Pogledaj jedan post
Old 05.03.2017., 18:57   #11
Prije dva dana sam između jedan i dva sata iza ponoći zabilježio neobično variranje avanziranog signala. Avanzirani signal i inače uvijek više varira od retardiranog, što je i očekivano s obzirom na to da prema WF teoriji ovisi o svemu što se nađe na putu od antene do događajnog obzora Svemira. Ovaj put je neobično bilo to što je avanzirani signal varirao od pune jačine gotovo iste kao i retardiranog do potpunog nestanka, u ciklusima od približno jedne minute. Ovo je 8 puta ubrzani, 80 sekundni isječak komprimiran na 10 sekundi:



Razmak između prijemne i predajne antene je takav da je avanzirani impuls u trenutku dolaska na prijemnu antenu u protufazi s retardiranim (povećavanjem ili smanjivanjem razmaka može se podesiti da dolaze u fazi). S obzirom da je razmak između antena mali u odnosu na trajanje impulsa, završetak avanziranog se poklapa s početkom retardiranog, tako da kad avanzirani poraste, retardirani se smanji u području preklapanja.

Ovakvo duboko variranje signala je jednostavno objašnjivo u okviru WF teorije. Mjerenje je izvedeno na valnoj duljini od 150 cm (200 MHz), odnosno u VHF području. EM valovi u tom području u uobičajnim uvjetima većinom neometano prolaze atmosferom u slobodan prostor. Međutim postoji više, manje ili više učestalih procesa koji se događaju u troposferi i E sloju koji mogu dovesti do toga da se VHF valovi slično kao i HF valovi vrate nazad na Zemlju. To su tropospheric scatter, tropospheric bending, tropospheric ducting i sporadic E. Fading, odnosno ciklično jačanje i slabljenje signala je karakteristično za ove vrste propagacija (posebno za sporadic E), kao što se može vidjeti na ovim primjerima sa analognom TV i FM radiom:

https://www.youtube.com/watch?v=e-FtM-uzBfw
https://www.youtube.com/watch?v=5CWHujj6AN8

Ne vidim kako bi se ovo moglo objasniti samo retardiranim zračenjem (ako netko ima takvo objašnjenje naka ga slobodno iznese). Razmak između prijemne i predajne antena je 4 metra. EM val taj put prijeđe za približno 13 ns. Da bi neki objekt koji se nalazi na udaljenosti r utjecao na izmjereni signal samo retardiranim zračenjem treba proći vrijeme 2r/c. Da bi troposfera ili E sloj na taj način mogli utjecati na jačinu signala treba proći više vremena od trajanja svakog pojedinačnog mjerenja.
*Q* is offline  
Odgovori s citatom