Natrag   Forum.hr > Društvo > Religija

Religija Religija u društvu
Podforum: Teologija i religijska praksa

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 24.08.2004., 20:42   #1
Koje je ime Bozje?

Koje je ime Bozje kako ga ne bi spominjali uzalud? Jahve?
Nikola alokiN is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.08.2004., 21:53   #2
Re: Koje je ime Bozje?

Quote:
Nikola alokiN kaže:
Koje je ime Bozje kako ga ne bi spominjali uzalud? Jahve?
Valjda je najblize sto danas mozemo rekonstruirati - "YHWH." Naravno, to je Judeokrscanska verzija. YHWH znaci otprilike "Ja sam onaj koji jesam" ili "Onaj iz kojeg sve proizlazi."
__________________
California rest in peace
Simultaneous release
California show your teeth
She's my priestess, I'm your priest
Slartibartfast is offline  
Odgovori s citatom
Old 25.08.2004., 18:27   #3
Ali ne kao ime- već samo izjavu.
danaye is offline  
Odgovori s citatom
Old 25.08.2004., 21:44   #4
Pa onda koje je, jer onda zasto nam nije zabranjeno moliti Boga, vec je zabranjeno samo spominjati mu ime. Ne jerujem da se to odnosi na psovanje.
Nikola alokiN is offline  
Odgovori s citatom
Old 25.08.2004., 23:16   #5
Quote:
Nikola alokiN kaže:
Pa onda koje je, jer onda zasto nam nije zabranjeno moliti Boga, vec je zabranjeno samo spominjati mu ime. Ne jerujem da se to odnosi na psovanje.
O tome je vec bilo rijeci ovdje: Pitanje za Jevreje

God's name, as well as those of humans, has symbolic meaning in the patriarchal narratives [dakle Post 12-50]. One episode illustrates clearly the symbolic character of God's name for the narrator. In the Incident at the Jabbok ford when Jacob was given the new name Israel, an interesting conversation over name occurs. Jacob wrestled with the divine stranger, but the struggle was also with himself and his relationship with God. The focus is name. Jacob/Israel asked, "Please tell me your name" (32:29). The query is an attempt to overcome the distance between Jacob/Israel and God. To know God's name is to know God's being. If somehow name can be known, personality can be controlled. The response to the question is, "Why is it that you ask my name?" - as if to say, "How can you be so presumptuous?" Jacob/Israel is blessed, but the name is not revealed. The divine stranger of the night remains inscrutable! God's name will later be revealed to Moses (Exodus 3:14), but even then it is cryptic and mysterious. Later on, Israel preserved this symbolism by refusing to speak God's name, as if to say that human beings could never know or control the fullness of the divine character.

Henry Jackson Flanders, Robert W. Crapps and David A. Smith. 1996, "People of the Covenant ", Oxford Press, str. 160.
__________________
California rest in peace
Simultaneous release
California show your teeth
She's my priestess, I'm your priest
Slartibartfast is offline  
Odgovori s citatom
Old 26.08.2004., 00:03   #6
Ustvari, (da se nadovežem na tvoj post slartibartfast) Egipčani su smatrali da poznavanjem imena duha preuzimaš vlast nad njim -pretpostavljam da su to vjerovanje židovi(Mojsije) preuzeli i da je to upravo uzrok zašto Mojsije pita boga za ime,a nadalje i davanje novog imena Jakovu (Izrael) što simbolički predstavlja izabranost i "vlasništvo" (židovi- božji narod).
.
Međutim ime(onako kako ga mi danas smatramo) ne postoji- sve što se navodi su opisni pojmovi.Nikola alokiN:
vec je zabranjeno samo spominjati mu ime.


čuj sorry (sad ću ispasti mulac) kako misliš zabranjeno, i o kojem se imenu tu radi?
danaye is offline  
Odgovori s citatom
Old 26.08.2004., 00:14   #7
?
monolit is offline  
Odgovori s citatom
Old 26.08.2004., 00:57   #8
U hebrejskom tekstu Starog zaveta, tzv. Masoretskom tekstu (MT) Božije izričito ime ([i]Nomen proprium Dei[/b]) susreće se više od 6.800 puta. Božije ime napisano sa četiri konsonanta: יהוה - YHWH, se još kod Filona Aleksandrijskog (Vita Mosis, I 132 cp.:114) i Josipa Flavija (Bellum Judaicum, V 5, 7) naziva četveroslovlje, tetragram (tetragrámmaton). Susreće se i u kraćim oblicima, kao trigram (YHW) i digram (YH). U 'Knjizi Ben Sire', koja je u hebrejskom tekstu (u Kairu i Kumranu) pronadjena u preko 3/5 kanoniziranog grčkog teksta, Božije vlastito ime se susreće i kao tetragram YYY.

Božije ime odražava Božija svojstva i suštastvenosti; tako se u 'Prvoj Samuelovoj knjizi' (25:25) kaže: "Kakvo mu ime takav i on" - kišmo ken hu. - Duhovno značenje Tetragrama nalazimo u 'Knjizi Izlaska' (3:14): "Ja sam (Onaj) Koji-Jesam" (Ehje ašer Ehje - hy<h.a, rv,a] hy<h.a,). Bog, Večno Jestestvo, Sveto Postojanje, Istočnik je i Utočište svemu: "Ja sam Alfa i Omega, govori Gospod Bog, koji jeste i koji beše i koji će doći, Svedržitelj." ('Otkrivenje, 1:8) - Medju gnosticima Božije ime se susreće zapisano kao Jeu /videti npr koptski kosmologijski i sotereološki zapis.: The First Book of IEOU), te kao IAO (Irenaeus: Adversum haereses, I.4:1; 21:3), što je verovatno sraćenica, abreviatura od Jehova/Jeu Alfa i Omega.

Božiju zapovest da se uzalud ne izgovara Njegovo ime, judejski književnici i zakonici su nakazno interpretirali tako da su gotovo potpuno isključili izgovaranje Božijeg imena, zbog čega je se zaturio Njegov izvorni izgovor. Tako se ukaz 'Levitska' 24:16 iz Masoretskog teksta ("Ko ruži ime Jehovino neka se kazni smrću.") prevelo u aleksandrijskoj Septuaginti kao: "Ko izgovori ime Gospodnje neka se kazni smrću." - Negde od III stoleća stare ere Ime Božije Jehova se još jedino smelo izgovarati na hramovnom bogosluženju, o čemu svedoči Mišna: "U Hramu se ime Božije izgovara onako kako je napisano, a izvan Hrama po nadimku /kanuj/." (Sota, VII, 6; Tamid, VII, 1) - Dakle, u Jehovinom Hramu u Jerusalimu se Šem M'foraš YHWH izgovaralo Jehova, a van Hrama, odnosno u sinagogama čitalo se Šem kanuj: kao Adonaj. (Sakralna reč אדני - Adonaj je status constructus plural od imenice 'adon: plural: 'adonim, 'gospodar', sa posesivnim sufiksom lične zamenice prvog lica singulara; dakle kao pluralis maiestaticus: 'moj gospodar. I u profanoj upotrebi termin 'adonim stoji upluralu, npr. 'Isaija', 19:4, iako se ne odnosi na više lica.).

Tokom vremena u judaizmu je razvijen čitav sistem u oralnom i skriptuarnom supstituisanju Božijeg imena. Jedino se u Hramu izgovaralo ime kako piše; pri čitanju i citaciji Tanaha umestoYHWH/Jehova izgovaralo se Adonaj; ukoliko je pak ispred ili iza Tetragrama već stajao termin Adonaj, onda se pak izgovaralo Elohim. U slobodnom govoru Božije ime je se supstituiralo sa 'Nebo' - haššāmájim. Vremenom su i ove supstitucije ustupile mesto drugima. Umesto Jehova Tetragram se čitao kao Adonaji samo u sinagogama, dok je se u privatnoj lektiri, studiranju i navodjenju mesta iz Tanaha čitao kao hašsēm - Ime' (grč.: kat' eksohēs); haššāmájim se pak supstituiralo sa hammāqōm - 'Mesto' (kai' eksohēn).

Kod upućenih Rimljana i Grka ime Jehova je se fonetski restriktivno izgovaralo: kao Jova. Kod Grka se i inače često susreće da se laringal 'h' iz stranih izraza ne izgovara: brahman - braman, Ahriman - Ariman, Jehuda - Juda, Nehemija- Nemija, haleluja - aleluja,...).

Ukazi tzv. crkvenih otaca pokazuju da oni nisu znali tačno izgovaranje Božijeg imena. Tako po Klementu Aleksandrijskom (umro 215) taj izgovor glasi Ιαουέ (Stromata, V, 6, prg. 34, 5); po Epifaniju Kiparskom (315.-403.) to je - Ιαβέ (Panarion, 4, 5.8-10), po Teodoritu (393.-458.) episkopu u Kiru kod Antiohije, to je takodje - Ιαβέ (Quest. 15 in Exod.); u Haereticarum fabularum compendium taj izgovor je Ιαβαι.

Mercerus (umro 1570) je prvi smatrao da se YHWH treba izgovarati Jahve/Jahv&aelig;. Takvo 'rešenje' su danas usvojili mnogi biblisti. No u masoretskom tekstu Biblije u Tetragramu nalazimo vokale e/' (š'va), o (holem) i ā (qames), što daje jasno čitanje Jehova. Biblisti danas smatraju da se u Tetragramu nalaze vokali od reči 'adonaj.
__________________
brat Vasa (Potražiti Aurora Aurea blog ...)
Aurora Aurea is offline  
Odgovori s citatom
Old 26.08.2004., 00:58   #9
Neki linkovi studija koje analiziraju Božije i Isusovo ime sa različitih aspekata:

Station 22: YHSWH http://www.yhwh.com/Cross/cross22.htm
A Simple Overview of The Divine Name http://www.yhwh.com/asimple.htm
YHShWH http://www.psyche.com/psyche/lex/yhswh.html
Correct Names and Terms: The Name of the Creator http://www.3n1promo.com/sight/correctterms.html
Jewish Encyclopedia: Tetragrammaton http://www.iahushua.com/ST-RP/tetje.htm
Cornwell: Alpha & Omega: Names of God http://www.mazzaroth.com/index.htm
The Meaning of the Tetragrammaton http://www.eliyah.com/tetragrm.html
Yahweh's name in the Dead Sea Scrolls http://www.eliyah.com/yhwhdss.html
Jeff Spiegel: Names of God http://home.utah.edu/~rfs4/jkm10.htm
Apiryon: The Formula of Tetragrammaton in the Gnostic Mass http://www.hermetic.com/sabazius/yhvh_egc.htm
Solomon: Re-Revelation: Names of God http://w3.one.net/~roz/God/name/revealed.html
Sacred Name Movement http://scroll.to/Yahshua/
Lambert Dolphin: The Names of God http://www.ldolphin.org/Names.html
Qumran Bet http://qumran.com/
Teshuvah: The Sacred Name http://www.teshuvah.com/
YashaNet: Library http://www.yashanet.com/library/index.htm
YashaNet: The Unique Name of God http://www.yashanet.com/studies/revstudy/rev5d.htm
YAHUAHSHUA The Messiah http://www.angelfire.com/nm/YAHUAHSHUA/index.html
Jewish Encyclopedia: Tetragrammaton http://www.iahushua.com/ST-RP/tetje.htm
Nazarenes and the Name of YHWH http://www.nazarene.net/_halacha/Naz..._the_name.html
The Society for the Advancement of Nazarene Judaism http://www.nazarene.net/
Nazarite Assembly http://www.imageyenation.com/Naza/
Israelite sect of the Nazarenes http://www.regathering.com/
Eesa: In the Name of Jesus?: An Etymological and Historical Analysis Regarding the True Name of the Nazarene Messiah http://shibli.zaman.net/eesa/
The Nazarene Way: Essenes, Gospel of the Holy Twelve http://www.thenazareneway.com/
Is the Name of the Messiah "Yeshua?" http://www.apostolic.net/biblicalstudies/yeshua.htm
The Truth Regarding Sacred Titles http://www.search-the-scriptures.org/
The Creator's Sacred Name Directory http://members.tripod.com/torah_zealots/sacred_names/
Eliyah's Home Page http://www.eliyah.com/index.html
Ebionite Jewish Community http://members.tripod.com/~ebionite/
Eradication of the Name in the New Testament http://members.tripod.com/~ebionite/nament.htm
YHWH: Tetragrammaton in the New Testament http://hector3000.future.easyspace.com/jehovah.htm
The Divine Name http://www.watchtower.org/library/na...article_01.htm
Tables of Correspondence for the INRI/IRNI Formula http://w3.iac.net/~moonweb/archives/BR/BR31/BR31.html
What do the letters "INRI" on the crucifix mean? http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-t024.html
Two Jehovahs of the Pentateuch: Scriptural Evidence of the Duality of God http://www.cbcg.org/franklin/2Jehovahs_pentateuch.pdf
Why the Name YHWH is Specially Mentioned in Exodus 6:2~9? http://www.hkstar.com/~hyytep/paper9.html
Light of Israel: The Name http://www.karaite-korner.org/light-...the_name.shtml
The Sacred Name Game: An exposé on the Hebrew Roots/Sacred Name Movement http://www.ovrlnd.com/Cults/sacrednamegame.html
Alward: The Name "Yahweh" http://members.aol.com/JAlw/the_name_yahweh.html
Ehyeh asher Ehyeh (anti-Yahweh) http://www.jesus-messiah.com/prophecy/sacred-name.html
Names and Titles of God in the O.T. http://www.truthinlove.com/concise/n...s_of_god.shtml
Fruchtenbaum: The Seven Days of Creation (tohuvebohu) http://www.ariel.org/ff00186c.html
The Missing J http://yaim.org/Pages/missingJ.htm
IaHUeH's Kingdom http://www.iahushua.com/
Hebraic Heritage Ministries Int'l (Hebrew Roots) http://www.hebroots.com/index.html
Doug Mason: Witnessing The Name http://www.freeminds.org/doctrine/thename.htm
The Tetragrammaton in Hebrew Versions http://www.freeminds.org/doctrine/tetragram.htm
Mistaken J http://www.ynca.com/Mini%20Studies/mistaken_j.htm
The Institute for Scripture Research http://www.isr-messianic.org/
The Meaning of the Name Yahweh: Yah as Moon God http://www.cv81pl.freeserve.co.uk/yahweh.htm
L.M. Barré: The Tetragrammaton and the History of Israelite Religion http://www.angelfire.com/ca2/Ancient...grammaton.html
The Elohistic Interpretation of the Tetragrammaton (YHWH) http://www.angelfire.com/ca2/AncientIsrael/name.html
YHWH I Will Praise http://www.yahuah.org/
Restoration of the Sacred Name http://www.revelations.org.za/NotesS-Name.htm
Chris Linton: "Yahweh: Its Origins and Significance" http://www.interlinx.qc.ca/sharc/essay1.html
Eesa: In the Name of Jesus?: An Etymological and Historical Analysis Regarding the True Name of the Nazarene Messiah (2) http://www.answering-christianity.com/eesa.htm
Did Jesus Speak the Name Yahweh? http://www.sacrednamemovement.com/Je...ehContents.htm
Spelling the Sacred Name: V or W? http://www.ynca.com/Mini%20Studies/vorw.htm
Y H W H Elohim - From The Biblical Perspective http://www.bibleprophet.com/Doctrine/ABC030.html
Old Testament Monotheism: Usage and Meaning of Elohim http://jehovah.to/exegesis/otstudies/elohim.htm
The Tetragrammaton and the Christian Greek Scriptures http://www.irr.org/English-JW/Tetrag...criptures.html
Blavatsky: Tetragrammaton http://www.blavatsky.net/russian/bla...agrammaton.htm
Theosophy: The Christian Scheme: Satan=Jehovah http://www.wisdomworld.org/additiona...n-Jehovah.html
An Introduction to Elohim the archetype (original) Pattern using the Correct Hebrew Name of the Heavenly Father http://www.idmr.org/vision_pamphet.html
God Is Not God's Name http://www.yhwh.com/GINGN/gingn.htm
Shema YHVH: What is "Shema" and what does it mean? http://shemayhvh.net/
Names & Titles of Jesus http://www.jesuscafe.org/resources/a...sus_names.html
God's Sacred Name YHWH http://reluctant-messenger.com/Gods-sacred-name.htm
YAHWEH NISSI (is my banner) http://www.ourchurch.com/member/y/YAHWEH-NISSI/
Names of God http://www.mustardseed.net/html/tonamesofgod.html
Jesus Followers: Names of God http://www.jesusfollowers.net/aletheia-gname.html
Soul Device: Names of God http://www.souldevice.org/x_god.htm
YAHWEH: The Ancient and Honored Name Of Our Heavenly Father http://www.yahweh.com/SitePages/Name.../nameyhwh.html
Paleotimes: YHWH's Word from Ancient Times http://www.paleotimes.org/
Yehoshua, Yeshua or Yeshu; Which one is the name of Jesus in Hebrew? (none) http://www.direct.ca/trinity/yehoshua.html
The Church of Yahweh http://www.thechurchofyhwh.org/index2.htm
What is His Name? The Arguments for and Against Using Hebrew Names for God http://www.geocities.com/Athens/Forum/1611/name2.html
Refuting the allegation that Yahweh isn't God's true Name http://www.geocities.com/queball23/Yhwh.html
The Tetragrammaton http://www.ynla.net/tetre.htm
Mission to Israel: Sacred Names of God http://www.missiontoisrael.org/sacred-name.html
__________________
brat Vasa (Potražiti Aurora Aurea blog ...)
Aurora Aurea is offline  
Odgovori s citatom
Old 29.08.2004., 01:39   #10
Re: Koje je ime Bozje?

Quote:
Nikola alokiN kaže:

Koje je ime Bozje kako ga ne bi spominjali uzalud? Jahve?
I ja mislim da se to odnosi na ime koje si i sam napisao, a odmah nakon tebe i Slartibartfast.
Spomenuo si poslije i zabranu, mislim da se nije radilo o zabrani.

U starozavjetno vrijeme ljudi su vjerovali da najprisnije poznavanje osobe dolazi kroz poznavanje njegova imena.
Bog se predstavlja kroz mnoga imena, tri najcesca u Starom zavjetu su: Elohim, Jahve i Adonai.

Elohim ( kod nas prevedeno kao Bog ) govori o Bozjoj svemogucoj sili i snazi.
Ovo ime Boga pojavljuje se mnogo puta u knjizi Postanka jer je tu opisana sva Bozja sila stvaranja.
Ime "Elohim" govori da nema vece sile od one Bozje, ni na nebu ni na zemlji.

Jahve je Bozje osobno ime. Tako On naziva sebe (vidjeti Izlazak 3:15).
Sastavljeno je od cetiri hebrejska slova, a ta slozenica priblizno odgovara nasem JHVH.
Stari Zidovi smatrali su to ime toliko svetim da su ga odbijali izgovarati pa su ga zamjenjivali imenom
"Adonai" kad god bi se ono pojavljivalo.

Adonai ( najcesce se prevodi kao "moj Gospodin" ili "moj Gospodar" ) sugerira odnos izmedju suverenog Gospodara i poslusnog sluge ( vidjeti Postanak 15:2,8).

- Elohim govori o Bozjoj neogranicenoj snazi.
- Jahve govori o Njegovoj ljubavi i svetosti.
- Adonai govori o Njegovu pravu da upravlja nama.

Imena pruzaju jasnu sliku tko je Bog i po cemu zeli biti poznat.
Aenea is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.09.2004., 17:02   #11
Sve je to jako lijepo, ali i cudno. Grci su imali ime vrhovnog boga - Zeus i da dalje ne nabrajam za ostale narode (Egipcane, Sumerane itd).

Aurora, hvala na linkovima, samo sto ih je toliko da ih je tesko sve prouciti. No s vremenom cu baciti pogled i na njih.
Nikola alokiN is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.09.2004., 18:25   #12
Re: Koje je ime Bozje?

Quote:
Nikola alokiN kaže:
Koje je ime Bozje kako ga ne bi spominjali uzalud? Jahve?
Ime Božje je da Ja jesam prvi, posljednji i jedini iz kojeg sve postojanje izvire, da Ja jesam stvoritelj svekolike stvarnosti, njen temelj, početak i krajnji cilj.

Na hebrejskom to stanje svijesti je označeno s JHVH, Ja sam onaj koji jesam, ili skraćeno Ja jesam. Spominjanje uzalud bilo bi kada čovjek sebe postavio na pijedestal stvarnosti, kada bi svoje ja gurnuo u Ja koje jesam.
Čovjek može doživjeti stanje Ja jesam, stanje vječnosti i prepoznati Boga kao sama sebe, ali ne smije sebe postavljati za Boga. A ime Boga jest Ja jesam, i stoga spominjanje uzalud znači budi to što jesi na način na koji jesi, i ne reklamiraj se riječima nego neka tvoje postojanje govori za tebe.

Btw. znate li da ime Isus prevedeno znači Jahve je Spasitelj, tj. Ja Jesam Spasitelj....
*010# is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.09.2004., 13:23   #13
To pitanje obradjuje Rambam u Dalalat al Hairin (Vodicu za Zalbudjele), tekst friedlanderovog engleskog prijevoda se moze naci ovdje, doduse, to je OCRovan tekst pa je pun gresaka, ali vecina bi trebala biti ocigledna. U prvom dijelu, poglavlja 61 i 62 obradjuju temu topica.
__________________
Islam dozvoljava da se prekine zadana riječ ako se pojavi nešto korisnije i bolje od toga. (c) derviš aka musliman.hr
Nemojte kriviti puni mjesec, židovi su krivi
UmpaUmpa is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.09.2004., 14:09   #14
Bash sam nedavno zakljucio, nije stvar tolko u bogohulju neg kaj spominjanje boga ubrzo postane iritantna poshtapalica
__________________
:E :E :E
-Almighty_Watashi- is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.09.2004., 22:30   #15
U jebote ti si fakat neki nabrijani dečko? Ako slučajno kažeš BOG više od 40 puta dnevno (uuuu simbolika buuu) ići ćeš u pakao jebote ! U čemu je uopce poanta, pa to je idiotizam... sorry ako nisi pokorni vjernik, ali tako si postavio pitanje...
Druid is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.09.2004., 22:34   #16
Quote:
Nikola alokiN kaže:
Pa onda koje je, jer onda zasto nam nije zabranjeno moliti Boga, vec je zabranjeno samo spominjati mu ime. Ne jerujem da se to odnosi na psovanje.
A tko je to "zabranio"? Neki svećenik pedofil koji uziva sto postoje tako praznovjerne i lakovjerne ovce kojima se može manipulirati, mućni malo glavom nece ti skoditi... ili je to zabreanjeno u zapovjedima... jel to reko neki tamo deda Mojsije dok se u brdima najeo ludih gljiva?
Užas...
Druid is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.09.2004., 22:36   #17
Re: Re: Koje je ime Bozje?

Quote:

Btw. znate li da ime Isus prevedeno znači Jahve je Spasitelj, tj. Ja Jesam Spasitelj...
O da, a Martina znači POPIJTE OVU VODU I SVI ĆETE SRATI OD SREĆE
Druid is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.01.2008., 22:37   #18
Ime Božje?

Dakle koje je ime božje? Mislim najuzvišenije?

Po židovsjtvu - Jahve, ili YHWH ,
po islamu - Allah (ima ih 99 ako se ne varam, ali ovo je kao najuzvišenije, ili ne? neki poznavaoc islama bi mogao pomoći tu)
po kršćanstvu - e tu mi isto nije baš najjasnije - jeli Isus ? Tu je isto dobrodošla pomoć nekog poznavaoca.

to su najglavnija mišljenja. Kineski Tao nije baš sa religioznim prizvukom, kao ni grčki Logos, indijci imaju miljun bogova i tu isto nije jasno, budizam nema boga u svom učenju. Ateisti naravno isto misle da nema boga. indijanci kažu Manitu ali to je više obožavanje duhova prirode, i fakat ne znam koji je još ozbiljni kandidat za to uzvišeno ime.
Mišljenja?
sanity assasin is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.01.2008., 22:45   #19
Ateisti - BAANG !!! ili BIG BAAANG !!!

Hinduisti - OOOOOOOMMMMMMM

Nemanifestovani Bog naravno nema ime, tj. sva imena su njegova imena
Dragan is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.01.2008., 22:49   #20
Da- OM sam zaboravio... Ali to nije ime, to je Prvobitni zvuk, dakle svojstvo kreacije, ne stvaratelj, ne?

Naravno da nema ime, ali možda ima neko Najuzvišenije ime? ALi ok, jedno mišljenje je i da nema nikakvo ni najuzvišenije niti nenauzvišenije ime.
sanity assasin is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 06:27.