Natrag   Forum.hr > Lifestyle > Stanovanje > Sam svoj majstor

Sam svoj majstor Radionica u kući

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 15.02.2009., 00:42   #1
Drvena kućica

Da li ima znalaca o gradnji male drvene kućice? Na poljoprivrednom zemljištu za sakriti se od kiše i nevremena postavila bih nešto malo drveno ili već što je dozvoljeno na polj. zemljištu. Ne znam baš ništa o pravilima . Da li smijem bez nekakve dozvole samo tako dopeljati građu i započeti. Da li mogu nekakv podrumčić sazidati ili nešto slč. Područje Ašpergeri - Kup. Kraljevec.
Hvala.
Ljepunice is offline  
Odgovori s citatom
Old 16.02.2009., 20:46   #2
kućica

montažni objekat od nekoliko kvadrata (neznam točno koliko je propisano max), možeš gradit gdje ti se prohtije, samo nesmije imat betonske temelje...najbolja je podloga od drvenih greda, pa iznad drvena kućica
nerodiko is offline  
Odgovori s citatom
Old 18.02.2009., 10:41   #3
Probaj to napraviti na totalnom kamenjaru ,na , recimo, Pagu , na svojoj poljoprivrednoj zemlji ..pa javi da pratimo sapunicu
Ni ja neznam kaj se smije ,ali definitivno nije svejedno gdje glede naše birokracije..mislim da ti u Ašpergerima neće proči. Mislim da to spada pod Zagrebački GUP.I još je uz autocestu...
Old fart is offline  
Odgovori s citatom
Old 18.02.2009., 10:47   #4
http://www.stolarskaradionica.com/fo...pic.php?id=283

ovdje imaš nacrt vrtne kućice koju možeš sama napraviti.

mi imamo veliko zemljište gdje nam je kuća, pa na kraju njega planiramo napraviti oazu za uživanje sa vrtom, voćnjakom i nešto većom drvenom kućicom, npr. 6*6 dimenzija. i mislim da se to isplati sam napraviti, jer vrtne kućice manjih dimenzija po trgovačkim centrima koštaju preko 15 000 kuna.
Renata is offline  
Odgovori s citatom
Old 18.02.2009., 14:14   #5
http://www.forum.hr/showthread.php?t=418202
amater_total is offline  
Odgovori s citatom
Old 18.02.2009., 14:25   #6
Quote:
Renata kaže: Pogledaj post
http://www.stolarskaradionica.com/fo...pic.php?id=283

ovdje imaš nacrt vrtne kućice koju možeš sama napraviti.
Nemojte se baš zaletavati. To nije nacrt nego idejna skica koju treba još finalizirati. Koliko ja znam taj projekt nije niti realiziran...
Ne kažem da se ne može ali sve preko 4x3 metra nije baš samo tako za napraviti bez nekog predznanja, alata i fizičke spremnosti...
amater_total is offline  
Odgovori s citatom
Old 18.02.2009., 18:43   #7
Nije pitanje bilo kako nego da li smijem.....
Old fart is offline  
Odgovori s citatom
Old 18.02.2009., 22:31   #8
Građevinska dozvola nije potrebna za:

1. održavanje uporabljive građevine,

2. adaptaciju uporabljive građevine koja nije složena građe­vina ili nije dio složene građevine,

3. građenje, odnosno rekonstrukciju uporabljive građevine:

– koja se nalazi unutar prostora zauzetog za potrebe vojno ustrojbenih cjelina koji je ograđen i osiguran vojnom stražom (vojnog kompleksa),

– kojom se nepokretnoj, odnosno teško pokretnoj osobi koja ima 100% tjelesnog oštećenja ili najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje i priznaje joj se pomoć druge osobe u obavljanju većine ili svih životnih funkcija, omo­gućava ili olakšava kretanje građevinom.

4. građenje sljedećih jednostavnih građevina:

– pomoćnih građevina namijenjenih redovitoj uporabi obiteljske kuće ili stambene zgrade koje se grade na zemljišnoj čestici obiteljske kuće ili stambene zgrade za koju je izdana građevinska dozvola kao što su garaža, spremište, drvarnica i sl. razvijene tlocrtne (bruto) površine do 50 mm2 i visine sljemena do 4 m od razine okolnog tla; staklenik za smještaj bilja tlocrtne (bruto) površine do 12 m2 i visine vijenca do 4 m od razine okolnog tla; vrtna sjenica ili nadstrešnica; cisterna za vodu; septička jama,

– gospodarskih građevina tlocrtne (bruto) površine do 100 m2, raspona konstrukcije do 6 m i visine vijenca do 4 m od razine okolnog tla namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost, te gospodarskih građevina većih od 100 m2 namijenjenim isključivo za poljoprivrednu djelatnost koje se grade prema tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona,

– građevina protugradne obrane, građevina za sigurnost plovidbe (objekt signalizacije), građevina za sigurnost zračnog prometa (objekt za smještaj navigacijskog uređaja do 12 m2 tlocrtne (bruto) površine) i građevina koje služe opskrbi i održavanju objekata za sigurnost plovidbe, odnosno sigurnost zračnog prometa (mol, pristanište, prilazni put, kućica za agregat, spremište za čamce i dr.),

– cesta koja služi za gospodarenje šumom, eksploataciju naftnog polja i druge eksploatacije odobrene po posebnom propisu,

– privremenih građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija odobrenih po posebnom propisu s najdužim rokom trajanja od 90 dana nakon kojeg se ista građevina mora ukloniti, a ako je potrebno da privremena građevina ostane kao stalna, tada se treba ishoditi građevinska dozvola prije isteka roka od 90 dana,

– potpornog zida građevinske visine od 0,8 do 1,5 m,

– kioska i druge građevine gotove konstrukcije do 12 m2 građevinske (bruto) površine,

– dječjeg igrališta,

– nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu,

– samostalnoga reklamnog panoa 6 m2 - 12 m2,

– građevina javnog prometa namijenjenih ulazu i izlazu putnika (peroni i uređene površine oslonjeni cijelom površinom na tlo, pristupni putevi i sl.),

– ograda visine 1,20 do 1,80 m od niže razine okolnog tla,

– sportskih terena bez tribina koji su cijelom svojom povr­šinom oslonjeni na tlo (boćališta, igrališta za tenis, nogomet i slično).

5. sljedeće radove i jednostavne građevine:

– kabelski i zračni priključak građevine na niskonaponsku električnu mrežu i telekomunikacijsku mrežu kao i vodove kojima se uporabljiva građevina priključuje na komunalne instalacije (vodovod, kanalizaciju, plinovod i parovod),

– grobnicu i spomenik na groblju,

– reklamne panoe oglasne površine do uključivo 6 m2, i vertikalne prometne signalizacije u zemljišnom pojasu uporabljive ceste, odnosno željezničke pruge,

– pješačke staze, promatračnice, obavijesne ploče površine do uključivo 6 m2 i drugu opremu zaštićenih dijelova prirode prema odluci uprava tih zaštićenih dijelova prirode i uz suglasnost Ministarstva,

– temelje stabilnih dječjih igračaka na dječjim igralištima,

– radove na stubama, hodnicima i drugim prostorima različitih razina na pristupima građevini i unutar građevine radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja u građevini za osobe s teškoćama u kretanju ako ne narušavaju funkciju i namjenu građevine, odnosno ako ne utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu i/ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te druge radove denivelacije, ugrađenja zvučnih semaforskih uređaja i ugrađenja taktilnih površina u građevinama i na javno-prometnim površinama,

– spomenička i sakralna obilježja tlocrtne bruto površine do 4,00 m2 i visine do uključivo 4,0 m od razine okolnog tla,

– uređenje okućnice obiteljske kuće ili stambene zgrade za koju je izdana građevinska dozvola ako se radi o građenju: staza, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima, potpornih zidova s razlikom razina tla do uključivo 0,80 m, ograda oblikovanih u skladu s lokacijskim uvjetima, visine do uključivo 1,20 m od niže razine okolnog tla, na međi građevinske čestice, vrtnog bazena ili ribnjaka tlocrtne (bruto) površine do uključivo 12 m2 i dubine do uključivo 1,00 m od razine okolnog tla, ognjišta s otvorenim plamenom tlocrtne (bruto) površine do uključivo 1,5 m2 i visine do uključivo 3,0 m od razine okolnog tla, temelja stabilnih dječjih igračaka, temelja za postavljanje nadzemnog i podzemnog spremnika ukapljenoga naftnog plina, odnosno nafte zapremine do 5 m3, solarnih kolektora ukupne osunčane površine do uključivo 6 m2 i visine do uključivo 1,20 m od razine okolnog tla,

– postaja za mjerenje kakvoće zraka državne i lokalne mreže za potrebe obavljanja tih mjerenja prema posebnom zakonu za koju postoji odluka Ministarstva, odnosno odluke jedinice lokalne samouprave i koja se gradi po tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona,

– izvođenje građevinskih i drugih radova koji su nužni za ispunjavanje obveza tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka i vodnog dobra propisanih posebnim zakonom ako tim radovima ne nastaje nova građevina niti se rekonstruira uporabljiva građevina i ako se tim radovima zatečeno stanje u području zahvata u prostoru na koje utječu ti radovi mijenjaju na način i u mjeri koja je određena dokumentom prostornog uređenja, odnosno odlukom o lokacijskim uvjetima donesenoj sukladno odredbama posebnog zakona,

– građenje betonare na gradilištu po tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona, te pod uvjetom najdužeg roka uporabe do izdavanja uporabne dozvole za građevinu čijoj izgradnji je betonara namijenjena, a najduže dvije godine od početka radova,

– građenje privremenih građevina namijenjenih za istražna mjerenja kada postoji odluka nadležnog tijela i koje se grade po tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona, te pod uvjetom najdužeg roka uporabe od tri godine nakon kojeg se ista mora ukloniti,

– postavljanje plastenika namijenjenih isključivo poljoprivrednoj djelatnosti.
oktalz is offline  
Odgovori s citatom
Old 19.02.2009., 02:50   #9
Quote:
Old fart kaže: Pogledaj post
Nije pitanje bilo kako nego da li smijem.....
Dao sam ti link u prethodnom postu
amater_total is offline  
Odgovori s citatom
Old 19.02.2009., 11:18   #10
Quote:
amater_total kaže: Pogledaj post
Nemojte se baš zaletavati. To nije nacrt nego idejna skica koju treba još finalizirati. Koliko ja znam taj projekt nije niti realiziran...
Tako je, orah je još uvijek ispred stare šupe. Ali bit će. Bit će...

Mislim da je dozvoljeno bez dozvole graditi bilo kakav pomoćni objekt nestambene namjene do 25 m2. Da li općine imaju neke dodatne zahtjeve i limite...
Ovo šta je oktalz rekao za garaže do 50 kvadrata (ali ne mm već m ) mi se čini nekak previše
__________________
...
Što sam stariji to sve više znam, a sve manje mogu.
MadVlad is offline  
Odgovori s citatom
Old 19.02.2009., 11:44   #11
Quote:
amater_total kaže: Pogledaj post
Dao sam ti link u prethodnom postu
Koji će mi k... tvoj link , pričate o izradi kučice ,a "ljepunice " vas pita da li SMIJE u Ašpergerima sagraditi brvnaru ,ajde čitaj postove sa razumjevanjem
@oktalz svaka čast na trudu i meni se čini tih 50 m2 to much
@mad šteta oraha za brvnaru ..a 25 m2 sam čuo i ja ali ,navodno,uz vočnjak ili vinograd ili nešto??od 1000 m2
Old fart is offline  
Odgovori s citatom
Old 19.02.2009., 20:39   #12
Quote:
Ljepunice kaže: Pogledaj post
Da li ima znalaca o gradnji male drvene kućice? Na poljoprivrednom zemljištu za sakriti se od kiše i nevremena postavila bih nešto malo drveno ili već što je dozvoljeno na polj. zemljištu. Ne znam baš ništa o pravilima . Da li smijem bez nekakve dozvole samo tako dopeljati građu i započeti. Da li mogu nekakv podrumčić sazidati ili nešto slč. Područje Ašpergeri - Kup. Kraljevec.
Hvala.
do 25m2 i 4m visine bez betoniranja i zidanja na poljoprivrednom zemljištu radiš bez dozvole jer je to "ostava" ili "alatnica"
__________________
dečko s motorkom traži djevojku sa šumom!
ravnalo is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.02.2009., 12:35   #13
Quote:
Old fart kaže: Pogledaj post
Koji će mi k... tvoj link
Pa u linku piše što se smije... Čemu nervoza ?
Evo još jednom...
Sve ovisi o konkretnoj lokaciji. Na mojoj negrađevnoj parceli dozvoljeno je građenje "spremišta voća" za vinograd od min. 500 m2 ili voćnjak min. 1000 m2. Može se zidati podrum i izraditi gornja etaža od drva do određene kvadrature (ne znam sad točno koje). Propisane su još neke sitnice kao npr. da mora biti dvostruko duža od njene širine, da krov mora biti određenog nagiba i slično.
Čak piše da se na takve objekte može spojiti struja ako postoje uvjeti (mreža).
Ipak, treba otići u nadležnu općini i zatražiti uvjete gradnje za konkretnu parcelu. Koštaju dvadeset kuna takse i sve lijepo dobiješ na pismeno. Jedino što sam ja svoje čekao više od 7 mjeseci...
amater_total is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.06.2010., 22:21   #14
GRADNJA BEZ DOZVOLE

Quote:
oktalz kaže: Pogledaj post
Građevinska dozvola nije potrebna za:

1. održavanje uporabljive građevine,

2. adaptaciju uporabljive građevine koja nije složena građe­vina ili nije dio složene građevine,

3. građenje, odnosno rekonstrukciju uporabljive građevine:

– koja se nalazi unutar prostora zauzetog za potrebe vojno ustrojbenih cjelina koji je ograđen i osiguran vojnom stražom (vojnog kompleksa),

– kojom se nepokretnoj, odnosno teško pokretnoj osobi koja ima 100% tjelesnog oštećenja ili najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje i priznaje joj se pomoć druge osobe u obavljanju većine ili svih životnih funkcija, omo­gućava ili olakšava kretanje građevinom.

4. građenje sljedećih jednostavnih građevina:

– pomoćnih građevina namijenjenih redovitoj uporabi obiteljske kuće ili stambene zgrade koje se grade na zemljišnoj čestici obiteljske kuće ili stambene zgrade za koju je izdana građevinska dozvola kao što su garaža, spremište, drvarnica i sl. razvijene tlocrtne (bruto) površine do 50 mm2 i visine sljemena do 4 m od razine okolnog tla; staklenik za smještaj bilja tlocrtne (bruto) površine do 12 m2 i visine vijenca do 4 m od razine okolnog tla; vrtna sjenica ili nadstrešnica; cisterna za vodu; septička jama,

– gospodarskih građevina tlocrtne (bruto) površine do 100 m2, raspona konstrukcije do 6 m i visine vijenca do 4 m od razine okolnog tla namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost, te gospodarskih građevina većih od 100 m2 namijenjenim isključivo za poljoprivrednu djelatnost koje se grade prema tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona,

– građevina protugradne obrane, građevina za sigurnost plovidbe (objekt signalizacije), građevina za sigurnost zračnog prometa (objekt za smještaj navigacijskog uređaja do 12 m2 tlocrtne (bruto) površine) i građevina koje služe opskrbi i održavanju objekata za sigurnost plovidbe, odnosno sigurnost zračnog prometa (mol, pristanište, prilazni put, kućica za agregat, spremište za čamce i dr.),

– cesta koja služi za gospodarenje šumom, eksploataciju naftnog polja i druge eksploatacije odobrene po posebnom propisu,

– privremenih građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija odobrenih po posebnom propisu s najdužim rokom trajanja od 90 dana nakon kojeg se ista građevina mora ukloniti, a ako je potrebno da privremena građevina ostane kao stalna, tada se treba ishoditi građevinska dozvola prije isteka roka od 90 dana,

– potpornog zida građevinske visine od 0,8 do 1,5 m,

– kioska i druge građevine gotove konstrukcije do 12 m2 građevinske (bruto) površine,

– dječjeg igrališta,

– nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu,

– samostalnoga reklamnog panoa 6 m2 - 12 m2,

– građevina javnog prometa namijenjenih ulazu i izlazu putnika (peroni i uređene površine oslonjeni cijelom površinom na tlo, pristupni putevi i sl.),

– ograda visine 1,20 do 1,80 m od niže razine okolnog tla,

– sportskih terena bez tribina koji su cijelom svojom povr­šinom oslonjeni na tlo (boćališta, igrališta za tenis, nogomet i slično).

5. sljedeće radove i jednostavne građevine:

– kabelski i zračni priključak građevine na niskonaponsku električnu mrežu i telekomunikacijsku mrežu kao i vodove kojima se uporabljiva građevina priključuje na komunalne instalacije (vodovod, kanalizaciju, plinovod i parovod),

– grobnicu i spomenik na groblju,

– reklamne panoe oglasne površine do uključivo 6 m2, i vertikalne prometne signalizacije u zemljišnom pojasu uporabljive ceste, odnosno željezničke pruge,

– pješačke staze, promatračnice, obavijesne ploče površine do uključivo 6 m2 i drugu opremu zaštićenih dijelova prirode prema odluci uprava tih zaštićenih dijelova prirode i uz suglasnost Ministarstva,

– temelje stabilnih dječjih igračaka na dječjim igralištima,

– radove na stubama, hodnicima i drugim prostorima različitih razina na pristupima građevini i unutar građevine radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja u građevini za osobe s teškoćama u kretanju ako ne narušavaju funkciju i namjenu građevine, odnosno ako ne utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu i/ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te druge radove denivelacije, ugrađenja zvučnih semaforskih uređaja i ugrađenja taktilnih površina u građevinama i na javno-prometnim površinama,

– spomenička i sakralna obilježja tlocrtne bruto površine do 4,00 m2 i visine do uključivo 4,0 m od razine okolnog tla,

– uređenje okućnice obiteljske kuće ili stambene zgrade za koju je izdana građevinska dozvola ako se radi o građenju: staza, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima, potpornih zidova s razlikom razina tla do uključivo 0,80 m, ograda oblikovanih u skladu s lokacijskim uvjetima, visine do uključivo 1,20 m od niže razine okolnog tla, na međi građevinske čestice, vrtnog bazena ili ribnjaka tlocrtne (bruto) površine do uključivo 12 m2 i dubine do uključivo 1,00 m od razine okolnog tla, ognjišta s otvorenim plamenom tlocrtne (bruto) površine do uključivo 1,5 m2 i visine do uključivo 3,0 m od razine okolnog tla, temelja stabilnih dječjih igračaka, temelja za postavljanje nadzemnog i podzemnog spremnika ukapljenoga naftnog plina, odnosno nafte zapremine do 5 m3, solarnih kolektora ukupne osunčane površine do uključivo 6 m2 i visine do uključivo 1,20 m od razine okolnog tla,

– postaja za mjerenje kakvoće zraka državne i lokalne mreže za potrebe obavljanja tih mjerenja prema posebnom zakonu za koju postoji odluka Ministarstva, odnosno odluke jedinice lokalne samouprave i koja se gradi po tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona,

– izvođenje građevinskih i drugih radova koji su nužni za ispunjavanje obveza tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka i vodnog dobra propisanih posebnim zakonom ako tim radovima ne nastaje nova građevina niti se rekonstruira uporabljiva građevina i ako se tim radovima zatečeno stanje u području zahvata u prostoru na koje utječu ti radovi mijenjaju na način i u mjeri koja je određena dokumentom prostornog uređenja, odnosno odlukom o lokacijskim uvjetima donesenoj sukladno odredbama posebnog zakona,

– građenje betonare na gradilištu po tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona, te pod uvjetom najdužeg roka uporabe do izdavanja uporabne dozvole za građevinu čijoj izgradnji je betonara namijenjena, a najduže dvije godine od početka radova,

– građenje privremenih građevina namijenjenih za istražna mjerenja kada postoji odluka nadležnog tijela i koje se grade po tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona, te pod uvjetom najdužeg roka uporabe od tri godine nakon kojeg se ista mora ukloniti,

– postavljanje plastenika namijenjenih isključivo poljoprivrednoj djelatnosti.
HITNO MOLIM POMOĆ!!!!!!

Da li ovaj pravilnik još važi? obzirom na Zakon o gradnji iz 2007.god.
Do koje površine pomoćni dvorišni objekti ne trebaju dozvolu????
VONKOR is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 11:37.