Natrag   Forum.hr > Društvo > Alternativa > Magija i mistika

Magija i mistika Od parapsihologije do metafizike

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 19.07.2009., 17:23   #1
Exclamation Krist (LOGOS) kao „ključ“

Preko gematrije (kabalistička numerologija) ćemo također uvidjeti povezanost Oca, Sina i principa balansa, spiritualne bespolnosti. Prilažem gematrijsku tablicu uz tekst da se lakše računaju vrijednosti riječi i rečenica.Ako zbrojimo hebrejske riječi Kether (kruna) i Tiphareth (ljepota) kao:Riječ se sastoji od slova kaph, teth i resh. Zbrojimo njihove numeričke vrijednosti: 20 + 9 + 200 = 229

Sada isto učinimo i sa Tipharethom: teth + peh + aleph + resh + teth = 9 + 80 + 1 + 200 + 9 = 299Zbroj Oca (Nousa) i Sina (Logosa) daje 528, što svedeno na jednu znamenku daje 5 + 2 + 8 = 15 = 1 + 5 = 6 , broj Sunca. 5 + 2, ljudska borba (broj 5 – pentagram – simbol čovjeka) protiv dualnosti (broj 2) zajedno sa brojem 8, brojem beskonačnosti, sveukupno predstavlja istinsku, beskonačnu potragu (borbu) za Jedinstvom. Jedinstvom u Čovjeku što ga simbolizira broj 15 (1 = Monada, 5 = broj čovjekovih udova i fizičkih osjetila, te elemenata) ili geometrijski simbol pentagrama.

Nadalje, broj 528 krije veliku tajnu:

„Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove: kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti“ Izaija 22:22

Broj poglavlja i paragrafa u oba slučaja je mističan 22, kao i broj staza na Drvu Života, broj slova u hebrejskom alfabetu i broj karata Velike Arkane Tarota.

Ključ se kaže „Maphte'ach“ ili:Mem + peh + tau + cheth = 40 + 80 + 400 + 8 = 528

Dakle, misterija unije Kozmičkog Oca i Kozmičkog Sina (Kether + Tiphareth) je ustvari KLJUČ. Ključ spoznavanja sebe i Kozmosa. Kada čovjek spozna Sina u sebi može spoznati Oca ili ako ne doživimo Sebe, kako ćemo shvatiti svrhu Kozmosa?

„Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Krist Isus“ 1. Poslanica Timoteju (2:5)

„Posrednik Boga i ljudi“ u grčkoj verziji Biblije „Mesites Theou kai anthropos“Numerička vrijednost teksta je 3168 = 6 x 528 (ključ)

Kurios Iesous Christos = čovjek Krist Isus= 3168 = 6 x 528 (ključ). Šestog dana stvoren je čovjek (nema veze s doslovnim tumačenje kao ni išta u Bibliji).

Ako je 6 broj čovjeka, a Krist nosi ključ, onda preko unutarnje Svjetlosti ili ključa spoznaje dolazimo do otkrića Božje slave, jer on je Logos, svjetlost duše.

Dakle, imamo numeričku podudarnost u istoj rečenici:

Kurios Iesous Christos = 3168 (6 x 528) = Mesites Theou kai anthropos
odnosno: čovjek Krist Isus = 3168 (6 x 528) = posrednik ljudi i Boga.

Identitet Logosa i njegova prava priroda je utvrđena ovim gematrijskim povezivanjem. Naravno, gematrija ima više metoda pridavanja vrijednosti slovima, te razne metode daju razne rezultate. No, posebno je intrigantno koliko koincidencija ima u različitim riječima te koliko se poveznica stvara među njima. Ponekad čovjek pomisli kako je riječ o čistoj slučajnosti, ali kroz bolje poznavanje strukture hebrejskog jezika, nameće će se logičan zaključak kako je Biblija i općenito hebrejski jezik posebno korišten za kodiranje Tajne Doktrine, na svjesnoj i nesvjesnoj razini i da postoji organizirani dizajn iza svega toga. Biblijski kod ima toliko razina i dubina značenja da se prosječni vjernik kršćanin koji pobožno čita i doslovno shvaća Bibliju može rastopiti nad samom pomisli da je knjiga toliko duboka i višeslojna.

Mispar Shemi metoda u gematriji kaže da svako slovo ima numeričku vrijednost koja se sastoji od zbroja svih slova koje čine ime tog slova. Npr. riječ Aleph se sastoji od Aleph + Lamed + Peh ili 1 + 30 + 80 = 111.
Na isti način riječ Yehoshua (Isus) ima vrijednost 528. Riječ Yeshua ili spasenje, tj. drugi način pisanja riječi Yehoshua ili Isus, također ima gematrijsku vrijednost 528.

Hebrejski alfabet ima 22 slova. Grčki alfabet ima 24 slova. 22 x 24 = 528.

Hebrejska riječ „HaAlephbeyt“ ili „alfabet“ = 528Nevjerojatna slučajnost. U drevnoj ezoterici raznih kultura, slova i pismo je smatrano izražavanjem Duha u vizualnom obliku uz posredstvo ljudskog pisma. Na taj način originalni alfabeti drevnih naroda predstavljaju cjelokupne magijske sustave simbola kao rune. Svako slovo predstavlja neku Ideju ili arhetip. Meditacija na određena slova ili riječi dovodi do određene spoznaje. Originalno, većina alfabeta je nastala crtanjem zvijezdanih konstelacija jer je štovanje zvijezda bila prva ljudska religija uz štovanje vatre. Dakle, postoji sustav korespondencije između filozofsko-ezoterijskih koncepata i njihovog vizualnog prikaza u obliku pisma. Drevni rabini kabalisti su znali da je cijeli hebrejski alfabet mapa Kozmosa u hijerarhijskom obliku. Ako je Alfabet = 528, to bi značilo da je alfabet ključ. Da li to ima veze s Logosom? Jasno, 22 x 24 ili 528, broj slova u dva alfabeta pomnožena daju broj koji simbolizira „ključ“. Alfabet ima svoj raspon. Alfabet simbolički i grafički prikazuje razvoj prve Ideje u Umu Kozmosa (Nous) od njezinog početka pa do kraja („ja sam početak i kraj, alfa i omega“). Ako je alfabet prikaz razvoja Ideje ili Misli (Riječi Božje) u svemoćnom Umu cijelog Kozmosa, barem po okultnoj percepciji, onda je alfabet simbol Logosa, jer pisano slovo je samo niža manifestacija Riječi-Logosa koja proizlazi iz Uma.
__________________
You suffer... but why?
tehuti is offline  
Odgovori s citatom
Old 19.07.2009., 17:24   #2
Exclamation

Iz svega ovoga slijedi da je Bog inkarniran u čovjeku kao Logos ili Razum/Misao. Štovanjem centra svojeg Bića, odnosno Logosa (čiji je fizički Isus Krist samo simbol), ustvari odajemo hvale Nebeskom Ocu, Nousu, Kozmičkom Umu koji obuhvaća sve multiverzume i djeluje kao prvi pokretač silnica u tom moru arhetipskih Ideja.

„Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.“ Ivan 14:6

Upravo tako. Ako želimo doseći Kether ili Krunu Drveta Života, ne možemo samo tako do nje. Trebamo obitavati u Tiferetu (Kristu) ili centru. Tek što smo upoznali centar, možemo se uzdići u krunu postojanja. Jer kako smo matematikom dokazali, Krist odnosno Tifaret (Sunce) je posrednik između mikrokozmosa i makrokozmosa, između čovjeka i Boga.
__________________
You suffer... but why?
tehuti is offline  
Odgovori s citatom
Old 20.07.2009., 21:07   #3
Smile 93!

Telema!

Bravo Care, svaka čast!
Dakle, prva etapa na Putu je postići stanje "Krista"; tj. "spustiti" 5-ti element "Duh-Šin" među 4 elementa (JHVH) "mrtve" materije; kako bi od JHVH nastao JHŠVH - Jehešuah - Isus Krist Spasitelj. Postajući "Isusom" čovjek postaje Adeptom; tj. postiže Znanje&Razgovor sa svojim Svetim Anđelom Čuvarom. Po tome, svi ljudi koji su ovladali moćima Pentagrama su "Spasitelji", oni su Bogoljudi, Božji Sinovi, posrednici između Čovjeka i Boga, Kraljevi Zemlje, Svećenici Čovječanstva.

Formula Ozirisa, kršćanstva(islama i svih drugih patrijahalnih religija), za to postignuće je INRI - IAO (Isus Krist Spasitelj, Muhamed, Buda itd. - Era Riba).

Formula Horusa, Djeteta Novog Doba, za to postignuće je ABRAHADABRA (Zvijer 666 - Era Vodenjaka).

I jedna i druga formula se bave postignućem ZIR sa SAČ-om, odnose se na Tifaret, stupanj Adepta.

Po tome vidimo da je Isus Krist=Zvijer 666, te da se odnose na isti stupanj razvoja ljudske svijesti; ali, koje su razlike i identičnosti ove dvije formule; što je sadržaj "update"-a "novije" ABRAHADABRA u odnosu na "stariju" INRI-IAO?

Agape!
__________________
TELEMAAGAPE

Zadnje uređivanje LJUBAWOLJA : 20.07.2009. at 21:57.
LJUBAWOLJA is offline  
Odgovori s citatom
Old 20.07.2009., 22:06   #4
Exclamation

IAO SABAOT!YHVH - ime četveropolnog principa koji djeluje kroz Sve. Nije li ljudsko tijelo njegov Hram?Ljudsko tijelo i korespondencija imena solarnog Logosa sa tijelom. Shin je u sredini srednjeg stupa u Čovjeku, njegova formula je IAO SABAOT (YHVH Eloah Va'Daath) a ranokršćanska gnostička titula - Shemesh Olam ili "beskonačno spiritualno sunce". Ono sjaji u samom centru gravitacije ljudskog tijela i naš je portal prema Višem Jastvu (Sveti Anđeo Čuvar) i prema istinskom iskustvu Gnoze. Na taj način je pentagramaton inkarniran u čovjeku, a Spiritualna Alkemijska Vatra u samom srcu (slovo Shin). Ta vatra potječe sa nebesa Shamayima iznad svih drugih nebesa, a posreduje kao istinski autonomni centar u samom čovjeku.
__________________
You suffer... but why?
tehuti is offline  
Odgovori s citatom
Old 20.10.2015., 02:57   #5
Quote:
tehuti kaže: Pogledaj post
Iz svega ovoga slijedi da je Bog inkarniran u čovjeku ....Blah ... između čovjeka i Boga.
"Krist" je vrsta svijesti "Crest'na" koja je spuštena nekoliko puta kroz zadnjih 20-ak do 30-ak hiljada godina (a da je bila exponirana i obznanjena ljudima), više puta od toga je postignuta bez da je bila obznanjena, a razlika je velika i u slučajevima kada ljudi znaju tada se oko takvog bića stvaraju pokreti, sekte, religije.....
Iako takva svijest ne traži, niti želi iza sebe ostavljati religiju svijesna je da će vjerovatno uzrokovati nešto tog tipa ..
Krishna i Krist su oboje Crest'na....
Zanimljivo je to što kada se takva vrsta svijesti pojavljuje na Zemlji nikada se nije do danas desilo da je osoba radila na sebi ili došla do nje nekom sadhanom, nekim putem il nekom praksom ...
Ne govorim da nije bilo i da neće biti ljudi koji su doživjeli i nirvi-kalpa samadhi praksom, ali kada govorimo o ovakvoj specifičnoj vrsti svijesti, ja sam sklon vjerovati da se radi o vrsti Kauzalnog Bića koje se spušta u vrlo specifično tijelo i to u vrlo specifičnim intervalima vremena i kada to ljudima treba;
(kod nas Teurga termin "Kauzal" je svijet iznad Astrala, jedan vrlo čist i ogroman svijet, neuporediv s Astralnim a nekmoli Materijalnim. Inače Kršćani kao i neki od new-age grupacija zovu ga početkom andjeoske hijerarhije;
kabalistička hijerarhija bi prepoznala Kauzal negdje odmah ida Adept Majora prije Magister Templi-a i činjenica da "andjeli" imaju svojevrstan 'prekid' u Astralu i da se ne mogu tek tako manifestirati na ovom našem tonalnom planu je izvjesna i vrlo točna !
Andjeo ne može direktno komunicirati sa običnim čovjekom pa taman da mu pokušavao nešto reći ili savjetovati 24 sata na dan, 7 dana u tjednu i to pričajući mu na uho (što na neki način i radi ...)
Da bi Čovjek bilo vidio, bilo čuo Andjela ili Anđeoski 'raport' (što je zapravo Kauzalno biće koje je aspekt sebe-Sebstva na suptilnijem planu postojanja, a kojeg malo-tonalno jastvo još nije iskusilo) najprije mora uvježbati i sofisticirati svoja čula i dovesti i sluh i vid najmanje do kraja 1-og i početka 2 nivoa "Magijskog uvježbavanja sluha" po F.Bardonu, i to ako želi vidjeti ili čuti bilo kakvog Andjela tj. bilo kakvu Kauzalnu formu, ta Two way komunikaciju mora potpuno raviti drugi stupanj "magijskg uvježbavanja čula".
Ta vrsta svijesti (Crest'na) nije tako blizu "kruni" i Kether se ne može "postići".
Isto kao što se ne može "meditirati na XY", meditacija je stanje bezumlja to jest stanje Svijesnosti bez ikakvih interferencija Uma.
Keter se kontinuirano dešava sa ili bez onoga koji ga pokušava doseći ili postići, a što je najbolje onaj koji ga "postigne" on je automatski razorio svu hijerarhiju i shvatio da nije nikada ni postojala "in the first place";
U trenutku kada Magičar/Kabalist konačno preskače ili prekoračuje konačni Ambys iluzija i kada prestaju važiti prostor-vremenska ograničenja, pa čak i "prirodni zakoni", tada se počinje rastapati spol i dob, svijetlo i mrak, rasa i klasa, bog i vrag, a bilo kakav koncept bilo unutarnje bilo vanjske, bilo mikro i makro-kozmičke-hijerarhije umro je davnih dana kada je Magičar "ubio" sve vezanosti, sve želje, strahove, sve skepse i sve emocije;
Umro je zapravo bilo kakav koncept čim je shvatio kako je on na početku i na kraju Puta istovremeno i stalno počinje i završava, stalno se radja i stalno umire, stalno ima erekciju i stalno kaka na zahodu, stalno pere zube i stalno proživljava sve trenutke svega što može zahvaliti raspadu koncepta linearnog vremena;
Osim toga sve iznad Adept Major-a nema veza sa fizičkom realnošću i prije toga nastupe fizička smrt ili napuštanje fizičkog tijela, takva bića uopće ne hodaju Zemljom (osim iznimno, ali to je prekomplexno da bih sada opisivao)
Onaj koji sanja da ide prema negdje nekom strogom hijerarhijom ili da se negdje mora zadržavati da bi poslije toga mogao "nesmetano postati ništavilo" je i dalje iskušenik sa šifrom 1=10, to jest nije ni iskušenik jer se nije počeo ničim ozbiljno baviti;
Jer to je ono što je ipssisimus zapravo a to je 000/000 Kether, nula, ništa nad ničim, ili sve nad svim, ili oboje istovremeno, ili nijedno od ničega i sve sa svim i sve to istovremeno i kontradiktorno;
Kether-u je Zelator isto što i on sam i nema nikog iznad ili ispod, hijerarhija postaje trivijalni echo u nečemu što je nekada bilo misao ili Um, a sada je samo praideja koja je oduvijek tu kao Svijest, jedina razlika je što je Zelator zaboravio da je Kether, a Ipssisimus je znao da oduvijek zna da je Kether, čak i kada nije znao;
no;
bez ozbiljnih iskustava ljudi se hvataju za razne hijerarhije i za razne teorije, pa tako i u Kabalizmu;
Ovo je tako jer je ljudska potreba za pripadnošću, za klasama i za standardizacijom tj. definiranjem svega od pojaseva u borilačkim vještinama do stupnjeva u raznim programima i edukacijskim ustanovama;
Ta potreba da su dio nečega, nekog tima, neke grupe, ispod neke zastave, grba, značke, uniforme, sve to dio je najviše zapadnog načina života, a na taj smo način piramidalne hijerarhije vlasti i vladanja većinom svi navikli..

Medjutim većina textova koje sam pročitao su hrpe raznoraznih razbacanih polu točnih informacija
iz kojih mi nije mnogo jasno osim da odredjeni gospon "tehuti" pokušava ostaviti dojam da zna;
nisam uspuio steći pravi dojam jer sam subjektivan i nisam čitao sve njegove textove na svakoj temi ali ako bi od krenuli od kraja (to jest od naj recentnijeg) onda hmmmm.... nisam baš sretan što na ovakvim temama jednostavno ne mogu ostati ravnodušan i ostaviti ih kada netko na njima počne "dijeliti mudrost";
dakle samo nekoliko rečenica;
ili samo jednu možda dosta :

"Iz svega ovoga slijedi da je Bog inkarniran u čovjeku kao Logos ili Razum/Misao.
Štovanjem centra svojeg Bića, odnosno Logosa (čiji je fizički Isus Krist samo simbol), ustvari odajemo hvale Nebeskom Ocu, Nousu, Kozmičkom Umu koji obuhvaća sve multiverzume i djeluje kao prvi pokretač silnica u tom moru arhetipskih Ideja."


Eto kada pročitam ovakav izljev "mudrolija" odmah je i meni bolji metabolizam...
Ne znam odakle bi krenuo ali ovo je "izvrsno":

lets see,

Dakle kada štujemo centar svog bića, onda štujemo Isusa Krista (koji nije fizički Isus Krist nego mu je taj fizički aspekt samo simbol)
dakle kada tog simboličnog Isusa koji se nalazi u centru našeg bića štujemo onda zapravo štujemo boga, koji inače nije "nebeski bog" ali to nema veze jer mi tada "odajemo hvale" "pravom" "nebeskom bogu" i njegovom "Umu koji pokreće sve silnice" i pazite sad ovo, on to ne pokreće bilo gdje nego "u moru arhetipskih ideja" jebote, zajebano duboko...

hahah';
zamislite kako je to zajebano moćan bog kada on on to sve radi u svim multiverzumima i u svim dimenzijama i u "MORU ARHETIPSKIH IDEJA" ...uh kako dobro zvuči kada složimo nekoliko Jungovskih termina i stavimo ih u kontext komparativne mitologije i pokušaja da zvučimo pametno svim mediokritetima koji nisu tripali pred ogledalom ili čitali Crowley-a ili Levya, neki čak i F.Bardona ili ...
ma kopaj sam, ja sam kopao dok nisam iskopao prave autore i imao prva ozbiljna iskustva.

Djeco, molim vas, probajte malo nekad stvarno radit na sebi, nemojte baš toliko šalaprdati jer će prije ili kasnije doći netko tko je pisao skoro pa ISTE (jedino dok je moja generacija pisala takva preseravanja mi smo to radili ipak malo predantije, sa stilom, čak smo se trudili da pišemo stvari koje smo htjeli da nam se dese, kao da su se već desile i pisali smo još puno duže textove.
Ja sam konkretno imao sigurno više talenta za seruckanje i mentalno prenemaganje nego što ti misliš da imaš dragi moj u moru arhetipskih ideja.. hahah'
ja ću riknut od smijeha...)

....počeo ja čitat sce po redu, u jednom trenuku pomislio sam čak da se pojavio netko tko zna o čemu se radi i koji je proveo duže vremena u oklutnoj i kabalističkoj u praksi nego ja, a kad ono neki polu-jebivjetar...
Ne znam samo jesi li klinac ili si neki stari wanabe koji je nedavno počeo slušati Mxckennu (ili nekog sličnog) pa sada pokušava biti lokalni mentor i dijeliti "mudrost" sa svijetom...
Ovo zadnje što si napisao otkrilo te...
Nemoj se ljutiti, ne mrzim ja tebe niti mislim da si negativac;
Meni samo laknulo da ne moram tražiti i kopati po svim tvojim textovima da bi vidio gdje si otprilike sa iskustvom i općenito znanjem otprilike.....
Nije mi se dalo analizirat duže postove i tražit zajebe ili ovakve pokazatelje koji znaju biti rijetki kada pojedinci paze i nikako ne žele da ih se provali ili da netko sazna da su samo na teoriji;
da mi ova izjava sa morem ahetipa nije bila pri ruci, nebi te možda ni provalio, ali ....hahah...
Ta izjava je školski rukopis rookie-a (koji je za cure sa faxa ili lokalnog kafića "genijalac", ali za ljude koji se bave ovim stvarima i koji bilo da su dio "inteligencije" jedne države ili da su dio frikologije koja provodi preko 6 sati na dan baveći se iskustveno jednom od drevnih tradicija ili nekom od branši ozbiljnih gnostičkih diciplina, doktrina ili vještina samo providni priučeni početnik kojem će svi rado pomoći i smijati mu se, ne pretjerano zlonamjerno iza ledja sve dok sam ne shvati kako je smiješan i sebi sa pokušajima da ostavi dojam....
vidjet ćeš jednom kada prodješ kroz tu fazu kako izgleda kada svijet gledaš sa naočalima koji "mehanički precizno" odvajaju "Shit from Shynola";
Leonard Orr is offline  
Odgovori s citatom
Old 20.10.2015., 03:25   #6
Nemoj misliti da ja mislim da ti ništa ne znaš, samo mi je smiješno kako pokušavaš zvučati mudrije nego što jesi ili nego što je potrebno da bi te netko shvatio ...

Ali ne boj se, ja ću tu ostati par dana vidjeti na par znanstvenih i na par ezoteričnih tema postoji li kakav solidan materijal ili neki novi talent i onda opet idem na koju godinu ... pa ti slobodno nastavi .. savjetuj..ja te neću Undermajnat ...
Možda bi mogao otvoriti malu školu Ezoteričnih nagadjanja kao "prvi u moru arhetipskih ideja" na Forum.hr-u ... hahah
svaki put kada se sjetim, smijem se na glas......

btw ta tvoja izjava o "inkarniranom Logosu" sama po sebi, koju sam ja namjerno na takav način bez veze "analizirao" je sama po sebi potpuno trivijalan pokušaj da objasniš nešto u što sam ti ne samo da ne vjeruješ nego, ne znam zašto si tako nešto napisao....
A bez veze je jer je sama ideja "boga" kao neke odvojene instance koju ti objašnjavaš kao utjelovljenu u čovjeka kao Logos, što je još veća nebuloza jer, ako je nešto daleko od onoga što bi bilo koji posvećeni adept rekao jest to da "Bog" ima ikakve veze sa Mislima, Umom, razumom ili ičim sličnim.
Mi teurzi (praktični i pravi teurzi mislim, oni koji su inicirani i posvećeni praksi i koji zaslužuju biti zvani 'adeptima' neke od autentičnih škola ili okultnih tradicija) smatramo kako je koncept "bog" jako problematičan i ne upotrebljavamo ga uopće iz niza vrlo jakih, i svima znanih, razloga;
No kada ga neki posvećeni Adept izgovara negdje u javnosti onda on mora upotrijebiti najpribližniji stav koji o tome ima i objasniti ga kao (primjerice) "trajni i Beskonačni Bljesak Svijesti .."
Kada kažeš da se "bog inkarnirao dakle" mnogo je tu netočnih apstrakcija, a kada kažeš da netko "štuje centar bića" takodjer.
kada pričaš o tome kako se gaji nekakav odnos izmedju tebe i ovaj put nekog "pravog nebeskog boga" tu si zaronio još dublje u teške nebuloze...
i umjesto da si stao tu ti ga zasolio sa kvantnom fizikomi njihovim multiverzumima i popaprio sa nenadjebivim "morem arhetipskih ideja"...
Kada netko kaže to, znaš da nema pojma što je pravo značenje arhetipa i kako ne može biti netko prvi u nečemu što jest on ...

Kako možeš pričati o odnosu i hvaljenju nekoga tko je i ti i on i govno i ljubav i pas i mržnja i rat i mir....
Kako se usudjuješ pred sopstvenim Jastvom uladičariti ili in-boxirati nešto toliko neshvatljivo i toliko nemoguće za verbalizirati u toliko plitku retoriku kao što je "logos"...
Pa Magičari i kabalisti smatraju da Um = Ego i vice versa .
Ego je Um, Um jest Ego .... a ti pričaš o ideji razuma kao o jednaksti sa utjelovljenim "bogom"... ??
pa šta ti je brate mili ?
Ili se bavi Ezoterijom ili nemoj;
Ili objavljuj Magijske korespodencije, i počni pisati korelacijske boje sa Kabalističkim slogovima i slovima ili ih počni polako učiti ako ih ne znaš !
Leonard Orr is offline  
Odgovori s citatom
Old 20.10.2015., 10:16   #7
Eto theuti sad si dobio svoje . Baš mi bila dobra tema za ujutro uz kavicu iako ne razumijem gotovo ništa . Samo nastavite . pratit ću VAs
LisenSvihPrava is offline  
Odgovori s citatom
Old 20.10.2015., 10:39   #8
Ne bih ništ' rekao da tema nije stara 6 godina i da tehuti nije od tada napravio "U-turn"... no dobro je i ovako
Dostoj is offline  
Odgovori s citatom
Old 20.10.2015., 10:57   #9
Quote:
Dostoj kaže: Pogledaj post
Ne bih ništ' rekao da tema nije stara 6 godina i da tehuti nije od tada napravio "U-turn"... no dobro je i ovako
haha da fkt nisam ni skužio
LisenSvihPrava is offline  
Odgovori s citatom
Old 20.10.2015., 14:25   #10
LeonardOrr i Tehuti
Hvala vam sto pisete, mislim da ste obadvojica veliki poznavatelji ove teme
Frater111 is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.10.2015., 02:22   #11
Hehe slučajno naletih na ove stare postove. Nisam ovaj podforum već gledao ohoho.

Ma mlatio sam svašta, bila je to jedna duža faza eksperimentiranja sa raznim pričama. Sad sam u totalno drugom điru.

Uglavnom, i ja se smijem skupa sa vama.
__________________
You suffer... but why?
tehuti is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.10.2015., 16:07   #12
To s brojevima može biti dobra meditacija. Kabalisti su zbrajali te brijevi, kombinirali ih i tome sl.
MrZZ is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.10.2015., 18:02   #13
Quote:
MrZZ kaže: Pogledaj post
To s brojevima može biti dobra meditacija. Kabalisti su zbrajali te brijevi, kombinirali ih i tome sl.
Naravno. Ali to je stari pristup, više ezoteričan. Za moderan pristup, bolje je uzeti ašlagijansku kabalu, ide bolje u srž, direktnija je i bolje prilagođena modernom čovjeku. Postoje i drugi vrijedni pristupi, ali mišljenja sam da su Ashlag i njegovi nasljednici pogodili srž.
__________________
You suffer... but why?
tehuti is offline  
Odgovori s citatom
Old 18.01.2016., 12:34   #14
Quote:
tehuti kaže: Pogledaj post
Preko gematrije (kabalistička numerologija) ćemo također uvidjeti povezanost Oca, Sina i principa balansa, spiritualne bespolnosti. Prilažem gematrijsku tablicu uz tekst da se lakše računaju vrijednosti riječi i rečenica.

.
Ukoliko je numerologija u svojoj različitosti pristupa problematična kako i sam priznaješ zašto u objašnjenju Krista Ključa nisi possegno kroz židovske simbol Davidove šestokrake zvijezde ili ploložene "8" simbola vječnosti jer oba simbola ukazuju na usmjerenost 6 Očćevih silnica ili duhova ka centru-Kristu koji je sedmi duh u Duhu Svetom, središnji i najjači.
Angela1990 is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.04.2016., 16:12   #15
Naježio sam se na ovu temu
Ranko82 is offline  
Odgovori s citatom
Old 15.05.2016., 00:32   #16
Quote:
tehuti kaže: Pogledaj post
Hehe slučajno naletih na ove stare postove. Nisam ovaj podforum već gledao ohoho.

Ma mlatio sam svašta, bila je to jedna duža faza eksperimentiranja sa raznim pričama. Sad sam u totalno drugom điru.

Uglavnom, i ja se smijem skupa sa vama.
+1

A jesi bio mahnit...
__________________
the signals we give — yes or no, or maybe —
should be clear: the darkness around us is deep.
Leteća is offline  
Odgovori s citatom
Old 16.05.2016., 21:42   #17
Quote:
Leteća kaže: Pogledaj post
+1
Mislio sam da je +1 izumro leet slang, kadli očito nije.

Quote:
A jesi bio mahnit...
Sve je to zabavno, ako ništa drugo. A dobro, nisam bio baš toliko fanatičan kako se može činit hehe, ali koju god temu da načnem, volim uć duboko i sistematično. Ovo što sam pisao prije vrijedi za jedan specifični brend kabale, za druge je vrlo upitan.

Kad smo već na Magiji, čisto da spomenem da je gematrija u Kabali dosta sporedna stvar, ali u određenim školama je bila krucijalna. U tradicionalnom ortodoksnom judaizmu iz kojeg Kabala i dolazi, gematrija ima mjesto poučnog mehanizma jer uči pojedinca o deraš (alegorijskoj) i sod (tajnoj) razini tumačenja Tore. U netradicionalnoj Kabali, posebno hermetičkoj i kršćanskoj, gematrija ima puno više primjena u okultnim praksama, koje klasična kabala uglavnom ne priznaje.

Ne ulazim u to koliko sve to ima smisla van ezoternog i platonističkog mentalnog sklopa.

U biti židovski rabini su nerdovi i geekovi za riječi, brojeve, sintagme i tumačenja. puno više nego mistici druge dvije abrahamske religije.
__________________
You suffer... but why?
tehuti is offline  
Odgovori s citatom
Old 18.05.2016., 21:50   #18
S postmodernističkog stanovišta sve ima smisla i ništa nema smisla.

Ja pak u sve ulazim površno, pa ću iskoristiti priliku za jedno pitanjce. Nekoć smo se očešali o Kena Wilbera, a u međuvremenu sam naletjela na onaj koncept prvog, drugog i trećeg lica, pa me je to podsjetilo na gornju trijadu drveta života - ima li smisla ( ) povlačiti takve paralele?
__________________
the signals we give — yes or no, or maybe —
should be clear: the darkness around us is deep.
Leteća is offline  
Odgovori s citatom
Old 19.05.2016., 12:03   #19
Quote:
Leteća kaže: Pogledaj post
S postmodernističkog stanovišta sve ima smisla i ništa nema smisla.
Yep.

Quote:
Ja pak u sve ulazim površno, pa ću iskoristiti priliku za jedno pitanjce. Nekoć smo se očešali o Kena Wilbera, a u međuvremenu sam naletjela na onaj koncept prvog, drugog i trećeg lica, pa me je to podsjetilo na gornju trijadu drveta života - ima li smisla ( ) povlačiti takve paralele?
Moglo bi se sa svačime na tom Drvu povezati. Onako odokativno, trice na drvetu su posvuda, tri stupa (stup Milosti, stup Grubosti i stup Ljepote), oni isti u masonskim ložama, trijada ima nekoliko iz raznih smjerova.

Ja bi ipak ako bi to povezivao sa nečim onda bi to mogli povezati sa licima (partzufima - heb.doslovni prijevod "lice") boga. Partzufa ima hrpu, nešto kao fraktal, iz svijeta u svijet, ali postoje nekoliko glavnih mitskih osobnosti na drvu. Ali ovo što Wilber priča bi mogli povezati ovako: 1. lice - Arich Anpin (Keter), 2. lice - Zeir Anpin (7 sefirota ispod Bine osim Malchuta) i 3. lice - Nukva (Malchut).

Zeir Anpin je ono čem se ljudi inače mole, osobni bog sa licem, otud poveznica sa praksama 2. lica po Wilberu. Arich Anpin je Starac po mitu, nešto ko Kronos/Saturn, ali ga se ne veže sa ičim konkretnim već apsolutnim bitkom koji je sabijen u jednu točku, Wilberovo "I-Amness" i Nukva (odnosno Malchut) je pala djeva, 3. lice je pala sefira, osobna perspektiva svijeta odvojenosti, grubo materijalnog postojanja, dualizama.

To bi bilo mojih 2 centi što se toga tiče.
__________________
You suffer... but why?
tehuti is offline  
Odgovori s citatom
Old 19.05.2016., 16:20   #20
Pa može se reći i lica boga, kao npr., ovdje:


http://www.beamsandstruts.com/articl...d-for-atheists


Nisam nešto versirana u Wilberovštini, ali nekako sam stekla dojam da je (strukturalistički gledano) lice jednostavno lice, bez obzira govorimo li o bogu ili čovjeku. Perspektiva.

A na Kabalu me podsjetilo jer sam nekoć davno pokušavala raditi pathworking (). "I-amness" mi je zazvučao kao Kether, a Binah (i pripadajući Vision of Sorrow (što mi pak baca na neke elemente budističkog koncepta suosjećanja)) mi je drugo lice.

Uglavnom, ne bavim se više time ali mi je super četati na temi ovako trashy naslova.
__________________
the signals we give — yes or no, or maybe —
should be clear: the darkness around us is deep.

Zadnje uređivanje Leteća : 19.05.2016. at 16:52.
Leteća is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 08:50.