Pogledaj jedan post
Old 23.05.2010., 17:43   #306
Dobro pretpostavljaš naravno. Aj stavi linkove tih karti (koliko ih imaš) pa da možemo napraviti i njihov pregled.A ja ću do tada istaknuti tu vezu malo šire bez obzira što smo o tome dosta pisali na drugim topicima. Zato jer opet mislim da je važno točno razlučiti određene pojmove budući da vidim da se upotrebljavaju u različitim kontekstima. A to su ovdje:

 • čulna percepcija (Merkur)
 • vančulna percepcija (Neptun)
 • manipulacija (Pluton)


Iluzionisti upotrebljavaju čitav jedan niz različitih varki, no ono što je za njih karakteristično jest da su to uglavnom varke perceptivne prirode, tj. varke koje se nalaze u domeni fizičke pecepcije. Za razliku od magije kojom se uz pomoć manipulacije racionalnom sviješću (Merkur) nastoji postići određeni rezultat tj. ostvariti kontrola/moć nad recipijentom (Pluton). Dakle tu imamo čitav raspon djelovanja, no iluzionisti definirani kao mađoničari, "salonski trik-majstori" poput ovoga kojeg si spomenula rade u domeni percepcije i to uglavnom one čulne.

Što je perceptivna varka?


Perceptivna varka je "krivo" opažena pojava, najčešće je to optički trik. Ali je razlika u tome što optičke varke uključuju samo pojave koje percipiraju oči, dok perceptivne varke uključuju sve pojave koje percipiramo (na bilo koji način). Neke su perceptivne varke uzrokovane nesavršćenošću naših fizičkih osjetila (kao npr. tromost oka), a neke radom našeg mozga.
Zašto je optička varka Merkur?

 • Čovjekov mozak (Merkur) je dio tijela koji je u mogućnosti percipirati stvari oko sebe. Percepcija ili opažanje je proces kojim mozak (Merkur) organizira podatke dospjele iz raznih osjetila i interpretira ih tvoreći smislenu cjelinu. Npr. upravo čulna percepcija čovjeku omogućava da razne mrlje boje vidi kao određeni predmet uz pomoć osjetila vida, da mnoštvo zvukova čuje kao govor uz pomoć osjetila sluha, da kombinaciju okusa osjeti kao određeno jelo uz pomoć osjeta okusa, itd. (wiki)

  U astrološkoj simbolici osjetila (fizička čula) su domena Merkura i sama percepcija putem fizičkih čula također je domena Merkura. Jer Merkur je taj koji opisuje način na koji opažamo stvari oko sebe, način na koji ih naš mozak slaže u smislene cjeline i na što općenito naš mozak stavlja fokus.

  Realnost i svijet koji nas okružuje mogu se doživljavati i percipirati na mnogo načina, mogu se klasificirati i obraditi (Merkur) na mnogo različitih načina. Čovjekov proces mišljenja ne mora biti strogo logičan što pokazuje smještaj Merkura u nataloj karti. Svaka vrsta pecepcije na osnovi fizičkih čula pripada u domenu Merkura...pa su sve perceptivne varke koje koriste pogrešnu percepciju fizičkih čula također domena Merkura.Zašto je halucinacija Neptun?


 • Neptun ima veliku sposobnost percepcije okoline, ali ne na osnovi fizičkih čula već na osnovi izvančulne percepcije. To što izvanosjetilna percepcija znanstveno je još uvijek nema objektivno valjanu definiciju, već se opisuje kao postojanje šestog čula, unutarnjeg glasa, intuicije, izvanosjetilne percepcije, podsvijesti, nesvjesnog uma i sl. ne znači da ju nije moguće astrološki opisati....pače, ona je u astrološkoj domeni opisana Neptunom. U području izvanosjetilne percepcije (Neptun) fizička čula i racionalan um (Merkur) nemaju svoju funkciju - Neptun je neosoban, Neptun otvara prolaz području opažanja nevidljivog i neracionalnog.

  Dakle, što se tiče procesa opažanja Merkur percipira sve ono što mu fizičko čulo pošalje jer opaža raciom, dok Neptun percipira na osnovi utiska, dojma, neracionalnog... Neptun je opažanje na suptilnijem nivou od fizičkog čula. Neptun opaža na način da apsorbira neizgovoreno, nedogođeno ili nenapravljeno. Zato je Neptun uvijek potencijal za perceptivnu varku (iluziju) ali ne onu zasnovanu na fizičkom čulu. Neptunova perceptivna varka također sama po sebi ne sadrži svjesnu namjeru kao kod Merkura koji simbolizira dvojnost i dvostruku prirodu stvari. Kao npr. u slici gore, gdje su žute linije točno iste dužine (Merkur) ali čovjekovo fizičko čulo oka to tako ne percepira jer su te žute linije svjesno posložene na točno određeni način (Merkur). Kod Neptuna je posve drugačije, kod Neptuna je percepcija pitanje fokusa i kuta pod kojim se nešto doživljava.

  Tj. da još jasnije razlučim - perceptivne varke koje nastaju "krivom" percepcijom fizičkog čula su domena Merkura. Važno je naglasiti da kod perceptivnih varki fizičkog čula uvijek postoji podražaj na njih (trik je upravo to), dok kod perceptivnih varki kod kojih nema podražaja fizičkih čula (npr. halucinacija) nema ni Merkura...to je domena Neptuna. Halucinacija je takav primjer jer je halucinacija priviđenje, opažaj koji nije proizišao iz odgovarajuće čulne (Merkur) stimulacije, već je centralnog porijekla i praćen je subjektivnom uvjerenošću da je realan.Upravo je zato veza Merkur/Neptun koju navodiš možda i najkarakterističnija veza za "trik-majstora" jer mu ona omogućava da na jednoj osobnoj i racionalnoj razini (Merkur) upravlja fizičkim čulima (Merkur) te prezentira ono što želi prezentirati. Jer Neptun sam po sebi nije osoban, on predstavlja potencijal za perceptivnu varku koja nije vezana uz fizička čula, no postaje osoban kada ima dodir na osobnu planetu u natalnoj karti kroz koju se onda i najdirektnije očituje.

Kod "trik majstora" naglašena su dva polja - 3. polje jer je ono vezano uz osobnu percepciju onoga što nas okružuje, a upravo to je domena trik majstora. Te 12. polje jer je to polje koje omogućava da se djelatnost sakrije od očiju javnosti i "drugih" (posljednje polje, opozicija DSC).
Fish 1968 is offline  
Odgovori s citatom