PDA

View Full Version : DAROVNI UGOVOR - savjet molim


spirit108
09.08.2004., 18:25
Potpisao sam i ovjerio kod bilježnika s ocem darovni ugovor kojim on meni daruje stan. Kada se uknjiži stan kao moje vlasništvo u zemljišne knjige, dali je moguće da nakon toga, nakon smrti moga oca, njegova žena može tražiti svoj nužni dio tog stana? Ako da, dali je još nešto potrebno unjeti u darovni ugovor kako bi moje vlasništvo nad stanom, mojom imovinom, bilo neosporno a žena nebi mogla zahtjevati nužni dio. Hvala unaprjed.

Ego
09.08.2004., 23:25
Nisam siguran, ali mislim da ako je imovina prenesena na tebe, njegova žena može jedino pokušati osporiti sam darovni ugovor.

Vojky
10.08.2004., 12:36
Može zahtjevati - jer se kod nasljeđivanja nasljednoj masi pribrajaju pokloni napravljeni za života.

Inače bi se odredbe o nužnom dijelu mogle lako izigrati.

Ego
10.08.2004., 13:36
Čekaj, znači uzmimo imaginarnu situaciju. Netko mi pokloni stan u Zagrebu, u koji ja uselim, uredim ga i živim. Taj dotični za 10 godina umre. Imaju li njegov sin ili supruga sad pravo tražiti moj stan?

happygoose
10.08.2004., 13:44
:D Ah te ljpote hr nasljednog zakona, i nuznih"nepotrebnih" dijelova.......
Samo zakompliciraju ljudima zivot i povecavaju administraciju, papirologiju i stavljaju novac u djep odvjetnika.
Sve mi se cini da su nuzni dijelovi uvedeni da bi odvjetnici zaradili.

A pazi sad ovo odredbe se daju izigrati, koja je onda svrha, pitam se ja?

Zar nije ljepse imati oporuku i ne imati nuzne dijelove, pa da se konacno pocne postovati volja pokojnika koja je garantirana ustavom.....

Ego
10.08.2004., 14:07
Đizas!Pa taj zakon mi zvuči kao neki loš vic. Koji kreten je samo takvu glupost uspio smisliti?!

Vojky
10.08.2004., 14:11
Ego kaže:
Čekaj, znači uzmimo imaginarnu situaciju. Netko mi pokloni stan u Zagrebu, u koji ja uselim, uredim ga i živim. Taj dotični za 10 godina umre. Imaju li njegov sin ili supruga sad pravo tražiti moj stan?

Ako ne spadaš u zakonske nasljednike - ubraja se, koliko vidim, samo ako ti je poklonio u zadnjoj godini života... Ima li netko da je imao takvih slučajeva u praksi?

Mislim da je to zaštita protiv raznih lešinara koji znaju obilaziti staračka domaćinstva kako bi se imovina pripisala na njih...


Nužni nasljednici

Članak 69.

(1) Nužni nasljednici su ostaviteljevi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci te njegov bračni drug.

(2) Ostaviteljevi roditelji, posvojitelji i ostali predci nužni su nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život.

(3) Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka nužni su nasljednici kad su po zakonskom redu nasljeđivanja pozvane na nasljedstvo.

Pravo nužnog nasljednika

Članak 70.

(1) Pravo na nužni dio jest nasljedno pravo, a dio koji pripada pojedinom nužnom nasljedniku naziva se nužni dio.

(2) Raspolaganja za slučaj smrti koja su suprotna nečijem pravu na nužni dio pobojna su.

(3) Nužni dio potomaka, posvojčadi i njihovih potomaka te bračnog druga iznosi jednu polovicu, a nužni dio ostalih nužnih nasljednika jednu trećinu od onoga dijela koji bi svakom pojedinom od njih pripao po zakonskom redu nasljeđivanja.

(4) Oporučitelj može oporukom odrediti i da nužni nasljednik primi svoj dio u određenim stvarima, pravima ili u novcu.

(5) Nužni nasljednik na svaki način ima pravo na ime svoga nužnog dijela dobiti onoliku vrijednost koliko na njega otpada kad se obračunska vrijednost ostavine podijeli s veličinom njegova nužnoga nasljednog prava (vrijednost nužnog dijela).

2. Izračunavanje vrijednosti nužnog dijela, umanjenje raspolaganja za slučaj smrti i vraćanje darova

a) Izračunavanje vrijednosti nužnog dijela

Utvrđivanje vrijednosti ostavine

Članak 71.

(1) Vrijednost ostavine na temelju koje se izračunava vrijednost nužnog dijela utvrđuje se na sljedeći način:

1. Najprije treba popisati i procijeniti sva dobra koja je ostavitelj imao u času smrti, računajući tu i sve ono čime je raspolagao oporukom, kao i sve njegove tražbine, pa i one koje ima prema nekom nasljedniku, osim tražbina koje su očito nenaplative.

2. Od utvrđene vrijednosti dobara koja je ostavitelj imao u času smrti odbija se iznos ostaviteljevih dugova, iznos troškova popisa i procjene ostavine i troškova pokopa ostavitelja.

3. Tako dobivenom ostatku pribraja se vrijednost svih darova koje je ostavitelj učinio na bilo koji način nekom zakonskom nasljedniku bez obzira nasljeđuje li ostavitelja, pa i darova učinjenih nasljednicima koji se odriču nasljedstva, kao i onih darova za koje je ostavitelj naredio da se ne uračunaju nasljedniku u njegov nasljedni dio.

4. Tome se pribraja i vrijednost darova koje je ostavitelj u zadnjoj godini svoga života učinio drugim osobama koje nisu zakonski nasljednici, osim manjih uobičajenih darova.

(2) Neće se uzimati u ovaj račun te se neće pribrajati vrijednost darova učinjenih za postignuće općekorisnih svrha, kao ni darova koji se na temelju samoga zakona ne uračunavaju nasljedniku u njegov nasljedni dio.

Što se smatra darom

Članak 72.

Darom u smislu ovoga Zakona smatra se i odricanje od prava, oprost duga, ono što je ostavitelj za vrijeme svoga života dao nasljedniku na ime nasljednoga dijela, ili radi osnivanja ili proširenja kućanstva, ili radi obavljanja zanimanja, kao i svako drugo raspolaganje bez naknade.

Određivanje vrijednosti dara

Članak 73.

Pri procjenjivanju dara uzima se vrijednost darovane stvari u času ostaviteljeve smrti, a prema njezinu stanju u vrijeme darovanja.

Kad se dar sastoji u osiguranju

Članak 74.

Kad se dar sastoji u osiguranju u korist obdarenika, kao vrijednost dara uzet će se zbroj obroka premija koje je uplatio ostavitelj ako je taj zbroj manji od osigurnine, a ako je zbroj obroka premija veći od osigurnine, kao vrijednost dara uzet će se iznos osigurnine.

b) Imovina koja se izdvaja iz ostavine

Izdvajanje u korist potomaka koji su privređivali s ostaviteljem

Članak 75.

(1) Neovisno o svome nasljednom pravu ostaviteljev potomak koji je s ostaviteljem živio u zajednici te je svojim radom ili davanjima pridonio da se njegova imovina poveća, časom njegove smrti stječe pravo na onoliki dio ostavine koji odgovara vrijednosti za koju se njegovim doprinosom imovina povećala dok su živjeli u zajednici.

(2) Tako izdvojeni dio ne spada u ostavinu te se ne uzima u račun pri izračunavanju nužnog dijela, niti se uračunava nasljedniku u njegov nasljedni dio.

(3) Pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se samo na zahtjev ovlaštenika. Pravo na podnošenje zahtjeva prestaje pet godina od dana otvaranja nasljedstva.

Izdvajanje kućanskih predmeta

Članak 76.

(1) Nadživjelom bračnom drugu i ostaviteljevim potomcima koji su živjeli s ostaviteljem u istom kućanstvu u času smrti, pripadaju kućanski predmeti koji služe za zadovoljavanje njihovih svakodnevnih potreba, kao što su pokućstvo, kućanski aparati, posteljina i slično, ali ne ako su ti predmeti znatnije vrijednosti.

(2) Tako izdvojeni predmeti ne uzimaju se u račun pri izračunavanju nužnog dijela niti se uračunavaju nasljedniku u njegov nasljedni dio.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka stječu izdvojene predmete u suvlasništvo, na jednake dijelove.

c) Umanjenje raspolaganja oporukom i vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela

Povreda vrijednosti nužnog dijela

Članak 77.

(1) Nužni je dio povrijeđen kad je ukupna vrijednost raspolaganja oporukom i/ili vrijednost darova tolika da zbog nje nužni nasljednik ne bi dobio punu vrijednost svoga nužnoga dijela (članak 70. stavak 5.).

(2) Pri utvrđivanju ukupne vrijednosti oporučnih raspolaganja i darova uzimaju se u račun i oni darovi i raspolaganja oporukom za koja je ostavitelj naredio da se ne uračunaju nužnom nasljedniku u njegov nasljedni dio.

Red umanjenja i vraćanja

Članak 78.

Kad je povrijeđen nužni dio, raspolaganja oporukom umanjit će se, a darovi će se vratiti koliko je potrebno da bi se dopunio nužni dio. Prvo se umanjuju raspolaganja oporukom, pa ako nužni dio time ne bi bio podmiren, vraćaju se darovi.

Vojky
10.08.2004., 14:18
Ego kaže:
Đizas!Pa taj zakon mi zvuči kao neki loš vic. Koji kreten je samo takvu glupost uspio smisliti?!

Nužni dio je vrlo star pravni insitut kojeg primjenjuje velik broj zakonodavstvava u svijetu, kako ostavitelj ne bi nekog od uže rodbine neopravdano lišio nasljedstva i kako se ne bi događale razne degutantne igre u kojima nasljednici nagovaraju ostarjelog i bolesnog ostavitelja da baš njima ostavi nasljedstvo...

Inače, nedostojni nasljednici se mogu lišiti nužnog dijela.

Vojky
10.08.2004., 14:20
happygoose kaže:
[B]:D Ah te ljpote hr nasljednog zakona, i nuznih"nepotrebnih" dijelova.......

Pa to s HR nema neke neposredne veze - nužni dio nije nikako samo naš izum, a još manje da se primjenjuje samo u nas.


Zar nije ljepse imati oporuku i ne imati nuzne dijelove, pa da se konacno pocne postovati volja pokojnika koja je garantirana ustavom.....

Oporuka će se u potpunosti poštivati ukoliko nije nesuglasna sa zakonom. Ukoliko jest - "ispraviti" će se samo u tom nezakonitom dijelu.

happygoose
10.08.2004., 14:24
Degutantne igre se igraju i oko darovnih ugovora i oko samih nuznih dijelova, jer se meni cini, da sa znanjem da postoje nuzni dijelovi pojedinci racunaju na degutantne igre i igrice, u kojima fiskali najvise zarade, a gubi nasljednik,i gubi porezni obveznik koji sve to povlacanje po sudovima i utroseno vrijeme placa.

Ako ne ja, sigurno netko drugi ce u skoro vrijeme dizati ustavnu tuzbu, jer je ustavom zagarantirano neotudjivost vlasnistva, sto drzava svojim zakonima , ne postuje ustav, i priznaje i dopusta institut nuznih dijelova.

Treba ljude educirati i poticati da pisu oporuke, a ovakve nebuloze poput nuznih dijelova ukinuti na svopce zadovoljstvo svih u drzavi.:B

Evo ja sam se ispravila, hvala na opasci.....;)

happygoose
10.08.2004., 14:25
Vojky kaže:
Pa to s HR nema neke neposredne veze - nužni dio nije nikako samo naš izum, a još manje da se primjenjuje samo u nas.Oporuka će se u potpunosti poštivati ukoliko nije nesuglasna sa zakonom. Ukoliko jest - "ispraviti" će se samo u tom nezakonitom dijelu.

U nezakonitom dijelu, gdje se institut nuznog dijela moze izigrati, ma daj molim te.....:lol: :lol: :lol: :lol: :jumping:

Vojky
10.08.2004., 14:40
happygoose kaže:
Ako ne ja, sigurno netko drugi ce u skoro vrijeme dizati ustavnu tuzbu, jer je ustavom zagarantirano neotudjivost vlasnistva, sto drzava svojim pozakonskim aktovima, ne postuje i priznaje institut nuznih dijelova.

Treba ljude educirati i poticati da pisu oporuke, a ovakve nebuloze poput nuznih dijelova ukinuti na svopce zadovoljstvo svih u drzavi.:B

Zanimljivo to kako nužni dio imaju države s puno dužom i slavnijom pravnom tradicijom od naše.

Pravo vlasništva ti inače nije bila potpuno apsolutna kategorija ni u rimskom pravu.

A u cijeloj raspravi se nije pojavio niti jedan podzakonski akt inače, a kakve spominješ...

Oporuku može svatko napisati i to više vrsta - i nema potrebe za ikakvom edukacijom u tom smislu...

happygoose
10.08.2004., 14:48
:cice::lol: :lol:

Hmmda.....:kava

Ajd' bok, pazi da ti taj sigurnosni baloncic oko tebe kaj si ga izgradio ne pukne....

Vojky
10.08.2004., 14:57
happygoose kaže:
:cice::lol: :lol:

Hmmda.....:kava

Ajd' bok, pazi da ti taj sigurnosni baloncic oko tebe kaj si ga izgradio ne pukne....

Vidiš. Neka država ima određeni pravni instutut kao što je nužni dio. Ima ga zato što je udomaćen i što su ga - vrlo vjerojatno imale i države čije pravo im je uzor - kod nas Austrija.

I onda imaš nekoliko ljudi koji su 20+ godina posvetili učenju određene grane prava i pripremili zakon (ovaj tip zakona nije politički - tako da ga pripremaju stručnjaci). I onda je takav zakon izglasao Sabor. Prije njega, vrlo sličan Zakon su izglasali parlamenti dražava u kojima smo bili - a gdje su opet neki stručnjaci na osnovi nekih razloga pisali taj zakon (jer nije bio ni onda politički).

Ali, tebi se to ne sviđa - i onda se zajebavaš, jer nemaš argumenta za nešto što se razvijalo stotinama godina i što je tradicija jedne zemlje. To znači - ne poštivati stručnjake u većem dijelu Europe, ne poštivati vlastitu tradiciju i ne poštivati nekoliko generacija zakondavaca koji u već 4-5 državi za redom donose manje-više isti propis. A samo jedna od tih država je bila socijalistička.

Nisi nikada razmislila da ako nešto postoji par stotina godina postoje dobri razlozi da uopće postoji? I da Hrvatska u nekim stvarima ima zakone kojima se može ponositi, ma koliko to čudno i neobično zvučalo na prvi pogled.

A poznavanje prava nije samo poznavanje zakona već i poznavanje širokog spektra društvenih, političkih i povijesnih odnosa vezanih za određena pravila i određeni pravni instutut. Zato se i studira 4 godine. Od kojih se na analizu zakona potroši oko 1,5.

happygoose
10.08.2004., 15:11
Zivi se danas i sutra , a ne jucer....

I molim te nemoj mi pocinjati sa tim "ja sam superiorniji i pametniji", pa onda Europa je superiornija i slicno, ti i onako imas veliki problem u svojoj glavi.....ne ja...i meni nabijati da ja nemam argumenata, ja sam davno rekla da sam pravni laik i da prosudjujem u skaldu sa svojim promatranjem okoline....ali kad nesto nema smisla, da ne znam kako, ne mozes me uvjerit i Bog Bogova.....kako je moj caca znao reci...:D

Vojky, nemoj previse razmisljati o zivotu, zivi zivot......

Budi mi pozdravljen,:)

dr. Szmola
10.08.2004., 15:21
prosudjujem u skaldu sa svojim promatranjem okoline

pa u tome i je problem, ako budeš dovoljno dugo i detaljno promatrala dio te okoline, recimo institut nužnog dijela, i ti ćeš shvatiti čemu on služi i zašto je potreban, ili ćeš eventualno postati revolucionarni pravni teoretičar ;)

da ti se recimo desi da te tvoj otac razbaštini jer se u 89 oženi sa 40ogodišnjakinjom, kojoj ostavi dve kuće i 50 ha zemlje, ubrzo bi sve drugačije promatrala...

kemik
10.08.2004., 15:25
imam ja jedno pitanjce: koliko zemalja na svijetu poznaje institut nuznog dijela? Odnosno, jesu li one zemlje koje to ne priznaju pravno zaostale?

happygoose
10.08.2004., 15:31
dr. Szmola kaže:
pa u tome i je problem, ako budeš dovoljno dugo i detaljno promatrala dio te okoline, recimo institut nužnog dijela, i ti ćeš shvatiti čemu on služi i zašto je potreban, ili ćeš eventualno postati revolucionarni pravni teoretičar ;)

da ti se recimo desi da te tvoj otac razbaštini jer se u 89 oženi sa 40ogodišnjakinjom, kojoj ostavi dve kuće i 50 ha zemlje, ubrzo bi sve drugačije promatrala...

Ja bih bila sretna da se moj caca ozeni kad dozivi 89, jer to samo govori o njemu kao o osobi koja zeli zivjeti i zadovoljan je samim sobom.

A sto se tice kome ce on ono sto je on zaradio sa svojih deset prstiju ostaviti je meni ispod casti uopce raspravljati jer ga postujem, kao i njegov rad..Samo on ima pravo raspolagati onim sto je on zaradio.....

a sto se tice pravnih titula koje bi ja zaradila ili ne, mene pravo kao takvo, zanima, i ne vidim nista lose u tome, grijesim kao i svi koji nisu strucnjaci, no medjutim, ja to uvjek i naglasavam, kao i detalje za koje smatram da ne funkcioniraju...sad ti mene mozes i dalje diskvalificirati....ide ti dobro...ali ja i dalje mogu postati...jer zaro imamo slobodu govora u ovoj drzavi....

Biljezim se sa stovanjem,

Happy:W

Denys
10.08.2004., 15:48
happygoose kaže:
Ja bih bila sretna da se moj caca ozeni kad dozivi 89, jer to samo govori o njemu kao o osobi koja zeli zivjeti i zadovoljan je samim sobom.

A sto se tice kome ce on ono sto je on zaradio sa svojih deset prstiju ostaviti je meni ispod casti uopce raspravljati jer ga postujem, kao i njegov rad..Samo on ima pravo raspolagati onim sto je on zaradio.....


Evo ti podpitanje.
A sto da sve to sto 89-ogodisnji otac ostavlja novoj supruzi je u biti zaradila tvoja pokojna majka koju je otac za vrijeme zivota maltretirao i varao?

happygoose
10.08.2004., 16:34
Denys kaže:
Evo ti podpitanje.
A sto da sve to sto 89-ogodisnji otac ostavlja novoj supruzi je u biti zaradila tvoja pokojna majka koju je otac za vrijeme zivota maltretirao i varao?

Pa ostavlja zato jer je to njegova nova supruga, odnosno udovica, i mojoj mami bi vjerojatno bilo ispod casti uzeti nesto od takve osobe.....uostalom nije mu moja mam zena, vec ima novu, sta je tu nejasno.....
Ako su se rastali,sto je ocito, jer se ne bi mogao ponovno ozeniti, onda je moja mama vec dobila pola od svega sto su zajedno stvorili u braku, sve ostalo se zove pohlepa.....;)

Denys
10.08.2004., 16:43
happygoose kaže:
Pa ostavlja zato jer je to njegova nova supruga, odnosno udovica, i mojoj mami bi vjerojatno bilo ispod casti uzeti nesto od takve osobe.....uostalom nije mu moja mam zena, vec ima novu, sta je tu nejasno.....
Ako su se rastali,sto je ocito, jer se ne bi mogao ponovno ozeniti, onda je moja mama vec dobila pola od svega sto su zajedno stvorili u braku, sve ostalo se zove pohlepa.....;)

Procitaj jos jednom podpitanje.
Napisala sam pokojna majka, sto sam uzela kao primjer.

happygoose
10.08.2004., 16:57
Denys kaže:
Procitaj jos jednom podpitanje.
Napisala sam pokojna majka, sto sam uzela kao primjer.

I opet isti odgovor, iako je moja majka jos uvjek ziva.Hvala Bogu....

Jer da je to slucaj, oept nemam ja pravo uzet nesto sto nisam zaradila....ja sam tak odgojena i ja tak funkcioniram...ucili su me da zaradjujem sa svojih deset prstiju....;)

Uostalom ne odgovaram ja za svoje roditelje i sto oni cine u zivotu samima sebi....nisam ja kriva sto je on pijanac, i ima novu zenu....pa nisu djeca kriva sto se roditelji ne slazu...

Denys
10.08.2004., 17:04
happygoose kaže:


Jer da je to slucaj, oept nemam ja pravo uzet nesto sto nisam zaradila....ja sam tak odgojena i ja tak funkcioniram...ucili su me da zaradjujem sa svojih deset prstiju....;)


Znaci li to isto da ako ti roditelji umru bez oporuke ti neces prihvatiti zakonski nasljedjeni dio jer ga nisi zaradila?

happygoose
10.08.2004., 17:12
Sa nuznim djelovima ili bez njih, postoji zakon o nasljedjivanju, ja sam protiv "nuznih dijelova" u tom zakonu.
Ja nisam protiv zakona o nasljedjivanju , vec protiv nuznih dijelova.
Ako sam ja jedini nasljednik svojih roditelja, kao dijete, sto sad trebaju doci tamo neki necaci, rodjaci, stajaznam... i traziti svoje, kad je stvar jasna.Ja nasljedjujem, ak im ne pase nek me tuze, zasto se drzava mora uvjek petljati.
Nek rodijaci dokazuju na sudu o svoj trosak, kako meni treba ili ne svo to nasljedstvo.I kako ga oni trebaju i zasluzuju.

O tome ti ja pricam...
O cinjenici da u hr ustavu izricito pise da je privatno vlasnistvo neotudjivo, ali nakon smrti stupaju na zakon nuzni dijelovi.....ako se nema nasljednika sve i onako ide drzavi....

Denys
10.08.2004., 17:24
Ali isto tako moras shvatiti da zivot nije uvijek pravedan, te da postoji tisucu i jedna smicalica da netko tko to nije zasluzio naslijedi neciju imovinu. Sto onda? Pobivanja, parnice itd., tek onda bi vidili sto je zagusenost sudova.
Ovako,za vecinu slucajeva postoji nuzni dio i svi manje vise zadovoljni.

happygoose
10.08.2004., 17:29
Sta ces kad sam picajzla:D

-haf-
10.08.2004., 17:38
Mene isto zanima nesto slicno...
pretostavimo da majka ima sina i kcer (otac je umro), da li majka moze napraviti oporuku kojom sve ostavlja kceri? ako da, da li sin ima pravo na nužni dio? koliko sam ja skužio nužnio dio je jedna trečina ali neznam čega.

Vojky
10.08.2004., 17:47
happygoose kaže:
Sa nuznim djelovima ili bez njih, postoji zakon o nasljedjivanju, ja sam protiv "nuznih dijelova" u tom zakonu.
Ja nisam protiv zakona o nasljedjivanju , vec protiv nuznih dijelova.
Ako sam ja jedini nasljednik svojih roditelja, kao dijete, sto sad trebaju doci tamo neki necaci, rodjaci, stajaznam... i traziti svoje, kad je stvar jasna.Ja nasljedjujem, ak im ne pase nek me tuze, zasto se drzava mora uvjek petljati.

Ako si jedino dijete - ne bi se nitko mogao niti petljati.

No, ako imaš sestru - morala bi dobiti 1/2 onoga što bi dobila da ne postoji oporuka, osim ako postoje razlozi za isključenje nužnog dijela.

Vojky
10.08.2004., 17:47
-haf- kaže:
Mene isto zanima nesto slicno...
pretostavimo da majka ima sina i kcer (otac je umro), da li majka moze napraviti oporuku kojom sve ostavlja kceri? ako da, da li sin ima pravo na nužni dio? koliko sam ja skužio nužnio dio je jedna trečina ali neznam čega.

U konkretnom slučaju - 1/2 od 1/2 dakle, 1/4.

-haf-
10.08.2004., 17:50
Vojky kaže:
U konkretnom slučaju - 1/2 od 1/2 dakle, 1/4.
Dakle ako bi majka napravila oporuku kojom sve ostavlja kceri, sin ipak moze traziti 1/4 ?
okej, thanx

Vojky
10.08.2004., 17:56
-haf- kaže:
Dakle ako bi majka napravila oporuku kojom sve ostavlja kceri, sin ipak moze traziti 1/4 ?
okej, thanx

Da, Ako ne postoje razlozi za izuzimanje:

3. Isključenje nužnih nasljednika iz nasljedstva i lišenje nužnog dijela u korist potomaka

a) Isključenje nužnih nasljednika

Razlozi isključenja

Članak 85.

(1) Oporučitelj može isključiti iz nasljedstva nasljednika koji ima pravo na nužni dio:

1) ako se on povredom neke zakonske ili moralne obveze koja proizlazi iz njegova obiteljskog odnosa s ostaviteljem teže ogriješio prema ostavitelju,

2) ako je namjerno počinio neko teže kazneno djelo prema njemu ili njegovu bračnom drugu, djetetu ili roditelju,

3) ako je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske ili vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

4) ako se odao neradu ili nepoštenu životu.

(2) Isključenje iz nasljedstva može biti potpuno ili djelomično.

Pretpostavke valjanosti isključenja

Članak 86.

(1) Oporučitelj koji želi isključiti nekog nasljednika mora to očitovati u oporuci na izričit način i navesti razlog za isključenje.

(2) Razlog za isključenje mora postojati u vrijeme oporučivanja.

(3) U slučaju spora o opravdanosti isključenja teret dokaza da je isključenje opravdano leži na onome koji se na isključenje poziva.

Posljedice isključenja

Članak 87.

Isključenjem nasljednik gubi nasljedno pravo u mjeri u kojoj je isključen, a prava ostalih osoba koje mogu naslijediti ostavitelja određuju se kao da je isključeni umro prije ostavitelja.

b) Lišenje nužnog dijela u korist potomaka

Članak 88.

(1) Ako je potomak koji ima pravo na nužni dio prezadužen ili je rasipnik, oporučitelj ga može u oporuci na izričit način lišiti u cjelini ili djelomično njegova nužnog dijela u korist njegovih potomaka.

(2) Ovo lišenje ostaje valjano samo ako u času otvaranja nasljedstva lišeni ima maloljetno dijete ili maloljetnog unuka od prije umrlog djeteta, ili ima punoljetno dijete ili punoljetnog unuka od prije umrlog djeteta koji su nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život.

(3) Lišeni nasljednik nasljeđuje ostavitelja u dijelu koji nije obuhvaćen lišenjem.

(4) Lišeni nasljednik nasljeđuje ostavitelja i kad pretpostavke za lišenje više ne postoje u času ostaviteljeve smrti.

Vojky
10.08.2004., 17:58
Ne treba zaboraviti ni:

IX. Uračunavanje darova i zapisa

Uračunavanje darova zakonskom nasljedniku

Članak 89.

(1) Svakom se zakonskom nasljedniku prigodom diobe na zahtjev uračunava u nasljedni dio vrijednost svega što je dobio na dar od ostavitelja na bilo koji način.

(2) Vrijednost plodova i drugih koristi koje je nasljednik imao od darovane stvari sve do smrti ostaviteljeve ne uračunava se.

(3) Vrijednost dara ne uračunava se ako je ostavitelj izjavio u vrijeme darovanja ili kasnije, ili u oporuci, da se dar ne uračuna u nasljedni dio, ili se iz okolnosti može zaključiti da je to bila volja ostaviteljeva.

(4) Pri uračunavanju vrijede odredbe o nužnom dijelu, s time da se nužnom nasljedniku uvijek u vrijednost njegova nužnog dijela uračunavaju darovi koje je dobio.

happygoose
10.08.2004., 18:33
Vojky kaže:
Ako si jedino dijete - ne bi se nitko mogao niti petljati.

No, ako imaš sestru - morala bi dobiti 1/2 onoga što bi dobila da ne postoji oporuka, osim ako postoje razlozi za isključenje nužnog dijela.

To uopce nije neki bed, da se radi o bratu i sestri, opcenito o braci, a nema se oporuke...

Mene smeta element, gdje drzava ispravlja pokojnikovu volju, jer nije " po zakonu"......ako je to moja posljednja volja i ja odlucim dati samo kceri, to je molja volja, a sin neka tuzi, jer to je moja imovina kojojm ja raspolazem.....ne drzava....

-haf-
10.08.2004., 18:34
dobro, mislim da bi sve trebalo biti okej...
mislim da nema osnove da se sina izostavi....

jedino ne kuzim bas ovo sa darovima...
mislim da ni kcer ni sin nisu dobivali darove od majke.
ustvari kcer mozda i je....
tu je zavrzlama.. sto su kcer i majka zajedno i jako su zajebane

postoji mogucnost da je majka, prepisala neke stvari na kcer kako bi nakon njene smrti to ostalo kceri a ne sinu

happygoose
10.08.2004., 18:35
Zato se zakonodavac uopce mijesa u obiteljske odnose?
zasto odredjuje tko ce komu i kojem rodjaku sta ostavljati, zato postoji oporuka, ako se nekome ne svidja neka ga pobija na sudu.Ali ne iz razloga "nuznih dijelova"

-haf-
10.08.2004., 18:41
happygoose kaže:
ako je to moja posljednja volja i ja odlucim dati samo kceri, to je molja volja, a sin neka tuzi, jer to je moja imovina kojojm ja raspolazem.....ne drzava....

ali gledaj recimo u mom slucaju....
majka je zla do srzi i ocevom smrti sve je ostalo u njenim rukama, iako sama nikada nije radila, vec bila domacica. otac i sin su se brinuli o svemu. i sada kad oca vise nema, postoji mogucnost da ona sina izostavi iako je on i svojom mukom pomagao.

Vojky
10.08.2004., 21:03
-haf- kaže:
dobro, mislim da bi sve trebalo biti okej...
mislim da nema osnove da se sina izostavi....

jedino ne kuzim bas ovo sa darovima...

Npr. ostavitelj ima dva stana i dvoje djece. Jednome je poklonio drugi stan.

Nakon ostaviteljeve smrti:

1. Ako nema oporuke - računati će se i taj poklonjeni stan u ostavinu.

2. Ako nema oporuke - svakome pripada jedan stan, a ne svakome polovina stana koji je ostao.

Ako ima oporuke - kojom je sve predao jednom djetetu - onda onaj drugi ima pravo na 1/4 oba stana, a ne 1/4 jednog stana.

Mada djeluje malo složeno, u biti je to dosta "matematička" grana prava kada se uđe u nju. Nakon malo prakse ide dosta brzo.

Inače, imaš tu i drugih zanimljivih stvari, ali se mislim relativno rjetko nalaze u oporukama - npr. legat: ostavitelj oporučno ostavi voćnjak sinu koji je ostao na selu, ali napiše da drugi sin koji je otišao u grad ima pravo na 30 kg jabuka svake godine.

Vojky
10.08.2004., 21:05
happygoose kaže:
To uopce nije neki bed, da se radi o bratu i sestri, opcenito o braci, a nema se oporuke...

Mene smeta element, gdje drzava ispravlja pokojnikovu volju, jer nije " po zakonu"......ako je to moja posljednja volja i ja odlucim dati samo kceri, to je molja volja, a sin neka tuzi, jer to je moja imovina kojojm ja raspolazem.....ne drzava....

U nasljednom pravu država ne tuži nikog. Tuži onaj koji je nezadovoljan, a troškove parnice plaća onaj koji ju je izgubio.

Commodus
10.08.2004., 22:04
Isuse, Vojky, pa ovo je ludnica. Nisam ni znao da imamo tako glup zakon!

Dok sam čitao što si objašnjavao hepiguus, mislio sam da si u pravu, da je zakon stvarno pisan stručno, za pet prošlih država i da je vrhunski filigranski juridički uradak... ALI!

čitam sada odredbe o isključenju iz nužnog udjela:

pa to je feudalni mentalitet najgore vrste! Čak su i zakoni svetog Stjepana, koje smo nekada analizirali na faksu, objektivni i precizni u odnosu na ovo:

"može se isključiti kad se odao neradu ili nepoštenu životu" !???

Tko to procjenjuje? Kako? Ima ljudi koji jako ništa ne rade, a svaki mjesec primaju plaću, a ima i onih koji svaki dan rade 10 sati, a u životu nisu primili ni jednu plaću, niti su ikada platili kakav porez, for all purposes oni su teški neradnici!? I nepošteni život? Jel to ono viktorijansko: "nije solidan gentleman!"? Pa tko to može objektivno procijeniti?

dalje: "ako je potomak prezadužen ili rasipnik..."???

Postoji li na ovom svijetu dva ekonomista, a kamoli ekonomski polupismena suca koja mogu ovo objektivno procijeniti i složiti se u procjeni?

Gdje je granica prezaduženosti? jel godišnja plaća, je li pet godišnjih plaća? Ako radim kao saborski zastupnik, i ostanem bez mjesta u saboru a dužan sam 100 000kuna, jesam li prezadužen? (to mi je bilo samo 5 plaća, a sada sam na birou s 1000 kuna :))

Rasipnik?

Jesam li rasipnik kada plaćam cugu u birtiji, ili kada si od saborske plaće kupim legalno na kredit ferarija?


Koja nebuloza!

hepiguus (sorry, ne znam kako se spela :)) sada sam na tvojoj strani... Ovaj zakon hitno mora u ropotarnicu povijesti, odakle ga očito već stoljećima prepisuju!

I vojky, što je tu matematičko??

Vojky
10.08.2004., 22:27
Commodus kaže:
[B]"može se isključiti kad se odao neradu ili nepoštenu životu" !???

dalje: "ako je potomak prezadužen ili rasipnik..."???

To su uobičajene pravne formulacije starog hrvatskog prijevoda austrijskih zakona. Ništa neobično i u skladu s našom tradicijom.

Odlučuje naravno sud, objektivno procjenjujući stanje.

No, sudska praksa je tu vrlo rigorozna - opravdani razlozi bi bili da je netko kockar tipa da je rasprodao kuću, da se odao lutanju, da je višestruko kažnjavan za kriminal... Mislim da u praksi ima jako malo takvih slučajeva.

Da ponovim - ne uzima mu se nasljedstvo - ali takav ne može tražiti nužni dio ako je sve oporučno prepisano drugim nasljednicima! Ostavitelj ima puno pravo sina koji je prokockao kuću izuzezeti iz nasljedstva! Nužni dio ne smije biti apsolut - on služi za sprječavanje bespotrebnog lišavanja od nasljedstva (npr. jednog djeteta u korist drugo dvoje). A ovako opći izrazi su upotrebljeni upravo kako ne bi došlo do zloprabe nužnog dijela. Nasljednik mora biti dostojan, a to se ocjenjuje u konkretnom slučaju u odnosu na konretne okolnosti. I još jedna stvar - teret dokazivanja je na onome koji tvrdi da je netko npr. rasipnik. Sud bi u procjeni naravno angažirao vještaka ako postoji nešto nejasno.

Također, može se izuzeti ako je recimo sudjelovao u agresiji na RH 1991.-1995.! Kaznena djela protiv RH...

Građanski propisi imaju dosta zastarijelih izraza, ali znaju biti i puno jasniji od novokovanica.


hepiguus (sorry, ne znam kako se spela ) sada sam na tvojoj strani... Ovaj zakon hitno mora u ropotarnicu povijesti, odakle ga očito već stoljećima prepisuju!

Zakon je donesen 2003.


I vojky, što je tu matematičko??

Cijelo nasljedno pravo sa strogo utvrđenim odnosima i redovima.

Osim toga, izrazi su prilagođeni nekakvom jeziku koji bi se mogao naći u oporukama - tipa: "mog sina izuzimam iz nasljedstva jer se odao neradu/nepoštenom životu", jer ćeš teško naći "mog sina izuzimam iz nasljedstva jer nije zasnovao radni odnos iako je to mogao i živio je 10 godina u zajedničkom domaćinstvu s nama, a zbog neodazivanja na pozive izbrisan je s liste nezaposlenih/ napravio je niz kaznenih djela po čl. xx Kaznenog zakona..."

Bit je da se što manje ulazu u oporučnu volju.

Janjesce
11.08.2004., 01:05
happygoose kaže:
A sto se tice kome ce on ono sto je on zaradio sa svojih deset prstiju ostaviti je meni ispod casti uopce raspravljati jer ga postujem, kao i njegov rad..Samo on ima pravo raspolagati onim sto je on zaradio.....


primjer iz stvarnog života potaknut tvojim razmišljanjem

žena umre...ostavi muža i dvoje djece...
muž u već poodmakloj dobi pronađe novu ženu (također udovicu) koja ima svoju djecu i već unučad...on se oženi s njom...i umre...po tebi, da li je u redu da samo ona i njena djeca (nakon njene smrti) naslijede sve što je on ostavio?
ne govorim ovdje o nikakvim oporukama...i ja sam laik...al ovo je primjer tog tvog razmišljanja...da li bi bilo u redu da po zakonu njena djeca naslijede sve, a ovo dvoje iz prvog braka ništa?

recimo, u prvom braku je taj muž sa svojom pokojnom ženom podigao kuću, a da sada tu kuću dijele djeca od druge žene, a da ovo dvoje prve djece zaboravi na tu kuću koju je njihova majka svojim znojem sagradila sa svojim mužem?

kemik
11.08.2004., 07:42
Vojky, ajd mi molim te odgovori na pitanje tamo jos sa prve strane...

da ponovim, da ga ne trazis:
koliko zemalja na svijetu poznaje institut nuznog dijela? Odnosno, jesu li one zemlje koje to ne priznaju pravno zaostale?

happygoose
11.08.2004., 08:12
-haf- kaže:
ali gledaj recimo u mom slucaju....
majka je zla do srzi i ocevom smrti sve je ostalo u njenim rukama, iako sama nikada nije radila, vec bila domacica. otac i sin su se brinuli o svemu. i sada kad oca vise nema, postoji mogucnost da ona sina izostavi iako je on i svojom mukom pomagao.

Ocevom smrti, zakonski ona postaje nasljednik, ali ako se ne varam i djeca, i njegova i njena......meni tu nista nije sporno....sporno bi bilo kad bi otac napisao oporuku i djeci ne bi ostavio nista........e tu postoji onda dovoljno terena da se pobija oporuka...sto je po meni normalno jer se to radi "svuda u svijetu".... a kod nas drzava upada sa nuznim dijelovima......jer ako je tvoj otac , posljednjom voljom odlucio da ce biti onako kako je on rekao , to je njegova imovina , kojom on raspolaze jer mu hrvatski ustav to garantira.....druga je stvar ako sin ima dokaze i svjedoke da je i on doprinjeo svojim radom i sredstvima, obiteljskom bogatstvu.....sigurna sam da sud ne bi rekao da nema osnove da ti nesto nasljedis....

I opet ponavljam ja govorim o situacijama , kad su u nasljedstvo uvuceni, ljudi iz , cetvrtog koljena, rodjaci koje niste u zivotu vidjeli ili se sa njima slagali, oni polazu prava na nesto sto po meni pripada samo prvom i drugom redu nasljedjivanja...odnosno, zeni, djeci

happygoose
11.08.2004., 08:28
Janjesce kaže:
primjer iz stvarnog života potaknut tvojim razmišljanjem

žena umre...ostavi muža i dvoje djece...
muž u već poodmakloj dobi pronađe novu ženu (također udovicu) koja ima svoju djecu i već unučad...on se oženi s njom...i umre...po tebi, da li je u redu da samo ona i njena djeca (nakon njene smrti) naslijede sve što je on ostavio?
ne govorim ovdje o nikakvim oporukama...i ja sam laik...al ovo je primjer tog tvog razmišljanja...da li bi bilo u redu da po zakonu njena djeca naslijede sve, a ovo dvoje iz prvog braka ništa?

recimo, u prvom braku je taj muž sa svojom pokojnom ženom podigao kuću, a da sada tu kuću dijele djeca od druge žene, a da ovo dvoje prve djece zaboravi na tu kuću koju je njihova majka svojim znojem sagradila sa svojim mužem?

Vec prema nasljednom zakonu je nemoguce , cak i bez oporuke da djeca ne naslijede nista....ja uopce ne vidim zasto i ta djeca ne bi nasljedila, svog oca....

Ali radi se i o pisanju oporuke, koja se uopce ne potice...

Sta bi bilo da tvoj otac koji se ponovno ozenio napise oporuku da toj novoj zeni ne ostavlja nista, te odredjuje da se sva imovina proda i podjeli medju djecom.....takva oporuka tesko da bi prosla na sudu.....jer po zakonu ona ima pravo na pola svega...

O tome ja pricam, a i imam problem, jer gledam sa perspektive, anglosaksonskog zakona gdje su ovakve debilane skoro pa nepostojece, i ako moj muz napise oporuku da sve ostavlja svojoj djeci, to je to, mislim, ja mogu pobijat to na sudu, to je moje pravo, ALI VOLJA POKOJNIKA SE POSTUJE.... o tome ja pricam, kao i kontradiktornosti, da u nasem ustavu pise da je privatno vlasnistvo neotudjivo, ali drzava si nakon vase smrti daje za pravo odredjivati nuzne djelove,.....ja sam totalni laik....:D

clanak 3. Sloboda jednakost,nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova,mirotvorstvo,socijalna pravda,postivanje prava covjeka, NEPOVREDIVOST VLASNISTVA,ocuvanje prirode i covjekova okolisa, vladavina prava i demokratski visestranacki sustav najvise su vrednote ustavnog poretka RH i temelj za TUMACENJE USTAVA.

E sad, ja nisam pravne struke, laik, ali nisam nigdje procitala da u hr ustavu pise da njeni gradjani ne smiju komentirati o ustavu i zakonu....
U zivotu se sve mijenja, sve oko nas, zakoni su pisani po mjeri covjeka i podlozni su promjenama, koliko to neki osporavali, nazalost u hrvatskoj treba puno raditi jer nasi zakoni kao i tako puno stvari treba mijenjati, ali uvjek ce postojati optimizam da cemo mjenjati na bolje, za dobrobit nase djece i genaracija koje dolaze...jer sto im zelimo ostaviti za buducnost?!:)

happygoose
11.08.2004., 08:39
Clanak 48.

Jamci se pravo vlasnistva.

Vlasnistvo obvezuje.Nositelji vlasnickog prava i njihovi korisnici duzni su pridonositi opcem dobru.

Starna osoba moze stjecati pravo vlasnistvauz uvjete odredjene zakonom.

Jamci se pravo nasljedjivanja.


Clanak 50.

Zakonom je moguce u interesu RH ograniciti ili oduzeti vlasnistvo, uz naknadu trzisne vrijednosti.
Poduzetnicka sloboda i vlasnicka prava mogu iznimno ograniciti zakonom radi zastite interesa i sigurnosti RH, prirode, ljudskog okolisa i zdravlja ljudi.


Naime ovaj clanak 50. uopce nije sporan, dapace ima ju ga sve zemlje razvijenih demokracija.Najcesce se koristi u vrijeme kad je zemlja u ratu.Ja sam osjetila da ga napisem....jer u nasem ustavu postoje samo tri clanka koji se doticu privatnog vlasnistva, vlasnistva uopce....

Ili je netko pisao ustav "pre" moderno za nese vrijeme, ili treba mijenjati zakone koji uopce nisu u doticaju sa njim....neke..i sami pravnici kazu da imamo hrpu zakona iz juge i ranije.....sad ja ne znam da li si time laskaju ili smatraju da smo toliko zaostali i da to treba mijenjati....

happygoose
11.08.2004., 08:46
Ja naime neki put imam i previse vremena, pa sam mislila da bi bilo lijepo zapoceti javnu raspravu o nasljednom zakonu, jer to iz mog vidjenja je jedno od najcescih pitanja na ovom podforumu....

Mislim da bi mala edukacija i javna rasprava, pomogla informiranosti nasih gradjana....opcenito, pisanje oporuka, zemljo-knjizni problemi i ostalo vezano za ovu problematiku, su jako niskom nivou u ovoj zemlji, i izvor su problema i zatrpanosti sudova uz sve ostalo....ljude ove zemlje treba poceti ukljucivati u proces odlucivanja, ili cemo opet sve ostaviti "onim drugima" da razmisljaju za nas, i onda se zaliti, kako nam nije dobro...

Ja imam, ocito svoje stajaliste, ali to ne znaci da je uklesano u kamen ako naidje bolja ideja...

Vojky
11.08.2004., 09:05
happygoose kaže:
O tome ja pricam, a i imam problem, jer gledam sa perspektive, anglosaksonskog zakona gdje su ovakve debilane skoro pa nepostojece, i ako moj muz napise oporuku da sve ostavlja svojoj djeci, to je to, mislim, ja mogu pobijat to na sudu, to je moje pravo, ALI VOLJA POKOJNIKA SE POSTUJE.... o tome ja pricam, kao i kontradiktornosti, da u nasem ustavu pise da je privatno vlasnistvo neotudjivo, ali drzava si nakon vase smrti daje za pravo odredjivati nuzne djelove,.....ja sam totalni laik....:D

Mislim da si tu nešto pogrešno shvatila... Država ništa ne određuje na sudu...

Naime, nasljeđivanje je vanparničkni postupak - nađu se nasljednici i sudac (u nekim slučajevima će sada to moći biti i javni bilježnik), te ako nema oporuke sudac odredi dijelove, a ako ima - dijeli se prema oporuci.

Ako su nasljednici trojica sinova - a oporukom je navedeno da nasljeđuje samo jedan, on će i naslijediti - ali ova druga dvojica mogu ustati TUŽBOM i tražiti nužni dio. SUDAC IH NEĆE NI UPOZORITI DA IMAJU PRAVO NA NUŽNI DIO. Dakle, oni moraju tužiti i dobiti parnicu, država se tu ništa ne upliće - već sudi kao i u svakom drugom građanskom postupku.

Ovaj treći može reći - da ali u oporuci piše kako otac njih isklučuje jer su njih dvojica rasipnici - prokockali su svaki po jednu kuću, familije se rasule, onda su počeli džepariti - otac zato nije želio da lova ide njima. Onda ih se može izuzeti - ali ovaj treći to mora dokazati na sudu (npr. ako su radili kaznena djela - moraju postojati pravomoćne presude ili ništa).

I to ti je to. Ništa nije obvezno.

Nadalje, ako postoje bliži nasljednici - ovi dalji se nemaju što petljati. Dakle, ako ste ti i sestra - otac sve pripiše tebi, sestra je ta koja može tražiti nužni dio - ali nitko dalje, nikakvi rođaci i sl. Vi konzumirate cijelo nasljedstvo.

Vojky
11.08.2004., 09:08
kemik kaže:
Vojky, ajd mi molim te odgovori na pitanje tamo jos sa prve strane...

da ponovim, da ga ne trazis:
koliko zemalja na svijetu poznaje institut nuznog dijela? Odnosno, jesu li one zemlje koje to ne priznaju pravno zaostale?

To su dvije različite koncepcije. Piše da postoje obvje varijante, pretpostavljam da je nužni dio običaj koji je kod nas došao iz austrijskog prava na koje smo naslonjeni, tako da ga vjerujem ima veći dio kontinentalne Europe.

E, sada nažalost ne znam njemački da mogu provjeriti kako je točno.

Vojky
11.08.2004., 09:11
happygoose kaže:
Ili je netko pisao ustav "pre" moderno za nese vrijeme, ili treba mijenjati zakone koji uopce nisu u doticaju sa njim....neke..i sami pravnici kazu da imamo hrpu zakona iz juge i ranije.....sad ja ne znam da li si time laskaju ili smatraju da smo toliko zaostali i da to treba mijenjati....

Nužni dio ti je postojao i u "klasičnim" kapitalističkim državama koje su čak i puno više poštivale apsolut prava vlasništva nego sadašnje, kada je ono prilično ograničeno - da si imala parcelu na području trase autoceste prema Splitu uvjerila bi se u relativnost vlasništva.

happygoose
11.08.2004., 09:17
Vojky kaže:
Nužni dio ti je postojao i u "klasičnim" kapitalističkim državama koje su čak i puno više poštivale apsolut prava vlasništva nego sadašnje, kada je ono prilično ograničeno - da si imala parcelu na području trase autoceste prema Splitu uvjerila bi se u relativnost vlasništva.

Clanak 50. tu meni nije nista sporno....odredjeno je ustavom i zakonom, a to su ljudi mislili da ce zaraditi je druga stvar....

baobab
11.08.2004., 09:23
happygoose kaže:
Clanak 50. tu meni nije nista sporno....odredjeno je ustavom i zakonom, a to su ljudi mislili da ce zaraditi je druga stvar....

Skrolaj malo niže po Ustavu pa pročitaj i članak 61.

happygoose
11.08.2004., 09:25
Vojky kaže:
Mislim da si tu nešto pogrešno shvatila... Država ništa ne određuje na sudu...

Naime, nasljeđivanje je vanparničkni postupak - nađu se nasljednici i sudac (u nekim slučajevima će sada to moći biti i javni bilježnik), te ako nema oporuke sudac odredi dijelove, a ako ima - dijeli se prema oporuci.

Ako su nasljednici trojica sinova - a oporukom je navedeno da nasljeđuje samo jedan, on će i naslijediti - ali ova druga dvojica mogu ustati TUŽBOM i tražiti nužni dio. SUDAC IH NEĆE NI UPOZORITI DA IMAJU PRAVO NA NUŽNI DIO. Dakle, oni moraju tužiti i dobiti parnicu, država se tu ništa ne upliće - već sudi kao i u svakom drugom građanskom postupku.

Ovaj treći može reći - da ali u oporuci piše kako otac njih isklučuje jer su njih dvojica rasipnici - prokockali su svaki po jednu kuću, familije se rasule, onda su počeli džepariti - otac zato nije želio da lova ide njima. Onda ih se može izuzeti - ali ovaj treći to mora dokazati na sudu (npr. ako su radili kaznena djela - moraju postojati pravomoćne presude ili ništa).

I to ti je to. Ništa nije obvezno.

Nadalje, ako postoje bliži nasljednici - ovi dalji se nemaju što petljati. Dakle, ako ste ti i sestra - otac sve pripiše tebi, sestra je ta koja može tražiti nužni dio - ali nitko dalje, nikakvi rođaci i sl. Vi konzumirate cijelo nasljedstvo.

Zasto bi otac morao uopce navoditi razloge nasljedjivanja...?
Zasto , ako je pokojnik odredio tko ce sta naslijediti, zasto taj treci mora dokazivati svoju, odnosno njihov temelj nasljedjivanja, odnosno ne nasljedjivanja....Njegov otac je tako odlucio, ako se ova dvojca ne slazu, neka dokazu sudu zasto bi i oni trebali dobiti nasljedstvo?

A sta ako nema sestara i brace, i netko zeli sve ostaviti nekom sasvim desteom, a javi se neki necak?

Ja bih bas volila da si moj profesor:cerek: , mogli bi zajedno uciti:D
Jebiga, nemam ja taj kapacitet danas
:D :D
Hvala Vojky,

Happy:D

dr. Szmola
11.08.2004., 09:27
znači ako ubace i nužni dio u ustav onda će biti ok?:p

happygoose
11.08.2004., 09:31
baobab kaže:
Skrolaj malo niže po Ustavu pa pročitaj i članak 61.

Clanak 61.


Obitelj je pod osobitom zastitom drzave.
Brak i pravni odnosi u braku,izvanbracnoj zajednici i obitelji uredjuju se zakonom.


Decki, vas je trojca, jel moze jedan po jedan


:D

happygoose
11.08.2004., 09:34
Barem mi recite da bih bila, barem los student prve godine prava sa polozenim kolokvijima.....:D

Interesantno je kako se to pravo zaprav uvuce pod kozu, pa pocnete i tako zvucati i u RL ili je to samo za forum, u svakom slucaju meni su pravnici jako jebozovni, onak hladni i pragmaticni u odjelima sa kravatom, njammm....nikome se ne upucavam da me ne bi krivo shvatili, nego muz hoce studirati pravo...pa onda....

Vojky
11.08.2004., 09:45
happygoose kaže:
[B]Zasto bi otac morao uopce navoditi razloge nasljedjivanja...?
Zasto , ako je pokojnik odredio tko ce sta naslijediti, zasto taj treci mora dokazivati svoju, odnosno njihov temelj nasljedjivanja, odnosno ne nasljedjivanja....Njegov otac je tako odlucio, ako se ova dvojca ne slazu, neka dokazu sudu zasto bi i oni trebali dobiti nasljedstvo?

Mora navesti razloge samo kada nekoga hoće isključiti!


[
A sta ako nema sestara i brace, i netko zeli sve ostaviti nekom sasvim desteom, a javi se neki necak?

Lijepo piše:

"(1) Nužni nasljednici su ostaviteljevi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci te njegov bračni drug.

(2) Ostaviteljevi roditelji, posvojitelji i ostali predci nužni su nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život."

Što dalja rodbina to manja familija - i čl. 61. Ustava ima sve manju snagu.

baobab
11.08.2004., 09:45
happygoose kaže:
Barem mi recite da bih bila, barem los student prve godine prava sa polozenim kolokvijima.....:D


Htjedoh reći da se institutom nužnog dijela na neki način štite obitelj i obiteljski odnosi. No, ti si na dobrom tragu, mnogi misle da je institut nužnog dijela nepotreban i da je u koliziji s ustavnim načelom o nepovredivosti prava vlasništva, među inima i bivši predsjednik Ustavnog suda Jadranko Crnić. In ultima linea, ovim novim zakonom je u odnosu na prošli krug nužnih nasljednika i reduciran, a de lege ferenda sasvim je legitimno i opravdano razmišljati i o njegovom potpunom ukidanju.

kemik
11.08.2004., 09:49
baobab kaže:
In ultima linea.......... de lege ferenda

Kak ste mi vi pravnici super s tim latinskim... Ko da ste vi jedini koji su ucili latinski u srednjoj skoli!!

Jel to da zaplasite protivnika?

happygoose
11.08.2004., 09:53
Vojky kaže:
Mora navesti razloge samo kada nekoga hoće isključiti!
Lijepo piše:

"(1) Nužni nasljednici su ostaviteljevi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci te njegov bračni drug.

(2) Ostaviteljevi roditelji, posvojitelji i ostali predci nužni su nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život."

Što dalja rodbina to manja familija - i čl. 61. Ustava ima sve manju snagu.


Vidis sa tim odlomkom (2), se ja uopce ne slazem, pa nisam ja kriva sto oni za zivota nisu radili ili su se rodili invalidni.

To se zove osobna odgovornost.

Uopce socijalni elementi koji prozimaju nase zakone, a neki su djelom i iz razdoblja komunizma, su ziva pravna debilana,(u nedostaku rijecnika).....znam sad ce propovjed o tome kako smo mi i socijalna drzava jer tako pise u ustavu i zakonu, ja sam i protiv te i takve drzave, jer socijalizam je na svom zalazu, barem u ovom obliku....

Vojky
11.08.2004., 09:53
happygoose kaže:
[B]Barem mi recite da bih bila, barem los student prve godine prava sa polozenim kolokvijima.....:D

Pročitaj neki "uvod u pravo" za prvu godinu, tu imaš te stvari oko smisla, tumačenja i sl.


Interesantno je kako se to pravo zaprav uvuce pod kozu, pa pocnete i tako zvucati i u RL ili je to samo za forum, u svakom slucaju meni su pravnici jako jebozovni, onak hladni i pragmaticni u odjelima sa kravatom, njammm....nikome se ne upucavam da me ne bi krivo shvatili, nego muz hoce studirati pravo...pa onda....

A da vidš kada se još počnemo dovikivati na latinskom. :)

Inače, najgora moguća stvar koja se može dogoditi je kada netko ide rušiti tradiciju i izmišljati neke nove odnose uvjeren kako je njegova imaginacija jača od stvarnosti...

Ono što je danas zanimljivo je povezivanje kontinetalnog i anglosaksonskog prava (vidi se na Haaškom sudu i u pomorskom pravu), jer oboje imaju neke prednosti, no o tome možemo otvoriti drugu temu.

happygoose
11.08.2004., 09:58
Evo Vojky ja sam tvoja nocna mora, jer se meni zivo jebe za tradiciju i proslost, to samo opterecuje.....zbog proslosti se ne ide naprijed, niti se gleda naprijed......smatram, mozda sam u manjini i vjerujem da pojedinac moze promjeniti svijet, barem malo.....

Ne radi se ni o kontinentalnom niti o anglo- sak. pravu, nego o tome sto je dobro za nase gradjane.....

A sto se tice latinskog, dalo bi se....:D muz radi na svom tal. a ja na mom francuskom, pa isprobavamo:D

Vojky
11.08.2004., 09:59
happygoose kaže:
Vidis sa tim odlomkom (2), se ja uopce ne slazem, pa nisam ja kriva sto oni za zivota nisu radili ili su se rodili invalidni.

To se zove osobna odgovornost.

Nije, to izlazi iz drugih načela.

Ustav čl. 63.:

"Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece.
Roditelji su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti.
Tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu njegu, obrazovanje i skrb.
Djeca su dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje.
Država osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se ne brinu roditelji."

Kao prvo, ti imaju pravo na manji nužni dio: "(3) Nužni dio potomaka, posvojčadi i njihovih potomaka te bračnog druga iznosi jednu polovicu, a nužni dio ostalih nužnih nasljednika jednu trećinu od onoga dijela koji bi svakom pojedinom od njih pripao po zakonskom redu nasljeđivanja."

Koa drugo - oni su pridonosili razvoju svoje djece i obično svojih potomaka - ako ne materijalno onda na druge načine i red je da - ako su nesposobni za rad i invalidni dobiju neku imovinu - a ne da njihovo uzdržavnje plaćaju porezni obveznici.

happygoose
11.08.2004., 10:02
Sa vecinom se i mogu sloziti, ali se zakonodavac petlja u obiteljske odnose, da ne kazem postelju....

"djeca su se duzna brinuti blabla....blablabla...u nedostatku odgovornosti, drzava preuzima ulogu roditelja, i odlucuje sto je za nekoga dobro....totalno u neskladu sa mojim principima, visokog stupnja individualizma:D

Jebote zkoni su pisani kaj da smo neko rodovsko drustvo, i kaj da svi stanujemo zajedno kao nekad u slavoniji....

baobab
11.08.2004., 10:02
happygoose kaže:
Uopce socijalni elementi koji prozimaju nase zakone, a neki su djelom i iz razdoblja komunizma, su ziva pravna debilana,(u nedostaku rijecnika).....znam sad ce propovjed o tome kako smo mi i socijalna drzava jer tako pise u ustavu i zakonu, ja sam i protiv te i takve drzave, jer socijalizam je na svom zalazu, barem u ovom obliku....

Socijalna država nema nikakve veze s socijalizmom, najsocijalnije su države skandinavske zemlje koje zakonima imaju ustanovljena mnogo brojnija socijalna prava nego što su ona u našim zakonima, jel to i kod njih komunistički relikt?:rolleyes:
Što se tiče ove opaske da ti nisi kriva što se netko rodio kao invalid, bilo bi interesantno vidjeti da li bi isto mislila da si se ti rodila takva ili da danas sutra stradaš.

Vojky
11.08.2004., 10:05
happygoose kaže:
Evo Vojky ja sam tvoja nocna mora, jer se meni zivo jebe za tradiciju i proslost, to samo opterecuje.....zbog proslosti se ne ide naprijed, niti se gleda naprijed......smatram, mozda sam u manjini i vjerujem da pojedinac moze promjeniti svijet, barem malo.....

Uzmi tri pravna sustava (u ekonomiji):

1. Američki XIX. stoljeća
2. Američki nakon New Deala
3. Švedski
4. Jugoslavenski u ekonomiji - ZUR.

1.-2. Imao je problema s periodičnim krizama, monopolima i sl. Onda su počele reforme: 1909. Sherman Act - zabrana trustvova, pa New Deal 30-tih. Dakle, preko 20 godina za relativno male reforme i država se preporodila.

3. Velika socijalna prava uvođena su decenijama, korak po korak. Suodlučivanje radnika i još puno toga - država je jedna od najbogatijih i najkvalitetnijih u Svijetu.

4. Zakon o udruženom radu - nova koncepcija, nove metode, pravednost, samoupravljanje - prošlo 6 godina i vožnja par-nepar te lov na kavu i detrgente.

Velike promjene u pravu su ti kao velike promjene u politici - obično krenu krivo. Kod prava radiš eksperiment na cijelom stanovništvu, lako se izmakne.

happygoose
11.08.2004., 10:07
Ok , krive formulacije...pardon.

Da sam se rodila kao invalid, sigurno ne bih trazila odgovornost mog stanja u drustvu.

Ja nisam protiv socijalnih ustupaka i ljudskih prava ili pak socijalnih mjera, jedna tako omrazena amerika ih ima, kao i rampe na ulazima za invalidna kolica, ali to je drustvena svijest, kategorija ako hocete...koju treba razvijati, a ne prisiljavti zakonom.....to je tekovina i bogatsvo jednog drustva....


Cujte ja moram maloj dati dorucak, pa sad idem...cujemo se kasnije...bilo je ugodno sa vama caskati...:D

Vojky
11.08.2004., 10:08
happygoose kaže:
Sa vecinom se i mogu sloziti, ali se zakonodavac petlja u obiteljske odnose, da ne kazem postelju....

"djeca su se duzna brinuti blabla....blablabla...u nedostatku odgovornosti, drzava preuzima ulogu roditelja, i odlucuje sto je za nekoga dobro....totalno u neskladu sa mojim principima, visokog stupnja individualizma:D

Jebote zkoni su pisani kaj da smo neko rodovsko drustvo, i kaj da svi stanujemo zajedno kao nekad u slavoniji....

Naravno, obitelj je jedna od glavnih sastavnica društva.

Dužna si brinuti se za svoje roditelje ako su nemoćni ili siromašni. Zašto bi se porezni obveznici brinuli za neke koji su tvoj najbliži rod? Zašto bih ja recimo od svog poreza trebao financirati tvoju bolesnu majku, ako ti pristojno zarađuješ i ako je ona u tebe uložila puno truda, ljubavi, novca, odricanja?

To bi ti bilo isto kao da za svoju djecu tražiš da ih hrani i oblači država - i ona su nesposobna za privređivanje...

happygoose
11.08.2004., 10:09
Vojky kaže:
Uzmi tri pravna sustava (u ekonomiji):

1. Američki XIX. stoljeća
2. Američki nakon New Deala
3. Švedski
4. Jugoslavenski u ekonomiji - ZUR.

1.-2. Imao je problema s periodičnim krizama, monopolima i sl. Onda su počele reforme: 1909. Sherman Act - zabrana trustvova, pa New Deal 30-tih. Dakle, preko 20 godina za relativno male reforme i država se preporodila.

3. Velika socijalna prava uvođena su decenijama, korak po korak. Suodlučivanje radnika i još puno toga - država je jedna od najbogatijih i najkvalitetnijih u Svijetu.

4. Zakon o udruženom radu - nova koncepcija, nove metode, pravednost, samoupravljanje - prošlo 6 godina i vožnja par-nepar te lov na kavu i detrgente.

Velike promjene u pravu su ti kao velike promjene u politici - obično krenu krivo. Kod prava radiš eksperiment na cijelom stanovništvu, lako se izmakne.

Hvala na preporuci....

Nego evo jedno pitanje, za vas pravnike, mali zadatak, sto kazu pravnici zapadnih zemalja, EU i SAD-a, o nasem ustavu....?
A sta kazete Vi? Sta bi mijenjali ili ne?

happygoose
11.08.2004., 10:11
Vojky kaže:
Naravno, obitelj je jedna od glavnih sastavnica društva.

Dužna si brinuti se za svoje roditelje ako su nemoćni ili siromašni. Zašto bi se porezni obveznici brinuli za neke koji su tvoj najbliži rod? Zašto bih ja recimo od svog poreza trebao financirati tvoju bolesnu majku, ako ti pristojno zarađuješ i ako je ona u tebe uložila puno truda, ljubavi, novca, odricanja?

To bi ti bilo isto kao da za svoju djecu tražiš da ih hrani i oblači država - i ona su nesposobna za privređivanje...

Upravo to, zasto bi svi bili odgovorni i solidarni, ili ja recimo za nekog drugog.....eto vidis kontre u socijalnoj drzavi....
Sad stvarno moram ic...cao

Vojky
11.08.2004., 10:12
happygoose kaže:
Hvala na preporuci....

Nego evo jedno pitanje, za vas pravnike, mali zadatak, sto kazu pravnici zapadnih zemalja, EU i SAD-a, o nasem ustavu....?
A sta kazete Vi? Sta bi mijenjali ili ne?

Jedan je od boljih. Kasno je pisan, tako da smo dobili jedan od kvalitetnijih ustava, gdje se snažno spominje npr. ekologija i još neke novije stvari.

Inače, nisu ga pisali političari - osim velike preambule koju je Franjo napisao - već profesori ustavnog prava 1990. godine.

happygoose
11.08.2004., 10:13
Vojky kaže:
Jedan je od boljih. Kasno je pisan, tako da smo dobili jedan od kvalitetnijih ustava, gdje se snažno spominje npr. ekologija i još neke novije stvari.

Inače, nisu ga pisali političari - osim velike preambule koju je Franjo napisao - već profesori ustavnog prava 1990. godine.

Moze li malo detaljnije, osim opisne ocjene....imena i to...

Vojky
11.08.2004., 10:25
happygoose kaže:
Moze li malo detaljnije, osim opisne ocjene....imena i to...

Postojala je radna grupa, ali imena - tada se novine nisu izdavale na internetu, pa bi bilo teško danas pronaći. Ako ti se kopa, sigurno ima u arhivi Sabora.

Znam osobno samo jednog koji je tu radio - moj prof. ustavnog prava, koji je u svakom slučaju izvrstan stručnjak zaljubljen u američko ustavno pravo, može satima pričati o tvorcima američkog Ustava. :)

happygoose
11.08.2004., 11:16
Evo mene natrag......:)

Preletila sam na brzinu sabor.hr, i bas se nisu iskazaki u podacima za radnu grupu, ili ja ne znam tarziti.....

No prof.Mratovic i prof.Crnic su radili na drugoj promjeni ustava, i barem Mratovicu, treba skinuti kapu, za ukidanje zupanijskog doma....

A sto se tice tvog profesora , mislim da bih ga i ja voljela, jer i ja sam zaljubljenik amater, u americki ustav i pravo.Namjeravm ga uzeti kao jedan od kolegija, na faksu, "Americki ustav".

Moram reci kad sam zadnji put polagala seminar iz moje struke, na jednom od americkih sveucilista, obavezni dio je bila pravna podloga svih regulativa i i odnosa.I tu sam se pocela intezivnije baviti pravom i zakonima.

Npr. , svi se kamioni pecate( radi se o prijevozu prehrambenih namirnica ili sirovina za iste), radi se o prijevozu kroz razlicite americke savezne drzave.Znaci mora doci do uskladjivanja federalnog zakona sa saveznim, kako zakona o sigurnosti, i sanitarnoj ispravnosti hrane, tako zakona o prometu i transportu te krivicnoj odgovornosti.
Sto na kraju, u grubo, regulirano "Food,Drug,& Cosmetic Act of 1938. section 301, 402(a) ( 3), 402(a)(4)Code of federal regulations(CFR) title 21,chapter 1,sub-chapterB,part 101.
Pa zatim, GMP......
Uglavnom, sve je prilicno vezano na zakonsku regulativu, i ako dodje do ostecenja hrane tokom prijevoza, hrana se vraca proizvodjacu, te ostecenje pecata, doslovno vuce krivicnu odgovornost......kod nas su pecati ukinuti jos davnih dana, i uopce mi nije poznato da li se ta regulativa ponovno vraca...

Janjesce
11.08.2004., 18:43
happygoose kaže:
O tome ja pricam.....ja sam totalni laik....:D


a ja sam bila na proslavi nekih zaruka pa me malo pivo omamilo :W

raymen855
25.06.2007., 21:21
trebao bi pomoć oko sastavljanja darovnog ugovora s pravom uživanja do mamine smrti i da izostavim sestru iz ugovora. ima li možda tko kopiju ili gdje bi ga mogao sprintati?

colour
26.06.2007., 10:00
DAROVNA POGODBA

Sklopljena između xy (ime, prezime, ime oca, mat. broj) iz ____________(adresa) kao darodavatelja,
te nn (ime, prezime, ime oca, mat. broj) iz _________(adresa) kao daroprimatelja.


1. darodavatelj xy daruje svom sinu nn __________________
(upisati što, gdje, broj zk uloška, kat. općina i kat. čestica, od čega se sastoji, ukupna površina)
2. Darodavatelj zadržava pravo doživotnog uživanja na _______________
(stanu, kući, predmet koji je darovan upiši) iz točke 1. ove pogodbe.
3. Daroprimatelj prima na dar nekretninu iz točke 1. ove pogodbe
4. Daroprimatelj stupa u faktički posjed darovanih nekretnina iz točke 1. ove pogodbe odmah,
bez posebne primopredaje, a temeljem ove pogodbe (....ili danom zaključenja ove pogodbe)
5. darodavatelj dozvoljava i ovlašćuje daroprimatelja da bez posebnog daljnjeg pitanja ili odobrenja,
samo na temelju ove pogodbe, ishodi u zemljišnim knjigama upis prava vlasništva na darovanoj nekretnini na svoje ime,
uz istodobni upis prava doživotnog uživanja na toj nekretnini u korist darodavatelja.
6. Daroprimatelj snosi sve troškove u vezi sklapanja ove pogodbe
7. vrijednost darovane nekretnine iznosi ____________________
8. Darodavatelj i daroprimatelj prihvaćaju sva prava i obaveze iz ove pogodbe što potvrđuju potpisom pogodbe.


Pogodba zaključena u ___________. Dana_______________


Darodavatelj Daroprimatelj

______________ __________________

PS
U mom primjeru je pisalo «pogodba» , a ne «ugovor», sastavio odvjetnik


sestra se u ugovoru ne spominje pa je tako izostavljena, ali ima pravo na onaj famozni nužni dio, osim ako ga se odrekne u ostavinskoj jednog dana, a ako to želi sada, onda postoji drugi postupak (raspodjela) ali to je već drugo pitanje...........

VeronikaN
26.06.2007., 10:41
A koja je razlika između:doživotno i dosmrtno uživanje?
Osobito pri darovnoj pogodbi?(ugovoru)

Morski.
26.06.2007., 10:57
A koja je razlika između:doživotno i dosmrtno uživanje?
Osobito pri darovnoj pogodbi?(ugovoru)
Doživotno,pravo vlasništva se prenosi na davatelja uzdržavanja tek nakon smrti uzdržavane osobe.

Dosmrtno - pravo vlasništva se prenosi odmah

diavoletta
26.06.2007., 11:19
koji je postotak nužnog dijela?

Morski.
26.06.2007., 11:22
koji je postotak nužnog dijela?

ovisi o tome koliko ima nasljednika

colour
26.06.2007., 11:33
koji je postotak nužnog dijela?
ovisi o tome koliko ima nasljednika
...pa onda pol od onog što bi te slijedilo inače .... :)

diavoletta
26.06.2007., 11:37
...pa onda pol od onog što bi te slijedilo inače .... :)

darovnim ugovorom bez obveze doživotnog uzdržavanja ili bilo čega sličnog moj tata je dobio od njegove mame stan prije 12 godina..od tog stana polovicu je darovao svojoj ženi prije cca 6 godina..sada kada je njegova mama umrla, on ima još 2 brata i 2 sestre koji misle da imaju pravo tražiti nužni dio..

colour
26.06.2007., 11:52
ta 2 brata i 2 sestre imaju pravo na svoj nužni dio
samo stvarno ne znam što je s onom polovicom što je darovana ženi, kako to ide...?
to će ti netko drugi morat objasnit....
podijeliš stan (ili pol stana :confused: ) na broj nasljednika
a za nužni dio prepoloviš, ako je petero braće i s., onda ona četvorica nužnih nemaju 1/5, već 1/10
i opet ovisi jel njegova mama imala još nešto što ulazi u ostavinsku...?

diavoletta
26.06.2007., 14:08
ta 2 brata i 2 sestre imaju pravo na svoj nužni dio
samo stvarno ne znam što je s onom polovicom što je darovana ženi, kako to ide...?
to će ti netko drugi morat objasnit....
podijeliš stan (ili pol stana :confused: ) na broj nasljednika
a za nužni dio prepoloviš, ako je petero braće i s., onda ona četvorica nužnih nemaju 1/5, već 1/10
i opet ovisi jel njegova mama imala još nešto što ulazi u ostavinsku...?

ma od ostalih stvari..nitko od njih nema nekih pretenzija prema njima..nije vrijedno spomena, osim kao uspomene jedino..

...marya...
02.11.2008., 18:54
imam pitanje...jel se može darovnim ugovorom darovati određena suma novca...il

fooreest
02.11.2008., 18:59
imam pitanje...jel se može darovnim ugovorom darovati određena suma novca...il

Može naravno, isto kao i isplatiti ili oprostiti dug.

zapad
01.12.2008., 12:24
Slucajno sam naisao na ovaj forum i moram priznati da me ove diskusije interesiraju jer i sam imam slicne probleme. Prije nego sto postavim moje pitanje moram reci da ovaj zakon o nuznom djelu ponekad mi zvuci kao nesto humano a ponekand kao nesto neprakticno i glupo. Nisam pravnik po struci i nemogu pravne stvari procijeniti ali mi se cini da upravo ovakvi zakoni su razlog da su katastar i zemiljisnje knjige u totalnom haosu. Sad cu pokusati objaniti moju situaciju.

Moj pok. did ima tri kceri i dva sina. Jedan od ovih sinova je moj otac koji je zivio sa svojim ocem dakle mojim didom. Did nikad nije radio imao primanja ili mirovinu. Do duboke starosti bio je zbrinut i uzdrzavo ga je jedino moj otac kao i svoju majku. Moj stric i dvije tetke su zivjeli u inostranstvu a jedna tetka u gradu. Dok je did bio ziv ostavio je darovnim ugovorom jedan komad zemlje mom ocu na kom je moj otac napravio obiteljsku kucu. Ovaj komad zemlje iznosi manje od 1/10 ukupne imovine pok. dida. Neznam precizno koliko bi to bilo ali u svakom slucaju to je jedan manji dio. Nakon babine i didove smrti bila je ostavinska rasprava na kojoj su dvije tetke i stric prihvatili svoj dio i postovali darovni ugovor i nisu trazili da udje u ostavinski dio a jedna tetka nije dosla na raspravu. Darovni ugovor je napravljen prije 35 godina a ostavinska rasprava je bila prije 15 godina. Moj otac se je uknjizio na darovanu zemlju. Sada se desava ludilo i tri tetke i stric ne postuju vise darovinski ugovor, idu na sud i traze svoj dio na ovoj cestici a vjerovatno misle i na kucu. I ne samo to nego i neke nekretnine koje je moj otac kupio, a te nekretnine nikad nisu bile niti posjed niti vlasnistvo didovo oni hoce da dijele. Dali je ovako nesto moguce. I sto kaze zakon o oveme.

Pozdrav

zaboky
01.12.2008., 12:38
mirno spavaj sve je u zastari,ako ste uknjiženi na to 3 god iza smrti imaju pravo pobijati poslje ne

zapad
01.12.2008., 13:02
Zaboky,

Jeste li vi pravnik po struci?
Ako sam dobro razumio darovni ugovor se moze pobijati ali za to imas vremenski rok od 3 godine nakon smrti darovatelja. Sto radi sud o ovakvim slucajevima, jer mi se sad nalazimo na sudu? Sud mora donjeti neku odluku. Ocito da su ovi moji moralno posrnuli, a ovaj zakon o nuznom djelu ih u tome ohrabruje. Citao sam ovaj forum i ako sam dobro skuzio oni imaju daleko vise od nuznog dijela.

florentis
01.12.2008., 13:21
Imam i ja jedno pitanje, mene zanima ako roditelji potpišu sa kćerkom ugovor o doživotnom uzdržavanju i njoj naravno sve ostave, da li taj ugovor može kasnije netko drugi pobit tj. da li netko drugi može tražiti nužni dio?:confused:
Naime, čula sam da se jedino ugovor o doživotnom uzdržavanju ne može pobiti.. ?!!:ne zna:

zaboky
01.12.2008., 18:04
nisam pravnik ali sam bila sa sličnim slučajem na sudu i zastarom smo sve riješili,a tvoji su nužni dio dobili dok odvjetnici mlate novac od naivaca.

zapad
02.12.2008., 10:47
Slazem se da odvjetnici ovdje samo profitiraju. Ali kako sud ovakve gluposti uopce moze suditi. Drzava bi uradila veliku uslugu svojim gradjanima da ukine zakone (u ovom slucaju nuzni dio) koji ovakvim tipovima ovo omogucavaju.
Od ukupne didove imovine vise od 90 posto je podjeljeno na 5 jednakih djelova. Samo onaj dio koji je moj otac darovnim ugovorom dobio i tu sagradio kucu nije dijeljen. Prije 15 godina su to prihvatili sada ne. Kako je ovo moguce.

Pogledo sam odgovor na tuzbu mog odvjetnika i on se ne poziva ne zastaru vec na Promasenost pasivne legitimacije. Zna li netko sto znaci ovo?

Pozdrav

adelaide
02.12.2008., 11:12
Imam i ja jedno pitanje, mene zanima ako roditelji potpišu sa kćerkom ugovor o doživotnom uzdržavanju i njoj naravno sve ostave, da li taj ugovor može kasnije netko drugi pobit tj. da li netko drugi može tražiti nužni dio?:confused:
Naime, čula sam da se jedino ugovor o doživotnom uzdržavanju ne može pobiti.. ?!!:ne zna:

Jedino sto Vam se sigurno nemoze pobiti je UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRZAVANJU(on se razlikuje od ugovora o dozivotnom uzdrzavanju), s tim da odmah po tom ugovoru podnesete zahtjev o izdavanju vl.lista na vase ime s tim da naravno dosadasnji vlasnik nekretnine pristane na takvo sto.
U protivnom braca ili sestre mogu traziti udio u nekretnini putem suda.
Najbolje Vam je to napraviti kod nekog dobrog odvjetnika i neka Vam sve dobro jos jednom objasni.

zaboky
02.12.2008., 11:59
Promasenost pasivne legitimacije-a po googlu je to u ovom smislu neka zaštita posjedovanja nekretnine.
Mislim da je zastara puno povoljnije rješenje,ovak to sve ide u nedogled.

La_LuNa
25.01.2009., 17:04
ajme, pogubila sam se u svim tim zavrzlamama..
imam nekoliko pitanja:
djed ima gradjevinsko zemljiste koje glasi na njega i zenu mu. to zemljiste bi darovali svome unuku. evo pitanja:
1) navodno da se to ne moze, tj moze, ali onda s emora placati neki ogroman iznos poreza?
2) ako je prvo pitanje tocno, u tom slucaju on to mora darovati svome sinu (pa onda njegov sin to daruje svome sinu, djedovom unuku)? djed osim sina ima i jednu kcer, ona ima pravo na taj nuzni dio?
3) ako idemo procedurom pod pitanjem 2, zanima me, moze li se to rjesavati jedno za drugim (djed daruje sinu, pa odmah nakon upisa sin daruje svome sinu, djedovom unuku)?
ako ste ista skuzili, zahvaljujem se unaprijed na odgovorima :)

La_LuNa
28.01.2009., 23:58
da odgovorim sama sebi, darovnim ugovorom se prepisuje smao na prvo koljeno (dakle otac na sina/kcer) bez placanja poreza, ali ne postoji neki odredjeni vremenski rok u kojem to sin/kcer ne mogu prepisati na svoje dijete. dakle, moze odmah ici dalje principom darivanja ;D

cisto ako nekome zatreba u buducnosti ova informacija.

aammaatteerr
29.01.2009., 13:47
nee.Može djed pokloniti unuku bez plačanja poreza samo treba predočiti i sinov i očev rodni lst jer se po tome vidi da je to izravna linija darovanja sa djeda na unuka.Djedova kčer ima pravo na nužni dio(i sin) samo ako je darovnica napravljena u zadnjoj godini života.Naravno to je kad bi samo djed bio vlasnik.Pošto i baka ima svoj dio,bakin dio se djeli na njenu djecu tako da kroz godine bi unuk mogao imati slabo kaj od djedove darovnice(možda samo pravo da živi u kući i eventualne glavobolje ako je ambiciozniji

Zorro86
03.02.2009., 11:59
Imam i ja jedno pitanje, mene zanima ako roditelji potpišu sa kćerkom ugovor o doživotnom uzdržavanju i njoj naravno sve ostave, da li taj ugovor može kasnije netko drugi pobit tj. da li netko drugi može tražiti nužni dio?:confused:
Naime, čula sam da se jedino ugovor o doživotnom uzdržavanju ne može pobiti.. ?!!:ne zna:

Jedino sto Vam se sigurno nemoze pobiti je UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRZAVANJU(on se razlikuje od ugovora o dozivotnom uzdrzavanju), s tim da odmah po tom ugovoru podnesete zahtjev o izdavanju vl.lista na vase ime s tim da naravno dosadasnji vlasnik nekretnine pristane na takvo sto.
U protivnom braca ili sestre mogu traziti udio u nekretnini putem suda.
Najbolje Vam je to napraviti kod nekog dobrog odvjetnika i neka Vam sve dobro jos jednom objasni.

Zarucnica takodjer ima slican problem, samo sa polubratom sa tatine strane.
Njeni roditelji razmisljaju da naprave taj ugovor o dosmrtnom uzdrzavanju, posto druge opcije nisu sigurne (darovni ugovor, oporuka) kako bi njenog polubrata potpuno iskljucili iz nasljedstva i nuznog dijela, no problem je u tome sto je ona jos studentica (nije zaposlena, te nema stalna primanja), pa neznam dal bi taj ugovor uopce imao smisla i sto je u ovom slucaju najbolje napraviti?
Molim savjet!

Neuson
03.02.2009., 14:31
Pa neka naprave što su i htjeli. Ti se bojiš da bi polubrat njoj nezaposlenoj mogao osporavati njenu sposobnost da uzdržava roditelja pošto nema prihoda? Tu se ne brini, jer takav ugovor može osporavati jedino otac koji "prima uzdržavanje".

aammaatteerr
03.02.2009., 16:39
postoji i mogučnost osporavanja nakon smrti oca.Može se naknadno dovesti u pitanje da li je uzdržavanje bilo kako treba.neka se nađe neko ko bu reko da je (stan)bio pun vlage ili se nekom požalio da jede sendviče jer mu nema ko skuhati,to je način da se ospori ugovor.

Neuson
03.02.2009., 18:01
Ako je to istina (osporavanje nakon smrti, iako ne znam tko bi tu bio "ovlašten" osporavati), da se lažnim izjavama lažnih svjedoka (kakvi bi inače bili) može osporiti taj ugovor, onda neka otac baš pokloni nekretninu kćeri i upiše svoje pravo doživotnog plodouživanja radi mirnog sna. Koliko znam, darovanje se može osporiti samo ako je obdarenik nezahvalan, a to mora dokazati darovatelj. Znači kad jednog dana darovatelj umre, gotova stvar.

Zanimljiva mi je tema, jer sigurno mora postojati način da ako ne želiš nekome nešto ostaviti, pa bila ta osoba i tvoje dijete, to možeš učiniti bez nekih komplikacija, nužnih dijelova i silnih peripetija.

Zorro86
03.02.2009., 22:00
Zanimljiva mi je tema, jer sigurno mora postojati način da ako ne želiš nekome nešto ostaviti, pa bila ta osoba i tvoje dijete, to možeš učiniti bez nekih komplikacija, nužnih dijelova i silnih peripetija.

To ni nama nije jasno, ako je to necija posljednja volja, to i samo to bi se trebalo postivati, bez ikakvih kako kazes komplikacija, ali zasto bi bilo jednostavno, kad moze biti komplicirano :mad:

Nego ti ugovori i papirologija, to se obavlja i sastavlja kod biljeznika ili?

Neuson
03.02.2009., 22:54
Bilježnik ili odvjetnik, ista stvar (jer i bilježnik i odvjetnik imaju završen isti fax ;) ). Osobno radije volim kod odvjetnika rješiti papirologiju.

Slučaj ti je specifičan iz par razloga:

1. izrazito je rijedak jer konceptom izlazi im našeg mentaliteta gdje je stav da roditelj MORA ostaviti nešto djetetu pa makar to dijete bilo nezahvalni serijski ubojica

2. izaziva osudu okoline tipa: "kakav si ti to gad kada nećeš nešto ostaviti svom djetetu", što je, budimo realni, isključivi problem, pravo i briga oporučitelja i nikoga drugog

3. zato što naš socijalno-socijalistički koncipirani Zakon o nasljeđivanju omogućuje postojanje nužnih dijelova, osporavanja oporuke (čije sastavljanje odvjetnik uredno naplati, a oporučitelj nakon smrti radi salto u grobu kada vidi kako se to lako osporava :) ), elemenata koji krše ljudska prava oporučitelja (koji bi trebao moći po svojoj volji sve ostaviti i političkoj stranic po izboru ako tako želi), pa trebate posjetiti dobrog odvjetnika s tog pravnog područja da osmisli odgovarajući plan i način da se zaobiđe ovakav trenutno nazadan zakon.

ornit
19.02.2009., 21:44
Hmmm...
I ja imam tako jedan zamrseni slucaj:
Nime, moja je majka 10 dana prije smrti ostavila sve mojoj starijoj sestri.
Ja tako nisam dobila nista, cak ni rijesenje...? Ti se desilo 1996 godine
Sada sam cula da dolazi do povrata imovine oduzete agrarnom reformom 1946 godine.
Ako je slicajno ona jos tada unijela i taj tekst koji bi eventualno kacio i tu imovinu, (onda se samo predpostavljalo da ce doci do povrata imovine) znaci li to da cu opet ostati bez i tog dijela?
Tko se razumje u to i htio mi pojasniti?
Hvala unprijed.

rejoflajt
20.02.2009., 00:32
molim savjet

kolegica s posla, nakon tatine smrti, nije ništa dobila. naime, otac je kuću prepisao na sina u kojoj on sada živi sa svojom obitelji i živućom majkom.
može li se, i kako, kolegica izboriti za neki nužni dio i koji bi bio prvi korak, gdje krenuti, kome se obratiti? kuća je negdje u otočcu, a ona živi kao podstanar u zg i radi na pola r. vremena jer je polovicu u invalidskoj mirovini radi shizofrenie.

hvala puno! inače o njoj na neki način vodi brigu socijalna radnica.:s

mayychhi
06.04.2009., 11:53
darovni ugovor- npr otac potpise s jednom kceri i ostavi joj kucu darovnim ugovorom-druga kcer moze unutar 3 godine pobiti taj ugovor i zahtijevat svoj nuzni dio, dok npr da otac potpise ugovor o dozivotnom uzdrzavanju s jednom kceri-automatski drugu kcer iskljucuje iz nasljednog dijela i nema pravo pobijanja,dakle ugovor o dozivotnom uzdrzavanju se ne moze pobiti dok darovni ugovor moze. eto,ukratko i najjasnije.valjda je sad sve jasno. eto, staziram u drzavnom odvjetnistvu ,pred 2 god dipomirala. sada idem na pravosudni pa sam opet morala uciti sve to,.nadam se da sam pomogla.pozz!

sepeam
06.04.2009., 17:55
Zasto se ugovor o dozivotnom uzdrzavanju ne moze pobijati?

Nata07
07.04.2009., 07:54
Jedino sto Vam se sigurno nemoze pobiti je UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRZAVANJU(on se razlikuje od ugovora o dozivotnom uzdrzavanju), s tim da odmah po tom ugovoru podnesete zahtjev o izdavanju vl.lista na vase ime s tim da naravno dosadasnji vlasnik nekretnine pristane na takvo sto.QUOTE]

ili
[QUOTE=mayychhi;19839166]dakle ugovor o dozivotnom uzdrzavanju se ne moze pobiti dok darovni ugovor moze.

sad mi baš nije jasno, a u fazi sam izrade ???? ugovora sa roditeljima gdje bi sve ostalo meni (naravno sestru djelomično isplatiti što bi naveli u ugovoru)

deni007
07.04.2009., 09:43
darovni ugovor- npr otac potpise s jednom kceri i ostavi joj kucu darovnim ugovorom-druga kcer moze unutar 3 godine pobiti taj ugovor i zahtijevat svoj nuzni dio, dok npr da otac potpise ugovor o dozivotnom uzdrzavanju s jednom kceri-automatski drugu kcer iskljucuje iz nasljednog dijela i nema pravo pobijanja,dakle ugovor o dozivotnom uzdrzavanju se ne moze pobiti dok darovni ugovor moze. eto,ukratko i najjasnije.valjda je sad sve jasno. eto, staziram u drzavnom odvjetnistvu ,pred 2 god dipomirala. sada idem na pravosudni pa sam opet morala uciti sve to,.nadam se da sam pomogla.pozz!Molim Vas kako saznati kada je darovni ugovor napravljen ako Vas nisu obavijestili, nego ste to saznali slučajno?
Imam istu situaciju kao gore navedena, bojim se daće rok od 3godine proći.