PDA

View Full Version : Benzodiazepini - vrste, odvikavanje, iskustva


rejoflajt
26.05.2012., 11:37
ima ih puno, a ono što rade jest da pojačavaju GABA-ergičku
aktivnost.
Mehanizam djelovanja svih benzodiazepina,
koji se nalaze u širokoj primjeni, jest jednak i
razlike među njima potječu samo od razlike u
njihovoj farmakokinetici.

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE STRAHA SU:
ANKSIOLITICI
Nebenzodiazepinski:
- barbiturati (1903.g.),
- meprobamat (1950g.),
- buspiron, (kod kronične anksioznosti-ne stvara
ovisnost)
- beta adrenergički blokeri,
- antihistaminici,
- antipsihotici,
- antidepresivi s anksiolitičkim učinkom,
- biljni lijekovi s anksilitičkim učinkom
(ekstrakt gospine gospine trave, trave, valeriana, valeriana, ginkgo, ginkgo, omega omega 33 –– masne masne kiseline kiseline……)
Benzodiazepinski:
klordiazepoksid (librium) –
1958.g. sintetiziran; od 1960.g. u kliničkoj praksi
Diazepam, 1963.g.-najpropisivaniji lijek na
svijetu
Još 40-tak lijekova iz ove skupine na svjetskom tržištu
(kod nas 10).

rejoflajt
26.05.2012., 11:47
Premda se primjenjuju oko 4-5 desetljeća
u brojnim granama medicine, u znanstvenoj
i stručnoj literaturi, kao i kliničkoj praksi
u brojnim granama medicine, u znanstvenoj
i stručnoj literaturi, kao i kliničkoj praksi
prisutna su oprečna mišljenja u svezi
njihove uporabe

Pozitivno viđenje benzodiazepina:
- poznat mehanizam djelovanja,
- velika terapijska širina i mala toksičnost,
- dobra podnošljivost i prihvatljivost od pacijenta,
- brzo djelovanje,
- velika terapijska učinkovitost,
- široki spektar primjene.

Negativna procjena benzodiazepina
- razvoj tolerancije i ovisnosti,
- veliki potencijali zlouporabe,
- liječenje jednog izaziva se drugi poremećaj,
- simptomatska, a ne etiološka terapija,
- paradoksni učinci: agitacija, agresivnost i
suicidalnost.

rejoflajt
26.05.2012., 11:49
Benzodiazepini spadaju među najčešće propisivane
lijekove uopće.
Francuska - 25-30% ljudi povremeno uzima benzodiazepine
5-7% uzima kronično,
Italija -99%% ljudi ljudi jednom jednom uu tjednu tjednu uzima uzima benzodiazepin benzodiazepin
Hrvatska – oko 30% domaćinstava u kućnoj ljekarni
posjeduje psihofarmake među kojima
dominiraju benzodiazepini

rejoflajt
26.05.2012., 12:07
PET TIPOVA BENZIĆA:
http://en.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepine
Five types of Benzodiazepines
2-keto compounds:
chlordiazepoxide, clorazepate, diazepam, flurazepam, halazepam, prazepam, and others
3-hydroxy compounds:
lorazepam, lormetazepam, oxazepam, temazepam[115][116]
7-nitro compounds:
clonazepam, flunitrazepam, nimetazepam, nitrazepam
Triazolo compounds:
adinazolam, alprazolam, estazolam, triazolam
Imidazo compounds
climazolam, loprazolam, midazolamBenzodiazepini na našem tržištu.


Alprazolam Helex, Xanax, Xanax SR
Bromazepam Lecotam, Lexaurin, Lexilium
Diazepam, Apaurin, Diazepam, Normabel, Valium, Bosaurin
Flurazepam Fluzepam
Klonazepam Rivotril
Lorazepam Loram, Lorsilan
Medazepam Ansilan
Midazolam Dormicum
Nitrazepam Cerson
Oksazepam Praxiten,

Vani:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_benzodiazepines
Drug Name Common Brand Names* Time to Peak (Onset of action in hours) Elimination Half-Life (h)† [active metabolite] Therapeutic use Approximate Equivalent Dose‡
Alprazolam Helex, Xanax, Xanor, Onax, Alprox, Restyl, Tafil, Paxal 1-2 6–12 hours anxiolytic 0.5 mg
Bretazenil[9] N/A ? 2.5 hours anxiolytic, anticonvulsant 0.5 mg
Bromazepam Lectopam, Lexotanil, Lexotan, Bromam 1-3 10–20 hours anxiolytic 5–6 mg
Brotizolam Lendormin, Dormex, Sintonal, Noctilan 0.5-2 4–5 hours hypnotic 0.25 mg
Chlordiazepoxide Librium, Risolid, Elenium 1.5-4 5–30 hours [36–200 hours] anxiolytic 25 mg
Cinolazepam Gerodorm 0.5-2 9 hours hypnotic 40 mg
Clonazepam Rivotril, Klonopin, Iktorivil, Paxam 1-4 18–50 hours anxiolytic, anticonvulsant .25-.5 mg
Clorazepate Tranxene, Tranxilium Variable 36–100 hours anxiolytic, anticonvulsant 15 mg
Clotiazepam Veratran, Clozan, Rize 1-3 6-18 hours anxiolytic 5-10 mg
Cloxazolam Sepazon, Olcadil 2-5 (?) 18–50 hours anxiolytic, anticonvulsant 1 mg
Delorazepam Dadumir 1-2 60–140 hours anxiolytic 1 mg
Diazepam Antenex, Apaurin, Apzepam, Apozepam, Hexalid, Pax, Stesolid, Stedon, Valium, Vival, Valaxona 1-1.5 20–100 hours [36-200] anxiolytic, anticonvulsant, muscle relaxant 10 mg
Estazolam ProSom 1-5 10–24 hours hypnotic 1–2 mg
Etizolam Etilaam, Pasaden, Depas 1-2 6 hours anxiolytic, hypnotic 1 mg
Flunitrazepam Rohypnol, Fluscand, Flunipam, Ronal, Rohydorm, 0.5-3 18–26 hours [36–200 hours] hypnotic 1 mg
Flurazepam Dalmadorm, Dalmane 1-1.5 40–250 hours hypnotic 15–30 mg
Flutoprazepam Restas 0.5-9 60–90 hours hypnotic, anticonvulsant 2–3 mg
Halazepam Paxipam 1-3 30–100 hours anxiolytic 20–40 mg
Ketazolam Anxon 2.5-3 30–100 hours [36-200] anxiolytic 15–30 mg
Loprazolam Dormonoct 0.5-4 6–12 hours hypnotic 1–2 mg
Lorazepam Ativan, Lorenin, Temesta, Tavor, Lorabenz 2-4 10–20 hours anxiolytic, anticonvulsant 1 mg
Lormetazepam Loramet, Noctamid, Pronoctan 0.5-2 10–12 hours hypnotic 1–2 mg
Medazepam Nobrium ? 36–200 hours anxiolytic 10 mg
Midazolam Dormicum, Versed, Hypnovel, Dormonid 0.5-1 3 hours (1.8–6 hours) hypnotic, anticonvulsant 5 –7.5 mg[10]
Nimetazepam Erimin 0.5-3 14–30 hours hypnotic 5 mg
Nitrazepam Mogadon, Alodorm, Pacisyn, Dumolid, Nitrazadon 0.5-7 15–38 hours hypnotic, anticonvulsant 5 mg
Nordazepam Madar, Stilny ? 50–120 hours anxiolytic 10 mg
Oxazepam Seresta, Serax, Serenid, Serepax, Sobril, Oxabenz, Oxapax 3-4 4–15 hours anxiolytic 20 mg
Phenazepam Phenazepam 1.5-4 60 hours anxiolytic, anticonvulsant 1 mg
Pinazepam Domar ? 40–100 hours anxiolytic 20 mg
Prazepam Lysanxia, Centrax 2-6 36–200 hours anxiolytic 20 mg
Premazepam N/A 2-6 10–13 hours anxiolytic 3.75 mg
Quazepam Doral 1-5 39–120 hours hypnotic 20 mg
Temazepam Restoril, Normison, Euhypnos, Temaze, Tenox 0.5-3 8–22 hours hypnotic 20 mg
Tetrazepam Mylostan 1-3 3–26 hours Skeletal muscle relaxant 100 mg
Triazolam Halcion, Rilamir 0.5-2 2 hours hypnotic 0.25 mg
Atypical benzodiazepine receptor ligands
Drug Name Common Brand Names* Elimination Half-Life (h)† [active metabolite] Primary Effects Approximate Equivalent Dose‡
Clobazam Frisium, Urbanol 8–60 hours anxiolytic, anticonvulsant 20 mg
DMCM ? ? anxiogenic, convulsant Non-applicable
Flumazenil Anexate, Lanexat, Mazicon, Romazicon 1 hour antidote Typical dose 0.2 - 0.6 mgð
Eszopiclone§ Lunesta 6 hours hypnotic 3 mg
Zaleplon§ Sonata, Starnoc 1 hours hypnotic 20 mg
Zolpidem§ Ambien, Nytamel, Stilnoct, Stilnox, Zoldem, Zolnod 2.6 hours hypnotic 20 mg
Zopiclone§ Imovane, Rhovane, Ximovan; Zileze; Zimoclone; Zimovane; Zopitan; Zorclone, 4–6 hours hypnotic 15 mg

rejoflajt
26.05.2012., 12:23
Klinička podjela:
Prema dozi – niskopotentni,
- visokopotentni
Prema Prema primarnom primarnom učinku –– anksiolitički, anksiolitički,
- hiponotički
Metabolička podjela benzodiazepina
– nordiazepamski tip,
- oksazepamski tip,
- nitrobenzodiazepinski tip,
- triazolobenzodiazepinski tip

rejoflajt
26.05.2012., 12:29
što utječe na resorpciju benzića-važno!!!


ubrzavaju resorpciju: - alkohol,
- hrana (povećanje
enterohepatične cirkulacije)
povisuju koncentraciju (inhib. mikrosomalnih enz. jetre):
- cimetidin,
- eritromicin,
- oralni kontraceptivi,
- izonijazid,
- fluoxetin,
- fluvoxamin.

Smanjuju učinak benzodiazepina:
- usporavaju resorpciju
- antacidi,
-ranitidin
- snizuju koncentraciju (stimul. mikrosomalnih enzima
jetre)
- karbamazepin,
- heparin,
- omeprazol,
- rifampicin,
- nikotin

rejoflajt
26.05.2012., 12:34
 ANKSIOLITIČKO (inhibicija limbičkog sustava),
 SEDATIVNO (uklanjanjem anksioznosti),
 MIORELAKSANTNO (blokada spinalnih interneurona),
 HIPNOTIČKO (uklanjanjem anksioznosti),
 STABILIZIRAJUĆE na autonomni živčani sustav,
 ANTIKONVULZIVNO (sniženjem aktivnosti
motornog korteksa)

rejoflajt
26.05.2012., 12:50
Ovo je jako važno jer možete vidjeti koliko se vremena neki lijek zadržava u organizmu!!!

1.Lijek 2.Približne
ekvivalentne
doze (mg)
3.Brzina
djelovanja
4.Aktivni
metaboliti
5.Prosječno
vrijeme
poluživota
(sati)
6.Dužina
djelovanja
7.Uobičajene
doze za
odrasle
(mg/dan)
Alprazolam 0,5mg Srednje Da 12 sati Kratko 0,5-6mg
Bromazepam
2,25 mg Brzo Da 17sati Kratko 3-36mg
Diazepam,
5mg Brzo Da 100sati Dugo 2-40mg
Flurazepam
5mg Brzo Da 100sati Dugo 15-30mg
Flurazepam
5 mg Brzo Da 100 sati Dugo 15-30mg
Klonazepam
0,25mg Brzo Ne 34sati Dugo 1,5-6mg
Lorazepam
1mg Srednje Ne 15sati Kratko 2-6mg
Medazepam
5 Brzo Da 8sati Kratko 20-50mg
Midazolam
1,25-1,7 mg Brzo Da 2,5 sati Kratko 7,5-15mg
Nitrazepam
5mg Brzo Ne 15 sati Kratko 5-10mg
Oksazepam
15mg Polako Ne 8sati Kratko 30mg-90mg

rejoflajt
26.05.2012., 13:04
http://www.benzo.org.uk/manual/

dr heather ashton osmislila je cijeli priručnik o benzodiazepinima i odvikavanju od njih...


na ovoj stranici pronaći ćete ono što vam treba...

poanta je u postepenom, jako sporom skidanju što ćete vidjeti u njezinoj tabeli...

ako se tko sprema na odvikavanje, neka se prvo konzultira sa svojim liječnikom!!!

rejoflajt
26.05.2012., 13:15
ja mogu opisati svoje...prvo da kažem da sam 15 godina bila ovisnica o xanaxu...počelo je s dozom od 0,25 mg, a došla sam do čak 6-8 tableta dnevno po 0,5 mg!!!

moja sadašnja šrinka rekla mi je da me ne bi nikad stavila na xanax, no ja sam kod nje došla nakon bezuspješnog liječenja preko bolničke ambulante i do tada sam već bila navučena...xanax mi je davao osjećaj, lažni, ali svejedno osjećaj sigurnosti, a to kad jednom otkrijete, pa nema tog boga koji će vas spriječiti u uzimanju i zloporabi, na kraju priče...
tijekom moje pt, povremeno bi mi dr spominjala da uz svoj glavni problem, nasljednu depresiju i anksiozni poremećaj jest sada i ovisnost o tabletama, tj. konkretno, xanaxu...te da ćemo to isto morati početi rješavati...nakon punih 9 godina, ja sam se skinula sa xanaxa što uz pomoć normabela, a sada rivotrila uz koji nemam nikakvu potrebu, niti fizičku niti psihičku, popiti xanax...

magic potion
26.05.2012., 16:50
O, na temu odvikavanja imam što reći!:rofl:
Pila sam Xanax skoro 8 godina. Doze oko 0.5-1mg, s povremenim prekidima, ali bih mu se uvijek vraćala...I tako, nedavno sam odlučila skinuti se s toga. To je bio toliki užas i mučenje da sam zapravo bila uvjerena da sam fizički bolesna. Svakodnevne temperature do 37.5, mučnine, počeli su simptomi iritabilnog kolona, vrtoglavice, tahikardije, bolovi u želucu, totalna slabost, čak i menstrualni ciklus mi se poremetio:confused:...i trajalo je to skoro 5 mjeseci. Sad napokon mogu reći da sam ok. I ne pijem više ništa, osim biljnih preparata.:D

Tako mala doza, a takav pakao odvikavanja.:eek:

rejoflajt
26.05.2012., 18:44
O, na temu odvikavanja imam što reći!:rofl:
Pila sam Xanax skoro 8 godina. Doze oko 0.5-1mg, s povremenim prekidima, ali bih mu se uvijek vraćala...I tako, nedavno sam odlučila skinuti se s toga. To je bio toliki užas i mučenje da sam zapravo bila uvjerena da sam fizički bolesna. Svakodnevne temperature do 37.5, mučnine, počeli su simptomi iritabilnog kolona, vrtoglavice, tahikardije, bolovi u želucu, totalna slabost, čak i menstrualni ciklus mi se poremetio:confused:...i trajalo je to skoro 5 mjeseci. Sad napokon mogu reći da sam ok. I ne pijem više ništa, osim biljnih preparata.:D

Tako mala doza, a takav pakao odvikavanja.:eek:

piši kako si se točno odvikavala s obzirom na simptome ustezanja...

Nixon86
02.05.2013., 07:51
Jel se tko trenutno skida sa benzodiazepina?

Ja sam kenuo sa skidanjem sa 2 mg Helex-a dnevno uz pomoć Eglonyla + Calixta 1/2 15mg i sad sam na 1,5 mg (3x0,5mg) nakon skoro 2 mj. Danas bi trebao reducirati popodnevnu dozu.

Diazepam nismo uvodili u terapiju kao što neki savjetuju.


Ima tko iskustava za podjeliti?

Hvala

maya_zg
02.05.2013., 14:44
Kod mene je proslo skoro 9 godina otkad sam prvi put pocela uzimati xanax, otad sam imala stvarno dosta perioda kad ga nisam uopce uzimala, tipa po par mjeseci, a bio je i pokoji period kad se mozda i godina zalomila :D,
medutim uvijek su mi bili tu negdje, sad zadnjih mjeseci sam opet u fazi da ih gutam ko pez bonbone, jer mi naprosto trebaju.

uzimam ih kad se trebam smiriti, stvarno mi zacas djeluju, umire me i zaspim lako nakon tog, uglavnom sam na malim dozama 0,25- 0,5, nikad nisam u jednom danu uzela preko 1g, mada mi naravno sve to skupa vec jako slabo djeluje, ono 3h me drzi ova mala doza i to maximalno, pa mi se onda desi da popijem 0,25 prije spavanja, probudim se sva izvan sebe usred noci, pa popijem jos jedan, pa opet nastavim spavat i tak... nemam se volje trenurno odvikavat jer mi je prestresan period u zivotu tak da cekam bolja vremena :D
a i tjesim se da nisam prevelik ovisnik, kad procitam na forumu koliko neki uzimaju :D

Nixon86
03.05.2013., 09:01
Kod mene je proslo skoro 9 godina otkad sam prvi put pocela uzimati xanax, otad sam imala stvarno dosta perioda kad ga nisam uopce uzimala, tipa po par mjeseci, a bio je i pokoji period kad se mozda i godina zalomila :D,
medutim uvijek su mi bili tu negdje, sad zadnjih mjeseci sam opet u fazi da ih gutam ko pez bonbone, jer mi naprosto trebaju.

uzimam ih kad se trebam smiriti, stvarno mi zacas djeluju, umire me i zaspim lako nakon tog, uglavnom sam na malim dozama 0,25- 0,5, nikad nisam u jednom danu uzela preko 1g, mada mi naravno sve to skupa vec jako slabo djeluje, ono 3h me drzi ova mala doza i to maximalno, pa mi se onda desi da popijem 0,25 prije spavanja, probudim se sva izvan sebe usred noci, pa popijem jos jedan, pa opet nastavim spavat i tak... nemam se volje trenurno odvikavat jer mi je prestresan period u zivotu tak da cekam bolja vremena :D
a i tjesim se da nisam prevelik ovisnik, kad procitam na forumu koliko neki uzimaju :D

hm...ako ne djeluju zašto ne probaš sa drugim lijekovima iz skupine anksiolitika?Nakon vremena se razvije tolerancija (kod mene 5 godina), ja kad uzmem 0,5mg ni ne osjetim ga, a kolega kad uzme 0,25mg ošine ga skroz;samo što on pije znatno kraće...

maya_zg
04.05.2013., 05:27
hm...ako ne djeluju zašto ne probaš sa drugim lijekovima iz skupine anksiolitika?Nakon vremena se razvije tolerancija (kod mene 5 godina), ja kad uzmem 0,5mg ni ne osjetim ga, a kolega kad uzme 0,25mg ošine ga skroz;samo što on pije znatno kraće...

Ma nisam dosad isprobavala druge zato sto sam i xanaxe uzimala s prekidima, pa bi onda ipak neko vrijeme nakon prekida djelovali, al sad ih zadnja 2 mjeseca uzimam dosta cesto i eto prestali su, tj djeluju vrlo slabo i prekratko. evo npr nocas-uzmem 0,5mg, fino se opustim i uspavam, kad eto me u 4h ujutro budna, uzmem 0,25 (jer danas radim a poslije toga moram isto ici na neko okupljanje pa rekoh da se naspavam) i nista, naravno da nisam uspjela zaspati :rolleyes:

tak da definitivno mogu reci da je dosta s xanaxima sad za neko vrijeme dok se receptori opet bar malo ne oporave.
samo me strah ak imam toleranciju na njih, da necu imati i na druge benzodiazepine?:ne zna:

Probat cu s lexaurinom 3mg ili praxitenom ili mozda normabelom 5mg hmmm? Imas kakav savjet,preporuku? :ne zna:

sad sam jos i u fazi privikavanja na ad fevarin, nekak se nadam kad to prodjeluje u potpunosti da mi ovi benzodiazepini nece ni trebati.

Srebrni-medvjed
04.05.2013., 07:42
Psihijatri koji pacijente drže godinama na anksioliticima su idioti, treba im oduzeti dozvolu za rad. Anksiolitici su ništa drugo nego droga, stvaraju izrazito jaku fizičku ovisnost

Nixon86
04.05.2013., 11:51
Ma nisam dosad isprobavala druge zato sto sam i xanaxe uzimala s prekidima, pa bi onda ipak neko vrijeme nakon prekida djelovali, al sad ih zadnja 2 mjeseca uzimam dosta cesto i eto prestali su, tj djeluju vrlo slabo i prekratko. evo npr nocas-uzmem 0,5mg, fino se opustim i uspavam, kad eto me u 4h ujutro budna, uzmem 0,25 (jer danas radim a poslije toga moram isto ici na neko okupljanje pa rekoh da se naspavam) i nista, naravno da nisam uspjela zaspati :rolleyes:

tak da definitivno mogu reci da je dosta s xanaxima sad za neko vrijeme dok se receptori opet bar malo ne oporave.
samo me strah ak imam toleranciju na njih, da necu imati i na druge benzodiazepine?:ne zna:

Probat cu s lexaurinom 3mg ili praxitenom ili mozda normabelom 5mg hmmm? Imas kakav savjet,preporuku? :ne zna:

sad sam jos i u fazi privikavanja na ad fevarin, nekak se nadam kad to prodjeluje u potpunosti da mi ovi benzodiazepini nece ni trebati.

Normabel daju kao što sam rekao neki doktori kod odvikavanja od alprazolamum-a pa mislim da bi mogla probati njih koristiti, hmm...da moja preporuka bi bila (ali ne znam koje točno inače simptome imaš) recimo mala doza Eglonyl-a - on fino djeluje da opušta uznemirene pacijente ali on se daje samo ujutro dok ti navodiš da ne možeš spavati, sad nisam točno siguran kako koji anksiolitk djeluje odnosno dali djeluje na istu ili različitu skupinu receptora...mislim da bi trebala probati druge pa ako ti nebude pasalo vrati se na Helex.Ne boj se, ja se skidam sa 2mg dnevno, i trenutno sam na 1,25 mg i imam simptome ustezanja uz čitavu terapiju drugih lijekova...ako ne možeš spavati traži hipnotik...to ti je bolje na kratke staze nego anksiolitik.

da benzodiazepini su vražji, brzo djeluju i fino te opuste , misli bistrije, baš ko da dobiješ šut druge...ali kad se čovjek navikne e onda se treba skinuti sa njih.

evo ti zanimljiva stranica di je jedna profesorka objasnila kako se skida sa njih

http://www.benzo.org.uk/manual/index.htm

btw, našao sam neku staru stranicu di je čovjek napisao šta je uzimao...uhhh ovo je fakat prestrašno koje doze

http://www.cybermed.hr/forum/specijalizacije_medicina/klinicka_farmakologija_s_toksikologijom/uzimam_ogromne_kolicine_benzodiazepina_molim_savje t

Assange
04.05.2013., 22:26
Samo jednom sam uzimao anksiolitik, bilo je to na Muzilu u Puli dok sam tamo služio JNA. Lorazepam. 1mg ili možda 2,5 ne sjećam se. Naime nakon jutarnjeg poligona ( odjeljenje u napadu, odjeljenje u odbrani, atomski desno ) čekali smo pred kantinom uvijek dosta dugo. U stroju. Ako je netko bio u istoj situaciji sijeća se da je omiljena zabava u takvim situacijama bila luapnje "čvrgi" onome ispred. Jedanput, dvaput i ako vide da se ljutiš onda ne staju.
Tako bi ja uzeo malu bijelu tableticu i "vuuuuuš" sve mi ravno do Vodnjana. Netko bi možda i lupio čvrgu, ali kad bi vidio da ne reagiram prestao bi....

Nikakvih problema s odvikavanjem nisam imao, druga prigoda za anksiolitik je bila kad smo išli na plivačko natecanje u Medulin, pa nas desetar zaustavio kod neke prigradske krčme. Ja odmah uzeo dva puta po dva deci bijeloga ( Malvasia, nije benzodiazepam, ali anksiolizira ) sjećam se da je jedan playboy iz Rijeke naručio Martell i još poslije gnjavio konobaricu da mu grije čašu. Dozlaboga smiješno s obzirom na okolnosti. Ali to je već druga priča.

crna bucka
09.05.2013., 12:01
Da li je moguće da Helex od 0,25 izazove jaku anksioznost. Inače pila sam Helex po potrebi i nikada mi nije stvarao problem, pomogao je kod PA, a jučer mi je od tablete od 0,25 nakon 30 min od kad sam ju popila bilo jako loše (lupanje srca, pritisak u prsima, trnjenje glave, uglavnom osjećaj kao da ću eksplodirati)

Nixon86
09.05.2013., 13:38
Da li je moguće da Helex od 0,25 izazove jaku anksioznost. Inače pila sam Helex po potrebi i nikada mi nije stvarao problem, pomogao je kod PA, a jučer mi je od tablete od 0,25 nakon 30 min od kad sam ju popila bilo jako loše (lupanje srca, pritisak u prsima, trnjenje glave, uglavnom osjećaj kao da ću eksplodirati)

Moguć je kontraefekt , ali male šanse, ti si vjerojatno imala jači napada PA, na tvom mjestu bi ja legao i pokušao disati iz dijafragme da se pokušam smiriti ili popio još jedan Helex ako ne ide...

inače ja ga pijem 5 godina i osobno nisam imao nikada nuspojave od njega

crna bucka
09.05.2013., 14:33
Ja sam u zadnje vrijeme znala popiti pola helexa od 0,25 ujutro ä pola navečer i sve ok, ä liječnik mi rekao da mi je to Kao da ništa nisam niti popila. I jučer kad sam popila cijelu me baš zdrmalo tako da sam i danas pod dojmom. I sad mi srce lupa i sva drhtim ali me sad strah vrazjeg helexa.

Nixon86
09.05.2013., 15:26
Ja sam u zadnje vrijeme znala popiti pola helexa od 0,25 ujutro ä pola navečer i sve ok, ä liječnik mi rekao da mi je to Kao da ništa nisam niti popila. I jučer kad sam popila cijelu me baš zdrmalo tako da sam i danas pod dojmom. I sad mi srce lupa i sva drhtim ali me sad strah vrazjeg helexa.


ma ništa to je premala doza da se uopće osjeti...naročito ako si već prije uzimala...nema te šta biti strah, ljudi uzimaju po par miligrama dnevno i funkcioniraju "normalno"

ja uzimam 1,25 mg dnevno i svaki dan radim tako da...

rejoflajt
09.05.2013., 20:18
Ja sam u zadnje vrijeme znala popiti pola helexa od 0,25 ujutro ä pola navečer i sve ok, ä liječnik mi rekao da mi je to Kao da ništa nisam niti popila. I jučer kad sam popila cijelu me baš zdrmalo tako da sam i danas pod dojmom. I sad mi srce lupa i sva drhtim ali me sad strah vrazjeg helexa.

minimalna doza
a zašto si sad popila cijelu?:ne zna:

BabyLou
09.05.2013., 21:36
Zbilja nikad nisam mislila da ću staviti u usta neki anksiolitik, ali eto jednostavno stres i loša sreća, te loše životne okolnosti su uzele maha.
U stvari uopće nisam išla s tim ciljem da će mi dr prepisati xanax.
Godinama se borim i plivam uzvodno, trudim, radim, živim pošteno, a stalno me nešto poklapa i sjebava i nema što nisam probala od prirodnih sredstava...
homeopatiju, čajeve od matičnjaka, vježbanje, trčanje, šetnje prirodom, okruživanje pozitivom, meditacija, molitva, misa, krunica... ma ono, nema što nema. Afirmacije, zakon privlačnosti, reprogramiranje uma...
Ali došla sam do zida i bilo mi je tako kristalno jasno da više ne funkcioniram normalno i da ako nešto ne poduzmem neće biti dobro.
Jednostavno, stvari više nisu ovisile o mojoj volji, želji, o mojim nastojanjima.
I onda mi je dr bez puno priče prepisala xanax uz napomenu da je to samo kratkotrajno riješenje i dala mi uputnicu za psihijatra.

I ljudi moji, kad sam ja popila taj prvi xanax u životu... kakav je to bio feeling. Koja sam ja bila carica, majko moja.
Ne sjećam se uopće kad sam se tako dobro osjećala, iskulirana, svoja. Uopće ne pamtnim kad sam zadnji puta na poslu pričala s ljudima bez grča i to pričala točno ono što mislim, kad sam zadnji puta zafrkavala ljude oko sebei jasno izražavala svoje ideje bez straha i nesigurnosti.

Može mi netko reći da se trebam suočiti sa lošim i bolnim osjećanjima, da trebam ući u njih, itd, itd. Ulazim ja u njih već dva desetljeća i više i dosta mi ih je jer ništa nisam napravila, nema pomaka osim što mi je sve gore i gore.

I da, bojim se ovisnosti o xanaxu ali istovremeno kad stavim na vagu sve, baš sve, radije ću riskrirati s xanaxom nego živjeti u paklu napetosti, nesigurnosti, panike, grča, nervoze, takve nervoze da je to užasno. :ne zna: :rolleyes:

Death-of-Art
10.05.2013., 00:16
Psihijatri koji pacijente drže godinama na anksioliticima su idioti, treba im oduzeti dozvolu za rad. Anksiolitici su ništa drugo nego droga, stvaraju izrazito jaku fizičku ovisnost

Oprosti...nije da trolam, ali mi zbilja nije jasno.
Koliko sam shvatila...ti piješ antipsihotike?
Pit ćeš ih čitav život?


U redu. Antipsihotici ne izazivaju jednako jaku ovinost kao što to čine anksiolitici.

Ali ako ćeš ti piti antipsihotike čitav život...i ako ću ja piti anksiolitike čitav život... ne vidim u čemu je razlika između trovanja mog organizma ili tvog organizma?

I jedno i drugo sadrži kojekakve gadosti u sebi. A sad što jedan izaziva jaču ovisnost, a drugi slabiju...nebitno je. I jedno i drugo utječe na organizam i opterećuje ga.

Zašto bi meni bilo bitno što anksiolitici izazivaju ovisnost ako ih i tako i tako moram čitav život konzumirati isto kao što netko sa shizofrenijom mora čitav život konzumirati antipsihotike?


Inače...imam iskustva s naglim prekidanjem uzimanja lijekova i to Rivotrila.
Sačuvaj me Bože. Takve bolove ne želim niti najgorem neprijatelju.

Death-of-Art
10.05.2013., 00:35
Bože...o kojim vi dozama pričate. Mene sram reći koliku dozu dnevno ja krknem. :rofl: :rofl: :rofl:
Xanax 0,25... Bože... čitavu kutiju bih osjetila isto koliko i Kiki bombon.
Blago vam se.

A ako vam anksiolitik djeluje na takav način da vas "strese" onda ga definitivno bacaj u smeće i traži drugi lijek.

Gingerina
10.05.2013., 01:09
Naišla sam danas na zanimljivu temu:

http://www.forum.hr/showthread.php?p=44995579&posted=1#post44995579

Možda bi ovo valjalo probati kao alternativu zloglasnim benzićima...

Citiram iz prvog posta:

"Zapitao sam se što to biljka ashwagandha radi mom organizmu, u čemu je moj problem? Neznam hrvatske termine ali prema ovom članku ashwagandha aktivira proizvodnju tzv. GABA u mozgu (nekakava aminokiselina):

http://inhumanexperiment.blogspot.co...xperiment.html

Prema ovome članku (a pročitao sam hrpu takvih), osobe kod kojih se GABA ne proizvodi u normalnoj razini budu anksiozne, panične i imaju još hrpu negativnih simptoma:

http://www.denvernaturopathic.com/news/GABA.html

I ovdje ima dosta toga vezano za GABA:
http://www.integrativepsychiatry.net/natural_gaba.html
"

crna bucka
10.05.2013., 08:55
minimalna doza
a zašto si sad popila cijelu?:ne zna:

Zato što mi se PA događaju sve češće.
Jučer sam napisala jedan post gdje sam navela da AD ne pijem 7 mjeseci, a u biti ne pijem ih od 8 mj prošle godine. To je 10 mjeseci a u tih 10 mj imala sam faza gdje mi se javljala velika anksioznost sa PA. U tim periodima pila sam helex 3xdnevno i sve bi mi se za 2 tjedna smirilo, i onda sam postupno smanjivala. I sad me opet zdrmalo ali meni od helexa kao da je gore, ali opet da ne podnosim helex vjerojatno bih i ranije na njega tako reagirala.

Jučer sam bila kod psihijatra i na nalaz mi je napisao ako budem i dalje tako reagirala nab helex da mi se prepiše lexaurin (mislim da se tako lijek zove). Da li neko zna kako oni djeluju kod PA jer svi koje znam da imaju ovaj poremećaj piju ili helex ili xanax!?

crna bucka
10.05.2013., 09:12
Bože...o kojim vi dozama pričate. Mene sram reći koliku dozu dnevno ja krknem. :rofl: :rofl: :rofl:
Xanax 0,25... Bože... čitavu kutiju bih osjetila isto koliko i Kiki bombon.
Blago vam se.

A ako vam anksiolitik djeluje na takav način da vas "strese" onda ga definitivno bacaj u smeće i traži drugi lijek.

Ma bacila bih ga ja da znam da me on "strese" ali više nemam pojma da li me on strese ili je sve od anksioznosti!

rejoflajt
10.05.2013., 10:20
Zato što mi se PA događaju sve češće.
Jučer sam napisala jedan post gdje sam navela da AD ne pijem 7 mjeseci, a u biti ne pijem ih od 8 mj prošle godine. To je 10 mjeseci a u tih 10 mj imala sam faza gdje mi se javljala velika anksioznost sa PA. U tim periodima pila sam helex 3xdnevno i sve bi mi se za 2 tjedna smirilo, i onda sam postupno smanjivala. I sad me opet zdrmalo ali meni od helexa kao da je gore, ali opet da ne podnosim helex vjerojatno bih i ranije na njega tako reagirala.

Jučer sam bila kod psihijatra i na nalaz mi je napisao ako budem i dalje tako reagirala nab helex da mi se prepiše lexaurin (mislim da se tako lijek zove). Da li neko zna kako oni djeluju kod PA jer svi koje znam da imaju ovaj poremećaj piju ili helex ili xanax!?
za panične se daje antidepresiv, a uzroci se rješavaju psihoterapijom, anksiolitici se u pravilu piju 3 tjedna dok ad ne prodjeluje, inače se samo navučeš (15 g. ovisna bila o xanaxu, da dobro ste pročitali) :zubo:

sydney
10.05.2013., 10:36
ja sam jedan period (možda par mjeseci do pola god,zaista se više ne sjećam) bila na visokoj dozi xanaxa (5,6 tabletax0.25).tad sam bila u depri i pila visoku dozu seroxata.tad me je moj psihijatar skinuo naglo sa seroxata i prebacio na čini mi se 50 mg zolofta (jel to min.doza?:misli) e tad me pošteno šoralo,mučnina,omaglica,na rubu nesjestice.trajalo je nekih tjedan dana.al mislim da je tome bio razlog naglo ukidanje visoke doze AD i prebacivanje na drugi.inače bilo mi je perioda kad sam isto bila na visokim dozana xanaxa ,nije bilo simptoma kad bi ih prestala piti.imam psjećaj da sam uvijek mogla prestati piti kad bi poželjela.i mogla sam.osim one epizode.

No13 baby
10.05.2013., 12:11
ja sam jedan period (možda par mjeseci do pola god,zaista se više ne sjećam) bila na visokoj dozi xanaxa (5,6 tabletax0.25).tad sam bila u depri i pila visoku dozu seroxata.tad me je moj psihijatar skinuo naglo sa seroxata i prebacio na čini mi se 50 mg zolofta (jel to min.doza?:misli) e tad me pošteno šoralo,mučnina,omaglica,na rubu nesjestice.trajalo je nekih tjedan dana.al mislim da je tome bio razlog naglo ukidanje visoke doze AD i prebacivanje na drugi.inače bilo mi je perioda kad sam isto bila na visokim dozana xanaxa ,nije bilo simptoma kad bi ih prestala piti.imam psjećaj da sam uvijek mogla prestati piti kad bi poželjela.i mogla sam.osim one epizode.
To nisu visoke doze, ja sam mjesecima pila duplo više. Sad sam na 0,75 na dan i smanjujem.

Xanax može biti divna stvar. Kad sam ga počela piti, osjećala sam se kao da me netko poslao na godišnji, i to od samo 0,25 mg. Sad tu tableticu ni ne osjetim. Zato i je takva navlakuša.

Činjenica je da su ponekad jednostavno potrebne veće doze i dugotrajnija terapija, ali mislim da su stavovi u stilu "pit ću ga cijeli život" jako, jako opasni. Treba uvijek biti svjestan da je to privremeno sredstvo koje nas dovodi u funkciju kako bismo mogli početi rješavati probleme.

crna bucka
10.05.2013., 12:34
za panične se daje antidepresiv, a uzroci se rješavaju psihoterapijom, anksiolitici se u pravilu piju 3 tjedna dok ad ne prodjeluje, inače se samo navučeš (15 g. ovisna bila o xanaxu, da dobro ste pročitali) :zubo:

Prvi Ad popila prije 8 godina, a na psihoterapiju idem 5.god. :ne zna:

Može li mi netko reći kako lexaurin funkcionira kod PA, nadam se da je bolji od Normabela jer mi on nikako nije djelovao.

rejoflajt
10.05.2013., 12:56
Prvi Ad popila prije 8 godina, a na psihoterapiju idem 5.god. :ne zna:

Može li mi netko reći kako lexaurin funkcionira kod PA, nadam se da je bolji od Normabela jer mi on nikako nije djelovao.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lorazepam

(leksaurin spada u skupinu lorazepama)

crna bucka
10.05.2013., 15:47
Hvala, ali mislila sam na iskustva ljudi koji ga koriste.
Danas ujutro popila pola helexa i oko 14 h drugu polovicu i opet lupanje srca, drhtanje, nedostatak zraka. To mi se javilo 10 min nakon što sam popila tabletu tako da se kod mene očito radi o strahu od tableta.

rejoflajt
10.05.2013., 16:53
Hvala, ali mislila sam na iskustva ljudi koji ga koriste.
Danas ujutro popila pola helexa i oko 14 h drugu polovicu i opet lupanje srca, drhtanje, nedostatak zraka. To mi se javilo 10 min nakon što sam popila tabletu tako da se kod mene očito radi o strahu od tableta.

http://lexaurin.blogger.ba/arhiva/2010/07/02/2526893

http://www.forum.hr/showthread.php?t=380409

maya_zg
10.05.2013., 17:01
Hvala, ali mislila sam na iskustva ljudi koji ga koriste.
Danas ujutro popila pola helexa i oko 14 h drugu polovicu i opet lupanje srca, drhtanje, nedostatak zraka. To mi se javilo 10 min nakon što sam popila tabletu tako da se kod mene očito radi o strahu od tableta.

Ja sam koristila Helex, odnosno koristim Xanax (sve je to alprazolam) i nisam imala nikad nikakve nuspojave ni probleme zbog tog.
Ja jednostavno 'obozavam' taj lijek jel djeluje brzo i ucinkovito, nikad nikakvih nuspojava, jedino sto su s vremenom potrebne sve vece doze da bi se postigao ucinak iste jacine.
ko sto sam vecc pisala na ovoj temi, ja sam davnih dana pocela s Xanaxom, mada imam velike pauze u koristenju, kad mi bude sve ok u zivotu, odviknem se, i mjesecima ga ni ne taknem, sad sam opet u krizi tak da se druzim s njim svakodnevno i ne cini se da cu stati skoro jer mi je takav stresni period u zivotu.
Moguce je da tebi jednostavno ne pase alprazolam i da ti izaziva takve nuspojave pa bi trebala probati s nekim drugim lijekom iz iste skupine, tipa Lexaurin, Normabel i sl.

Death-of-Art
10.05.2013., 18:19
Treba uvijek biti svjestan da je to privremeno sredstvo koje nas dovodi u funkciju kako bismo mogli početi rješavati probleme.

Treba biti svjestan da nismo svi isti. Nekima to jest privremeno rješenje. Drugima je to pomoć da ostvare bolji i kvalitetniji život na duže staze.
Ne privremene. Nego .... prilično dugačke.

Nažalost, nekima od nas će vjerojatno biti potrebni čitav život jer evidentno imamo trajna oštećenja na mozgu.

Naravno...to govorim iz ove perspektive.
Možda se s vremenom stvari promijene, ali čisto sumnjam.

Ja osobno ne vidim razloga za prestankom pijenja lijekova ako mi djeluju više pozitivno nego negativno.
Idem na jetrene probe i KKS redovito... konzumiram silimarin za čišćenje jetre... stvarno ono... ne znam baš... ako sam pod tabletama produktivnija za 200% nego bez njih... čemu se skidati?

Victora
10.05.2013., 19:21
Moja liječnica opće prakse kaže, citiram: psihijatri od većine pacijenata stvore ovisnike.

Mislim da od nje neću nikad tražiiti uputnicu i ići preko HZZO-a ako je to njeno mišljenje. A bogme, i nju bi trebala čejđati za nekog drugog doktora opće prakse.

No13 baby
10.05.2013., 19:28
Treba biti svjestan da nismo svi isti. Nekima to jest privremeno rješenje. Drugima je to pomoć da ostvare bolji i kvalitetniji život na duže staze.
Ne privremene. Nego .... prilično dugačke.

Nažalost, nekima od nas će vjerojatno biti potrebni čitav život jer evidentno imamo trajna oštećenja na mozgu.

Naravno...to govorim iz ove perspektive.
Možda se s vremenom stvari promijene, ali čisto sumnjam.

Ja osobno ne vidim razloga za prestankom pijenja lijekova ako mi djeluju više pozitivno nego negativno.
Idem na jetrene probe i KKS redovito... konzumiram silimarin za čišćenje jetre... stvarno ono... ne znam baš... ako sam pod tabletama produktivnija za 200% nego bez njih... čemu se skidati?
Samo zato kaj je poznato da izazivaju toleranciju i da su ti s vremenom potrebne veće doze. Jasna mi je tvoja perspektiva, i ja ih pijem dosta dugo i vjerojatno se neću tako skoro potpuno skinuti. Ali vidim ih kao nužno zlo. Pijem i druge vrste lijekova koji ne izazivaju takvo navikavanje i idem na psihoterapiju. Pogledaj iskustva ljudi koji su godinama pili anksiolitike i kak je to završilo :mig:

Death-of-Art
11.05.2013., 01:24
Samo zato kaj je poznato da izazivaju toleranciju i da su ti s vremenom potrebne veće doze. Jasna mi je tvoja perspektiva, i ja ih pijem dosta dugo i vjerojatno se neću tako skoro potpuno skinuti. Ali vidim ih kao nužno zlo. Pijem i druge vrste lijekova koji ne izazivaju takvo navikavanje i idem na psihoterapiju. Pogledaj iskustva ljudi koji su godinama pili anksiolitike i kak je to završilo :mig:

Pa...ja sam na istoj dozi već 8 mjeseci i ne osjećam potrebu za većim dozama.
Ponekad čak i na svoju ruku smanjim ako se osjećam dovoljno dobro taj dan. Ponekad povećam. Tako mi je psihijatar rekao da radim.


Gdje da pogledam?

Zato jer je troje ljudi na forumu navelo loše iskustvo bih trebala izvesti generalan zaključak?
Ne kopčam?

Poznajem ljudi kojima je nakon jednog anksiolitika bilo loše. Poznajem ljude koji su na anksioliticima živjeli desetljećima i doživjeli duboku starost. Poznajem ljude koji uopće ne piju anksiolitike pa su jadni i nesretni...

Tvoja izjava:"Pogledaj iskustva ljudi koji su godinama pili anksiolitike i kak je to završilo" mi nema veze s vezom niti mi uopće pada na pamet na što ti aludiraš tom izjavom?
Završe li svi ljudi koji se dugoročno liječe anksioliticima pod vlakom ili ne?
Samo mi na to pitanje odgovori. Bit će dovoljno.

BabyLou
11.05.2013., 06:33
Ovako, dr mi je prepisala xanax i rekla da uzimam dvije tablete dnevno od 0,25 mg. Međutim, sinoć nisam uzela jer sam osjetila da mi nisu potrebne i jutros vidim da sam okey i planiram ne uzeti za sada.
Da li je to u redu ili je to s xanaxom neka terapija koju moram odraditi kao npr. s antibioticima?

Nixon86
11.05.2013., 09:33
ovo je nevjerojatna izjava, "psihijatri od većine pacijenata stvore ovisnike"

ja ne razumijem onda sa kojim bi sistemom oni trebali pomoći pacijentima i zašto onda uopće po tome ići kod njih...znam masu ljudi koji se pate; u depresiji godinama, napetosti, nesanice i odbijaju sistematski ići psihijatru.

Većina specijalista će postupiti po iskustvu i naravno naobrazbi te propisati lijek prvog izbora dok ne pogode odgovarajuću terapiju pacijentu da može što bolje funkcionirati u dnevnim aktivnostima.Ako ćemo tako (a nije da branim lijekove) svi su lijekovi ŠTETNI, neki ovisni.Ne treba pretjerivati sa anksioliticima i treba naći onu granicu, ugode ili bar nekog "in between" stanja da si relativno ok, a da ih opet ne uzimaš u "velikim količinama".

Nisam tabletoman, ali ako ću se ja osjećati bolje od 3 Helexa dnevno i 2 antidepresiva onda ću ih piti do kraja života, jer bi dovodio to u pitanje da sam dijabetičar?Naravno da ne, nego ljudi imaju tu strašnu stigmu prema "lijekovima za živce" općenito.

I lijekovi bi trebali biti štaka, a ne komplet riješenje...mi smo ti koji se moramo boriti sa ostatkom simptoma.

ja bi isto želio da ih ne moram piti, no jednostavno što sam god probao nije išlo...svaki nagli prekid bi me doveo u još teže stanje...

btw, jedna osoba je napisala da popije Xanax i da joj srce počne lupati za 10 min, tom lijeku treba 15-20 min da počne djelovati i full se apsorbira i radi se o autosugestiji odnosno napadu panike...probaj tražiti Normabel ili Praxiten pa vidi kako će biti onda, bolje ili lošije.

Death-of-Art
11.05.2013., 14:38
Ovako, dr mi je prepisala xanax i rekla da uzimam dvije tablete dnevno od 0,25 mg. Međutim, sinoć nisam uzela jer sam osjetila da mi nisu potrebne i jutros vidim da sam okey i planiram ne uzeti za sada.
Da li je to u redu ili je to s xanaxom neka terapija koju moram odraditi kao npr. s antibioticima?

Sve je ok. Anksiolitici nisu ko' antibiotici i uglavnom se prepisuju pp (po potrebi)...što znači...možeš uzet danas pa opet za deset dana. Ako osjećaš da ti ne treba ne uzimaj.

Čak i ja (a meni je prepisan anksiolitik uz antidepresiv tri puta dnevno, a ne po potrebi) ga ne uzimam baš uvijek tri puta dnevno. Ponekad manje, ponekad više. Ovisno o situaciji. Ponekad uzmem samo jedan.

Eventualno antidepresive ne bi smjela baš preskakati, ali opet nije isti slučaj ko s antibioticima...jelte... :D ...gadnije je preskočiti antibiotik nego antidepresiv.

Death-of-Art
11.05.2013., 14:47
ovo je nevjerojatna izjava, "psihijatri od većine pacijenata stvore ovisnike"

ja ne razumijem onda sa kojim bi sistemom oni trebali pomoći pacijentima i zašto onda uopće po tome ići kod njih...znam masu ljudi koji se pate; u depresiji godinama, napetosti, nesanice i odbijaju sistematski ići psihijatru.

Većina specijalista će postupiti po iskustvu i naravno naobrazbi te propisati lijek prvog izbora dok ne pogode odgovarajuću terapiju pacijentu da može što bolje funkcionirati u dnevnim aktivnostima.Ako ćemo tako (a nije da branim lijekove) svi su lijekovi ŠTETNI, neki ovisni.Ne treba pretjerivati sa anksioliticima i treba naći onu granicu, ugode ili bar nekog "in between" stanja da si relativno ok, a da ih opet ne uzimaš u "velikim količinama".

Nisam tabletoman, ali ako ću se ja osjećati bolje od 3 Helexa dnevno i 2 antidepresiva onda ću ih piti do kraja života, jer bi dovodio to u pitanje da sam dijabetičar?Naravno da ne, nego ljudi imaju tu strašnu stigmu prema "lijekovima za živce" općenito.

I lijekovi bi trebali biti štaka, a ne komplet riješenje...mi smo ti koji se moramo boriti sa ostatkom simptoma.

ja bi isto želio da ih ne moram piti, no jednostavno što sam god probao nije išlo...svaki nagli prekid bi me doveo u još teže stanje...

btw, jedna osoba je napisala da popije Xanax i da joj srce počne lupati za 10 min, tom lijeku treba 15-20 min da počne djelovati i full se apsorbira i radi se o autosugestiji odnosno napadu panike...probaj tražiti Normabel ili Praxiten pa vidi kako će biti onda, bolje ili lošije.

Meni je isto ta stigmatizacija i čitav tabu oko psihofarmaka presmiješan.
Kao što kažeš...ljudi se do kraja života šoraju iglama zbog dijabetesa. Moja teta ima probleme s bubrezima od djetinjstva i mora do kraja života pit takve tableturine pune kortikosteroida da ti pamet stane...a sve to da može voditi kolko tolko normalan život.
Ovi psihofarmaci koje ja (i većina drugih) konzumiram su pičkin dim naspram onoga što ona pije.
Zašto je moja bolest "manje vrijedna" liječenja nego njezina? Samo zato jer je njezina na čistoj fizičkoj razini?... Pa i moj mozak je oštećen. Fizički. I što sad? Hoću li trpit ili ću se liječit?..

Ako čovjek nađe prikladnu terapiju...znači...minimum nuspojava (ja sam recimo iz trećeg pokušaja sa psihijatrom našla kombinaciju koja mi odgovara)... onda ne vidim problema u konzumaciji istog.

Anksiolitici ...ako su kvalitetni... ne moraju nužno ići po pravilu "heroina"... odnosno... "potrebne su mi sve veće i veće doze"...
Ja uzimam Rivotril (ustvari antiepileptik koji se uzima kao anksiolitik) već 8 mjeseci...ako ne i duže...istu dozu...i jednako mi djeluje svaki dan. Nemam potrebu za većim količinama i nisam postala imuna na njega.

Sa Xanaxom i Normabelima mi je bilo drugačije...zato smo (psihijatar i ja) njih bacili iz uporabe.

Neke anksiolitike zbilja ne može čovjek piti dugo vremena (evo...ja bih danas mogla popit 50 miligrama normabela i ne bih trepnula. moj muž bi od 2 miligrama pao u nesvijest) pa onda psihijatri idu po principu da svakih 3-6 mjeseci mijenjaju anksiolitik.

Ja sam ipak imala tu sreću s Rivotrilom da zbilja nema potrebe da ga mijenjam.
Normabel mi je prestao djelovati već nakon tjedan dana.
Rivotril (ista doza) me drži već dugo, dugo vremena...i mislim da će me tako i držati.

Hoću reći... valjda treba pogoditi pravi lijek koji odgovara organizmu.
Nekome možda Xanax djeluje isto kao što meni djeluje Rivotril.
Al eto...Xanax je meni osobno sranje. Isto kao i Praksiten i Normabel. Ništa mi ne djeluje. Prebrzo sam stvorila rezistenciju na njih.
Na Rivotril nisam. On mi savršeno odgovara.
Uz Prozac...dakako. :D

No13 baby
11.05.2013., 14:59
Pa...ja sam na istoj dozi već 8 mjeseci i ne osjećam potrebu za većim dozama.
Ponekad čak i na svoju ruku smanjim ako se osjećam dovoljno dobro taj dan. Ponekad povećam. Tako mi je psihijatar rekao da radim.


Gdje da pogledam?

Zato jer je troje ljudi na forumu navelo loše iskustvo bih trebala izvesti generalan zaključak?
Ne kopčam?

Poznajem ljudi kojima je nakon jednog anksiolitika bilo loše. Poznajem ljude koji su na anksioliticima živjeli desetljećima i doživjeli duboku starost. Poznajem ljude koji uopće ne piju anksiolitike pa su jadni i nesretni...

Tvoja izjava:"Pogledaj iskustva ljudi koji su godinama pili anksiolitike i kak je to završilo" mi nema veze s vezom niti mi uopće pada na pamet na što ti aludiraš tom izjavom?
Završe li svi ljudi koji se dugoročno liječe anksioliticima pod vlakom ili ne?
Samo mi na to pitanje odgovori. Bit će dovoljno.
OK, izbrisala sam odgovor jer sam očito nešto pomiješala. Mislila sam da si na xanaxu. Sad vidim da piješ rivotril pa se neću miješati jer o njemu ne znam dovoljno.

ovo je nevjerojatna izjava, "psihijatri od većine pacijenata stvore ovisnike"

ja ne razumijem onda sa kojim bi sistemom oni trebali pomoći pacijentima i zašto onda uopće po tome ići kod njih...znam masu ljudi koji se pate; u depresiji godinama, napetosti, nesanice i odbijaju sistematski ići psihijatru.

Većina specijalista će postupiti po iskustvu i naravno naobrazbi te propisati lijek prvog izbora dok ne pogode odgovarajuću terapiju pacijentu da može što bolje funkcionirati u dnevnim aktivnostima.Ako ćemo tako (a nije da branim lijekove) svi su lijekovi ŠTETNI, neki ovisni.Ne treba pretjerivati sa anksioliticima i treba naći onu granicu, ugode ili bar nekog "in between" stanja da si relativno ok, a da ih opet ne uzimaš u "velikim količinama".

Nisam tabletoman, ali ako ću se ja osjećati bolje od 3 Helexa dnevno i 2 antidepresiva onda ću ih piti do kraja života, jer bi dovodio to u pitanje da sam dijabetičar?Naravno da ne, nego ljudi imaju tu strašnu stigmu prema "lijekovima za živce" općenito.

I lijekovi bi trebali biti štaka, a ne komplet riješenje...mi smo ti koji se moramo boriti sa ostatkom simptoma.

ja bi isto želio da ih ne moram piti, no jednostavno što sam god probao nije išlo...svaki nagli prekid bi me doveo u još teže stanje...

btw, jedna osoba je napisala da popije Xanax i da joj srce počne lupati za 10 min, tom lijeku treba 15-20 min da počne djelovati i full se apsorbira i radi se o autosugestiji odnosno napadu panike...probaj tražiti Normabel ili Praxiten pa vidi kako će biti onda, bolje ili lošije.

Usporedbe s inzulinom su u ovom slučaju promašene. Anksiolitike bi se prije moglo usporediti s analgeticima jer saniraju samo simptome, ne i uzroke. Ako te boli zub, naravno da ćeš popiti tabletu da bi mogao funkcionirati dok ga ne popraviš. Nekima treba jača tableta, nekima slabija, nekima treba dulje da ga poprave jer su nastale komplikacije itd. Ali nema baš smisla jednostavno odlučiti da ćeš cijeli život samo piti analgetike. Možda ćeš ih piti po potrebi, kad te ponovno zaboli zub, ali u međuvremenu ćeš ići kod zubara. Ista stvar s anksioliticima :)

Death-of-Art
11.05.2013., 15:08
Usporedbe s inzulinom su u ovom slučaju promašene. Anksiolitike bi se prije moglo usporediti s analgeticima jer saniraju samo simptome, ne i uzroke.
S ovim se osobno ne bih složila.
Često nas strahovi natjeraju na to da budemo pasivni pa uopće ne djelujemo da liječimo uzrok.

Anksiolitik odagna strahove i skupimo snage da napokon napravimo to i to.

Tako da baš teorija o tome da anksiolitici neće odagnati uzroke... mislim...direktno...neće odagnati uzroke... ali...ako ih čovjek pravilno iskoristi (ko zadnju kurvetinu :D :rofl: )...onda anksiolitici itekako mogu pomoći da jedan po jedan uzrok kvalitetno riješimo.

Ali ono što želim naglasiti...pravilna uporaba anksiolitika.
Ne sad... "e, ja ću popit xanax i idem spavat i zaboravit na probleme".
Daleko od toga.
Moj stav je... "sad ću, dakle, popit svoju dozu anksiolitika... popušit ću cigaretu...čekat da počne djelovat... i idem činiti nešto konkretno...nešto što se ne bih usudila bez anksiolitika."

Naglasila sam da nisam za to da se ljudi krkaju lijekovima tako da bi izbjegavali probleme i zaboravljali na njih.

Daleko od toga.

Ja sam za lijekove i za anksiolitike samo ukoliko služe kao zeleno svjetlo da se napokon suočimo s onim što nas pere ili na platonskoj razini ili u dubini nas.

Death-of-Art
11.05.2013., 15:14
Recimo... ja sam dugo vremena imala kompleks manje vrijednosti zbog nekih pizdarija za koje nisam niti najmanje kriva. Nametnuti su mi ti kompleksi još u ranom djetinjstvu.

Moje razmišljanje bez anksiolitika me samo vrtilo u krug. Krivila sam sebe. Pa druge. Pa sebe. Pa druge. I nikako se nisam micala s mjesta.

Kad su antidepresivi skupa s anksioliticima uzeli svog maha... kad su me anksiolitici dovoljno opustili da sjednem sama sa sobom, pogledam se u ogledalo i samoj sebi bez ikakve drame kažem:"Glupačo."
...onda mi je život krenuo prema gore.

Znači...pazi...ako ti samoj sebi možeš reći da si jebeno glupa, da si sjebala stvar, da su te sjebali drugi... sve to napišeš na papir ili izgovoriš na glas..ili istrabunjaš u sebi... i nakon što sve izrecitiraš...kažeš...
"Boli me kurac. Bilo pa prošlo. Riješit ću to sad. Kad riješim... Čeka me nešto novo. Nemam vremena niti volje vraćati se na isto bezbroj puta. Jebi me...ali ne mogu vratiti vrijeme. Mogu ti dati odštetu kakvu želiš...ali ne mogu vratiti vrijeme i napraviti drugačije. Možemo li sad dalje?"

Onda možemo ipak reći da anksiolitici nisu baš bezvezni.

Gefutko
11.05.2013., 15:22
meni je isto tako doktorica propisala helex i to kao svakodnevnu terapiju uz atenolol, to je bilo 2006e, nakon mjesec do dva dana kad su me malo prošli napadaji panike uz suglasnost doktorice sam prestao piti helex, apstinencijski simptomi su više nego odvratni, nakon tri dana ne spavanja i muvanja po hitnoj sam ih opet počeo piti. Vrlo brzo se stvara ta nekakava rezistencija na lijek tako da sam primjetio da mi nije dovoljno ujutro i navečer helex, jer ako bih ga uzimao npr u 8 ujutro i navečer budio bih se u 6 i uz lagane krize čekao 8 sati da ga uzmem, ako bih ga kojim slučaje uzeo prije 7 onda bih navečer već u 16-17 bio na muhama do 20 h, doslovno sam vidio da to sve uzima maha da mi se život sveo na helex. Odlučio sam otići kod psihijatrice koja mi je dodala zoloft u terapiju i rekla da nakon 10 dana prestanem sa helexom , naravno da je opet bilo isto. Promjenio sam psihijatra, idući mi je prepisao cipralex. Broj tableta se samo povečavao. I na svom primjeru isto tako mogu tvrditi večina psihića od pacijenta napravi ovisnike DA, što zbog svog nemara, što zbog rutiniranog stava prema pacijentima, neznanja i nedostatka iskustva, ili nekih drugih materijalnih razloga.
P.S sam sam si odlučio pomoći uz pomoć liječnika opće prakse(koji je imao identičan slučaj u obitelji sa fatalinim ishodom) i gotovo 18 mj sam se lagano spuštao doze sa 1 mg na 0875-0,750-0,625 do 0,5 itd sve do potpuna prestanka...
Neću govoriti u ime drugih,za mene je to vrsta droge, ne bih više nikad, hvala

No13 baby
11.05.2013., 15:34
S ovim se osobno ne bih složila.
Često nas strahovi natjeraju na to da budemo pasivni pa uopće ne djelujemo da liječimo uzrok.

Anksiolitik odagna strahove i skupimo snage da napokon napravimo to i to.

Tako da baš teorija o tome da anksiolitici neće odagnati uzroke... mislim...direktno...neće odagnati uzroke... ali...ako ih čovjek pravilno iskoristi (ko zadnju kurvetinu :D :rofl: )...onda anksiolitici itekako mogu pomoći da jedan po jedan uzrok kvalitetno riješimo.

Ali ono što želim naglasiti...pravilna uporaba anksiolitika.
Ne sad... "e, ja ću popit xanax i idem spavat i zaboravit na probleme".
Daleko od toga.
Moj stav je... "sad ću, dakle, popit svoju dozu anksiolitika... popušit ću cigaretu...čekat da počne djelovat... i idem činiti nešto konkretno...nešto što se ne bih usudila bez anksiolitika."

Naglasila sam da nisam za to da se ljudi krkaju lijekovima tako da bi izbjegavali probleme i zaboravljali na njih.

Daleko od toga.

Ja sam za lijekove i za anksiolitike samo ukoliko služe kao zeleno svjetlo da se napokon suočimo s onim što nas pere ili na platonskoj razini ili u dubini nas.
Dakle, anksiolitici su zapravo anestezija koja otupljuje bol i omogućuje popravak zuba? :zubo:

Izgleda da sam te prepovršno čitala, moje isprike. Slažemo se da je sve ok dok se god na anksiolitike gleda samo kao na pomoć, a ne rješenje problema. Razumijem sve o čemu pišeš, napisala sam već da ih i sama pijem. Najviše mi u cijeloj priči pomaže psihoterapija, ali za promjenu obrazaca mišljenja i, još važnije, ponašanja stvarno je potrebna koliko-toliko hladna glava. To bez anksiolitika zasad nemam i vjerojatno neću imati još neko vrijeme. Ali vjerujem da jednog dana hoću. Bez te nade osjećala bih se kao da sam digla ruke od života :)

Nixon86
11.05.2013., 18:54
OK, izbrisala sam odgovor jer sam očito nešto pomiješala. Mislila sam da si na xanaxu. Sad vidim da piješ rivotril pa se neću miješati jer o njemu ne znam dovoljno.Usporedbe s inzulinom su u ovom slučaju promašene. Anksiolitike bi se prije moglo usporediti s analgeticima jer saniraju samo simptome, ne i uzroke. Ako te boli zub, naravno da ćeš popiti tabletu da bi mogao funkcionirati dok ga ne popraviš. Nekima treba jača tableta, nekima slabija, nekima treba dulje da ga poprave jer su nastale komplikacije itd. Ali nema baš smisla jednostavno odlučiti da ćeš cijeli život samo piti analgetike. Možda ćeš ih piti po potrebi, kad te ponovno zaboli zub, ali u međuvremenu ćeš ići kod zubara. Ista stvar s anksioliticima :)

Slažem se sa time, zato sam i napisao sljedeću rečenicu" I lijekovi bi trebali biti štaka, a ne komplet riješenje...mi smo ti koji se moramo boriti sa ostatkom simptoma"

BabyLou
11.05.2013., 20:36
meni je isto tako doktorica propisala helex i to kao svakodnevnu terapiju uz atenolol, to je bilo 2006e, nakon mjesec do dva dana kad su me malo prošli napadaji panike uz suglasnost doktorice sam prestao piti helex, apstinencijski simptomi su više nego odvratni, nakon tri dana ne spavanja i muvanja po hitnoj sam ih opet počeo piti. Vrlo brzo se stvara ta nekakava rezistencija na lijek tako da sam primjetio da mi nije dovoljno ujutro i navečer helex, jer ako bih ga uzimao npr u 8 ujutro i navečer budio bih se u 6 i uz lagane krize čekao 8 sati da ga uzmem, ako bih ga kojim slučaje uzeo prije 7 onda bih navečer već u 16-17 bio na muhama do 20 h, doslovno sam vidio da to sve uzima maha da mi se život sveo na helex. Odlučio sam otići kod psihijatrice koja mi je dodala zoloft u terapiju i rekla da nakon 10 dana prestanem sa helexom , naravno da je opet bilo isto. Promjenio sam psihijatra, idući mi je prepisao cipralex. Broj tableta se samo povečavao. I na svom primjeru isto tako mogu tvrditi večina psihića od pacijenta napravi ovisnike DA, što zbog svog nemara, što zbog rutiniranog stava prema pacijentima, neznanja i nedostatka iskustva, ili nekih drugih materijalnih razloga.
P.S sam sam si odlučio pomoći uz pomoć liječnika opće prakse(koji je imao identičan slučaj u obitelji sa fatalinim ishodom) i gotovo 18 mj sam se lagano spuštao doze sa 1 mg na 0875-0,750-0,625 do 0,5 itd sve do potpuna prestanka...
Neću govoriti u ime drugih,za mene je to vrsta droge, ne bih više nikad, hvala


Ovo zvuči pregrozno!

Ali već smo toliko puta čuli da nije dobro odjednom prestati s anksioliticima već postepeno, tako da se i ne treba čuditi da si imao krize i mučnine.

Kasnije si postupio kako je trebalo i nije bilo posjeta hitnoj zar ne?

OT:
Slažem se s Death Of Art u tumačenju ovih tableta. Ne radi se o tome da ćemo ih popiti i zabiti glavu u pijesak i biti sretni što ne osjećamo kako nas pijesak žulja po faci i kako nas slon guzi nego se radi o tome da je kudikamo lakše rješavati probleme s anksioliticima!
Osobno poduzimam sve što mogu kako bih riješila probleme u vezi, sa sobom, kako bih na poslu bila učinkovitija. Sad osjećam puno više mira i uravnoteženosti i kao takva ću sigurno postići bolje rezultate u bilo čemu nego kad sam sva nabrijana.

Gefutko
11.05.2013., 20:38
tako bi netko mogao gledat i na kokain i heroin, kao jedno sredstvo za uklanjanje emotivnosocijalnih inhibicija koje su nam se ispriječile na putu prema određenim životnim dostignućima koja od nas zahtjevaju hrabrost, odvažnost i mogućnost neuspijeha...

BabyLou
11.05.2013., 20:45
tako bi netko mogao gledat i na kokain i heroin, kao jedno sredstvo za uklanjanje emotivnosocijalnih inhibicija koje su nam se ispriječile na putu prema određenim životnim dostignućima koja od nas zahtjevaju hrabrost, odvažnost i mogućnost neuspijeha...

Možemo reći da postoji neka korelacija ali opet kada bi bilo tako onda bi i anksiolitici bili zabranjeni za uporabu i panduri bi nas pratili i pretraživali i kada bi nam našli tableticu u džepu priveli bi nas u stanicu i gnjavili u nekoj smrdljivoj prostoriji.

Po meni su opasnije osobe i odnosi koji nam izazivaju inhibicije, a lijekovi nam daju hrabrost da se konačno maknemo od takvih inhibitora (na primjer).

Gefutko
11.05.2013., 20:57
Iznenadila bi se, reakciji pandura kad ti nađu takve tablete( pa te gnjave sa propisima) upotreba dotičnih tableta striktno ne zabranjuje upravljanje motornim vozilom, ali se savjetuje neupravljanje, i druga situacija je odlaskom preko granice isto ne smiješ imati "zalihicu" u sebe...
A to što je jedno legalno a drugi ilegalno je stvar politike, nije prohibicija bila tako davno
Ovo za opasne osobe i odnose se slažem, ali bih nadodao da sve to osoba može svladati i bez lijekova. Život bi trebao biti učenje i skupljanje iskustva, a ne kako je jedan moj prijatelj narkoman rekao "odučavanje od loših stvari i poroka"

Gingerina
11.05.2013., 21:09
Ljudi moji, vi ste toliko u Big Pharmi :eek:

Svi ste odignorirali moj link na stvari koje slično djeluju, a ne stvaraju ovisnost.

Molim vas, pogledajte barem, psihofarmaci su jako opasni.

http://www.forum.hr/showthread.php?t=723071&page=6

BabyLou
11.05.2013., 21:13
Iznenadila bi se, reakciji pandura kad ti nađu takve tablete( pa te gnjave sa propisima) upotreba dotičnih tableta striktno ne zabranjuje upravljanje motornim vozilom, ali se savjetuje neupravljanje, i druga situacija je odlaskom preko granice isto ne smiješ imati "zalihicu" u sebe...
A to što je jedno legalno a drugi ilegalno je stvar politike, nije prohibicija bila tako davno
Ovo za opasne osobe i odnose se slažem, ali bih nadodao da sve to osoba može svladati i bez lijekova. Život bi trebao biti učenje i skupljanje iskustva, a ne kako je jedan moj prijatelj narkoman rekao "odučavanje od loših stvari i poroka"

Znam za upravljanje motornim vozilima.
Ma znaš, jednostavno dođe u životu takav tren kad osoba prestane nastojati biti jaka, učinkovita, ona koja ne konzumira ništa i koja se fura na zdrav život i sve pokušava riješiti svojim snagama, a ništa ne riješava.
Tvoj organizam je loše podnio svu tu priču s lijekovima, ali nisu svi organizmi isti.
Da, život je skupljanje iskustava, ali za mnoga je bolje da se nikad nisu dogodila. Svi se mi volimo tješiti kako nas patnja jača ali na žalost to je oda patnika koji imaju još mrvu snage tek za izgovaranje tih rečenica.

;)

BabyLou
11.05.2013., 21:21
Ljudi moji, vi ste toliko u Big Pharmi :eek:

Svi ste odignorirali moj link na stvari koje slično djeluju, a ne stvaraju ovisnost.

Molim vas, pogledajte barem, psihofarmaci su jako opasni.

http://www.forum.hr/showthread.php?t=723071&page=6

Pogledala sam upravo.
Pitam se kako možemo znati da je ta biljka u redu?

Gefutko
11.05.2013., 21:45
BabyLou, ovo za zdrav život nije tek furka kod mene je napravilo znatan zaokret da ne kažem potpunu transformaciju:rolleyes:
Vlastitom snagom uma ne znači da ćeš pomaknuti zid i polučiti uspijeh, ali da ga ljudski prihvatiš neuspijeh, neke stvari kako život odmiče traže od tebe da jednostavno se pomiriš i prihvatiš ih takvima kakve jesu. Ljudska volja kad su neke velike promjene u pitanju se može usoporedit za šibicom, plamen euforije dok maštaš o postignuću te ideje, a onda još lagano tinja i tinja i sve ti je jasnije da se ne neće održati i onda se ugasi i utihne isto kako je i nastala...
da ne odem u offtopic, ovaj link što je Gingerina stavila, neću biti nevjerni toma za nešto što nisam probao, ali se onako pitam zašto te biljke uvijek rastu negdje bogu iza nogu? i uvijek dolaze preko neke "firme" kao ekstrakti, kapljice, tabletice prašci?
I vidim da si pisala da ti ne dostaje energije, ja bih ti predložio nešto, ali već unaprijed mislim da ćeš odbiti pa ti neću ni predložiti...:mig:

Gingerina
11.05.2013., 21:59
Pogledala sam upravo.
Pitam se kako možemo znati da je ta biljka u redu?

Pa evo, pitala sam Beljkija, koji svašta zna o ayurvedi, jel izaziva ovisnost. Reče mi da je opasna kao cimet i ginger.

Gingerina
11.05.2013., 22:02
I vidim da si pisala da ti ne dostaje energije, ja bih ti predložio nešto, ali već unaprijed mislim da ćeš odbiti pa ti neću ni predložiti...:mig:

Samo daj, ako si mislio na mene.

Gefutko
11.05.2013., 22:24
da jesam, mislio sam baš na tebe ali ću ipak ostati suzdržan

BabyLou
11.05.2013., 22:30
BabyLou, ovo za zdrav život nije tek furka kod mene je napravilo znatan zaokret da ne kažem potpunu transformaciju:rolleyes:
Vlastitom snagom uma ne znači da ćeš pomaknuti zid i polučiti uspijeh, ali da ga ljudski prihvatiš neuspijeh, neke stvari kako život odmiče traže od tebe da jednostavno se pomiriš i prihvatiš ih takvima kakve jesu. Ljudska volja kad su neke velike promjene u pitanju se može usoporedit za šibicom, plamen euforije dok maštaš o postignuću te ideje, a onda još lagano tinja i tinja i sve ti je jasnije da se ne neće održati i onda se ugasi i utihne isto kako je i nastala...
da ne odem u offtopic, ovaj link što je Gingerina stavila, neću biti nevjerni toma za nešto što nisam probao, ali se onako pitam zašto te biljke uvijek rastu negdje bogu iza nogu? i uvijek dolaze preko neke "firme" kao ekstrakti, kapljice, tabletice prašci?
I vidim da si pisala da ti ne dostaje energije, ja bih ti predložio nešto, ali već unaprijed mislim da ćeš odbiti pa ti neću ni predložiti...:mig:

I ja se pitam kako to da su čudotvorne biljke uvijek negdje Bogu iza nogu, tako da o toj biljci uopće više i neću razmišljati.
Ako postoji neka biljka iz ovih naših krajeva koja djeluje na anksioznost, super, a s ovim egzotičnim travicama neka se drugi bave.

Sad mi se jako spava (bez xanaxa) tako da nisam baš raspoložena za filozofijicu o životu što ne znači da sutra ujutro neću biti od akcije. :)

solilokvij
26.05.2013., 00:01
Našla sam "svoju" temu. Dakle, Lexaurine pijem već tri godine, skoro svaki dan, navečer obavezno zbog panike, lupanja srca, dizanja sto puta iz kreveta i provjeravanja je li stan zaključan, jesu li čikovi ugašeni bla bla. Od AD-a pijem Zoloft, za sada se slažemo, ali ponekad imam malo lošije dane, prošlo ljeto mi je bilo užasno, imala sam tri živčana sloma, nemam pojma što je to bilo, i onda sam ih mogla popiti šaku i tek bih onda izgledala kao donekle normalno stovrenje. E sada, život mi je manje-više (naglasak na ovo "manje") pod kontrolom, ali ja svejedno svaku noć pijem Lexaurin. Probala sam smanjiti na pola pa onda drugu noć ne popiti ništa, pa onda pola i tako je to funkcioniralo jedan kraći period. Pijem ih na "svoju ruku", tj. preko majčinog recepta, znam sve, glupo, neodgovorno, ali ne znam jesam li se stvarno fizički navukla ili mi je to više psihička ovisnost jer ih sad navečer pijem iz predostrožnosti i služe mi kao djetetu najdraža dekica. Ovaj put nisam išla kod psihijatrice, prvi put za liječenje depresije sam bila, a ovaj drugi put su me odveli kod dr. opće prakse i ona mi je prepisala Zoloft zbog recidiva, a Lexaurine mi je dala za samo jedan mjesec da se ne navučem valjda :D Nisam išla kod svoje psihićke jer me je, iskreno, bilo sram da sam opet na lijekovima, pokušavam to srediti sa sobom, taj osjećaj krivnje i straha od razočaranja ostalih (trebala bih je nazvati i to joj reći, znam). Ne znam više što sam sve napisala.

Azzura
26.05.2013., 09:16
solilokvij, bilo bi ti najpametnije sve reći svojoj dr, psihijatrici. na lex sam se i ja bila navukla, uzimala sam ga na lijepe oči, bez recepta. moram priznat da je ta ovisnost dosta brzo nastupila, a skidala sam se ravno tjedan dana sa svim odvratnim simptomima - nisam mogla čitati, maglilo mi se pred očima, bila sam full rastresena, nisam imala pojma ni di točno idem, niti zašto (primjer: bila sam neko vrijeme u kružnom toku i kružila, kružila, jer se nisam mogla sjetit gdje zapravo idem i zašto, niti se dogovorit sa sobom o ičemu). glava me rasturala, osjećala sam slabost u cijelom tijelu. e sad. ja sam se s tog sranja skidala kako sam se i navukla - na svoju ruku, bez liječnika. tako da nisam čak ni postepeno spuštala dozu nego sam ga samo prestala uzimat. budala, što da kažem. svakako, ti budi pametnija i javi se liječniku.

solilokvij
26.05.2013., 11:48
Hvala ti na odgovoru. Znam da ću morati to srediti, ali me strah da ću kad mi idući put bude loše opet popiti Lexaurin i onda sve ispočetka. Piješ li ti sada što? Definitivno moram u psihijatrice.

Gefutko
26.05.2013., 19:59
Našla sam "svoju" temu. Dakle, Lexaurine pijem već tri godine, skoro svaki dan, navečer obavezno zbog panike, lupanja srca, dizanja sto puta iz kreveta i provjeravanja je li stan zaključan, jesu li čikovi ugašeni bla bla. Od AD-a pijem Zoloft, za sada se slažemo, ali ponekad imam malo lošije dane, prošlo ljeto mi je bilo užasno, imala sam tri živčana sloma, nemam pojma što je to bilo, i onda sam ih mogla popiti šaku i tek bih onda izgledala kao donekle normalno stovrenje. E sada, život mi je manje-više (naglasak na ovo "manje") pod kontrolom, ali ja svejedno svaku noć pijem Lexaurin. Probala sam smanjiti na pola pa onda drugu noć ne popiti ništa, pa onda pola i tako je to funkcioniralo jedan kraći period. Pijem ih na "svoju ruku", tj. preko majčinog recepta, znam sve, glupo, neodgovorno, ali ne znam jesam li se stvarno fizički navukla ili mi je to više psihička ovisnost jer ih sad navečer pijem iz predostrožnosti i služe mi kao djetetu najdraža dekica. Ovaj put nisam išla kod psihijatrice, prvi put za liječenje depresije sam bila, a ovaj drugi put su me odveli kod dr. opće prakse i ona mi je prepisala Zoloft zbog recidiva, a Lexaurine mi je dala za samo jedan mjesec da se ne navučem valjda :D Nisam išla kod svoje psihićke jer me je, iskreno, bilo sram da sam opet na lijekovima, pokušavam to srediti sa sobom, taj osjećaj krivnje i straha od razočaranja ostalih (trebala bih je nazvati i to joj reći, znam). Ne znam više što sam sve napisala.

Čitam te. a u dijelovima prepoznajem i sebe, zapravo i večini postova drugih forumaša vidim u pojedinim djelovima sebe onako iscjepkano. Sada je lako govoriti o tome, kad je sve to iza mene, a u one dane je to bilo poput igranja šaha protiv osobe koja je uvijek potez ispred mene i vrtio sam se u labirintu bez izlaza. Ma nemoj ti još kod svoje psihijatrice ići daj si neki vremenski rok, pa ako ga iznevjeriš, onda nažalost.....

solilokvij
26.05.2013., 21:47
Čitam te. a u dijelovima prepoznajem i sebe, zapravo i večini postova drugih forumaša vidim u pojedinim djelovima sebe onako iscjepkano. Sada je lako govoriti o tome, kad je sve to iza mene, a u one dane je to bilo poput igranja šaha protiv osobe koja je uvijek potez ispred mene i vrtio sam se u labirintu bez izlaza. Ma nemoj ti još kod svoje psihijatrice ići daj si neki vremenski rok, pa ako ga iznevjeriš, onda nažalost.....

Kako dobro rečeno.

Jebiga, već sam toliko rokova iznevjerila, a ovih dana sebi govorim: Ovo ljeto ću. Svjesna sam tog fizičkog dijela i iskreno, makar ne zvuči tako, ne bojim se nuspojava skidanja, prošla sam to s navikavanjem i odvikavanjem od antidepresiva, lakše podnosim fizičku bol, strah me što ću nakon toga, jer kad me uhvati panika ili kada me uhvati napad histerije ne znam kako se s tim nositi, još uvijek. Iako imam potporu, imam koga probuditi usred noći, ali to skoro nikada ne napravim, ne želim da me itko vidi tada.

Ja ne idem nigdje ako u torbi nemam Lexaurin (ne znači da ga popijem, ali ga moram imati).

Počet ću večeras sa pola, neću čekati ljeto. Prošli put sam imala taktiku dignuti se puno ranije nego što trebam i onda bih do navečer bila uglavnom zgažena pa bih popila pola, onda sutra ništa, pa opet pola itd. A ako i opet izgubim partiju, složit ću figure ispočetka.

Gefutko
26.05.2013., 22:41
da bitno je da se ne predaš, bitno je da je volja traje. Ja sam prije par godina kad se se konačno riješio par tableta i usput i ostalih poroka kave, cigareta, alkohola pića itd, susreo sa dvije nove opsesije, hrana i i ovu drugu ne moram imenovat on se sama po sebi pretpostavlja, naručio kod psiihijatra jer sam naglo dobivao na kilama a i jeo sam puno, međutim pošto sam skoro dva mjeseca čekao, ja sam u međuvremenu se riješio viška kila,a prije toga isto tako davao si rokove, tako možda i tebi bude...
zato probaj sama

solilokvij
26.05.2013., 23:09
O prestanku pušenja niti ne razmišljam. Mislim da bi me to dotuklo. Poročna sam žena :D
Sad sam se sjetila da sam čak na fejsu lajkala Lexaurin :facepalm:
Popila sam maloprije pola, navila sat za ranije buđenje, upalit ću nešto smirujuće za gledati, čitanje me previše obuzme pa to izbjegavam navečer (ajme kao mladi Werther)

Eugen357
20.06.2013., 13:46
Nisam vidio da je igdje spomenut
To je alprazolam, kao Helex
Meni 0,25mg već odlično djeluje
Kljuknem par na dan
Ne svaki dan
Dobar je dobar...

zope
06.07.2013., 21:05
Ah..Evo ja bi vam svoje iskustvo prenio. Unazad 12-13-14 godina sam u društvu sa alprozolamom. Sada imam 34 god. i definitivno sam odlučio da se skinem sa xanaxa. Počelo je bzvze ,a završava se urnebesno. Išao sam na kliniku na detox, gdje sam bio priključen na sistemu 6/4/7. Što znači u tjedan dana na svaka 4 sata infuzije sa 30 mg normabela, poslije toga vitamini i.v. b1, b6, c vitamin. Znači odmah presjek uzimanja xanaxa i uvođenje rivotrila kao zamjenskog lijeka na koji se ne tako brzo stvara ovisnost , gdje ću ga početi smanjivati. Trenutno pijem 4 * 0.5 mg i navečer za spavanje loquen od 50 mg. Sve ovo traje nekih za sada 20-ak dana ! Uz silne te infuzije i vitamine ( koji su pomogli u nekoj mjeri ) ja i dalje prolazim kroz simptome apstinencije.. Preko dana mi je teže. Ako sjedim - počinje mi odmah znojenje hladnim znojem i ježenje pa čak i na suncu. Podsjeća me na opijatske krize jer sam i nju prošao.Zjevanje i ti propratni simptomi, bezvoljnost, depresivne faze u toku dana.
Onda se trgnem i počnem raditi sklekove, nešto po stanu - sam sebi dam obavezu i dok radim nešto lakše mi je, bolje se osjećam. Čim se umirim gotovo, počinje i to me ubija u pojam. Znam da treba strpljenja puno. U početku iz kuće nisam mogao izaći od malaksalosti i bezenergičnosti. Stalno se punim zdravom hranom te bio konopljinim uljem , jer mi se javila anemija što me dodatno usporava. Najmirniji sam kada dođe veče. Tada se dobro osjećam, prođe me to znojenje i nekako kao da sm najsretniji kada dođe večer jer znam da ću ići spavati uskoro.
Da mi je neko pričao da ću kroz sve to prolaziti ne bi vjerovao. Još sam imao pomoć na klinici . Bio sam nekih 10 dana. Lakše sam podnio opijatsku krizu i brže me sve prošlo, al' ovo je dugotrajno i iscrpljujuće. Treba proći kriza , treba vratiti prirodni san - a to je proces koji traje i za koji moraš biti uporan. U radu je spas i svima to preporučujem da se sa nečim okupiraju, pa to mora biti i na silu .
Eto toliko za sada....U nadi za bolje...AhO

Bluzara stari
06.07.2013., 21:49
Ah..Evo ja bi vam svoje iskustvo prenio.

Anksiolitik(Xanax) može,za razliku od AD-ova izazvati tešku fizičku i emocionalnu ovisnost + fenomen sustezanja.
To su realno grozni osjećaji koji se uopće ne mogu razdvojiti i analizirati.Nakon uzimanja Xanax-a i u propisanoj dozi,opet sve to izaziva.
Zato se ne uzima duže od 7-8 mjeseci !!!A o godinama da ne govorim.
Druga stvar,sa Xanax-om se ne može liječiti teške depresije.
Ne bi bilo loše provjeriti jetru i bubrege.
Ako se kojim slučajem uzimaju uz to i AD-ovi,Xanax treba uzimati u što nižim dozama.
U krajnjim slučajevima(u prevelikim doziranjima)može izazvati teške posljedice pa čak i mogučnost smrtnog slučaja.Čak izaziva depresiju.Krasan lijek.
Rivotril je antiepileptik.Stvara ovisnost.
Alkohol strogo izbjegavati.
Loquen je dobar lijek,preporuke.Nemoj biti sokove sa okusom grejpa,razgrađuju Loquen.
Da,čuo sam za to Kanadsko bio konopljino ulje ali nemam nikakvo mišljenje još o tome.Ako ti ne škodi ili se osjećaš bolje,a zašto ne.

galadrielka
07.07.2013., 11:45
Može pitanje?

Koliko obično djelovanje alprazolama traje (0,25 mg)? Konkretno, nekidan nisam baš mogla zaspat a ujutro me čekala važna obveza pa sam popila jedan helex, i sutradan sam se nekako osjećala manje anksiozno nego inače. Jel moguće da tako dugo traje ili sam to umislila? Inače sam anksioznija po prirodi, u nekim ranijim fazama kad sam patila od nesanice bi uz 10 mg istog spavala tek nekoliko sati.

Bluzara stari
07.07.2013., 12:00
Može pitanje?

Koliko obično djelovanje alprazolama traje (0,25 mg)? Konkretno, nekidan nisam baš mogla zaspat a ujutro me čekala važna obveza pa sam popila jedan helex, i sutradan sam se nekako osjećala manje anksiozno nego inače. Jel moguće da tako dugo traje ili sam to umislila? Inače sam anksioznija po prirodi, u nekim ranijim fazama kad sam patila od nesanice bi uz 10 mg istog spavala tek nekoliko sati.

Helex je anksiolitik ali se s njim ne liječe teške depresije niti psihoze.Posebno izbjegavati ako su u pitanju suicidalne misli.
Izaziva ovisnost !
E sad,ne znam da li piješ još kakve lijekove.
Jedna od nuspojava je nesanica i o tome treba razgovarati sa liječnikom.
Da,doza od 0.25 mg može ovisno o organizmu,godinama,umoru,ishrani i stupnju tjeskobe ili depresije i koječega drugog ''držati''do jutra.

galadrielka
07.07.2013., 12:09
Helex je anksiolitik ali se s njim ne liječe teške depresije niti psihoze.Posebno izbjegavati ako su u pitanju suicidalne misli.
Izaziva ovisnost !
E sad,ne znam da li piješ još kakve lijekove.
Jedna od nuspojava je nesanica i o tome treba razgovarati sa liječnikom.
Da,doza od 0.25 mg može ovisno o organizmu,godinama,umoru,ishrani i stupnju tjeskobe ili depresije i koječega drugog ''držati''do jutra.

Hvala na odgovoru :)
Ne pijem ništa. Kad mi se javila anskiozno-depresivna faza, psihijatrica mi je dala Helex po potrebi, te sam ga tako i pila. Odnosno kad BAŠ ne bi mogla spavat.
Po danu sam se više orijentirala na čajeve za smirenje.
Imala sam kratku depresivnu fazu koja je nastala ko posljedica anksioznosti. Sad me depresija više ne puca, tu i tamo sam pomalo anksiozna ali možda 10% od onoga kako mi je bilo u početku i to sve manje.
Spavanje se popravilo puno. Ako se nekad i dogodi da spavam loše, više se ne gnjavim oko toga jer mi nije životno važno. Ali nekidan sam imala važnu obvezu ujutro pa si nisam mogla priuštit nespavanje.

AD nisam nikad pila, psihijatrica mi je rekla da prvo probam bez pa da ćemo vidit kako će se razvijati situacija i eto, hvala Bogu, razvila se u pozitivnom smjeru.

E da, što se suicidalnih misli tiče, nisam ih nikad imala, jedino mi je jedno vrijeme bilo svejedno oću li se sutradan probudit ili ne :o :rofl:
Inače, po testovima koje sam riješavala, u početku sam bila teško depresivna a umjereno anksiozna, mada se meni činilo obratno. Nisam nikad očekivala tolikog depresivca od sebe :D