Natrag   Forum.hr > Društvo > Pravo > Prekršajno i kazneno pravo

Prekršajno i kazneno pravo Prometni prekršaji, istrage, pretrage i pregledi, zatvor, novčane kazne i dr.

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 11.11.2006., 00:06   #1
Voiky, evo ti jedan konkretna situacija i slučaj koji je direkktno vezan uz mene i moje bližnje.
Prvo citiram:
Nasilje u obitelji je:

– svaka primjena fizičke sile ili psihičke prisile na integritet osobe,

– svako drugo postupanje jednog člana obitelji koje može prouzročiti ili izazvati opasnost da će prouzročiti fizičku i psihičku bol,

– prouzročenje osjećaja straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva,

– fizički napad bez obzira da li je nastupila tjelesna ozljeda ili ne,

– verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim nazivima i drugi načini grubog uznemiravanja,

– spolno uznemiravanje,

– uhođenje i svi drugi načini uznemiravanja,

– protupravna izolacija ili ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja s trećim osobama,

– oštećenje ili uništenje imovine ili pokušaj da se to učini.

svi gore navedeni elementi su u toku 26 godina lošeg i neuspjelog braka prekršeni, ali ajmo reć dok su bili u bračnoj zajednici, koja je onako usput osnovana na laži jer je (NE)ČOVJEK (muž odn. moj otac) već bio oženjen za gospođu s kojom je prije dvije godine ponovno otišao živjet, mama je prešućivala zlostavljanje djelomično i nije svaki put navodila pri prijavi miliciji, pa potom policiji sve strahote koje je čula od gada jer ko ono sramota me to mi je muž. Potom se ljudi razvode i žive silom prilika u istoj kući koje su suvlasnici svaki u 1/2 dijela, a TO STVORENJE (jer se ne može zvati čovjekom) i dalje nastavlja po svom dok policija, sudstvo i svi ini koji bi navodno trebali nešto poduzeti ne poduzimaju apsolutno ništa.

Nakon dvije god. takovog života staroj je puko film i malo je ona priprjetila da će uzvratiti silom i gospon se prvom prilikom pokupio i otišao živjet sa prvom ženom ( nama do nedavno nepoznata informacija), međutim prijetnje preko telefona, uhođenja i ostali vidovi indirektnog fizičkog, ali direktnog psihičkog maltretiranja se nastavljaju.

SAD PITANJA:
1. Da je ona njega u nekoj od tih svađa ubila bi li ona koja ima svu dokumentaciju (lječničku i valjda policijsku gdje je prijavljivala prijetnje) i jedno 30 kg. manje da li bi to bilo prekoračenje samoobrane jer ona je svaki put završila najmanje sa šljivom, a više puta i u bolnici.
2. Budući da on i dalje ne prestaje, a ja se skupa sa njom vrtim u krug jer prijave smo podnjeli oboje( i meni je prijetio te za to imam dokaz odn. snimak tog telefonskog razgovora) a policja kaže da ne može ništa jer im sud nije neložio niša, a sud kaže da nemaju ništa od MUP-a, što da poduzmemo da ga polomimo da li bi i to bilo prekoračenje.

Prema gore opisanoj situaciji ja tvrdim slijedeče:
U RH ( konkretno u Puli) nasilnici, muški prvenstveno, te njihovo nasilje se ne procesuiraju ni u kom pogledu i oni su zaštićeni, pitam se kako je to moguće kad imamo zakon (gore naveden), dok su žrtve tog nasilja ne zaštićene i kad bi uzele pravdu (ne kažem zakon jer se ne slažem s time da bi svatko od nas trebao uzimati zakon u svoje ruke) u svoje ruke niti jedna ne bi prošla dobro prilikom suđenja sve bi završile na dugo iza rešetki. Ali nasilnici i dalje šeću gradom.(u mom slučaju bez problema prelazi granicu da bi išao živjeti u inozemstvo i vraća se u RH kako bi psihički, još uvijek, nastavio sa zlostavljanjem) KAKVA SMO MI DRŽAVA????
Direktor1 is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.11.2006., 01:15   #2
Pitanje je dovoljno zanimljivo da otvorimo novu temu, nadam se da se slažeš?

Ovako, glede samog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - on je iz 2003. i o postupcima glede tog zakona se može govoriti samo za protekle 2-3 godine. U praksi se iskazalo slijedeće:

- nedovoljna obučenost policije za takve slučajeve (velika greška kada je svojevremeno ukinuta Srednja policijska škola i kada se mislio da je malo dulji tečaj dovoljan za postati policajac, tako da sada ima problema od ovog do uništavanja dokaza na mjestu počinjenja zločina, jer nema naučenog rutinskog ponašanja - onog po čemu razlikujemo amatere od profesionalaca)

- loša organiziranost, loša informacijska infrastruktura i pasivnost u sustavu socijalne skrbi - od nedovoljne razmjene informacija s drugim tijelima preko negativne selekcije kadrova do nedovoljne tehničke opremljenosti

- nedostatak sudske prakse i još uvijek relativno velika prava okrivljenika

U svemu tome vjerojatno najmanju ulogu imaju sudovi - na mnogim nižim sudovima, koji su inače nadležni za ova pitanja već postoji problem osiguravanja spolne ravnopravnosti zbog prevage ženskih sudaca - a osobno sumnjam da će žene opraštati muškim nasilnicima.

Veliki problem je često i samo ponašanje žena - koje ne prijavljuju nasilje, a ako nema nešto tipa ubodne rane ili očiglednog premlaćivanja kada liječnici sami prijave nadležnim tijelima - nema tko reagirati. Za neke stvari, tipa prijetnje, treba pokrenuti i privatnu tužbu (ovo tvoje snimanje bez naloga znači da si mogla sama završiti u zatvoru zbog neovlaštenog snimanja!). Nadalje, zna biti i problema kod državnog odvjetništva - jer im nedostaje kvalitetnih ljudi, zbog relativno malih plaća odlaze.

Po mome mišljenju - dosta toga je napravljeno (ne zaboravimo da do prije niti 10 godina nismo imali npr. silovanje u braku!), zakonski okvir je relativno zaokružen i dobar - no provedba šteka. Posebno u brzini komunikacije između nadležnih tijela, naš sustav uredskog poslovanja, sudskog postupka i komunikacije između državnih tijela (preporučena pošta uglavnom) je jednostavno spor i neučinkovit.

Svojevremeno sam prolistao jedan elaborat reforme sustava socijalnog sustava (koji bi sigurno ubrzao mnoge postupke vezane i za ovo područje), no navodno je predstavljao toliku promjenu u načinu djelovanja, da nije krenuo ni prema projektnoj dokumentaciji, a kamoli realizaciji.
Vojky is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.11.2006., 01:20   #3
ZAKON
O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJIOSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom određuje pojam nasilja u obitelji, krug osoba koje se smatraju članovima obitelji u smislu ovoga Zakona, propisuje se način zaštite članova obitelji, te vrste i svrha prekršajnopravnih sankcija.

Članak 2.

(1) Na prekršaje s područja nasilja u obitelji primjenjuju se odredbe Zakona o prekršajima, osim ako što ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(2) Svi postupci pokrenuti po ovom Zakonu hitne su naravi.

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona obitelj čine: muž i žena u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, srodnici po krvi u ravnoj lozi bez ograničenja, srodnici po krvi u pobočnoj lozi zaključno s četvrtim stupnjem, srodnici po tazbini zaključno s drugim stupnjem, osobe koje su živjele zajedno u obiteljskoj ili izvanbračnoj zajednici i njihova djeca, te osobe koje imaju zajedničku djecu, posvojitelj i posvojenik, skrbnik i štićenik.

Članak 4.

Nasilje u obitelji je:

– svaka primjena fizičke sile ili psihičke prisile na integritet osobe,

– svako drugo postupanje jednog člana obitelji koje može prouzročiti ili izazvati opasnost da će prouzročiti fizičku i psihičku bol,

– prouzročenje osjećaja straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva,

– fizički napad bez obzira da li je nastupila tjelesna ozljeda ili ne,

– verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim nazivima i drugi načini grubog uznemiravanja,

– spolno uznemiravanje,

– uhođenje i svi drugi načini uznemiravanja,

– protupravna izolacija ili ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja s trećim osobama,

– oštećenje ili uništenje imovine ili pokušaj da se to učini.

Članak 5.

(1) Zdravstveni djelatnik, djelatnik socijalne skrbi, psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog i djelatnik odgojno-obrazovne ustanove dužni su prijaviti policiji ili nadležnom općinskom državnom odvjetništvu za počinjenje nasilja u obitelji iz članka 4. ovoga Zakona za koje su saznali u obavljanju svoje dužnosti.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje ne postupaju u skladu sa stavkom 1. ovoga članka čine prekršaj.

Vrste i svrha prekršajnopravnih sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji

Članak 6.

(1) Prekršajnopravne sankcije za zaštitu od nasilja u obitelji su novčana kazna i kazna zatvora, te zaštitne mjere.

(2) Svrha propisivanja, izricanja i primjene prekršajnopravnih sankcija je osobita zaštita obitelji i članova obitelji ugroženih nasiljem, ostvarivanje i promicanje zdravog i harmoničnog života unutar obitelji, te poštivanje pravnog sustava.

Zaštitne mjere

Članak 7.

Sud može počinitelju nasilja u obitelji izreći sljedeće zaštitne mjere:

a) obveznog psihosocijalnog tretmana,

b) zabrane približavanja žrtvi nasilja,

c) zabrane uznemiravanja ili uhođenja osobe izložene nasilju,

d) udaljenja iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora,

e) osiguranja zaštite osobe izložene nasilju,

f) obveznog liječenja od ovisnosti,

g) oduzimanje predmeta koji je namijenjen ili uporabljen u počinjenju prekršaja.

Svrha zaštitnih mjera

Članak 8.

Svrha je zaštitnih mjera da se njihovom primjenom spriječi nasilje u obitelji, osigura nužna zaštita zdravlja i sigurnosti osobe koja je izložena nasilju, te otklone okolnosti koje pogoduju ili poticajno djeluju na počinjenje novog prekršaja.

Zaštitna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana

Članak 9.

(1) Zaštitna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana može se izreći počinitelju nasilja u obitelji radi otklanjanja nasilničkog ponašanja počinitelja ili ako postoji opasnost da bi počinitelj mogao ponovno počiniti nasilje prema osobama iz članka 3. ovoga Zakona.

(2) Mjera iz stavka 1. ovoga članka traje do prestanka razloga zbog kojeg je određena, ali ne može se odrediti u trajanju duljem od šest mjeseci.

(3) Ministri rada i socijalne skrbi i zdravstva donijet će provedbene propise kojima se određuje način i mjesto provođenja psihosocijalnog tretmana u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Zaštitna mjera zabrane približavanja žrtvi nasilja u obitelji

Članak 10.

(1) Zaštitna mjera zabrane približavanja žrtvi nasilja u obitelji može se izreći osobi koja je počinila nasilje u obitelji ako postoji opasnost da bi ponovno mogla počiniti nasilje u obitelji.

(2) U rješenju kojim sud izriče mjeru zabrane približavanja žrtvi nasilja u obitelji, sud će odrediti mjesta ili područja, te udaljenost ispod koje se počinitelj ne smije približiti žrtvi nasilja u obitelji.

(3) Mjera iz stavka 1. ovoga članka određuje se u trajanju koje ne može biti kraće od jednog mjeseca niti dulje od jedne godine.

(4) Ministar unutarnjih poslova donijet će provedbene propise o načinu provedbe zaštitne mjere.

Zaštitna mjera zabrane uznemiravanja ili uhođenja osobe izložene nasilju

Članak 11.

(1) Zaštitna mjera zabrane uznemiravanja ili uhođenja osobe izložene nasilju može se izreći osobi koja je nasilje počinila uznemiravanjem ili uhođenjem, a postoji opasnost da bi ponovno mogla uznemiravati ili uhoditi osobe iz članka 3. ovoga Zakona.

(2) Mjera iz stavka 1. ovoga članka određuje se u trajanju koje ne može biti kraće od jednog mjeseca niti dulje od jedne godine.

(3) Ministar unutarnjih poslova donijet će provedbene propise o načinu provedbe zaštitne mjere.

Zaštitna mjera udaljenja iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora

Članak 12.

(1) Zaštitna mjera udaljenja iz stana, kuće ili nekoga drugoga stambenog prostora može se izreći osobi koja je počinila nasilje prema članu obitelji s kojim živi u stanu, kući ili nekom drugom stambenom prostoru, ako postoji opasnost da bi bez provođenja ove mjere počinitelj mogao ponovno počiniti nasilje.

(2) Osoba kojoj je izrečena mjera iz stavka 1. ovoga članka dužna je odmah napustiti stan, kuću ili neki drugi stambeni prostor uz prisutnost policijskog službenika.

(3) Mjera iz stavka 1. ovoga članka određuje se u trajanju koje ne može biti kraće od jednog niti dulje od tri mjeseca.

(4) Ministar unutarnjih poslova donijet će provedbene propise o načinu provedbe zaštitne mjere.

Zaštitna mjera osiguranja zaštite osobe izložene nasilju

Članak 13.

(1) Zaštitna mjera osiguranja zaštite osobe izložene nasilju može se izreći osobi izloženoj nasilju radi njene fizičke zaštite i radi uzimanja osobnih isprava, odjeće, novca i drugih stvari koje su joj nužne u svakodnevnom životu iz kuće, stana ili drugog stambenog prostora.

(2) Mjera iz stavka 1. ovoga članka sadrži nalog policijskim službenicima da otprati osobu izloženu nasilju i štiti prilikom uzimanja njenih stvari i prati prilikom izlaska iz kuće, stana ili drugog stambenog prostora.

(3) Trajanje mjera iz stavka 1. ovoga članka određeno je vremenskim trajanjem izvršenja sudskog naloga.

Zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti

Članak 14.

(1) Zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti može se izreći osobi koja je počinila nasilje u obitelji pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti od alkohola ili opojnih droga kad postoji opasnost da će zbog te ovisnosti ponovno počiniti nasilje.

(2) Mjera iz stavka 1. ovoga članka određuje se u trajanju koje ne može biti kraće od mjesec dana niti duže od dvije godine.

(3) Ministar zdravstva donijet će provedbene propise o načinu provedbe zaštitne mjere.

Zaštitna mjera oduzimanja predmeta

Članak 15.

Zaštitna mjera oduzimanja predmeta primijenit će se kada postoji opasnost da će se određeni predmet ponovno uporabiti za počinjenje nasilja ili radi zaštite opće sigurnosti ili iz moralnih razloga.
Vojky is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.11.2006., 01:20   #4
Izricanje zaštitnih mjera

Članak 16.

(1) Zaštitne mjere mogu se izreći na zahtjev osobe izložene nasilju ili policije ili po službenoj dužnosti.

(2) Zaštitna mjera iz članka 7. točka a) i g) ovoga Zakona izriče se po službenoj dužnosti.

(3) Zaštitne mjere propisane ovim Zakonom izriču se u trajanju koje ne može biti kraće od jednog mjeseca niti dulje od dvije godine računajući od dana pravomoćnosti rješenja o prekršaju ili od dana prestanka izvršenja kazne zatvora, osim ako ovim Zakonom nije određeno drugačije.

Članak 17.

(1) Zaštitne mjere iz članka 7. točka b., c., d. i g. ovoga Zakona mogu se izreći samostalno i bez izricanja kazne, odnosno druge prekršajne sankcije.

(2) Zaštitne mjere iz stavka 1. ovoga članka izriču se po prijedlogu podnositelja zahtjeva prekršajnog postupka, radi otklanjanja izravne životne ugroženosti osoba izloženih nasilju i drugih članova obitelji.

(3) Sud će donijeti rješenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka u roku od 48 sati.

(4) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka sud će staviti izvan snage ukoliko podnositelj u roku od tri dana od dana donošenja rješenja ne podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

(5) Sud je dužan o posljedicama iz stavka 4. ovoga članka upozoriti podnositelja.

(6) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba u roku od tri dana. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Prekršajne odredbe

Članak 18.

(1) Član obitelji koji počini nasilje iz članka 4. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana.

(2) Član obitelji koji ponovi nasilje u obitelji kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 15 dana.

(3) Punoljetni član obitelji koji u nazočnosti djeteta ili maloljetne osobe počini nasilje u obitelji kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 6.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 30 dana.

(4) Punoljetni član obitelji koji ponovi nasilje u obitelji iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 7.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 40 dana.

(5) Ako je nasilje iz stavka 3. ovoga članka počinjeno na štetu djeteta ili maloljetne osobe počinitelj će se kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 7.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 40 dana.

Članak 19.

Novčanom kaznom za prekršaj iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona kaznit će se osobe iz članka 5. koje se ne prijave policiji ili nadležnom općinskom državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji iz članka 4. ovoga Zakona za koje su saznali obavljajući svoju dužnost.

Odgovornost za nepostupanje po zaštitnim mjerama

Članak 20.

(1) Počinitelj nasilja u obitelji dužan je postupati u skladu s izrečenom zaštitnom mjerom.

(2) Osoba koja ne postupa prema izrečenoj zaštitnoj mjeri kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu koji ne može biti manji od 3.000,00 kuna ili kaznom zatvora od najmanje 40 dana.

(3) Kaznu izriče sud pisanim rješenjem protiv kojeg stranke imaju pravo žalbe u roku od tri dana.

(4) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 21.

Ministar unutarnjih poslova donijet će provedbene propise iz članka 10., 11. i 12. ovoga Zakona o načinu provedbe zaštitnih mjera sukladno ovom Zakonu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 22.

(1) Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave osnovat će Povjerenstvo za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka, te izvršenja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji i donijeti Poslovnik o njegovu radu u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Članovi Povjerenstva imenuju se iz reda sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika, službenika Ministarstva unutarnjih poslova specijaliziranih za područje kriminaliteta nasilja u obitelji, službenika Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i službenika Ministarstva rada i socijalne skrbi.

(3) Povjerenstvo podnosi ministru pravosuđa uprave i lokalne samouprave prijedloge i mišljenja.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 552-01/02-01/04
Zagreb, 14. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
Vojky is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.11.2006., 02:30   #5
Vojky ispravak ja sam muško i sin sam dotične gđe. koja je pretpjela pakao i još trpi u manjoj mjeri. NOVA TEMA DA ,JER JE VRIJEME DA SE JAVNO PROGOVORI O OVOME TO JE NAŠA SVAKODNEVNICA I DOGAĐA SE TU A NE NEGDJE DALEKO.

Zakon, o njemu što reć nego da je izgleda mrtvo slovo na papiru zbog slabe provedbe. Veliki dio tog problema bi riješilo malo uvođenja reda u MUP. To kažem jer u mup-u radi puno "šank prijatelja" i rodbine koji dođu i ka malo smire situaciju i to je to, nema dalje. Dok ovo ne riješimo ništa od Zakona.

Ali da budem konkretan kako da ja pomognem mami oko svega i kako da smrada spremimo gdje mu je mijesto ili barem da nas ostavi na miru odn. kad je već otišao nek bude tamo i ne dira u nas te ako bi došao da ga spegla takva kazna da mu dođe da se objesi. ( moja želja na latinskomutinam
Direktor1 is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.11.2006., 02:38   #6
Quote:
Direktor1 kaže:
Vojky ispravak ja sam muško i sin sam dotične gđe. koja je pretpjela pakao i još trpi u manjoj mjeri. NOVA TEMA DA ,JER JE VRIJEME DA SE JAVNO PROGOVORI O OVOME TO JE NAŠA SVAKODNEVNICA I DOGAĐA SE TU A NE NEGDJE DALEKO.
Sorry, moja greška, nešto sam krivo povezao oko spola.

Quote:
Direktor1 kaže:
Zakon, o njemu što reć nego da je izgleda mrtvo slovo na papiru zbog slabe provedbe. Veliki dio tog problema bi riješilo malo uvođenja reda u MUP. To kažem jer u mup-u radi puno "šank prijatelja" i rodbine koji dođu i ka malo smire situaciju i to je to, nema dalje. Dok ovo ne riješimo ništa od Zakona.
Glede MUP-a, ako imaš bilo kakvih primjedbi - piši na sjedište Ministarstva, Unutarnja kontrola. Dobiti ćeš odgovor za nekoliko tjedana. Meni su prošle godine jednom kasnili na intervenciju (glazba iz birtije da se ne može spavat u 4 ujutro i netko je poslije vrlo detaljno morao obrazloženje pisati). Generalno, nema mjesta u državnoj službi odakle se lakše leti od MUP-a.

Quote:
Direktor1 kaže:
Ali da budem konkretan kako da ja pomognem mami oko svega i kako da smrada spremimo gdje mu je mijesto ili barem da nas ostavi na miru odn. kad je već otišao nek bude tamo i ne dira u nas te ako bi došao da ga spegla takva kazna da mu dođe da se objesi. ( moja želja na latinskomutinam
Najbolje da si uzmete odvjetnika. Za uvrede, prijetnje i sl. treba privatna tužba. Može se zatražiti i zabrana približavanja. I ne mora biti neki poznat - mlađi odvjetnik će to dobro odraditi, a dati će vam maksimalni pupust, jer obično nemaju previše posla.
Vojky is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.11.2006., 10:13   #7
ali ipak ga treba platiti... dok zlostavljač dela badaf!


to bi ipak trebala biti javna stvar ... ali dok u našim socijalnim službama i policiji ureduju oni kojima žena mora trpjeti i do smrti... tako će nam i biti.


oni koji mogu angažirati odvjetnika, obično im i ne trebaju... nekad u bivšoj jugi, žene su se snalazile.. uzele pasoš... i nestale s vidika na zapadu!

valjalo bi spomenuti ovdje i đurđicu đuzel... koja je nestala u puli, a njen mustafa... se nije probudio iz kome da kaže gdje ju je spremio.
__________________
tko zna, zna.tko ne zna, dva.
Dunj@ is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.11.2006., 15:55   #8
Quote:
ali ipak ga treba platiti... dok zlostavljač dela badaf!


to bi ipak trebala biti javna stvar ... ali dok u našim socijalnim službama i policiji ureduju oni kojima žena mora trpjeti i do smrti... tako će nam i biti.
Pa ako dobiju parnicu - odvjetnik će se naplatiti od druge strake. Kako izgleda postoji i neka imovina druge strane, može se i naplatiti.

Ako su socijalni slučajevi - dobiti će pravnu pomoć besplatno.

Usput, većina zaposlenih u socijalnim službama i nižim sudovima (prekršajni, općinski) danas su žene. Dakle, ako ulaziš u muško-ženske odnose, onda uključi i činjenicu da će o većini toga vezano za nasilje u obitelji (osim policije) - odlučivati žene.

Centri za socijalnu skrb će prijavljivati, prvostupanjski sudovi davati privremene mjere i prvostupanjske presude - a protjekom vremena prema postojećim tendencijama sudstvo će i na drugom stupnju postati pretežito žensko zanimanje.
Vojky is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.11.2006., 16:37   #9
kad zanimanje postane većinsko žensko, znači da je plaća nikakva!

moj otac je bio knjigovođa kad je to bilo vrlo uvaženo muško zanimanje..
koliko je danas muškaraca knjigovođa? ne mislim pritom na direktore financijskog sektora!


inače, kad je već o ženama riječ, nisu ni one puno drukčije svijesti, jer da jesu - n e bi se ni dovele u ponižavajuću poziciju, sve dok im najćešće nije toliko kasno da im može pomoći samo bijeg (u još rijetke) autonomne ženske kuće!


da ne spominjemo policajce koji imaju instrukcije da se ne miješaju u bračne razmirice i to nije od jučer!
na žalost i žene često odustanu i kad prijave nasilje! jednostavno, nemaju ni od kuda podršku, najmanje od vlastite obitelji ( roditelja, npr)
__________________
tko zna, zna.tko ne zna, dva.
Dunj@ is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.11.2006., 16:54   #10
Quote:
Direktor1 kaže:
Voiky, .Prema gore opisanoj situaciji ja tvrdim slijedeče:
U RH ( konkretno u Puli) nasilnici, muški prvenstveno, te njihovo nasilje se ne procesuiraju ni u kom pogledu i oni su zaštićeni, pitam se kako je to moguće kad imamo zakon (gore naveden), dok su žrtve tog nasilja ne zaštićene i kad bi uzele pravdu (ne kažem zakon jer se ne slažem s time da bi svatko od nas trebao uzimati zakon u svoje ruke) u svoje ruke niti jedna ne bi prošla dobro prilikom suđenja sve bi završile na dugo iza rešetki. Ali nasilnici i dalje šeću gradom.(u mom slučaju bez problema prelazi granicu da bi išao živjeti u inozemstvo i vraća se u RH kako bi psihički, još uvijek, nastavio sa zlostavljanjem) KAKVA SMO MI DRŽAVA????
loša, a na žalost nismo ni jedina..... (čak i u jednoj americi)

naprosto stanje svijesti još je takvo kakvo jest.bilo je i djece koja su u obrani majke počinila zločin... i postala obilježena za čitav život!


u nas je situacija gora samo utoliko ukoliko smo manja i siromašnija zemlja, pa žene imaju manje mogućnosti ...da se naprosto izgube.

jer kad neki divljak utuvi da je on gospodar ženina života i smrti...nikakva ga država ne može spriječiti... tako je odgajan! takav mu je bio i otac, a majka je trpjela i postala idealan uzor za sinovu buduću ženu!


kažu da u takvi nasilnici obično kukavice... ali dok se to ustanovi .... ženi je uništen život a djeci djetinjstvo... mnogi se navodno poprave kad im ozbiljno zaprijete vlastiti sinovi... ne sugeriram ti ništa , ali nemaš ni nade da
će se problem riješiti sam od sebe...
pokušaj se konzultirati s nekom (žensko) udrugom (autonomna ženska kuća). one imaju više znanja a možda i mogućnosti da vam oboma pomognu!

u svakom slučaju, ako nisi punoljetan, to ti je nekakva mogućnost... ili čak ako si mlađi punoljetnik bez prihoda... uključi se u takve udruge... dok se i muškarce ne pokrenu na istom planu... neće biti pomaka na bolje!
__________________
tko zna, zna.tko ne zna, dva.
Dunj@ is offline  
Odgovori s citatom
Old 13.11.2006., 00:59   #11
Evo prvo da se isprićam zbog promjene nicka jer sam ustanovio da sam igrom slučaja pogodio nečiji nick i password pa se ovim putem ispričavam vlasniku nicka direktor1 u umoljavam ga da promjeni pasword. Od danas se nalazim pod nickom dir_1.

Što se tiće teme koju sam potaknuo na forumu "Nasilje u obitelji" tužan sam i žalostan što je tako slabo postova postavljeno na ovu temu, ali da ne bi bilo nesporazuma sretan sam što se je javio tako mali broj ljudi sa sličnim problemimajer bi to značilo da je ovo mali problem u nas i da nije akutna upala koju hitno treba lječiti, međutim mišljenja sam da posječenos ove teme i broj postova govori u prilog mojoj tezi da je ovo tema o kojoj ljudi jako teško govore potiho, a kmoli javno. LJUDI VIĆITE PIŠITE PODJELITE ISKUSTVA AKO IH IMATE DOBRA ILI ONA LOŠA S OSTATKOM SVIJETA KOJI GOVORI HRVATSKI MOŽDA VAM BUDE LAKŠE A I MOGUČNOSTI DA NEŠTO PAMETNO ČUJETE SU VEĆE.

Nije sramota tražiti pomoć nego je sramota trpiti i biti robom nekog idiota koji si je umislio da je bog i batina.

Vojky i [email protected] vama se zahvaljujem na pruženoj podršci i savjetima.
Što se tiće mojih godina ja sam daleko od punoljetnosti imam čak i svoju obitelj u kojoj ovih svinjarija (blago rečeno i opisano ono što se dešava u obiteljima nasilnika) nema i nikad ih nče biti. Dakle idem redom:

1. Pismo MUP-u je poslao otac moje majke i koliko znam dobio je neki odgovor koji ne znam kako glasi ali je i smislu ono ka poduzeti čemo nešto i zahvaljujemo se na obavijest. Sad nisam siguran di je točno pisao, dakle provjerim i ako nije pisao na unutarnju onda ću se ja potruditi da netko isto piše iscrpna izvješća (imam i ja sad neke veze i "ljude u crnom" )
2. Advokata smo angažirali, ali ne za nasije nego za diobu imovine jer (ne)čovjek je jako malo radio i ono što je zaradio poslao je onoj drugoj ženi u njemačku (sad nam je to jasno),a sve što je stara zaradila on je trošio i raspolagao time pa tako da nemamo love za dva odvjetnika jer i onaj najjeftiniji danas je za neka normalna primanja veliki izdatak.Ovaj je angažiran isključivo za ovu diobu i ne bi volio da kod njega mješamo kruške i jabuke, ako me razumiješ
3. Što se soc.pomoći tiće na svu sreću nije nas uspio toliko ukopat pa sad ipak svi zajedno kad zapnemo ko "crnci" možemo relativno solidno živiti tako da ta opcija otpada oko pomoći pri rješavanju ovog problema.
4. Da istina je da ka sagledam sve činjenice i stanje dolazim u napast da i ja primjenim silu, ali ipak onda sam isti ko i on i gdje se tada nalazim on vani na suncu, a ja u buksi ili barem sa pečatom u krim dosieu.

Dakle kad podvućem crtu imam:
- unutarnja kontrola MUP-a(prema Vojky-u)
- mlađi i jeftiniji odvjetnik
- autonomne kuće i ženske udruge

A SAD SVI KOJI SE BOJE PRIĆAT I PITAT EVO OVO JE ONO ŠTO SAM JA DO SADA USPIO SAZNATI. BIT ĆE MI JAKO DRAGO AKO OVO NEKOME BAREM MALO POMOGNE.

Savjeta i saznanja imam i ja jako puno samo me ptajte nastojati ću Vam pomoći svima koliko sam u mogućnosti onako ljudski i od srca, a ako Vam se mogu pomoći ja ima tu još puno dobrih ljudi (bar se nadam i vidi po reakcijama na moj problem) ili ćemo Vam barem pružiti onu podršku koju ne dobijete tamo gdje bi trebali.

P.S
Danas sam saznao da se je još jedna zlostavljana kolegica od moje mame odlučila prijaviti svog divljaka, pa kad su je na MUP-u pitali tko bi tu njeznu prijavu mogao potvrditi znate koga je navela, monju mamu. Evo probajte sve žene tako jer jedna drugu najbolje razumijete,a kad se klupko krene odmotavat tko zna što će biti do kraja.
__________________________________________________ _____
NA MUKE DIVLJAKE !!!!!!!!!!!!!!!
dir_1 is offline  
Odgovori s citatom
Old 14.11.2006., 08:01   #12
Quote:
Evo probajte sve žene tako jer jedna drugu najbolje razumijete,a kad se klupko krene odmotavat tko zna što će biti do kraja.
vidi se da si mlad, nešto kao ženska solidarnost u ovom smislu ne postoji, a ako se i dogodi, to je pravo čudo božje, a mogu i platiti glavom!

kao one dvije prijateljice... u petrinji.
__________________
tko zna, zna.tko ne zna, dva.
Dunj@ is offline  
Odgovori s citatom
Old 14.11.2006., 15:55   #13
ja osobno se zalažem za strogu podjelu nasilja u obitelji na nasilje nad muzem/zenom te nasilje nad djecom
Taroth is offline  
Odgovori s citatom
Old 14.11.2006., 15:58   #14
Quote:
Taroth kaže:
ja osobno se zalažem za strogu podjelu nasilja u obitelji na nasilje nad muzem/zenom te nasilje nad djecom
Nasilje koje se vrši nad partnerom a pred djecom je i nasilje nad tom istom djecom ! Nema tu podjele
Kako može zlostavljan roditelj uopće biti normalan roditelj svojoj djeci (a da ne govorimo o zlostavljaču kao roditelju)
__________________
Nikad ne reci nikad !
duda is offline  
Odgovori s citatom
Old 14.11.2006., 16:11   #15
slazem se sa Tarotom..nije svako nasilje isto!!!

Ovim zakonom to nije rasčlanjeno ali u kaznenom zakonu postoji cijela glava koja se bavi nasiljem u obitelji, te nasilje nad djecom spominje i inkriminira kao tez kvalificirani oblik.
__________________
45°46´04"N,15°51´08"E [URL="❦ Odluka o tome da ćeš imati dijete iznimno je važna. To znači odlučiti da će tvoje srce zauvijek koračati izvan tvog tijela.[/URL]
larazg is offline  
Odgovori s citatom
Old 14.11.2006., 16:19   #16
Ja sam Tarotovo pisanje shvatila drugačije.
Po njemu ispada da ako jedan partner tuče drugoga pred djetetom da je to samo nasilje nad partnerom i da to onda nije nasilje nad djecom, što je meni apsurdno.
__________________
Nikad ne reci nikad !
duda is offline  
Odgovori s citatom
Old 14.11.2006., 17:24   #17
ja sam mišljenja kao i duda jer nasilje je uvijek nasilje, direktno ili indirektno. Pa djeca iz obitelji koja su imala ili imaju zlostavljača imaju teške traume s kojima se moraju boriti kroz djetinstvo, a poslije kroz život.
ODGOJ djece da pa makar i on znaćio primjenu represivnih i malo oštrijih mjera da, jer nema onoga tko nije dobio jednu toplu po stražnjici ili kako se kaže u istri "poli uha", ali premlačivanje do te mjere da djete ne može ne znam sjediti ili ići se van igrati s drugom djecom to bih kaznio najstrože bila to mama ili tata. Sve treba koristiti umjereno pa čak i popuštanje i lijepe riječi uvjeravanja jer one nekad nemaju nikakav učunak.
dir_1 is offline  
Odgovori s citatom
Old 15.11.2006., 10:09   #18
Quote:
dir_1 kaže:
ODGOJ djece da pa makar i on znaćio primjenu represivnih i malo oštrijih mjera da, jer nema onoga tko nije dobio jednu toplu po stražnjici ili kako se kaže u istri "poli uha", ali premlačivanje do te mjere da djete ne može ne znam sjediti ili ići se van igrati s drugom djecom to bih kaznio najstrože bila to mama ili tata. Sve treba koristiti umjereno pa čak i popuštanje i lijepe riječi uvjeravanja jer one nekad nemaju nikakav učunak.
S ovim se ne slažem i ne odobravam nikakvo nasilje (pa niti, kako ti to zoveš, "umjereno") prema drugim ljudima a pogotovo prema djeci
__________________
Nikad ne reci nikad !
duda is offline  
Odgovori s citatom
Old 15.11.2006., 12:37   #19
po mom je nasilje nad djecom drugacije od nasilja nad muzem/zenom iz:

fakticnih razloga tipa:
- djeca nisu birala toga tko ce ih zlostavljati, dok, ma koliko god mi sutili o tome, zene su manje ili vise svjesno odabrale muza koji ih zlostavlja
- djeca se ne mogu obraniti jer se odgajaju tako da je zlostavljanje sastavni dio odrastanja. S druge strane, kada ulazis u brak si formirana osoba i svjestan si ako ti netko cini nesto lose
- djeca se nemaju kome vratiti... zene imaju...
- djeca se nemaju kome zaliti... ne postoje 'djecje kuce', ali postoje 'zenske kuce'... psihijatar i psiholog je misaona imenica... nije tek kad malo sazrijes iz zbog gro problema se pojavis psihijatru na vratima. tek se tada pocne odmotavati klupko
- djeca ne zovu radio/televiziju da svjedoce o tome sto im se desava.
- djeca nemaju financijsku samostalnost da se mogu maknuti

po mom, pravni razlozi:
- sto moze uciniti sa pravne zlostavljano dijete? vratiti udarac nazad? progutati uvredu? traziti razvod? pola imovine?
- ciju zastitu da trazi? tko ce ga vratiti na pravi put?

a kasnije posljedice:
- traume, vjecno otpetljavanje gordijevog cvora? ili jednostavno odsijecanje njega, tek u slucaju da imas financijsku samostalnost...

jednostavno, nije isto ako je muz 5-10 god tukao zenu koja je to manje ili vise svjesno trpila ili ako je netko 10-15-20 god zlostavljao dijete od najranijih dana...
Taroth is offline  
Odgovori s citatom
Old 15.11.2006., 14:50   #20
Quote:
Taroth kaže:
po mom je nasilje nad djecom drugacije od nasilja nad muzem/zenom iz:

fakticnih razloga tipa:
- djeca nisu birala toga tko ce ih zlostavljati, dok, ma koliko god mi sutili o tome, zene su manje ili vise svjesno odabrale muza koji ih zlostavlja
- djeca se ne mogu obraniti jer se odgajaju tako da je zlostavljanje sastavni dio odrastanja. S druge strane, kada ulazis u brak si formirana osoba i svjestan si ako ti netko cini nesto lose
- djeca se nemaju kome vratiti... zene imaju...
- djeca se nemaju kome zaliti... ne postoje 'djecje kuce', ali postoje 'zenske kuce'... psihijatar i psiholog je misaona imenica... nije tek kad malo sazrijes iz zbog gro problema se pojavis psihijatru na vratima. tek se tada pocne odmotavati klupko
- djeca ne zovu radio/televiziju da svjedoce o tome sto im se desava.
- djeca nemaju financijsku samostalnost da se mogu maknuti

po mom, pravni razlozi:
- sto moze uciniti sa pravne zlostavljano dijete? vratiti udarac nazad? progutati uvredu? traziti razvod? pola imovine?
- ciju zastitu da trazi? tko ce ga vratiti na pravi put?

a kasnije posljedice:
- traume, vjecno otpetljavanje gordijevog cvora? ili jednostavno odsijecanje njega, tek u slucaju da imas financijsku samostalnost...

jednostavno, nije isto ako je muz 5-10 god tukao zenu koja je to manje ili vise svjesno trpila ili ako je netko 10-15-20 god zlostavljao dijete od najranijih dana...
svašta! nisi nikad čuo da se obiteljsko nasilje nasljeđuje ... tj postaje uzor koji se nasljeđuje... nerijetko zlostavljana djeca postaju i sami nasilnici prema vlastitoj djeci! jer je društveno dopušteno tući djecu jer je batina iz raja izašla!
nasilje je nasilje je nasilje
__________________
tko zna, zna.tko ne zna, dva.
Dunj@ is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 23:37.