Natrag   Forum.hr > Društvo > Pravo > Radno, socijalno i obiteljsko pravo

Radno, socijalno i obiteljsko pravo Ugovori o radu i radni odnos, mirovinsko, zdravstveno, alimentacija, brak i razvod, posvojenje, skrbništvo, roditeljska skrb i dr.

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 28.11.2013., 12:21   #1
Kolektivni ugovor

U našem je poduzeću direktor DEKTETOM poništio postojeći Kolektivni ugovor.

Naime, radi se o tome da je postoljeći vlasnik kupio dio firme koja je bila tehnološka cjelina. Taj dio poduzeća se odvojio i napravljena je posebna firma.
(imena nisu original)

A ugovori je slijedeći:

UGOVOR O RADU

Clanak 1.
Ovim ugovorom zasniva se radni odnos na neodredeno vrijeme izmedu društva CRIJEP I CIGLA

d.o.o. sa središtem u Zadru ,F. Tudmana 4 (u nastavku teksta: poslodavac) i Branka Brankovica iz Zadra , Marka Marulica 44C (u nastavku teksta: zaposlenik)


Clanak 2.
Ugovorne strane suglasno utvrduju da zaposlenik zadržava sva stecena prava iz radnog odnosa koje je stekao i ostvario kao zaposlenik u društvu Betonske armature d.d. sa središtem u Zadru ,F. Tudmana 4, na temelju cl.4 st.1 Ugovora o kupoprodaji i prijenosu udjela u CRIJEP I CIGLA d.o.o. sklopljenog dana 03. 01 . 2001. izmedu društva Betonske armature d.d. i društva GRADNJA d.o.o. Zagreb.
Do donošenja svojih opcih akata poslodavac preuzima primjenu odredaba Pravilnika o radu društva Betonske armature d.d., Sporazuma izmedu sindikata i Uprave od 04. 03. 1999. , te Kolektivnog ugovora sklopljenog 17. 01. 1998. izmedu sindikata i uprave društva Betonske armature d.d. s Aneksom br. 1 od 17. 01. 1998. godine i Aneksom br. 2 od 02. 01. 1999. godine.

Clanak3.
Zaposlenik ce ovavljati poslove..........itd........

Clanak4.
Placa zaposlenika.......itd......Također je sa svakim zaposlenikom potpisan i poseban sporazum sa kojim se samo potvrđuje gornji kolektivni ugovor.


SPORAZUM

polazeci od toga
-da zaposlenik ima sklopljen s Poslodavcem Ugovor o radu na neodredeno vriejme kojim je

zasnovan radni odnos izmedu poslodavca i zaposlenika

-da izmedu ugovornih strana, temeljem provedenog postupka savjetovanja sa Zaposlenickim vijecem, odluke Nadzornog odbora Poslodavca i clanka 129. Zakona o radu u skladu s odbredbama Pravilnika o radu trgovackog društva Betonske armature d.d. i Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca sklopljenog 17. 01. 1998. godine, postoji sporazum o prijenosu ugovora o radu s Poslodavca na Novog poslodavca.

Ugovorne strane, uzimajuci u obzir gore navedene pretpopstavke, koje cine sastavni dio ovog sporazuma sporazumjele su se kako slijedi:

Clanak 1.
Ugovorne strane sporazumijele su se da se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, sklopljen izmedu Zaposlenika i Poslodavca danom 03. 01. 2001. prenosi na CRIJEP I CIGLA d.o.o.kao Novog poslodavca

Clanak 2.
Sukladno navedenom, radni odnos izmedu Zaposlenika i Poslodavca prestaje danom 03. 01. 2001. te se istovremeno prenosii započinje kod novog poslodavca pri čemu zaposlenik zadržava sva prava i obaveze ostvarene i stečene temeljem postojećeg Ugovora o radu za vrieme trajanja odnosa kod Poslodavca , a naročito u pogledu izračunavanja otpremnina, otkaznog roka i dr.

Clanak 3.

Novi poslodavac preuzima sva prava i obveze koje, temeljem postojećeg Ugovora o radu, Poslodavac ima prema Zaposeniku

Clanak 4.

Novi poslodavac se obvezuje da će od Poslodavca preuzeti sve akte koji uređuju ravnopravni status Zapolenika
Na radni odnos između Zaposlenika i Novog poslodavca primijenjivati će se odredbe postojećeg Pravilnikao radu Poslodavca i Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca sklopljenog 17. 01. 1998. između Sindikata i Poslodavca

ALI NAM OVU GODINU SLIJEDI MINA !!!
Direktor je došao do PRAVNE CAKE i dekretom poništio postojeći Kolektivni ugovor !!!

Evo što je on napravio:

OBAVIJEST Sindikatu građevinara Hrvatske podružnica Betonske armature d.d.

Poštovani

Obavještavamo vas o prestanku primjene obveza iz Kolektivnog ugovora sklopljenog 17. 01. 1998. g. između Sindikata građevinara Hrvatske podružnica Betonske armature d.d. s Aneksom br. 1 od 17. 01. 1998. godine i Aneksom br. 2 od 02. 01. 1999. godine. i Uprave društva Betonske armature d.d. , Pravilnika o radu društva
Betonske armature d.d. te Sporazuma između Sindikata i Uprave od 03. 01 . 2001.

Obrazloženje:
Društvo CRIJEP I CIGLA d.o.o. (Poslodavac) do donošenja svojih općih akata preuzima primjenu odredaba Pravilnika o radu društva Betonske armature d.d. , Sporazuma između Sindikata i Uprave od 03. 01 . 2001. , te Kolektivnog ugovora sklopljenog 17. 01. 1998. između Sindikata i Uprave društva Betonske armature d.d. Aneksom br. 1 od 17. 01. 1998. godine i Aneksom br. 2 od 02. 01. 1999. godine , a sve temeljem pojedinog ugovora o radu radnika koji je prešao iz Betonske armature d.d. u CRIJEP I CIGLA d.o.o.

CRIJEP I CIGLA d.o.o. donijelo je Pravilnik o radu , koji je stupio na snagu dan 05. 07. 2013. godine, a isti predstavlja opći akt navedenog društva. Budući da je navedeni Kolektivni ugovor obvezivao društvo CRIJEP I CIGLA d.o.o. do donošenjeg općeg akta, stupanjem na snagu Pravilnika o radu po navedenom Kolektivnom ugovoru ne proizlaze više nikakve obveze za CRIJEP I CIGLA d.o.o. , po bilo kojoj osnoviKako je moguće da netko donošenjem njegovog internog Pravilnika o radu , automatski poništi postojeći Ugovor o radu kojeg su zaposlenici sklopili sa prvobitnom firmom i sa kojim se Kolektivnim ugovorom apsolutno složio novi poslodavac !!??

Dakle, ono što je bilo napisaono sa ovdje crveno, vlasnik je poništio sa ovdje zeleno !!
krena is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.11.2013., 23:48   #2
Pitao ja jednog susjeda pravnika danas popodne. I on mi kaže: za dobiti pravi odgovor na ovo pitanje, neka poduzeća plate advokata čak 50 000 eura
A ja tražim besplatni savjet preko foruma.

Možda je pravnik koji je taj ugovor sastavio namjerno ga tako koncipirao u korist vlasnika, a da sindikalisti i njihove vođe to uopče nisu shvatili. Sada je taj isti aktivirao tu famoznu "caku" da ne mora plaćati veće otpremnine negoli je to po običnom Zakonu o radu.
A više nema ni božićnice, ni jubilarnih nagrada, niti novca za sprovod roditelja.
krena is offline  
Odgovori s citatom
Old 29.11.2013., 11:01   #3
Zbilja je sjebano napisano, triput sam morao čitati.
Inače, kad su odredbe nekog ugovora nejasne, tumače se u korist strane koja nije sastavljala ugovor.

Koliko ja znam, kad su kolektivni ugovori u pitanju, poslodavac koji nije potpisao kolektivni ugovor mora donijeti odluku o pristupanju tom i tom kolektivnom ugovoru.
JohnDoe-25 is online now  
Odgovori s citatom
Old 29.11.2013., 14:13   #4
Quote:
JohnDoe-25 kaže: Pogledaj post
Zbilja je sjebano napisano, triput sam morao čitati.
Inače, kad su odredbe nekog ugovora nejasne, tumače se u korist strane koja nije sastavljala ugovor.

Koliko ja znam, kad su kolektivni ugovori u pitanju, poslodavac koji nije potpisao kolektivni ugovor mora donijeti odluku o pristupanju tom i tom kolektivnom ugovoru.
Istina je da je jebeno napisano, ali je stvar jasna da je novi poslodavac PREUZEO kolektivni ugovor firme čiju je polovicu kupio.

Samo što je nejasno što su to OPĆI AKTI !!??
krena is offline  
Odgovori s citatom
Old 29.11.2013., 14:17   #5
Najkraće i najjednostanije rećeno u ovom slučaju, svi propisi koje je donio poslodavac za svoje potrebe, npr. Pravilnik o radu...
JohnDoe-25 is online now  
Odgovori s citatom
Old 29.11.2013., 14:39   #6
Quote:
JohnDoe-25 kaže: Pogledaj post
Najkraće i najjednostanije rećeno u ovom slučaju, svi propisi koje je donio poslodavac za svoje potrebe, npr. Pravilnik o radu...
To je razumljivo. Ali je jako neobično da donošenje tih općih akata automatski PONIŠTAVA postojeći Kolektivni ugovor !!??

Quote:
Do donošenja svojih opcih akata poslodavac preuzima primjenu odredaba Pravilnika o radu društva Betonske armature d.d., Sporazuma izmedu sindikata i Uprave od 04. 03. 1999. , te Kolektivnog ugovora sklopljenog 17. 01. 1998. izmedu sindikata i uprave društva Betonske armature d.d. s Aneksom br. 1 od 17. 01. 1998. godine i Aneksom br. 2 od 02. 01. 1999. godine.
Kolektivi ugovor nije jednostrana stvar , nego je dvostrana !?!! Između poslodavca i zaposlenika. A Pravilnik o radu je jednostrani akt !!!
A on je donošenjem jednostranog akta poništio nešto što je potpisano sa 2 strane !

Onda ispada da ti nije ni trebao potpis druge strane, ako ti njegov potpis poništavaš svojim nekim jednostranim aktom !

Zadnje uređivanje krena : 29.11.2013. at 15:35.
krena is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.05.2014., 23:59   #7
Tražim savjet:

U našoj firmi je prije mjesec dana istekao trogodišnji mandat radničkog vijeće. U zakonu piše slijedeće:


http://www.propisi.hr/print.php?id=6962


Raspisivanje redovitih izbora za radničko vijeće

Članak 3.
(1) Odluku o raspisivanju redovitih izbora za radničko vijeće donosi radničko vijeće najkasnije pet tjedana prije isteka svog izbornog razdoblja. Odluka se objavljuje na svim oglasnim mjestima poslodavca i dostavlja se sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu. Odluka sadrži i obavijest da je svaki sindikat i svaka skupina od najmanje deset posto radnika koja namjerava podnijeti listu kandidata za članove radničkog vijeća (članak 6. ovoga Pravilnika), dužna u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja, odnosno od dana dostavljanja odluke, odrediti u pisanom obliku svog predstavnika i zamjenika u izbornom odboru.

Dakle, staro radničko viječe je jednostavno ZABORAVILO do kada im teče mandat. Sada njihov presjedjednik tvrdi da po zakonu se smiju održati izbori 30 dana nakon prestanka mandata toga starog radničkog vijeća.
Odakle njemu taj podatak o tih mjesec dana ja nemam pojma, niti sam negdej uspio to pronaći u Zakonu.

Ako je staro radničko viječe zakasnilo sa izborima, ja mislim da je onda procedura kao da se treba po prvi put ići na izbore.

Stoji zapisano:

Članak 2.
(1) Prijedlog za utemeljenje prvog radničkog vijeća mogu podnijeti u pisanom obliku sindikati koji kod poslodavca imaju svoje članove ili najmanje deset posto radnika zaposlenih kod poslodavca (u daljnjem tekstu: predlagatelj).
(2) Kada je predlagatelj iz stavka 1. ovoga članka skupina radnika, prijedlog mora sadržavati imena, prezimena i potpise tih radnika.
(3) Prijedlog za utemeljenje prvog radničkog vijeća objavljuje se na svim oglasnim mjestima poslodavca i dostavlja se sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu. Prijedlog sadrži obavijest da svaki sindikat i svaka skupina od najmanje deset posto radnika koja namjerava podnijeti listu kandidata za članove radničkog vijeća (članak 6. ovoga Pravilnika), mora na skupu radnika odrediti svog predstavnika i njegovog zamjenika u izbornom odboru, a skupina radnika koja nije ujedno i predlagatelj iz stavka 1. ovoga članka, dužna je istodobno podnijeti i popis radnika s njihovim imenima, prezimenima i potpisom.


Dakle, nove izbore na može više pokrenuti staro zaposleničko vijeće nego to može napraviti iskljućivo sindikat. Odnosno grupa od 10% radnika koji potpišu takav zahtjev.

Ali stari presjednik i dalje traži izbore redovitim putem.

Napomena: ovi bi trebala biti obična formalnost. Ali na žalost ne i u našoj firmi. Moglo bi se dogoditi situacija kao prije 8 godina kada su bili isto tako formalni izbori i za povjerenika zaštite na radu.
Izbori su bili formalni, ali je posljedica bila takva da je jedan od tih povjerenika do sada izgubio na sudu 50 000 kuna. Naime, svaki član zaposleničkog viječa ili pak povjerenik zaštite na radu je ZAŠTIĆEN zakonski od smanjena plaće ne svojom krivnjom. Ali je direktor našao dobrog pravnika koje je dokazao da su izbori bili loše organizirani, pa onda slijedi to da članovi nemaju nikakav imunitet.

Tako se bojim da se ne dogodi i sada ako netko od članova novog radnčkog vijeća bude pao u nemilost sa strane direktora. I onda da taj ne uživa zaštitu, a mislio je da je ima.

Zadnje uređivanje krena : 12.05.2014. at 00:11.
krena is offline  
Odgovori s citatom
Old 22.07.2014., 21:20   #8
Kolektivni ugovor za trgovinu

Koji je trenutno vazeci kolektivni ugovor za djelatnost trgovine, i da li se on primjenjuje i na studente koji rade preko student servisa? I još, ako u razlicitim ugovorima pise različito za istu stvar, npr. uvecanje za rad nedjeljom je u jednom 35%,a u drugom 50% primjenjuje li se povoljniji i ako da na koji zakon se može pozvati?
masaccio is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.11.2017., 23:26   #9
DOŠLO JE DO KURBINOG PIRA !

Firma nam nije isplatila plaću za 09. 2017. Pričajući sa jednim umirovljenim šefom računovodstva, koji je inače radio kod nas nekoliko godina, ali nekad davno , , nam je rekao da nam se ne piše dobro. Naime, uspjeli smo nabaviti službene podatke o bonitetu firme, i dati njemu na uviđaj. I on je odmah rekao da smo pred stečajem. Samo je problem što vlasnici ne žele proglasiti stečaj, nego misle radnike mrcvariti do iznemoglosti.

Pošto će mo najvjerojatnije završiti na burzi, sada se tek radnička klasa malo opametila i sjetila se jednostrano poništenog kolektivnog ugovora.
Do sad je četvorica radnika popušila na sudu. Sud je donio presudu da je naš kolektivni ugovor ništavan jer ga je poništio naš pravilnik o radu.
Naime pisalo je u našem kolektivnom ugovoru :
Do donošenja svojih opcih akata poslodavac preuzima primjenu odredaba Pravilnika o radu društva Betonske armature d.d., Sporazuma izmedu sindikata i Uprave od 04. 03. 1999. , te Kolektivnog ugovora sklopljenog 17. 01. 1998. izmedu sindikata i uprave društva Betonske armature d.d. s Aneksom br. 1 od 17. 01. 1998. godine i Aneksom br. 2 od 02. 01. 1999. godine.

Dakle poslodavac je recimo donio : "PRAVILNIK O OBAVLJANJU VELIKE NUŽDE U TVORNICI "
Tu je naveo točno kako to treba izgledati.
1. radnik koji ima potrebu da obavi veliku nuždu, mora se obratiti svome šefu
2. Šef mu daje wc papir i ključ od zahoda
3. Radnik je dužan ....bla...bla.
4...bla....bla....
5. ...bla....bla....

I na kraju je sud rekao da je to Upustvo za obavljenje velike nužde PRAVNI AKT , te se onda poništava kolektivni ugovor. Jer je tako pisalo u kolektovnom ugovoru, a nitko nije kriv da ga radnici nisu razumjeli.

PITANJE GLASI : DA LI JE PRAVOVALJEN NEKI UGOVOR KOJI JEDNOJ STRANI IZGLEDA RAZUMLJIVO, ALI JE DRUGA STRANA UGOVOR LUKAVO SROČILA DA GA MOŽE PONIŠTITI ČIM JOJ ZATREBA.
Ovdje se radi o tome da je 150 radnika mislilo da im vrijede otpremnine u novoj firmi. Čak je prava isplatila desetak otpremnina 2008. , doduše nešto manje ali ipak puno više od 6 plaća koje je po Zakonu o radu.
Ali je uprava par godina kasnije našla vještog advokata koji je donošenjem Upustva za obavljanje velike nužde u tvornicu proglasio naš kolektivni ugovor nevažećim.

Molim pravnu struku da se izjasni o tim pravnim trapulama ??

Zadnje uređivanje krena : 06.11.2017. at 23:41.
krena is offline  
Odgovori s citatom
Old 26.11.2017., 10:22   #10
Nitko ne odgovara. Na žalost. kako stvari stoje, ovo će postati uskoro jako aktualno. Kolaju priče o preseljenju tvornice na novu lokaciju. Normalno, uz zadržavanje 50% radnika. A to će biti oni mlađi od 40 godina, uz to dobri , poslušni i zdravi. A ostalima 6 plaća i noga u guzicu

Samo što onda neće biti baš tiho ovo poništenje kolektivnog ugovora. Naći će se ispred Zadarskog suda stotinjak gnjevnih radnika sa obiteljima.
krena is offline  
Odgovori s citatom
Old 26.11.2017., 12:32   #11
Quote:
krena kaže: Pogledaj post

PITANJE GLASI : DA LI JE PRAVOVALJEN NEKI UGOVOR KOJI JEDNOJ STRANI IZGLEDA RAZUMLJIVO, ALI JE DRUGA STRANA UGOVOR LUKAVO SROČILA DA GA MOŽE PONIŠTITI ČIM JOJ ZATREBA.
naravno da vrijedi jer su ga potpisale dvije strane
__________________
Demokracija je kad poštuješ Zakone iako se sa njima ne slažeš.
sivkić is offline  
Odgovori s citatom
Old 27.11.2017., 17:28   #12
Quote:
sivkić kaže: Pogledaj post
naravno da vrijedi jer su ga potpisale dvije strane
Znači da nas je netko od sindikata stručno preveslao. Ili je sindikalista bio stručan neznalica. Jer je ugovor bio na razmatranju u centrali Zagreba.
A oni su rekli da je sve u redu !!
krena is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 07:29.