Natrag   Forum.hr > Društvo > Religija > Teologija i religijska praksa

Teologija i religijska praksa Religije/denominacije, teološka i ostala vjerska pitanja

Zatvorena tema
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 20.08.2016., 21:04   #1
Teologija Islamske Države (ISIS-a)

Mnogi govore kako Islamska Država nije islam. Ipak, njihov nauk nije izvučen iz Modre Laste ili časopisa Story, nego je itekako vezan na jedine islamske izvore - Kuran i hadise. Jabuka ne pada daleko od stabla, te zbog toga ne treba čuditi da prilikom džihada rado viču povike u ime Allaha, Kurana, Muhameda.

Zanima me stoga što mislite o teologiji Islamske Države? Na stranu sad ako ste musliman ili niste sa time da li bi se neka praksa trebala činiti ovako ili onako, nego što mislite o samom izvoru praksi.

Meni je intrigantno kako su mnogi tvrdili da ISIS nema veze sa islamom jer ratuju za vrijeme ramazana. Ipak, očito ne znaju da je sam Muhamed za vrijeme ramazana ratovao u Badru. To možete provjeriti u autentičnim islamskim literaturama.

A postoji opravdanje i kuranskim ajetom (stihom). ISIS pronalazi opravdanje o učenju Kurana o tome jer se i taj čin opravdava za veće dobro (u očima muslimana naravno):

Kuran, 2, 217 (Sura Al-Baqara, Medina)
Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: "Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha.


Zatim silovanja - Muhamedovi pomagači, pa i sam Muhamed su prema hadisima imali zarobljenice. Zapisano je da su neke uzeli za žene. Evidentno je da te žene pošto su bile zarobljenice nisu bile vesele što su zarobljene, već su postale ropkinje. A pošto ropkinje (koje su evidentno sebi uzeli nasilu za žene), zbog toga i seksualne ropkinje. Praksu seksualnih ropkinja imamo u ISIS-u.

I tu ih je Kuran blagoslivljao:
Kuran, 4, 24 (Sura An-Nisa', oMedina)
"(Zabranjuju vam se) i udate žene, osim onih koje zarobite;... "Nasilju, tj silovanjima također nisu trebali justifikaciju:
Kuran, 2,223 (Sura Al-Baqara)
"Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete..."


Zatim naplata glavarine, džizije (poreza za nemuslimane) - ISIS ju je davao kršćanima u nekim primjerima. Tko nije htio prihvatiti, bio bi ubijen:

Kuran, 9, 29 (Sura At-Tawba, Medina)
Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru - sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.


ISIS se trudi ispunjavati Kuran. Tako su i za prodaju ženskih zarobljenica mislim podvukli dobnu granicu od 6 godina, što je godina koju je imala Aiša kada ju je Muhamed oženio prema hadisima (tu činjenicu potvrđuju Buhari, Muslim, Dawud, Tabari, itd).

Viđali smo i neka razapinjanja, pa su mnogi govorili da to nema veze sa Kuranom, islamom, itd. Ipak, ima. Kao i obezglavljivanja koja su zapisivana u hadisima (možete provjeriti u hadisima Buharija, u jednom hadisu je Muhamed čak slavio obezglavljivanje), tako i razapinjanja i mučenja jesu opisivana kao kazna za one koji se bore protiv muslimana:

Kuran, 5, 33 (Sura Al-Ma'ide, Medina)
Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju.* To im je poniženje na ovome svijetu, a na onome svijetu čeka ih patnja velika,Borba i ratovanje su sastavni dio vjerske prakse za njih:

Kuran, 9, 73 (Sura At-Tawba, Medina)
O Vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi prema njima strog! Prebivalište njihovo biće Džehennem, a grozno je on boravište.

Buhari 4,52,260
"Poslanik je rekao, 'Ako musliman napusti svoju vjeru, ubijte ga.'"

Kuran, 9, 123 (Sura At-Tawba, Medina)
O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost! I znajte da je Allah na strani čestitih.


O načinu života kao ubijanju drugih dok ne bivaš ubijen, svjedoči i Kuran:

Kuran, 9, 111 (Sura At-Tawba, Medina)
"Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati - oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti."


Čovjek se zapita zbog čega liberalni muslimani fabriciraju što doista stoji u Kuranu. Čini se da je njih komfornost života natjerala da se baš zalažu za to kako je napisano.
Iseljenje zbog rata (kao što mnogi odlaze u borbe u Siriju) jesu također zbog naputka iz Kurana:

Kuran, 2, 216 (Sura Al-Baqara, Medina)
"Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. - A Allah prašta i samilostan je.


Mnogi muslimani koji žele pobjeći iz ISIS-a jer im se borba ne sviđa, također pokazuju da ne slijede Kuran na način kao teroristi:

Kuran, 2, 216 (Sura Al-Baqara, objavljeno u Medini)
"Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji!..."


Kada čovjek malo to pročita, zapita se zašto zapadnjački muslimani (koje ISIS smatra nevjernicima) nazivaju islam religijom mira? Očigledno je da ih ISIS želi ubiti više nego kršćane i židove jer ovo su otvoreni pozivi na rat protiv onih koji ne žele slijediti što oni slijede, a sami islamom predstavljaju nešto drugo.

Problem nije u muslimanima. Problem je mnogo dublji. U učenju Kurana i hadisa, u tome vidimo da je problem.

Zadnje uređivanje with_one : 20.08.2016. at 21:15.
with_one is offline  
Old 20.08.2016., 21:07   #2
P.S.
Jedan veliki razlog ratovanja jest i strah od samog Allaha, koji je još oštriji u ajetima gdje se licemjernim vjernicima (onima koji se ne bore na Allahovu putu) obećaje pakao:

Kuran, 9, 38, (Sura At-Tawba, Medina)
O vjernici, zašto ste neki oklijevali kada vam je bilo rečeno: "Krenite u borbu na Allahovu putu!", kao da ste za zemlju prikovani?* Zar vam je draži život na ovome svijetu od onoga svijeta? A uživanje na ovome svijetu, prema onome na onom svijetu, nije ništa.

Kuran, 9, 39, (Sura At-Tawba, Medina)
Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi Mu nećete nimalo nauditi. A Allah sve može.

Kuran, 9, 68 (Sura At-Tawba, Medina)
Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.


Ubijanje i ginuće na Allahovu iz sure 9, 111 putu potvrđuju i brojni hadisi. Neki od primjera koje liberalni muslimani zaobilaze, a nalaze se u njihovim (islamskim) tekstovima:

Al-Tabari 9:69
"Ubijanje nevjernika je mala stvar za nas"
....
Sahih Muslim 20:4696
Poslanik od Allaha (mir bio na njemu) je rekao: "Onaj tko je umro ali se nije borio an Allahovom putu niti nije pokazao želju (ili odlučnost) za džihad je umro smrću licemjera"
.....
Ibn Ishaq, Hisham 992
"Borite se sa svakim na Allahovom putu i ubijte one koji ne vjeruju u Allaha"


ISIS ovime pokazuje da je i strah od Allaha bitan element njihova djelovanja - time smatraju da su dužni držati zapovijedi za borbu, u suprotnom su u nezavidnom položaju u pitanju vječnog spasenja. Logično je da oni mrze zapadnjačke muslimane jer oni obešćašćuju islam za njih. Sam pojam zapadnjak se prevodi kao kafir, a osim što označava riječ "zapadnjak", može označavati i riječ "nevjernik". Za ISIS-ovce, zapadnjak jest nevjernik.

No ako ovo nije autentično učenje, sigurno nije ni doma gledanje meksičkih sapunica.

Ono što je žalosno što mnogi to ne žele priznati. Čak i da je ISIS neželjeni produkt SAD-a, njihova teološka podloga je potpuno islamska jer vidimo na što se pozivaju. Dapače, sa vjerskom naobraznom počinju od malih nogu i uči ih se Kuranu, Allahu, Muhamedu, a za to je odgovoran i njihov doktor teologije, Al-Bagdadi, koji je ujedno i doktor filozofije.

Moje mišljenje stoga je da treba kritički govoriti ne o muslimanima (i ne smije ih se mrziti jer su ljudi sa dobrim djelima i lošim djelima kao i svi drugi), već o onome što ih hrani - njihovom nauku; tj. Kuranu i hadisima. Vaša mišljenja?

(p.s. 2) molio bih moderatora da mi ne premjesti temu negdje u nešto postojeće, da se ne zagubi nego će ovako pojedinačna ostati aktualna

Zadnje uređivanje with_one : 20.08.2016. at 21:18.
with_one is offline  
Old 20.08.2016., 21:47   #3
Pogrešno si postavio stvari.

Religije se temelje na tumačenjima njihovih teologa o tome što to znači što piše u njihovoj svetoj knjizi Kuranu ili u zapisima o riječima i praksi Muhameda - hadisima.

U takozvanim svetim spisima, bila to Biblija ili Kuran, pišu odvratne gnjusobe o klanju onih druge vjere, ubijanju njihove djece i porobljivanju i silovanju njihovih žena. Čak niti riječ "silovanje" se praktički ne koristi da bi se osudio taj užasan čin, što samo za sebe dovoljno govori o kakvim vremenima i knjigama je riječ.

Dakle radi se o teologijama (kemijanjima i apologetskom uljepšavanju), po kojima se razlikuje jedna religija ili sekta od druge.

ISIL je islamistička fundamentalistička sekta, koja doslovce ide primjenjivat upravo ono što je Muhamed činio u ta prastara brutalna vremena.

Ako je Alahova riječ vječno važeća, onda je čudno da teolozi moraju stalno to mijenjat kako bi uskladili s trenutnim moralom vremena i društva.

Kad bi npr. Biblija bila apsolutna Božja istina, koja vrijedi za sva vremena, onda bi se i kršćani morali ponašat ratoborno, poput Mojsija ili Jošue i vodit svete istrebljivačke ratove džihade i pobit "sve živo" od krivo-vjernika. Ili kao Isus preporučat da robovi ostaju robovi da se tako hvali Boga.

Ali (islamski) teolozi su sve to izokrenuli i ispretumačili da ne piše što piše, nego se "drugačije mislilo". Ako nema kontrole, lako s može desiti da neka grupa fanatika uzme stvar u svoje ruke, pa počne propovijedat UPRAVO ONO ŠTO I PIŠE U njihovoj svetoj knjizi, Tako imamo kreacioniste ili ravnozemljaše, ili da je Zemlja u sredini svemira, ili da treba brutalno postupat prema spolnim slobodama ili vratit žene u kuhinju u 4 zida kao "drugorazrednu robu" itd.

Fanatizam je u biti glupav samoubilački napor, koji je opasan da povuče mnoge koji s tim nemaju veze.

Ali ako svete knjige treba tumačiti i prepravljati u letu, prema novom vremenu i našem osjećaju za humanost i etiku, zar nije bolje ostaviti tu teološku jalovu rabotu uljepšavanja groznih zadrtih prastarih spisa, kao totalno besmislenu?

Zar su pusta obećanja izrečena u njima tako neodoljiva?
Nepoznati is offline  
Old 20.08.2016., 22:10   #4
Glupavi sljedbenici knjige nebitno koja knjiga je u pitanju.Bukve od ljudi.Nema mi gadljivije kad se krscanin upre prstom u muslimana i obrnuto a ista bolestina u pitanju.
EliEliLama is offline  
Old 20.08.2016., 22:19   #5
Isil je tzv. Islamska drzava a njihovi dokazi su izvuceni iz konteksta jer je Kur'an ispunjen i citatima mira i dijaloga koji sa nam svima poznati ali eto, valja malo siriti mrznju...
__________________
ja sam Bošnjak, vjeroispovjest mi je islamska, a jezik bosanski
Bosanski Zmaj is offline  
Old 20.08.2016., 22:25   #6
Quote:
Bosanski Zmaj kaže: Pogledaj post
Isil je tzv. Islamska drzava a njihovi dokazi su izvuceni iz konteksta jer je Kur'an ispunjen i citatima mira i dijaloga koji sa nam svima poznati ali eto, valja malo siriti mrznju...
Oni bi isto tako rekli da su tvoji citati izvučeni iz konteksta.
__________________
Zli zeleni kefir
Zvijeri / Degu U penziji
Ego is offline  
Old 20.08.2016., 22:28   #7
Quote:
Bosanski Zmaj kaže: Pogledaj post
Isil je tzv. Islamska drzava a njihovi dokazi su izvuceni iz konteksta jer je Kur'an ispunjen i citatima mira i dijaloga koji sa nam svima poznati ali eto, valja malo siriti mrznju...
Zato nam knjige ne trebaju te vrste ukljucujuci i bibliju.Sve dok se ne razvije kriticka masa onda ih vratiti u upotrebu.
EliEliLama is offline  
Old 21.08.2016., 01:07   #8
Quote:
with_one kaže: Pogledaj post
(...)
A jesi li ti ikad naletio na ovo: Letter to Bagdadi, 122 islamska učenjaka, pravnika, misionara su potpisnici tog pisma u kojemu na islamskim osnovama obrazlažu žato je ISIS ideologija u krivu.

Ukratko:
1. It is forbidden in Islam to issue fatwas without all the necessary learning requirements. Even then fatwas must follow Islamic legal theory as defined in the Classical texts. It is also forbidden to cite a portion of a verse from the Qur’an—or part of a verse—to derive a ruling without looking at everything that the Qur’an and Hadith teach related to that matter. In other words, there are strict subjective and objective prerequisites for fatwas, and one cannot ‘cherry-pick’ Qur’anic verses for legal arguments without considering the entire Qur’an and Hadith.

2. It is forbidden in Islam to issue legal rulings about anything without mastery of the Arabic language.

3. It is forbidden in Islam to oversimplify Shari’ah matters and ignore established Islamic sciences.

4. It is permissible in Islam [for scholars] to differ on any matter, except those fundamentals of religion that all Muslims must know.

5. It is forbidden in Islam to ignore the reality of contemporary times when deriving legal rulings.

6. It is forbidden in Islam to kill the innocent.

7. It is forbidden in Islam to kill emissaries, ambassadors, and diplomats; hence it is forbidden to kill journalists and aid workers.

8. Jihad in Islam is defensive war. It is not permissible without the right cause, the right purpose and without the right rules of conduct.

9. It is forbidden in Islam to declare people non-Muslim unless he (or she) openly declares disbelief.

10. It is forbidden in Islam to harm or mistreat—in any way—Christians or any ‘People of the Scripture’.

11. It is obligatory to consider Yazidis as People of the Scripture.

12. The re-introduction of slavery is forbidden in Islam. It was abolished by universal consensus.

13. It is forbidden in Islam to force people to convert.

14. It is forbidden in Islam to deny women their rights.

15. It is forbidden in Islam to deny children their rights.

16. It is forbidden in Islam to enact legal punishments (hudud) without following the correct
procedures that ensure justice and mercy.

17. It is forbidden in Islam to torture people.

18. It is forbidden in Islam to disfigure the dead.

19. It is forbidden in Islam to attribute evil acts to God.

20. It is forbidden in Islam to destroy the graves and shrines of Prophets and Companions.

21. Armed insurrection is forbidden in Islam for any reason other than clear disbelief by the ruler and not allowing people to pray.

22. It is forbidden in Islam to declare a caliphate without consensus from all Muslims.

23. Loyalty to one’s nation is permissible in Islam.

24. After the death of the Prophet, Islam does not require anyone to emigrate anywhere.
Kad si se namučio i ovoliko ispisao, neće ti biti teško pročitati 23. stranice pisma. Ko želi stvarno shvatiti zašto ISIS ideologiju, pravac i djela ne smatramo islamskim, neće mu biti teško pročitati dokument.
Palenholik is offline  
Old 21.08.2016., 01:15   #9
A za ovu raju što se pitaju šta rade ostali islamski učenjaci, zašto ne osuđuju terorizam, ISIL, Al-Qaidu i sl...

Organizacija "The American Muslim" se potrudila da na jednom mjestu sakupi upravo to: fetwe, osude, proglase, pisma, upućena protiv terorista i terorizma.

Muslim Voices - Part I - Fatwas & Statements by Muslim Scholars & Organizations

A sad idem na spavanje :zjev:
Palenholik is offline  
Old 21.08.2016., 11:07   #10
Apeliram, nemojte raspravljati o 'teologiji' vojno-obavještajnog projekta !

cestar is offline  
Old 21.08.2016., 11:35   #11
Quote:
cestar kaže: Pogledaj post
Apeliram, nemojte raspravljati o 'teologiji' vojno-obavještajnog projekta !

@cestar, rekao bih da treba promijeniti naslov, na primjer u
"Kako da se islam zaštiti od zloupotreba poput ISILovih i sličnih", ili "Kako formulirati tolerantno tumačenje islama", ili "Kako formulirati tumačenje islama u skladu s univerzalnim ljudskim pravima", ili tako nešto,
ali nikako odbaciti ovu diskusiju jer vidiš da jest na tragu nečega:

- osim ovog "Pisma Bagdadiju": http://www.lettertobaghdadi.com/14/english-v14.pdf
kojeg je gore naveo Palenholik, i na temi o ženama je dao također neke podatke koje ću naknadno komentirati (kad uhvatim više vremena) a koji bude neke nade da bi se konačno nešto moglo učiniti u vezi ključnog problema doslovnog tumačenja svetih spisa, što ću uskoro eksplicirati dolje.
Hlebyn is offline  
Old 21.08.2016., 11:38   #12
Quote:
Ego kaže: Pogledaj post
Oni bi isto tako rekli da su tvoji citati izvučeni iz konteksta.
Naravno, jer u islamu postoji nešto što se zove abrogacija.

No, to u ovom trenutku nije bitno. Ono što je bitno kod ISISa je da se ne radi o uobičajenoj islamskoj teologiji nego se radi o apokaliptičnoj islamskoj teologiji.

Oni su osnovali kalifat jer vjeruju da je to posljednji kalifat prije kraja svijeta kad trebaju doći Mahdi i Isa koji će se boriti protiv Dajala, islamskog Antikrista.

U njihovim mislima visoko kotira Dabiq, mjesto gdje će se po islamskim proročanstvima odigrati islamski Armagedon, gdje će se sukobiti vojska iz Medine s vojskom Rima i nakon velikih muka odnijeti pobjedu.

Njihov online magazin se zove Dabiq.

Njihova vjera u blizinu apokalipse je bitna jer znači da su spremni na sve da je isprovociraju. Pitanje je koliko su Rusi i Zapad svjesni te činjenice.

Basta is offline  
Old 21.08.2016., 12:39   #13
Djelove Kurana i Biblije koji pozivaju na zlo proglasiti nevjerodostojnim i svetogrđem. Ako su svete, zar u njima ima mjesta za pozivanje na zlo.... Ako su to knjige Božje riječi zar Božja riječ može pozivati na zlo. Po meni ne može stoga ti djelovi i ne mogu biti Božja Riječ. Ovo je ako polazimo od toga da su to knjige Božje Riječi na koje se oslanjaju religije i iz kojih crpe svoj nauk, srećom i uglavnom nauk koji se oslanja na dobro, ali dana je i mogućnost pojedinim skupinama da ih iskoriste pozivajući na zlo oslanjajući se na citate zla kao vjerodostojne.
vannia is offline  
Old 21.08.2016., 14:04   #14
@Basta, izvrstan point, tim važniji što neke apokaliptičke kršćanske sekte nisu bez uticaja u najjačoj zapadnoj zemlji.
Hlebyn is offline  
Old 21.08.2016., 14:19   #15
@Nepoznati, prvo bih te zamolio da ne odvlačiš off-topic ovakvim pokušajima preobraćanja religioznih:
Quote:
Nepoznati kaže: Pogledaj post
...
Ali ako svete knjige treba tumačiti i prepravljati u letu, prema novom vremenu i našem osjećaju za humanost i etiku, zar nije bolje ostaviti tu teološku jalovu rabotu uljepšavanja groznih zadrtih prastarih spisa, kao totalno besmislenu?

Zar su pusta obećanja izrečena u njima tako neodoljiva?
jer si valjda već shvatio da psihička struktura mnogih ljudi ZAHTIJEVA religiozni način razmišljanja, često čak u vrlo visokom stupnju.
Ono što izgleda još odbijaš privatiti je da društveni razvoj tokom proteklih desetljeća pokazuje da su zajednice religioznih ljudi definitivno vitalnije. Dakle, u krivu si ako misliš da će nam društvena evolucija dati prednost zato što bolje shvaćamo teoriju evolucije od onih kojima religioznost ometa shvaćanje biološke evolucije.
Zato je važno da se za sve religije nađu prihvatljiva tumačenja koja bi suzbijala kršenja ljudskih prava pripadnika drugih religija, uključujući i ateiste/agnostike.

Ova tema je na tragu toga, pa pokušajmo doći do nečega. Najbolje je prvo snimiti realno stanje. Na pr. kad kažeš:
Quote:
Nepoznati kaže: Pogledaj post
...
Kad bi npr. Biblija bila apsolutna Božja istina, koja vrijedi za sva vremena, onda bi se i kršćani morali ponašat ratoborno, poput Mojsija ili Jošue i vodit svete istrebljivačke ratove džihade i pobit "sve živo" od krivo-vjernika. Ili kao Isus preporučat da robovi ostaju robovi da se tako hvali Boga.

Ali (islamski) teolozi su sve to izokrenuli i ispretumačili da ne piše što piše, nego se "drugačije mislilo". ...
Valjda - kršćanski, a ne islamski?!?
Jer inače ispada da Islamu pripisuješ nešto (kat. egzegezu) što je obilježje nekih kršćanskih denominacija, osobito katolika, a ne Islama. Iako, i mnoge kršćanske protestantske denominacije su u problemu s doslovnim tumačenjem, jer je Reformacija "vratila u igru" Stari zavjet s onim Lutherovim "Sola scriptura": http://www.catholic.com/tracts/scripture-and-tradition ,

Ali ovdje je tema islam kao najjača religija u kojoj je problem da se premnogi opiru konstruktivnoj reinterpretaciji svetih spisa. Tokom godina smo se puno puta toga dotakli na i ovdje forumu. Jako bi dobro bilo kad bi se mogle provesti neke ideje koje je tu iznosio stari forumaš Shady (mislim da da se mnogi sjećaju, nedavnije se opet javljao pod nickom Harf), ali na žalost njegovi upisi su mogli služiti tek za (samo)zavaravanje jer iza njegovih stavova i ideja nije stajao nitko drugi osim njega. Za mainstream Islama je puno reprezentativniji bio inteligentni i iskreni stari forumaš forget-me-not koji se na žalost protivio konstruktivnoj reinterpretaciji svetih spisa, opetovano i meni drugima ponavljajući parolu "U Islamu nema koncila!", pa treba dobro razmisliti što napraviti da Islam ne bi ugrožavao nemuslimane niti nemuslimani Islam:
http://www.forum.hr/showthread.php?t=332334&page=174
Quote:
Pa što ima tu za debatirati?
Muslimi nemaju instituciju koncila i nikad neće odustati od šerijata, to je wellknown, svaka ponuda te vrste je samo da se ponudi...
http://www.forum.hr/showpost.php?p=2...postcount=3475

Quote:
Iskreno, kad pišem o Islamu uistinu pišem ono što mislim da Islam jeste. Pri tome ne brinem previše o nasilju ili fanatizmu...uostalom to su pojmovi koji se uvijek različito definiraju. Da li postoji neka stigma na Islamu, ne znam. Ali znam da Islam ne poznaje instituciju koncila i sumnjam da će bilo što značajno mijenjati, čak i da većina to odluči.
http://www.forum.hr/showpost.php?p=1...postcount=3419
http://www.forum.hr/showthread.php?p...0#post16867990


Posebno je ilustrativno jedno njegovo cjelovitije obrazloženje:
http://www.forum.hr/showthread.php?t=20043&page=147
Quote:
Sukob civilizacija (to nije i neće biti sukob Islama i Kršćanstva, već sukob Zapada i Istoka) neće biti radi žene već zbog Novog svjetskog poretka koji Zapad pokušava nametnuti.

Pitanje tretmana žene na Zapadu je riješeno zakonima koji su nažalost ANTIOBITELJSKI, to je main point svih naših upisa.
.../cut/...
Quote:
Jel moguc skladan odnos između muskarca i zene u kojem je muskarac dominantan, "vlast"? Da, ukoliko oboje smatraju da tako treba biti, odnosno odgovara im.
Točno.

Quote:
Jel moguc skladan odnos između muskarca i zene u kojem su oni ravnopravni partneri? Da, ukoliko oboje smatraju da tako treba biti, odnosno odgovara im.
Jel moguc skladan odnos između muskarca i zene u kojem je zena dominantna, "vlast"? Da, ukoliko oboje smatraju da tako treba biti, odnosno odgovara im.
Nije točno, jer društvo i svijet funkcioniraju po drugim pravilima od onih koje su izmislili autori "humane renesanse".

Quote:
Fascinantna stvar taj partnerski odnos. U nekoliko redova je prevalio put od "nemoguceg" do "uznapredovalog".
Nije točno. Taj odnos je uvijek bio partnerski, ali je bio (de jure, i ne uvijek de facto) moderiran od strane muškarca. Danas je u nekim zemljama Zapada de jure i de facto moderiran od strane žene. Rezultat: krah obitelji.

Istok (Islam prije svega) neće nikada pristati na to. Ako ništa drugo jer Islam propisuje suprotno od toga. Neće pristati niti svi kršćani, da se razumijemo. To što je loša ideja pobjedila na nekim lokalnim razinama ne znači da će cijeli planet oboljeti.

Zašto je na kraju toliki pritisak baš na muslimane da legaliziraju antiobiteljske zakone? Zašto je pritisak na muslimane da "otkriju" žene?

Nikako zato što se ti, koji vrše pritisak, brinu za te žene, već samo zato da se natjera Islam da uvede instituciju Koncila i odmakne se od Kur'ana kao krucijalnog naputka za život. Islam nema instituciju svećenstva i Crkve, nad vjernicima je moguće samo sprovesti politički teror poput onog koji je, recimo, sproveo Ataturk, ali svaki teror ima i svoj kraj. Ideja je ostala živa i nedotaknuta. Za 7 dana će većina od 80 miliona Turaka i Turkinja glasati protiv tog monstruoznog zakona .../cut/...
http://www.forum.hr/showpost.php?p=9...postcount=2936
Hlebyn is offline  
Old 21.08.2016., 14:29   #16
Quote:
cestar kaže: Pogledaj post
Apeliram, nemojte raspravljati o 'teologiji' vojno-obavještajnog projekta !

treba, jel oni cijelo vrijeme urlikaju da to rade u ime islama

a ruku na srcu, normalni muslimani se baš i ne trgaju da ostatak ljudi upoznaju sa pravim islamom, niti osuđuju te napade
__________________
…just make it go away
manchild is offline  
Old 21.08.2016., 14:31   #17
Od starih forumaša-muslimana bilo bi lijepo da se javi i Raiden po pitanju što napraviti da Islam ne bi ugrožavao nemuslimane niti nemuslimani Islam.

A Big Jason je posebna priča, jer je nekoliko godina dražao poziciju disidenta od (bar mainstream) Islama, i to disidenta s ekspertnim znanjem ... ali prošlog ljeta, točno nakon ubojstva Tomislava Salopeka od strane sinajske podružnice ISILa, iznenada je odlučio izjaviti pokajanje i "vratiti se u tor" ... Možda je doživio neke neugodnosti nakon kojih je zaključio da je najbolje "svatko u svoje stado" ... pomalo žalosno.
Hlebyn is offline  
Old 21.08.2016., 16:43   #18
Quote:
Hlebyn kaže: Pogledaj post
@Nepoznati, prvo bih te zamolio da ne odvlačiš off-topic ovakvim pokušajima preobraćanja religioznih:
Netko mora reći i da je car gol. Previše je jednostrane vjerske propagande.

Quote:
jer si valjda već shvatio da psihička struktura mnogih ljudi ZAHTIJEVA religiozni način razmišljanja, često čak u vrlo visokom stupnju.
Nisam protiv duhovnosti.

Quote:
Ono što izgleda još odbijaš privatiti je da društveni razvoj tokom proteklih desetljeća pokazuje da su zajednice religioznih ljudi definitivno vitalnije.
Vitalnije od čega? Ono što nas je održalo u opstanku je znanstvena sekularna misao, a ne prastara praznovjerja, koja grade nepremostive zidove među ljudima.

Quote:
Zato je važno da se za sve religije nađu prihvatljiva tumačenja koja bi suzbijala kršenja ljudskih prava pripadnika drugih religija, uključujući i ateiste/agnostike.
Neka iznalaze to teolozi, dok za to ima interesa.

Kler neće samo tako dragovoljno prihvatiti da bude gurnut u drugi plan.
Valja ga na to prisiliti. Na Zapadu je taj proces dobrano u tijeku, jer su ljudi shvatili da od teokracija i vjerskih fanatizama, nema koristi nego samo šteta.

Društva pritiskaju religije da se transformiraju.

Quote:
Valjda - kršćanski, a ne islamski?!?
Ma i jedni i drugi. Ne izdvajam ja muslimaniste od kršćanista. Teolozi i jednih i drugih vrše akrobacije sa starim "svetim" tekstovima, da ih prilagode prema okolnostima da se te ideologije održe. Vidi samo pojam đihada.

Quote:
Ali ovdje je tema islam kao najjača religija u kojoj je problem da se premnogi opiru konstruktivnoj reinterpretaciji svetih spisa. Tokom godina smo se puno puta toga dotakli na i ovdje forumu. Jako bi dobro bilo kad bi se mogle provesti neke ideje koje je tu iznosio stari forumaš Shady (mislim da da se mnogi sjećaju, nedavnije se opet javljao pod nickom Harf), ali na žalost njegovi upisi su mogli služiti tek za (samo)zavaravanje jer iza njegovih stavova i ideja nije stajao nitko drugi osim njega.
Nažalost, i kod njega sam primijetio podosta ekstremnih gledišta, krivih procjena... Ni tako umjerenijega nisu ga voljeli kolege muslimani...

Quote:
Za mainstream Islama je puno reprezentativniji bio inteligentni i iskreni stari forumaš forget-me-not koji se na žalost protivio konstruktivnoj reinterpretaciji svetih spisa, opetovano i meni drugima ponavljajući parolu "U Islamu nema koncila!", pa treba dobro razmisliti što napraviti da Islam ne bi ugrožavao nemuslimane niti nemuslimani Islam:
Ne bi bilo "koncila" niti u kršćanstvima, da ih društvo iz kojega su ponikli nije pritegnulo na promjene. Ovaj kaos koji se događa u islamskom svijetu danas, bolni je način spoznaje da u njihovoj religiji/kulturi nije sve tako lijepo i krasno, kako su ih učili. Žalosno da to moraju proći na takav način...
Nepoznati is offline  
Old 21.08.2016., 16:46   #19
Quote:
cestar kaže: Pogledaj post
Apeliram, nemojte raspravljati o 'teologiji' vojno-obavještajnog projekta !
Quote:
manchild kaže: Pogledaj post
treba, jel oni cijelo vrijeme urlikaju da to rade u ime islama
U ime Boga.

Zato se nelagodno osjećaju mnogi vjernici, ne samo muslimani, jer im nije svejedno da se "u ime Božje " čini to što oni čine. Stoga radije skreću pozornost na teorije zavjera, "zle Amere i Židove", korporacije, Zapad, "ludilo" itd.
Nepoznati is offline  
Old 21.08.2016., 16:53   #20
Quote:
Nepoznati kaže: Pogledaj post
Pogrešno si postavio stvari.

Dakle radi se o teologijama (kemijanjima i apologetskom uljepšavanju), po kojima se razlikuje jedna religija ili sekta od druge.

ISIL je islamistička fundamentalistička sekta, koja doslovce ide primjenjivat upravo ono što je Muhamed činio u ta prastara brutalna vremena.

Ako je Alahova riječ vječno važeća, onda je čudno da teolozi moraju stalno to mijenjat kako bi uskladili s trenutnim moralom vremena i društva.
Vidiš, ja se potpuno slažem s tobom. Smatram da ISIL zapravo ide doslovno u praksi izvršavati naređeno. Smatram da licemjerni muslimani koji su liberalni zapravo ne slijede islam, a ne ISIS.

Treba znati da je postotak nasilja dvostruko veći u Kuranu naspram Biblije, kada se uzme u obzir količina teksta (Kuran je velik kao 4/5 Novog zavjeta, a sam Stari zavjet je veći više puta od Novog zavjeta): http://www.skepticsannotatedbible.co...ble_quran.html

Poanta što želim reći jest da je Kuran opterećen nevjernicima. Sama riječ nevjernik se u Kuranu puno više puta pojavljuje nego u cijeloj Bibliji. U cijelom Starom i Novom zavjetu riječ "nevjernik" je spomenuta svega ne bi rekli ali 10-tak puta. Zapravo je animozitet između vjernika i nevjernika podstaknuo islam svojim nastakon, a ne toliko židovstvo i kršćanstvo. Kuran je opterećen nevjernicima te otvoreno iskazuje mržnju na njih i naziva ih licemjerima, užasnim ljudima, zlikovcima, i tako dalje. No za njih su to svi koji ne misle kao oni, ne samo klasični ateisti i agnostici. Tu je taj prijepor i naglasak. Naglašavam - naglasak.

Quote:
Nepoznati kaže: Pogledaj post
Kad bi npr. Biblija bila apsolutna Božja istina, koja vrijedi za sva vremena, onda bi se i kršćani morali ponašat ratoborno, poput Mojsija ili Jošue i vodit svete istrebljivačke ratove džihade i pobit "sve živo" od krivo-vjernika. Ili kao Isus preporučat da robovi ostaju robovi da se tako hvali Boga.
Ovo je netočno. Isus je jasno citirao Levitski zakonik gdje su razne naredbe smrću i kaznama opisivane (baš te naredbe je citirao), te je rekao: "a ja vam kažem", tj želi reći: "vi činite sad ovo". Prema tome, Bog je kršćanima pokazao novo, milosrdno Božje lice. Zato i piše "činim novo" u Novom zavjetu i u poslanicama i u Otkrivenju i Isusovim riječima.

Klasičan primjer:
Levitski Zakonik 24,20 lom za lom, oko za oko, zub za zub - rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu.

Evanđelje po Mateju 5
38 "Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub!
39 "A JA VAM KAŽEM".. (Isus tu sad želi reći "ČULI STE ŠTO JE PISANO, A VI ČINITE SAD OVO") ": Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi."

Dakle jasno je da je Isus redefinirao Zakon kršćanima iako se sam nije ogriješio o njega. Sam je umetao zapovijedi u Zakon te za njega takvoga kaže da tko ga god promijeni, čini lošu stvar. Treba znati da je Isus zakonodavac te da je sam ubacivao zapovijedi u Zakon: "zapovijed vam novu dajem"..

Quote:
Nepoznati kaže: Pogledaj post
Ali (islamski) teolozi su sve to izokrenuli i ispretumačili da ne piše što piše, nego se "drugačije mislilo".
Mogu oni reći štogod želi, ali i tu im je ISIS doskočio - postoji nešto što se zove abgoracija u Kuranu. Noviji tekstovi poništavaju stare. E tu su u prednosti teroristi jer je većina ratobornih ajet objavljena u Medini, tj u zadnjem ciklusu Muhamedove objave ljudima.

To najviše objašnjavaju ova 2 odlična članka:

https://islamu.wordpress.com/2006/05...a-lica-islama/

http://www.svjedocanstva.com/opasnos...11-17-197.html

Zadnje uređivanje with_one : 21.08.2016. at 17:05.
with_one is offline  
Zatvorena tema


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 09:49.