PDA

View Full Version : Smetanje posjeda


vobajdi2
27.09.2010., 08:00
Poštovani,
tužbom za smetanje posjeda tužiteljica je "dokazala" posjed (kao nekakav put na poljopr. parcelu - preko mojeg gradilišta) tj. parcele koju je njena obitelj 1988. prodala općini koja ju je dalje prodala nama i koja je po PUPu ušla u moje gradilište za koje imam građevinsku dozvolu još od 1989. godine. Tijekom postupka sutkinja ne uvažava nepoštenost posjeda i snagu zk upisa i odnosno niti jedan pisani prilog (građ dozvola, povijeni izvadak o "kolanju" vlasništva, ..) ne razmatra - samo konstatira priloženost spisu,odnosno moja materijalna prava. Čitavo vrijeme postupka sutkinja zamjera "što se sami zastupate - uzmite odvjetnika"... Dobivamo prvu žalbu drugostup. sudu, ponovljem postupkom sutkinja radi sve jednako, novu žalbu razmatra novi sudac župa. suda, odbacuje moju žalbu kao neosnovanu! Nalazim se u rodilištu, pošta suprugu/opunomoćeniku neda riješenje, objavom na oglasnoj ploči suda riješenje je pravomoćno i u roku 5 dana sud zaključkom proglašava ovrhu i sudsko "uvođenje u posjed"..iako tužiteljica traži Riješenje - sud donosi Zaključak!!).
Ok, tu smo gdje smo, popuštam a l i samo trenutno jer nakon Zaključka o ovrsi nema pravnog lijeka. U ovj brzini nisam u stanju do zakazanog ovršnog ročišta pronaći mjerodavnog odvjetnika za podnošenje tužbe za proglašenje nezakonitosti pravomoćne presude te stoga molim savjet :
1. koji je pravni postupak najsvrsishodniji odnosno najizgledniji a da bi se njime doslovno srušilo ovo bezakonje u mojemu slučaju?
2. bi li sud morao u tužbi za naknadu štete za posjed u poslijednjih 5 godina a bez mojeg znanja na mjemu gradilištu uzeti u obzir i trajni gubitak gradilišta i novca uloženog u svu dokumentaciju?
3. kako mi je dijete staro 2 mjeseca a i financijski baš nismo u povoljnoj situaciji molim savjet o rokovima za spomenute postupke
Hvala i pozdrav!

bik123
27.09.2010., 09:00
Za početak: smetanje posjeda i činjenica posjeda nije isto što i utvrđenje prava vlasništva

Koliko sam uspio shvatiti vi ste tuženi za smetanje posjeda?
U parnici za smetanje posjeda se utvrđuje samo činjenica "posljednjeg mirnog posjeda" a ne i pravo na vlasništvo. (tu se mnogi ljudi zeznu jer to ne znaju, a sutkinja vma je vjerojatno uvažavala samo dokaze koje se odnose na "posljedni mirni posjed". - čl. 22. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Po meni ako ste vi vlasnik tog dijela parcele, (a valjda jeste budući ste za to dobili građ. i ine dozvole) jedina opcija vam je tužiti za pravo vlasništva dijela sporne nekretnine i priložiti sve dokumente. Tužba se zove negatorna.

Čl. 167. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Ako treća osoba bespravno uznemirava vlasnika, vlasnik može putem suda zahtijevati da uznemiravanje prestane
Da bi u postupku pred sudom vlasnik ostvario svoj pravo mora dokazati da
je stvar njegovo vlasništvo i da ga druga osoba uznemirava u izvršavanju njeogvih ovlasti u pogledu te stvari .
Kad je uznemiravanjem prouzročena šteta, vlasnik ima pravo zahtijevati naknadu štete po općim pravilima o naknadi štete.
Pravo na ovakvu zaštitu vlasništva ne zastarijeva, tj. nema roka za tužbu.

vobajdi2
27.09.2010., 10:36
hvala i, mada kao geometar koji je godinama sudski vještačio u svojoj struci i razlikuje pojmove posjeda i vlasništva- ipak moram zamoliti još ovo:
u takovoj vlasničkoj tužbi smije li i može li sud eventualno odbijanje tj negativno presuđivanje temeljiti na činjenici da su ovi moji protustranke dobili pravomoćno
posjed na mojemu gradilištu?
I molim preporuku (i na pm) za odgovarajućeg odvjetnika.Hvala

praksa
03.10.2010., 22:26
Sud dostavlja tužbu za smetanje posjeda tuženicima na odgovor, umjesto na popravak tužitelju. Naime, u tužbi nije naznačena vrijednost parničnog spora. Kako je time zapravo započela rasprava, je li jedan od troje tuženih može zbog propusta tužitelja /a i suda/ predložiti odbacivanje tužbe. Zbog izostanka jedne od temeljnih pretpostavki za postupanje po tužbi. A da bi se i potvrdila započeta rasprava po tužbi, drugi tuženi da u odgovoru navedu neke činjenice za osporavanje tužbe ili da uopće ne odgovaraju na takvu tužbu. Ovisno o vrijednosti spora, određena je sudska pristojba, a i tuženi bi se mogli odlučiti o svojim aktivnostima tek prema prethodno poznatoj vrijednosti spora.

Hvala na mišljenjima.

goliath
04.10.2010., 07:30
Vrijednost predmeta spora kod smetanja posjeda je uvijek 5.000,00 Kn.

Osim toga, neodređivanje vrijednosti predmeta spora nije negativna procesna pretpostavka i sud može postupati po takvoj tužbi.
U tom slučaju se tijekom postupka utvrdi vrijednost spora, a ako nekim slučajem se propusti njezino određivanje do zaključenja glavne rasprave uzima se da je vps 50.000,00 Kn.

Tako da u svakom slučaju trebaš dati odgovor na tužbu...

File
04.10.2010., 11:04
Zakon o sudskim pristojbama

Članak 28.
Kao vrijednost predmeta spora uzima se:

1. u sporovima o otkazu ugovora o najmu ili zakupu – jednogodišnji iznos najamnine ili zakupnine, ali ne manji od 20.000,00 kuna,

2. u sporovima zbog smetanja posjeda - iznos od 5.000,00 kuna

3. u sporovima radi utvrđivanja ili osporavanja očinstva ili materinstva – iznos od 10.000,00 kuna,

4. u sporovima radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, poništenja braka ili razvoda braka – iznos od 5.000,00 kuna,

5. u sporovima o utvrđivanju reda prvenstva tražbina u ovršnom postupku – visina tražbine, ali ne u iznosu većem od 10.000,00 kuna.

Kada se zajedno s bračnim sporom ili sporom radi utvrđi­vanja očinstva ili materinstva raspravlja i o zahtjevu za uzdr­žavanje djeteta ili supružnika, naplaćivat će se samo jedna pristojba i to prema vrijednosti prema kojoj se naplaćuje pristojba za bračni spor ili za spor o utvrđivanju očinstva ili materinstva.

Kada se traži osiguranje dokaza prije pokretanja parnice, kao vrijednost mjerodavna za naplatu pristojbe uzima se iznos od 5.000,00 kuna.

File
04.10.2010., 17:35
u takovoj vlasničkoj tužbi smije li i može li sud eventualno odbijanje tj negativno presuđivanje temeljiti na činjenici da su ovi moji protustranke dobili pravomoćno
posjed na mojemu gradilištu?Ishod posjedovne parnice tj.parnice radi smetanja posjeda ne može utjecati na ishod i tijek vlasničke parnice radi prestanka uznemiravanja. Radi se o različitim stvarima.

praksa
05.10.2010., 23:06
Vrijednost predmeta spora kod smetanja posjeda je uvijek 5.000,00 Kn.

Osim toga, neodređivanje vrijednosti predmeta spora nije negativna procesna pretpostavka i sud može postupati po takvoj tužbi.
U tom slučaju se tijekom postupka utvrdi vrijednost spora, a ako nekim slučajem se propusti njezino određivanje do zaključenja glavne rasprave uzima se da je vps 50.000,00 Kn.

Tako da u svakom slučaju trebaš dati odgovor na tužbu...

HVALA,
na preciznom podatku. Inače uobičajeno je da se na tužbi stavi VPS-a, i onda je odmah sve jasno. Zbog odsutnosti javljam se malo kasnije. Odgovor će uslijediti uz osporavanje "u posljednjem mirnom posjedu" Mada je to dosta rastezljivo. Koje vrijeme se smatra dovoljnim za mirni posjed? Ako npr. susjed izbiva iz svoje kuće čak jednu godinu, a u njegovu kuću uđe neka osoba koja će sada pravog vlasnika tućiti za mirno posjedovanje tuđeg posjeda? Tako je susjdu dopušteno uz pisanu suglasnost djelomično rušenje zidane ograde radi potrebe privremenog puta zbog gradnje njegove kuće. Nakon 1o godina susjed ustane tužbom za smetanje posjeda i sada želi prisvojiti zidanu ogradu. On jedino može izvoditi mirni posjed na osnovi promatranja zidane ograde sa svoje strane parcele. Ali mislim da to ipak nije dovoljno za neutaživu ambiciju prisvajanja tuđeg, tj. one zidane ograde za koju je tražio uklanjanje za svoje potrebe.

vobajdi2
19.10.2010., 20:17
Sud mi je unatoč svim prilozima dokumenata Ureda za graditeljstvo - praktički uništio za sva vremena mogućnost građenja na građevnoj čestici jer je svojom pravomoćnom presudom dodjelio posjed predniku dijela tog zemljišta (koji su nas tužili za smetanje posjeda jer smo navezli građevni materijal za gradnju prema građ dozvoli na svojem gradilištu -oni koji su prije općini prodali parcelu koja je postala dio naše jedne, građevne parcele!!!! s izlikom da po tom našem gradilištu imaju put a kojeg se niti ne vidi nit je konfiguracijom moguć ali eto...). Obzirom da je svojom presudom Sud u naravi suzio sa 16 na 12 m širinu naše građevne čestice uz cestu a najmanja je širina 14m (za uopće moguće građenje po sadašnjem PUP-u)te na istoj praktički više nije niti dokupom moguća gradnja (okolo je sve izgrađeno) - ako ne idem u vlasničku tužbu jer sam z.k.vlasnik i ne gubim vrijeme "tjerajući mak na konac 20-godina" imam li već sada pravo na naknadu štete koju mi je sud svojim nezakonitim sudovanjem učinio, tužbom protiv RH?
Logično mi je da je šteta već počinjena jer moja se materijalna prava nisu poštivala (neuvažavanjem pismenih akata prostornog uređenja, nepoštenog posjeda, nepriznavanjem instituta povjerenja u zemljišnu knjigu, ....) prvostupanjskom pravomoćnom presudom, no ipak molim konkretan savjet.
Hvala lijepa!

vobajdi2
01.03.2011., 10:28
Ima li negatorna vlasnička tužba protiv nepoštenog posjednikom (s ishođenom presudom!!) pozitivan ishod za vlasnika?

Kod tužbi za smetanje posjeda...
Imala (da-imala) sa gradilište koje je imalo građevnu dozvolu ali se nije započela gradnja a zbog petogodišnjeg progona cijelog mjesta... Ta je parcela i dalje u građevinskoj zoni i obuhvaćena je građevnim urbanističkim uvjetom širine 16m. Sve do nedavno....
No, gradilište je formirano od naše parcele i parcele kupljene od općine koja ju je kupila od Onih koji su sada meni oteli taj dio mojeg gradilišta pod izgovorom da je to njima oteto i da oduvijek to uživaju, što je neistina jer su znali za tu prodaju općini za koju su i novce dobili!!!
Sve sam to dokumentirala preslikama svih relevantnih dokumenata, od z.k. izvatka mojeg vlasništva... njihovom kupoprodajom općini... svom urbanističkom dokumentacijom... sve je u sudu samo nabrajano u zapisnicima ali nije uvažavano...
Dakle, u mojemu slučaju, posjed tužiteljice je bio nepošten što se vidi da sam izjavila i u zapisnik suda prilikom ročišta. naime, tužiteljičina obitelj je prije 20 godina prodala dio zemljišta Općini koji je po pup-u tada morao biti pridružen susjednoj parceli a da bi ova mogla biti gradilište-građevna parcela.
U postupku tužbe za smetanje posjeda protiv mene sud moju izjavu upisuje u zapisnik (imam i građevinsku dozvolu... i zk izvod...) ali u Riješenju navodi "dase ni ja kao tužena nisam protivila njihovom posjedu (!!!) te da ničime nisam ugrozila njihov tužbeni zahtjev..". Pnovljenim prvostup postupkom ista stvar... ali dok sam u rodilištu novo konačno riješenje župan suda ne uručuje se ni mome suprugu koji je imao punomoć - objavljuje se na oglasnoj ploči suda i postaje pravomoćno... provodi se ovršno micanje moga materijala sa gradilišta.... sve troškove snosim naravno ja... Gubim gradilište, vleike uložene novce u građ dozvolu...čista pljačka od strane suda...
Također je nova katastarska izmjera u tijeku i sad ti "posjednici" hoće granicu parcele po sudskom riješenju ( u kojemu se čak ni ne spominje broj čestice!!) legalizirati kao crtu na katastarskome planu, što ja nemam namjeru dozvoliti jer tužba nije bila vlasnička već za "smetanje posjeda".... Odvjetnik me savjetuje u 100% uspjeh vlasničke negatorne tužbe... Je li uspjeh doista 100% iako protustrna ima pravomoćno riješenje po tužbi za smetanje posjeda????
Imam li pravo na naknadu za vrijednost uništene građevne vrijednosti parcele jer je sad uža 0d 14 m i više nije bez dokupa moguća gradnja??
Živjela pravna država!!!!

seratonin
19.03.2011., 14:06
nakon dugog niza godina uspio sam doći do vlasničkih papira za garažu koju od 1995 godine bespravno koristi susjed bez ikakvog riješenja ili papira.
naravno, pokušali smo da se dogovorimo više puta ali je on uvijek odbijao bilo kakav dogovor.
sad sam napokon došao do papira za garažu te me interesuje dali moram podnjeti tužbu pa se suditi još 10 godina ili jednostavno da ga prijavim u policiju da je bespravno ušao u moj posjed, i da priložim papire da je to moje. on nema NIKAKVE PAPIRE NI RJEŠENJA.

~Scarlet~
19.03.2011., 15:03
nakon dugog niza godina uspio sam doći do vlasničkih papira za garažu koju od 1995 godine bespravno koristi susjed bez ikakvog riješenja ili papira.
naravno, pokušali smo da se dogovorimo više puta ali je on uvijek odbijao bilo kakav dogovor.
sad sam napokon došao do papira za garažu te me interesuje dali moram podnjeti tužbu pa se suditi još 10 godina ili jednostavno da ga prijavim u policiju da je bespravno ušao u moj posjed, i da priložim papire da je to moje. on nema NIKAKVE PAPIRE NI RJEŠENJA.

Policija se ne bavi imovinsko-pravnim poslovima.
Dakle sud.

seratonin
19.03.2011., 20:13
Policija se ne bavi imovinsko-pravnim poslovima.
Dakle sud.

to nema više veze sa imovinsko pravnim odnosima
on je učinio krivično djelo zaposjedanja tuđe privatne imovine.
tačnije pitanje je možda "dali mogu otići i prijaviti ga za provalu ili slično.
ja sad imam dokaz da je to moje a on niti jedan osnov po kom je u mojoj garaži

~Scarlet~
20.03.2011., 09:32
Možeš ti prijaviti ali bez sudske odluke o deložaciji policija ne može ništa.
Ljudi imaju "zaposjednute" stanove i kuće pa se sude, mada imaju uredan vlasnički list.

seratonin
20.03.2011., 17:43
supeeer,
sad mogu otići u stan kosorovke ili bilo čiji drugi, provaliti u njega i uživati u njemu dok sud ne donese odluku o deložaciji. možda bi se mogao i žaliti pa da to traje par godina.
malo sam zbunjen ali ako je tako ,šta da radim. tražit ću deložaciju.

seratonin
21.03.2011., 09:18
dakle, trebam otići u sud i podnjeti zahtjev za deložaciju!
pretpostavljam da mi je potreban samo vlasnički list i osobna dokumenta?

a smetnja posjeda?dali je to neki drugi pravni ljek kojim mogu doći do izvjesne naknade?

Partfiš
21.03.2011., 09:27
Potrazi malo po forumu. Imas brdo takvih primjera i spomenuto je kako dalje.
U svakom slucaju, dugotrajno sudjenje pa delozacija.

File
21.03.2011., 16:37
dakle, trebam otići u sud i podnjeti zahtjev za deložaciju!
pretpostavljam da mi je potreban samo vlasnički list i osobna dokumenta?

a smetnja posjeda? dali je to neki drugi pravni ljek kojim mogu doći do izvjesne naknade?

Ako je od 1995.godine u posjedu, onda tužba za smetanje posjeda nakon 15 godina ne dolazi u obzir. Rokovi su jasni i fixni.

Zato ti ostaje vlasnička tužba radi iseljenja.

phoenixos
07.04.2011., 20:17
imam jedan veliki problem i trebam izlaz iz te situacije, jednostavno receno prisiljen sam prodati kuću u kojoj sam odrastao i u kojoj trenutno zivim,zbog svoje sestre..... trebam savjet kako da je drzim podalje od kuce dok se kuca ne proda .... situacija je slijedeca ... u toj kuci od prije nekih 7 godina zivimo samo majka i ja ,dok se sestra odselila tvrdeci kako mi vrsimo teror na nju i djecu (da objasnim teror-prigovaranje na nacin zivota jer je po cijele dane zapustala dijecu i ostavljala ih kod majke da se brine dok je ona svrljala okolo po kavama i sl. sto je u konacnici rezultiralo time da se odseli odavde ) ugl ona se odselila u podstanare i kasnije se razvela od muza i nasla nekog drugog itd... i nije se tih 7 godina niti javljala niti ista ... u medjuvremenu je majka prepisala svoj dio kuce na mene kako bi ja mogao samostalno poceti obnavljati kucu i ulagati u nju jer sam sad u pocetku stvaranja obitelji ,trebam se skoro ozeniti i dijete mi je na putu, da bi se sada ona nasla jer je nekako doslo do nje ta situacija, da mi naredjuje da ja njoj sad isplatim njen dio kuce ili da prodam kucu kako bih joj dao njen dio novca da je se napokon rijesim u zivotu te da ako to ne rijesim u iducih par mjeseci ona se jednostavno vraca i useljava bez pardona....

e sad , ja se jesam i raspitao i bio i kod odvjetnika i u mupu i sve... ispada da ja kao osoba koja tu zivi sve ove godine , radim ko mulac za minimalac jer nema bolje.... ulazem koliko mogu u tu kucu da se moze u njoj zivjeti brinem se za majku i sve to.. i na kraju , zar ona stvarno moze samo tako dosetati sa ulice i samo se useliti bez ikakvih caka ili necega ,

ja sam i pristao da prodamo tu kucu samo da je isplatim ali svi znamo da se kuca nemoze prodati u jednom danu ili u najboljem slucaju u 4-5 mjeseci ,barem ne za novce koje vrijedi... i kao sto rekoh nemogu dignuti kredit toliki koliko bi ona htjela da je se isplati jer nemam prosjek plače , kucu nemogu prodati opet za te novce u tom roku ..... da zivimo pod istim krovom nemozemo jer tu sad zivimo mama i ja i uskoro moja zena i dijete a kuca nije velika,jednostavno nema ni mjesta ...


dakle dali netko zna kako da se postavim da je drzim podalje od kuce dok se ista ne proda , jer me strah buduci je pocela vrsiti pritisak na nas i sve,i najvise me brine jer mi je zena trudna da taj njen teror nece povuci neke posljedice ....


pomagajte ...

NAJBOLJA
10.04.2011., 10:46
Priča sljedeća....

Prije godinu dana moja moja stara je otišla iz kuće . Dakle, obiteljsko nasilje, on završio u pritvoru, išli poslije na sud svi troje... oni se razveli. Tu noć, ja sam joj pokupila sve stvari, dakle, koje sam smatrala nužnim i šta je stalo u auto. Dakle, njenih stvari je puna kuća , A i mojih ima jos hrpu, ali ja ne zivim godinama tamo. Kuća je pola-pola, s tim da moja stara je njemu jamac i otplačuje cjeli kredit a on živi u njoj.... No to je drugi dio priče. Mene zanima na koji način ona može ući u kuću, na kraju krajeva uživati svoj dio, kakvi su papiri potrebni. Obzirom da kad sam se raspitivala Kod poznanika, reko je da policija, ako on ne da stvari ili ne pusti u kuću, a ona uđe na silu, smatra to provalom, premda je ona napustila kucu :ne zna: na koji način , tj što je potrebno, da može uci u kucu kad oce i uzeti sta oce ?

pliz pomoć:cerek:

anater
11.04.2011., 17:13
zanemarivsi pravne zavrzlame meni se onaj prijedlog s prijasnje stranice o iskljucenju struje telefona i slicnoga cini ok, oni vise ne bi trebali placati njezine troskove, a ona bi bila primorana situacijom potraziti prikladniji prostor

nazalost znam jos ljudi koji su imali slicne probleme i sluzbeni put je obicno jako spor

Evo što se trenutno događa mojim roditeljima, pa vjerovali ili ne - ne možete ni isključiti struju!
Brat se razveo od žene. Živjeli su s našim roditeljima 12 godina, nikad si ništa skuhali ili oprali, radili na očevom imanju koliko su morali da im ne bude neugodno. Starci plaćaju sve režije, financiraju sve njihove hirove, snaha neko vrijeme nije pričala sa mojima i mužem dok joj nisu kupili mobitel koji je zamislila, ali je bio malo preskup...
Roditelji imaju 2 kuće, jednu u gradu, drugu na selu. Oni žive sa starcima na selu jer nemaju od čega živjeti samostalno i u jednom su trenutku nakon godinu-dvije braka nezadovoljni jer ne mogu biti sami, a i starci su već bili ludi od prijatelja koje navečer pozivaju - pa brat i snaha traže da budu sa roditeljima preko dana (zbog hrane, troškova i sl...) a navečer žele biti u kući u gradu gdje će biti sami - i starci im dopuste. Brat i snaha nemaju djece.
Prošle godine, po tko zna koji put, ona odluči da više ne želi živjeti sa bratom i želi razvod jer on ne može imati djece i ona nije zadovoljna kvalitetom života... Na njeno iznenađenje, brat odmah ode do odvjetnika i pokrene razvod.
Kako nije imala svoje ključeve od kuće u gradu koja je u vlasništvu naše mame- snaha razbije balkonska vrata i provali u kuću. Brat pozove policiju - oni naprave zapisnik da su razbijena vrata i da je nasilno ušla u kuću i nikom ništa - kažu mu da se to mora sudski riješiti. Ona tako ostane u toj kućerini u gradu na kojoj su ostala potpuno razbijena balkonska vrata i u 11. mjesecu se grije na struju. Našim roditeljima dođe enorman račun za struju. Mama (64g) ga po savjetu odvjetnika plati i od HEP-a traži da se struja isključi jer ga ona kao vlasnica kuće više ne može plaćati.
Snaha na temelju toga tuži mamu kao vlasnicu kuće zbog smetanja posjeda, oni po hitnom postupku (jer je zima, žena se nema čime grijati, a nema novaca za drva za kamin jer nema primanja :confused:) presude u njenu korist, mama mora ponovo platiti priključak za struju i što mi je najbolje - mama koja ima mirovinu 1000kn mora platiti troškove suda i odvjetnika (jer je u braku s našim ocem koji još uvijek radi i ima plaću - pa se smatra da njih dvoje zajedno imaju dovoljno), a snaha je svega oslobođena kao nezaposlena osoba bez primanja! Razlog za presudu u njenu korist je to što je ona u kući od provale provela više od 40 dana i time stekla mirni posjed, a majka ju je isključenjem struje nakon prvog enormnog računa za struju smetala u tom njenom mirnom posjedu?!? I što je još brutalnije - prijavljena je za provalu i policija je napravila zapisnik, ali eto - nikom ništa.
Ona ima gdje biti, nije problem u tome da bi joj se morao osigurati stan - ima svoje roditelje koji žive u kući na selu, ali isto tako imaju još jednu kuću u gradu u kojoj živi njen brat sa obitelji - i s njima je živjela prije braka.
Nakon toga, budući da kao nezaposlena ima sve besplatno - jednom tužbom traži podjelu imovine - i to imovine mojih roditelja (u to je ubrojala i tu kuću u kojoj je trenutno i onu u kojoj su živjeli sa starcima, zemlju, strojeve i sve što je su naši roditelji godinama kupovali i gradili) jer njih dvoje nisu apsolutno ništa stekli u braku, a drugom traži uzdržavanje.
Prvo se riješilo pitanje uzdržavanja - to je izgubila jer je radno sposobna - čak su joj u presudi predložili čime bi se sve mogla baviti :) - a i ne znam čime bi ju brat uzdržavao kad nema primanja. Sad se vode još postupci za podjelu imovine i za iseljenje (što je morala pokrenuti naša majka).
U postupku podjele imovine njen odvjetnik ističe da su mene (kao kćer) roditelji školovali (:confused:) - i sutkinja pita da li su meni roditelji darovali nešto - ne kužim - uglavnom nisu ništa, ali sam studirala - da li će mi to što sam učila i školovala se za razliku od njih dvoje na kraju krajeva štetiti?
Ono što mi je isto tako apsurdno - mama se vodi kao vlasnik kuće i iako je težak bolesnik (poluslijepa je od šećera, teško priča i na svakoj raspravi je skoro oživljavaju) ona mora biti stranka u postupku i slušati gadosti koje snahin odvjetnik sipa iz rukava (i snahini svjedoci npr. njena braća i ostala rodbina koja je isto tim razvodom ostala kratkih rukava), a otac koji je puno boljeg zdravstvenog stanja ju ne može zamijeniti, ali se pri računanju da li mogu platiti troškove - gledaju kao bračni par i prihodi im se zbrajaju.
Sad pitanje: hoće li itko povjerovati da njih dvoje nisu za trajanja braka, u 12 godina, pridonijeli ama baš ništa, a potrošili pola onoga što su roditelji izgradili. Kako pomoći roditeljima? Napomonjem da se nikad nisam htjela petljati u njihove odnose mada su mi od samog početka bili nelogični, samostalna sam, imam odlične prihode, nikad ništa nisam tražila niti očekivala, niti ovisim o njima. Imam svoju nelogičnu parnicu koju vodim sa bivšim mužem :mig:, svoje dijete i život, ali mi je zlo od razočaranja u pravnu državu u zadnjih godinu dana.
Pa eto - ne pokušavajte isključiti struju - jer ćete biti tuženi i izgubit ćete - morat ćete platiti i troškove novog priključka i troškove suda; mada mi neki poznanici pravnici ne vjeruju kada im ispričam što se događa mojim roditeljima, ali i meni u mojoj parnici - kad kažem o kojem se sudu radi - odmahnu i kažu:" Hi, hi, što nisi odmah rekla da se radi o sudu u Virovitici?".

šmokljanica
11.04.2011., 18:45
kaj se događa ak vlasnici prodaju nekretninu?
okupatori lete automatski van il novi vlasnik doživi žifčani slom kad sazna kaj je kupil?

Vesna5
28.05.2011., 15:30
Pa eto - ne pokušavajte isključiti struju - jer ćete biti tuženi i izgubit ćete - morat ćete platiti i troškove novog priključka i troškove suda; mada mi neki poznanici pravnici ne vjeruju kada im ispričam što se događa mojim roditeljima, ali i meni u mojoj parnici - kad kažem o kojem se sudu radi - odmahnu i kažu:" Hi, hi, što nisi odmah rekla da se radi o sudu u Virovitici?".

-Nije to tako samo u Virovitici i u Poreču je tako i svugdje...jer nemamo PRAVNU DRŽAVU, bez obzira koliko željeli. Ako je osoba u stanu/kući, ne može mu se iskopčati ni struja ni voda, zbog njegove mogućnosti tuženja. Ometaš posjed.
- Mama nije trebala platiti struju, nego zahtijevati da plati potrošač, u ovom slučaju bivša snaha. Imam sličnu situaciju sa bivšim mužem koji je u mojoj kući na mom zemljištu, sa svojom novom porodicom, a ja i dvoje djece smo u podstanarima već osam godina.
- Nismo mogli isključiti vodu ni struju, ali smo uspjeli da on plaća režije, koje potroši. Zemljište se prodaje, jer je građevinsko ali nam i dalje stvara probleme,prijetnjama,ometanjem dolaska na svoje vlasništvo.

kaj se događa ak vlasnici prodaju nekretninu?
okupatori lete automatski van il novi vlasnik doživi žifčani slom kad sazna kaj je kupil?
__________________
-U mom slučaju kad bi uspjela prodati, novi vlasnik se može ograditi od svega i potraživati iseljavanje, zbog uvida u zemljišne knjige, da je vlasništvo čisto 1/1.
- A mene bi čekalo godinama njegove tužbe za nekim njegovim potraživanjima, jer potražuje svašta....što nikad neće dobiti...

Petra_27
29.05.2011., 12:25
kaj se događa ak vlasnici prodaju nekretninu?
okupatori lete automatski van il novi vlasnik doživi žifčani slom kad sazna kaj je kupil?

doživi žifčani slom.
pa kakav je to kupac koji nije pregledao nekretninu?! ili ako ju je kupil s njima, kak je tak bedast?!

šmokljanica
30.05.2011., 15:56
doživi žifčani slom.
pa kakav je to kupac koji nije pregledao nekretninu?! ili ako ju je kupil s njima, kak je tak bedast?!
lol zanimalo me kak je to po zakonu.
jer vidiš, naime, većina smatra da one sekunde kad su nekaj kupili, mogu z nogom v rit sve hitit van i bog, a onda se, čini se, očito, šokiraju kad skuže da u kupljenom imaju nekakve okupatore koji se nedaju van i još ih i zakon štiti.

ljutakopas
17.06.2011., 08:56
Muž i žena su u brakorazvodnom postupku.
Imaju kuću u zg i vikendicu u lici.
Žena se iselila iz kuće u zg i otišla rodbini. Muž je dobio zabranu prilaska.
Žena je potom otišla u vikendicu, promijenila brave i ne pušta muža tamo.

Ima li pravo na to?

Vikendica glasi na oboje.
Razvod je u još u toku.

The End.
20.06.2011., 20:35
Na prvu će zvučati jako smješno, ali zapravo je tužno i muka mi je više od toga. Naime, radi se o dvojnoj kući, lijevi dio je moj, a desni od čovjeka s kojim se ne podnosim. Uglavnom, pri gradnji kuće smo se dogovorili da troškove izgradnje kanalizacije pokrivamo popola. On u to vrijeme nije bio pri parama, pa sam sve ja platio s time da je on obećao kasnije dati lovu. Godine su prolazile, nije dao jedne jebene kune iako znam da sada ima neku kintu. Neki dan ga zaustavim i pitam kada misli to vratiti, on me vrlo bahato odjebe.

Sad, fora je u tome da je kanalizacija preko moje kuće priključena na vanjsku cijev u ulici. Budući da mi je dopizdilo to njegovo ponašanje, planiram mu začepiti kanalizaciju. Zanima me postoji li ikakva zakonska podloga po kojoj on mene može tužiti ili mi ne može ništa sa pravnog aspekta? Unaprijed hvala.

Opaki
20.06.2011., 21:20
Pa mogao si ga tužit još prije da ti nadoknadi razliku, a ovo sa začepljivanjem, stvarno neznam...

jones85
21.06.2011., 07:40
da li je kuca legalna? ako je sve legalno onda nemas pravo zacepiti mu kanalizaciju.

praksa
23.10.2011., 18:30
Goli zid kuće u gradnji zazidan je tik do crjepova krovišta niže susjedne kuće. Potom je izvedena fasada debljine 13 cm. Tako sada ispada da je crijep ugrađen u fasadu susjedne kuće. Po definicije smetanja posjeda proizlazi da vlasnik smetanog posjeda treba dokazati svoje «zadnje mirno – nesmetano uživanje» Dakle, vlasnik bi trebao dokazivati da je nesmetano uživao svoj posjed – krovište. Kako? Je li je trebao učestalo izvoditi neke radnje na krovištu da bi to bio dokaz nesmetanog uživanja. Iz nekih saznanja proizlazi da vlasniku krovišta ne pripada pravo uživanja i po visini. Naravno ne do visine leta aviona već do nekih 4 metra jer ima namjeru toliko povećati visinu svoje kuće. Je li to znači da bi onda susjed kuće u gradnji mogao osim fasade napustiti i balkon iznad susjednog krovišta jer jednostavno tamo ima slobodnog prostora. Druga analogija. U nekoj kući postoji više neiskorištenih soba. U žurbi odlaska na neko liječenje ili školovanje u inozemstvo, vlasnik zaboravi zaključati vrata kuće. Nakon par mjeseci vrati se, a u jednu sobu uselila neka osoba. I sada bi trebao vlasnik dokazivati zadnje mirno korištenje svojeg posjeda? Kako iz rečenih razloga zaista nije uživao svoj posjed, proizlazi da je u prednosti bespravno useljeni?

Hvala na stručnim mišljenjima.

Katrin
24.10.2011., 16:50
Za pocetak procitaj ovu i ovu (http://www.forum.hr/showthread.php?t=512759) temu. Bit ce ti jasnije osnove, a i naci ces odgovor na svoja pitanja. Zakljucujes temeljem krivih pretpostavki.

File
24.10.2011., 18:55
Goli zid kuće u gradnji zazidan je tik do crjepova krovišta niže susjedne kuće. Potom je izvedena fasada debljine 13 cm. Tako sada ispada da je crijep ugrađen u fasadu susjedne kuće. Po definicije smetanja posjeda proizlazi da vlasnik smetanog posjeda treba dokazati svoje «zadnje mirno – nesmetano uživanje» Dakle, vlasnik bi trebao dokazivati da je nesmetano uživao svoj posjed – krovište. Kako? Je li je trebao učestalo izvoditi neke radnje na krovištu da bi to bio dokaz nesmetanog uživanja. Iz nekih saznanja proizlazi da vlasniku krovišta ne pripada pravo uživanja i po visini. Naravno ne do visine leta aviona već do nekih 4 metra jer ima namjeru toliko povećati visinu svoje kuće. Je li to znači da bi onda susjed kuće u gradnji mogao osim fasade napustiti i balkon iznad susjednog krovišta jer jednostavno tamo ima slobodnog prostora. Druga analogija. U nekoj kući postoji više neiskorištenih soba. U žurbi odlaska na neko liječenje ili školovanje u inozemstvo, vlasnik zaboravi zaključati vrata kuće. Nakon par mjeseci vrati se, a u jednu sobu uselila neka osoba. I sada bi trebao vlasnik dokazivati zadnje mirno korištenje svojeg posjeda? Kako iz rečenih razloga zaista nije uživao svoj posjed, proizlazi da je u prednosti bespravno useljeni?

Hvala na stručnim mišljenjima.

Zašto bi ti "vlasnici" uopće ustali tužbom za smetanje posjeda:ne zna:, kad imaju efikasnije sredstvo - vlasničku tužbu.:rolleyes:

felixx
24.10.2011., 22:04
Je li to znači da bi onda susjed kuće u gradnji mogao osim fasade napustiti i balkon iznad susjednog krovišta jer jednostavno tamo ima slobodnog prostora.

Ako je susjed prilikom gradnje odstupio od projekta, neće moći dobiti uporabnu. Pitanje je li takva gradnja uopće legalna - u pravilu bespravni graditelji rade takve 'bisere'.
Za bespravnu gradnju prijava građevinskoj inspekciji, a ako je odstupanje od projekta, onda stisnuti njegovog nadzornog inžinjera.
:kava:

praksa
25.10.2011., 22:34
Ako je susjed prilikom gradnje odstupio od projekta, neće moći dobiti uporabnu. Pitanje je li takva gradnja uopće legalna - u pravilu bespravni graditelji rade takve 'bisere'.
Za bespravnu gradnju prijava građevinskoj inspekciji, a ako je odstupanje od projekta, onda stisnuti njegovog nadzornog inžinjera.
:kava:

Da, tako bi trebalo biti da funkcionira sustav. Građevinskoj inspekciji predano je na desetke podnesaka za nepravilnosti od odstupanja od projekta itd. Inspekcija niti ne odgovara prijaviteljima na podneske u skladu s Pravilnikom. Isto se totalno oglušuje bivša ministrica. Inspekcija je od lokacije gradnje udaljena oko 4oo m. I sve gleda širom zatvorenim očima. Mjesna politika višekratno izdaje dopune gr. dozvole protivno Detaljnom planu uređenja. No one su sve ukinute na drugom stupnju upravnog postupka. Ali izgradnja fasade izvedeno je u gradnji po osnovnoj gr. dozvoli. Isto tako potkopani su temelji susjedne kuće jer je stavljen zid na zid pa se odronila zemlja radi dubine kopanja temelja nove građevine. Vještak, autor neobjektivnog nalaza prijetio ubistvom stranki ako nastavi razotkrivati njegov model. Sada u KZ postupku nepravomoćno osuđen za prijetnju. To je samo sitnica od ukupne zgode. Zato se traže mišljenja o iskustvima s smetanjima posjeda kako je već navedeno jer je i u tom postupku sve jako upitno.

OVAN13
08.12.2011., 09:51
Suprug me je tuzio za smetanje posjeda kuca je 171 MOJE VLASNISTVO U MEDJUVREMENU JE UMRO ALI JE OPORUKOM OSTAVIO SVOJOJ LJUBAVNICI SPOR PROTIV MENE KAKVI SU JOJ IZGLEDI PLEASE HELPPPPPP:503:

File
08.12.2011., 10:28
Ubuduće prije postanja pročitati pravila foruma.

OVAN13
08.12.2011., 11:58
Gdje je greska:confused:

OVAN13
08.12.2011., 12:01
Moze li pomoc???

FileExplorer
08.12.2011., 13:09
Moze li pomoc???

Pisanje velikim slovima se smatra deranjem.

File
08.12.2011., 13:45
Gdje je greska:confused:

Ovo.
Pisanje velikim slovima se smatra deranjem.

i
otvaranje teme, koja već postoji i identičnog naziva i to još na krivom mjestu.

Moze li pomoc???

Može.

Iz jedne rečenice vi očekujete da će vam netko dati odgovor kakvi su izgledi kome u parnici za smetanje posjeda.

Očito se radi o sporu koji je već u tijeku, jer kažete da vas je suprug tužio, a da je sad umro, pa nastavila ljubavnica.

Je li vas zastupa neki odvjetnik u tome sporu? Ako je, pitajte njega o svojim šansama u tome sporu, jer on ima na uvid cijeli spis, a mi samo jednu vašu rečenicu.

No, ono što se i iz ove jedne rečenice može reći, je da je za postupak radi smetanje posjeda posve nebitno što ste vi vlasnica te nekretnine.

Posjed i vlasništvo ne treba mješati.

U parnicama za smetanje posjeda se ne utvrđuje tko ima veće pravo na posjed, pa je vlasništvo nebitno, već se utvrđuje samo zadnji mirni posjed i činjenica njegova smetanja. Pritom je posve nebitno da li je taj posjednik koji je smetan, ujedno i vlasnik nekretnine ili nije.

scorpion87
27.03.2012., 13:35
File je napisao:
"Posjed i vlasništvo ne treba mješati.

U parnicama za smetanje posjeda se ne utvrđuje tko ima veće pravo na posjed, pa je vlasništvo nebitno, već se utvrđuje samo zadnji mirni posjed i činjenica njegova smetanja. Pritom je posve nebitno da li je taj posjednik koji je smetan, ujedno i vlasnik nekretnine ili nije."

Zanima me u vezi vlasničke tužbe (priznavanja jačeg prava vlasništva),
dali može posjednik uputiti tužbu za priznavanja jačeg prava vlasništva za dio posjeda (nekretnine) ili to mora biti isključivo vlasnik posjeda/parcele (upisan u katastar i zemljišnu knjigu).

Šaseradi
27.03.2012., 13:44
Samo da nešto nadodam. Nemora stanje u staroj izmjeri iz katastra biti dobro upisana. Zna se desiti da je greška upisa i nema veze s vlasništvom. Tako da je po meni samo gruntovnica mjerodavna :D.

Čisto da se zna. :)

Katrin
27.03.2012., 16:16
Zanima me u vezi vlasničke tužbe (priznavanja jačeg prava vlasništva),
dali može posjednik uputiti tužbu za priznavanja jačeg prava vlasništva za dio posjeda (nekretnine) ili to mora biti isključivo vlasnik posjeda/parcele (upisan u katastar i zemljišnu knjigu).

Vlasnicka tuzba se tako i zove zato sto ju podnosi vlasnik.

scorpion87
28.03.2012., 10:20
U slučaju, da posjednik podnese vlasničku tužbu, jeli ta legitimna. Treba li ju sud prihvatiti?

File
28.03.2012., 16:06
Ako posjednik podnese vlasničku tužbu, a nije vlasnik, već samo posjednik, logično je da će je izgubit.

Ako je posjednik ujedno i vlasnik, pa podnese vlasničku tužbu (logično), a ne posjedovnu, sve je ok, sud bi je trebao prihvatiti ako je drugo sve ok.

Brazil
29.03.2012., 11:48
Zanima me u vezi vlasničke tužbe (priznavanja jačeg prava vlasništva),
dali može posjednik uputiti tužbu za priznavanja jačeg prava vlasništva za dio posjeda (nekretnine) ili to mora biti isključivo vlasnik posjeda/parcele (upisan u katastar i zemljišnu knjigu).Može i predmnjevani vlasnik. Ali mora imati osnovu stjecanja nekretnine i dokazati predmnjevano vlasništvo. Ako je samo posjednik onda ne može.

Đuro Japaric
07.04.2012., 08:52
OMETANJE POSJEDA
Molim za pomoć Katrin , File i ostale ! Taj zakon je prilagođen kriminalcima i mangupima !!U Sl. Brodu nas 2 vlasnika i sud maltretiraju 2 g. ; tužbom za ometanje posjeda , tužbom za uspostavu služnosti puta , službenom bilješkom prema gruntovnici ! Kriminalci imaju ugovorenu služnost puta po drugoj parceli koju im je sadašnji vlasnik spriječio ! Nisu protiv njega podnijeli tužbu ! Odbili su da sa nama iz ulice kupe parcelu koju bi koristili u sve svrhe ( riječ je o parceli za površinu ulice ) . Bez pitanja i odobrenja počeli su koristiti dio parcele ! Mi ih nismo tužili za ometanje naše imovine ! Žele da se služnost koju ne mogu koristiti prenese na našu parcelu , da im napravimo prilaznu rampu na našoj parceli jer vlasnica ne da da se to napravi na njenoj , napravili su preko 2000 Eur troška sebi i nama ! Mi smo im nudili status suvlasništva u našoj parceli , oni su to odbili !!Sada im ništa više nećemo pokloniti , već smo se u tužbi kojom traže služnost očitovali da tražimo sufinanciranje u dosadašnjim troškovima i da plate trošak suda !! U slučaju tužbe za ometanje posjeda u drugoj parceli , županijski sud je odbio žalbu koju je napisao naš odvjetnik ! Županijski i općinski sud smatraju da smo građevinskim strojem dirali parcelu tužitelja ! Ja smatram da nismo ! Da bi sud to mogao presuditi , mora narediti geodetsko vještačenje ! Postoji još vlasnička tužba , odvjetnik je rekao da se ona može primjeniti nakon poteza koji vuku naši neodgovorni susjedi !!

Din
14.04.2012., 15:32
U predmetu ometanja posjeda gdje sam bio tuženi, dakle, sam nisam inicirao sudski postupak već sam došao u situaciju gdje sam bio primoran da se sam branim, u 2 navrata je donešena presuda u moju korist. Prvostepenom presudom odbačen je tužbeni zahtjev. Nakon uložene i prihvaćene žalbe tužitelja od strane Županijskog suda, u ponovljenom postupku, tužbeni zahtjev je opet odbačen kao neosnovan!

Kako sam se sam branio u predmetu, sam pisao podneske, odgovore, sam odlazio i bio prisutan na raspravama u sporu, pitam i molim za odgovor:

- imam li pravo na naknadu troškova radi uloženog truda i vremena proučavanja Zakona i propisa te pisanja Podneska
- imam li pravo na troškove pristupima parnicama, odnosno
- imam li pravo na troškove prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta sudovanja i natrag ( cca 200 km.)! Napomena - invalid sam I kat., sa 90 % tjelesnog oštećenja, i koristio sam za prijevoz svoje osobno vozilo.

Ako imam pravo na naknadu nekih od navedenih troškova, molio bi da me u putite prema kojem Zakonu ili Propisu!

Zahvaljujem na brzom odgovoru.

Din
14.04.2012., 20:16
Presuda je po drugi puta tek objavljena, i još nisam primio pismeno rješenje. Međutim sudac prema zapisniku o objavi presude, u istoj nije "priznao" nijedne troškove koje sam istakao ( pristup raspravi, prevozni troškovi 3,00 kn/km, pisanje podneska), osim troškova izvršenog vještačenja u postupku, uplačenih na račun Suda.

File
15.04.2012., 19:34
- imam li pravo na naknadu troškova radi uloženog truda i vremena proučavanja Zakona i propisa te pisanja Podneska
- imam li pravo na troškove pristupima parnicama, odnosno
- imam li pravo na troškove prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta sudovanja i natrag ( cca 200 km.)! Napomena - invalid sam I kat., sa 90 % tjelesnog oštećenja, i koristio sam za prijevoz svoje osobno vozilo.

Ako imam pravo na naknadu nekih od navedenih troškova, molio bi da me u putite prema kojem Zakonu ili Propisu!

Zahvaljujem na brzom odgovoru.

Nažalost nemate pravo na ništa od ovog. Nikakav trud, uloženo vrijeme, proučavanje zakona, pristup, izgubljeno vrijeme...

Stranka ste u postupku. Dužni ste se brinuti o svojim pravima.

Priznaje se samo trošak zastupanja po odvjetniku i sudske pristojbe ako ste ih plaćali.

dharma108
07.05.2012., 17:09
Poštovani File! Uparnici smetanje posjeda se sama zastupam.Presuda je donesena meni u korist ali za troškove prijevoza sam odbijena.Mjesto u kojem je sud udaljen je od mog mjesta prebivališta.Obrazloženje sudca je "nije dosuđen trošak prijevoza osobnim automobilom,jer isti nije ničim dokumentiran"Nisam se mogla teleportirati ,a nisam bila upoznata kako se to dokumentira.Možda savjet za budučnost:)

File
08.05.2012., 13:06
Morao bi bit prilozen neki racun od goriva (cestarine)...i uz to i istaknut precizan zahtjev koji se potrazuje.

dharma108
08.05.2012., 14:43
Morao bi bit prilozen neki racun od goriva (cestarine)...i uz to i istaknut precizan zahtjev koji se potrazuje.

Godinama gorivo uzimam na "diners" i to par tankova mjesečno Dali se to plačanje na moje ime i karticu smatra računom? Kako izgleda prcizan zahtjev?Jel to neki iznos u kunama po km? Invalid sam sa invalidskom knjižicom i kartom za parkiranje ,velikim tjelesnim oštečenjem pa mi je prijevoz autobusom nemoguč.

File
08.05.2012., 17:24
U praksi se strankama koje se zastupaju osobno, takvi zahtjevi za naknadu nastalih troškova vrlo često odbijaju, i to radi raznih razloga. Tako da to prvenstveno ovisi o sucu koji vodi postupak.
Puno je lakše obrazložiti odbijanje zahtjeva za naknadu troška, nego usvajanje. Zato se to skoro uvijek odbija.

Nije bitno što je račun plaćen kreditnom karticom, niti račun mora glasiti na ime.Samo treba priložiti neki račun za gorivo, ali koji bar donekle odgovara potrošnji za tu relaciju za dolazak na sud.
Ne bi bilo loše da je datum na računu i datum kad je bilo ročište. Može se priložiti i slip od kartice, nije to viška.
Zahtjev mora sadržavati točan iznos troška koji se traži, jer ljudi vrlo često navedu "tražim trošak goriva / karte / dnevnice....za dolazak na sud" ; bez navođenja cifre. To se uvijek odbija.
Isto je i sa javnim prijevozom. Treba se priložiti karta. Ništa se ne pretpostavlja. To što živite u drugom mjestu od suda, nije dokaz sam po sebi da ste imali trošak dolaska na sud.
Treba to dokazati - ili kako je taj sudac napisao - dokumentirati.

Daisy28
06.06.2012., 14:44
Pozdrav! Nadam se da sam na dobroj temi. Naime, radi se o tome da je moja majka nakon smrti njenog oca, u nasljedstvo dobila poljoprivredno zemljiste. Kad se izaslo na teren, utvrdilo se da nam je 5000 m2 parcele nelegalno zaposjela firma koja se bavi uzgojem bresaka i na tom mjestu su podigli breskvik koji je sad star cca 10 g. Koliko mama zna, djed nije potpisivao nista vezano za tu parcelu. Mene sad zanima, sto napraviti? Podignuti tuzbu? Za unatrag koliko godina mozemo traziti naknadu stete? Na koji clanak kojeg zakona bi se trebali pozvati? Molim nekog pravnika ako mi moze pomoci! Hvala :)

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

Zorée
06.06.2012., 20:57
Pozdrav! Nadam se da sam na dobroj temi. Naime, radi se o tome da je moja majka nakon smrti njenog oca, u nasljedstvo dobila poljoprivredno zemljiste. Kad se izaslo na teren, utvrdilo se da nam je 5000 m2 parcele nelegalno zaposjela firma koja se bavi uzgojem bresaka i na tom mjestu su podigli breskvik koji je sad star cca 10 g. Koliko mama zna, djed nije potpisivao nista vezano za tu parcelu. Mene sad zanima, sto napraviti? Podignuti tuzbu? Za unatrag koliko godina mozemo traziti naknadu stete? Na koji clanak kojeg zakona bi se trebali pozvati? Molim nekog pravnika ako mi moze pomoci! Hvala :)

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

pa imaš vlasničke tužbe, one ne zastarjevaju... rei vindicatio, tužba za povrat vlasništva, a ako ne možeš dokazati prednika, imaš negatornu tužbu, kojom tražiš povrat posjeda...a ti su očigledno stekli posjed nepošteno, pa će ti i troškove morat nadoknadit..

Daisy28
06.06.2012., 21:50
Hvala na odgovoru! :) zanima me jos nesto. Prijateljica pravnica rekla je da mozemo traziti odstetu za unatrag do 5 godina, jer sve ostalo je zastara. Pa mi nije donekle jasan tvoj odgovor. Trebat ce i sudski vjestak izici na teren da se vidi koliko je star breskvik, mada ni to nije meritorno jer nasad breskvika ima vijek trajanja od cca 12-15godina, nakon toga se krci, te sadi novi. Sto je moguce da oni eksploatiraju nasu zemlju i zaradjuju na njoj duze od 15g.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

Zorée
07.06.2012., 14:22
Hvala na odgovoru! :) zanima me jos nesto. Prijateljica pravnica rekla je da mozemo traziti odstetu za unatrag do 5 godina, jer sve ostalo je zastara. Pa mi nije donekle jasan tvoj odgovor. Trebat ce i sudski vjestak izici na teren da se vidi koliko je star breskvik, mada ni to nije meritorno jer nasad breskvika ima vijek trajanja od cca 12-15godina, nakon toga se krci, te sadi novi. Sto je moguce da oni eksploatiraju nasu zemlju i zaradjuju na njoj duze od 15g.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

što se tiče troškova ovo stoji u zakonu:
nepošteni posjednik, pored toga što mora vratiti stvar, odgovara i za faktička raspolaganja nad stvari, mora vratiti stvar onakvu kakva je bila kad je stvar primio u posjed. stvar se u pravilu ne može vratiti u takvom stanju, pa nepošteni posjednik mora nadoknaditi vrijednost stvari, ako je stvar potrošio ili uništio, ili nadonknaditi razliku u vrijednosti koju je stvar izgubila.
zastara potraživanja troškova je 3 godine otkad je stvar vraćena.
nepošten posjednik dužan je vlasniku stvari predati sve plodove i druge koristi što ih je imao od stvari za vrijeme svog posjedovanja. osim toga dužan je nadoknaditi vrijednost plodova koje je potrošio, otuđio ii uništio, a i vrijednost plodova koje je propustio ubrati.
nepošten posjednik treba vratiti sve civilne plodove( najamnine, zakupnine) bez obzira jel ih ubrao ili ne.
ali tu dolazimo do protuzahtjeva, oni mogu od tebe tražiti da im nadoknadiš troškove.
nepošten posjednik ima pravo na naknadu nužnih troškova, ali samo onih koji bi bili nužni vlasniku da se stvar nalazila kod njega, rok zastare potraživanja je 3 godine od povrata stvari. oni nemaju pravo zadržati stvar dok im ne nadoknadiš troškove.
nepošten posjednik nema pravo na naknadu korisnih troškova( troškovi kojima se povećava vrijednost stvari) ali imaju pravo odnošenja, ako se poboljšice mogu odvojiti od stvari.

Daisy28
07.06.2012., 15:30
Zoree, hvala na trudu :) ako mi mozes jos reci to sto si citirala, iz kojeg je to zakona? Pa da malo proucim.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

Katrin
07.06.2012., 15:52
Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima.

Daisy28
07.06.2012., 16:12
Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima.

Hvala Katrin! :top:

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

DARIOHORVAT0008
11.07.2012., 18:20
Poštovanje...
Zamolio bih nekoga za pomoć...
Pa da započnem... Prije nekoliko dana tvrtka "Supranet" iz Zg-a, započela je u mojem dvorištu (živim na selu kraj Vž-a) kopati rupu cca 1m, a u svezi postavljanja nekih kablova za net... Nitko od moijih ukućana nije bio prisutan kad se to zbilo i bio sam jednostavno u šoku kad sam se vratio s posla... Jedino što sam saznao od susjeda bilo je to da oni sad , kako su rekli, vuku neke podzemne kablova i to je bio odgovor... Međutim to nije sve, na ulazu u moje dvorište iskopali su još jednu rupu i pritom mi probušili cijev za kišnicu i otpadne vode i naravno sve tako ostavili... Isto tako, kroz moje dvorište prošao je i icb (bager) koji je isto tako napravio vidljiva udubljenja na travi... Zamolio sam susjeda da od njih traži broj nekog njihovog nadležnog, jer imam problem da svaki radni dan radim do 17h a oni do 14h, ali i od toga ništa... Naravno sve sam to lijepo poslikao fotoaparatom da imam neki dokaz... Sad me zanima:
1) Imaju li oni zakonski bilo kakvo pravo upasti na moj posjed bilo da o tome nisu nikoga pismenim ili bilo kakvim drugim putem obavijestili?
2) Imam li ja pravo to nekim putem stopirati?
3) Neka naknada štete ( način na koji da to zatražim)?
Najljepše zahvaljujem...
Srdačan pozdrav...

felixx
13.07.2012., 13:19
Naravno sve sam to lijepo poslikao fotoaparatom da imam neki dokaz... Sad me zanima:
1) Imaju li oni zakonski bilo kakvo pravo upasti na moj posjed bilo da o tome nisu nikoga pismenim ili bilo kakvim drugim putem obavijestili?
Nemaju nikakvo pravo da takvo što čine. Bez dopuštenja vlasnika ne smiju ući na posjed (dvorište), osim ako imaju odluku suda, ili sl.

2) Imam li ja pravo to nekim putem stopirati?
Potjerati ih iz dvorišta.
Ako to ne učine, pozvati policiju.
3) Neka naknada štete ( način na koji da to zatražim)?

Tvrtka Supranet je investitor? Treba doznati tko je izvođač radova i tko vrši nadzor radova (nadzorni inžinjer).
Ja bi ih pozvao (predstavnika izvođača i nadzornog inžinjera) i rekao im da se izvole za dva sata nacrtati na gradilištu da se dogovorimo za naknadu štete, i da nitko više ne pokuša ni nasloniti se na moju ogradu.
Ako se ne odazovu, zovem policiju, građevnu inspekciju i novinare, a moj odvjetnik će im isporučiti tužbe za naknadu štete, duševne boli i što još budemo smislili.

Otprilike tako .

ja-koja-jesam
22.07.2012., 07:09
Pozdrav!

Prije par godina kupili smo manje poljoprivredno zemljište. Prethodni vlasnik usput je spomenuo da jedan susjed kosi travu na dijelu tog zemljišta, ali da to inače pripada nama. Mi neiskusni nismo pretpostavili probleme.

Taj susjed dolazi samo nekoliko puta godišnje obići i urediti svoj posjed (i dio našega) i već ima preko 70 god, ali svaki put kad nas vidi, započne svađu i svojata sve veći i veći dio naše zemlje. On tvrdi da se njegov otac ili djed dogovorio s bivšim vlasnicima o zamjeni zemlje koju nikad nisu uveli u zemljišne knjige. Pritom mu je priča svaki put malo drugačija.

Nekoliko susjeda nam je već reklo da se taj sa svima svađa i svima radi probleme. Taj problematični susjed je i sam spomenuo da je na nekakvoj crnoj listi na lokalnom sudu, katastru, ne sjećam se više točno, i da su oni svi prevaranti, spominjao Srbe i tome slično :rolleyes:

Mi želimo dovesti geodeta da izmjeri granice i onda postaviti ogradu. Pitanje glasi: mora li i taj susjed biti pritom prisutan, i što ako odbije doći? Da li možda možemo izmjeriti granice uz prisutnost nekog od drugih susjeda?

Također me brine da li bi mogao nagovoriti ili potplatiti nekoga da svjedoči u njegovu korist o tom navodnom djedovom dogovoru, ili možda čak da se poziva na dospjelost. Što je moguće napraviti u tom slučaju?

Hvala!

Yokohama
17.09.2012., 14:20
Imamo sljedecu situaciju:
- HEP-ov stup elektrodistributivne mreze zapiknut u vrt, zapiknut od davnih dana (iza ww2)
- stup nije ucrtan u katastar
- na trazenje da uklone stup HEP-ovci se prave glupi i citiraju neke svoje interne propise (kao vec je dugo tamo) za koje me bas briga jer nisu zakon nego interna pravila unutar njihove firme

Zanima me:
1. da li postoji pravna osnova po kojoj je HEP vlasniku vrta u smetnji posjeda
2. koji je najucinkovitiji nacin da se HEP natjera da ukloni stup?
3. ako uzmem odvjetnika i podignem tuzbu da li je vjerojatno da ce nadlezni sud primjenjivati zakon kako treba ili je vjerojatno da ce protuzakonito pogodovati HEP-u
4. kako se mogu najbolje zastititi da moj odvjetnik ne razvlaci postupak (s ciljem naplate)

Puno hvala za konstruktivne odgovore

Kuzerica
17.09.2012., 14:36
Sta ti nisu ponudili neke pare?

Meni je tako Sibenska elektra napravila trafostanicu na mom posjedu al su mi naknadno punudili novce za to.Bio jw iznos po kvadrata skoro pa minimalan al smo prihvatili ponudu jer ko bi se s njima natezao po sudovima

Yokohama
17.09.2012., 15:01
Ne zelim pare nego da maknu stup. O svom trosku.
Ima li zakona u Rvackoj?

Ne zuri mi se, novaca imam.
Najvise me u biti smeta taj osjecaj da neki sugavi HEP moze zabost stup bez veze u vrt i sta onda? Da ja nekome ostavim kamion u vrtu, valjda bi platio, hoce li i HEP platiti (i ukloniti) svoju imovinu s privatne parcele?

Jethro
09.04.2013., 12:23
osoba A je u posjedu cijele nekretnine kojoj sam ja suvlasnik.
ne želi plaćati režije, jer ne radi, student je.
suvlasnik je.
brojilo je na meni. ako ne platim struju (ne živim u tom stanu), dođe hep i iskopča struju, ima li osoba A temelj za tužbu za ometanje posjeda?
HEP nije došao na moju inicijativu, nego zato jer korisnik ne plaća struju.ili mu ja moram plaćati struju, hranu, vodu, paziti i maziti ga dok ne dođe sudska presuda na koju će se on žaliti, a kad u konačnici dobijem parnicu, neću se moći naplatiti, jer nije uspio završiti studij u miru, naći posao pa će tražiti odštetu za nezavršeni fakultet?
da li to dotle ide?

posavac55
09.04.2013., 17:02
osoba A je u posjedu cijele nekretnine kojoj sam ja suvlasnik.
ne želi plaćati režije, jer ne radi, student je.
suvlasnik je.
brojilo je na meni. ako ne platim struju (ne živim u tom stanu), dođe hep i iskopča struju, ima li osoba A temelj za tužbu za ometanje posjeda?
HEP nije došao na moju inicijativu, nego zato jer korisnik ne plaća struju.ili mu ja moram plaćati struju, hranu, vodu, paziti i maziti ga dok ne dođe sudska presuda na koju će se on žaliti, a kad u konačnici dobijem parnicu, neću se moći naplatiti, jer nije uspio završiti studij u miru, naći posao pa će tražiti odštetu za nezavršeni fakultet?
da li to dotle ide?

Hep isključenjem struje ne smeta posjed . Ako je brojilo na vama ne morate tražiti da se ponovno uključi .

Suvlasnik je ? Čega ? Kuće ili stana ?
Ako je suvlasnik u stanu i kući onda pitajte u HEP da li možete razdvojiti brojila , to znači da Vi plaćate što ide preko vašeg brojila , a drugo bi morao ugraditi suvlasnik . Ako vam ne smeta što je isključena struja , ne morate tražiti da ju HEP uključi . Radim u dijelu HEP , ne u Elektri .

felixx
10.04.2013., 07:40
osoba A je u posjedu cijele nekretnine kojoj sam ja suvlasnik.
Čega je točno suvlasnik, koje veličine je nekretnina, koji udjel vlasništva? Detaljno napiši. To može biti važno.
ne želi plaćati režije, jer ne radi, student je.
suvlasnik je.
Posjednik/korisnik je dužan plaćati režije.
Dužan je i plaćati najam za dio nekretnine koji koristi, a nije u njegovom vlasništvu.
Preporučenim dopisom pozvati ga na sklapanje ugovora o najmu, i opomenuti da je dužan plaćati režije, i da podmiri dug (komunalcima ili tebi, ako si ti platio.

brojilo je na meni. ako ne platim struju (ne živim u tom stanu), dođe hep i iskopča struju, ima li osoba A temelj za tužbu za ometanje posjeda?
HEP nije došao na moju inicijativu, nego zato jer korisnik ne plaća struju.
HEP je isključio struju, ili samo opomenuo?
Dopisom (urudžbirati!) obavijestiti HEP o situaciji. Obavijestiti ih da si spreman podmiriti dug, ali ne želiš ponovo uključenje i kao suvlasnik ne dozvoljavaš da se priključi drugi suvlasnik bez tvog pristanka.


ili mu ja moram plaćati struju, hranu, vodu, paziti i maziti ga dok ne dođe sudska presuda na koju će se on žaliti, a kad u konačnici dobijem parnicu, neću se moći naplatiti, jer nije uspio završiti studij u miru, naći posao pa će tražiti odštetu za nezavršeni fakultet?
da li to dotle ide?
Ne gubiti živce.
On je suvlasnik nekretnine. Imaš se od kud naplatiti.
Podnijeti tužbu za neplaćenu stanarinu (do 5 godina unatrag, sa kamatama) plus tužba za neplaćene režije koje si platio.
Temeljem tužbe staviti zabilježbu - teret na njegov suvlasnički dio nekretnine. Nakon par godina dug će narasti. Slijedi ovrha i javna dražba njegove nekretnine.
Kako baš nitko ne želi kupiti takvu nekretninu (suvlasnički dio u kome netko živi) na kraju će se to prodavati za 1/3 vrijednosti, a ti si jedini zainteresirani kupac.

Nemoj mu samo ništa pričati dok ne staviš zabilježbu, da eventualno ne daruje nekome svoj suvlasnički dio.

ucstr
31.05.2013., 22:58
Poštovanje,

zamolio bih nekoga za pomoć. Brat i ja smo (davno već) podijelili obiteljsku kuću u dva dijela. Sve je etažirano, tako da on živi u svojem stanu, ja u svojem. Ulaz u svaki stan je odvojen. Dvorište isto podijeljeno - nešto njegovo, nešto moje, nešto zajedničko. Nismo u dobrim odnosima. No zapravo je problem u majci njegove žene koja s njima živi. Zadnje njezin ispad je bio da nije htjela pustiti mojeg prijatelja da me posjeti. Njezino objašnjenje? "Neću pustiti nikoga tko se meni ne sviđa u dvorište?"

S obzirom da ona nije vlasnik na tom posjedu, da li je moguće podići nekakvu tužbu?

Hvala

smpsa
01.07.2013., 13:05
Poštovani,
Zamolio bih za pomoć ili ako mi netko može pomoći barem da me usmjeri za početak.
Stvar je slijedeća, susjed je jedno 5-6 pet godina koristio dio naše parcele i postavio ogradu prvi put (nije nas pitao samo nas je doveo na gotov čin) zbog životinja i jer ne može sa autom do garaže i mi smo mu dopustili da koristi taj dio dok ne prodamo tu parcelu. Sad kako je bila legalizacija njemu su napravili izmjeru postoječeg stanja i ucrtali da mu pripada i taj dio i još jedan novi dio naše parcele, ali to je vjerojatno samo snimka postojećeg stanje, no susjed je to shvatio kao da je to njegovo pa je počeo stavljati ogradu po toj izmjeri mada ona nema veze sa postoječim stanjem u katastru i gruntovnici sve je na nas 1/1. Mi smo to vidjeli prije par dana i sad nas zanima koje korake da poduzmemo jer ovo stvarno prelazi sve granice.
Kod te izmjere ili snimke postojećeg stanja mi nismo bili prisutni jer nas nitko nije obavijestio, doznali smo za ovo drugo pomicanje međa (ograda) i to kad nas je pozvao da on postavlja ogradu i mi smo naravno došli da vidimo posjed. Vidjeli smo papire i rekli ok ako je to tako i drugi dan pogledali i vidjeli da to nije po tako odnosno da ta izmjera nema veze sa stvarnim stanjem.
Da li da podignemo tužbu za ometanje posjeda ili za pravo vlasništva (negatorna) i koga da tužimo jer bi ga se htjeli riješiti za sva vremena da nam više ne stvara probleme na našem posjedu. Hvala unaprijed na svakom savjetu.

celticgreen
01.07.2013., 19:12
Dobar dan svima molio bih vas jedan savjet, naime imamo problema sa susjedom jer tvrdi da smo u njegovom posjedu. Kuću sa okućnicom smo kupili 2004., te je potom legalizirali, upisali u sve moguće knjige i to, dok susjedi oko nas to nisu napravili. S obzirom da je rok za legalizaciju bio mislim sredine lipnja, jedan susjed je došao sa bjano izjavom u kojoj navodi ponovno definiranje međe u kojoj tvrdi da smo mi u njegovom posjedu cca 1 m. Naravno da nismo potpisali ništa te mu rekli da ako smatra da ova postojeća međa nije ispravna, da smo spremni na dogovor ali na osnovu argumenata a ne toga što se on sjeća da se prije 50 godina kao dijete igrao u tom predjelu dvorišta....
Moje pitanje je sljedeće, kako možemo zatražiti nekakvo stručno mišljenje od strane neke javne ustanove ili autoriteta, bez da se sudimo...iako se ne bih čudio da tako i bude.

Hvala puno, pozdrav.

File
22.07.2013., 18:53
Poštovani,
Zamolio bih za pomoć ili ako mi netko može pomoći barem da me usmjeri za početak.
Stvar je slijedeća, susjed je jedno 5-6 pet godina koristio dio naše parcele i postavio ogradu prvi put (nije nas pitao samo nas je doveo na gotov čin) zbog životinja i jer ne može sa autom do garaže i mi smo mu dopustili da koristi taj dio dok ne prodamo tu parcelu. Sad kako je bila legalizacija njemu su napravili izmjeru postoječeg stanja i ucrtali da mu pripada i taj dio i još jedan novi dio naše parcele, ali to je vjerojatno samo snimka postojećeg stanje, no susjed je to shvatio kao da je to njegovo pa je počeo stavljati ogradu po toj izmjeri mada ona nema veze sa postoječim stanjem u katastru i gruntovnici sve je na nas 1/1. Mi smo to vidjeli prije par dana i sad nas zanima koje korake da poduzmemo jer ovo stvarno prelazi sve granice.
Kod te izmjere ili snimke postojećeg stanja mi nismo bili prisutni jer nas nitko nije obavijestio, doznali smo za ovo drugo pomicanje međa (ograda) i to kad nas je pozvao da on postavlja ogradu i mi smo naravno došli da vidimo posjed. Vidjeli smo papire i rekli ok ako je to tako i drugi dan pogledali i vidjeli da to nije po tako odnosno da ta izmjera nema veze sa stvarnim stanjem.
Da li da podignemo tužbu za ometanje posjeda ili za pravo vlasništva (negatorna) i koga da tužimo jer bi ga se htjeli riješiti za sva vremena da nam više ne stvara probleme na našem posjedu. Hvala unaprijed na svakom savjetu.

Po ovome vam je rok za tužbu radi smetanja posjeda odavna prošao.
A i ne treba vam to, kada ste vlasnici 1/1.
Onda je lakše vlasničkom tužbom.

Dobar dan svima molio bih vas jedan savjet, naime imamo problema sa susjedom jer tvrdi da smo u njegovom posjedu. Kuću sa okućnicom smo kupili 2004., te je potom legalizirali, upisali u sve moguće knjige i to, dok susjedi oko nas to nisu napravili. S obzirom da je rok za legalizaciju bio mislim sredine lipnja, jedan susjed je došao sa bjano izjavom u kojoj navodi ponovno definiranje međe u kojoj tvrdi da smo mi u njegovom posjedu cca 1 m. Naravno da nismo potpisali ništa te mu rekli da ako smatra da ova postojeća međa nije ispravna, da smo spremni na dogovor ali na osnovu argumenata a ne toga što se on sjeća da se prije 50 godina kao dijete igrao u tom predjelu dvorišta....
Moje pitanje je sljedeće, kako možemo zatražiti nekakvo stručno mišljenje od strane neke javne ustanove ili autoriteta, bez da se sudimo...iako se ne bih čudio da tako i bude.

Hvala puno, pozdrav.

Pa npr.zajednički (ili sami vi) angažirate privatnog geometra, pa ćete znat gdje ste vi, a gdje je međa kat.čestica.

emilyy
25.01.2014., 23:30
Ako je od 1995.godine u posjedu, onda tužba za smetanje posjeda nakon 15 godina ne dolazi u obzir. Rokovi su jasni i fixni.

Zato ti ostaje vlasnička tužba radi iseljenja.

Koliki je rok za tužbu radi smetanja posjeda, a koliki je rok za suvlasničku tužbu kad netko uzrupira tvoju cijelu kuću, a ti u toj kući si suvlasnik?
On je uzrupirao, obnovio i ponaša se kao da je on sam isključivi vlasnik.

Ventolin69
21.05.2014., 16:44
Molio bih za pomoć nekog pravnika.
Ovako, kako su padale ove kiše u mojoj ulici su se napunili kanali, ali se nisu prelili. Moj prvi susjed (s kojim sam u lošim odnosima) je zvao općinu da se žali kako su kanali začepljeni. Kada su općinari došli malo su prokopali kanale i onda su na inicijativu dotičnog susjeda razvalili most ispred moje kuće. Napominjem da je voda normalno prolazila ispod mosta i da je zapravo kod tog susjeda problem kanal i most. Kad su rasturili moj most onda su htjeli i njegov ali on nije dozvolio niti to niti da prokopaju kanal kod njega. Kad su završili poslikao sam kako stoji voda kod susjeda i na tim slikama se jasno vidi da je moj most višlji od njegovog. Također imam ostale susjede kao svjedoke da je voda prolazila ispod mog mosta, te da nije bio začepljen.

Problem je sljedeći, općina je potpuno nepotrebno razvalila moj most i sad ne žele napraviti novi. Dovezli su novu cijev i navukli zemlju preko kanala i cijevi ali bih ja trebao o svom trošku navući asfalt ili beton preko. Kanal i dio zemlje do ceste (nekih 4 metra) je u općinskom vlasništvu, ali su oni meni svojom gluposti nametnuli nepotrebni trošak.

Zanima me dali ih mogu tužiti zbog toga i po kojem zakonu jer je stvarno bilo nepotrebno. Googlam već dva dana bez uspjeha.

Unaprijed hvala.