Pogledaj jedan post
Old 07.10.2012., 14:07   #5743
"Vodeće tijelo" u 1. stoljeću - da ili ne? (l.dio)

Quote:
betelac kaže: Pogledaj post
Ja bih predložio neovisno proučavanje poslanice Galaćanima, prva dva poglavlja, koja daju sasvim drugačiju sliku prve Crkve nego što je mi slikamo na sastancima 'proučavanja Biblije uz pomoć knjige "Temeljito svjedočimo"' - Pavlovo osobno svjedočanstvo jasno kaže:

1:1 Pavao, apostol — kojega nisu poslali ljudi niti ga je postavio neki čovjek, nego Isus Krist i Bog, Otac, koji je Isusa podignuo iz mrtvih

1:11 Jer napominjem vam, braćo, da dobra vijest koju sam objavio nije ljudska poruka, 12 jer je nisam primio od čovjeka niti me tko učio o njoj, nego mi ju je objavio s neba Isus Krist.


itd, itd, Pavao jasno pokazuje kako Krist vodi svoju skupštinu - Duhom, a ne birokracijom...
DJ.20:22-32
"A sad me, evo, duh potiče da idem u Jeruzalem, iako ne znam što će mi se u njemu dogoditi, 23 osim što mi u svakom gradu sveti duh svjedoči da me čekaju okovi i nevolje"

*Apostol Pavao je komunicirao sa Duhom Svetim (i to često, u svakom gradu) a ne sa nekim "vodećim tijelom" u Jeruzalemu.

"24 Ali ni najmanje ne marim za svoj život, samo želim dovršiti svoju trku i službu koju sam primio od Gospodina Isusa: temeljito svjedočiti za dobru vijest o Božjoj nezasluženoj dobroti.
25 I sad, evo, znam da svi vi među kojima sam propovijedao kraljevstvo nećete više vidjeti lice moje. 26 Stoga vas pozivam da na današnji dan posvjedočite da sam čist od krvi sviju, 27 jer nisam propustio u potpunosti objaviti vam naum Božji. 28 Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas je sveti duh postavio nadglednicima, da pasete Božju skupštinu koju je kupio krvlju svojega Sina!"

*Tko je taj koji je postavio nadglednike skupštine u Efezu? "Vodeće tijelo" iz Jeruzalema ili Sveti Duh?

"29 Ja znam da će nakon mog odlaska među vas ući okrutni vukovi koji neće imati obzira prema stadu"

*Pavao tu ne ukazuje na to da bi nakon njegovog odlaska vođstvo preuzeo neko "Vodeće tijelo" iz Jeruzalema.

"30 I između vas samih dići će se ljudi koji će iznositi iskrivljena učenja da bi odvukli učenike za sobom.
31 Zato bdijte imajući na umu da tri godine noću i danju nisam prestajao sa suzama opominjati svakoga od vas! 32 I sada vas povjeravam Bogu i poruci o njegovoj nezasluženoj dobroti, poruci koja vas može izgraditi i dati vam nasljedstvo među svima posvećenima"

*Da je postojao neko jeruzalemsko "Vodeće tijelo" onda bi to Pavao onda i spomenuo. Ali on Efežane ostavlja na milost (nezasluženu dobrotu) Božju.
__________________________________________________ _______________
Dj.13:1-4
"A u skupštini u Antiohiji bili su proroci i učitelji: Barnaba, Šimun zvan Niger, Lucije Cirenac, Manahen, koji se školovao s tetrarhom Herodom, i Savao. 2 Dok su jednom vršili službu Jehovinu i postili, sveti duh je rekao: “Odvojite mi Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao!

*I ovdje je vidljivo vođstvo Svetog Duha. A ako bi netko tvrdio da nije, onda je postojalo min. 2 "Vodeće tijela":- jedan u Antiohiji i jedan u Jeruzalemu.

"3 I nakon što su postili i molili se, položili su ruke na njih i otpustili ih.
4 Tako su oni, poslani od svetog duha, otišli u Seleuciju, a odande su otplovili na Cipar"

*I ovdje se vidi da je Sveti Duh neposredno vodio djelovanje Pavla i Barnabe. Inače, u poslanici Galaćanima 1. poglavlje i u Gal.2:1 se jasno vidi da je Pavao 17 godina djelovao/ propovijedao bez da je imao kontakt ili uopće razgovarao sa nekim možebitnim "Vodećim tijelom" iz Jeruzalema.
__________________________________________________ _______________
Dj.15:1-5
"Neki su ljudi došli iz Judeje i počeli učiti braću: “Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete biti spašeni.” 2 A kad je nastala velika prepirka i rasprava Pavla i Barnabe s njima, dogovorili su da Pavao i Barnaba i još neki od njih odu k apostolima i starješinama u Jeruzalem zbog tog spora"

*Problem je nastao tada kada je došlo krivo učenje - iz Judeje, točnije iz Jeruzalema. Zbog toga su Pavao i Barnaba morali otići intervenirati u Jeruzalem, u tamošnju skupštinu.

. "4 Kad su stigli u Jeruzalem, ljubazno ih je primila skupština i apostoli i starješine, a oni su ispričali što je sve Bog preko njih učinio. 5 No neki iz farizejske sljedbe koji su bili primili vjeru ustali su sa svojih mjesta i rekli: “Treba ih obrezati i zapovjediti im da drže zakon Mojsijev"

*Ovdje se vidi da je u jeruzalemskoj skupštini postojala grupa vjernika, farizeja koji su prešli na kršćanstvo. Oni su imali neke svoje poglede glede evanđelja, i od toga ih nisu mogli odvratiti ni starješine tamošnje skupštine. Dakle, ako je i postojalo nekakvo "Vodeće tijelo" u Jeruzalemu, oni su glede ovoh krivih učenja bili nemoćni, nisu imali taj autoritet. I koga Bog upotrebljava da riješi tu situaciju? To vidimo u Gal.2:1,2:

"Zatim sam, nakon četrnaest godina, opet otišao u Jeruzalem s Barnabom, a poveo sam i Tita. 2 A otišao sam jer sam dobio objavu s neba. I iznio sam pred istaknutom braćom dobru vijest koju propovijedam među neznabošcima, ali rekao sam im to nasamo. Htio sam biti siguran da ne trčim, ili da nisam trčao, uzalud"

*Pavao je taj koji je dobio objavu s neba da ode u Jeruzalem i riješi problem. Da je postojalo neko "Vodeće tijelo" u Jeruzalemu tada Pavao (koji nije bio član jeruzalemske skupštine) ne bi morao ići tamo, nego bi oni sami riješili sve oko ovog krivog učenja. U Djelima ne piše nigdje da bi Bog išta komunicirao sa jeruzalemskim starješinama (oko ovog problema), nego samo sa Pavlom.
__________________________________________________ ___________
__________________
"Volim šetati po kiši, jer tada nitko ne primjećuje da plačem."
Rowan Atkinson

Zadnje uređivanje sivko5 : 07.10.2012. at 14:13.
sivko5 is online now