Natrag   Forum.hr > Društvo > Kutak za školarce i studente > Fakulteti i visoka učilišta

Zatvorena tema
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 27.02.2010., 00:02   #9961
Joj ajde molim te ako ti nije problem...stvarno vidim da nema svrhe to tražiti jer bi morala uspoređivat novi i stari ZKP, a to je takva gnjavaža i nemam vremena. Baš od sutra namjeravam na 4. poglavlje (jer sad više čitam nego što učim. tek tolko da se upoznam sa literaturom pa prelazim što više). Hvala ti
Fashion Barbie is offline  
Old 27.02.2010., 00:07   #9962
Quote:
Fashion Barbie kaže: Pogledaj post
Joj ajde molim te ako ti nije problem...stvarno vidim da nema svrhe to tražiti jer bi morala uspoređivat novi i stari ZKP, a to je takva gnjavaža i nemam vremena. Baš od sutra namjeravam na 4. poglavlje (jer sad više čitam nego što učim. tek tolko da se upoznam sa literaturom pa prelazim što više). Hvala ti
evo sutra-preksutra ti to ispisem za 4 poglavlje, malo sam u guzvi ovaj vikend, ali naci cu vremena je.. po meni je to zapravo najtezi dio posla, uspoređivat sta je sta, gdje je sta u novom, starom zakonu.. toplo se nadam da ce za koju godinu izdat novu knjigu jer ovo je muka
blondie_girl is offline  
Old 27.02.2010., 00:08   #9963
kad sam ja spremala ispit iz kpp-a, učila sam iz krapčevih institucija samo 1., 2. i 3. poglavlje.....iz 4. poglavlja samo načelo pravičnog postupka....

ostalo sam sve učila iz:cijela knjiga je napisana kao klarić, tj. točno po zakonu, vrlo jednostavna....savršena za učenje umjesto zakona....osim što se zakon promijenio u nekim dijelovima, pa je potrebno onda taj dio ispraviti...svi koji smo bili seminaristi na kpp-u, učili smo po tome....a i sama zlata je rekla da pita po toj knjizi....kod nje sam odgovarala i pitanja idu točno tim redoslijedom kako idu poglavlja u toj knjizi.....

+ u krapcu nije bilo predistražnog postupka, a to se isto pita na ispitu....

evo sadržaja

SADRŽAJ

OPĆI DIO

1. UVODNA IZLAGANJA I TEMELJNI POJMOVI
Pojam i izvori kaznenog procesnog prava
Kazneno procesno pravo i kazneno (materijalno) pravo
Kazneno procesno pravo i ustavno pravo
Kazneno procesno pravo i građansko procesno pravo

2. SUDIONICI KAZNENOG POSTUPKA
Glavne procesne funkcije i glavni subjekti kaznenog postupka
Sudovi
Općenito o sudovima
Suci
Nadležnost
Sastav suda
Tužitelj
Način određivanja tužitelj a u kaznenom postupku
Državni odvjetnik kao ovlašteni tužitelj
Supsidijarni tužitelj
Privatni tužitelj
Okrivljenik
Pojam
Pravni položaj okrivljenika
Vrste okrivljenikove obrane i branitelj
Oštećenik
Uloga policije u vezi s kaznenim postupkom

3. RADNJE PROCESNE PRISILE
Općenito o ograničenjima temeljnih prava i sloboda za potrebe kaznenog postupka
Vrste mjera i radnji procesne prisile
Mjere procesne prisile za osiguranje nazočnosti okrivljenika i drugih osoba u kaznenom postupku
Poziv
Dovođenje
Mjere otklona opasnog ponašanja okrivljenika (mjere opreza u užem smislu)
Jamstvo
Uhićenje
a) Pravne osnove uhićenja
b) Tko je i kada ovlašten uhititi
c) Postupak prilikom uhićenja
Zadržavanje
Pritvor
a) Opće napomene
b) Vrste i pravni temelji (osnove) za određivanje pritvora
c) Nadležnost za određivanje pritvora
d) Trajanje pritvora
e) Nadzor nad zakonitošću pritvora
f) Ostale odredbe o pritvoru
Mjere procesne prisile kojima se pribavljaju dokazi
Pretraga stana i osoba
a) Općenito o pretrazi
b) Pravna o snova i uvjeti za obavljan] e pretrage
ba) Pretraga na temelju sudskog naloga
bb) Pretraga bez sudskog naloga
Privremeno oduzimanje predmeta
Zadržavanje i otvaranje poštanskih pošiljaka
Tjelesni pregledi i psihijatrijska vještačenja
Ostale mjere procesne prisile kojima se osiguravaju dokazi

4. PROCESNE RADNJE UTVRĐIVANJA ČINJENICA
Općenito o činjenicama
Pojam činjenice
Vrste činjenica
Činjenice koje se u postupku ne utvrđuju
a) Činjenice koje sud ne smije utvrđivati
b) Činjenice koje sud u pravilu neće utvrđivati
Utvrđivanje činjenica
Općenito o utvrđivanju činjenica
Načini utvrđivanja činjenica
Utvrđivanje činjenica vlastitim opažanjem (očevid)
Utvrđivanje činjenica dokazivanjem
Pojam dokaza i dokazivanja
Teret dokaza
Zabranjeni načini pribavljanja dokaza i nezakoniti dokazi
Zabranjeni načini pribavljanja dokaza
Nezakoniti dokazi
Pojedine vrste dokaza
Iskaz okrivljenika
Iskaz svjedoka
Iskaz vještaka
Isprave
Tehničke registracije (snimke) činjenica

5. PROCESNE RADNJE ODLUČIVANJA
Pojam i vrste sudskih odluka
Način donošenja i dostave sudskih odluka
Stupanje odluka na pravnu snagu (pravomoćnost odluka)

POSEBNI DIO

1. OPĆI PREGLED TIJEKA KAZNENOG POSTUPKA
Podjela kaznenog postupka na stadije i vrste kaznenog postupka u Hrvatskoj
Opći pregled tijeka redovnog kaznenog postupka
Procesne pretpostavke

2. NAČELA KOJA SE ODNOSE NA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA
Akuzatorao (optužno) načelo
Načelo oficijelnosti kaznenog progona
Pojam i nastanak načela oficijelnosti
Načelo oficijelnosti u našem kaznenom postupku
Načelo legaliteta kaznenog progona i njegove iznimke
Općenito o načelu legaliteta kaznenog progona
Primjena načela legaliteta kaznenog progona u našem kaznenom postupku
Primjena načela svrhovitosti u našem kaznenom postupku

3. PREDISTRAŽNI POSTUPAK
Pojam predistražnoe; postupka
Predistražni postupak i pokretanje kaznenog postupka
Započinjanje kaznenog postupka
Kaznena prijava i postupak državnog odvjetnika s kaznenom prijavom
Kaznena prijava državnom odvjetniku od bilo kojeg pravnog subjekta
Izvidi kaznenih djela od strane državnog odvjetnika
Policijski izvidi kaznenih djela
Općenito o policiji, njezina povijest i zadaće u modernoj Hrvatskoj
a) Postanak moderne policije
b) Ustroj i struktura današnje hrvatske policije
c) Zadaće policije u Hrvatskoj i mjere prisile
d) Pojam redarstvene vlasti (policije) i službene osobe
Policijska djelatnost prije započinjanja kaznenog postupka
a) Saznanje policije o kaznenom djelu i mogućem počinitelju
aa) Kaznena prijava iz koje policija saznaje za počinjenje kaznenog djela
ab) Kaznena prijava policije državnom odvjetniku
b) Policijski izvidi
ba) Pravne osnove i značaj policijskog djelovanja tijekom općih izviđa kaznenih djela
bb) Način policijskog djelovanja tijekom općih izviđa kaznenih djela
Pozivanje građana i traženje potrebnih obavijesti
a) Opći zakonski okviri
b) Šira pojašnjenja o pozivanju građana
c) Prikupljanje obavijesti od građana
d) Prikupljanje obavijesti od uhićenog osumnjičenika
e) Prikupljanje obavijesti od pritvorenika
Utvrđivanje istovjetnosti osoba i predmeta
Poligrafsko testiranje
Analiziranje glasa
Pregled prijevoznih sredstava, putnika i prtljage
Pregled određenih objekata i prostorija državnih tijela, poduzeća i drugih pravnih osoba i pregled njihove dokumentacije
Raspisivanje potraga za osobama i stvarima
Prikupljanje obavijesti uz prikrivanje svrhe ili svojstva policijskog službenika ili putem tajnog izvjestitelja
Provjera istovjetnosti telekomunikacijskih adresa
Policijske radnje ograničenja slobode kretanja građana
a) Ograničenje kretanja za prijeko potrebno vrijeme i zadržavanje
b) Uhićenje
Posebni izvidi kaznenih djela privremenim ograničenjem temeljnih prava i sloboda
Hitne istražne radnje

4. ISTRAGA
Općenito o istrazi
Inkvizitorni i akuzatorni elementi istrage
Inkvizitorni elementi istrage
Akuzatorni elementi istrage
Tijek istrage
Istražne radnje

5. OPTUŽIVANJE S EVENTUALNIM NADZOROM OPTUŽNICE
Optužnica
Prigovor protiv optužnice
Neposredna optužnica
Neposredna optužnica na temelju suglasnosti istražnog suca
Neposredna optužnica bez suglasnosti istražnog suca
Akuzatorni elementi optuživanja

6. GLAVNA RASPRAVA I PRESUDA
Pripreme za glavnu raspravu
Glavna rasprava
Akuzatorai i inkvizitorni elementi glavne rasprave
a) Akuzatorni elementi glavne rasprave
b) Inkvizitorni elementi glavne rasprave
Javnost glavne rasprave
a) Općenito o načelu javnosti sudske rasprave
b) Načelo javnosti u našem kaznenom postupku
Tijek glavne rasprave
a) Upravljanje glavnom raspravom
b) Pretpostavke za održavanje glavne rasprave
c) Početak glavne rasprave
d) Dokazni postupak
e) Govori stranaka
Načela kaznenog procesnog prava koja se odnose na vođenje glavne rasprave i odlučivanje
a) Načelo neposrednosti sudske ocjene dokaza
aa) Općenito o načelu neposrednosti
ab) Načelo neposrednosti sudske ocjene dokaza u našem kaznenom postupku
ac) Iznimke od načela neposrednosti sudske ocjene dokaza
b) Načelo usmenosti
c) Načelo slobodne ocjene dokaza
Presuda
Prilog - Primjeri
Zapisnik glavne rasprave
Osuđujuća presuda
Odbijajuća presuda
Oslobađajuća presuda

7. POSTUPAK O PRAVNIM LIJEKOVIMA
Redoviti pravni lijekovi
Žalba protiv presude prvostupanjskog suda
a) Pravo na podnošenje žalbe
b) Osnove zbog kojih se žalba može podnijeti (žalbeni razlozi)
c) Postupak po žalbi
d) Odluke drugostupanjskog suda o žalbi
Žalba protiv drugostupanjske presude
Žalba protiv rješenja
Izvanredni pravni lijekovi
Obnova kaznenog postupka
Zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne
Zahtjev za zaštitu zakonitosti
Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude
Pobijanje pravomoćne presude nakon korištenja izvanrednog pravnog lijeka

8. POSTUPAK PRED OPĆINSKIM SUDOM
Opće napomene
Skraćeni (sumarni) postupak
Postupak za izdavanje kaznenog naloga
Postupak izricanja sudske opomene

9. POSEBNI POSTUPCI
Opće napomene
Postupak prema okrivljenicima s duševnim smetnjama
Postupak za oduziman]e imovinske koristi
Postupak za opoziv uvjetne osude
Postupak odlučivanja o rehabilitaciji (brisanju osude)
Postupak za naknadu štete ostvarivanje drugih prava neopravdano osuđenih ili neutemeljeno uhićenih osoba
Postupak za izdavanje tjeralice i objave
Tjeralica
Objava
Potraga

10. POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA

11. MEĐUNARODNO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK
Međunarodno pravo o ljudskim pravima i međunarodno kazneno pravo
Međunarodno pravo o ljudskim pravima i kazneni postupak
Međunarodno kazneno pravo i kazneni postupak
Pojam međunarodnog kaznenog prava
Kazneni postupak pred međunarodnim kaznenim sudovima
Međunarodna kaznenopravna pomoć kao posebni kazneni postupak unutarnjeg prava
a) Ekstradicija ili izručenje
b) "Mala" međunarodna kaznenopravna pomoć
c) Ustupanje kaznenog progona stranoj državi
d) Izvršenje strane kaznene presude

12. MEĐUNARODNA POLICIJSKA SURADNJA
Pojam i vrste međunarodne policijske suradnje
Institucionalizirana međunarodna policijska suradnja
Sinoptička tablica stare i nove numeracije članaka ZKP
Popis osnovne literature
Kazalo pojmova
Kratice
__________________
Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.
Allexis is offline  
Old 27.02.2010., 00:17   #9964
jel to onaj cuveni policijski udzbenik? navodno se zakon toliko izmijenio da je svejedno po cemu se uci kolko sam cula od seminarista, vecina je ucila po knjizi i trazila izmjene, kako je barbie napisala, a tijek postupka po zakonu.. i samo krapac ispituje jer nikog drugug nema
joj kako mi je sad zao sto sam u zadnji tren izmijenila seminar i uzela financije jer ovaj kupus od literature je strasan..
blondie_girl is offline  
Old 27.02.2010., 00:23   #9965
je, to je ta knjiga.....samo što je lakše učiti po njoj jer je pisana točno po zakonu, onako kao knjiga iz obiteljskog i klarić,pa je lakše pohvatati izmjene....

mene je zahvatilo da sam morala ispravljati knjigu iz obiteljskog, jer je taman te godine izašao novi zakon, a knjiga je bila po starom....bilo mi je lako, jer je knjiga slijedila članke iz zakona i vrlo lako sam čitala paralelno i ispravljala što ne valja...

ista stvar je s tom policijskom knjigom....dok krapac nije tako pisan, previše je nejasan, zbrčkan i ne slijedi doslovno zakon, pa je teže pohvatati izmjene....

zaboravih reći da sam iz krapca učila i 6. poglavlje, ali samo onih par deficija koje su se pojavljivale na ispitu....
__________________
Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.
Allexis is offline  
Old 27.02.2010., 00:27   #9966
Quote:
Allexis kaže: Pogledaj post
je, to je ta knjiga.....samo što je lakše učiti po njoj jer je pisana točno po zakonu, onako kao knjiga iz obiteljskog i klarić,pa je lakše pohvatati izmjene....

mene je zahvatilo da sam morala ispravljati knjigu iz obiteljskog, jer je taman te godine izašao novi zakon, a knjiga je bila po starom....bilo mi je lako, jer je knjiga slijedila članke iz zakona i vrlo lako sam čitala paralelno i ispravljala što ne valja...

ista stvar je s tom policijskom knjigom....dok krapac nije tako pisan, previše je nejasan, zbrčkan i ne slijedi doslovno zakon, pa je teže pohvatati izmjene....

zaboravih reći da sam iz krapca učila i 6. poglavlje, ali samo onih par deficija koje su se pojavljivale na ispitu....
da.. primjetila sam to, samo nabacuje cinjenice, nikakav redoslijed ni nista.. al dobra stvar je sto je zlata napravila prezentacije pa kazu da je uz to lakse uciti jer je to kao najvaznije..
nego, kako se tebi cini-jel kpp tezi od gp1? i kolko je okvirno vremena potrebno da se nauci?
blondie_girl is offline  
Old 27.02.2010., 00:33   #9967
meni je gp dosada bio najteži za naučiti jer sam polagala u komadu...tako da kpp mi nije usporediv s time....ali mi je bio lakši od kp-a i međunarodnog....vrlo lako sam ga naučila baš zbog te lagane literature, 3 tjedna učenja i dobila 4....da sam učila po krapcu, mislim da bi mi bilo dosta teže, jer su mi ona njegova prva tri poglavlja bila katastrofa....iz 6. poglavlja na kraju nisam sve ni čitala nadugo i naširoko već si samo izvadila definicije....io je vrijedilo i za načelo pravčnog postupka.....samo sam naučia što znači to načelo (one podjele i koji su opći elementi, ali za sve samo rečenicu).....ništa više...

što se policijske knjige tiče, tamo je sve bilo važno, čak i fusnote.....ali nije bilo teško za naučiti jer je jako razumljivo pisana....
__________________
Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.
Allexis is offline  
Old 27.02.2010., 09:42   #9968
Quote:
blondie_girl kaže: Pogledaj post
evo sutra-preksutra ti to ispisem za 4 poglavlje, malo sam u guzvi ovaj vikend, ali naci cu vremena je.. po meni je to zapravo najtezi dio posla, uspoređivat sta je sta, gdje je sta u novom, starom zakonu.. toplo se nadam da ce za koju godinu izdat novu knjigu jer ovo je muka
Ma može, hvala ti. Prepisala sam ono sa pravokutnika ali nisam sigurna da je to baš sve. Nemam pretjerano vremena uspoređivat novi i stari ZKP. Ma imamo još relativno sreće jer nema onog primjerovnika, a Krapac je puštao ljude na usmeni sa čak 7 bodova. Najveći dio pitanja je zapravo bio iz prva 3. poglavlja. Skužila sam da možeš dobiti 6 bodova ako si ono naučio savršeno, a tu i tamo si mogao skupiti negdje 3 boda. Najviše pita načela, koliko sam shvatila.

Najgori mi je ovaj dio koji su oni napisali na katedri da su točke izmijenjene. Nemam pojma gdje se to sve nalazi, a ima dosta toga.
Fashion Barbie is offline  
Old 27.02.2010., 09:46   #9969
Quote:
Allexis kaže: Pogledaj post
meni je gp dosada bio najteži za naučiti jer sam polagala u komadu...tako da kpp mi nije usporediv s time....ali mi je bio lakši od kp-a i međunarodnog....vrlo lako sam ga naučila baš zbog te lagane literature, 3 tjedna učenja i dobila 4....da sam učila po krapcu, mislim da bi mi bilo dosta teže, jer su mi ona njegova prva tri poglavlja bila katastrofa....iz 6. poglavlja na kraju nisam sve ni čitala nadugo i naširoko već si samo izvadila definicije....io je vrijedilo i za načelo pravčnog postupka.....samo sam naučia što znači to načelo (one podjele i koji su opći elementi, ali za sve samo rečenicu).....ništa više...

što se policijske knjige tiče, tamo je sve bilo važno, čak i fusnote.....ali nije bilo teško za naučiti jer je jako razumljivo pisana....
Da, što se tiče 6. poglavlja...kažu da je dovoljno samo znati nabrojati i rečenicu o najbitnijim stvarima. Prva 3. poglavlja nisu toliko teška koliko je to on katastrofalno napisao. Ne sviđa se ni meni nikako njegov stil pisanja. No sreća u nesreći je da ta poglavlja nisu mijenjana pa se može naučiti i po nekoj dr literaturi Npr imaju ona pitanja na pktu za koja mislim da su veoma korisna jer se pojavljuju na usmenom i pismenom i olakšaju učenje (jer uopće ne kužim zašto je tako pisano: mala-velika slova, fusnote i mišljenja visokih sudova koja valjda ne treba učiti).

Još sam nešto htjela pitat: dal treba znati sve one zakone, akte i sl. Mislim ajde da ih treba nabrojat, ali u knjizi piše za svaki koje godine je donesen i mijenjan (čak i datumi) pa mi se čini kao da bi to trebalo dugo štrebat, a bespotrebno je.
Fashion Barbie is offline  
Old 27.02.2010., 16:27   #9970
Quote:
zgmetropola kaže: Pogledaj post
Dosad nisam postavljao uvjete pod kojima ću nekom pomagat, al evo ti ćeš bit iznimka. Molim te, ne nazivaj me curom Hvala, moj muški kolega

Samo da se nadovežem na Barbie oko učenja za kolokvije, ja sam za prvi i drugi učio 4 dana, za treći 7 (naravno, to je bilo smisleno i skoro pa cjelodnevno učenje)

Svakome treba drugačije, ali da imaš neki orijentir


Sorry, mislio sam ta kvoutam miss devil i sweetamber
Špigeta is offline  
Old 28.02.2010., 17:44   #9971
Question

ovako...sada sam 4.razred opce gimnazije i sve razrede sam prosla s 4 (prosjek oko 4.2 )...naša gim je jedna od najboljih u drzavi (tocnije 6.) i stvarno zahtjevna do kraja. Znanje zaista imam ali me strah da necu moci upisat pravo u Zg jer nisam prolazila s 5. Da li imate vi mozda kakva iskustva s time?, da li se upisuju samo najbolji odlikasi?
i live4love is offline  
Old 28.02.2010., 17:59   #9972
Quote:
i live4love kaže: Pogledaj post
ovako...sada sam 4.razred opce gimnazije i sve razrede sam prosla s 4 (prosjek oko 4.2 )...naša gim je jedna od najboljih u drzavi (tocnije 6.) i stvarno zahtjevna do kraja. Znanje zaista imam ali me strah da necu moci upisat pravo u Zg jer nisam prolazila s 5. Da li imate vi mozda kakva iskustva s time?, da li se upisuju samo najbolji odlikasi?
Naravno da ne. Sjećam se (u nekom postu prije nekoliko desetaka stranica i spomenuh) da je na prijamnom ove godine bilo koji su i sa 300 bodova iz srednje (dakle prolazili su s 3) ili sa 400 (među prvih 20tak) upisivalo bez plaćanja.

Ako se ne varam, po ovom sistemu državne mature, ocjene iz srednje vam i ne znače bog zna kak...Do sada je omjer bodova od ocjena i bodova sa srednje uvelike mogao značiti razliku. Npr. frendica je iz srednje imala 380 bodova, a na prijamnom između 400-430 bodova - nije upala, druga cura je imala 500 bodova iz srednje i jednak broj bodova ostvarenih na prijamnom - upala je = bodovi iz srednje su igrali ogromnu ulogu; što pretpostavljam ovom državnom maturom neće biti slučaj.

I na kraju se svodi na samo jedno - tebe. Samo o tebi ovisi (baš sam ti olakšala ).

Edit: ovo ti je tekst sa stranice faksa o postupku upisa 2010/2011.

"Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na ove studijske programe sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:
- na temelju uspjeha u srednjoj školi do 250 bodova
- na temelju položenih ispita na državnoj mature
Hrvatski jezik (viša razina) do 150 bodova
Matematika do 100 bodova
Strani (ili klasični) jezik (viša razina) do 150 bodova
Izborni predmet (bilo koji) do 50 bodova
- na temelju provjere posebnih sposobnosti:
test u kojemu se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje do 250 bodova
- na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
- osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH) iz bilo kojeg društvenog, humanističkog ili prirodoslovnog predmeta
do 50 bodova"
bistric is offline  
Old 28.02.2010., 21:03   #9973
jel moguće paralelno spremat oppd,naciju i pol.ekon.?
original_girl is offline  
Old 28.02.2010., 21:37   #9974
Quote:
original_girl kaže: Pogledaj post
jel moguće paralelno spremat oppd,naciju i pol.ekon.?
Oppd i naciju nikako! Mislim dvije povijesti...jasno je zašto je to skoro nemoguće. Preporučam na jedan od tih predmeta se koncentirat plus političku
Fashion Barbie is offline  
Old 28.02.2010., 22:31   #9975
Quote:
original_girl kaže: Pogledaj post
jel moguće paralelno spremat oppd,naciju i pol.ekon.?
kojom si kalkulacijom ti dobila tu kombinaciju...?

ugl,ako ne OBOŽAVAŠ povijest (ko jedan kolega ovdje s foruma),onda stvarno nemoj spremati 2 povijesti-pošizit ćeš...
radje odaberi jedno od toga dvoje i uz to stigneš spremiti političku za neku ok ocjenu
__________________
...Welcome to forum.hr,where no server is available to handle your request!...
miss_devil is offline  
Old 28.02.2010., 23:39   #9976
Quote:
miss_devil kaže: Pogledaj post
kojom si kalkulacijom ti dobila tu kombinaciju...?

ugl,ako ne OBOŽAVAŠ povijest (ko jedan kolega ovdje s foruma),onda stvarno nemoj spremati 2 povijesti-pošizit ćeš...
radje odaberi jedno od toga dvoje i uz to stigneš spremiti političku za neku ok ocjenu
Koji to kolega obožava povijest? Koliko god netko obožavao povijest, mislim da je oppd u kombinaciji s nacijom čisti sadomazohizam.
__________________
Ljudi koji ne rade greške obično ne rade ništa.
demarkis is offline  
Old 01.03.2010., 01:08   #9977
Quote:
demarkis kaže: Pogledaj post
Koji to kolega obožava povijest? Koliko god netko obožavao povijest, mislim da je oppd u kombinaciji s nacijom čisti sadomazohizam.
to i ja velim al Stipo reče da ne brinemo za njega-i tako je htio povijest studirati
ako uspije,klanjat ću mu se...ovako nekako:
__________________
...Welcome to forum.hr,where no server is available to handle your request!...
miss_devil is offline  
Old 01.03.2010., 01:27   #9978
Znači ima još luđaka (možda bolje zanesenjaka). Jer sam ja i sebe prepoznao u tvom postu. A onda mi je još i najdraži Joško dao podstrek.

Ali, original_girl, ako ikako uspiješ ovo paralelno, divim ti se i javljaj nam kako ide.
__________________
Ljudi koji ne rade greške obično ne rade ništa.
demarkis is offline  
Old 01.03.2010., 09:59   #9979
Ne znam...ja bih izludila sa samom nacijom da je opet moram učit. Oppd i nije bila toliko komplicirana kad sam ja to polagala i zanimljivija mi je svjetska povijest nego ova hr. No koliko znam sad je na oppdu poprilično složen pismeni pa savjetujem ipak da se posveti ili naciji ili oppdu jer nije isto spremat oppd za ispit i naciju za 1. kolokvij (to je ajde još i moguće i podnošljivo) i spremat oba predmeta za ispit. Još bih razumila da se radi o vremenu prije 2 god kad si mogao oppd preko skripte za 2 tjedna, ali ovako...jedno veliko NE! Mislim da je gori slučaj dati samo političku u 4. mj nego jedan od tih predmeta plus politička (što je sasvim izvedivo). Čak ako se prije učila nacija ili oppd ne savjetujem učenje ta dva predmeta skupa jer normalno da u 2 mj zaboraviš dosta toga, a ako uz to učiš još jedan predmet pun godina, akata, povijesnih činjenica...sve ti se pomiješa
Fashion Barbie is offline  
Old 01.03.2010., 11:32   #9980
A istodobno spremanje Rima (preko kolokvija) i OPPD-a za 4.mj? Moguce?
Chocolate_M is offline  
Zatvorena tema


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 10:08.