-a" podrazumijevaš neuključivanje djeteta u obradu, to tako i ide ako se roditelji razumno sporazume. Ako, pak, misliš na potpuno "neuplitanje CZSS-a", to je zakonski nemoguće u razvodu braka s malodobnom djecom.

Naravno da nije sve idealno....al ako razvod već ide sporazumnim putem,to bi trebalo značit da obje strane se slažu s tim i da se mogu dogovorit....jer bi u protivnom isli tužbom....
Pod neuplitanje sam mislila da sami odrede viđanje a ne da im czzs odreduje, al opet to je samo moje mišljenje i moj način na koji sam ja to organizirala i kao takav u mom slučaju funkcionira odlično....ipak je svačija situacija drugačija....

Lord Byron
26.05.2012., 13:00
Naravno da nije sve idealno....al ako razvod već ide sporazumnim putem,to bi trebalo značit da obje strane se slažu s tim i da se mogu dogovorit....
Formulacija "otac će viđati dijete po dogovoru" zapravo znači "dogovorili smo se da ćemo se dogovoriti".

Sve to može izgledati sjajnobajno na početku. Možda će to fakat i biti sjajnobajno uvijek i zauvijek - ali, onda se čovjek može zapitati kako to da se dvoje tako sjajnobajno slažućih ljudi razvodi?

Međutim, svašta se ljudima u životu dogodi: nije nemoguće ni da otac nađe neku novu, sjajniju i bajniju, pa da majka zaključi da "nije dobro za dijete da ide njoj", pa da "po dogovoru" postane "jebiga, ne možemo se dogovoriti, nema viđanja", pa da sjajnabajna formulacija ispadne kamen oko vrata.

S druge strane, nekoliko konkretnih brojki, popraćeno s "i u ostalo vrijeme prema dogovoru" ni po čemu ne kvari sjajnubajnu roditeljsku atmosferu.
Ne govorim ni o kojem konkretnom slučaju.

ančica2
28.05.2012., 15:12
da li je netko imao slučaj u Zagrebu, da su djeca morala ići psihologu u CZSS iako se radi o sporazumnom razvodu braka gdje je sve dogovoreno?

Hvala:)

emanca
28.05.2012., 15:35
na CSS se mora ići ako su djeca maloljetna, ali to je samo pro forme razgovor

Lord Byron
28.05.2012., 16:26
na CSS se mora ići ako su djeca maloljetna, ali to je samo pro forme razgovor
Ne moraju ići djeca.

emanca
28.05.2012., 17:44
Ne moraju ići djeca.

točno. ja sam uspjela preskočiti pola rečenice od cijele jedne :D

ančica2
28.05.2012., 19:25
na CSS se mora ići ako su djeca maloljetna, ali to je samo pro forme razgovor

Ne moraju ići djeca.

Hvala

negdje sam pročitala da su u CZSS tražili da djeca dođu na razgovor s psihologom, u smislu imaju već deseetak godina pa moraju slušati psihološke propovjedi kako se roditelji rastaju, kako će to promjeniti njihove živote i sl.:rolleyes:
iako su roditelji tražili sporazumnu rastavu u kojoj je sve unaprijed dogovoreno
čemu djecu maltretirati:ne zna:
samo se toga bojim...:(

Lord Byron
28.05.2012., 21:18
čemu djecu maltretirati:ne zna:
samo se toga bojim...:(
Treba vam razuman prijedlog sporazumnog razvoda, obostrano iskazana želja za nemiješanjem djece, i normalan psiholog u CZSS-u. Može i lijeni psiholog kojem se ne da gnjaviti s djecom.

Nije nemoguće :).

ančica2
29.05.2012., 15:00
Treba vam razuman prijedlog sporazumnog razvoda, obostrano iskazana želja za nemiješanjem djece, i normalan psiholog u CZSS-u. Može i lijeni psiholog kojem se ne da gnjaviti s djecom.

Nije nemoguće :).

puno hvala na vrijednom savjetu:)

ah, zato volim forume:rofl:

djurdja
29.05.2012., 16:21
Ima li ovdje netko da ima šprancu za "Zahtjev za izmijenjenje presude"?

djurdja
29.05.2012., 17:03
Ili zna li barem netko što taj zahtjev sve mora sadržavati?
Puno hvala.

anabel_218
01.06.2012., 10:18
poštovana Lara
molim Vas savjet - suprug je podnio tužbu za razvod braka, htjela bi odgodu ili mirovanje, dok se ne očitujem o prestrašnim stvarima koje je napisao u tužbi a koje nisu istinite - treba mi vremena da bi skupila dokumente za 25 godina braka.
hvala puno na odgovoru

Lord Byron
01.06.2012., 11:10
htjela bi odgodu ili mirovanje, dok se ne očitujem o prestrašnim stvarima koje je napisao u tužbi a koje nisu istinite - treba mi vremena da bi skupila dokumente za 25 godina braka.
hvala puno na odgovoru
Od podnošenja tužbe pa do prvog ročišta imaš vremena za - još jedan 25-godišnji brak :).

Ali, nije baš jasno o kakvim se "strašnim stvarima za koje trebaš skupiti dokumente" može raditi, a pogotovo o kakvom "skupljanju dokumenata za 25 godina braka" govoriš. U brakorazvodnoj parnici sud zanima s kim će biti djeca i kolika će biti alimentacija - sve drugo je predmet eventualne zasebne parnice.

Difference
01.06.2012., 14:11
od tužbe do prvog ročišta - 35 dana

Lord Byron
01.06.2012., 14:21
od tužbe do prvog ročišta - 35 dana
Dovoljno.

Sandibel1237
11.06.2012., 12:02
Cure procitala sam cijelu temu ali htjela bi odgovor na jedno pitanje ako je moguce i sta mi savjetujete. Dakle muz me je bio napao (nakon sto sam pokusala zastitit sina kojeg je bacio na pod glavom) i to dok sam drzala bebu od 4mj u narucje. Mene je ugusio dok mi vrat nije poplavio a beba je srecom pala na kauc. Prijavila sam ga policiji (ali to je bilo van RH). I sada zelim razvod. Razmisljam sto bi bila bolja varijanta, da mu ponudim sporazumni razvod (jer tuzba traje duze i vjerujem da ce imati utjecaj na njegov posao pa bi mozda pristao na to). Ali imam jednog uvjeta (uz formulaciju sporazumnog razvoda i dogovora oko vidjanja i alimentacije) htjela bi jos da mi napise s time potvrdu u javni biljeznik da mi dopusta sljedece godine da se presel s djecom u inozemstvu (gdje usavrsav studij i radim) da li je to moguce i da lu se treba to navesti u sporazumni zahtjev braka?

-honey-
04.07.2012., 18:42
Kolegicu je ostavio muž prije par godina i otišao "negdje" u inozemstvo. Nisu imali djece ni zajedničke imovine. Ona je sad upoznala novog muškarca i htjela bi se rastati (ne znam misli li to učiniti sporazumno ili tužbom, ali ionako ne zna kako, s obzirom da nema pojma gdje on živi). Mene zanima- može li ona tražiti da se njega proglasi nestalim ukoliko ne dođe do nekih informacija o njemu, je li uopće dužna navesti njegovu adresu u tužbi ako je ne zna i kako sud postupa u tim slučajevima.
Još nešto- (u slučaju da dođe do njegove adrese) što ako se on ne pojavi na sudu? Ili inače ako se tužena strana ne pojavi, razvlače li se takve parnice sto godina ili..?

platinum blonde
06.07.2012., 23:08
Pozdrav! U braku sam skoro 2 godine, imam bebu od 7 mjeseci. Odlučili smo se razvesti. Jedini problem radi moj muž oko djeteta, jer kaže da ga on ne da nikome od sebe. Ja naravno želim da moje dijete živi sa mnom. Postoje li kakvi načini da mi muž "uzme" dijete ako se razvedemo? Smatram da je dijete premalo da bi pripalo ocu. Inače, ne razumijem se previše u ove pravne stvari, pa ako bi mi netko tko ima iskustva mogao pomoći bila bih jako zahvalna.

xcal
08.07.2012., 23:22
Pozdrav! U braku sam skoro 2 godine, imam bebu od 7 mjeseci. Odlučili smo se razvesti. Jedini problem radi moj muž oko djeteta, jer kaže da ga on ne da nikome od sebe. Ja naravno želim da moje dijete živi sa mnom. Postoje li kakvi načini da mi muž "uzme" dijete ako se razvedemo? Smatram da je dijete premalo da bi pripalo ocu. Inače, ne razumijem se previše u ove pravne stvari, pa ako bi mi netko tko ima iskustva mogao pomoći bila bih jako zahvalna.

moje, tvoje, njegovo...
dogovoriti se mozete ako izbacite taj dio cije je dijete.
probajte se dogovoriti sa normalnim argumentima kod koga ce dijete biti vise, a ako ne ide onda obicno czss odredi da je jako malo dijete sa majkom, a otac ima vidjanje od npr. 2 x 3 sata tjedno.

tintilinic100
25.07.2012., 14:01
Pozdrav! U braku sam skoro 2 godine, imam bebu od 7 mjeseci. Odlučili smo se razvesti. Jedini problem radi moj muž oko djeteta, jer kaže da ga on ne da nikome od sebe. Ja naravno želim da moje dijete živi sa mnom. Postoje li kakvi načini da mi muž "uzme" dijete ako se razvedemo? Smatram da je dijete premalo da bi pripalo ocu. Inače, ne razumijem se previše u ove pravne stvari, pa ako bi mi netko tko ima iskustva mogao pomoći bila bih jako zahvalna.

Naravno da postoji mogučnost da vam "uzme" dijete. Pitanje je gdje i što radite, dal on može biti bolji otac...kakvog ima odvjetnika.. i sl.
Pitanje je samo zašto ste se tako brzo poželjeli razvesti. Imate malo dijete.. mislim da se morate malo brinuti sada o njemu.. a ne samo misliti na sebe..
Spasiti brak ako je moguće... i živjeti za to dijete.

benny
07.09.2012., 14:33
Prvo se radi djecu a tek poslije misli o njima, da bi ih se u trenutku rastave tretiralo kao dio imovine koju treba podijeliti...

...RIP... zrelo roditeljstvo i sretno djetinjstvo...

pimki
26.09.2012., 00:18
Može li se na račun psihijatrijske dijagnoze dobiti poništenje braka i kako ide postupak?

tintilinic100
26.09.2012., 06:42
Može li se na račun psihijatrijske dijagnoze dobiti poništenje braka i kako ide postupak?

Psihijatrijsku dijagnozu? :)
Poništenje braka?
Mislim da ne.....

Sent from my NexusHD2 using Tapatalk 2

zodax
28.09.2012., 08:48
Može li se na račun psihijatrijske dijagnoze dobiti poništenje braka i kako ide postupak?

U stvari, mislim da i može ako činjenica nije bila poznata u vrijeme sklapanja bračne zajednice.
Sličan proces kao i kod brakorazvodne parnice samo se umjesto teških i trajno poremećenih odnosa, neživota u istoj zajednici više od godine dana i bla, bla , truć-truć iznosi argument da tužitelj traži prekid, razvrgnuće bračne zajednice zbog....psi dijagnoze i činjenice da mu ista nije bila poznata u vrijeme sklapanja iste.

pimki
29.09.2012., 15:10
U stvari, mislim da i može ako činjenica nije bila poznata u vrijeme sklapanja bračne zajednice.
Sličan proces kao i kod brakorazvodne parnice samo se umjesto teških i trajno poremećenih odnosa, neživota u istoj zajednici više od godine dana i bla, bla , truć-truć iznosi argument da tužitelj traži prekid, razvrgnuće bračne zajednice zbog....psi dijagnoze i činjenice da mu ista nije bila poznata u vrijeme sklapanja iste.

U vrijeme sklapanja braka nisam znala da partner boluje od duševne bolesti. U braku smo dvije godine. Početkom ove godine dogodila se psihotična epizoda, za koju tvrdi da je prva. Odnosi su se pogoršali između nas dvoje i u cijeloj obitelji. Djece nemamo. Živim u st i ne znam odakle da krenem sa cijelim procesom...

Lord Byron
29.09.2012., 16:19
U vrijeme sklapanja braka nisam znala da partner boluje od duševne bolesti. U braku smo dvije godine. Početkom ove godine dogodila se psihotična epizoda, za koju tvrdi da je prva. Odnosi su se pogoršali između nas dvoje i u cijeloj obitelji. Djece nemamo. Živim u st i ne znam odakle da krenem sa cijelim procesom...
Zašto ti je tako važno da brak bude poništen, a ne razveden? Podjela imovine, što li?

Mislim da će dokazivanje činjenice da je on bio bolestan prije ubračivanja biti teško, neizvjesno i - najvažnije - dugotrajno. Za to se vrijeme možete milijun puta razvesti.

zodax
29.09.2012., 18:56
U vrijeme sklapanja braka nisam znala da partner boluje od duševne bolesti. U braku smo dvije godine. Početkom ove godine dogodila se psihotična epizoda, za koju tvrdi da je prva. Odnosi su se pogoršali između nas dvoje i u cijeloj obitelji. Djece nemamo. Živim u st i ne znam odakle da krenem sa cijelim procesom...

Čuj, samo da se razumijemo, tvrditi da je netko psihički bolestan i nije baš lako dokazivo, znaš. Za to bi morala imati uvid u njegove nalaze ili da ih predoči liječnik na zahtjev suda a do onda pacijent-liječnik odnos ( povjerljivi ).
Ja isto ne znam da li ti je važno da dođe do poništenja ili razvoda ili tazličite riječi definiraš pod isto.
U svakom slučaju, pravac, pravni zastupnik ili ti ga fiškal ili odvjetnik. Prva stanica. Nema druge. I to bez obzira da li želiš razvrgnuće ili rastavu. CZZS ovdje nije neophodan.

Lord Byron
30.09.2012., 10:39
U svakom slučaju, pravac, pravni zastupnik ili ti ga fiškal ili odvjetnik.
Čemu odvjetnik "u svakom slučaju"? Nema djece - nema ni alimentacije, ako se odluči na razvod fakat ne znam zašto bi uzimala i plaćala odvjetnika.

zodax
30.09.2012., 13:35
Čemu odvjetnik "u svakom slučaju"? Nema djece - nema ni alimentacije, ako se odluči na razvod fakat ne znam zašto bi uzimala i plaćala odvjetnika.

Ako hoće poništiti ili razvesti se, ili će skupiti šprance sa neta koje će prilagoditi svom slučaju ili će otići kod advokata.
Pošto je dama navela da se radi o psihičkoj bolesti supružnika mišljenja sam da se radi o specifičnom slučaju koje kvalificirana osoba može obaviti.
Svakako da postoji mogućnost da sve sama odvali no moje mišljenje je takvo. Eto.

pimki
30.09.2012., 21:21
Uvid u nalaze imam. Razlikujem pojam razvoda od poništenja, ali iz principa želim poništenje jer se osjećam preveslano.

nangaparbat
08.10.2012., 20:02
Uvid u nalaze imam. Razlikujem pojam razvoda od poništenja, ali iz principa želim poništenje jer se osjećam preveslano.

Ako imas dokaze da je bolovao prije braka i da ti to prilikom sklapanja braka nisi znala mozes dobiti ponistenje crkvenog braka (ako ste vjencani u crkvi), za gradanski ne znam....

pimki
10.10.2012., 14:34
Ako imas dokaze da je bolovao prije braka i da ti to prilikom sklapanja braka nisi znala mozes dobiti ponistenje crkvenog braka (ako ste vjencani u crkvi), za gradanski ne znam....

Nemam dokaze da je bolovao prije braka.

tintilinic100
10.10.2012., 14:58
Nemam dokaze da je bolovao prije braka.

Onda je u dobru i u zlu, najbitnija rečenica.

Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2

Lord Byron
10.10.2012., 15:15
Nemam dokaze da je bolovao prije braka.
Dakle, ne vjeruješ mu kad kaže da je to sad bila prva epizoda iako nemaš nikakve dokaze da laže?

O kakvom poništenju pričaš? Da sam na njegovom mjestu, ne bih ni s takvom osobom htio biti ni u istoj županiji, a ne u zajedničkom braku...

harderfaster
10.10.2012., 15:25
Nemam dokaze da je bolovao prije braka.

Nemaš dokaze, a tražila bi poništenje :eek:...ma ja bih ti dala bilo šta samo da nestaneš iz mog života...

tintilinic100
10.10.2012., 19:41
Nemam dokaze da je bolovao prije braka.

I trebalo bi te tužiti .....za klevetu: )

Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2

ryell
10.10.2012., 20:14
Da je umjesto psihotične epizode bio npr. napad epilepsije ili puknuće slijepog crijeva ili nedajbože dijagnosticiran rak, isto bi valjda tražila poništenje... Strašno. :facepalm:

tintilinic100
10.10.2012., 21:19
Čega se sve ljudi ne sjete.
Užas. Sramite se. Sramotite ljudsku rasu u kompletu.

Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2

cupkalo
28.10.2012., 17:18
Pozdrav! Vidjela sam one predloške za podnošenje tužbe za razvod braka pa me zanima da li je to kada se podnosi tužba preko odvjetnika ili tako nešto mogu i ja napisati i predati na sud? Već bih odavno predala ali ne znam šta napisat, odvjetnik mi je skup.

Lord Byron
28.10.2012., 19:08
Već bih odavno predala ali ne znam šta napisat, odvjetnik mi je skup.
Možeš napisati i predati, ali pazi da ti ušteda na odvjetniku ne prisjedne kad na drugoj strani - suočena s odvjetnikom zakobnitog - možda pretrpiš bitno veće gubitke.

cupkalo
08.11.2012., 15:58
Ipak sam se odlučila za odvjetnika ali samo da mi napiše tužbu. Platila sam 625 kn + 200 kn za podnošenje tužbe. A vidjeti ću šta će biti, ne kaže se bez veze da sa budalom ne možeš živjeti niti se od nje rastati.

ZVIZ OP CUP
11.11.2012., 23:22
ima li netko slucajno iz makedonije da se rastavlja ,ako da kolko traje to tamo ii cijena razvoda?? hvala:D

Violleta
29.01.2013., 14:04
Pozdrav, zanima me uz tužbu za razvod braka trebam li predati original vjenčani list i izvod za dijete ili može kopija? Koliko primjeraka tužbe prilažem? Moram li dokumente osobno odnijeti na sud ili može i poštom? Hvala....

Difference
02.02.2013., 09:00
Pozdrav, zanima me uz tužbu za razvod braka trebam li predati original vjenčani list i izvod za dijete ili može kopija? Koliko primjeraka tužbe prilažem? Moram li dokumente osobno odnijeti na sud ili može i poštom? Hvala....

moraju biti originali , meni je rečeno da trebaju 4 primjerka , a teta na sudu je uzela samo 2 ... za ovo slanje poštom nemam pojma

_ana__
21.06.2013., 07:45
Dan prije ročišta sam dobila brzojav da se ročište odgađa zbog bolesti suca, to je trebalo biti zadnje. Neslužbeno sam saznala da suca neće biti barem 6 mj. Što sad, da li se to automatski prosljeđuje drugom sucu ili moram slati požurnice? Ako netko zna, bila bih zahvalna.

bettie
03.07.2013., 14:21
Lijepo molim ako mi netko može odgovoriti...
Na prijedlogu za sporazumni razvod stavljen je datum 28.6.
Postoji li neki zakonski rok u kojem se papiri moraju predati, s obzirom na datum????
Hvala

PureNitro
03.07.2013., 15:51
Lijepo molim ako mi netko može odgovoriti...
Na prijedlogu za sporazumni razvod stavljen je datum 28.6.
Postoji li neki zakonski rok u kojem se papiri moraju predati, s obzirom na datum????
Hvala

Nemoraš ti ništa ni potpisati ni predati.
Nema roka nepostoji akoje nešto sporazumno onda znači da ste se i tii on složili oko toga vidim da se ti baš i nisi složila.
Samo ti sebi daj vremenai prostora a ako se njemu žuri to nije tvoj problem.
Moj savjet ti je da si pregledaš imovinu račune i ako ti je teško da nađeš nekog rodbinu prijateljicu s kojom ćeš lakše proć kroz sve to.

bettie
03.07.2013., 22:15
Hvala puno na odgovoru.
Da, meni ovo iznimno teško pada....moram se posložiti.

Lehotska
21.07.2013., 09:12
zna li netko da li je točno da ako je sporazumni razvod da je po novome da se ne moraju partneri niti pojaviti na sudu ,niti vidjeti?samo potpisati? Ima li netko tko zna najnoviju informaciju '?

MrsChang
04.08.2013., 04:22
Pozdrav dragi forumasi,

Obzirom da se ovaj slucaj ne odnosi na mene, vec na moje roditelje, napravila sam novi profil u svrhu ocuvanja njihove anonimnosti, to sto ja pisem gluposti po kojima me ljudi prepoznaju ne treba se odraziti na njih ni krive ni duzne, pa eto da prijavim kako sam klonirana.. :D

Takoder, za pocetak da pojasnim situaciju-roditelji ne komuniciraju vec jako dugo i kako to obicno biva, poruke si salju preko djece (reci si mami ovo, reci si tati ovo; znam, nezdravo ali tako je kako je).

Moji roditelji ne zive zajedno preko 10 godina, djeca odrasla-dakle nema potrebe za alimentacijom, mamina primanja nisu nesto, tatina su nesto bolja,ali kako su se vec do sada navikli na svoj standard, sumnjam kako ce biti ikakvih potrazivanja u smislu alimentacije.

Sto se tice nekretnina, svatko zivi u svojoj, pokretnine su takoder podijeljene i po svim pravilima razvod bi trebao biti sporazuman i proci bez problema. Osim jedne stvari-jedan clan sire obitelji zivi u nekretnini (valjda jedina stvar oko koje se slazu da je ta osoba smece i da bi ju napokon trebalo izbaciti). Sto se tice dokumentacije i dokaza, moji roditelji jos uvijek cuvaju sve racune kako su sve platili tijekom izgradnje (zemljiste,koje je itako trebalo otplatiti u cjelosti, je jedan od predaka ostavio djeci, na kojem je jedan od roditelja krenuo graditi kucu-i isplatio zemljiste, u meduvremenu se vjencao i podizao kredite za zavrsetak iste) no, radi sela, izvrsio se pritisak da se jedan od stanova u kuci da i toj trećoj osobi koja prvih dosta godina to skoro uopce nije koristila, da bi kasnije iznajmljivala a sada koristi kao vikendicu. :rolleyes: Ta treca osoba je usla u kompletno sreden stan-bojleri,ves masina i sl, te je ulozila minimalno-npr postavljanje plocica u kupaonici-plocice kupljene od strane mojih roditelja. I to placanje postavljanja je doslovno to, ne postavljanje za cijelu kucu vec za jednu prostoriju.

I sada bitno... Obzirom da bi razvod sam po sebi prosao vrlo jednostavno, ali je pitanje te jedne nekretnine koja je u interesu i jednom i drugom,a posto majka ima skromna primanja, postoji li mogucnost da zatrazi besplatnu pravnu pomoc, potegne razvod i usput rjesi tu nekretninu? Pitam iz razloga sto, iako zvuci da su ljudi bogati-i nisu bas, gradili su cijeli zivot, odricali se puno i previse (nikakvi godisnji i putovanja, dok se ta treca osoba itekako nauzivala putujuci po svijetu+barem 2x godisnje toplice itd). :503:

Je li netko imao slicnu situaciju? Imate li kakav savjet?

Unaprijed vam se zahvaljujem, a ako vam je nezgodno pisati javno, slobodno mi mozete poslati privatnu poruku :)

vjeverica34
20.08.2013., 09:06
Bok svima!

Nova sam ovdje i trebam vasu pomoc.

1. Trebala bih obrazac za sporazumni razvod braka pa da li mi ga netko moze poslati?!
2. Da li netko zna proceduru. Bivsi i ja zivimo u Irskoj, kada ovaj obrazac ispunimo da li betko zna da li oboje moramo dolaziti i predavati to skupa na sud ili se moze ovjeriti kod javnog biljeznila u nasoj ambasadi i njegova izjava te to sve poslati postom. No da li opet moramo dolaziti kad nas sud pozove ili ne?! Vjencani list ne smije bitj stariji od 6mj?


Puno hvala svima na pomoci

Lord Byron
20.08.2013., 10:30
1. Trebala bih obrazac za sporazumni razvod braka pa da li mi ga netko moze poslati?!


PREDLAGATELJI:
Sunčica Oblak, Trg radosti 1, Zagreb, i
Vedran Oblak, Trg radosti 1, Zagreb


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U ZAGREBU
Ulica svijetle budućnosti 99
10000 Zagreb


PREDMET: Prijedlog za sporazumni razvod braka


Predlagatelji suglasno podnose Naslovu sljedeći

PRIJEDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

Predlagatelji su brak zaključili 1, travnja 1900. godine u Zagrebu, koji je evidentiran sukladno vjenčanom listu (Privitak 1: Vjenčani list, Privitak 2: Izvod iz matice vjenčanih).

U braku je rođeno petoro djece:
- mlt. Vedran Oblak jr., rođen 1. siječnja 1901. u Zagrebu (Privitak 3: Rodni list),
- mlt. Sunčana Oblak jr., rođena 1. siječnja 1902. u Zagrebu (Privitak 4: Rodni list),
- mlt. Kišni Oblak, rođen 1. siječnja 1903. u Zagrebu (Privitak 5: Rodni list),
- mlt. Niski Oblak, rođen 1. siječnja 1904. u Zagrebu (Privitak 6: Rodni list), i
- mlt. Bry Oblak, rođena 25. lipnja 1912. u Malom Lošinju (Privitak 4: Rodni list).

Predlagatelji su živjeli zajedno u Zagrebu na adresi Trg radosti 1, što im je i posljednje zajedničko prebivalište.

Zbog različitih naravi, bračni su odnosi između predlagatelja već dulje vrijeme poremećeni. Nema nade da se ponovno uspostavi bračna zajednica te se predlagatelji ne žele pomiriti.

Predlagatelji su se složili da mlt. Vedran Oblak jr., mlt. Sunčana Oblak jr., mlt. Kišni Oblak, mlt. Niski Oblak i mlt. Bry Oblak žive s majkom i postigli su dogovor da s ocem djeca provode vrijeme na sljedeći način:
- dva vikenda u mjesecu;
- dva dana tijekom tjedna;
- polovicu školskih praznika i blagdana;
- izvan gore navedenih termina, kada djeca to budu željela.

Predlagatelji su postigli dogovor da otac doprinosi za uzdržavanje djece mjesečno 20.000 kn (dvadeset tisuća kuna).

Slijedom navedenog, predlagatelji su došli do spoznaje da su bračni odnosi između njih toliko ozbiljno i trajno poremećeni da se ne mogu ponovno uspostaviti i normalizirati, te sporazumno predlažu Sudu da donese:


Presudu o razvodu braka

predlagateljice Sunčice Oblak, Trg radosti 1, Zagreb, rođene 1. siječnja 1885. u Beču (Austrija) od oca Hinka i majke Žužy,
i
predlagatelja Vedrana Oblaka, Trg radosti 1, Zagreb, rođenog 1. siječnja 1850. u Grazu (Austrija) od oca Vilibalda i majke Ana-Marije Kriste Lucinde,

zaključenog 1. travnja 1900. g. u Zagrebu i upisanog u maticu vjenčanih kao u Privitku 2.U Zagrebu, 20. kolovoza 1913.


Predlagatelji:Sunčana Oblak Vedran OblakU privitku:
- Privitak 1: Vjenčani list
- Privitak 2: Izvod iz matice vjenčanih
- Privitak 3: Vedran Oblak jr. – rodni list
- Privitak 4: Sunčana Oblak jr. – rodni list
- Privitak 5: Kišni Oblak – rodni list
- Privitak 6: Niski Oblak – rodni list
- Privitak 7: Bry Oblak – rodni list

vjeverica34
20.08.2013., 11:53
Hvala...nadam se da ce mi netko oko drugih informacija pomoci...

Nea3
14.10.2013., 15:01
Ajde ovako, nadam se da na pravom mjestu trazim odgovore i isto tako djelim s vama ovaj problem koji imam.
Naime, suprug je podnio zahtjev za rastavu, nista cudno, vec godinu dana ne funkcioniramo, odnos nam je katastrofa, znaci vidjeti se jedno vrijeme nismo mogli.
Međutim, tu je to divno dijete koje imamo, u 12.mj ce 3 godine.
I sad, mene interesira, kolike su mogucnosti da dijete nakon rastave pripadne njemu?
Ja sam trenutno nezaposlena, duze vrijeme nisam radila jer mi on nije dao, ima dobru placu i to, tako da nam moj posao "nije trebao"..
Naravno sad trazim posao i sve, ali me samo zanima, moze li dijete pripasti njemu? I koliko uopce proces rastave traje?
Receno je da imamo 2 parnice..

Nickname 000
15.10.2013., 13:04
Ajde ovako, nadam se da na pravom mjestu trazim odgovore i isto tako djelim s vama ovaj problem koji imam.
Naime, suprug je podnio zahtjev za rastavu, nista cudno, vec godinu dana ne funkcioniramo, odnos nam je katastrofa, znaci vidjeti se jedno vrijeme nismo mogli.
Međutim, tu je to divno dijete koje imamo, u 12.mj ce 3 godine.
I sad, mene interesira, kolike su mogucnosti da dijete nakon rastave pripadne njemu?
Ja sam trenutno nezaposlena, duze vrijeme nisam radila jer mi on nije dao, ima dobru placu i to, tako da nam moj posao "nije trebao"..
Naravno sad trazim posao i sve, ali me samo zanima, moze li dijete pripasti njemu? I koliko uopce proces rastave traje?
Receno je da imamo 2 parnice..

Traži uz alimentaciju za dijete, alimentaciju i za sebe na koji imaš pravo tijekom godinu dana (baš zbog razloga da se nađe neki posao), imovinu ako imate podijelite i nemaš se šta briniti. Jel imaš di živjeti? jel ti ima tko pomoći? ako ima navedi da te npr. roditelji financijski potpomažu

Nea3
15.10.2013., 19:35
Traži uz alimentaciju za dijete, alimentaciju i za sebe na koji imaš pravo tijekom godinu dana (baš zbog razloga da se nađe neki posao), imovinu ako imate podijelite i nemaš se šta briniti. Jel imaš di živjeti? jel ti ima tko pomoći? ako ima navedi da te npr. roditelji financijski potpomažu

Zar to postoji? Alimentacija za mene?? Nisam ni znala..
Da, da, zivjet cemo kod mojih roditelja, oni su mi i najveca podrska u ovim trenucima.
Hvala ti puno.

Lord Byron
15.10.2013., 19:42
moze li dijete pripasti njemu? I koliko uopce proces rastave traje?
Receno je da imamo 2 parnice..
Teoretski, može. U praksi, samo ako si luda ili raspadnuta od droge ili tako nešto.

Trajanje ovisi o brzini suda, brzini CZSS-a i želji zakonitog da odugovlači.

Imaš jednu parnicu u kojoj se razvodite, odlučujete o tome s kim će dijete i kolika je alimentacija. Podjelu imovine možete dogovoriti ili se oko nje beskonačno suditi - to je ta "druga parnica" za koju ti je rečeno.

Nickname 000
16.10.2013., 14:59
Zar to postoji? Alimentacija za mene?? Nisam ni znala..
Da, da, zivjet cemo kod mojih roditelja, oni su mi i najveca podrska u ovim trenucima.
Hvala ti puno.

Da naravno da postoji. eto vidiš , nemože ti uzeti dijete, za alimentaciju uzmi neku stariju iskusnu ženu odvjetnicu, moj savjet i kod sudskih troškova priloži da nemaš primanja da te oslobode. Sve će biti ok, ne brini se previše. Za godinu dana nećeš se ni sjećati ovog stresa i tuge. :kiss:

Nea3
17.10.2013., 17:19
Da naravno da postoji. eto vidiš , nemože ti uzeti dijete, za alimentaciju uzmi neku stariju iskusnu ženu odvjetnicu, moj savjet i kod sudskih troškova priloži da nemaš primanja da te oslobode. Sve će biti ok, ne brini se previše. Za godinu dana nećeš se ni sjećati ovog stresa i tuge. :kiss:

A hvala ti puno. Iskreno se nadam da ce biti sve ok, najteže razdoblje u mom životu valjda.
Raspitat cu se malo za odvijetnike, vrijeme je.
Hvala još jednom :*

Nickname 000
18.10.2013., 13:13
A hvala ti puno. Iskreno se nadam da ce biti sve ok, najteže razdoblje u mom životu valjda.
Raspitat cu se malo za odvijetnike, vrijeme je.
Hvala još jednom :*

ako imaš još kakvih pitanja ili se trebaš izjadati, javi se na pm.

Louissa
22.10.2013., 19:37
Znas da imas pravo na besplatnog odvjetnika?