Natrag   Forum.hr > Društvo > Politika

Politika Najstariji zanat na svijetu
Podforumi: Politička scena, Europska unija, Svijet, Blisko politici

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 04.06.2013., 09:13   #1
Referendumsko pitanje nije u skladu s Ustavom?

Pogledajmo na ovom topicu, u pravnom smislu, korak unaprijed u budućnost i raspravimo je li referendumsko pitanje u skladu s Ustavom.

Naime, ako ne dođe do kopernikanskog obrata u stavovima vladajuće koalicije, što je u politici uvijek moguće, nakon što se utvrdi činjenica da je prikupljen dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma mjerodavni saborski Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav će, temeljem čl. 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, potonjem uputiti zahtjev da utvrdi je li referendumsko pitanje u skladu s Ustavom. Navedena odredba glasi:

(1) Na zahtjev Hrvatskoga sabora Ustavni sud će, u slučaju kad deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj zatraži raspisivanje referenduma, utvrditi je li sadržaj referendumskog pitanja u skladu s Ustavom i jesu li ispunjene pretpostavke iz članka 86. stavka 1. do 3. Ustava Republike Hrvatske za njegovo raspisivanje.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka Ustavni sud će donijeti u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.


U smislu citirane odredbe nastavno ću obrazložiti zašto mislim da referendumsko pitanje nije u skladu s Ustavom iz formalnopravnih i materijalnopravnih razloga.

Referendumsko pitanje, nalazeće na poveznici http://uimeobitelji.net/, glasi: Jeste li za to da se u Ustav Republike Hrvatske unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca?

Smatram da su udruga U ime obitelji kao formalni organizator referenduma, stvarni je, naravno, Kaptol, i njeni pravni savjetnici koji su sačinjavali referendumsko pitanje pri sačinjavanju istog učinili dva velika proceduralna propusta.

Jer, čl. 8.b. st. 2. alineja 1. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave propisuje da odluka da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma mora sadržavati jasno formulirano pitanje o kojem se traži raspisivanje referenduma.

Smatram da citirano referendumsko pitanje nije jasno formulirano u smislu citirane zakonske odredbe jer je sadržajno insuficijentno iz dva razloga.

Prvo, ono ne sadrži precizan tekst odredbe koja treba biti inkorporirana u ustavni tekst. Sadrži ga, doduše, implicitno, ali smatram da to nije dovoljno. Ustavnopravno je neprihvatljivo da se tekst odredbe koja treba biti inkorporirana u ustavni tekst implicitno isčitava iz referendumskog pitanja.

Uostalom, prema saborskom Poslovniku, kada predlagatelj predlaže amandman na prijedlog zakona, on mora precizno navesti članak na koji podnosi amandman, a u amandmanu precizno navesti tekst odredbe koju predlaže. Ako to vrijedi za promjenu zakona, naravno da vrijedi i za promjenu Ustava.

Drugo, referendumsko pitanje čak ni implicitno ne sadrži članak Ustava u koji treba biti inkorporirana buduća ustavna odredba.

Prema čl. 45. st. 1. ZoR-a DIP odluku donijetu na referendumu objavljuje u Narodnim novinama. Biti će krajnje zanimljivo vidjeti kako će izgledati i glasiti ta odluka u formalnom i sadržajnom smislu. Jer, čak i ako DIP, a ustavnopravno je krajnje dvojbeno ima li on to pravo, tekst ustavne odredbe implicite isčita iz pitanja, opet ostaje otvoreno pitanje u koji će ustavni članak odredba biti integrirana jer DIP nipošto nema ni ustavnu ni zakonsku ovlast da svojevoljno određuje koji je to ustavni članak.

Kako bi, dakle, glasilo pravilno postavljeno referendumsko pitanje koje bi bilo u skladu s Ustavom?

Ovako - Jeste li za to da se u odredbi čl. 62. Ustava Republike Hrvatske iza st. 2. doda novi st. 3. koji glasi: brak je životna zajednica žene i muškarca?

Iz ovako postavljenog referendumskog pitanja bio bi nedvojben kako precizni tekst buduće ustavne odredbe, tako i ustavni članak u koji će ista biti inkorporirana.

Zašto baš članak 62. Ustava? Zato jer on regulira tu materiju u st. 2. koji normira da se ...brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom...

Uzgred budi rečeno, kad bi nova odredba bila inkorporirana u st. 3. čl. 62. po meni bi se morao mijenjati st. 2. iz gorecitirane formulacije u sljedeću - ...brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se Ustavom i zakonom... jer bi u tom slučaju materija braka, osim Obiteljskim zakonom, bila regulirana i Ustavom.

S kojom ustavnom odredbom referendumsko pitanje nije u skladu? Po meni, upravo s čl. 87. st. 5. koja propisuje da je odluka donijeta na referendumu obvezatna.

Jer, može li biti obvezatna odluka o promjeni Ustava donijeta na referendumu koja se bazira na referendumskom pitanju koje u sebi ne sadrži precizan tekst ustavne odredbe i članak u koji isti treba biti integrirana i koje, dakle, u smislu čl. 8.b. st. 2. alineja 1. ZoR-a, nije jasno formulirano?

Kako odluka o promjeni Ustava formalnopravno mora izgledati vidljivo je, primjerice, iz Odluke o proglašenju promjena Ustava Republike, NN 76/10.

U njoj se precizno navode kako članci Ustava koji se mijenjaju, tako i točni tekstovi promijenjenih odredbi.

Buduća odluka o promjeni Ustava koju će objaviti DIP, ako isti ne izađe izvan gabarita njegovih zakonskih ovlaštenja, ne može tako izgledati iz razloga koje sam naveo poviše.

Negdje na netu našao sam i ovo pa da se i na to referiram - ...Sabor je dužan implementirati donesenu odluku i uvrstiti je u Ustav. No, čak i ako to formalno i ne bi učinio, referendumska odluka postala bi dio Ustava, ističe prof. dr. Podolnjak, naglašavajući da bi ona imala ustavni karakter iako ne bi bila zapisana u Ustavu...

Iznimno cijeneći profesora koji o ustavnom pravu zna sto puta više od mene, meni citirana izjava ipak nameće neka otvorena ustavnopravna pitanja.

Prvo, ne postoji ustavna odredba koja izrijekom obvezuje Sabor na implementaciju odluke u Ustav niti je propisana procedura te implementacije, ta obveza bi tek implicitno proizlazila iz čl. 87. st. 5. Dakle, Ustav je u pogledu tog pitanja krajnje podnormiran.

Drugo, izjava je proturječna jer profesor prvo tvrdi da Sabor odluku odnosno novu ustavnu odredbu treba formalno uvrstiti u Ustav, a potom tvrdi da to baš i nije nužno. Ovo potonje je dvojbeno i zato jer mi imamo kodificirani Ustav koji je cijeli sadržan u jednom dokumentu pa bi egzistencija samo jedne ustavne odredbe izvan pisanog Ustava, u Odluci o promjeni Ustava, bila krajnje nelogična.

U pogledu materijalnopravne nesuglasnosti referendumskog pitanja bit ću kratak i jasan.

Čl. 3. Ustava normira da je jednakost najviša ustavna vrednota, čl. 14. st. 1. da svatko ima prava i slobode neovisno o spolu, a čl. 14. st. 2. da su svi pred zakonom jednaki.

Hoće li pred budućom ustavnom odredbom koja će brak definirati kao životnu zajednicu žene i muškarca, na način na koji to sada normira čl. 5. Obiteljskog zakona, biti jednaki Ana i Jana, koje žele sklopiti brak, s Barbarom i Markom, koji također žele sklopiti brak?

Naravno da ne. Danas zakon, a sutra i Ustav, prvom paru zabranjuje sklapanje braka, a drugom dopušta, pa su oni danas pred zakonom, a sutra i Ustavom, eklatantno u nejednakom položaju.

Dakle, po meni, referendumsko pitanje nije u skladu s Ustavom, konkretno s gorenavedenim trima ustavnim odredbama.

Naprosto, radi se o diskriminaciji.
__________________
Do guše u govnima, al' se ipak pliva.
baobab is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 09:13   #2
Zaključno, što treba napraviti da se ubuduće kod državnih referenduma ne otvaraju opisane ustavnopravne dileme?

Treba promijeniti Zakon o referendumu, Ustavni zakon o Ustavnom sudu, a na kraju i sam Ustav, a najvažnije normativne promjene trebaju biti sljedeće:

1. Propisati obvezu Ustavnog suda da provjerava je li referendumsko pitanje u skladu s Ustavom, za razliku od sadašnje situacije u kojoj isti to čini samo na zahtjev Sabora, s tim da sud (ne)ustavnost referendumskog pitanja treba utvrđivati prije početka skupljanja potpisa, a ne tek nakon.

2. Jasno i precizno propisati što sve mora sadržavati referendumsko pitanje da bi bilo jasno formulirano u smislu postojeće zakonske odredbe odnosno da bi iz njega bilo nedvojbeno kako glasi točan tekst buduće ustavne odredbe i u koji će ustavni članak ista biti inkorporirana.

3. Precizno propisati proceduru promjene Ustava referendumom na način na koji je ta procedura precizno, korak po korak, propisana u slučaju kad se Ustav mijenja u saborskoj proceduri.

Nevezano uz prednje, ali vezano uz ustavno pravo građana na neposredno odlučivanje i demokraciju, treba napraviti sljedeće normativne promjene:

1. Iako smatram da Sabor nema nikakve ustavne ingerencije kad se Ustav mijenja referendumom osim, naravno, one po kojoj raspisuje referendum, treba razriješiti pravno proturječje između ustavne odredbe koja normira da je odluka donijeta na referendumu obvezatna i ustavne odredbe po kojoj zastupnici nemaju obvezujući mandat. Jer, ako nemaju imperativni mandat ne moraju glasati ni za jednu odluku, pa tako ni odluku donijetu na referendumu.

2. Iz Ustava treba brisati odredbu po kojoj se na referendumu može odlučivati o promjeni Ustava. Jer, već sutra, primjerice, možemo biti suočeni s referendumom kojim se traži da u Ustav uđe odredba o zabrani kontracepcije ili s referendumom kojim se traži da u Ustav uđe odredba kojom se briše ustavna odredba po kojoj su svi pred zakonom jednaki i uđe odredba kojom se normira da su pred zakonom Hrvati jednakiji od pripadnika nacionalnih manjina.

3. Treba ustavnopravno osnažiti pravo građana na neposredno odlučivanje na način da se propiše da je za raspisivanje državnog referenduma dovoljno prikupiti 5% potpisa od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. Ta bi normativna promjena omogućila puno češće održavanje državnih referenduma. Ali, istodobno u Ustav treba vratiti odredbu po kojoj je referendum pravno valjan uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske. Jer, apsurdno je i neprihvatljivo da po sadašnjoj ustavnoj odredbi koja propisuje da na se referendumu odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu o tako važnom društvenom i pravnom pitanju kao što je odluka o promjeni Ustava teoretski može odlučiti i samo jedan jedini birač.

4. Ako se ne učini poviše treba pravno harmonizirati čl. 6. st. 2. ZoR-a s čl. 87. st. 4. Ustava. Naime, navedeni zakonski članak i dalje normira da je referendum pravno valjan uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske pa je isti evidentno neustavan. Uzgred budi rečeno, ustavne su promjene kojima je iz Ustava brisan gorenavedeni uvjet za pravnu valjanost referenduma izvršene 2010., a Ustavni sud, koji u nekim ustavnosudskim predmetima odlučuje ekspresno, a u nekima nikad, ni nakon tri godine nije posegnuo za ovlašću koju mu daje čl. 38. st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu kojim je propisano da ...Ustavni sud može i sam pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i ocjenu suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom... i pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti te zakonske odredbe sa Ustavom, ukinuo tu odredbu i obvezao Sabor da u tom dijelu ZoR uskladi s Ustavom.

5. Ustavom treba propisati rok u kojem je Sabor dužan raspisati referendum ako to zatraži dovoljan broj birača, sada takav rok - ne postoji.

Zaključno, prognoziram da će pitanje glatko proći provjeru ustavnosti na Ustavnom sudu i da isti uopće neće raspravljati baš o ničemu od onoga što sam naveo. Obrazloženje njegove odluke će se svesti na to da takva odredba već dugo postoji u Obiteljskom zakonu, pa ako može u zakonu može i u Ustavu. Nakon toga ćemo se svrstati u ugledno društvo Azerbejdžana, Latvije i Srbije jer te zemlje u Ustavima imaju takvu odluku.

Topic stavljam na politiku jer referendum, uz pravnu, ima i jasnu političku dimenziju, jer će o ustavnosti pitanja odlučivati Ustavni sud koji je političko tijelo i jer će se u nekoj fazi vjerojatno u sve uplesti i Sabor.
__________________
Do guše u govnima, al' se ipak pliva.
baobab is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 09:33   #3
Ako zabranis mijenjanje ustava referendumom onda demokracija više ne postoji
__________________
To je više od ljubavi,tu se radi o vjeri!
tastatura zg is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 09:39   #4
Ako referendumsko pitanje nije u skladu sa ustavom, onda ni ustav nije u skladu sa zdravom pameću.
Razbijač is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 09:41   #5
Već se danima provlači mit da neko referendumsko pitanje može biti protuustavno. Najobičnija glupost. Nema toga što se ne može staviti u Ustav, Ustav je temeljni akt svake države i u njega može ući doslovce što god netko poželi. Možemo u Ustav staviti da svaki grad mora imati lunapark, ali možemo i ustavom ukinuti ljudska prava i temeljne slobode. Ustavom možemo promijeniti i ući u novu Jugoslaviju.

Sve je podložno promjeni, pa tako i Ustav. Hoće li Hrvatska zbog takvih izmjena Ustava imati problema- to je sasvim drugo pitanje. No reći da je izmjena Ustava protuustavna je glupost, jer se po tome apsolutno ništa ne bi moglo mijenjati u Ustavu jer je svaka postojeća odredba ustava suprotna nekoj njezinoj mogućoj izmjeni.

Sutra netko može skupiti 500 tisuća glasova i pokrenuti referendum da se zabranjuje sklapanje braka između pripadnika različitih nacionalnosti. I to može ući u Ustav. Niti jedno pitanje ne može biti protuustavno. Hoće li Hrvatska imati problema s time, kao što je JAR imao godinama sankcije zbog rasističkog ustava i zakona- to svaka država mora sama za sebe odvagnuti i odlučiti.
balkanski pastuh is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 09:51   #6
Pricati o diskriminacij je smijesno.
Niti ozenjen gospodinX nije u istoj situaciji kao neozenjen gospodinY u smislu slobode sklapanja braka.

Ergo, jednakopravnost ne dokida objektivnu razlicitost.

Tako da je taj argument potpuno promasen.
__________________
bravar se igra drzavnika
forumhrusername is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 09:55   #7
Quote:
balkanski pastuh kaže: Pogledaj post
Već se danima provlači mit da neko referendumsko pitanje može biti protuustavno.
To je relativno elegantan izlaz za vladajuću koaliciju.
Nema sumnje da su medijskom hajkom već započeli pritisak na sud, a bog zna što se događa daleko od očiju. Proglašenje pitanja neustavnim bi vladi donijelo najmanje štete pa je razumljivo da igraju na tu kartu.
mestar is online now  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 10:02   #8
Ako referendumsko pitanje nije u skladu s Ustavom, onda to nije ni Obiteljski zakon
__________________
"Možete mi evo, uzeti i slobodu, pa i život, ali ne i misao, ne i istinu, ne i moj prilog povijesti naroda kojemu pripadam." F.Tuđman,utorak, 14. kolovoza 1984 * ignore the idiots * precious *
marion1106 is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 10:04   #9
Quote:
tastatura zg kaže: Pogledaj post
Ako zabranis mijenjanje ustava referendumom onda demokracija više ne postoji
Upravo tako i zašli smo u područje totalitarnog režima nalik onom u Jugoslaviji gdje se građane nije ništa pitalo.

Čemu onda uopće i izbori?

Čemu ovakav Ustav gdje je decidirano rečeno u samom početku da narod neposredno odlučuje zajedno sa Saborom o Ustavu i ustavnim točkama?
__________________
"Možete mi evo, uzeti i slobodu, pa i život, ali ne i misao, ne i istinu, ne i moj prilog povijesti naroda kojemu pripadam." F.Tuđman,utorak, 14. kolovoza 1984 * ignore the idiots * precious *
marion1106 is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 10:06   #10
Quote:
balkanski pastuh kaže: Pogledaj post
Već se danima provlači mit da neko referendumsko pitanje može biti protuustavno. Najobičnija glupost.
Ako je to mit i glupost, zašto je zakonodavac Ustavnom sudu dao ovlast da utvrđuje (ne)ustavnost referendumskog pitanja?
__________________
Do guše u govnima, al' se ipak pliva.
baobab is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 10:11   #11
Ali homoseksualci nisu diskriminirani ovim pitanjem. Naime, njima nitko zbog toga što su homoseksualci ne priječi da se žene i ulaze u brak.
Oni mogu ući u brak, ali sa ženom jer je brak zajednica muškarca i žene, a ne dva muškarca ili dvije žene.
Istospolne zajednice su regulirane datim zakonom.
__________________
"Možete mi evo, uzeti i slobodu, pa i život, ali ne i misao, ne i istinu, ne i moj prilog povijesti naroda kojemu pripadam." F.Tuđman,utorak, 14. kolovoza 1984 * ignore the idiots * precious *
marion1106 is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 10:17   #12
Quote:
marion1106 kaže: Pogledaj post
Ako referendumsko pitanje nije u skladu s Ustavom, onda to nije ni Obiteljski zakon
Nije niti Zakon o obrani u skladu s Ustavom jer razlicito tretira muskarce i zene. Pa ga svejedno imamo kao zakon.

Zanimljivo je objasnjenje pokretaca teme koji tvrdi da referendum ne moze promjeniti Ustav, odnosno da ako se skupi dovoljno potpisa za referendum o necemu sto je protivno Ustavu onda se referendum ne odrzava?

Pa to je nonsens, to znaci da gradjani ne mogu direktno mjenjati Ustav, nego to mogu tek kroz dvotrecinsku vecinu u Saboru (ako ju ne zastrase i potplate nakon izbora tako da ovi bez kazne iznevjere birace).

Je li ovo demokracija ili diktatura?
Adelholzener is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 10:20   #13
Quote:
marion1106 kaže: Pogledaj post
Ali homoseksualci nisu diskriminirani ovim pitanjem. Naime, njima nitko zbog toga što su homoseksualci ne priječi da se žene i ulaze u brak.
Oni mogu ući u brak, ali sa ženom jer je brak zajednica muškarca i žene, a ne dva muškarca ili dvije žene.
Istospolne zajednice su regulirane datim zakonom.
Nego sto nego da su diskriminirani. Ne mogu uci u brak s osobom istog spola, a kako homoseksualci vole osobe istog spola s kim ce onda ulaziti u brak? S osobom koju ne vole?

Mozda bi ti se svidjelo da definiramo brak kao instituciju za stancanje malih hrvatica i hrvata i sirenje katolickog stada?
Adelholzener is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 10:22   #14
Quote:
Adelholzener kaže: Pogledaj post
Zanimljivo je objasnjenje pokretaca teme koji tvrdi da referendum ne moze promjeniti Ustav, odnosno da ako se skupi dovoljno potpisa za referendum o necemu sto je protivno Ustavu onda se referendum ne odrzava?
Pročitaj ponovo moj post s razumijevanjem, ja nigdje nisam napisao da se referendumom ne može mijenjati Ustav. Može.

Ja se zalažem da se ne može iz razloga koje sam obrazložio, a ako je to diktatura onda su mnoge zemlje EU diktature.
__________________
Do guše u govnima, al' se ipak pliva.
baobab is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 10:26   #15
Quote:
marion1106 kaže: Pogledaj post
Oni mogu ući u brak, ali sa ženom jer je brak zajednica muškarca i žene
Jesi svjesna koliko je ovo, ajde neću upotrijebiti pravi termin da se ne uvrijediš, promašena argumentacija? Homoseksualci se ne žele ženiti s heteroseksualcima nego valjda s homoseksualcima.
__________________
Do guše u govnima, al' se ipak pliva.
baobab is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 10:28   #16
Quote:
Adelholzener kaže: Pogledaj post
Nego sto nego da su diskriminirani. Ne mogu uci u brak s osobom istog spola, a kako homoseksualci vole osobe istog spola s kim ce onda ulaziti u brak? S osobom koju ne vole?

I vegetarijanci su onda diskriminirani.

Ne mogu jesti meso, a pošto vole povrće kako će onda jesti meso.

Znači da bi vegani bili ravnopravni trebalo bi povrće proglasti mesom.
Razbijač is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 10:33   #17
Quote:
Razbijač kaže: Pogledaj post
I vegetarijanci su onda diskriminirani
Paralela ti je potpuno promašena. Vegetarijancima, naravno, nijedan propis ne brani da jedu meso, to je njihova odluka i lifestyle. Homoseksualcima propis ne dopušta sklapanje braka.
__________________
Do guše u govnima, al' se ipak pliva.
baobab is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 10:38   #18
Quote:
baobab kaže: Pogledaj post
Paralela ti je potpuno promašena.
Ne, nego tek sad vidiš koliko je zahtjev da se gay zajednica nazove brakom promašen.

Quote:
Vegetarijancima, naravno, nijedan propis ne brani da jedu meso, to je njihova odluka i lifestyle. Homoseksualcima propis ne dopušta sklapanje braka.
A koji to propis brani homoseksualcima da sklapaju brak?

I molim te ne uplići bla bla priče o ljubavi u to. Ljubav je nešto što nema veze sa zakonima.

Kako rekoh, hoćete povrće nazvati mesom.

Što nema veze sa zdravom logikom.
Razbijač is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 10:39   #19
Quote:
baobab kaže: Pogledaj post
Pročitaj ponovo moj post s razumijevanjem, ja nigdje nisam napisao da se referendumom ne može mijenjati Ustav. Može.

Ja se zalažem da se ne može iz razloga koje sam obrazložio, a ako je to diktatura onda su mnoge zemlje EU diktature.
Ti u biti brkaš neke pojmove i uzmaš kao činjenicu neke stvari koje su ustvari samo tvoj osobni stav.

Da, postoje temeljna ljudska prava koja su garantirana svim osobama, ALI, pravo na brak, tj. pravo na korištenje riječi, tj. terminologije "Brak" nije jedno od tih prava. I to je to...cijeli tvoj konstrukt ti tu pada u vodu.
U slučaju riječi "brak" ne možeš apriori govoriti o obvezi jednakosti i o općem pravu koje bi bilo za sve jednako.

Tvoje pozivanje na diktaturu je također promašeno -zakonsko pravo na brak nema veze sa nekakvom diktaturom.

S druge strane, velik dio pobornika referenduma kao da ne razumije da ukoliko i postave u ustav odredbu kojom bi brak bio isključivo između žene i muškarca, to nikako ne znači da bi onemogučili istospolne "brakove" ili bilo koja druga prava. Jedino bi "rezervirali" riječ "brak"...
denman is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.06.2013., 10:40   #20
Quote:
Razbijač kaže: Pogledaj post
A koji to propis brani homoseksualcima da sklapaju brak?
Obiteljski zakon? Danas. Sutra, i on i Ustav.
__________________
Do guše u govnima, al' se ipak pliva.
baobab is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum
Sva vremena su GMT +1. Trenutno vrijeme je: 19:05.