Natrag   Forum.hr > Društvo > Život u dvoje > Rastave

Rastave Read me first

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 06.08.2008., 13:37   #1
Exclamation Predlošci Tužbe radi povišenja/smanjenja/prestanka uzdržavanja

Dragi moji forumaši....

Evo stavljam par predložaka najčešćih u praksi a radi se o tome da mnoga djeca imaju stalan novčani iznos koji se pravomoćnom i ovršnom presudom godinama ne mijenja.
Ovo je zakonska mogućnost roditelja da može tužbom potraživati veći iznos alimentacije kako potrebe djeteta rastu

OPĆINSKI GRAĐANSKI
SUD U ZAGREBU

Pravna stvar:

Tužitelj: mlt. XXX YYY kojeg zastupa majka Mara Marić kao zz iz Zagreba, Vlaška 1

Tuženik: Ivo Ivić iz Zagreba, Šubićeva 1TUŽBA
radi povišenja uzdržavanja
__________________________________________________ _

1. Presudom Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj P-.... od dana ....... godine, naloženo je tuženiku da daje za uzdržavanje tužitelja iznos od 1.000 kn mjesečno.

Dokaz: pravomoćna i ovršna presuda Općinskog suda u Zagrebu, poslovni broj P.... od dana ..... koja se prilaže u preslici.


2. U međuvremenu su se promjenile okolnosti na temelju kojih je donesena presuda označena pod 1. ove tužbe. Troškovi života znatno su porasli, a tužitelj sada polazi Prvu Ekonomsku školu u Zagrebu.
Potrebe tužitelja su povećane, jer mora kupiti niz učila prijeko potrebnih za nastavu a osim toga do škole putuje javnim prijevozom.
Polazeći osnovnu školu, tužitelj nije imao troškova prijevoza jer mu je škola bila u neposrednoj blizini mjesta stanovanja. Nadalje, porasle su i druge potrebe tužitelja - za prehranu, odjeću, obuću kao i za kulturne i sportske svrhe.
U slobodno vrijeme tužitelj piolazi tečaj stranog jezika, tečaj informatike te se bavi košarkom.
Dokaz: potvrda o redovitom upisu tuženika u Prvu Ekonomsku školu broj ..... koja se prilaže, saslušanje stranaka prema potrebi..

3. Ukupne potrebe tužitelja za uzdržavanje najmanje su 1500,00 kuna mjesečno.
Dokaz: procjena suda

4. Majka Tužitelja je zaposlena kao Referent u Zagrebačkoj banci d.d. u Zagrebu te ostvaruje plaću od 4200,00 kuna mjesečno. O tužitelju isključivo brigu vodi majka.
Za tužitelja prima dječiji doplatak u iznosu od ........ kuna. Drugih prihoda nema.
Dokaz: pribava podataka o plaći i dječijem doplatku od nadležnih organa.

5. Otac Tužitelja je zaposlen kao Projekt manager u tvrtci 'XXXXX' u ZAgrebu te ostvaruje plaću od 8.000,00kuna a nema drugih obaveza za uzdržavanje.
Dokaz: kao pod 4. ove Tužbe.

6. Uzimajući u obzir promjenjene okolnosti na koje je ukazano, tužitelj smatra da su se ispunile pretpostavke da se povisi iznos uzdržavanja koji mu je dužan davati tuženik, i predlaže da Sud nakon održane glavne rasprave donese

PRESUDU

Tuženiku se nalaže da za uzdržavanje tužitelja daje iznos od 1500,00 kuna mjesečno počevši od dana podnošenja ove tužbe sudu pa do zaključenja glavne rasprave, a nadalje......% od plaće koju tuženik prima sa......% ZZK od dana podnošenja tužbe pa do isplate računajući od dana dospjelosti svakog pojedinog iznosa pa do isplate, time da dospjele obroke plati odjedamput u roku od 15 dana a ostale kako budu dospijevali unaprijed, nakjasnije do svakog 5. tog (alt. 10.-tog) u mjesecu kao i da tužitelju naknadi parnični trošak u roku 15 dana.
__________________
45°46´04"N,15°51´08"E [URL="❦ Odluka o tome da ćeš imati dijete iznimno je važna. To znači odlučiti da će tvoje srce zauvijek koračati izvan tvog tijela.[/URL]
larazg is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.08.2008., 13:50   #2
Nadalje, prilažem ogledni primjerak Tužbe za prestanak uzdržavanja bračnih drugova.
To je čest primjerak kada je muž dužan uzdržavati ženu presudom Općinskog suda a žena se nakon nekog vremana zaposli.OPĆINSKI GRAĐANSKI
SUD U ZAGREBUPravna stvar:

Tužitelj: Maro Marić iz Zagreba, Vlaška 1

Tužena: Iva Marić, iz Zagreba, Šubićeva 1


TUŽBA
radi sniženja uzdržavanja
__________________________________________________ _______

1. Presudom (ili Sudskom nagodbom) kod Općinskog suda u Zagrebu, poslovni bvroj P....... od dana......... godine, naloženo je tužitelju da za uzdržavanje tužene daje iznos od ...... kuna mjesečno.
Dokaz: pravomoćna presuda (Sudska nagodba) pod brojem P...... od dana .......... godine

2. U međuvremenu su se promjenile okolnosti na temelju kojih je donesena presuda (zaključena sudska nagodba) u predmetu pod brojem P....
Tuženica, bivša supruga tužitelja počela se je baviti kućnom radinošću. Plete i prodaje na tržnici veste i druge stvari od vune. Na taj način osigurava sebi novac za egzistenciju. Vlasnica je i obrta 'xxxxx'
Dokaz: podaci Porezne uprave Zagreb koje se moli pribaviti službenim putem, podaci Obrtnog registra koje se moli pribaviti službenim putem, saslušanje stranaka.

3. Kako je tužitelj prije nekoliko mjeseci otišao u mirovinu a ne ostvaruje više ni prihode radom u slobodno vrijeme jer je teško bolestan, smatra se da su ispunjene prestpostavke da se odluči o prestanku uzdržavanja koje je tuženik bio dužan dati tuženici.
Dokaz: Rješenje Fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja broj .... od dana ..... godine, po potrebi saslušanje stranaka.


4. Zato tužitelj predleže da Sud na osnovu Obiteljskog zakona nakon održane Glavne rasprave donese:


PRESUDA


Prestaje Uzdržavanje koje je tužitelj dužan dati tuženiku na osnovu presude (Sudske nagodbe) Općinskog suda u Zagrebu, P.... od dana ........ godine, danom podnođenja ove tužbe u ovom predmetu.

Nalaže se tuženici da naknadi parnični trošak tužitelju u roku od 15 dana.
__________________
45°46´04"N,15°51´08"E [URL="❦ Odluka o tome da ćeš imati dijete iznimno je važna. To znači odlučiti da će tvoje srce zauvijek koračati izvan tvog tijela.[/URL]
larazg is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.08.2008., 13:53   #3
Poštovani očevi....

Možda neki od vas imaju situaciju da je dijete završilo srednju školu pa nema posla ili da je završilo fakultet...bilo kako bilo niste dužni plaćati alimentacije ako završi redovito školovanje pa se odmah zaposli ili nakon redovitog školovanja u roku od godine dana nakon završetka.

Stavljam vam još jedan predložak tužbe da se prekine obveza Uzdržavanja djeteta.


U Zagrebu, 29. lipanj 2008.
O P Ć I N S K I G R A Đ A N S K I
S U D
U Z A G R E B U

Pravna stvar:

Tužitelj: Mato Matijević, iz Zagreba, Vlaška 1

Tuženik: Domagoj Matijević, iz Zagreba, Crnčićeva 5

T U Ž B A
radi prestanka uzdržavanja
__________________________________________________ ______

1. Presudom Općinskog suda u Zagrebu, Posl. broj: P-41648/93 od 18. siječnja 1994 godine naloženo je tužitelju da daje za uzdržavanje tuženika koji je sin tužitelja mjesečno 25% netto osobnog dohotka tužitelja sve doka za to budu postojalie zakonske pretpostavke.
Presudom istog suda P-15367/03 od 20.studeni 2003.povišena je obveza doprinošenja za uzdržavanje na način da je tužitelj dužan doprinositi iznos od 40 % netto plaće.

Dokaz: Presude Općinskog suda u Zagrebu, posl broj: P- 41648/93 i P-15367/03


2. Tuženiku je temeljem čl. 72. Zakona o srednjem školstvu prestao status redovitog učenika. Također, tuženik nije pristupio polaganju razrednog ispita.

Dokaz: Potvrda Prve Ekonomske škole u Zagrebu, od dana 23. lipnja 2008., te po potrebi saslušanje tuženika.

3. Kako je tuženik punoljetan a prekinuo je redovito školovanje, više ne postoje zakonske pretpostavke da mu tužitelj u smislu čl.210 Obiteljskog zakona osigurava uzdržavanje, te tužitelj predlaže da sud donese


P R E S U D U


Utvrđuje se da je sa danom 29.lipnja 2008.prestaje obveza uzdržavanja koje je tužitelj dužan davati tuženiku na osnovi presuda Općinskog suda u Zagrebu, posl broj: P-41648/93 od 18. siječnja 1994 godine i P-15367/03 od 20.studeni 2003. godine.

Nalaže se tuženiku da tužitelju nadoknadi parnični trošak, u roku od 15 dana
__________________
45°46´04"N,15°51´08"E [URL="❦ Odluka o tome da ćeš imati dijete iznimno je važna. To znači odlučiti da će tvoje srce zauvijek koračati izvan tvog tijela.[/URL]
larazg is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.08.2008., 14:54   #4
Quote:
lara35zg kaže: Pogledaj post
Bože...ozdravi nam Kinkinog tatu...
Znam da je off topic......možeš li nam reći tko je Kinkin tata?

Oprosti ako sam previše intruzivan.

Pozdravson
zodax is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.08.2008., 08:46   #5
Obzirom na gore navedeno, skrećem pozornost na aktualne članke Obiteljskog zakona:

I. UZDRŽAVANJE DJECE, RODITELJA I DRUGIH SRODNIKA

Članak 209.

Roditelji su dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete.

Članak 210.

(1) Dijete koje se redovito školuje roditelji su dužni uzdržavati i nakon punoljetnosti.

(2) Punoljetno dijete koje je završilo školovanje, a ne može se zaposliti roditelji su dužni uzdržavati godinu dana nakon školovanja.

(3) Punoljetno dijete koje zbog bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja nije sposobno za rad, roditelji su dužni uzdržavati dok ta nesposobnost traje.

Članak 211.

Dijete koje ima prihode dužno je pridonositi za svoje uzdržavanje.

Članak 212.

Roditelj kojem je ograničena ili oduzeta roditeljska skrb ili roditeljsku skrb ne ostvaruje, ne oslobađa se dužnosti uzdržavanja djeteta.

Članak 213.

(1) Punoljetno dijete je dužno uzdržavati roditelja koji nije sposoban za rad, a nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine.

(2) Dijete se može osloboditi dužnosti uzdržavanja roditelja koji ga iz neopravdanih razloga nije uzdržavao u vrijeme kad je to bila njegova zakonska obveza.

Članak 214.

(1) Maćeha ili očuh dužni su uzdržavati maloljetnog pastorka ako on ne može ostvariti uzdržavanje od roditelja.

(2) Maćeha ili očuh dužni su nakon smrti djetetova roditelja uzdržavati maloljetnog pastorka, ako su u trenutku smrti roditelja živjeli s pastorkom.

(3) Ako je brak između roditelja i maćehe, odnosno očuha djeteta razveden ili poništen, maćeha, odnosno očuh nisu dužni uzdržavati pastorka.

Članak 215.

Punoljetni pastorak je, pod uvjetima iz članka 214. stavak 1. i 2. ovoga Zakona, dužno uzdržavati maćehu odnosno očuha, ako su ga maćeha ili očuh uzdržavali ili se brinuli o njemu dulje vrijeme.

Članak 216.

Ako roditelj ne uzdržava dijete, baka i djed po tom roditelju dužni su ga uzdržavati prema odredbama članka 210. i 211. ovoga Zakona.

II. UZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA

Članak 217.

Bračni drug koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na uzdržavanje od svoga bračnog druga.

Članak 218.

(1) Bračni drug ima pravo podnijeti zahtjev za uzdržavanje do zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod ili poništaj braka, na što ga je sud dužan upozoriti.

(2) Iznimno ako u parnici za razvod ili poništaj braka nije postavljen zahtjev za uzdržavanje, bivši bračni drug može tužbom tražiti uzdržavanje u roku od šest mjeseci od prestanka braka, ako su pretpostavke za uzdržavanje, predviđene u članku 217. ovoga Zakona, postojale u trenutku zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod ili poništaj braka i trajale bez prestanka do zaklju­čenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje.

Članak 219.

Sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje bračnog druga, ako bi uzdržavanje predstavljalo očitu nepravdu za drugog bračnog druga.

Članak 220.

(1) Sud može odlučiti da obveza uzdržavanja bračnog druga traje do godine dana, osobito kad je brak trajao kratko ili kad je tužitelj u mogućnosti u dogledno vrijeme na drugi način osigurati sredstva za život.

(2) U opravdanim slučajevima sud može produljiti obvezu uzdržavanja.

(3) Tužba za produljenje uzdržavanja može se podnijeti samo do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno.

Članak 221.

(1) Pravo na uzdržavanje prestaje kad razvedeni bračni drug ili bračni drug iz poništenog braka koji to pravo koristi sklopi novi brak.

(2) Pravo na uzdržavanje prestaje sudskom odlukom ako sud utvrdi da razvedeni bračni drug ili bračni drug iz poništenog braka koji to pravo koristi živi u izvanbračnoj zajednici ili da je postao nedostojan tog prava ili ako više ne postoji koja od pretpostavki iz članka 217. ovoga Zakona.

(3) Sud će odrediti da pravni učinak odluke o prestanku uzdržavanja iz stavka 2. ovoga članka nastaje prije njene pravomoćnosti, od dana kad su nastupile pretpostavke za prestanak uzdržavanja.

III. UZDRŽAVANJE IZVANBRAČNOG DRUGA I MAJKE IZVANBRAČNOG DJETETA

Članak 222.

(1) Ako je prestala izvanbračna zajednica žene i muškarca koja je trajala dulje vrijeme, izvanbračni drug koji ispunjava pretpostavke iz članka 3. i 217. ovoga Zakona ima pravo na uzdržavanje od drugoga izvanbračnog druga.

(2) Tužba za uzdržavanje može se podnijeti u roku od šest mjeseci od prestanka izvanbračne zajednice.

Članak 223.

Sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje izvanbračnog druga, ako bi uzdržavanje predstavljalo očitu nepravdu za drugoga izvanbračnog druga.

Članak 224.

(1) Sud može odlučiti da obveza uzdržavanja izvanbračnog druga traje do godine dana, osobito kad je tužitelj u mogućnosti u dogledno vrijeme osigurati na drugi način sredstva za život.

(2) U opravdanim slučajevima sud može produljiti obvezu uzdržavanja.

(3) Tužba za produljenje uzdržavanja može se podnijeti samo do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno.

Članak 225.

(1) Pravo na uzdržavanje prestaje ako izvanbračni drug sklopi brak.

(2) Pravo na uzdržavanje prestaje sudskom odlukom ako sud utvrdi da uzdržavani izvanbračni drug živi u novoj izvanbračnoj zajednici ili da je postao nedostojan tog prava ili ako više ne postoji koja od pretpostavki iz članka 217. ovoga Zakona.

(3) Sud će odrediti da pravni učinak odluke o prestanku uzdržavanja iz stavka 2. ovoga članka nastaje prije njene pravomoćnosti od dana kad su nastupile pretpostavke za prestanak uzdržavanja.

Članak 226.

Otac izvanbračnog djeteta dužan je uzdržavati djetetovu majku godinu dana od rođenja djeteta ako ona skrbi o djetetu, a nema dovoljno sredstava za život.
__________________
45°46´04"N,15°51´08"E [URL="❦ Odluka o tome da ćeš imati dijete iznimno je važna. To znači odlučiti da će tvoje srce zauvijek koračati izvan tvog tijela.[/URL]
larazg is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.08.2008., 08:46   #6
IV. ODREĐIVANJE UZDRŽAVANJA

Članak 227.

(1) Pravo na uzdržavanje od bračnog, odnosno izvanbračnog druga ostvaruje se prije uzdržavanja od srodnika.

(2) Ako maćeha ili očuh imaju djecu, dužnost uzdržavanja zajednička je djeci i pastorcima.

(3) Pravo na uzdržavanje od bake i djeda iz članka 216. ovoga Zakona ostvaruje se prije uzdržavanja od maćehe ili očuha.

Članak 228.

Ako više osoba po odredbama ovoga Zakona ima istovremenu obvezu uzdržavanja, ta se obveza dijeli prema njihovim mogućnostima.

Članak 229.

Ako osoba koja je po ovom Zakonu dužna prije ostalih uzdržavati nije u mogućnosti u potpunosti zadovoljiti potrebe za uzdržavanje, osoba koja traži uzdržavanje može razliku ostvariti od drugih obveznika uzdržavanja predviđenih ovim Zakonom.Članak 230.

(1) Centar za socijalnu skrb nastojat će da se roditelji ili dijete koje se redovito školuje i nakon punoljetnosti i roditelji izvansudski nagode o visini, odnosno povećanju doprinosa za uzdržavanje djeteta uvijek kad je to moguće, vodeći računa o dobrobiti djeteta.

(2) Nagodba sklopljena u centru za socijalnu skrb je ovršna isprava.

Članak 231.

(1) U parnici o uzdržavanju sud će utvrditi ukupan iznos sred­stava potrebnih za uzdržavanje.

(2) Pri ocjenjivanju potreba uzdržavane osobe sud će uzeti u obzir njezine prihode, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje te druge okolnosti o kojima ovisi odluka o uzdržavanju.

(3) Pri ocjenjivanju mogućnosti osobe koja je dužna uzdr­žavati uzet će se u obzir sva njezina primanja i stvarne moguć­nosti stjecanja povećane zarade, njezine vlastite potrebe i zakonske obveze uzdržavanja.

Članak 232.

(1) Kad se uzdržavanje traži za dijete, uzet će se u obzir i dob djeteta te potrebe za njegovo obrazovanje.

(2) Bez obzira na okolnosti iz članka 231. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, radno sposoban roditelj ne može se osloboditi dužnosti uzdržavanja maloljetnog djeteta.

(3) Potrebe djeteta za uzdržavanje mogu se utvrditi i u povećanom iznosu, ako je to u skladu s povećanim mogućnostima pojedinog roditelja.

(4) Ministar nadležan za poslove pravosuđa objavit će jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine, podatke o prosječnim potrebama djeteta s obzirom na troškove života, koje će sud uzeti u obzir zajedno sa stavcima 1. do 3. ovoga članka.

Članak 233.

U parnici o uzdržavanju djeteta sud će roditelju s kojim dijete živi posebno uzeti u obzir rad i brigu koju ulaže u podizanje djeteta i sukladno tome umanjiti njegov novčani doprinos za uzdržavanje djeteta.

Članak 234.

(1) Centar za socijalnu skrb može u ime djeteta pokrenuti i voditi parnicu o uzdržavanju odnosno za povećanje uzdržavanja, ako o djetetu skrbi druga osoba ili ustanova ili ako roditelj s kojim dijete živi to pravo ne ostvaruje iz neopravdanih razloga.

(2) Centar za socijalnu skrb može tražiti ovrhu odluke o uzdržavanju djeteta.

Članak 235.

(1) Centar za socijalnu skrb dužan je voditi očevidnik odluka o uzdržavanju djece koje mu dostavlja sud prema članku 302. stavku 2. i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb prema članku 230. ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi propisat će način vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb.

Članak 236.

Sud će uputiti obveznika uzdržavanja da se isplate mjesečnih novčanih obroka uzdržavanja iz njegove plaće, naknade plaće ili mirovine mogu obavljati po njegovom pristanku (administrativna zabrana), bez provođenja ovršnog postupka.

Članak 237.

Ako osoba koja je dužna pridonositi za uzdržavanje djeteta nije pristala na administrativnu zabranu, centar za socijalnu skrb će nakon proteka roka od šest mjeseci od dana primitka sudske odluke, odnosno sklapanja nagodbe iz članka 230. ovoga Zakona provjeriti ispunjava li osoba svoju obvezu redovito i u cijelosti, te poduzeti potrebne mjere za zaštitu djetetovih interesa.

Članak 238.

(1) Uzdržavanje se određuje u novčanom iznosu, osim ako postoje opravdani razlozi da se uzdržavanje osigura na drugi način.

(2) Uzdržavanje za dijete uvijek se određuje u novčanom iznosu.

Članak 239.

(1) Sud će obvezniku uzdržavanja koji je u radnom odnosu naložiti plaćanje obroka dospjelih do zaključenja glavne rasprave u određenim novčanim iznosima, a plaćanje budućih novčanih obroka odredit će u postotku od plaće i naknade plaće.

(2) Obveznik uzdržavanja dužan je iznose uzdržavanja određene u postotku od plaće plaćati ovlašteniku uzdržavanja prilikom svake isplate plaće i naknade plaće.

Članak 240.

Odredbe iz članka 238. i 239. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način i kad je obveznik uzdržavanja korisnik mirovine.

Članak 241.

Na prijedlog osobe koja zahtijeva uzdržavanje sud će kad ocijeni da za to postoje opravdani razlozi, odrediti uzdržavanje u određenom novčanom iznosu, a ne u postotku od plaće, naknade plaće i mirovine.

Članak 242.

Plaćanje novčanih obroka uzdržavanja sud će obvezniku uzdržavanja koji ostvaruje prihode samostalnim obavljanjem djelatnosti osobnim radom ili po drugoj osnovi, a nije u radnom odnosu, kao i u slučaju iz članka 232. stavka 2. ovoga Zakona odrediti uzdržavanje u određenom novčanom iznosu.

Članak 243.

Osoba koja prima i osoba koja daje uzdržavanje može tražiti da sud povisi ili snizi iznos uzdržavanja, odluči o prestanku uzdržavanja ili promijeni način uzdržavanja određen prijašnjom pravomoćnom odlukom ili nagodbom pred centrom za socijalnu skrb, ako su se promijenile okolnosti na temelju kojih je donesena prijašnja odluka.

Članak 244.

Fizička ili pravna osoba koja je snosila troškove uzdržavanja neke osobe, može tužbom tražiti naknadu tih troškova od onog koji je po ovome Zakonu bio dužan davati uzdržavanje, ako su učinjeni troškovi bili opravdani.

Članak 245.

Obveznik uzdržavanja koji je zasnovao novi radni odnos dužan je podatke o postojanju ovršne isprave za uzdržavanje, te ime i adresu osobe kojoj se ta tražbina treba isplaćivati dostaviti poslodavcu kod kojeg je zasnovao novi radni odnos.

Članak 246.

Poslodavac kod kojeg je obveznik uzdržavanja zasnovao novi radni odnos dužan je odmah obavijestiti osobu koja ima tražbinu za uzdržavanje o zasnovanom radnom odnosu, odnosno osobi koja ima tražbinu za uzdržavanje dati potrebne obavijesti o obvezniku uzdržavanja koji je kod njih zasnovao novi radni odnos.
__________________
45°46´04"N,15°51´08"E [URL="❦ Odluka o tome da ćeš imati dijete iznimno je važna. To znači odlučiti da će tvoje srce zauvijek koračati izvan tvog tijela.[/URL]
larazg is offline  
Odgovori s citatom
Old 15.11.2008., 11:29   #7
Molio bi sve koji su imali nekog odvjetnika (a s koji msu bili više manje zadovoljni) preporuku na PM (U zg)
sorry kaj upadam u temu, al dost mi je a vi svi to tu barem razumijete, ne znam kak pametniej to naći nego da vas tu pitam
thnx svima
markoh35 is offline  
Odgovori s citatom
Old 02.04.2009., 15:25   #8
NOVO!!
Izmjene i dopune Obiteljskog zakona (u nastavku su samo članci koji su se mijenjali te novi, dodani, kao i članci 206. - 208. koje larazg nije niti navodila):

Šesti dio
UZDRŽAVANJE

Članak 206.
Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova i srodnika u ravnoj lozi, kada je to predviđeno ovim Zakonom.

Članak 207.
Osobe iz članka 206. ovoga Zakona međusobnom uzdržavanju pridonose prema svojim mogućnostima i potrebama uzdržavane osobe, uz uvjete i na način predviđen ovim Zakonom.

Članak 208.
(1) Odricanje od dužnosti i prava na uzdržavanje nema pravnog učinka.
(2) Ovlaštenici prava na uzdržavanje mogu se odreći već stečenih prava po osnovi uzdržavanja, odnosno mogu s njima raspolagati na neki drugi način.
(3) Odredba iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na uzdržavanje maloljetne djece ili djece nad kojima roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti.

Zadnje uređivanje Suey : 02.04.2009. at 15:49.
Suey is offline  
Odgovori s citatom
Old 02.04.2009., 15:28   #9
I. UZDRŽAVANJE DJECE, RODITELJA I DRUGIH SRODNIKA

Članak 209.
(1) Roditelji su dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete.
(2) Roditelj koji nije uzdržavao svoje dijete koje s njim ne živi u obiteljskoj zajednici, a bio je dužan to učiniti, dužan je djetetu isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje i unatrag od nastanka toga prava pa do podnošenja tužbe.
(3) Tražbina djeteta iz stavka 2. ovoga članka prema roditelju koji ga nije uzdržavao, zastaruje za vrijeme od 5 godina od dana nastanka obveze.
(4) Smatra se da je obveza uzdržavanja za pojedini mjesec nastala koncem mjeseca za koji je uzdržavanje trebalo dati.


Članak 210.
(1) Roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi odnosno pohađa sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, te redovito i uredno ispunjava svoje obveze.
(2) Punoljetno dijete koje je završilo obrazovanje iz stavka 1. ovoga članka, a ne može se zaposliti roditelji su dužni uzdržavati godinu dana nakon prestanka obrazovanja.
(3) Punoljetno dijete koje zbog bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja nije sposobno za rad, roditelji su dužni uzdržavati dok ta nesposobnost traje.
(4) Roditelj djeteta iz stavka 1. ovoga članka ima pravo od djeteta, nadležnih tijela i pravnih osoba tražiti i dobiti podatke o djetetovom obrazovanju odnosno zaposlenju.
(5) Smatra da se da učenik, odnosno student redovito i uredno ispunjava svoje obveze i kad zbog opravdanih razloga (trudnoće, bolesti i sličnih razloga) nije uspio ispuniti obveze tekuće školske, odnosno akademske godine.
Suey is offline  
Odgovori s citatom
Old 02.04.2009., 15:31   #10
Članak 212. a
(1) Ako je pravo na uzdržavanje djeteta iz članka 210. ovoga Zakona utvrđeno ovršnom ispravom, roditelj može tužbom tražiti da se utvrdi prestanak njegove obveze uzdržavanja na temelju te isprave čim prestanu pretpostavke za uzdržavanje djeteta.
(2) U presudi kojom prihvaća tužbeni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sud će po službenoj dužnosti kao dan prestanka prava na uzdržavanje utvrditi dan podnošenja tužbe ili koji drugi dan poslije toga dana ako nađe da je ona prestala toga dana.
(3) U parnici iz stavka 1. ovoga članka ili u posebnom postupku osiguranja sud može na prijedlog roditelja donijeti privremenu mjeru o zabrani naplate uzdržavanja na temelju ovršne isprave kojom je ono određeno do pravomoćnog okončanja spora. Ta se zabrana može odnositi samo na prisilne naplate pojedinih tražbina za uzdržavanje nastalih nakon dana podnošenja tužbe, s time da sud kao dan na koji se odnosi zabrana može odrediti i koji kasniji dan.
(4) Na temelju privremene mjere iz stavka 3. ovoga članka sud koji provodi ovrhu određenu radi naplate tražbine za uzdržavanje na temelju ovršne isprave iz stavka 1. ovoga članka odgodit će na prijedlog roditelja ovrhu do pravomoćnog dovršetka parničnog postupka pokrenutog tužbom iz stavka 1. ovoga članka, odnosno do ukidanja privremene mjere prije toga, i to samo radi naplate pojedinih tražbina na koje se zabrana iz privremene mjere odnosi.
(5) Nakon pravomoćnosti presude kojom je utvrđen dan prestanka obveze za uzdržavanje, na temelju ovršne isprave kojom je utvrđena ta obveza može se tražiti ovrha samo radi naplate tražbina nastalih do toga dana.

Članak 212.b
(1) Ako je pravo na uzdržavanje djeteta iz članka 210. ovoga Zakona utvrđeno ovršnom ispravom, roditelj može tužbom predložiti da sud odlukom utvrdi njegovu smanjenu obvezu uzdržavanja čim nastanu okolnosti uslijed kojih je do toga došlo. U toj tužbi roditelj je dužan naznačiti smanjeni iznos za koji smatra da ga je još uvijek dužan plaćati.
(2) Ako nađe da je prijedlog za smanjenje obveze uzdržavanja u cijelosti ili djelomično osnovan, sud će u presudi kojom će odlučiti o tužbi iz stavka 1. ovoga članka po službenoj dužnosti izreći koliko je roditelj dužan plaćati za uzdržavanje u smanjenom iznosu, i to od dana podnošenja tužbe ili kojeg drugog dana poslije toga dana, ili će taj prijedlog u cijelosti odbiti kao neosnovan.
(3) U parnici iz stavka 1. ovoga članka ili u posebnom postupku osiguranja sud može na prijedlog roditelja donijeti privremenu mjeru o zabrani naplate određenog dijela uzdržavanja na temelju ovršne isprave kojom je ono određeno do pravomoćnog okončanja spora. Ta se zabrana može odnositi samo na prisilne naplate pojedinih tražbina za uzdržavanje nastalih nakon dana za koji je u tužbi predloženo da se utvrdi kao dan smanjenja obveze za uzdržavanje, s time da sud kao dan na koji se odnosi zabrana može odrediti i koji kasniji dan.
(4) Na temelju privremene mjere iz stavka 3. ovoga članka sud koji provodi ovrhu određenu radi naplate tražbine za uzdržavanje na temelju ovršne isprave iz stavka 1. ovoga članka odgodit će djelomično na prijedlog roditelja ovrhu do pravomoćnog dovršetka parničnog postupka pokrenutog tužbom iz stavka 1. ovoga članka, odnosno do ukidanja privremene mjere prije toga, i to samo radi naplate dijelova pojedinih tražbina na koje se zabrana iz privremene mjere odnosi.
(5) Nakon ovršnosti presude kojom je utvrđeno da je roditelj dužan plaćati uzdržavanje od određenoga dana u smanjenom iznosu, ovrha se radi naplate uzdržavanja prema ovršnoj ispravi iz stavka 1. ovoga članka može tražiti samo za vrijeme do dana na koji se odnosi ta presuda.

Članak 212.c
(1) Roditelj koji je davao uzdržavanje i nakon podnošenja tužbe iz članka 212.a i 212.b ovoga Zakona na temelju ovršnih isprava iz članka 212.a stavka 1. i članka 212.b stavka 1. ovoga Zakona ima pravo na povrat vrijednosti neosnovano danog uzdržavanja ako njegova tužba bude prihvaćena.
(2) Roditelj može zahtjev za povrat vrijednosti danog uzdržavanja istaknuti u posebnoj tužbi.
Suey is offline  
Odgovori s citatom
Old 02.04.2009., 15:32   #11
Članak 214.
(1) Maćeha ili očuh dužni su uzdržavati maloljetnog pastorka ako on ne može ostvariti uzdržavanje od roditelja.
(2) Maćeha ili očuh dužni su nakon smrti djetetova roditelja uzdržavati maloljetnog pastorka, ako su u trenutku smrti roditelja živjeli s pastorkom.
(3) Ako je brak između roditelja i maćehe, odnosno očuha djeteta razveden ili poništen, maćeha, odnosno očuh nisu dužni uzdržavati pastorka.
(4) Odredbe članaka 212.a do 212.c. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju i na obvezu maćehe ili očuha da uzdržavaju maloljetnog pastorka.

Članak 215.
(1) Punoljetni pastorak je, pod uvjetima iz članka 214. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, dužan uzdržavati maćehu odnosno očuha, ako su ga maćeha ili očuh uzdržavali ili se brinuli o njemu dulje vrijeme.
(2) Odredbe članaka 212.a do 212.c. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju i na obvezu punoljetnog pastorka da uzdržava maćehu i očuha.


Članak 216.
(1) Ako roditelj ne uzdržava dijete, baka i djed po tom roditelju dužni su ga uzdržavati prema odredbama članka 209.-211. ovoga Zakona.
(2) Odredbe članaka 212.a do 212.c. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju i na obvezu bake i djeda iz stavka 1. ovoga članka.


Članak 216.a
Tužbom se uzdržavanje u slučajevima iz članka 213. do 216. ovoga Zakona može tražiti samo za vrijeme nakon njezina podnošenja.
Suey is offline  
Odgovori s citatom
Old 02.04.2009., 15:33   #12
II. UZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA

Članak 218.
(1) Bračni drug ima pravo podnijeti zahtjev za uzdržavanje do zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod ili poništaj braka, na što ga je sud dužan upozoriti.
(2) Iznimno ako u parnici za razvod ili poništaj braka nije postavljen zahtjev za uzdržavanje, bivši bračni drug može tužbom tražiti uzdržavanje u roku od šest mjeseci od prestanka braka, ako su pretpostavke za uzdržavanje, predviđene u članku 217. ovoga Zakona, postojale u trenutku zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod ili poništaj braka i trajale bez prestanka do zaklju¬čenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje.
(3) Bračni drug može tužbom tražiti uzdržavanje samo za vrijeme nakon njezina podnošenja.

Članak 220.
(1) Sud može odlučiti da obveza uzdržavanja bračnog druga traje do godine dana, osobito kad je brak trajao kratko ili kad je tužitelj u mogućnosti u dogledno vrijeme na drugi način osigurati sredstva za život.
(2) U osobito opravdanim slučajevima sud može produljiti obvezu uzdržavanja. (3) Tužba za produljenje uzdržavanja može se podnijeti samo do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno.

Članak 221.
(1) Pravo na uzdržavanje prestaje kad razvedeni bračni drug ili bračni drug iz poništenog braka koji to pravo koristi sklopi novi brak.
(2) Pravo na uzdržavanje razvedenog bračnog druga ili bračnog druga iz poništenog braka prestaje i kad taj bračni drug zasnuje izvanbračnu zajednicu ili kad postane nedostojan tog prava ili kad prestane koja od pretpostavki iz članka 217. ovoga Zakona.
(3) Odredbe članka 212.a i 212.b ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način.
(4) Bračni drug koji je snosio troškove uzdržavanja drugog bračnog druga i nakon prestanka obveze za uzdržavanje, odnosno nakon njezina smanjenja ima pravo na povrat vrijednosti danog uzdržavanja i za vrijeme prije podnošenja tužbe kojom je tražio da se utvrdi prestanak obveze uzdržavanja, odnosno da se ta obveza smanji.
Suey is offline  
Odgovori s citatom
Old 02.04.2009., 15:36   #13
III. UZDRŽAVANJE IZVANBRAČNOG DRUGA I MAJKE IZVANBRAČNOG DJETETA

Članak 222.
(1) Ako je prestala izvanbračna zajednica žene i muškarca, izvanbračni drug koji ispunjava pretpostavke iz članka 3. i 217. ovoga Zakona ima pravo na uzdržavanje od drugoga izvanbračnog druga.
(2) Tužba za uzdržavanje može se podnijeti u roku od šest mjeseci od prestanka izvanbračne zajednice.
(3) Izvanbračni drug može tužbom tražiti uzdržavanje samo za vrijeme nakon njezina podnošenja.

Članak 224.
(1) Izvanbračni drug ima pravo na uzdržavanje do godine dana od podnošenja tužbe.
(2) Odredbe članka 220. stavka 2. i 3. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način.


Članak 225.
(1) Pravo na uzdržavanje prestaje ako izvanbračni drug sklopi brak.
(2) Pravo na uzdržavanje izvanbračnog druga prestaje i kad taj izvanbračni drug zasnuje izvanbračnu zajednicu ili kad postane nedostojan tog prava ili kad prestane koja od pretpostavki iz članka 217. ovoga Zakona
(3) Odredbe članka 212.a i 212.b ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način.
(4) Izvanbračni drug koji je snosio troškove uzdržavanja drugoga izvanbračnog druga i nakon prestanka obveze za uzdržavanje, odnosno njezina smanjenja ima pravo na povrat vrijednosti danog uzdržavanja i za vrijeme prije podnošenja tužbe kojom je tražio da se utvrdi prestanak obveze uzdržavanja, odnosno da se ta obveza smanji.


Članak 226.
(1) Otac izvanbračnog djeteta dužan je uzdržavati djetetovu majku godinu dana od rođenja djeteta ako ona skrbi o djetetu, a nema dovoljno sredstava za život.
(2) Otac izvanbračnog djeteta dužan je isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje iz stavka 1. ovoga članka i za vrijeme do podnošenja tužbe.
(3) Odredbe članka 212.a i 212.b primjenjuju se na odgovarajući način.
Suey is offline  
Odgovori s citatom
Old 02.04.2009., 15:40   #14
IV. ODREĐIVANJE UZDRŽAVANJA

Članak 229.
(1) Ako osoba koja je po ovom Zakonu dužna prije ostalih uzdržavati nije u mogućnosti u potpunosti zadovoljiti potrebe za uzdržavanje, osoba koja traži uzdržavanje može razliku ostvariti od drugih obveznika uzdržavanja predviđenih ovim Zakonom.
(2) Ovlaštenik prava na uzdržavanje može osobe koje su podredno dužne davati uzdržavanje u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka tužiti tužbom koja je podnesena protiv osobe koja je prije njih dužna davati uzdržavanje, ili odvojenom tužbom.
(3) Sud će u parnici iz stavka 2. ovoga članka prihvatiti zahtjev za uzdržavanje protiv osobe podredno dužne davati uzdržavanje ako tužitelj učini vjerojatnim da osoba koja je dužna prije te osobe davati uzdržavanje nije u mogućnosti u potpunosti zadovoljiti potrebe tužitelja za uzdržavanje.

Članak 230.
(1) Centar za socijalnu skrb nastojat će da se roditelji međusobno ili da se oni i dijete koje se redovito školuje nakon punoljetnosti nagode o visini, odnosno povećanju doprinosa za uzdržavanje djeteta uvijek kad je to moguće, vodeći računa o dobrobiti djeteta.
(2) Nagodba sklopljena u centru za socijalnu skrb je ovršna isprava.
(3) Nakon pokretanja parnice za uzdržavanje, sud će nastojati da se roditelji međusobno ili oni i dijete koje se redovito školuje i nakon punoljetnosti sklope sudsku nagodbu o visini, odnosno povećanju doprinosa za uzdržavanje djeteta uvijek kad je to moguće, vodeći računa o dobrobiti djeteta.

Članak 231.
(1) U parnici o uzdržavanju sud će utvrditi ukupan iznos sred¬stava potrebnih za uzdržavanje.
(2) Pri ocjenjivanju potreba uzdržavane osobe sud će uzeti u obzir njezine prihode, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje te druge okolnosti o kojima ovisi odluka o uzdržavanju.
(3) Pri ocjenjivanju mogućnosti osobe koja je dužna uzdržavati uzet će se u obzir njezino imovinsko stanje, sva njezina primanja i stvarne mogućnosti stjecanja povećane zarade, njezine vlastite potrebe i druge zakonske obveze uzdržavanja.
(4) Ako ocijeni da je to potrebno, sud će od osobe koja je dužna uzdržavati zatražiti da dade prokazni popis imovine uz odgovarajuću primjenu odredaba Ovršnog zakona.
(5) Ako ocijeni da je to potrebno, sud može od Ministarstva financija – Porezne uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Financijske agencije i drugih osoba zatražiti podatke s kojima raspolažu uz odgovarajuću primjenu odredaba Ovršnog zakona.


Članak 232.
(1) Kad se uzdržavanje traži za dijete, uzet će se u obzir i dob djeteta te potrebe za njegovo obrazovanje.
(2) Bez obzira na okolnosti iz članka 231. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, radno sposoban roditelj ne može se osloboditi dužnosti uzdržavanja maloljetnog djeteta.
(3) Potrebe djeteta za uzdržavanje mogu se utvrditi i u povećanom iznosu, ako je to u skladu s povećanim mogućnostima roditelja koji ima obvezu plaćanja uzdržavanja, odnosno u skladu s povećanim potrebama djeteta.
(4) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi odredit će jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine objaviti minimalne novčane iznose potrebne za mjesečno uzdržavanje djeteta, koje je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom. Minimalni iznos određuje se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu, i to:
– za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće,
– za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće,
– za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće.
(5) Ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati više djece u skladu s ovim Zakonom, obveza uzdržavanja može biti određena i u manjem iznosu od onoga u stavku 4. ovoga članka, ali tako da ne bude manja od jedne polovice iznosa iz toga stavka.
(6) Obveza roditelja koji ne živi s djetetom može biti određena i u iznosu nižem od onih iz stavka 4. i 5. ovoga članka u slučaju iz članka 211. ovoga Zakona.


Članak 232.a
(1) Radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje ovrha se može provesti na cjelokupnoj imovini ovršenika koja može biti predmet ovrhe.
(2) Ovrha radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta može se provesti na cijeloj plaći ili drugom stalnom novčanom primanju roditelja, osim na iznosu koji odgovara iznosu od jedne četvrtine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu.
(3) Ovrha na plaći i drugom stalnom novčanom primanju roditelja za uzdržavanje djeteta provest će se prije ovrhe radi naplate svih drugih tražbina na tim primanjima neovisno o vremenu njihova nastanka.
Suey is offline  
Odgovori s citatom
Old 02.04.2009., 15:42   #15
Članak 233.
Čuvanje, njega i skrb koju za maloljetno dijete ili dijete nad kojim roditelji ostvaruju skrb nakon punoljetnosti, ulaže roditelj s kojim dijete živi, vrijednosno su izjednačeni s novčanim iznosom kojeg daje za uzdržavanje roditelj s kojim dijete ne živi.

Članak 234.
(1) Centar za socijalnu skrb dužan je u ime djeteta pokrenuti i voditi parnicu o uzdržavanju odnosno za povećanje uzdržavanja ako o djetetu skrbi druga fizička osoba ili pravna osoba ili ako roditelj s kojim dijete živi to pravo ne ostvaruje iz neopravdanih razloga duže od tri mjeseca od dana kad je ovršna isprava stekla svojstvo ovršnosti.
(2) Centar za socijalnu skrb dužan je u roku od petnaest dana od primitka ovršne isprave tražiti ovrhu na temelju odluke o uzdržavanju djeteta, ako to nije učinio sud u skladu s odredbom članka 350. ovoga Zakona.
(3) Centar za socijalnu skrb dužan je u roku od petnaest dana od primitka ovršne isprave zatražiti donošenje odluke o određivanju privremene mjere osiguranja na imovini roditelja obveznika uzdržavanja, ako to nije učinio sud u skladu s odredbom članka 350. ovoga Zakona.


Članak 235.
(1) Centar za socijalnu skrb dužan je voditi očevidnik svih odluka, sudskih nagodbi i nagodbi sklopljenih u centru za socijalnu skrb o uzdržavanju maloljetnog djeteta i djeteta nad kojim roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti.
(2) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi propisat će način vođenja očevidnika sudskih odluka i nagodbi o uzdržavanju te i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb.

Članak 236.
(1) Sud će uputiti obveznika uzdržavanja da može u zapisnik na ročištu pred sudom, pred centrom za socijalnu skrb ili posebnom ovjerovljenom ispravom dati suglasnost da se radi naplate tražbine ovlaštenika uzdržavanja zaplijene njegova plaća, mirovina ili neko drugo slično novčano primanje, u cijelosti ili djelomice, i da se isplate obavljaju izravno ovlašteniku uzdržavanja na način određen u toj ispravi. Takva isprava izdaje se u jednom primjerku i ima pravni učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi.
(2) Ispravu iz stavka 1. ovoga članka s učincima dostave rješenja o ovrsi poslodavcu dostavlja obveznik uzdržavanja ili ovlaštenik uzdržavanja, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom ili preko javnoga bilježnika.
(3) Isprava iz stavka 1. ovoga članka ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv obveznika uzdržavanja i na drugim predmetima ovrhe.
(4) Na izjavu obveznika uzdržavanja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Ovršnoga zakona o zapljeni plaće i drugih stalnih novčanih primanja dužnika po njegovu pristanku.


Članak 237.
(1) Kad centar za socijalnu skrb primi pravomoćnu sudsku presudu, rješenje o privremenoj mjeri, sudsku nagodbu o uzdržavanju djeteta, odnosno kad je sklopljena nagodba iz članka 230. ovoga Zakona, dužan je roditelja s kojim dijete živi te roditelja koji je dužan davati uzdržavanje obavijestiti u pisanom obliku o pravima i dužnostima iz uzdržavanja maloljetnog djeteta ili djeteta nad kojim roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti prema odredbama ovoga Zakona.
(2) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka centar za socijalnu skrb će roditelja s kojim dijete živi osobito:
– upozoriti da je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb ako obveznik plaćanja uzdržavanja ne ispunjava svoju obvezu redovito i u cijelosti, te
– da dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje (članak 352.) ako roditelj ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja dulje od šest mjeseci neprekidno ili ako ne plati za šest mjeseci s prekidima unutar razdoblja od devet mjeseci.
(3) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka centar za socijalnu skrb će roditelja koji je dužan davati uzdržavanje osobito upozoriti:
– da je neispunjavanje obveze uzdržavanja kazneno djelo,
– na okolnost da će se djetetu osigurati privremeno uzdržavanje ako on ne bude ispunjavao svoju obvezu duže od šest mjeseci neprekidno ili ako ne plati za šest mjeseci s prekidima ukupno unutar razdoblja od devet mjeseci, kao i o pravu državnog odvjetništva da u tom slučaju traži naknadu troškova uzdržavanja.
(4) Centar za socijalnu skrb je dužan podnijeti kaznenu prijavu protiv osobe koja ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave (sudske presude, rješenja o privremenoj mjeri, sudske nagodbe ili nagodbe iz članka 230.) u roku od 15 dana od dana saznanja da se obveza uzdržavanja ne ispunjava redovito i u cijelosti.
Suey is offline  
Odgovori s citatom
Old 02.04.2009., 15:44   #16
Članak 239.
Briše se.

Članak 240.
Briše se.

Članak 241.
Briše se.

Članak 242.
Briše se.

Članak 243.
(1) Osoba koja prima i osoba koja daje uzdržavanje može tražiti da sud povisi ili snizi iznos uzdržavanja, odluči o prestanku uzdržavanja ili promijeni način uzdržavanja određen prijašnjom pravomoćnom odlukom, sudskom nagodbom ili nagodbom pred centrom za socijalnu skrb, ako su se promijenile okolnosti na temelju kojih je donesena prijašnja odluka.
(2) U parnici radi povećanja uzdržavanja sud može na zahtjev tužitelja donijeti i privremenu mjeru radi plaćanja povećanog iznosa uzdržavanja.
(3) Ako povećanje uzdržavanja traži maloljetno dijete ili dijete nad kojim se ostvaruje roditeljska skrb nakon punoljetnosti, sud može privremene mjere iz stavka 2. ovoga članka odrediti i po službenoj dužnosti.
(4) U presudi kojom povećava iznos uzdržavanja sud će utvrditi povećani iznos uzdržavanja i odrediti dan od kojega se on treba plaćati.
(5) O zahtjevu za prestanak ili smanjenje uzdržavanja sud će odlučiti prema odredbama članaka 212.a i 212.b. ovoga Zakona.
(6) Pravo na plaćanje pojedinih obroka uzdržavanja stečeno prije vremena na koji se odnosi odluka o povećanju, smanjenju ili prestanku uzdržavanja ostvarivat će se na temelju ovršne isprave kojom je utvrđeno.


Članak 244.
(1) Fizička ili pravna osoba koja nije bila dužna uzdržavati, a snosila je troškove uzdržavanja neke osobe, može tužbom tražiti naknadu tih troškova od onog koji je po ovome Zakonu bio dužan davati uzdržavanje, ako su učinjeni troškovi bili opravdani.
(2) Osoba koja je podredno dužna davati uzdržavanje, a snosila je troškove uzdržavanja, ovlaštena je tražiti od osobe koja je prije nje bila dužna davati uzdržavanje naknadu onoga što je umjesto nje dala za uzdržavanje.
(3) Ako je troškove uzdržavanja djeteta snosio centar za socijalnu skrb u skladu s člankom 352. ovoga Zakona, tužbu protiv obveznika uzdržavanja podnijet će državno odvjetništvo.
(4) Centar za socijalnu skrb koji je isplaćivao privremeno uzdržavanje u skladu s odredbama ovoga Zakona dužan je u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti odluke o privremenom uzdržavanju obavijestiti nadležno državno odvjetništvo da pokrene spor protiv obveznika uzdržavanja koji je bio dužan davati uzdržavanje, a to nije činio.
(5) Sredstva koja su utužena i naplaćena u skladu sa stavkom 3. ovoga članka uplaćuju se na račun državnog proračuna.
(6) Postupci za naknadu učinjenih troškova uzdržavanja su hitni.
Suey is offline  
Odgovori s citatom
Old 02.04.2009., 15:46   #17
NN 37/09

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI


Na temelju članka 232. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, br. 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07) Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi objavljuje

PODATKE

O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

Sukladno odredbama Obiteljskog zakona minimalni novčani iznos koji je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom iznosi:

– za dijete do 6 godina 919,70 kuna,

– za dijete od 7 do 12 godina 1.082,00 kuna,

– za dijete od 13 do 18 godina 1.190,20 kuna.

Klasa: 552-07/09-01/21

Urbroj: 534-07-09-2

Zagreb, 13. ožujka 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.
Suey is offline  
Odgovori s citatom
Old 25.08.2011., 15:12   #18
Prema aktualnoj sudskoj praksi mislim da primjer tužbe za povišenje uzdržavanja nije dobar iz razloga što se na može tužbom ponovo nalagati plaćanje uzdržavanja (jer je već jednom suđeno o tome pa se radi o res iudicata!), već izreka tužbenog zahtjeva mora glasiti da se mijenja presuda tog i tog suda od tada i tada u točki toj i toj, te se nalaže tom i tom da umjesto iznosa tog i tog određenog presudom tom i tom, plaća povišeni iznos uzdržavanja u iznosu tom i tom...
Avril-37 is offline  
Odgovori s citatom
Old 03.02.2012., 23:48   #19
Kad smo već kod predložaka..

1.)Započeo sam jedan predložak dok mi je kći bila maloljetna, kako, još uvijek, supruga nije htjela potpisati sporazumni razvod, ponovo ću pokušati sada kad je dijete punoljetno (redovno se školuje i školovati će se ), ne potpiše li ga načuo sam da se taj isti prijedlog može koristiti kao tužba.

Dakle interesira me:
-Da li se i dalje treba određivati skrbnik za dijete, odnosno da li i dalje to trebam navoditi u sporazumnom prijedlogu.
-Da li se može u prijedlogu napisati da ću se ja, ako supruga bude skrbnik, dogovoriti s ćerkom o visini naknade za uzdržavanje

Dakle kako da prepravim slijedeći obrazac, a da mi ujedno posluži i kao tužba ako ga ne potpiše.

2.) Imamo po polovicu zajedničke kuće. Ako se ne dogovorim s njom koliko da mi isplati da odem pretpostavljam da ide paralelna parnica onoj za razvod. Ali, ja trenutno plaćam kredit za tu kuću pa me interesira da li se pri onoj parnici za razvod odmah riješava taj kredit, svatko po pola ili i to ide u ovoj drugoj. Koliko to sve skupa traje?

Hvala unaprijed. Sad mi je već stvarno hitno razriješenje ove mučne zajednice, a bojim se da negdje ne pogrešim. Za ovu drugu parnicu ću najvjerojatnije uzeti odvjetnika, ako se ne uspijem dogovoriti, ali ne bih za razvod htio plaćati još i odvjetnika, ako nije potrebno.

Evo sporazumnog od prije godinu dana:

PREDLAGATELJI: 1. xxxxxx, adresa
2. yyyyyy, adresa


OPĆINSKI SUD U RIJECISPORAZUMNI PRIJEDLOG ZA RAZVOD BRAKA


Prilog: 1. vjenčani list
2. rodni list

1. Predlagatelji su dana 24. srpnja 1993. sklopili brak u sssss, brak upisan u matici vjenčanih matičnog područja ssssss, ffffff, za godinu 1993., pod rednim brojem 2.

Dokaz: izvadak iz matice vjenčanih.

2. U braku predlagatelja rođena je kći zzzzzz, rođ. 28. rujna 1993. u Rijeci.

Dokaz: rodni list.

3. Bračni odnosi stranaka su trajno i teško poremećeni zbog neslaganja karaktera, različitih naravi što je dovelo do sukoba i svađa i faktičkog prestanka bračne zajednice stranaka.

4. Obzirom na gore izneseno predlaže se da Općinski sud u Rijeci po provedenoj raspravi donese slijedeću:

P R E S U D U

1. Razvodi se brak stranaka sklopljen dana 24. srpnja 1993. u sssss, brak upisan u matici vjenčanih matičnog područja sssss, ffffffff, za godinu 1993., pod rednim brojem 2.
2. Maloljetna kći stranaka zzzzzz, rođ. 28. rujna 1993. u , povjerava se na odgoj i brigu ______________
3. Susreti i druženja s maloljetnom kćeri odvijati će se prema prethodnom dogovoru roditelja
4. Nalaže se ___________________ da za uzdržavanje kćerke mllj. zzzzzz doprinosi iznos od _____________
ili
4. Visinu uzdržavanja za maloljetnu kći stranaka prepušta se odluci suda

Zadnje uređivanje virenga : 03.02.2012. at 23:59.
virenga is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.12.2012., 01:01   #20
jel moze neki predlozak za ovrsni prijedlog, za alimentaciju koja nije isplacena?
__________________
Ludim smatraju onoga čija se ludost ne poklapa s ludošću većine...
nisam blesava is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 19:01.