Natrag   Forum.hr > Društvo > Religija

Religija Religija u društvu
Podforum: Teologija i religijska praksa

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 23.06.2005., 00:28   #1
Tko želi znati o islamu i njegovim ljepotama

-Allah (Bog)

Svijest o postojanju Boga je uvriježena u ljudskom shvatanju od vremena prvog čovjeka Adema (Adama) i njegove žene Have (Eve). Često, ta svijest se pod utjecajem šejtana (Satane) izobličavala u vjerovanja koja nemaju puno sličnosti sa izvornim učenjem o Stvoritelju. Tako su drevni Grci vjerovali da je Bog (Zeus) biće koje sa vrha planine (Olimpa) šalje munje i ima ženu. Predislamski Arapi su vjerovali da Bog ima kćerke dok kršćani vjeruju da je Bog ubijen na krstu. U moderna vremena, Bogu je dato ime Priroda i vjeruje se da Priroda nizom slučajnosti stvara sklad. Islam je daleko od tih bogohulnih ideja.

"Allah je - nema boga osim Njega - Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna - drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!" (prevod Kur'ana 2:255)
"Reci: "On je Allah - Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije i niko Mu ravan nije!" (prevod Kur'ana 112:1-4)

"....Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi" (prevod Kur'ana 42:11)

A u onom što nama zapovjeda....

"Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih...." (prevod Kur'ana 2:286)

************************************************** ***********************
-Anđeli (meleci, meleki)

Meleci su za nas nevidljiva bića stvorena od svjetlosti, kojima su dodijeljene određene funkcije. Donošenje objave, izmjena vremenskih uslova, zapisivanje dobrih i loših djela ljudi itd, su neki od tih zadataka povjerenih melecima. Oni samo izvršavaju naredbe Stvoritelja i ne djeluju na svoju ruku.

"Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod Njega ne zaziru da mu se klanjaju, i ne zamaraju se," (prevod Kur'ana 21:19)

"Oni govore: "Milostivi ima dijete!" Hvaljen neka je On! A meleki su samo robovi poštovani." (prevod Kur'ana 21:26)

************************************************** ***********************

-Objave

Muslimani vjeruju da je Allah kao uputu narodima slao objave. Tako je Mojsiju (Musa mir s njim) objavljen Tevrat (Tora), Davidu (Davud mir s njim) Zebur (Psalmi) dok je Isus (Isa mir s njim) dobio Indžil (Evanđelje). Te objave su bile zapisane ali u pismenoj formi nisu preživjele česte izmjene i manipulacije tekstom. Posljednja objava je za razliku od prethodnih upućenih djeci Izraela, naslovljena čitavom čovječanstvu. Ta objava je Kur’an i spuštena je Muhamedu (mir s njim).

"Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali...." (prevod Kur'ana 57:25)

"Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi, i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu, i oni su nad njom bdjeli...." (prevod Kur'ana 5:44)

"....poslali smo Isaa, sina Merjemina, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Indžil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je također bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali," (prevod Kur'ana 5:46)

************************************************** ***********************

-Poslanici

Muslimani vjeruju da je Allah (Bog) slao poslanike narodima koji su pozivali na dobro a odvraćali od zla. Posljednji božiji poslanik, Muhamed (mir s njim) je poslan čitavom čovječanstvu dok su poslanici prije njega bili upućeni pojedinim narodima i plemenima. U Kur'anu se Muhamedu (mir s njim) kaže:

"Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur, i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali - a Allah je, sigurno, s Musaom razgovarao, o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. - A Allah je silan i mudar." (prevod Kur'ana 4:163-165)

"Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musaa, i od Isaa, sina Merjemina, smo čvrst zavjet uzeli, da bi On mogao pozvati na odgovornost vjerovjesnike za ono što su govorili; a nevjernicima je On pripremio bolnu patnju." (prevod Kur'ana 33:7)

Dalje se kaže;

"Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik - a Allah sve dobro zna." (prevod Kur'ana 33:40)

************************************************** ***********************

-Sudnji Dan

Muslimani vjeruju u Sudnji dan kada će im biti dodijeljena nagrada ili kazna, zavisno od tog dali su se pridržavali Allahovih (Božjih) propisa. Oni koji budu živi, umrijeće da bi nakon toga čitavo čovječanstvo bilo proživljeno :

"I u rog će se puhnuti, i umrijeće oni na nebesima i oni na Zemlji, ostaće samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati." (prevod Kur'ana 39:68)

"onoga Dana kada smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ničega stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti - to je obećanje Naše, Mi smo doista kadri to učiniti." (prevod Kur'ana 21:104)

Tada će nam biti dodijeljeno ono što smo radili na ovom svijetu.

:I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na Sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati: "Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas što ćeš svoj račun polagati!"" (prevod Kur'ana 17:13-14)

Ali se nikom neće nepravda učiniti, naprotiv, Allahova milost će biti obilna :

"Ko uradi dobro djelo, biće desetorostruko nagrađen, a ko uradi hrđavo djelo, biće samo prema zasluzi kažnjen, i neće im se učiniti nepravda" (prevod Kur'ana 6:160)

"Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova; onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjeće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla - vidjeće ga." (prevod Kur'ana 99:6-8)

************************************************** ***********************


-Jednakost ljudi

U islamu, nacija, pleme ili neka druga osnova za podjele među ljudima bazirana na porijeklu iako tolerisana nije značajna. Muhamed (mir s njim) je rekao :

Čovječanstvo potiče od Adema i Have (Adama i Eve). Arap nema prednost nad nearapom niti nearap ima prednost nad Arapom. Bijelac nema prednost nad crncom niti crnac ima prednost nad bijelcem osim po bogobojaznosti.

Dakle ovdje se jasno vidi da je u islamu ispravno mjerilo bogobojaznost a ne porijeklo ili boja kože. Nacionalizam koji je kolonijalizmom usađen u zemlje muslimana je doveo do stagnacije i međusobnih sukoba. Kada bi muslimani slijedili upute islama po ovom pitanju, islamska država koja bi se prostirala od Indonezije do Gvineje ne bi imala konkurenciju niti u jednom aspektu postojanja. Neki od najbližih Muhamedovih (mir s njim) prijatelja muslimana nisu bili Arapi. Jedan je bio crnac iz Afrike, drugi je bio Perzijanac dok je jedan bio Rimljanin. Islam poziva u jedinstvo pred Bogom, u bratstvo koje je definisano ljubavlju prema Allahu. Muslimani su braća i sestre, nezavisno od njihove nacionalnosti. Nije bitno dali je osoba koja primi islam rođena kao Hans ili Jovan. Bitno je vjerovanje u Boga, vjerovanje koje su propovjedali Mojsije (Musa mir s njim), Isus (Isa mir s njim) i Muhamed (mir s njim).

************************************************** ***********************

-Isus

Isus (Isa mir s njim) prema učenjima islama je stvoren nadnaravnim začećem :

"A kada meleki (anđeli) rekoše: "O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih (Mesija), Isa (Isus), sin Merjemin, biće viđen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih; on će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i biće čestit"- ona reče: "Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?" - "Eto tako" - reče - "Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: 'Budi!' - i ono bude." (prevod Kur'ana 3:45-47)

Isus je bio božiji poslanik :

"O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: "Trojica su!" Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog - hvaljen neka je On! - zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok" (prevod Kur'ana 4:171)

Isus nije ubijen na krstu :

".....A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. - A Allah je silan i mudar" (prevod Kur'ana 4:157-158)

Islam je protiv deifikacije ljudi i davanja ljudima božije atribute. Jedan od savjeta koje je Muhamed (mir s njim) dao muslimanima je :

"Ne hvalite me pretjerano kao što je pretjerano hvaljen 'Isa, sin Merjeme"
 
Odgovori s citatom
Old 04.12.2005., 19:19   #2
Re: mali tumac stranih pojmova :)

************************************************** *********

Quote:
-Isus

Isus (Isa mir s njim) prema učenjima islama je stvoren nadnaravnim začećem :

"A kada meleki (anđeli) rekoše: "O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih (Mesija), Isa (Isus), sin Merjemin, biće viđen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih; on će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i biće čestit"- ona reče: "Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?" - "Eto tako" - reče - "Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: 'Budi!' - i ono bude." (prevod Kur'ana 3:45-47)

Isus je bio božiji poslanik :

"O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: "Trojica su!" Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog - hvaljen neka je On! - zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok" (prevod Kur'ana 4:171)

Isus nije ubijen na krstu :

".....A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. - A Allah je silan i mudar" (prevod Kur'ana 4:157-158)

Islam je protiv deifikacije ljudi i davanja ljudima božije atribute. Jedan od savjeta koje je Muhamed (mir s njim) dao muslimanima je :

"Ne hvalite me pretjerano kao što je pretjerano hvaljen 'Isa, sin Merjeme" [/B]
Može li mi tko od Muslimana objasniti.Zbunjena sam.
Ovaj tekst se protivi sam sebi.Je li originalan?
brezovka is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 04:16   #3
Bosniac jako žurim.Pročitala sam tvoj tekst .Ali molim te osvrni se malo na moj upit.Jako me zanima tvoje mišljenje o ovom prethodnom tekstu.
Znaš li što ću uraditi*.Ovih ću dana pročitati cijeli Kuran.
Nisam učena žena,ali s temelja svoje vjere pridružit ću se tvojoj temi.Do tada molim i druge Muslimane,.ako mogu komentirati ovaj meni ne baš jasan tekst.
brezovka is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 08:31   #4
Re: mali tumac stranih pojmova :)

Quote:
Alipasha kaže:
-Allah (Bog)

Alah je mrtav....odavno!!!

Nisi to znao??
beebop is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 08:43   #5
Beebop - Allah je mrtav.

Allah - Beebop je mrtav. SPRŽŽŽŽŽŽ
__________________
And there's another country, I've heard of long ago, Most dear to them that love her, most great to them that know;
We may not count her armies, we may not see her King; Her fortress is a faithful heart, her pride is suffering;
And soul by soul and silently her shining bounds increase, And her ways are ways of gentleness, and all her paths are peace.
GnothiSeauton is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 08:44   #6
BTW, kaj je ovo, ovdje bu uskoro IMF Kur'an Časni???
__________________
And there's another country, I've heard of long ago, Most dear to them that love her, most great to them that know;
We may not count her armies, we may not see her King; Her fortress is a faithful heart, her pride is suffering;
And soul by soul and silently her shining bounds increase, And her ways are ways of gentleness, and all her paths are peace.
GnothiSeauton is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 08:46   #7
BTW, za ekipu iz džamije, runda rakije od datulja i:

Ne vihori zelenog bajraka
Jer na njemu polumjesec blista
Ti u kojeg vjera nije jaka
Ti u kojeg duša nije čista
Mi Abrahamiti se u ova nevjernička vremena moramo držati na okupu protiv ovih raznih novovjekih pederastija poput Wicce, Excalibura, Kobrinog Daha, Reikija, Ante Pavlovića i to
__________________
And there's another country, I've heard of long ago, Most dear to them that love her, most great to them that know;
We may not count her armies, we may not see her King; Her fortress is a faithful heart, her pride is suffering;
And soul by soul and silently her shining bounds increase, And her ways are ways of gentleness, and all her paths are peace.
GnothiSeauton is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 08:51   #8
pokušao sam naći ono što bi meni bilo nejasno iz gornjeg teksta ali valjda gledamo drugim očima.

Mi muslimani uopće ne sporimo nadnaravno začeće Isusovo, niti sporimo čuda sa kojima je on došao.

I u našoj religiji On zauzima važno mjesto, jer vjerujemo kao i kršćani u njegov ponovni povratak na zemlju!
Jedina razlika, moglo bi se reći, je ta što mi ne vjerujemo da je Isus Božiji sin, ne zato što je to moguće ili ne nego zato što je to "neprimjereno" Bogu.

Marija r.a. je zanijela tako što joj je anđeo Gabrijel ili Duh donio Riječ od Gospodara, samo naše vjerovanje nije takvo da je Bog= Riječ nego da je riječ Njegova. to je ista ona Riječ kojom je stvorio ovaj svijet, Riječ kojom je stvorio Adama a.s. - pomislit ćeš, možda, da je to mnogo veće čudo/stvaranje čovjeka/ od onog da žena zanese bez muškarca, ali nebitno sva su njegova čuda jednako velika.

nadam se da ćeš uspjeti u sovm naumu da pročitaš cijeli Kur'an.

Samo ti želim napomenuti kada ga budeš čitala menoj misliti da se radi o pođonjivanju biblijekish priča, ono što je u Kur'anu je samo pozivanje na te biblijske priče i dodavanje detalja.

Ipak nadam se da nećeš poslije toga biti ista osoba.

molim Boga da nas sve uputi!
__________________
moje replike zavise od tvog pitanja. Nastojaću da budu duplo( gore ili bolje- od tebe zavisi)
Vojnik Gorčin is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 14:44   #9
Quote:
Vojnik Gorčin kaže:
pokušao sam naći ono što bi meni bilo nejasno iz gornjeg teksta ali valjda gledamo drugim očima.

Mi muslimani uopće ne sporimo nadnaravno začeće Isusovo, niti sporimo čuda sa kojima je on došao.

I u našoj religiji On zauzima važno mjesto, jer vjerujemo kao i kršćani u njegov ponovni povratak na zemlju!
Jedina razlika, moglo bi se reći, je ta što mi ne vjerujemo da je Isus Božiji sin, ne zato što je to moguće ili ne nego zato što je to "neprimjereno" Bogu.

Marija r.a. je zanijela tako što joj je anđeo Gabrijel ili Duh donio Riječ od Gospodara, samo naše vjerovanje nije takvo da je Bog= Riječ nego da je riječ Njegova.
Gorčin...kad moja ruka pomiluje dijete...zar to nisam ja?

Quote:
to je ista ona Riječ kojom je stvorio ovaj svijet, Riječ kojom je stvorio Adama a.s. - pomislit ćeš, možda, da je to mnogo veće čudo/stvaranje čovjeka/ od onog da žena zanese bez muškarca, ali nebitno sva su njegova čuda jednako velika.
Sva su njegova čuda velika...nama.A u njegovoj su prirodi.

Quote:
nadam se da ćeš uspjeti u sovm naumu da pročitaš cijeli Kur'an.
Gorčin,volim čitati.Mnogo sam čitala,ali ništa napamet.
Quote:
Samo ti želim napomenuti kada ga budeš čitala menoj misliti da se radi o pođonjivanju biblijekish priča, ono što je u Kur'anu je samo pozivanje na te biblijske priče i dodavanje detalja.
Dobro.Napisat ću svoj dojam.
Quote:
Ipak nadam se da nećeš poslije toga biti ista osoba.
Ovo mi nije najjasnije.Dobro je vjerovati u Boga.Sretna sam da Muslimani vjeruju.Ne očekujem da ću promijeniti mišljenje.

Quote:
molim Boga da nas sve uputi!
I ja.Nego zar uistinu ne vidiš da je tekst neobičan?Za koji zatražih objašnjenje.
Bosniac?Što ti kažeš.
Zanima me vaše viđenje.
brezovka is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 15:09   #10
Quote:
brezovka kaže:
Gorčin...kad moja ruka pomiluje dijete...zar to nisam ja?

vidiš ovo meni nije baš najajsnije mada slutim da tu analogiju koristiš da bi mi prikazala svoje viđenje onosa Bog - Isus!

u redu!

ja zaista želim da ti objasnim ono što ti je neobično!

ali imaj u vidu da mi ne prilazimo na isti način islamu na koji mu ti prilaziš, isto je i sa mojim i tvojim viđenjem kršćanstva.

Zato i izbjegavam davati bilo kakve ocjene vaše vjere jer ne gledamo na iste stvari isto.

zato pomozi nam da shvatimo ono što je tebi neobično- možda je to nama sasvim normalno i očito!
__________________
moje replike zavise od tvog pitanja. Nastojaću da budu duplo( gore ili bolje- od tebe zavisi)
Vojnik Gorčin is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 15:30   #11
Quote:
Vojnik Gorčin kaže:
vidiš ovo meni nije baš najajsnije mada slutim da tu analogiju koristiš da bi mi prikazala svoje viđenje onosa Bog - Isus!

u redu!

ja zaista želim da ti objasnim ono što ti je neobično!

ali imaj u vidu da mi ne prilazimo na isti način islamu na koji mu ti prilaziš, isto je i sa mojim i tvojim viđenjem kršćanstva.

Zato i izbjegavam davati bilo kakve ocjene vaše vjere jer ne gledamo na iste stvari isto.

zato pomozi nam da shvatimo ono što je tebi neobično- možda je to nama sasvim normalno i očito!

Dobro Gorčin.Sutra je sv.Nikola.Po našem običaju i mom sjećanju večeras će moju djecu obradovati..netko iz moje obitelji uživo odjeven kao sv.Nikola.
Mada se neće dati prevariti lisice,ipak se obraduju.A i ja.
Odgovorit ću ti na upite za koji sat,nadam se.
brezovka is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 15:34   #12
ugodne praznike želim!
__________________
moje replike zavise od tvog pitanja. Nastojaću da budu duplo( gore ili bolje- od tebe zavisi)
Vojnik Gorčin is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 16:37   #13
Quote:
Vojnik Gorčin kaže:

I u našoj religiji On zauzima važno mjesto, jer vjerujemo kao i kršćani u njegov ponovni povratak na zemlju!
Jedina razlika, moglo bi se reći, je ta što mi ne vjerujemo da je Isus Božiji sin, ne zato što je to moguće ili ne nego zato što je to "neprimjereno" Bogu.
1Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. 2 Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je. 3 A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već na svijetu. 1 Iv 4,1-4
dominikx10 is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 19:01   #14
Čekat ću još da Bosniac da svoj komentar.
brezovka is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 19:09   #15
Alipasha kaže:
Quote:
Islam je protiv deifikacije ljudi i davanja ljudima božije atribute. Jedan od savjeta koje je Muhamed (mir s njim) dao muslimanima je :
Quote:
"Ne hvalite me pretjerano kao što je pretjerano hvaljen 'Isa, sin Merjeme"
Možeš li,ako hoćeš,objasniti pobliže gornji navod sa naznakom izvora
__________________
Vrijeme
1 Tako mi vremena,2 čovjek je na gubitku,doista-
3 osim onih koji vjeruju i dobra djela čine, ..... Kur΄an ,103
Bosniac is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 19:18   #16
Brezovka kaže:

[QUOTE]Bosniac jako žurim.Pročitala sam tvoj tekst .Ali molim te osvrni se malo na moj upit.Jako me zanima tvoje mišljenje o ovom prethodnom tekstu.
Znaš li što ću uraditi*.Ovih ću dana pročitati cijeli Kuran.
Nisam učena žena,ali s temelja svoje vjere pridružit ću se tvojoj temi.Do tada molim i druge Muslimane,.ako mogu komentirati ovaj meni ne baš jasan tekst.Bosniac jako žurim.Pročitala sam tvoj tekst .Ali molim te osvrni se malo na moj upit.Jako me zanima tvoje mišljenje o ovom prethodnom tekstu.[QUOTE]

Brezovka,odgovoriću ti rado na topicu: Raskol...
želio bih dinamiku teme.
__________________
Vrijeme
1 Tako mi vremena,2 čovjek je na gubitku,doista-
3 osim onih koji vjeruju i dobra djela čine, ..... Kur΄an ,103
Bosniac is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 19:18   #17
Bosniac..tu si.Odlično.Čekam da nešto kažeš.
Ne znam hoćeš li dobiti objašnjenje.Nisam uočila taj nick od kad pišem na forumu.
Smatraš li da citat nije originalan?
brezovka is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 19:42   #18
Da li je istina da je Muhamed uzeo zenu....

svog usvojenog sina sebi??
Po raznim hadisima njegov usvojeni sin je bio protiv toga jer je volio svoju zenu a ona zapela za oko Muhamedu jer je (po hadisima) bila lijepa i mlada.

Kad je Muhamed uvidjeo da sin nece da da svoju zenu tako lako jednu noc je "Usnio" novi stih za kuran koji je "legalizirao" takve "radnje".
Vise o tome na:
Link.................................
Blixa is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2005., 20:50   #19
Brezovka,
Izvini na tip. greški.
Tačan naziv topica je:"Rascjep i spoj krščanstva i židovstva.
Pozdrav!
__________________
Vrijeme
1 Tako mi vremena,2 čovjek je na gubitku,doista-
3 osim onih koji vjeruju i dobra djela čine, ..... Kur΄an ,103
Bosniac is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.12.2005., 14:53   #20
Re: Da li je istina da je Muhamed uzeo zenu....

Quote:
Blixa kaže:
svog usvojenog sina sebi??
Po raznim hadisima njegov usvojeni sin je bio protiv toga jer je volio svoju zenu a ona zapela za oko Muhamedu jer je (po hadisima) bila lijepa i mlada.

Kad je Muhamed uvidjeo da sin nece da da svoju zenu tako lako jednu noc je "Usnio" novi stih za kuran koji je "legalizirao" takve "radnje".
Vise o tome na:
Link.................................
Uzeo je on za ženu i djevojčicu od 7 godina (u 9.godine ju je i obljubio) od jednog svog obožavatelja koji mu se je na tako "dobar" način zahvalio za "istinu".
__________________
slap
SLAP is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum
Sva vremena su GMT +1. Trenutno vrijeme je: 21:15.