Natrag   Forum.hr > Društvo > Povijest i povijesne teme

Povijest i povijesne teme Politička, društvena, kulturna, univerzalna povijest.
Podforumi: Vojna povijest i tehnologija, Domovinski rat

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 23.12.2006., 12:49   #1
PRAPOVIJESNA KULTURA

Pod pojmom KULTURA podrazumijevamo sve ono što je čovjek stvorio do danas za podmirivanje tjelesnih i duhovnih potreba.Pod kulturom u prapovijesti podrazumijevamo zbir podataka koji se mogu arheološki raspoznati(građevine,ritusi,običaji,ručne izrađevine).
Histri su imali svoju posebnu kulturu s posebnim ritusima pokapanja i posebnom duhovnom kulturom koja ih je odvajala od drugih naroda što znači da se njihova kultura jako dobro razlikuje od kulture susjednih plemena.
Kultura najčešće dobiva ime po mjestu,lokalitetu gdje je prvi put istražena i gdje su pronađeni ostaci.
Kultura žarnih polja ili KŽP prvi se put javlja u 13.st.pr.KR.
Kultura grobnih humaka i jama javlja se u brončano doba,Indoeuropljani.
Termin KULTURA poistovjećen je s teritorijalno,kronološki,gospodarski,tehnološki i stilski homogenim materijalnim ostacima.
Kultura je karakterizirana:
1)tip naselja
2)gospodarstvo
3)način sahranjivanja i obrade vezane uz njih
4)stilske i tipološke karakteristike keramike

Kultura se sastoji od različitih kulturnih slojeva,a kulturan sloj je onaj sloj koji je nastao direktnim prisutstvom čovjeka.
KULTURNI FACIES ili lice jedne kulture je zapravo zbir karakteristika jedne kulture.
KULTURNI HORIZONT je kulturna faza koja je označena zbirom izrađevina ili tipom izrađevina što može biti prepoznatljivo na širem prostoru koji može prelaziti granice te kulture.
Kulturni horizont možemo prepoznati i izvan granica jedne kulture.


PRAPOVIJESNI OBJEKTI
Prva naselja nalazimo u vrijeme paleolitika.
Uvjeti koji su utjecali na stvaranje objekata:
1)prirodni uvjeti,geomorfološki uvjeti
2)pedološki sastav tla(crvenica,crnica)
3)utjecaj na formiranje naselja(voda,jezero,potoci)
4)klima(sušno područje,tropski uvjeti,sj.Europa...)
5)dostupnost materijala za gradnju naselja

Društveni su uvjeti također utjecali na stvaranje objekata što znači da ako je bio mir oko naselja nije bilo sistema obrane pa možemo govoriti o ravničarskom tipu naselja,a ako je bilo sukoba i rata oko naselja često možemo naći obrambene bedeme,kule i palisade.
U neolitskim naseljima često možemo pronaći palisade i kanale i zbog opasnosti od životinja.U neolitiku nalazimo i pripitomljene životinje.

Oblici naselja:
1)pećine(nalazimo ih najviše u paleolitiku
2)naselja na otvorenom prostoru(nizinski tipovi)
3)naselja na uzvišenim prostorima(gradine)
4)telovi
5)oppidumi

PEĆINA-zatvoreni spiljski objekt,gotovo uvijek u blizini izvora voda,najviše rasprostranjen u paleolitiku,često ima bedem ili zid za zaštitu.
Mogu biti i poluzatvoreni objekti pa ih onda nazivamo POLUPEĆINAMA ili ABRIJIMA.U pećini PEĆINOVAC pronađena je velika količina kamena.

NIZINSKA NASELJA ili naselja na otvorenom prostoru najviše se javljaju tijekom neolitika i tipična su za međurječje i Bliski Istok(Panonija i istočna obala Jadrana).Primjere nalazimo u Smilčiću kraj Zadra,Danilo kod Šibenika.
Jerihon-prvo selo,prvi predstavnik urbane anglomeracije

NASELJA NA UZVISINAMA(najviše se javljaju u eneolitiku,kasnije se događaju velike preinake pa naselja postaju visinska s utvrđenim naseljima i bedemima najčešće od kamena,zemlje ili drva.
GRADINE-gradine se javljaju na strateškim uzvisinama zbog potrebe obrane.Najčešće su kružne,eliptičaste,polumjesečne,a oblik same gradine ovidi o konfiguraciji terena.Zidovi su najčešće napravljeni od suhozida-tehnika koja ima dva lica,vanjsku i unutarnuju stranu.Gradine su tipičan oblik naselja za brončano doba.1903.g.Karlo Martezzetti-karta gradina Istre(Rovinjština,Poreština).

TELOVI(arapski tell označava brežuljak pokraj rijeke na ravničarskom terenu,nastao dugotrajnim životom ljudskih zajednica na jednom mjestu).Telovi se izdižu i do 20 metara u visinu i najčešće su elipsoidnog oblika.Veličina tella varira od 1-10 ha.
Balkan,moderni telovi od velikih nakupina smeća

OPIDUM-termin koji označava velika protuurbana keltska naselja.Građena u sklopu zaštite,zbog strateškog položaja,pratimo njihov kontinuitet od 4.st.pr.KR do Rimskog doba što znači da su najviše vezani uz kulturu LATENA ili mlađeg željeznog doba.Površina im je iznosila nekoliko hektara,a primjer za opidum možemo pratiti na temelju keltskog opida MANHING.

yourney is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.12.2006., 12:54   #2
OBLICI NASTAMBI KROZ PRAPOVIJEST...

1)pećina
2)zemunice(djelomično ili potpuno ukopane u zemlju,najznačajnije za neolitsko doba Panonskog i Balkanskog prostora,FEUDVAR na prostoru današnje Vojvodine)
3)sojenice(izrađene na balvanima,često ih možemo naći uz obale jezera,močvara i mora kao npr.Venecija, Ripač kod Bihaća,Ljubljansko barje,Donja Dolina kod Bosanske Gradiške,plićaci uz obale).
4)nadzemne zgrade(mogu biti četvrtaste ili okrugle...ćerpić-sušena cigla četvrtastog oblika gline stavljane u kamene,vezano uz Bliski Istok)
SKARA BRAE-neolitsko naselje na krajnjem sjeveru Škotske,utvrđeno suhozidom,kuće četvrtaste s zaobljenim uglovima 5 puta 3 m,u naselju su živjele odvojene obitelji,krovovi su bili poduprti balvanima ili kitovim kostima,a ulaz je bio nizak zbog vjetrova,zatvaralo se kamenim vratima,a u središtu kuće nalazilo se ognjište.Čitavo je selo bilo ispresijecano kanalima za vodu.
5)posebne jame
JAME-prostori koji se vrlo često javljaju u prostorima kontinentalne Hrvatske;bogati glinom i zemljom,može biti i prostor za odlaganje otpada ili za spremanje namirnica

OSTAVE-ostave su mjesta gdje je prostor više predmeta skrivenih zbog opasnosti u nemirnim vremenima,napadima ili migracijama,najčešće iskopane u zemlji ili stavljene u zid.Najbogatije ostave iz KŽP.Lokaliteti pronađeni na prostoru međurječja Save,Drave i Dunava-Drežnile na Kupi,Mušja jama,Slavonski Brod,Ostava ČENTUR(od Kaštela prema Kopru-kasnoantički novac),PETRIJANEC kod Varaždina(100 kg rimskog novca).

RAZLOZI UKOPAVANJA: BOGATSTVO
SVOJINA POJEDINCA
OSOBNO BLAGO(NOVCI,PREDMETI)
OSTAVŠTINA TRGOVACA ILI LJEVAČA BRONCE
UKOPI U RITUALNE SVRHE


PRVI PUTEVI U PRAPOVIJESTI
Nastaju u neolitiku,a neolitičko stanovništvo ima potrebu za seljenjem.Putevi su najčešće u obliku riblje kosti i jako su sačuvani.Nalazimo ih na području današnje Engleske i na području Šćuze kod Premanture.
yourney is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.12.2006., 12:55   #3
PRAPOVIJESNA KERAMIKA

KERAMIKA
Keramika je osobna iskaznica svake kulture.
Pečena glina korištena je za izradu različitih predmeta.
To je predmet koji se je najviše sačuvao.

FAZE IZRADE KERAMIČKIH PREDMETA
Glina nastaje prirodnim procesom i vrlo česta je u prirodi,a može biti prirodnog ili sekundarnog postanka.
1)miješanje gline s punjačima(izrada koja se jako dobro vidi na posudama)
2)dobivanje tehnike(posude):kugla gline stavlja se na svitak i prstima se izvlači
Značajna je i uporaba lončarskog kola početkom 4.tisućljeća pr.Kr.,a u Europi pratimo uporabu lončarskog kola od 4.st.pr.Kr s Keltima
3)faza sušenja-zbog gubitka vode(oko 18%vode ostaje),prostoručno ili uz pomoć nekog predmeta i aplikacijama imamo ukrašavanje keramike različitim tehnikama
Značajan impresso ukras-školjka.
BARBOTIN-tehnika ukrašavanja u neolitiku i to pretežito u panonskom prostoru,nanošenje žitke gline na već postojeću posudu-vrlo karakteristična kod starčevačke kulture
INKRUSTACIJA-ukrasi inkrustacije(ispunjenost bijelom bojom)vidljivi su kod vučedolske kulture-vučedolska golubica gdje su urezani motivi ispunjeni bijelom smjesom.
SUŠENJE-posuda ponovno gubi određenu količinu vode.
4)faza pečenja(na temelju te faze određena se keramika može analizirati)
BOJA KERAMIKE-ovisi o vrsti gline i dovodu(odvodu)zraka!!!!!

RAZLIKUJEMO 2 VRSTE PEČENJA GLINE
1)pečenje bez pristupa zraka ili REDUCIONO PEČENJE
2)pečenje sa pristupom zraka ili OKSIDACIONO PEČENJE

FAKTORI KOJI SU UTJECALI NA OBLIK LONCA(POSUDE):
1)KULTURNA TRADICIJA(oponašanje posuda iz različitih kultura)
2)SVRHA POSUDA(ovisno o namjeni posuda,može biti za juhu ili za pečenje)
3)RAVNO ILI OKRUGLO DNO(mlijeko)
4)MATERIJAL(ako je materijal grubi onda je gruba posuda-za odlaganje hrane,
ako je materijal fini onda je fina posuda za specijalne prilike,
može služiti i za prilaganje predmeta u grob)

UMJETNA PODJELA NA UKRAŠAVANJE I OBLIKOVANJE-vezana je uz izradu posuda.Ukrašavanje utvrđuje estetski karakter posude.

FACETIRANJE,KANELIRANJE,ŽLIJEBLJENJE,OTISKIVANJE,B UCCHERRO,GRAFIT,MODELIRANJE,UREZIVANJE,BARBOTIN,IM PRESSO,INKRUSTACIJA,INGUBIATURA(površina se premazuje glinom),SLIKANJE(hvarsko-danilska kultura u srednjem i mlađem neolitiku,ukrasi na različitim dijelovima posuda),CETINSKA KULTURA(ukrasi na svim dijelovima posude).

yourney is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.12.2006., 12:56   #4
RITUSI POKAPANJA U PRAPOVIJESTI...

INHUMACIJA-direktno pokapanja pokojnika u grob u poziciji ponovnog rađanja.Paleolitski čovjek prvi put polaže pokojnike u zemlju i tako razvija svoj duhovni život.Neandartalac svjesno pokapa svoje pokojnike u zemlju.Pokojnik se najčešće stavlja u zgrčeni položaj što simbolizira položaj spavača ili djeteta u majčinoj utrobi.

INCINERACIJA-pokojnika stavljamo na lomaču kako bi mu oslobodili dušu od tijela.Karakterističan ritus pokapanja kod Indoeuropljana i pri prijelazu u eneolitsko razdoblje,KŽP.Spaljivanje iznad samih grobova.Ustrina je latinski naziv za lomaču.




OSNOVNI OBLICI POKAPANJA
GROBOVI-simboliziraju prijelaznu fazu između dva svijeta,mjesto odvajanja spomena mrtvima.

NEKROPOLE(nekros=mrtvac,polis=grad)-to su gradovi pokojnika,odnosno groblja na koja se odlažu pokojnici

TUMULI ILI GROBNI HUMCI-to su grobni spomenici različitih dimenzija koji su mogli imati i sagrađen zid kao zaštitu i odvajanje živog svijeta i negativnih utjecaja zagrobnog svijeta.Bili su sagrađeni od velike količine materijala(drva,zemlje ili kamena),a ispod njih nalazio se grob pokojnika.

URNA ILI ŽARA-posuda sa spaljenim ostacima pokojnika,nalaze se u grobovima,a mogu biti različitih izrada i oblika ,keramičke,staklene,brončane,željezne...Japodske urne imaju nalik na četvrtaste sanduke.

SIMBOLIČKI UKOPI I POKAPANJE ŽIVOTINJA

KENOTAF-simbolički ukop kada nemamo dostupno tijelo pokojnika,vrlo karakteristično za eneolitsko razdoblje,Mađarska.

UKOPI ŽIVOTINJA-ostaci totemističkih kulteva,pratimo pokapanje domaćih i divljih životinja.Imamo ritualno sahranjivanje koje je dokumentirano vrlo rano.To se lijepo vidi na primjeru vučedolskog pokopa gdje imamo ostatke jelena.

POSIPAVANJE POKOJNIKA OKEROM-takav način ukopa dokumentiran je u paleolitiku,pokojnika se posipava okerom različitih nijansi zato jer premazivanje okerom i zlatna boja označavala je BESMRTNOST.

GROBNI PRILOZI
Grobni prilozi su predmeti koji se stavljaju u grob zajedno s pokojnikom.To mogu biti osobne stvari koje je pokojnik koristio za života ili mogu biti prilozi koji su poklonjeni duši pokojnika,a mogu biti i zalihe za vrijeme putovanja na drugi svijet.Prilozi često mogu biti i oštećeni i to namjernim uništavanjem zato što više nisu bili potrebi ili da se pak onemogući ponovna uporaba tih predmeta.
Prilozi su nam značajni za datiranje groba i kulture tog razdoblja,a koristimo ih i kao znak društvenih odnosa.
Vrste grobnih priloga mogu biti različite(posude,nakit,oružje,oruđe).
Vrlo su česti grobni prilozi i FIBULE-spone ili kopče za odjeću.U 13.st.pr.KR nalazimo fibulu violinskog lika.Značajne su fibule pronađene u grobovima na otoku Cresu.
JANTAR-dolazi od arapske riječi,a znači smola.To je fosilizirana smola četinjača i poznavanjem jantara može se ukazati na put jantara od trgovačkih središta do Grčke i Apeninskog poluotoka.Vrlo je mekan i pogodan za obradu.

SITULA-latinski označava vrstu posude koja ima oblik vjedra za vodu,a najveći centri za proizvodnju situla bili su Padska nizina i alpski prostori.Situle su inače bile brončane posude za piće po uzoru na grčke kratere,a služile su za gozbu i svečanosti.vrlo su poznate na ilirsko-venetskom prostoru od 7.-4-st.pr.KR.
Bile su ukrašene tehnikom iskucavanja,a motivi su bili tipični hallstadski motivi,odnosno motivi starijeg željeznog doba kao što su geometrijski motivi,motivi iz života i fantastične životinje.Situla iz Nezakcija ima geometrijski motiv ptice,a ostale imaju motive broda i pomorskih bitaka.
Utjecaji koji su djelovali na stvaranje situla bili su:
1)geometrijska tradicija sjevera(sunce,simboli lađa,barske ptice)
2)utjecaj Sredozemlja(utjecaj iz Irana,prikazi bogova i životinja)
3)umjetnost Bliskog Istoka(jaka stilizacija motiva,fantastične životinje)
SITULA BENVENUTI(pronađena kod Padove)
SITULA NOVOG MESTA
SITULA NEZAKCIJA
SITULA STIČNA

Situlska umjetnost izrasla je iz tradicije kulture žarnih polja ili KŽP i figurativno-narativni prizori izvedeni su iskucavanjem na unutrašnjoj strani lima brončane posude(Oružje,kacige,noževi...)
TORQUES-ogrlice napravljene od čvrstog metala,najčešće ženski ukrasi

yourney is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.12.2006., 00:44   #5
hvala profesore
__________________
blog
sjeverni vjetar is offline  
Odgovori s citatom
Old 30.12.2006., 16:32   #6
Quote:
sjeverni vjetar kaže:
hvala profesore
MALI ISPRAVAK... PROFESORICE
yourney is offline  
Odgovori s citatom
Old 30.12.2006., 16:45   #7
a znaš možda o amforama tko, kad, gdje
što više
__________________


...
g2sl is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +1. Trenutno vrijeme je: 13:39.