Natrag   Forum.hr > Kultura i zabava > Književnost

Književnost Čitam, dakle jesam
Podforumi: Mali literarni kutić, Klub knjige

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 08.07.2003., 12:20   #1
Najduza rijec u nasem jeziku

Ili jezicima, necu reci u hrvatskom jeziku, jer tu dolaze i ljudi kojima hrvatski nije maternji jezik.
Juznoslavenski jezici su slicni tako da se svi uzimaju u obzir.

Dakle, koja je to rijec??? Ja znam jednu od dvadeset (20) slova, ali poslije cu je napisati
Vanjushka is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.07.2003., 12:22   #2
U Politikinom zabavniku jednom davno napisase:
prijestolonasljednikovica.
Woe is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.07.2003., 13:38   #3
Da, i ja se toga sjećam! još je duža u genitivu: "Prijestolonasljednikovičinome"
Agatha is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.07.2003., 14:06   #4
dvokolutrniknatrčuljaksnogomgurajućinavrtuljcimais zguznimsjedalomnapero (ili bicikl)
mimicro is offline  
Odgovori s citatom
Old 10.07.2003., 02:00   #5
ja sam s legicom nasla nekoliko njemackih rijeci koje su bile cisti horor

da ih prepises stalo bi u 2-3 reda valjda. nijemci i njihove slozenice

---

a sad bi kemicari bili happy

pazi sad ovo

http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/alabaster/A182765

The longest official word ever (1,913 letters) is the term for the formula C1289 H2051 N343 O375S8

Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleuc ylphenyl-
alanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginylly syglutamyl-
gycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvaly lthreonyl-
leucylglycylaspartylprolylglycyllisoleucylglutamyl glutaminyl-
serylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucyliso leucyl-
glutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglut amylleucyl-
glycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprol ylleucyl-
alanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutami nylasparaginyl-
alanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalany lalanyl-
glycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinyl phenylalanyl-
glutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginy lglutaminyl-
lysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucy lglycylleucyl-
leucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalyl phenylalanyl-
asparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphe nylalanyl-
tyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvalyl-
aspartylsrylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylpro lylvalyl-
glutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarg inylglutaminyl-
alanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalyla lanyl-
prolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylproly lprolylaspartyl-
alanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylg lutaminyl-
isoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyro sylthreonyl-
tyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylth reonylglycyl-
alanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucyl leucyllysyl-
glutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolyl leucylglutaminyl-
glycylphenylalanylglysylisoleucylserylalanylprolyl aspartylglutaminyl-
valyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycy lalanylalanyl-
glycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleuc ylvalyllysylisoleucyl-
isoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisol eucylglutamyl-
prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleuc yllysylvalylphenyl-
alanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylala nylthreonylarginy-
lserine.
Crimson Petal is offline  
Odgovori s citatom
Old 10.07.2003., 09:12   #6
Crimson Petal:
Quote:
ja sam s legicom nasla nekoliko njemackih rijeci koje su bile cisti horor
da ih prepises stalo bi u 2-3 reda valjda. nijemci i njihove slozenice
----------------
Ima još:

Radi se o njemačkoj knjizi izdanoj u Dortmundu koja govori o običajima u plemenu Hotentota (auf Deutsch: Hottentotten). Knjiga kaže kako klokane (Beutelratten) hvataju i zatvaraju u kaveze(Kotter), koje zatim prekrivaju tkaninom (Lattengitter) da bi ih zaštitili od nevremena. Na njemačkom se ti kavezi zovu: Kavezi prekriveni tkaninom (ili Lattengitterkotterbeutelratten).

Jednog su dana Hotentoti uhvatili ubojicu (Attentäter) optuženog da je ubio majku (Mutter) također iz plemena Hotentota (dakle Hottentottenmutter), i to majku priglupog i mucavog djeteta (Stottertrottel). Ta se majka na njemačkom dakle zove Hottentottenstottertrottelmutter, a njen ubojica naravno Hottentottenstottertrottelmutterattentäter. Privedenog su privremeno zatvorili u kavez za klokane (Lattengitterkotterbeutelratten), iz kojega je on ubrzo pobjegao. Svi su se zatim dali u potragu za njim. Tada je jedan hotentotski ratnik pobjedonosno uzviknuo:
- Uhvatio sam ubojicu (Attentäter)!!!
- Što? Koga? - upita ga poglavica.
- Pa Lattengitterkotterbeutelrattenattentäter!!! - uzvrati ovaj.
- Kako? Ubojicu iz kaveza za klokane prekrivenog tkaninom??? – upita poglavica.
- Da to je Hottentottenstottertrottelmutterattentäter (ubojica majke priglupog i mucavog djeteta) – reče ratnik.
- Pa naravno - reče poglavica - samo trebao si mi odmah reći da je to zapravo Hottentottenstottertrottelmutterlattengitterkotter beutelrattenattentäter!!!
mimicro is offline  
Odgovori s citatom
Old 10.07.2003., 09:14   #7
A zašto je on meni zadnju riječ napisao u dva reda?
Pa ima dosta mjesta!!!
mimicro is offline  
Odgovori s citatom
Old 10.07.2003., 17:07   #8
Quote:
Crimson Petal kaže:
The longest official word ever (1,913 letters) is the term for the formula C1289 H2051 N343 O375S8
Zamisli da to pitanje dobiješ na nekom ispitu ili tako nešto...
˝Što je C1289 H2051 N343 O375S8 ?˝
Ja to nikad ne bi odgovorila!
blair is offline  
Odgovori s citatom
Old 10.07.2003., 19:18   #9
Nevjerojatno, i ja se toga sjecam,

Quote:
Woe kaže:
U Politikinom zabavniku jednom davno napisase:
prijestolonasljednikovica.
ali to je bilo na srpskom: prestolonaslednikovica. A na hrvatskom je ipak samo: prijestolonasljednica.

P.S.
Je li postojao mozda P. zabavnik na ijekavici?
domagoj is offline  
Odgovori s citatom
Old 10.07.2003., 19:40   #10
Quote:
ali to je bilo na srpskom: prestolonaslednikovica. A na hrvatskom je ipak samo: prijestolonasljednica
Mislim da nije tako, nego da je "prijestolonasljednica" ženska osoba koja nasljeđuje prijestolje, a "prijestolonasljednikovica" žena udata za muškarca koji nasljeđuje prijestolje.

(PS U svom prijašnjem postu sam pobrkala genitiv i dativ. "Prijestolonasljednikovičinome" je dativ.)
Agatha is offline  
Odgovori s citatom
Old 10.07.2003., 19:58   #11
Quote:
Agatha kaže:
Mislim da nije tako, nego da je "prijestolonasljednica" ženska osoba koja nasljeđuje prijestolje, a "prijestolonasljednikovica" žena udata za muškarca koji nasljeđuje prijestolje.

ups, vjerojatno si u pravu.
domagoj is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.07.2003., 12:51   #12
Točno je da je prijestolonasljednikovica prijestolonasljednikova žena.

Politikin zabavnik je, ako se dobro sjećam, izlazio u tri izdanja: ćirilično, slovensko i ijekavsko.

Znate li najkraću rečenicu na svijetu: "Mamihlapinatapei".
To otprilike znači: Dvoje ljudi se gledaju čekajući da netko od njih napravi ono što oboje žele."
Mislim da je to jezik plemena s Ognjene zemlje, nisam siguran. Netko zna?
Woe is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum
Sva vremena su GMT +1. Trenutno vrijeme je: 19:12.